Proiectarea Bazelor de date

Proiecte – secţia Calculatoare Engleză
Cerinţe:
1. Să se realizeze modelul entitate-legătură 2. Să se facă trecerea la modelul relaţional (să se detalieze operaţiile effectuate pentru fiecare entitate în parte) 3. Să se creeze o bază de date care să conţină: a. Legături între tabele; b. Integritatea referenţială pentru a efectua corect operaţiile de actualizare (adăugare, ştergere, modificare); c. Chei primare şi chei externe; d. Reguli de ştergere şi modificare în cascadă pentru entităţile cu chei externe. 4. Să se verifice calitatea proiectării bazei de date cu ajutorul formelor normale (se va normaliza baza de date până la FNBC - inclusiv). 5. Să se indexeze baza de date creată (crearea minim a unui index). 6. Să se facă testarea bazei de date prin efectuarea de diferite operaţii asupra ei. Trebuie să existe cel puţin o interogare din fiecare tip (în total minim 15 interogări), 2 funcţii diferite (care să nu facă un simplu select), 2 proceduri stocate, şi 1 trigger.

*

Baza de date trebuie să conţină minim 10 tabele

** Se va adăuga în tabele un volum mare de informaţii reale – minim 20 înregistrări în fiecare tabel *** Baza de date trebuie să fie realizată în Oracle **** Se vor folosi programele Visio sau Embarcadero pentru crearea modelului entitatelegătură (listarea pentru dosar a modelului Entitate Legătură) ***** Fiecare cerinţă are punctaj separat

Fiecare editură are un director şi publică o serie de reviste. Fiecare disciplină se identifică prin nume. secundară. ţară şi tip de client. Tipurile de descriere şi de gravitate pot fi aceleşi la mai multe accidente. un tip de activitate şi un status în cadrul firmei (primară. O activitate poate fi întreprinsă la mai multe puncte de lucru. un număr de camere. email. Un accident poate implica unul sau mai mulţi angaajaţi şi un angajat poate fi implicat în unul sau mai multe accidente. de telefon şi un director de locaţie. sex şi alte detalii. cod poştal. incativă). oră de plecare şi sosire şi tip de avion. Fiecare atlet are nume prenume. 3) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa punctelor de lucru ale unei firme. o dată de înregistrare. recorduri şi alte detalii. Un atlet poate participa la unul sau mai multe concursuri. bloc. Fiecare angajat are un supervizor. Fiecare persoană de contact poate lucra cu unul sau mai mulţi clienţi. un număr de ordine şi o sumă totală. Fiecare zbor are o capacitate de locuri. telefon. un număr. . tip. Un pasager se identifică prin nume. un moment din timp la care apare. adresă. apartament. Fiecare comandă are o dată. Fiecare client ăşi stabileşte modalitatea de paltă şi data plăţii. Fiecare punct de lucru are o serie de activităţi. o locaţie şi un nivel de gravitate. fiecare zbor poate să aibă una sau mai multe rezervări. un nr. se identifică prin nume. Fiecare client are un nume. şi un articol poate fi scris de unul sau mai mulţi autori. statut în cadrul firmei. etaj. 5) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa pasagerilor zborurilor unei companii aeriene. o adresă şi alte detalii. Fiecare adresă se va reprezenta prin oraş. Fiecare persoană de contact ţine o listă cu comenzile pe care le-a primit. O locaţie se identifică prin numele complet. număr. Fiecare client are o listă de contacte (persoane din cadrul magazinului). Fiecare accident are o descriere. Fiecare punct de lucru are o locaţie. prescurtare. Există o serie de concursuri fiecare la o anumită dată. 4) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa clienţilor unui magazin. activă. Fiecare pasager poate face rezervări la unul sau mai multe zboruri. Mai multe puncte de lucru pot avea acelaşi satus şi acelaşi tip de activitate sau aceeaşi locaţie. un număr de angajaţi. sursă şi destinaţie. Rezervările reţin şi data efectuării precum şi clasa la care s-a făcut rezervarea. Un articol poate apare în una sau mai multe reviste. Fiecare atlet aparţine unui club care are o anumită locaţie. Ficare articol are un titlu şi un paragraf explicativ. descriere. prenume. Un autor poate scrie unul sau mai multe articole. Fiecare revistă apare de cateva ori pe an. un număr de ordine. telefon. 6) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa atleţilor. Mai multi clienţ i pot avea aceeaşi adresă şi un client poate să aibă mai multe adrese. departament. stradă. 2) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa accidentelor dintr-o fabrică. Fiecare revistă conţine articole ale unor autori.Proiecte: 1) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa unor edituri. Fiecare atlet poate participa la una sau mai multe tipuri de discipline sportive. Fiecare atlet are un cel mai bun rezultat la fiecare disciplină. judeţ.

sex. data naşterii. email şi sumă licitată. O editură poate scoate unul sau mai multe manuale. Fiecare spectacol are un nume.prenume şi grad didactic şi poate scrie unul sau mai multe manuale. Fiecare echipă are un căpitan şi fiecare antrnor poate antrena una sau mai multe echipe. În acest grup sunt şi eventualii soţi sau soţii ai persoanelor respective. Fiecare bancă are un nume. numărul de copii din fiecare căsătorie şi existenţa sau nu a unui . ATM-urile au o locaţie şi un status (operaţional. persoanelor cu care a fost căsătorit. cod poştal. Fiecare client are nume prenume. 11) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa manualelor alternative acceptate de minister. nume. Un licitator poate licita pentru unul sau mai multe obiecte. adresă şi starea civilă. o adresă. un preţ optimal. Pentru fiecare obiect există licitatori identificaţ i prin nume adresă. loc. data naşterii. Fiecare sucursală are un nume. O adresă are stradă. Mai multe persoane pot să aibă aceeaşi adresă şi una poate avea mai multe adrese. telefon. Fiecare cenzor are nume prenume şi domenii de competenţă. etaj. oraş. neoperaţional). Fiecare obiect poate fi transportat în una sau mai multe moduri care au fiecare o descriere. un număr de autori (precizaţi) şi o clasă căreia se adresează. Fiecare manual are nume. 8) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa băncilor. are un număr de componenţi şi un antrenor. Fiecare student are nume prenume. email şi un număr de conturi. număr. adresă. un număr şi o descriere. data naşterii. Fiecare echipă are un nume. Fiecare autor are nume.7) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa echipelor sportive de studenţi. adresă şi poate face parte din una sau mai multe echipe. 10) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa unei companii de balet. şi un loc în clasament. Aceasta organizează spectacole. o valoare de start. De asemenea trebuie să se reţină si datele despre balerini (există posibilitatea să existe căsătorii între balerini şi balerine). judeţ. La fiecare spectacol există un număr de bilete şi un preţ pentru fiecare tip de bilet. Pentru fiecare persoană din grup se va ţine evidenţa tuturor căsătoriilor avute. La o licitaţie există o serie de obiecte puse în vânzare. data începerii şi terminării căsătoriei. fiecare având o număr şi conţinând o sumă. Există o serie de cenzori care verifică manuale şi le dau calificative. telefon. Pentru fiecare spectacol se pot face sponsorizări identificate prin sumă şi sponsor. Fiecare client poate avea sau nu card. Fiecare manual e scos de o editură identificată printr-un id. adresa. 12) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa căsătoriilor persoanelor dintr-un anumit grup. se află într-o divizie. Fiecare obiect este vândut de o persoană identificată prin nume prenume şi adresă. Fiecare manual e verificat de mai mulţi cenzori. o locaţie. Există o listă de sponsori agreaţi de compania de balet. o modalitate de plată şi un câştigător. o adresă şi un număr de sucursale. Există o serie de manuale pentru fiecare materie. sex. un număr de ATMuri şi o serie de clienţi. O persoană are nume prenume. 9) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa unei licitaţii. Fiecare card are un tip. ţară. ţine de un sport. Fiecare obiect are o descriere. poate fi alcătuită doar din băieţi sau doar din fete. Un balerin poate juca în unul sau mai multe spectacole. o dată şi un număr de balerini (precizaţi). apartament. motivul terminării.

Fiecare carte poate aparţine unei anumite categorii. de când şi până când). 14) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa unei librării virtuale. adresa. La o locaţie identificată prin stradă. tip şi preţ pe oră. Pentru fiecare cinematograf se va reţine numele. o locaţie. titlu. Există o listă cu clienţii librăriei. Logan). Fiecare autor poate scrie una sau mai multe cărţi. Un grup are un nume şi de detalii şi poate încorpora unul sau mai multe jocuri. Un tip de maşină poate fi vandut de unul sau mai mulţi angajaţi. un număr al comenzii şi o sumă totală. orele de rulare şi preţul biletelor. prenume. nr. limuzină etc. Fiecare maşină are un cod de produs. număr. data eliberare. telefonul capacitatea sălii şi managerul. Fiecare client poate face una sau mai multe comenzi ce pot conţine una sau mai multe cărţi. Un actor poate să joace în unul sau mai multe filme. o descriere tehnică. telefon şi statut în firmă. . Un organizator poate organiza mai multe petreceri. un tip şi un grup de organizatori. persoană de contact. telefon. 13) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa petrecerilor. În librărie există cărţi care au data publicării.). Pe o maşină pot apare una sau mai multe opţiuni. Există o listă de persoane care participă la aceste petreceri. o marcă. De asemenea se vor reţine filmele care rulează pe perioada unui întreg an. La fiecare se specifică care din aceste persoane participă precum şî costul estimate pentru o persoană. Fiecare opţiune are un cod şi o descriere. un telefon şi un email. ţară de origine. o adresă. email. data apariţiei. ISBN şi un preţ . Pentru fiecare actor se va reţine numele. Pentru fiecare film rulat la un cinematograf (timp de o săptămână) se va reţine data începerii rulării. Reprezentanţa poate vinde maşini de la mai mulţi producători care au nume. Fiecare producător poate livra mai multe tipuri de maşini. Un film poate rula la unul sau mai multe cinematografe. care au un cod. O locaţie are sala şi masa de desfăşurare a jocului. Pentru fiecare maşină se va păstra statusul său actual (închiriat. Fiecare carte poate avea unul sau mai mulţi autori identificaţi prin nume şi prenume. etc). Fiecare angajat se poate ocupa de vânzarea uneia sau mai multor maşini. Un manager poate să conducă un singur cinematograf. Pentru fiecare joc se va reţine numele. Pentru fiecare certificat de căsătorie/divorţ se vor reţine datele importante (nume soţi. Fiecare clasă are nume ş i descriere. prenumele şi site-ul. 15) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa unui dealer de maşini.contract prenupţial. Fiecare are o dată. telefon. 17) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa cinematografelor dintr-un judeţ. Dealer-ul are o serie de angajaţi acare au nume. Fiecare marcă are nume şi detalii. data fabricaţiei. un nume. adresă. Fiecare tip are nume ş i detalii. Se păstreză o istorie a închirierilor (ce client a închiriat ce maşină. 18) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa unui casino. un tip şi actorii principali. Pentru fiecare joc se contabilizează câştigul sau pierderea casinoului. Există mai multre opţiuni ce pot apare pe oricare dintre maşini. oraş pot avea loc mai multe petreceri. Fiecare film are un nume. neînchiriat). un an de fabricaţie şi un tip (de ex. Fiecare maşină se află într-o clasă (compactă. Firma are pe stoc un număr de maşini ce au un număr de înmatriculare. Există o listă de clienţi care au nume prenume. de km parcurşi. locaţiile de desfăşurare şi grupurile de jocuri cărora aparţine. 16) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa unei firme care închiriază maşini.

20) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa cluburilor de divertisment. adresa. un nume. 22) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa userilor unor site-uri. Fiecare melodie poate să se afle pe unul sau mai multe CD-uri şi poate fi cântată de unul sau mai mulţi artişti. 21) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa bolnavilor ce participă la testarea unor medicamente. fiecare dintre ele având un număr unic şi o singură adresă. Fiecare domeniu de interes are un nume şi o descriere. Se ţine cont de numele. Compania este organizată în secţii. Fiecare dealer are nume. Fiecare cuvânt aparţine unei limbi. 24) Sa se creeze o bază de date care să ţină evidenţa activităţii unei companii. salariul. Fiecare user poate avea un anumit status (adminsitrator. 23) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa cuvintelor străine. Există o serie de surse de unde se iau cuvinte. Fiecare user are un nume şi un email. Fiecrae club are o serie de facilit ăţi identificate prin nume şi descriere. un timp şi alte comentarii. Fiecare medicament are nume şi descriere. Pentru fiecare cuvânt se specifică un sinonim din aceeaş i listă de cuvinte. Fiecare user are o dată a înregistrării şi o parolă pentru fiecare site la care este membru. . un tip de muzică. prenumele. Fiecare site are o adresă URL şi o descriere. Fiecare artist are nume. Fiecare boală va avea un nume si comentariu. un preţ. O persoană poate să aparţină de unul sau mai multe cluburi. iar un pacient poate să aibă mai multe boli. Fiecare investigator are nume şi statut în cadrul spitatului. iar o sursă poate furniza unul sau mai multe cuvinte. Fiecare secţie are un număr unic şi un angajat care conduce secţia (şef de secţie). data naşterii şi boala. Pentru fiecare bolnav se va reţine numele. o dată de cumpărare. Un dealer se poate ocupa de unul sau mai multe jocuri. Fiecare club are nume. prenume şi un grad. Fiecare club are un preşedinte. taxă de înscriere şi număr de membri.Fiecare joc are unul sau mai mulţi dealeri. prenumele. Pentru fiecare persoană se reţine numele. Fiecare secţie controlează un număr de lucrări. Fiecare CD are un număr. Fiecare melodie are un titlu. iar la o sesiune participă unul sau mai mulţi pacienţi. Mai mulţi pacienţi pot avea acelaşi boală. O facilitate poate să apară la unul sau mai multe cluburi pentru fiecare din ele se va reţine data din care este disponibilă şi costul său. descriere. Fiecare cuvânt are un id. de codul numeric personal. Un cuvânt se poate lua din una sau mai multe surse. telefonul şi datele înscrierii şi părăsirii (eventual) fiecărui club din care a făcut parte. La fiecare sesiune se testează un număr de medicamente şi sunt implicaţi un număr de investigatori. numele său şi o semnificaţie. 19) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa CD-urilor cu muzică ale unei persoane. iar fiecare limbă are nume şi descriere. sexul. Fiecare gen de muzică are nume şi descriere. o dată a apariţiei. un număr de piese şi un timp total. adresa. Pentru fiecare dealer se va reţine de ce joc s-a ocupat şi între ce ore. Fiecare secţie poate avea mai multe adrese. Există sesiuni de testare. Fiecare status permite o listă de privilegii la fiecare site (diferite de la site la site). Se ţine cont de data la care a fost numit şeful de secţie. Fiecare sursă are nume şi detalii. adresă. Pe un CD pot fi unul sau mai mulţi artişti. Fiecare user are un domeniu de interes. premii şi dată de intrare în lumea muzicii. Un pacient poate să participe la una sau mai multe sesiuni. privilegiat etc). adresa. fiecare sesiune are o dată de începere.

pentru fiecare sectie pot exista mai multe subsectii (optiuni). sex. autori si editura unde a fost publicata. nume si adresa. titlu. prenume. sex. un produs poate fi produs de mai multi furnizori. Se va lua in considerare faptul ca fiecare profesor poate poate preda una sau mai multe materii. studentul va avea o nota. numar unic si adresa. de numarul de goluri inscrise de gazde si oaspeti. locul nasterii. tip si valoare. De asemenea. De asemenea se ţine cont de de persoanele pe care le au în îngrijire angajaţii (nume. Biblioteca are mai multe sucursale. data nasterii. un jucator poate juca la mai multe echipe ind ecursul unui sezon. adresa si telefon. fiecare credit are numar unic. dar la mai multe lucrări care nu sunt neaparat controlate de secţia în care lucrează angajatul. Fiecare student are: nr matricol. data returnarii ei.sexul şi data naşterii a fiecărui angajat. Fiecare traseu este compus din mai multe portiuni. nume. 25) Sa se creeze o baza de date care tine evidenta activitatilor unei banci. Studentii studiaza un anumit numar de materii care pot fi predate de mai multi profesori. Campionatul are mai multe etape in care joaca echipele. data naşterii şi gradul de rudenie cu angajatul). 28) Sa se creeze o baza de date care tine evidenta secretariatului unei facultati. Fiecare zona turistica are mai multe puncte de acces(localitati. fiecare avand nume. 26) Sa se creeze o baza de date care tine evidenta activitatii unei biblioteci. tipul de cont si depozit. La fiecare materie studiata. denumire. Ghidul turistic ia in considerare zone turistice care prezinta interes. Angajatii lucreaza la un singur raion care are numar unic si nume. iar in cazul in care nu a fost returnata la timp. data nasterii. . In fiecare raion exista produse. pretul depinzand astfel de furnizor(nume. Fiecare angajat lucrează într-o singură secţie. un produs nu poate fi prezent in mai multe raioane. Se ţine cont de numărul de ore lucrat pe saptămână de fiecare angajat la o lucrare. produsele sunt identificate prin cod unic. Fiecare sucursala are mai multe copii ale unei carti. nume. nume unic. fiecare cont de debit are numar de cont. cabane) si trasee. un client poate avea la aceeasi sucursala a unei banci mai multe conturi de debit si de credit. se va tine cont de minutul inscrierii unui gol si de marcator. cel care a imprumutat-o va fi trecut in tabelul de client nedorit. angajatii au de cod numeric personal. fiecare sucursala are adresa. 29) Sa se creeze o baza de date care tine evidenta campionatului intern de fotbal. pentru fiecare jucator se retine pozitia pe care a jucat in fiecare meci. Clientii pot cumpara mai multe produse in anumite cantitati. Cititorii pot imprumuta mai multe carti de la diferite sucursale ale bibliotecii. Fiecare carte are un numar unic . Se va reţine de asemenea data la care o carte a fost împrumutată. Faculatea este impartita in mai multe sectii. Supermarketul este organizat in raioane fiecare avand proprii angajati si un sef de raion(dintre angajatii supermarketului). Cititorii sunt identificati prin numar de fisa. adresa. precum şî de eventuale prime pe care le poate primi. 30) Sa se creeze o baza de date care tine evidenta zonelor turistice (ghid turistic). fiecare banca are cod unic. salariu. adresa). nume. pe o perioada limitata. 27) Sa se creeze o baza de date care tine evidenta activitatii unui supermarket. prenume. fiecare sucursala administreaza conturi de debit (depuneri) si conturi de credite (imprumuturi). Pentru fiecare meci se tine cont de etapa. Jucatorii pot juca sau nu intr-un meci. Pentru fiecare meci. cod numeric personal. Fiecare banca are mai multe sucursale.

31) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa regulilor aplicabile contractelor de afaceri încheiate. latitudine. email. Fiecare regulă este stabilită la o anumită dată şi poate fi aplicată mai multor domenii de afaceri. De aceea trebuie să se poate ţine evidenţa şi a bagajelor expediate greşit. Există posibilitatea ca anumite bagaje să ajungă la o altă destinaţie decât cea corectă. 35) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa dotărilor existente într-o Facultate. împreună cu numărul de zile de depăşire a termenului. autori. altitudine. data publicării. Fiecare domeniu de afaceri are un domeniu părinte şi un set de reguli. greutate. ISBN şi un preţ . telefon. Există o listă cu clienţii bibliotecii care au împrumutat cărţi. o adresă. distanta. Fiecare regulă are o serie de cuvinte cheie care pot fi comune mai multor reguli. Fiecare client are nume prenume. mobilier şi săli de curs/laborator. 37) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa bolnavilor care urmează un anumit . un telefon ş i un email. adresă. o serie delegitimaţii de clienţi şi vinde un număr de produse. Fiecare client poate împrumuta una sau mai multe cărţi despre care se ştie data la care trebuie returnate. adresă. Fiecare avion are posibilitatea sa transporte o greutate maxima de bagaje şi este identificat prin nr locuri. Pentru fiecare sală şi echipament există un responsabil despre care se ştiu datele sale de identificare. care au un cod. ISBN şi un preţ . Dotările pot fi legate de tehnica de calcul. destinaţie. Fiecare carte poate aparţine unei anumite categorii. titlu. marcaj.Traseul este identificat de numar traseu care este unic. Fiecare client poate face una sau mai multe comenzi ce pot conţine una sau mai multe cărţi. 33) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa unei librării. În librărie există cărţi care au data publicării. Fiecare autor poate scrie una sau mai multe cărţi. un număr. un nume. 36) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa bagajelor pasagerilor care zboară cu o anumită companie. o adresă. prenume. email şi un număr de conturi. 32) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa produselor aflate într-un magazin. longitudine. Fiecare produs are un nume. oră de plecare şi sosire şi tip de avion. care au un cod. Fiecare carte poate aparţine unei anumite categorii. Clienţii sunt personae juridice. punctul de inceput si punctul de sfarsit. Fiecare traseu are o echipa de salvamontisti. precum şi a adresei unde se află posesorul. Există o listă cu clienţii librăriei. Facultatea este divizată în secţii. un preţ. 34) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa unei biblioteci. În bibliotecă există cărţi despre care se ştie numărul de exemplare. De asemenea se va reţine o tabelă cu clienţii ce nu returnează la timp cărţile. Fiecare magazin are un nume. fiecare având o număr şi conţinând o sumă. fiecare secţie având un anumit specific şi cu propriile dotări. o compoziţie şi o dată de valabilitate. Fiecare portiune de traseu este identificata de numar care este unic. Fiecare carte poate avea unul sau mai mulţi autori identificaţi prin nume şi prenume. o adresă. au un sediu şi un status. Fiecare bagaj aparţine unui pasager identificat prin nume. Un bagaj se identifică prin cod. un telefon şi un email. sursă şi destinaţie. Fiecare autor poate scrie una sau mai multe cărţi. un număr al comenzii şi o sumă totală. origine. un nume. Fiecare carte poate avea unul sau mai mulţi autori identificaţi prin nume şi prenume.

tip de tratament. iar un pacient poate să aibă mai multe boli. 38) Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa unui service de maşini. Mai mulţi pacienţi pot avea acelaş i boală. data naşterii şi boala. şi o serie de medicamente care trebuie luate (fiecare medicament cu o anumit ă frecvenţă). mecanic. De asemenea un tratament implică mai multe medicamente. etc. iar un medicament poate fi luat pentru mai multe boli. Fiecare boală va avea un nume.). O anumită piesă are un set de caracteristici. . prenumele. comentariu. şi pot lucra la una sau mai multe maşini simultan. adresa. Service-ul poate repara mai multe tipuri de maşini. sexul. fiecare cu atribuţiile ei. Mecanicii existenţi pot avea una sau mai multe specializări (de ex: electrician. Pentru fiecare bolnav se va reţine numele. ale unui anumit producător. Pentru fiecare tip de maşină trebuie să reţină piesele componente (identificate unic). fiecare sesiune are o dată de începere. O aceeaşi piesă poate fi necesară pentru mai multe maşini. De asemenea trebuie să se ţină evidenţa stocurilor de materiale. Există sesiuni de testare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful