Pengendalian Bahan Buangan

Jenis-jenis bahan buangan
• Sampah sarap • Bahan toksid • Racun serangga dan baja organik • Bahan buangan kimia • Logam • Kumbahan • Asap

Kesan Buruk Akibat Pengurusan Ba

Latihan Pengukuhan
1. Senaraikan 7 jenis bahan buangan : _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 2. Nyatakan 6 kesan akibat daripada pengurusan bahan buangan yang tidak cermat :

The End….

Hujan Asid

Pencemaran Air

Banjir Kilat

Pencemaran Udara Pencemaran Tanah

Penyakit merebak
Klik untuk kembali

Sampah Sarap

Klik untuk kembali

Kumbahan

Klik untuk kembali

Asap

Klik untuk kembali

Racun serangga dan baja organik

Klik untuk kembali