17.11.

2011

CERCETARE ŞI ANALIZĂ ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE ŞI STUDIILOR EUROPENE
(Aula Academiei Române , Bucureşti)

– SINTEZĂ –
În data de 17 noiembrie 2011, în Aula Academiei Române a avut loc conferinţa cu tema “Cercetare şi analiză în domeniul relaţiilor internaţionale şi studiilor europene”, eveniment organizat sub

egida Institutului European din România, Fundaţiei Universitare a Mării Negre, Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române şi Institutului pentru Studii Internaţionale din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Sesiunea de deschidere a început prin alocuţiunea domnului Academician Dan Berindei, vicepreşedintele Academiei Române, care a identificat problematica cercetării în relaţiile internaţionale drept una dintre preocupările Academiei Române. Fondată în 1866, Academia Română se vrea a fi un parlament cultural naţional care să ofere cadrul unor dezbateri a căror finalitate sa aducă un răspuns provocărilor cu care se confruntă societatea actuală. Relaţiile internaţionale au o însemnătate primordială pentru ca elementele unui sistem doar aparent anarhic să poată funcţiona în bune condiţii. În viziunea acestuia, România se cuvine să fie prezentă şi să aibă un cuvânt de spus în toate aspectele legate de relaţiile internaţionale datorită experienţei istorice, a unei inteligenţe native şi a capacităţii de a face faţă unei realităţi dictate de o societate aflată în permanentă schimbare. Domnul Ambasador Liviu Bota, moderatorul sesiunii oficiale, a reluat ideea exprimată de domnul Dan Berindei prin referirea la trecutul glorios al ţării şi la datoria generaţiei actuale de a urma exemplul strămoşilor. Această conferinţă se doreşte a fi prima dintr-o viziune care să schimbe concepţia actuală privind domeniul cercetării şi care să devină catalizatorul unei stări de spirit comune între cei care se ocupă de cercetarea şi analiza relaţiilor internaţionale şi studiilor europene. După 1989 importanţa cercetării în România a fost resimţită ca o necesitate acută, dictată de schimbările din sistemul internaţional. Prin urmare au luat fiinţă numeroase institute de cercetare, de ONG-uri care activează în sfera relaţiilor internaţionale, precum şi catedre universitare de formare a specialiştilor. Cu toate acestea domeniul de cercetare şi analiză este caracterizat de lipsa unui echilibru, a unui dialog eficient între institute şi cercetători, amplificat de un acces limitat la informaţii şi de folosirea necorespunzătoare a resurselor umane şi materiale. O cercetare de calitate este una obiectivă, care să sporească credibilitatea pentru formarea şi implementarea politicii externe. De aceea această conferinţă îşi propune ca obiective crearea unei baze de date în România în domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene, sporirea importanţei cercetării asupra politicii naţionale prin crearea unui consiliu consultativ care să cuprindă specialişti din mediul academic, dezvoltarea cooperării între institute şi facilitarea accesului acestora la baze de date internaţionale şi nu în ultimul rând organizarea anuală a unui eveniment de anvergură pe probleme de relaţii internaţionale. Domnul Iulian Chifu, Consilier prezidenţial pentru afaceri strategice, securitate şi politică externă, a salutat recunoaşterea de către Academia Română a domeniului relaţiilor internaţionale, menţionând că România are relevanţă în domenii de cercetare, dar că sfera relaţiilor internaţionale nu funcţionează ca un domeniu în sine, din cauza multitudinii de domenii conexe (studii de securitate, studii strategice, intelligence) pentru care nu există o metodologie bine definită. Domnul Chifu a propus ca această conferinţă să aibă rol de catalizator între toate centrele şi şcolile cu relevanţă la nivel naţional, incluzându-le şi pe cele mai puţin cunoscute de la Craiova, Timişoara sau Constanţa. În continuare acesta a făcut o trecere în revistă a domeniilor prioritare: metoda sociologică (studii importante privind naţionalismul, reconstrucţia post-conflict, state building), metoda istorică (studii importante privind evoluţiile din spaţiul post-sovietic), metoda matematică şi metoda discontinuităţii, priorităţi în securitate societală, studii care au la bază experienţa şi expertiza. Domnul Consilier Chifu a ţinut să accentueze

cu accent asupra competitivităţii Esenţială pentru România ar fi legarea politicilor naţionale de creşterea competitivităţii economice a României la nivel european şi global. se va discuta posibila modificare a Tratatului Uniunii Europene din perspectiva unei consolidări a guvernanţei politice. atât a celor de informare. De asemenea domnul Ministru Orban a menţionat precaritatea expertizei în domeniul afacerilor europene. fiind domenii care se întrepătrund. Director general al Institutului European din România şi moderator al acestei sesiuni. întrucât lipsa comunicării pe orizontală este extrem de riscantă. iar statul pare a nu face nimic în acest sens. Domnul Doru Costea. a atras atenţia asupra necesităţii cooperării între institutele de cercetare şi instituţiile şi structurile guvernamentale. Sesiunea I. Secretar de stat în cadrul Ministerului afacerilor externe. În completarea colegilor săi. faptul că România nu reuşeşte să-şi construiască un proiect propriu după aderarea euro-atlantică se constituie întro veritabilă problemă. De asemenea. cu tema Metodologia cercetării şi analizei în relaţii internaţionale şi studii europene. a accentuat ideea că este nevoie de o focalizare reală a eforturilor de cercetare pentru fundamentarea politicilor europene. Strict în domeniul afacerilor europene. situaţia nu se prezintă foarte bine.importanţa absorbţiei fondurilor pentru cercetare. Domnul Dan Dungaciu. Doamna Rolanda Predescu. De asemenea doamna Predescu a subliniat necesitatea sprijinului financiar. cât şi a celor reale. Este important să se recunoască că există în România forţe capabile să ducă la bun sfârşit proiecte majore. cât şi ocuparea în ministere a unei poziţii noi de integrator care să solicite teme. Poziţia României este încă incertă. Iar pentru rezultate optime este necesară explorarea eficientă a resurselor. să absoarbă rezultatele cercetării şi să le ofere mai departe autorităţilor competente. care a enunţat scopul conferinţei de a aduce laolaltă importanţi actori care implementează politicile în vederea creării unei comunităţi de idei şi de acţiune. Până şi Institutul European din România a fost creat relativ târziu. care sunt evoluţiile din Orientul Mijlociu după primăvara arabă. la Consiliul European de la Bruxelles. problemele interne de care ne lovim nu mai sunt de mult timp numai de ordin intern. Acesta a salutat iniţiativa organizării unei astfel de conferinţe care vine ca răspuns la o necesitate dictată de dinamica tot mai imprevizibilă a mediului internaţional. Ar fi fost nevoie de apariţia sa şi mai devreme pentru a pregăti etapa negocierilor. Ministrul afacerilor europene. abia în 2000. Domnul Leonard Orban. chiar în această perioadă de criză. are legături şi interese. De asemenea. când România negocia deja aderarea la Uniunea Europeană. Principiul winwin (ce asigură succesul unei relaţii internaţionale) şi plasarea accentului asupra cooperării în domeniul ştiinţei şi tehnologiei stau la baza valorificării potenţialului de susţinere a politicilor naţionale ale României. întrucât în prezent România nu este capabilă să-şi fundamenteze o poziţie clară privind priorităţile pe termen scurt şi foarte scurt şi nici pe termen lung şi foarte lung. În încheierea discursului său. dar depinde numai de noi să le identificăm şi să le folosim adecvat pentru a acţiona. a accentuat ideea că „România are nevoie de o serie de instituţii care să fie un cordon de continuitate între diverse culori politice sau formule guvernamentale”. Director în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. pentru a conta cu adevărat la masa negocierilor. pe lângă cea economică. domnul Orban a ţinut să accentueze ideea că decidenţii români trebuie să aibă la dispoziţie instrumentele necesare pentru fundamentarea poziţiilor lor. a fost deschisă de către doamna Gabriela Drăgan. aducând în discuţie Planul naţional de cercetare care oferă un sprijin serios pentru domeniile de cercetare abordate. România. . şi-a început alocuţiunea prin specificarea faptului că este greu de făcut o distincţie între afacerile europene şi relaţiile internaţionale. care ar consfinţi o Europă cu cel puţin două viteze. asemenea oricărui alt stat din sistemul internaţional. În acelaşi timp. domnul Costea a adăugat existenţa unor întrebări ce ţin de dinamica internaţională care ne privesc direct sau indirect şi pe care ar trebui să ştim să le gestionăm: ce se va întâmpla cu NATO după adoptarea noului concept strategic. ce implicaţii poate avea mutarea centrului de greutate în Asia. exprimând dificultatea de a găsi întotdeauna pe piaţă experţi care să facă analize în profunzime. director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale de la Academia Română (ISPRI). În acest sens accesarea mai intensă a comunităţii de afaceri pentru sprijinirea unor iniţiative care se pot transforma în investiţii este esenţială. În data de 9 decembrie. Pentru a găsi răspunsuri corecte trebuie puse întrebările corecte. România este singura ţară din zonă care nu are încă o instituţie pentru formarea experţilor în domeniul relaţiilor internaţionale.

a făcut apel la institutele Academiei să fie mai active în domeniul cercetării şi analizei în ţară şi în străinătate. comunicare şi traduceri. a identificat dinamica metodologiei în domeniul relaţiilor internaţionale ca fiind într-o puternică schimbare. a luat cuvântul domnul prof. subliniind totodată nevoia de persoane care pot oferi o nouă perspectivă şi “hrană pentru idei”. Este nevoie de găsirea unor soluţii constructive pentru viitorul acestui domeniu care se conturează drept faţeta noastră pentru viitor. inclusiv în pregătirea deciziilor în domeniul relaţiilor internaţionale. formare. progresul nu este posibil. Sesiunea I s-a încheiat prin discursul doamnei Gabriela Drăgan. Doamna Director Drăgan a invocat lipsa pragmatismului şi a realismului în anumite studii realizate în domeniu. Domnul Liviu Mureşan. univ. dr. unele dintre ele poate adecvate. elaborarea şi implementarea politicilor internaţionale/politicilor europene şi a fost moderată de domnul Ambasador Liviu Bota. Pentru România este foarte important ca actorii să acţioneze împreună pentru a avea o voce în plan regional. Dan Dungaciu. A subliniat faptul că în Statele Unite ale Americii a fost inventată instituţia think-tank-ului precum şi multe alte instituţii care pun pe agenda decidentului politic principalele idei care circulă în lume. Directorul Institutului Diplomatic Român. afirmând că. Radu Carp a identificat o serie de factori care conduc la conturarea unui tablou cât se poate de întunecat privind domeniul relaţiilor internaţionale din România. iar criteriile pentru selectarea comisiilor de doctorat rămân o enigmă. În ceea ce priveşte România. de securitate. Domnul Ambasador Liviu Bota a făcut câteva menţiuni cu privire la raportul dintre cercetare şi dezvoltare. europeană. În continuare. specialiştii şi experţii în domeniu putând contribui la consolidarea vocii României în spaţiul internaţional. coordonatorul departamentului de studii de cercetare parlamentare. Temele de cercetare din acest an acoperă următoarele domenii: agricultura. care a prezentat succint toate domeniile de activitate ale institutului: cercetare şi analiză. creşterea economică şi sustenabilitatea finanţelor publice. Studiile prezintă teme de interes european şi naţional. Preşedinte al fundaţiei EURISC. a identificat ca provocare principală în domeniul cercetării necorelarea între instituţiile statului şi institutele de cercetare şi analiză. Domnul Mureşan a subliniat că această criză mondială poate fi transformată într-o şansă de a valorifica expertiza naţională. cât şi relaţiile de putere intra-europene. la care se adaugă inexistenţa unui standard unitar în metodologie. Director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (ISPRI) din cadrul Academiei Române. fără o cercetare serioasă. Comisiile de specialitate din Ministerul Educaţiei au o istorie prea scurtă. Acesta a adus de asemenea sugestii pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor. Director în cadrul Camerei Deputaţilor. precum şi la sectorul privat să se implice prin finanţare în proiecte care i-ar putea da României posibilitatea de a se afirma la nivel internaţional. implicaţiile bugetare ale aderării României la iniţiativa Euro Plus şi/sau la zona euro. dar care au în spate diverse justificări. de viziune şi de proiect. Domnul Andrei Mocearov. precum şi riscul unei slabe organizări la nivelul dialogului între instituţiile de cercetare. cele din domeniul relaţiilor internaţionale necesitând să reflecte statutul Uniunii Europene ca actor geopolitic.Există institute care produc studii insuficient pregătite. printre care inexistenţa unei publicaţii dedicată special acestui domeniu şi rigiditatea instituţională care nu oferă un loc tinerilor formaţi în afară pe domenii inovative ale relaţiilor internaţionale. domnul profesor Dungaciu a afirmat că una dintre neputinţele ţării noastre este aceea de a nu avea instituţii de continuitate. economic şi al politicii sociale. De aceea scopul îl constituie evitarea fragmentării. Domnul Radu Carp. în timp ce Europa se confruntă tot mai des cu problema existenţei unor instituţii de cercetare serioase. domeniul fiscal. Prezentarea sa a pus accentul pe studiile elaborate în cadrul Proiectului de Studii de Strategie şi Politici (SPOS) 2011. precum şi o analiză a politicilor sociale în Uniunea Europeană din perspectiva pensiilor private/suplimentare şi a îmbătrânirii populaţiei. domnia sa a afirmat că este nevoie de cooperare pentru ca impactul activităţii de cercetare să se ridice la nivelul ambiţiilor avute în vedere. Cea de-a doua sesiune a conferinţei a avut ca temă Formularea. Acesta şi-a început alocuţiunea printr-o comparaţie între situaţia cercetării din ţara noastră şi situaţia din alte părţi ale lumii. precum reforma Politicii Agricole Comune din perspectiva bugetară post-2013. Mai mult. subliniind trecerea de la analiza descriptivă la analiza cantitativă şi strategică. . obiectivă şi fără o expertiză pusă în slujba rezolvării problemelor. globală.

în publicaţiile axate pe relaţii internaţionale din România. Referitor la domeniul cercetării. A oferit detalii despre network-ul pe care l-au înfiinţat. cu accent pe regiunile de interes pentru România (Balcanii şi regiunea extinsă a Mării Negre). astfel încât prin contagiune şi corelare în sistemul relaţiilor internaţionale să poată avea loc modificări semnificative asupra factorului decizional. În ceea ce priveşte expertiza din România. o viziune pe termen lung. iar ceea ce ar duce astăzi la pierderea rigurozităţii este tocmai explozia informaţională şi metodologică. accentuând faptul că în România există expertiză şi că trebuie aplicat un alt management al cercetării în ţara noastră. Nu în ultimul rând. mai ales. faptul că nu există o viziune strategică. Din acest punct de vedere. Dan Dungaciu a prezentat principalele proiecte derulate de Institutul pe care îl conduce. iar din acest punct de vedere domnul prof. Directorul Institutului de Studii Internaţionale al Universităţii Babeş-Bolyai a afirmat că. cât şi cele corporatiste au nevoie de analize profesioniste. domnul Gen. dr. În continuare. Director al Centrului de Prevenire a Conflictelor şi Early-Warning. De asemenea. În continuarea seriei de alocuţiuni. cu atât mai mult cu cât în momentul de faţă există o diviziune între „arhiva vie” (cea deschisă cercetării) şi „arhiva moartă”. după care şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la cercetare în raport cu domeniul relaţiilor internaţionale. însă este nevoie să existe o unire fără subordonări a ceea ce este cu adevărat valoros în cercetarea ştiinţifică. cu atât mai mult cu cât România este orientată mai mult spre piaţa europeană şi americană decât spre piaţa sudică. iar pentru aceştia cercetarea trebuie să fie principala preocupare. în prezent. dl. domnul prof. în acest context. univ. Director al Institutului de Studii Internaţionale al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. acesta şi-a exprimat opinia cu privire la piaţa din România şi anume că există o problemă legată de modul în care se prezintă cererea din perspectiva referinţelor analitice pe care le pot da institutele şi. dr.Referitor la institutele Academiei. domnul Ambasador Sergiu Celac şi-a exprimat punctul de vedere precizând că. ne costă în prezent şi ne va costa cu siguranţă şi în viitor. din punct de vedere al guvernării contemporane. acesta a constatat o lipsă de apetenţă pentru gândirea strategică. Director al Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară. Directorul ISPRI consideră că este important că ţara noastră să ajungă să fie furnizor de expertiză măcar în anumite domenii menţionând. Dungaciu a precizat că uneori ştim mai bine ce se întâmplă în statele îndepărtate decât în cele din vecinătate şi că de aceea. Acest lucru face ca piaţa să fie una destul de îngustă şi slab constituită. însă încărcătura acestui prestigiu trebuie construită şi consolidată permanent. Africa. univ. În primul rând. SUA. domnul prof. aflăm foarte puţine lucruri concrete despre ce se întâmplă în vecinătatea noastră. România ar putea apela la parteneriate cu alte ţări pentru a genera şi a livra idei noi. Celelalte proiecte ţin de vecinătatea proximă. Vasile Puşcaş. în relaţiile internaţionale. şi-a început discursul printr-o scurtă prezentare a institutului pe care îl coordonează. astfel încât “existenţa unei strategii semnifică o viziune de la care nu te abaţi. că institutul Academiei are capacitatea de a desfăşura proiecte pe termen lung şi dispune de finanţarea de bază. a insistat asupra faptului că în momentul de faţă accentul trebuie să fie pus pe pregătirea tinerilor în domeniul cercetării. domnul prof. univ. Orientul Mijlociu. China. Directorul ISPAIM a amintit cercetările efectuate în domeniul reformelor militare ale armatei române şi cele două reviste ale Institutului. În continuarea discursului său. doamna Oana Popescu. Vasile Puşcaş a subliniat că atât formulele guvernamentale. unul dintre acestea fiind „Rusia şi vecinii ei”. privită ca o modalitate de transmitere a generalizărilor. dr. este deosebit de importantă cercetarea teoretică. dr. a menţionat că informarea şi comunicarea ar trebui să circule în permanenţă în ambele sensuri. Din acest punct de vedere. Vasile Puşcaş şi-a exprimat disponibilitatea pentru cooperare. domnia sa a remarcat două . gen Ionescu a vorbit despre realizările institutului pe care îl coordonează şi despre proiectele pe care le desfăşoară. Mihail Ionescu. cercetarea îşi găseşte aplicaţii din ce în ce mai variate. Iar pentru a face posibil acest lucru. În al doilea rând. De aceea. domnul prof.” Acesta este şi motivul pentru care domnul Ambasador Sergiu Celac a afirmat că lipsa de apetenţă pentru strategii ne-a costat foarte mult. În final. reţea ce are la bază regiunile de interes pentru România şi a descris reţelele de cercetare bilaterale pe care le-au creat pe următoarele regiuni: Europa. După o scurtă prezentare a activităţii centrului pe care îl conduce. univ. Directorul ISPRI consideră că acestea au acum un prestigiu incontestabil. Rusia.

doamna Alexandra Dobra a fost de părere că aceasta trebuie să identifice faliile statelor pentru ca ele să-şi stabilească poziţia internaţională. Japonia. continuă şi capacitatea de reacţie în momentele relevante. În continuare. cu atât mai mult cu cât în momentul de faţă există o multitudine de canale de comunicare. În opinia sa. Astfel încât. analiza riscului politic şi importanţa normelor ca vectori de putere. doamna Popescu consideră că mediul de afaceri trebuie să fie un participant activ. a reamintit obiectivele prezentate în deschiderea conferinţei. Iar acest lucru se poate face printr-un format de working groups care să urmeze conferinţelor şi dezbaterilor iniţiale şi la care să participe toţi cei interesaţi. ci competiţie. Mai mult. Coreea de Sud sau Turcia şi că politica externă este legată din ce în ce mai mult de economie. masterand la Cambridge University. În opinia sa. pentru că toate se luptă pentru aceeaşi finanţare. domnul Iulian Fota afirmă că sunt cunoscute problemele ce necesită rezolvare. mai exact. Orientul Mijlociu. domnul Ambasador Liviu Bota. Referitor la expertiza din România. „trebuie să facem ce trebuie. lipsa conectării şi cooperării dintre institute se manifestă din cauza finanţării reduse. dar important va fi să găsim soluţii. aceasta a menţionat că. Nordul Africii. a insistat asupra faptului că este important să identificăm care sunt direcţiile şi posibilităţile de cercetare. Aşadar. Academia Română ar trebui să pună accent asupra cercetării în domeniul relaţiilor internaţionale. Consilier prezidenţial pentru securitate naţională. pentru că a gândi nu costă nimic. subliniind că suntem martorii unei noi ordini mondiale. Alexandra Dobra. iar cheia succesului constă în a-şi găsi ritmul pentru ca ea să devină viabilă.” În final. concluzionând că cercetarea este o artă. putem observa foarte uşor că cercetarea nu există în România şi că profesorii nu sunt de multe ori practicieni. o politică externă clar articulată. după cum precizează domnul Iulian Fota.aspecte: viziunea pe termen lung. În concluziile ce au urmat celor două sesiuni. Din această perspectivă. În contextul globalizării. Mai mult. fără să aducem ca argument lipsa fondurilor pentru cercetare. şi în România. doamna Oana Popescu a precizat că nu există o diferenţă semnificativă între capacitatea intelectuală şi profesională a profesorilor şi studenţilor din România faţă de cei din exterior. insistând asupra faptului că acestea vor fi puse în aplicare. iar internetul a revoluţionat modul în care se poate desfăşura o cercetare. nu doar ce putem. Sinteză realizată de Cristina Mitroi Adina Monica Lungu . În ceea ce priveşte cercetarea. mulţumind totodată audienţei pentru participare. mărturisind că. În prezent cadrul mondial tulbure a pus la lucru zona intelectuală din Occident. iar programele şi universităţile nu sunt conectate la nivel internaţional. doamna Popescu a constatat că expertiza serioasă nu se face pe zone de interes precum China. nu prea există cooperare. „cercetarea ar trebui să fie cu un pas înaintea executivului” pentru a fi realmente vizibilă. nu neapărat un finanţator al cercetării. a susţinut un discurs asupra viitorului cercetării. domnul Fota a subliniat că nu trebuie să facem din lipsa resurselor financiare o scuză pentru lipsa cercetării. răspunzând la întrebarea fundamentală: „cum facem?” În încheiere. Mai mult. dacă ne raportăm la standardele din străinătate. participanţii la acest flux de comunicare sunt decidenţii care nu dezbat înainte de luarea deciziilor şi instituţiile care nu consultă societatea civilă. domnul Fota a comparat modul în care se desfăşoară cercetarea în Occident cu modul în care se desfăşoară la noi. Aceasta a constatat că starea internă a instituţiilor este o problemă demnă de luat în seamă şi că instituţiile statului s-au molipsit în ultima vreme de un anume tip de secretomanie. iar „fiecare individ este un institut de cercetare”. a menţionat trei arii importante de cercetare: transformarea de paradigmă a conceptului statului. domnul Iulian Fota. membră a Ligii Studenţilor Români din Străinatate. Nu în ultimul rând. ce aduce cu ea structuri de gândire alternative. a accentuat că.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful