2.

Introducere
Studierea autovehiculului ca sistem complex se poate face acceptând diverse criterii structurale: constructiv, funcţional , constructiv-tehnologic, etc. În cadrul unui studiu structural interesează acea parte, optim înzestrată cu proprietăţi, care se manifestă în întregul general. Această parte este piesa sau reperul, deoarece caracteristicile autovehiculelor şi procesele lor specifice sunt determinate, într-o anumită măsură, de caracteristicile şi procesele ce se desfăşoară în piesele – subsistemele elementare - componente. Rezultă că analiza proceselor tehnologice de fabricaţie ale autovehiculelor, ca fenomene complexe, trebuie să se baze pe considerarea particularităţilor constructive şi rolul pieselor; fiecare piesă din construcţia autovehiculului are o destinaţie precisă şi posedă o sumă determinată de caracteristici şi particularităţi. Principalele elemente caracteristice sunt: de frecare de aşezare şi susţinere, de rezemare, de transmitere, de fixare şi de legătură. În producţia de piese pentru autovehicule, unul din principiile ce determină obţinerea unui proces tehnologic optim de fabricare, îl constituie alegerea raţională a semifabricatului. Aceasta presupune din punct de vedere tehnologic, ca pe baza studiului documentaţiei tehnice din proiectul de execuţie, precum şi a datelor preliminare puse la dispoziţie de către tehnolog care stabileşte: forma semifabricatului: metoda şi procedeul prin care urmează să fie obţinute. mărimea şi distribuţia adaosurilor de prelucrare. Din analiza subsistemelor elementare grupate în clase de piese tip rezultă că fiecărei clase îi corespunde un set determinat de elemente funcţionale. Toate piesele de autovehicule se grupează în 9 clase principale, prezentate în tabelul de mai jos:

-

1

în locul tratamentelor termice. alezajelor. în acest scop se vor folosi. unde este posibil.Fabricarea reprezintă tehnica activităţilor efectuate în mod conştient de către forţa de muncă în cadrul unor sisteme social organizatorice determinate cu ajutorul unor mijloace de muncă. Pentru piesele cuprinse în grupa a IV .a constructiv . a formei. Proiectarea procesului tehnologic de fabricare a piesei 3. 3. unde este posibil. a dispunerii reciproce a elementelor geometrice. Când există mai multe posibilităţi de obţinere a pieselor se efectuează analiza tehnoeconomică a variantelor posibile de aplicat. diferitelor găuri etc. S4 S3 S2 S1 2 . ecruisări la rece. care transmit mişcări de frecare. în vederea obţinerii unui produs al unei fabrici. formei şi a poziţiei geometrice ale semifabricatelor.Descrierea tehnică a piesei Condiţii tehnice: particularităţile constructive şi funcţionale impun pentru execuţia fuzetei spate precizie dimensională. Fabricarea este acţiunea de a fabrica un produs. uzinei. de transmitere de aşezare şi de legătură. Semifabricatele tip arbori circulari drepţi cu suprafaţa profilată.a (ambielaje) din care face parte şi fuzeta spate pentru care se va efectua procesul de fabricare. Productivitatea şi economicitatea autovehiculelor rutiere ( volum şi caracter de serie mare sa de masă) se vor prefera semifabricate cât mai apropiate de piesa finită pentru a se reduce cât mai mult consumul de metal şi volumul de muncă al prelucrării. Piesa este solicitată intens şi variabil. a canalelor. Pentru obţinerea ei se aplică acele procedee tehnologice care asigură rezistenţa maximă la oboseală. costisitoare ale secţiilor de semifabricate se pot reduce doar la un volum mare al producţiei. Adoptarea unor semifabricate cu adaosuri de prelucrare mari este justificată doar pentru atelierele de prototipuri şi pentru producţia de serie mică a unor autovehicule de foarte mare putere.tehnologic se recomandă prelucrarea suprafeţelor exterioare sau interioare. fac parte din grupa a IV.1. Precizia dimensiunilor. În acest scop se vor folosi. Cheltuielile suplimentare cu utilajele modeme. etc. în locul tratamentelor termice. ecruisări la rece.

Pentru producţia de serie mare şi masă. se impune controlul tehnic total(bucată cu bucată). Schema procesului tehnologic de fabricare Criteriile de stabilire a structurii unui proces tehnologic de prelucrări necesare şi a succesiunii logice a operaţiilor sunt: 1.. dimensiune. 3 . 3. unde trebuie să avem Rg=0..Toleranţele cele mai pretenţioase sunt pentru suprafeţele S2 şi S3 pe care se montează rulmenţi. Aceeaşi rugozitate se impune şi pentru suprafeţele ecruisate la rece S1 şi S4. care conduce la îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice. Trebuie luate în considerare şi particularităţile diverselor procedee tehnologice. Dacă este vorba de o suprafaţă cilindrică exterioară. material. 2.3.. la care se realizează o duritate superficială ridicată. condiţii speciale. cum ar fi: preferinţa pentru procedeele de deformare plastică la rece şi ecruisare la rece în locul tratamentului tehnic de călire. . .8 um. Totodată prin îmbătrânire se reduc tensiunile termice care apar în timpul turnării datorită secţiunilor neuniforme ale pistonului.0.S3 : [6. . când se impune realizarea unui vibraj superficial favorabil unei rezistenţe la oboseală (pentru caneluri şi suprafeţe filetate).. 3.Se foloseşte în exclusivitate oţel de cementare sau de carbonitrurare. Ra).. Fişa tehnologică de fabricare Fişa tehnologică de fabricare este un document tehnologic ce se întocmeşte pentru piese simple care se produc în serii mici sau mijlocii. .. .espr <(0. direcţia urmelor de prelucrare.tratamente termice şi acoperiri de protecţie a fuzetei constă în călire urmat de îmbâtrînire arfificială. 48 HRC.În privinţa rugozităţii pretenţii deosebite se impun pe suprafeţele S2 şi S3.75) Td. criteriul indicelui global de rugozitate εgR.5. pentru semifabricatele de tip fuzetă din clasa arborilor se recomandă forjarea în matriţă cu calibrare la rece. cu respectarea condiţiilor tehnice Td. atât pentru zonele cele mai solicitate cât şi pentru cele ecruisate la rece. Prin îmbătrânire se realizează precipitarea fină a unor compuşi chimici.0. cu miez tenace. se poate folosi oţelul de cementare 20MoCr11. care este standardizat în STAS 11500/2-80 (STAS pentru oţeluri folosite în industria constructoare). evitând formarea unei structuri grosiere. Fuzeta fiind o piesă de securitate. - 3.4. criteriul adaptabilităţii prelucrărilor mecanice tip la forma suprafeţei.Duritatea va fi mai mare de 46. criteriul indicelui global de precizie dimensională εgT. TdS2.7]ISO Erorile sau abaterile de formă sau de poziţie reciprocă trebuie să se încadreze între limitele: esfr.4.. De exemplu. astfel încât să se realizeze o precizie dimensională ridicată şl adaosuri mici de prelucrare. Prin călire se urmăreşte dizolvarea elementului de aliere în soluţia solidă. se vor inventaria principalele operaţii de prelucrare finală a suprafeţei şi se adoptă acel procedeu tehnologic de prelucrare mecanică care asigură cea mai mare productivitate (timp tehnologic mic.

Operaţia1 .STRUNJIRE FINISARE ŞI TEŞIRE II Operaţia7 –RULARE CANELURI EXTERIOARE ÎN CAPĂTUL ARBORELUI Operaţia8 –FREZARE CANAL PANĂ Operaţia9 – RECTIFICARE Operaţia10 .DEBAVURARE Operaţia2 – FREZARE FRONTALĂ Operaţia3 – STRUNJIRE DE DEGROŞARE I Operaţia4 – STRUNJIRE DE DEGROŞARE II Operaţia5 – STRUNJIRE FINISARE ŞI TEŞIRE I Operaţia6 .RECTIFICARE Operaţia11 – GĂURIRE ŞI FILETARE Operaţia12 – TRATAMENT TERMIC Operaţia13 – CONTROL FINAL Operaţia14 – DEPOZITARE CONSERVARE 4 .

Fişa film a procesului tehnologic n S 5 .3.6.

6 .

cu formula: 2 ⋅ Api min = 2 ⋅ R zi −1 + Si −1 + 2 ⋅ ( Sc − 1 + ε i ) unde: . . .2 mm : lungimea suprafeţei de prelucrat.εi=1 mm : conform tabelului 1.7.2=16.. volumul I.Si-1=40 µm : conform tabelului 5. stratul degradat anterior.2=16. Picoş. . Picoş.Si-1 . ( ) 2 ⋅ Api min = 2 ⋅ ( 20 + 0) + 2 ⋅ (16.4 mm. abaterea precedentă. unde: . .4 + 1) = 75.Rzi-1=50 µm : conform tabelului 2. Picoş. ( ) 2 ⋅ Api min = 2 ⋅ ( 50 + 40) + 2 ⋅ (16. Calculul adaosurilor Calculul adaosului de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare pentru suprafeţele S2 şi S3 Adaosul de prelucrare se calculează conform tabelului 3.3.1) 2 ⋅ Api min = 2 ⋅ R zi −1 + Si −1 + 2 ⋅ ( Sc − 1 + ε i ) Adopt: . eroarea de verificare în instalare. Picoş.Sc-1=2⋅∆c⋅lc=2⋅0.lc=64.Api .12 mm : alungirea specifică.volumul I.Si-1=0 : după tratament termic se exclude. volumul I.εi=1 mm : conform tabelului 1.12 mm : alungirea specifică. unde: . rugozitatea anterioară. Picoş. Suprafaţa S2 Calculul adaosului de prelucrare pentru operaţia de rectificare ( ) (1. . .5.4 µ m 7 .∆c=0. volumul I. .∆c=0.Sc-1=2⋅∆c⋅lc=2⋅0. .1.13⋅64.39.8 µ m Calculul adaosului de prelucrare pentru operaţia de rectificare 2 ⋅ Api min = 2 ⋅ R zi −1 + Si −1 + 2 ⋅ ( Sc − 1 + ε i ) Adopt: .4 mm.4 + 1) = 175.8.5. volumul I. volumul I. .Sc-1 . Picoş.Rzi-1 .Rzi-1=20 µm : conform tabelului 2. .εi : : : : : adaosul de prelucrare.39.12⋅64.lc=64.2 mm : lungimea suprafeţei de prelucrat.

Picoş. unde: . . Φ50.10+0. volumul I.8.lc=52 mm : lungimea suprafeţei de prelucrat.∆c=0.εi=1.13 mm : alungirea specifică. .7±0. Picoş.36 µ m Calculul dimensiunilor intermediare Suprafaţa S3 Cota de rectificare: Cota de strunjire: Suprafaţa S4 Cota de rectificare: Cota de strunjire: Φ40..lc=52 mm : lungimea suprafeţei de prelucrat.4±0.39.13⋅52 =12.48 + 1.10.2) = 207.10 Calculul regimului de prelucrare alegerea preliminară a maşinii unelte pentru suprafeţele S2 şi S3 8 . Picoş. .10. .2 mm : conform tabelului 1.48 mm. .Suprafaţa S3 Calculul adaosului de prelucrare pentru operaţia de rectificare 2 ⋅ Api min = 2 ⋅ R zi −1 + Si −1 + 2 ⋅ ( Sc − 1 + ε i ) Adopt: .5.1836=Φ50.Sc-1=2⋅∆c⋅lc=2⋅0. volumul I.9 µ m Calculul adaosului de prelucrare pentru operaţia de rectificare 2 ⋅ Api min = 2 ⋅ R zi −1 + Si −1 + 2 ⋅ ( Sc − 1 + ε i ) Adopt: . . Picoş.08±0. Φ50.2808=Φ50.10+0.εi=1.10 Φ50.∆c=0. ( ) 2 ⋅ Api min = 2 ⋅ ( 40 + 50 ) + 2 ⋅ (12. unde: .2 ) = 61.5±0. .5. .Si-1=50 µm : conform tabelului 5.48 mm.48 + 1.Si-1=0 : după tratament termic se exclude.Sc-1=2⋅∆c⋅lc=2⋅0.Rzi-1= 16 µm : conform tabelului 2. ( ) 2 ⋅ Api min = 2 ⋅ (16 + 0 ) + 2 ⋅ (12.13 mm : alungirea specifică.2 mm : conform tabelului 1.13⋅52 = 12.5±0. volumul I.Rzi-1=40 µm : conform tabelului 2.39. Picoş.5±0. volumul I. volumul I.

71. conform tabel 21.I.5 0 0. Determinarea avansului de prelucrare pe suprafeţele S2 şi S3 pentru operaţiile de strunjire şi rectificare . 1 2 3 4 hxb 16x16 16x16 16x10 16x10 c 6 8 0. conform tabel 8.5 0.8 m / min (1. cuţite de strung. cuţit pentru finisat STAS 6376-67. Picoş. pagina 470.5 Plăcuţă Dr st A 12 B 12 C 12 E 12 A8 A8 Aleg piatră cilindrică plană de rectificat STAS 601/1-75. Georgescu.22 mm/rot. conform tabelului 8.5 5 R 0. Îndrumar pentru ateliere mecanice.20. Georgescu Sau ales următoarele cuţite: cuţit drept de degroşat STAS 6376-67. Strunjire : Strung special II. .1. Calculul vitezei de aşchiere Suprafaţa S2 I. b b h L 700 Sculele aşchietoare L R 1 c 2 R Caracteristicile geometrice ale cuţitelor Nr.Strunjire : S=0.Rectificare : S=0. Strunjire : v= T ⋅t m xv cv  HB  ⋅s ⋅  ⋅k  200  yv n = 30.2) 9 . Îndrumar pentru ateliere mecanice. crt. Rectificare : maşină de rectificat exterioară.025 mm/cursă. conform tabel 103. alegerea din standarde a sculelor aşchietoare. Picoş.

. volumul I.γ=0.b5=0.s=0.08 = 0. Se face verificarea avansului funcţie de rugozitate. Picoş: b5 s = CSR ⋅ Ra ⋅ γ b6 = 0. volumul I.09 0. Picoş. pagina 360.CSR=0. .8 m / min Verificarea avansului pentru prelucrările suprafeţelor S3 şi S4 Strunjire: sales=0. . Picoş.Ra=0. n=1.yv=0.87 .T=90 min : durabilitatea sculei aşchietoare. .15 mm/rot : avansul la aşchiere.  10  =   50  = 0. adoptat conform paginii 361.968 0. pagina 335.m=0.4) . .1  0. adoptat conform tabelului 10. ..30. .528 : exponent al razei de racordare la vârful sculei. Suprafaţa S3 v= T m ⋅ t xv cv  HB  ⋅ s yv ⋅   ⋅k  200  n I.487 : exponent al rugozităţii.xv=0. pagina 360.3) unde: .3. II.25 : exponentul adâncimii. Calculul puterii necesare la prelucrare Ne = Fz ⋅ v = 2. .55 mm / rot (1. .93 mm : adâncimea de aşchiere.24.15 mm/rot.  20 ⋅ 20  k1 =    20 ⋅ 30  a k3 =  χ    0. Strunjire : = 30.1 = 0.2 : coeficient care depinde de caracteristicile metalului.b6=0.15 : exponentul durabilităţii. Picoş .09 : conform relaţiilor şi tabelului de la paginile 361…364. . Rectificare : v=25…30 m/s.t=0.HB=200 : duritatea materialului în unităţi Brinell. k=k1⋅k2⋅…⋅k9 : coeficienţi ce ţin cont de condiţiile diferite de lucru.5  =   2  0.cv=96. Picoş.8 µm : rugozitatea.30.33 : exponentul avansului la aşchiere. Picoş.62 kW 6000 10 (1. adoptat conform tabelului 10. r  k4 =   2 0. conform relaţiei de la.865 . k2=k5=k7=k8=k9=1.0909 : coeficient ce depinde de unghiul de atac principal. adoptat conform tabelului 10.5 mm : raza la vârf. Toate au fost adoptate conform tabelului 10.75 : exponentul durităţii.Unde: .

5 min : timp de pregătire-încheiere.011 min .21. adoptat conform tabelului 10. volumul I. Picoş i conform . s-a adoptat conform tabelului 10. Picoş.5 rot / min .t 0n : timp de odihnă şi necesităţi fiziologice. . . Picoş.8 m/min. Rectificare : v=25…30 m/s. adoptat conform tabelului 10. Normarea tehnică.5. Picoş. Picoş: Fz = c 4 ⋅ t x1 ⋅ s y1 ⋅ HB γ 1 = 35.8 = ≈ 306.4.75 : exponentul avansului de aşchiere. volumul I.y1=0. volumul I.. Calculul normei de timp la operaţiile calculate anterior Normarea procesului a suprafeţei S3şi S4 se face conform relaţiei: NT = Tγ i + t b + t a + t dt + t d0 + t 0n = 1.06 ⋅ 1 ..07 + 0.05 . adoptat tabelelor 15. conform tabelului 15.. Picoş. : timp de deservire organizatorică.35 : exponentul durabilităţii.t d = k1 ⋅ t b = 0.s=0.k2=0.k1=0.22. . . vol.1 şi 15. -n= 1000 ⋅ v 1000 ⋅ 30.Tγ = 100 + 2.2.7 N (1. .td 0 : timp auxiliar.22.5) unde: .21. Picoş.t b = n ⋅ s = 306. Picoş. . volumul I. : S-a adoptat informativ pentru proiectul didactic numărul optim de piese execută pregătirea încheierii lucrării.05 ⋅ ( 0.9. .15 = 1.x1=1 : exponentul adâncimii. .p=90000 buc/lot. π ⋅d π ⋅ 50 L 165 .29 min .22 = 0. II.13 min : timp de bază. : conform tabelului 15.93 mm : adâncimea de aşchiere.1. . adoptat conform tabelului 10.t a = t a1 + t a 2 = 0. t : conform tabelului 19.HB=200.5 + 150 + 20 = 272.5 ⋅ 0.γ1=0. .t d0 + t 0n = k 2 ⋅ ( t b + t a ) = 0. Picoş.7 : coeficient ce depinde de materialul piesei.071 min .13 = 0. 11 . pentru care se Obs.6) unde: .t=0.v=30.15 mm/rot : avansul de aşchiere.06 .şi conform relaţiei 107. . II – .c4=35.13 ) = 0.44 min γ (1.29 + 1.

Calculul indicilor tehnico-economici ai liniei tehnologice 4. de piese pe an [ buc.72/60)*90000 = 9860 ore-om Va4 = (7.1. . Va = tb*Np [ ore-om ] ( 1 .21 ) unde : tb = norma de timp pe bucată [ ore-om / buc.18min NT7=3.56/60)*90000 = 3591 ore-om Va8 = (4. FREZARECANALPANĂ RECTIFICARE 7.2.1/60)*90000 = 1735 ore-om Va5 = (4. . STRUNJIRE DE DEGROŞARE 4.09/60)*90000 = 3044ore-om Va2 = (3/60)*90000 = 3299 ore-om Va3 = (15. Control final 10.18/60)*90000 = 1875 ore-om Va7 = (3. TRATAMENT TERMIC 9.1 min NT5=4. RULARE CANELURI EXTERIOARE 6. DEBAVURARE 2.Proiectarea liniei tehnologice  volumul de producţie anual 90000 buc/an  regim de lucru două schimburi pe zi.( zod + zs ) [ zile ] Unde : ze = numărul de zile calendaristice zod = zile libere stabilite prin lege pe toată durata anului calendaristic zs = zile de sărbători legale într-un an calendaristic ze = 365 . ] Volumul anual pe fiecare operaţie va fi : Va1 = (2. 4.8 min/ buc.75/60)*90000 = 3540 ore-om Va6 = (3. GĂURIRE ŞI FILETARE 8. Va = i =1 14 36. Volumul anual de lucrări şi repartizarea lui pe luni Volumul anual este produsul între programul anual de produse în buc.09 min NT2=3 min NT3=15. FREZARE 3.18min NT9=2 min NT10=1 min 4. STRUNJIRE FINISARE ŞI TEŞIRE 5.109 = 256 zile Va 18400 = = 71875 ore − om Volumul zilnic de lucrări : Vz = zi ze 256 12 .8 * 90000 = 18400 ore − om 60 Numărul de zile lucrătoare pe an : ze = zc . ] Np = nr. Operaţii 1.72 min NT4=7. Depozitare conservare NT1=2.52 + 5 ) = 365 .56min NT8=4.2. şi volumul de lucrări pe bucată .( 2.75 min NT6=3.18/60)*90000 = 2299 ore-om Va9 = (2/60)*90000 = 3000 ore-om Norma de timp pe bucată N T = ∑ N Ti = 36. rel.

întreruperi energie electrică .2.85.95 .4426*22 = 1579.0.4 ore-om VLA = 71.8 ore Ritmul de fabricare Se calculează pentru a stabili ritmicitatea : R= Np Fa * ns * t s = 90000 * 3 * 8 = 538. Se adoptă γ = 0. Fm = [365 .6 ore-om VLM = 71.6 ore-om VLO = 56. Fa = [ 365 .( 104 + 5 ) ] * 3 * 8 * 0.4426*21 = 1509 ore-om VLD = 56.( zod + zs + zcd ) ]*ts*β [ ore ] Unde : β = coeficient de reducere a fondului de timp datorită absenţelor nemotivate şi a concediului de odihnă .. ) : α = 0.6 ore Fondul de timp al utilajului este : Fu = [ zc .( zod + zs + zr ) ]*ns*ts*γ [ ore ] Unde : zr = zile de imobilizare în reparaţie ce revin în medie la un utilaj pe an γ = coeficient ce redă influenţa opririlor neprevăzute ale utilajului asupra fondului de timp : γ = 0.98 = 5997.6ore-om VLA = 71. Se adoptă α = 0.875*22 = 1579. ce ţine seama de întreruperi neprevăzute ale lucrului pentru diverse motive : calamităţi naturale .Volumul lunar de lucrări : Vli = Vz*zei VLI = 71.96 = 1823. zi 4014.875*19 = 1365.95.4426*21 = 1509 ore-om 4.875*22 = 1579. de schimburi în 24 de ore ts = durata unui schimb α = coef..( 104 + 5 + 7 ) ]*8*2*0.0.875*23 = 1651.875*22 = 1579.2.Alegerea regimului de lucru şi calculul fondului de timp anual Regimul de lucru se stabileşte funcţie de volumul de lucrări şi de prevederile legale ce reglementează durata lucrului pe schimburi . etc.( zod + zs ) ]*ns*ts*α [ ore ] Unde : ns = nr.. ns = 2 .98 .96 . de ore de lucru pe un interval de timp : Fa = [ zc .08 13 . Se adoptă β = 0.( 104 + 5 + 20 ) *8*0.875*21 = 1509 ore-om VLF = 71.0.1 buc.875*21 = 1509 ore-om VLS = 71. ts = 8 h .6 ore-om VLiul = 71.98.Fondul de timp reprezintă nr. .875*20 = 1436 ore-om VLiun = 71.95 Fu = [ 365 . β = 0.9 = 3784.99 .6 ore-om VLM = 71.6 ore Fondul de timp al muncitorului este : Fm = [ zc .6 ore-om VLN = 56.97 .875*22 = 1579.

8.6 = 3.conservare : Np = 1/2 = 1 post . 1. numărul de muncitori direct productivi este : mi = Vai/Fmi [ oameni ] unde : Vai = volumul de lucrări pentru realizarea operaţiei sau piesei la tactul I . Fmi = fondul de timp efectiv al muncitorului pe aceeaşi perioadă . Deci ing = 10%*10 = 1 = 1 inginer ( personalul din compartimentul de control calitativ ).8 14 .84 =1 muncitor muncitori categoria a II-a : mop( 4+5+6+7 ) = ( 3540+735+1550 +875)/1823.2. ns = numărul de schimburi ...36 = 3. ms = numărul de muncitori ce lucrează simultan la acelaşi post de lucru . Numărul de ingineri şi tehnicieni la nivelul secţiei va fi 10.15 % din numărul de muncitori direct productivi : maux = 10%*10 = 1 = 1 muncitor .strunjire de degrosare: Np=4/1*2=2 posturi 4.7.64 = 4 muncitori muncitori categoria a III-a: mop(3) = (6866. 7.4. Numărul de utilaje .Numărul de muncitori şi de posturi de lucru a) pentru un loc de muncă unde se execută o operaţie sau o piesă simplă .debavurare : Np = 1/2 = 1 post .6 = 0.29 .strunjire de finisare : Np=4/1*2=2 posturi 5. 10.. pe perioada considerată ( un an ) .6=1000/1823.D. 9.control final : Np = 1/2 = 1posturi .6=0.frezare : Np = 3/2 = 1 post . Alte categorii : personal de serviciu = 2.se adoptă un strung Fu 3784.găurire : Np = 3/2 = 1 post . 6. instalaţii şi S. 3.-uri Se stabileşte pentru fiecare categorie de utilaje în funcţie de volumul de lucrări aferent şi de fondul de timp anual : Va Nu i = i [utilaje ] Fu Va 1 1044 Nu 1 = = = 0. 2.rulare caneluri : Np = 4/2 = 1 post . personal administrativ = 4.01)/1823. în ore Vor rezulta : muncitori categoria (1+9)=(1044+499)/1823.V.frezare : Np =1/2 = 1 post . în ore-om . Deoarece trebuie să se obţină două schimburi echilibrate se divizează numărul de muncitori direct productivi mtot = 10 muncitori la trei schimburi. Numărul de posturi de lucru se stabileşte după numărul poziţiilor succesive pe care le ocupă produsul pentru realizarea operaţiilor din procesul tehnologic : Np = m ms * n s [ posturi] unde : m = nr.6 %*mtot .12 % din numărul de muncitori direct productivi. Numărul de muncitori auxiliari pentru producţia în flux va fi 10.3 %*mtot .tratament termic : Np = 3/2 = 1 post .. de muncitori necesar pentru efectuarea întregului volum de lucrări de acelaşi gen .76 = 4 muncitori muncitori categoria a IV-a: mop*2/1823.50=1 muncitor Numărul total de muncitori direct-productivi va fi : mtot = 4+4+1+1 = 10 muncitori .

18 0.5*1.. ηu 5 = *100 = 55 % .se adoptă un stand conservare Coeficientul de încărcare a utilajelor NuT * 100 [ %] Nu R unde : NuT = numărul teoretic de utilaje . fie pe utilaje de prelucrări prin aşchiere.79 Fu 3585 Nu 3+4 = Nu 7 = Va7 1591 = = 0.2 * 3 = 9 m2 pentru tratament termic : St = L * l * kti = 2.5% .2*3=9 m2 pentru frezare : St = L * l * kti = 2 * 3 * 3 = 18 m2 pentru găurire : St = L * l * kti = 2..5 % . ηu 7 = 1 1 1 η u1 = Calculul suprafeţelor tehnologice şi a caracteristicilor liniei Suprafaţa tehnologică a secţiilor de producţie : se calculează după suprafaţa specifică a unui post de lucru (Sp) : St = Hp*Sp .44 Fu 3585 Va 449 Nu 9 = 9 = = 0.25 *100 = 38.77 0.se adoptă banc cu rulare caneluri . Se foloseşte relaţia : St = ∑ Sv * kti [m 2 ] unde : Sv = este suprafaţa ocupată de un utilaj de acelaşi fel .9 * 3 = 5.33 3585 .5 * 1. ηu 6 = *100 = 48 % .15 Fu 3585 735 + 449 = 0.Nu 2+6 = Va2 + Va6 Fu = Va3 + Va4 1591 + 3540 = = 1.40)m2/post rezultă : St = 1*35 = 35 m2 .se adoptă o maşină de găurit . pentru strunjire: St=L*l*kti=3*3*3=27 m2 pentru rulare: St=L*1*kti=2.99 *100 = 25 % . rezultat din calcule NuR = numărul real de utilaje adoptat. 2 2 1 0.2 * 3 = 9 m2 pentru conservare : St = L * l * kti = 2 * 0.25 0.10 1.20)m2/post rezultă : St = 2*15 = 30 m2 Restul operaţiilor se efectuează fie cu dispozitive sau instalaţii montate pe bancuri de lucru .se adoptă o freză . 1 2 1 1. în m2 i =1 n kti = coeficient de trecere. ηu 8 = *100 = 18 % . ηu = 0.se adoptă un banc pentru controlul final .se adoptă două strunguri .40 Fu 3585 Va 449 Nu10 = 10 = = 0.10 0. ηu 3 = *100 = 99 % . [m2] . ηu 2 = *100 = 38.48 ηu 4 = * 100 = 55 % .77 0.pentru frezare : Sp = (15.9 Fu 3585 Va 2866 Nu 5 = 5 = = 0.5 * 1. pentru debavurare : Sp = (30. ηu 9 = *100 = 25 % .4 m2 15 .

8 m2 . Sdep = 6/100 * 198 = 11. în m . majorându-se suprafaţa cu (10.000 = 0. se determină suprafaţa nominală a clădirii respective . .6 ore ..8 m2 . 16 . Adopt : 310 m2..76 = = = 6. [ m / min ] unde : kr = coeficient de ritmicitate ( kr = 0.42 min N p * v d 10 * 0. [m] unde : np = numărul de piese ce urmează să fie concomitent pe bandă .3540 m / min 3585. Principalii parametri ai liniei sunt : lungimea utilă a benzii : Lb = np*d + A .5 m ) -d=l+a [m] unde : l = lungimea piesei ce se instalează pe bandă . 4. în m .8 + 7.76 22. Fu = 3585.176 * 28. kr = 0.8.9 m2 Suprafaţa totală a unităţii va fi : Su = Sp + Sa + Sdep + Sadm = 198 + 19.9 = 237 m2 Parametrii liniei tehnologice şi ai transportorului Ca regulă generală se urmăreşte să se prevadă o singură bandă de lucru cu capacitate corespunzătoare. Lb = 10 * 2.176 + 1 = 21. .12)%*Sp suprafeţe pentru depozite : Sdep = (6.2 : suprafeţe auxiliare productive : Sa = (10.0.376 + 1.52)*1. a = 1.6 * 60 * 0.52 m2 suprafata nominala a cladirii : SUT =(Su + Strans)*1.5)%*Sp suprafeţe pentru încăperi administrative : Sadm = (4.76 + 1 = 22.viteza de deplasare a benzii : vd = d*Np Fu * k r .3540 3. în m ( A = 1.5 * 4 = 45. l = 151 mm .8 timpul de deplasare a produsului între două locuri de muncă succesive : td = Lb 22.76 m .176 m ..5)%*Sp deci : Sa =10/100 * 198 = 19.76 * 0. conform tab.8 Rezultă : d = 0.8 m .54 Ţinând seamă de necesarul de suprafaţa rezultat din calcul pentru linie . A = lungimea staţiei de antrenare a benzii ..8 + 11..85 ) Deci : Np = 10 buc. a = distanţa dintre două piese succesive ( spaţiu de deservire ) . corespunzător numărului de posturi de lucru . vd = 2.Suprafaţa productivă va fi : Sp = 35 + 15 + 30 + 15 + 2*27 + 9 +9+ 9 +5.. d = pasul sau distanţa dintre obiectele de pe bandă .7.1. Sadm = 4/100 * 198 = 7.4 = 198 m2 Suprafeţele auxiliare se calculează procentual din Sp .8 = 2.1 = 310 m2 .1 = (237 + 45.15)% pentru a asigura spaţiul necesar culoarelor de trecere : suprafaţa necesară pentru transportor : Strans = L * l * kti = 22. A = 1 m .

vol I. [2] Picoş.Regimuri de aşchiere norma tehnică de timp. A.. . Editura Tehnică. Chişinău.Proiectarea tehnologiilor de prelucrare prin aşchiere.BIBLIOGRAFIE [1] Picoş.I. 17 .îndrumar de proiectare la F.Normarea tehnică pentru prelucrări prin aşchiere. . Bucureşti. Editura Universitas. ş..R. Editura Tehnică. [4] Baciu. 1992. Piteşd.a. Crivac.. . E. 1985. C. Gh. II. vol I. C. II.A. [3] Vlase. 1985. 1982. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful