Гръцки (и български) за начинаещи

Βουλγαρικὰ γιὰ ἀρχαρίους

Разговорник на два езика - δίγλωσσο βιβλίο

1 [ ἕνα ]
Πρόσωπα
1 [ едно ]
Лица

ἐγὼ

аз

ἐγὼ καὶ εσὺ

аз и ти

ἐμεῖς οἱ δύο

ние двамата

αὐτὸς

той

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

αὐτοὶ οἱ δύο

те двамата

ὁ ἄνδρας

мъж

ἡ γυναῖκα

жена

τὸ παιδὶ

дете

μία οἰκογένεια

семейство

ἡ οἰκογένειά μου

моето семейство

Ἡ οἰκογένειά μου εἶναι ἐδῶ.

Моето семейство е тук.

Ἐγὼ εἶμαι ἐδῶ.

Аз съм тук.

Ἐσὺ εἶσαι ἐδῶ.

Ти си тук.

Αὐτὸς εἶναι ἐδῶ καὶ αὐτὴ εἶναι ἐδῶ.

Той е тук и тя е тук.

Ἐμεῖς εἴμαστε ἐδῶ.

Ние сме тук.

Ἐσεῖς εἶστε ἐδῶ.

Вие сте тук.

Εἶναι ὅλοι ἐδῶ.

Те всички са тук.

2 [ δύο ]
Ἡ οἰκογένεια
2 [ две ]
Семейство

ὁ παπποῦς

дядо

ἡ γιαγιὰ

баба

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ὁ πατέρας

баща

ἡ μητέρα

майка

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ὁ γιὸς

син

ἡ κόρη

дъщеря

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ὁ ἀδελφὸς

брат

ἡ ἀδελφὴ

сестра

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ὁ θεῖος

вуйчо / чичо

ἡ θεία

леля / вуйна

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ἐμεῖς εἴμαστε μία οἰκογένεια.

Ние сме семейство.

Ἡ οἰκογένεια δὲν εἶναι μικρή.

Семейството ни не е малко.

Ἡ οἰκογένεια εἶναι μεγάλη.

Семейството ни е голямо.

Вие на почивка ли сте тук? Περιμένω ἐπίσκεψή σας! Елате ми на гости! Ὁρίστε ἡ διεύθυνσή μου. Ще се видим ли утре? Λυπᾶμαι.3 [ τρία ] Γνωρίζω 3 [ три ] Запознанство Γειά! / Γειά σου! Здравей! / Здравейте! Καλημέρα! Добър ден! Τί κάνεις. Харесва ли Ви тук? Κάνετε διακοπὲς ἐδῶ. / Τί κάνετε. Съжалявам. От Азия ли сте? Σὲ ποιό ξενοδοχεῖο μένετε. В кой хотел сте отседнали? Πόσον καιρὸ εἶστε ἤδη ἐδῶ. Θὰ τὰ ποῦμε αὔριο. От Америка ли сте? Εἶσθε ἀπὸ τὴν Ἀσία. От Европа ли сте? Εἶσθε ἀπὸ τὴν Ἀμερική. Колко дълго сте тук? Πόσο θὰ μείνετε. вече имам нещо предвид. Ето адреса ми. Как си? Εἶσθε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Колко време ще останете? Σᾶς ἀρέσει ἐδῶ. Ἀντίο! Чао! Εἰς τὸ ἐπανιδεῖν! Довиждане! Τὰ ξαναλέμε! До скоро! . ἔχω ἤδη κανονίσει κάτι.

Аз уча английски. Вие учите италиански. Αὐτοὶ μαθαίνουν ρωσσικά. Αὐτὴ εἶναι ἡ δασκάλα. Ние учим. Ἔχουμε μάθημα. . Ἐγὼ μαθαίνω ἀγγλικά. Ние сме в училище. Това е учителката. Ἐσὺ μαθαίνεις ἱσπανικά. Това е класът. Θέλουμε νὰ καταλαβαίνουμε τοὺς ἀνθρώπους. Имаме часове. Ние искаме да разбираме хората. εἶναι ἐνδιαφέρον.4 [ τέσσερα ] Στὸ σχολεῖο 4 [ четири ] В училище Ποῦ εἴμαστε. Да се учат езици е интересно. Ти учиш испански. Τί κάνουμε. Ние искаме да разговаряме с хората. Ние учим френски. Αὐτὴ εἶναι ἡ τάξη. Τὸ νὰ μαθαίνεις γλῶσσες. Αὐτοὶ εἶναι οἱ μαθητές. Μαθαίνουμε μία γλῶσσα. Ние учим език. Какво правим ние? Διαβάζουμε. Ἐσεῖς μαθαίνετε ἰταλικά. Αὐτὸς μαθαίνει γερμανικά. Θέλουμε νὰ μιλᾶμε μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Те учат руски. Той учи немски. Ἐμεῖς μαθαίνουμε γαλλικά. Къде сме? Εἴμαστε στὸ σχολεῖο. Това са учениците.

Αὐτὸς μιλάει ἀγγλικά. Джон е от Лондон. Ἡ Μαδρίτη βρίσκεται στὴν Ισπανία. Τὸ Λονδῖνο βρίσκεται στὴν Μεγάλη Βρεττανία. Тя говори испански. Панама се намира в Централна Америка. Франция се намира в Европа. Мария е от Мадрид. Япония се намира в Азия. Τὸ Βερολῖνο βρίσκεται στὴν Γερμανία. Той говори английски. Канада се намира в Северна Америка. Ἡ Αἴγυπτος βρίσκεται στὴν Ἀφρική. Петер и Марта са от Берлин. Вие двамата говорите ли немски? Τὸ Λονδῖνο εἶναι πρωτεύουσα. . Лондон се намира във Великобритания. Мадрид се намира в Испания. Бразилия се намира в Южна Америка. Ἡ Μαδρίτη καὶ τὸ Βερολῖνο εἶναι ἐπίσης πρωτεύουσες. Египет се намира в Африка. Столиците са големи и шумни. Ὁ Πέτρος καὶ ἡ Μάρθα εἶναι ἀπὸ τὸ Βερολῖνο. Ἡ Γαλλία βρίσκεται στὴν Εὐρώπη.5 [ πέντε ] Χῶρες καὶ γλῶσσες 5 [ пет ] Страни и езици Ὁ Τζῶν εἶναι ἀπὸ τὸ Λονδῖνο. Ὁ Καναδᾶς βρίσκεται στὴν Βόρειο Ἀμερική. Οἱ πρωτεύουσες εἶναι μεγάλες καὶ θορυβώδεις. Ἡ Μαρία εἶναι ἀπὸ τὴν Μαδρίτη. Лондон е столица. Ἡ Βραζιλία βρίσκεται στὴν Νότιο Ἀμερική. Αὐτὴ μιλάει ἱσπανικά. Ἡ Ἰαπωνία βρίσκεται στὴν Ἀσία. Μιλᾶτε καὶ οἱ δύο γερμανικά. Ὁ Παναμᾶς βρίσκεται στὴν Κεντρικὴ Ἀμερική. Мадрид и Берлин също са столици. Берлин се намира в Германия.

ἐσὺ γράφεις Ти пишеш. Аз чета една книга. αὐτὸς διαβάζει Той чете. Аз пиша едно писмо. Ἐγὼ διαβάζω ἕνα βιβλίο. Аз чета една дума. Ἐγὼ γράφω μιὰ λέξη. ἐγὼ γράφω Аз пиша. Ἐγὼ διαβάζω ἕνα γράμμα [τῆς ἀλφαβήτου]. Ἐγὼ γράφω ἕνα γράμμα [ τῆς ἀλφαβήτου ]. ἐγὼ γράφω Аз пиша. Аз чета едно писмо.6 [ ἕξι ] Διαβάζω καὶ γράφω 6 [ шест ] Четене и писане ἐγὼ διαβάζω Аз чета. αὐτὸς γράφει Той пише. Ἐγὼ γράφω ἕνα βιβλίο. Аз пиша една буква. Аз чета една буква. ἐσὺ διαβάζεις Ти четеш. Аз пиша една книга. ἐγὼ διαβάζω Аз чета. Ἐγὼ γράφω ἕνα γράμμα. Аз пиша една дума. Ἐγὼ διαβάζω ἕνα γράμμα. ἐγὼ γράφω μία πρόταση Аз пиша едно изречение. Ἐγὼ διαβάζω μιὰ λέξη. . ἐγὼ διαβάζω μιὰ πρόταση Аз чета едно изречение.

четири. Трети. Δύο. . Ἕξι. Ἐννέα. Осми. Ὀκτώ. шест. πέντε. ἐννέα седем. Шест. Ἑπτά. Седем. Втори. Τέσσερα. ὀκτώ. Две. (αὐτὸς) μετράει. Πέντε. Три. Аз броя до три. Ὁ πέμπτος. две. (ἐσὺ) μετρᾶς. Ὁ ἕβδομος. Пет. пет. Ти броиш. Ὁ ἔνατος. Ἕνα. Ὁ τέταρτος. Седми. ἕξι. девет (ἐγὼ) μετράω. Девет. Пети. Първи. Ὁ δεύτερος. ἑπτά. Ὁ τρίτος. Четвърти. Четири. Девети. Шести. Ὁ ὄγδοος. Едно. δύο. Ὁ πρῶτος. Той брои.7 [ ἑπτὰ ] Οἱ ἀριθμοὶ 7 [ седем ] Числата (ἐγὼ) μετράω: Аз броя: ἕνα. Τρία. Ὁ ἕκτος. Осем. три (ἐγὼ) μετράω ὣς / μέχρι τὸ τρία. осем. τρία едно. Аз броя. (ἐγὼ) συνεχίζω νὰ μετράω: Аз продължавам да броя: τέσσερα.

/ Εἶναι ἕξι ἡ ὥρα. / Εἶναι πέντε ἡ ὥρα. Ἡ ὥρα εἶναι δώδεκα. моля? Εὐχαριστῶ πολύ. Ἡ ὥρα εἶναι δέκα. Μία ὥρα ἔχει ἑξῆντα λεπτά. / Εἶναι ἑπτὰ ἡ ὥρα. . / Εἶναι ὀκτὼ ἡ ὥρα. Колко е часът. Часът е един. Много благодаря. Часът е пет. Часът е седем. / Εἶναι τέσσερις ἡ ὥρα. / Εἶναι τρεῖς ἡ ὥρα. Часът е единайсет. Ἡ ὥρα εἶναι ἑπτά.8 [ ὀκτὼ ] Ἡ ὥρα 8 [ осем ] Часът Μὲ συγχωρεῖτε! Извинете! Τί ὥρα εἶναι. / Εἶναι ἕνδεκα ἡ ὥρα. Ἡ ὥρα εἶναι ἕντεκα. Денонощието има двайсет и четири часа. Ἕνα λεπτὸ ἔχει ἑξῆντα δευτερόλεπτα. Часът е девет. Един час има шейсет минути. Часът е два. Часът е четири. Часът е осем. Ἡ ὥρα εἶναι μία. Часът е дванайсет. / Εἶναι δώδεκα ἡ ὥρα. / Εἶναι δέκα ἡ ὥρα. Ἡ ὥρα εἶναι ἐννέα. Ἡ ὥρα εἶναι πέντε. Една минута има шейсет секунди. Ἡ ὥρα εἶναι ἕξι. Ἡ ὥρα εἶναι τέσσερις. Часът е десет. Ἡ ὥρα εἶναι ὀκτὼ. Ἡ ὥρα εἶναι τρεῖς. / Εἶναι μία ἡ ὥρα. / Εἶναι ἐννέα ἡ ὥρα. παρακαλῶ. Μία (ἡ)μέρα ἔχει εἴκοσι τέσσερις ὧρες. / Εἶναι δύο ἡ ὥρα. Часът е шест. Часът е три. Ἡ ὥρα εἶναι δύο.

Ἡ ἕβδομη μέρα εἶναι ἡ Κυριακή. Ἡ πέμπτη μέρα εἶναι ἡ Παρασκευή. Ἡ δεύτερη ἡμέρα εἶναι ἡ Τρίτη. Ἡ ἑβδομάδα ἔχει ἑπτὰ ἡμέρες. Седмицата има седем дни.9 [ ἐννέα ] Οἱ ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος 9 [ девет ] Дните на седмицата ἡ Δευτέρα понеделник ἡ Τρίτη вторник ἡ Τετάρτη сряда ἡ Πέμπτη четвъртък ἡ Παρασκευὴ петък τὸ Σάββατο събота ἡ Κυριακὴ неделя ἡ ἑβδομάδα седмица απὸ τὴν Δευτέρα ἕως τὴν Παρασκευὴ от понеделник до неделя Ἡ πρώτη ἡμέρα εἶναι ἡ Δευτέρα. Вторият ден е вторник. Ἡ τρίτη ἡμέρα εἶναι ἡ Τετάρτη. Петият ден е петък. . Седмият ден е неделя. Ἡ τέταρτη μέρα εἶναι ἡ Πέμπτη. Ние работим само пет дни. Δουλεύουμε μόνο τὶς πέντε ἡμέρες. Ἡ ἕκτη μέρα εἶναι τὸ Σάββατο. Първият ден е понеделник. Шестият ден е събота. Третият ден е сряда. Четвъртият ден е четвъртък.

Петер е студент. . Кой е това? Αὐτὴ εἶναι ἡ Μάρθα. Σήμερα εἶναι Κυριακή.10 [ δέκα ] Χθὲς – σήμερα – αὔριο 10 [ десет ] вчера – днес – утре Χθὲς ἦταν Σάββατο. Петер е приятелят на Марта. Аз работя в офис. Ἡ Μάρθα εἶναι ἡ φίλη τοῦ Πέτρου. Αὔριο εἶναι Δευτέρα. Днес е неделя. Ἡ Μάρθα εἶναι γραμματέας. Ὁ Πέτρος εἶναι ὁ φίλος τῆς Μάρθας. В понеделник аз отново работя. Марта е приятелката на Петер. Това е Марта. Ὁ Πέτρος εἶναι φοιτητής. Кой е това? Αὐτὸς εἶναι ὁ Πέτρος. Утре е понеделник. Θὰ μείνω στὸ σπίτι. Аз оставам вкъщи. Вчера бях на кино. Ποιά εἶναι αὐτή. Αὔριο δουλεύω πάλι. Филмът беше интересен. Марта е секретарка. Вчера беше събота. Δουλεύω στὸ γραφεῖο. Ὁ Πέτρος καὶ ἡ Μάρθα εἶναι φίλοι. Петер и Марта са приятели. Ποιός εἶναι αὐτός. Днес не работя. Χθὲς πῆγα σινεμά. δὲν δουλεύω. Ἡ ταινία ἦταν ἐνδιαφέρουσα. Σήμερα. Това е Петер.

Νοέμβριος καὶ Δεκέμβριος. Ἰούλιος. Ὀκτώβριος. Това са шест месеца. октомври. септември. Φεβρουάριος. ὁ Ἰούλιος юли ὁ Αὔγουστος август ὁ Σεπτέμβριος септември ὁ Ὀκτώβριος октомври ὁ Νοέμβριος ноември ὁ Δεκέμβριος декември Αὐτοὶ εἶναι ἐπίσης ἕξι μῆνες. май и юни. . август. Μάρτιος.11 [ ἕνδεκα ] Οἱ μῆνες 11 [ единайсет ] Месеците ὁ Ἰανουάριος януари ὁ Φεβρουάριος февруари ὁ Μάρτιος март ὁ Ἀπρίλιος април ὁ Μάιος май ὁ Ἰούνιος юни Αὐτοὶ εἶναι ἕξι μῆνες. Μάιος καὶ Ἰούνιος април. януари. ноември и декември. юли. февруари. Σεπτέμβριος. Ἀπρίλιος. Ἰανουάριος. Това са шест месеца. март. Αὔγουστος.

Пиеш ли уиски? Πίνεις κόκα-κόλα μὲ ροῦμι. Στὸ μωρὸ ἀρέσει τὸ γάλα. Στὸ παιδί ἀρέσει τὸ κακάο καὶ ὁ χυμὸς μήλου. Пиеш ли вода с лед? Ἐδῶ γίνεται ἕνα πάρτυ. Στὴν γυναῖκα ἀρέσει ὁ χυμὸς πορτοκάλι καὶ τὸ γκραίηπ φροῦτ. Детето обича какао и ябълков сок.12 [ δώδεκα ] Τὰ ποτὰ 12 [ дванайсет ] Напитки (ἐγὼ) πίνω τσάι. Πίνεις ἀλκοόλ. Аз пия минерална вода. . Бебето обича мляко. Хората пият вино и бира. Ὁ κόσμος πίνει κρασί καὶ μπύρα. Ὁ κόσμος πίνει σαμπάνια. Жената обича портокалов сок и сок от грейпфрут. Пиеш ли кафе със захар? Πίνεις τὸ νερὸ μὲ πάγο. (ἐγὼ) πίνω καφέ. Пиеш ли кола с ром? Δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ σαμπάνια. Πίνεις τσάι μὲ λεμόνι. Пиеш ли чай с лимон? Πίνεις τὸν καφὲ μὲ ζάχαρη. Аз пия чай. Δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ μπύρα. Аз не обичам шампанско. (ἐγὼ) πίνω μεταλλικὸ νερό. Аз не обичам вино. Аз не обичам бира. Пиеш ли алкохол? Πίνεις οὐΐσκυ. Δὲν μοῦ ἀρέσει τὸ κρασί. Тук има парти. Аз пия кафе. Хората пият шампанско.

Ποῦ εἶναι ὁ Πέτρος. Той следва в университета. Той пие кафе. Къде е Марта? Στὸ σινεμά. На концерт. В дискотеката. Какво прави Марта? Δουλεύει στὸ γραφεῖο. Тя гледа филм. Τί κάνει ὁ Πέτρος. Тя работи в офис. Πίνει καφέ. Ποῦ δὲν τοῦς ἀρέσει νὰ πηγαίνουν. Те къде обичат да ходят? Σὲ συναυλίες. Те къде не обичат да ходят? Στὴν ντίσκο. Те не обичат да танцуват. В кафенето. Ποῦ τοῦς ἀρέσει νὰ πηγαίνουν. . Какво прави Петер? Σπουδάζει στὸ πανεπιστήμιο. На кино. Къде е Петер? Στὴν καφετέρια. Βλέπει μιὰ καινούργια ταινία. Δουλεύει στὸν ὑπολογιστή. Ποῦ εἶναι ἡ Μάρθα. Те обичат да слушат музика. Тя работи на компютъра. Той учи езици. Τοῦς ἀρέσει νὰ ἀκοῦν[ε] μουσική. Δὲν τοῦς ἀρέσει ὁ χορός. Σπουδάζει γλῶσσες.13 [ δεκατρία ] Δραστηριότητες 13 [ тринайсет ] Дейности Τί κάνει ἡ Μάρθα.

14 [ δεκατέσσερα ]
Τὰ χρώματα
14 [ четиринайсет ]
Цветовете

Τὸ χιόνι εἶναι λευκό.

Снегът е бял.

Ὁ ἥλιος εἶναι κίτρινος.

Слънцето е жълто.

Τὸ πορτοκάλι εἶναι πορτοκαλί.

Портокалът е оранжев.

Τὸ κεράσι εἶναι κόκκινο.

Черешата е червена.

Ὁ οὐρανὸς εἶναι γαλανός.

Небето е синьо.

Τὸ γρασίδι εἶναι πράσινο.

Тревата е зелена.

Τὸ χῶμα εἶναι καφέ.

Пръстта е кафява.

Τὸ σύννεφο εἶναι γκρί[ζο].

Облакът е сив.

Τὰ λάστιχα εἶναι μαῦρα.

Автомобилните гуми са черни.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ χιόνι; Λευκό.

Какъв цвят е снегът? Бял.

Τί χρῶμα ἔχει ὁ ἥλιος; Κίτρινο.

Какъв цвят е слънцето? Жълт.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ πορτοκάλι; Πορτοκαλί.

Какъв цвят е портокалът? Оранжев.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ κεράσι; Κόκκινο.

Какъв цвят е черешата? Червен.

Τί χρῶμα ἔχει ὁ οὐρανός; Μπλέ.

Какъв цвят е небето? Син.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ γρασίδι; Πράσινο.

Какъв цвят е тревата? Зелен.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ χῶμα; Καφέ.

Какъв цвят е пръстта? Кафяв.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ σύννεφο; Γκρί[ζο].

Какъв цвят е облакът? Сив.

Τί χρῶμα ἔχουν τὰ λάστιχα; Μαῦρο.

Какъв цвят са гумите? Черен.

15 [ δεκαπέντε ]
Φροῦτα καὶ τρόφιμα
15 [ петнайсет ]
Плодове и хранителни продукти

Ἔχω μία φράουλα.

Имам една ягода.

Ἔχω ἕνα ἀκτινίδιο κι’ ἕνα πεπόνι.

Имам едно киви и една диня.

Ἔχω ἕνα πορτοκάλι καὶ ἕνα γκραίηπ φρουτ.

Имам един портокал и един грейпфрут.

Ἔχω ἕνα μῆλο καὶ ἕνα μάγγο.

Има една ябълка и едно манго.

Ἔχω μία μπανάνα καὶ ἕναν ἀνανᾶ.

Има един банан и един ананас.

Φτιάχνω μιὰ φρουτοσαλάτα.

Аз правя плодова салата.

Τρώω μία φέτα ψωμί.

Аз ям препечена филия.

Τρώω μία φέτα ψωμὶ μὲ βούτυρο.

Аз ям препечена филия с масло.

Τρώω μία φέτα ψωμὶ μὲ βούτυρο καὶ μαρμελάδα.

Аз ям препечена филия с масло и мармалад.

Τρώω ἕνα σάντουιτς.

Аз ям сандвич.

Τρώω ἕνα σάντουιτς μὲ μαργαρίνη.

Аз ям сандвич с маргарин.

Τρώω ἕνα σάντουιτς μὲ μαργαρίνη καὶ ντομάτα.

Аз ям сандвич с маргарин и домат.

Χρειαζόμαστε ψωμὶ καὶ ρύζι.

Трябват ни хляб и ориз.

Χρειαζόμαστε ψάρι καὶ μπριζόλες.

Трябват ни риба и месо за скара.

Χρειαζόμαστε πίτσα καὶ μακαρόνια.

Трябват ни пица и спагети.

Τί ἄλλο χρειαζόμαστε;

Какво още ни трябва?

Χρειαζόμαστε καρότα καὶ ντομάτες,
γιὰ τὴν σούπα.

Трябват ни моркови и домати за супата.

Ποῦ ὑπάρχει σοῦπερ μάρκετ;

Къде има супермаркет?

16 [ δεκαέξι ]
Οἱ ἐποχὲς καὶ ὁ καιρὸς
16 [ шестнайсет ]
Сезоните и времето

Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐποχές:

Това са сезоните:

Ἡ ἄνοιξη, τὸ καλοκαῖρι,

пролет, лято,

τὸ φθινόπωρο καὶ ὁ χειμῶνας.

есен и зима.

Τὸ καλοκαῖρι εἶναι ζεστό.

Лятото е горещо.

Τὸ καλοκαῖρι λάμπει ὁ ἥλιος.

През лятото слънцето грее.

Τὸ καλοκαῖρι, μᾶς ἀρέσει νὰ πηγαίνουμε
περίπατο.

През лятото ние с удоволствие се разхождаме.

Ὁ χειμῶνας εἶναι κρύος.

Зимата е студена.

Τὸν χειμῶνα, χιονίζει ἢ βρέχει.

През зимата вали сняг или дъжд.

Τὸν χειμῶνα, μᾶς ἀρέσει νὰ μένουμε στὸ σπίτι.

През зимата обичаме да стоим вкъщи.

Κάνει κρύο.

Студено е.

Βρέχει.

Вали дъжд.

Φυσάει.

Духа вятър.

Κάνει ζέστη.

Топло е.

Ἔχει ἥλιο / λιακάδα.

Слънчево е.

Ἔχει λίγη συννεφιά.

Ясно е.

Τί καιρὸ κάνει σήμερα;

Какво е времето днес?

Σήμερα κάνει κρύο.

Днес е студено.

Σήμερα κάνει ζέστη.

Днес е топло.

Στὸ πίσω μέρος τοῦ σπιτιοῦ εἶναι ἕνας κῆπος. Καθίστε! Седнете! Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ ὑπολογιστής μου. Ἐκεῖ εἶναι ἕνας καναπὲς καὶ μία πολυθρόνα. [Ἐ]πάνω εἶναι ἡ σκεπή. εἶναι ἕνας μικρὸς δρόμος. . До къщата има дървета. Ἡ κεντρικὴ πόρτα εἶναι κλειστή. ὅμως. Ἐκεῖ βρίσκεται τὸ στερεοφωνικὸ μου. Μπροστὰ ἀπὸ τὸ σπίτι. Ἐδῶ εἶναι τὸ σπίτι μου. Зад къщата има градина. Τὰ παράθυρα. Πᾶμε στὸ σαλόνι. Κάνει ζέστη σήμερα. Долу е мазето. Входната врата е затворена. Ἐδῶ εἶναι ἡ κουζίνα καὶ τὸ μπάνιο. Телевизорът е съвсем нов. Там е моят компютър. Там са всекидневната и спалнята. Горе е покривът.17 [ δεκαεπτὰ ] Στὸ σπίτι 17 [ седемнайсет ] Вкъщи Ἐδῶ εἶναι τὸ σπίτι μας. Κάτω εἶναι τὸ ὑπόγειο. Тук е нашата къща. εἶναι δέντρα. Там има диван и фотьойл / кресло. Днес е горещо. εἶναι ἀνοιχτά. Ние влизаме във всекидневната. Ἡ τηλεόραση εἶναι ὁλοκαίνουργια. Δίπλα στὸ σπίτι. Пред къщата няма улица. Тук е моето жилище. Ἐκεῖ εἶναι τὸ σαλόνι καὶ τὸ ὑπνοδωμάτιο. Там е моята стерео-уредба. Тук са кухнята и банята. Но прозорците са отворени.

Θὰ σιδερώσω τὰ ροῦχα. Днес ние имаме време. Τὰ παράθυρα εἶναι βρώμικα. Аз слагам прането в пералнята. Аз гладя прането. Баба полива цветята. Съдовете са мръсни.18 [ δεκαοκτὼ ] Ὁ καθαρισμὸς τοῦ σπιτιοῦ 18 [ осемнайсет ] Почистване на къщата Σήμερα εἶναι Σάββατο. Ὁ ἄντρας μου θὰ πλύνει τὸ αὐτοκίνητο. Ποιός θὰ καθαρίσει τὰ παράθυρα. Ὁ ἄντρας μου θὰ τακτοποιήσει τὸ γραφεῖο του. Σήμερα θὰ καθαρίσουμε τὸ σπίτι. Днес е неделя. Кой чисти с прахосмукачката? Ποιός θὰ πλύνει τὰ πιάτα. Θὰ βάλω τὰ ροῦχα στὸ πλυντήριο. Днес ние чистим жилището. Подът е мръсен. Σήμερα ἔχουμε χρόνο. Моят мъж разтребва бюрото си. Θὰ ἁπλώσω τὰ ροῦχα. Кой чисти прозорците? Ποιός θὰ βάλει ἠλεκτρικὴ σκούπα. Децата чистят велосипедите / колелата. Децата разтребват детската стая. Τὰ πιάτα εἶναι βρώμικα. Τὰ παιδιὰ θὰ καθαρίσουν τὰ ποδήλατα. Ἡ γιαγιὰ θὰ ποτίσει τὰ λουλούδια. Θὰ καθαρίσω τὸ μπάνιο. Аз простирам прането. Кой мие съдовете? . Моят мъж мие колата. Τὸ πάτωμα εἶναι βρώμικο. Τὰ παιδιὰ θὰ τακτοποιήσουν τὸ δωμάτιο. Аз чистя банята. Прозорците са мръсни.

Къде са чашите? Ποῦ εἶναι τὰ πιάτα. На електрическа печка ли готвиш или на газ? Νὰ κόψω τὰ κρεμμύδια.19 [ δεκαεννέα ] Στὴν κουζίνα 19 [ деветнайсет ] В кухнята Ἔχεις καινούργια κουζίνα. . Какво искаш да сготвиш днес? Μαγειρεύεις μὲ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ἢ μὲ φυσικὸ ἀέριο. Имаш ли тирбушон? Σὲ αὐτὴν τὴν κατσαρόλα θὰ φτιάξεις τὴν σούπα. Това са чашите. Къде са съдовете? Ποῦ εἶναι τὰ μαχαιροπήρουνα. Ἐδῶ εἶναι τὰ ποτήρια. На тази скара ли ще печеш зеленчуците? Θὰ στρώσω τὸ τραπέζι. чиниите и салфетките. Къде са приборите? Ἔχεις ἀνοιχτῆρι κονσέρβας. Да измия ли салатата? Ποῦ εἶναι τὰ ποτήρια. Нова кухня ли имаш? Τί θέλεις νὰ μαγειρέψεις σήμερα. Да обеля ли картофите? Νὰ πλύνω τὴν σαλάτα. τὰ πιάτα καὶ οἱ χαρτοπετσέτες. Имаш ли отварачка за бутилки? Ἔχεις τίρ-μπουσόν. Ἐδῶ εἶναι τὰ μαχαίρια. τὰ πηρούνια καὶ τὰ κουτάλια. В този тиган ли ще пържиш рибата? Σὲ αὐτὴν τὴν ψησταριὰ θὰ ψήσεις τὰ λαχανικά. вилиците и лъжиците. Това са ножовете. В тази тенджера ли ще готвиш супата? Σὲ αὐτὸ τὸ τηγάνι θὰ τηγανίσεις τὸ ψάρι. Имаш ли отварачка за консерви? Ἔχεις ἀνοιχτῆρι μπουκαλιών. Да нарежа ли лука? Νὰ καθαρίσω τὶς πατάτες. Аз слагам масата.

Τί σᾶς ἀρέσει νὰ διαβάζετε. Имате ли котка? Ἐδῶ εἶναι τὰ βιβλία μου. Обичате ли да пеете? Ἔχετε παιδιά. Свирите ли на нещо? Ἐδῶ εἶναι ἡ κιθάρα μου. Παίζετε κανένα ὄργανο. Обичате ли да ходите ли на опера? .20 [ εἴκοσι ] Κουβεντοῦλα (α') 20 [ двайсет ] Кратък разговор 1 Βολευθεῖτε! Настанете се удобно! Σὰν στὸ σπίτι σας. Обичате ли да ходите ли на концерт? Σᾶς ἀρέσει νὰ πηγαίνετε στὸ θέατρο. Какво желаете за пиене? Ἀγαπᾶτε τὴν μουσική. Чувствайте се като у дома си! Τί θὰ θέλατε νὰ πιεῖτε. Имате ли куче? Ἔχετε γάτα. Σᾶς ἀρέσει νὰ τραγουδᾶτε. Това е моята китара. Имате ли деца? Ἔχετε σκῦλο. Тъкмо чета тази книга. Обичате ли да ходите ли на театър? Σᾶς ἀρέσει νὰ πηγαίνετε στὴν ὄπερα. Аз харесвам класическа музика. Това са моите книги. Какво обичате да четете? Σᾶς ἀρέσει νὰ πηγαίνετε σὲ συναυλίες. Τώρα διαβάζω αὐτὸ τὸ βιβλίο. Ἐδῶ εἶναι τὰ σῆ-ντῆ μου. Обичате ли музика? Μοῦ ἀρέσει ἡ κλασσικὴ μουσική. Това са моите компактдискове.

Τί δουλειὰ κάνετε.21 [ εἴκοσι ἕνα ] Κουβεντοῦλα (β) 21 [ двайсет и едно ] Кратък разговор 2 Ἀπὸ ποῦ εἶστε. Може ли да Ви представя господин Мюлер? Εἶναι ἀλλοδαπός. Не. Καὶ τὸ τοπίο μοῦ ἀρέσει. Νὰ σᾶς συστήσω τὸν κύριο Μύλλερ. Какъв /каква сте по професия? Εἶμαι μεταφραστής. Сам / сама ли сте тук? Όχι. Μεταφράζω βιβλία. Харесва ли Ви при нас? Πολύ ὡραία. Той е чужденец. И местността ми харесва. . Не. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι πολὺ συμπαθεῖς. Εἶστε μόνος / μόνη ἐδῶ. Откъде сте? Ἀπὸ τὴν Βασιλεία. Аз съм преводач / преводачка. Хората са приятни. ἡ γυναῖκα μου / ὁ ἄντρας μου εἶναι ἐπίσης ἐδῶ. За пръв път ли сте тук? Ὄχι. Καὶ εκεῖ εἶναι τὰ δύο μου παιδιά. Μιλάει πολλὲς γλῶσσες. ἤμουν(α) καὶ πέρυσι ἐδῶ. Ἡ Βασιλεία βρίσκεται στὴν Ἑλβετία. Аз превеждам книги. Ἔρχεσθε πρώτη φορὰ ἐδῶ. Ἀλλὰ μόνο γιὰ μία [ἑ]βδομάδα. Но само за една седмица. миналата година бях вече тук. Πῶς σᾶς φαίνεται ἡ χώρα μας. Базел се намира в Швейцария. моята жена / моят мъжът също е тук. Много. От Базел. А там са двете ми деца. Той говори няколко езика.

обикновено в командировка. Δὲν μὲ ενοχλεῖ. προτιμῶ μιὰ μπύρα. Ἀλλὰ τώρα εἴμαστε ἐδῶ γιὰ διακοπές. δὲν καπνίζω πιά. днес наистина е горещо. Да излезем на балкона. Утре тук ще има парти. Но сега вече не пуша. / Ὄχι. Ще дойдете ли и Вие? Ναί. Да. Θὰ ἔρθετε καὶ ἐσεῖς. ако аз пуша? Ὄχι. Да. εἴμαστε καὶ ἐμεῖς καλεσμένοι. Да. Θὰ σὰς ἐνοχλήσει ἂν καπνίσω. σὲ καμμία περίπτωση. Αὔριο θὰ γίνει ἐδῶ ἕνα πάρτυ. Ἂς βγοῦμε στὸ μπαλκόνι. . Не. Не. Пречи ли Ви.22 [ εἴκοσι δύο ] Κουβεντοῦλα (γ) 22 [ двайсет и две ] Кратък разговор 3 Καπνίζετε. Ἀλλὰ τώρα. Това не ми пречи. Пътувате ли много? Ναί· τὶς περισσότερες φορές εἶναι ἐπαγγελματικὰ ταξείδια. σήμερα πράγματι κάνει πολλὴ ζέστη. καθόλου. Θὰ πιεῖτε κάτι. въобще не. По-рано да. ναί. Но сега сме тук на почивка. Ταξιδεύετε πολύ. Τί ζέστη! Каква жега! Ναί. Пушите ли? Παλιότερα. предпочитам бира. Един коняк? Ὄχι. Ще пиете ли нещо? Ἕνα κονιάκ. ние също сме поканени.

δύσκολο. καὶ ξέρω ἐπίσης καὶ λίγα ἰταλικά. Τὸν ἔχω ξεχάσει. Кой учебник използвате? Αὐτὴν τὴν στιγμή. Не се сещам за заглавието. Аз мога да ги разбирам добре. Какъв е майчиният Ви език? Παρακολουθεῖτε μαθήματα ξένων γλωσσῶν. Ποιά εἶναι ἡ μητρική σας γλῶσσα. Но говоренето и писането са трудни. Δὲν μπορῶ νὰ θυμηθῶ τὸν τίτλο. Νομίζω πὼς μιλᾶτε πολὺ καλά. . Мисля. говоря и малко италиански. Τὸ νὰ μιλᾶς καὶ νὰ γράφεις εἶναι. Καταλαβαίνω καλὰ αὐτὲς τὶς γλῶσσες. Разбира се откъде сте. ὅμως. Σὰς παρακαλῶ. Μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς ἀπὸ ποῦ εἶσθε. Езиците са доста близки. Οἱ γλῶσσες μοιάζουν ἀρκετὰ μεταξύ τους.23 [ εἴκοσι τρία ] Μαθαίνω ξένες γλῶσσες 23 [ двайсет и три ] Изучаване на чужди езици Ποῦ μάθατε [τὰ] ἱσπανικά. Моля. Ἔχετε μία μικρὴ προφορά. Произношението Ви е много добро. Ἠ ἄρθρωσή σας εἶναι ἀρκετὰ καλή. Посещавате ли езиков курс? Ποιό βιβλίο χρησιμοποιεῖτε. δὲν θυμᾶμαι πῶς λέγεται. Къде сте учили испански? Ξέρετε καὶ πορτογαλικά. Все още правя много грешки. В момента не зная как се казва. поправяйте ме винаги. че говорите много добре. Κάνω ἀκόμα πολλὰ λάθη. Забравих го. Да. Имате слаб акцент. Можете ли да говорите и португалски? Ναί. νὰ μὲ διορθώνετε πάντα.

Предлагам да се срещнем в края на седмицата. Да отидем на плажа? Πᾶμε βόλτα στὸ βουνό. Да направим пикник? Πᾶμε βόλτα στὴν παραλία. Ще те взема от къщи. Ще те взема от автобусната спирка. Θὰ περάσω νὰ σὲ πάρω ἀπὸ τὸ σπίτι. Нямаш ли мобилен телефон със себе си? Τὴν ἑπόμενη φορὰ νὰ εἶσαι συνεπής! Следващия път бъди точен / точна! Τὴν ἑπόμενη φορὰ πᾶρε ταξί! Следващия път вземи такси! Τὴν ἑπόμενη φορὰ πάρε μαζύ σου ὀμπρέλλα! Следващия път вземи чадър със себе си! Αὔριο ἔχω ρεπό. . Θὰ περάσω νὰ σὲ πάρω ἀπὸ τὴν στάση τοῦ λεωφορείου. Автобуса ли изпусна? Σὲ περιμένω ἐδῶ καὶ μισὴ ὥρα. Ἔχεις κανονίσει τίποτε γιὰ αὐτὸ τὸ σαββατοκύριακο. Да се срещнем утре? Λυπᾶμαι· αὔριο δὲν μπορῶ. Съжалявам. Ще те взема от офиса.24 [ εἴκοσι τέσσερα ] Τὸ ραντεβοῦ 24 [ двайсет и четири ] Уговорка Ἔχασες τὸ λεωφορεῖο. Δὲν ἔχεις κινητὸ μαζύ σου. Аз те чаках половин час. Πᾶμε γιὰ πικνίκ. Или вече имаш уговорка? Προτείνω νὰ συναντηθοῦμε τὸ σαββατοκύριακο. Да отидем в планината? Θὰ περάσω νὰ σὲ πάρω ἀπὸ τὸ γραφεῖο. Имаш ли нещо предвид за края на седмицата? Ἤ μήπως ἔχεις ἤδη ραντεβοῦ μὲ κανέναν. утре не става. Θὰ συναντηθοῦμε αὔριο. Утре съм свободен / свободна.

Бих искал / искала да отида на гарата. Κάντε μιὰ περιήγηση στὴν πόλη. Ὁρίστε ἡ πιστωτική μου κάρτα. Трябва ми хотел. Κάντε μιὰ περιήγηση στὸ λιμάνι. Ὁρίστε τὸ δίπλωμά μου. Трябва ми карта на града. Бих искал / искала да отида на летището. Ето кредитната ми карта. Ποιά ἄλλα ἀξιοθέατα ὑπάρχουν. Θέλω νὰ πάω στὸ ἀεροδρόμιο. Χρειάζομαι ξενοδοχεῖο. Трябва ми такси. Идете в стария град. Бих искал / искала да наема кола. Как да стигна до летището? Πῶς θὰ πάω στὸ κέντρο τῆς πόλης. Бих искал / искала да отида в центъра на града. Ето шофьорската ми книжка. Θὰ ἤθελα νὰ νοικιάσω ἕνα αὐτοκίνητο. Направете обиколка на пристанището. Как да стигна до гарата? Πῶς θὰ πάω στὸ ἀεροδρόμιο. Направете обиколка на града. Τί μπορεῖ νὰ δει κανεὶς στὴν πόλη. Πηγαίνετε στὸ λιμάνι. Θέλω νὰ πάω στὸ κέντρο τῆς πόλης. Какви други забележителности има ? . Χρειάζομαι ἕναν χάρτη τῆς πόλης. Какво може да се види в града? Πηγαίνετε στὴν παλιὰ πόλη.25 [ εἴκοσι πέντε ] Στὴν πόλη 25 [ двайсет и пет ] В града Θέλω νὰ πάω στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου. Идете на пристанището. Как да стигна до центъра на града? Χρειάζομαι ἕνα ταξί. Πῶς θὰ πάω στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου.

Скалата тук ми харесва. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω ὑπέροχο. Спoред мен това е интересно. Виждаш ли кулата там? Βλέπεις τὸ βουνὸ ἐκεῖ πέρα. Ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ δέντρο μοῦ ἀρέσει. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω ὄμορφο. . Виждаш ли езерото там? Ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ πουλί μοῦ ἀρέσει.26 [ εἴκοσι ἕξι ] Στὴν φύση 26 [ двайсет и шест ] Сред природата Βλέπεις τὸν πῦργο ἐκεῖ πέρα. Градината ей там ми харесва. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω ἀπαίσιο. Виждаш ли върха там? Βλέπεις τὸ χωριὸ ἐκεῖ πέρα. Спoред мен това е хубаво. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω φρικτό. Ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ λουλοῦδι μοῦ ἀρέσει. Ἐκεῖνος ἐκεῖ ὁ κῆπος μοῦ ἀρέσει. Виждаш ли реката там? Βλέπεις τὴν γέφυρα ἐκεῖ πέρα. Виждаш ли селото там? Βλέπεις τὸ ποτάμι ἐκεῖ πέρα. Спoред мен това е скучно. Птичката ей там ми харесва. Спoред мен това е прекрасно. Паркът ей там ми харесва. Дървото ей там ми харесва. Спoред мен това е ужасно. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω βαρετό. Ἐκείνη ἐκεῖ ἡ πέτρα μοῦ ἀρέσει. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω ἐνδιαφέρον. Виждаш ли моста там? Βλέπεις τὴν λίμνη ἐκεῖ πέρα. Цветето тук ми харесва. Ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ πάρκο μοῦ ἀρέσει. Спoред мен това е грозно.

В колко часа е закуската? Τί ὥρα σερβίρεται τὸ μεσημεριανό. Χρειάζομαι ἕνα δίκλινο δωμάτιο. Трябва ми двойна стая.27 [ εἴκοσι ἑπτὰ ] Στὸ ξενοδοχεῖο – ἡ ἄφιξη 27 [ двайсет и седем ] В хотела – Пристигане Ἔχετε ἐλεύθερο δωμάτιο. Ето ключовете. Бих желал / желала стая с баня. Πόσο κοστίζει ἡ διανυκτέρευση. Има ли тук гараж? Ὑπάρχει ἐδῶ χρηματοκιβώτιο. Ὁρίστε τὰ κλειδιά. Τὸ ὄνομά μου εἶναι Μύλλερ. Добре. Имате ли свободна стая? Ἔχω κρατήσει ἕνα δωμάτιο. Αὐτὲς εἶναι οἱ ἀποσκευές μου. Има ли тук факс? Ἐντάξει. Θὰ ἤθελα ἕνα δωμάτιο μὲ ντούς. Τί ὥρα σερβίρεται τὸ πρωινό. Това е багажат ми. Има ли тук сейф? Ὑπάρχει ἐδῶ φάξ. Аз запазих стая. Μπορῶ νὰ δῶ τὸ δωμάτιο. θὰ τὸ κλείσω τὸ δωμάτιο. В колко часа е вечерята? . Трябва ми единична стая. Може ли да видя стаята? Ὑπάρχει ἐδῶ γκαράζ. Името ми е Мюлер. В колко часа е обядът? Τί ὥρα σερβίρεται τὸ βραδυνό. Колко струва стаята за една нощ? Θὰ ἤθελα ἕνα δωμάτιο μὲ μπάνιο. Бих желал / желала стая с душ. ще взема стаята. Χρειάζομαι ἕνα μονόκλινο δωμάτιο.

Ἡ τηλεόραση ἔχει χαλάσει. Това не ми харесва. Може ли да отстраните повредата? Στὸ δωμάτιο δὲν ὑπάρχει τηλέφωνο. Αὐτὸ εἶναι πολὺ ἀκριβὸ γιὰ μένα. Ἡ θέρμανση δὲν λειτουργεῖ.28 [ εἴκοσι ὀκτὼ ] Στὸ ξενοδοχεῖο – ἡ ἔκφραση παραπόνων 28 [ двайсет и осем ] В хотела – Оплакване Τὸ ντοὺς δὲν λειτουργεῖ. Стаята е твърде малка. Има ли тук наблизо младежка туристическа спалня? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ πανσιόν. Има ли тук наблизо ресторант? . Τὸ δωμάτιο εἶναι πολὺ σκοτεινό. Τὸ δωμάτιο δὲν ἔχει μπαλκόνι. Душът не работи. Τὸ κλιματιστικὸ δὲν λειτουργεῖ. В стаята няма телефон. Имате ли нещо по-евтино? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ ξενῶνας νεότητας. Твърде скъпо е за мен. Ἔχετε κάτι πιὸ φτηνὸ / τίποτε φθηνότερο. Топлата вода не тече. Стаята е твърде шумна. Μπορεῖτε νὰ τὸ φτειάξετε. Климатикът не работи. Δὲν ὑπάρχει ζεστὸ νερό. В стаята няма телевизор. Στὸ δωμάτιο δὲν ὑπάρχει τηλεόραση. Στὸ δωμάτιο ὑπάρχει πολλὴ φασαρία. Стаята няма балкон. Τὸ δωμάτιο εἶναι πολὺ μικρό. Телевизорът е повреден. Стаята е твърде тъмна. Има ли тук наблизо пансион? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ ἑστιατόριο. Αὐτὸ δὲν μοῦ ἀρέσει. Парното не работи.

. моля. παρακαλῶ. Μὲ ζάχαρη. Бих искал / искала една бира. Имате ли цигари? Ἔχετε ἕνα σταχτοδοχεῖο. Нямам вилица. Нямам нож. Бих искал / искала едно кафе. Бих искал / искала един чай. Имате ли огънче? Δὲν ἔχω πηροῦνι. παρακαλῶ. Θὰ ἤθελα ἕναν καφέ. Бих искал / искала един портокалов сок. Ἔχετε τσιγάρα.29 [ εἴκοσι ἐννέα ] Στὸ ἑστιατόριο (α’) 29 [ двайсет и девет ] В ресторанта 1 Εἶναι ἐλεύθερο τὸ τραπέζι. Със захар. Θὰ ἤθελα ἕνα τσάι μὲ λεμόνι. Θὰ ἤθελα ἕνα τσάι μὲ γάλα. Θὰ ἤθελα ἕναν καφὲ μὲ γάλα. Бих желал / желала менюто. Θὰ ἤθελα ἕνα μεταλλικὸ νερό. Имате ли пепелник? Ἔχετε φωτιά. Θὰ ἤθελα ἕνα τσάι. Масата свободна ли е? Θὰ ἤθελα τὸ μενοῦ. Τί θὰ συνιστούσατε / προτείνατε. Бих искал / искала чай с лимон. Бих искал / искала едно кафе с мляко. Θὰ ἤθελα ἕναν χυμὸ πορτοκάλι. моля. Δὲν ἔχω κουτάλι. Какво ще ми препоръчате? Θὰ ἤθελα μία μπύρα. Бих искал / искала една минерална вода. Δὲν ἔχω μαχαῖρι. Нямам лъжица. Бих искал / искала един чай с мляко.

Не съм поръчвал / поръчвала това. Това не е вкусно. Θὰ ἤθελα ἕνα ποτῆρι λευκὸ κρασί. Обичаш ли говеждо месо? Σοῦ ἀρέσει τὸ χοιρινὸ κρέας. Τὸ φαγητὸ εἶναι κρύο. Бих искал / искала чаша червено вино. Обичаш ли свинско месо? Θὰ ἤθελα κάτι χωρὶς κρέας. Бих искал / искала нещо. моля. Σοῦ ἀρέσει τὸ ψάρι. Θὰ ἤθελα ἕνα μπουκάλι σαμπάνια. Желаете ли това с паста? Θὰ τὸ θέλατε μὲ πατάτες. Θὰ ἤθελα κάτι γρήγορο. Бих искал / искала чаша бутилка шампанско. което се приготвя бързо. моля. Бих искал / искала нещо без месо. Μία λεμονάδα. Една лимонада. Θὰ τὸ θέλατε μὲ ρύζι. Бих искал / искала плато със зеленчуци. моля. Храната е студена. Един ябълков сок. παρακαλῶ. Желаете ли това с ориз? Θὰ τὸ θέλατε μὲ χυλοπῆτες. . Αὐτὸ δὲν τὸ παρήγγειλα. Бих искал / искала чаша бяло вино. Желаете ли това с картофи? Αὐτὴ ἡ γεύση δὲν μοῦ ἀρέσει. Обичаш ли риба? Σοῦ ἀρέσει τὸ βοδινὸ κρέας. παρακαλῶ. Един доматен сок. Θὰ ἤθελα ἕνα ποτῆρι κόκκινο κρασί. Θὰ ἤθελα μία μερίδα λαχανικά. ἕναν τοματοχυμό.30 [ τριάντα ] Στὸ ἑστιατόριο (β’) 30 [ трийсет ] В ресторанта 2 Ἕναν χυμὸ μήλου. παρακαλῶ.

Искаме да вечеряме. Бих искал / искала плодове или сирене. παρακαλῶ. Θὰ ἤθελα ἐπιδόρπιο. Τί θὰ θέλατε γιὰ πρωϊνό. Хлебчета с мармалад и мед? Ψωμὶ μὲ λουκάνικο καὶ τυρί. Θὰ θέλαμε νὰ πάρουμε πρωϊνό. Θὰ ἤθελα μιὰ σούπα. Θὰ θέλαμε νὰ φᾶμε βραδυνό. Θὰ θέλαμε νὰ φᾶμε μεσημεριανό. Моля. Искаме да обядваме. Бих искал / искала салата. Θὰ ἤθελα μία σαλάτα. Θὰ ἤθελα φροῦτα ὴ τυρί. Ἕνα ποτῆρι νερό. Омлет? Ἕνα γιαοῦρτι. още едно кисело мляко. Моля.31 [ τριάντα ἕνα ] Στὸ ἑστιατόριο (γ’) 31 [ трийсет и едно ] В ресторанта 3 Θὰ ἤθελα ἕνα ὀρεκτικό. Бих искал / искала супа. Какво желаете за закуска? Ψωμὶ μὲ μαρμελάδα καὶ μέλι. Бих искал / искала десерт. още сол и черен пипер. още една чаша вода. Λίγο ἁλάτι καὶ πιπέρι. παρακαλῶ. Искаме да закусим. παρακαλῶ. Яйце на очи? Μία ὀμελέττα. Бих искал / искала предястие. Моля. Бих искал / искала сладолед със сметана. . Сварено яйце? Ἕνα αὐγὸ μάτι. Печени филийки със салам и сирене? Ἕνα βραστὸ αὐγό. Θὰ ἤθελα ἕνα παγωτὸ μὲ σαντιγύ.

Σᾶς ἀρέσουν καὶ ἐσᾶς τὰ πράσα.32 [ τριάντα δύο ] Στὸ ἑστιατόριο (δ’) 32 [ трийсет и две ] В ресторанта 4 Μία μερίδα πατάτες τηγανητὲς μὲ κέτσαπ. И Вие ли обичате кисело зеле? Σᾶς ἀρέσουν καὶ ἐσᾶς οἱ φακές. Καὶ δύο μερίδες μὲ μαγιονέζα. Καὶ τρεῖς μερίδες τηγανητὸ λουκάνικο μὲ μουστάρδα. Δὲν μοῦ ἀρέσουν τὰ μανιτάρια. Аз обичам домати. Аз не обичам гъби. И ти ли обичаш моркови? Σοῦ ἀρέσουν καὶ σένα τὰ μπρόκολα. Τί λαχανικὰ ἔχετε. Какви зеленчуци имате? Ἔχετε φασόλια. Μοῦ ἀρέσουν τὰ ἀγγούρια. Аз не обичам маслини. . Една порция пържени картофи с кетчуп. Μοῦ ἀρέσουν οἱ ντομάτες. Аз обичам краставици. Аз обичам царевица. И ти ли обичаш пипер? Δὲν μοῦ ἀρέσουν τὰ κρεμμύδια. И ти ли обичаш броколи? Σοῦ ἀρέσει καὶ σένα ἡ πάπρικα. И Вие ли обичате чесън? Σᾶς ἀρέσει καὶ ἐσᾶς τὸ ξινολάχανο. Имате ли цветно зеле? Μοῦ ἀρέσει τὸ καλαμπόκι. И две порции с майонеза. Аз не обичам лук. Δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ ἐλιές. И Вие ли обичате леща? Σοῦ ἀρέσουν καὶ σένα τὰ καρότα. Имате ли зелен боб? Ἔχετε κουνουπίδι. И три порции печени наденички с горчица.

Има ли спален вагон във влака? Θὰ ἤθελα ἁπλῆ μετάβαση στὶς Βρυξέλλες. В колко часа тръгва влакът за Варшава? Τί ὥρα φεύγει τὸ τραῖνο γιὰ Στοκχόλμη. Кога тръгва следващият влак за Париж? Πότε φεύγει τὸ ἑπόμενο τραῖνο γιὰ Λονδῖνο. Кога пристига влакът в Амстердам? Πρέπει νὰ ἀλλάξω τραῖνο. Трябва ли да се прекачвам? Ἀπὸ ποιά ἀποβάθρα ἀναχωρεῖ τὸ τραῖνο. В колко часа тръгва влакът за Будапеща? Θὰ ἤθελα ἕνα εἰσιτήριο γιὰ (τὴν) Μαδρίτη. Колко струва място в спалния вагон? . Θὰ ἤθελα ἕνα εἰσιτήριο μετ’ ἐπιστροφῆς γιὰ (τὴν) Κοπεγχάγη. Бих искал / искала един билет за Берн. Кога тръгва следващият влак за Берлин? Πότε φεύγει τὸ ἑπόμενο τραῖνο γιὰ Παρίσι. Кога тръгва следващият влак за Лондон? Τί ὥρα φεύγει τὸ τραῖνο γιὰ Βαρσοβία. Кога пристига влакът в Москва? Πότε φθάνει τὸ τραῖνο στὸ Ἄμστερνταμ. Кога пристига влакът във Виена? Πότε φθάνει τὸ τραῖνο στὴν Μόσχα. Бих искал / искала билет само за връщане до Копенхаген. От кой коловоз тръгва влакът? Ἔχει τὸ τραῖνο κλινάμαξες. Πότε φτάνει τὸ τραῖνο στὴν Βιέννη. Θὰ ἤθελα ἕνα εἰσιτήριο γιὰ (τὴν) Πράγα.33 [ τριάντα τρία ] Στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου 33 [ трийсет и три ] На гарата Πότε φεύγει τὸ ἑπόμενο τραῖνο γιὰ Βερολῖνο. В колко часа тръгва влакът за Стокхолм? Τί ὥρα φεύγει τὸ τραῖνο γιὰ Βουδαπέστη. Бих искал / искала билет само за отиване до Брюксел. Θὰ ἤθελα ἕνα εἰσιτήριο γιὰ (τὴν) Βέρνη. Бих искал / искала един билет за Мадрид. Πόσο κοστίζει μία θέση σὲ κλινάμαξα. Бих искал / искала един билет за Прага.

че седите на моето място. моля? . Ποῦ εἶναι ἡ κλινάμαξα. Може ли да спя горе? Πότε φθάνουμε στὰ σύνορα. σὰς παρακαλῶ.34 [ τριάντα τέσσερα ] Στὸ τραῖνο 34 [ трийсет и четири ] Във влака Εἶναι αὐτὸ τὸ τραῖνο γιὰ Βερολῖνο. Това ли е влакът за Берлин? Πότε ἀναχωρεῖ τὸ τραῖνο. Къде е спалният вагон? Ἡ κλινάμαξα εἶναι στὸ τέλος τοῦ τραίνου. Бихте ли ме събудили в 7. Влакът има ли закъснение? Ἔχετε τίποτε νὰ διαβάσετε. Имате ли нещо за четене? Μπορεῖ κανεὶς νὰ φάει καὶ νὰ πιεῖ τίποτε ἐδῶ. Мисля. – Στὴν ἀρχή. Кога пристига влакът в Берлин? Μὲ συγχωρεῖτε. Καὶ ποῦ εἶναι τὸ ἑστιατόριο τοῦ τραίνου. че това е моето място. μπορῶ νὰ περάσω. Може ли да спя долу? Μπορῶ νὰ κοιμηθῶ στὴν μέση. Кога ще стигнем границата? Πόσο διαρκεῖ τὸ ταξεῖδι μέχρι τὸ Βερολῖνο. Кога тръгва влакът? Πότε φθάνει τὸ τραῖνο στὸ Βερολῖνο. Мисля. Извинете. Νομίζω πὼς κάθεστε στὴν θέση μου.00 часа. А къде е вагон – ресторантът? – В началото. στὶς 7:00. Μπορῶ νὰ κοιμηθῶ κάτω. Може ли да спя в средата? Μπορῶ νὰ κοιμηθῶ ἐπάνω. може ли да мина? Νομίζω πὼς αὐτή εἶναι ἡ θέση μου. Спалният вагон е в края на влака. Колко трае пътуването до Берлин? Ἔχει καθυστέρηση τὸ τραῖνο. Тук може ли да се купи нещо за ядене и пиене? Μὲ ξυπνᾶτε.

Двайсет килограма. Колко багаж мога да взема? Εἴκοσι κιλά. Θὰ ἤθελα νὰ ἀκυρώσω τὴν κράτησή μου.35 [ τριάντα πέντε ] Στὸ ἀεροδρόμιο 35 [ трийсет и пет ] На летището Θὰ ἤθελα νὰ κλείσω ἕνα εἰσιτήριο γιὰ (τὴν) Ἀθήνα. Θὰ ἤθελα νὰ ἐπιβεβαιώσω τὴν κράτησή μου. Εἶναι ἀπ’ εὐθείας πτήση. Моля. Има ли още две свободни места? Ὄχι. Бих искал / искала да резервирам полет до Атина. Това Вашият багаж ли е? Πόσες ἀποσκευὲς μπορῶ νὰ πάρω. Πότε προσγειωνόμαστε. Кога излита следващият самолет за Рим? Ὑπάρχουν ἀκόμα δύο ἐλεύθερες θέσεις. само двайсет килограма? . Не. Кога ще сме там? Πότε φεύγει λεωφορεῖο γιὰ τὸ κέντρο τῆς πόλης. Това Вашият куфар ли е? Εἶναι αὐτὴ ἡ τσάντα σας. Кога има автобус за центъра на града? Εἶναι αὐτὴ ἡ βαλίτσα σας. Това Вашата чанта ли е? Εἶναι αὐτὲς οἱ ἀποσκευές σας. ἔχουμε μόνο μία ἐλεύθερη θέση. στὸν τομέα τῶν μὴ καπνιστῶν. μόνο εἴκοσι κιλά. Бих искал / искала да откажа резервацията си. Кога ще кацнем? Πότε θὰ φτάσουμε. имаме само едно място свободно още. Θὰ ἤθελα νὰ ἀλλάξω τὴν κράτησή μου. Πότε εἶναι ἡ ἑπόμενη πτήση γιὰ Ρώμη. Полетът директен ли е? Παρακαλῶ. непушачи. μία θέση σὲ παράθυρο. Какво. Бих искал / искала да променя резервацията си. Бих искал / искала да потвърдя резервацията си. едно място до прозореца. Τί.

Кой автобус трябва да взема? Πρέπει νὰ κάνω μετεπιβίβαση. . πρέπει νὰ πληρώσετε πρόστιμο. δὲν ἔχω. Ὄχι. Колко спирки има до центъра? Ἐδῶ πρέπει νὰ κάνετε μετεπιβίβαση. Кога е последният трамвай? Πότε φεύγει τὸ τελευταῖο λεωφορεῖο. Τὸ ἑπόμενο δρομολόγιο τοῦ τρὰμ εἶναι σὲ 10 λεπτά. Колко струва един билет? Πόσες στάσεις εἶναι μέχρι τὸ κέντρο. Къде трябва да се прекачвам? Πόσο κοστίζει ἕνα εἰσιτήριο. Трябва ли да се прекачвам? Ποῦ πρέπει νὰ κάνω μετεπιβίβαση. Билет? Не. Тогава трябва да платите глоба. нямам.36 [ τριάντα ἕξι ] Δημόσια συγκοινωνία γιὰ κοντινὲς ἀποστάσεις 36 [ трийсет и шест ] Градски транспорт Ποῦ εἶναι ἡ στάση τοῦ λεωφορείου. Τὸ ἑπόμενο δρομολόγιο τοῦ ὑπόγειου σιδηροδρόμου εἶναι σὲ 5 λεπτά. Следващият влак на метрото пристига след 5 минути. Кога е последният влак на метрото? Πότε εἶναι τὸ τελευταῖο δρομολόγιο τοῦ τράμ. Имате ли билет? Εἰσιτήριο. Къде е автобусната спирка? Ποιό λεωφορεῖο πηγαίνει στὸ κέντρο. Τότε. Трябва да слезете отзад. Следващият автобус пристига след 15 минути. Πρέπει νὰ κατέβετε ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα. Τὸ ἑπόμενο λεωφορεῖο ἔρχεται σὲ 15 λεπτά. Следващият трамвай пристига след 10 минути. Πότε εἶναι τὸ τελευταῖο δρομολόγιο τοῦ ὑπόγειου σιδηροδρόμου. Кой автобус отива в центъра? Ποιά γραμμή πρέπει νὰ πάρω. Трябва да слезете тук. Кога е последният автобус? Ἔχετε εἰσιτήριο.

Той пътува с мотор. Πρέπει νὰ γυρίσουμε πίσω. Πάει μὲ τὰ πόδια. Πάει κολυμπῶντας. Колко време може да се паркира тук? Κάνετε σκί. Ние трябва да се върнем. Той върви пеш. Той пътува с лодка. Той пътува с кораб. Ние объркахме пътя. Той плува. Εἶναι ἐπικίνδυνα ἐδῶ. Πάει μὲ τὸ ποδήλατο. Тъй пътува с велосипед / колело.37 [ τριάντα ἑπτὰ ] Καθ’ ὁδόν 37 [ трийсет и седем ] На път Πάει μὲ τὴν μηχανή. Опасно ли е да се разхождаш нощем сам? Χαθήκαμε. Опасно ли е да се пътува сам на автостоп? Εἶναι ἐπικίνδυνα νὰ πηγαίνεις γιὰ περίπατο τὴν νύχτα. Πάει μὲ πλοιάριο. Може ли да се заемат тук ски? . Πάει μὲ τὸ πλοῖο. Опасно ли е тук? Εἶναι ἐπικίνδυνα νὰ κάνεις ὠτοστὸπ μόνος. Тук има ли паркинг? Γιὰ πόσο μπορεῖ κανεὶς νὰ παρκάρει ἐδῶ. Ние сме на погрешен път. Ποῦ μπορεῖ κανεὶς νὰ παρκάρει ἐδῶ. Εἴμαστε σὲ λάθος δρόμο. Карате ли ски? Πᾶτε ψηλὰ μὲ τὸ τελεφερίκ. Със ски лифта ли ще се качите? Μπορεῖ κανεὶς νὰ δανεισθεῖ ἐδῶ ἐξοπλισμὸ γιὰ σκί. Къде може да се паркира тук? Ὑπάρχει ἐδῶ χῶρος στάθμευσης / πάρκινγκ.

Бързам. Πηγαίνετέ με σὲ αὐτήν τὴν διεύθυνση. направо. Ἐντάξει εἶναι – τὰ ρέστα δικά σας. Моля. Πόσο κοστίζει ἡ διαδρομὴ μέχρι τὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου. Моля. Закарайте ме на плажа. Нямам дребни пари. извикайте такси. Моля. περιμένετε ἕνα λεπτό. Така е добре. Спрете тук. Веднага се връщам. рестото е за Вас. тук надясно. Πηγαίνετέ με στὴν παραλία. Δὲν ἔχω ψιλά.38 [ τριάντα ὀκτὼ ] Στὸ ταξί 38 [ трийсет и осем ] В таксито Παρακαλῶ. Моля. Имам време. Закарайте ме на този адрес. Закарайте ме до моя хотел. Παρακαλῶ. Моля. Θὰ γυρίσω ἀμέσως. моля. ἐκεῖ στὴν γωνία. Колко струва до летището? Εὐθεῖα. Παρακαλῶ. ἐδῶ δεξιά. Βιάζομαι. Πηγαίνετέ με στὸ ξενοδοχεῖο μου. Карайте по-бавно. δῶστε μοῦ μία ἀπόδειξη. ἀριστερά. Παρακαλῶ. моля. καλέστε ἕνα ταξί. Ἔχω χρόνο. дайте ми квитанция. σταματῆστε ἐδῶ. Колко струва до гарата? Πόσο κοστίζει ἡ διαδρομὴ μέχρι τὸ ἀεροδρόμιο. Παρακαλῶ. Παρακαλῶ. там на ъгъла наляво. Παρακαλῶ. Изчакайте един момент. . πηγαίνετε πιὸ ἀργά. παρακαλῶ. моля.

Къде е най-близката бензиностанция? Ἔπαθα λάστιχο. Къде мога да се обадя по телефон? Χρειάζομαι ὁδικὴ βοήθεια. . Μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε τὸν τροχό. Καλέστε ἕναν γιατρό! Извикайте лекар! Καλέστε τὴν ἀστυνομία! Извикайте полиция! Τὰ χαρτιά σας. Трябва ми „Пътна помощ”. παρακαλῶ. моля. Документите на автомобила. Трябва ни помощ. моля. Ψάχνω συνεργεῖο αὐτοκινήτων. Ἔμεινα ἀπὸ βενζίνη. Нямам повече бензин. Трябват ми няколко литра дизел. Τὴν ἄδεια κυκλοφορίας σας. παρακαλῶ. Имате ли резервна туба? Ποῦ μπορῶ νὰ κάνω ἕνα τηλεφώνημα. Имам спукана гума. Ἔχετε ἐφεδρικὸ μπιτόνι βενζίνη. Случи се злополука. Търся работилница. моля. Ἔγινε ἀτύχημα. Ποῦ εἶναι τὸ πλησιέστερο τηλέφωνο. παρακαλῶ. Къде е най-близкият телефон? Ἔχετε κινητὸ μαζύ σας. Шофьорската Ви книжка. Τὸ δίπλωμά σας.39 [ τριάντα ἐννέα ] Βλάβη αὐτοκινήτου 39 [ трийсет и девет ] Автомобилна авария Ποῦ εἶναι τὸ πλησιέστερο βενζινάδικο. Можете ли да смените колелото? Χρειάζομαι ἕνα-δυὸ λίτρα ντῆζελ. Имате ли мобилен телефон със себе си? Χρειαζόμαστε βοήθεια. Документите Ви.

Μπορεῖτε νὰ πάρετε καὶ τὸ τράμ. Συγγνώμη. Можете да вземете и автобус. Πῶς θὰ πάω στὸ γήπεδο ποδοσφαίρου. Μετά. Карайте до третия светофар. Пътувайте просто до последната спирка. πηγαίνετε ὅλο εὐθεῖα. Най-добре вземете метрото. Вървете след това направо. Къде има тук добър ресторант? Πηγαίνετε στὴν γωνία ἀριστερά. Μπορεῖτε ἁπλῶς νὰ μὲ ἀκολουθήσετε μὲ τὸ αὐτοκίνητο μέχρι ἐκεῖ. После карайте направо през следващото кръстовище. Как да стигна до футболния стадион? Διασχίστε τὴν γέφυρα! Пресечете моста! Περᾶστε μέσα ἀπὸ τὸ τούννελ! Карайте през тунела! Πηγαίνετε ἕως τὸ τρίτο φανάρι. Πηγαίνετε ἁπλῶς μέχρι τὸν τερματικὸ σταθμό. После продължете сто метра надясно. Μπορεῖτε νὰ πάρετε καὶ τὸ λεωφορεῖο. Можете да вземете и трамвай. След това завийте по първата улица надясно. Завийте наляво зад ъгъла.40 [ σαράντα ] Ρωτάω γιὰ τὸν δρόμο 40 [ четирийсет ] Осведомяване за пътя Μὲ συγχωρεῖτε! Извинете! Μπορεῖτε νὰ μὲ βοηθήσετε. πηγαίνετε γιὰ λίγο εὐθεῖα. Можете ли да ми помогнете? Ποῦ ὑπάρχει ἐδῶ κανένα καλὸ ἑστιατόριο. στρίψτε στὸν πρῶτο δρόμο δεξιά. Извинете. Στὰ 100 μέτρα. как да стигна до летището? Πᾶρτε. καλύτερα. Ὕστερα. Можете и да карате след мен. πῶς θὰ πάω στὸ ἀεροδρόμιο. κάντε δεξιά. τὸν ὑπόγειο σιδηρόδρομο. μετὰ καὶ τὴν ἑπόμενη διασταύρωση. . Μετά.

Бих искал / искала екскурзовод. Къде може да се купят цветя? Ποῦ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει κανεὶς εἰσιτήρια. Бих искал / искала екскурзовод. Къде е туристическото бюро? Ἔχετε ἕναν χάρτη τῆς πόλεως. който говори италиански. Кога свършва туристическата обиколка? Πόσο διαρκεῖ ἡ ξενάγηση. Θὰ ἤθελα ἕναν γαλλόφωνο ξεναγό. Къде може да се купят пощенски марки? Ποῦ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει κανεὶς λουλούδια. . Къде е музеят? Ποῦ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει κανεὶς γραμματόσημα. Може ли да се резервира тук хотелска стая? Ποῦ εἶναι ἡ παλιὰ πόλη. Къде може да се купят билети? Ποῦ εἶναι τὸ λιμάνι. Кога започва туристическата обиколка? Πότε τελειώνει ἡ ξενάγηση. Θὰ ἤθελα ἕναν ἰταλόφωνο ξεναγό.41 [ σαράντα ἕνα ] Προσανατολισμὸς 41 [ четирийсет и едно ] Ориентиране Ποῦ εἶναι τὸ γραφεῖο τουρισμοῦ. Къде е пристанището? Ποῦ εἶναι ἡ ἀγορά. който говори немски. Къде е замъкът? Πότε ἀρχίζει ἡ ξενάγηση. Колко време трае туристическата обиколка? Θὰ ἤθελα ἕναν γερμανόφωνο ξεναγό. Къде е пазарът? Ποῦ εἶναι τὸ παλάτι. Имате ли карта на града? Μπορεῖ κανεὶς νὰ κρατήσει ἕνα δωμάτιο ἐδῶ. Бих искал / искала екскурзовод. който говори френски. Къде е катедралата? Ποῦ εἶναι τὸ μουσεῖο. Къде е старият град? Ποῦ εἶναι ὁ καθεδρικὸς ναός.

Аз се интересувам от архитектура. Μὲ ἐνδιαφέρει ἡ τέχνη.42 [ σαράντα δύο ] Ἐπίσκεψη στὴν πόλη 42 [ четирийсет и две ] Разглеждане на града Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ ἀγορὰ τὴν Κυριακή. Има ли намаление за групи? Ὑπάρχει ἔκπτωση γιὰ παιδιά. Аз се интересувам от живопис. Музеят отворен ли е в четвъртък? Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ πινακοθήκη τὴν Παρασκευή. Пазарът отворен ли е в неделя? Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ ἔκθεση τὴν Δευτέρα. Трябва ли да се плаща вход? Πόσο κοστίζει ἡ εἴσοδος. Колко стара е сградата? Ποιός ἔχτισε τὸ κτήριο. Галерията отворена ли е в петък? Ἐπιτρέπεται ἡ λήψη φωτογραφιῶν. Кой е построил сградата? Μὲ ἐνδιαφέρει ἡ ἀρχιτεκτονική. Зоопаркът отворен ли е в сряда? Εἶναι ἀνοιχτὸ τὸ μουσεῖο τὴν Πέμπτη. . Μὲ ἐνδιαφέρει ἡ ζωγραφική. Аз се интересувам от изкуство. Изложбата отворена ли е във вторник? Εἶναι ἀνοιχτὸς ὁ ζωολογικὸς κῆπος τὴν Τετάρτη. Панаирът отворен ли е в понеделник? Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ ἔκθεση τὴν Τρίτη. Има ли намаление за деца? Ὑπάρχει ἔκπτωση γιὰ φοιτητές. Може ли да се снима? Πρέπει νὰ πληρώσεις εἴσοδο. Колко струва входът? Ὑπάρχει ἔκπτωση γιὰ γκροὺπ / ὁμάδες πολλῶν ἀτόμων. Има ли намаление за студенти? Τί κτήριο εἶναι αὐτό. Каква е тази сграда? Πόσο παλιὸ εἶναι τὸ κτήριο.

Имам и камера. Там има кафене. Ποῦ ὑπάρχει μία μπαταρία. Къде са камилите? Ποῦ εἶναι οἱ γορίλλες καὶ οἱ ζέβρες. Къде са горилите и зебрите? Ποῦ εἶναι οἱ τίγρεις καὶ οἱ κροκόδειλοι. Там има ресторант.43 [ σαράντα τρία ] Στὸν ζωολογικὸ κῆπο 43 [ четирийсет и три ] В зоопарка Ἐκεῖ εἶναι ὁ ζωολογικὸς κῆπος. Къде има батерия? Ποῦ εἶναι οἱ πιγγουῖνοι. Ἐκεῖ εἶναι ἕνα ἑστιατόριο. Ποῦ εἶναι οἱ καμῆλες. Къде са тигрите и крокодилите? . Къде има тоалетна? Ἐκεῖ εἶναι μία καφετέρια. Ποῦ εἶναι οἱ ἀρκοῦδες. Аз имам фотоапарат. Там е зоопаркът. Там са жирафите. Къде са носорозите? Ποῦ ὑπάρχει τουαλέττα. Къде са мечките? Ποῦ εἶναι οἱ ἐλέφαντες. Къде са лъвовете? Ἔχω μιὰ φωτογραφικὴ μηχανή. Къде са кенгурутата? Ποῦ εἶναι οἱ ρινώκεροι. Къде са змиите? Ποῦ εἶναι τὰ λιοντάρια. Ἔχω καὶ μιὰ κινηματογραφικὴ κάμερα. Ἐκεῖ εἶναι οἱ καμηλοπαρδάλεις. Къде са слоновете? Ποῦ εἶναι τὰ φίδια. Къде са пингвините? Ποῦ εἶναι τὰ καγκουρώ.

Τί μοῦ συστήνετε. Има ли тук нощен клуб? Ὑπάρχει ἐδῶ πάμπ. Можете ли да ми препоръчате нещо? Πότε ἀρχίζει ἡ ταινία / ἡ παράσταση. Бих искал / искала да седя най-отзад. Има ли тук наблизо голф-игрище? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ γήπεδο τέννις. Бих искал / искала да седя най-отпред. Има ли още билети за футболния мач? Θὰ ἤθελα μία θέση πίσω-πίσω. Има ли още билети за театъра? Ὑπάρχουν ἀκόμη εἰσιτήρια γιὰ τὸ σινεμά. Има ли тук кръчма? Τί παράσταση ἔχει ἀπόψε στὸ θέατρο. Има ли още билети за киното? Ὑπάρχουν ἀκόμα εἰσιτήρια γιὰ τὸ μάτς. Има ли тук наблизо закрит басейн? . Какво се играе тази вечер в театъра? Τί παίζει ἀπόψε στὸ σινεμά. Θὰ ἤθελα μία θέση μπροστά-μπροστά. Какъв филм дават тази вечер в киното? Τί παίζει ἀπόψε ἡ τηλεόραση.44 [ σαράντα τέσσερα ] Ἡ βραδυνὴ ἔξοδος 44 [ четирийсет и четири ] Вечерна разходка Ὑπάρχει ἐδῶ ντισκοτέκ. Можете ли да ми вземете билет? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ γήπεδο γκόλφ. Кога започва представлението? Μπορεῖτε νὰ μοῦ βρεῖτε ἕνα εἰσιτήριο. Θὰ ἤθελα μία θέση κάπου στὴν μέση. Какво има тази вечер по телевизията? Ὑπάρχουν ἀκόμα εἰσιτήρια γιὰ τὸ θέατρο. Има ли тук наблизо игрище за тенис? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ ἐσωτερικὴ πισίνα. Има ли тук дискотека? Ὑπάρχει ἐδῶ [νάιτ-]κλάμπ. Бих искал / искала да седя някъде в средата.

Бих искал / искала да седя в средата. Ние искаме да отидем на кино. Има ли още свободни места? Πόσο κοστίζουν τὰ εἰσιτήρια. Ἡ ταινία εἶχε ἀγωνία. Θὰ ἤθελα μία θέση στὶς μπροστινὲς σειρές. Филмът не беше скучен. Кога започва представлението? Πόσο διαρκεῖ ἡ ταινία. Днес дават хубав филм. Πῶς ἦταν ἡ μουσική. Ἡ ταινία μόλις βγῆκε στὶς αἴθουσες. Θὰ ἤθελα μία θέση στὶς μεσαῖες σειρές. Σήμερα παίζει μιὰ καλὴ ταινία. Как бяха артистите? Ὑπῆρχαν ἀγγλικοὶ ὑπότιτλοι. Как беше музиката? Πῶς ἦταν οἱ ἠθοποιοί. Къде е касата? Ὑπάρχουν ἀκόμη ἐλεύθερες θέσεις. Ἀλλὰ τὸ βιβλίο ἦταν καλύτερο. Филмът е съвсем нов. Ποῦ εἶναι τὸ ταμεῖο. Може ли да се запазват билети? Θὰ ἤθελα μία θέση στὶς πίσω σειρές.45 [ σαράντα πέντε ] Στὸ σινεμὰ 45 [ четирийсет и пет ] В киното Θέλουμε νὰ πᾶμε σινεμά. Ἡ ταινία δὲν ἦταν βαρετή. Но книгата към филма беше по-добра. Филмът беше напрегнат / вълнуващ. Бих искал / искала да седя отпред. Имаше ли субтитри на английски език? . Колко време продължава филмът? Μπορεῖ κανεὶς νὰ κάνει κράτηση θέσεων. Бих искал / искала да седя отзад. Колко струват билетите? Πότε ἀρχίζει ἡ ταινία.

ἴσως. Ἔρχεσθε συχνὰ ἐδῶ. . Малко силна. Чакате ли някого? Ναί. καλύτερα μία ἄλλη φορά. По-късно може би. τὸν φίλο μου.46 [ σαράντα ἕξι ] Στὴν ντισκοτὲκ 46 [ четирийсет и шест ] В дискотеката Εἶναι αὐτὴ ἡ θέση ἐλεύθερη. Съвсем просто е. Не. Περιμένετε κανέναν. Θὰ σᾶς δείξω. Χορεύετε. εἶναι ἡ πρώτη φορά. Δὲν ἔχω ξαναέρθει ἐδῶ. Εἶναι πολὺ εὔκολο. Но групата свири много добре. Ще Ви покажа. по-добре някой друг път. за първи път. Танцувате ли? Ἀργότερα. Ὄχι. Δὲν χορεύω τόσο καλά. моя приятел. Никога не съм бил / била тук. Как намирате музиката? Λίγο δυνατά. Често ли идвате тук? Ὄχι. С удоволствие. Да. Πῶς σᾶς φαίνεται ἡ μουσική. Аз не мога да танцувам добре. Мястото свободно ли е? Μπορῶ νὰ καθίσω μαζύ σας. Ἐκεῖ στὸ βάθος / Ἐκεῖ πέρα· ἔρχεται! Ето го идва. Може ли да седна при Вас? Εὐχαρίστως. Не. Ἀλλὰ τὸ συγκρότημα παίζει πολὺ καλά.

нощниците и тениските. Не забравяй самолетния билет! Μὴν ξεχάσεις τὶς ταξειδιωτικὲς ἐπιταγές. сапун и ножичка. Не забравяй пътническите чекове! Πάρε ἀντηλιακό. τὰ πουκάμισα καὶ τὶς κάλτσες.47 [ σαράντα ἑπτὰ ] Προετοιμασίες γιὰ τὸ ταξεῖδι 47 [ четирийсет и седем ] Подготовка за пътуване Πρέπει νὰ φτειάξεις τὴν βαλίτσα μας! Трябва да стегнеш багажа! Δὲν πρέπει νὰ ξεχάσεις τίποτα! Внимавай да не забравиш нещо! Χρειάζεσαι (μιὰ) μεγάλη βαλίτσα! Трябва ти голям куфар! Μὴν ξεχάσεις τὸ διαβατήριο. Χρειάζεσαι παπούτσια. Πάρε τὰ γυαλιὰ ἡλίου. Θέλεις νὰ πάρουμε καὶ ὁδικὸ χάρτη. Вземи слънчевите очила. ὀδοντόβουρτσα καὶ ὀδοντόκρεμα. Искаш ли да вземеш чадър? Θυμήσου τὰ παντελόνια. Трябват ти обувки. сандали и ботуши. Искаш ли да вземеш пътеводител? Θέλεις νὰ πάρουμε καὶ ὀμπρέλλα. Θυμήσου τὶς γραβάτες. четка за зъби и паста за зъби. Вземи слънчевата шапка. ризите. Не забравяй пижамите. σαποῦνι καὶ νυχοκόπτη. чорапите. Θυμήσου τὶς πυτζάμες καὶ τὰ κοντομάνικα μπλουζάκια. Искаш ли да вземеш пътна карта? Θέλεις νὰ πάρουμε καὶ ταξειδιωτικὸ ὁδηγό. Не забравяй паспорта! Μὴν ξεχάσεις τὸ ἀεροπορικὸ εἰσιτήριο. коланите. Вземи крем против слънце. Трябват ти носни кърпички. . Χρειάζεσαι πετσέτες. саката. τὶς ζῶνες καὶ τὰ σακίδια. σανδάλια καὶ μπότες. Χρειάζεσαι χτένα. Не забравяй вратовръзките. Трябват ти гребен. Не забравяй панталоните. Πάρε τὸ καπέλλο γιὰ τὸν ἥλιο.

Може ли да се наемат водни ски? Εἶμαι ἀρχάριος. Ποῦ εἶναι τὸ τελεφερίκ. Това ми е познато вече. Може ли да се заеме лодка? Θὰ ἔκανα εὐχαρίστως σέρφινγκ. Εἶμαι ἀρκετὰ ἐξοικειωμένος μὲ τὸ ἄθλημα. Имаш ли ски? Ἔχεις παπούτσια τοῦ σκὶ μαζύ σου.. Имаш ли ски обувки? . Бих искал / искала да карам водни ски. Бих искал / искала да се гмуркам. Бих искал / искала да карам сърф. Аз съм начинаещ / начинаеща. Плажът чист ли е? Μπορεῖ κανεὶς νὰ κάνει μπάνιο ἐκεῖ.48 [ σαράντα ὀκτὼ ] Δραστηριότητες στὶς διακοπές 48 [ четирийсет и осем ] Занимания през отпуската Εἶναι καθαρὴ ἡ παραλία. Θὰ ἔκανα εὐχαρίστως θαλάσσιο σκί. Μπορεῖ κανεὶς νὰ νοικιάσει μία σανίδα τοῦ σερφ. Θὰ ἔκανα εὐχαρίστως κατάδυση. Средно добър / добра съм. Може ли да се наеме сърф? Μπορεῖ κανεὶς νὰ νοικιάσει ἐξοπλισμὸ κατάδυσης. Εἶμαι μέσου ἐπιπέδου. Къпането там не е ли опасно? Μπορεῖ κανεὶς νὰ δανεισθεῖ ἐδῶ μία ὀμπρέλλα. Може ли да се наеме екипировка за гмуркане? Μπορεῖ κανεὶς νὰ νοικιάσει πέδιλα γιὰ θαλάσσιο σκί. Може ли да се заеме плажен чадър? Μπορεῖ κανεὶς νὰ δανειστεῖ ἐδῶ μία σαιζ-λόνγκ. Може ли да се заеме шезлонг? Μπορεῖ κανεὶς νὰ δανεισθεῖ ἐδῶ μία βάρκα. Къде е ски лифтът? Ἔχεις πέδιλα τοῦ σκὶ μαζύ σου. Може ли да се къпем там? Δὲν εἶναι ἐπικίνδυνο νὰ κάνεις μπάνιο ἐκεῖ.

49 [ σαράντα ἐννέα ] Ὁ ἀθλητισμὸς 49 [ четирийсет и девет ] Спорт Κάνεις ἀθλητισμό. Πηγαίνω σὲ ἕναν ἀθλητικὸ σύλλογο. πρέπει νὰ κινοῦμαι. Ὑπάρχει καὶ μία πισίνα μὲ σάουνα. Има и голф игрище. Ходя в един спортен клуб. В момента резултатът е равен. Какво има по телевизията? Τώρα ἔχει ἕναν ἀγῶνα ποδοσφαίρου. Ὁ διαιτητής εἶναι ἀπὸ τὸ Βέλγιο. Τώρα ἐκτελεῖται πέναλτυ. Кой печели? Δὲν ἔχω ἰδέα. Нямам представа. Ἡ γερμανικὴ ὁμάδα παίζει ἐναντίον τῆς ἀγγλικῆς. Ἢ κάνουμε ποδήλατο. Има също басейн със сауна. Ποιός κερδίζει. Ὑπάρχει καὶ γήπεδο γκόλφ. Στὴν πόλη μας ἔχουμε γήπεδο ποδοσφαίρου. Да. Занимаваш ли се със спорт? Ναί. Съдията е от Белгия. Или караме велосипед / колело. Тъкмо дават футболен мач. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Немският отбор играе срещу английския. Αὺτὴν τὴν στιγμὴ εἶναι ἰσοπαλία. Γκόλ! Ἕνα-μηδέν! Гол! Един на нула! . Ние играем футбол. Πολλές φορές κολυμπᾶμε. Понякога плуваме. аз трябва да се движа. Сега бият дузпа. В нашия град има футболен стадион. Τί ἔχει ἡ τηλεόραση.

Къде е душът? Ποῦ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει κανείς. Водата чиста ли е? Εἶναι ζεστὸ τὸ νερό. Искаш ли да отидем да плуваме? Ἔχεις πετσέτα. Имаш ли бански гащета? Ἔχεις μαγιώ.50 [ πενῆντα ] Στὴν πισίνα 50 [ петдесет ] В басейна Σήμερα κάνει ζέστη. Къде е съблекалнята? Ποῦ εἶναι τὰ γυαλιὰ κολύμβησης. Можеш ли да плуваш? Ξέρεις κατάδυση. Водата дълбока ли е? Εἶναι καθαρὸ τὸ νερό. Днес е горещо. Βγαίνω τώρα ἀπὸ τὸ νερό. Имаш ли хавлия? Ἔχεις μαγιώ. Τὸ νερὸ εἶναι πάρα πολὺ κρύο. Имаш ли бански костюм? Ξέρεις κολύμπι. Къде са очилата за плуване? Εἶναι βαθὺ τὸ νερό. Сега излизам от водата. . Можеш ли да скачаш във водата? Ποῦ εἶναι τὰ ντούς. Да отидем на басейн? Ἔχεις διάθεση γιὰ κολῦμπι. Πᾶμε στὴν πισίνα. Водата е доста студена. Водата топла ли е? Παγώνω. Студено ми е. Можеш ли да се гмуркаш? Ξέρεις νὰ κάνεις βουτιές.

за да заема една книга. Искам да купя очила. Искам да заема една книга. Θέλω νὰ ἀγοράσω ἕνα βιβλίο. γιὰ νὰ ἀγοράσω μιὰ εφημερίδα. Искам да отида в библиотеката. Искам да купя една книга. Θέλω νὰ ἀγοράσω φροῦτα καὶ λαχανικά. Искам да отида в оптичния магазин. Искам да купя хлебчета и хляб. Θέλω νὰ πάω στὴν βιβλιοθήκη. Θέλω νὰ πάω στὸ βιβλιοπωλεῖο. Θέλω νὰ πάω στὸ κατάστημα ὀπτικῶν. за да купя хлебчета и хляб. Искам да отида в библиотеката. Искам да отида в супермаркета. . Искам да купя плодове и зеленчуци. Θέλω νὰ πάω στὸ κατάστημα ὀπτικῶν. Искам да отида в книжарницата. Искам да отида в супермаркета. Искам да отида до хлебарницата. Θέλω νὰ ἀγοράσω ψωμάκια καὶ ψωμί. Θέλω νὰ πάω στὸ σοῦπερ-μάρκετ. Θέλω νὰ πάω στὸ βιβλιοπωλεῖο. за да купя плодове и зеленчуци. γιὰ νὰ ἀγοράσω ψωμάκια καὶ ψωμί. Θέλω νὰ πάω στὸ φοῦρνο. γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα βιβλίο. γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα ζευγάρι γυαλιά. Θέλω νὰ ἀγοράσω ἕνα ζευγάρι γυαλιά. γιὰ νὰ ἀγοράσω φροῦτα καὶ λαχανικά. Искам да отида в оптичния магазин. Искам да отида до хлебарницата. Θέλω νὰ πάω στὸν φοῦρνο. Искам да отида в книжарницата. за да купя очила.51 [ πενῆντα ἕνα ] Ψωνίζω 51 [ петдесет и едно ] Покупки Θέλω νὰ πάω στὴν βιβλιοθήκη. за да купя една книга. Θέλω νὰ ἀγοράσω μία ἐφημερίδα. Искам да купя един вестник. Θέλω νὰ πάω στὸ περίπτερο. Искам да отида до павилиона. за да купя един вестник. Θέλω νὰ πάω στὸ περίπτερο. Θέλω νὰ πάω στὸ σοῦπερ-μάρκετ. γιὰ νὰ δανεισθῶ ἕνα βιβλίο. Θέλω νὰ δανεισθῶ ἕνα βιβλίο. Искам да отида до вестникарския павилион.

Ποῦ εἶναι τὰ ἔπιπλα. Искам да напазарувам много неща. Θέλω νὰ ψωνίσω πολλὰ πράγματα. Χρειάζομαι ἕνα τρυπάνι καὶ ἕνα κατσαβίδι. Къде са играчките? Χρειάζομαι μιὰ κούκλα καὶ ἕνα ἀρκουδάκι. Къде са канцеларските изделия? Χρειάζομαι φακέλλους καὶ χαρτὶ ἀλληλογραφίας. Трябват ми бюро и етажерка. Χρειάζομαι ἕνα γραφεῖο καὶ ἕνα ράφι. Ποῦ εἶναι τὰ ἐργαλεῖα. Χρειάζομαι μιὰ μπάλλα ποδοσφαίρου καὶ ἕνα σκάκι. Трябват ми футболна топка и шах. Трябват ми химикалки и маркери. Χρειάζομαι ἕνα δαχτυλίδι καὶ σκουλαρίκια. Трябват ми шкаф и скрин. Ποῦ εἶναι τὰ εἴδη γραφείου. Ποῦ εἶναι τὰ εἴδη παιχνιδιού. Къде са мебелите? Χρειάζομαι μία ντουλάπα καὶ μία σιφινιέρα. Трябват ми пръстен и обеци. Трябва да направя няколко покупки. Къде са инструментите? Χρειάζομαι ἕνα σφυρὶ καὶ μία πένσα. Трябват ми дрелка и отвертка. . Трябват ми от чук и клещи. Ποῦ εἶναι τὰ κοσμήματα. Къде са бижутата? Χρειάζομαι μία ἁλυσίδα καὶ ἕνα βραχιόλι. Χρειάζομαι στυλὸ καὶ μαρκαδόρους.52 [ πενῆντα δύο ] Στὸ κατάστημα 52 [ петдесет и две ] В магазина Πᾶμε σὲ ἕνα πολυκατάστημα. Трябват ми кукла и плюшено мече. Трябват ми гердан и гривна. Трябват ми пликове и хартия за писма. Ще отидем ли в магазина? Πρέπει νὰ ψωνίσω.

Ние търсим аптека. γιὰ νὰ ἀγοράσω μιὰ τούρτα. Ψάχνουμε κρεοπωλεῖο. Σκοπεύω νὰ ἀγοράσω ἕνα φίλμ. Ние търсим месарница. Ψάχνουμε φαρμακεῖο. за да купим салам. Всъщност искам да купя торта. Ψάχνουμε κρεοπωλεῖο. за да купя лента. за да купим футболна топка. γιὰ νὰ ἀγοράσουμε μία μπάλλα ποδοσφαίρου. Всъщност искам да купя лента. Σκοπεύω νὰ ἀγοράσω ἕνα δαχτυλίδι. γιὰ νὰ ἀγοράσουμε φάρμακα. γιὰ νὰ ἀγοράσουμε σαλάμι.53 [ πενῆντα τρία ] Τὰ μαγαζιὰ 53 [ петдесет и три ] Магазини Ψάχνουμε μαγαζὶ μὲ ἀθλητικὰ εἴδη. Аз търся бижутер. Ние търсим спортен магазин. Ние търсим аптека. . Ψάχνω κοσμηματοπωλεῖο. Аз търся бижутер. Ψάχνω ζαχαροπλαστεῖο. Ψάχνω φωτογραφεῖο. γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα φίλμ. Всъщност искам да купя пръстен. за да купя торта. Θέλουμε νὰ ἀγοράσουμε σαλάμι. Искаме да купим салам. Ψάχνουμε μαγαζὶ μὲ ἀθλητικὰ εἴδη. Ψάχνω ζαχαροπλαστεῖο. Аз търся фотомагазин. за да купя пръстен. Аз търся фотомагазин. Ψάχνω κοσμηματοπωλεῖο. Аз търся сладкарница. γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα δαχτυλίδι. Σκοπεύω νὰ ἀγοράσω μία τούρτα. Аз търся сладкарница. Ψάχνω φωτογραφεῖο. Θέλουμε νὰ ἀγοράσουμε φάρμακα. Θέλουμε νὰ ἀγοράσουμε μία μπάλλα ποδοσφαίρου. Искаме да купим лекарства. Ние търсим спортен магазин. за да купим лекарства. Ψάχνουμε φαρμακεῖο. Ние търсим месарница. Искамеда купим футболна топка.

Μία τσάντα.54 [ πενῆντα τέσσερα ] Γιὰ ψώνια 54 [ петдесет и четири ] Пазаруване Θὰ ἤθελα νὰ ἀγοράσω ἕνα δῶρο. ἀξίζει τὰ λεφτά της. От кожа ли е? Ἢ εἶναι ἀπὸ συνθετικὸ ὑλικό. Черен. Бих искал / искала да купя подарък. ἴσως. Голяма или малка? Μπορῶ νὰ δῶ αὐτήν. Εἶναι ἰδιαίτερα καλῆς ποιότητας. Разбира се. φυσικά. πραγματικά. Харесва ми. Θὰ τὴν πάρω. καφὲ ἢ λευκό. Може ли евентуално да я подменя? Φυσικά. Καὶ ἡ τσάντα. Чантата действително е на много изгодна цена. Може ли да видя тази? Εἶναι δερμάτινη. Θὰ τὴν τυλίξουμε γιὰ δῶρο. Ἀλλὰ ὄχι κάτι πολὺ ἀκριβό. От кожа естествено. . кафяв или бял? Μεγάλη ἢ μικρή. Или от изкуствена материя? Δερμάτινη. εἶναι τὸ ταμεῖο. Μπορῶ ἐνδεχομένως νὰ τὴν ἀλλάξω. Какъв цвят желаете? Μαῦρο. Това е особено добро качество. Μοῦ ἀρέσει. Но не нещо прекалено скъпо. Ἐκεῖ πέρα. Касата е там отсреща. Може би дамска чанта? Τί χρῶμα θὰ θέλατε. Ние ще я опаковаме като подарък. Ще я взема.

πηγαίνουμε πάντα στὸ κυλικεῖο. На обяд винаги ходим в стола. δουλεύω λίγες ὧρες τὴν ἡμέρα ὡς νοσοκόμα. Аз имам приятни колеги. Аз работя на половин ден като медицинска сестра. Σὲ αὐτήν τὴν χώρα. Искам да следвам в университета. Какъв / каква сте по професия? Ὁ ἄνδρας μοῦ εἶναι γιατρός. Скоро ще получаваме пенсия. Τί θέλεις νὰ γίνεις ὅταν μεγαλώσεις. Ψάχνω γιὰ δουλειά. Αὐτὸς εἶναι τὸ ἀφεντικό μου. Τὸ μεσημέρι. Καὶ οἱ δύο εἴμαστε συνταξιοῦχοι. Аз си търся работно място. А данъците са високи. ὑπάρχουν ὑπερβολικὰ πολλοὶ ἄνεργοι. Ἔχω συμπαθεῖς συναδέλφους. Мъжът ми е лекар по професия. Това е моят шеф. Κάνω τὴν πρακτική μου. Аз съм на практика в чужбина. Бих искал / искала да стана инженер. В тази страна има много безработни. Вече една година съм безработен. И здравната осигуровка е висока. Какъв / каква искаш да станеш? Θὰ ἤθελα νὰ γίνω μηχανικός. Θέλω νὰ σπουδάσω στὸ πανεπιστήμιο.55 [ πενῆντα πέντε ] Ἡ ἐργασία 55 [ петдесет и пет ] Работа Τί δουλειὰ κάνετε. Εἶμαι ἤδη ἕνα χρόνο ἄνεργος. Аз съм практикант. Κάνω πρακτικὴ στὸ ἐξωτερικό. Δὲν βγάζω πολλά. Καὶ ἡ ἰατρικὴ ἀσφάλεια εἶναι δαπανηρή. Ἀλλὰ οἱ φόροι εἶναι ὑψηλοί. Ἐγώ. . Аз не печеля много.

Πεινάω гладен / гладна съм Πεινᾶτε.56 [ πενῆντα ἕξι ] Τὰ συναισθήματα 56 [ петдесет и шест ] Чувства Ἔχω κέφι имам желание / настроение Ἔχουμε κέφι. Тя скучае. Аз не се страхувам. (Αὐτὸς) δὲν ἔχει χρόνο. Не сте ли гладни? Διψάω жаден / жадна съм Διψᾶνε. Ние имаме желание / настроение. Ние нямаме желание / настроение. Βαριέμαι скучая (Αὺτὴ) βαριέται. (Αὐτὴ) δὲν βαριέται. Тя не скучае. Той има време. Аз се страхувам. Φοβᾶμαι страхувам се Φοβᾶμαι. Те не са жадни. Δὲν διψᾶνε. Той няма време. Δὲν φοβᾶμαι. Ἔχω χρόνο имам време (Αὐτὸς) ἔχει χρόνο. Δὲν ἔχουμε κέφι. Те са жадни. . Гладни ли сте? Δὲν πεινᾶτε.

моля! Ἡ πίεση εἶναι ἐντάξει. Θὰ σᾶς δώσω μία συνταγὴ γιὰ τὸ φαρμακεῖο. Аз имам час при лекаря. Често имам главоболие. Πολλὲς φορὲς πονάει ἡ κοιλιά μου.57 [ πενῆντα ἑπτὰ ] Στὸν γιατρὸ 57 [ петдесет и седем ] При лекаря Ἔχω ἕνα ραντεβοῦ στὸν γιατρό. Ὁ γιατρὸς θὰ ἔρθει ἀμέσως. Παρακαλῶ. γδυθεῖτε ἀπὸ τὴν μέση καὶ πάνω! Съблечете се до кръста. Къде сте застрахован / застрахована? Τί μπορῶ νὰ κάνω γιὰ σᾶς. ξαπλῶστε! Легнете на кушетката. Ще Ви напиша рецепта. Θὰ σᾶς δώσω χάπια. Понякога ме боли коремът. Ἔχω συχνὰ πονοκεφάλους. Ще Ви направя инжекция. Имам час за 10. Πῶς εἶναι τὸ ὄνομὰ σας. Лекарят ще дойде веднага. седнете в чакалнята. / Πῶς λέγεσθε. Постоянно ме боли гърбът. Θὰ σᾶς κάνω μία ἔνεση. моля! Παρακαλῶ. Имате ли болки? Ποῦ πονᾶτε. περιμένετε στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς. Как се казвате? Παρακαλῶ. Ще Ви дам таблетки. Кръвното налягане е нормално. Къде Ви боли? Πονάει συνέχεια ἡ πλάτη μου. Τὸ ραντεβοῦ εἶναι στὶς 10 (δέκα). Ποῦ εἶσθε ἀσφαλισμένος / ἀσφαλισμένη. . Моля. Какво мога да направя за Вас? Ἔχετε πόνους.

Ἀλλὰ ὁ ἄνδρας δὲν παγώνει. Τὰ χέρια εἶναι γυμνασμένα. Зима е и е студено. Ὁ άνδρας χορεύει καὶ γελάει. Κρατάει ἕνα μπαστοῦνι στα χέρια. Οὔτε τὰ αὐτιὰ φαίνονται. Τὰ μαλλιὰ δὲν φαίνονται. Ὁ ἄντρας εἶναι ἀπὸ χιόνι. Ὁ ἄνδρας ἔχει μεγάλη μύτη. Ὁ ἄνδρας φοράει καπέλλο. Но не му е студено. Φοράει καὶ ἕνα κασκὸλ γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό. Οὔτε ἡ πλάτη φαίνεται. Σχεδιάζω τὰ μάτια καὶ τὸ στόμα. Εἶναι χειμῶνας. Ръцете му са силни. Той е снежен човек. καὶ κάνει κρύο. Πρῶτα τὸ κεφάλι. Гърбът му също не се вижда. Той носи пръчка в ръцете си. И краката му са силни. Първо главата. И ушите му не се виждат. Рисувам очите и устата. Той не носи панталон и палто. Човекът носи шапка.58 [ πενῆντα ὀκτὼ ] Τὰ μέρη τοῦ σώματος 58 [ петдесет и осем ] Частите на тялото Σχεδιάζω ἕναν ἄνδρα. Εἶναι ἕνας χιονάνθρωπος. Човекът танцува и се смее. Аз рисувам човек. οὔτε παλτό. Косата му не се вижда. . Τὰ πόδια εἶναι ἐπίσης γυμνασμένα. Δὲν φοράει παντελόνι. Човекът е от сняг. Човекът има дълъг нос. Носи и шал около врата си.

Мога ли да го изпратя с въздушна поща? Πόσο θὰ κάνει μέχρι νὰ φθάσει. Далеч ли е до най-близката пощенска служба? Ποῦ εἶναι τὸ πλησιέστερο γραμματοκιβώτιο. Ἡ γραμμὴ εἶναι πάντα κατειλημμένη. Кой номер избрахте? Πρέπει πρῶτα νὰ πάρετε τὸ μηδέν! Първо трябва да изберете нула! . За колко време ще пристигне? Ποῦ μπορῶ νὰ κάνω ἕνα τηλεφώνημα. Къде мога да се обадя по телефон? Ποῦ εἶναι ὁ πλησιέστερος τηλεφωνικὸς θάλαμος. Трябват ми няколко пощенски марки. Колко е пощенската такса до Америка? Πόσο ζυγίζει τὸ πακέτο. Знаете ли телефонния код на Австрия? Μια στιγμή· θὰ κοιτάξω. Колко тежи колетът? Μπορῶ νὰ τὸ στείλω ἀεροπορικῶς. Имате ли телефонен указател? Ξέρετε τὸν κωδικὸ κλήσεως τῆς Αὐστρίας. Ποιόν ἀριθμὸ πήρατε. Γιὰ μία κάρτα καὶ ἕνα γράμμα. Къде е най-близката телефонна кабина? Ἔχετε τηλεκάρτες. За една картичка и едно писмо. Телефонната линия постоянно е заета.59 [ πενῆντα ἐννέα ] Στὸ ταχυδρομεῖο 59 [ петдесет и девет ] В пощата Ποῦ εἶναι τὸ πλησιέστερο ταχυδρομεῖο. Момент. Къде е най-близката пощенска служба? Εἶναι μακρυὰ ὣς τὸ πλησιέστερο ταχυδρομεῖο. Πόσο κοστίζει ἕνα γραμματόσημο γιὰ Ἀμερική. ще проверя. Къде е най-близката пощенска кутия? Χρειάζομαι δύο γραμματόσημα. Имате ли фонокарти? Ἔχετε τηλεφωνικὸ κατάλογο.

Πόσο εἶναι ἡ ἐπιβάρυνση. Това е адресът ми. Ὑπάρχει ἐδῶ μηχάνημα αὐτόματης ἀνάληψης. Ἔχουν ἔρθει τὰ χρήματα. Бих искал / искала да си отворя сметка. Трябват ми щатски долари. Бих искал / искала да изтегля пари от сметката си. Καὶ αὐτή εἶναι ἡ διεύθυνσή μου. Ὁρίστε τὸ διαβατήριὸ μου. ὁ ἀριθμὸς τοῦ λογαριασμοῦ μου. Моля. Θὰ ἤθελα νὰ κάνω ἐνημέρωση τοῦ λογαριασμοῦ μου. дайте ми дребни банкноти. Χρειάζομαι δολλάρια Ἀμερικῆς. Θὰ ἤθελα νὰ καταθέσω χρήματα στὸν λογαριασμὸ μου. Бих искал / искала да осребря един пътнически чек. Θὰ ἤθελα νὰ κάνω ἀνάληψη ἀπὸ τὸν λογαριασμὸ μου. Коя кредитна карта може да се използва? . Къде да се подпиша? Περιμένω ἕνα ἔμβασμα ἀπὸ [τὴν] Γερμανία. Παρακαλῶ. Бих искал / искала да обменя тези пари. Това е номера на метката ми. Θὰ ἤθελα νὰ εξαργυρώσω μία ταξειδιωτικὴ ἐπιταγή. Бих искал / искала да внеса пари по сметката си. Ὁρίστε. Ето паспорта ми. Каква сума може да се тегли? Ποιές πιστωτικὲς κάρτες μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει κανείς. Тук има ли банкомат? Πόσα χρήματα μπορεῖ νὰ βγάλει κανείς. Очаквам превод от Германия. Бих искал / искала да взема извлеченията от сметката. δώστε μου μικρὰ χαρτονομίσματα. Какви са таксите? Ποῦ πρέπει νὰ ὑπογράψω. Парите пристигнаха ли? Θὰ ἤθελα συνάλλαγμα.60 [ ἑξῆντα ] Στὴν τράπεζα 60 [ шейсет ] В банката Θὰ ἤθελα νὰ ἀνοίξω ἕναν λογαριασμό.

Ὁ όγδοος μῆνας εἶναι ὁ Αὔγουστος. Φεβρουάριος. Ὁ ἔνατος μῆνας εἶναι ὁ Σεπτέμβριος. Ὁ ἔβδομος μῆνας εἶναι ὁ Ἰούλιος. Ὁ δέκατος μῆνας εἶναι ὁ Ὀκτώβριος. Шестият месец е юни. януари. Шест месеца са половин година. октомври. Първият месец е януари. Седмият месец е юли. Μάρτιος. ноември и декември. Ὀκτώβριος. август. Ὁ ἕκτος μῆνας εἶναι ὁ Ἰούνιος. Осмият месец е август. Третият месец е март. Четвъртият месец е април. Ἰούλιος. Νοέμβριος καὶ Δεκέμβριος. март. февруари. Ὁ δωδέκατος μῆνας εἶναι ὁ Δεκέμβριος. Δώδεκα μῆνες εἶναι ἕνας χρόνος. Петият месец е май. Ἕξι μῆνες εἶναι μισὸς χρόνος. Дванайсетият месец е декември. . Ἰανουάριος. Ὁ ἑνδέκατος μῆνας εἶναι ὁ Νοέμβριος. Σεπτέμβριος. Единайсетият месец е ноември. май и юни. Десетият месец е октомври. Ὁ πέμπτος μῆνας εἶναι ὁ Μάιος. Деветият месец е септември. Дванайсет месеца са една година. Ὁ τέταρτος μῆνας εἶναι ὁ Ἀπρίλιος. Вторият месец е февруари. Ὁ τρίτος μῆνας εἶναι ὁ Μάρτιος. април.61 [ ἑξῆντα ἕνα ] Τὰ ἀριθμητικὰ 61 [ шейсет и едно ] Числителни редни Ὁ πρῶτος μῆνας εἶναι ὁ Ἰανουάριος. Μάιος καὶ Ἰούνιος. Αὔγουστος. юли. Ὁ δεύτερος μῆνας εἶναι ὁ Φεβρουάριος. септември. Ἀπρίλιος.

Δουλεύω работя (Αὐτὸς) δουλεύει τώρα. той работи сега. Често ли питате учителя? Ὄχι. моля. Ρωτάω питам Ρωτᾶτε συχνὰ τὸν δάσκαλο. аз живея в Берлин. Ἐγὼ ἀπαντάω / ἀπαντῶ. Аз отговарям. Ἔρχομαι идвам Ἔρχεσθε.62 [ ἑξῆντα δύο ] Θέτω ἐρωτήσεις (α’) 62 [ шейсет и две ] Задаване на въпроси 1 Διαβάζω уча Διαβάζουν πολὺ οἱ μαθητές. . Той работи ли сега? Ναί. Не. В Берлин ли живеете? Ναί. δουλεύει τώρα. Не. Да. ἐρχόμαστε ἀμέσως. Учениците учат ли много? Ὄχι. παρακαλῶ. μένω στὸ Βερολῖνο. δὲν τὸν ρωτάω συχνά. Ἀπαντάω / ἀπαντῶ. Μένω живея Μένετε στὸ Βερολῖνο. веднага идваме. διαβάζουν λίγο. отговарям Ἀπαντῆστε. Да. аз не го питам често. те учат малко. Идвате ли? Ναί. Да. Отговорете.

Къде има паркинг? Ἔχω ἕνα πουλλόβερ. Аз имам чиния. Аз имам пуловер. Ἔχω μία μηχανή. Ἔχω ἕνα μαχαῖρι. Ποῦ ὑπάρχει ἁλάτι καὶ πιπέρι. Къде има пералня? Ἔχω ἕνα πιάτο. Къде има сол и черен пипер? . Ἔχω ἐπίσης ἕνα μπουφὰν καὶ ἕνα τζῆν παντελόνι. Имам нож. ἕνα πηροῦνι καὶ ἕνα κουτάλι. Ποῦ ὑπάρχει πλυντήριο. Аз играя футбол. Ποῦ ὑπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου. Παίζω τέννις.63 [ ἑξῆντα τρία ] Θέτω ἐρωτήσεις (β’) 63 [ шейсет и три ] Задаване на въпроси 2 Ἔχω ἕνα χόμπυ. Аз имам кола. Ти имаш ли хоби? Παίζω ποδόσφαιρο. Къде има лекар? Ἔχω ἕνα αὐτοκίνητο. вилица и лъжица. Ръката ме боли. Аз имам хоби. Πονάει τὸ πόδι μου καὶ τὸ χέρι μου. Аз играя тенис. Къде има игрище за тенис? Ἐσὺ ἔχεις κανένα χόμπυ. Имам също яке и дънки. Къде има футболно игрище? Πονάει τὸ χέρι μου. Ποῦ ὑπάρχει γήπεδο τέννις. Ходилото и китката също ме болят. Имам и мотор. Ποῦ ὑπάρχει χῶρος στάθμευσης / πάρκιγγ. Ποῦ ὑπάρχει ἕνας γιατρός.

Разбирате ли учителя? Ναί. ἡ κόρη Дъщеря Ἔχετε κόρη.64 [ ἑξῆντα τέσσερα ] ἡ ἄρνηση (α’) 64 [ шейсет и четири ] Отрицание 1 Δὲν [τὴν] καταλαβαίνω τὴν λέξη. Разбирате ли хората? Ὄχι. δὲν ἔχω. Δὲν [τὴν] καταλαβαίνω τὴν σημασία. Не. Имате ли дъщеря? Ὄχι. τὴν καταλαβαίνω καλά. ὁ δάσκαλος Учител [Τὸν] καταλαβαίνετε τὸν δάσκαλο. Аз не разбирам значението. имам. Да. δὲν τοὺς καταλαβαίνω τόσο καλά. Да. τὸν καταλαβαίνω καλά. Δὲν [τὴν] καταλαβαίνω τὴν πρόταση. аз я разбирам добре. нямам. Аз не разбирам думата. . Не. ἔχω. не ги разбирам съвсем добре. Разбирате ли учителката? Ναί. Да. ἡ δασκάλα Учителка [Τὴν] καταλαβαίνετε τὴν δασκάλα. Аз не разбирам изречението. аз го разбирам добре. ἡ φίλη Приятелка Ἔχετε φίλη. οἱ ἄνθρωποι Хора [Τοὺς] καταλαβαίνετε τοὺς ἀνθρώπους. Имате ли приятелка? Ναί.

Ὅμως. Не. δὲν θέλω ἄλλη σούπα. Готов / готова ли си вече? Ὄχι ἀκόμα.65 [ ἑξῆντα πέντε ] ἡ ἄρνηση (β’) 65 [ шейсет и пет ] Отрицание 2 Εἶναι ἀκριβὸ τὸ δαχτυλίδι. Μένεις καιρὸ ἐδῶ. Θὰ ἤθελες καὶ ἄλλη σούπα. Но вече има приятел. κοστίζει μόνο ἑκατὸ[ν] εὐρώ. Ἀλλὰ σὲ πολὺ λίγο θὰ εἶμαι (ἕτοιμος / ἕτοιμη). Ще пътуваш ли утре за вкъщи? Ὄχι· τὸ σαββατοκύριακο. той струва само сто евро. Но още в неделя ще се върна. не искам повече. Не. чак в края на седмицата. Не. μόνο ἕναν μῆνα. Ἀλλὰ ἔχει ἤδη φίλο. Ἀλλὰ ἔχω ἤδη πολλοὺς γνωστούς. Но вече познавам много хора. Искаш ли още супа? Ὄχι. Не. εἶναι μόλις δεκαεπτά. Πηγαίνεις / Πᾶς αὔριο σπίτι. ἐγὼ ἔχω μόνο πενῆντα. още не. едва от един месец. Εἶσαι ἕτοιμος / ἕτοιμη. тя е едва на седемнайсет. Скъп ли е пръстенът? Ὄχι. Ἀλλὰ τὴν Κυριακὴ κιόλας θὰ ἐπιστρέψω. Ἔχει ἐνηλικιωθεῖ ἡ κόρη σου. Ἀλλὰ ἕνα παγωτό. Не. Но искам още един сладолед. Но аз има само петдесет. . Дъщеря ти голяма ли е вече? Ὄχι. Не. Отдавна ли живееш тук? Ὄχι. Но ей сега съм готов / готова.

Не мога да намеря моя ключ / своя ключ / ключа си. къде е вашият баща / баща ви? Παιδιά. Нейните пари / парите й ги няма. Нейната кредитна карта /кредитната й карта също я няма. Ἔχασε καὶ τὴν πιστωτική της κάρτα. ἐσύ – δικὸ σου ти – твой / свой / си Βρῆκες τὸ κλειδί σου. Δὲν βρίσκω τὸ εἰσιτήριό μου. Знаеш ли къде е неговият билет / билетът му? αὐτὴ – δικό της тя – неин / й Ἔχασε τὰ λεφτὰ της. Деца. Ἡ γιαγιά μας εἶναι ὑγιής. Нашата баба / баба ни е здрава. къде е вашата майка /майка ви? . Знаеш ли къде е неговият ключ / ключът му? Ξέρεις ποῦ εἶναι τὸ εἰσιτήριὸ του. Намери ли твоя ключ /своя ключ / ключа си? Βρῆκες τὸ εἰσιτήριό σου. ποῦ εἶναι ὁ μπαμπᾶς / πατέρας σας. ἐσεῖς – δικό σας вие – ваш / ви Παιδιά. Деца. Нашият дядо / дядо ни е болен. Не мога да намеря моя билет / своя билет / билета си. Намери ли твоя билет /своя билет / билета си? αὐτὸς – δικό του той – негов / му Ξέρεις ποῦ εἶναι τὸ κλειδί του. ἐμεῖς – δικό μας ние – наш / ни Ὁ παπποῦς μας εἶναι ἄρρωστος.66 [ ἑξῆντα ἕξι ] Οἱ κτητικὲς ἀντωνυμίες (α’) 66 [ шейсет и шест ] Притежателни местоимения 1 ἐγὼ – δικό μου аз – мой / свой / си Δὲν βρίσκω τὸ κλειδί μου. ποῦ εἶναι ἡ μαμά / μητέρα σας.

Часовникът виси на стената. госпожо Шмит? . Τὸ ρολόι κρέμεται στὸν τοῖχο. κύριε Μύλλερ. Къде ли е неговият паспорт / паспортът му? αὐτὰ – δικό τους те – техен / свои / си Τὰ παιδιὰ δὲν μποροῦν νὰ βροῦν τοὺς γονεῖς τους. Ἀλλὰ νά. ποῦ [τὰ] ἔχει τὰ γυαλιά του. Μά. κυρία Σμίθ.67 [ ἑξῆντα ἑπτὰ ] Οἱ κτητικὲς ἀντωνυμίες (β’) 67 [ шейсет и седем ] Притежателни местоимения 2 τὰ γυαλιὰ Очила Ξέχασε τὰ γυαλιά του. господин Мюлер? Ποῦ εἶναι ἡ γυναῖκα σας. Как беше Вашето пътуване / пътуването Ви. госпожо Шмит? Ποῦ εἶναι ὁ ἄντρας σας. κύριε Μύλλερ. Той загуби своя паспорт / паспорта си. Μά. Къде ли са неговите очила / очилата му? τὸ ρολόι Часовник Τὸ ρολόι του χάλασε. Как беше Вашето пътуване / пътуването Ви. Неговият часовник / часовникът му е повреден. Къде е Вашият мъж / мъжът Ви. τὸ διαβατήριο Паспорт Ἔχασε τὸ διαβατήριό του. господин Мюлер? ἐσεῖς – δικό σας Вие – Ваш / Ви Πῶς ἦταν τὸ ταξεῖδι σας. Той забрави своите очила / очилата си. ποῦ [τὸ] ἔχει τὸ διαβατήριό του. ἔρχονται οἱ γονεῖς τους! Но ей там техните родители / родителите им идват! ἐσεῖς – δικό σας Вие – Ваш / Ви Πῶς ἦταν τὸ ταξεῖδι σας. κυρία Σμίθ. Къде е Вашата жена / жена Ви. Децата не могат да намерят своите родители / родителите си.

Слонът е голям. Нощта е тъмна. ἦταν ἀκόμη νέος. μεγάλος καὶ μικρὸς (σὲ ἡλικία) / νέος καὶ γέρος стар и млад Ὁ παπποῦς μας εἶναι πολὺ μεγάλος. ὄμορφος καὶ ἄσχημος красив и грозен Ἡ πεταλούδα εἶναι ὄμορφη. Πρὶν [ἀπὸ] 70 [=ἑβδομῆντα] χρόνια. Пеперудата е красива. Преди 70 години е бил още млад. . Паякът е грозен. Ἕνας ἄνδρας βάρους 50 [=πενῆντα] κιλῶν εἶναι ἀδύνατος. Мъж с тегло 50 килограма е слаб. Нашият дядо е много стар. Τὸ ποντίκι εἶναι μικρό. Ἡ εφημερίδα εἶναι φθηνή. σκοτεινὸς καὶ φωτεινὸς тъмен и светъл Ἡ νύχτα εἶναι σκοτεινή. Колата е скъпа. Мишката е малка. χοντρὸς καὶ ἀδύνατος дебел и слаб Μία γυναῖκα βάρους 100 [=ἑκατὸ] κιλῶν εἶναι χοντρή.68 [ ἑξῆντα ὀκτὼ ] μεγάλο – μικρὸ 68 [ шейсет и осем ] голям – малък μεγάλο καὶ μικρὸ голям и малък Ὁ ἐλέφαντας εἶναι μεγάλος. ἀκριβὸ καὶ φθηνὸ скъп и евтин Τὸ αὐτοκίνητο εἶναι ἀκριβό. Жена с тегло 100 килограма е дебела. Ἡ ἀράχνη εἶναι ἄσχημη. Денят е светъл. Ἡ [ἡ]μέρα εἶναι φωτεινή. Вестникът е евтин.

Ὑπάρχει ἐδῶ τηλέφωνο. Искам да спя.69 [ ἑξῆντα ἐννέα ] χρειάζομαι – θέλω 69 [ шейсет и девет ] трябва ми / имам нужда – искам Χρειάζομαι ἕνα κρεββάτι. Тук има ли легло? Χρειάζομαι μία λάμπα. Искам да чета. Искам да напиша нещо. Θέλω νὰ γράψω κάτι. Θέλω νὰ τραβήξω φωτογραφίες. Ὑπάρχει ἐδῶ ὑπολογιστής. Трябва ми камера. Θέλω νὰ τηλεφωνήσω. Ὑπάρχει ἐδῶ καμμία λάμπα. Тук има ли компютър? Χρειάζομαι ἕνα στυλό. Θέλω νὰ κοιμηθῶ. Тук има ли камера? Χρειάζομαι ἕναν ὑπολογιστή. Трябва ми телефон. Трябва ми химикалка. Трябва ми компютър. Ὑπάρχει ἐδῶ καμμία κάμερα. Тук има ли лампа? Χρειάζομαι ἕνα τηλέφωνο. Ὑπάρχει ἐδῶ κανένα κρεββάτι. Трябва ми лампа. Искам да изпратя е-майл. Трябва ми легло. Тук има ли телефон? Χρειάζομαι μία κάμερα. Искам да снимам. Θέλω νὰ διαβάσω. Искам да се обадя. Θέλω νὰ στείλω ἕνα ἦ-μαίηλ. Тук има ли лист хартия и химикалка? . Ὑπάρχει ἐδῶ ἕνα φύλλο χαρτὶ καὶ ἕνα στυλό.

Искате ли цигара? Θὰ ἤθελε φωτιά. Искам да пия нещо. Той иска огънче. искам. Желаете ли кафе? Ἢ μήπως θὰ προτιμούσατε ἕνα τσάι. Искате ли да се разходите? Θὰ ἤθελα νὰ καπνίσω. Τί θὰ θέλατε. бих искал нещо Θὰ θέλατε νὰ καπνίσετε. Или предпочитате чай? Θὰ θέλαμε νὰ πᾶμε σπίτι. . Искам да пуша. Те искат да се обадят по телефона. моля? Θὰ θέλατε ἕναν καφέ. Искам да си отдъхна малко. Θὰ ἤθελα νὰ σὰς παρακαλέσω γιὰ κάτι. Θὰ θέλατε ἕνα ταξί. Θὰ ἤθελα νὰ σὰς καλέσω σὲ κάτι.70 [ ἑβδομῆντα ] θὰ ἤθελα κάτι 70 [ седемдесет ] желая. Искате ли да танцувате? Θὰ θέλατε νὰ πᾶμε περίπατο. Желаете ли такси? Θὰ ἤθελαν νὰ κάνουν ἕνα τηλεφώνημα. Θὰ ἤθελες ἕνα τσιγάρο. Бих искал / искала да Ви помоля за нещо. παρακαλῶ. Бих искал / искала да Ви поканя на нещо. Искам да ям нещо. Искате ли да пушите? Θὰ θέλατε νὰ χορέψετε. бих желал. Ние искаме да се приберем вкъщи. Θὰ ἤθελα νὰ πιῶ κάτι. Θὰ ἤθελα νὰ ξεκουραστῶ λίγο. Какво обичате / желаете. Бих искал / искала да Ви попитам нещо. Θὰ ἤθελα νὰ φάω κάτι. Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ρωτήσω κάτι.

На дискотека ли искате да отидете? Θέλετε νὰ πᾶμε [στὸ] σινεμά. Искам да си отида у дома.71 [ ἑβδομῆντα ἕνα ] θέλω κάτι 71 [ седемдесет и едно ] искам. Θέλω νὰ μείνω [στὸ] σπίτι. Искаш ли да останеш тук? Θέλεις νὰ φᾶμε ἐδῶ. Δὲν θέλω νὰ πάω. Утре ли искате да заминете? Θέλετε νὰ μείνετε ὣς αὔριο. Θέλω νὰ πάω [στὸ] σπίτι. желая нещо Τί θέλετε. До утре ли желаете да останете? Θέλετε νὰ πληρώσετε αὔριο τὸν λογαριασμό. Искате ли да посетите приятелите си? θέλω Искам Δὲν θέλω νὰ ἀργήσω. Θέλεις νὰ μείνουμε ἐδῶ. Утре ли желаете да платите сметката? Θέλετε νὰ πᾶμε στὴν ντίσκο. Искаш ли да спиш тук? Θέλετε νὰ φύγετε αὔριο. Какво искате? Θέλετε νὰ παίξουμε ποδόσφαιρο. Не искам да ходя там. В кафенето ли искате да отидете? . На кино ли искате да отидете? Θέλετε νὰ πᾶμε στὴν καφετέρια. Искам да остана у дома. Искате ли да играете футбол? Θέλετε νὰ ἐπισκεφθοῦμε φίλους. Θέλω νὰ μείνω μόνος / μόνη. Искам да съм сам / сама. Искаш ли да се храниш тук? Θέλεις νὰ κοιμηθοῦμε ἐδῶ. Не искам да закъснявам.

Πρέπει νὰ πᾶμε ἀμέσως στὸν γιατρό. Πρέπει νὰ περιμένετε τὸ ταξί. Той трябва да измие колата. Πρέπει νὰ πᾶμε ἀμέσως στὴν δουλειά. Тя трябва да пазарува. Πρέπει νὰ καθαρίσει τὸ σπίτι. Πρέπει νὰ βάλει βενζίνη. Вие трябва да чакате автобуса. Πρέπει νὰ περιμένετε τὸ τραῖνο. Πρέπει νὰ εἶσαι συνεπής. Πρέπει νὰ πλύνει τὰ ροῦχα. Πρέπει νὰ πλύνει τὸ αὐτοκίνητο. Тя трябва да изпере прането. Πρέπει νὰ πᾶμε ἀμέσως στὸ σχολεῖο. Тя трябва да изчисти жилището. Трябва да работиш много. Πρέπει νὰ σηκωθεῖς νωρίς. Той трябва да поправи колата. Πρέπει νὰ ψωνίσει. . Трябва да си точен. Трябва да изпратя писмото. Ние трябва да тръгваме веднага за училище. Той трябва да зареди колата. Трябва да станеш рано. Трябва да платя хотела. Πρέπει νὰ δουλέψεις πολύ.72 [ ἑβδομῆντα δύο ] πρέπει νὰ κάνω κάτι 72 [ седемдесет и две ] трябва да направя нещо πρέπει Трябва Πρέπει νὰ στείλω τὸ γράμμα. Ние трябва да тръгваме веднага за работа. Πρέπει νὰ πληρώσω τὸ ξενοδοχεῖο. Ние трябва да отидем веднага на лекар. Вие трябва да чакате влака. Πρέπει νὰ περιμένετε τὸ λεωφορεῖο. Πρέπει νὰ ἐπισκευάσει τὸ αὐτοκίνητο. Вие трябва да чакате таксито.

Може ли да платим поотделно? . Той не може да спи в парка. Може ли да пушим тук? Ἐπιτρέπεται τὸ κάπνισμα ἐδῶ. Може ли да се плаща с кредитна карта? Μπορεῖ κανεὶς νὰ πληρώσει μὲ ἐπιταγή.73 [ ἑβδομῆντα τρία ] ἐπιτρέπεται νὰ κάνω κάτι 73 [ седемдесет и три ] мога / разрешено ми е / бива [Σοῦ] ἐπιτρέπεται νὰ ὁδηγεῖς αὐτοκίνητο. Δὲν επιτρέπεται νὰ κοιμηθεῖ στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου. Може ли да се плаща само в брой? Μπορῶ νὰ κάνω ἕνα τηλέφωνο. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κοιμηθεῖ στὸ αὐτοκίνητο. Можеш ли вече да пиеш алкохол? [Σοῦ] επιτρέπεται νὰ ταξιδεύεις μόνος στὸ ἐξωτερικό. Може ли да се пуши тук? Μπορεῖ κανεὶς νὰ πληρώσει μὲ πιστωτικὴ κάρτα. Може ли да седнем? Μποροῦμε νὰ ἔχουμε τὸ μενού. Може ли да кажа нещо? Δὲν ἐπιτρέπεται / ἀπαγορεύεται νὰ κοιμηθεῖ στὸ πάρκο. Той не може да спи на гарата. Може ли да се плаща с чек? Μόνο [μὲ] μετρητὰ μπορεῖ νὰ πληρώσει κανείς. Той не може да спи в колата. Можеш ли вече да караш кола? [Σοῦ] ἐπιτρέπεται νὰ πίνεις ἀλκοόλ. Можеш ли вече да пътуваш сам / сама в чужбина? ἐπιτρέπεται / μπορῶ мога / разрешено ми е / бива Μποροῦμε νὰ καπνίσουμε ἐδῶ. Може ли да се обадя по телефона? Μπορῶ νὰ ρωτήσω κάτι. Може ли менюто? Μποροῦμε νὰ πληρώσουμε χωριστά. Може ли да попитам нещо? Μπορῶ νὰ πῶ κάτι. Μποροῦμε νὰ καθίσουμε.

Имате ли кибрит или запалка? Ἔχετε σταχτοδοχεῖο. Пушите ли пури? Καπνίζετε τσιγάρα. Пушите ли цигари? Καπνίζετε πίπα. Може ли да проявите снимките? Οἱ φωτογραφίες εἶναι στὸ σῆ-ντῆ. Може ли да мe подстрижете ? Ὄχι πολὺ κοντά. Не много късо. Μπορεῖτε νὰ επισκευάσετε τὸ ρολόι. Снимките са на компактдиска. Малко по-късо. παρακαλῶ. Μπορεῖτε νὰ ἐμφανίσετε τὶς φωτογραφίες. Може ли да поправите часовника? Ἔσπασε τὸ γυαλί. Може ли да почистите панталона? Μπορεῖτε νὰ φτιάξετε τὰ παπούτσια. Батерията е изтощена. Може ли да ми дадете огънче? Ἔχετε σπίρτα ἢ ἀναπτήρα. Имате ли пепелник? Καπνίζετε ποῦρα. Λίγο πιὸ κοντά.74 [ ἑβδομῆντα τέσσερα ] παρακαλῶ γιὰ κάτι 74 [ седемдесет и четири ] моля за нещо Μπορεῖτε νὰ μοῦ κόψετε τὰ μαλλιά. Пушите ли лула? . моля. моля. Οἱ φωτογραφίες εἶναι στὴν κάμερα. Μπορεῖτε νὰ σιδερώσετε τὸ πουκάμισο. Τέλειωσε ἡ μπαταρία. παρακαλῶ. Снимките са в камерата. Стъклото е счупено. Може ли да поправите обувките? Μπορεῖτε νὰ μοῦ δώσετε φωτιά. Може ли да изгладите ризата? Μπορεῖτε νὰ καθαρίσετε τὸ παντελόνι.

Γιατί δὲν ἔρχεσαι. Аз си тръгвам. ἐπειδὴ ἔχω ἀκόμα δουλειά. Защо заминавате вече? Εἶναι ἤδη ἀργά. защото нямам време. Δὲν μένω. Аз нямам време. Аз съм уморен / уморена. Φεύγω. защото времето е лошо. Защо си тръгвате вече? Εἶμαι κουρασμένος / κουρασμένη. Φεύγω. защото вече е късно. защото трябва да работя още. Γιατί φεύγετε κιόλας. ἐπειδὴ εἶναι ἤδη ἀργά. Аз няма да дойда. ἐπειδὴ εἶμαι κουρασμένος / κουρασμένη. Δὲν ἔρχομαι. Δὲν ἔρχομαι. Γιατί φεύγετε κιόλας. Той няма да дойде. защото не е поканен. Той не е поканен.75 [ ἑβδομῆντα πέντε ] Δικαιολογῶ κάτι (α’) 75 [ седемдесет и пет ] аргументирам нещо 1 Γιατί δὲν ἔρχεσθε. Аз няма да дойда. Защо той няма да дойде? Δὲν τὸν κάλεσαν. . Γιατί δὲν ἔρχεται. Времето е лошо. ἐπειδὴ / διότι δὲν τὸν κάλεσαν. Заминавам. Аз трябва да работя още. Γιατί δὲν μένεις. Защо не останеш? Ἔχω ἀκόμα δουλειά. Δὲν ἔρχεται. защото съм уморен / уморена. Защо няма да дойдете? Ὁ καιρὸς εἶναι χάλια. ἐπειδὴ δὲν ἔχω χρόνο. Вече е късно. Защо няма да дойдеш? Δὲν ἔχω χρόνο. Аз няма да остана. ἐπειδὴ / διότι ὁ καιρὸς εἶναι χάλια.

ἐπειδὴ δὲν εἶχε κέφι / διάθεση. Защо не дойде? Δὲν [μοῦ] επιτρεπόταν. Ние не дойдохме. Колата ни е повредена. Δὲν ἦρθαν. Защо хората не дойдоха? Ἔχασαν τὸ τραῖνο. Той не дойде. Не биваше. Защо не дойдохте? Χάλασε τὸ αὐτοκίνητό μας. Ти защо не дойде? Ἤμουν ἄρρωστος / ἄρρωστη. ἐπειδὴ χάλασε τὸ αὐτοκίνητό μας. защото изпуснаха влака. защото беше уморена. ἐπειδή δὲν [μοῦ] ἐπιτρεπόταν. Γιατί δὲν ἦρθε. защото не биваше. Те не дойдоха. Δὲν ἦρθε. .76 [ ἑβδομῆντα ἕξι ] Δικαιολογῶ κάτι (β’) 76 [ седемдесет и шест ] аргументирам нещо 2 Γιατί δὲν ἦρθες. защото бях болен / болна. διότι / ἐπειδὴ ἦταν κουρασμένη. Δὲν ἦρθα. Γιατί δὲν ἦρθε. Аз не дойдох. Аз бях болен / болна. защото нямаше желание. Тя не дойде. Тя беше уморена. Защо тя не дойде? Ἦταν κουρασμένη. Δὲν ἦρθα. Δὲν ἦρθε. защото колата ни е повредена. Те изпуснаха влака. Γιατί δὲν ἤρθατε. Δὲν ἤρθαμε. Γιατί δὲν ἦρθε ὁ κόσμος. Защо той не дойде? Δὲν εἶχε κέφι / διάθεση. Той нямаше желание. ἐπειδὴ ἔχασαν τὸ τραῖνο. Аз не дойдох. ἐπειδὴ / διότι ἤμουν ἄρρωστος / ἄρρωστη. Γιατί δὲν ἦρθες.

Защо не пиете бирата? Πρέπει νὰ ὁδηγήσω μετά. Защо не ядете супата? Δὲν τὴν παρήγγειλα. . То е студено. Аз няма да я пия. Аз няма да го пия. защото трябва да шофирам. Защо не пиеш чая? Δὲν ἔχω ζάχαρη. Трябва да шофирам. Γιατί δὲν τρῶτε τὴν σούπα. ἐπειδὴ εἶναι κρύος. Защо не ядете месото? Εἶμαι χορτοφάγος. Γιατί δὲν πίνεις τὸν καφέ. защото е студено. ἐπειδὴ δὲν τὴν παρήγγειλα. Δὲν τὴν τρώω. защото не съм я поръчвал / поръчвала. защото съм вегетарианец. Γιατί δὲν πίνετε τὴν μπύρα. Δὲν τὸ πίνω. ἐπειδὴ πρέπει νὰ ὁδηγήσω μετά. защото трябва да отслабна. Нямам захар. Δὲν τὸ τρώω. Δὲν τὸν πίνω. Не съм я поръчвал / поръчвала. Аз няма да я ям. Аз няма да го пия.77 [ ἑβδομῆντα ἑπτὰ ] Δικαιολογῶ κάτι (γ’) 77 [ седемдесет и седем ] аргументирам нещо 3 Γιατί δὲν τρῶτε τὴν τούρτα. Γιατί δὲν πίνεις τὸ τσάι. защото нямам захар. Вегетарианец съм. ἐπειδὴ πρέπει νὰ χάσω κιλά. Δὲν τὴν τρώω. ἐπειδὴ δὲν ἔχω ζάχαρη. Аз няма да я ям. ἐπειδὴ εἶμαι χορτοφάγος. Защо не ядете тортата? Πρέπει νὰ χάσω κιλά. Трябва да отслабна. Γιατί δὲν τρῶτε τὸ κρέας. Аз няма да го ям. Защо не пиеш кафето? Εἶναι κρύος. Δὲν τὴν πίνω.

78 [ ἑβδομῆντα ὀκτὼ ] Ἐπίθετα (α’) 78 [ седемдесет и осем ] Прилагателни 1 μία μεγάλη γυναῖκα възрастна жена μία χοντρὴ γυναῖκα дебела жена μία περίεργη γυναῖκα любопитна жена ἕνα καινούργιο αὐτοκίνητο нова кола ἕνα γρήγορο αὐτοκίνητο бърза кола ἕνα ἄνετο αὐτοκίνητο удобна кола ἕνα μπλὲ φόρεμα синя рокля ἕνα κόκκινο φόρεμα червена рокля ἕνα πράσινο φόρεμα зелена рокля μία μαύρη τσάντα черна чанта μία καφὲ τσάντα кафява чанта μία λευκὴ τσάντα бяла чанта συμπαθητικοὶ ἄνθρωποι приятни хора εὐγενικοὶ ἄνθρωποι учтиви хора ἐνδιαφέροντες ἄνθρωποι интересни хора ἀγαπητὰ παιδιὰ мили деца αὐθάδη παιδιὰ нахални деца φρόνιμα παιδιὰ послушни деца .

Горе живее една дебела жена. Φοράω ἕνα κόκκινο φόρεμα. Εἶναι τὰ παιδιά σας φρόνιμα. Ἀγοράζω μία καφὲ τσάντα. Имам нужда от удобна кола. Облечена съм в червена рокля. ὅμως. Аз имам мили деца. Ἐκεῖ κάτω μένει μία περίεργη γυναῖκα. Облечена съм в зелена рокля. Гостите ни бяха учтиви хора. Οἱ γείτονες. Но съседите имат нахални деца. Имам нужда от бърза кола. Ἐκεῖ πάνω μένει μία χοντρὴ γυναῖκα. Вашите деца послушни ли са? . Гостите ни бяха приятни хора. Ἐκεῖ [ἐ]πάνω μένει μία μεγάλη γυναῖκα. Аз купувам бяла чанта. Χρειάζομαι ἕνα καινούργιο αὐτοκίνητο. Ἀγοράζω μία μαύρη τσάντα. Χρειάζομαι ἕνα ἄνετο αὐτοκίνητο.79 [ ἑβδομῆντα ἐννέα ] Ἐπίθετα (β’) 79 [ седемдесет и девет ] Прилагателни 2 Φοράω ἕνα μπλὲ φόρεμα. Χρειάζομαι ἕνα γρήγορο αὐτοκίνητο. Долу живее една любопитна жена. ἔχουν αὐθάδη παιδιά. Οἱ καλεσμένοι μας ἦταν εὐγενικοὶ ἄνθρωποι. Οἱ καλεσμένοι μας ἦταν ἐνδιαφέροντες ἄνθρωποι. Φοράω ἕνα πράσινο φόρεμα. Горе живее една възрастна жена. Οἱ καλεσμένοι μας ἦταν συμπαθητικοὶ ἄνθρωποι. Облечена съм в синя рокля. Гостите ни бяха интересни хора. Имам нужда от нова кола. Аз купувам черна чанта. Ἔχω ἀγαπητὰ παιδιά. Аз купувам кафява чанта. Ἀγοράζω μία λευκὴ τσάντα.

Ἔχει ἕνα σπίτι. Ὁ σκύλος εἶναι μεγάλος. Τὸ σπίτι εἶναι μικρό. Тя има къща. Διαβάζει ἕνα μυθιστόρημα. Тя гледа напрегнат филм. Къщата е малка. Той е отседнал в евтин хотел. Ἔχει ἕνα μικρὸ σπίτι. Филмът е напрегнат. Тя има малка къща. Ἡ ταινία ἔχει ἀγωνία. Романът е скучен. Кучето е голямо. Тя има голямо куче. Ἔχει ἕνα ἀκριβὸ αὐτοκίνητο. Колата е скъпа. Διαβάζει ἕνα βαρετὸ μυθιστόρημα. Тя има куче. Той чете роман. Хотелът е евтин.80 [ ὀγδόντα ] Ἐπίθετα (γ’) 80 [ осемдесет ] Прилагателни 3 Αὐτὴ ἔχει ἕναν σκύλο. Той чете скучен роман. Той е отседнал в хотел. Ἔχει ἕναν μεγάλο σκύλο. Той има кола. Ἔχει ἕνα αὐτοκίνητο. Μένει σὲ ἕνα ξενοδοχεῖο. Αὐτὸς μένει σὲ ἕνα φθηνὸ ξενοδοχεῖο. Βλέπει μιὰ ταινία. . Τὸ μυθιστόρημα εἶναι βαρετό. Τὸ ξενοδοχεῖο εἶναι φθηνό. Αὐτὴ βλέπει μία ταινία ποὺ ἔχει ἀγωνία. Τὸ αὐτοκίνητο εἶναι ἀκριβό. Тя гледа филм. Той има скъпа кола.

Той нямаше пари. Тя взе парче шоколад. Той не беше доволен. а недоволен. Той беше беден. Αὐτὸς ἦταν φτωχός. но тя беше предана. Той не беше симпатичен. а дългове. Той не беше предан. ἀλλὰ χρέη. παίρνω Вземам Αὐτὸς πῆρε ἕνα τσιγάρο. Той не беше щастлив. Той написа писмо. ἀλλὰ δυσαρεστημένος. ἀλλὰ ἀτυχία. Δὲν εἶχε καθόλου ἐπιτυχία. Той беше мързелив. Той четеше илюстровано списание. Той нямаше успех. а нещастен.81 [ ὀγδόντα ἕνα ] Παρελθoντικὸς χρόνος (α’) 81 [ осемдесет и едно ] Минало време 1 γράφω Пиша Αὐτὸς ἔγραψε ἕνα γράμμα. Той взе цигара. ἀλλὰ ἀποτυχία. ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν πλούσια. но тя беше богата. Той нямаше късмет. Καὶ αὐτὴ διάβασε ἕνα βιβλίο. Δὲν ἦταν συμπαθητικός. Αὐτὸς ἦταν ἄπιστος. ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν ἐπιμελής. Καὶ αὐτὴ ἔγραψε μία κάρτα. а само несполука. . А тя надписваше картичка. Δὲν εἶχε καθόλου χρήματα. Δὲν ἦταν εὐτυχισμένος. ἀλλὰ ἀντιπαθητικός. Δὲν ἦταν εὐχαριστημένος. ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν πιστή. а несимпатичен. Αὐτὸς ἦταν τεμπέλης. а неуспех. διαβάζω Чета Αὐτὸς διάβασε ἕνα περιοδικό. но тя беше старателна. Δὲν εἶχε καθόλου τύχη. Αὐτὴ πῆρε ἕνα κομμάτι σοκολάτα. А тя четеше книга. ἀλλὰ δυστυχισμένος.

Δὲν μπόρεσε νὰ βρεῖ τὸν δρόμο. Имате ли телефонния номер? Тъкмо го взех. Не можах да го разбера. Не можах да дойда навреме. Имате ли адреса? Тъкмо го взех. защото нямах карта на града. Γιατί δὲν μπόρεσες νὰ ἔρθεις στὴν ὥρα σου. Δὲν μπόρεσε νὰ ἔρθει στὴν ὥρα του. Трябваше да купя карта на града. Σὲ κατάλαβε. Ἔχετε τὸν χάρτη. Ἔπρεπε νὰ κλείσω τὸ ράδιο. Δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ τὸν δρόμο. Трябваше за взема такси. Той разбра ли те? Той не можа да ме разбере. Трябваше за изключа радиото. защото нямаше автобус. ἐπειδή δὲν ὑπῆρχε λεωφορεῖο. ἐπειδὴ δὲν εἶχα χάρτη. Ἔχετε τὴν διεύθυνση. Μόλις τώρα τὸν εἶχα. Δὲν μπόρεσε νὰ μὲ καταλάβει. Защо не можа да го разбереш? Δὲν μπόρεσα νὰ εἶμαι στὴν ὥρα μου. Той навреме ли дойде? Той не можа да дойде навреме. Μόλις τώρα τὴν εἶχα. Защо не можа да дойдеш навреме? Γιατί δὲν μπόρεσες νὰ βρεῖς τὸν δρόμο. Той намери ли пътя? Той не можа да намери пътя. Не можах да намеря пътя. . Ἦρθε στὴν ὥρα του. Имате ли карта на града? Тъкмо я взех. Μόλις τώρα τὸν εἶχα. Защо не можа да намериш пътя? Γιατί δὲν μπόρεσες νὰ τὸν καταλάβεις. Трябваше ли да викаш полицията? Ἔχετε τὸν ἀριθμό. Δὲν μπόρεσα νὰ τὸν καταλάβω. Ἔπρεπε νὰ ἀγοράσω χάρτη. Ἔπρεπε νὰ πάρω ταξί. Трябваше ли да викаш линейка? Χρειάσθηκε νὰ καλέσεις τὸν γιατρό. Трябваше ли да викаш лекаря? Χρειάσθηκε νὰ καλέσεις τὴν ἀστυνομία.82 [ ὀγδόντα δύο ] Παρελθοντικὸς χρόνος (β') 82 [ осемдесет и две ] Минало време 2 Χρειάσθηκε νὰ καλέσεις ἀσθενοφόρο. защото музиката беше много силна. ἐπειδὴ ἡ μουσική ἦταν πολὺ δυνατά. Βρῆκε τὸν δρόμο.

Аз работих цял ден. διαβάζω Уча Διάβαζα. διηγοῦμαι Разказвам Διηγήθηκα. Аз изядох всичката храна.83 [ ὀγδόντα τρία ] Παρελθοντικὸς χρόνος (γ’) 83 [ осемдесет и три ] Минало време 3 τηλεφωνῶ звъня / обаждам се по телефона Μιλοῦσα στὸ τηλέφωνο. Аз учих цяла вечер. Аз звънях по телефона. Ὅλη τὴν ὥρα μιλοῦσα στὸ τηλέφωνο. . Аз постоянно питах. Аз питах. δουλεύω Работя Δούλευα. Ἔφαγα ὅλο τὸ φαγητό. Говорих по телефона през цялото време. Аз учих. Аз разказах цялата история. Διάβαζα ὅλο τὸ βράδυ. τρώω Ям Ἔφαγα. Διηγήθηκα ὅλη τὴν ἱστορία. Аз работих. Δούλευα ὅλη μέρα. Аз разказвах. Πάντα ρωτοῦσα. ρωτάω Питам Ρώτησα. Аз ядох.

84 [ ὀγδόντα τέσσερα ]
Παρελθοντικὸς χρόνος
(δ’)
84 [ осемдесет и четири ]
Минало време 4

διαβάζω

Чета

Διάβασα.

Аз четох.

Διάβασα ὅλο τὸ μυθιστόρημα.

Аз прочетох целия роман.

καταλαβαίνω

Разбирам

Κατάλαβα.

Аз разбрах.

Κατάλαβα τὸ κείμενο.

Аз разбрах целия текст.

ἀπαντῶ

Отговарям

Ἀπάντησα.

Аз отговорих.

Ἀπάντησα σὲ ὅλες τὶς ἐρωτήσεις.

Аз отговорих на всички въпроси.

Τὸ ξέρω – τὸ ἤξερα.

Аз зная това – аз знаех това.

Τὸ γράφω – τὸ ἔγραψα.

Аз пиша това – аз написах това.

Τὸ ἀκούω – τὸ ἄκουσα.

Аз чувам това – аз чух това.

Τὸ φέρνω – τὸ ἔφερα.

Аз донасям това – аз донесох това.

Τὸ φέρνω – τὸ ἔφερα.

Аз нося това – аз носих това.

Τὸ ἀγοράζω – τὸ ἀγόρασα.

Аз купувам това – аз купих това.

Τὸ περιμένω – τὸ περίμενα.

Аз очаквам това – аз очаквах това.

Τὸ ἐξηγῶ – τὸ ἐξήγησα.

Аз обяснявам това – аз обясних това.

Τὸ γνωρίζω – τὸ γνώριζα.

Аз познавам това – аз познавах това.

85 [ ὀγδόντα πέντε ]
ἐρωτήσεις –
παρελθοντικὸς χρόνος
(α’)

85 [ осемдесет и пет ]
Въпроси – Минало време 1

Πόσο ἤπιατε;

Колко пихте?

Πόσο δουλέψατε;

Колко работихте?

Πόσο γράψατε;

Колко писахте?

Πῶς κοιμηθήκατε;

Как спахте?

Πῶς περάσατε τὶς εξετάσεις;

Как взехте изпита?

Πῶς βρήκατε τὸν δρόμο;

Как намерихте пътя?

Μὲ ποιόν μιλήσατε;

С кого говорихте?

Μὲ ποιόν ἔχετε ραντεβοῦ;

С кого се уговорихте?

Μὲ ποιόν γιορτάσατε τὰ γενέθλιά σας;

С кого празнувахте рождения ден?

Ποῦ ἤσασταν;

Къде бяхте?

Ποῦ μένατε;

Къде живяхте?

Ποῦ δουλεύατε;

Къде работихте?

Τί συστήσατε;

Какво препоръчахте?

Τί φάγατε;

Къде се хранихте?

Τί μάθατε;

Какво научихте?

Πόσο γρήγορα ὁδηγούσατε;

Колко бързо шофирахте?

Πόσο διήρκεσε ἡ πτήση σας;

Колко време летяхте?

Πόσο ψηλὰ πηδήξατε;

Колко високо скочихте?

86 [ ὀγδόντα ἕξι ]
ἐρωτήσεις –
παρελθοντικὸς χρόνος (β’)
86 [ осемдесет и шест ]
Въпроси – Минало време 2

Ποιά γραβάτα φόρεσες;

Ти каква вратовръзка носеше?

Ποιό αὐτοκίνητο ἀγόρασες;

Ти каква кола си купи?

Σὲ ποιὰ[ν] ἐφημερίδα παρήγγειλες συνδρομή;

Ти за какъв вестник се абонира?

Ποιόν εἴδατε;

Кого видяхте?

Ποιόν συναντήσατε;

Кого срещнахте?

Ποιόν ἀναγνωρίσατε;

Кого разпознахте?

Πότε σηκωθήκατε;

Кога станахте?

Πότε ξεκινήσατε;

Кога започнахте?

Πότε σταματήσατε;

Кога свършихте?

Γιατί ξυπνήσατε;

Защо се събудихте?

Γιατί γίνατε δάσκαλος;

Защо станахте учител?

Γιατί πήρατε ταξί;

Защо взехте такси?

Ἀπὸ ποῦ ἤρθατε;

Откъде дойдохте?

Ποῦ πήγατε;

Къде отидохте?

Ποῦ ἤσασταν;

Къде бяхте?

Ποιόν βοήθησες;

Ти на кого помогна?

Σὲ ποιόν ἔγραψες;

Ти на кого писа?

Σὲ ποιόν ἀπάντησες;

Ти на кого отговори?

Кой трябваше да вземе влака? Δὲν θέλαμε νὰ μείνουμε πολύ. Ἔπρεπε νὰ πλύνουμε τὰ πιάτα. . Ἤθελα νὰ πάω σπίτι. Ние не искахме да пречим.87 [ ὀγδόντα ἑπτὰ ] Παρελθοντικὸς χρόνος τῶν βοηθητικῶν ρημάτων (α’) 87 [ осемдесет и седем ] Минало време на модалните глаголи 1 Ἔπρεπε νὰ ποτίσουμε τὰ λουλούδια. Ἔπρεπε νὰ πληρώσετε τὸν λογαριασμό. Трябваше ли да платите глоба? Ποιός ἔπρεπε νὰ πεῖ ἀντίο. Трябваше ли да платите вход? Ἔπρεπε νὰ πληρώσετε πρόστιμο. Ние трябваше да полеем цветята. Ние трябваше да разтребим жилището. Δὲν θέλαμε νὰ πιοῦμε πολύ. Кой трябваше да си тръгне рано за вкъщи? Ποιός ἔπρεπε νὰ πάρει τὸ τραῖνο. Аз си мислех. Аз всъщност исках да си отида вкъщи. Аз си мислех. че искаш да се обадиш на „Информация”. че искаш да се обадиш на жена си. Аз си мислех. Ние трябваше да измием съдовете. Аз исках да поръчам такси. Ἤθελα νὰ καλέσω ἕνα ταξί. Ἔπρεπε νὰ τακτοποιήσουμε τὸ σπίτι. Кой трябваше да се сбогува? Ποιός ἔπρεπε νὰ πάει νωρὶς σπίτι. Ние не искахме да останем дълго. Тъкмо исках да се обадя по телефона. Νόμιζα πὼς ἤθελες νὰ πάρεις τὶς πληροφορίες καταλόγου. Ἤθελα νὰ κάνω ἕνα τηλεφώνημα. Трябваше ли да платите сметката? Ἔπρεπε νὰ πληρώσετε εἴσοδο. Νόμιζα πὼς ἤθελες νὰ πάρεις τὴν γυναῖκα σου. Δὲν θέλαμε νὰ ἐνοχλήσουμε. че искаш да поръчаш пица. Ние не искахме да пием нищо. Νόμιζα πὼς ἤθελες νὰ παραγγείλεις πίτσα.

Ἐπιτρεπόταν νὰ καπνίσεις στὸ ἀεροπλάνο. Той не биваше да яде сладолед. Δὲν μποροῦσε νὰ φάει σοκολάτα. Ἡ γυναῖκα μου δὲν ἤθελε νὰ παίξει σκάκι μαζύ μου. Τὰ παιδιὰ μου δὲν ἤθελαν νὰ πᾶμε περίπατο. Δὲν ἤθελαν νὰ πᾶνε γιὰ ὕπνο. Ἡ κόρη μου δὲν ἤθελε νὰ παίξει ποδόσφαιρο. Те можеха дълго да играят на двора. Моята жена не искаше да играе с мен на шах. Те не искаха да разтребят стаята. Ἐπέτρεψα στὸν ἑαυτό μου νὰ φάει ἕνα σοκολατάκι. Μποροῦσαν νὰ μείνουν ξύπνια μέχρι ἀργά. Моята дъщеря не искаше да играе футбол. Ἐπέτρεψα στὸν ἑαυτό μου νὰ ἀγοράσει ἕνα φόρεμα. Моите деца не искаха да се разхождат. Той не биваше да яде бонбони. Можеше ли да пиеш бира в болницата? Ἐπιτρεπόταν νὰ πάρεις τὸν σκύλο μαζύ σου στὸ ξενοδοχεῖο. Можех да си пожелая нещо. τὰ παιδιὰ μποροῦσαν νὰ μείνουν ἔξω πολλὴ ὥρα. Моят син не искаше да си играе с куклата. Можех да си взема бонбон. Той не биваше да яде шоколад. Те не искаха да си лягат.88 [ ὀγδόντα ὀκτὼ ] Παρελθοντικὸς χρόνος τῶν βοηθητικῶν ρημάτων (β’) 88 [ осемдесет и осем ] Минало време на модалните глаголи 2 Ὁ γιός μου δὲν ἤθελε νὰ παίξει μὲ τὴν κούκλα. Δὲν ἤθελαν νὰ τακτοποιήσουν τὸ δωμάτιο. Μποροῦσαν νὰ παίζουν πολλὴ ὥρα στὴν αὐλή. Δὲν μποροῦσε νὰ φάει παγωτό. Можеше ли да пушиш в самолета? Ἐπιτρεπόταν νὰ πιεῖς μπύρα στὸ νοσοκομεῖο. Можех да си купя рокля. Ἐπέτρεψα στὸν ἑαυτό μου νὰ ἐπιθυμήσει κάτι. Те можеха дълго да не се прибират. Можеше ли да вземеш кучето в хотела? Στὶς διακοπές. . Δὲν μποροῦσε νὰ φάει καραμέλλες. През ваканцията децата можеха да остават дълго навън.

господин Мюлер! Μείνετε στὴν θέση σας. господин Мюлер! Ἔχετε ὑπομονή! / Κάνετε ὑπομονή! Имайте търпение! Μὲ τὸ πάσσο σας! Не бързайте! Περιμένετε μιὰ στιγμή! Почакайте един момент! Προσέχετε! Бъдете внимателни! Νὰ εἶστε συνεπής! Бъдете точни! Μὴν εἶστε κουτός / ἀνόητος! Не бъдете глупави! . κύριε Μύλλερ! Станете. господин Мюлер! Καθίστε.89 [ ὀγδόντα ἐννέα ] ἡ προστακτικὴ (α’) 89 [ осемдесет и девет ] Повелително наклонение 1 Εἶσαι τόσο τεμπέλης – μὴν εἶσαι τόσο τεμπέλης! Ти си толкова мързелив – не бъди толкова мързелив! Κοιμᾶσαι τόσο πολὺ – μὴν κοιμᾶσαι τόσο πολύ! Ти спиш до толкова късно – не спи до толкова късно! Ἔρχεσαι τόσο ἀργὰ – μὴν ἔρχεσαι τόσο ἀργά! Ти идваш толкова късно – не идвай толкова късно! Γελᾶς τόσο δυνατὰ – μὴ γελᾶς τόσο δυνατά! Ти се смееш толкова силно – не се смей толкова силно! Μιλᾶς τόσο σιγὰ – μὴ μιλᾶς τόσο σιγά! Ти говориш толкова тихо – не говори толкова тихо! Πίνεις ὑπερβολικὰ πολὺ – μὴ πίνεις τόσο πολύ! Ти пиеш твърде много – не пий толкова много! Καπνίζεις ὑπερβολικὰ πολὺ – μὴ καπνίζεις τόσο πολύ! Ти пушиш твърде много – не пуши толкова много! Δουλεύεις ὑπερβολικὰ πολὺ – μὴ δουλεύεις τόσο πολύ! Ти работиш толкова много – не работи толкова много! Ὁδηγεῖς πολὺ γρήγορα – μὴν ὁδηγεῖς τόσο γρήγορα! Ти караш толкова бързо – не карай толкова бързо! Σηκωθεῖτε. κύριε Μύλλερ! Останете на мястото си. κύριε Μύλλερ! Седнете.

90 [ ἐνενῆντα ] ἡ προστακτική (β’) 90 [ деветдесет ] Повелително наклонение 2 Ξυρίσου! Избръсни се! Πλύσου! Измий се! Χτενίσου! Среши се! Πᾶρε τηλέφωνο! Πᾶρτε τηλέφωνο! Позвъни по телефона! Позвънете по телефона! Ἄρχισε! Ἀρχίστε! Започни! Започнете! Σταμάτα! Σταματῆστε! Престани! Престанете! Ἄσ’ το! Ἀφῆστε το! Остави това! Оставете това! Πές το! Πεῖτε το! Кажи това! Кажете това! Ἀγόρασέ το! Ἀγοράστε το! Купи това! Купете това! Μὴν εἶσαι ποτὲ ἀνειλικρινής! Никога не бъди нечестен! Μὴν εἶσαι ποτὲ αὐθάδης! Никога не бъди нахален! Μὴν εἶσαι ποτὲ ἀγενής! Никога не бъди неучтив! Νὰ εἶσαι πάντα εἰλικρινής! Бъди винаги честен! Νὰ εἶσαι πάντα εὐχάριστος! Бъди винаги мил! Νὰ εἶσαι πάντα εὐγενικός! Бъди винаги учтив! Καλόν δρόμο! Да се приберете благополучно вкъщи! Νὰ προσέχετε! Грижете се за себе си! Νὰ μὰς ξαναεπισκεφθεῖτε / ξανάρθετε! Елате ни пак скоро на гости! .

μάλιστα. че ще дойде. че е старо.91 [ ἐνενῆντα ἕνα ] Δευτερεύουσες προτάσεις μὲ τὸ ὅτι (α’) 91 [ деветдесет и едно ] Подчинени изречения с че 1 Ὁ καιρὸς ἴσως βελτιωθεῖ αὔριο. Твърде възможно е да има приятелка. . Зная. Откъде знаете това? Ἐλπίζω ὅτι θὰ βελτιωθεῖ. Намирам. Виното сигурно е старо. Шефът определено има приятелка. Надявам се. Намирате ли? Βρίσκω. Τὸ κρασὶ εἶναι σίγουρα παλιό. че изглежда дори много добре. ὅτι εἶναι πολὺ ὡραίος. Βρίσκετε. Времето утре може би ще е по-хубаво. Τὸ ἀφεντικό μας ἔχει ὡραία ἐμφάνιση. Нашият шеф изглежда добре. Наистина ли? Πιστεύω ὅτι θὰ τηλεφωνήσει. Сигурно ли е? Ξέρω ὅτι θὰ ἔρθει. Εἶναι σίγουρο. Σίγουρα θὰ τηλεφωνήσει. че ще е по-хубаво. Знаете ли това със сигурност? Ὑποθέτω ὅτι εἶναι παλιό. Σίγουρα θὰ ἔρθει. Предполагам. Ἀλήθεια. Τὸ ξέρετε σίγουρα αὐτό. Мисля. Той непременно ще звънне. Наистина ли мислите така? Εἶναι πολὺ πιθανὸ ὅτι ἔχει φιλενάδα. Той непременно ще дойде. че ще звънне. Πῶς τὸ ξέρετε αὐτό. Τὸ ἀφεντικὸ ἔχει σίγουρα φιλενάδα. Ἀλήθεια τὸ πιστεύετε.

Ἐλπίζουμε ὅτι θὰ παντρευτεῖ τὴν κόρη μας. Мисля. Опасявам се. Πιστεύω ὅτι εἶναι ἄρρωστος. Ἄκουσα ὅτι ἡ γυναῖκα του εἶχε ἕνα ἀτύχημα. че нямам пари в себе си. че жена ти е претърпяла злополука. че хъркаш. Чух. . Ἐλπίζουμε ὅτι ἔχει πολλὰ χρήματα. Ἐλπίζουμε ὅτι εἶναι ἑκατομμυριοῦχος. че той е милионер. че той е болен. Мисля. Чух. че трябва да вземем такси. Χαίρομαι ποὺ ἤρθατε. Πιστεύω ὅτι τώρα κοιμᾶται. че искате да купите къщата. Μὲ θυμώνει ποὺ ἔρχεσαι τόσο ἀργά. Μὲ θυμώνει ποὺ πίνεις τόση μπύρα. че тя лежи в болницата. че той има много пари. Опасявам се. че колата ти е съвсем смачкана.92 [ ἐνενῆντα δύο ] Δευτερεύουσες προτάσεις μὲ τὸ ὅτι καὶ τὸ ποὺ (β’) 92 [ деветдесет и две ] Подчинени изречения с че 2 Μὲ θυμώνει ποὺ ροχαλίζεις. Дразня се. Радвам се. Надяваме се. Радвам се. че се връщаш толкова късно. че последният автобус вече е отпътувал. че той има нужда от лекар. че дойдохте. Φοβάμαι πὼς τὸ τελευταῖο λεωφορεῖο ἔχει ἤδη φύγει. Радвам се. че той спи сега. че той ще се ожени за нашата дъщеря. Опасявам се. Чух. Ἄκουσα ὅτι τὸ αὐτοκίνητό σου καταστράφηκε ὁλοσχερῶς. Φοβᾶμαι πὼς πρέπει νὰ πάρουμε ταξί. че проявявате интерес. Φοβᾶμαι ὅτι δὲν κρατάω χρήματα. Дразня се. Ἄκουσα ὅτι εἶναι στὸ νοσοκομεῖο. Мисля. Дразня се. Надяваме се. Χαίρομαι ποὺ θέλετε νὰ ἀγοράσετε τὸ σπίτι. Πιστεύω ὅτι χρειάζεται γιατρό. че пиеш толкова много бира. Χαίρομαι γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον σας. Надяваме се.

Дали ме обича? Ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ γυρίσει. Дали ще ми се обади по телефона? Ἀναρωτιέμαι ἂν μὲ σκέφτεται. Питам се дали той има друга.93 [ ἐνενῆντα τρία ] Δευτερεύουσες προτάσεις μὲ τὸ ἂν 93 [ деветдесет и три ] Подчинени изречения с дали Δὲν ξέρω ἂν μὲ ἀγαπάει. Не зная дали той ще ми се обади по телефона. Не зная дали той ме обича. Ἀναρωτιέμαι ἂν λέει ψέματα. Ἀμφιβάλλω ἂν θὰ μὲ παντρευτεῖ. Ἀναρωτιέμαι ἂν ἔχει ἄλλη. Питам се дали той лъже. Ἀναρωτιέμαι ἂν μὲ ἀγαπάει. Ἀναρωτιέμαι ἂν τοῦ ἀρέσω στ’ ἀλήθεια. Дали ще се върне? Ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ μὲ πάρει τηλέφωνο. Съмнявам се че той наистина ме харесва. Дали ще ми пише? Ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ μὲ παντρευτεῖ. Дали мисли за мен? Ἀναρωτιέμαι ἂν ἔχει ἄλλη. Ἀναρωτιέμαι ἂν μὲ σκέφτεται. Съмнявам се че ще се ожени за мен. Дали казва истината? Ἀμφιβάλλω ἂν τοῦ ἀρέσω πραγματικά. Не зная дали той ще се върне. Дали наистина ме харесва? Ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ μοῦ γράψει. Ἀμφιβάλλω ἂν θὰ μοῦ γράψει. Δὲν ξέρω ἂν θὰ γυρίσει. Дали той има друга? Ἀναρωτιέμαι ἂν λέει τὴν ἀλήθεια. Дали ще се ожени за мен? . Питам се дали той мисли за мен. Съмнявам се че ще ми пише. Δὲν ξέρω ἂν θὰ μοῦ τηλεφωνήσει.

Поправи покрива. Ще чакам. След като замина за Америка. ἔγινε πλούσιος. още преди да започне лятната ваканция. Περιμένω (μέχρι) νὰ ἀνάψει πράσινο. Чакай. Още преди лятната ваканция? Ναί. Ще чакам. Περιμένω (μέχρι) νὰ τελειώσει ἡ ταινία. πρὶν μπεῖ τὸ καλοκαῖρι. докато свърша. Затвори прозореца. πῆγε στὴν Ἀμερική. докато косата ми изсъхне. Да. Πλύνε τὰ χέρια σου πρὶν / προτοῦ κάτσεις στὸ τραπέζι. След като си беше загубил работата си. Περίμενε (μέχρι) νὰ γυρίσει. Чакай. ὅταν τελειώσει τὸ μάθημα. След като претърпя злополука. докато той се върне. след като свършат часовете. той не можеше да работи повече. преди да седнеш на масата. Μετὰ τὸ ἀτύχημα ποὺ εἶχε. преди да започне зимата. преди да излезеш. След часовете? Ναί. той замина за Америка. Измий си ръцете. Кога заминаваш на почивка? Πριν ἀπὸ τὸ καλοκαῖρι. Περίμενε (μέχρι) νὰ ἑτοιμασθῶ. той забогатя. Πότε θὰ ἔρθεις σπίτι. докато филмът свърши. Чакай. Κλεῖσε τὸ παράθυρο πρὶν / προτοῦ βγεῖς ἔξω. Кога ще се върнеш вкъщи? Μετὰ τὸ μάθημα. Ἀφοῦ ἔχασε τὴν δουλειά του. Ἀφοῦ πῆγε στὴν Ἀμερική. Ще чакам. Ἐπισκεύασε τὴν σκεπή πρὶν / προτοῦ μπεῖ ὁ χειμῶνας. докато светофарът светне зелено.94 [ ἐνενῆντα τέσσερα ] Οἱ σύνδεσμοι (α’) 94 [ деветдесет и четири ] Съюзи 1 Περίμενε (μέχρι) νὰ σταματήσει ἡ βροχή. . δὲν μπόρεσε νὰ δουλέψει πιά. докато дъждът престане. Πότε φεύγεις γιὰ διακοπές. Περιμένω (μέχρι) νὰ στεγνώσουν τὰ μαλλιά μου. Да.

тя не работи повече. Δὲν βλέπω τίποτα ὅταν δὲν φοράω γυαλιά. докато работи. От женитбата си ли? Ναί. Тя откога не работите вече? Ἀπὸ τότε ποὺ παντρεύτηκε. Откакто се познават. те са щастливи. ἐνῶ ὁδηγεῖ. Не подушвам нищо. βγαίνουν σπάνια ἔξω. Ще започнем да се храним. докато шофира. Ἀπὸ τότε ποὺ παντρεύτηκε. ἀπὸ τότε ποὺ παντρεύτηκε. δὲν δουλεύει πιά. Ἀκούει μουσική ἐνῶ κάνει τὰ μαθήματά της. По време на пътуването? Ναί. ако вали. откакто се омъжи. Тя гледа телевизия. Θὰ κάνουμε τὸν γῦρο τοῦ κόσμου. Θὰ πάρουμε ταξὶ ἂν βρέχει. Βλέπει τηλεόραση ἐνῶ σιδερώνει. ако той не дойде скоро. Аз не виждам нищо. εἶναι εὐτυχισμένοι. ἂν δὲν ἔρθει σύντομα. Πότε μιλάει στὸ τηλέφωνο. Δὲν καταλαβαίνω τίποτα ὅταν ἡ μουσικὴ εἶναι τόσο δυνατά. Откакто се омъжи. δὲν δουλεύει πιά. те рядко излизат. Μιλάει στὸ τηλέφωνο ἐνῶ ὁδηγεῖ. ако / когато нямам очила. Ἀπὸ τότε ποὺ ἀπέκτησαν παιδιά. Ще направим околосветско пътешествие. ако / когато имам хрема. Тя слуша музика. докато шофира. Θὰ ξεκινήσουμε νὰ τρῶμε. ἂν κερδίσουμε τὸ Λόττο. Ще вземем такси. Откакто имат деца.95 [ ἐνενῆντα πέντε ] Οἱ σύνδεσμοι (β’) 95 [ деветдесет и пет ] Съюзи 2 Ἀπὸ πότε δὲν δουλεύει πιά. Да. ако / когато музиката е силна. Да. тя не работи вече. Тя се обажда по телефона. . Δὲν μπορῶ νὰ μυρίσω τίποτα ὅταν εἶμαι συναχωμένος. Ἀπὸ τότε ποὺ γνωρίζονται. Тя кога се обажда по телефона? Ἐνῶ ὁδηγεῖ. Аз не разбирам нищо. докато глади. ако спечелим от тотото.

ἀντὶ νὰ μαγειρεύει. Κάθεται στὸ μπάρ. Доколкото зная. жена му е болна. Ἀπ’ ὅσο ξέρω. Аз ставам. Изпуснах автобуса. вместо да си отиде вкъщи. щом трябва да уча. εἶναι ἄνεργος. Εἶναι στὸ κρεββάτι ἀντί νὰ δουλεύει. Доколкото зная. μένει ἐδῶ.96 [ ἐνενῆντα ἕξι ] Οἱ σύνδεσμοι (γ’) 96 [ деветдесет и шест ] Съюзи 3 Σηκώνομαι μόλις χτυπήσει τὸ ξυπνητῆρι. Ἔχασα τὸ λεωφορεῖο. διαφορετικὰ θὰ ἤμουν συνεπής. Той лежи в леглото. Доколкото зная. иначе щях да дойда навреме. Πόσον καιρὸ θὰ δουλεύετε. Аз ще работя. Θὰ σταματήσω νὰ δουλεύω ὅταν φθάσω τὰ 60 [=ἑξῆντα]. Μὲ πῆρε ὁ ὕπνος. вместо да сготви. Не намерих пътя. Ἀπ’ ὅσο ξέρω. Аз се уморявам. ἀντὶ νὰ πάει σπίτι. Θὰ τηλεφωνήσει μόλις βρεῖ λίγο χρόνο. διαφορετικὰ θὰ ἤμουν συνεπής. Δὲν βρῆκα τὸν δρόμο. Ἀπ’ ὅσο ξέρω. Кога ще се обадите по телефона? Μόλις ἔχω / βρῶ ἕνα λεπτὸ ἐλεύθερο. той е безработен. Θὰ δουλεύω ὅσο εἶμαι ὑγιής. Πότε θὰ πάρετε τηλέφωνο. щом има малко време. докато мога. Той седи в кръчмата. Щом имам секунда време. Аз ще работя. Тя чете вестник. Успах се. той живее тук. ἡ γυναῖκα του εἶναι ἄρρωστη. Колко време ще работите? Θὰ δουλεύω ὅσο μπορῶ. докато съм здрав. . щом стана на 60. иначе щях да дойда навреме. διαφορετικὰ θὰ ἤμουν συνεπής. щом будилникът звънне. Μὲ πιάνει νύστα ὅταν ἔχω διάβασμα. вместо да работи. иначе щях да дойда навреме. Аз ще спра да работя. Той ще се обади по телефона. Διαβάζει ἐφημερίδα.

Въпреки това тя не си намира работно място. Παρ’ ὅλο ποὺ εἶναι μεθυσμένος. Въпреки това тя си купува кола. . Тя е следвала. Той заспа. δὲν πάει στὸν γιατρό. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. въпреки че има болки. Той не дойде. Δὲν βρίσκει δουλειά. ὁδηγεῖ πολὺ γρήγορα. Въпреки това тя не отива на лекар. παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν ἤδη ἀργά. Тя не си намира работа. Въпреки това той кара бързо. Телевизорът работеше. въпреки че вече беше късно. Тя не отива на лекар. Тя има болки. Тя няма пари. Ἔμεινε κι’ ἄλλο. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Въпреки че няма шофьорска книжка. Δὲν ἔχει χρήματα. Θὰ ἀγοράσει αὐτοκίνητο. Παρ’ ὅλο ποὺ ὁ δρόμος γλυστράει. δὲν ἦρθε. Той е пиян. παρ’ ὅλο ποὺ δὲν ἔχει χρήματα. θὰ ἀγοράσει αὐτοκίνητο. Въпреки това той заспа. Ние се бяхме уговорили. Παρ’ ὅλ’ αὐτά.97 [ ἐνενῆντα ἑπτὰ ] Οἱ σύνδεσμοι (δ’) 97 [ деветдесет и седем ] Съюзи 4 Ἀποκοιμήθηκε. ἀποκοιμήθηκε. Ἦταν ἤδη ἀργά. ὁδηγεῖ γρήγορα. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Εἶναι μεθυσμένος. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. въпреки че телевизорът работеше. Той няма шофьорска книжка. παρ’ ὅλο ποὺ εἴχαμε δώσει ραντεβοῦ. Въпреки това той кара велосипед / колело. Παρ’ ὅλο ποὺ δὲν ἔχει δίπλωμα. ὁδηγεῖ αὐτοκίνητο. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. παρ’ ὅλο ποὺ ἡ τηλεόραση ἦταν ἀνοιχτή. Въпреки това той остана още. въпреки че няма пари. той кара кола. Въпреки това той не дойде. Пътят е хлъзгав. Εἴχαμε κανονίσει νὰ συναντηθοῦμε. παρ’ ὅλο ποὺ ἔχει σπουδάσει. Ἔχει σπουδάσει. ὁδηγεῖ αὐτοκίνητο. Ἡ τηλεόραση ἦταν ἀνοιχτή. Тя си купува кола. Въпреки че пътят е хлъзгав. ἔμεινε κι’ ἄλλο. въпреки че е следвала. той кара велосипед / колело. πάει μὲ τὸ ποδήλατο. Той остана още. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Δὲν πάει στὸ γιατρό. Въпреки че е пиян. Вече беше късно. Въпреки това той кара кола. Δὲν ἔχει δίπλωμα. Πονάει. παρ’ ὅλο ποὺ πονάει. Ὁ δρόμος γλυστράει. δὲν βρίσκει δουλειά. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. въпреки че се бяхме уговорили. Δὲν ἦρθε. той кара бързо. πάει μὲ τὸ ποδήλατο.

толкова по-рано можеш да си тръгнеш. Θὰ μείνει εἴτε σὲ ἐμᾶς εἴτε στὸ ξενοδοχεῖο. Ὅσο μεγαλώνει κανείς. Той е не само глупав. Μιλάει ὄχι μόνο γερμανικά. Δὲν παίζω οὔτε πιάνο οὔτε κιθάρα. Τὸ τραῖνο ἦρθε μὲν στὴν ὥρα του. нито на китара. Θὰ ἔρθει εἴτε ἀπόψε εἴτε αὔριο πρωί-πρωί. Аз не мога да танцувам нито валс. Хотелът всъщност беше уютен. Той ще дойде или днес вечерта. но доста пълен. ἀλλὰ πολὺ ἀκριβό. така и английски. Тя говори както испански. но доста скъп. Μιλάει τόσο ἱσπανικὰ ὅσο καὶ ἀγγλικά. Тя говори не само немски. Влакът всъщност дойде навреме. ἀλλὰ καὶ ἔξυπνη. но и френски. Колкото по-бързо работиш. или на хотел. нито балет. ἀλλὰ ἦταν γεμᾶτο. ἀλλὰ καὶ γαλλικά. или утре рано. . τόσο πιὸ νωθρὸς γίνεται. Παίρνει εἴτε τὸ λεωφορεῖο εἴτε τὸ τραῖνο. така и в Лондон. Аз не обичам нито опера. но и интелигентна. но и мързелив. нито самба. Εἶναι ὄχι μόνο χαζός. или влака. τόσο πιὸ νωρίς θὰ μπορέσεις νὰ φύγεις. Аз не мога да свиря нито на пиано. Колкото по-остаряваш. Тя познава както Испания.98 [ ἐνενῆντα ὀκτὼ ] Διπλοῖ σύνδεσμοι 98 [ деветдесет и осем ] Сложни съюзи Τὸ ταξεῖδι ἦταν μὲν ὡραῖο. толкова по-рано ще свършиш. Τὸ ξενοδοχεῖο ἦταν μὲν ἄνετο. Той ще вземе или автобуса. Εἶναι ὄχι μόνο ὄμορφη. ἀλλὰ καὶ τεμπέλης. Тя е не само хубава. Ὅσο πιὸ γρήγορα δουλέψεις. но доста напрегнато. ἀλλὰ πολὺ κουραστικό. Δὲν μοῦ ἀρέσει οὔτε ἡ ὄπερα οὔτε τὸ μπαλέτο. Ὅσο πιὸ νωρίς ἔρθεις. толкова по-удобен ставаш. Пътуването всъщност беше хубаво. Δὲν ξέρω νὰ χορεύω οὔτε βὰλς οὔτε σάμπα. Колкото по-рано дойдеш. Той ще отседне или при нас. τόσο πιὸ νωρίς θὰ τελειώσεις. Ἔχει ζήσει τόσο στὴν Μαδρίτη ὅσο καὶ στὸ Λονδῖνο. Γνωρίζει τόσο τὴν Ἱσπανία ὅσο καὶ τὴν Ἀγγλία. Тя е живяла както в Мадрид. така и Англия.

Това е работата на моите колеги. Това е палтото на моя колега. Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειὰ τῶν συναδέλφων μου. Как се казват децата на съседите? Πότε εἶναι οἱ σχολικὲς διακοπὲς τῶν παιδιῶν. Къщата е в края на улицата. Компютърът на шефа е повреден. Това е колата на моята колежка. Кога е приемният час на лекаря? Ποιές εἶναι οἱ ὧρες λειτουργίας τοῦ μουσείου. Χάθηκε τὸ κλειδὶ τοῦ γκαράζ. Как да стигна до къщата на твоите родители? Τὸ σπίτι εἶναι στὸ τέλος τοῦ δρόμου. Ключът на гаража го няма. Ὁ ὑπολογιστὴς τοῦ ἀφεντικοῦ χάλασε. Πῶς λέγεται ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλβετίας. Кои са родителите на момичето? Πῶς θὰ πάω στὸ σπίτι τῶν γονιῶν της. Копчето на ризата се скъса.99 [ ἐνενῆντα ἐννέα ] ἡ γενικὴ πτώση 99 [ деветдесет и девет ] Родителен падеж ἡ γάτα τῆς φίλης μου котката на моята приятелка ὁ σκύλος τοῦ φίλου μου кучето на моя приятел τὰ παιχνίδια τῶν παιδιῶν μου играчките на моите деца Αὐτὸ εἶναι τὸ παλτὸ τοῦ συναδέλφου μου. Какво е работното време на музея? . Ξηλώθηκε τὸ κουμπί ἀπὸ τὸ πουκάμισο. Какво е заглавието на книгата? Πῶς λέγονται τὰ παιδιὰ τῶν γειτόνων. Ποιοί εἶναι οἱ γονεῖς τοῦ κοριτσιοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ αὐτοκίνητο τοῦ συναδέλφου μου. Как се казва столицата на Швейцария? Πῶς λέγεται ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου. Кога е ваканцията на децата? Πότε δέχεται ὁ γιατρὸς ραντεβοῦ.

δὲν θὰ ἤθελα τίποτα ἄλλο.100 [ ἑκατόν ] τὰ ἐπιρρήματα 100 [ сто ] Наречия ἤδη – ποτὲ μέχρι τώρα вече – още не Ἔχετε ἤδη ἐπισκεφθεῖ τὸ Βερολῖνο. Не. θὰ φύγω σύντομα. още не. Не. ἀκόμα – όχι πιὰ / πλέον още – няма Θὰ μείνετε πολὺ ἀκόμα ἐδῶ. Не. κάτι ἀκόμα – τίποτα ἄλλο още нещо – нищо повече Θὰ θέλατε νὰ πιεῖτε κάτι ἀκόμα. няма да остана дълго тук. Били ли сте вече в Берлин? Ὄχι. Познавате ли някого тук? Ὄχι. Не. още нищо не съм ял. не познавам никого тук. Ядохте ли вече нещо? Ὄχι. Желаете ли още нещо за пиене? Ὄχι. Ще останете ли още дълго тук? Ὄχι. ποτὲ μέχρι τώρα. κάποιος ἀκόμα – κανεὶς ἄλλος още някой – никой повече Θὰ ἤθελε κάποιος ἀκόμα καφέ. никой. Не. не желая нищо повече. δὲν ἔχω φάει τίποτα ἀκόμα. Не. . κανεὶς ἄλλος. Желае ли още някой кафе? Ὄχι. ἤδη κάτι – τίποτα ἀκόμα вече нещо – още нищо Ἔχετε φάει ἤδη κάτι. κάποιος – κανεὶς / κανένας някой – никой Ξέρετε κάποιον / κανέναν ἐδῶ. δὲν ξέρω κανέναν ἐδῶ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.