Гръцки (и български) за начинаещи

Βουλγαρικὰ γιὰ ἀρχαρίους

Разговорник на два езика - δίγλωσσο βιβλίο

1 [ ἕνα ]
Πρόσωπα
1 [ едно ]
Лица

ἐγὼ

аз

ἐγὼ καὶ εσὺ

аз и ти

ἐμεῖς οἱ δύο

ние двамата

αὐτὸς

той

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

αὐτοὶ οἱ δύο

те двамата

ὁ ἄνδρας

мъж

ἡ γυναῖκα

жена

τὸ παιδὶ

дете

μία οἰκογένεια

семейство

ἡ οἰκογένειά μου

моето семейство

Ἡ οἰκογένειά μου εἶναι ἐδῶ.

Моето семейство е тук.

Ἐγὼ εἶμαι ἐδῶ.

Аз съм тук.

Ἐσὺ εἶσαι ἐδῶ.

Ти си тук.

Αὐτὸς εἶναι ἐδῶ καὶ αὐτὴ εἶναι ἐδῶ.

Той е тук и тя е тук.

Ἐμεῖς εἴμαστε ἐδῶ.

Ние сме тук.

Ἐσεῖς εἶστε ἐδῶ.

Вие сте тук.

Εἶναι ὅλοι ἐδῶ.

Те всички са тук.

2 [ δύο ]
Ἡ οἰκογένεια
2 [ две ]
Семейство

ὁ παπποῦς

дядо

ἡ γιαγιὰ

баба

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ὁ πατέρας

баща

ἡ μητέρα

майка

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ὁ γιὸς

син

ἡ κόρη

дъщеря

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ὁ ἀδελφὸς

брат

ἡ ἀδελφὴ

сестра

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ὁ θεῖος

вуйчо / чичо

ἡ θεία

леля / вуйна

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ἐμεῖς εἴμαστε μία οἰκογένεια.

Ние сме семейство.

Ἡ οἰκογένεια δὲν εἶναι μικρή.

Семейството ни не е малко.

Ἡ οἰκογένεια εἶναι μεγάλη.

Семейството ни е голямо.

От Азия ли сте? Σὲ ποιό ξενοδοχεῖο μένετε. От Америка ли сте? Εἶσθε ἀπὸ τὴν Ἀσία. Ще се видим ли утре? Λυπᾶμαι.3 [ τρία ] Γνωρίζω 3 [ три ] Запознанство Γειά! / Γειά σου! Здравей! / Здравейте! Καλημέρα! Добър ден! Τί κάνεις. / Τί κάνετε. ἔχω ἤδη κανονίσει κάτι. вече имам нещо предвид. Θὰ τὰ ποῦμε αὔριο. От Европа ли сте? Εἶσθε ἀπὸ τὴν Ἀμερική. Ето адреса ми. Колко време ще останете? Σᾶς ἀρέσει ἐδῶ. Колко дълго сте тук? Πόσο θὰ μείνετε. В кой хотел сте отседнали? Πόσον καιρὸ εἶστε ἤδη ἐδῶ. Как си? Εἶσθε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Ἀντίο! Чао! Εἰς τὸ ἐπανιδεῖν! Довиждане! Τὰ ξαναλέμε! До скоро! . Съжалявам. Вие на почивка ли сте тук? Περιμένω ἐπίσκεψή σας! Елате ми на гости! Ὁρίστε ἡ διεύθυνσή μου. Харесва ли Ви тук? Κάνετε διακοπὲς ἐδῶ.

Ние искаме да разбираме хората. Ние искаме да разговаряме с хората. Αὐτὴ εἶναι ἡ τάξη. Θέλουμε νὰ μιλᾶμε μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Имаме часове. Ἔχουμε μάθημα. Αὐτοὶ μαθαίνουν ρωσσικά. Αὐτοὶ εἶναι οἱ μαθητές. Ние учим език. Ти учиш испански. Да се учат езици е интересно. Ἐγὼ μαθαίνω ἀγγλικά. εἶναι ἐνδιαφέρον. Ἐσεῖς μαθαίνετε ἰταλικά. Аз уча английски. Ἐμεῖς μαθαίνουμε γαλλικά. Той учи немски. Ние учим френски. Къде сме? Εἴμαστε στὸ σχολεῖο. Вие учите италиански. Μαθαίνουμε μία γλῶσσα. Какво правим ние? Διαβάζουμε. Това са учениците. Ἐσὺ μαθαίνεις ἱσπανικά. Това е учителката. Τί κάνουμε. Τὸ νὰ μαθαίνεις γλῶσσες. Αὐτὸς μαθαίνει γερμανικά. Αὐτὴ εἶναι ἡ δασκάλα. Ние сме в училище. Ние учим. . Това е класът. Θέλουμε νὰ καταλαβαίνουμε τοὺς ἀνθρώπους.4 [ τέσσερα ] Στὸ σχολεῖο 4 [ четири ] В училище Ποῦ εἴμαστε. Те учат руски.

Берлин се намира в Германия. Ἡ Μαδρίτη καὶ τὸ Βερολῖνο εἶναι ἐπίσης πρωτεύουσες. Египет се намира в Африка. Мадрид се намира в Испания. Лондон е столица. Панама се намира в Централна Америка. Τὸ Λονδῖνο βρίσκεται στὴν Μεγάλη Βρεττανία. Вие двамата говорите ли немски? Τὸ Λονδῖνο εἶναι πρωτεύουσα. Япония се намира в Азия. Αὐτὸς μιλάει ἀγγλικά. Ἡ Μαρία εἶναι ἀπὸ τὴν Μαδρίτη. Ὁ Καναδᾶς βρίσκεται στὴν Βόρειο Ἀμερική. Тя говори испански.5 [ πέντε ] Χῶρες καὶ γλῶσσες 5 [ пет ] Страни и езици Ὁ Τζῶν εἶναι ἀπὸ τὸ Λονδῖνο. Ἡ Ἰαπωνία βρίσκεται στὴν Ἀσία. Μιλᾶτε καὶ οἱ δύο γερμανικά. Мария е от Мадрид. Лондон се намира във Великобритания. Ὁ Παναμᾶς βρίσκεται στὴν Κεντρικὴ Ἀμερική. Мадрид и Берлин също са столици. Ὁ Πέτρος καὶ ἡ Μάρθα εἶναι ἀπὸ τὸ Βερολῖνο. Столиците са големи и шумни. Ἡ Βραζιλία βρίσκεται στὴν Νότιο Ἀμερική. Αὐτὴ μιλάει ἱσπανικά. Джон е от Лондон. Петер и Марта са от Берлин. . Τὸ Βερολῖνο βρίσκεται στὴν Γερμανία. Ἡ Αἴγυπτος βρίσκεται στὴν Ἀφρική. Οἱ πρωτεύουσες εἶναι μεγάλες καὶ θορυβώδεις. Ἡ Γαλλία βρίσκεται στὴν Εὐρώπη. Бразилия се намира в Южна Америка. Канада се намира в Северна Америка. Франция се намира в Европа. Ἡ Μαδρίτη βρίσκεται στὴν Ισπανία. Той говори английски.

ἐγὼ γράφω Аз пиша. Ἐγὼ διαβάζω ἕνα γράμμα [τῆς ἀλφαβήτου]. Ἐγὼ γράφω ἕνα γράμμα [ τῆς ἀλφαβήτου ]. Ἐγὼ γράφω ἕνα γράμμα. Ἐγὼ διαβάζω ἕνα γράμμα. Аз чета една буква. Аз пиша едно писмо. Аз чета едно писмо. Аз пиша една буква. αὐτὸς γράφει Той пише. . Ἐγὼ διαβάζω ἕνα βιβλίο. αὐτὸς διαβάζει Той чете. ἐγὼ γράφω μία πρόταση Аз пиша едно изречение. Аз чета една дума. Ἐγὼ γράφω ἕνα βιβλίο. ἐγὼ διαβάζω μιὰ πρόταση Аз чета едно изречение. ἐγὼ διαβάζω Аз чета. ἐσὺ διαβάζεις Ти четеш. Аз чета една книга. Ἐγὼ διαβάζω μιὰ λέξη. Аз пиша една дума. Ἐγὼ γράφω μιὰ λέξη. ἐσὺ γράφεις Ти пишеш. Аз пиша една книга.6 [ ἕξι ] Διαβάζω καὶ γράφω 6 [ шест ] Четене и писане ἐγὼ διαβάζω Аз чета. ἐγὼ γράφω Аз пиша.

ἑπτά. Трети. Две. ἕξι. Ὁ ἔνατος. Седем. Аз броя до три. Аз броя. Седми. осем. Първи. Пети. . δύο. Четири. Три. ἐννέα седем. Пет. Τρία. Ὀκτώ. (αὐτὸς) μετράει. Ὁ ὄγδοος. Ὁ τέταρτος. Ὁ πρῶτος. Τέσσερα. Девети. пет. Πέντε. две. Ὁ ἕκτος. девет (ἐγὼ) μετράω. (ἐσὺ) μετρᾶς. Ти броиш. три (ἐγὼ) μετράω ὣς / μέχρι τὸ τρία. Ἑπτά. Той брои. Ὁ ἕβδομος. Осми. Ἕνα. Ἕξι. ὀκτώ. Ὁ δεύτερος. Ὁ τρίτος. Втори. πέντε. (ἐγὼ) συνεχίζω νὰ μετράω: Аз продължавам да броя: τέσσερα. Шест. Шести. шест. Ἐννέα. Едно. Четвърти. четири. Осем. Ὁ πέμπτος. τρία едно. Δύο.7 [ ἑπτὰ ] Οἱ ἀριθμοὶ 7 [ седем ] Числата (ἐγὼ) μετράω: Аз броя: ἕνα. Девет.

Една минута има шейсет секунди. Ἕνα λεπτὸ ἔχει ἑξῆντα δευτερόλεπτα. Часът е девет. Ἡ ὥρα εἶναι ἕξι. / Εἶναι δέκα ἡ ὥρα.8 [ ὀκτὼ ] Ἡ ὥρα 8 [ осем ] Часът Μὲ συγχωρεῖτε! Извинете! Τί ὥρα εἶναι. Часът е шест. Ἡ ὥρα εἶναι ἕντεκα. / Εἶναι ἑπτὰ ἡ ὥρα. Часът е десет. Часът е четири. Ἡ ὥρα εἶναι τρεῖς. Часът е един. Ἡ ὥρα εἶναι πέντε. Ἡ ὥρα εἶναι ἑπτά. Μία (ἡ)μέρα ἔχει εἴκοσι τέσσερις ὧρες. Часът е дванайсет. / Εἶναι ἐννέα ἡ ὥρα. Часът е единайсет. Ἡ ὥρα εἶναι δέκα. Един час има шейсет минути. / Εἶναι ἕξι ἡ ὥρα. Много благодаря. Ἡ ὥρα εἶναι δύο. / Εἶναι δύο ἡ ὥρα. / Εἶναι ἕνδεκα ἡ ὥρα. Ἡ ὥρα εἶναι δώδεκα. Ἡ ὥρα εἶναι ἐννέα. παρακαλῶ. Часът е два. / Εἶναι ὀκτὼ ἡ ὥρα. Часът е седем. / Εἶναι τρεῖς ἡ ὥρα. Часът е осем. / Εἶναι μία ἡ ὥρα. Часът е пет. Денонощието има двайсет и четири часа. Ἡ ὥρα εἶναι τέσσερις. / Εἶναι τέσσερις ἡ ὥρα. моля? Εὐχαριστῶ πολύ. Колко е часът. . Μία ὥρα ἔχει ἑξῆντα λεπτά. Часът е три. / Εἶναι δώδεκα ἡ ὥρα. / Εἶναι πέντε ἡ ὥρα. Ἡ ὥρα εἶναι μία. Ἡ ὥρα εἶναι ὀκτὼ.

Седмият ден е неделя. Ἡ ἑβδομάδα ἔχει ἑπτὰ ἡμέρες. Ἡ ἕβδομη μέρα εἶναι ἡ Κυριακή. Ἡ πέμπτη μέρα εἶναι ἡ Παρασκευή. Δουλεύουμε μόνο τὶς πέντε ἡμέρες. Петият ден е петък. Ἡ δεύτερη ἡμέρα εἶναι ἡ Τρίτη.9 [ ἐννέα ] Οἱ ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος 9 [ девет ] Дните на седмицата ἡ Δευτέρα понеделник ἡ Τρίτη вторник ἡ Τετάρτη сряда ἡ Πέμπτη четвъртък ἡ Παρασκευὴ петък τὸ Σάββατο събота ἡ Κυριακὴ неделя ἡ ἑβδομάδα седмица απὸ τὴν Δευτέρα ἕως τὴν Παρασκευὴ от понеделник до неделя Ἡ πρώτη ἡμέρα εἶναι ἡ Δευτέρα. . Ἡ τέταρτη μέρα εἶναι ἡ Πέμπτη. Първият ден е понеделник. Ние работим само пет дни. Вторият ден е вторник. Ἡ ἕκτη μέρα εἶναι τὸ Σάββατο. Третият ден е сряда. Ἡ τρίτη ἡμέρα εἶναι ἡ Τετάρτη. Четвъртият ден е четвъртък. Седмицата има седем дни. Шестият ден е събота.

Ἡ Μάρθα εἶναι γραμματέας. Ἡ ταινία ἦταν ἐνδιαφέρουσα. Ποιά εἶναι αὐτή. Филмът беше интересен. Това е Петер. Марта е секретарка. Αὔριο δουλεύω πάλι. Αὔριο εἶναι Δευτέρα. Марта е приятелката на Петер. Σήμερα. В понеделник аз отново работя. Δουλεύω στὸ γραφεῖο. Аз работя в офис. Ὁ Πέτρος καὶ ἡ Μάρθα εἶναι φίλοι. Петер е приятелят на Марта. δὲν δουλεύω. Утре е понеделник. Ἡ Μάρθα εἶναι ἡ φίλη τοῦ Πέτρου. Днес е неделя. Петер е студент. . Ὁ Πέτρος εἶναι ὁ φίλος τῆς Μάρθας. Вчера бях на кино. Кой е това? Αὐτὴ εἶναι ἡ Μάρθα.10 [ δέκα ] Χθὲς – σήμερα – αὔριο 10 [ десет ] вчера – днес – утре Χθὲς ἦταν Σάββατο. Вчера беше събота. Петер и Марта са приятели. Θὰ μείνω στὸ σπίτι. Аз оставам вкъщи. Ὁ Πέτρος εἶναι φοιτητής. Това е Марта. Кой е това? Αὐτὸς εἶναι ὁ Πέτρος. Σήμερα εἶναι Κυριακή. Χθὲς πῆγα σινεμά. Ποιός εἶναι αὐτός. Днес не работя.

ноември и декември. Това са шест месеца. Ἰούλιος. Μάρτιος. март. януари. август. февруари. Това са шест месеца. Ἰανουάριος. Ἀπρίλιος. ὁ Ἰούλιος юли ὁ Αὔγουστος август ὁ Σεπτέμβριος септември ὁ Ὀκτώβριος октомври ὁ Νοέμβριος ноември ὁ Δεκέμβριος декември Αὐτοὶ εἶναι ἐπίσης ἕξι μῆνες. юли. септември. Φεβρουάριος. Αὔγουστος. Μάιος καὶ Ἰούνιος април. Ὀκτώβριος.11 [ ἕνδεκα ] Οἱ μῆνες 11 [ единайсет ] Месеците ὁ Ἰανουάριος януари ὁ Φεβρουάριος февруари ὁ Μάρτιος март ὁ Ἀπρίλιος април ὁ Μάιος май ὁ Ἰούνιος юни Αὐτοὶ εἶναι ἕξι μῆνες. Νοέμβριος καὶ Δεκέμβριος. Σεπτέμβριος. . май и юни. октомври.

Хората пият шампанско. Детето обича какао и ябълков сок. Тук има парти.12 [ δώδεκα ] Τὰ ποτὰ 12 [ дванайсет ] Напитки (ἐγὼ) πίνω τσάι. Пиеш ли кола с ром? Δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ σαμπάνια. Пиеш ли кафе със захар? Πίνεις τὸ νερὸ μὲ πάγο. Ὁ κόσμος πίνει κρασί καὶ μπύρα. Πίνεις ἀλκοόλ. Στὴν γυναῖκα ἀρέσει ὁ χυμὸς πορτοκάλι καὶ τὸ γκραίηπ φροῦτ. Пиеш ли уиски? Πίνεις κόκα-κόλα μὲ ροῦμι. Аз пия минерална вода. Пиеш ли алкохол? Πίνεις οὐΐσκυ. (ἐγὼ) πίνω μεταλλικὸ νερό. Ὁ κόσμος πίνει σαμπάνια. Στὸ μωρὸ ἀρέσει τὸ γάλα. Δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ μπύρα. Жената обича портокалов сок и сок от грейпфрут. Хората пият вино и бира. Аз не обичам шампанско. Бебето обича мляко. Пиеш ли чай с лимон? Πίνεις τὸν καφὲ μὲ ζάχαρη. Пиеш ли вода с лед? Ἐδῶ γίνεται ἕνα πάρτυ. Δὲν μοῦ ἀρέσει τὸ κρασί. Πίνεις τσάι μὲ λεμόνι. Στὸ παιδί ἀρέσει τὸ κακάο καὶ ὁ χυμὸς μήλου. . (ἐγὼ) πίνω καφέ. Аз пия кафе. Аз не обичам бира. Аз пия чай. Аз не обичам вино.

На кино.13 [ δεκατρία ] Δραστηριότητες 13 [ тринайсет ] Дейности Τί κάνει ἡ Μάρθα. В кафенето. Βλέπει μιὰ καινούργια ταινία. Какво прави Петер? Σπουδάζει στὸ πανεπιστήμιο. На концерт. Τοῦς ἀρέσει νὰ ἀκοῦν[ε] μουσική. Σπουδάζει γλῶσσες. Δουλεύει στὸν ὑπολογιστή. Δὲν τοῦς ἀρέσει ὁ χορός. Той учи езици. Те къде обичат да ходят? Σὲ συναυλίες. Те обичат да слушат музика. Πίνει καφέ. Ποῦ δὲν τοῦς ἀρέσει νὰ πηγαίνουν. Къде е Петер? Στὴν καφετέρια. Тя гледа филм. Тя работи в офис. Той следва в университета. Τί κάνει ὁ Πέτρος. Той пие кафе. Те не обичат да танцуват. Те къде не обичат да ходят? Στὴν ντίσκο. Ποῦ τοῦς ἀρέσει νὰ πηγαίνουν. Какво прави Марта? Δουλεύει στὸ γραφεῖο. Ποῦ εἶναι ἡ Μάρθα. Къде е Марта? Στὸ σινεμά. Ποῦ εἶναι ὁ Πέτρος. В дискотеката. . Тя работи на компютъра.

14 [ δεκατέσσερα ]
Τὰ χρώματα
14 [ четиринайсет ]
Цветовете

Τὸ χιόνι εἶναι λευκό.

Снегът е бял.

Ὁ ἥλιος εἶναι κίτρινος.

Слънцето е жълто.

Τὸ πορτοκάλι εἶναι πορτοκαλί.

Портокалът е оранжев.

Τὸ κεράσι εἶναι κόκκινο.

Черешата е червена.

Ὁ οὐρανὸς εἶναι γαλανός.

Небето е синьо.

Τὸ γρασίδι εἶναι πράσινο.

Тревата е зелена.

Τὸ χῶμα εἶναι καφέ.

Пръстта е кафява.

Τὸ σύννεφο εἶναι γκρί[ζο].

Облакът е сив.

Τὰ λάστιχα εἶναι μαῦρα.

Автомобилните гуми са черни.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ χιόνι; Λευκό.

Какъв цвят е снегът? Бял.

Τί χρῶμα ἔχει ὁ ἥλιος; Κίτρινο.

Какъв цвят е слънцето? Жълт.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ πορτοκάλι; Πορτοκαλί.

Какъв цвят е портокалът? Оранжев.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ κεράσι; Κόκκινο.

Какъв цвят е черешата? Червен.

Τί χρῶμα ἔχει ὁ οὐρανός; Μπλέ.

Какъв цвят е небето? Син.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ γρασίδι; Πράσινο.

Какъв цвят е тревата? Зелен.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ χῶμα; Καφέ.

Какъв цвят е пръстта? Кафяв.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ σύννεφο; Γκρί[ζο].

Какъв цвят е облакът? Сив.

Τί χρῶμα ἔχουν τὰ λάστιχα; Μαῦρο.

Какъв цвят са гумите? Черен.

15 [ δεκαπέντε ]
Φροῦτα καὶ τρόφιμα
15 [ петнайсет ]
Плодове и хранителни продукти

Ἔχω μία φράουλα.

Имам една ягода.

Ἔχω ἕνα ἀκτινίδιο κι’ ἕνα πεπόνι.

Имам едно киви и една диня.

Ἔχω ἕνα πορτοκάλι καὶ ἕνα γκραίηπ φρουτ.

Имам един портокал и един грейпфрут.

Ἔχω ἕνα μῆλο καὶ ἕνα μάγγο.

Има една ябълка и едно манго.

Ἔχω μία μπανάνα καὶ ἕναν ἀνανᾶ.

Има един банан и един ананас.

Φτιάχνω μιὰ φρουτοσαλάτα.

Аз правя плодова салата.

Τρώω μία φέτα ψωμί.

Аз ям препечена филия.

Τρώω μία φέτα ψωμὶ μὲ βούτυρο.

Аз ям препечена филия с масло.

Τρώω μία φέτα ψωμὶ μὲ βούτυρο καὶ μαρμελάδα.

Аз ям препечена филия с масло и мармалад.

Τρώω ἕνα σάντουιτς.

Аз ям сандвич.

Τρώω ἕνα σάντουιτς μὲ μαργαρίνη.

Аз ям сандвич с маргарин.

Τρώω ἕνα σάντουιτς μὲ μαργαρίνη καὶ ντομάτα.

Аз ям сандвич с маргарин и домат.

Χρειαζόμαστε ψωμὶ καὶ ρύζι.

Трябват ни хляб и ориз.

Χρειαζόμαστε ψάρι καὶ μπριζόλες.

Трябват ни риба и месо за скара.

Χρειαζόμαστε πίτσα καὶ μακαρόνια.

Трябват ни пица и спагети.

Τί ἄλλο χρειαζόμαστε;

Какво още ни трябва?

Χρειαζόμαστε καρότα καὶ ντομάτες,
γιὰ τὴν σούπα.

Трябват ни моркови и домати за супата.

Ποῦ ὑπάρχει σοῦπερ μάρκετ;

Къде има супермаркет?

16 [ δεκαέξι ]
Οἱ ἐποχὲς καὶ ὁ καιρὸς
16 [ шестнайсет ]
Сезоните и времето

Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐποχές:

Това са сезоните:

Ἡ ἄνοιξη, τὸ καλοκαῖρι,

пролет, лято,

τὸ φθινόπωρο καὶ ὁ χειμῶνας.

есен и зима.

Τὸ καλοκαῖρι εἶναι ζεστό.

Лятото е горещо.

Τὸ καλοκαῖρι λάμπει ὁ ἥλιος.

През лятото слънцето грее.

Τὸ καλοκαῖρι, μᾶς ἀρέσει νὰ πηγαίνουμε
περίπατο.

През лятото ние с удоволствие се разхождаме.

Ὁ χειμῶνας εἶναι κρύος.

Зимата е студена.

Τὸν χειμῶνα, χιονίζει ἢ βρέχει.

През зимата вали сняг или дъжд.

Τὸν χειμῶνα, μᾶς ἀρέσει νὰ μένουμε στὸ σπίτι.

През зимата обичаме да стоим вкъщи.

Κάνει κρύο.

Студено е.

Βρέχει.

Вали дъжд.

Φυσάει.

Духа вятър.

Κάνει ζέστη.

Топло е.

Ἔχει ἥλιο / λιακάδα.

Слънчево е.

Ἔχει λίγη συννεφιά.

Ясно е.

Τί καιρὸ κάνει σήμερα;

Какво е времето днес?

Σήμερα κάνει κρύο.

Днес е студено.

Σήμερα κάνει ζέστη.

Днес е топло.

Днес е горещо. [Ἐ]πάνω εἶναι ἡ σκεπή. Ние влизаме във всекидневната. Δίπλα στὸ σπίτι. Тук е моето жилище. Κάνει ζέστη σήμερα.17 [ δεκαεπτὰ ] Στὸ σπίτι 17 [ седемнайсет ] Вкъщи Ἐδῶ εἶναι τὸ σπίτι μας. Ἐκεῖ εἶναι τὸ σαλόνι καὶ τὸ ὑπνοδωμάτιο. εἶναι ἕνας μικρὸς δρόμος. Долу е мазето. Στὸ πίσω μέρος τοῦ σπιτιοῦ εἶναι ἕνας κῆπος. Зад къщата има градина. Τὰ παράθυρα. Тук е нашата къща. εἶναι ἀνοιχτά. Ἐκεῖ βρίσκεται τὸ στερεοφωνικὸ μου. Там са всекидневната и спалнята. ὅμως. Ἡ τηλεόραση εἶναι ὁλοκαίνουργια. Там е моят компютър. Μπροστὰ ἀπὸ τὸ σπίτι. Но прозорците са отворени. Ἐδῶ εἶναι ἡ κουζίνα καὶ τὸ μπάνιο. Телевизорът е съвсем нов. Входната врата е затворена. Ἡ κεντρικὴ πόρτα εἶναι κλειστή. Горе е покривът. . Тук са кухнята и банята. Там е моята стерео-уредба. Κάτω εἶναι τὸ ὑπόγειο. До къщата има дървета. Ἐδῶ εἶναι τὸ σπίτι μου. Πᾶμε στὸ σαλόνι. εἶναι δέντρα. Там има диван и фотьойл / кресло. Ἐκεῖ εἶναι ἕνας καναπὲς καὶ μία πολυθρόνα. Καθίστε! Седнете! Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ ὑπολογιστής μου. Пред къщата няма улица.

Подът е мръсен. Θὰ σιδερώσω τὰ ροῦχα. Ὁ ἄντρας μου θὰ πλύνει τὸ αὐτοκίνητο. Τὰ παιδιὰ θὰ καθαρίσουν τὰ ποδήλατα. Днес ние имаме време. Аз простирам прането. Съдовете са мръсни. Аз слагам прането в пералнята.18 [ δεκαοκτὼ ] Ὁ καθαρισμὸς τοῦ σπιτιοῦ 18 [ осемнайсет ] Почистване на къщата Σήμερα εἶναι Σάββατο. Днес ние чистим жилището. Σήμερα ἔχουμε χρόνο. Моят мъж разтребва бюрото си. Днес е неделя. Кой мие съдовете? . Аз гладя прането. Τὰ πιάτα εἶναι βρώμικα. Σήμερα θὰ καθαρίσουμε τὸ σπίτι. Θὰ ἁπλώσω τὰ ροῦχα. Прозорците са мръсни. Θὰ βάλω τὰ ροῦχα στὸ πλυντήριο. Децата чистят велосипедите / колелата. Кой чисти с прахосмукачката? Ποιός θὰ πλύνει τὰ πιάτα. Ποιός θὰ καθαρίσει τὰ παράθυρα. Τὰ παράθυρα εἶναι βρώμικα. Θὰ καθαρίσω τὸ μπάνιο. Τὰ παιδιὰ θὰ τακτοποιήσουν τὸ δωμάτιο. Кой чисти прозорците? Ποιός θὰ βάλει ἠλεκτρικὴ σκούπα. Децата разтребват детската стая. Баба полива цветята. Моят мъж мие колата. Τὸ πάτωμα εἶναι βρώμικο. Аз чистя банята. Ἡ γιαγιὰ θὰ ποτίσει τὰ λουλούδια. Ὁ ἄντρας μου θὰ τακτοποιήσει τὸ γραφεῖο του.

Нова кухня ли имаш? Τί θέλεις νὰ μαγειρέψεις σήμερα. В тази тенджера ли ще готвиш супата? Σὲ αὐτὸ τὸ τηγάνι θὰ τηγανίσεις τὸ ψάρι. τὰ πηρούνια καὶ τὰ κουτάλια. Ἐδῶ εἶναι τὰ μαχαίρια. чиниите и салфетките. Имаш ли отварачка за бутилки? Ἔχεις τίρ-μπουσόν. Да измия ли салатата? Ποῦ εἶναι τὰ ποτήρια. Къде са приборите? Ἔχεις ἀνοιχτῆρι κονσέρβας. В този тиган ли ще пържиш рибата? Σὲ αὐτὴν τὴν ψησταριὰ θὰ ψήσεις τὰ λαχανικά. вилиците и лъжиците. Имаш ли отварачка за консерви? Ἔχεις ἀνοιχτῆρι μπουκαλιών. Да обеля ли картофите? Νὰ πλύνω τὴν σαλάτα. Къде са съдовете? Ποῦ εἶναι τὰ μαχαιροπήρουνα. Това са чашите. Аз слагам масата. Къде са чашите? Ποῦ εἶναι τὰ πιάτα. Това са ножовете. На тази скара ли ще печеш зеленчуците? Θὰ στρώσω τὸ τραπέζι. На електрическа печка ли готвиш или на газ? Νὰ κόψω τὰ κρεμμύδια. . τὰ πιάτα καὶ οἱ χαρτοπετσέτες. Какво искаш да сготвиш днес? Μαγειρεύεις μὲ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ἢ μὲ φυσικὸ ἀέριο. Имаш ли тирбушон? Σὲ αὐτὴν τὴν κατσαρόλα θὰ φτιάξεις τὴν σούπα. Ἐδῶ εἶναι τὰ ποτήρια.19 [ δεκαεννέα ] Στὴν κουζίνα 19 [ деветнайсет ] В кухнята Ἔχεις καινούργια κουζίνα. Да нарежа ли лука? Νὰ καθαρίσω τὶς πατάτες.

Имате ли котка? Ἐδῶ εἶναι τὰ βιβλία μου. Тъкмо чета тази книга. Ἐδῶ εἶναι τὰ σῆ-ντῆ μου. Какво желаете за пиене? Ἀγαπᾶτε τὴν μουσική. Свирите ли на нещо? Ἐδῶ εἶναι ἡ κιθάρα μου.20 [ εἴκοσι ] Κουβεντοῦλα (α') 20 [ двайсет ] Кратък разговор 1 Βολευθεῖτε! Настанете се удобно! Σὰν στὸ σπίτι σας. Имате ли куче? Ἔχετε γάτα. Това са моите книги. Аз харесвам класическа музика. Τί σᾶς ἀρέσει νὰ διαβάζετε. Обичате ли музика? Μοῦ ἀρέσει ἡ κλασσικὴ μουσική. Това е моята китара. Обичате ли да пеете? Ἔχετε παιδιά. Какво обичате да четете? Σᾶς ἀρέσει νὰ πηγαίνετε σὲ συναυλίες. Обичате ли да ходите ли на опера? . Това са моите компактдискове. Имате ли деца? Ἔχετε σκῦλο. Τώρα διαβάζω αὐτὸ τὸ βιβλίο. Обичате ли да ходите ли на театър? Σᾶς ἀρέσει νὰ πηγαίνετε στὴν ὄπερα. Чувствайте се като у дома си! Τί θὰ θέλατε νὰ πιεῖτε. Σᾶς ἀρέσει νὰ τραγουδᾶτε. Παίζετε κανένα ὄργανο. Обичате ли да ходите ли на концерт? Σᾶς ἀρέσει νὰ πηγαίνετε στὸ θέατρο.

Какъв /каква сте по професия? Εἶμαι μεταφραστής. И местността ми харесва. Той говори няколко езика. За пръв път ли сте тук? Ὄχι. Πῶς σᾶς φαίνεται ἡ χώρα μας. Τί δουλειὰ κάνετε. Καὶ εκεῖ εἶναι τὰ δύο μου παιδιά. . Εἶστε μόνος / μόνη ἐδῶ. Той е чужденец. Но само за една седмица.21 [ εἴκοσι ἕνα ] Κουβεντοῦλα (β) 21 [ двайсет и едно ] Кратък разговор 2 Ἀπὸ ποῦ εἶστε. Аз съм преводач / преводачка. Сам / сама ли сте тук? Όχι. Ἀλλὰ μόνο γιὰ μία [ἑ]βδομάδα. Μεταφράζω βιβλία. От Базел. моята жена / моят мъжът също е тук. Ἔρχεσθε πρώτη φορὰ ἐδῶ. Не. Ἡ Βασιλεία βρίσκεται στὴν Ἑλβετία. Νὰ σᾶς συστήσω τὸν κύριο Μύλλερ. А там са двете ми деца. Μιλάει πολλὲς γλῶσσες. миналата година бях вече тук. Може ли да Ви представя господин Мюлер? Εἶναι ἀλλοδαπός. Καὶ τὸ τοπίο μοῦ ἀρέσει. Не. Базел се намира в Швейцария. Аз превеждам книги. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι πολὺ συμπαθεῖς. Много. Харесва ли Ви при нас? Πολύ ὡραία. ἤμουν(α) καὶ πέρυσι ἐδῶ. Хората са приятни. Откъде сте? Ἀπὸ τὴν Βασιλεία. ἡ γυναῖκα μου / ὁ ἄντρας μου εἶναι ἐπίσης ἐδῶ.

Δὲν μὲ ενοχλεῖ. ние също сме поканени. Пушите ли? Παλιότερα. Θὰ σὰς ἐνοχλήσει ἂν καπνίσω. Ἀλλὰ τώρα. Да. Да. Ταξιδεύετε πολύ. προτιμῶ μιὰ μπύρα. Пътувате ли много? Ναί· τὶς περισσότερες φορές εἶναι ἐπαγγελματικὰ ταξείδια. Утре тук ще има парти. δὲν καπνίζω πιά. Θὰ πιεῖτε κάτι. Ἀλλὰ τώρα εἴμαστε ἐδῶ γιὰ διακοπές. Да излезем на балкона. Αὔριο θὰ γίνει ἐδῶ ἕνα πάρτυ. Θὰ ἔρθετε καὶ ἐσεῖς. Но сега вече не пуша. Да. предпочитам бира. Но сега сме тук на почивка. Пречи ли Ви. ναί. / Ὄχι. По-рано да. Τί ζέστη! Каква жега! Ναί. Ще пиете ли нещо? Ἕνα κονιάκ. обикновено в командировка. въобще не. Един коняк? Ὄχι. Ἂς βγοῦμε στὸ μπαλκόνι. ако аз пуша? Ὄχι. днес наистина е горещо. σὲ καμμία περίπτωση. . καθόλου. Това не ми пречи. εἴμαστε καὶ ἐμεῖς καλεσμένοι. Не. σήμερα πράγματι κάνει πολλὴ ζέστη. Не. Ще дойдете ли и Вие? Ναί.22 [ εἴκοσι δύο ] Κουβεντοῦλα (γ) 22 [ двайсет и две ] Кратък разговор 3 Καπνίζετε.

Моля. поправяйте ме винаги. Но говоренето и писането са трудни. Все още правя много грешки.23 [ εἴκοσι τρία ] Μαθαίνω ξένες γλῶσσες 23 [ двайсет и три ] Изучаване на чужди езици Ποῦ μάθατε [τὰ] ἱσπανικά. δὲν θυμᾶμαι πῶς λέγεται. Аз мога да ги разбирам добре. . Ποιά εἶναι ἡ μητρική σας γλῶσσα. νὰ μὲ διορθώνετε πάντα. Νομίζω πὼς μιλᾶτε πολὺ καλά. Τὸ νὰ μιλᾶς καὶ νὰ γράφεις εἶναι. Καταλαβαίνω καλὰ αὐτὲς τὶς γλῶσσες. Забравих го. говоря и малко италиански. В момента не зная как се казва. че говорите много добре. Κάνω ἀκόμα πολλὰ λάθη. καὶ ξέρω ἐπίσης καὶ λίγα ἰταλικά. Къде сте учили испански? Ξέρετε καὶ πορτογαλικά. Οἱ γλῶσσες μοιάζουν ἀρκετὰ μεταξύ τους. Ἠ ἄρθρωσή σας εἶναι ἀρκετὰ καλή. Имате слаб акцент. Не се сещам за заглавието. Δὲν μπορῶ νὰ θυμηθῶ τὸν τίτλο. Μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς ἀπὸ ποῦ εἶσθε. Кой учебник използвате? Αὐτὴν τὴν στιγμή. Σὰς παρακαλῶ. ὅμως. δύσκολο. Ἔχετε μία μικρὴ προφορά. Мисля. Произношението Ви е много добро. Можете ли да говорите и португалски? Ναί. Какъв е майчиният Ви език? Παρακολουθεῖτε μαθήματα ξένων γλωσσῶν. Посещавате ли езиков курс? Ποιό βιβλίο χρησιμοποιεῖτε. Τὸν ἔχω ξεχάσει. Разбира се откъде сте. Езиците са доста близки. Да.

Да се срещнем утре? Λυπᾶμαι· αὔριο δὲν μπορῶ. Ще те взема от автобусната спирка. Предлагам да се срещнем в края на седмицата. Δὲν ἔχεις κινητὸ μαζύ σου.24 [ εἴκοσι τέσσερα ] Τὸ ραντεβοῦ 24 [ двайсет и четири ] Уговорка Ἔχασες τὸ λεωφορεῖο. Πᾶμε γιὰ πικνίκ. Имаш ли нещо предвид за края на седмицата? Ἤ μήπως ἔχεις ἤδη ραντεβοῦ μὲ κανέναν. Автобуса ли изпусна? Σὲ περιμένω ἐδῶ καὶ μισὴ ὥρα. Или вече имаш уговорка? Προτείνω νὰ συναντηθοῦμε τὸ σαββατοκύριακο. Θὰ περάσω νὰ σὲ πάρω ἀπὸ τὴν στάση τοῦ λεωφορείου. Ἔχεις κανονίσει τίποτε γιὰ αὐτὸ τὸ σαββατοκύριακο. утре не става. Да отидем в планината? Θὰ περάσω νὰ σὲ πάρω ἀπὸ τὸ γραφεῖο. Θὰ περάσω νὰ σὲ πάρω ἀπὸ τὸ σπίτι. Да отидем на плажа? Πᾶμε βόλτα στὸ βουνό. Нямаш ли мобилен телефон със себе си? Τὴν ἑπόμενη φορὰ νὰ εἶσαι συνεπής! Следващия път бъди точен / точна! Τὴν ἑπόμενη φορὰ πᾶρε ταξί! Следващия път вземи такси! Τὴν ἑπόμενη φορὰ πάρε μαζύ σου ὀμπρέλλα! Следващия път вземи чадър със себе си! Αὔριο ἔχω ρεπό. Ще те взема от офиса. Да направим пикник? Πᾶμε βόλτα στὴν παραλία. Ще те взема от къщи. Аз те чаках половин час. Утре съм свободен / свободна. . Θὰ συναντηθοῦμε αὔριο. Съжалявам.

25 [ εἴκοσι πέντε ] Στὴν πόλη 25 [ двайсет и пет ] В града Θέλω νὰ πάω στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου. Трябва ми такси. Направете обиколка на града. Идете на пристанището. Трябва ми карта на града. Трябва ми хотел. Бих искал / искала да отида на гарата. Бих искал / искала да отида в центъра на града. Направете обиколка на пристанището. Θέλω νὰ πάω στὸ ἀεροδρόμιο. Θέλω νὰ πάω στὸ κέντρο τῆς πόλης. Κάντε μιὰ περιήγηση στὴν πόλη. Πῶς θὰ πάω στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου. Как да стигна до летището? Πῶς θὰ πάω στὸ κέντρο τῆς πόλης. Какво може да се види в града? Πηγαίνετε στὴν παλιὰ πόλη. Ὁρίστε τὸ δίπλωμά μου. Ποιά ἄλλα ἀξιοθέατα ὑπάρχουν. Как да стигна до гарата? Πῶς θὰ πάω στὸ ἀεροδρόμιο. Θὰ ἤθελα νὰ νοικιάσω ἕνα αὐτοκίνητο. Χρειάζομαι ξενοδοχεῖο. Χρειάζομαι ἕναν χάρτη τῆς πόλης. Ето шофьорската ми книжка. Бих искал / искала да наема кола. Κάντε μιὰ περιήγηση στὸ λιμάνι. Бих искал / искала да отида на летището. Какви други забележителности има ? . Πηγαίνετε στὸ λιμάνι. Как да стигна до центъра на града? Χρειάζομαι ἕνα ταξί. Ὁρίστε ἡ πιστωτική μου κάρτα. Идете в стария град. Ето кредитната ми карта. Τί μπορεῖ νὰ δει κανεὶς στὴν πόλη.

Ἐκεῖνος ἐκεῖ ὁ κῆπος μοῦ ἀρέσει. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω βαρετό. Паркът ей там ми харесва. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω ὑπέροχο. Градината ей там ми харесва. Виждаш ли моста там? Βλέπεις τὴν λίμνη ἐκεῖ πέρα. Спoред мен това е прекрасно. Ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ λουλοῦδι μοῦ ἀρέσει.26 [ εἴκοσι ἕξι ] Στὴν φύση 26 [ двайсет и шест ] Сред природата Βλέπεις τὸν πῦργο ἐκεῖ πέρα. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω ἐνδιαφέρον. Виждаш ли селото там? Βλέπεις τὸ ποτάμι ἐκεῖ πέρα. Виждаш ли реката там? Βλέπεις τὴν γέφυρα ἐκεῖ πέρα. Ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ πάρκο μοῦ ἀρέσει. . Скалата тук ми харесва. Птичката ей там ми харесва. Ἐκείνη ἐκεῖ ἡ πέτρα μοῦ ἀρέσει. Цветето тук ми харесва. Спoред мен това е ужасно. Виждаш ли върха там? Βλέπεις τὸ χωριὸ ἐκεῖ πέρα. Виждаш ли кулата там? Βλέπεις τὸ βουνὸ ἐκεῖ πέρα. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω φρικτό. Ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ δέντρο μοῦ ἀρέσει. Спoред мен това е скучно. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω ὄμορφο. Виждаш ли езерото там? Ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ πουλί μοῦ ἀρέσει. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω ἀπαίσιο. Спoред мен това е хубаво. Спoред мен това е интересно. Дървото ей там ми харесва. Спoред мен това е грозно.

Това е багажат ми. ще взема стаята. Ето ключовете.27 [ εἴκοσι ἑπτὰ ] Στὸ ξενοδοχεῖο – ἡ ἄφιξη 27 [ двайсет и седем ] В хотела – Пристигане Ἔχετε ἐλεύθερο δωμάτιο. Има ли тук факс? Ἐντάξει. Τί ὥρα σερβίρεται τὸ πρωινό. Бих желал / желала стая с баня. Имате ли свободна стая? Ἔχω κρατήσει ἕνα δωμάτιο. Аз запазих стая. Името ми е Мюлер. Μπορῶ νὰ δῶ τὸ δωμάτιο. Τὸ ὄνομά μου εἶναι Μύλλερ. Χρειάζομαι ἕνα μονόκλινο δωμάτιο. Може ли да видя стаята? Ὑπάρχει ἐδῶ γκαράζ. Θὰ ἤθελα ἕνα δωμάτιο μὲ ντούς. В колко часа е закуската? Τί ὥρα σερβίρεται τὸ μεσημεριανό. Ὁρίστε τὰ κλειδιά. Трябва ми двойна стая. Има ли тук гараж? Ὑπάρχει ἐδῶ χρηματοκιβώτιο. Αὐτὲς εἶναι οἱ ἀποσκευές μου. Χρειάζομαι ἕνα δίκλινο δωμάτιο. Трябва ми единична стая. θὰ τὸ κλείσω τὸ δωμάτιο. Πόσο κοστίζει ἡ διανυκτέρευση. Има ли тук сейф? Ὑπάρχει ἐδῶ φάξ. В колко часа е вечерята? . Бих желал / желала стая с душ. В колко часа е обядът? Τί ὥρα σερβίρεται τὸ βραδυνό. Добре. Колко струва стаята за една нощ? Θὰ ἤθελα ἕνα δωμάτιο μὲ μπάνιο.

Αὐτὸ δὲν μοῦ ἀρέσει. Ἡ θέρμανση δὲν λειτουργεῖ. Имате ли нещо по-евтино? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ ξενῶνας νεότητας. Климатикът не работи. Στὸ δωμάτιο ὑπάρχει πολλὴ φασαρία. Τὸ δωμάτιο εἶναι πολὺ σκοτεινό. Τὸ δωμάτιο εἶναι πολὺ μικρό. Твърде скъпо е за мен. Има ли тук наблизо младежка туристическа спалня? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ πανσιόν. Ἔχετε κάτι πιὸ φτηνὸ / τίποτε φθηνότερο. В стаята няма телевизор. Μπορεῖτε νὰ τὸ φτειάξετε. Може ли да отстраните повредата? Στὸ δωμάτιο δὲν ὑπάρχει τηλέφωνο. Αὐτὸ εἶναι πολὺ ἀκριβὸ γιὰ μένα. Стаята е твърде тъмна. Телевизорът е повреден. Душът не работи. Стаята е твърде шумна. Топлата вода не тече. Това не ми харесва. Στὸ δωμάτιο δὲν ὑπάρχει τηλεόραση. Има ли тук наблизо ресторант? . Стаята е твърде малка.28 [ εἴκοσι ὀκτὼ ] Στὸ ξενοδοχεῖο – ἡ ἔκφραση παραπόνων 28 [ двайсет и осем ] В хотела – Оплакване Τὸ ντοὺς δὲν λειτουργεῖ. Парното не работи. Има ли тук наблизо пансион? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ ἑστιατόριο. Стаята няма балкон. Τὸ δωμάτιο δὲν ἔχει μπαλκόνι. Τὸ κλιματιστικὸ δὲν λειτουργεῖ. Δὲν ὑπάρχει ζεστὸ νερό. Ἡ τηλεόραση ἔχει χαλάσει. В стаята няма телефон.

Нямам лъжица.29 [ εἴκοσι ἐννέα ] Στὸ ἑστιατόριο (α’) 29 [ двайсет и девет ] В ресторанта 1 Εἶναι ἐλεύθερο τὸ τραπέζι. παρακαλῶ. Θὰ ἤθελα ἕναν καφὲ μὲ γάλα. Μὲ ζάχαρη. Бих искал / искала един чай с мляко. Бих искал / искала един чай. Имате ли цигари? Ἔχετε ἕνα σταχτοδοχεῖο. Ἔχετε τσιγάρα. Масата свободна ли е? Θὰ ἤθελα τὸ μενοῦ. моля. Със захар. Какво ще ми препоръчате? Θὰ ἤθελα μία μπύρα. Нямам нож. Имате ли огънче? Δὲν ἔχω πηροῦνι. Δὲν ἔχω κουτάλι. Бих желал / желала менюто. παρακαλῶ. Τί θὰ συνιστούσατε / προτείνατε. Θὰ ἤθελα ἕναν καφέ. Θὰ ἤθελα ἕνα τσάι. Бих искал / искала един портокалов сок. Бих искал / искала чай с лимон. моля. Бих искал / искала едно кафе. Нямам вилица. Бих искал / искала една бира. Θὰ ἤθελα ἕνα τσάι μὲ γάλα. Θὰ ἤθελα ἕνα μεταλλικὸ νερό. Бих искал / искала една минерална вода. . Δὲν ἔχω μαχαῖρι. Θὰ ἤθελα ἕνα τσάι μὲ λεμόνι. Θὰ ἤθελα ἕναν χυμὸ πορτοκάλι. Бих искал / искала едно кафе с мляко. Имате ли пепелник? Ἔχετε φωτιά.

Τὸ φαγητὸ εἶναι κρύο. Θὰ ἤθελα ἕνα ποτῆρι κόκκινο κρασί. παρακαλῶ. Бих искал / искала чаша бяло вино. Желаете ли това с паста? Θὰ τὸ θέλατε μὲ πατάτες. Един доматен сок. Θὰ ἤθελα μία μερίδα λαχανικά. което се приготвя бързо. Θὰ τὸ θέλατε μὲ ρύζι. ἕναν τοματοχυμό. Αὐτὸ δὲν τὸ παρήγγειλα. Μία λεμονάδα. Не съм поръчвал / поръчвала това. παρακαλῶ. Обичаш ли свинско месо? Θὰ ἤθελα κάτι χωρὶς κρέας. моля. Θὰ ἤθελα ἕνα ποτῆρι λευκὸ κρασί. Бих искал / искала нещо без месо. Θὰ ἤθελα ἕνα μπουκάλι σαμπάνια. Бих искал / искала плато със зеленчуци. моля. Σοῦ ἀρέσει τὸ ψάρι. Бих искал / искала нещо. Една лимонада. Това не е вкусно. Желаете ли това с картофи? Αὐτὴ ἡ γεύση δὲν μοῦ ἀρέσει. Желаете ли това с ориз? Θὰ τὸ θέλατε μὲ χυλοπῆτες. Обичаш ли говеждо месо? Σοῦ ἀρέσει τὸ χοιρινὸ κρέας. Θὰ ἤθελα κάτι γρήγορο. Обичаш ли риба? Σοῦ ἀρέσει τὸ βοδινὸ κρέας. παρακαλῶ. Бих искал / искала чаша бутилка шампанско. моля. . Един ябълков сок. Бих искал / искала чаша червено вино.30 [ τριάντα ] Στὸ ἑστιατόριο (β’) 30 [ трийсет ] В ресторанта 2 Ἕναν χυμὸ μήλου. Храната е студена.

Моля. Бих искал / искала десерт. Θὰ ἤθελα ἐπιδόρπιο. Хлебчета с мармалад и мед? Ψωμὶ μὲ λουκάνικο καὶ τυρί.31 [ τριάντα ἕνα ] Στὸ ἑστιατόριο (γ’) 31 [ трийсет и едно ] В ресторанта 3 Θὰ ἤθελα ἕνα ὀρεκτικό. Бих искал / искала супа. Бих искал / искала предястие. παρακαλῶ. още една чаша вода. Θὰ ἤθελα μιὰ σούπα. Ἕνα ποτῆρι νερό. Моля. Бих искал / искала салата. Искаме да закусим. παρακαλῶ. Искаме да вечеряме. Бих искал / искала плодове или сирене. Θὰ θέλαμε νὰ φᾶμε βραδυνό. Бих искал / искала сладолед със сметана. Искаме да обядваме. Λίγο ἁλάτι καὶ πιπέρι. Печени филийки със салам и сирене? Ἕνα βραστὸ αὐγό. Θὰ θέλαμε νὰ πάρουμε πρωϊνό. Θὰ ἤθελα μία σαλάτα. Θὰ ἤθελα ἕνα παγωτὸ μὲ σαντιγύ. Омлет? Ἕνα γιαοῦρτι. Сварено яйце? Ἕνα αὐγὸ μάτι. Яйце на очи? Μία ὀμελέττα. още сол и черен пипер. παρακαλῶ. Τί θὰ θέλατε γιὰ πρωϊνό. Моля. още едно кисело мляко. . Θὰ θέλαμε νὰ φᾶμε μεσημεριανό. Θὰ ἤθελα φροῦτα ὴ τυρί. Какво желаете за закуска? Ψωμὶ μὲ μαρμελάδα καὶ μέλι.

Имате ли цветно зеле? Μοῦ ἀρέσει τὸ καλαμπόκι. Δὲν μοῦ ἀρέσουν τὰ μανιτάρια. Какви зеленчуци имате? Ἔχετε φασόλια. И ти ли обичаш броколи? Σοῦ ἀρέσει καὶ σένα ἡ πάπρικα. И Вие ли обичате кисело зеле? Σᾶς ἀρέσουν καὶ ἐσᾶς οἱ φακές. Σᾶς ἀρέσουν καὶ ἐσᾶς τὰ πράσα. Δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ ἐλιές. Τί λαχανικὰ ἔχετε. Καὶ τρεῖς μερίδες τηγανητὸ λουκάνικο μὲ μουστάρδα. Аз обичам краставици. И две порции с майонеза. И ти ли обичаш моркови? Σοῦ ἀρέσουν καὶ σένα τὰ μπρόκολα. И Вие ли обичате леща? Σοῦ ἀρέσουν καὶ σένα τὰ καρότα. И три порции печени наденички с горчица. Аз не обичам маслини.32 [ τριάντα δύο ] Στὸ ἑστιατόριο (δ’) 32 [ трийсет и две ] В ресторанта 4 Μία μερίδα πατάτες τηγανητὲς μὲ κέτσαπ. Една порция пържени картофи с кетчуп. Имате ли зелен боб? Ἔχετε κουνουπίδι. . Аз обичам домати. Καὶ δύο μερίδες μὲ μαγιονέζα. Аз не обичам гъби. Μοῦ ἀρέσουν τὰ ἀγγούρια. И Вие ли обичате чесън? Σᾶς ἀρέσει καὶ ἐσᾶς τὸ ξινολάχανο. Μοῦ ἀρέσουν οἱ ντομάτες. Аз не обичам лук. И ти ли обичаш пипер? Δὲν μοῦ ἀρέσουν τὰ κρεμμύδια. Аз обичам царевица.

В колко часа тръгва влакът за Варшава? Τί ὥρα φεύγει τὸ τραῖνο γιὰ Στοκχόλμη. Θὰ ἤθελα ἕνα εἰσιτήριο γιὰ (τὴν) Βέρνη. Θὰ ἤθελα ἕνα εἰσιτήριο μετ’ ἐπιστροφῆς γιὰ (τὴν) Κοπεγχάγη. Кога тръгва следващият влак за Лондон? Τί ὥρα φεύγει τὸ τραῖνο γιὰ Βαρσοβία. Бих искал / искала билет само за връщане до Копенхаген. Кога пристига влакът в Москва? Πότε φθάνει τὸ τραῖνο στὸ Ἄμστερνταμ. Θὰ ἤθελα ἕνα εἰσιτήριο γιὰ (τὴν) Πράγα. Кога тръгва следващият влак за Берлин? Πότε φεύγει τὸ ἑπόμενο τραῖνο γιὰ Παρίσι. Бих искал / искала един билет за Берн. Трябва ли да се прекачвам? Ἀπὸ ποιά ἀποβάθρα ἀναχωρεῖ τὸ τραῖνο. Кога пристига влакът в Амстердам? Πρέπει νὰ ἀλλάξω τραῖνο.33 [ τριάντα τρία ] Στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου 33 [ трийсет и три ] На гарата Πότε φεύγει τὸ ἑπόμενο τραῖνο γιὰ Βερολῖνο. Кога пристига влакът във Виена? Πότε φθάνει τὸ τραῖνο στὴν Μόσχα. Колко струва място в спалния вагон? . Πότε φτάνει τὸ τραῖνο στὴν Βιέννη. Има ли спален вагон във влака? Θὰ ἤθελα ἁπλῆ μετάβαση στὶς Βρυξέλλες. В колко часа тръгва влакът за Стокхолм? Τί ὥρα φεύγει τὸ τραῖνο γιὰ Βουδαπέστη. От кой коловоз тръгва влакът? Ἔχει τὸ τραῖνο κλινάμαξες. Бих искал / искала един билет за Прага. Бих искал / искала билет само за отиване до Брюксел. Бих искал / искала един билет за Мадрид. В колко часа тръгва влакът за Будапеща? Θὰ ἤθελα ἕνα εἰσιτήριο γιὰ (τὴν) Μαδρίτη. Кога тръгва следващият влак за Париж? Πότε φεύγει τὸ ἑπόμενο τραῖνο γιὰ Λονδῖνο. Πόσο κοστίζει μία θέση σὲ κλινάμαξα.

моля? . Може ли да спя в средата? Μπορῶ νὰ κοιμηθῶ ἐπάνω. στὶς 7:00. Може ли да спя горе? Πότε φθάνουμε στὰ σύνορα. че седите на моето място. Кога ще стигнем границата? Πόσο διαρκεῖ τὸ ταξεῖδι μέχρι τὸ Βερολῖνο. Кога тръгва влакът? Πότε φθάνει τὸ τραῖνο στὸ Βερολῖνο. може ли да мина? Νομίζω πὼς αὐτή εἶναι ἡ θέση μου. Влакът има ли закъснение? Ἔχετε τίποτε νὰ διαβάσετε. Спалният вагон е в края на влака. σὰς παρακαλῶ. Тук може ли да се купи нещо за ядене и пиене? Μὲ ξυπνᾶτε. Мисля.34 [ τριάντα τέσσερα ] Στὸ τραῖνο 34 [ трийсет и четири ] Във влака Εἶναι αὐτὸ τὸ τραῖνο γιὰ Βερολῖνο. Ποῦ εἶναι ἡ κλινάμαξα. Имате ли нещо за четене? Μπορεῖ κανεὶς νὰ φάει καὶ νὰ πιεῖ τίποτε ἐδῶ. Καὶ ποῦ εἶναι τὸ ἑστιατόριο τοῦ τραίνου. μπορῶ νὰ περάσω. – Στὴν ἀρχή. Бихте ли ме събудили в 7. Това ли е влакът за Берлин? Πότε ἀναχωρεῖ τὸ τραῖνο. Може ли да спя долу? Μπορῶ νὰ κοιμηθῶ στὴν μέση. че това е моето място. Къде е спалният вагон? Ἡ κλινάμαξα εἶναι στὸ τέλος τοῦ τραίνου. Νομίζω πὼς κάθεστε στὴν θέση μου. А къде е вагон – ресторантът? – В началото. Мисля.00 часа. Кога пристига влакът в Берлин? Μὲ συγχωρεῖτε. Извинете. Колко трае пътуването до Берлин? Ἔχει καθυστέρηση τὸ τραῖνο. Μπορῶ νὰ κοιμηθῶ κάτω.

Кога ще кацнем? Πότε θὰ φτάσουμε. μία θέση σὲ παράθυρο. Двайсет килограма. Моля. Това Вашият багаж ли е? Πόσες ἀποσκευὲς μπορῶ νὰ πάρω. μόνο εἴκοσι κιλά. Бих искал / искала да потвърдя резервацията си. Това Вашият куфар ли е? Εἶναι αὐτὴ ἡ τσάντα σας. Полетът директен ли е? Παρακαλῶ. Кога ще сме там? Πότε φεύγει λεωφορεῖο γιὰ τὸ κέντρο τῆς πόλης. Θὰ ἤθελα νὰ ἀκυρώσω τὴν κράτησή μου. Бих искал / искала да откажа резервацията си. Θὰ ἤθελα νὰ ἐπιβεβαιώσω τὴν κράτησή μου. Това Вашата чанта ли е? Εἶναι αὐτὲς οἱ ἀποσκευές σας. Εἶναι ἀπ’ εὐθείας πτήση. στὸν τομέα τῶν μὴ καπνιστῶν. Πότε προσγειωνόμαστε. Какво. Πότε εἶναι ἡ ἑπόμενη πτήση γιὰ Ρώμη. имаме само едно място свободно още. Бих искал / искала да променя резервацията си. Бих искал / искала да резервирам полет до Атина. Θὰ ἤθελα νὰ ἀλλάξω τὴν κράτησή μου.35 [ τριάντα πέντε ] Στὸ ἀεροδρόμιο 35 [ трийсет и пет ] На летището Θὰ ἤθελα νὰ κλείσω ἕνα εἰσιτήριο γιὰ (τὴν) Ἀθήνα. ἔχουμε μόνο μία ἐλεύθερη θέση. едно място до прозореца. непушачи. Кога излита следващият самолет за Рим? Ὑπάρχουν ἀκόμα δύο ἐλεύθερες θέσεις. Кога има автобус за центъра на града? Εἶναι αὐτὴ ἡ βαλίτσα σας. Колко багаж мога да взема? Εἴκοσι κιλά. Има ли още две свободни места? Ὄχι. само двайсет килограма? . Τί. Не.

Трябва да слезете тук. Колко струва един билет? Πόσες στάσεις εἶναι μέχρι τὸ κέντρο. Трябва ли да се прекачвам? Ποῦ πρέπει νὰ κάνω μετεπιβίβαση. Колко спирки има до центъра? Ἐδῶ πρέπει νὰ κάνετε μετεπιβίβαση. Трябва да слезете отзад. πρέπει νὰ πληρώσετε πρόστιμο. Билет? Не. Τὸ ἑπόμενο δρομολόγιο τοῦ ὑπόγειου σιδηροδρόμου εἶναι σὲ 5 λεπτά. δὲν ἔχω. Кой автобус отива в центъра? Ποιά γραμμή πρέπει νὰ πάρω. Следващият влак на метрото пристига след 5 минути. Ὄχι. . Кога е последният трамвай? Πότε φεύγει τὸ τελευταῖο λεωφορεῖο. Кога е последният влак на метрото? Πότε εἶναι τὸ τελευταῖο δρομολόγιο τοῦ τράμ. Следващият автобус пристига след 15 минути. Πρέπει νὰ κατέβετε ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα. Τότε.36 [ τριάντα ἕξι ] Δημόσια συγκοινωνία γιὰ κοντινὲς ἀποστάσεις 36 [ трийсет и шест ] Градски транспорт Ποῦ εἶναι ἡ στάση τοῦ λεωφορείου. Следващият трамвай пристига след 10 минути. нямам. Къде е автобусната спирка? Ποιό λεωφορεῖο πηγαίνει στὸ κέντρο. Тогава трябва да платите глоба. Τὸ ἑπόμενο δρομολόγιο τοῦ τρὰμ εἶναι σὲ 10 λεπτά. Кой автобус трябва да взема? Πρέπει νὰ κάνω μετεπιβίβαση. Къде трябва да се прекачвам? Πόσο κοστίζει ἕνα εἰσιτήριο. Πότε εἶναι τὸ τελευταῖο δρομολόγιο τοῦ ὑπόγειου σιδηροδρόμου. Имате ли билет? Εἰσιτήριο. Кога е последният автобус? Ἔχετε εἰσιτήριο. Τὸ ἑπόμενο λεωφορεῖο ἔρχεται σὲ 15 λεπτά.

Той върви пеш. Може ли да се заемат тук ски? . Опасно ли е да се пътува сам на автостоп? Εἶναι ἐπικίνδυνα νὰ πηγαίνεις γιὰ περίπατο τὴν νύχτα. Колко време може да се паркира тук? Κάνετε σκί. Ние объркахме пътя. Със ски лифта ли ще се качите? Μπορεῖ κανεὶς νὰ δανεισθεῖ ἐδῶ ἐξοπλισμὸ γιὰ σκί. Ние сме на погрешен път. Опасно ли е тук? Εἶναι ἐπικίνδυνα νὰ κάνεις ὠτοστὸπ μόνος. Той пътува с мотор. Πάει μὲ τὸ ποδήλατο.37 [ τριάντα ἑπτὰ ] Καθ’ ὁδόν 37 [ трийсет и седем ] На път Πάει μὲ τὴν μηχανή. Πάει μὲ τὰ πόδια. Къде може да се паркира тук? Ὑπάρχει ἐδῶ χῶρος στάθμευσης / πάρκινγκ. Πάει μὲ τὸ πλοῖο. Карате ли ски? Πᾶτε ψηλὰ μὲ τὸ τελεφερίκ. Той пътува с лодка. Εἶναι ἐπικίνδυνα ἐδῶ. Опасно ли е да се разхождаш нощем сам? Χαθήκαμε. Πάει κολυμπῶντας. Тук има ли паркинг? Γιὰ πόσο μπορεῖ κανεὶς νὰ παρκάρει ἐδῶ. Тъй пътува с велосипед / колело. Той пътува с кораб. Πάει μὲ πλοιάριο. Ποῦ μπορεῖ κανεὶς νὰ παρκάρει ἐδῶ. Той плува. Ние трябва да се върнем. Εἴμαστε σὲ λάθος δρόμο. Πρέπει νὰ γυρίσουμε πίσω.

Колко струва до гарата? Πόσο κοστίζει ἡ διαδρομὴ μέχρι τὸ ἀεροδρόμιο. Изчакайте един момент. моля. там на ъгъла наляво. Δὲν ἔχω ψιλά. Πηγαίνετέ με στὴν παραλία. моля. моля. Спрете тук. Закарайте ме до моя хотел. Моля. Βιάζομαι. ἐδῶ δεξιά. περιμένετε ἕνα λεπτό. ἐκεῖ στὴν γωνία. . Παρακαλῶ. παρακαλῶ. тук надясно. Имам време. πηγαίνετε πιὸ ἀργά. Πόσο κοστίζει ἡ διαδρομὴ μέχρι τὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου. Παρακαλῶ. σταματῆστε ἐδῶ. Нямам дребни пари. Веднага се връщам. Ἐντάξει εἶναι – τὰ ρέστα δικά σας. Закарайте ме на този адрес. направо. Моля. Παρακαλῶ. дайте ми квитанция. Ἔχω χρόνο. Моля. ἀριστερά. δῶστε μοῦ μία ἀπόδειξη. рестото е за Вас. извикайте такси. Παρακαλῶ. Моля.38 [ τριάντα ὀκτὼ ] Στὸ ταξί 38 [ трийсет и осем ] В таксито Παρακαλῶ. Παρακαλῶ. Πηγαίνετέ με στὸ ξενοδοχεῖο μου. Закарайте ме на плажа. Θὰ γυρίσω ἀμέσως. Така е добре. Колко струва до летището? Εὐθεῖα. Παρακαλῶ. Бързам. Моля. Πηγαίνετέ με σὲ αὐτήν τὴν διεύθυνση. καλέστε ἕνα ταξί. Карайте по-бавно.

Можете ли да смените колелото? Χρειάζομαι ἕνα-δυὸ λίτρα ντῆζελ. Документите на автомобила. Трябва ми „Пътна помощ”. Трябват ми няколко литра дизел. Ἔμεινα ἀπὸ βενζίνη. Имам спукана гума. Случи се злополука. Ἔχετε ἐφεδρικὸ μπιτόνι βενζίνη. Търся работилница. . παρακαλῶ. Ψάχνω συνεργεῖο αὐτοκινήτων. παρακαλῶ. Къде е най-близкият телефон? Ἔχετε κινητὸ μαζύ σας. Къде мога да се обадя по телефон? Χρειάζομαι ὁδικὴ βοήθεια. Трябва ни помощ. Ἔγινε ἀτύχημα. Шофьорската Ви книжка. Ποῦ εἶναι τὸ πλησιέστερο τηλέφωνο. Μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε τὸν τροχό. παρακαλῶ. Τὸ δίπλωμά σας. Къде е най-близката бензиностанция? Ἔπαθα λάστιχο. моля. Документите Ви.39 [ τριάντα ἐννέα ] Βλάβη αὐτοκινήτου 39 [ трийсет и девет ] Автомобилна авария Ποῦ εἶναι τὸ πλησιέστερο βενζινάδικο. Имате ли резервна туба? Ποῦ μπορῶ νὰ κάνω ἕνα τηλεφώνημα. Τὴν ἄδεια κυκλοφορίας σας. Καλέστε ἕναν γιατρό! Извикайте лекар! Καλέστε τὴν ἀστυνομία! Извикайте полиция! Τὰ χαρτιά σας. моля. Имате ли мобилен телефон със себе си? Χρειαζόμαστε βοήθεια. моля. Нямам повече бензин.

πηγαίνετε ὅλο εὐθεῖα. πηγαίνετε γιὰ λίγο εὐθεῖα. След това завийте по първата улица надясно. Как да стигна до футболния стадион? Διασχίστε τὴν γέφυρα! Пресечете моста! Περᾶστε μέσα ἀπὸ τὸ τούννελ! Карайте през тунела! Πηγαίνετε ἕως τὸ τρίτο φανάρι. μετὰ καὶ τὴν ἑπόμενη διασταύρωση. κάντε δεξιά. Ὕστερα. как да стигна до летището? Πᾶρτε. Μπορεῖτε νὰ πάρετε καὶ τὸ λεωφορεῖο. . στρίψτε στὸν πρῶτο δρόμο δεξιά. Можете да вземете и трамвай. Най-добре вземете метрото. Μετά. Μπορεῖτε νὰ πάρετε καὶ τὸ τράμ. Πηγαίνετε ἁπλῶς μέχρι τὸν τερματικὸ σταθμό. καλύτερα. πῶς θὰ πάω στὸ ἀεροδρόμιο.40 [ σαράντα ] Ρωτάω γιὰ τὸν δρόμο 40 [ четирийсет ] Осведомяване за пътя Μὲ συγχωρεῖτε! Извинете! Μπορεῖτε νὰ μὲ βοηθήσετε. Μετά. Στὰ 100 μέτρα. τὸν ὑπόγειο σιδηρόδρομο. Завийте наляво зад ъгъла. После продължете сто метра надясно. Πῶς θὰ πάω στὸ γήπεδο ποδοσφαίρου. Извинете. Συγγνώμη. Къде има тук добър ресторант? Πηγαίνετε στὴν γωνία ἀριστερά. Можете да вземете и автобус. Карайте до третия светофар. Вървете след това направо. После карайте направо през следващото кръстовище. Μπορεῖτε ἁπλῶς νὰ μὲ ἀκολουθήσετε μὲ τὸ αὐτοκίνητο μέχρι ἐκεῖ. Пътувайте просто до последната спирка. Можете ли да ми помогнете? Ποῦ ὑπάρχει ἐδῶ κανένα καλὸ ἑστιατόριο. Можете и да карате след мен.

Бих искал / искала екскурзовод. Θὰ ἤθελα ἕναν γαλλόφωνο ξεναγό. Къде е катедралата? Ποῦ εἶναι τὸ μουσεῖο. Бих искал / искала екскурзовод. Къде може да се купят пощенски марки? Ποῦ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει κανεὶς λουλούδια. Θὰ ἤθελα ἕναν ἰταλόφωνο ξεναγό. Колко време трае туристическата обиколка? Θὰ ἤθελα ἕναν γερμανόφωνο ξεναγό. Къде е старият град? Ποῦ εἶναι ὁ καθεδρικὸς ναός. Къде е музеят? Ποῦ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει κανεὶς γραμματόσημα. Може ли да се резервира тук хотелска стая? Ποῦ εἶναι ἡ παλιὰ πόλη. Кога започва туристическата обиколка? Πότε τελειώνει ἡ ξενάγηση. Къде може да се купят билети? Ποῦ εἶναι τὸ λιμάνι. Кога свършва туристическата обиколка? Πόσο διαρκεῖ ἡ ξενάγηση. който говори италиански. Къде е замъкът? Πότε ἀρχίζει ἡ ξενάγηση. . Бих искал / искала екскурзовод. Къде е пристанището? Ποῦ εἶναι ἡ ἀγορά. Имате ли карта на града? Μπορεῖ κανεὶς νὰ κρατήσει ἕνα δωμάτιο ἐδῶ. който говори френски. Къде е пазарът? Ποῦ εἶναι τὸ παλάτι. Къде е туристическото бюро? Ἔχετε ἕναν χάρτη τῆς πόλεως.41 [ σαράντα ἕνα ] Προσανατολισμὸς 41 [ четирийсет и едно ] Ориентиране Ποῦ εἶναι τὸ γραφεῖο τουρισμοῦ. който говори немски. Къде може да се купят цветя? Ποῦ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει κανεὶς εἰσιτήρια.

Музеят отворен ли е в четвъртък? Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ πινακοθήκη τὴν Παρασκευή.42 [ σαράντα δύο ] Ἐπίσκεψη στὴν πόλη 42 [ четирийсет и две ] Разглеждане на града Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ ἀγορὰ τὴν Κυριακή. Има ли намаление за групи? Ὑπάρχει ἔκπτωση γιὰ παιδιά. Аз се интересувам от архитектура. Μὲ ἐνδιαφέρει ἡ τέχνη. Има ли намаление за студенти? Τί κτήριο εἶναι αὐτό. Кой е построил сградата? Μὲ ἐνδιαφέρει ἡ ἀρχιτεκτονική. Колко стара е сградата? Ποιός ἔχτισε τὸ κτήριο. Панаирът отворен ли е в понеделник? Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ ἔκθεση τὴν Τρίτη. Изложбата отворена ли е във вторник? Εἶναι ἀνοιχτὸς ὁ ζωολογικὸς κῆπος τὴν Τετάρτη. Аз се интересувам от живопис. . Може ли да се снима? Πρέπει νὰ πληρώσεις εἴσοδο. Каква е тази сграда? Πόσο παλιὸ εἶναι τὸ κτήριο. Μὲ ἐνδιαφέρει ἡ ζωγραφική. Колко струва входът? Ὑπάρχει ἔκπτωση γιὰ γκροὺπ / ὁμάδες πολλῶν ἀτόμων. Трябва ли да се плаща вход? Πόσο κοστίζει ἡ εἴσοδος. Има ли намаление за деца? Ὑπάρχει ἔκπτωση γιὰ φοιτητές. Галерията отворена ли е в петък? Ἐπιτρέπεται ἡ λήψη φωτογραφιῶν. Зоопаркът отворен ли е в сряда? Εἶναι ἀνοιχτὸ τὸ μουσεῖο τὴν Πέμπτη. Пазарът отворен ли е в неделя? Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ ἔκθεση τὴν Δευτέρα. Аз се интересувам от изкуство.

Къде има батерия? Ποῦ εἶναι οἱ πιγγουῖνοι. Къде са лъвовете? Ἔχω μιὰ φωτογραφικὴ μηχανή. Къде са тигрите и крокодилите? . Къде са горилите и зебрите? Ποῦ εἶναι οἱ τίγρεις καὶ οἱ κροκόδειλοι. Къде са носорозите? Ποῦ ὑπάρχει τουαλέττα. Къде са мечките? Ποῦ εἶναι οἱ ἐλέφαντες. Имам и камера. Там са жирафите. Къде са камилите? Ποῦ εἶναι οἱ γορίλλες καὶ οἱ ζέβρες. Къде са слоновете? Ποῦ εἶναι τὰ φίδια. Там е зоопаркът. Ποῦ εἶναι οἱ καμῆλες. Къде са кенгурутата? Ποῦ εἶναι οἱ ρινώκεροι. Ἐκεῖ εἶναι ἕνα ἑστιατόριο. Ποῦ εἶναι οἱ ἀρκοῦδες. Къде са змиите? Ποῦ εἶναι τὰ λιοντάρια.43 [ σαράντα τρία ] Στὸν ζωολογικὸ κῆπο 43 [ четирийсет и три ] В зоопарка Ἐκεῖ εἶναι ὁ ζωολογικὸς κῆπος. Там има ресторант. Там има кафене. Къде са пингвините? Ποῦ εἶναι τὰ καγκουρώ. Аз имам фотоапарат. Ποῦ ὑπάρχει μία μπαταρία. Ἐκεῖ εἶναι οἱ καμηλοπαρδάλεις. Къде има тоалетна? Ἐκεῖ εἶναι μία καφετέρια. Ἔχω καὶ μιὰ κινηματογραφικὴ κάμερα.

Бих искал / искала да седя най-отпред.44 [ σαράντα τέσσερα ] Ἡ βραδυνὴ ἔξοδος 44 [ четирийсет и четири ] Вечерна разходка Ὑπάρχει ἐδῶ ντισκοτέκ. Какво се играе тази вечер в театъра? Τί παίζει ἀπόψε στὸ σινεμά. Какво има тази вечер по телевизията? Ὑπάρχουν ἀκόμα εἰσιτήρια γιὰ τὸ θέατρο. Можете ли да ми препоръчате нещо? Πότε ἀρχίζει ἡ ταινία / ἡ παράσταση. Τί μοῦ συστήνετε. Можете ли да ми вземете билет? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ γήπεδο γκόλφ. Има ли още билети за театъра? Ὑπάρχουν ἀκόμη εἰσιτήρια γιὰ τὸ σινεμά. Бих искал / искала да седя най-отзад. Има ли тук наблизо игрище за тенис? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ ἐσωτερικὴ πισίνα. Θὰ ἤθελα μία θέση κάπου στὴν μέση. Θὰ ἤθελα μία θέση μπροστά-μπροστά. Има ли тук дискотека? Ὑπάρχει ἐδῶ [νάιτ-]κλάμπ. Бих искал / искала да седя някъде в средата. Има ли тук наблизо голф-игрище? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ γήπεδο τέννις. Кога започва представлението? Μπορεῖτε νὰ μοῦ βρεῖτε ἕνα εἰσιτήριο. Има ли тук нощен клуб? Ὑπάρχει ἐδῶ πάμπ. Какъв филм дават тази вечер в киното? Τί παίζει ἀπόψε ἡ τηλεόραση. Има ли още билети за футболния мач? Θὰ ἤθελα μία θέση πίσω-πίσω. Има ли още билети за киното? Ὑπάρχουν ἀκόμα εἰσιτήρια γιὰ τὸ μάτς. Има ли тук наблизо закрит басейн? . Има ли тук кръчма? Τί παράσταση ἔχει ἀπόψε στὸ θέατρο.

Как беше музиката? Πῶς ἦταν οἱ ἠθοποιοί. Може ли да се запазват билети? Θὰ ἤθελα μία θέση στὶς πίσω σειρές. Σήμερα παίζει μιὰ καλὴ ταινία. Колко време продължава филмът? Μπορεῖ κανεὶς νὰ κάνει κράτηση θέσεων. Филмът е съвсем нов. Ἡ ταινία εἶχε ἀγωνία. Но книгата към филма беше по-добра. Днес дават хубав филм. Кога започва представлението? Πόσο διαρκεῖ ἡ ταινία. Как бяха артистите? Ὑπῆρχαν ἀγγλικοὶ ὑπότιτλοι. Ποῦ εἶναι τὸ ταμεῖο. Къде е касата? Ὑπάρχουν ἀκόμη ἐλεύθερες θέσεις. Ἡ ταινία μόλις βγῆκε στὶς αἴθουσες. Θὰ ἤθελα μία θέση στὶς μπροστινὲς σειρές. Имаше ли субтитри на английски език? . Бих искал / искала да седя отзад. Бих искал / искала да седя в средата.45 [ σαράντα πέντε ] Στὸ σινεμὰ 45 [ четирийсет и пет ] В киното Θέλουμε νὰ πᾶμε σινεμά. Филмът не беше скучен. Ἀλλὰ τὸ βιβλίο ἦταν καλύτερο. Θὰ ἤθελα μία θέση στὶς μεσαῖες σειρές. Ἡ ταινία δὲν ἦταν βαρετή. Ние искаме да отидем на кино. Има ли още свободни места? Πόσο κοστίζουν τὰ εἰσιτήρια. Колко струват билетите? Πότε ἀρχίζει ἡ ταινία. Филмът беше напрегнат / вълнуващ. Πῶς ἦταν ἡ μουσική. Бих искал / искала да седя отпред.

ἴσως. Как намирате музиката? Λίγο δυνατά. С удоволствие. Никога не съм бил / била тук. Δὲν χορεύω τόσο καλά. Ἀλλὰ τὸ συγκρότημα παίζει πολὺ καλά. Често ли идвате тук? Ὄχι. Περιμένετε κανέναν. Да. Δὲν ἔχω ξαναέρθει ἐδῶ. по-добре някой друг път. за първи път. Аз не мога да танцувам добре. Съвсем просто е. Не. Танцувате ли? Ἀργότερα. Ὄχι. εἶναι ἡ πρώτη φορά. Малко силна. Но групата свири много добре.46 [ σαράντα ἕξι ] Στὴν ντισκοτὲκ 46 [ четирийсет и шест ] В дискотеката Εἶναι αὐτὴ ἡ θέση ἐλεύθερη. Πῶς σᾶς φαίνεται ἡ μουσική. Не. моя приятел. Ще Ви покажа. Чакате ли някого? Ναί. Ἔρχεσθε συχνὰ ἐδῶ. По-късно може би. Χορεύετε. Мястото свободно ли е? Μπορῶ νὰ καθίσω μαζύ σας. καλύτερα μία ἄλλη φορά. Ἐκεῖ στὸ βάθος / Ἐκεῖ πέρα· ἔρχεται! Ето го идва. Θὰ σᾶς δείξω. Може ли да седна при Вас? Εὐχαρίστως. τὸν φίλο μου. . Εἶναι πολὺ εὔκολο.

Не забравяй вратовръзките. четка за зъби и паста за зъби. Трябват ти носни кърпички. коланите. Вземи слънчевите очила. Χρειάζεσαι πετσέτες. Θέλεις νὰ πάρουμε καὶ ὁδικὸ χάρτη. Не забравяй пътническите чекове! Πάρε ἀντηλιακό. ризите.47 [ σαράντα ἑπτὰ ] Προετοιμασίες γιὰ τὸ ταξεῖδι 47 [ четирийсет и седем ] Подготовка за пътуване Πρέπει νὰ φτειάξεις τὴν βαλίτσα μας! Трябва да стегнеш багажа! Δὲν πρέπει νὰ ξεχάσεις τίποτα! Внимавай да не забравиш нещо! Χρειάζεσαι (μιὰ) μεγάλη βαλίτσα! Трябва ти голям куфар! Μὴν ξεχάσεις τὸ διαβατήριο. Искаш ли да вземеш пътеводител? Θέλεις νὰ πάρουμε καὶ ὀμπρέλλα. σανδάλια καὶ μπότες. нощниците и тениските. Не забравяй паспорта! Μὴν ξεχάσεις τὸ ἀεροπορικὸ εἰσιτήριο. τὶς ζῶνες καὶ τὰ σακίδια. Искаш ли да вземеш пътна карта? Θέλεις νὰ πάρουμε καὶ ταξειδιωτικὸ ὁδηγό. Вземи слънчевата шапка. сандали и ботуши. Искаш ли да вземеш чадър? Θυμήσου τὰ παντελόνια. Πάρε τὸ καπέλλο γιὰ τὸν ἥλιο. Не забравяй самолетния билет! Μὴν ξεχάσεις τὶς ταξειδιωτικὲς ἐπιταγές. Θυμήσου τὶς γραβάτες. Χρειάζεσαι παπούτσια. Вземи крем против слънце. Не забравяй панталоните. Θυμήσου τὶς πυτζάμες καὶ τὰ κοντομάνικα μπλουζάκια. чорапите. Πάρε τὰ γυαλιὰ ἡλίου. саката. σαποῦνι καὶ νυχοκόπτη. Χρειάζεσαι χτένα. сапун и ножичка. τὰ πουκάμισα καὶ τὶς κάλτσες. Трябват ти гребен. ὀδοντόβουρτσα καὶ ὀδοντόκρεμα. Трябват ти обувки. . Не забравяй пижамите.

Може ли да се наеме екипировка за гмуркане? Μπορεῖ κανεὶς νὰ νοικιάσει πέδιλα γιὰ θαλάσσιο σκί. Средно добър / добра съм. Μπορεῖ κανεὶς νὰ νοικιάσει μία σανίδα τοῦ σερφ. Може ли да се заеме шезлонг? Μπορεῖ κανεὶς νὰ δανεισθεῖ ἐδῶ μία βάρκα. Имаш ли ски? Ἔχεις παπούτσια τοῦ σκὶ μαζύ σου. Θὰ ἔκανα εὐχαρίστως κατάδυση. Може ли да се къпем там? Δὲν εἶναι ἐπικίνδυνο νὰ κάνεις μπάνιο ἐκεῖ. Това ми е познато вече.48 [ σαράντα ὀκτὼ ] Δραστηριότητες στὶς διακοπές 48 [ четирийсет и осем ] Занимания през отпуската Εἶναι καθαρὴ ἡ παραλία. Θὰ ἔκανα εὐχαρίστως θαλάσσιο σκί. Може ли да се заеме плажен чадър? Μπορεῖ κανεὶς νὰ δανειστεῖ ἐδῶ μία σαιζ-λόνγκ. Εἶμαι μέσου ἐπιπέδου.. Къде е ски лифтът? Ἔχεις πέδιλα τοῦ σκὶ μαζύ σου. Ποῦ εἶναι τὸ τελεφερίκ. Може ли да се заеме лодка? Θὰ ἔκανα εὐχαρίστως σέρφινγκ. Εἶμαι ἀρκετὰ ἐξοικειωμένος μὲ τὸ ἄθλημα. Къпането там не е ли опасно? Μπορεῖ κανεὶς νὰ δανεισθεῖ ἐδῶ μία ὀμπρέλλα. Имаш ли ски обувки? . Може ли да се наеме сърф? Μπορεῖ κανεὶς νὰ νοικιάσει ἐξοπλισμὸ κατάδυσης. Бих искал / искала да се гмуркам. Плажът чист ли е? Μπορεῖ κανεὶς νὰ κάνει μπάνιο ἐκεῖ. Бих искал / искала да карам водни ски. Може ли да се наемат водни ски? Εἶμαι ἀρχάριος. Аз съм начинаещ / начинаеща. Бих искал / искала да карам сърф.

Нямам представа. Ние играем футбол. Αὺτὴν τὴν στιγμὴ εἶναι ἰσοπαλία. Πηγαίνω σὲ ἕναν ἀθλητικὸ σύλλογο. Занимаваш ли се със спорт? Ναί. Ἡ γερμανικὴ ὁμάδα παίζει ἐναντίον τῆς ἀγγλικῆς. Ὁ διαιτητής εἶναι ἀπὸ τὸ Βέλγιο. Ποιός κερδίζει. Има също басейн със сауна. Τί ἔχει ἡ τηλεόραση. Ὑπάρχει καὶ μία πισίνα μὲ σάουνα. Съдията е от Белгия. Ὑπάρχει καὶ γήπεδο γκόλφ. В нашия град има футболен стадион. В момента резултатът е равен. Или караме велосипед / колело. Да. Πολλές φορές κολυμπᾶμε. Кой печели? Δὲν ἔχω ἰδέα. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Ходя в един спортен клуб. Ἢ κάνουμε ποδήλατο. Какво има по телевизията? Τώρα ἔχει ἕναν ἀγῶνα ποδοσφαίρου. Тъкмо дават футболен мач. Τώρα ἐκτελεῖται πέναλτυ. πρέπει νὰ κινοῦμαι. Στὴν πόλη μας ἔχουμε γήπεδο ποδοσφαίρου. аз трябва да се движа. Има и голф игрище.49 [ σαράντα ἐννέα ] Ὁ ἀθλητισμὸς 49 [ четирийсет и девет ] Спорт Κάνεις ἀθλητισμό. Понякога плуваме. Γκόλ! Ἕνα-μηδέν! Гол! Един на нула! . Сега бият дузпа. Немският отбор играе срещу английския.

. Да отидем на басейн? Ἔχεις διάθεση γιὰ κολῦμπι. Можеш ли да скачаш във водата? Ποῦ εἶναι τὰ ντούς. Водата е доста студена. Имаш ли хавлия? Ἔχεις μαγιώ. Студено ми е. Сега излизам от водата. Днес е горещо. Искаш ли да отидем да плуваме? Ἔχεις πετσέτα. Имаш ли бански костюм? Ξέρεις κολύμπι. Къде е душът? Ποῦ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει κανείς. Имаш ли бански гащета? Ἔχεις μαγιώ. Можеш ли да се гмуркаш? Ξέρεις νὰ κάνεις βουτιές. Τὸ νερὸ εἶναι πάρα πολὺ κρύο. Къде са очилата за плуване? Εἶναι βαθὺ τὸ νερό. Водата дълбока ли е? Εἶναι καθαρὸ τὸ νερό. Водата чиста ли е? Εἶναι ζεστὸ τὸ νερό. Πᾶμε στὴν πισίνα. Можеш ли да плуваш? Ξέρεις κατάδυση.50 [ πενῆντα ] Στὴν πισίνα 50 [ петдесет ] В басейна Σήμερα κάνει ζέστη. Къде е съблекалнята? Ποῦ εἶναι τὰ γυαλιὰ κολύμβησης. Водата топла ли е? Παγώνω. Βγαίνω τώρα ἀπὸ τὸ νερό.

Искам да купя една книга. Искам да отида в библиотеката. за да купя очила. за да купя един вестник. Искам да отида до павилиона. γιὰ νὰ ἀγοράσω φροῦτα καὶ λαχανικά. Искам да заема една книга. Θέλω νὰ ἀγοράσω μία ἐφημερίδα. . Θέλω νὰ ἀγοράσω ἕνα βιβλίο. Θέλω νὰ πάω στὸ περίπτερο. Искам да отида в супермаркета. γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα βιβλίο. Искам да купя един вестник. γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα ζευγάρι γυαλιά. за да купя една книга. Искам да отида в книжарницата. Θέλω νὰ ἀγοράσω ψωμάκια καὶ ψωμί. Θέλω νὰ πάω στὸ περίπτερο. Искам да отида до хлебарницата. Θέλω νὰ δανεισθῶ ἕνα βιβλίο. Искам да отида в оптичния магазин. Искам да отида в супермаркета.51 [ πενῆντα ἕνα ] Ψωνίζω 51 [ петдесет и едно ] Покупки Θέλω νὰ πάω στὴν βιβλιοθήκη. γιὰ νὰ ἀγοράσω ψωμάκια καὶ ψωμί. Искам да купя хлебчета и хляб. за да купя плодове и зеленчуци. Искам да отида в оптичния магазин. Искам да отида в книжарницата. Θέλω νὰ πάω στὸ βιβλιοπωλεῖο. γιὰ νὰ ἀγοράσω μιὰ εφημερίδα. Искам да купя плодове и зеленчуци. Искам да отида в библиотеката. Θέλω νὰ πάω στὸ κατάστημα ὀπτικῶν. Θέλω νὰ πάω στὸ σοῦπερ-μάρκετ. Θέλω νὰ πάω στὸ σοῦπερ-μάρκετ. Искам да отида до вестникарския павилион. γιὰ νὰ δανεισθῶ ἕνα βιβλίο. Искам да купя очила. Θέλω νὰ πάω στὸ κατάστημα ὀπτικῶν. за да заема една книга. Θέλω νὰ πάω στὸ φοῦρνο. Θέλω νὰ ἀγοράσω φροῦτα καὶ λαχανικά. Θέλω νὰ πάω στὸν φοῦρνο. Θέλω νὰ πάω στὸ βιβλιοπωλεῖο. за да купя хлебчета и хляб. Искам да отида до хлебарницата. Θέλω νὰ ἀγοράσω ἕνα ζευγάρι γυαλιά. Θέλω νὰ πάω στὴν βιβλιοθήκη.

Ποῦ εἶναι τὰ κοσμήματα. Ποῦ εἶναι τὰ εἴδη παιχνιδιού.52 [ πενῆντα δύο ] Στὸ κατάστημα 52 [ петдесет и две ] В магазина Πᾶμε σὲ ἕνα πολυκατάστημα. Къде са играчките? Χρειάζομαι μιὰ κούκλα καὶ ἕνα ἀρκουδάκι. . Трябват ми футболна топка и шах. Трябват ми дрелка и отвертка. Къде са мебелите? Χρειάζομαι μία ντουλάπα καὶ μία σιφινιέρα. Трябва да направя няколко покупки. Ποῦ εἶναι τὰ ἔπιπλα. Искам да напазарувам много неща. Къде са бижутата? Χρειάζομαι μία ἁλυσίδα καὶ ἕνα βραχιόλι. Θέλω νὰ ψωνίσω πολλὰ πράγματα. Ще отидем ли в магазина? Πρέπει νὰ ψωνίσω. Трябват ми пликове и хартия за писма. Трябват ми шкаф и скрин. Χρειάζομαι μιὰ μπάλλα ποδοσφαίρου καὶ ἕνα σκάκι. Χρειάζομαι ἕνα γραφεῖο καὶ ἕνα ράφι. Ποῦ εἶναι τὰ ἐργαλεῖα. Къде са канцеларските изделия? Χρειάζομαι φακέλλους καὶ χαρτὶ ἀλληλογραφίας. Ποῦ εἶναι τὰ εἴδη γραφείου. Χρειάζομαι στυλὸ καὶ μαρκαδόρους. Трябват ми пръстен и обеци. Трябват ми гердан и гривна. Трябват ми химикалки и маркери. Къде са инструментите? Χρειάζομαι ἕνα σφυρὶ καὶ μία πένσα. Χρειάζομαι ἕνα δαχτυλίδι καὶ σκουλαρίκια. Трябват ми от чук и клещи. Трябват ми кукла и плюшено мече. Трябват ми бюро и етажерка. Χρειάζομαι ἕνα τρυπάνι καὶ ἕνα κατσαβίδι.

Ψάχνω ζαχαροπλαστεῖο. Ψάχνουμε φαρμακεῖο. за да купим салам. Ψάχνουμε φαρμακεῖο. Ние търсим спортен магазин. Всъщност искам да купя торта. γιὰ νὰ ἀγοράσουμε σαλάμι. Аз търся бижутер. γιὰ νὰ ἀγοράσω μιὰ τούρτα. Ψάχνω κοσμηματοπωλεῖο. Аз търся сладкарница. Аз търся сладкарница. Ψάχνω κοσμηματοπωλεῖο. γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα δαχτυλίδι. Ψάχνω ζαχαροπλαστεῖο. Всъщност искам да купя лента. Всъщност искам да купя пръстен. Искамеда купим футболна топка. Ψάχνουμε μαγαζὶ μὲ ἀθλητικὰ εἴδη. Аз търся фотомагазин. Ние търсим спортен магазин. Σκοπεύω νὰ ἀγοράσω ἕνα φίλμ. γιὰ νὰ ἀγοράσουμε μία μπάλλα ποδοσφαίρου. Ψάχνουμε κρεοπωλεῖο. Ψάχνουμε κρεοπωλεῖο. Σκοπεύω νὰ ἀγοράσω μία τούρτα. за да купя пръстен. Θέλουμε νὰ ἀγοράσουμε σαλάμι. Ние търсим аптека. Θέλουμε νὰ ἀγοράσουμε φάρμακα. Аз търся фотомагазин. Σκοπεύω νὰ ἀγοράσω ἕνα δαχτυλίδι. за да купя торта. γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα φίλμ. Θέλουμε νὰ ἀγοράσουμε μία μπάλλα ποδοσφαίρου. . Искаме да купим салам. Ние търсим аптека. Аз търся бижутер. Ψάχνω φωτογραφεῖο. за да купим лекарства. γιὰ νὰ ἀγοράσουμε φάρμακα. за да купя лента.53 [ πενῆντα τρία ] Τὰ μαγαζιὰ 53 [ петдесет и три ] Магазини Ψάχνουμε μαγαζὶ μὲ ἀθλητικὰ εἴδη. Искаме да купим лекарства. за да купим футболна топка. Ψάχνω φωτογραφεῖο. Ние търсим месарница. Ние търсим месарница.

καφὲ ἢ λευκό. Какъв цвят желаете? Μαῦρο. Черен. Но не нещо прекалено скъпо. Εἶναι ἰδιαίτερα καλῆς ποιότητας. Θὰ τὴν τυλίξουμε γιὰ δῶρο. Μπορῶ ἐνδεχομένως νὰ τὴν ἀλλάξω. Бих искал / искала да купя подарък. От кожа естествено. . πραγματικά. Μοῦ ἀρέσει. Може би дамска чанта? Τί χρῶμα θὰ θέλατε. Ἐκεῖ πέρα. Или от изкуствена материя? Δερμάτινη. Μία τσάντα. От кожа ли е? Ἢ εἶναι ἀπὸ συνθετικὸ ὑλικό. Голяма или малка? Μπορῶ νὰ δῶ αὐτήν. Може ли да видя тази? Εἶναι δερμάτινη. ἀξίζει τὰ λεφτά της. εἶναι τὸ ταμεῖο. Може ли евентуално да я подменя? Φυσικά. Θὰ τὴν πάρω. Ἀλλὰ ὄχι κάτι πολὺ ἀκριβό.54 [ πενῆντα τέσσερα ] Γιὰ ψώνια 54 [ петдесет и четири ] Пазаруване Θὰ ἤθελα νὰ ἀγοράσω ἕνα δῶρο. Καὶ ἡ τσάντα. ἴσως. Ние ще я опаковаме като подарък. Разбира се. Ще я взема. φυσικά. Касата е там отсреща. Чантата действително е на много изгодна цена. Харесва ми. Това е особено добро качество. кафяв или бял? Μεγάλη ἢ μικρή.

Καὶ ἡ ἰατρικὴ ἀσφάλεια εἶναι δαπανηρή. Аз имам приятни колеги.55 [ πενῆντα πέντε ] Ἡ ἐργασία 55 [ петдесет и пет ] Работа Τί δουλειὰ κάνετε. Аз съм практикант. Аз работя на половин ден като медицинска сестра. Ἐγώ. Вече една година съм безработен. πηγαίνουμε πάντα στὸ κυλικεῖο. Κάνω τὴν πρακτική μου. Аз не печеля много. Скоро ще получаваме пенсия. На обяд винаги ходим в стола. Това е моят шеф. Δὲν βγάζω πολλά. Ἔχω συμπαθεῖς συναδέλφους. Бих искал / искала да стана инженер. Ψάχνω γιὰ δουλειά. Искам да следвам в университета. Θέλω νὰ σπουδάσω στὸ πανεπιστήμιο. И здравната осигуровка е висока. Αὐτὸς εἶναι τὸ ἀφεντικό μου. . Εἶμαι ἤδη ἕνα χρόνο ἄνεργος. Κάνω πρακτικὴ στὸ ἐξωτερικό. Мъжът ми е лекар по професия. δουλεύω λίγες ὧρες τὴν ἡμέρα ὡς νοσοκόμα. Аз съм на практика в чужбина. Τί θέλεις νὰ γίνεις ὅταν μεγαλώσεις. Какъв / каква искаш да станеш? Θὰ ἤθελα νὰ γίνω μηχανικός. Ἀλλὰ οἱ φόροι εἶναι ὑψηλοί. Σὲ αὐτήν τὴν χώρα. Καὶ οἱ δύο εἴμαστε συνταξιοῦχοι. Какъв / каква сте по професия? Ὁ ἄνδρας μοῦ εἶναι γιατρός. Τὸ μεσημέρι. ὑπάρχουν ὑπερβολικὰ πολλοὶ ἄνεργοι. Аз си търся работно място. В тази страна има много безработни. А данъците са високи.

. Гладни ли сте? Δὲν πεινᾶτε. Те са жадни. Той няма време. (Αὐτὴ) δὲν βαριέται. Δὲν ἔχουμε κέφι. Δὲν διψᾶνε. Ἔχω χρόνο имам време (Αὐτὸς) ἔχει χρόνο. Аз не се страхувам. Не сте ли гладни? Διψάω жаден / жадна съм Διψᾶνε. Тя не скучае. Той има време. Ние имаме желание / настроение. Аз се страхувам. Πεινάω гладен / гладна съм Πεινᾶτε. Φοβᾶμαι страхувам се Φοβᾶμαι. Тя скучае.56 [ πενῆντα ἕξι ] Τὰ συναισθήματα 56 [ петдесет и шест ] Чувства Ἔχω κέφι имам желание / настроение Ἔχουμε κέφι. Те не са жадни. Δὲν φοβᾶμαι. Βαριέμαι скучая (Αὺτὴ) βαριέται. (Αὐτὸς) δὲν ἔχει χρόνο. Ние нямаме желание / настроение.

Постоянно ме боли гърбът. Имам час за 10. Понякога ме боли коремът. Как се казвате? Παρακαλῶ. Често имам главоболие. Ἔχω συχνὰ πονοκεφάλους. Ποῦ εἶσθε ἀσφαλισμένος / ἀσφαλισμένη. Къде сте застрахован / застрахована? Τί μπορῶ νὰ κάνω γιὰ σᾶς. Θὰ σᾶς δώσω μία συνταγὴ γιὰ τὸ φαρμακεῖο. Θὰ σᾶς κάνω μία ἔνεση. Моля. Ще Ви напиша рецепта. Кръвното налягане е нормално. ξαπλῶστε! Легнете на кушетката. Какво мога да направя за Вас? Ἔχετε πόνους. Къде Ви боли? Πονάει συνέχεια ἡ πλάτη μου. περιμένετε στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς. Παρακαλῶ. Θὰ σᾶς δώσω χάπια. Имате ли болки? Ποῦ πονᾶτε. Аз имам час при лекаря. Ὁ γιατρὸς θὰ ἔρθει ἀμέσως. Τὸ ραντεβοῦ εἶναι στὶς 10 (δέκα). моля! Ἡ πίεση εἶναι ἐντάξει.57 [ πενῆντα ἑπτὰ ] Στὸν γιατρὸ 57 [ петдесет и седем ] При лекаря Ἔχω ἕνα ραντεβοῦ στὸν γιατρό. Ще Ви дам таблетки. Πῶς εἶναι τὸ ὄνομὰ σας. / Πῶς λέγεσθε. Лекарят ще дойде веднага. моля! Παρακαλῶ. γδυθεῖτε ἀπὸ τὴν μέση καὶ πάνω! Съблечете се до кръста. седнете в чакалнята. Ще Ви направя инжекция. Πολλὲς φορὲς πονάει ἡ κοιλιά μου. .

Рисувам очите и устата. Човекът носи шапка. Φοράει καὶ ἕνα κασκὸλ γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό.58 [ πενῆντα ὀκτὼ ] Τὰ μέρη τοῦ σώματος 58 [ петдесет и осем ] Частите на тялото Σχεδιάζω ἕναν ἄνδρα. Πρῶτα τὸ κεφάλι. Човекът танцува и се смее. Той не носи панталон и палто. καὶ κάνει κρύο. Аз рисувам човек. И ушите му не се виждат. Косата му не се вижда. Гърбът му също не се вижда. Ръцете му са силни. Ἀλλὰ ὁ ἄνδρας δὲν παγώνει. Τὰ μαλλιὰ δὲν φαίνονται. Ὁ ἄνδρας ἔχει μεγάλη μύτη. Зима е и е студено. Τὰ πόδια εἶναι ἐπίσης γυμνασμένα. Ὁ ἄντρας εἶναι ἀπὸ χιόνι. Първо главата. Човекът има дълъг нос. οὔτε παλτό. Ὁ ἄνδρας φοράει καπέλλο. Но не му е студено. . И краката му са силни. Κρατάει ἕνα μπαστοῦνι στα χέρια. Той е снежен човек. Той носи пръчка в ръцете си. Σχεδιάζω τὰ μάτια καὶ τὸ στόμα. Οὔτε ἡ πλάτη φαίνεται. Човекът е от сняг. Εἶναι ἕνας χιονάνθρωπος. Εἶναι χειμῶνας. Τὰ χέρια εἶναι γυμνασμένα. Δὲν φοράει παντελόνι. Носи и шал около врата си. Οὔτε τὰ αὐτιὰ φαίνονται. Ὁ άνδρας χορεύει καὶ γελάει.

Мога ли да го изпратя с въздушна поща? Πόσο θὰ κάνει μέχρι νὰ φθάσει. Кой номер избрахте? Πρέπει πρῶτα νὰ πάρετε τὸ μηδέν! Първо трябва да изберете нула! . Γιὰ μία κάρτα καὶ ἕνα γράμμα. Имате ли фонокарти? Ἔχετε τηλεφωνικὸ κατάλογο.59 [ πενῆντα ἐννέα ] Στὸ ταχυδρομεῖο 59 [ петдесет и девет ] В пощата Ποῦ εἶναι τὸ πλησιέστερο ταχυδρομεῖο. Колко тежи колетът? Μπορῶ νὰ τὸ στείλω ἀεροπορικῶς. Далеч ли е до най-близката пощенска служба? Ποῦ εἶναι τὸ πλησιέστερο γραμματοκιβώτιο. Имате ли телефонен указател? Ξέρετε τὸν κωδικὸ κλήσεως τῆς Αὐστρίας. За една картичка и едно писмо. Момент. Къде е най-близката телефонна кабина? Ἔχετε τηλεκάρτες. Πόσο κοστίζει ἕνα γραμματόσημο γιὰ Ἀμερική. Къде мога да се обадя по телефон? Ποῦ εἶναι ὁ πλησιέστερος τηλεφωνικὸς θάλαμος. Трябват ми няколко пощенски марки. Ποιόν ἀριθμὸ πήρατε. За колко време ще пристигне? Ποῦ μπορῶ νὰ κάνω ἕνα τηλεφώνημα. Къде е най-близката пощенска кутия? Χρειάζομαι δύο γραμματόσημα. Телефонната линия постоянно е заета. Ἡ γραμμὴ εἶναι πάντα κατειλημμένη. ще проверя. Колко е пощенската такса до Америка? Πόσο ζυγίζει τὸ πακέτο. Къде е най-близката пощенска служба? Εἶναι μακρυὰ ὣς τὸ πλησιέστερο ταχυδρομεῖο. Знаете ли телефонния код на Австрия? Μια στιγμή· θὰ κοιτάξω.

Коя кредитна карта може да се използва? . Θὰ ἤθελα νὰ κάνω ἐνημέρωση τοῦ λογαριασμοῦ μου. ὁ ἀριθμὸς τοῦ λογαριασμοῦ μου. Бих искал / искала да изтегля пари от сметката си. Къде да се подпиша? Περιμένω ἕνα ἔμβασμα ἀπὸ [τὴν] Γερμανία. Каква сума може да се тегли? Ποιές πιστωτικὲς κάρτες μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει κανείς. Какви са таксите? Ποῦ πρέπει νὰ ὑπογράψω. Това е номера на метката ми. Бих искал / искала да внеса пари по сметката си. Παρακαλῶ. Ὁρίστε τὸ διαβατήριὸ μου. Ἔχουν ἔρθει τὰ χρήματα. Моля. Това е адресът ми. Θὰ ἤθελα νὰ κάνω ἀνάληψη ἀπὸ τὸν λογαριασμὸ μου. дайте ми дребни банкноти. Трябват ми щатски долари. Тук има ли банкомат? Πόσα χρήματα μπορεῖ νὰ βγάλει κανείς. Ὑπάρχει ἐδῶ μηχάνημα αὐτόματης ἀνάληψης. Бих искал / искала да обменя тези пари. Ὁρίστε. Πόσο εἶναι ἡ ἐπιβάρυνση. Очаквам превод от Германия. Бих искал / искала да взема извлеченията от сметката. Χρειάζομαι δολλάρια Ἀμερικῆς. Καὶ αὐτή εἶναι ἡ διεύθυνσή μου. Парите пристигнаха ли? Θὰ ἤθελα συνάλλαγμα. Бих искал / искала да осребря един пътнически чек. Θὰ ἤθελα νὰ εξαργυρώσω μία ταξειδιωτικὴ ἐπιταγή.60 [ ἑξῆντα ] Στὴν τράπεζα 60 [ шейсет ] В банката Θὰ ἤθελα νὰ ἀνοίξω ἕναν λογαριασμό. Ето паспорта ми. Бих искал / искала да си отворя сметка. δώστε μου μικρὰ χαρτονομίσματα. Θὰ ἤθελα νὰ καταθέσω χρήματα στὸν λογαριασμὸ μου.

Осмият месец е август. октомври. Ὁ ἔβδομος μῆνας εἶναι ὁ Ἰούλιος. септември. ноември и декември. Δώδεκα μῆνες εἶναι ἕνας χρόνος. Σεπτέμβριος. Петият месец е май. Деветият месец е септември.61 [ ἑξῆντα ἕνα ] Τὰ ἀριθμητικὰ 61 [ шейсет и едно ] Числителни редни Ὁ πρῶτος μῆνας εἶναι ὁ Ἰανουάριος. Дванайсет месеца са една година. Шест месеца са половин година. Ὁ τέταρτος μῆνας εἶναι ὁ Ἀπρίλιος. Αὔγουστος. Ὁ ἑνδέκατος μῆνας εἶναι ὁ Νοέμβριος. Ὁ ἕκτος μῆνας εἶναι ὁ Ἰούνιος. януари. юли. Първият месец е януари. август. Ὁ όγδοος μῆνας εἶναι ὁ Αὔγουστος. май и юни. Μάρτιος. Шестият месец е юни. Ὁ δωδέκατος μῆνας εἶναι ὁ Δεκέμβριος. Ἕξι μῆνες εἶναι μισὸς χρόνος. Μάιος καὶ Ἰούνιος. март. Ἰούλιος. Десетият месец е октомври. Φεβρουάριος. Ὁ πέμπτος μῆνας εἶναι ὁ Μάιος. април. Ὁ ἔνατος μῆνας εἶναι ὁ Σεπτέμβριος. Четвъртият месец е април. Третият месец е март. . Седмият месец е юли. Вторият месец е февруари. Ὁ δεύτερος μῆνας εἶναι ὁ Φεβρουάριος. Ὁ δέκατος μῆνας εἶναι ὁ Ὀκτώβριος. февруари. Дванайсетият месец е декември. Νοέμβριος καὶ Δεκέμβριος. Единайсетият месец е ноември. Ἀπρίλιος. Ἰανουάριος. Ὀκτώβριος. Ὁ τρίτος μῆνας εἶναι ὁ Μάρτιος.

Ἐγὼ ἀπαντάω / ἀπαντῶ. Да. аз не го питам често. веднага идваме. Не. Ἔρχομαι идвам Ἔρχεσθε. Да. δὲν τὸν ρωτάω συχνά. παρακαλῶ. Да. Не. δουλεύει τώρα. Δουλεύω работя (Αὐτὸς) δουλεύει τώρα. Често ли питате учителя? Ὄχι. те учат малко. Идвате ли? Ναί.62 [ ἑξῆντα δύο ] Θέτω ἐρωτήσεις (α’) 62 [ шейсет и две ] Задаване на въпроси 1 Διαβάζω уча Διαβάζουν πολὺ οἱ μαθητές. . Отговорете. Ρωτάω питам Ρωτᾶτε συχνὰ τὸν δάσκαλο. διαβάζουν λίγο. Μένω живея Μένετε στὸ Βερολῖνο. μένω στὸ Βερολῖνο. той работи сега. отговарям Ἀπαντῆστε. Аз отговарям. Ἀπαντάω / ἀπαντῶ. ἐρχόμαστε ἀμέσως. Той работи ли сега? Ναί. В Берлин ли живеете? Ναί. Учениците учат ли много? Ὄχι. моля. аз живея в Берлин.

Аз имам пуловер. Къде има пералня? Ἔχω ἕνα πιάτο. Ποῦ ὑπάρχει γήπεδο τέννις. Имам също яке и дънки. Πονάει τὸ πόδι μου καὶ τὸ χέρι μου. Ἔχω ἕνα μαχαῖρι. Ти имаш ли хоби? Παίζω ποδόσφαιρο. Ποῦ ὑπάρχει ἕνας γιατρός. Ποῦ ὑπάρχει ἁλάτι καὶ πιπέρι. Ἔχω μία μηχανή. Аз играя тенис. Ποῦ ὑπάρχει πλυντήριο. ἕνα πηροῦνι καὶ ἕνα κουτάλι. Аз играя футбол. вилица и лъжица. Аз имам кола. Къде има игрище за тенис? Ἐσὺ ἔχεις κανένα χόμπυ. Къде има паркинг? Ἔχω ἕνα πουλλόβερ. Ποῦ ὑπάρχει χῶρος στάθμευσης / πάρκιγγ. Аз имам хоби. Къде има футболно игрище? Πονάει τὸ χέρι μου. Ходилото и китката също ме болят. Παίζω τέννις.63 [ ἑξῆντα τρία ] Θέτω ἐρωτήσεις (β’) 63 [ шейсет и три ] Задаване на въпроси 2 Ἔχω ἕνα χόμπυ. Ποῦ ὑπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου. Имам и мотор. Къде има сол и черен пипер? . Ἔχω ἐπίσης ἕνα μπουφὰν καὶ ἕνα τζῆν παντελόνι. Имам нож. Ръката ме боли. Аз имам чиния. Къде има лекар? Ἔχω ἕνα αὐτοκίνητο.

аз я разбирам добре. не ги разбирам съвсем добре.64 [ ἑξῆντα τέσσερα ] ἡ ἄρνηση (α’) 64 [ шейсет и четири ] Отрицание 1 Δὲν [τὴν] καταλαβαίνω τὴν λέξη. Не. Δὲν [τὴν] καταλαβαίνω τὴν σημασία. ἡ φίλη Приятелка Ἔχετε φίλη. ὁ δάσκαλος Учител [Τὸν] καταλαβαίνετε τὸν δάσκαλο. ἡ δασκάλα Учителка [Τὴν] καταλαβαίνετε τὴν δασκάλα. Разбирате ли учителката? Ναί. Δὲν [τὴν] καταλαβαίνω τὴν πρόταση. Да. τὸν καταλαβαίνω καλά. Аз не разбирам значението. δὲν ἔχω. Имате ли приятелка? Ναί. Аз не разбирам думата. Имате ли дъщеря? Ὄχι. Разбирате ли учителя? Ναί. нямам. Да. οἱ ἄνθρωποι Хора [Τοὺς] καταλαβαίνετε τοὺς ἀνθρώπους. . τὴν καταλαβαίνω καλά. Не. δὲν τοὺς καταλαβαίνω τόσο καλά. Разбирате ли хората? Ὄχι. ἔχω. Аз не разбирам изречението. аз го разбирам добре. Да. имам. ἡ κόρη Дъщеря Ἔχετε κόρη.

Не. не искам повече. Θὰ ἤθελες καὶ ἄλλη σούπα. δὲν θέλω ἄλλη σούπα. Ἀλλὰ σὲ πολὺ λίγο θὰ εἶμαι (ἕτοιμος / ἕτοιμη). . Искаш ли още супа? Ὄχι. Отдавна ли живееш тук? Ὄχι. Ще пътуваш ли утре за вкъщи? Ὄχι· τὸ σαββατοκύριακο. μόνο ἕναν μῆνα. εἶναι μόλις δεκαεπτά.65 [ ἑξῆντα πέντε ] ἡ ἄρνηση (β’) 65 [ шейсет и пет ] Отрицание 2 Εἶναι ἀκριβὸ τὸ δαχτυλίδι. Не. κοστίζει μόνο ἑκατὸ[ν] εὐρώ. Не. Πηγαίνεις / Πᾶς αὔριο σπίτι. Μένεις καιρὸ ἐδῶ. Но искам още един сладолед. Но вече познавам много хора. Не. Готов / готова ли си вече? Ὄχι ἀκόμα. Εἶσαι ἕτοιμος / ἕτοιμη. Но вече има приятел. Не. Ὅμως. той струва само сто евро. тя е едва на седемнайсет. още не. Но ей сега съм готов / готова. Но аз има само петдесет. ἐγὼ ἔχω μόνο πενῆντα. Ἀλλὰ ἔχει ἤδη φίλο. чак в края на седмицата. едва от един месец. Не. Скъп ли е пръстенът? Ὄχι. Ἀλλὰ ἔχω ἤδη πολλοὺς γνωστούς. Дъщеря ти голяма ли е вече? Ὄχι. Но още в неделя ще се върна. Ἀλλὰ τὴν Κυριακὴ κιόλας θὰ ἐπιστρέψω. Ἔχει ἐνηλικιωθεῖ ἡ κόρη σου. Ἀλλὰ ἕνα παγωτό.

Ἡ γιαγιά μας εἶναι ὑγιής. ἐμεῖς – δικό μας ние – наш / ни Ὁ παπποῦς μας εἶναι ἄρρωστος. ἐσεῖς – δικό σας вие – ваш / ви Παιδιά. Не мога да намеря моя билет / своя билет / билета си.66 [ ἑξῆντα ἕξι ] Οἱ κτητικὲς ἀντωνυμίες (α’) 66 [ шейсет и шест ] Притежателни местоимения 1 ἐγὼ – δικό μου аз – мой / свой / си Δὲν βρίσκω τὸ κλειδί μου. Деца. Δὲν βρίσκω τὸ εἰσιτήριό μου. къде е вашият баща / баща ви? Παιδιά. Знаеш ли къде е неговият билет / билетът му? αὐτὴ – δικό της тя – неин / й Ἔχασε τὰ λεφτὰ της. Знаеш ли къде е неговият ключ / ключът му? Ξέρεις ποῦ εἶναι τὸ εἰσιτήριὸ του. Ἔχασε καὶ τὴν πιστωτική της κάρτα. Нейната кредитна карта /кредитната й карта също я няма. Не мога да намеря моя ключ / своя ключ / ключа си. Нашият дядо / дядо ни е болен. Намери ли твоя ключ /своя ключ / ключа си? Βρῆκες τὸ εἰσιτήριό σου. Намери ли твоя билет /своя билет / билета си? αὐτὸς – δικό του той – негов / му Ξέρεις ποῦ εἶναι τὸ κλειδί του. Нейните пари / парите й ги няма. ἐσύ – δικὸ σου ти – твой / свой / си Βρῆκες τὸ κλειδί σου. ποῦ εἶναι ἡ μαμά / μητέρα σας. Нашата баба / баба ни е здрава. Деца. ποῦ εἶναι ὁ μπαμπᾶς / πατέρας σας. къде е вашата майка /майка ви? .

ἔρχονται οἱ γονεῖς τους! Но ей там техните родители / родителите им идват! ἐσεῖς – δικό σας Вие – Ваш / Ви Πῶς ἦταν τὸ ταξεῖδι σας. Той загуби своя паспорт / паспорта си. Как беше Вашето пътуване / пътуването Ви. κύριε Μύλλερ. Той забрави своите очила / очилата си. Μά. κυρία Σμίθ. ποῦ [τὸ] ἔχει τὸ διαβατήριό του. Ἀλλὰ νά. Къде е Вашият мъж / мъжът Ви. госпожо Шмит? . Децата не могат да намерят своите родители / родителите си. Неговият часовник / часовникът му е повреден. господин Мюлер? Ποῦ εἶναι ἡ γυναῖκα σας. Къде ли са неговите очила / очилата му? τὸ ρολόι Часовник Τὸ ρολόι του χάλασε. τὸ διαβατήριο Паспорт Ἔχασε τὸ διαβατήριό του. госпожо Шмит? Ποῦ εἶναι ὁ ἄντρας σας. Къде е Вашата жена / жена Ви. Как беше Вашето пътуване / пътуването Ви. ποῦ [τὰ] ἔχει τὰ γυαλιά του. κυρία Σμίθ. Часовникът виси на стената.67 [ ἑξῆντα ἑπτὰ ] Οἱ κτητικὲς ἀντωνυμίες (β’) 67 [ шейсет и седем ] Притежателни местоимения 2 τὰ γυαλιὰ Очила Ξέχασε τὰ γυαλιά του. κύριε Μύλλερ. Τὸ ρολόι κρέμεται στὸν τοῖχο. Къде ли е неговият паспорт / паспортът му? αὐτὰ – δικό τους те – техен / свои / си Τὰ παιδιὰ δὲν μποροῦν νὰ βροῦν τοὺς γονεῖς τους. Μά. господин Мюлер? ἐσεῖς – δικό σας Вие – Ваш / Ви Πῶς ἦταν τὸ ταξεῖδι σας.

Жена с тегло 100 килограма е дебела. Нашият дядо е много стар. Ἡ εφημερίδα εἶναι φθηνή. Ἡ ἀράχνη εἶναι ἄσχημη. Слонът е голям. μεγάλος καὶ μικρὸς (σὲ ἡλικία) / νέος καὶ γέρος стар и млад Ὁ παπποῦς μας εἶναι πολὺ μεγάλος. χοντρὸς καὶ ἀδύνατος дебел и слаб Μία γυναῖκα βάρους 100 [=ἑκατὸ] κιλῶν εἶναι χοντρή. Преди 70 години е бил още млад. Ἕνας ἄνδρας βάρους 50 [=πενῆντα] κιλῶν εἶναι ἀδύνατος. ἦταν ἀκόμη νέος. . ὄμορφος καὶ ἄσχημος красив и грозен Ἡ πεταλούδα εἶναι ὄμορφη. Колата е скъпа. Τὸ ποντίκι εἶναι μικρό. Нощта е тъмна. Пеперудата е красива. Мъж с тегло 50 килограма е слаб. Паякът е грозен. Денят е светъл. ἀκριβὸ καὶ φθηνὸ скъп и евтин Τὸ αὐτοκίνητο εἶναι ἀκριβό. Вестникът е евтин.68 [ ἑξῆντα ὀκτὼ ] μεγάλο – μικρὸ 68 [ шейсет и осем ] голям – малък μεγάλο καὶ μικρὸ голям и малък Ὁ ἐλέφαντας εἶναι μεγάλος. Ἡ [ἡ]μέρα εἶναι φωτεινή. Мишката е малка. Πρὶν [ἀπὸ] 70 [=ἑβδομῆντα] χρόνια. σκοτεινὸς καὶ φωτεινὸς тъмен и светъл Ἡ νύχτα εἶναι σκοτεινή.

Θέλω νὰ γράψω κάτι. Искам да спя. Трябва ми химикалка. Тук има ли лист хартия и химикалка? . Ὑπάρχει ἐδῶ καμμία λάμπα. Трябва ми легло. Тук има ли легло? Χρειάζομαι μία λάμπα. Трябва ми камера. Искам да чета. Трябва ми телефон. Искам да изпратя е-майл. Искам да снимам. Θέλω νὰ τηλεφωνήσω. Трябва ми лампа. Θέλω νὰ στείλω ἕνα ἦ-μαίηλ. Тук има ли камера? Χρειάζομαι ἕναν ὑπολογιστή. Искам да напиша нещо. Тук има ли лампа? Χρειάζομαι ἕνα τηλέφωνο. Ὑπάρχει ἐδῶ ὑπολογιστής. Ὑπάρχει ἐδῶ ἕνα φύλλο χαρτὶ καὶ ἕνα στυλό. Θέλω νὰ διαβάσω. Θέλω νὰ τραβήξω φωτογραφίες. Тук има ли компютър? Χρειάζομαι ἕνα στυλό. Искам да се обадя. Трябва ми компютър. Ὑπάρχει ἐδῶ κανένα κρεββάτι. Тук има ли телефон? Χρειάζομαι μία κάμερα. Ὑπάρχει ἐδῶ τηλέφωνο. Θέλω νὰ κοιμηθῶ. Ὑπάρχει ἐδῶ καμμία κάμερα.69 [ ἑξῆντα ἐννέα ] χρειάζομαι – θέλω 69 [ шейсет и девет ] трябва ми / имам нужда – искам Χρειάζομαι ἕνα κρεββάτι.

Той иска огънче. Те искат да се обадят по телефона. παρακαλῶ. Желаете ли кафе? Ἢ μήπως θὰ προτιμούσατε ἕνα τσάι. искам. Желаете ли такси? Θὰ ἤθελαν νὰ κάνουν ἕνα τηλεφώνημα. Искате ли цигара? Θὰ ἤθελε φωτιά. Какво обичате / желаете. Искам да си отдъхна малко. Искате ли да танцувате? Θὰ θέλατε νὰ πᾶμε περίπατο. . Θὰ θέλατε ἕνα ταξί. Искам да пия нещо. Θὰ ἤθελες ἕνα τσιγάρο. Искам да ям нещо. Θὰ ἤθελα νὰ φάω κάτι. Θὰ ἤθελα νὰ σὰς καλέσω σὲ κάτι. Бих искал / искала да Ви попитам нещо. Ние искаме да се приберем вкъщи. Θὰ ἤθελα νὰ σὰς παρακαλέσω γιὰ κάτι. бих искал нещо Θὰ θέλατε νὰ καπνίσετε. Или предпочитате чай? Θὰ θέλαμε νὰ πᾶμε σπίτι. Θὰ ἤθελα νὰ ξεκουραστῶ λίγο. Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ρωτήσω κάτι. моля? Θὰ θέλατε ἕναν καφέ. Бих искал / искала да Ви помоля за нещо. Искате ли да пушите? Θὰ θέλατε νὰ χορέψετε. Τί θὰ θέλατε. Бих искал / искала да Ви поканя на нещо. Искам да пуша. бих желал. Искате ли да се разходите? Θὰ ἤθελα νὰ καπνίσω. Θὰ ἤθελα νὰ πιῶ κάτι.70 [ ἑβδομῆντα ] θὰ ἤθελα κάτι 70 [ седемдесет ] желая.

Не искам да ходя там. Какво искате? Θέλετε νὰ παίξουμε ποδόσφαιρο. Искам да си отида у дома. Θέλω νὰ μείνω μόνος / μόνη. До утре ли желаете да останете? Θέλετε νὰ πληρώσετε αὔριο τὸν λογαριασμό. Не искам да закъснявам. На кино ли искате да отидете? Θέλετε νὰ πᾶμε στὴν καφετέρια.71 [ ἑβδομῆντα ἕνα ] θέλω κάτι 71 [ седемдесет и едно ] искам. Искам да съм сам / сама. Δὲν θέλω νὰ πάω. Θέλω νὰ μείνω [στὸ] σπίτι. желая нещо Τί θέλετε. Искате ли да посетите приятелите си? θέλω Искам Δὲν θέλω νὰ ἀργήσω. Утре ли искате да заминете? Θέλετε νὰ μείνετε ὣς αὔριο. Искам да остана у дома. Утре ли желаете да платите сметката? Θέλετε νὰ πᾶμε στὴν ντίσκο. Искаш ли да спиш тук? Θέλετε νὰ φύγετε αὔριο. Θέλεις νὰ μείνουμε ἐδῶ. Θέλω νὰ πάω [στὸ] σπίτι. На дискотека ли искате да отидете? Θέλετε νὰ πᾶμε [στὸ] σινεμά. Искаш ли да останеш тук? Θέλεις νὰ φᾶμε ἐδῶ. В кафенето ли искате да отидете? . Искате ли да играете футбол? Θέλετε νὰ ἐπισκεφθοῦμε φίλους. Искаш ли да се храниш тук? Θέλεις νὰ κοιμηθοῦμε ἐδῶ.

Πρέπει νὰ ψωνίσει. Πρέπει νὰ σηκωθεῖς νωρίς. Πρέπει νὰ περιμένετε τὸ ταξί. Πρέπει νὰ βάλει βενζίνη. Πρέπει νὰ πλύνει τὸ αὐτοκίνητο. Тя трябва да изчисти жилището. Ние трябва да тръгваме веднага за училище. Трябва да платя хотела. Тя трябва да пазарува. Вие трябва да чакате автобуса. Πρέπει νὰ καθαρίσει τὸ σπίτι. Ние трябва да тръгваме веднага за работа. Той трябва да измие колата. Πρέπει νὰ δουλέψεις πολύ. Той трябва да зареди колата. Той трябва да поправи колата. Πρέπει νὰ περιμένετε τὸ τραῖνο. Πρέπει νὰ πᾶμε ἀμέσως στὸν γιατρό. Вие трябва да чакате влака. Ние трябва да отидем веднага на лекар. Πρέπει νὰ πληρώσω τὸ ξενοδοχεῖο. Πρέπει νὰ εἶσαι συνεπής. Трябва да работиш много. Πρέπει νὰ πλύνει τὰ ροῦχα. Πρέπει νὰ ἐπισκευάσει τὸ αὐτοκίνητο. Трябва да станеш рано. Πρέπει νὰ πᾶμε ἀμέσως στὸ σχολεῖο. Вие трябва да чакате таксито. . Πρέπει νὰ περιμένετε τὸ λεωφορεῖο.72 [ ἑβδομῆντα δύο ] πρέπει νὰ κάνω κάτι 72 [ седемдесет и две ] трябва да направя нещо πρέπει Трябва Πρέπει νὰ στείλω τὸ γράμμα. Трябва да изпратя писмото. Тя трябва да изпере прането. Πρέπει νὰ πᾶμε ἀμέσως στὴν δουλειά. Трябва да си точен.

Може ли да платим поотделно? . Може ли да се пуши тук? Μπορεῖ κανεὶς νὰ πληρώσει μὲ πιστωτικὴ κάρτα. Δὲν επιτρέπεται νὰ κοιμηθεῖ στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου. Той не може да спи на гарата. Може ли да се обадя по телефона? Μπορῶ νὰ ρωτήσω κάτι. Можеш ли вече да караш кола? [Σοῦ] ἐπιτρέπεται νὰ πίνεις ἀλκοόλ. Може ли да попитам нещо? Μπορῶ νὰ πῶ κάτι. Може ли да се плаща с кредитна карта? Μπορεῖ κανεὶς νὰ πληρώσει μὲ ἐπιταγή. Може ли да се плаща само в брой? Μπορῶ νὰ κάνω ἕνα τηλέφωνο. Той не може да спи в колата. Може ли да седнем? Μποροῦμε νὰ ἔχουμε τὸ μενού. Можеш ли вече да пиеш алкохол? [Σοῦ] επιτρέπεται νὰ ταξιδεύεις μόνος στὸ ἐξωτερικό. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κοιμηθεῖ στὸ αὐτοκίνητο. Той не може да спи в парка. Μποροῦμε νὰ καθίσουμε. Можеш ли вече да пътуваш сам / сама в чужбина? ἐπιτρέπεται / μπορῶ мога / разрешено ми е / бива Μποροῦμε νὰ καπνίσουμε ἐδῶ. Може ли да пушим тук? Ἐπιτρέπεται τὸ κάπνισμα ἐδῶ. Може ли да кажа нещо? Δὲν ἐπιτρέπεται / ἀπαγορεύεται νὰ κοιμηθεῖ στὸ πάρκο.73 [ ἑβδομῆντα τρία ] ἐπιτρέπεται νὰ κάνω κάτι 73 [ седемдесет и три ] мога / разрешено ми е / бива [Σοῦ] ἐπιτρέπεται νὰ ὁδηγεῖς αὐτοκίνητο. Може ли да се плаща с чек? Μόνο [μὲ] μετρητὰ μπορεῖ νὰ πληρώσει κανείς. Може ли менюто? Μποροῦμε νὰ πληρώσουμε χωριστά.

Οἱ φωτογραφίες εἶναι στὴν κάμερα. Снимките са в камерата. моля. παρακαλῶ. Не много късо. Стъклото е счупено. Може ли да поправите обувките? Μπορεῖτε νὰ μοῦ δώσετε φωτιά. παρακαλῶ. Може ли да поправите часовника? Ἔσπασε τὸ γυαλί. Може ли да мe подстрижете ? Ὄχι πολὺ κοντά. Μπορεῖτε νὰ ἐμφανίσετε τὶς φωτογραφίες. Батерията е изтощена. Имате ли пепелник? Καπνίζετε ποῦρα. Имате ли кибрит или запалка? Ἔχετε σταχτοδοχεῖο. Може ли да почистите панталона? Μπορεῖτε νὰ φτιάξετε τὰ παπούτσια. Пушите ли лула? . Пушите ли пури? Καπνίζετε τσιγάρα. Може ли да изгладите ризата? Μπορεῖτε νὰ καθαρίσετε τὸ παντελόνι. Μπορεῖτε νὰ επισκευάσετε τὸ ρολόι. Μπορεῖτε νὰ σιδερώσετε τὸ πουκάμισο.74 [ ἑβδομῆντα τέσσερα ] παρακαλῶ γιὰ κάτι 74 [ седемдесет и четири ] моля за нещо Μπορεῖτε νὰ μοῦ κόψετε τὰ μαλλιά. Малко по-късо. Може ли да проявите снимките? Οἱ φωτογραφίες εἶναι στὸ σῆ-ντῆ. Λίγο πιὸ κοντά. моля. Τέλειωσε ἡ μπαταρία. Може ли да ми дадете огънче? Ἔχετε σπίρτα ἢ ἀναπτήρα. Пушите ли цигари? Καπνίζετε πίπα. Снимките са на компактдиска.

. Аз няма да дойда. ἐπειδὴ δὲν ἔχω χρόνο. Аз трябва да работя още. ἐπειδὴ ἔχω ἀκόμα δουλειά. ἐπειδὴ εἶμαι κουρασμένος / κουρασμένη. Аз няма да дойда. Защо не останеш? Ἔχω ἀκόμα δουλειά. Γιατί φεύγετε κιόλας. Δὲν ἔρχομαι. Защо си тръгвате вече? Εἶμαι κουρασμένος / κουρασμένη. защото вече е късно. Защо няма да дойдете? Ὁ καιρὸς εἶναι χάλια. ἐπειδὴ / διότι δὲν τὸν κάλεσαν. Той не е поканен. защото трябва да работя още. Γιατί φεύγετε κιόλας. Времето е лошо. Γιατί δὲν μένεις. Аз няма да остана. Вече е късно. Той няма да дойде. защото нямам време. Защо той няма да дойде? Δὲν τὸν κάλεσαν. Γιατί δὲν ἔρχεται. ἐπειδὴ εἶναι ἤδη ἀργά.75 [ ἑβδομῆντα πέντε ] Δικαιολογῶ κάτι (α’) 75 [ седемдесет и пет ] аргументирам нещо 1 Γιατί δὲν ἔρχεσθε. Γιατί δὲν ἔρχεσαι. защото времето е лошо. Защо заминавате вече? Εἶναι ἤδη ἀργά. Защо няма да дойдеш? Δὲν ἔχω χρόνο. ἐπειδὴ / διότι ὁ καιρὸς εἶναι χάλια. Заминавам. Φεύγω. Φεύγω. Δὲν ἔρχομαι. защото не е поканен. Аз си тръгвам. Аз нямам време. Аз съм уморен / уморена. Δὲν ἔρχεται. Δὲν μένω. защото съм уморен / уморена.

ἐπειδὴ / διότι ἤμουν ἄρρωστος / ἄρρωστη. защото беше уморена. защото не биваше. ἐπειδὴ ἔχασαν τὸ τραῖνο. Защо не дойде? Δὲν [μοῦ] επιτρεπόταν. Ние не дойдохме. Γιατί δὲν ἦρθε ὁ κόσμος. Ти защо не дойде? Ἤμουν ἄρρωστος / ἄρρωστη. Те изпуснаха влака. Γιατί δὲν ἤρθατε. защото нямаше желание. Те не дойдоха. Δὲν ἦρθα. защото изпуснаха влака. διότι / ἐπειδὴ ἦταν κουρασμένη. Колата ни е повредена. Δὲν ἦρθε. Защо не дойдохте? Χάλασε τὸ αὐτοκίνητό μας. защото колата ни е повредена. Γιατί δὲν ἦρθες. Тя не дойде. Δὲν ἦρθαν. Тя беше уморена. Δὲν ἦρθα. ἐπειδὴ δὲν εἶχε κέφι / διάθεση. Защо той не дойде? Δὲν εἶχε κέφι / διάθεση. Защо тя не дойде? Ἦταν κουρασμένη. . Не биваше. Δὲν ἦρθε. Аз не дойдох. Той нямаше желание. ἐπειδὴ χάλασε τὸ αὐτοκίνητό μας. ἐπειδή δὲν [μοῦ] ἐπιτρεπόταν. Аз не дойдох. защото бях болен / болна. Γιατί δὲν ἦρθε. Аз бях болен / болна.76 [ ἑβδομῆντα ἕξι ] Δικαιολογῶ κάτι (β’) 76 [ седемдесет и шест ] аргументирам нещо 2 Γιατί δὲν ἦρθες. Δὲν ἤρθαμε. Той не дойде. Защо хората не дойдоха? Ἔχασαν τὸ τραῖνο. Γιατί δὲν ἦρθε.

Аз няма да го пия. Защо не ядете тортата? Πρέπει νὰ χάσω κιλά. защото трябва да отслабна. То е студено. ἐπειδὴ εἶμαι χορτοφάγος. защото не съм я поръчвал / поръчвала. защото съм вегетарианец. Защо не пиеш чая? Δὲν ἔχω ζάχαρη. . Δὲν τὸ πίνω. Аз няма да го ям. Аз няма да я ям. Δὲν τὸ τρώω. Трябва да отслабна. Аз няма да го пия. Δὲν τὴν πίνω. Защо не пиеш кафето? Εἶναι κρύος. Γιατί δὲν πίνεις τὸ τσάι. ἐπειδὴ δὲν τὴν παρήγγειλα. Трябва да шофирам.77 [ ἑβδομῆντα ἑπτὰ ] Δικαιολογῶ κάτι (γ’) 77 [ седемдесет и седем ] аргументирам нещо 3 Γιατί δὲν τρῶτε τὴν τούρτα. Вегетарианец съм. Δὲν τὸν πίνω. Δὲν τὴν τρώω. Аз няма да я ям. Защо не ядете месото? Εἶμαι χορτοφάγος. Δὲν τὴν τρώω. защото нямам захар. Защо не пиете бирата? Πρέπει νὰ ὁδηγήσω μετά. защото е студено. Защо не ядете супата? Δὲν τὴν παρήγγειλα. Γιατί δὲν τρῶτε τὴν σούπα. Γιατί δὲν πίνετε τὴν μπύρα. Γιατί δὲν πίνεις τὸν καφέ. ἐπειδὴ δὲν ἔχω ζάχαρη. ἐπειδὴ πρέπει νὰ ὁδηγήσω μετά. Нямам захар. Аз няма да я пия. Γιατί δὲν τρῶτε τὸ κρέας. ἐπειδὴ πρέπει νὰ χάσω κιλά. защото трябва да шофирам. ἐπειδὴ εἶναι κρύος. Не съм я поръчвал / поръчвала.

78 [ ἑβδομῆντα ὀκτὼ ] Ἐπίθετα (α’) 78 [ седемдесет и осем ] Прилагателни 1 μία μεγάλη γυναῖκα възрастна жена μία χοντρὴ γυναῖκα дебела жена μία περίεργη γυναῖκα любопитна жена ἕνα καινούργιο αὐτοκίνητο нова кола ἕνα γρήγορο αὐτοκίνητο бърза кола ἕνα ἄνετο αὐτοκίνητο удобна кола ἕνα μπλὲ φόρεμα синя рокля ἕνα κόκκινο φόρεμα червена рокля ἕνα πράσινο φόρεμα зелена рокля μία μαύρη τσάντα черна чанта μία καφὲ τσάντα кафява чанта μία λευκὴ τσάντα бяла чанта συμπαθητικοὶ ἄνθρωποι приятни хора εὐγενικοὶ ἄνθρωποι учтиви хора ἐνδιαφέροντες ἄνθρωποι интересни хора ἀγαπητὰ παιδιὰ мили деца αὐθάδη παιδιὰ нахални деца φρόνιμα παιδιὰ послушни деца .

Облечена съм в синя рокля. Χρειάζομαι ἕνα γρήγορο αὐτοκίνητο. Ἀγοράζω μία μαύρη τσάντα. Имам нужда от нова кола. Ἀγοράζω μία λευκὴ τσάντα. Вашите деца послушни ли са? . Φοράω ἕνα πράσινο φόρεμα. Ἔχω ἀγαπητὰ παιδιά. Гостите ни бяха интересни хора. Χρειάζομαι ἕνα ἄνετο αὐτοκίνητο. Горе живее една възрастна жена. Φοράω ἕνα κόκκινο φόρεμα. Ἀγοράζω μία καφὲ τσάντα. Ἐκεῖ [ἐ]πάνω μένει μία μεγάλη γυναῖκα. Имам нужда от бърза кола. ἔχουν αὐθάδη παιδιά. Горе живее една дебела жена. Εἶναι τὰ παιδιά σας φρόνιμα. Ἐκεῖ πάνω μένει μία χοντρὴ γυναῖκα. Χρειάζομαι ἕνα καινούργιο αὐτοκίνητο. Аз купувам бяла чанта. Οἱ καλεσμένοι μας ἦταν συμπαθητικοὶ ἄνθρωποι. Гостите ни бяха учтиви хора. Οἱ γείτονες.79 [ ἑβδομῆντα ἐννέα ] Ἐπίθετα (β’) 79 [ седемдесет и девет ] Прилагателни 2 Φοράω ἕνα μπλὲ φόρεμα. Имам нужда от удобна кола. Аз имам мили деца. Οἱ καλεσμένοι μας ἦταν ἐνδιαφέροντες ἄνθρωποι. Гостите ни бяха приятни хора. Но съседите имат нахални деца. Аз купувам черна чанта. Οἱ καλεσμένοι μας ἦταν εὐγενικοὶ ἄνθρωποι. ὅμως. Облечена съм в червена рокля. Аз купувам кафява чанта. Облечена съм в зелена рокля. Долу живее една любопитна жена. Ἐκεῖ κάτω μένει μία περίεργη γυναῖκα.

80 [ ὀγδόντα ] Ἐπίθετα (γ’) 80 [ осемдесет ] Прилагателни 3 Αὐτὴ ἔχει ἕναν σκύλο. Τὸ αὐτοκίνητο εἶναι ἀκριβό. Τὸ ξενοδοχεῖο εἶναι φθηνό. Къщата е малка. Ἡ ταινία ἔχει ἀγωνία. Αὐτὸς μένει σὲ ἕνα φθηνὸ ξενοδοχεῖο. Διαβάζει ἕνα μυθιστόρημα. Τὸ μυθιστόρημα εἶναι βαρετό. Αὐτὴ βλέπει μία ταινία ποὺ ἔχει ἀγωνία. Тя има къща. Филмът е напрегнат. Тя има голямо куче. Романът е скучен. Ἔχει ἕνα ἀκριβὸ αὐτοκίνητο. Μένει σὲ ἕνα ξενοδοχεῖο. Той е отседнал в евтин хотел. Ὁ σκύλος εἶναι μεγάλος. Тя гледа филм. Колата е скъпа. Διαβάζει ἕνα βαρετὸ μυθιστόρημα. Тя има малка къща. Ἔχει ἕναν μεγάλο σκύλο. Ἔχει ἕνα αὐτοκίνητο. Тя има куче. Ἔχει ἕνα μικρὸ σπίτι. Той е отседнал в хотел. Ἔχει ἕνα σπίτι. Хотелът е евтин. Тя гледа напрегнат филм. Той има скъпа кола. Кучето е голямо. Той има кола. Τὸ σπίτι εἶναι μικρό. Той чете роман. Βλέπει μιὰ ταινία. . Той чете скучен роман.

Той не беше доволен. Той не беше предан. Αὐτὸς ἦταν φτωχός. Δὲν ἦταν συμπαθητικός. а несимпатичен. а неуспех. Δὲν εἶχε καθόλου τύχη. А тя четеше книга. Той беше беден. Αὐτὸς ἦταν τεμπέλης. ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν πλούσια. ἀλλὰ ἀποτυχία. Δὲν εἶχε καθόλου ἐπιτυχία. Δὲν ἦταν εὐχαριστημένος. Тя взе парче шоколад. Αὐτὸς ἦταν ἄπιστος. . Δὲν εἶχε καθόλου χρήματα. а нещастен. Той взе цигара. но тя беше предана. ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν ἐπιμελής. ἀλλὰ ἀντιπαθητικός. Καὶ αὐτὴ ἔγραψε μία κάρτα. Δὲν ἦταν εὐτυχισμένος. παίρνω Вземам Αὐτὸς πῆρε ἕνα τσιγάρο. Αὐτὴ πῆρε ἕνα κομμάτι σοκολάτα. Той не беше щастлив. ἀλλὰ δυσαρεστημένος. а само несполука. ἀλλὰ δυστυχισμένος.81 [ ὀγδόντα ἕνα ] Παρελθoντικὸς χρόνος (α’) 81 [ осемдесет и едно ] Минало време 1 γράφω Пиша Αὐτὸς ἔγραψε ἕνα γράμμα. Той нямаше успех. Той нямаше пари. Той нямаше късмет. но тя беше старателна. а недоволен. А тя надписваше картичка. а дългове. Той не беше симпатичен. ἀλλὰ χρέη. Той написа писмо. ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν πιστή. ἀλλὰ ἀτυχία. Той четеше илюстровано списание. Καὶ αὐτὴ διάβασε ἕνα βιβλίο. но тя беше богата. διαβάζω Чета Αὐτὸς διάβασε ἕνα περιοδικό. Той беше мързелив.

Δὲν μπόρεσα νὰ τὸν καταλάβω. Защо не можа да намериш пътя? Γιατί δὲν μπόρεσες νὰ τὸν καταλάβεις. Δὲν μπόρεσε νὰ βρεῖ τὸν δρόμο. Той навреме ли дойде? Той не можа да дойде навреме. Защо не можа да дойдеш навреме? Γιατί δὲν μπόρεσες νὰ βρεῖς τὸν δρόμο. Μόλις τώρα τὴν εἶχα. Γιατί δὲν μπόρεσες νὰ ἔρθεις στὴν ὥρα σου. Не можах да го разбера.82 [ ὀγδόντα δύο ] Παρελθοντικὸς χρόνος (β') 82 [ осемдесет и две ] Минало време 2 Χρειάσθηκε νὰ καλέσεις ἀσθενοφόρο. Не можах да намеря пътя. Той разбра ли те? Той не можа да ме разбере. Ἔπρεπε νὰ πάρω ταξί. защото музиката беше много силна. Δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ τὸν δρόμο. Имате ли телефонния номер? Тъкмо го взех. Трябваше ли да викаш лекаря? Χρειάσθηκε νὰ καλέσεις τὴν ἀστυνομία. ἐπειδὴ ἡ μουσική ἦταν πολὺ δυνατά. Ἔπρεπε νὰ ἀγοράσω χάρτη. защото нямах карта на града. ἐπειδὴ δὲν εἶχα χάρτη. Защо не можа да го разбереш? Δὲν μπόρεσα νὰ εἶμαι στὴν ὥρα μου. Βρῆκε τὸν δρόμο. Трябваше ли да викаш линейка? Χρειάσθηκε νὰ καλέσεις τὸν γιατρό. Μόλις τώρα τὸν εἶχα. . Трябваше да купя карта на града. Μόλις τώρα τὸν εἶχα. Σὲ κατάλαβε. Ἔχετε τὸν χάρτη. Имате ли карта на града? Тъкмо я взех. Не можах да дойда навреме. Δὲν μπόρεσε νὰ μὲ καταλάβει. Трябваше ли да викаш полицията? Ἔχετε τὸν ἀριθμό. защото нямаше автобус. ἐπειδή δὲν ὑπῆρχε λεωφορεῖο. Трябваше за взема такси. Ἔχετε τὴν διεύθυνση. Ἔπρεπε νὰ κλείσω τὸ ράδιο. Имате ли адреса? Тъкмо го взех. Той намери ли пътя? Той не можа да намери пътя. Трябваше за изключа радиото. Ἦρθε στὴν ὥρα του. Δὲν μπόρεσε νὰ ἔρθει στὴν ὥρα του.

διαβάζω Уча Διάβαζα. Ὅλη τὴν ὥρα μιλοῦσα στὸ τηλέφωνο.83 [ ὀγδόντα τρία ] Παρελθοντικὸς χρόνος (γ’) 83 [ осемдесет и три ] Минало време 3 τηλεφωνῶ звъня / обаждам се по телефона Μιλοῦσα στὸ τηλέφωνο. Ἔφαγα ὅλο τὸ φαγητό. Аз питах. Аз постоянно питах. Аз изядох всичката храна. Говорих по телефона през цялото време. Δούλευα ὅλη μέρα. Πάντα ρωτοῦσα. Аз работих. ρωτάω Питам Ρώτησα. Διάβαζα ὅλο τὸ βράδυ. Аз разказах цялата история. Аз звънях по телефона. Διηγήθηκα ὅλη τὴν ἱστορία. Аз работих цял ден. διηγοῦμαι Разказвам Διηγήθηκα. . δουλεύω Работя Δούλευα. Аз учих. Аз ядох. Аз разказвах. Аз учих цяла вечер. τρώω Ям Ἔφαγα.

84 [ ὀγδόντα τέσσερα ]
Παρελθοντικὸς χρόνος
(δ’)
84 [ осемдесет и четири ]
Минало време 4

διαβάζω

Чета

Διάβασα.

Аз четох.

Διάβασα ὅλο τὸ μυθιστόρημα.

Аз прочетох целия роман.

καταλαβαίνω

Разбирам

Κατάλαβα.

Аз разбрах.

Κατάλαβα τὸ κείμενο.

Аз разбрах целия текст.

ἀπαντῶ

Отговарям

Ἀπάντησα.

Аз отговорих.

Ἀπάντησα σὲ ὅλες τὶς ἐρωτήσεις.

Аз отговорих на всички въпроси.

Τὸ ξέρω – τὸ ἤξερα.

Аз зная това – аз знаех това.

Τὸ γράφω – τὸ ἔγραψα.

Аз пиша това – аз написах това.

Τὸ ἀκούω – τὸ ἄκουσα.

Аз чувам това – аз чух това.

Τὸ φέρνω – τὸ ἔφερα.

Аз донасям това – аз донесох това.

Τὸ φέρνω – τὸ ἔφερα.

Аз нося това – аз носих това.

Τὸ ἀγοράζω – τὸ ἀγόρασα.

Аз купувам това – аз купих това.

Τὸ περιμένω – τὸ περίμενα.

Аз очаквам това – аз очаквах това.

Τὸ ἐξηγῶ – τὸ ἐξήγησα.

Аз обяснявам това – аз обясних това.

Τὸ γνωρίζω – τὸ γνώριζα.

Аз познавам това – аз познавах това.

85 [ ὀγδόντα πέντε ]
ἐρωτήσεις –
παρελθοντικὸς χρόνος
(α’)

85 [ осемдесет и пет ]
Въпроси – Минало време 1

Πόσο ἤπιατε;

Колко пихте?

Πόσο δουλέψατε;

Колко работихте?

Πόσο γράψατε;

Колко писахте?

Πῶς κοιμηθήκατε;

Как спахте?

Πῶς περάσατε τὶς εξετάσεις;

Как взехте изпита?

Πῶς βρήκατε τὸν δρόμο;

Как намерихте пътя?

Μὲ ποιόν μιλήσατε;

С кого говорихте?

Μὲ ποιόν ἔχετε ραντεβοῦ;

С кого се уговорихте?

Μὲ ποιόν γιορτάσατε τὰ γενέθλιά σας;

С кого празнувахте рождения ден?

Ποῦ ἤσασταν;

Къде бяхте?

Ποῦ μένατε;

Къде живяхте?

Ποῦ δουλεύατε;

Къде работихте?

Τί συστήσατε;

Какво препоръчахте?

Τί φάγατε;

Къде се хранихте?

Τί μάθατε;

Какво научихте?

Πόσο γρήγορα ὁδηγούσατε;

Колко бързо шофирахте?

Πόσο διήρκεσε ἡ πτήση σας;

Колко време летяхте?

Πόσο ψηλὰ πηδήξατε;

Колко високо скочихте?

86 [ ὀγδόντα ἕξι ]
ἐρωτήσεις –
παρελθοντικὸς χρόνος (β’)
86 [ осемдесет и шест ]
Въпроси – Минало време 2

Ποιά γραβάτα φόρεσες;

Ти каква вратовръзка носеше?

Ποιό αὐτοκίνητο ἀγόρασες;

Ти каква кола си купи?

Σὲ ποιὰ[ν] ἐφημερίδα παρήγγειλες συνδρομή;

Ти за какъв вестник се абонира?

Ποιόν εἴδατε;

Кого видяхте?

Ποιόν συναντήσατε;

Кого срещнахте?

Ποιόν ἀναγνωρίσατε;

Кого разпознахте?

Πότε σηκωθήκατε;

Кога станахте?

Πότε ξεκινήσατε;

Кога започнахте?

Πότε σταματήσατε;

Кога свършихте?

Γιατί ξυπνήσατε;

Защо се събудихте?

Γιατί γίνατε δάσκαλος;

Защо станахте учител?

Γιατί πήρατε ταξί;

Защо взехте такси?

Ἀπὸ ποῦ ἤρθατε;

Откъде дойдохте?

Ποῦ πήγατε;

Къде отидохте?

Ποῦ ἤσασταν;

Къде бяхте?

Ποιόν βοήθησες;

Ти на кого помогна?

Σὲ ποιόν ἔγραψες;

Ти на кого писа?

Σὲ ποιόν ἀπάντησες;

Ти на кого отговори?

Аз си мислех. Ἔπρεπε νὰ πληρώσετε τὸν λογαριασμό. Ἤθελα νὰ πάω σπίτι. Νόμιζα πὼς ἤθελες νὰ πάρεις τὶς πληροφορίες καταλόγου. Кой трябваше да се сбогува? Ποιός ἔπρεπε νὰ πάει νωρὶς σπίτι. че искаш да поръчаш пица. Аз исках да поръчам такси. Тъкмо исках да се обадя по телефона. Ἔπρεπε νὰ πλύνουμε τὰ πιάτα. Ние не искахме да пречим. Ние не искахме да пием нищо. Ἤθελα νὰ κάνω ἕνα τηλεφώνημα. Трябваше ли да платите вход? Ἔπρεπε νὰ πληρώσετε πρόστιμο. Кой трябваше да вземе влака? Δὲν θέλαμε νὰ μείνουμε πολύ. Трябваше ли да платите глоба? Ποιός ἔπρεπε νὰ πεῖ ἀντίο. Аз си мислех. Ние трябваше да измием съдовете. . Ние трябваше да разтребим жилището. че искаш да се обадиш на жена си. Аз си мислех. Ние не искахме да останем дълго. Аз всъщност исках да си отида вкъщи. Νόμιζα πὼς ἤθελες νὰ πάρεις τὴν γυναῖκα σου. че искаш да се обадиш на „Информация”. Νόμιζα πὼς ἤθελες νὰ παραγγείλεις πίτσα.87 [ ὀγδόντα ἑπτὰ ] Παρελθοντικὸς χρόνος τῶν βοηθητικῶν ρημάτων (α’) 87 [ осемдесет и седем ] Минало време на модалните глаголи 1 Ἔπρεπε νὰ ποτίσουμε τὰ λουλούδια. Ἤθελα νὰ καλέσω ἕνα ταξί. Ние трябваше да полеем цветята. Δὲν θέλαμε νὰ πιοῦμε πολύ. Ἔπρεπε νὰ τακτοποιήσουμε τὸ σπίτι. Трябваше ли да платите сметката? Ἔπρεπε νὰ πληρώσετε εἴσοδο. Кой трябваше да си тръгне рано за вкъщи? Ποιός ἔπρεπε νὰ πάρει τὸ τραῖνο. Δὲν θέλαμε νὰ ἐνοχλήσουμε.

Δὲν μποροῦσε νὰ φάει καραμέλλες. Ἐπιτρεπόταν νὰ καπνίσεις στὸ ἀεροπλάνο.88 [ ὀγδόντα ὀκτὼ ] Παρελθοντικὸς χρόνος τῶν βοηθητικῶν ρημάτων (β’) 88 [ осемдесет и осем ] Минало време на модалните глаголи 2 Ὁ γιός μου δὲν ἤθελε νὰ παίξει μὲ τὴν κούκλα. Той не биваше да яде бонбони. Моите деца не искаха да се разхождат. Τὰ παιδιὰ μου δὲν ἤθελαν νὰ πᾶμε περίπατο. Моята дъщеря не искаше да играе футбол. Μποροῦσαν νὰ μείνουν ξύπνια μέχρι ἀργά. Δὲν ἤθελαν νὰ πᾶνε γιὰ ὕπνο. Моят син не искаше да си играе с куклата. Δὲν μποροῦσε νὰ φάει παγωτό. . Можех да си пожелая нещо. Моята жена не искаше да играе с мен на шах. Μποροῦσαν νὰ παίζουν πολλὴ ὥρα στὴν αὐλή. Той не биваше да яде шоколад. Можех да си купя рокля. Можеше ли да пушиш в самолета? Ἐπιτρεπόταν νὰ πιεῖς μπύρα στὸ νοσοκομεῖο. Δὲν ἤθελαν νὰ τακτοποιήσουν τὸ δωμάτιο. Те не искаха да разтребят стаята. Те можеха дълго да не се прибират. Δὲν μποροῦσε νὰ φάει σοκολάτα. τὰ παιδιὰ μποροῦσαν νὰ μείνουν ἔξω πολλὴ ὥρα. Ἐπέτρεψα στὸν ἑαυτό μου νὰ φάει ἕνα σοκολατάκι. През ваканцията децата можеха да остават дълго навън. Можеше ли да вземеш кучето в хотела? Στὶς διακοπές. Можеше ли да пиеш бира в болницата? Ἐπιτρεπόταν νὰ πάρεις τὸν σκύλο μαζύ σου στὸ ξενοδοχεῖο. Ἡ κόρη μου δὲν ἤθελε νὰ παίξει ποδόσφαιρο. Те не искаха да си лягат. Можех да си взема бонбон. Той не биваше да яде сладолед. Ἐπέτρεψα στὸν ἑαυτό μου νὰ ἀγοράσει ἕνα φόρεμα. Ἐπέτρεψα στὸν ἑαυτό μου νὰ ἐπιθυμήσει κάτι. Те можеха дълго да играят на двора. Ἡ γυναῖκα μου δὲν ἤθελε νὰ παίξει σκάκι μαζύ μου.

κύριε Μύλλερ! Станете. κύριε Μύλλερ! Останете на мястото си. господин Мюлер! Ἔχετε ὑπομονή! / Κάνετε ὑπομονή! Имайте търпение! Μὲ τὸ πάσσο σας! Не бързайте! Περιμένετε μιὰ στιγμή! Почакайте един момент! Προσέχετε! Бъдете внимателни! Νὰ εἶστε συνεπής! Бъдете точни! Μὴν εἶστε κουτός / ἀνόητος! Не бъдете глупави! .89 [ ὀγδόντα ἐννέα ] ἡ προστακτικὴ (α’) 89 [ осемдесет и девет ] Повелително наклонение 1 Εἶσαι τόσο τεμπέλης – μὴν εἶσαι τόσο τεμπέλης! Ти си толкова мързелив – не бъди толкова мързелив! Κοιμᾶσαι τόσο πολὺ – μὴν κοιμᾶσαι τόσο πολύ! Ти спиш до толкова късно – не спи до толкова късно! Ἔρχεσαι τόσο ἀργὰ – μὴν ἔρχεσαι τόσο ἀργά! Ти идваш толкова късно – не идвай толкова късно! Γελᾶς τόσο δυνατὰ – μὴ γελᾶς τόσο δυνατά! Ти се смееш толкова силно – не се смей толкова силно! Μιλᾶς τόσο σιγὰ – μὴ μιλᾶς τόσο σιγά! Ти говориш толкова тихо – не говори толкова тихо! Πίνεις ὑπερβολικὰ πολὺ – μὴ πίνεις τόσο πολύ! Ти пиеш твърде много – не пий толкова много! Καπνίζεις ὑπερβολικὰ πολὺ – μὴ καπνίζεις τόσο πολύ! Ти пушиш твърде много – не пуши толкова много! Δουλεύεις ὑπερβολικὰ πολὺ – μὴ δουλεύεις τόσο πολύ! Ти работиш толкова много – не работи толкова много! Ὁδηγεῖς πολὺ γρήγορα – μὴν ὁδηγεῖς τόσο γρήγορα! Ти караш толкова бързо – не карай толкова бързо! Σηκωθεῖτε. κύριε Μύλλερ! Седнете. господин Мюлер! Καθίστε. господин Мюлер! Μείνετε στὴν θέση σας.

90 [ ἐνενῆντα ] ἡ προστακτική (β’) 90 [ деветдесет ] Повелително наклонение 2 Ξυρίσου! Избръсни се! Πλύσου! Измий се! Χτενίσου! Среши се! Πᾶρε τηλέφωνο! Πᾶρτε τηλέφωνο! Позвъни по телефона! Позвънете по телефона! Ἄρχισε! Ἀρχίστε! Започни! Започнете! Σταμάτα! Σταματῆστε! Престани! Престанете! Ἄσ’ το! Ἀφῆστε το! Остави това! Оставете това! Πές το! Πεῖτε το! Кажи това! Кажете това! Ἀγόρασέ το! Ἀγοράστε το! Купи това! Купете това! Μὴν εἶσαι ποτὲ ἀνειλικρινής! Никога не бъди нечестен! Μὴν εἶσαι ποτὲ αὐθάδης! Никога не бъди нахален! Μὴν εἶσαι ποτὲ ἀγενής! Никога не бъди неучтив! Νὰ εἶσαι πάντα εἰλικρινής! Бъди винаги честен! Νὰ εἶσαι πάντα εὐχάριστος! Бъди винаги мил! Νὰ εἶσαι πάντα εὐγενικός! Бъди винаги учтив! Καλόν δρόμο! Да се приберете благополучно вкъщи! Νὰ προσέχετε! Грижете се за себе си! Νὰ μὰς ξαναεπισκεφθεῖτε / ξανάρθετε! Елате ни пак скоро на гости! .

Нашият шеф изглежда добре. Той непременно ще дойде. Τὸ κρασὶ εἶναι σίγουρα παλιό. Знаете ли това със сигурност? Ὑποθέτω ὅτι εἶναι παλιό. че изглежда дори много добре. че ще е по-хубаво. Времето утре може би ще е по-хубаво. Шефът определено има приятелка. Намирате ли? Βρίσκω. Той непременно ще звънне. Ἀλήθεια τὸ πιστεύετε. Виното сигурно е старо. Намирам. Твърде възможно е да има приятелка. Πῶς τὸ ξέρετε αὐτό. Наистина ли мислите така? Εἶναι πολὺ πιθανὸ ὅτι ἔχει φιλενάδα. Βρίσκετε. Надявам се. Наистина ли? Πιστεύω ὅτι θὰ τηλεφωνήσει. че е старо. че ще дойде. ὅτι εἶναι πολὺ ὡραίος. че ще звънне. Τὸ ἀφεντικό μας ἔχει ὡραία ἐμφάνιση. Τὸ ἀφεντικὸ ἔχει σίγουρα φιλενάδα. Зная. Εἶναι σίγουρο. Предполагам. Τὸ ξέρετε σίγουρα αὐτό. Σίγουρα θὰ τηλεφωνήσει. Мисля. Сигурно ли е? Ξέρω ὅτι θὰ ἔρθει. Ἀλήθεια. μάλιστα.91 [ ἐνενῆντα ἕνα ] Δευτερεύουσες προτάσεις μὲ τὸ ὅτι (α’) 91 [ деветдесет и едно ] Подчинени изречения с че 1 Ὁ καιρὸς ἴσως βελτιωθεῖ αὔριο. Σίγουρα θὰ ἔρθει. . Откъде знаете това? Ἐλπίζω ὅτι θὰ βελτιωθεῖ.

че той има много пари. Надяваме се. Πιστεύω ὅτι τώρα κοιμᾶται. Дразня се. Ἄκουσα ὅτι τὸ αὐτοκίνητό σου καταστράφηκε ὁλοσχερῶς. Χαίρομαι ποὺ θέλετε νὰ ἀγοράσετε τὸ σπίτι. Ἄκουσα ὅτι εἶναι στὸ νοσοκομεῖο. че той има нужда от лекар. Надяваме се. Дразня се. Πιστεύω ὅτι χρειάζεται γιατρό. Χαίρομαι γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον σας. Мисля. Радвам се. Чух. Μὲ θυμώνει ποὺ ἔρχεσαι τόσο ἀργά. че той ще се ожени за нашата дъщеря. Радвам се. Дразня се. Чух. Мисля. Опасявам се. Ἐλπίζουμε ὅτι ἔχει πολλὰ χρήματα. Χαίρομαι ποὺ ἤρθατε. че трябва да вземем такси. че той е болен. Ἄκουσα ὅτι ἡ γυναῖκα του εἶχε ἕνα ἀτύχημα. Μὲ θυμώνει ποὺ πίνεις τόση μπύρα. Радвам се. Мисля. че той е милионер. че тя лежи в болницата. че се връщаш толкова късно. Опасявам се. че колата ти е съвсем смачкана. че жена ти е претърпяла злополука. че последният автобус вече е отпътувал. Πιστεύω ὅτι εἶναι ἄρρωστος. Φοβᾶμαι ὅτι δὲν κρατάω χρήματα. че проявявате интерес. Ἐλπίζουμε ὅτι θὰ παντρευτεῖ τὴν κόρη μας. че хъркаш. Φοβάμαι πὼς τὸ τελευταῖο λεωφορεῖο ἔχει ἤδη φύγει. Φοβᾶμαι πὼς πρέπει νὰ πάρουμε ταξί. че той спи сега. че искате да купите къщата.92 [ ἐνενῆντα δύο ] Δευτερεύουσες προτάσεις μὲ τὸ ὅτι καὶ τὸ ποὺ (β’) 92 [ деветдесет и две ] Подчинени изречения с че 2 Μὲ θυμώνει ποὺ ροχαλίζεις. Ἐλπίζουμε ὅτι εἶναι ἑκατομμυριοῦχος. Опасявам се. Надяваме се. . че дойдохте. че нямам пари в себе си. Чух. че пиеш толкова много бира.

Δὲν ξέρω ἂν θὰ γυρίσει. Дали ще ми се обади по телефона? Ἀναρωτιέμαι ἂν μὲ σκέφτεται. Ἀναρωτιέμαι ἂν μὲ σκέφτεται. Не зная дали той ме обича. Ἀναρωτιέμαι ἂν μὲ ἀγαπάει. Не зная дали той ще се върне. Дали ме обича? Ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ γυρίσει. Съмнявам се че ще ми пише. Дали ще се върне? Ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ μὲ πάρει τηλέφωνο. Ἀμφιβάλλω ἂν θὰ μὲ παντρευτεῖ.93 [ ἐνενῆντα τρία ] Δευτερεύουσες προτάσεις μὲ τὸ ἂν 93 [ деветдесет и три ] Подчинени изречения с дали Δὲν ξέρω ἂν μὲ ἀγαπάει. Ἀμφιβάλλω ἂν θὰ μοῦ γράψει. Дали мисли за мен? Ἀναρωτιέμαι ἂν ἔχει ἄλλη. Дали ще се ожени за мен? . Питам се дали той има друга. Не зная дали той ще ми се обади по телефона. Дали наистина ме харесва? Ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ μοῦ γράψει. Дали ще ми пише? Ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ μὲ παντρευτεῖ. Ἀναρωτιέμαι ἂν ἔχει ἄλλη. Съмнявам се че ще се ожени за мен. Дали той има друга? Ἀναρωτιέμαι ἂν λέει τὴν ἀλήθεια. Питам се дали той мисли за мен. Ἀναρωτιέμαι ἂν τοῦ ἀρέσω στ’ ἀλήθεια. Δὲν ξέρω ἂν θὰ μοῦ τηλεφωνήσει. Съмнявам се че той наистина ме харесва. Питам се дали той лъже. Дали казва истината? Ἀμφιβάλλω ἂν τοῦ ἀρέσω πραγματικά. Ἀναρωτιέμαι ἂν λέει ψέματα.

πῆγε στὴν Ἀμερική. Чакай. Ще чакам. След като си беше загубил работата си. ἔγινε πλούσιος. Затвори прозореца. Περίμενε (μέχρι) νὰ ἑτοιμασθῶ. докато той се върне. той забогатя. Ще чакам. Още преди лятната ваканция? Ναί. πρὶν μπεῖ τὸ καλοκαῖρι. Чакай. Περιμένω (μέχρι) νὰ τελειώσει ἡ ταινία. Περιμένω (μέχρι) νὰ στεγνώσουν τὰ μαλλιά μου. той не можеше да работи повече. Измий си ръцете. Да. Πότε θὰ ἔρθεις σπίτι. Ἀφοῦ ἔχασε τὴν δουλειά του. Περίμενε (μέχρι) νὰ γυρίσει.94 [ ἐνενῆντα τέσσερα ] Οἱ σύνδεσμοι (α’) 94 [ деветдесет и четири ] Съюзи 1 Περίμενε (μέχρι) νὰ σταματήσει ἡ βροχή. още преди да започне лятната ваканция. преди да излезеш. преди да започне зимата. Ἀφοῦ πῆγε στὴν Ἀμερική. Кога заминаваш на почивка? Πριν ἀπὸ τὸ καλοκαῖρι. Πότε φεύγεις γιὰ διακοπές. След като замина за Америка. След като претърпя злополука. Поправи покрива. Πλύνε τὰ χέρια σου πρὶν / προτοῦ κάτσεις στὸ τραπέζι. докато косата ми изсъхне. Περιμένω (μέχρι) νὰ ἀνάψει πράσινο. ὅταν τελειώσει τὸ μάθημα. Кога ще се върнеш вкъщи? Μετὰ τὸ μάθημα. Ще чакам. докато дъждът престане. преди да седнеш на масата. докато филмът свърши. той замина за Америка. докато свърша. . Κλεῖσε τὸ παράθυρο πρὶν / προτοῦ βγεῖς ἔξω. Μετὰ τὸ ἀτύχημα ποὺ εἶχε. След часовете? Ναί. Да. δὲν μπόρεσε νὰ δουλέψει πιά. Ἐπισκεύασε τὴν σκεπή πρὶν / προτοῦ μπεῖ ὁ χειμῶνας. Чакай. след като свършат часовете. докато светофарът светне зелено.

ако / когато музиката е силна. Тя откога не работите вече? Ἀπὸ τότε ποὺ παντρεύτηκε. Ἀπὸ τότε ποὺ παντρεύτηκε. Πότε μιλάει στὸ τηλέφωνο. Ἀπὸ τότε ποὺ γνωρίζονται. ако спечелим от тотото. ἂν δὲν ἔρθει σύντομα. Ἀκούει μουσική ἐνῶ κάνει τὰ μαθήματά της. ако / когато имам хрема. Тя гледа телевизия. тя не работи повече. ако вали. ἐνῶ ὁδηγεῖ. Откакто се омъжи. εἶναι εὐτυχισμένοι. Тя кога се обажда по телефона? Ἐνῶ ὁδηγεῖ. Θὰ ξεκινήσουμε νὰ τρῶμε. тя не работи вече. Ще започнем да се храним. Δὲν βλέπω τίποτα ὅταν δὲν φοράω γυαλιά. докато работи. ако той не дойде скоро. докато глади. Не подушвам нищо. Откакто имат деца. Βλέπει τηλεόραση ἐνῶ σιδερώνει. Да. Тя слуша музика. По време на пътуването? Ναί. Θὰ κάνουμε τὸν γῦρο τοῦ κόσμου. Откакто се познават. ἀπὸ τότε ποὺ παντρεύτηκε. Δὲν μπορῶ νὰ μυρίσω τίποτα ὅταν εἶμαι συναχωμένος. те рядко излизат. Δὲν καταλαβαίνω τίποτα ὅταν ἡ μουσικὴ εἶναι τόσο δυνατά.95 [ ἐνενῆντα πέντε ] Οἱ σύνδεσμοι (β’) 95 [ деветдесет и пет ] Съюзи 2 Ἀπὸ πότε δὲν δουλεύει πιά. Ще вземем такси. Ἀπὸ τότε ποὺ ἀπέκτησαν παιδιά. Аз не виждам нищо. Тя се обажда по телефона. δὲν δουλεύει πιά. От женитбата си ли? Ναί. Μιλάει στὸ τηλέφωνο ἐνῶ ὁδηγεῖ. Да. . δὲν δουλεύει πιά. те са щастливи. докато шофира. ако / когато нямам очила. Аз не разбирам нищо. откакто се омъжи. Θὰ πάρουμε ταξὶ ἂν βρέχει. βγαίνουν σπάνια ἔξω. докато шофира. ἂν κερδίσουμε τὸ Λόττο. Ще направим околосветско пътешествие.

Εἶναι στὸ κρεββάτι ἀντί νὰ δουλεύει. вместо да си отиде вкъщи. иначе щях да дойда навреме. Аз ще работя. иначе щях да дойда навреме. Θὰ δουλεύω ὅσο εἶμαι ὑγιής. Аз се уморявам. διαφορετικὰ θὰ ἤμουν συνεπής. жена му е болна. Θὰ σταματήσω νὰ δουλεύω ὅταν φθάσω τὰ 60 [=ἑξῆντα]. Доколкото зная. Ἀπ’ ὅσο ξέρω. Μὲ πῆρε ὁ ὕπνος. Успах се. вместо да работи. ἡ γυναῖκα του εἶναι ἄρρωστη. Ἀπ’ ὅσο ξέρω. Διαβάζει ἐφημερίδα. μένει ἐδῶ.96 [ ἐνενῆντα ἕξι ] Οἱ σύνδεσμοι (γ’) 96 [ деветдесет и шест ] Съюзи 3 Σηκώνομαι μόλις χτυπήσει τὸ ξυπνητῆρι. Μὲ πιάνει νύστα ὅταν ἔχω διάβασμα. щом има малко време. εἶναι ἄνεργος. Аз ще работя. Кога ще се обадите по телефона? Μόλις ἔχω / βρῶ ἕνα λεπτὸ ἐλεύθερο. щом трябва да уча. докато съм здрав. ἀντὶ νὰ μαγειρεύει. той е безработен. Изпуснах автобуса. Πόσον καιρὸ θὰ δουλεύετε. Аз ставам. Тя чете вестник. иначе щях да дойда навреме. διαφορετικὰ θὰ ἤμουν συνεπής. . Πότε θὰ πάρετε τηλέφωνο. Ἔχασα τὸ λεωφορεῖο. Щом имам секунда време. вместо да сготви. докато мога. Доколкото зная. Не намерих пътя. Θὰ τηλεφωνήσει μόλις βρεῖ λίγο χρόνο. Δὲν βρῆκα τὸν δρόμο. διαφορετικὰ θὰ ἤμουν συνεπής. Колко време ще работите? Θὰ δουλεύω ὅσο μπορῶ. Аз ще спра да работя. Той ще се обади по телефона. ἀντὶ νὰ πάει σπίτι. Той седи в кръчмата. щом стана на 60. Κάθεται στὸ μπάρ. Той лежи в леглото. Ἀπ’ ὅσο ξέρω. щом будилникът звънне. той живее тук. Доколкото зная.

Ἔμεινε κι’ ἄλλο. Δὲν πάει στὸ γιατρό. Тя не си намира работа. въпреки че няма пари. πάει μὲ τὸ ποδήλατο. Ὁ δρόμος γλυστράει. Въпреки това той кара бързо. Εἴχαμε κανονίσει νὰ συναντηθοῦμε. Тя има болки. въпреки че вече беше късно. Ἔχει σπουδάσει.97 [ ἐνενῆντα ἑπτὰ ] Οἱ σύνδεσμοι (δ’) 97 [ деветдесет и седем ] Съюзи 4 Ἀποκοιμήθηκε. въпреки че телевизорът работеше. Εἶναι μεθυσμένος. Въпреки това той не дойде. παρ’ ὅλο ποὺ δὲν ἔχει χρήματα. Въпреки че е пиян. παρ’ ὅλο ποὺ πονάει. Той няма шофьорска книжка. παρ’ ὅλο ποὺ εἴχαμε δώσει ραντεβοῦ. δὲν ἦρθε. Пътят е хлъзгав. ἀποκοιμήθηκε. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν ἤδη ἀργά. Въпреки това той кара кола. . παρ’ ὅλο ποὺ ἔχει σπουδάσει. θὰ ἀγοράσει αὐτοκίνητο. той кара кола. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. въпреки че се бяхме уговорили. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. πάει μὲ τὸ ποδήλατο. той кара бързо. Въпреки това той кара велосипед / колело. Ἡ τηλεόραση ἦταν ἀνοιχτή. Δὲν βρίσκει δουλειά. ὁδηγεῖ πολὺ γρήγορα. Θὰ ἀγοράσει αὐτοκίνητο. Въпреки това тя не отива на лекар. Той остана още. Въпреки това той заспа. Δὲν ἔχει δίπλωμα. ὁδηγεῖ αὐτοκίνητο. ὁδηγεῖ αὐτοκίνητο. въпреки че е следвала. Въпреки че пътят е хлъзгав. Παρ’ ὅλο ποὺ εἶναι μεθυσμένος. Телевизорът работеше. Δὲν ἦρθε. въпреки че има болки. Въпреки това тя си купува кола. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Δὲν ἔχει χρήματα. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Вече беше късно. Въпреки това тя не си намира работно място. Ἦταν ἤδη ἀργά. ἔμεινε κι’ ἄλλο. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Πονάει. Тя няма пари. Тя си купува кола. Въпреки това той остана още. Тя не отива на лекар. Той е пиян. Ние се бяхме уговорили. δὲν πάει στὸν γιατρό. той кара велосипед / колело. Παρ’ ὅλο ποὺ δὲν ἔχει δίπλωμα. Той не дойде. Παρ’ ὅλο ποὺ ὁ δρόμος γλυστράει. Той заспа. Въпреки че няма шофьорска книжка. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Тя е следвала. δὲν βρίσκει δουλειά. ὁδηγεῖ γρήγορα. παρ’ ὅλο ποὺ ἡ τηλεόραση ἦταν ἀνοιχτή.

Τὸ τραῖνο ἦρθε μὲν στὴν ὥρα του. Εἶναι ὄχι μόνο ὄμορφη. или влака. ἀλλὰ καὶ ἔξυπνη. ἀλλὰ ἦταν γεμᾶτο. толкова по-удобен ставаш. Тя е живяла както в Мадрид. Ὅσο πιὸ γρήγορα δουλέψεις. Ἔχει ζήσει τόσο στὴν Μαδρίτη ὅσο καὶ στὸ Λονδῖνο. Колкото по-рано дойдеш. нито на китара. но доста пълен. Δὲν ξέρω νὰ χορεύω οὔτε βὰλς οὔτε σάμπα. нито самба. Той ще отседне или при нас. τόσο πιὸ νωθρὸς γίνεται. нито балет. ἀλλὰ καὶ τεμπέλης. Δὲν παίζω οὔτε πιάνο οὔτε κιθάρα. Колкото по-остаряваш. ἀλλὰ πολὺ ἀκριβό. Тя познава както Испания.98 [ ἐνενῆντα ὀκτὼ ] Διπλοῖ σύνδεσμοι 98 [ деветдесет и осем ] Сложни съюзи Τὸ ταξεῖδι ἦταν μὲν ὡραῖο. Παίρνει εἴτε τὸ λεωφορεῖο εἴτε τὸ τραῖνο. Тя говори както испански. Той ще дойде или днес вечерта. Пътуването всъщност беше хубаво. Аз не мога да свиря нито на пиано. Δὲν μοῦ ἀρέσει οὔτε ἡ ὄπερα οὔτε τὸ μπαλέτο. или на хотел. Ὅσο πιὸ νωρίς ἔρθεις. Аз не обичам нито опера. ἀλλὰ πολὺ κουραστικό. Той е не само глупав. Колкото по-бързо работиш. ἀλλὰ καὶ γαλλικά. или утре рано. но доста напрегнато. но и френски. Ὅσο μεγαλώνει κανείς. толкова по-рано ще свършиш. Тя е не само хубава. но и мързелив. но доста скъп. Γνωρίζει τόσο τὴν Ἱσπανία ὅσο καὶ τὴν Ἀγγλία. Μιλάει ὄχι μόνο γερμανικά. Μιλάει τόσο ἱσπανικὰ ὅσο καὶ ἀγγλικά. така и в Лондон. . така и Англия. така и английски. Τὸ ξενοδοχεῖο ἦταν μὲν ἄνετο. Той ще вземе или автобуса. Аз не мога да танцувам нито валс. Хотелът всъщност беше уютен. Θὰ ἔρθει εἴτε ἀπόψε εἴτε αὔριο πρωί-πρωί. толкова по-рано можеш да си тръгнеш. τόσο πιὸ νωρίς θὰ μπορέσεις νὰ φύγεις. но и интелигентна. τόσο πιὸ νωρίς θὰ τελειώσεις. Тя говори не само немски. Θὰ μείνει εἴτε σὲ ἐμᾶς εἴτε στὸ ξενοδοχεῖο. Εἶναι ὄχι μόνο χαζός. Влакът всъщност дойде навреме.

Πῶς λέγεται ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλβετίας.99 [ ἐνενῆντα ἐννέα ] ἡ γενικὴ πτώση 99 [ деветдесет и девет ] Родителен падеж ἡ γάτα τῆς φίλης μου котката на моята приятелка ὁ σκύλος τοῦ φίλου μου кучето на моя приятел τὰ παιχνίδια τῶν παιδιῶν μου играчките на моите деца Αὐτὸ εἶναι τὸ παλτὸ τοῦ συναδέλφου μου. Това е колата на моята колежка. Кога е приемният час на лекаря? Ποιές εἶναι οἱ ὧρες λειτουργίας τοῦ μουσείου. Кога е ваканцията на децата? Πότε δέχεται ὁ γιατρὸς ραντεβοῦ. Това е работата на моите колеги. Компютърът на шефа е повреден. Ключът на гаража го няма. Къщата е в края на улицата. Ξηλώθηκε τὸ κουμπί ἀπὸ τὸ πουκάμισο. Какво е работното време на музея? . Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειὰ τῶν συναδέλφων μου. Αὐτὸ εἶναι τὸ αὐτοκίνητο τοῦ συναδέλφου μου. Χάθηκε τὸ κλειδὶ τοῦ γκαράζ. Какво е заглавието на книгата? Πῶς λέγονται τὰ παιδιὰ τῶν γειτόνων. Кои са родителите на момичето? Πῶς θὰ πάω στὸ σπίτι τῶν γονιῶν της. Копчето на ризата се скъса. Ὁ ὑπολογιστὴς τοῦ ἀφεντικοῦ χάλασε. Как се казват децата на съседите? Πότε εἶναι οἱ σχολικὲς διακοπὲς τῶν παιδιῶν. Как се казва столицата на Швейцария? Πῶς λέγεται ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου. Това е палтото на моя колега. Ποιοί εἶναι οἱ γονεῖς τοῦ κοριτσιοῦ. Как да стигна до къщата на твоите родители? Τὸ σπίτι εἶναι στὸ τέλος τοῦ δρόμου.

ἀκόμα – όχι πιὰ / πλέον още – няма Θὰ μείνετε πολὺ ἀκόμα ἐδῶ. . никой. Не. ἤδη κάτι – τίποτα ἀκόμα вече нещо – още нищо Ἔχετε φάει ἤδη κάτι. Били ли сте вече в Берлин? Ὄχι. Ядохте ли вече нещо? Ὄχι. κάποιος ἀκόμα – κανεὶς ἄλλος още някой – никой повече Θὰ ἤθελε κάποιος ἀκόμα καφέ. κανεὶς ἄλλος. ποτὲ μέχρι τώρα. не познавам никого тук. δὲν ἔχω φάει τίποτα ἀκόμα. Не. още не. κάποιος – κανεὶς / κανένας някой – никой Ξέρετε κάποιον / κανέναν ἐδῶ. още нищо не съм ял.100 [ ἑκατόν ] τὰ ἐπιρρήματα 100 [ сто ] Наречия ἤδη – ποτὲ μέχρι τώρα вече – още не Ἔχετε ἤδη ἐπισκεφθεῖ τὸ Βερολῖνο. δὲν θὰ ἤθελα τίποτα ἄλλο. Не. δὲν ξέρω κανέναν ἐδῶ. Не. не желая нищо повече. Желаете ли още нещо за пиене? Ὄχι. Ще останете ли още дълго тук? Ὄχι. κάτι ἀκόμα – τίποτα ἄλλο още нещо – нищо повече Θὰ θέλατε νὰ πιεῖτε κάτι ἀκόμα. Желае ли още някой кафе? Ὄχι. θὰ φύγω σύντομα. няма да остана дълго тук. Познавате ли някого тук? Ὄχι. Не. Не.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful