poznate prirode, o kojoj treba da nauci isto onoliko koliko i pacijent.

Pri tom treba da je samo po sebi razumljivo da lekar ne racuna ni sa jednom teorijskom pretpostavkom i da je voljan da u svakom pojedinacnom slucaju otkrije sasvim novu teoriju snova, posto je ovde pionirskom radu jos uvek otvoreno nemerljivo polje. Davno prevazideno gledi§te je da su snovi samo potisnuto ispunjenje zelja. Sigurno da ima snova koji manifestno prikazuju ispunjene zelje ili strahovanja. Ali cega tu jos nema? Snovi mpgu biti nemilosrdne istine^ filozofske sentence^ iluzije, divlje fantazije, secanja, planovi, anticipacije, pa cak telepatske vizije, iracionalni dozivljaji i bogzna sta jos. Naime, ne smemo zaboraviti jedno: skojrajpolovina naseg zivota odvija se u vi§e ili marije nesvesnom stanju. Specificni svesni izraz nesvesnbg jeste snevanje. Kao sto dusa ima jednu dnevnu stranu, svest, tako ima i nocnu, nesvesno psihicko funkcionisanje, koje se moze shvatiti kao sneno mastanje. Kao sto i . u svestt nema samo zelja i strahovanja vec i beskrajno mnogo drugih stvari, tako postoji i najveca mogu6a verovatnoca da nasa snena du§a raspolaze slifinim bogatstvom sadrzajnih i zivotnih mogucnosti, mozda Cak i mnogo vecim od svesti, clja je esencijalna priroda koncentracija, ogranicenje i iskljucivpstil Kod ovakvog stanja stvari nije neopravdano, ved upravo preporufiljivo da se smisao sna unapred ne ogranifiava nekom doktrinom. Naime, mora se znati da ne retko ima sneva&a koji oponasaju cak i lekara u svojim snovima prema staroj sentenci: »Canis panem somniat, piscator pisces.« Ovim nije receno da ribe, o kojima sanja ribar, nisu uvek ni§ta drugo do ribe. Nema jezika koji ne bi mogao da se zloupotrebi. Lako se moze predstaviti kako coveka sve ovo moze zavesti na pogresan put; Cak izgleda da nesvesno pokazuje tendenciju da lekara sasvim uplete u njegove sopstvene teorije. Zbog toga upravo kod analize snova udaljujem se koliko je moguce vi§e od teorija, uostalom ne sasvim, jer nam je ne§to teorije uvek potrebno da bismo bili u stanju da jasno sagledamo

stvari. Tu spada i teorijsko ocekivanje da san uopste ima neki smisao. To se, naime ne moze striktno dokazati u svim slucaievima. posto ima snova koje cpvek naprosto ne razume, ni lekar ni pacijent. Ipak, moram da nacimm jednu ovakvu hipotezu da bih imao hrabrosti da uop§te ne§to zapo5nem sa snovima. dalja teorija je da san svesnoj spoznaji dodaie nesto bitno i da je, stoga san koji tako nesto ne cini, ned ovoijno protumacen l ovu hipotezu morao sam da nacinim da bih sebi bbjasnio zasto uopste analiziram snove. Medutim, sve dalje hipoteze, na primer o funkciji i strukturi sna, su cista zanatlijska pravila i moraju biti pristupacne stalnim modifikacijama. Pri ovom radu ne sme se ni na trenutak izgubiti.iz vida da se covek krece po varljivom tlu, gde je nesigur-nost jedino sigurna. Kada ne bi bilo paradoksno, covek bi tuma£u snova skoro doviknuo: »Samo ne zazeli da razumes!« Kod neprozirnog sna na prvom mestu se ne radi o tome da se razume i protumacl, vec o brizljivoj obradi konteksta. Pod tim ne mislim na beskonacno »slobodno asociranje« podstaknuto snenim slikama, vec na brizljivo, svesno rasvetljavanje onih asocijativnih spojeva, koji su objektivno grupisani oko neke snene slike. Za ovaj rad mnogi pacijenti moraju tek da se obuce, po§to oni, kao i lekar, pokazuju nesavladivu sklonost da odmah razumeju i protumace, narofiito onda kada su pomocu lektire ili neuspesne analize pripremljeni a samim tim i lose upuceni. Zbog toga oni prvo asociraju teorijski, to jest shvatajuci i tumaceci, i najfiesce, na tome i zapnu. Kao i lekar tako i oni zele da odmah zadu u neku ruku iza sna u pogresnom uverenju da je san samo fasada koja prekriva stvarni smisao. Takozvana fasada, medutim, kod najveceg broja kuca ni u kom slucaju nije varka ili lazno izoblicavanje, vec odgovara sadrzaju kuce i cesto ga bez daljnjega izdaje. Tako je i manifestna snena slika sam san i sadrzi sav smisao._Ako nadem §ecer u mokraci. onda je to secer a ne samo fasada' za belanCevinu. Ono sto Frojd naziva »fasadom sna« Jesie neprozirnost sna, sto je, medutim, u stvarnosti "' 211

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful