P. 1
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 45-46

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 45-46

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,875|Likes:
Published by Kodonakis G.

More info:

Published by: Kodonakis G. on Apr 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2015

pdf

text

original

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Α Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ ΜΑ Τ Α Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur
quantōque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis
persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et providet
nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur.
uam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.
!egātum monet ut, si adīre non possit, epistulam ad amentum
tragulae adliget et intra castra abiciat.
"t enim leges omnium sal#tem singulōrum sal#ti antepōnunt, sic
vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitāti omnium
plus quam unīus alicuius aut suae. $ec magis vituperandus est
proditor patriae quam proditor comm#nis utilitātis, aut comm#nis
sal#tis desertor propter suam utilitātem et sal#tem. %x quo fit, ut
laudandus is sit, qui pro re publicā cadat, quod decet cariōrem
nobis esse patriam quam nosmet ipsos.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. &' μεταφράσετε (' ')*+),+-'('.
.α. &' ./,01(1 (*23 45(*6-17*23 !"!ματ#$!%& (6)*238
'()*+,-.8 *7*-'+(9:; )<5=27(9:*6 '/9=-*6
)(/8 >*(9:; )<5=27(9:*6 '/9=-*6
(0,*1*2,/8 :<5(9:; 179:*6 '/9=-*6
3./1*2,/8 '9(9'(9:; )<5=27(9:*6 '/9=-*6
1)45,-4(8 .179:; )<5=27(9:*6 '/9=-*6
46(71,68 :<5(9:; )<5=27(9:*6 '/9=-*6
8*)8:<5(9:; 179:*6 '/9=-*6
.9. &' ./,01(1 (*23 45(*6-17*23 α"τ:";μ#$!%& (6)*238
www.philomusos.blogspot.com
ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Α Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ ΜΑ Τ Α Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
0,4(8 '9(9'(9:; 179:*6 '/9=-*6 +(' (/?' .@75
+,*<468 *7*-'+(9:; 179:*6 '/9=-*6 +(' (/?' .@75
7.2*/8 ?>9* (6)* +(' ,<<' )/A+B)'
.=. &' ./,01(1 (' >αρα?ετ#$ά (B7 1)9=@(B7 C+(*7 ?>9* (6)*D
:'9 (B7 1)9//5-,(B78
bonus, cariōrem, magis, plus

@.α. 4<A)( 8 &' ./,01(1
'D (* .E )<5=27(9:A */9+(9:;3 171+(F(',
GD (* 'E 179:A */9+(9:;3 171+(F(' H )'/'('(9:*6,
.D A<5 (57 */9+(9:; (*2 I'/':19-@7*2,
>D (* .1/*67>9* +(93 (@++1/93 )(F+193 (*2,
1D(57 *7*-'+(9:; .179:; 179:*6 '/9=-*6 (53 -1(*J;3
171+(F(', +(* '/+179:A .@7*3
@.9. &' ./,01(1 (*23 45(*6-17*23 ρBματ#$!%& (6)*238
5()471,)8 ?>9* (6)* +(*7 )'/':1?-17*, ?>9'3 KB7;3
/*18 ?>9* (6)* +(*7 -@<<*7(', ?>9'3 KB7;3
<(C()418 GE 179:A */9+(9:;3 171+(F(' -@+53 KB7;3
*71()+('1D8 GE 179:A */9+(9:;3 171+(F(' -@+53 KB7;3
+.57./+471,)8 ?>9* (6)* +(*7 2)1/+27(@<9:*, ?>9'3 KB7;3
'.//*18 -1(*J; 171+(F(' C*7*-'+(9:; 179:*6, '/+179:*6
.@7*23D
4<-*5(18 ?>9* (6)* +1 )'/'('(9:A, ?>9'3 KB7;3
8*1,'()47<,/8 ')'/@-K'(* -@<<*7(', ?>9'3 KB7;3
C*18 GE179:A )/*+(':(9:;3 171+(F(' +1 171/.5(9:; H -@+5 KB7;
+4<418 ?>9* (6)* +1 )'/':1?-17*, ?>9'3 KB7;3
(//(8 ?>9* (6)* +1 -@<<*7('

www.philomusos.blogspot.com
ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Α Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ ΜΑ Τ Α Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
E.α. 7FG *71()+('1D ('*/1,-DG 7./1)4 +.7/*-*4 42 3./1*2,/
+.57./+471,)8 &' -1('(/@01(1 τB" >α?Bτ#$H σ%"ταIB σε
ε"ερ=Bτ#$H.
E.9. J(5D1,6 6.7(1 ,1G /* 4<A)( 7.7 './/*1G ('*/1,-46 4<
46(71,6 1)45,-4( 4<-*5(1 (1 *71)4 +4/1)4 42*+*418 &'
'7'.7B/?+1(1 (*7 2)*=1(9:A <A.* (53 )1/9A>*2.
E.=. ,1 -4,<47<,/ */ /*18 &' α"αK%σετε τB" >α?Bτ#$H
>ερ#φραστ#$H σ;L;=Mα +1 debeo L ')'/@-K'(*.
E.N. ,1 4< O*+()P7(6 ('*/1,-46 <(C()41 M 0,* '). )( ',2-*+D
+4<418 &' α"α=":ρMσετε )<;/B3 (93 >12(1/16*2+13 )/*(,+193.

E.ε.
N Q,6 +,*<46 (R (0,*1*2,/ S4--*/ '()/,4<(1 ,1 4< O*+()P7(6
('*/1,-46 <(C()418 &' 17(*)?+1(1 :'9 7' '7'.7B/?+1(1 (*7
>Kά=#! KT=! :'9 :'(A)97 "α τ!" μετατρUVετε σε ε;?%.
- O,)41 (1 ').8*<(1 7FG *71()+('1D ('*/1,-DG 7./1)4 +.7/*-*4 42
3./1*2,/ +.57./+471,)8 &' -1('K@/1(1 (57 )1/?*>* +(*7
>Kά=#! KT=! -1 1O,/(5+5 ')A (5 K/,+5 W()8*,/ /+)*'/*1P
E.στ. *71()+('1D ('*/1,-D8 &' α"αK%σετε τB" μετ!XH +1
9+*>67'-5 >12(1/16*2+' )/A('+5.
E.L. Y(+ 645*/ 8*1,'()47<,/ (/1 ').<*1.) '41)*4( 0,46 ').<*1.)
+.66Z7*/ ,1*-*1D1*/8 &' 17(*)?+1(1 (* 9΄ Tρ! σ%=$ρ#σB& :'9 7'
(*7 1:K/,+1(1 17'<<':(9:,.
www.philomusos.blogspot.com

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
Xrysa Zouridaki liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Anthi Andreadaki liked this
Elli Tsanou liked this
thkounatidou_6135483 liked this
thkounatidou_6135483 liked this
Maria Kyriakopoulou liked this
Ευδοκία Παπαγγέλου liked this
kapros liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->