Clasa a XI-a –profil real Lucrare de evaluare - Hidrocarburi aromatice 1. (3p)Completaţi afirmaţiile: a) Toluenul participă la substituţie mai ...

decât benzenul. b) 1,2 –dimetilbenzenul şi etilbenzenul sunt ... c) Fenilul este un ... al benzenului. 2. (6p) Modelaţi formulele de structură ale substanţelor: a) 2,4,6 –trinitrotoluen b) izopropilbenzen c) 1, 2-dimetil- 4 –etilbenzen 3. (5p) Dacă consideri că afirmaţia de mai jos este adevărată încercuieşte litera A . Dacă consideri că afirmaţia e falsă, încercuieşte litera F. A/ F. Benzenul decolorează apa de brom. A/ F. Benzenul este un lichid uleios uşor volatil. A/ F. Prin oxidarea benzenului cu permanganat de caliu se obţine acid benzoic. A/ F. Prin distilarea păcurei se obţin uleiuri şi lubrifianţi. A/ F. Petrolul nu are un punct de fierbere definit deoarece este un amestec de compuşi. 4. (14p)Rezolvaţi problema: O hidrocarbură aromatică mononucleară conţine 90% carbon. a) Determinaţi formula moleculară a acestei substanţe. b) Modelaţi formulele de structură pentru 2 izomeri ai acestei substanţe c) Scrieţi denumirile substanţelor cu structurile propuse. d) Determinaţi volumul de aer necesar pentru arderea 500 g de hidrocarbură. 5.. ( 8p)Rezolvaţi problema: Determinaţi volumul de clor necesar la clorurarea fotochimică a benzenului, dacă se obţin 87,3 kg produs cu un randament de 75%. 6. (10 p)Se dă schema: clorobenzen ↑ Acetilenă → benzen → toluen → nitrotoluen ↓ ciclohexan Scrieţi ecuaţiile reacţiilor ce corespund transformărilor, precizaţi condiţiile de reacţie. Total 46 p

Clasa a XI-a –profil real Lucrare de evaluare - Hidrocarburi aromatice 1. (3p) Completaţi afirmaţiile: a) Pentru hidrocarburile aromatice este caracteristică reacţia de ... b) 1,2 –dimetilbenzenul şi etilbenzenul sunt ... c) Toluenul este un .... al benzenului. 2. (6p) Modelaţi formulele de structură ale substanţelor: a) 2 –nitrotoluen b) difenilmetan c) 2,4 –diclorotoluen 3. (5p) Dacă consideri că afirmaţia de mai jos este adevărată încercuieşte litera A . Dacă consideri că afirmaţia e falsă, încercuieşte litera F. A/ F. Benzenul adiţionează apă în prezenţa acidului sulfuric. A/ F. Parafina se obţine prin distilarea secundară a petrolului. A/ F. La cracarea termică a motorinei se obţin gaze şi benzină. A/ F. Benzina este un omolog al benzenului. A/ F. Toluenul se oxidează cu soluţie de permanganat de potasiu. 4. (14 p) Rezolvaţi problema: O hidrocarbură din seria omoloagă a benzenului are densitatea vaporilor în raport cu dioxidul de carbon egală cu 2,409. a) Determinaţi formula moleculară a acestei substanţe. b) Modelaţi formulele de structură pentru 2 izomeri ai acestei substanţe c) Scrieţi denumirile substanţelor cu structurile propuse. d) Determinaţi volumul de aer necesar pentru arderea a 530 g de hidrocarbură. 5. (8 p) Rezolvaţi problema: Determinaţi volumul de acetilenă ce conţine 15% impurităţi necesar pentru obţinerea a 273 Kg de benzen. 6. (10p) Se dă schema: Hexaclorciclohexan ↑ Ciclohexan →benzen → etilbenzen→ etilciclohexan ↓ nitrobenzen Scrieţi ecuaţiile reacţiilor ce corespund transformărilor, precizaţi condiţiile de reacţie. Total 46 p

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful