Laporan Program Sandaran NPQEL Ambilan 1/2012

Tajuk Projek:

Intervensi 2M (Menulis dan Membaca)

Oleh: Norizah binti Abdul Hamid 660913015068 SM 4

Nama Pensyarah Penyelia: Pn Nor Asiah binti Ibrahim

Laporan Program Penandaarasan Diserahkan kepada Institut Aminuddin Baki sebagai memenuhi keperluan Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan

i

Biodata Peserta

NAMA NO K/P JANTINA UMUR TEMPAT BERTUGAS

: NORIZAH BINTI ABDUL HAMID : 660913015068 :PEREMPUAN : 46 TAHUN : SMK PUNCAK ALAM,

ALAMAT TEMPAT BERTUGAS : Jln Mahkota Impian 2/1 Bandar Puncak Alam 43200 Kuala Selangor. NO TELEFON KUMPULAN NPQEL TARIKH PENANDAARASAN :03-33928216 : SM4 : 7 Mei 2012- 30 Jun 2012

ii

PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah ke hadrat Ilahi dengan izin dan limpah kurniaNya maka Laporan Sandaran ini dapat disempurnakan mengikut jadual. Laporan Sandaran ini adalah tugasan wajib bagi memenuhi syarat kelayakan mendapat sijil Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) anjuran Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia. Dengan melaksanakan program sandaran ini, dapat memberi peluang kepada saya mempelajari bagaimana untuk membuat penambahbaikan terhadap sesuatu situasi secara sistematik dan terancang. Semoga dengan adanya program ini maka anak didik di sekolah ini akan lebih berjaya dengan cemerlang di masa akan datang. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pn Nor Asiah binti Ibrahim, Pensyarah Pembimbing IAB Induk yang telah banyak memberi nasihat, panduan, tunjuk ajar,dan teguran kepada saya dalam menyempurnakan program ini. Ucapan terima yang tidak terhingga juga saya tujukan kepada En Rasul Maideen binn Haja Maideen, Pengetua cemerlang SMK Puncak Alam, yang telah banyak memberi bimbingan dalam menjayakan program ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih ini juga saya tujukan kepada Pn Zainab binti Jamil, Penyelaras Program yang telah banyak membantu dan memastikan program ini berjalan lancar. Begitu juga kepada guru-guru SMK Puncak Alam yang telah mejayakan program ini. Akhir sekali, ucapan terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah memberi semangat, sokongan dan galakan dari semasa ke semasa.
iii

KANDUNGAN Tajuk Biodata Diri Penghargaan Kandungan Bab 1 Profil Sekolah 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 Sejarah Sekolah Visi dan Misi Sekolah Matlamat Sekolah Objektif Sekolah Tema Sekolah Budaya kerja Sekolah Piagam Pelanggan Carta Organisasi Lencana Sekolah Bendera Sekolah Lagu Sekolah Ikrar Sekolah Pelan Lokasi Sekolah Kemudahan Fizikal Enrolmen Pelajar Statistik Staf Persatuan Ibubapa dan Guru Pencapaian Sekolah 1.18.1 Pencapaian Bidang Kurikulum 1.18.2 Pencapaian Bidang Kokurikulum ...15-16 ...17-21 ...1 ...2 ...3 ...3 ...4 ...4 .. 5 ...7 ...8 ...9 ...10 ...11 ...12 ...12 ...13 ...13 ...14 Muka surat ...ii ...iii ...iv-vi

iv

Tajuk

Muka surat

Bab 2 Kajian Keperluan Bab 3 Kajian Literatur Bab 4 Perancangan Strategik 4.1 Analisis SWOC 4.2 COWS Matriks 4.3 Matriks Ranking 4.4 Pelan Strategik 4.5 Pelan Taktikal 4.6 Pelan Operasi 4.7 Carta Aliran Kerja 4.8 Carta Gantt Bab 5 Penilaian Program Bab 6 Refleksi Bibliografi Lampiran 1. Lampiran 1 – Kertas Cadangan Program Intervensi 2M/ Anggaran Belanjawan 2. Lampiran 2 – Senarai Semak Perlaksanaan Program 3. Lampiran 3 4. Lampiran 4 5. Lampiran 5 6. Lampiran 6 7. Lampiran 7 – Jawatankuasa Program Intervensi 2M – Senarai guru Intervensi 2M

...22-28 ...29-36

...37 ...38 ...39-40 ...41 ...41 ...42 ...43 ...44 ...45 ...46-48 ...49

…50-53 …54-57 …58 …59 …60 …61 …62-63
v

– Jadual Waktu Guru Makluman kepada Ibubapa – Senarai Nama Pelajar/Rekod Pencapaian – Surat Makluman Kepada Ibubapa

8. Lampiran 8

– Surat panggilan Mesyuarat

…..64 …65-70 …71-73 …74-81 …83 …84 …85-90 …91-93 …94-95

9. Lampiran 9 - Minit Mesyuarat Program Intervensi 2M 10. Lampiran 10- Rancangan Mengajar Bulanan 11. Lampiran 11 – Rancangan Mengajar Mingguan 12. Lampiran 12 – Tatacara Pengurusan Kelas Intervensi 13. Lampiran 13- Jadual Kehadiran Pelajar 14. Lampiran 14– Kertas Ujian Pra-program 15. Lampiran 15 - Kertas Ujian Post Program 16. Lampiran 16 -Gambar

vi

Sekolah ini menerima pelajar dari 3 buah sekolah rendah iaitu SK Puncak Alam 1. Penubuhan sekolah ini memang sangat dinanti-nanti oleh penduduk setempat kerana inilah satu-satunya sekolah menengah yang terdapat di kawasan perumahan yang baru dibuka. Ianya terletak di sempadan daerah Kuala Selangor dan Shah Alam. Marzuki dilantik sebagai Penolong Kanan Akademik. Kawasan ini mempunyai 4 fasa pembangunan yang terdiri dari rumah teres. Pada awal pembukaannya En. Che Wan Rohaini bt Ramly sebagai Penolong Kanan HEM dan Pn.BAB 1 PROFIL SEKOLAH 1. Petaling Jaya dan Kuala Lumpur. 1 . Ibubapa merasa lega kerana tidak payah lagi menghantar anak mereka ke sekolah menengah di kawasan lain seperti SMK Saujana Utama atau SMK Meru. SK Puncak Alam 2 dan Puncak Alam 3.1 SEJARAH SEKOLAH Bandar Puncak Alam merupakan sebuah penempatan baru yang mula diduduki pada tahun 2000. SMK Puncak Alam memulakan operasinya pada 1 Mei 2004. Rata-rata penduduk di kawasan ini berkerja di sekitar Shah Alam. Normaizatul Azura Bt. Bibit Bin Hj. apartment dan banglo dan ianya terus membangun. Kawasan perumahan ini dimajukan oleh Puncak Alam Sdn Bhd anak syarikat kepada Puncak Niaga Sdn Bhd. Husin sebagai Penolong Kanan Kokurikulum yang bertindak sebagai ‘caretaker’ yang dilantik oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor.

Namun.555 orang dan merupakan sekolah yang paling padat di daerah Kuala Selangor.Pelajar-pelajar memulakan sesi persekolahan pada 1 Julai 2004 dengan enrolmen pelajar pada tahun 2004 ialah 318 orang pelajar dan 21 orang guru sahaja. Jumlah pelajar mencecah kepada 1.688 orang pada tahun 2008. Pada tahun 2005. bilangan pelajar meningkat dengan begitu pesat. Sejak penubuhannya sehingga hari ini. Bermula pada 28 Jun 2004 sehingga 13 Mac 2006 Pn. Rasul Maideen Bin Haja Maideen mulai 23 Ogos 2010 sehingga sekarang. Pada 2012. SMKPA telah banyak melakar sejarah cemerlang dalam aspek kurikulum. bilangannya bertambah kepada 1347 orang. Selepas persaraan beliau.2 VISI DAN MISI VISI SEKOLAH Sekolah Unggul Penjana Generasi Cemerlang MISI SEKOLAH Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti 2 . hal ehwal murid dan kokurikulum. SMKPA diterajui oleh Tuan Haji Abdul Khalid Bin Hj. 1. Kini SMK Puncak Alam diterajui oleh Pengetua Cemerlang. pelajar SMK Puncak Alam berjumlah 2. Jaafar mulai 15 Mei 2006 sehingga 22 Mac 2010. Rozanun Binti Mohd Nordin menjadi Pengetua pertama SMK Puncak Alam. Diikuti pada 2007. pelajar SMK Puncak Alam berjumlah 828 orang dan 1072 orang pada tahun 2006. En.

Menyediakan satu sistem pengurusan yang cekap dan efektif berlandaskan ciri-ciri kepimpinan yang dinamik.1. SMK Puncak Alam akan berada dalam kelompok 3 sekolah terbaik dalam kategori sekolah menengah harian luar bandar negeri Selangor. penyayang dan bertonggakkan ketuhanan. Melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan ‘ICT’. progresif. moden.4 OBJEKTIF SEKOLAH 1. 5. 3. Menyediakan warga sekolah yang sentiasa beriltizam dan sedia berkorban untuk menghasilkan kerja-kerja yang berkualiti tinggi dan mengambil berat tentang kualiti masa. 2. Menyediakan kemudahan-kemudahan asas dan peralatan pendidikan yang mencukupi supaya pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan.3 MATLAMAT Menjelang tahun 2015. 3 . Memastikan pengurusan kewangan yang sistematik berlandaskan peraturanperaturan yang telah ditetapkan. 1. 4.

9. Mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan diri sendiri.5 TEMA SEKOLAH “BERILMU. Mengamalkan budaya kerja secara sepasukan. kerja adalah sebahagian daripada ibadah dan seterusnya 10. 8. Mengamalkan perkhidmatan penyayang. kolaboratif dan cekap. ketelusan. Menganggap bertanggungjawab sepenuhnya kepada ALLAH SWT.6 BUDAYA KERJA SEKOLAH 1. 3. Ketulusan. 2. dan keterbukaan menjadi amalan dalam perkhidmatan. BERILTIZAM’’ 1. 4 . 7. Kepatuhan. kesungguhan. dan ketelitian tinggi dalam memastikan kejayaan organisasi. 5. 4. Sentiasa mengambilkira pencapaian visi dan misi sekolah sebagai titik tolak dalam pelaksanaan tugas.1. Sentiasa memelihara dan mempertingkatkan imej dan maruah sekolah. Sentiasa menuju ke arah penambahbaikan ilmu dan kemahiran yang berterusan. Sentiasa memimpin diri sebelum memimpin yang lain. 6. BERAMAL.

 Memastikan sumber dan kemudahan yang secukupnya serta memenuhi peluang peningkatan profesionalisme kerjaya.  Menyediakan suasana dan peralatan yang lengkap untuk menggalakkan pembelajaran dijalankan dalam kaedah yang selesa dan kondusif.7 PIAGAM PELANGGAN Kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji menawarkan perkhidmatan pendidikan cemerlang kepada:Pelajar  Menyediakan kaedah pengajaran dan pembelajaran terbaik dan optimum berdasarkan kurikulum dan kokurikulum kebangsaan untuk memenuhi keperluan pelajar secara holistik. Staf  Sentiasa mengutamakan kebajikan semua staf. Stake Holder  Memenuhi semua arahan dan pekeliling dari PPD.1. JPN dan KPM dengan tepat dan segera. 5 .  Menyediakan segala data dan maklumat terkini seperti yang diperlukan sebelum tarikh yang ditetapkan.

Ibu Bapa dan Komuniti  Mewujudkan kerjasama dengan ibu bapa melalui perjumpaan rasmi dua kali setahun. ibu bapa. 6 .  Mengadakan permuafakatan antara sekolah. masyarakat dan agensi luar.

8 CARTA ORGANISASI En Rasul Maiden bin Haja Maideen Pengetua Cemerlang Norizah bt Abdul Hamid Penolong Kanan Pn Che Wan Rohaini bt Ramly Penolong Kanan HEM Pn Salina bt Ahmad Tajari Penolong Kanan Kokurikulum Pn Hjh Fahriah bt Sulaiman Penolong Kanan Petang Pn Hajariah bt Isa Penolong Kanan Tg 6 Pn Fauziah bt Mohd Ketua Bidang Teknik & Vok Pn Noraishah bt Harun Ketua Bidang Bahasa Pn Paridah bt Wahab Ketua Bidang Sains & Matematik Pn Kalthom bt Marjan Ketua Bidang Kemanusiaan 7 .1.

1.9 LENCANA SEKOLAH HURAIAN LOGO Bentuk Segi Lima Bentuk Mata Pena Mewakili lima Rukun Islam / Rukun Negara Sekolah merupakan sebuah institusi untuk menuntut ilmu Penerapan teknologi dalam P&P Mewakili bilangan negeri di Malaysia Menggambarkan komitmen kepada globalisasi dan langit terbuka Menggambarkisahkan asal usul tapak sekolah adalah felda kelapa sawit Mewakili Agama Islam sebagai agama rasmi negara Tahun sekolah dibuka Gear Gergaji Bilangan Gigi Gergaji 14 Sfera dengan Burung Helaian Daun Bulan Sabit 2004 HURAIAN WARNA Merah Biru Kuning Putih Melambangkan warna semangat waja SMKPA Melambangkan keharmonian kaum yang ingin dicapai Lambang pemerintahan beraja dan berdaulat Lambang kesucian diri SMKPA 8 .

9 . HURAIAN WARNA Merah Biru Kuning Hijau (Huruf) Lambang Semangat Waja warga SMKPA Lambang Perpaduan Kaum di SMKPA Lambang Pemerintahan Beraja dan Berdaulat Sebagai simbol SMK Puncak Alam dikelilingi kehijauan tumbuhtumbuhan.1.10 BENDERA SEKOLAH HURAIAN LOGO Saiz Lima Jalur 3’ x 5’ Melambangkan Lima Rukun Negara.

Latifah Bt.1. Ideris 10 .11 LAGU RASMI SEKOLAH Tajuk Lagu : SMK Puncak Alam Melangkah ke alam maju jaya Bersatu belajar berusaha Menuju wawasan puncak jaya Pelajar SMK Puncak Alam Bersatu belajar Bersatu berusaha Menuju puncak jaya Berikrar dengan penuh semangat Bertekad agar terus cemerlang Beriltizam dengan kesungguhan Membentuk jati diri mulia Bersatu bertekad Bersatu berilmu SMK Puncak Alam SMK Puncak Alam Pencipta Lagu /Penuls Lirik : Pn.

Mencapai keputusan cemerlang dalam semua peperiksaan dan kegiatan kokurikulum untuk menjamin masa depan yang cerah. 1. Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah. keluarga dan sekolah demi meningkatkan martabat bangsa. 2. masyarakat dan negara demi kesejahteraan bersama. 3.13 PELAN LOKASI SMK Puncak Alam TOL SG BULOH 11 .1. Menjaga nama baik diri. Mengamalkan sahsiah yang mulia berteraskan ajaran agama dan nilai-nilai murni dalam semua aspek kehidupan. agama dan negara. 4.12 IKRAR PELAJAR Bahawa kami putera puteri SMK Puncak Alam berjanji dan berikrar untuk menjadi “insan mithali” berlandaskan prinsip-prinsip berikut :- 1. 5. Menguasai ilmu dan kemahiran yang dipelajari agar menjadi warga negara Malaysia yang berguna.

14 KEMUDAHAN FIZIKAL Bil 1 2 3 4 Bilik Darjah Makmal Sains Dewan Terbuka Dewan Tertutup Bengkel kemahiran Hidup 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Makmal ICT Bilik Pendidikan Seni Visual Tandas Guru Tandas Pelajar Kantin Surau Bilik Kesihatan Bilik Guru Bilik Mesyuarat Bilik Gerakan Pusat Sumber Gelanggang Serbaguna Pavillion Padang Sukan Utama 36 6 1 1 7 2 2 1 9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 .1.

15 ENROLMEN PELAJAR Jumlah pelajar mengikut Kaum Bil Tingkatan Melayu L 1 2 3 4 5 6 7 8 6 Atas 6 Bawah 5 4 3 2 1 Pend Khas Bilangan 11 30 197 190 260 294 259 30 P 23 12 167 217 257 285 267 12 Cina L 0 0 0 0 0 3 0 0 P 0 0 2 0 0 1 1 0 4 India L 0 0 7 10 8 5 6 0 P 0 1 6 4 8 7 7 1 Lain-lain L 0 0 0 1 0 1 0 0 P 0 0 0 0 1 3 0 0 4 Jumlah Pelajar 34 43 379 422 534 599 540 43 2594 1271 1240 3 36 34 2 1.16 STATISTIK STAF Kategori Guru Bukan guru Jumlah Lelaki 12 3 15 Perempuan 148 12 160 Jumlah 160 15 175 13 .1.

Nagalecthumy A/P Subramaniam En Ahmad Zaidi bin Abd Rahman Pn Norazimah bt Bahrin AJK Ibubapa Surirumah 7 Ajk Ibubapa Juruaudit Ahmad Syazwan (4H) Ahmad Ilyas Zaki(2H) 8 AJK Ibubapa Surirumah 9 10 11 12 13 14 15 Pn Harfanizah bt Harun Pn Rozita bt Mohd Yusoff Pn Nor Aishah bt Harun Pn Roslina bt Shuib Setiausaha Bendahari AJK Guru AJK Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Pn Vithiyayini A/P Subramaniam AJK Guru Pn Azidah bt Abdullah En Mohd Zainurin bin Sukaimi AJK Guru AJK Guru 14 .1.17 PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU Senarai nama AJK PIBG bagi tahun 2012. Mithonraj 6 Pn S. Bil 1 2 Nama Ahli Tn Hj Salim bin Takin En Saifuddin bin Abu Bakar Jawatan Yang DiPertua N Yang Dipertua AJK Ibubapa AJK Ibubapa AJK Ibubapa Pekerjaan Jurutera Berniaga Nama Anak Nur Farhana(3Mz) Mas Haziqah (4Mz) 3 4 5 En Mohd Yunus bin Ariffin En Mohd Halim bin Samian Pn Noralisa bt Ileis Kontarktor Jurutera Akauntan Mohd Khairuzn (4E) Nurul `Arifah (1H) Nurizzati Tikah bt Azha(4M) R.

45 2.18.42 2. 8A-51.43 2.70 2.7A-18 2011 53(9A-1.8A-44) 7A 1 7 12 8A1B-1.1 PENCAPAIAN BIDANG KURIKULUM Keputusan PMR Mulai 2005 hingga 2011 Bilangan calon yang mendapat semua A dan 7A Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bilangan Semua A 7 16 29 38 39 45(9A-1.44 15 .04% 82. 7A-17 30 8A1B/1C-1. 7A30 8A1B-1.80 2.1.87% 80.07% 80.18 PENCAPAIAN SEKOLAH 1.30% 71.65% 77.50% 80.42 2.37% GPS 2.7A-1) Bilangan Peratus Lulus & GPS Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bil Calon 170 200 296 330 391 466 482 Calon Lulus 115 155 237 265 281 373 387 %Lulus 67.

97 2.89% 86.18% 99.98 0 1(10A) 0 0 1(12A).71% 98.71 5.79 5.78 4.23% 96. 1(10A) 1(10A).05 5.53 2.11% GPS 1.08 4.14% 6.10% 98.Keputusan SPM Mulai 2005 hingga 2011 Tahun Bil Calon Calon Lulus 85 111 147 162 221 261 324 % Lulus GPS Bil Semua A 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 88 113 152 165 223 266 337 96. 2(11A).53 1.12% 96.7 2.89% 88. 6(9A) 4 (9A) Keputusan STPM Mulai 2007 hingga 2011 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 Bil Calon 16 4 27 9 36 Calon Lulus 12 4 24 8 31 % Lulus 75% 100% 88.97 16 .73 5.59% 98.

2 PENCAPAIAN BIDANG KOKURIKULUM Bidang Sukan dan Permainan Peringkat Daerah Bil 1 2 3 4 2007 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2009 2008 Badminton Sofbol (L15) Badminton Bola Baling (B15) Ten Pin Boling Sofbal( P18) Bola Baling (L18 & P18) Sepak Takraw (L18) Catur Johan Keseluruhan Johan Johan Johan Johan Ke-3 Ke-3 Ke-3 Ke-3 (L18) Johan (P18) 14 2011 15 16 Tenis Bola Sepak Badminton Johan (L18) Naib Johan Bergu(L18) Johan Keseluruhan Johan (B15) Ke-3 (B18) 17 18 Ten Pin Boling Olahraga Johan (P15) Ke-3 Keseluruhan Olahragawati P (Kelas 17 Tahun Acara Lompat Tinggi Pencapaian Johan Johan Naib Johan Johan 2005 Badminton (P) Catur Ten Pin Boling .1.18.

1) Olahragawan L (Kelas 3) Johan( Pecah Rekod) 19 20 21 2012 Bola Sepak Boling Ten-Pin Tenis Johan (B15) Johan (B15) Johan (B15) 4 X 100m Pencapaian Unit Uniform Peringkat Daerah Bil 1 Tahun 2012 Acara Kawad Kaki (KAPA) Pencapaian Johan Pencapaian Kelab/Persatuan Bil 1 2 2011 Tahun Acara Pertandingan Pesta Pantun Majlis Tadarus Al-Quran(MTQ) Pencapaian Naib Johan Johan Keseluruhan Naib Johan 3 Pertandingan Syarahan Bahasa Melayu Pertandingan Tilawah Al-Quran Lelaki Bicara Berirama Choral Speaking 4 Naib Johan 5 6 2012 7 8 Ketiga Johan Johan Johan Hafazan. Syarahan & Drama Kuiz Pengguna 18 .

Perbualan Bahasa Arab Johan (B15) Ketiga Naib Johan Tahun Acara Solar Cooking Competition (Karnival Sains) Pencapaian Johan 3 2007 4 5 6 7 Johan(Moon Explorer) Naib Johan (Triathlon) Anugerah Emas 19 .Pencapaian Kelas Pendidikan Khas Bil 1 2011 2 Pertandingan Mewarna Johan dan Naib Johan Tahun Boling Acara Pencapaian Naib Johan Pencapaian Peringkat Negeri Bil 1 2006 2 Catur Gambit Publication Star Open Klang National Robot Games Festival Robofest Anjuran : SIRIM Pesta Seni Rama 2011 Tokoh Nilam Daerah Kejohanan Bola Sepak MSS 2012 Kuiz Ilmu Wahyu.

Pencapaian Peringkat Kebangsaan Bil 1 2 3 Tahun 2008 2010 Acara Orienteering (Pandu Puteri) Spell It Right: Anjuran RHB & NSTP Pertandingan Buku Skrap: Gerakan Membaca 2011 Kejohanan Badminton Sirkit Kebangsaan Kejohanan Badminton Terbuka Melayu Zon Utara 2012 Wakil Kejohanan Bola Sepak MSSM Pencapaian Naib Johan Ketiga Johan 4 5 Naib Johan Naib Johan (L18) 6 Johan(Negeri Selangor) Penyertaan Peringkat Antarabangsa Bil 1 2 3 2006 Tahun 2005 Acara Best School Newspaper Award: Star-Nie & Pizza Hut Award Forum Antarabangsa SEED di Houston Texas. Australia 2007 2008 2009 Pameran Energy Efficiency di Brunei Jambori Sempadan Pengakap Thailand-Malaysia Perkhemahan Pasific Jota (Jamboree On The Air) Jambori Thailand Rover Moot Scouts Thailand 2010 Jambori Singapore Jambori Antarabangsa Oreland Thailand 20 5 6 7 8 9 10 11 . USA I-LAN International Children Folklore & Folkgame Festival di Taiwan 4 2006 & International competitions & Assesments: University of New South 2007 Wales.

Indonesia. Sumatera Barat.12 Jambori Budaya. Pagar Ruyung. Tanah Datar. International Belum Rainforest Challenge Scouts 2011 Jambori Sempadan Malaysia-Thailand 13 14 21 .

Mengisi tempat kosong E. Ujian ini mengandungi 5 bahagian yang terdiri dari: (rujuk Lampiran 1) A. hanya 22 orang pelajar yang tidak menguasai kelima-lima item yang diberikan dengan sepenuhnya. Dari seluruh jumlah pelajar yang menjawab soalan tersebut. Ini bermaksud program ini mengganggu pembelajaran pelajaran tersebut semata-mata untuk memberi laluan kepada kemahiran 2M: iaitu membaca dan menulis. Menulis perkataan berdasarkan gambar Masa yang diberikan untuk menjawab soalan ini ialah 45 minit. Ini merupakan satu indikator bahawa sebilangan pelajar sekolah belum menguasai 2M iaitu membaca dan menulis dengan sepenuhnya. Tulis suku kata yang tertinggal C. 22 . Tulis suku kata berpandukan gambar D. B.BAB 2 KAJIAN KEPERLUAN PENDAHULUAN Intervensi menurut Kamus Dewan bermaksud ‘campur tangan’ atau ‘gangguan’. Lengkapkan perkataan perpandukan gambar. Ujian pengesanan Intervensi 2M diberikan kepada semua pelajar Tingkatan Satu yang terdiri 6 kelas terakhir dari 197 orang pelajar.

LATAR BELAKANG Dalam bidang pendidikan. 4. Malaysia telah mencapai banyak kemajuan dalam bidang pendidikan. Penurunan dalam kualiti pendidikan secara keseluruhan memerlukan perhatian kerana perkara ini akan menyumbang kepada pembangunan modal insan. dan Hong Kong semenjak beberapa tahun kebelakangan ini. Akses kepada pendidikan yang berkualiti lebih bergantung kepada pendapatan keluarga. 5. 23 . NKRA Pendidikan telah diperkenalkan kerana perkaraperkara berikut: 1. Perkara yang amat membimbangkan jurang pencapaian pelajar semakin lebar. Contohnya lebih kurang 20% pelajar di Malaysia tidak mencapai tahap penanda aras yang minimum untuk Sains dan Matematik pada tahun 2007 berbanding dengan penanda aras minimum pada tahun 2003 adalah lebih kurang 5-7%. Selepas lebih 50 tahun merdeka. Kita telah mencapai kadar penyertaan pendidikan rendah yang universal dan peningkatan penyertaan pendidikan menengah yang menggalakkan. 2. Pencapaian pendidikan di Malaysia menunjukkan penurunan berbanding Singapura 3.

Dapatan kajian juga menunjukkan murid-murid yang tidak menguasai 3M akan menyumbang kepada peningkatan kadar keciciran di sekolah. masih terdapat lebih kurang 13% (54.Penguasaan 3M melalui Program Literasi dan Numerasi Sub NKRA LINUS yang diperkenalkan pada tahun 2008. Perkara ini dianggap amat serius kerana apabila melangkah ke Tahap II. Menyedari perkara ini. Program LINUS diperkenalkan supaya masalah murid yang tidak menguasai 3M akan dapat diatasi dan saringan yang dijalankan dalam program ini adalah mengenalpasti masalah sebenar yang dihadapi oleh seseorang kanak-kanak samada mempunyai masalah pembelajaran atau murid keperluan khas. maka penekanan diberikan kepada penguasaan 3M untuk murid Tahun 1 sehingga Tahun 3.000) murid Tahun 1 yang tidak menguasai 2M iaitu Membaca dan Menulis. murid-murid yang tidak menguasai 3M dari peringkat awal akan menyebabkan berlakunya kegagalan akademik secara kumulatif dan perkara ini amat sukar diperbaiki apabila mereka berada di peringkat yang lebih tinggi. Antara faktor fenomena ini adalah keluarga miskin. keluaraga terumbang-ambing dan keluarga itu sendiri juga buta huruf. Terdapat beberapa tahap kategori kelemahan penguasaan 2M di antaranya ialah: (Rahmalizah Ali. Ini memberi gambaran bahawa mereka tidak diberi pendedahan ilmu asas membaca dan menulis di rumah oleh keluarga mereka. masih terdapat murid-murid yang tidak menguasai 3M – Membaca. Menulis dan Mengira. Pengarah Program 2M i-Sina) 24 . Selain itu. tidak mementingkan pelajaran. selain meingkatkan masalah disiplin.

1. anak tersebut boleh membaca dengan lancar sebaliknya ia hanya menghafal ayat-ayat di dalam buku tersebut. Ini seolaholah. Mereka mampu membaca perkataan-perkataan dua suku ini dengn lancar dan yakin tetapi hanya terbatas serta belum menguasai kemahiran membaca dengan sempurna. Buku seumpama itu mengakibatkan segelintir murid menghafal cerita tersebut. Ini penting untuk menarik minat tetapi pada peringkat awal pembelajaran sahaja. Ini bermaksud mengenali huruf tidak bermakna mereka boleh membaca. Kanak-kanak tertarik kepada gambar berwarna-warni yang menghiasi buku. Ibubapa sukar mengesan tabiat ini dan boleh 25 . Sistem pembelajaran membaca di negara ini kebanyakannya berdasrakan binaan dan gabungan bunyi suku kata serta bermula dengan perkataan dua suku kata terlebih dahulu. Kelihatan seakan-akan boleh membaca. ribuan murid di sekolah-sekolah mampu mengenal huruf tetapi mereka masih tidak boleh membaca dengan baik. sama ada melalui cara menghafal huruf tersebut (biasanya melalui nyanyian) atau mengenal bunyi huruf-hur uf tersebut. Malah. Kenal huruf tetapi belum boleh membaca. Hanya boleh membaca perkataan dengan dua suku kata. Malangnya. 2. 3. Ramai kanak-kanak kenal A hingga Z. kategori murid yang hanya mampu membaca dua suku kata merupakan majority di kalangan kanak-kanak yang maju ke peringkat seterusnya di sekolah.

Ada di antara kanak-kanak ini mengambil masa beberapa minit untuk membaca satu ayat pendek manakala rakan sebaya habis membaca satu perenggan. ‘belalang’ sebagai belang dan sebagainya. Cara ini mengakibatkan pembacaan yang terlalu lambat dan jika keadaan ini berterusan dia akan merasai bebanan pembelajaran apabila tahun 3 ke atas. Tabiat meneka perkataan mesti dihapuskan kerana menyebabkan kanak-kanak tersebut tidak faham apa yang dibacanya. Ada di kalangan murid sebigini yang mampu membaca dengan betul apabila perlahan tetapi menjadi gopoh bila disuruh membaca laju. Tabiat mengeja harus dibuang kerana boleh mendatangkan masalah lain seperti sukar membaca perkataan dalam Bahasa Inggeris. Apabila disuruh membaca. ramai kanak-kanak yang belum boleh membaca dengan sempurna mengambil jalan mudah dan meneka perkataan yang cuba dibaca. Membaca dengan mengeja terlalu lambat. 26 . 4. Perkataan seperti ‘selekoh’ dibaca sebagai sekolah.mengakibatkan murid itu tidak mampu membaca perkataan yang ditulis pada kertas lain. 5. Membaca dengan laju tetapi salah. Adakalanya kanak-kanak terlalu bergantung kepada kaedah membaca sambil mengeja dalam kepala.

Perkataan dalam Bahasa Inggeris tidak boleh baca mengikut suku kata mahupun dengan mengeja. Kebiasanya ibu bapa hanya menyedari anak mereka gagal menguasai pembacaan dengan betul selepas menjangkau usia 9 tahun. Masalah ini menyumbang kepada faktor mengapa murid-murid di Malaysia menghadapi masalah membaca perkataan panjang dalam Bahasa Inggeris. Oleh kerana mereka membaca secara mengeja dan memecahkan perkataan kepada suku kata mudah. Masalah berkenaan menyebabkan kanak-kanak yang tergolong dalam kelompok itu menjadi murung dan tidak bersemangat untuk belajar apabila melangkah ke alam persekolahan yang lebih mencabar. Ini adalah perkara biasa dikalangan murid yang belum mampu membaca dengan sempurna. 7. Terdapat segelintir kanak-kanak yang terjerumus dalam dunia hafalan. Tidak boleh membaca perkataan yang sukar seperti ‘e sklusif’. Ini mengakibatkan kanak-kanak itu kelihatan seperti boleh membaca tetapi sebenarnya hanya mampu menyebut perkataan mudah yang dihafal sahaja.6. ‘instruktur ‘ atau ‘penyelesaian’. kerana huruf yang digunakan dalam perkataan tersebut lazimnya tidak konsisten. Tidak boleh membaca perkataan yang tidak dikenali. maka perkataan yang panjang yang sukar dieja adalah sukar juga untuk dibaca. 27 .

05 % murid-murid tingkatan 1 supaya dapat menguasai kemahiran 2M dalam masa yang ditetapkan. Jadual guru yang juga disusun berdasar guru yang mempunyai kelapangan di waktu tersebut. 28 . Idea pelaksanaan projek rintis Program Pemulihan Intervensi 2M murid-murid sekolah ini dicetuskan dalam mesyuarat pengurusan sesi 2012 bagi membantu murid-murid tingkatan 1 yang belum penguasaan 2M.KEPUTUSAN MELAKSANAKAN PROGRAM 1. 2. Pelajar yang tidak mendapat markah penuh dalam Ujian Pengesanan Intervensi 2M diasingkan dari kelas asal. Projek ini melibatkan 28 orang guru dan mensasarkan 0. maka pihak sekolah mengambil inisiatif untuk mengadakan kelas Intervensi 2M. Projek yang mendapat kerjasama positif daripada ibubapa ini dan telah dilaksanakan secara terancang dan sistematik mulai pertengahan bulan Mei sehingga Jun. Memandangkan perkara ini amat serius. Sukatan Pelajaran disusun dengan rapi bagi memudahkan guru-guru mengajar. Bahan-bahan bantu mengajar disediakan oleh guru penyelaras program dan diletakkan di dalam kelas supaya senang guru-guru mengambilnya.

Secara keseluruhannya program ini dijalankan selama 3 atau 6 bulan. strategi pengajaran dan pembelajaran yang hendak 29 . Fokus KIA2M adalah untuk membolehkan murid menguasai kemahiran asas Bahasa Melayu secara intensif. Murid yang lulus akan meneruskan kelas biasa manakala murid yang gagal. mereka akan ditempatkan dalam program ini. . Selain itu juga semua murid tingkatan satu akan mengikuti ujian penapisan. KIA2M ini akan dijalankan sepenuh masa oleh guru Bahasa Melayu tahun satu. Kumpulan murid ini adalah terdiri daripada mereka yang lambat atau belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis.BAB 3 KAJIAN LITERATUR Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M) merupakan satu program yang dirancang khusus untuk membantu murid tahun satu menguasai kemahiran asas iaitu membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. Masa yang dijalankan merupakan pilihan yang dibuat oleh sekolah. konsep pengajaran Bahasa Melayu merentas kurikulum mestilah dijalankan sepenuhnya dengan menggunakan strategi penggabungjalinan. Mereka ini bukan hanya terdiri daripada murid pemulihan khas tetapi juga dari kalangan murid yang hanya perlukan pemulihan dalam kelas. Bagi sekolah menengah pula. Pada masa yang sama program ini adalah bertujuan yang satu iaitu untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu pada tahun satu. Oleh itu. Ujian ini merupakan ujian yang terpenting bagi mengetahui murid-murid yang tidak menguasai kemahiran asas iaitu kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu.

30 . Teori ini menyatakan bahawa sesuatu organisasi seperti sekolah yang wujud dalam suatu persekitaran terdiri daripada pelbagai elemen yang memiliki ciri-ciri unik dan mempunyai hubungan antara satu sama lain. masih terdapat ramai di kalangan penduduk bandar mahupun pendalaman yang masih tidak boleh membaca samada di dalam negara mahupun di luar negara. Faktor penyumbang kepada proses pembelajaran yang menentukan corak kemenjadian murid ialah:        kepimpinan dan pengurusan institusi pendidikan profesional keguruan pengurusan kurikulum dan kokurikulum prasarana dan sumber pendidikan pembangunan sahsiah dan kebajikan partipasi komuniti dalm pendidikan. Model Sekolah Berkesan adalah berteraskan Teori Sistem. Dalam konteks sekolah menengah. Walau bagaimanapun.digunakan perlulah sesuai dengan keperluan untuk membantu murid ini menguasai kemahiran asas ini dengan seberapa segera yang boleh. Elemen yang berinteraksi antara satu sama lain secara berterusan menghasilkan impak. impak dilihat dalam kemenjadian murid. Ini akan menimbulkan masalah apabila mereka melangkah ke alam pekerjaan dalam dunia penuh cabaran dan masalah globalisasi. dan pembelajaran dan pengajaran serta penilaian Statistik mengenainya bilangan penduduk yang buta huruf masih dalam kajian dan belum dapat ditentukan dengan tepat.

Maka. Jika hendak menyelesaikan masalah kemiskinan di seluruh dunia. masalah buta huruf menjejaskan ekonomi dunia. bertarikh 22 Mac 2012). Selain itu. Ini bermakna tegas membasmi buta huruf di seleruh dunia amat berat.Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Celik Huruf Dunia. Pelajar yang tidak boleh membaca dan menulis selalu berpendapatan rendah. menyatakan bahawa pelajar yang buta huruf lebih terdedah kepada masalah penggangguran. Andrew Kay (1998). pembasmian buta huruf amat penting bagi pembangunan Negara pada masa depan. kita perlu membasmi buta huruf. Seterusnya beliau ingin menarik perhatian umum untuk meneliti fakta mengenai berapa ramai lagi pelajar yang masih ketinggalan. kemiskinan bahkan kurang sihat. Pengasas Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM). 100 juta orang kanak-kanak tidak dapat bersekolah. Menurut Andrew Kay (1998) lagi. 31 . Badrul Hisham Shaharin mendesak agar Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin agar menjelaskan kadar buta huruf yang tinggi. manakala 1 bilion orang hanya mapu membaca sedikit. ini turut menjejaskan tahap produktiviti dan ekonomi negara. Menteri Pertahanan Datuk Ahmad Zahid Hamidi menyatakan lapan peratus dari 6. Kita perlu membantu mereka meningkatkan kemampuan membaca dan menulis supaya mereka berpeluang meningkatkan taraf hidup mereka sendiri dan mempunyai masa depan yang cerah.667 pelatih PLKN buta huruf (Berita Harian. fakta berkaitan memperlihatkan hubungan rapat antara kemiskinan dengan buta huruf. Jumlah penduduk yang buta huruf dijangka melebihhi 800 juta orang di dunia sekarang. Tambahan pula.

504 orang pelajar dijangkakan buta huruf. 11 Januari 2012).667 pelatih PLKN buta huruf (Berita Harian.Statistik menunjukkan bahawa seramai 559 orang dari 468. 32 . Memandangkan PLKN menumpukan pengambilan di kalangan bekas calon SPM dan jika statistic angka lapan peratus ini dijadikan petunjuk maka dari 468.808 calon SPM mendapat gred cemerlang tertinggi (A+) tetapi kita tidak harus lupa mengenai fakta menyatakan lapan peratus dari 6.808 orang calon SPM. kira-kira 37. (Badrul Hisham) . Ini satu angka yang amat besar dan jika kelompok ini terus ketinggalan dan dipinggirkan ia pasti akan memberikan impak besar dalam struktur sosio masyarakat negara ini.

member sumbangsaran scara lisan serta pergerakan yang melibatkan anggota badan (D’Augustie. pengajaran Intervensi 2M dilaksanakan mengikut keupayaan pelajar menguasai sesuatu tajuk. Mereka dikehendaki menyebut perkataan dan mengeja perkataan dengan betul. Kaedah Di antaranya kaedah-kaedah yang digunakan oleh guru-guru tersebut adalah: 1. Namun begitu. Gaya pendekatan mereka adalah berbeza-beza antara satu sama lain. Perbincangan Dan Penemuan (Discussion and Discovery) Perbincangan merupakan satu interaksi yang sihat di kalangan pelajar yang dapat menyediakan dan mengukuhkan input dalam sesuatu proses pembelajaran. menulis. Penglibatan Secara Aktif Oleh Pelajar (Active Involvement) Pelajar digalakkan supaya melibatkan diri secara aktif semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. 1973). Ini adalah teknik yang membabitkan pelajar supaya mengeja. seperti perkataan yang mempunyai lebih dari tiga suku kata. 33 . 2.Perlaksanaan Pengajaran Dalam Intervensi 2M Guru-guru yang mengajar kelas Intervensi ini terdiri dari guru yang berbagai opsyen. Manakala penemuan pula adalah di mana pelajar dapat menganalpasti perkataan-perkataan baru yang belum pernah ditemui. Terdapat banyak nilai murni yang dapat ditetapkan melalui perbincangan di samping dapat mengasah bakat dan kreativiti.

Berpusatkan Bahan Bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan telah disusun. pendekatan secara kelas. 34 . kumpulan kecil ataupun kelas. b. aktiviti yang dirancang dan juga kemahiran yang hendak diajar. Berpusatkan Murid Murid diberi galakan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dirancangkan sama ada secara individu. Pendekatan Dalam pelaksanaan Program Intervensi 2M (Membaca dan Menulis). Berpusatkan Guru Guru merancang dan menjalankan tugas secara individu dan murid akan belajar berdasarkan apa yang disampaikan dan diarahkan oleh guru sahaja. c. kumpulan dan juga individu perlu digunakan mengikut kesesuaian dari segi kebolehan murid. Murid diberi penerangan yang jelas tentang keperluan aktiviti yang akan dijalankan.Strategi Di antara strategi yang digunakan dalam Program Intervensi 2M ialah: a. sesuai dengan perancangan yang dibuat.

Tujuan menggunakan pelbagai teknik adalah untuk menarik minat. 3. Selain itu bantuan daripada rakan sebaya juga boleh digunakan jika perlu.Di antara pendekatan yang boleh digunakan dalam program ini ialah: 1. Pendekatan secara berkumpulan Konsep pengajaran dan pembelajaran berkumpulan berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang berpusatkan guru kepada strategi yang berpusatkan murid Kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada murid yang menghadapi masalah yang sama atau hampir sama dibentuk. Guru menjalankan pengajaran dengan menggunakan modul pengajaran yang disediakan. 35 . Pendekatan secara kelas Pendekatan secara kelas perlu juga dijalankan supaya murid dapat melibatkan diri dan meningkatkan keyakinan diri dalam aktiviti berkumpulan yang lebih besar. 2. Aktiviti ini lebih sesuai dijalankan di awal dan di akhir waktu belajar. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid untuk mencapai objektif pengajaran guru. Teknik Pengendalian suatu perancangan untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk mencapai sesuatu objektif. Pendekatan secara individu Guru menumpukan perhatian kepada murid secara individu bagi membantu membimbing untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

Di antara teknik pengajaran bahasa yang dicadangkan ialah: 1. Rancangan Pengajaran Secara Kumpulan 36 . teknik bersoal jawab 5. teknik menyanyi 7. teknik latih tubi 3. teknik bercerita 2. teknik main peranan 6. teknik tunjuk cara 4. teknik lakonan 8. teknik kuiz 9.

10% pelajar gemar ponteng sekolah W7. 5 % pelajar tidak berminat untuk membaca W6. C4. 90 % guru mempunyai pengalaman yang luas S5. Hubungan baik dengan PPD &JPN O3. Weakness (Kelemahan) W1. 90 % guru yang sedia memberi kerja sama Opportunity (Peluang) O1. Sekolah berdekatan dengan ladang kelapa sawit: tempat pelajar melepak. 90 % guru yang berdedikasi dan komited S4. Sumbangan daripada PIBG Challenge (Cabaran) C1. 10% pelajar yang lemah W2. Jarak rumah ke sekolah yang agak jauh. Sumber kewangan yang terhad W5. Stail kepimpinan yang mantap S3.Bab 4 Perancangan Strategik 4. Pengetua Cemerlang S2. Ibubapa sibuk bekerja W4. peserta mendapati bahawa analisis persekitaran yang dapat dibina melalui kaedah SWOC bagi bidang pengurusan adalah seperti dalam jadual 2 berikut: Strength(Kekuatan ) S1. C3.1 Analisis SWOC Setelah membuat perbincangan dengan pihak pentadbir dan guru-guru Bahasa Melayu yang berpengalaman mengajar di sekolah ini. Kerjasama yang erat dengan PIBG O2. Ibubapa yang tidak prihatin terhadap pelajaran anak-anak. 20% pelajar kurang bermotivasi 37 . Suasana pembelajaran yang tidak kondusif (kelas yang padat) C2.

Suasana pembelajaran yang tidak kondusif (kelas yang padat) C2.2 COWS Matriks Strength(Kekuatan) S1. Pelajar gemar ponteng sekolah W7. Beban tugas guru bertambah W4. Guru yang berdedikasi dan komited S4.4. Sumbangan dari PIBG Challenge (Cabaran) C1. Pelajar yang lemah W2. Ibubapa yang tidak prihatin terhadap pelajaran anak-anak. C4. Mengadakan Program sayangi diri. Stail kepimpinan yang mantap S3. Hubungan baik dengan PPD &JPN O3. Pelajar tidak berminat untuk membaca W6. Guru mempunyai pengalaman yang luas S5. Guru yang sedia memberi kerja sama Weakness (Kelemahan) W1. C3. C2 + S5 Mengadakan Program 1Mentor – 5 Mentee W6 + C3 1. Pelajar kurang bermotivasi W2 + O1 Mengadakan Program Pendekatan dan Kenali Anak Anda Utk Menangani Gejala Masa Kini – Dr Harlina Siraj DALAMAN LUARAN Opportunity (Peluang) O1. Pengetua Cemerlang S2. menggunakan Buku Tatatertib –setiap guru akan member ulasan tentang kelakuan pelajar semasa P&P 38 . Kerjasama yang erat dengan PIBG O2. Menggunkan Kad Saman – demerit 3. Jarak rumah ke sekolah yang agak jauh. Ibubapa sibuk bekerja W3. sumber kewangan yang terhad W5. S3 + S4 + S5 +W1 + W5 + O3 Menjalankan Program Intervensi 2M. Sekolah berdekatan dengan ladang kelapa sawit: tempat pelajar melepak. 2.

Melalui kaedah ini peserta akan membuat pemilihan strategi berdasarkan kepada pemberatan. Menjalankan Program Intervensi 2M. Menggunakan Kad Saman –demerit S6.4.3 Matriks Ranking Matriks Ranking dilakukan untuk mengenalpasti strategi yang menjadi keutamaan untuk mencapai objektif yang ditentukan. Mengadakan Program Pendekatan dan Kenali Anak Anda Utk Menangani Gejala Masa Kini – Dr Harlina Siraj S3. Mengadakan Program sayangi diri. S5. S2. Jenis SWO WO CS WC Strategi Yang Telah Dijana S1. Mengadakan Program Mentor – Mentee 1 Guru 4 orang Murid S4. menggunakan Buku tatatertib –setiap guru akan memberi ulasan tentang kelakuan pelajar semasa P&P Analisis pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan Skala: 1 : Sangat kurang perlu 2: Kurang perlu 3: Sederhana perlu 4: Perlu 5: Sangat perlu KRITERIA PEMILIHAN Tahap kesukaran proses kerja Kompentasi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat Kemudahan infrastuktur dan peralatan Andaian keupayaan mengatasi halangan Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan S1 5 5 4 5 4 5 28 1 S2 2 3 4 2 5 1 17 5 S3 4 4 3 3 4 2 20 2 S4 3 2 2 3 1 2 13 6 S5 4 4 3 3 2 2 18 4 S6 4 4 3 3 3 2 19 3 S1 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu 39 .

Mengadakan Program sayangi diri 40 . Mengadakan Program Pendekatan dan Kenali Anak Anda Utk Menangani Gejala Masa Kini – Dr Harlina Siraj S4. Menjalankan Program Intervensi 2M S3. S5. Menggunakan Kad Saman –demerit S2. menggunakan Buku tatatertib –setiap guru akan memberi ulasan tentang kelakuan pelajar semasa P&P . Mengadakan Program Mentor – Mentee 1 Guru 4 orang Murid S6.kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif Jadual di bawah menujukkan strategi mengikut keutamaan yang diperolehi daripada analisis pemilihan strategi berdasarkan pemberatan. Bil 1 2 3 4 5 6 Strategi S1.

PIBG 100% pelajar Tingkatan Satu boleh membaca dan menulis KPI % pelajar Tingkatan satu yang boleh membaca dan menulis Pelan Kontigensi Jika objektif tidak dapat dicapai dalam tempoh yang ditetapkan maka tempoh masa perlaksanaannya akan dilanjutkan lagi selama 4minggu. 41 .5 Pelan Taktikal Strategi 1: Menjalankan Program Intervensi 2M Aktiviti Program Intervensi 2M Tanggungjawab Tempoh Penolong Kanan Akademik 14 Mei 2012 hingga 29 Jun 2012 Kos/sumber Output Kos RM498. KPI dan sasaran yang telah ditetapkan sebelum ini dapat dilihat seperti jadual di bawah. objektif.4 Pelan Strategik Strategi yang telah dipadankan dengan isu.4. matlamat. TOV Pra Program 22 orang pelajar Post Program 0 orang pelajar Isu Strategik Masih ada dikalangan pelajar tingkatan satu yang tidak tahu membaca dan menulis Matlamat Meningkatkan keupayaan membaca dan menulis Objektif Menguasai kemahiran asas 2M dalam tempoh 2 bulan KPI Bilangan pelajar Tingkatan satu yang buta huruf berkurangan 22 orang pelajar 4.00 Sumber .

6 Pelan Operasi Nama Program Program Intervensi 2M Diakhir pengajaran murid diharapkan mendapat kemahiran berikut: 1. 22 orang murid Tingkatan Satu yang tidak mendapat markah penuh dalam Ujian Diagnostik ( Instrumen Pengesanan Intervensi 2M) Semua guru mata pelajaran 1. 2. Bermula pada pertengahan bulan Mei (14 Mei) hingga hujung bulan Jun (29 Jun) iaitu 5 minggu. menguasai kemahiran asas 2M dalam tempoh 5 minggu. menguasai kemahiran membaca serta meneruskan pembelajaran di kelas dengan keyakinan diri dan positif terhadap pelajaran. 3. meningkatkan keupayaan menggunakan dan memahami pertuturan dalam Bahasa Melayu dan penulisan. 42 Objektif Tempoh Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan . Soalan akan disediakan oleh Penyelaras program.4. Menyediakan :  Jawatankuasa program Intervensi 2M  Jadual waktu kelas Intervensi  Ujian Diagnostik  Senarai nama pelajar  Surat makluman kepada ibubapa pelajar  Buku Kawalan Kelas  Buku kedatangan pelajar  Rancangan Pengajaran  Buku tulis  Bahan P&P  Buku Modul P&P  Pengkaedahan P&P  Borang Pemantauan Aktiviti harian Murid   Pelajar sasaran tidak hadir ke sekolah  Menambah beban guru Pemantauan yang berterusan oleh pihak pentadbir dan PPD Dijalankan sebanyak dua kali iaitu sebelum dan selepas program. Memberi PanduanPelaksanaan Program Intervensi Sek Men Oleh Pen Kanan 2. Guru Bahasa Melayu bertanggungjawab melihat perkembangan murid setelah mereka masuk ke kelas aliran perdana semula.

7 Carta Aliran Proses Kerja Program Intervensi 2M Jawatankuasa Program Intervensi 2M Surat makluman kepada ibubapa pelajar Buku Tulis Jadual waktu kelas Intervensi Buku kawalan kelas Bahan Pengajaran & Pembelajaran Buku kedatangan pelajar Ujian Diognostik Buku Modul Pengajaran & Pembelajaran Senarai nama pelajar Rancangan Pengajaran Pengkaedahan Pengajaran & Pembelajaran Borang Pemantauan Aktiviti harian Murid 43 .4.

8 Carta Gantt Program Sandaran Program Intervensi 2M Minggu 1 (7-11 Mei) Minggu 2 (14-18 Mei) Minggu 3 (21-25 Mei) Tempoh perlaksanaan Minggu 4 Minggu Minggu 6 (28 Mei.4.1 5 (11–15Jun Jun) (4 ) 8Jun) Minggu 7 (18.22Jun ) Minggu8 (25-29 Jun) Bil Pelan Tindakan 1 2 3 Mengenal pasti keperluan Mengadakan mesyuarat Maklumat sekolah Literatur Perancangan Strategik Pelan Tindakan Perlaksanaan program Penilaian Projek Refleksi Pelaporan 4 5 6 7 8 9 10 44 .

1 Pemerhatian Melalui Program Intervensi 2M. Ujian ini dijalankan pada setiap hari Jumaat setiap minggu. Keputusan ujian-ujian tersebut didapati semakin meningkat. Tulisan mereka lebih kemas dan mudah dibaca berbanding dengan sebelum ini. (rujuk Lampiran 11 ) 45 . Selain itu. Melalui program ini pelajar diajar membaca dan menulis dengan cara yang betul. 5. Bagi menilai keberkesanan program ini dua kaedah Instrumen penilaian digunakan iaitu: 5. pelajar juga diuji dengan ujian lisan dan bacaan. Mereka juga mengeja dengan tepat perkataan yang mempunyai tiga suku kata berdasarkan kepada gambar yang diberikan.2 Keputusan Ujian Beberapa siri ujian yang dijalankan bagi menentukan pencapaian pelajar. Program ini dijalankan secara intensif selama lima minggu waktu persekolahan.Bab 5 Penilaian Program Program Intervensi 2M dilaksanakan dengan mengasing pelajar dari kelas asal ke satu kelas lain. Pelajar juga dapat membina ayat mudah bagi membina karangan ringkas. pelajar-pelajar didapati boleh menulis dengan cara yang betul dan pantas.

Membaca dan Mengira. murid murid yang telah menamatkan pelajaran di Tahap satu dapat menguasai 3M iaitu Menulis.. Sekiranya pelajar-pelajar ini tidak didedahkan dengan Intervensi 2M maka sukar bagi guru-guru untuk meneruskan pengajaran bagi subjek lain yang lebih mencabar. Tindakan serta-merta ini diharap dapat memudahkan semua pihak disamping dapat meningkatkan prestasi pelajar itu sendiri.’ Di antara program yang dirancang ialah memperkasakan Pra. program seumpama ini akan dijalankan selepas program Intervensi tingkatan satu selesai. Persoalannya. mengapakah masih terdapat pelajar tingkatan satu yang masih belum dapat menguasai 2M iaitu membaca dan menulis. Memandangkan bilik darjah yang terhad disamping jadual guru yang padat maka kelas Intervensi 2M ini ditumpukan kepada tingkatan satu dahulu. Bukan sahaja ibubapa. Bagi pelajar tingkatan dua yang belum menguasai 2M. Oleh yang demikian pihak pentadbiran sekolah mengambil pendekatan untuk mengadakan kelas Intervensi 2M bagi meningkatkan penguasaan kemahiran membaca dan menulis sebelum mereka pergi lebih jauh.sekolah dan Program Literasi dan Numerasi (Linus) bagi muridmurid tahun satu mulai tahun 2010. malah guru-guru juga berharap agar pelajar dapat menguasai 2M dengan segera supaya dapat meneruskan dengan pengajaran yang lain.Bab 6 REFLEKSI Pelbagai program telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi merealisasikan KPI YAB Tan Sri Muhyiddin bin Yassin iaitu ‘Tahun 2012 . 46 .

Menurut Lerner (2003). Kanak-kanak kurang upaya dan yang berisiko tinggi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang akan mendapat perhatian dan masalah ini akan mengurangkan masalah masa depan kepada negara. 47 . telah menunjukkan bahawa dengan mengadakan intervensi awal diperingkat sekolah rendah atau menengah akan membawa kesan positif kepada kanak-kanak terutama melalui program intervensi atau program pemulihan. Intervensi awal mempunyai impak yang positif kepada persekitaran terdekat kanak-kanak berkeperluan khas. Program intervensi awal yang komprehensif dan intensif adalah berfaedah kepada keluarga pelajar dan masyarakat setempat khususnya dan Malaysia amnya.Pentingnya Intervensi Awal Hasil daripada kajian-kajian di dalam dan di luar negara. Di Amerika Syarikat sebagai contoh. setiap individu dalam sesebuah komuniti perlu sedar akan tanggungjawab masing-masing ke atas kanakkanak berkeperluan khas. telah memperkenalkan perkhidmatan intervensi awal (3 tahun ke bawah) dan diwajibkan untuk kanak-kanak yang mengalami perkembangan lewat dan kanak-kanak berisiko tinggi. Atas sebab ini juga. Program intervensi awal sekolah ini adalah diharapkan akan dapat memainkan peranan penting dalam memperlengkapkan pelajar yang terlibat dalam program pemulihan dengan kemahiran asas sebelum mereka melangkah ke alam pekerjaan.

memberi arahan kepada pelajar-pelajar dan memantau kemajuan mereka. Golongan pendidik seharusnya sedar tentang peranan mereka yang tidak hanya terbatas untuk memberi ilmu pengetahuan. secara kumpulan kecil atau seluruh kelas bergantung kepada tahap ketidakupayaan pelajar tersebut. Guru yang menentukan jenis strategi yang perlu digunakan. model dan demonstrasi.Perlaksanaan Intervensi Awal boleh dilaksanakan sama ada memilih intervensi awal secara individu. Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya memerlukan guru memainkan peranan utama dalam sesi pengajaran dan pemulihan. guru juga harus menentukan kesesuaian strategi-strategi tersebut ke atas seluruh kelas. seperti mana guru telah menentukan sama ada untuk melaksanakan strategi intervensi berpusatkan guru atau berpusatkan pelajar. Bagi sekolah ini. tetapi mencegah sesuatu ketidakupayaan itu menjadi lebih kronik apabila kanak-kanak tersebut sudah dewasa. sekumpulan kecil atau orang perseorangan. program intervensi awal diserahkan kepada pihak pentadbiran. 48 . Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya sesuai digunakan pada tahap pemerolehan pengetahuan dan kemahiran. Pemilihan ini bergantung kepada kebijaksanaan guru untuk menilai strategi intervensi yang terbaik mengikut jumlah pelajar dan jenis ketidakupayaan mereka .

capaian 2007-11-14 49 .Berita Harian Mohd Amin Adam(2011). Kos Ekonomi dan Sosial bagi Buta Huruf. Sarawak Glossary. 2007-11-14. The Economist. Mohd Noor Abdullah & Yoong Suan. Central Intelligence Agency. Dewan Bahasa dan Pustaka Rahmahlizah Ali.Bibliografi Atan Long. Kuala Lumpur. (1984). Program 2M i-Sina.Kuala Lumpur. (2007). A Survey of Reading Habit & Interest Of Malaysia People. Kuala Lumpur. Britain Zefry Dahalan (22 Mac 2012. Yunus Mohd Nor. Ghazali Toman. capaian 2007-11-14 The World Factbook. Oxford. Literasi Bahasa. Zainal Abidin Ahmad.) Lapan Peratus Pelatih PLKN Buta Huruf . PTS Andrew Kay (1998). Kuching. Mohd.

Lampiran 1 SMK PUNCAK ALAM. 42300 BANDAR PUNCAK ALAM. SELANGOR DARUL EHSAN DISEDIAKAN OLEH: PN ZAINAB BT ABDUL JAMIL 50 . JALAN MAHKOTA IMPIAN 2/1.

51 .0 Matlamat Program diadakan untuk membantu murid yang mempunyai masalah kesukaran pembelajaran akibat tidak menguasai kemahiran asas membaca dan susah memahami isi pelajaran. 2.KERTAS CADANGAN PROGRAM INTERVENSI 2M (KELAS INTERVENSI 2012) 1.0 Objektif 3. Pelajar yang tidak mendapat markah penuh dalam ujian tersebut adalah sasaran program ini.2 Meningkatkan keupayaan menggunakan dan memahami pertuturan dan penulisan Bahasa Melayu.0 Pendahuluan Program ini merupakan program yang bertujuan untuk pelajar yang dikenal pasti belum mencapai kemahiran asas 2M (membaca dan menulis).0 Sasaran 22 orang murid Tingkatan 1 yang telah diuji dalam Ujian Diagnostik. 4. Program ini juga berperanan untuk membasmi masalah buta huruf.3 Murid dapat menguasai kemahiran membaca serta meneruskan pembelajaran di kelas dengan keyakinan diri dan sikap positif terhadap pelajaran .1 Murid dapat menguasai kemahiran asas 2M dalam tempoh 5 minggu 3. 3. 3.

0 Kewangan Anggaran Perbelanjaan BIL 1.‘white board marker’ pensil warna 5.00 seunit 30. 4.70 sen seunit 20 keping x RM 1.0 Tarikh. Kertas A4 warna 4 set x RM 4. 52 .0 Penutup Menerusi program ini adalah diharapkan murid akan dapat menguasai kemahiran asas 2M seterusnya dapat mengikuti sesi pembelajaran seperti murid lain dalam aliran perdana dengan penuh keyakinan diri.00 315. Fail Poket Alat tulis .00 seunit 5 set x RM 5.00 sen seunit JUMLAH 16.60 sen seunit 5 set x RM 3.5.00 456.00 seunit Program 45 set x RM7.00 7. BAHAN /BUKU/ ALAT Buku Rampaian Manila kad JUMLAH 50 buah x 0.00 15.00 25.40 petang Intervensi 2M 6. Bahan fotostat Modul 50 buah x 0. 2.00 seunit 3.00 RM 35.00 20.10 petang hingga 6.00 : : : Bermula 14 Mei 2012 hingga 29 Jun 2012 Kelas Bilik Tayang Pusat Sumber Sekolah 1. Tempat dan Masa Tarikh Tempat Masa 6.

..............Disediakan oleh.. HAJA MAIDEEN) Pengetua Cemerlang SMK Puncak Alam 53 ..................... (ZAINAB ABD JAMIL) Penyelaras Program Intervensi 2M Disemak oleh.......................... ........................... .. ....... (PN NORIZAH BINTI ABDUL HAMID) Penolong Kanan Disokong oleh....................... (EN RASUL MAIDEEN B...........

Lampiran 2 SENARAI SEMAK PELAKSANAAN PROGRAM INTERVENSI 2M CATATAN/ PERKARA BIL Panduan Pelaksanaan Diberi penerangan oleh PK 1/ Program Intervensi PK Petang / Penyelaras Sekolah Menengah Senarai Jawatankuasa Rujuk Lampiran 3 Program Intervensi 2M Guru Intervensi 3 Rujuk Lampiran 4 Semua guru Intervensi Jadual Waktu Intervensi 4 Kelas Rujuk Lampiran 5 Sila maklumkan kepada Pn Rohazeliza jika ada sebarang pertindihan jadual .1). 54 . sila maklumkan kepada penyelaras Intervensi Senarai nama murid Rujuk Lampiran 6 Program Intervensi (1) -Jumlah murid: (Ting.Jika ada murid yang dikenal pasti tercicir daripada pengesanan. 1 Jujur. 22 orang 6. 1 Kreatif. 1 Luhur.Telah dijalankan oleh semua guru Bahasa Melayu yang mengajar kelas 1Iltizam. ialah guru HURAIAN TINDAKAN 1 2 Ujian Diagnostik 5. 1 Murni dan 1 Prihatin menggunakan IPI 2M .

Guru-guru juga perlu berpandukan kemahiran yang ingin dicapai berdasarkan rancangan mingguan yang telah disediakan Guru berikutnya menyambung atau mengulang untuk membuat pengukuhan kemahiran yang diajarkan oleh guru 55 .7. -Sila isi setiap kali waktu P&P (Lampiran 13) -Pastikan kehadiran murid baik. guru masa pertama yang mengajar kelas intervensi akan menanda kehadiran murid pada buku kedatangan yang telah disediakan. Surat makluman kepada Akan diberikan kepada murid ibu/ bapa/ penjaga murid berkenaan. beri dorongan moral Buku Kedatangan Murid -Bagi kehadiran. 11 Penyediaan Rancangan Rujuk Lampiran 5 PengajaranContoh Penulisan -Rancangan harian ditulis oleh Rancangan Harian guru setiap kali guru memasuki kelas tersebut pada buku yang telah disediakan. (Lampiran 7) Kelas Intervensi Bilik Tayang PSS Pembelian 3 unit kipas berkaki sedang dalam proses 8 Buku Kawalan Kelas 9. 10 guru tingkatan boleh menyemak kehadiran murid mereka yang -Guru waktu terakhir diminta terlibat di meletakkan jadual kedatangan di kelas rak jadual di pejabat pemulihan.

.Bahan P&P akan disediakan dan akan dimasukkan ke dalam kotak/bakul . -Semak latihan yang dibuat Bahan P&P 13 .Ada di sediakan bersama bahan P&P . -Semak latihan yang dibuat.Ada disediakan di dalam fail setiap murid .Bimbing murid teknik penulisan yang betul.Penggunaan pengukuhan dan peneguhan positif 12 Buku Modul P&P 14 15 16 56 .sebelumnya Buku tulis -Murid dibekalkan 2 buah buku bergaris merah biru .Penekanan kepada aspek aktiviti pembelajaran murid (gunakan bahan bantu yang disediakan atau bahan lain yang sesuai) .Bahan fotostat modul untuk murid telah disediakan. masukkan dalam fail setiap murid Borang Pemantauan Rujuk Lampiran 6 Aktiviti Harian Murid . -Semua latihan yang sesuai dicatat pada buku tersebut.Sila isi setiap kali waktu P&P Pengkaedahan P&P .

PPD juga memantau berterusan oleh akan datang Penilaian 18 .Pemantauan dan -Pemantauan penglibatan semua pihak Pentadbir 17 .Dijalankan sebanyak 2 kali -Soalan akan disediakan oleh Penyelaras untuk dijalankan oleh guru 19 Tindakan susulan -Guru BM bertanggungjawab (pemantauan dan melihat perkembangan murid bimbingan oleh guru BM) setelah mereka masuk ke kelas aliran perdana semula 57 .

SELANGOR Jawatankuasa Program Intervensi 2M 2012 Pengerusi EN RASUL MAIDEEN BIN HAJA MAIDEEN (Pengetua Cemerlang ) Timbalan Pengerusi PN NORIZAH BINTI ABDUL HAMID (Penolong Kanan Akademik) Naib Pengerusi PN HAJAH FAHRIAH BINTI SULAIMAN (Penolong Kanan Petang) Setiausaha 1 PN ZAINAB BINTI ABDUL JAMIL (Penyelaras Tingkatan 1/ Guru Bahasa Melayu) Setiausaha 11 PN NURA BINTI AROP (Guru Bahasa Melayu) Ahli Jawatankuasa: PN NOR AISHAH BINTI HARUN ( Ketua Bidang Bahasa) PN ROHAZELIZA BINTI ABD AZIZ (Guru Jadual Waktu) PN HAZALINA BINTI SURATMAN (Penyelaras PSS) PN NORNAIMAH BINTI MOHD YUNOS (Kaunselor) 58 .Lampiran 3 SMK PUNCAK ALAM 42300 BANDAR PUNCAK ALAM.

Lampiran 4 Senarai Nama Guru Yang Kelas Intervensi 2M Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nama Cik Norezereen bt Harun Cik Nurlina bt Khairi En Henry Boy A/L Ammara Dass Pn Adibah bt Saprani Pn Arbain bt Ghulam Dastagir Pn Aziyati bt Ahmad Khalil Pn Fadila bt Mahat Pn Fairos bt Zairan Pn Faridah bt Abdullah Pn Faridah bt Hussein Pn Fauziah bt Abu Bakar Pn Hindon bt Mohd Asfar Pn Masfawati bt Abdullah Pn Masrida bt Ahmad Kadri Pn Mastura bt Mohamed Pn Norazah bt Baharudin Pn Norizah bt Abdul Hamid Pn Nura bt Mohd Arop Pn Nurul Syuhada bt Samsuddin Pn Rahimah bt Ariffin Pn Raja Zaidatul Balkis bt Raja Azman Shah Pn Rohazeliza bt Abdul Aziz Pn Rusmah bt Mahmud Pn Sa’adiah bt Ahmad Pn Salmiah bt Kaspani Pn Siti Azura bt Hashim Pn Siti Hamizah bt Mat Pn Siti Rugayah bt Wahidin 59 .

30 5 3.50-4.55 Mastura M 4 2.10 10 6.40 Perhimpunan Norezreen Fairos Aziyati Zahariza Vithyiyayini Nura Arbain SELASA Siti Rugayah Masrida Rahimah E Rusmah Zuliza Sa’adiah Henry/Syuhadah RABU Siti Hamizah Norizah Rohazeliza H Tg Liza Balkis Siti Azura Salmiah KHAMIS Nurlina Hasanul Norazah A Faridah H Hindon Fadila Asmawati JUMAAT Adibah Zatyusnita T Zalilah Fauziah Siti Azura Masfawati Norazah 60 .25 7 4.20 3 2.45 2 1.00-5.45-2.55-3.202.35 9 5.Lampiran 5 Jadual waktu Guru Program Intervensi 2M Masa Hari ISNIN 1 1.303.10-6.25-5.50 R 6 3.35-6.00 8 5.10-1.

Lampiran 6 Senarai Nama Pelajar Program Intervensi 2M & Rekod Pencapaian Pelajar Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nama Ahmad Ikhwan Syafiq b Ahmad Nazrul Danial b Kamaruzaman Diviyah A/P Palaniayandy Ikhmal Hakim bin Muhammad Mathiwanan A/L Sanggar Mohamad Hazarul Azwad bin Mohd Azlita Mohamad Rafiezy b Rosli Mohd Hafiz b Muhamad Radzuan Mohd Nur Idham b Yusof Muhamad Alif Haikal b Razak Muhammad Amin Ilyasa b Mohd Zulkefli Muhamad Amirul Aiman b Muhamad Najib Muhamad Azril b Amlan Muhamad Hanafi b Nazir Muhamad Iman Fais b Ismail Muhamad Zulhilmi b Mohd Khairi Muhd Farhan b Badrul Hisham Naielul Ammar b Iskandar Meeza Nur Ashikin bt Mohd Yusof Pavithra A/P Chandran Razif b Redzuan Wan Muhamad Shazwan bin Wan Anuar Jan L L P L L L L L L L L L L L L L L L P P L L Ting 1K 1I 1M 1I 1M 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1K 1I 1I 1L 1I 1I 1J 1M 1I 1I PraUjian Ujian(%) 1 (%) 80 100 80 100 50 100 83 100 40 90 50 86 66 100 73 100 86 100 86 100 80 95 83 100 70 90 76 90 76 100 86 100 86 100 53 100 80 100 86 100 63 100 86 TH Ujian 2(%) 96 96 TH 100 84 75 96 84 93 96 100 91 73 93 96 100 91 97 97 TH 93 82 Ujian 3(%) 97 95 76 96 86 85 95 86 95 96 94 93 80 95 97 98 92 97 96 93 95 85 Ujian Post Ujian 4(%) Ujian(%) Membaca(%) 97 100 100 98 99 100 80 92 96 97 100 97 90 96 97 90 92 97 97 100 96 88 94 100 97 99 96 98 100 100 96 98 100 95 97 100 84 92 93 97 99 100 97 100 100 98 100 100 95 97 96 98 99 97 98 100 96 94 97 96 97 98 96 90 93 TH 61 .

MESYUARAT PROGRAM INTERVENSI 2M Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Selangor Darul Ehsan. 42300 Bandar Puncak Alam. 62 ..30 pagi Tempat : Makmal Bahasa 3.Lampiran 7 SEK MEN KEB PUNCAK ALAM 42300 BANDAR PUNCAK ALAM SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-33928216 FAX:03-33928246 BEA3085 Ruj Tuan: Ruj Kami: SMKPA/06/01/002( ) Tarikh: 9 Mei 2012 Kepada. Adalah dengan segala hormatnya tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat Program Intervensi 2M pada ketetapan berikut: Tarikh : 10 Mei 2012 (Khamis) Masa : 11. …………………………………………. (RASUL MAIDEEN BIN HAJA MAIDEEN) Pengetua Cemerlang SMK Puncak Alam. Sekian. Selangor Darul Ehsan. 42300 Bandar Puncak Alam. 2. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah.. Tuan. Kerjasama dari pihak tuan/puan didahului dengan ribuan terima kasih. Pn Siti Rugayah bin Wahidan SMK Puncak Alam.

2.TEL : 03 33928216 NO. Sukacita dimaklumkan bahawa SMK Puncak Alam telah mengadakan Ujian Diagnostik . Murid dapat meningkatkan keupayaan menggunakan dan memahami pertuturan Bahasa Melayu dan Penulisan iii. 3. MAKLUMAN PROGRAM INTERVENSI 2M (MEMBACA. FAKS : 03 33928246 Rujukan Kami: SMKPA/01/02/025 ( ) Tarikh : 7 Mei 2012 Ibu bapa/ Penjaga Murid Intervensi 2M SMK Puncak Alam Tuan/Puan. Murid dapat menguasai kemahiran membaca serta meneruskan pembelajaran di kelas dengan keyakinan diri dan sikap positif terhadap pelajaran. SEKSYEN 2 2300 BANDAR PUNCAK ALAM SELANGOR DARUL EHSAN NO. 63 . Murid dapat menguasai kemahiran 2M dalam tempoh 2 bulan ii. MENULIS) TAHUN 2012 SMK PUNCAK ALAM Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Untuk pengetahuan pihak tuan/puan objektif program ini adalah seperti berikut: i.Lampiran 8 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUNCAK ALAM JALAN MAHKOTA IMPIAN 2/1.

.... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.... Oleh itu........ 5.....................................4...... Sekian harap maklum....... (RASUL MAIDEEN BIN HAJA MAIDEEN) Pengetua Cemerlang SMK Puncak Alam 42300 Puncak Alam Selangor 64 ... Dengan ini diharap agar pihak tuan/puan dapat memastikan kehadiran anak tuan/puan seperti yang ditetapkan kerana prestasi mereka akan direkod...... Menulis) yang akan bermula pada 14 Mei hingga 29 Jun 2012..................... ...................................................... anak tuan/puan akan mengikuti Program Intervensi 2M (Membaca.................. Kerjasama daripada pihak tuan/puan amat kami hargai dan diucapkan ribuan terima kasih...................... Sehubungan itu.. setelah didakan ujian tersebut anak tuan/puan ............. dari Tingkatan ........ didapati gagal melepasi tahap pencapaian ujian tersebut..............

NORIZAH BT ABDUL HAMID 20 PN. PN. WAN ZAHARIZAN BT WAN YUSOFF 34 PN. SITI AZURA BT HASHIM 29 PN. FARIDAH BT ABDULLAH 13. RAJA ZAIDATUL BALKIS BT RAJA AZMAN SHAH 24 PN.PN. ARBA'IN BT GHULAM AGIR 9. SALMIAH BT KASPANI 28 PN. MOHD HASANUL FATHI B ABU 7. NURUL SYUHADA BT SAMSUDDIN 22 PN. PN.PN. ASMAWATI BT ABDUL RAHIM 10. ROHAZELIZA BT ABD AZIZ 25 PN. NURA BT MOHD AROP 21 PN. HENRY BOY A/L AMMARA 6. ADIBAH BT SAPRANI 8. NORIZAH BT ABDUL HAMID (PK Akademik / Timbalan Pengerusi) 2. CIK NURLINA BT HAIRI 5. RUSMAH BT MAHMOOD 26 PN. SALINA BT TAJARI (PK Kokurikulum) 4. PN. PN . WAN ZAYUSNITA BT WAN YUSOFF 65 . TG NORAZRIELIZA BT TG AZMI 32 PN. EN.PN. SITI RUGAYAH BT WAHIDIN 31 PN. SAADIAH BT AMAT 27 PN. FAUZIAH BT ABU BAKAR 15 PN. PN. VITHIYAYINI A/P SUBRAMANIAM 33 PN. NORAZAH BT BAHARUDIN 19 PN. SITI HAMIZAH BT MAT 30 PN. PN. SMK PUNCAK ALAM KEHADIRAN : 1.30 PAGI : MAKMAL BAHASA.PN.Lampiran 9 SMK PUNCAK ALAM MINIT MESYUARAT KELAS INTERVENSI 2M KALI PERTAMA TAHUN 2012 TARIKH MASA TEMPAT : 10 MEI 2012 : 11. FAIROS BT ZAIRAN 12. RAHIMAH BT ARIFFIN 23 PN. MASFAWATI BT ABDULLAH 17 PN. AZIYATI BT AHMAD KHALIL 11. FARIDAH BT HUSSEIN 14 PN. MASTURA BT MOHAMED 18 PN. HJH FAHRIAH BT HJ SULAIMAN (Penolong kanan Petang / Naib Pengerusi) 3. HINDON BT MOHD ASFAR 16 PN. EN.

0 Ucapan Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Petang mengucapkan terima kasih atas kehadiran guru-guru pada mesyuarat dan Taklimat Kelas Intervensi buat kali pertama. FADILA BT MAHAT AGENDA MESYUARAT 1.Kursus Induksi di Pulau Pangkor 2. PN. ZULIZA BT ABU BAKAR TIDAK HADIR : 1. CIK NOREZREEN BT RUSLAN . PN. MASRIDA BT AHMAD KARDR1 3.0 Ucapan Penolong Kanan Akademik Penolong Kanan Akademik mengucapkan terima kasih kepada semua guru kerana dapat hadir dalam mesyuarat kelas pemulihan untuk kali pertama dan beliau menyampaikan ucapan alu-aluan dan pengenalan tentang Program Intervensi 2. 66 .35 PN. Menurut beliau guruguru yang menjadi tenaga pengajar kelas Intervensi 2M ini perlulah menggunakan kemahiran mengajar yang ada dengan sepenuhnya demi memastikan murid-murid kelas Intervensi ini dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis . ZALILAH BT MAHMOOD 37 PN. ZAINAB BT ABDUL JAMIL 36 PN. PN.

Zainab Abdul Jamil. Guru-guru juga perlu berpandukan kemahiran yang ingin dicapai berdasarkan rancangan mingguan yang telah disediakan. 3. guru masa pertama akan mengambil kehadiran muris pada setiap hari dan diletakkan pada rak jadual kedatangan murid di pejabat sekolah . Bagi waktu PJK.Kelas akan dimulakan pada 14 Mei 2012.Rohazeliza. guru tingkatan boleh menyemak kehadiran murid mereka yang terlibat untuk kelas pemulihan pada jadual kedatangan tersebut. 67 . murid Kelas Intervensi akan mengikuti mata pelajaran tersebut pada hari Selasa di bawah kelolaan Pn.Seramai 22 orang pelajar Tingkatan 1 akan mengikuti kelas tersebut.0 Pengurusan Kelas Pemulihan Taklimat disampaikan oleh Pn. Jadual Waktu sudah disediakan oleh Pn. Oleh itu.1 Rancangan Harian dan Sukatan Pelajaran Sukatan dan Rancangan Mingguan mencakupi kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam tempoh pembelajaran 3 bulan telah disediakan. Nurul Syuhada dan En. Rancangan harian ditulis oleh guru setiap kali guru memasuki kelas tersebut didalam buku yang telah disediakan.3.2 Buku Kedatangan Murid Bagi kehadiran murid. Henry 3.

Pelajar dibekalkan 2 buah buku tulis . 3. Oleh itu.6 Tempat Murid Kelas Intervensi akan mengikuti pengajaran dan pembelajar di BilikTayang. 3.4 Buku Latihan. Memandangkan kelas tersebut agak panas maka permohonan untuk mendapatkan kipas sebanyak 3 unit telah dikemukakan kepada Tuan Pengetua Cemerlang. guru diminta untuk merekodkan kesalahan pelajar di dalam buku tersebut. Selain itu bahan bantu mengajar dalam bentuk kad imbasan gambar dan perkataan juga telah disediakan.3. Rasul Maideen b. semua latihan dimasukkan dan dicatat pada buku tersebut. Buku kawalan kelas disediakan dan jika terdapat pelajar yang melakukan kesalahan disiplin.5 Bahan P&P Bahan P&P dalam bentuk modul dan bahan bantu mengajar akan disediakan dan akan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Haja Maideen 68 .Pusat Sumber Sekolah. En. 3.3 Buku Kawalan Kelas.

69 . Pn Hajah Fahriah menyatakan murid- murid tersebut masih boleh menjalani PBS selepas selesai mengikuti kelas Intervensi pada bulan Ogos.9 Penilaian Penilaian akan dijalankan pada setiap hari Jumaat setiap minggu semasa program berjalan.1 Pn Fairos mengemukakan persoalan tentang bagaimana Pentaksiran PBS dapat dijalankan terhadap murid Intervensi.0 Hal-hal lain 4. 3. 3.7 Surat Makluman kepada ibu bapa atau penjaga Surat makluman kepada ibubapa atau penjaga murid yang terlibat akan diberikan melalui murid pada minggu hadapan. 4.3.8 Borang Pemantauan Aktiviti Borang Pemantauan Aktiviti perlu diisi oleh guru dengan membuat tandaan pada ruang pencapaian murid pada setiap kali selesai pengajaran sesuatu kemahiran.

45 tengah hari Disediakan oleh.. NORIZAH BINTI ABDUL HAMID) Penolong Kanan 70 . …………………………………. ZAINAB BT ABDUL JAMIL) Penyelaras Kelas Intervensi Disahkan oleh. ……………………………………… (PN. (PN.Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 12.

u 3.Lampiran 10 RANCANGAN PELAJARAN BULANAN BIL BULAN KEMAHIRAN RUJUKAN 1. Menulis suku kata kv. Mengenal bentuk dan bunyi huruf besar 6. pe…) 7. da. Mengenal bentuk dan bunyi huruf kecil 5. du 9. o. Menyebut huruf vokal a. Membaca suku kata terbuka contoh: bu. Menyusun suku kata kvkv kvmenjadi perkataan 12. Membaca ayat mudah 11.e. Mengecam huruf vokal 2.kayu…) berdasarkan gambar 10. 8. zo. Menyusun suku kata kvkvkv menjadi perkataan 14. Membaca perkataan dengan dua suku kata MEI 1.i.e.suka. cu. contoh: bu. mengeja dan membaca terbuka : (kv + kv-contoh: (kv BUKU MODUL PROGRAM INTERVENSI JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR buku. Menyusun perkataan menjadi ayat 13. Mengecam huruf konsonan 4. si. Menyebut. ba. Membina ayat mudah 71 .

contoh: 72 . contoh: a yam. cin cin 21 Membaca perkataan kvkvkk. kung.…) 16. JUN 22 Membaca perkataan vokal berganding (diftong ): kv + k v v-contoh : boroi. king. contoh: ba n. Membaca perkataan suku kata tertutup: ( kvk –contoh: beg.lenggang. Membaca perkataan yang mengandungi kvkkv contoh: cam ca.kangkung. bung.cop. Membina dan menulis perkataan kvk. ga jah 19. kang… BUKU MODUL PROGRAM INTERVENSI JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR tunggang.radio) 23 Membaca dua suku kata kvkk + kvkk ( konsonan digraf ) . yang.cap. u bat 18. sepai.cat.tapai. me s 17. tong .bil .Membaca perkataan kvkkvk Contoh: gam bar.contoh: ke ris. bon da 20.gang.pinggang 24 Membaca perkataan dengan konsonan bergabung(digraf ): ( kkv + kkv.15. jagung 2. Membaca perkataan vkvk. Contoh:bang. Contoh: benang. Membaca perkataan kvkvk.

nyonya…) contoh: khatam.nyanyi. 27.pelangi.nganga.kenanga 25. Membaca petikan mudah 73 . isyarat contoh : telinga. khatib. Melengkapkan perkataan.belanga. Menulis perkataan berdasarkan gambar 28. Melengkapkan suku kata 26.

. Membaca suku kata terbuka kv RUJUKAN/Bahan Bantu Mengajar (BBM) 1. eja dan baca 8. da .e. Menyebut. mengeja dan membaca perkataan (m/s 21-30) 9.( m/s 31) latih tubi dengan menggunakan BBM ( kad imbasan) 10. Mengecam huruf konsonan 4. Mengenal bentuk dan bunyi huruf besar latihan: mengisi tempat kosong dengan huruf besar (m.16. latihan: menulis suku kata kv (m/s 13. Mengenal bentuk dan bunyi huruf kecil latihan: mengisi tempat kosong dengan huruf kecil (m/s10) 5.17) 7. Memadankan suku kata kvkv dengan gambar latihan. Menyebut huruf vokal 3. ca.15.u 2.i. 1 14 -18 Mei contoh: ba.o..14. Mengecam huruf vokal a..Penilaian 1 ( Kemahiran Mingguan) 74 .Menamakan gambar dua suku kata terbuka.Lampiran 11 RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN BIL MINGGU TARIKH TAJUK/AKTIVITI 1.s 12) 6.

Latihan ( m/s 42-46) 16.Pengukuhan dengan perkataan lain 2. Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul latihan : (m/s 32) latih tubi dengan perkataan lain 12. Penilaian 2 ( Kemahiran Mingguan) 17. Kaedah Pembelajaran RMB ( kad huruf.Latih tubi dengan perkataan lain 20.Buku Modul Program Intervensi 75 . Menyusun kata kvkvkv menjadi perkataan -sebut gambar. Membina dan menulis perkataan KVK .Latihan m/s 48 18.tulis perkataan berdasarkan gambar (m/s 37-38) 14.Latihan m/s 49 19. KVK – Membaca perkataan suku kata KVK . kad gambar) (m/s 8-31) 1. Membina dan menulis perkataan KVK .Latihan m/s 51 . Membina ayat mudah berdasarkan gambar (m/s 41) 15.11. eja dan baca (m/s 34-36) . Membina dan menulis perkataan KVK . Membina ayat berdasarkan gambar latihan : (m/S 33) latih tubi berdasarkan gambar lain 13.Latihan m/s 50 .

21. Membina dan menulis perkataan KVK - Latihan m/s 52 - Latih tubi dengan perkataan lain 22. Membina dan menulis perkataan KVK - Latihan membina ayat mudah m/s 53

1. Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK - Latihan m/s 55 - Latih tubi dengan pelbagai huruf konsonan 2. Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK - Latihan m/s 56 - Latihan membaca individu, pasangan atau kumpulan 3. Membina dan menulis suku kata tertutup KVK 21- 25 2 - Latihan m/s 57 - Latih tubi dengan suku kata konsonan lain. Contoh: ka ... m 4. Membina dan menulis perkataan KVK - Latihan m/s 58 - Guru sebut suku kata KV K dan murid tulis. 5. Membaca perkataan VKVK - Latihan m/s 59 - Latih tubi dengan perkataan lain (Guna BBM yang disediakan) 6. Latih tubi sebutan dan ejaan - Latihan m/s 60

2

Mei

76

7. Membaca ayat mudah - Latihan m/s 61 - Latih tubi dengan ayat lain 8. Membina dan menulis perkataan VKVK - Latihan m/s 62 - Latih tubi dengan gambar lain ( Guna BBM yang disediakan) 9. Membina dan menulis perkataan VKVK - Latihan m/s 63 - Latihan pengukuhan : guna gambar BBM

3& 4

3& 4

26 Mei – 10 Jun

Cuti Pertengahan Tahun -

1. Menyusun huruf berpandukan gambar - Latihan m/s 64 - Guna gambar BBM untuk latihan pengukuhan menyusun huruf

2. Membina dan menulis perkataan VKVK

77

- Latihan m/s 65 - Tambah latihan dengan gambar lain 3. Membina dan menulis perkataan VKVK ( membina ayat mudah) - Latihan m/s 66 - Tambah latihan dengan perkataan VKVK yang lain 4. Membaca perkataan KVKVK - Sebut gambar, eja dan sebut suku kata - Latihan m/s 67 - Latih tubi dengan gambar lain ( guna BBM ) 5. Membaca perkataan KVKVK - Latihan muka surat 68 2. Kaedah Pembelajaran RMB ( kad huruf, kad gambar) yang (m/s 32-46)

1.Buku Modul Program Intervensi

5

- Baca individu, berpasangan atau berkumpulan - Latih tubi dengan perkataan lain 6.Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KVKVk - Latihan m/s 69 - Latih tubi dengan gambar lain 11 – 15 Jun 7. Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul - Latihan m/s 70 - Latihan pengukuhan perkataan lain 8. Melengkapkan perkataan - Latihan m/s 71 - Latihan pengukuhan dengan gambar lain dengan gambar dan

5

78

Latihan m/s 79 5. Membuat padanan perkataan dengan gambar .Latih tubi dengan gambar lain 12. Membaca perkataan .Latihan m/s 75 .Latihan m/s 72 .Latihan pengukuhan dengan gambar lain 10. Mengisi tempat kosong . Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul . Membina ayat mudah .Latihan m/s 78 4. Membuat padanan suku kata .Latihan m/s 77 3.Latihan m/s 76 2.9. Membaca ayat mudah . mengeja dan membaca .Latihan m/s 74 . Menyebut.Latihan m/s 73 .Latih tubi dengan padanan suku kata lain 11.Buku Modul Program Intervensi 79 . Melengkapkan tempat kosong .Latihan m/s 80 1.Latih tubi dengan ayat mudah yang lain 1.

Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul 6 18 – 22 Jun .Latihan m/s 81 (m/s 32-46) yang 2. Kaedah Pembelajaran RMB ( kad huruf. Melengkapkan suku kata berdasarkan gambar . Membaca perkataan .Membina dan menulis perkataan mengandungi suiku kata KVKKVK .Latihan m/s 94 2.Latihan m/s 83 9. Membaca perkataan . kad gambar) 6 7. Membina cerita pendek 80 .Latihan m/s 89 .Latihan m/s 92 .Latihan m/s 93 1. Membaca perkataan KVKVKK .Latihan m/s 91 14. Melengkapkan petikan .6.Latihan m/s 84 10. 87 11. Melengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang betul .Latihan m/s 88 12. Membina ayat berdasarkan perkataan .Latihan m/s 86.Latihan m/s 82 8.Latihan m/s 90 13. Membuat padanan gambar dengan perkataan .

Guna gambar lain 3.Latihan m/s 98 5. Mengeja dan menyebut perkataan . Perkataan Diftong dan Vokal Berganding .Menamakan gambar m/s 97 4.Latihan m/s 103 2.Latihan m/s 132. Melengkapkan ayat berdasarkan gambar 1.. kad gambar) (m/s 32-46) 10. Mengeja dan menyebut perkataan .Latihan m/s 100 7. 133 81 .Contoh : M/s 95 .Latihan m/s 101 8.Latihan m/s 102 9. Membaca perkataan dan ayat . Melengkapkan suku kata berdasarkan gambar .Latihan m/s 99 6.Latihan m/s 131 12.Latihan m/s 132 13. Menyebut dan membaca perkataan . Menyebut dan membaca perkataan .Latihan m/s 131 11.Buku Modul Program Intervensi 7 25 – 29 Julai 7 . Membaca petikan . Membaca petikan . Menamakan gambar . Kaedah Pembelajaran RMB ( kad huruf.

139 16. 141.14. Latihan Ulang kaji m/s 137. Latihan Ulang kaji m/s 143. 142 17. 144. Latihan Ulang kaji m/s 134. 138. 135. 145 . Latihan Ulang kaji m/s 140. 82 . 136 15.

hantar kunci pusat sumber ke bilik PK Petang Terima kasih atas kerjasama yang diberikan 83 .Lampiran 12 SMK PUNCAK ALAM 42300 BANDAR PUNCAK ALAM.ambil kedatangan murid dan hantar ke pejabat setelah selesai masa pertama  Setiap guru . TATACARA PENGURUSAN KELAS INTERVENSI PANDUAN GURU  Guru masa pertama .catat buku Sistem Pemantauan Kehadiran  Catat Rancangan Pengajaran Harian (Rujuk Fail Rancangan Pelajaran) -sambung P&P guru sebelumnya jika kemahiran tidak selesai     Memulakan P&P Buat catatan pada borang pemantauan aktiviti ( dalam fail murid) Masukkan semua latihan murid ke dalam fail setiap murid Guru masa terakhir – pastikan semua suis elektrik dipadamkan dan kelas dalam keadaan teratur . SELANGOR.

Lampiran 13 Program Intervensi 2M Jadual Kehadiran Pelajar Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nama Ahmad Ikhwan Syafiq b Ahmad Nazrul Danial b Kamaruzaman Diviyah A/P Palaniayandy Ikhmal Hakim bin Muhammad Mathiwanan A/L Sanggar Mohamad Hazarul Azwad bin Mohd Azlita Mohamad Rafiezy b Rosli Mohd Hafiz b Muhamad Radzuan Mohd Nur Idham b Yusof Muhamad Alif Haikal b Razak Muhammad Amin Ilyasa b Mohd Zulkefli Muhamad Amirul Aiman b Muhamad Najib Muhamad Azril b Amlan Muhamad Hanafi b Nazir Muhamad Iman Fais b Ismail Muhamad Zulhilmi b Mohd Khairi Muhd Farhan b Badrul Hisham Naielul Ammar b Iskandar Meeza Nur Ashikin bt Mohd Yusof Pavithra A/P Chandran Razif b Redzuan Wan Muhamad Shazwan bin Wan Anuar Jan L L P L L L L L L L L L L L L L L L P P L L Ting 1K 1I 1M 1I 1M 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1K 1I 1I 1L 1I 1I 1J 1M 1I 1I Minggu 1 16/5 17/5 / / / / / / / / / / / / / / / 0 / / / / / / / 0 / / / / / / / / / / / / / / 0 / / / / / Minggu 2 23/5 24/5 / / / / / 0 / / / / / / / / 0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 14/5 15/5 / / / / 0 / / / / / 0 / / / 0 0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 / / / / 0 18/5 21/5 22/5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0 / 0 / / / / / 0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 / / 26/5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 84 .

Ujian Pra -Program Lampiran 14 85 .

86 .

87 .

88 .

89 .

90 .

Lampiran 15 Ujian Post Program 91 .

92 .

93 .

Lampiran 16 Pelajar –pelajar Kelas Intervensi 2M. 94 .

Kemudahan-kemudahan Sekolah Mini Stadium Dewan Gemilang Koperasi sekolah 95 .

96 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful