BORANG KAJI SELIDIK PENGGUNAAN & PENDEDAHAN ICT DI SEKOLAH

MAKLUMAT SEKOLAH Nama Sekolah: Alamat Sekolah: Pengetua: Guru IT/Komputer: PERKAKASAN IT/KOMPUTER DI SEKOLAH 1. Inisiatif Kementerian Pelajaran
a) Projek Makmal Komputer b) PPSMI (ETeMS) c) Projek Sekolah Bestari
JUMLAH KOMPUTER

Kod Sekolah: No. Telefon: No. Fax: Jumlah Pelajar: Jumlah Guru:
JUMLAH NOTEBOOK JUMLAH PROJEKTOR

_____(L) _____(L)

____(P) ____(P)

LAIN-LAIN (sila nyatakan)

2. Sumbangan/Inisiatif dari sektor Industri:
a) INTEL b) DELL c) Microsoft partners in learning d) UNDP (Coca-Cola)

3. Sumbagan dari komuniti:
a) PIBG b) ADUN c) Orang perseorangan Sila nyatakan inisiatif-inisiatif lain, jika ada:

a) b) JUMLAH KESELURUHAN KURSUS DAN LATIHAN BERKAITAN ICT Jenis-jenis latihan: a) Kursus Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) Windows 2000 b) Latihan dan Persijilan International Computer Driving License c) Kursus Keselamatan ICT Sekolah Bestari d) Kursus Pendedahan Perisian e) Kursus Network Security f) Kursus Web Designer g) Latihan Pengurusan Perubahan h) Latihan Penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah Bestari i) Latihan Pengurusan Teknologi Infrastruktur, Troubleshooting dan Disaster Recovery j) Latihan Administering Microsoft SQL 2000 Server k) Latihan Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari l) Latihan Desktop Publishing m) Latihan Pembangunan Perisian Kursus n) Latihan Jurulatih Utama – Guru Penyelaras Bestari
Sila nyatakan kursus/latihan lain, jika ada:

1999

Jumlah guru yang menyertai kursus 2000 2001 2002 2003

2004

a) b) JUMLAH KESELURUHAN

PERISIAN-PERISIAN YANG DIGUNAKAN DI SEKOLAH a) Perisian Sekolah Bestari: □ Ya □ Tidak c) Perisian pelbagai Media □ Ya □ Tidak Pendidikan Lain-lain perisian, jika ada (sila nyatakan): AKSES INTERNET DI SEKOLAH Mempunyai akses Internet di sekolah: □ Ya Jika ya, sila nyatakan jenis rangkaian: □ SchoolNet □ Dial-up Modem □ Tidak □ ISDN □ Streamyx

b) Perisian PPSMI (ETeMS):

□ Ya

□ Tidak

Lain-lain, sila nyatakan:

Disahkan oleh: …………………………………………….. ( nama dengan HURUF BESAR )

Cop Sekolah:…………………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful