Grupo de Traballo “Aprender para Ser”

5.8.Elaboración da maqueta do Emocionómetro

O Grupo de Traballo tiña como un dos seus obxectivos elaborar un “emocionómetro” , un instrumento para o seu uso na aula onde os nenos e nenas poideran expresar dun xeito gráfico e fácil as súas emocións . Esta é unha proposta que plantexamos , tratase dun arco da vella , onde en cada unha das cores vai asociada a unha emoción , é o propio neno/a o que debe identificar como se sente e colocarse fisicamente nunha das bandas de cor . Deste xeito o noso “emocionómetro” identifica asi os sentimentos :

SENTIMENTO AMOR ALEGRIA CALMA ODIO TRISTEZA NERVIOSISMO VERMELLO LARANXA ROSA VERDE AZUL VIOLETA

COR

Páxina 1

Grupo de Traballo “Aprender para Ser”

MAQUETA EN PAPEL

PROCESO DE ELABORACIÓN

Páxina 2

Grupo de Traballo “Aprender para Ser”

Páxina 3

Grupo de Traballo “Aprender para Ser”

UNHA VEZ REMATADO … E LISTO PARA SER UTILIZADO

Páxina 4