SUSUNAN PENGURUS

POKDARWIS DESA PONGGOK

Ketua

: 1. Endang Sri Utami 2. Danang Sulistyo Nugroho

Sekertaris

: 1. Kristal Aji 2. Sugeng Raharjo

Bendahara

: 1. Sunarno 2. Listiyaningsih

Pembantu umum

: 1. Suwito

Ponggok, 1 Januari 2012

Junaedhi Mulyono, SH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful