P. 1
Prognóza vývoja populačného Slovenskej republiky do roku 2060 - INFOSTAT - INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum

Prognóza vývoja populačného Slovenskej republiky do roku 2060 - INFOSTAT - INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum

|Views: 22|Likes:
Published by Dennik SME
Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060 predstavuje novú
kmeňovú prognózu obyvateľstva na celoštátnej úrovni pre roky 2012 – 2060.
Publikácia obsahuje podrobnú analýzu reprodukčného správania a komplexnú
informáciu o predpokladoch očakávaného demografického vývoja a zhodnotenie
výsledkov prognózy.
Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060 predstavuje novú
kmeňovú prognózu obyvateľstva na celoštátnej úrovni pre roky 2012 – 2060.
Publikácia obsahuje podrobnú analýzu reprodukčného správania a komplexnú
informáciu o predpokladoch očakávaného demografického vývoja a zhodnotenie
výsledkov prognózy.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Dennik SME on Jun 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2014

pdf

text

original

Napriek spomínanej neurčitosti vo vývoji reprodukčného správania obyvateľstva má
populačný vývoj aj značnú zotrvačnosť, ktorá vyplýva hlavne zo stability vekovej
štruktúry obyvateľstva. Preto je možné niektoré základné rysy populačného vývoja
prognózovať s vysokou pravdepodobnosťou. Aj keby nastal vývoj, ktorý prognóza
nepredpokladá, s istotou nespôsobí zvrátenie niektorých základných trendov
budúceho populačného vývoja mimo rámcov vymedzených vysokým a nízkym
prognostickým scenárom.
Možno jednoznačne skonštatovať, že obdobie najbližších 60 rokov bude
charakteristické zmenou trendu vo vývoji počtu obyvateľov a kontinuálnym
pokračovaním populačného starnutia. V roku 2060 bude obyvateľstvo Slovenska
menej početné, staršie a pravdepodobne aj etnicky pestrejšie.
Úbytok počtu obyvateľov na Slovensku začne s veľkou pravdepodobnosťou
najneskôr v roku 2030 a s veľmi veľkou pravdepodobnosťou, ktorá hraničí s istotou,
sa zachová sa až do konca prognózovaného obdobia. Počet obyvateľov by sa mal
v roku 2060 pohybovať okolo hranice 5,3 milióna osôb.
Naopak, čo sa týka starnutia obyvateľstva na Slovensku, prognózy sú veľmi stabilné
a budúci vývoj môžeme v tomto smere odhadovať s veľmi vysokou
pravdepodobnosťou. Starnutie obyvateľstva bude počas celého prognózovaného
obdobia nezvratné a hlavne v období 2020 až 2040 veľmi intenzívne. Slovensko sa
stane spolu s Poľskom najstaršou krajinou EÚ a zaradí sa medzi najstaršie krajiny na
svete (Eurostat, OSN).

Stagnácia počtu obyvateľov resp. mierny úbytok počtu obyvateľov neznamená
v horizonte niekoľkých desaťročí pre spoločnosť prakticky žiaden problém. Veľmi
intenzívne starnutie obyvateľstva však bude mať závažné dopady pre vývoj celej
spoločnosti. Najviac sa spomína sociálne a zdravotné zabezpečenie, starnutie
obyvateľstva však ovplyvní aj vzdelávací systém, bytovú politiku, oblasť služieb
a tvorbu infraštruktúry. Novou a veľmi významnou skutočnosťou je, že starnutie vo
zvýšenej miere zasiahne obyvateľstvo v produktívnom veku. Ekonomické zaťaženie
produktívneho obyvateľstva neproduktívnym obyvateľstvom sa začne zvyšovať,
stane sa tak po období skoro 50-ročného klesajúceho trendu. Je to vážny signál pre
trh práce.
Je zrejmé, že základné trendy vo vývoji počtu a vekového zloženia obyvateľstva sú
veľmi stabilné a spoločnosť nemá reálne nástroje na ich zvrátenie. Treba reálne
vyhodnotiť možnosti ovplyvniť reprodukčné správanie obyvateľstva a nezvratným,
resp. vysoko pravdepodobným trendom prispôsobiť fungovanie spoločnosti. Veľmi
starostlivo treba zvažovať prijímanie opatrení. Považujeme za nanajvýš
nezodpovedné odkladať začiatok opatrení v prípade pravdepodobných scenárov
budúceho vývoja. Opatrenia zamerané na dopady reprodukčného správania totiž nie
je možné robiť na poslednú chvíľu a očakávať od nich rýchly účinok. Za lepšie

Bleha - Šprocha - Vaňo: Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060

69

riešenie považujeme prípravu a odštartovanie týchto opatrení s potrebným
predstihom a v prípade potreby ich zmierňovanie.
Na budúci vývoj počtu a štruktúry obyvateľstva bude mať rozhodujúci vplyv vývoj
plodnosti a migrácie. Nakoľko zmiernenie úbytku a starnutia obyvateľstva patrí
medzi strategické spoločenské ciele, musí spoločnosť prispieť k ich realizácii. To
znamená, že štát by mal podporiť zvyšovanie pôrodnosti a príchod migrantov na
Slovensko. Podpora pôrodnosti je dlhodobý a zložitý proces, ktorý navyše nebýva
veľmi účinný. Spoločnosť má len obmedzené možnosti ovplyvňovať reprodukčné
správanie obyvateľstva. Aj tak je vytváranie spoločenskej klímy priaznivo
naklonenej pre zakladanie rodín a rodenie detí potrebné. Štát musí hrať v tomto
procese rozhodujúcu úlohu, nakoľko má v rukách rozhodujúce nástroje - legislatívne,
sociálno-ekonomické a pracovno-právne. Len premyslenou kombináciou týchto
nástrojov možno prispieť k vytvoreniu spoločenskej klímy, ktorá zvýši prestíž rodiny
a detí v spoločnosti, čo je nevyhnutný predpoklad pre dlhodobejšie a zásadnejšie
zvýšenie pôrodnosti.
V oblasti migrácie je potrebné vytvoriť také podmienky, aby imigranti mali záujem
prichádzať na Slovensko, aby sa tu mohli stať platnými členmi spoločnosti a neskôr
aj plnohodnotnými občanmi. Základným predpokladom takéhoto stavu je integrácia.
Každý štát by mal samozrejme vedieť, o koho má predovšetkým záujem,
a podniknúť príslušné kroky, aby preferované skupiny prisťahovalcov získal.
V oblasti migrácie by teda mala existovať premyslená postupnosť krokov od
identifikácie preferovaných skupín, cez prvý kontakt na území SR, ďalej cez
vytvorenie podmienok pre integráciu (bývanie, práca, škola, rekvalifikácia, jazyk) až
po vytváranie pozitívneho vzťahu k novej krajine a poskytnutie občianstva. To
všetko samozrejme pri rešpektovaní osobnosti imigranta s celým jeho kultúrnym
zázemím. Len ťažko si možno predstaviť tieto náročné kroky bez
inštitucionalizovanej štátnej populačnej a migračnej politiky.

70 Bleha - Šprocha - Vaňo: Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->