i'irnnn

ffbO'Jd

f.VU^/UUZ

Prijedlog

• u ■ , 2 l ^ l j u Č I a n k a 3 1 • s t a v k a 3< Z a k o n a ° V ^ 1 ^publike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida za razdoblje od 2013. do 2023. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede aktom, klase: 011-02/13-01/56, urbroja: 525-09/1108-13-3, od 10. lipnja 2013. godine. 2. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da o ovom Zaključku izvijesti nadležna tijela, nositelje aktivnosti iz Nacionalnog akcijskog plana iz točke l. ovoga Zaključka. 3. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da izvijesti Vladu Republike Hrvatske o provedbi Nacionalnog akcijskog plana i da do kraja 2017. godine obavi najmanje jednu reviziju Nacionalnog akcijskog plana.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanovic"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful