Komunikasi dan Proses Kumpulan

Di dalam organisasi

mesyuarat.Komunikasi Perjalanan maklumat daripada individu ke individu lain ataupun kumpulan  Pelbagai bentuk seperti telefon. teleconferens dan email  Mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri  . bersemuka. memolaporan.

status sumber memberi kesan penerimaan kepada penerima  Kredibility sumber-seperti kepakaran dan tahap pengetahuan  Faktor Saluran  Maklumat yang sukar memerlukan kombinasi saluran dan bantuan visual  Amaran kepada pekerja lebih sesuai dalam bentuk bersemuka .Faktor Komunikasi  Faktor Sumber  Ciri-ciri penghantar.

 Faktor Pendengar  Bersesuain dengan pendengar dan tahap pendidikan  Saluran yang bersesuaian dengan kebolehan pendengar .

penting untuk koordinasi  Bentuk Lateral  Anatara . untuk tujuan membuat keputusan oleh pengurus pekerja tahap sama.Aliran Komunikasi   Bentuk menurun  Daripada pengurus kepada penyelia kepada pekerja Bentuk keatas  Bentuk cadangan ataupun adauan. maklumat mengenai output kerja.

disebabkan oleh kekurangan maklumat. spekulasi . pengunaan dan keberkesanan  Khabar Angin  Mungkin betul atau salah.Bentuk Komunikasi  Organigram  Diagram komunikasi mengikut urutan organisasi yang formal   Grapevine  Network komunikasi informal tidak mengikuti hirarki Sociogram  Diagram komunikasi informal  Persahabatan.

Proses Kumpulan  Definisi Kumpulan Peranan Norma .

Kumpulan Dua atau lebih individu terlibat dalam interaksi sosial  Kumpulan formal – berdasarkan tugas  Kumpulan informal – bukan berdasarkan tugas -cliques  .

main peranan memainkan peranan berbeza dlm kum. pasti peranan yang dimainkan dalam satu kumpulan menggangu tugasan Pembezaan Peranan Kesamaran peranan  Kurang  Konflik Peranan  Peranan lain .Peranan     Setiap ahli memainkan peranan sendiri Ekpektasi peranan  Ahli  Ahli ahli punya t’jawab.

 Boleh dalam bentuk formal (bertulis) dan bukan bertulis  Norma adalah penting dlm kum.Norma Ahli mesti menuruti peraturan kum.  Memberi identiti kepada kumpulan. mengawal produktiviti dan menduga tingkahlaku kum.  .

Proses Asas Ku mpulan   Cohesiveness (Kejelikatan)  Tahap kerapatan kumpulan Kerjasama dan Persaingan dalam kumpulan  Kerjasama adalah satu peraturan kum.  Persaingan antara ahli untuk mencapai matlamat individu .

Konflik  Tingkahlaku individu yang bertujuan untuk menghalang pencapaian matlamat individu atau kumpulan lain .

salah seorang akan terhalang matlamatnya Intra-kumpulan – individu yang menghalang matlamat kumpulan Antara-kumpulan – konflik antara dua kumpulan .4 Tahap     Intra-individu – individu punyai dua matlamat yang bertentangan Antara-individu – dua individu bersaing.

Sesuai sekiranya belum sedia untuk konflik secara terbuka .Menguruskan Konflik      Persaingan – Situasi menang-kalah ‘Accommodate’ – Membuat pengorbanan utk elak kerugian atau menjaga hubungan Kompromi – setiap kumpulan mesti mengorbankan sesuatu Kolobrasi – kumpulan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang menguntungkan kedua-dua pihak Mengelak – Tidak bertindak atau menarik diri utk mengelakkan konflik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful