Prijedlog

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE KLASA: 800-03/12-01/01 URBROJ: 50301-09/09-13Zagreb, 13. lipnja 2013.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Konačni prijedlog zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske - amandmani Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 – pročišćeni tekst) i članka 163. Poslovnika Hrvatskog sabora, Vlada Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske podnosi sljedeće

AMANDMANE
Amandman I. U članku 51. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: „(4) Ministar obrane ili osobe koje on ovlasti raspoređuju djelatne vojne osobe u Ministarstvo obrane.“ Dosadašnji stavci: 4., 5., 6. i 7. postaju stavci: 5., 6., 7. i 8. U dosadašnjem stavku 6. koji je postao stavak 7. riječi: „iz stavaka 2. i 3. ovoga članka,“ zamjenjuju se riječima: „iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka,“. U dosadašnjem stavku 7. koji je postao stavak 8. riječi: „iz stavaka 1, 4. i 5. ovoga članka“ zamjenjuju se riječima: „iz stavaka 1., 5. i 6. ovoga članka“. Obrazloženje: Predlaže se propisati da je raspoređivanje djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane u nadležnosti ministra obrane ili osobe koju on ovlasti. S obzirom da je dodan novi stavak 4. potrebno je bilo izvršiti i dodatno nomotehničko usklađenje u članku 51. Konačnog prijedloga zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Amandman II. U članku 128. stavku 1. riječi: „u iznosu od šest proračunskih osnovica“ zamjenjuju se riječima: „u iznosu od 12 proračunskih osnovica“. Obrazloženje: Prema načelu stalne spremnosti vojne osobe se osposobljavaju i obavljaju dužnosti i poslove opasne po život i zdravlje te dužnosti i poslove na kojima su izloženi rizicima, pri čemu nisu u mogućnosti birati dužnosti i mjesto službe te su dužne u svakom trenutku biti dostupne za obavljanje dužnosti i poslova. S obzirom na to predlaže se da obitelj osobe koja pogine pri obavljanju službe, umre od rane ili ozljede zadobivene pri obavljanju službe ili u vezi sa službom ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 12 proračunskih osnovica i troškove pogreba.

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful