ABC LICENŢĂ

- Material cu caracter informativ Pentru informaţii privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor, vă rugăm să vă adresaţi Secretariatului Facultăţii de Administraţie Publică.

I1: În ce constă examenul de licenţă?
R1: Într-o probă scrisă, de verificare a cunoştinţelor teoretice şi aplicate, dobândite în cei trei ani de studiu în Facultatea de Administraţie Publică şi o probă orală, în care este susţinută o lucrare ştiinţifică, redactată sub coordonarea unui cadru didactic titular.

I2: Ce presupune proba scrisă la licenţă?
R2: Pentru anul universitar 2011/2012, proba scrisă la examenul de licenţă a constat în rezolvarea a 30 de întrebări tip grilă, formulate pe baza Tematicii pentru specializarea Administraţie Publică şi respectiv a Tematicii pentru specializarea Administraţie Europeană (conform regulii: 1 temă a Tematicii = 3 întrebări în testul grilă). Desfăşurarea probei scrise s-a realizat conform prevederilor Metodologiei de organizare a examenului de finalizare a studiilor, aprobată prin Hotărârea Senatului SNSPA nr.18/02.04.2012. Tematica examenului de licenţă – sesiunea 2012/2013 urmează a fi stabilită în Consiliul Facultăţii de Administraţie Publică din data de 11.01.2013 si va fi postata pe pagina facultatii www.admpubl.snspa.ro in cursul saptamanii 14-18.01.2013.

I3: În ce constă proba orală la licenţă?
R3: Pentru anul universitar 2012/2013, proba orală la examenul de licenţă constă în prezentarea şi susţinerea publică a unei lucrări cu caracter ştiinţific, elaborată pe o temă relevantă Facultăţii de Administraţie Publică. Desfăşurarea probei orale se realizează conform prevederilor Metodologiei de organizare a examenului de finalizare a studiilor, aprobată prin Hotărârea Senatului SNSPA nr.18/02.04.2012.

I4: Trebuie să mă înscriu pentru a participa la examenul de licenţă?
R4: Da. Pentru înscriere, trebuie completată o cerere tip (disponibilă la Secretariat si in campusul virtual – pentru studentii ID si pe grupul yahoo – pentru studentii ZI) şi depusă la Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică în perioada 14-24 ianuarie 2013. Cu cel puţin o lună înaintea susţinerii examenului de licenţă (conform Structurii anului universitar), toate persoanele înscrise sunt informate de Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică cu privire la perioada de depunere şi calendarul examenului.

I5: Există teme de licenţă deja formulate sau ele trebuie propuse de studenţi?
R5: Potrivit normelor Facultăţii de Administraţie Publică, un număr limitat de cadre didactice titulare de curs / seminar poate coordona licenţe. Există cadre didactice care au formulat teme de licenţă dintre care studenţii facultăţii îşi pot alege pe cele preferate şi cadre didactice care au lăsat liberă posibilitatea studenţilor de a propune propriile idei de cercetare.

I6: Unde sunt publicate temele de licenţă disponibile?
I6: Ca regulă generală, temele de licenţă propuse sunt disponibile la Secretariatul Facultăţii de Administraţie şi pe pagina oficială a Facultăţii de Administraţie Publică (www.admpubl.snspa.ro) cu cel puţin şase luni înaintea organizării examenului de finalizare a studiilor.

I7: Câte teme de licenţă poate coordona un cadru didactic?
1

Pentru a se evita eventualele confuzii însă. este recomandat ca titularul cererii de înscriere să fie prezent. I11: Cererea de licenţă poate fi depusă şi de altă persoană decât titularul ei? R11: Da. în măsura în care cererea este deja semnată de titularul ei şi are ataşată planul lucrării (obligatoriu pentru absenţa titularului). I14: Unde şi când sunt anunţate rezultatele selecţiei studenţilor colaboratori? R14: Formularele de înscriere însoţite de proiectele de plan de licenţă vor fi evaluate de cadrele didactice coordonatoare în cel mult trei săptămâni de la înregistrarea cererii de înscriere. de la Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică. dialogul în cadrul activităţilor de curs şi seminar ori ale celor de cercetare în cadrul centrelor Facultăţii de Administraţie Publică. fiecare dintre cadrele didactice cărora li se recunoaşte posibilitatea de a coordona licenţe dispune de un număr limitat de teme. I8: Cum se alege tema de licenţă? R8: Pe baza unei cereri adresate decanului Facultăţii de Administraţie Publică. Formularul tipizat al cererii este disponibil in campusul virtual – pentru studentii ID si pe grupul yahoo – pentru studentii ZI şi la Secretariatul Facultăţii de Administraţie publică cu cel puţin şase luni înaintea organizării examenului de licenţă. acest număr este prezent în lista temelor de licenţă disponibile. În măsura în care cererea de înscriere este depusă de o altă persoană decât titularul ei. De asemenea. Rezultatele selecţiei vor fi comunicate Secretariatului Facultăţii de Administraţie Publică şi publicate la avizierul 2 . anexate formularului de înscriere în sesiunea de licenţă. Selecţia studenţilor colaboratori se întemeiează în primul rând pe proiectele de plan de licenţă întocmite de aceştia. I12: Se pot înscrie mai mulţi studenţi pentru aceeaşi temă? R12: Da. prezentarea planului lucrării este obligatorie. la cerere. Acolo unde este cazul. Programul acestor consultaţii se poate obţine. Depunerea planului de lucrare este însă recomandată (cadrele didactice coordonatoare vor selecta studenţii cu care doresc să colaboreze pe baza planurilor de lucrare prezentate). cadrul didactic coordonator poate avea în vedere drept criteriu de departajare a studenţilor înscrişi. Este însă încurajată identificarea unei teme pentru care nu au fost formulate încă opţiuni de cercetare (în cazul în care există mai mulţi studenţi interesaţi de aceeaşi temă. aşa cum reies ele din planurile de lucrare prezentate).R7: Potrivit normelor Facultăţii de Administraţie Publică. în dreptul fiecărui cadru didactic coordonator. I10: Pot depune cererea pentru tema de licenţă fără planul lucrării? R10: Da. Mai multe informaţii privind realizarea proiectelor de plan de lucrare şi ce presupune susţinerea licenţei sunt prezentate în cadrul Seminarului de Orientare pentru Licenţă organizat cu cel puţin şase luni înaintea desfăşurării examenului de licenţă. Ce vrea să demonstreze lucrarea. Cererea va fi însoţită de un proiect de plan de licenţă şi o bibliografie minimală şi va fi depusă în termenul indicat în acest sens la Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică. care sunt paşii necesari pentru a realiza demonstraţia şi ce bibliografie sprijină demonstraţia – sunt câteva dintre elementele pe care le poate cuprinde planul licenţei. cadrele didactice coordonatoare oferă consultaţii privind modul de realizare a proiectelor de plan de licenţă. De regulă. I13: Se poate ca profesorul coordonator indicat de student în cerere să refuze coordonarea? R13: Da. I9: Ce presupune proiectul de plan de licenţei? R9: O prezentare succintă a ipotezelor de cercetare şi a metodologiei ce urmează a se regăsi în lucrare. Cadrele didactice coordonatoare pot hotârî să coordoneze un număr mai mare de teme decât cele propuse de facultate. selecţia profesorului coordonator se va face pe baza intenţiilor de cercetare ale studenţilor.

) vor fi publicate în timp util la avizierele Facultăţii de Administraţie Publică şi pe pagina oficială a facultăţii (http://www. I18: Există criterii de formă (dimensiune font. Informaţiile privind organizarea Seminarului de Orientare pentru Licenţă (dată. de regulă. etc. Aceasta se va realiza de către fiecare student (ă) în parte. etc. programul sesiunilor de îndrumare ştiinţifică şi datele de contact pentru cadrele didactice coordonatoare. I16: Ce este Seminarul de Orientare pentru Licenţă? R16: Este o sesiune de informare a studenţilor Facultăţii de Administraţie Publică în legătură cu sesiunile de licenţă aferente anului universitar în curs. iar fişa trebuie să conţină un telefon (fix sau mobil) la care studentul (a) să poată fi contactat (ă) în situaţii de urgenţă (de ex. fişa de lichidare va conţine obligatoriu: 3 . Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică poate oferi eventuale informaţii suplimentare privitoare la modalitatea de contact a profesorilor coordonatori.ro/).) impuse de facultate pentru redactarea licenţei? R18: Nu. Seminarul cuprinde. I20: Există şi alte formalităţi administrative necesare susţinerii examenului de licenţă? R20: Da. la depunerea celei din urmă va trebui completată o fişă de lichidare.admpubl. Lista finală a studenţilor înscrişi în sesiunea de susţinere a licenţei va conţine: tema de cercetare aprobată. După completarea cererii de înscriere şi scrierea lucrării.snspa. ATENŢIE! Datele personale de identificare trebuie să fie corecte. I19: Licenţa e gata: Ce urmează? R19: O ultimă discuţie cu profesorul coordonator. Accentul se pune pe dimensiunea ştiinţifică a procesului de alegere a subiectului licenţei şi pe priorităţile de cercetare ale Facultăţii de Administraţie Publică) 2.ro/). în urma căreia se obţine acordul de a depune lucrarea la Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică (obţinerea acordului se va concretiza prin semnarea de către coordonator a primei pagini a licenţei). Un exemplar cartonat al licenţei şi un CD cuprinzând lucrarea vor fi depuse la Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică în intervalul ce va fi afişat cu cel puţin o lună înainte de organizarea sesiunii de finalizare a studiilor. Profesorul coordonator va redacta un referat de evaluare a lucrării pe care îl poate ataşa lucrării sau îl poate prezenta ulterior Secretariatului Facultăţii de Administraţie Publică. Profesorii coordonatori sunt cei care stabilesc aceste detalii ale colaborării. spaţiere. loc. I15: Ce se întâmplă dacă cererea de înscriere la licenţă a fost refuzată? R15: Cererea va fi reformulată în atenţia unui alt cadru didactic coordonator cu teme încă nealocate. I17: Ce urmează după alegerea temei de licenţă? R17: Stabilirea întâlnirilor cu profesorul coordonator. etc. culoare copertă. Orice eventuale modificări vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor în timp util.). Lipsa unor documente în dosarul personal. Alegerea temei de licenţă (sunt prezentate formal temele de cercetare disponibile şi cadrele didactice coordonatoare. trei secţiuni. punându-se accentul pe posibilitatea continuităţii demersurilor de cercetare iniţiate la nivelul licenţei). Un model de copertă şi primă pagină sunt însă prezentate la finalul acestui document.snspa.admpubl. Elaborarea licenţei (sunt prezentate condiţiile de formă şi fond pe care Facultatea de Administraţie Publică le impune în sens minimal studenţilor săi) 3. Pentru a fi completă.Facultăţii de Administraţie Publică şi pe pagina oficială a facultăţii (http://www. număr de pagini. urmându-se procedura descrisă la I8-I10. Ce urmează licenţei? (sunt prezentate programele universitare de masterat şi doctorat ale Facultăţii de Administraţie Publică. după cum urmează: 1.

00.admpubl. Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică şi Comisia de licenţă centralizează tezele înregistrate. viza Bibliotecii (care atestă că nu există debite către SNSPA). după finalizarea examenului (cataloagele se depun la Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică imediat după încheierea probei orale). viza Serviciilor Contabilitate şi Social (care atestă că au fost achitate toate eventualele datorii către SNSPA şi FAP). I21: Cum aflu când susţin proba scrisă? Dar pe cea orală? R21: După încheierea perioadei de depunere a lucrărilor.ro/ ) cu 24 de ore înaintea desfăşurării examenului. vor fi repartizaţi pe săli şi comisii în vederea susţinerii probei orale.admpubl. în termen de 1 an de la susţinerea examenului de finalizare a studiilor. la Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică şi pe pagina facultăţii (http://www. Media probelor examenului de finalizare a studiilor se stabileşte ca medie aritmetică între nota probei scrise şi cea a probei orale. de regulă.00. I25: De unde îmi ridic diploma de licenţă? R25: De la Serviciul Diplome al SNSPA. 2 fotografii tip buletin). copie legalizată. I23: Când aflu ce notă am obţinut la proba orală? R23: În ziua susţinerii.snspa. În termen de două săptămâni de la promovarea examenului de licenţă. Studenţii care nu promovează examenul la proba scrisă nu mai participă la susţinerea lucrării de finalizare a studiilor. I22: Cu ce notă se promovează proba scrisă? Dar cea orală? R22: Nota minima de promovare a fiecarei probe este minim 5. Listele finale ale studenţilor înscrişi în vederea susţinerii probei scrise vor fi afişate la Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică şi pe pagina facultăţii (http://www.snspa.- viza Secretariatului (care atestă că situaţia şcolară este încheiată şi dosarul personal conţine toate actele necesare eliberării diplomei: certificat de naştere. alcătuiesc legitimaţiile de concurs şi anunţă repartizarea studenţilor în sălile de examen. Afişarea listelor finale se va realiza cu 24 de ore înaintea desfăşurării examenului. Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică eliberează adeverinţele de absolvire ce ţin locul diplomei până la eliberarea acesteia. Studenţii care au promovat proba scrisă. diplomă de bacalaureat: original sau copie legalizată. I24: Când îmi ridic diploma de licenţă? R24: Eliberarea diplomei de licenţă se realizează.ro/ ). Media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor este 6. 4 .

5 .MODEL COPERTĂ ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LICENŢĂ COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: (GRAD DIDACTIC)1 (NUMELE ŞI PRENUMELE COORDONATORULUI) ABSOLVENT(Ă): (NUMELE ŞI PRENUMELE ABSOLVENTULUI / EI) BUCUREŞTI (ANUL SUSŢINERII) MODEL PRIMA PAGINĂ 1 Pentru informarea corectă privind gradele didactice ale profesorilor coordonatorilor. consultaţi Secretariatul Facultăţii de Administraţie Publică.

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ (se va numi şi specializarea studiilor de licenţă) (titlul lucrării) ROLUL MANAGERULUI PUBLIC ÎN REFORMA ADMINISTRATIVĂ DIN ROMÂNIA COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: (GRAD DIDACTIC) (NUMELE ŞI PRENUMELE COORDONATORULUI) ABSOLVENT(Ă): (NUMELE ŞI PRENUMELE ABSOLVENTULUI / EI) BUCUREŞTI (ANUL SUSŢINERII) 6 .