PROIECT DIDACTIC

PROFESOR:Zalana Romelia DATA: CLASA: a VIII-a SUBIECTUL LECŢIEI: BALTAGUL de M. Sadoveanu (caracterizarea Vitoriei Lipan) TIPUL LECŢIEI: de consolidare de cunoştinţe DURATA: 50 ‘

COMPETENŢE GENERALE: 1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare

COMPETENŢE SPECIFICE: 1.1. – Înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate 2.1. – Construirea unui discurs oral pe o temă dată 3.1. – Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date 4.1. – Redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţii de comunicare concretă 4.3. – Redactarea unui text argumentativ

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 – să argumenteze idei proprii legate de tema romanului; O2 – să explice semnificaţia unor pasaje importante din roman; O3 – să facă referiri pertinente despre încadrarea personajelor în operă; O4 – să identifice modalităţile de caracterizare a personajului din operă; O5 – să-şi exprime în scris păreri, atitudini, sentimente faţă de personaj; O6 – să lucreze în echipă, respectând părerile partenerilor.

Iaşi. combinată cu activitatea individuală şi pe grupe FORME DE EVALUARE: orală. 2003 . problematizarea. Tineretului. manual pentru clasa a VIII-a. Sadoveanu – Baltagul .C-tin Ciopraga – Mihail Sadoveanu. diamantul MATERIALE ŞI MIJLOACE: manualul. Corint.A. volume cu opera literară.M. Ed. Bucureşti. Fundaţiei România de mâine. 2000 . Bucureşti. descoperirea. Humanitas. Ed.I. explicaţia. Dobra – Limba şi literatura română. 2006 .V. brainstormingul. Paralela 45. autoevaluarea BIBLIOGRAFIE: . 2003 . 2009 . Ed. Marinescu – Metodica predării limbii şi literaturii române. Polirom. Polirom. Crişan. Ed. Ed. Pamfil – Limba şi literatura română în gimnaziu. Bucureşti.STRATEGIA DIDACTICĂ RESURSE: -capacităţi normale de învăţare ale elevilor -loc de desfăşurare: sala de clasă METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică. 2002 . Bucureşti. fişe cu citate din text pentru munca în echipă FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală. Parfene – Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală . Ed.A. 1999 . ciorchinele. Iaşi. Bucureşti. Ed.C. Iancu – Limba şi literatura română. manual pentru clasa a VIII-a.M. Piteşti. 100+1 Gramar. 1966 . Cerghit – Metode de învăţământ. S. Structuri didactice deschise . Ed.

completând fişele de identitate a personajului. (Anexa 2) Pe grupe Ciorchinele Elevii ciorchinele completează . O3. Profesorul notează la tablă titlul noii lecţii şi enumeră obiectivele operaţionale. Frontal Conversaţia Caietele elevilor Verificarea modului în care elevii au rezolvat tema pentru acasă şi corectarea eventualelor greşeli Răspunsurile elevilor Captarea atenţiei 5’ Frontal Individual Brainstormingul Anunţarea subiectului lecţiei şi enumerarea obiectivelor Conducerea învăţării şi asigurarea feed-backului O1 Frontal Conversaţia Caietele elevilor Elevii notează titlul lecţiei în caiete 2’ 7’ Elevii sunt solicitaţi să reconstituie sumar firul narativ al romanului. MATERIALE ŞI PROCEDURALE EVALUARE Moment organizatoric 2’ -organizarea clasei şi asigurarea climatului necesar desfăşurării activităţii -verificarea temei pentru acasă Profesorul le cere elevilor să spună orice cuvânt le vine în minte despre romanul studiat. O4 15’ Elevii sunt apoi împărţiţi în 4 grupe (valorice) şi primesc fişele de identitate a personajului. marcând momentele subiectului. marcând momentele subiectului. O4 O5.(Anexa 1) Pe grupe Descoperirea Explicaţia Elevii lucrează în echipă. O3. Notează pe tablă toate cuvintele care au legătură cu textul. O6 5’ Elevii primesc apoi fişele cu ciorchinele. O2.SCENARIUL DIDACTIC MOMENTE ŞI OBIECTIVE OPERAŢIONALE TIMP CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ FORME DE RESURSE ORGANIZ. O2. pe care trebuie să-l completeze pe baza fişei de identitate a personajului. Frontal Individual Conversaţia euristică Elevii rezumă subiectul roamnului.

” (Perspessicius – Opere. alcătuiţi o scrisoare prin intermediul căreia să-i prezentaţi unui coleg absent de la oră portretul Vitoriei Lipan.. Asigurarea retenţiei şi a transferului 3’ Individual Fişa de autoevaluare Elevii completează fişa de autoevaluare. Individual Diamantul Elevii alcătuiesc un diamant pentru personajul pe care l-au caracterizat. . de o voinţă aproape sălbatică.[…] o epopee […] în care sufletul tenace şi aprig de munteancă al Vitoriei Lipan nu pregetă nicio oboseală până nu dă de firul întâmplărilor şi măiestria d-lui Mihail Sadoveanu stă într-aceea că a conturat în trăsături omeneşti. TEMĂ PENTRU ACASĂ: Valorificând citatul următor (Anexa 4). dar fără nicio slăbiciune acest aspru caracter. vol.O2 – O6 5’ Profesorul le cere apoi elevilor să realizeze un portret sumar al personjului pe care l-au avut de caracterizat. elevii trebuie să sintetizeze trăsăturile dominante ale Vitoriei Lipan... „Baltagul este. aproape neomenească. IV. Menţiuni critice) Elevii primesc apoi fişa de autoevaluare prin care trebuie să realizeze evaluarea activităţii desfăşurate. Frontal Conversaţia Elevii trasează trăsăturile euristică dominante ale Vitoriei Explicaţia Lipan Problematizarea Consolidarea cunoştinţelor O1 – O6 3’ Prin metoda diamantului (Anexa 3).

.

CU CELELALTE PERSONEJE GHEORGHIŢĂ MINODORA .ANEXA 2 TRĂSĂTURI MORALE TRĂSĂTURI FIZICE VITORI A LIPAN NECHIFOR LIPAN REL.

ANEXA 1 FIŞA DE IDENTITATE A PERSONAJULUI DATE DESPRE PERSONAJ PRENUMELE / NUMELE PERSONAJULUI Ce semnificaţie are numele său sau porecla sa? (dacă apare. dacă nu apare niciun nume şi acest fapt poate avea o semnificaţie) TRĂSĂTURI Ce ştim despre personaj? CITATE Cum am aflat? MODALITĂŢI DE CARACTERIZARE A PERSONAJULUI DATE LEGATE DE FAMILIE Cine este? Cu cine este căsătorit? Câţi copii are? .

STATUTUL SOCIAL ŞI PROFESIONAL Ce poziţie ocupă în comunitatea satului? Cu ce se ocupă? MEDIUL ÎN CARE TRĂIEŞTE Care este mediul său de viaţă? PORTRETUL FIZIC  Înfăţişare  Îmbrăcăminte  Vârstă .

valori . idei. sentimente  Limbaj  Comportament  Fapte  Atitudini. credinţe.PORTRETUL MORAL  Narator  Mimică  Gestică  Gânduri.

 Relaţii cu alte personaje IPOSTAZELE ÎN CARE APARE PERSONAJUL ŞI EVOLUŢIA SA PĂREREA PERSONALĂ DESPRE PERSONAJ .

ANEXA 3 DIAMANTUL VITORIA LIPAN ADJECTIVE VERBE O PROPOZIŢIE DIN 4 CUVINTE SUBSTANTIV .

..........................ANEXA 5 AUTOEVALUARE OBSERVAŢIILE PROFESORULUI Mi-a plăcut cel mai mult ............ ............................. Nu mi-a plăcut............................. Pot răspunde la o întrebare despre: Am o întrebare despre: Eu îmi dau nota.................................. ..................................................................... şi sunt: vesel trist furios ..............

CITATE Cadranele TRĂSĂTURI ALE PERSONAJULUI MIJLOACE DE CARCTERIZARE .

Ochii ei căprii. bănuiala care intrase-ntrânsa era un vierme neadormit. care-mi mănâncă sănătatea şi mă îmbătrâneşte.” „Vitoria îl primi cu mare bucurie şi-l sărută pe amândoi obrajii.” „--Mama asta trebuie să fie fărmăcătoare.” „Se desfăcuse încet-încet de lume şi intrase oarecum în sine. erau duşi departe. cunoaşte gândul omului” cugetă cu mare uimire Gheorghiţă CITATE TRĂSĂTURI ALE PERSONAJULUI MIJLOACE DE CARCTERIZARE . fusul se învârtea harnic. ca să poată plânge singură.” „Acei ochi aprigi şi încă tineri căutau zări necunoscute.” „În închipuirea ei.. după aceea trece în altă odaie şi se încuie pe dinlăuntru.” „Ea însă se socotea moartă. îşi aducea aminte stând singură pe prispă. Abia acum înţelegea că dragostea ei se păstrase ca-n tinereţă. .” „--Mă gândesc în fel şi chip şi am un vis. ca şi omul ei care nu era lângă dânsa. în lumina de toamnă şi torcând.. Vitoria. nevasta lui Nechifor Lipan. Mai stau până ce gătesc de postit cele douăsprezece vineri. în care parcă se răsfrângea lumina castanie a părului. dar singur.„Şi de poveste...

.

.

[…] o epopee […] în care sufletul tenace şi aprig de munteancă al Vitoriei Lipan nu pregetă nicio oboseală până nu dă de firul întâmplărilor şi măiestria d-lui Mihail Sadoveanu stă într-aceea că a conturat în trăsături omeneşti. Menţiuni critice) . dar fără nicio slăbiciune acest aspru caracter. aproape neomenească.. vol.” (Perspessicius – Opere. „Baltagul este. de o voinţă aproape sălbatică. IV. alcătuiţi o scrisoare prin intermediul căreia să-i prezentaţi unui coleg absentde la oră portretul Vitoriei Lipan..Valorificând citatul următor (Anexa 4).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful