UAV ARAD FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE MASTERAT: BUGET PUBLIC, PIETE FINANCIARE SI BANCI

Prof. coordonator:

Student:

Tipuri de investitii In mediul financiar se face o distinctie clarã si transantã între a economisi si a investi. dar poate fi si variabilã). 2 . companii care administreazã fonduri de investitii. consultanti financiari etc). Cele mai potrivite instrumente pentru plasarea banilor economisiti sunt cele cu lichiditate ridicatã si risc scãzut. a unui automobil. Nu se mai pune problema de a minimiza riscul. Totusi a investi presupune asumarea unui risc.). unui computer performant etc). fie chiar pentru a investi ulterior. fãrã a exista nici un moment pericolul ca la scadentã suma obþinutã sã fie mai micã decât cea initialã. ci de a maximiza profitul ce poate fi obtinut în conditii acceptabile de risc. Câstigul este reprezentat de o dobândã (în general fixã.2013 1. cum este cazul pentru sumele economisite. Prin economisire se urmãreste crearea unor rezerve de bani care sã fie pãstrate în conditii de risc cât mai mic (dacã se poate chiar inexistent. diferenta care apare frecvent atât în opiniile si analizele prezentate în media de cãtre profesionisti.SSIF-uri. scopul principal fiind acela de a realiza un profit cât mai ridicat. fie pentru a face fatã unor evenimente neprevãzute: o cheltuialã imediatã neprogramatã. fie pentru realizarea unor obiective personale pe termen mediu si lung (achizitia unei case. practic se acumuleazã un capital bãnesc care este prezervat în conditii de sigurantã maximã pentru a fi utilizat ulterior. Economii si investitii. cât si în discutiile directe cu reprezentantii diverselor companii care activeazã în mediul financiar (bãnci. societãti de brokeraj . Printre instrumentele financiare care corespund acestor exigente se numãrã depozitele bancare. titlurile de stat (certificatele de trezorerie pentru populatie) si într-o oarecare mãsurã chiar si obligatiunile municipale.

se vor multumi cu profituri mai modeste. iar în cazul investitiilor. A economisi si a investi sunt douã lucruri fundamental diferite. dar în mod cert existent în cazul investitiilor. obtinerea de profit.randamentul posibil a fi obtinut: destul de redus (dar obligatoriu peste rata inflatiei) pentru sumele economisite si mult mai mare în cazul investitiilor.riscul asumat: aproape zero când vorbim despre economii. ca atare.Unii investitori sunt dispusi sã riste o pierdere mai mare în speranta cã totusi situatia va evolua în favoarea lor si vor avea un profit foarte ridicat. . .obiectivul avut în vedere: acumularea de capital în cazul procesului de economisire. Orice persoanã care îsi propune sã-si îmbunãtãteascã gradul de independentã financiarã. 3 . trebuie sã economiseascã bani astfel încât sã poatã face fatã unei situatii neprevãzute dar si sã investeascã pentru a obtine un câstig suplimentar care. Care ar fi alegerea cea mai potrivitã pentru fiecare? Sã investeascã în conditii de risc sau mai bine sã economiseascã în sigurantã? Cu siguranta amândouã. “sã stea pe picioarele ei”. Diferentele se referã în primul rând la: . la fel cum existã si investitori care nu doresc sã-si asume decât un risc mediu sau scãzut si.

chiar dacã acestea sunt foarte putin lichide. corect evaluate de piatã. Unii investitori vor prefera sã investeascã preponderent în obligatiuni si în actiuni lichide ale unor companii care an de an plãtesc dividende de o valoare semificativã. cu atât profiturile care se vor obtine sunt. 4 . în speranta cã în perioadele de crestere ale pietei acestea se vor sincroniza cu trendul general. Stabilirea unei strategii proprii de investitii si analizã In orice activitate umanã. dupã cum existã investitori care vor selecta si vor include în portofoliu doar companii subevaluate semnificativ la momentul respectiv. mai ridicate. principiu prezentat pe larg în subcapitolul urmãtor.adãugat la veniturile curente (salariale sau de orice altã naturã). Atunci când vorbim de investitii la bursã. orizontul de timp pentru care se va face investitia respectivã. Alti investitori vor dori însã sã-si asume riscuri ceva mai ridicate în speranta cã si câstigurile ce le vor obtine vor fi mai importante si ca atare vor include în portofoliu numai actiuni ale unor companii cu potential ridicat de dezvoltare pe termen mediu si lung (actiuni de crestere cum sunt ele denumite de cãtre specialisti). cu cât lucrurile sunt luate mai în serios si eforturile sunt adecvate. O componentã importantã a strategiei de plasament o reprezintã diversificarea portofoliului. nivelul de lichiditate adecvat (adicã o estimare a cât de usor va fi sã se iasã în totalitate din investitia respectivã si sã se reintre în posesia banilor) si riscul maxim tolerat. succesul este direct proportional cu efortul depus. în mod normal. sã îi permitã sã aibã o viatã mai bunã. deci atunci când vorbim despre investitii. O altã variantã posibilã este urmãrirea ciclurilor anuale ale pietei pentru a cumpãra actiuni la sfârsitul primãverii sau înainte de toamnã când de regulã preturile sunt mai coborâte si sã le vândã la final de an sau în luna ianuarie chiar când preturile ating maxime pentru ciclul anual respectiv. Existã investitori care cumpãrã cu precãdere actiuni lichide la mai multe companii din domenii diferite de activitate. Alegerea momentelor de cumpãrare si de vânzare constituie un element important al strategiei. 2. strategia de plasament vizeazã în primul rând tipurile de instrumente în care vor fi plasati banii.

Odatã stabilitã strategia de investitii. 3. Prin raportarea acestui profit net la valoarea investitiei initiale se obtine un randament procentual care apoi poate fi anualizat astfel încât el sã poatã fi comparat cu randamentele aduse de alte tipuri de instrumente de investitie (de exemplu. a evolutiei performantelor economice ale acestora pe parcursul unei perioade mai îndelungate de timp. diversificare Atunci când vorbim despre un plasament pe piata financiarã existã cel putin 3 parametri foarte importanti pe care trebuie sã-i avem în vedere si în functie de care luãm sau nu decizia de a investi în instrumentul respectiv. o dobânda bancarã sau o dobândã plãtitã de obligatiuni). Pentru aceasta este necesarã o analizã atentã a caracteristicilor companiilor vizate. raportat la pretul de vânzare). potrivit criteriilor menþionate în strategie. 5 . rãmâne doar de selectat titlurile ce vor fi incluse în portofoliu.Acestea sunt numai câteva variante principale de strategii de investitii axate atât pe criterii financiare cât si de orizontul de timp. risc. Principii de bazã: randament. încercând sã se estimeze tendinta viitoare a acestora. lichiditate. ele fiind în continuare detinute în portofoliu) sau final (calculat la momentul vânzãrii. Randamentul unui plasament se calculeazã raportând profitul net obþinut la un moment dat la capitalul investit initial. Profitul net poate fi atât ipotetic (calculat la un moment dat în functie de pretul de piatã al titlurilor respective. Anualizarea înseamnã împãrtirea randamentului calculat initial la numãrul de zile pentru care a fost detinut plasamentul respectiv si apoi înmultirea cifrei rezultate cu 365.

De asemenea. Riscul unui plasament este dat de posibilitatea ca valoarea acestuia sã evolueze în sens negativ pe termen scurt sau chiar pe termen mediu si lung astfel cã la momentul vânzãrii suma obtinutã sã fie mai micã decât cea investitã initial. caz în care semnificatia sa este destul de diferitã. Practic.Semnificatia cifrei astfel obtinute este randamentul ipotetic care ar fi putut fi obtinut dacã plasamentul ar fi evoluat în conditii similare timp de un an de zile si ar fi fost pãstrat pe toatã aceastã perioadã. este utilã compararea riscului cu câstigul potential asteptat pentru plasamentul respectiv. Lichiditatea este o componentã foarte importantã a pietei bursiere si o caracteristicã ce nu trebuie niciodatã neglijatã a oricãrui plasament pe piata financiarã. Lichiditatea este definitã de cãtre specialisti ca posibilitatea de a transforma în bani un plasament. Dacã însã câstigul potenþial asteptat este mai mare decât riscul estimat. Dacã riscul este semnificativ mai mare decât asteptãrile de câstig. în cazul unei companii listate la bursã lichiditatea este 6 . atunci investitia în cauzã meritã sã fie efectuatã. Termenul de lichiditate este însã adesea folosit si în legãturã cu titlurile financiare tranzactionate la bursã. Importanta determinãrii riscului este în primul rând aceea cã permite o estimare a efectelor pe care le-ar resimti portofoliul în cazul în care aceastã variantã negativã s-ar materializa efectiv. într-un timp cât mai scurt si fãrã ca acest demers sã conducã la scãderea valorii sale. atunci probabil cã plasamentul în cauzã nu este chiar atât de eficient. Definitia de mai sus a lichiditãtii se referã la plasamentele detinute în portofoliu.

Actiunile reprezintã conform celor mai uzuale definitii o participare în capitalul social al unei companii. etc) sau companii. IT. acþiuni tranzactionate la bursã. În acest caz lichiditatea aratã valoarea sumelor care sunt vehiculate zilnic (în medie) pe actiunile companiei în cauzã. Prin diversificare se are în vedere plasarea banilor în cât mai multe instrumente si tipuri de active pentru a limita riscul la care se expune portofoliul. Diversificarea se face atât în ceea ce priveste pietele pe care se investeste (depozite bancare. ceea ce oferã o bunã imagine asupra capitalurilor ce pot fi investite în titlurile respective fãrã eforturi deosebite si fãrã a influenta pretul. desigur proportional cu numãrul de actiuni detinute. Despre actiuni Actiunile tranzactionate la bursã sunt cele mai populare plasamente pe piata de capital pentru cã ele reprezintã un echilibru optim între riscul si câstigul potential a fi obtinut. fonduri de investitii. obligatiuni. 4. chimie. sectoare de activitate economicã (servicii financiare. Unul din principiile de bazã de la care nu trebuie sã se facã niciodata rabat atunci când se alcãtuieste un astfel de portofoliu este cel al diversificãrii. Actionarii detin un drept de proprietate asupra activelor nete ale firmei respective. sã participe la Adunarea Generalã a Actionarilor si sã voteze cu privire la deciziile ce 7 . farmaceutice. Ei au dreptul sã fie informati cu privire la activitatea companiei.valoarea medie a schimburilor zilnice cu actiunile companiei respective pe o perioadã anume de timp (de regulã câteva luni sau chiar un an). instrumente derivate etc) cât si pe zone geografice. energie. petrol. industrie grea.

5. Din acest motiv se considerã cã gradul de risc al unei detineri de actiuni este mai mare decât în cazul cumpãrãrii de obligatiuni pentru cã în caz de faliment un detinãtor de obligatiuni este despãgubit înaintea actionarului. cadrul legislativ. structura actionariatului. etc. schimbãri ale conducerii. Un astfel de exemplu l-a constituit recent achizitia pachetului majoritar al Bãncii Comerciale Române de cãtre Erste Bank. Despre drepturile de subscriere Uneori companiile tranzactionate la bursã au nevoie sã atragã fonduri bãnesti suplimentare pentru a-si finanta programul de investitii în dezvoltarea capacitãtilor de productie sau chiar pentru a achizitiona alte companii de dimensiuni mai reduse. pretul de tranzactionare al actiunilor poate fi influentat de o largã gamã de factori dintre care meritã amintiti cel putin urmãtorii: evolutia generalã a economiei si a pietei de capital. estimãrile analistilor transmise prin rapoartele de analizã întocmite de acestia si transmise clientilor institutionali sau chiar publicate. semnale de analizã tehnicã. Înainte de a cumpãra actiuni într-o societate este necesarã o informare cu privire la domeniul în care activeazã. pãtrunderea pe noi piete zonale. dacã societatea are o evolutie negativã si ajunge în incapacitate de platã (faliment). dar care le-ar permite sã-si sporeascã semnificativ cota de piatã. dupã ce se plãtesc datoriile la stat si cãtre salariati. stirile oficiale transmise de companie (cu privire la câstigarea de noi contracte de desfacere. modificarea structurii actionarilor semnificativi. etc. sentimentul general al investitorilor si psihologia pietei. performantele financiare. cât si printr-o majorare de capital social. Pentru aceastã achizitie banca austriacã a lansat o ofertã de majorare de capital prin emiterea de obligatiuni si de actiuni preferentiale. În functie de numãrul de actiuni cu care se face majorarea de capital si de numãrul de actiuni vechi deþtinute fiecare actionar primeste un anumit numãr de 8 . etc. Practic. articole de presã. investitii. Atragerea fondurilor suplimentare se poate face atât printr-o emisiune de obligatiuni corporative.se iau în acest organism si sã încaseze dividende dacã societatea a avut profit. profiturile obtinute. actionarii sunt ultimii care sunt despãgubiti.). De cealaltã parte însã. dupã rambursarea creditelor bancare si rãscumpãrarea obligatiunilor emise.

dacã pentru a subscrie o actiune nouã la pretul de 1. EVOLUTIA TRANZACTIILOR CU OBLIGATIUNI 9 . Pretul de piatã al drepturilor de subscriere este în majoritatea timpului foarte apropiat de nivelul rezultat din calculul matematic fãcut pornind de la pretul de piatã al actiunii respective. la o dobândã fixã sau variabilã dar precizatã clar încã din momentul emiterii obligatiunilor si care se poate transfera unui tert prin vânzare pe piata bursierã. iar pretul de piatã al actiunii respective este în momentul respectiv de 1. cumpãrã dreptul de subscriere si apoi subscrie o actiune nouã. De exemplu.50 RON– 1.50 RON.drepturi de preferintã. indiferent de varianta aleasã. Principiul care stã la baza acestui calcul este acela cã unui investitor ar trebui sã-i fie perfect indiferent dacã achizitioneazã actiunea veche de pe piatã la pretul curent de cotare sau dimpotrivã.00 RON adicã 0. Aceste drepturi de preferintã sunt titluri de valoare.50 RON.00 RON este necesar un singur drept de subscriere. atunci valoarea teoreticã a unui drept de preferintã este egal cu 1. Efortul financiar ar trebui sã fie absolut identic. pretul de ofertã si numãrul de drepturi necesare pentru a subscrie o actiune nouã. Cele mai importante caracteristici ale drepturilor de preferintã sunt durata de viatã limitatã si faptul cã singurul avantaj pe care îl oferã este dreptul de a subscrie un anumit numãr de actiuni noi la pretul de ofertã. la fel ca si actiunile sau ca obligatiunile. ele tranzactionându-se la bursã. si pot fi pãstrate sau pot fi vândute. Despre obligatiuni Obligatiunile nu sunt altceva decât un împrumut acordat pentru un anumit timp bine determinat. Din aceastã ecuatie rezultã pretul corect de piatã al dreptului de subscriere. 6.

cele municipale si cele emise de consiliile judetene) sau companii private. fie semestrial.Obligatiunile sunt emise de cãtre companiile care au nevoie de finantare si care încearcã sã o obtinã mai ieftin decât s-ar putea împrumuta de la bancã. Obligatiunile pot fi clasificate dupã mai multe criterii. Astfel. În mod similar si suma împrumutatã poate fi rambursatã în mai multe etape pe parcursul duratei de viatã a obligatiunilor. iar companiile preferã sã emitã obligatiuni cu dobândã variabilã. 10 . Astfel. caz în care ele poartã denumirea de obligatiuni corporative. este avantajos pentru companie sã se împrumute la dobânzi fixe. în unele situatii dobânda este fixã. evitând astfel alternativa unei majorãri de capital care ar presupune o posibilã diluare a drepturilor de vot si a beneficiilor actionarilor existenti deja si în acelasi timp aparitia de noi actionari în cadrul companiei. Un alt criteriu important de clasificare a obligatiunilor este modalitatea de calcul a dobânzii. indiferent de evolutia pietei monetare iar în alte situatii se practicã o dobândã variabilã. lucrurile stau exact invers: investitorii preferã sã cumpere obligatiuni cu dobândã fixã. riscul în cazul obligatiunilor emise de administratiile publice centrale si locale este foarte redus pentru cã este greu de imaginat cã acestea vor intra în incapacitate de platã si nu vor putea rambursa împrumutul obligatar. Teoretic. iar pentru detinãtori (investitori) aceastã situatie este una nedoritã. fie trimestrial. unele emisiuni obligatare plãtesc periodic cuponul de dobândã. calculatã si anunþatã periodic (trimestrial sau semestrial de exemplu). în timp ce obligatiunile corporative comportã un risc ceva mai ridicat. Emitentii de obligatiuni pot fi institutii ale administratiei publice centrale sau locale (de exemplu obligatiunile de stat. În anii în care dobânda pietei monetare cunoaste un trend descendent însã. Pentru perioadele de crestere a dobânzii monetare. Un criteriu important se referã la datele de platã ale dobânzii si de rambursare a împrumutului obligatar.

flexibilitate ridicatã. Totusi actionarii noi veniti în companie vor avea inclusiv dreptul de a vota în Adunarea Generalã a Actionarilor si de a încasa dividend. cu plata integralã în final sau cu rambursãri periodice anticipate (trimestriale. dacã societatea va avea profit. etc.. 7. Acesta poate fi realizat tot prin ofertã publicã.). iar caracteristicile acesteia pot fi construite exact pe nevoile si structura doritã de finantare a companiei: pe termen scurt (1-3 ani) sau mai lung (5-10 ani). Mecanismele finantãrii prin piata de capital Mecanismele finantãrii prin piata de capital tin tot de cele trei tipuri de instrumente analizate anterior.Existã încã multe alte criterii de clasificare a obligatiunilor. O companie poate apela la o majorare de capital prin ofertã publicã adresatã tuturor celor interesati prin care investitorii cumpãrã cu numerar actiunile noi emise plãtind în schimbul lor un pret cerut de companie si care de regulã se situeazã peste valoarea contabilã a unei actiuni vechi. cu dobândã fixã sau cu dobândã variabilã. garantate cu politã de risc financiar sau nu. 11 . Aceste resurse atrase sunt la prima vedere gratuite pentru cã societatea în cauzã nu va plãti o dobândã pentru ele. semestriale. convertibile în actiuni la scadentã sau nu. Amintim doar cã unele obligatiuni sunt convertibile în actiuni la momentul la care ele ajung la maturitate. Avantajele finantãrii prin piata de capital constau în primul rând în costurile mai reduse comparabil cu varianta împrumutului bancar. deci la un moment dat în viitor. se poate alege varianta unui împrumut de obligatiuni. etc. se vor plãti dividende. Atunci când o majorare de capital nu este doritã de cãtre actionarii existenti de teama diluãrii propriilor participatii în companie sau din dorinta de a nu face pãrtasi la afaceri si alti actionari. anuale.

12 . îmbunãtãtirea imaginii companiei si cresterea notorietãtii. etc.timpul mai scurt necesar atragerii sumelor respective.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful