PROTOCOL STAGIU XIV STOMATOPATIILOR PARAPROTETICE: ASPECT CLINICOPARACLINICE ŞI APLICAREA INDIVIDUALIZATĂ A TRATAMENTULUI.

TIPUL STAGIULUI: demonstratie practică urmată de lucru individual la pacient. SCOPUL STAGIULUI:  Crearea deprinderilor pentru recunoaşterea formelor clinice ale stomatopatiilor paraprotetice, recomandarea examenelor paraclinice, diagnosticarea acestora şi aplicarea individualizată a tratamentului. OBIECTIVELE STAGIULUI: 1. Examinarea clinică a mucoasei orale. 2. Indicarea examenelor paraclinice, citirea şi interpretarea rezultatelor. 3. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial al leziunilor mucoasei orale. 4. Instituirea tratamentului şi monitorizarea pacientului. EVALUAREA REZULTATELOR, CONCLUZII: INDICATII DATE STUDENTILOR PENTRU STAGIUL URMATOR: • Revizuirea cunostintelor privitoare la aspectele morfologice şi funcţionale normale ale mucoasei orale; • Revizuirea cunostintelor privitoare la evoluţia şi complicaţiile mucoasei orale ale edentatului total bimaxilar; • Completarea caietului de stagiu;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful