Acordul de instituire a Comunitatii Economice Euro-Asiatice a fost semnat la Astana (Kazahstan), la 10 octombrie 2000.

Membrii CEEA sunt Federatia Rusa, Belarusi, Kazahstan, Kirgizstan si Tadjikistan. La 5 aprilie 2002 Republicii Moldova i-a fost acordat, ca si Ukrainei, statutul de observator. CEEA este succesoarea Uniunii Vamale Euroasiatice, care a fost creata de aceleasi state membre, dar care n-a devenit functionala din cauza divergentelor existente intre membrii constituanti. In declaratia sefilor celor cinci state membre ale CEEA [2] sunt formulate urmatoarele obiective : a) in domeniul comertului extern si al politicii vamale: - finalizarea elaborarii regimului de comert liber, crearea unui singur tarif vamal si a unui sistem unic de masuri de reglementari netarifare; - introducerea unui sistem coordonat de regimuri preferentiale; - stabilirea unor reglementari comune de comert cu bunuri si servicii si de acces al lor pe pietele interne; - elaborarea unei pozitii coordonate a statelor-membre in relatiile cu OMC si alte organizatii economice internationale; - introducerea unui regulament unic de reglementare valutara si control valutar; - crearea unui mecanism eficient de functionare a relatiilor de achitare si de plata; - crearea unui sistem unificat de reglementare valutara, in cadrul caruia functioneaza reglementari unificate de proceduri vamale si control vamal, se aplica regimuri vamale unice; - asigurarea securitatii economice la frontierele externe ale Comunitatii, combaterea contrabandei si a altor feluri de incalcari vamale; - consolidarea si amenajarea frontierelor externe ale Comunitatii. b) in domeniul politicii economice: - promovarea reformei structurale coordonate a economiilor; - elaborarea si realizarea programelor comune ale dezvoltarii social-economice; - crearea unui sistem comun de plati; - asigurarea interactiunii sistemelor financiar-valutare; - crearea conditiilor egale pentru activitatea de producere si de antreprenoriat; - crearea pietei comune a serviciilor de transport si a sistemului unic de transport; - crearea pietei comune energetice; - efectuarea cercetarilor si elaborarilor comune in domeniile prioritare ale stiintei si tehnologiei; - crearea conditiilor egale pentru accesul investitiilor straine pe pietele Partilor; - crearea unui sistem unificat de reglementari juridice, de creare si activitate a grupurilor financiar-industriale pe baza bilaterala si multilaterala. c) in domeniul social-umanitar: - armonizarea sistemelor nationale de educatie, dezvoltare a stiintei si culturii; - armonizarea sistemelor nationale de asigurare a standardelor sociale minime; - oferirea cetatenilor statelor membre ale Comunitatii a drepturilor egale la educatie si asistenta medicala pe intreg teritoriul ei. d) in domeniul legislativ: - apropierea si armonizarea legislatiei nationale; - crearea mecanismului de coordonare a adoptarii de catre statele membre a actelor nationale legislative si a altor acte normative de drept in problemele ce au tangenta cu obligatiunile Partilor in cadrul CEEA; - sincronizarea termenilor de indeplinire a procedurilor interne cu privire la acordurile, incheiate in cadrul CEEA;

uniunea vamală Rusia-BelarusKazahstan se vrea a fi o entitate de politici vamale şi fiscale comune. etc Lăsînd la o parte motivaţiile şi ambalajele politice. precum cea de legalizare a minorităţilor sexuale.asigurarea interactiunii sistemelor legislative ale statelor membre in scopul crearii spatiului de drept comun in cadrul Comunitatii. Ce avantaje ar putea aduce Moldovei o apropiere a ţării de uniunea vamală euro-asiatică? Mai multe decît o apropiere mai rapidă de Uniunea Europeană sau mai puţine şi mai puţin sigure În primul rînd. pe de altă parte. comerţul dintre ţări în interiorul căreia nu este supus taxelor vamale de import-export. adică TVA. ea nu impune condiţii amorale. Uniunea Euroasiatică. Pentru Republica Moldova ar fi mult mai simplu să adere la Uniunea Euroasiatică. or funcţională această entitate juridică a devenit mai tîrziu după ce au aderat Belarus şi Kazahstan. am putea discuta despre careva avantaje oferite de această formaţiune promisă de preşedintele Putin? . accize. trebuie să spun că această uniune vamală a fost creată în 1999. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică i-ar oferi țării oportunităţi mult mai mari decât integrarea în Uniunea Europeană. în particular la iniţiativa Rusiei. exemplul cel mai elocvent este UE. ca oricare uniune economica şi comercială. îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse pentru integrarea în Uniunea Europeană le-ar oferi cetăţenilor Republicii Moldova o calitate a vieţii net superioară Potrivit sondajelor de opinie.. în ultimele luni numărul cetăţnilor care optează pentru aderarea la Uniunea Vamalã Euroasiatică este aproximativ egal cu al celor care preferă Uniunea Europeană. precum şi impozitelor indirecte. dar. În al doilea rînd.

. cred că majoritatea din aceştia şi-au reorientat destinaţiile. Însă. pentru că Moldova are semnate după cum ştiţi acorduri bilaterale şi cu Rusia. Se speculează mult că aderarea la această uniune ar fi contrar statutului nostru de membru OMC. comercializîndu-şi cireşele sau merele la Dresden şi nu la Saratov. condiţionează expres aderarea unei ţări membre la o altă uniune de profil.d. precum şi condiţii şi reglementări distincte de funcţionare. pînă la urmă cine trebuie să decidă aderarea la această promisă uniune. Şi dacă eu sînt un producător de legume şi habar nu am de aceste reglementări şi-mi pare mie că mi-ar conveni mai mult să-mi vînd castraveţii sau cireşele la Saratov. inclusiv comerciale din partea UE. Imi vine greu să spun dacă acordurile de constituire a acestor două entităţi. Moldova beneficiind de mai multe facilităţi. asta nu este cred eu motiv pentru a adera la o asemenea uniune. Însă. Or. iar cele sub care funcţionează Uniunea Europeană şi uniunea vamală Rusia-Belarus-Kazahstan sînt practic absolut diferite. Pe de altă parte. trebuie să te conformezi unei game întregi de rigori. şi experţilor care ulterior ar putea face o analiză de impact. pentru că ei în primul rînd se confruntă cu tot felul de probleme şi nu politicienii. o asemenea uniune presupune o politică vamală şi fiscală unică.Fără îndoială că raţionamentele economice ar trebui să primeze faţă de cele politice. iar aici avem costuri de transport. în special pentru Republica Moldova. chiar şi în pofida unor reglementări mai dure. fundamentată pe cifre.a. astfel că producătorii noştri lejer pot să-şi vîndă producţia pe pieţele din aceste ţări. consumatorii? Eu cred că agenţii economici şi producătorii ar avea un cuvînt greu de spus în aces sens. adică să vină din partea celor care nemijlocit sînt implicaţi în tranzacţii de comerţ. destul de dificil chiar. situate practic la aceiaşi distanţă faţă de Chişinău. pratic azi avem cele mai multe acorduri bilaterale şi multilaterale. nemaivorbind de demararea negocierilor pe marginea Acordului de Asociere şi celui de Liber Schimb. Or aderînd la uniunea vamală noi renunţăm la toate acordurile libere pe care le-am negociat cu greu şi ne cramponăm de o uniune în care nu vom decide noi politica pînă la urmă. deopotrivă dacă ne referim la cei ce sînt pro şi cei ce sînt contra aderării la această uniune vamală. factorii politici. reguli. dacă omul poate încasa spre exemplu mai mulţi bani. am avut parte mai mult de declaraţii subiective.d. inclusiv prin condiţiile de comercializare. O analiză cantitativă. mai ales în conjunctura actuală în care se află Republica Moldova. subiectiv vorbind este dificil. or ceea ce am avut pînă acum. standarde s. însă şi Rusia este deja membru a acestei entităţi comeciale mondiale. care pînă nu demult era mai permisivă.m. acorduri preferenţiale. la Vitebsk sau la As tana.m. de ce n-aş face-o eu? Bine. mie personal îmi vine greu să spun dacă mai este o ţară în zonă care ar avea atîtea acorduri de comerţ liber chiar. funcţie de costurile suportate. tot felul de taxe şi reglementări de export-import s. adică care sînt avantajele şi dezavantajele. Or.a. Findcă o solicitare de aderare la o uniune comercială sau vamală trebuie în primul rînd sa aibă suport sau raţionament economic după cum spuneam. producătorii agricoli. după cum menţionasem la început. Totuşi de ani buni de zile guvernul de la noi are ca prioritate primordială procesul de integrare europeană. atunci de ce nu ar face-o? Sigur că agenţii economici moldoveni s-au obişnuit cu piaţa din răsărit. să faci faţă sau să faci parte mai bine spus din două uniuni. şi cu Belarus şi Kazahstan. Însă după epizoadele pe care le-au avut cu agenţia rusă „Rosselihozpotrebnadzor”. adică a Uniunea Europeană şi uniunii vamale Rusia-BelarusKazahstan. care practic sînt procese ireversibile. doar producătorii pînă la urmă îşi aleg piaţa potrivită. . pot să spun că Moldova a pierdut două decenii pentru a-şi asigura un cadrul destul de liberalizat al comertului extern.

• un PIB total de $1. În acelaşi context Voronin a afirmat că şi procesul de aderarea la Uniunea Europeană este benefic pentru R. un mecanism nou de studii şi de pensionare pentru cetăţeni. dacă în noiembrie 2009. • un stoc de credite interne în sumă de $853 miliarde. Ofertele Uniunii Vamale: • Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan reprezintă o piaţă de 171. ci dimpotrivă. • un comerţ extern în valoare de $1.443. ar vota pentru aderarea ţării noastre la Uniunea Euroasiatică. anul acesta doar 50 la sută din cei chestionaţi mai doresc acest lucru. Potrivit Barometrului de Opinie Publică.021 trilioane. a crescut numărul celor care susţin aderarea Moldovei la Uniunea Vamală Euroasiatică. • Suprafața – 20. numărul susţinătorilor opţiunii europene era de peste 60 la sută. Moldova mai multe beneficii: preţ mai mic la gaz. precum și integrarea în Comunitatea Economică Eurasiatică (CEE).055 de persoane din 81 de localităţi.10 mai 2012 pe un eşantion de 1. Marja de eroare este de +/-3%. dvs aţi vota pentru sau contra?".000. singura cale de îmbunătățire a condițiilor macroeconomice ale țării este aderarea la inițiativa eurasiatică a candidatului pentru funcția de președinte al Federației Ruse. iar pe cap de locuitor de $ 1. Potrivit lui Voronin. UE este o posibilitate de a se perfecţiona pe interior. însă ele nu sunt atât de complicate cum sunt cele de aderare la Uniunea Europeană".Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Euroasiatică va aduce multiple beneficii şi ar putea fi o soluţie pentru rezolvarea conflictului transnistrean.939 trilioane. Moldova. a spus Voronin.130. Preşedintele comuniştilor a opinat că aderarea la uniunea vamală Rusia-Belarus-Kazahstan ar aduce R. • un volum de cheltuieli anuale pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltarea noilor tehnologii în sumă de circa $15.3 miliarde. "Există cerinţe. . Vladimir Voronin şi a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune. Vladimir Putin. Studiul a fost efectuat în perioada 10 aprilie . pe parcursul unui an Moldova ar putea rezolva toate problemele legate de aderare. notează Moldpres. La întrebarea "Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică. Declaraţia aparţine liderului Partidului Comuniştilor (PCRM). Moldova. a specificat Voronin. 57 la sută din persoanele intervievate au răspuns că ar vota pentru. Între timp. "Pentru R. • investiţii interne anuale de $603 miliarde sau 22% din PIB.095 km2. Tot mai mulţi moldoveni nu vor ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. de a perfecţiona legislaţia".982.868 de consumatori.

5%. adică să vină din partea celor care nemijlocit sunt implicaţi în aceste tranzacţii şi a experţilor care ulterior ar putea face o analiză de impact. în mare parte datorită creşterii importurilor din Rusia de către agenţii economici kazahi şi belaruşi. iar a Belarusiei de 46. în primul rând. .4%. De asemenea. În cazul Rusiei. • un volum de investiţii directe în străinătate. Este adevărat că în primii doi ani ai existenţei sale volumul comerţului între cele trei state a crescut anual cu peste 30%. Până în prezent. Din aceste date rezultă că doar economia belarusă e orientată preponderent spre piaţa Uniunii Vamale. de $330.• un volum de investiţii directe străine în statele Uniunii Vamale de $435. Cu toate acestea.38 miliarde. sunt trecute cu vederea părţile mai puţin feerice ale „poveştii de succes” care se numeşte Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan.2% din volumul total al comerţului extern efectuat de Kazahstan în 2011 a revenit comerţului efectuat în cadrul Uniunii Vamale.86 miliarde. realizate în special de Rusia şi Kazahstan. să aibă suport sau raţionament economic. adică ar stabili care sunt avantajele şi dezavantajele. doar 18. O analiză calitativă ar determina faptul că aderarea la o uniune comercială sau vamală trebuie. această proporţie a fost de 7. RM cu astfel de parametri de guvernare democratică şi economică nu a stabilit un vector final de aderare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful