1

STRUCTURA ATOMULUI Atom – cea mai mică particulă dintr-o substanţă, care nu mai poate fi fragmentată prin mijloace chimice obişnuite. Raza atomului este de 10-8 cm. Element chimic – totalitatea atomilor de acelaşi fel. Substanţe – simple – formate din atomi de acelaşi fel. - compuse – formate din atomi diferiţi. Simbol chimic – notaţia prescurtată a denumirii unui element chimic ( prima litera sau prima şi o altă literă din denumirea elementului în limba latină sau germană ). - Semnificaţia simbolului – calitativă – incică felul atomului cantitativă –indică un atom C – elemental carbon, un atom de C 5 C – cinci atomi de carbon Nucleu – partea centrală a atomului; conţine particulele elementare ( nucleoni) a) Protoni – au masa = 1 uam şi sarcina electrică = +1 , 11 p b) Neutron – au masa = 1 uam şi sarcina electrica = 0 , 01 n Invelişul electronic – spaţiul din jurul nucleului în care se gasesc electronii. Electroni - an masa neglijabilă , sarcina electrică = -1, Număr atomic ( Z ) – numărul de protoni din nucleu . Număr de masă ( A ) – suma numărului de protoni şi neutroni din nucleu. Simbolul elementului chimic
A Z

0 1

e

sau e-

E

. Atomii unui element au acelaşi Z.

Izotopi – atomii cu acelaşi Z , dar cu A diferit. Izotopii hidrogenului : 11 H , 12 H sau D(deuteriu), 13 H sau T(tritiu ) Atomul este neutru din punct de vedere electric deoarece numărul de protoni este egal cu numărul de electroni. Masa atomica – reală – este de ordinul 10-25 – 10-27 kg - relativă – un număr,adimensional, care arată de câte ori masa unui atom este mai mare decât a 12-a parte din masa izotopului 12 C .

Au o anumita forma: orbital de tip s de formă sferică. p. Orbitalii se caracterizează prin: . 2. notate cu 1.Au o anumită energie ( electronii sunt particule material în mişcare .deci posedă energie cinetică). d sau f. sub forma unui nor electronic. Structura învelişului de electroni.cuplaţi) 3(M) 18 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4(N) 32 4d 10 4f 14 . ---. p. numiti electroni cuplaţi. orbital de tip f de formă mai complicată. orbital de tip d de formă mai complicată. . energia orbitalilor creşte în sensul s. sau K. M. f. Învelişul de electroni este format din 1 – 7 straturi electronice. d.Fiecare substrat este format din unul sau mai mulţi orbitali de acelaşi fel. orbital de tip p de forma bilobală. . Orbitalul este spatiul din jurul nucleului în care se găseşte cu probabilitate mazimă electronul.7.Q.2 Masa atomică relativă este un număr zecimal deoarece se determină masa amestecului de izotopi. . L.Fiecare strat este format din 1 sau mai multe substraturi.Electronii se rotesc in jurul nucleului şi în jurul propriei axe ( mişcare de spin) Pe un orbital se pot gasi maxim 2 electroni cu spin opus ( se rotesc în jurul propriei axe în sens contrar). fiecare izotop contribuind la masa atomului cu procentul in care se găseşte în natură. ----. notate cu s. Energia electronilor creşte de la nucleu spre exterior şi în acelaşi strat. Orbitalul se reprezintă : orbital monoelectronic Stratul Numărul maxin de electroni pe strat substratul Numărul maxim de electroni pe substrat 1(K) 2 1s 2 2s 2 2 (L ) 8 2p 6 3s 2 orbital dielectronic ( cu e . substratul s conţine 1 orbital de tip s substratul p conţine 3 orbitali de tip p substratul d conţine 5 orbitali de tip d substratul f conţine 7 orbitali de tip f .

4p5 Ag Z = 47 1s2. 3p6. 3s2. 5p. 3p6. 3s2. 2p. 4p6. unde n este numărul stratului.3 Configuraţia electronică. 4s2.au electronul distinctiv pe substrat d. Elemente de tip s – au electronul distinctiv pe substrat s. 3d10.au electronul distinctiv pe substrat f. 5p6. 2s2. 3s. Tip d . Tip p – au electronul distinctiv pe substrat p. Electronii tind să aibă energie cât mai macă. 3d10. H Z=1 1s1 He Z = 2 1s2 Li Z = 3 1s2. 2s. 2s2. 4d. 2s2. 4s. . 4s2. 6s. 3d10. 2s2. Tip f . 4f14.Pe un orbital se pot găsi maxim 2 electroni cu spin opus ( principiul lui Pauli). 4f. 2s2. 6s2. 3s2. 5s2. 2s2. La fel substraturile 4d. se ocupă cu câte un electron fiecare orbital şi opoi electronii se cuplează( regula lui Hund ). Ocuparea cu electroni a straturilor şi substraturilor. 3s1 Mg Z = 12 1s2. 2s2. Reguli de ocupare cu electroni a straturilor şi substraturilor: . 3s2 Al Z = 13 1s2. 4p6. 2p6.4d9 Au Z = 79 1s2. 2p6. 3p6. 3d.2s1 -------------------------Ne Z = 10 1s2. respectiv 6s. . 5s. 3p. Ordinea ocupării cu electroni a straturilor şi substraturilor este : 1s. Numărul maxim de electroni dintr-un strat este dat de relaţia : 2 · n2 . 6p 7s. 4p. 4s2. 4s2. 2p6. 2p6. Substratirile 4f şi 5f au energii mai mari decât 6s respectiv 7s şi se vor completa cu electroni după acestea. adică să ocupe locuri cât mai aproape de nucleu.Un substrat format din mai mulţi orbitali . Această tendinţă este limitată deoarece un strat poate fi ocupat de un număr determinat de electroni. 5s2. 2p6 Na Z = 11 1s2. 3p6. 3d1 Br Z = 35 1s2. 2p6.Electronul distinctiv tinde să ocupe orbitalul liber de energie minimă . Electron distinctiv – electronul prin care atomul unui element se deosebeşte de atomul elementului precedent în sistemul periodic. 3s3. 3s2. . 5d. 2p6.3p1 -----------------------------------------------Sc Z = 21 1s2. 5f. 4d10. Substratul 3d are energie mai mare decât substratul 4s si se va completa cu electroni mai întâi substratul 4s. 2s2. 5d se vor completa după substraturile 5s. 5d9. 2p6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful