PROPRIETĂŢI FIZICE ALE COMPUŞILOR ORGANICI Nr.

crt 1 Clasa Stare de de agregare compuşi alcani C1-C4 gaze C5-C15 lichizi C16 ....solizi Puncte de fierbere Scăzute, cresc cu creşterea M, scad cu ramificarea catenei Mai scăzute decât ale alcanilor corespunzători; p.f. cis > p.f. trans 1,3 butadiena are p.f.= 4,7◦C izoprenul +34◦C Cresc cu M, mai mari decât ale alchenelor corespunzătoare Puncte de topire Scăzute cresc cu creşterea M. Solubilitate Densitate Mai mică decât a apei 0,6- 0,8 g/ml Miros Obs.

Insolubili în apă, solubili în solvenţi nepolari

Metanul nu are miros, se adaugă mercaptan

Alcanii lichizi se utilizează ca solvenţi nepolari Izomerul trans are p.t. mai mare ca cis; incolore

2

Alchene

C2-C4 gaze C5-C18 lichide C19 solide

Mai mici decât ale alcanilor, cresc cu M.

3

Alcadiene

1,3 butadiena este gaz C2-C14 lichide C15..solide

Insolubili în apă, solubili în solvenţi nepolari Solubilit. trans mai mică decât cis Insolubili în apă, solubili în solvenţi nepolari

Mai mare decât a alcanilor ρcis>ρtrans

Etena inodoră

Caracteris tic, puternic

Volatile, inflamabile

4

Alchine

C2- C4 gaze, excepţie 2butina C5-C14 lichide C15 solide

Scăzute cresc cu M

5

Arene mononucleare

Lichide incolore

80- 300◦C C6H6 80◦C Toluen 110◦C

C6H6 6◦C Toluen -95◦C

> decât a alcanilor şi alchenelor corespunzătoare . C2H2 solubilă parţial în apă,solubila acetonă Insolubile în apă, dar se amestecă în orice proporţie cu alcooli, eteri

Mai mică decât unitatea, dar mai mare decât la alchene

C2H2 miros eterat în stare pură

Acetilena gaz incolor

Mai < decât apa 0,80,86g/ml mai > ca alte hidroc. cu acelaşi nr. de C

Caracteristic, aromatic pătrunzător

Vaporii de benzen, toxici Incolori, inflamabili

6

Arene polinucleare

Solide cristaline

Insolubile în apă

Caracteristic

Sublimează. Proprietăţi insecticid

solubili în alcool. Solide: C6H6Cl6. decât la tor. apei şi cei glicerina mai mare superiori gust ca a fără miros dulce. naftolii higroscoapă inodori pici > decât a apei şi > decât unitatea Migdale amare Polinitroderivaţii aromatici explozivi CH3NH2 gaz. Densitatea CCl4 creşte de stingerea la R-F la incendiiR-I lor Mai mică Dulceag. Insolubili în apă. C6H4Cl2 Cei inferiori lichizi. C6H5Cl. C2H5Cl. de H. Cele alifatice inferioare au miros de amoniac. Lichide: CHCl3. cu dizolvaM rea comparaalcoolilor bile are loc cu contracţie de volum Mai mare PătrunzăToxici.grupe OH 9 Fenoli Solide. Trimetil amina. toxici. în decât a concenhidroc. tert. hidroc. solubilitatea ↓ cu ↑ M şi ↑ cu nr. mai mic de anestezimare atomi de C ce.6. cristalizate Ridicate 183◦286◦C Fenol +43◦C ocresol + 30◦C p-nitrotoluen + 52◦C 10 Nitroderivaţi 11 Amine Nitroalcanii lichide incolore Cei aromatici lichide sau solide galbene Metil. eter 8 Alcooli Alc.7◦C celelalte ridicate Termenii inferiori solubili în apă. . cele aromatice parţial solubile în apă. cresc de la R-F la R-I Insolubili în apă. clorura de vinil.sec> alc.f. Scăzute Solubili în apă.7 Derivaţi halogenaţi (depind de natura halogenului) Gaze: CH3Cl. cei superiori solizi C2H5Cl gaz uşor lichefiabil p. tăţi apă. dimetil amina gaze. Gust decât a înecăcios. Ridicate datorită leg. primari> alc. arzător. traţii mari coresp. solubili în solvenţi organici e Mai mare Dulceag la Propriedecât la cei cu nr. etil amina lichide iar cele superioare solide Anilina lichidă Ridicate Mică la monofenoli în apă. mare la polifenoli Solubili în solvenţi org. cele mijlocii miros de peşte Sunt compuşi toxici .

formează dimeri Acizii cu catena ramificată au p. celelalte sunt solide cristalizate Mai mici decât ale acizilor Amidele acizilor inferiori solubile în apă rece. solubilitatea scade cu M 13 Acizi carboxilici Termenii inferiori lichizi. mare maleic.formic). cei cu mai mult de 10 C sunt solizi. mai mari decât la alcooli. este mai glutaric. cele ale acizilor superiori în apă caldă. Sarea de calciu a acidului propanoic se foloseşte ca hemostaticopreşte hemoragiile 14 Amide Formamida şi dimetilformamida lichide. dicarboxibonat cei lici sunt creşte. se conservă sub formă de soluţii de c=40% -formol Acizii aromatici sublimează Acidul propanoic şi sarea sa de sodiu au acţiune fungicidă. ceilalţi lichizi sau solizi în funcţie de M > decât a Idem hidroc.f. acetaldehida de mere verzi. Solubili în solvenţi organici . < decât izomerii lor Ridicate CH2O miros sufocant. acidul inferiori malonic. Termenii inferiori solubili în apă. radicalul acetic. benzaldehida migdale amare Solubili în Scade cu Înţepător apă.12 Compuşi carbonilici Formaldehida gaz. Cei aromatici şi dicarboxilici sunt solizi Cresc cu creşterea M. cu M comparab. < decât ale alcoolilor şi acizilor coresp. scade cât (acid cu M. superiori şi uşor solubili Densitatea aromatici în apă termenilor inodori. Dintre acizii hidrocar. decât a apei CH2O polimerizează uşor.

formează soluţii tampon Fructoza cea mai dulce dintre zaharide Se carbonizează la adăugare de acid sulfuric conc. datorită deshidratării intramoleculare 19 Dizaha. cele care conţin acizi nesaturaţi sunt lichide Unii au gust dulce. solide Se topesc într-un interval de temperatură Insolubile în apă cu care formează emulsii. peste această valoare se carame lizează Solubilă în apă. Solubile în solvenţi organici 17 Aminoacizi Substanţe solide cristalizate Ridicate. dar solubile în solvenţi organici Esterii inferiori miros de fructe sau flori 16 Grăsimi Lichide.Solidă. semisolide. ride: cristalizată zaharoza 185◦C. insolubilă în alcool şi eter . incolori.15 Esteri Acizi inferiori cu alcooli inferiori lichide volatile Mai mici decât ale acizilor şi alcoolilor din care provin Insolubile în apă. cristalizate La încălzire puternică se descompun Esterii acizilor monocarboxilici superiori cu alcooli superiori primari se numesc ceruri Cele care conţin acizi saturaţi sunt solide. mai mari de 250◦C Solubili în apă Solubilitate mică în solvenţi nepolari Uşor solubile în apă 18 Monoza haride: glucoza şi fructoza Solide.

solubilă în reactiv Schweitzer Fără miros Prin încălzire la 90◦C amidonul în contact cu apa se umflă şi formează soluţii vâscoase Higroscopică .20 Amidon pulbere solidă cu structură microcristalină Insolubil în apă rece 21 Celuloza Substanţă amorfă de culoare albă Insolubilă în apă. alcool.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful