Licența Domeniile în care poate profesa absolventul specializării pedagogie sunt următoarele: profesor discipline psiho-pedagogice (cu condiția

absolvirii și a masteratului de specialitate), profesor de „Cultură civică/Educație civică” la nivel gimnaziu; profesor de sprijin; consilier educațional; referent de specialitate în învățământ; coordonator programe educational; profesor documentarist; animator socio-educativ.

Master 1.) Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie 2.) Consiliere genetică 3.) Psihologia resurselor umane si sănătate organizațională 4.) Psihologia sănătății 5.) Consiliere în școală, dezvoltare și sănătate mintală 6.) Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului și dezvoltarea potențialului uman 7.) Consultanța și intervenție psihologică 8.) Terapia limbajului și audiologie educațională 9.) Management, consiliere și asistență psihopedagogică și instituții incluzive 10.) Consiliere școlară și asistență psihopedagogică 11.) Educație civică

12. cultura și civilizația germană a Europei centrale .) Didactica limbii și literaturii germane.