Interakcija je aktualan odnos izmedju dvije ili vise jedinki pri kome jedna jedinka utjece na ponasanje drugih

. (Rot) Medjuljudskog odnosa nema bez minimalne interakcije. Pod pojmom interakcije podrazumijevamo djelovanje ljudi koji jedan prema drugom zauzimaju stavove i koji sebi obostrano odredjuju ponasanje. (Uechert) Nema odgoja bez interakcije. Interakcija pocinje u najranijoj dobi svakog pojedinca, najprije u obitelji, a nastavlja se u skoli, prijateljskim grupama, drustvenim organizacijama. Veci dio interakcije ostvaruje se komunikacijom. Komunikaciju mozemo definirati kao proces stvaranja znacenja izmedju dvije ili vise osoba, ili kao proces uzajamne razmjene znacenja. Bez komuniciranja nema ni pedagoskog procesa. Pojam interakcije: medjusobno djelovanje osoba, zauzimanje stavova, odredjivanje ponasanja. Pojam komunikacije: interakcija putem znakova, proces, stvaranja znacenja, proces uzajamne razmjene znacenja. Informiranje - u komunikacijskom odnosu poruka tece u jednom smjeru. Komuniciranje - poruka tece u oba smjera. Dva aspekta komunikacije: sadrzajni i odnosni. Znakovi su elementi svih odgojno-obrazovnih sadrzaja. Poprimaju oblik glasova, rijeci, recenica, brojeva, simbola. Imamo verbalne, ali i neverbalne (gesta, mimika, medjuljudsko ponasanje) znakove. Znakovi su osnovni element i bitan sadrzaj svakog komuniciranja, svaki znak ima svoje znacenje. Znacenje je fenomen verbalne misli i smislene rijeci. Razlikujemo pasivnu (ona koju ne upotrebljavamo ali je razumijemo), aktivnu (ona koju sami upotrebljavamo) i zajednicku (ona koja omogucuje medjusobno razumijevanje) zalihu znakova. Znak je jednoznacan, povezan je s predmetom, pojavom odnosno onim sto oznacava i izaziva odredjenu predodzbu. Njegovo znacenje je denotativno (definicija pojma). Simbol je mnogoznacan. To je znak koji sugerira nesto vise od primarne predodzbe. Njegovo znacenje je konotativno (obuhvaca emociju i osjecaj). Sa sadrzajnog aspekta u shemi komuniciranja razlikujemo tri razine: intencionalna (Odnosi se na poruku, misao, osjecaj koji posiljalac moze uputiti primaocu, da bi se ta poruka prenijela. Nastavnik > ucenik), sadasnji stupanj razvoja (da bismo saopcili neku poruku moramo je kodirati - nastavnik koristi pojmove koje ucenici poznaju, a ako se radi o novim pojmovima mora objasniti njihovo znacenje), sumovi (oni slabe ili onemogucavaju komunikaciju. Objektivni sumovi - buka s ulice, slab tisak pismene informacije. Subjektivni sumovi - umor, pospanost, neadekvatno kodiranje > nezainteresiranost, nepaznja, slabo predzanje). Za uspjesnost komunikacije bitno je uspostaviti klimu medjusobnog povjerenja. Povjerenje je kamen temeljac medjuljudskog odnosa Oblici komunikacije: komunikacija izmedju dvije osobe, komunikacija u maloj grupi, organizirana komunikacija, javna komunikacija, komunikacija masmedijem. Komunikacija izmedju dvije osobe - najcesci oblik komunikacije, a ujedno i osnovna jedinica ljudske komunikacije. Komuniciranje izmedju dvije osobe je najprikladniji oblik u kojem dvije osobe mogu zauzeti empaticke stavove jedna prema drugoj i ostvariti visok stupanj interakcijske povezanosti. Bitno je da su osobe u neposrednoj blizini i da razmjenjuju verbalne i neverbalne stimuslanse. Komunikacija u maloj grupi - provodi se izmedju tri ili vise osoba. Povratna informacija je slabija , a mogucnost empatickog zauzimanja stavova je otezana i nije motivirana sto uvjetuje i nizi stupanj interakcijske povezanosti. Organizirana komunikacija - bujica poruka unutar mreze medjusobno ovisnih odnosa. Javna komunikacija - na javnim mjestima, ima drustveni karakter.

znaci nogom i stopalom. Funkcije neverbalne komunikacije: izrazavanje emocija. a neverbalnim-analognim odredjujemo nas odnos prema drugome). komunikacija je citavo ponasanje i utjece na ponasanje. ukljucuje spontano . informacije o subjektivnom (emocije. stanja. Paralingvistickim znakovima mogu se smatrati: svi popratni glasovi i sumovi koje cujemo uz izgovor glasova i rijeci. crvenilo i blijedilo). predmeti). naglasavanje pojedinih rijeci u recenici. moze ukljuciti uvjeravanje. izrazavanje uzajamnih stavova. Neverbalna i verbalna komunikacija mogu biti u razlicitim odnosima: neverbalna poruka moze zamijeniti verbalnu.posebna vrsta socijalne komunikacije u kojoj je povratna informacija ogranicena. teritorijalno ponasanje koje se odnosi na drzanje i postupke kojima jedna osoba stavlja do znanja drugima svoje pravo na odredjeni prostor). intonacija izgovaranja recenice. pravila koja su nesvjesna.karakteristike (Watzlawick): covjeka posmatrati u odnosu s drugim. pracenje. a komplementarni odnosi dopunjavaju se razlicitostima). stavovi. podrska i dopuna verbalne komunikacije. Neverbalni komunikacijski znakovi dijele se na paralingvisticke i ekstralingvisticke. izrazavanje rijecima. a informacije koje mi dajemo drugima odredjuju opet njihov dozivljaj sebe. povratna informacija . Cetiri vrste podrazaja koji se pojavljuju u komunikaciji: namjerni verbalni podrazaji. konvencionalno izrazavanje. nije staticna vec dinamicna. manje su kontrolirani. Teorija komunikacije . ukljucuje personalnu povratnu informaciju. Teorija komunikacije .informacije koje dobivamo od drugih odredjuju nas odnos prema nama samima. aktivnost. medjuljudski odnos proucavati u komunikaciji. ali se lahko prepoznaju ako nas neko na njih upozori. Komunikacijom djelujemo jedni na druge . Karakteristike interpersonalne komunikacije: ukljucuje verbalno i neverbalno ponasanje. iznosenje ideja. karakteristike u brzini i intenzitetu izgovaranja u emocionalnom stanju. identificirane geste.bitna za ponasanje. snaznije sredstvo izrazavanja. pravila koja su potpuno izvan nase svijesti). 5 razloga za koristenje neverbalne komunikacije (Argyle): neverbalnim znacima nekad bolje izraziti neku pojavu nego verbalnim. neverbalna poruka moze dati vecu snagu verbalnoj. . otvorenije i zatvorenije izgovaranje vokala.digitalnim dijelom komunikacije prenosimo sadrzaje. neidentificirane geste. znojenje. nenamjerni verbalni podrazaji. komunikacija ima sadrzajni aspekt i aspekt odnosa. Dva izvora neverbalnih komunikacijskih znakova: biolosko naslijedje i socijalno ucenje. Ekstralingvisticki znaci dijele se na: kinezicke(razne vrste pokreta i polozaja tijela) i proksemicke(fizicka blizina.aksiomi (Watzlawick): nije moguce ne komunicirati. interakciju i uskladjenost. odnos je uvjetovan interpretacijom ponasanja. postoje razliciti stupnjevi svjesnosti o nasem ponasanju (pravila ponasanja kojih smo potpuno svjesni. prezentiranje vlastitih osobina. izbjegava se razlicitost. namjerni neverbalni i nenamjerni neverbalni podrazaji. medjusobno utjecanje uvjetovano je situacijom i na nju djeluje. zamjena za verbalnu komunikaciju. znaci trupom. formalno ili konstruirano ponasanje. Funkcije verbalne komunikacije: informiranje o objektivnom (zbivanja.Komunikacija masmedijem . komunikacija je verbalna i neverbalna (verbalnim . komunikacija moze biti simetricna ili komplementarna (u simetricnim odnosima tezi se za slicnoscu. vodjena je unutarnjim i vanjskim pravilima. izrazi lica. Znakovi za otkrivanje raspolozenja rangirani po vaznosti: autonomni znaci(sirenje zjenica. jedna poruka moze proturijeciti drugoj. prostorni raspored ucesnika u komunikaciji. vrijednosti). duze ili krace pauze medju rijecima.

etapa akcije. sposobnosti. odgovornost. Dva oblika nastavnikova ponasanja (Anderson): dominantno (gusi i frustrira individualne razlike. Tri etape u igranju uloga: etapa motivacije. kreiranje novih i nepoznatih nacina ponasanja. dobro poznavati osobe sa kojima razgovaramo. akcijsko-reakcijsko komuniciranje (pitanje-odgovor). da se medjusobno uzivljavaju u polozaj osobe sa kojom komuniciraju. savjesnost. biti osjetljiv na ljudsko ponasanje. upravljanje ucenikovom aktivnoscu. dozivljaj ucenika. osjetljivost. Stupnjevi interakcijeske povezanosti u komunikaciji: fizicka prisnost (neverbalna komunikacija).omogucavaju da se stavovi ne izraze eksplicitno kao kada ih rijecima iskazujemo. Osobine nastavnikove licnosti i kvalitet rada koje utjecu na klimu u kojoj se odvija ucenje (Rogers): suocavanje s problemom. da povecamo vjestinu zapazanja i razumijevanja tudjih reakcija. izazivanje akcije. Igranje uloga je interakcija u kojoj najmanje dva partnera komunikativno djeluju. dijalog (obostrano empatijsko komuniciranje. kreativnost. smisao sa humor. crte licnosti (Cook). lezernost. Razvoj socijalne interakcije i razvoj komunikacije u dijalektickoj su povezanosti i medjusobno se uvjetuju. da uvjezbamo tehniku pristupanja ljudima koji imaju negativne stavove prema drugima. etapa analize. biti motiviran za uzajamnu povezanost. Socijalno reverzibilne izjave su govor i ponasanje nastavnika koji su takvi da se ucenik moze istim rijecima i nacinom obratiti nastavniku a da pritom ne krsi pravila pristojnosti. Osnovni cilj sagledavanje realnih situacija osvjestavanjem razlicitih uloga i ponasanja u njima. Razred je ona jedinica institucionaliziranog odgojnog djelovanja gdje se to djelovanje najintenzivnije odvija. bezuvjetna naklonost. Svojstva uspjesnih nastavnika: fleksibilnost. komunikativnost. da ucimo kako treba razgovarati. nastavnik koristi njihove ideje i prosiruje ih. strucnost. empaticnost. Stavovi nastavnika prema ucenicima su rezultat mnogobrojnih faktora: inteligencija. ideal ljudske komunikacije) Uvjeti za empatijsko komuniciranje i dijalog: komunicirati s malim brojem osoba. da zapazamo ono sto bi nam inace promaklo. oplemenjivanje odnosa. opce znanje. Sto se komunikacija u procesu odgojnog djelovanja provodi na visem stupnju interakcijske povezanosti i odgojno ce djelovanje biti uspjesnije. iznosenja vlastitog misljenja. Dvije vrste uloga: preuzimanje uloge iz stvarnog zivota koje su nam poznate iz vlastitog iskustva i stvaranje uloga. zadovoljstvo. ne dopusta slobodan razvoj ucenikove licnosti) i integrativno (izraz demokratskih procesa u grupi). utjecaj na stavove. kritiziranje ucenikovog ponasanja). Empatijsko komuniciranje . da medjusobno uvazavaju stavove i misljenja drugih. kongruentnost nastavnika. dopunski kanal uzajamnog informiranja. (Molim te. Flanders podijelio nastavnike na: indirektne (potice ucenike da daju svoja misljenja. daj mi tu knjigu) . takticnosti i postovanja. empatijsko komuniciranje (uzivljavanje u drugoga). personaliziran stil. iznose ideje. empaticko razumijevanje. da uvidimo da kritiziranje i forsiranje ne dovodi do pozitivnih rezultata. hvali i ohrabruje) i direktne (nastavnikova objasnjena. Karakteristike uspjesne komunikacije (Tubbs i Moss): razumijevanje. imati razvijenu empatiju. Treci stil (Lewin i Lippitt): ravnodusni stil (nastavnik nije zainteresiran za ucenike). da ilustriramo principe medjuljudskih odnosa.to znaci da ucesnici u komunikaciji izmjenicno i reciprocno preuzimaju uloge. da uvjezbamo sposobnosti jasnog formuliranja problema. Igranje uloga nam pomaze: da promijenimo svoje ponasanje. te da problem sagledavaju i ocima drugih a ne samo svojim ocima.

oblik. sistematski promatrati ponasanje ucenika u toku jedne sedmice (na satu. Pedagog/psiholog moze dvostruko djelovati: posredno (pomoc razredniku da sto bolje ostvari svoje zadatke odgojnog djelovanja) i neposredno(direktan kontakt sa ucenicima i roditeljima). postaviti se u polozaj ucenika. u dvoristu. verifikacije i dijagnoze.one izjave i postupci nastavnika kojima se obraca ucenicima. izvrsiti analizu. predavanje). suradnja (nastavnicko vijece. roditelji (izrada programa saradnje. pismeno obavjestavanje. s interesom slusati. usporediti s prethodnom analizom. pedagoskopsiholoska osposobljenost. temeljito upoznavanje). empaticnost. Ravnatelj . s roditeljima. Skolski pedagog/psiholog . savjetodavni). s njihovim roditeljima). Opservacija ucenika-upute: odabrati ucenika sa neprilagodjenim ponasanjem. prouciti dokumentaciju o uceniku. Razrednik .ucenja. na hodniku. strucnost. nevoljkost prema skoli. koordiniranje i uskladjivanje odgojnog djelovanja obitelji i skole. individualne poteskoce-fizicke.. dosljednost. (Daj pokazi tu knjigu) Socijalna reverzibilnost/ireverzibilnost starijih djeluje na mlade s ovim posljedicama: mladi se ponasaju slicnije odraslima. razrednici (aktiv razrednika .vodjenje). posljedica je strah od skole. pravednost. takticnosti i postovanja. pedagosko obrazovanje roditelja). dijagnoza uzroka. sposobnost procjenjivanja. Sat razredne zajednice-uloga razrednika: u saradnji sa ucenicima (planiranje i programiranje rada razredne zajednice-sadrzaj. razredno vijece). razgovor. zainteresiranost za razred i pojedince. na osnovu podataka dijagnosticirati uzroke neprilagodjenog ponasanja ucenika. Licnost razrednika: primarno odgojna uloga. . uskladjenost nastavnik-razrednik. roditeljski sastanci). predvidjeti daljnje mjere i postupke). sposobnost socijalnog percipiranja. odgojne mjere i postupci. objektivnost.saradnik razrednika: ucenik (rjesavanje individualnih problema). ucenika pozvati na adekvatan nacin). Saradnja razrednika sa roditeljem znacajno je podrucje njegova djelovanja.podrucja rada: SARADNJA: s citavim razredom (sat razrednika. vrednovanje rezultata rada razredne zajednice) Individualni rad razrednika sa ucenikom: vanjski simptomi (problemi . predvidjeti nacin vodjenja biljezaka. zdravstveno stanje. zapazati verbalne i neverbalne reakcije). ponasanja.razrednik razrednika: aktiviranje razrednika (odgojni plan skole). obiteljske prilike. posjet roditeljskom domu. sudjelovanje (sat razredne zajednice. Saradnja roditeljskog doma i skole se dijeli u tri grupe: pedagosko obrazovanje i podizanje pedagoske kulture roditelja. Intervju-razgovor sa odredjenim ciljem: prije razgovora (odrediti mjesto i vrijeme. psihicke). ireverzibilnost je povezana sa potcjenjivanjem mladih. nakon razgovora (sto vjernije zapisati odgovore.). prikupiti podatke o tom uceniku (socijalni status roditelja. nadoknadjivanje deficijentnog odgojnog djelovanja obitelji. ISTRAZIVACKI RAD. sklonost kaznjavanju pri igranju uloge nastavnika i obeshrabrivanje mladih. razumijevanje ucenika.roditelj: individualni razgovori (informativni. s mjesnom zajednicom. roditeljski sastanci (problemi razreda. ali bi takvo ponasanje ucenika prema njemu izlazilo iz okvira pristojnosti.Socijalna ireverzibilnost . prvi kontakt (s novim ucenicima. izvodjenje sata razredne zajednice-postepeno osposobljavanje ucenika. rad s ucenikom (promatranje i biljezenje. razrednik (pomoc u pripremi istrazivanja). razgovor prilagoditi uceniku. razred (organiziranje i izvodjenje SRZ). fleksibilnost. razvijanje osobina samoupravljaca. s nastavnickim vijecem. metode.. socijalno reverzibilno nastavnici imaju bolji emocionalni odnos sa svojim ucenicima. tokom razgovora (stvoriti prisnu atmosferu. komunikativnost. s ravnateljem i pedagogom/psihologom.). Oblici suradnje razrednik . stav prema ulozi razrednika. s razrednim vijecem. formulirati pitanja. motiviranje i aktiviranje ucenika. s ucenikom (individualni rad). sat razredne zajednice).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful