Lampiran D FPP2 / 01 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA FORMAT PELAPORAN NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : NO TELEFON : NO FAX

:

NAMA DAN JAWATAN PEMANTAU LUARAN : KOMEN DAN CADANGAN 1. Kekuatan :

NO TELEFON : NO. FAX :

2. Kelemahan :

3. Tindakan :

4. Cadangan :

Disahkan Oleh : ……………………………… Tandatangan dan Cop Pengetua ………………………………… Tandatangan dan Cop Pemantau Tarikh :

Tarikh :

4 1.0 Instrumen PBS 3. – 1.0 Dapatan 5.1 Analisis kekuatan dan cadangan penambahbaikan 5.1 Rujuk Buku Manual PBS 4.2 Analisis kelemahan dan cadangan penyelesaian 5.0 .2 1.0 Latar belakang Pelaksanaan Objektif Rasional Konsep (Perkara 1.4 2.5 2.5.5 2.0 Penyelarasan Skor dan Evidens 4.0 Pengenalan 1. 6.3 2.1 Peringkat Daerah (buat lampiran) 5. `Rujuk Buku Manual PBS) Pengurusan dan Pengendalian 2.3 1.LAPORAN PENYELARASAN PERINGKAT NEGERI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) Kandungan 1.6 Jawatankuasa Peringkat Negeri Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Negeri dan Daerah Jadual Lawatan Peringkat Daerah (buat lampiran) Senarai Pegawai Penyelarasan / Pemantau Peringkat Daerah (buat lampiran) Bilangan Sekolah yang dipantau Senarai sekolah bermasalah (jika ada)(buat lampiran) 3.3 Cadangan-cadangan lain ( buat rumusan analisis dapatan peringkat daerah) Rumusan Lampiran – Sertakan contoh-contoh dokumen yang difikirkan perlu.1.1 2.2 2.1 1.