PELAJAR SENIOR (SEM.

2,3,4,5,6 dan keatas) PELAN PENDAFTARAN SPMP POLITEKNIK KOTA KINABALU (PKK)
MULA BERMULA 10 JUN 2013 (ISNIN)
Pelajar membuat pembayaran:Yuran Pengajian (RM 200) di BIMB Yuran Kolej Kediaman (RM 60) di BIMB Bayaran Pendaftaran (Pelbagai) di BSN :RM 50 (Tidak Ditawarkan Asrama), RM 70 (Berjaya Ditawarkan Asrama) No.Akaun : 1210029000489559 atas Nama Penerima
(KOPERASI POLITEKNIK KOTA KINABALU BERHAD)

Tidak berjaya Log-In

10 JUN – 19 JUN 2013 Pelajar senior boleh LOG-IN dalam SPMP melalui http://spmp.polikk.edu.my 19 JUN 2013 (RABU) Pelajar akan membuat pengesahan pendaftaran dalam SPMP melalui Penasihat Akademik masing-masing.

Pelajar akan menghubungi Unit ICT,PKK : 088-401881 / 882 / 883

19 JUN 2013 (RABU) Pelajar DAFTAR KURSUS melalui Penasihat Akademik masing-masing. Sila bawa bersama:- Slip pengesahan SPMP - Slip pengesahan daftar kursus 19 JUN 2013 – 17 JULAI 2013 KUTIPAN DOKUMEN OLEH PENASIHAT AKADEMIK (PA) Semua PA akan menyerahkan :1. Slip pengesahan SPMP 2. Resit : - Yuran Pengajian (BIMB) - Yuran Kolej Kediaman (BIMB) - Bayaran Pendaftaran (Pelbagai) (BSN) 3. Keputusan peperiksaan / Keputusan Latihan Industri (LI) 4. Borang Pendaftaran Kursus
TAMA T

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful