PHIẾU ĐIỀU TRA

Chương trình Phân loại rác tại nguồn
Tên chủ hộ: ………………………………………
Địa chỉ:………………………………………….
I.

Thông tin chung

Câu 1: Cách xử lý rác thông thường trước đây (trước khi tham gia chương trình PLR tại nguồn)
của hộ gia đình anh/chị là gì ?
a. Đốt rác

d. Vứt ra đường hoặc bãi rác trên đường

b. Chôn rác

e. Khác

c. Vứt ra kênh rạch
Câu 2 : Sau khi tham gia chương trình, anh chị có thực hiện thêm bước phân loại rác không ?
a. Không

(Hỏi sang phân II)

b. Có

(Hỏi sang phần III)

II.

Dành cho những người không phân loại rác

Câu 3: Tại sao anh chị không phân loại rác khi tham gia chương trình ?
a. Không biết cách phân loại rác
b. Phân loại rác khó thực hiện
c. Lý do khác (cụ thể) :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 4 : Anh chị có xử lý rác theo cách khác sau khi tham gia chương trình không :
a. Có (cụ thể) :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b. Không (lý do) :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 5 : Anh chi có muốn tham gia thực hiện lại việc phân loại rác không ?
a. Có
b. Không (lý do) :
III.

Kết quả phân loại rác (dành cho những người thực hiện phân loại rác)

Câu 6 : Anh/chị vui lòng mô tả cách phân loại rác và cách xử lý từng loại rác của hộ gia đình
anh/chị

1

Khó (cụ thể) : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Câu 8: Khi thực hiện phân loại rác. Vệ sinh công cộng và ý thức việc sử dụng túi ni lông Câu 13 : Anh/ chị có tham gia đóng phí thu gom rác hàng tháng không ? a. Không (lý do)…………………………………………………………………………………….) Câu 12 : Anh chị có tiếp tục thực hiện phân loại rác tại nguồn không ? a. Không b. anh/ chị có thấy lượng rác vứt đi thay đổi không ? a.. ai là người thực hiện phân loại rác ? ……………………………………………………………………………………………………………… Câu 11: Anh chị có hài lòng về chương trình phân loại rác tại nguồn không? a. Không (lý do)…………………………………………………………………………………… IV. Dễ b. Có b. Không (lý do)…………………………………………………………… (bỏ qua câu 14 & 15) 2 . Có Mức phí cụ thể : ……………………………………………………………. Bình thường c. Có b. Hài lòng b. Có Mức độ : Ít □ Nhiều □ Câu 9 : Anh/ chị có phổ biến việc phân loại rác cho các thành viên trong gia đình không ? a. b. Không hài lòng (lý do :………………………………………………………………………….Loại rác Cách xử lý Câu 7 : Anh/ chị nhận thấy phân loại rác dễ hay khó ? a. Câu 10:Trong gia đình.

.............. Khi người thu đến tận nhà gọi c................... Có .................... Có Lý do:...) Câu 21: Anh chị thường làm gì với túi ni lông? a.. Câu 15 : Anh/chị giao rác cho người thu rác khi nào ? a.................. Không đồng ý Lý do :……………………………………………………………………………………………….......................(Nêu cụ thể số lần và địa điểm dọn vệ sinh) b........ Câu 20: Anh/chị nhận thấy việc quét rác cộng cộng có hiệu quả không? a........ Có b................... Chôn e......... Không Câu 18: Việc quét dọn vệ sinh công cộng trong khu vực vào sáng thứ 7 có được thực hiện thường xuyên không? a................................................... 3 ............................................................................ b............ Có b............................ Tái sử dụng trước khi xử lý Câu 22: Anh/chị có hay sử dụng giỏ nhựa khi đi chợ không? a.... Khác (cụ thể)…………………………………………………………………………………........................................... Không Lý do:........... Không (Lý do.... b............. Câu 17 : Anh/chị nhận thấy nhà mình đã đạt tiêu chuẩn Nhà sạch không ? a.............. Có tín hiệu báo thu rác d..................................... Bỏ sẵn rác trước cửa cho người thu rác lấy b........................................................................................................... Không ......................... Câu 16 : Anh chị có đồng ý với việc tất cả hộ gia đình trong khu vực phải đóng phí thu gom rác hàng tháng không ? a....................... Đốt d............. Cách khác (cụ thể) c..............................Câu 14 : Khi tham gia đóng tiền thu gom rác.... Hoàn toàn đồng ý Lý do :……………………………………………………………………………………………….................................(Lý do) Câu 19: Rác sau khi dọn vệ sinh xử lý như thế nào? ........................................ rác của hộ được thu gom bao lâu một lần ? ……………………………………………………………………………………………………………....................................................................... Vứt ra giỏ rác/kênh rạch/ngoài đường b...................

xương động vật. lá cây. tro bếp. quần áo cũ.V. Kiến thức về việc phân loại rác Câu 23 : Anh chị có biết 3 màu đặc trưng của 3 loại thùng rác □ Xanh lá cây □ Nâu □ Đỏ □ Xám □ Tím □ Trắng □ Hồng □ Đen □ Xanh dương □ Trắng □ Vàng □ Cam Câu 24: Anh chị hãy điền màu thích hợp cho 3 loại thùng rác dưới đây 1. túi nilong. Thùng rác không phân hủy Thùng rác dễ phân hủy để làm phân compost 4 Thùng rác tài chế . vỏ chai dầu gội đầu. Thùng rác tái chế: ______________ Câu 25: Anh chị hãy phân loại các loại rác dưới đây vào thùng rác thích hợp Giấy. xi măng. vỏ hộp sữa/hộp nước trái cây. Thùng rác dễ phân hủy: ______________ 3. Thùng rác khó phân hủy: ______________ 2. vỏ dưa leo. thủy tinh. tàn thuốc lá.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful