P. 1
Excel 2007

Excel 2007

|Views: 3|Likes:
Published by Hayati Hafidz
qqqq
qqqq

More info:

Published by: Hayati Hafidz on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

Panduan Microsoft Office Excel 2007 Pengenalan

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Microsoft Excel merupakan sebuah helaian elektronik yang digunakan bagi menggantikan kaedah lama dalam aktiviti kewangan atau pengiraan dengan dipermudahkan dan dipercepatkan. Selain itu juga ianya dapat menghasilkan pelbagai bentuk graf berdasarkan formula aritmetik dan juga pemboleh ubah logik. Persekitaran Microsoft Excel 2007

Toolbars (Bar Peralatan)

Active Cell (Sel Aktif)

Column (Lajur)

Row (Baris)

Worksheet (Helaian Kerja)

Sheet 1 @ Helaian 1

Satu helaian kerja Microsoft Excel mengandungi lajur yang dilabel sebagai A, B, C....., AA.....AZ, BA.....BZ. Manakala baris pula bermula dengan nombor 1 hingga 1048576. Jenis – jenis kursor Cell Pointer (Petunjuk Sel) Ubah saiz baris Ubah saiz lajur Mengemaskini baris / lajur secara automatik Mengubah kedudukan sel

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

1

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Membina Dokumen Baru i ii Langkah: 1. Klik butang symbol Office 2. Pilih New 3. Pilih Blank Workbook 4. Klik Create

 Tekan CTRL + N

Salin dan tampal tulisan (Copy & Paste ) Langkah: 1. Pilih teks/imej 2. Klik tab Home 3. Klik Copy 4. Klik Paste ii iii  Ctrl + C & Ctrl V Potong dan tampal tulisan (Cut & Paste ) Langkah: 1. Pilih teks/imej 2. Klik tab Home 3. Klik Cut 4. Klik Paste

i

i

ii

iii  Ctrl + X & Ctrl V Salin dan tampal mengikut format Langkah: 1. Pilih sel 2. Klik tab Home 3. Klik Format Painter 4. Klik Paste

i

iii

ii

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

2

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Mengubah jenis tulisan (font) ii i Langkah: 1. Pilih teks 2. Klik tab Home 3. Klik dan pilih jenis font dikehendaki

Mengubah saiz tulisan (font) ii i Langkah: 1. Pilih teks 2. Klik tab Home 3. Klik dan pilih jenis saiz font dikehendaki

Besarkan / kecilkan saiz tulisan ii i Langkah: 1. Pilih teks 2. Klik butang Home 3. Klik A atau A  A – font saiz bertambah  A – font saiz berkurang Tebalkan tulisan (Bold) ii Langkah: 1. Pilih teks 2. Klik tab Home 3. Klik butang B  Tekan Ctrl + B  Tulisan Condongkan tulisan (Italic) ii i Langkah: 1. Pilih teks 2. Klik tab Home 3. Klik butang I  Tekan Ctrl + I  Tulisan Tulisan bergaris bawah (Underline) Langkah: 1. Pilih teks 2. Klik tab Home 3. Klik butang U  Tekan CTRL + U  Tulisan

i

ii i

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

3

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Bina garisan sempadan (Border) Langkah: 1. Klik butang Home 2. Klik butang border    Warna latarbelakang sel Langkah: 1. Pilih teks / table 2. Klik butang Home 3. Klik butang Fill Color  Terdapat pelbagai jenis warna Warna latarbelakang teks Langkah: 1. Pilih teks 2. Klik butang Home 3. Klik butang A  Terdapat juga pelbagai warna pilihan Jajaran Teks Langkah: 1. Pilih sel 2. Klik butang Home 3. Pilih jenis jajaran  Top Align – posisi atas  Middle Align – posisi tengah  Bottom Align – posisi bawah  Align Text Left – tepi kiri  Center – tengah  Align Text Right – tepi kanan Orentasi Teks Langkah: 1. Pilih sel 2. Klik butang Home 3. Pilih jenis orentasi      

ii i

i

ii

i

ii

i

i

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

4

Panduan Microsoft Office Excel 2007 Wrap Teks

Teknologi Maklumat & Komunikasi

i

Langkah: 1. Pilih sel 2. Klik butang Home 3. Pilih jenis jajaran  1 Microsoft Exc 2 1 2 Gabung & Tengahkan Sel Langkah: 1. Pilih sel 2. Klik butang Home 3. Klik Merge & Center  Microsoft Excel 1 2 Microsoft Excel 1 2 Format untuk nombor Langkah: 1. Pilih sel 2. Klik butang Home 3. Klik pilih jenis format  $ matawang % peratus , koma Tambahkan titik .0 .00 perpuluhan .00 Kurangkan titik .0 perpuluhan Microsoft Excel

i

i

Format logik perbandingan dan warna di dalam sel Langkah: 1. Pilih sel 2. Klik butang Home 3. Klik pilih jenis format  Conditional Formatting – perbandingan logik Format as Table – format untuk table Cell Styles – format untuk sel
 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

i

5

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Format Sel (Tambah / Padam / Saiz Lajur @ Baris) Langkah: 1. Pilih sel 2. Klik butang Home 3. Klik pilih jenis format  Insert – tambah lajur / baris / sheet Delete – padam lajur / baris / sheet Format – ubah suai saiz lajur / baris Fungsi matematik asas Langkah: 1. Pilih sel 2. Klik butang Home 3. Klik pilih jenis format  Auto Sum – melaksana operasi campur / bahagi / kira bilangan nombor / Min / Max Fill – menyambung turutan format sel @ nombor Clear – memadamkan sebarang format

i

i

Susun dan Isih Data Langkah: 1. Pilih sel 2. Klik butang Home 3. Klik pilih jenis format  Sort & Filter – susun & isih mengikut

i

Cari dan Ubah Data Langkah: 4. Pilih sel 5. Klik butang Home 6. Klik pilih jenis format  Find & Select – cari dan ubah teks atau data.

i

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

6

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Lihat fail sebelum cetak Langkah: 1. Klik butang simbol Office 2. Klik Print 3. Klik Print Preview

i

ii iii

Cetak fail i iii Langkah: 1. Klik butang simbol Office 2. Klik Print 3. Klik OK  Ctrl + P  Name – pilih jenis pencetak  Page range – pilih muka surat yang ingin dicetak  Copies – bilangan salinan  Print what – pilih bahagian yang ingin dicetak - Selection – cetak bahagian yang dipilih sahaja. - Active sheets – cetak sheet yang aktif sahaja.

ii

iv

v

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

7

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Latihan 1

Kalendar Julai 2010
Sun Mon Tue Wed Thu 1 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 Fri 2 9 16 23 30 Sat 3 10 17 24 31

Latihan 2

SYARIKAT MOTOR ALA KAZAM BLOK 1, TAMAN PERINDUSTRIAN SEMPURNA KUALA KURAU, KEDAH.
BIL 1 2 3 4 5 6 MODEL PROTON PESONA SAVVY WAJA SAGA GEN 2 SATRIA NEO HARGA SEUNIT 45,499.00 43,182.00 64,888.00 31,500.50 60,488.00 46,900.00 DISKAUN 4% 5% 8% 10% 3% 4% HARGA DISKAUN 1,819.96 2,159.10 5,191.04 3,150.05 1,814.64 1,876.00 HARGA BARU 43,679.04 41,022.90 59,696.96 28,350.45 58,673.36 45,024.00

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

8

Panduan Microsoft Office Excel 2007 Pivot Table

Teknologi Maklumat & Komunikasi

ii

i

Pivot Table – meringkas dan mengubah maklumat untuk ditukar kepada graf. Langkah: 1. Klik Insert 2. Pilih data 3. Klik Pivot Table 4. Klik Print Preview

1. Data Asal

Model Proton Waja Proton Wira

Bil 3 2

2. Pivot Table 3. Graf yang dihasilkan

Hasilkan Table ii i Langkah: 1. Klik Insert 5. Pilih data 2. Klik table  Find & Select – cari dan ubah teks atau data.

1.Data Asal

2.Table yang dihasilkan

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

9

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Masuk gambar dari fail i ii Langkah: 1. Klik Insert 2. Klik Picture 3. Pilih tempat lokasi fail yang disimpan 4. Klik butang Insert untuk masukkan gambar 

iii

iv

 Ketika gambar sedang aktif Tab Format akan muncul dan pengeditan ke atas gambar boleh di lakukan

Tab Format
Terangkan imej
1

Mampatkan imej Tukar imej Kembali imej keadaan asal Pilih kesan efek

Bandingkan warna

Warnakan imej

Buat imej mengikut bentuk

Buat garisan luar

Pilih kesan efek Tentukan kedudukan imej dan teks Bawa imej ke hadapan Jajaran imej Gabungkan Tentukan kedudukan imej dan teks Pusingkan imej

Bawa imej ke belakang

Potong imej

Ubah tinggi

Ubah lebar

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

10

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Masuk gambar clipart Langkah: 1. Klik Insert 2. Klik Clip Art 3. Taipkan kata kunci pada ruangan carian. 4. Klik untuk masukkan gambar yang dikehendaki  Tab Format juga terdapat dalam Clip Art

i

1

ii

iii

iv

Masuk bentuk objek (Shapes) Langkah: 1. Klik Insert 2. Klik Shapes 3. Klik bentuk yang dikehendaki 4. Lukiskan bentuk pada sheet  Tab Format tambahan akan dipaparkan untuk mengubah suai warna , bentuk dan sebagainya. iii  Shape Fill – warna latarbelakang Shape Outline – warna garisan luar  Shape Effects – masukkan kesan tambahan seperti bebayang, pantulan dan sebagainya.

i

ii
1

Tab Format

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

11

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Masuk diagram Smart Art Langkah: 1. Klik Insert 2. Klik Smart Art 3. Klik bentuk diagram dikehendaki 

i

ii

iii

Pilih jenis graf Langkah: 1. Klik Insert 2. Pilih data 3. Klik bentuk graf yang dikehendaki i 1. Data Asal 

2. Graf yang dihasilkan

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

12

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Bina pautan (hyperlink) Langkah: 1. Pilih teks/imej 2. Klik Insert 3. Klik Hyperlink 4. Masukkan maklumat yang diperlukan  Klik  Text to display –teks dipaparkan  Screen tip – skrin panduan Existing file or web page – pautan ke luar fail / laman web yang wujud Place in this document – pautan ke fail semasa Create new document – cipta fail baru E-mail address – pautan ke email Format Teks Langkah: 1. Klik Insert 2. Pilih jenis format untuk teks  Text box – kekotak teks  Header & Footer –  Word Art – tulisan berseni  Object – masukkan perisian  Symbol - simbol

i

ii

i

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

13

Panduan Microsoft Office Excel 2007 LATIHAN 3

Teknologi Maklumat & Komunikasi

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

14

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

LATIHAN 4

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

15

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Masukan fungsi Microsoft Excel menyediakan pelbagai fungsi yang boleh digunakan pelbagai penyelesaian masalah. i iI Langkah 1. Klik Formulas 2. Klik fx

Masukan formula asas

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

16

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi Langkah 1. Klik Formulas 2. Hitamkan sel yang berkenaan. 3. Klik Auto Sum > Sum untuk melaksana operasi tambah.

i

iI

ATAU Anda juga boleh taip secara manual untuk operasi di bawah tambah =(A1 + A2)  tolak =(A1 - A2)  darab =(A1 * A2)  bahagi =(A1 / A2)  purata =(A1 / A2)  kira bil nombor =COUNT(A1/ A2)  Nilai Max =MAX(A1: A2)  Nilai Min =MIN(A1 : A2)
Nota : Nilai A adalah pemboleh ubah mengikut kedudukan sel masing – masing.

Contoh

Masukan fungsi logik dan perbandingan Langkah 1. Klik Formulas 2. Pilih Logical  IF – untuk mendapatkan keputusan tertentu berdasarkan ujian yang mempunyai syarat yang tertentu
 =IF(logical_test,value_if_true, value_if_false) =IF(A1>=2,”kedudukan baik,”gagal”)

i

ii

 AND,OR dan NOT – merupakan fungsi tambahan logik yang lain dan ianya selalu digunakan bersama dengan fungsi IF bagi mempelbagaikan ujian logik.
LOGIK AND Input X 0 Input Y 0 0 1 1 Result FALSE FALSE FALSE TRUE

Fungsi operator logik Operator Logik Maksud < Lebih kecil dari > Lebih besar dari <= Lebih kecil dan sama >= Lebih besar dan sama <> Tidak sama dengan

1 0 1

=IF(AND(E8>=15,F8>=20),"tinggi","rendah")

* Sekiranya nilai data dalam sel E8 melebihi dan sama nilai 15 dan sel F8 melebihi dan  Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan 17

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi
sama nilai 20 maka keputusan adalah tinggi. Jika tidak keputusan adalah rendah. LOGIK OR Input X 0 1 0 1 Input Y 0 0 1 1 Result FALSE TRUE TRUE TRUE

=IF(OR(E8>=15,F8>=20),"tinggi","rendah") * Sekiranya nilai data dalam sel E8 melebihi dan sama nilai 15 atau sel F8 melebihi dan sama nilai 20 maka keputusan adalah tinggi. Jika tidak keputusan adalah rendah.

LOGIK NOT Input X Result 0 TRUE 1 FALSE
=IF(NOT(E8>=15),"tinggi","rendah") * Fungsi NOT memberikan nilai benar sekiranya ungkapan didalan fungi NOT adalah tidak benar.

Masukan fungsi Pencarian dan Rujukan (Lookup & Reference) Fungsi Pencarian dan Rujukan atau Lookup & Reference menyediakan pelbagai fungsi yang boleh digunakan untuk mencari rujukan bagi sesuatu nilai tertentu dari jadual yang tertentu. Terdapat 3 fungsi pencarian dan rujukan iaitu LOOKUP,VLOOKUP dan HLOOKUP. LOOKUP – pencarian maklumat yang tertentu secara melintang dan menegak dari jadual yang tertentu. Terdapat 2 jenis fungsi LOOKUP iaitu bentuk vektor dan bentuk tatasusunan. iI Bentuk vektor ialah:
=LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,result_vector)

i

Bentuk tatasusunan ialah:
=LOOKUP(lookup_value,array)

Untuk menggunakan fungsi LOOKUP senarai nombor atau maklumat yang dirujuk mestilah dalam susunan menaik. Contoh 1,2,3,4.....A,B,C,D... VLOOKUP – menegak. pencarian maklumat secara 18

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

1 2 3 4 HLOOKUPmelintang.
1 2 A 0 D

A 0 50 70 80

B D C B A maklumat secara

pencarian
 C 70 B

B 50 C

D 80 A

Langkah 1. Klik Formulas 2. Pilih jenis Lookup & Reference

LATIHAN 5

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

19

Panduan Microsoft Office Excel 2007

Teknologi Maklumat & Komunikasi

LATIHAN 6

 Contoh  Pilihan tambahan  Kekunci Pintasan

20

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->