Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednic i održanoj 2013. godine donijela

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana: - Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, od 10. lipnja 2013. godine, na članke: 4. i 74, 5., 15., 17. i 37., 21. i 38., 23., 26., 39. i 82., 31., 33., 43., 49-, 59. i 83., 61-, 64., 65., 66., 68., 72., 78. i 79., 87. ali na način da se u danom amandmanu na članak 87. riječ „Uredbu" zamijeni s riječju „Popis" umjesto amandmanom predložene riječi „Propise" i na članak 88. Prijedloga zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, s Konačnim prijedlogom zakona P. Z. E. br. 377.

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful