Prijedlog

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za 2012. godinu - mišljenje Vlade Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/13-09/15, urbroja: 65-13-03, od 18. travnja 2013. godine

Veza:

Na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada Republike Hrvatske o Izvješću o radu Nacionalnog vijeća za sport za 2012. godinu, daje sljedeće MIŠLJENJE Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za 2012. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijelo Nacionalno vijeće za sport, aktom od 9. travnja 2013. godine, uz napomenu da bi izvješće o radu Nacionalnog vijeće za sport u narednim godinama trebalo sadržavati i financijske podatke o sredstvima osiguranim i utrošenim za rad Nacionalnog vijeća. Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila doc. dr. sc. Željka Jovanovića, dr. med., mr. oec., ministra znanosti, obrazovanja i sporta, te Petra Skansija, pomoćnika ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful