HWJ

i <asc uu v-J

PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. godine donijela

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost pre dstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, od 7. lipnja 2013. godine , na Prijedlog zakona o izmje nama i dopunama zakona o obve znim osiguranjima u prome tu, s Konačnim prijedlogom zakona.

KLASA: URBROJ: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful