PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvat ske (Narodne novine, br.

150/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. godine donijela

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana I, II i III Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, od 10. lipnja 2013. godine, na članke 10., 18. i 34. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, s Konačnim prijedlogom zakona.

KLASA: URBROJ: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

&00/ ZOO'đ 69SZ#

VAXSHVCIOđsos • SINIw

&09 9019 I S8E tSJTT

e i OZ

-

Nnf2T

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful