You are on page 1of 11

Koliko je stupova?

2 etvrtasta ili ... 3 okrugla?

Jesu li jednaki likovi

A y B?
Ako premjesti lik B na istu visinu na kojoj je lik A, vidjet e da jesu.

to prvo vidi? Zelene strelice usmjerene desno ili ute koje pokazuju lijevo? Strunjaci kau da je ova pojava povezana s polutkama mozga. Ako prvo vidi strelice koje idu desno, znai da vie koristi lijevu polutku i obrnuto.

Kako su stigli na kat, a nema stuba?

ini se da plave crte nisu paralelne, ali ipak jesu.

Gledaj pozorno. Ravne crte sijeku koncentrine krugove. ini ti se da crte ipak nisu ravne? Grijei..... To je zbog blizine krugova...

Je li uti krui blii vrhu ili bazi trokuta? Jednako je udaljen, izmjeri ako ne vjeruje.

Fokusiraj crnu tokicu u sredini i pomii glavu naprijed nazad...