You are on page 1of 1

Ivo Andrić - Deca - prepričavanje: U ovoj pripovetki glavni lik je "prosedi megdandzija", koji je u ulozi pripovedača u prvom licu

i tako iskazuje bolnu istinu o sebi, ali i o svoj deci ovog sveta. Vreme dešavanja radnje je ''pretprolećno vreme'', doba koje je nekako prozno, suvo, sa slabim martovskim suncem. Čovek ne zna gde da krene, ni šta da radi. Tada decu muči dokolica, ne znaju čime da ispune vreme, pa izmišljaju nove, često čudne i svirepe igre. Dečaci Mile i Palika bili su dečje vođe i prevodili su dečake u borbama sa decom iz drugih gradskih naselja. U tim sukobljavanjima, dolazile su do izražaja i ispoljavale su se sledeće dečje osobine: odanost, hrabrost, kolebanje, neverstvo, izdaja, uplakanost. Status pojedinaca u grupi u celom naselju, zavisio je od toga kako bi se pokazao u borbi. Na Veliki četvrtak, jevrejski praznik, Mile i Palika pozivaju dečaka (ovde u ulozi pripovedača) da sa njima krene da tuče jevrejsku decu. Dečak se osećao počastvovanim, jer je prvi put pozvan u takav okršaj. Mile je imao posebno oružje, cev od gume. Palika je imao lovački štap, a dečak je dobio lepinju sa ekserom na dnu. Oni su otišli u jevrejsku ulicu, primakli se četvorici jevrejskih dečaka i napali ih. Nastalo je bežanje i jurnjava za njima. Jedan od njih se izdvaja i sklanja u neke ruševine. Opkoljavaju ga. Dečak je zadužen da čuva glavni izlaz i da savlada begunca, ako udari na njega. Oni su bili lovci i tražili su svoj plen. U tim trenucima oni se ponašaju kao nemilosrdni ratnici spremni i da ubiju protivnika, a ne samo da mu nanesu bol. Dečak nije mogao udariti jevrejskog dečaka, on nije pristao da bude ubica. Dozvolio je beguncu da ga odgurne i da pobegne. Dečak je navukao prezir svojih vođa, ali je sačuvao dušu, ljudsko i hrišćansko u sebi. Pojedinac ne sme slepo da ide za drugima, ako njihovo ponašanje nije u skladu sa ljudskim vrlinama (kao što su velikodušnost, dobrota, pravda, zaštita nejakog). - moje mišljenje o pripovetki: Ova pripovetka mi se dopala, zbog toga što pisac u njoj gradacijski prikazuje rast bola i sve muke kroz koje prolazi dečak "slabić". - tema: Deca - mesto radnje: jevrejska ulica, sklonište