HYPOTETICKÝ VOLEBNÍ MODEL – POSLANECKÉ MANDÁTY: Hypotetický volební model byl sestaven pomocí d'Hondtovy metody pro výpočet

mandátů. Vychází z červnového průzkumu volebních preferencí, tedy pouze z hlasů 57,4% rozhodnutých voličů, a také údajů posledních sněmovních voleb. Červnový volební hypotetický model společnosti SANEP ukazuje, že vítězná ČSSD s 68 mandáty by vytvořila pohodlnou vládní většinu v pěti možných volebních koaličních uskupeních. Tu nejsilnější by představovala koalice ČSSD, TOP 09, SPOZ a KDU -ČSL, která by disponovala silou 128 poslaneckých hlasů. Ovšem i koaliční uskupení ČSSD, KSČM a SPOZ by disponovalo pohodlnou ústavní většinou 124 poslaneckých hlasů. Sociální demokraté by však mohli vládnout i pouze v koalici s KSČM, s níž by dali dohromady 108 hlasů. Do rozložení povolebních sil však stále mohou zasáhnout i menší strany, které se přibližují pětiprocentní hranici, a tedy vstupu do Poslanecké sněmovny, ale i zcela nová politická uskupení, která se rozhodnou zasáhnout do boje o voličské hlasy. Průzkum aktuálních volebních (nikoli stranických) preferencí a předpokládaný volební model vychází pouze z hlasů 57,4% respondentů, kteří představují vzorek rozhodnutých voličů. Uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat. Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 6.– 12. června 2013 na vybrané skupině 9.477 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18 -69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 24.108 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful