1

www.fkborac.jelah.ba

Propriocepcija, vježbe na balans dasci

Propriocepcija: lat. “proprius” - svoj, specifičan, vlastit, poseban i “perception”percepcija, predviđanje, opažanje. Propriocepcija predstavlja sposobnost organizma da svjesno ili nesvjesno prepoznaje položaje dijelova tijela u prostoru i vremenu, gore, dole, lijevo, desno, savijeno ili uspravno.

Sadržaji trenažnih programa za razvoj propriocepcije su raznoliki, a najčešće upravo uključuju vježbe na balans daskama (Eils i Rosenbaum, 2001.). Propriocepcija je sposobnost lokomotornog sistema za primijenjene odgovore na specifične a često i na neobične statičke i dinamičke podražaje (Potach i Borden 2000.). Propriocepcijski trening još možemo prepoznati i kao PVV (Proprioceptive – Vestibular– Visual) trening koji naglašava važnost linije koju čine proprioreceptori, centar za ravnotežu u srednjem uhu i vidni analizator. Drugi termin je senzorno – motorički trening, a podrazumijeva dovođenje sportiste u pozicije u kojima mora reagovati zadržavanjem u ravnotežnom položaju. Ako se tijelo sportiste dovede u veliki broj trenažnih situacija kojima je cilj provocirati aktivaciju proprioreceptora, ove će pretpostavke omogućiti optimalnu reakciju u urgentnim situacijama koje bi mogle uzrokovati povređivanje (Jukić, 2003.).

Svjesna ili dinamička propriocepcija omogućuje pravilno funkcioniranje zglobova u kretanju za koje smo se svjesno odlučili.

Nesvjesna ili statička propriocepcija omogućuje refleksno održavanje stabilnosti zglobova i zglobnih sistema.

Refleksna propriocepcija značajna je za zaštitu zgloba od iznenadnih ometanja, pri kojima dolazi do brzog i jakog mehaničkog opterećenja zgloba. Vježbe na balans dasci Vježba broj 1. – Paralelan položaj stopala

www.fkborac.jelah.ba

Page 1

– Dinamička propriocepcija Vježba broj 4.fkborac. – Statička propriocepcija Slika 6. – Stopala u položaju unutrašnje rotacije Slika 5. – Dinamička propriocepcija Vježba broj 2. – Statička propriocepcija Slika 8. – Statička propriocepcija Slika 2.jelah.2 www. – Stopala u položaju vanjske rotacije Slika 3. – Dijagonalan položaj stopala Slika 7.jelah. – Statička propriocepcija Slika 4. – Dinamička propriocepcija Vježba broj 3.fkborac. – Dinamička propriocepcija www.ba Page 2 .ba Slika 1.

– Jedna noga na balans dasci 2. – Statička propriocepcija Slika 10. Slika 13.fkborac.ba Vježba broj 5. – Statička propriocepcija Slika 14.fkborac. – Stopala u položaju slova ’T’ Slika 9. – Jedna noga na balans dasci 1.ba Page 3 .jelah. Slika 11. – Dinamička propriocepcija Vježba broj 6. – Dinamička propriocepcija www.jelah. – Statička propriocepcija Slika 12. – Dinamička propriocepcija Vježba broj 7.3 www.

– Manipulacija loptom na balans dasci (dribling sa dvije lopte I osmica sa loptom) Slike 17.ba Page 4 .fkborac. – Naskok sa dvije noge na balans dasku 1.jelah. – Refleksna propriocepcija www. – Jedna noga na balans dasci sa elastičnim otporom Slike 15. – Refleksna propriocepcija Vježba broj 9.ba Vježba broj 8. i 16.jelah.fkborac. Slike 19. i 20. – Kombinacija statičke i dinamičke propriocepcije Vježba broj 10. i 18.4 www.

fkborac. – Kombinacija statičke i dinamičke propriocepcije www.jelah.5 www.ba Page 5 . 24. – Dodatno opterećenje na balans dasci (sa korištenjem bučica) Slike 23. Slike 21.fkborac. . i 25.jelah. – Refleksna propriocepcija Vježba broj 12.Naskok sa dvije noge na balans dasku 2.ba Vježba broj 11. i 22.

– Kombinacija statičke i dinamičke propriocepcije Vježba broj 15. – Dodatno opterećenje na balans dasci (odbijanje lopte prstima) Slika 26. – Kombinacija statičke i dinamičke propriocepcije Vježba broj 14. i 29.fkborac.jelah. – Jedna noga na balans dasci sa dodirivanjem poda jednom pa drugom rukom Slika 27.ba Page 6 . – Dodatno opterećenje na balans dasci (dodavanje sa dvije ruke) Slika 30.6 www.jelah. 28.ba Vježba broj 13.fkborac. – Refleksna propriocepcija www.

www.jelah. od malih do velikih ometanja. a pojedinačne zadatke treba izvoditi u trajanju od 30 sekundi do 2 minute.jelah. –Statička propriocepcija NAPOMENA Proprioceptivno vježbanje treba izvoditi svakodnevno ako želimo postići vidne rezultate. Intenzitet vježbanja mora postepeno rasti od lakšeg ka težem.ba Vježba broj 16.Dodatno opterećenje na balans dasci (dodirivanje stalaka na različitoj udaljenosti) Slika 31.fkborac.7 www. – Kombinacija statičke i dinamičke propriocepcije Vježba broj 17. zbog prestanka nervnomišićne razdražljivosti. . Nije isključena njegova primjena i u drugim dijelovima treninga.ba Page 7 . od jednostavnijeg ka složenijem. Vježbe ne treba izvoditi duže od 30 do 40 minuta u kontinuitetu. – Ispadni koraci na balans dasci Slika 32. od sporijeg ka bržem. od kratkotrajnih ka dugotrajnim ponavljanjima.fkborac. a najpoželjnije ga je provoditi na početku treninga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful