1 Genealogie Jacob h. Cruyt

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven
I.

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 1 van 35
5-05-2005

Jacob Heyndricksz CRUYT [66], geb. Catwijk op See 17-8-1645, meester kuyper, overl. Leiden voor 1703, ondertr.
[34] Katwijk aan Zee 22-3-1670 Leentje Arents de VOYS [67], geb. ca. 1647, overl. Leiden, begr. Bij Hooglandse
kerk 29-12-1703, dr. van Arent (Ary) Jansz de VOYS [1071], wagenvoerder, en Neeltje Bastiaans KRUYT (?) [1072].
Uit dit huwelijk:
1. Hendrick Jacobsz KRUYT [68], geb. Catwijk op See 1671, volgt IIa.
2. Johannes KRUYT [70], ged. Leiden (Mare kerk) 15-10-1673, volgt IIb.
3. Neeltge KRUIT [1073], ged. Leiden (Pieterskerk) 12-8-1676, overl. voor 30-5-1683.
4. Apleunia of Apollonia KRUYT [72], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 2-3-1681, overl./begr. Leiden/Oegstgeest
6/9-7-1743.
5. Neeltjen CRUYD [1074], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 30-5-1683, overl. tussen 24-9-1684 en 30-9-1684.

IIa. Hendrick Jacobsz KRUYT [68] (zn. van I), geb. Catwijk op See 1671, Meester Kuyper, overl. Leiden 8-11-1719,
ondertr. [35] Leiden 6-5-1695 Elisabeth Jans (Lysbeth) van HOFFSTEDE [69], ged. Rijswijk 30-10-1672, dr. van Jan
van HOFSTEDE [1075] en Adriaantje Jorisse van de VIS [1076].
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus KRUYT [73], ged. Leiden (Mare kerk) 15-7-1696, volgt III.
2. Johannes KRUYT [75], ged. Leiden (Mare kerk) 23-3-1698.
3. Helena KRUYT [1897], ged. Leiden (Mare kerk) 8-8-1700, begr. Leiden (Bolwerk) 14-6-1710.
4. Hendrick KRUYT [78], ged. Leiden (Mare kerk) 5-9-1706, kuipersknecht, ondertr. [172] Leiden 1-12-1730
Elisabeth van LOUWERIERE [79], ged. Leiden (Mare kerk) 21-2-1706, dr. van Jacobus van de LOUWERIERE [1080]
en Catharina VLIETH [1081].
5. Johannes KRUYD [211], ged. Leiden (Mare kerk) 13-4-1710, begr. Leiden (Bolwerk) 7-6-1710.
III. Jacobus KRUYT [73] (zn. van IIa), ged. Leiden (Mare kerk) 15-7-1696, Schippersknecht, ondertr. [37] Leiden
2-5-1721 Maartje (Maria) Joppe van NOO(D)T [74], geb. Valkenburg ca. 1698, begr. Leiden 26-4-1755, dr. van Job
van NOOT [1079].
Uit dit huwelijk:
1. Hendrick Jacobs KRUYT [80], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 16-6-1722, volgt IVa.
2. Job KRUYT [82], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 16-3-1724, begr. Leiden (Bolwerk) 24-6-1724.
3. Job Jacobs KRUYT [83], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 1-5-1725, volgt IVb.
4. Johannes KRUYT [85], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 13-1-1728, begr. Leiden (Bolwerk) 8-1-1729.
5. Marijtje KRUYT [86], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 17-1-1731.
IVa. Hendrick Jacobs KRUYT [80] (zn. van III), ged. Leiden (Hooglandse kerk) 16-6-1722, koperslager(sknecht), begr.
Leiden (Papegaays Bolw.) 3-2-1753, ondertr. [38] Leiden 3-5-1745 Susanna van der LAAN [81], ged. Leiden
(Hooglandse kerk) 22-12-1722, begr. Leiden 30-10-1784, dr. van Ary van der LAAN [1082], schipper, en Jannetje
COLET [1083].
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje KRUYT [88], ged. Leiden (Pieterskerk) 13-4-1746, volgt Va.
2. Jacobus KRUYT [92], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 13-3-1748, volgt Vb.
3. Catharina KRUYT [96], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 30-4-1750, overl. Leiden 30-3-1817.
4. Suzanna KRUYD [98], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 25-7-1752, volgt Vc.
Va.

Jannetje KRUYT [88] (dr. van IVa), ged. Leiden (Pieterskerk) 13-4-1746, overl. Leiden 30-11-1826, ondertr. [2]
Leiden 21-4-1769 Teunis MENSINK [707], geb. Graafschap Zutphen ca. 1744, koetsier.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter MENSINK [1805], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 28-7-1771.
2. Hendrik MENSINK [1806], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 24-9-1772, overl./begr. Leiden 28-1/1-2-1809.
3. Jannetje MENSINK [1807], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 22-3-1774.
4. Jacobus MENSINK [1808], ged. Leiden (Pieterskerk) 18-10-1775, begr. Leiden 4-11-1775.
5. Lena MENSINK [1809], ged. Leiden (Pieterskerk) 2-7-1777.
6. Teunis MENSINK [1810], ged. Leiden (Pieterskerk) 31-5-1780, begr. Leiden 24-6-1780.
7. Jacobus MENSINK [1811], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 21-7-1782.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 2 van 35
5-05-2005

Vb. Jacobus KRUYT [92] (zn. van IVa), ged. Leiden (Hooglandse kerk) 13-3-1748, timmermansknecht, overl. a/b VOC
schip Doggersbank 9-12-1789, ondertr. [40] Leiden 24-4-1770 Magdalena van LEEUWEN [93], ged. Leiden (Mare kerk)
1-3-1750, begr. Leiden (Pieterskerk) 17-11-1787, dr. van Nicolaas van LEEUWEN [1086] en Lijsje HALEE [1087].
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus KRUYT [106], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 1-3-1772, begr. Leiden (Valcken Bolwerk) 2-10-1773.
2. Jacobus KRUYDT [108], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 27-3-1774, begr. Leiden (Valcken Bolwerk) 22-11-1777.
3. Jannetje KRUYT [110], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 31-3-1776, ondertr./tr. [174] Leiden 8/22-11-1800 Abraham
LAGALIE [111], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 5-4-1778, overl. Leiden 20-11-1831, zn. van Daniël La GALIE
[1768] en Johanna ESWILDER [1769].
4. Elisabeth KRUYDT [113], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 7-5-1778, begr. Leiden (Valke Bolwerk) 1-4-1780.
5. Leena KRUYT [117], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 16-7-1780, begr. Leiden (Valke Bolwerk) 1-3-1783.
6. Magdalena KRUYD [120], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 8-2-1784, overl./begr. Leiden/Leiden (Papegaays Bolw.)
21/24-9-1794.
7. Willem KRUYD [123], ged. Leiden (Pieterskerk) 23-8-1786, begr. Leiden (Valcken Bolwerk) 23-2-1788.
Vc.

Suzanna KRUYD [98] (dr. van IVa), ged. Leiden (Hooglandse kerk) 25-7-1752, pluister, overl. Leiden 4-8-1824,
ondertr. [237] Leiden 8-1-1773 Jacobus VERLINT [99], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 31-5-1748, droogscheerder,
matroos, overl. a/b schip Irene 22-2-1804, zn. van Jacobus van der LINDE [2241] en Lijsbeth la FRANK [2242].
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth VERLINT [2243], ged. Leiden 14-2-1773.
2. Hendrik van der LINDEN [2244], ged. Leiden 24-7-1774.
3. Zuzanna VERLINDT [2245], ged. Leiden 12-11-1775.
4. Jacobus VERLINDT [2246], ged. Leiden 23-12-1777.
5. Hendrik VERLINDT [2247], ged. Leiden 19-5-1785.
6. Catharina VERLINT [2248], ged. Leiden 14-2-1788.
7. Abraham VERLIND [2249], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 13-5-1790, lakenwerker, overl. Leiden 29-11-1833, tr.
[769] Leiden 23-9-1814 Elisabeth van der LINDEN [2584], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 17-3-1790,
fruitverkoopster, overl. Leiden 6-4-1824.
8. Jan van der LINDEN [2250], ged. Leiden 13-2-1795.

IVb. Job Jacobs KRUYT [83] (zn. van III), ged. Leiden (Hooglandse kerk) 1-5-1725, meester kleermaker, begr. Leiden
11-6-1759, ondertr. [39] Leiden 3-7-1745 Jannetje van den BERG [84], geb. ca. 1727, dr. van Hendrik van den BERG
[1084] en Rebecca van LOO [1085].
Uit dit huwelijk:
1. Maartje KRUYT [87], ged. Leiden (Mare kerk) 26-12-1745, begr. Leiden (Papegaays Bolw.) 18-12-1752.
2. Rebecca KRUYT [90], ged. Leiden (Pieterskerk) 17-5-1747, volgt Vd.
3. Job KRUYT [94], ged. Leiden (Mare kerk) 28-1-1750, volgt Ve.
4. Hendrikje KRUYT [97], ged. Leiden (Mare kerk) 26-12-1751, begr. Leiden (Valcken Bolwerk) 2-6-1759.
5. Jacob KRUYT [100], ged. Leiden (Mare kerk) 28-4-1754, volgt Vf.
6. Hendrik KRUYT [103], ged. Leiden (Pieterskerk) 11-6-1756, begr. Leiden (Papegaays Bolw.) 20-1-1759.
7. Jilles KRUYT [104], ged. Leiden (Mare kerk) 2-12-1759, begr. Leiden (Papegaays Bolw.) 15-12-1759.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 3 van 35
5-05-2005

Vd.

Rebecca KRUYT [90] (dr. van IVb), ged. Leiden (Pieterskerk) 17-5-1747, ondertr. [173] Leiden 11-9-1767 Jacob
LARDEE [708], geb./ged. Leiden/Leiden (Waalse kerk) 1/2-2-1746, lakenwever, zn. van Pierre LARDÉ [1573] en Marie
Lucia l'ETO (LETTO) [1574].
Uit dit huwelijk:
1. Marie LARDÉ [1575], ged. Leiden (Waalse kerk) 6-7-1768.
2. Isaac LARDÉ [1576], geb./ged. Leiden/Leiden (Waalse kerk) 28/30-9-1770.
3. Jacob LARDÉ [1577], geb./ged. Leiden/Leiden (Waalse kerk) 18/20-5-1773.
4. Job LARDÉ [1578], geb./ged. Leiden/Leiden (Waalse kerk) 26/27-8-1775.
5. Louis Auguste LARDÉ [1579], geb./ged. Leiden/Leiden (Waalse kerk) 26/27-8-1775.
6. Job LARDÉ [1580], geb./ged. Leiden/Leiden (Waalse kerk) 12/16-10-1776.
7. Rebecca LARDÉ [1581], geb./ged. Leiden/Leiden (Waalse kerk) 2/3-1-1779.
8. Anna Charlotte LARDÉ [1582], geb./ged. Leiden/Leiden (Waalse kerk) 29/31-10-1781.
9. Jeanne LARDÉ [1583], geb./ged. Leiden/Leiden (Waalse kerk) 1/3-3-1784.
10. Pierre LARDÉ [1584], geb./ged. Leiden/Leiden (Waalse kerk) 22/26-7-1786.
11. Jeanne LARDÉ [1585], geb./ged. Leiden/Leiden (Waalse kerk) 28/29-8-1787.

Ve.

Job KRUYT [94] (zn. van IVb), ged. Leiden (Mare kerk) 28-1-1750, zeevarend, overl. Batavia 1-6-1785, ondertr.
[41] Leiden 31-8-1771 Catharina van ROSSEN [95], ged. Leiden (Mare kerk) 8-5-1748, spinster, overl. Leiden
19-4-1817, dr. van Klaas van ROSSEM [1088] en Geertje REGEER [1089].
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje KRUYT [105], ged. Leiden (Pieterskerk) 13-11-1771, overl. Leiden 27-12-1857.
2. Klaas KRUYT [107], ged. Leiden (Pieterskerk) 13-10-1773.
3. Geertje KRUYT [109], ged. Leiden (Mare kerk) 28-5-1775, overl. tussen 20-1-1776 en 27-1-1776.
4. Maartje KRUIT [115], ged. Leiden (Mare kerk) 28-3-1779.

Vf.

Jacob KRUYT [100] (zn. van IVb), ged. Leiden (Mare kerk) 28-4-1754, baaiwerker, begr. Leiden 12-12-1802,
ondertr.(1) [42] Leiden 8-2-1777 Caatje THOMASSE [101], ged. Leiden (Mare kerk) 13-7-1755, overl./begr. Leiden
5/8-4-1777, dr. van Michiel THOMAS [1090] en Anna BIKS [1091].
Uit dit huwelijk:
1. Caatje KRUID [112], ged. Leiden (Pieterskerk) 2-4-1777, volgt VIa.
Jacob KRUYT, ondertr.(2) [43] Leiden 26-7-1777 Maria KEEREWEER [102], ged. Leiden (Mare kerk) 2-7-1752, overl.
Leiden 14-4-1817, dr. van Simon KEEREWEER [1092], greinwerker, en Maria WEYAARD [1093].
Uit dit huwelijk:
1. Job KRUYDT [114], geb. 1-10-1778, ged. Leiden (Hooglandse kerk) 1-10-1778, begr. Leiden (Papegaays Bolw.)
15-1-1803.
2. Simon KRUID [118], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 9-11-1780, volgt VIb.
3. Dirk KRUYT [33], ged. Leiden (Pieterskerk) 27-10-1784, volgt VIc.
4. Maria KRUYT [124], ged. Leiden (Mare kerk) 12-2-1788, begr. Leiden (Papegaays Bolw.) 28-3-1789.
5. Johanna Maria KRUYT [125], ged. Leiden (Pieterskerk) 5-12-1790, volgt VId.
6. Jacomina Maria KRUIT [126], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 19-9-1793.
7. Abraham KRUYT [127], geb./ged. Leiden/Leiden (Hooglandse kerk) 31-3/3-4-1796, volgt VIe.

VIa. Caatje KRUID [112] (dr. van Vf), ged. Leiden (Pieterskerk) 2-4-1777, overl. Leiden 30-4-1817, [484].
Kind(eren):
1. Doodgeboren KRUIT [1399], geb. Leiden 13-1-1813, overl./begr. Leiden 13/15-1-1813.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 4 van 35
5-05-2005

VIb. Simon KRUID [118] (zn. van Vf), ged. Leiden (Hooglandse kerk) 9-11-1780, rokjeswever, overl. Leiden 9-9-1833,
ondertr./tr. [44] Leiden 5/18-11-1824 Judik NEUTEBOOM [119], geb./ged. Leiden 26/29-11-1787, overl. Leiden
27-9-1877, dr. van Hendrik NEUTEBOOM [1094], spinder, en Elisabeth ARNOLDUS [1095], spinster.
Uit dit huwelijk:
1. Maria KRUIT [140], geb. Leiden 29-1-1820, volgt VIIa.
2. Catharina KRUYT [142], geb. Leiden 28-2-1822, ondertr./tr. [244] Leiden 5/17-11-1847 Johannes Jacobus
KOREMAN [842], geb. Leiden 16-12-1823, boekbinder, overl. Leiden 14-1-1870, zn. van Jan KOREMAN [1772] en
Johanna MOREAU [1773].
3. Jacobus KRUIT [145], geb. Leiden 19-3-1824, volgt VIIb.
4. Abraham KRUIT [150], geb. Leiden 21-5-1826, volgt VIIc.
5. Elisabeth KRUIT [157], geb. Weststellingerwerf 29-11-1829, volgt VIId.
VIIa. Maria KRUIT [140] (dr. van VIb), geb. Leiden 29-1-1820, overl. Leiden 20-1-1878, ondertr./tr. [242] Leiden
26-4/9-5-1844 Hendrik NEUTEBOOM [840], geb. Leiden 4-7-1817, schoenmaker, overl. Leiden 21-3-1869, zn. van
Hendrik NEUTEBOOM [2251] en Geertrui van der NAT [2252].
Uit dit huwelijk:
1. Maria NEUTEBOOM [2253], geb. Leiden 23-4-1845.
VIIb. Jacobus KRUIT [145] (zn. van VIb), geb. Leiden 19-3-1824, schipper, trambestuurder R'dam, overl. Hillegersberg
7-4-1907, tr.(1) [49] Hillegersberg 2-2-1853 Johanna HöHLE [146], geb. Hillegersberg 23-8-1826, overl.
Hillegersberg 12-2-1870, dr. van Daniël HöHLE [1106] en Pieternella van DALEN [1107].
Uit dit huwelijk:
1. Daniël KRUIT [190], geb. Hillegersberg 7-11-1853, volgt VIIIa.
2. Judith KRUIT [201], geb. Hillegersberg 5-3-1856, overl. Rotterdam 8-6-1933, tr. [253] Hillegersberg 11-9-1879
Pieter KROES [853], geb. Schiebroek 22-5-1852, arbeider, overl. Rotterdam 12-3-1933, zn. van Pieter KROES
[1895] en Anderica ITERSON [1896].
3. Simon KRUIT [203], geb. Hillegersberg 12-2-1858, schipper, overl. Rotterdam 28-4-1928, tr. [758] Nieuwpoort
3-5-1878 Lijntje OUWERKERK [2554], geb. Molenaarsgraaf 13-12-1849, dr. van Gerrit OUWERKERK [2557] en
Willemijntje van AMEN [2558].
4. Elisabeth KRUIT [212], geb. Hillegersberg 28-4-1860, tr.(1) [254] Hillegersberg 8-6-1886 Johann Lodewijk van
den HEEDEN [854], geb. Capelle a/d IJssel 3-2-1853, overl. Rotterdam 15-8-1897, zn. van Jacobus van der
HEEDEN [1901] en Geertrui KORDING [1902], tr.(2) [255] Rotterdam 14-3-1900 Teunis BONS [855], geb.
Wijngaarden 10-5-1854, overl. Rotterdam 12-1-1916, zn. van Adrianus BONS [1905] en Lijsje den HARTOG [1906].
5. Abraham KRUIT [221], geb. Hillegersberg 10-6-1863, volgt VIIIb.
6. Petronella KRUIT [229], geb. Hillegersberg 7-11-1865, overl. Hillegersberg 25-3-1870.
7. Jacobus KRUIT [239], geb. Hillegersberg 18-9-1868, overl. Hillegersberg 12-9-1870.
Jacobus KRUIT, tr.(2) [50] Schiebroek 9-8-1871 Margje (Maartje) van VLIET [147], geb. Hillegersberg 13-12-1829,
overl. Hillegersberg 22-10-1902, dr. van Leendert van VLIET [1108] en Maria VERMEY [1109].
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik KRUIT [248], geb. Hillegersberg 2-3-1872, overl. Hillegersberg 7-4-1873.
2. Leendert KRUIT [252], geb. Hillegersberg 17-3-1873, volgt VIIIc.
VIIIa. Daniël KRUIT [190] (zn. van VIIb), geb. Hillegersberg 7-11-1853, arbeider, overl. Zwartewaal 8-5-1880, tr. [63]
Zwartewaal 8-12-1877 Jannetje ALING [191], geb. Zwartewaal 8-2-1852, dr. van Dirk ALING [1130] en Elisabeth VRIJ
[1131].
Uit dit huwelijk:
1. Dirk KRUIT [258], geb. Zwartewaal 7-6-1875, volgt IXa.
2. Jacob KRUIT [262], geb. Zwartewaal 11-10-1876, volgt IXb.
3. Johanna Elisabeth KRUIT [273], geb. Zwartewaal 27-7-1879.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 5 van 35
5-05-2005

IXa. Dirk KRUIT [258] (zn. van VIIIa), geb. Zwartewaal 7-6-1875, gemeente arbeider, overl. Rotterdam 25-4-1956, tr.
[76] Zwartewaal 7-12-1899 Jacoba GOEDENDORP [259], geb. Rockanje 19-3-1879, overl. Rotterdam 23-12-1954, dr.
van Pieter GOEDENDORP [1160] en Adriaantje BEYER [1161].
Uit dit huwelijk:
1. Daniël KRUIT [372], geb. Rotterdam 18-12-1900.
2. Adriaantje KRUIT [384], geb. Rotterdam 7-3-1902, tr. [826] Rotterdam 18-7-1928 Jan Pieter GEEL [2709], geb.
ca. 1903.
IXb. Jacob KRUIT [262] (zn. van VIIIa), geb. Zwartewaal 11-10-1876, (vuur)stoker, overl. Den Haag 17-7-1952, tr. [78]
Rotterdam 28-12-1904 Huibertje Dina OOSTERHOUT [263], geb. Langerak 4-11-1883, overl. Vierpolders 16-6-1948, dr.
van Hendrik OOSTERHOUT [1164] en Johanna van GOCH [1165].
Uit dit huwelijk:
1. levenloos kind KRUIT [2710], geb. Rotterdam 29-8-1905, overl. Rotterdam 29-8-1905.
2. Jannetje KRUIT [2559], geb. Rotterdam 16-3-1910, overl. Delft 1-12-1992, tr. [761] Rotterdam 2-6-1937
Hendricus Victor Derk van de LEIJGRAAF [2560], geb. Delft 29-7-1911, overl. Delft 9-3-1990.
3. Huiberdina Jacoba KRUIT [1903], geb. Rotterdam 10-4-1924, tr. [602] 20-4-1949 L. ARKENBOUT [1904], geb. ca.
1922.
VIIIb. Abraham KRUIT [221] (zn. van VIIb), geb. Hillegersberg 10-6-1863, (vuur-)stoker, machinist, overl. Rotterdam
24-10-1929, tr. [70] Hillegersberg 29-6-1881 Rookje den HOLLANDER [222], geb. Hillegersberg 9-6-1862, overl.
Rotterdam 16-12-1954, dr. van Klaas den HOLLANDER [1142] en Barbara ROMEIN [1143].
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus KRUIT [276], geb. Hillegersberg 9-1-1881, volgt IXc.
2. Klaas KRUIT [281], geb. Rotterdam 31-1-1883, volgt IXd.
3. Daniël KRUIT [297], geb. Rotterdam 16-9-1885, volgt IXe.
4. Frans KRUIT [303], geb. Rotterdam 16-5-1887, volgt IXf.
5. Jannetje KRUIT [315], geb. Rotterdam 8-5-1889, overl. Delft 29-5-1985, tr. [270] Rotterdam 20-11-1912
Cornelis COUMOU [895], geb. Rotterdam 16-12-1885, overl. Rotterdam (Hoek v. Holl.) 16-4-1948, zn. van David
COUMOU [1855], losbaas, en Elisabeth HEISMAN [1856].
6. Barbara KRUIT [324], geb. Rotterdam 23-1-1891, overl. Rotterdam 28-1-1958, tr. [272] Rotterdam 21-3-1917
Nelis SMITS [880], geb. Rotterdam 19-7-1891, overl. Rotterdam 1-7-1970, zn. van Dirk SMITS [1908] en Adriana
Hendrika GROEN [1909].
7. Sientje KRUIT [335], geb. Rotterdam 20-11-1892, overl. Rotterdam 15-2-1894.
8. Sientje KRUIT [343], geb. Rotterdam 16-1-1895, volgt IXg.
9. Abraham KRUIT [351], geb. Rotterdam 24-12-1896, volgt IXh.
10. Rookje KRUIT [365], geb. Rotterdam 22-2-1899, overl. Rotterdam 16-2-1922.
11. Judith Elizabeth KRUIT [376], geb. Rotterdam 29-1-1901, overl. Rotterdam 27-12-1988, tr. [177] Rotterdam
5-10-1921 Adolf NIJSSEN [714], geb. Rotterdam 19-10-1899, timmermansknecht, overl. Rotterdam 27-6-1973, zn.
van Jacobus NIJSSEN [1912] en Margaretha Jacoba van ROOYEN [1913].
IXc. Jacobus KRUIT [276] (zn. van VIIIb), geb. Hillegersberg 9-1-1881, bankwerker, overl. Rotterdam 29-8-1960, tr.
[83] Rotterdam 15-2-1905 Johanna Maria de ROOS [277], geb. Snelrewaard 14-4-1881, overl. Rotterdam 25-2-1956, dr.
van Johannes de ROOS [1175] en Anna van BREUKELEN [1176].
Uit dit huwelijk:
1. Abraham KRUIT [398], geb. Rotterdam 15-8-1905, volgt Xa.
2. Johanna Maria KRUIT [412], geb. Rotterdam 6-6-1909, overl. Oisterwijk 10-1-1985, tr. [190] Hillegersberg
28-7-1937 Volkert BAKKER [737], geb. Maassluis 5-1-1911.
Xa.

Abraham KRUIT [398] (zn. van IXc), geb. Rotterdam 15-8-1905, instrumentslijper, overl. Rotterdam 9-10-1968, tr.
[118] Rotterdam 16-10-1935 Antje RILA [399], geb. Rotterdam 31-5-1909, dr. van Adrianus Franciscus RILA [1918] en
Aaltje FABER [1919].
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Abraham KRUIT [511], geb. Rotterdam 10-7-1938, volgt XIa.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 6 van 35
5-05-2005

XIa. Jacobus Abraham KRUIT [511] (zn. van Xa), geb. Rotterdam 10-7-1938, tr. [150] J.J. van ENGELENBURG [512], geb.
ca. 1940.
Uit dit huwelijk:
1. Brammie KRUIT [1290], geb. ca. 1963.
2. Loesje KRUIT [1291], geb. ca. 1965.
IXd. Klaas KRUIT [281] (zn. van VIIIb), geb. Rotterdam 31-1-1883, koopvaardij matroos, overl. Egmond aan Zee 31-7-1969
tr.(1) [85] Rotterdam 12-12-1906 Margaretha Jacoba MEULENDIJK [283], geb. Rotterdam 2-6-1884, werkster, overl.
Voorschoten 16-4-1971, dr. van Pieter MEULENDIJK [1177] en Aaltje van SANTEN [1178].
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik KRUIT [374], geb. Rotterdam 17-1-1901, volgt Xb.
2. Willem KRUIT [388], geb. Rotterdam 4-3-1903, volgt Xc.
Klaas KRUIT, tr.(2) [84] Rotterdam 20-7-1910 Hermina STEENMAN [282], geb. Dordrecht 22-5-1890, overl. Egmond
23-5-1980, dr. van Willem STEENMAN [1179] en Wilhelmina BARENDRECHT [1180].
Uit dit huwelijk:
1. Rookje KRUIT [2686], geb. Rotterdam 22-10-1910, overl. Rotterdam 10-1-1996, tr. [816] Rotterdam 15-9-1937
Bernardus Hendrikus Antonius van der PENNEN [2687], geb. Waalwijk 2-9-1907, overl. Rotterdam 10-4-1965.
Xb.

Hendrik KRUIT [374] (zn. van IXd), geb. Rotterdam 17-1-1901, koopman in bloemen en fruit, overl. Den Haag
14-8-1971, tr.(1) [113] Den Haag 20-12-1922 Catharina Johanna ELSING [375], geb. Den Haag 27-4-1904, overl. Den
Haag 10-10-1931, dr. van Hendrik Jacobus Pieter ELSING [2640], arbeider, en Johanna Cornelia BREKELMANS [2641].
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jacobus KRUIT [463], geb. Den Haag 21-3-1923.
2. Catharina Jacoba KRUIT [469], geb. Den Haag 27-4-1924, volgt XIb.
3. Willem KRUIT [473], geb. Den Haag 18-7-1925, overl. Den Haag 14-9-1926.
4. Johanna Cornelia KRUIT [479], geb. Den Haag 20-7-1926.
Hendrik KRUIT, tr.(2) [112] Den Haag 4-10-1933 Maria HEIDEPEIK [1910], geb. Plauen 5-1-1907.
Uit dit huwelijk:
1. Klara Maria KRUIT [501], geb. Den Haag 25-3-1934.
Hendrik KRUIT, tr.(3) [606] .
Kind(eren):
1. Adrianus Johan KRUIT [1911], geb. Den Haag 28-7-1947.

XIb. Catharina Jacoba KRUIT [469] (dr. van Xb), geb. Den Haag 27-4-1924, overl. Den Haag 29-5-1970, tr. [202] Den Haag
7-11-1945 Simon KOPS [757], geb. Den Haag 19-4-1923.
Uit dit huwelijk:
1. Irene Johanna KOPS [758], geb. ca. 1948.
2. Catharina Johanna KOPS [759], geb. ca. 1950.
3. Trijntje Tineke KOPS [760], geb. ca. 1952.
Xc.

Willem KRUIT [388] (zn. van IXd), geb. Rotterdam 4-3-1903, chauffeur, landbouwer, overl. Doetinchem 16-2-1986,
tr. [116] Zelhem 17-9-1925 Grada Willemina RUTGERS [389], geb. Zelhem 18-1-1905, overl. Wisch 21-3-1956, dr. van
Hendrikus RUTGERS [2463] en Christina KLUMPENHOUWER [2464].
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik KRUIT [477], geb. Zelhem 14-11-1925, volgt XIc.
2. Christina Jacoba Wilhelmina KRUIT [487], geb. Zelhem 21-1-1930, tr. [206] 15-7-1954 J.W. ORMEL [765], geb.
ca. 1932.
3. Margaretha Jacoba KRUIT [491], geb. Arnhem 30-4-1931, tr. [823] Arnhem 1-5-1952 NN ROUGOOR [2703], geb.
ca. 1929.
4. Willem KRUIT [502], geb. Arnhem 22-10-1934, volgt XId.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 7 van 35
5-05-2005

XIc. Hendrik KRUIT [477] (zn. van Xc), geb. Zelhem 14-11-1925, overl. Doetinchem 29-6-1994, tr. [203] Wisch 6-1-1955
Grada Wilhelmina VINK [478], geb. Wisch 1-12-1928, overl. Doetinchem 6-8-1995, dr. van Herman VINK [2704] en
Berendina Wenselina LAMMERS [2705].
Uit dit huwelijk:
1. Ferdinand Willem KRUIT [1394], geb. Wisch 28-2-1956.
2. Willemina Berendina KRUIT [1395], geb. Doetinchem 25-12-1959.
3. Herman Johan KRUIT [1396], geb. Doetinchem 25-12-1959.
4. André KRUIT [1397], geb. Wisch 6-3-1967, volgt XIIa.
XIIa. André KRUIT [1397] (zn. van XIc), geb. Wisch 6-3-1967, tr. [691] Varseveld 28-6-1993 Karin Sophia PERSON [646],
geb. Zweden 4-7-1971.
Uit dit huwelijk:
1. Robin Max KRUIT [2428], geb. Varseveld 29-12-1993.
2. Famke Elin KRUIT [2693], geb. Doetinchem 9-7-1999.
XId. Willem KRUIT [502] (zn. van Xc), geb. Arnhem 22-10-1934, melkventer, overl. Doetinchem 20-1-1980, tr. [148]
Wisch 4-7-1957 Grada Willemina GROND [503], geb. Wisch 16-2-1933.
Uit dit huwelijk:
1. Everdina Willemina KRUIT [577], geb. Wisch 26-11-1958, tr. [234] 8-8-1979 M.W. VELDHORST [836], geb. ca.
1956
2. Wilma Bertina KRUIT [585], geb. Wisch 16-8-1961.
3. Gerard KRUIT [598], geb. Wisch 27-12-1966.
IXe. Daniël KRUIT [297] (zn. van VIIIb), geb. Rotterdam 16-9-1885, rijwielhandelaar, overl. Rotterdam 29-1-1971, tr.
[485] Rotterdam 22-8-1928 Jacoba Johanna van NOORDWIJK [1400], geb. Rotterdam 29-9-1895, overl. Rotterdam
18-6-1969, dr. van Johannes van NOORDWIJK [1857], bloemist, en Antonia Constance BANDEL [1858].
Uit dit huwelijk:
1. Rookje KRUIT [1401], geb. Rotterdam 26-6-1929, overl. Rotterdam 10-11-1945.
IXf. Frans KRUIT [303] (zn. van VIIIb), geb. Rotterdam 16-5-1887, opzichter Gemeentewerken, overl. Rotterdam 9-5-1961,
tr.(1) [90] Rotterdam 16-6-1909 Frederika Maria Wilhelmina de BEUN [304], geb. Rotterdam 18-8-1885, overl.
Rotterdam 13-2-1934, dr. van Roeland de BEUN [1191] en Maria Wilhelmina WILLEMSE [1192].
Uit dit huwelijk:
1. Rookje Maria Wilhelmina KRUIT [2520], geb. Rotterdam 1-11-1909, tr. [745] Rotterdam 4-2-1931 Anthonius Th.
RODERKERKEN [2521], geb. Rotterdam ca. 27-1-1908.
Frans KRUIT, tr.(2) [604] Rotterdam 11-4-1934 Elisabeth Mathilda HERMANS [1907], geb. Venray 2-12-1897, overl.
Rotterdam 10-12-1967, dr. van Theodorus Gerardus HERMANS [2484] en Petronella Huberta GOEMANS [2485].
IXg. Sientje KRUIT [343] (dr. van VIIIb), geb. Rotterdam 16-1-1895, tr.(1) [275] Rotterdam 18-4-1917 Jacob PIETERSE
[885], geb. Rotterdam 3-7-1890, decoratie schilder, zn. van Marinus PIETERSE [1853], verver, en Geertruy
VERMEYDEN [1854].
Sientje KRUIT, [616].
Kind(eren):
1. Levenloos KRUIT [1898], geb. Rotterdam 13-4-1915, overl. Rotterdam 13-4-1915.
IXh. Abraham KRUIT [351] (zn. van VIIIb), geb. Rotterdam 24-12-1896, gemeente arbeider, overl. Rotterdam 3-7-1941, tr.
[104] Rotterdam 27-9-1922 Maria Francisca MAASBOMMEL [352], geb. Rotterdam 13-10-1898, overl. Rotterdam
12-2-1988 dr. van Franciscus MAASBOMMEL [1206] en Maria Alida Catharina POST [1207].
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Marinus KRUIT [2487], geb. Rotterdam 15-10-1926, tr. [734] Den Haag 16-8-1962 B.H. GUIS [2488],
geb. ca. 1928.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 8 van 35
5-05-2005

VIIIc. Leendert KRUIT [252] (zn. van VIIb), geb. Hillegersberg 17-3-1873, trambestuurder Rotterdam, overl. Hillegersberg
6-8-1936, tr. [74] Hillegersberg 1-12-1898 Cato HUURMAN [253], geb. Hillegersberg 7-7-1875, overl. Hillegersberg
29-1-1923, dr. van Willem HUURMAN [1156] en Jaapje KOOLE [1157].
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus KRUIT [363], geb. Hillegersberg 9-2-1899, volgt IXi.
2. Jaapje KRUIT [368], geb. Hillegersberg 3-4-1900, overl. Hillegersberg 17-9-1900.
3. Maartje KRUIT [379], geb. Hillegersberg 21-6-1901, volgt IXj.
4. Willem KRUIT [386], geb. Hillegersberg 19-8-1902, overl. Dordrecht 16-2-1979.
5. Jaapje KRUIT [404], geb. Hillegersberg 7-1-1907, volgt IXk.
6. Cato KRUIT [411], geb. Hillegersberg 5-1-1909, volgt IXl.
7. Maria Magdalena KRUIT [417], geb. Hillegersberg 7-8-1911, volgt IXm.
8. Abraham KRUIT [423], geb. Hillegersberg 15-8-1913, medewerker Ned.Dagblad Unie, overl. Ravensburg 3-8-1985.
9. Johanna KRUIT [435], geb. Hillegersberg 4-5-1916, volgt IXn.
IXi. Jacobus KRUIT [363] (zn. van VIIIc), geb. Hillegersberg 9-2-1899, opzichter ROTEB Rotterdam, overl. Hoogvliet
26-12-1970, tr. [109] Hillegersberg 15-4-1931 Johanna Wilhelmina van BERK [364], geb. Overschie 10-6-1903, dr.
van Hendrik G. van BERK [1214] en Cornelia van GANGELEN [1215].
Uit dit huwelijk:
1. Cato KRUIT [496], geb. Hillegersberg 26-7-1932, tr. [209] Rotterdam 20-8-1953 H. van ESCH [774], geb. ca.
1934.
2. Cornelia KRUIT [507], geb. Hillegersberg 18-5-1937, tr. [212] Rotterdam 30-9-1959 F. van RIET [779], geb. ca.
1935.
3. Leendert KRUIT [515], geb. Hillegersberg 8-4-1939, volgt Xd.
Xd.

Leendert KRUIT [515] (zn. van IXi), geb. Hillegersberg 8-4-1939, vertegenwoordiger, tr. [151] Hillegersberg
16-8-1962 Arnolda Clasina van AALST [516], geb. Rotterdam 14-6-1941, dr. van Theodorus Fred. van AALST [1297] en
Catharina Jacoba van WENSVEEN [1298].
Uit dit huwelijk:
1. Lex KRUIT [595], geb. Rotterdam 24-4-1966, vertegenwoordiger, tr. [455] Dordrecht 26-10-1989 Astrid SCHIPPERS
[1326], geb. ca. 1968.
2. Lydia KRUIT [599], geb. Dordrecht 6-2-1970.

IXj. Maartje KRUIT [379] (dr. van VIIIc), geb. Hillegersberg 21-6-1901, overl. Bergschenhoek 12-8-1988, tr. [178]
Hillegersberg 5-3-1930 Arie HUURMAN [715], geb. Bleiswijk 23-12-1895, overl. 22-2-1975.
Uit dit huwelijk:
1. Arie HUURMAN [1233], geb. ca. 1920.
IXk. Jaapje KRUIT [404] (dr. van VIIIc), geb. Hillegersberg 7-1-1907, tr. [434] Hillegersberg 29-4-1931 Teunis van
EIJK [1241], geb. ca. 1905.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus van EIJK [1242], geb. ca. 1930.
2. Leendert van EIJK [1243], geb. ca. 1932.
IXl. Cato KRUIT [411] (dr. van VIIIc), geb. Hillegersberg 5-1-1909, overl. Dordrecht 24-5-1964, tr. [189] Schiebroek
11-4-1939 Johannes ALLEMAN [736], geb. Dordrecht 18-6-1909, poelier, overl. Dordrecht 11-7-1991, zn. van Cornelis
ALLEMAN [2426], sigarenmaker, en Anna de BRUIN [2427].
Uit dit huwelijk:
1. Leendert ALLEMAN [1244], geb. Dordrecht 5-8-1941.
2. Anna ALLEMAN [1245], geb. Dordrecht 26-5-1945.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 9 van 35
5-05-2005

IXm. Maria Magdalena KRUIT [417] (dr. van VIIIc), geb. Hillegersberg 7-8-1911, overl. Rotterdam 30-10-1991, tr. [191]
Hillegersberg 13-2-1929 Marinus van EIJK [738], geb. Rotterdam 11-2-1912, kellner-restaurateur, overl. Rotterdam
18-3-1968, zn. van Adrianus van EYK [2491] en Adriana Maria DIJKSMAN [2492].
Uit dit huwelijk:
1. Cato van EIJK [1246], geb. Rotterdam 21-5-1929.
2. Adriana Maria van EIJK [1247], geb. Rotterdam 5-12-1930.
3. Leendert van EIJK [1249], geb. Rotterdam 22-7-1933.
4. Johanna Maria van EIJK [1248], geb. Rotterdam 14-1-1940.
IXn. Johanna KRUIT [435] (dr. van VIIIc), geb. Hillegersberg 4-5-1916, overl. Rotterdam 18-7-1994, tr. [198]
Hillegersberg 22-7-1936 Jan BRONS [753], geb. Rotterdam 9-2-1910.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert BRONS [1256], geb. ca. 1937.
2. Hendrika Jillina BRONS [1257], geb. ca. 1939.
VIIc. Abraham KRUIT [150] (zn. van VIb), geb. Leiden 21-5-1826, smid op het Levendaal, overl. Leiden 19-12-1903,
ondertr./tr.(1) [52] Leiden 18/30-5-1855 Johanna BINK [151], geb. Leiden 4-8-1826, overl. Leiden 10-2-1892, dr.
van Nicolaas BINK [1497] en Maria HANGIUS [1498].
Uit dit huwelijk:
1. Abraham KRUIT [198], geb. Leiden 9-4-1856, volgt VIIId.
2. Nicolaas KRUIT [206], geb. Leiden 17-8-1858, volgt VIIIe.
3. Johannes KRUIT [213], geb. Leiden 9-9-1860, volgt VIIIf.
4. Johanna KRUIT [217], geb. Leiden 21-5-1862, overl. Leiden 13-6-1866.
5. Judith KRUIT [224], geb. Leiden 1-11-1863, overl. Leiden 28-12-1865.
6. Maria KRUIT [228], geb. Leiden 25-10-1865, overl. Leiden 5-12-1945, ondertr./tr. [257] Leiden 30-4/13-5-1891
Jacobus FLIPPO [857], geb. Leiden 27-1-1868, timmerman, overl. Zoeterwoude 2-6-1944, zn. van Christiaan
FLIPPO [1812], timmerman, en Elisabeth PATIJN [1813].
7. Jacobus KRUIT [234], geb. Leiden 28-10-1867, overl. Leiden 1-4-1868.
8. Andreas KRUIT [233], geb. Leiden 28-10-1867, overl. Leiden 8-4-1868.
9. Johanna KRUIT [240], geb. Leiden 6-1-1869, overl. Leiden 14-4-1870.
10. Judith KRUIT [1414], geb. Leiden 11-3-1870, overl. Leiden 16-3-1871.
11. Johanna KRUYT [247], geb. Leiden 31-7-1871, volgt VIIIg.
Abraham KRUIT, ondertr./tr.(2) [53] Leiden 22-2/7-3-1894 Elisabeth VROOM [152], geb. Den Helder 29-9-1866,
kamerverhuurster, overl. Leiden 1-10-1951, dr. van Dirk VROOM [1112] en Jacoba MOENE [1113].

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 10 van 35
5-05-2005

VIIId. Abraham KRUIT [198] (zn. van VIIc), geb. Leiden 9-4-1856, smid, overl. Leiden 18-10-1907, ondertr./tr.(1) [385]
Leiden 23-10/5-11-1879 Maria LAMAN [1132], geb. Leiden 2-1-1857, overl. Leiden 9-6-1881, dr. van David LAMAN
[1133] en Maria OVERDUIN [1134].
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria KRUIT [1135], geb. Leiden 2-9-1880, overl. Rotterdam 17-11-1956, tr. [749] Leiden 23-5-1906 Jan
Erik TIT [2536], geb. Leiden 17-2-1883, overl. Rotterdam 5-11-1972, zn. van Jan Erik TIT [2537], timmerman,
en Maria STEKWEG [2538].
Abraham KRUIT, ondertr./tr.(2) [65] Leiden 4/17-5-1882 Pietje WILDENBURG [199], geb. Alphen a/d Rijn 30-3-1854,
overl. Leiden 14-12-1944, dr. van Pieter WILDENBURG [2260] en Trijntje JONGH [2261].
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Theodora KRUIT [286], geb. Leiden 11-6-1883, overl. Leiden 24-11-1963.
2. Maria Petronella KRUIT [293], geb. Leiden 15-1-1885, overl. Leiden 29-6-1979.
3. Abraham KRUIT [299], geb. Leiden 15-8-1886, overl. Leiden 15-7-1905.
4. Cornelia Johanna KRUIT [314], geb. Leiden 23-3-1889, overl. Leiderdorp 25-6-1982.
5. Peter KRUIT [329], geb. Leiden 31-3-1891, overl. Leiden 28-7-1892.
6. Jansje Clasina KRUIT [336], geb. Leiden 2-12-1892, overl. Leiden 6-4-1927, tr. [560] Leiden 17-6-1918 Hendrik
Bernardus NIEUWENHUYS [1726], geb. Leiden 1-1-1892, preparateur, overl. Sassenheim 2-3-1971, zn. van Hendrik
Bernardus NIEUWENHUYS [2396] en Cornelia VERVARK [2397].
7. Wilhelmina KRUIT [342], geb. Leiden 22-11-1894, verpleegster, overl. Leiden 27-7-1936, tr. [613] Leiden
27-12-1921 Hendrik Jan MEYLING [1924], geb. Borne 13-11-1884, arts, overl. Borne 20-3-1969, zn. van Herman
MEYLING [2256] en Johanna Jacomina van CLEEFF [2257].
VIIIe. Nicolaas KRUIT [206] (zn. van VIIc), geb. Leiden 17-8-1858, smid, timmerman, overl. Leiden 24-8-1892,
ondertr./tr. [66] Leiden 17/30-11-1881 Lena de GRAAF [207], geb. Leiden 27-11-1859, overl. Leiden 22-2-1947, dr.
van Izaäk de GRAAF [1136] en Lena CARREE [1137].
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Lena KRUIT [280], geb. Leiden 16-11-1882, overl. Leiden 6-4-1886.
2. Margaretha Christina KRUIT [289], geb. Leiden 31-1-1884.
3. Abraham KRUIT [295], geb. Leiden 20-5-1885, volgt IXo.
4. Isaäc KRUIT [305], geb. Leiden 17-7-1887, volgt IXp.
5. Nicolaas KRUIT [319], geb. Leiden 6-8-1890, volgt IXq.
IXo. Abraham KRUIT [295] (zn. van VIIIe), geb. Leiden 20-5-1885, overl. Leiden 19-4-1952, tr.(1) [88] Leiden 5-6-1912
Maria Catharina Susanna ANKERNA [296], geb. Leiden 12-12-1881, overl. Leiden 19-10-1945, dr. van Jacobus
ANKERNA [1189] en Catharina van der MAAS [1190].
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind KRUIT [1691], geb. Leiden 12-11-1921, overl. Leiden 12-11-1921.
2. Abraham KRUIT [464], geb. Leiden 3-4-1923, musicus, overl. Leiden 1-8-1986.
Abraham KRUIT, tr.(2) [483] 18-12-1946 Sara HAAMKE [1392], geb. Oegstgeest 22-2-1892, overl. Groningen
19-9-1978, dr. van Pieter Daniël HAAMKE [1550] en Elisabeth Catharina KRET [1551].
IXp. Isaäc KRUIT [305] (zn. van VIIIe), geb. Leiden 17-7-1887, amanuensis, overl. Leiden 30-12-1965, tr.(1) [91]
Leiden 4-10-1915 Johanna van MARSBERGEN [306], geb. Haarlem 15-11-1889, overl. Leiden 28-1-1945, dr. van Jan
van MARSBERGEN [2389], ijzerdraaier, en Pietertje ULRICH [2390].
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas KRUIT [436], geb. Leiden 13-7-1916, volgt Xe.
Isaäc KRUIT, tr.(2) [412] Leiden 20-2-1946 Johanna Clasina SIMONS [1193], geb. Den Haag 17-9-1891, overl. Leiden
24-10-1974, dr. van Henricus Wilhelmus Carolus SIMONS [1801] en Alberdina Willemina AARTS [1802].
Xe.

Nicolaas KRUIT [436] (zn. van IXp), geb. Leiden 13-7-1916, tr. [126] Leiden 8-12-1941 Johanna Jacoba de VROEDE
[437], geb. 28-7-1921.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna KRUIT [527], geb. Leiden 2-10-1944.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 11 van 35
5-05-2005

IXq. Nicolaas KRUIT [319] (zn. van VIIIe), geb. Leiden 6-8-1890, winkelbediende, overl. Leiden 4-7-1969, tr. [94] Den
Haag 13-1-1924 Johanna Adriana MENNES [320], geb. Koudekerke 23-2-1895, overl. Leiden 27-7-1991, dr. van
Adrianus Menne MENNES [1195] en Johanna Adrinande de BLOK [1196].
Uit dit huwelijk:
1. Adrianes Mennes KRUIT [470], geb. Leiden 20-6-1924, volgt Xf.
2. Nicolaas KRUIT [497], geb. Leiden 5-3-1933, volgt Xg.
Xf.

Adrianes Mennes KRUIT [470] (zn. van IXq), geb. Leiden 20-6-1924, secrétair général van Airind., overl. Laurac
(Frankrijk) 7-11-1997, tr.(1) [458] Amsterdam 15-10-1947 Stijntje Wilhelmina van EMST [1328], geb. ca. 1926,
overl. Amsterdam 6-1-1981.
Adrianes Mennes KRUIT, tr.(2) [459] Amsterdam 18-7-1952 Jacqueline Henriëtte COTTIAU [471], geb. ca. 1926, overl.
Port en Valdaine 23-3-1990
Adrianes Mennes KRUIT, tr.(3) [139] Niddatall-Ilbenstadt 2-4-1976 Ina Rosa PFEIFFER [1329], geb. Hamburg 4-1-1942
dr. van Dr. Carl PFEIFFER [1330] en Dr. Hilma PAULY [1331].
Uit dit huwelijk:
1. Alexander Michaël Carl KRUIT [597], geb. München 31-10-1966.
2. Nicolas Curt Menne Dominique KRUIT [603], geb. Offenbach 28-2-1976.
3. Dominique Hilma Jehanne M. KRUIT [604], geb. Offenbach 28-2-1976.
4. Renee Laure Adrienne Ina R. KRUIT [609], geb. Albi (Frankrijk) 13-2-1978.

Xg.

Nicolaas KRUIT [497] (zn. van IXq), geb. Leiden 5-3-1933, tr.(1) [146] Amsterdam 8-5-1961
Elfride E.J. WERKHOVEN [498], geb. Rotterdam 27-2-1940.
Uit dit huwelijk:
1. Constantijn Alexander Ernst KRUIT [579], geb. Rotterdam 20-3-1959, overl. Deventer 28-12-1984.
2. Stephanus Mattheus Icarus KRUIT [593], geb. Amsterdam 3-1-1964.
Nicolaas KRUIT, tr.(2) [147] Utrecht 25-10-1978 Renate FORMIJNE [499], geb. Antwerpen 8-11-1936, dr. van Jan
Willem George Frederik FORMIJNE [1283] en Johanna NIERSTRASZ [1284].

VIIIf. Johannes KRUIT [213] (zn. van VIIc), geb. Leiden 9-9-1860, steenhouwer, overl. Leiden 31-12-1893, ondertr./tr.
[68] Leiden 13/26-5-1886 Wilhelmina de la RIE [214], geb. Leiden 25-10-1862, overl. Leiden 11-8-1896, dr. van Jan
de la RIE [1140] en Jacoba STAFLEU [1141].
Uit dit huwelijk:
1. Abraham KRUIT [301], geb. Leiden 2-4-1887, volgt IXr.
2. Jacoba KRUIT [316], geb. Leiden 1-6-1889, overl. Leiden 25-5-1993.
3. Johanna KRUIT [332], geb. Leiden 28-9-1891, volgt IXs.
IXr. Abraham KRUIT [301] (zn. van VIIIf), geb. Leiden 2-4-1887, onderofficier Mil.Politie, overl. Leiden 22-11-1955,
tr. [89] Oegstgeest 26-10-1917 Alida van der KWAAK [302], geb. Rijnsburg 28-7-1888, overl. Leiden 11-9-1976, dr.
van Cornelis van der KWAAK [1552] en Elisabeth RHIJNSBURGER [1553].
Uit dit huwelijk:
1. Johannes KRUIT [442], geb. Oegstgeest 23-12-1918, employe Dow Chemical, overl. Terneuzen 10-1-1972, tr. [128]
Leiden 21-8-1946 Anna van BUUREN [443], geb. Alblasserdam 19-3-1915.
2. Abraham KRUIT [453], geb. Vrijenban 23-10-1920, volgt Xh.
Xh.

Abraham KRUIT [453] (zn. van IXr), geb. Vrijenban 23-10-1920, vertegenwoordiger, overl. Leiden 18-5-1977, tr.
[133] Leiden 18-12-1946 Apolonia Johanna van der HOEVEN [454], geb. Leiden 7-12-1921.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham KRUIT [547], geb. Leiden 13-3-1951, volgt XIe.

XIe. Abraham KRUIT [547] (zn. van Xh), geb. Leiden 13-3-1951, tr. [157] Leiden 13-2-1974 Sonja H. ROMAN [548], geb.
Leiden 7-3-1951, dr. van Theodorus Georg ROMAN [2680] en Johanna Helena DUYZEND [2681].
Uit dit huwelijk:
1. Steven KRUIT [602], geb. Leiden 17-3-1976.
2. Martijn Alexander KRUIT [608], geb. Leiden 22-9-1978.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 12 van 35
5-05-2005

IXs. Johanna KRUIT [332] (dr. van VIIIf), geb. Leiden 28-9-1891, overl. Voorschoten 19-11-1988, tr. [273] Leiden
17-10-1917 Willem PRINS [881], geb. Nieuw Lekkerland 3-12-1889, overl. Amsterdam 2-1-1980, zn. van Jacobus PRINS
[2459] en Geertje VERHOEFF [2460].
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina PRINS [882], geb. ca. 1914.
VIIIg. Johanna KRUYT [247] (dr. van VIIc), geb. Leiden 31-7-1871, overl. Leiden 29-1-1952, ondertr./tr.(1) [260] Leiden
31-7/13-8-1890 Hendrik Johannes Nicolaas van OOSTEN [860], geb. Leiden 15-4-1862, timmerman, overl. Oegstgeest
10-7-1932, zn. van Willem van OOSTEN [1795] en Breggie PLANJER [1796].
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van OOSTEN [1797], geb. Leiden 26-6-1902.
2. Hendrik Johannes Nicolaas van OOSTEN [1798], geb. Leiden 15-12-1904.
Johanna KRUYT, tr.(2) [261] Leiden 27-6-1934 Jacobus PLANTFEBER [861], geb. Ouderkerk a/d IJssel 20-9-1864,
overl. Leiden 3-6-1946, zn. van Willem Frederik PLANTFEBER [2394] en Anna Maria den BOER [2395].
VIId. Elisabeth KRUIT [157] (dr. van VIb), geb. Weststellingerwerf 29-11-1829, dienstbode, ondertr./tr. [245] Leiden
24-4/6-5-1857 Dirk Reinder VERBEEK [843], geb./ged. Delft 7/24-5-1807, boekbinder, overl. Leiden 28-7-1882, zn.
van Reinder VERBEEK [1775] en Maria van LEEUWEN [1776].
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth KRUIT [1387], geb. Leiden 6-2-1851, volgt VIIIh.
VIIIh. Elisabeth KRUIT [1387] (dr. van VIId), geb. Leiden 6-2-1851, overl. Leiden 22-4-1881, ondertr./tr. [480] Leiden
27-7/23-8-1876 Willem Steven ALINK [1388], geb. Diepenveen 13-11-1850, letterzetter, overl. Den Haag 22-5-1880,
zn. van Arend ALINK [1389] en Fenneken STEVENS [1390].
Uit dit huwelijk:
1. Betje Fenneken ALINK [1391], geb. Leiden 20-5-1876.
VIc. Dirk KRUYT [33] (zn. van Vf), ged. Leiden (Pieterskerk) 27-10-1784, brandersknecht, overl. Leiden 11-10-1835,
tr.(1) [18] Leiden 12-2-1812 Maria AGIST [34], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 9-4-1780, overl. Leiden 15-1-1839,
dr. van Jan AGGIS [1069], schrobbelaar, en Anna de LECLUSE [1070].
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus KRUIT [130], geb. Leiden 20-8-1812, volgt VIIe.
2. Dirk KRUIT [17], geb. Leiden 19-7-1814, volgt VIIf.
3. Johanna Maria KRUIT [137], geb. Leiden 9-2-1816, dubbelaarster, overl. Leiden 15-4-1902, ondertr./tr.(1)
[239] Leiden 18/31-10-1839 Adrianus van NIEUWENHUISEN [838], ged. Leiden (Mare kerk) 5-2-1804, kuiper, overl.
Leiden 3-6-1851, zn. van Hendrik NIEUWENHUISEN [1770] en Catharina SCHALKWIJK [1771], ondertr./tr.(2)
[241] Leiden 4/16-6-1852 Arend SMIT [894], geb./ged. Noordwijk 24/27-11-1807, onderwijzer, overl. Rotterdam
19-1-1854, zn. van Hendrik SMIT [1722] en Neeltje HAASNOOT [1723], ondertr./tr.(3) [240] Leiden 16/28-6-1871
Christiaan SELIER [839], geb. Leiden 17-4-1819, baggerman, overl. Leiden 30-7-1880, zn. van Pieter SELIER
[1922], baggerman, en Margaretha van EGMOND [1923].
4. Johannes KRUIT [144], geb. Leiden 17-10-1823, overl. Leiden 29-10-1823.
Dirk KRUYT, tr.(2) [600] Catrina OBIJN [1899], ged. Leiden (Pieterskerk) 2-9-1778, overl. Leiden 5-2-1809, dr.
van Jan OBIJN [1920] en Sara VERHOEVEN [1921].
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Maria KRUIT [1900], geb./ged. Leiden/Leiden (Hooglandse kerk) 5/19-2-1809, overl. Leiden 9-8-1809.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 13 van 35
5-05-2005

VIIe. Jacobus KRUIT [130] (zn. van VIc), geb. Leiden 20-8-1812, blauwverver, overl. Leiden 27-6-1877, ondertr./tr. [47]
Leiden 23-12-1836/5-1-1837 Suzanna STEKWEG [131], geb. Leiden 12-8-1813, overl. Leiden 7-5-1892, dr. van Jacobus
STEKWEG [1102] en Dirkje ROOS [1103], werkster.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Dirkje KRUIT [163], geb. Leiden 4-4-1837, overl. Leiden 31-5-1837.
2. Maria KRUIT [164], geb. Leiden 17-9-1838, dienstbode, overl. Leiden 5-10-1910, ondertr./tr. [378] Leiden
4-10/16-11-1864 Lodewijk van den BERG [1122], geb. Leiden 18-3-1843, kuiper, overl. Leiden 4-3-1906, zn. van
Lodewijk van den BERG [1777] en Anna VOORST [1778].
3. Dirk Antonie KRUIT [167], geb. Leiden 18-3-1841, smid/winkelier, overl. Leiden 29-11-1901, ondertr./tr. [58]
Amsterdam 16/29-6-1870 Catharina Maria ENTROP [168], geb. Amsterdam 25-12-1840, dr. van Jan ENTROP [831]
en Antje van der VEER [844].
4. Adrianus KRUIT [170], geb. Leiden 14-3-1844, overl. Leiden 30-12-1846.
5. Suzanna KRUYT [172], geb. Leiden 17-6-1847, volgt VIIIi.
6. Jacoba KRUIT [175], geb. Leiden 30-5-1850, overl. Leiden 2-10-1855.
7. Neeltje KRUIT [187], geb. Leiden 19-1-1853, overl. Leiden 9-8-1853.
VIIIi. Suzanna KRUYT [172] (dr. van VIIe), geb. Leiden 17-6-1847, overl. Leiden 23-12-1905, [380].
Kind(eren):
1. Willem Hendrik KRUYT [242], geb. Leiden 19-6-1870, volgt IXt.
2. Hermanus KRUYT [1415], geb. Leiden 12-10-1872, overl. Leiden 9-3-1873.
IXt. Willem Hendrik KRUYT [242] (zn. van VIIIi), geb. Leiden 19-6-1870, boter- en vethandelaar, overl. Den Haag
10-1-1950, ondertr./tr.(1) [72] Leiden 19-7/8-8-1894 Cornelia van GEYLSWIJK [243], geb. Stompwijk 12-4-1868,
overl. Den Haag 26-6-1943, dr. van Johannes van GEIJLSWIJK [1154] en Johanna OOSTDAM [1155].
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Wilhelmina KRUYT [356], geb. Den Haag 18-3-1898, modiste, overl. Noordwijk 27-10-1946, tr. [278] Den
Haag 6-6-1928 Jacob WELS [890], geb. Amsterdam 30-6-1887, reiziger, overl. Den Haag 21-4-1940, zn. van Jacob
WELS [2489] en Geertruida Elisabeth van POTHOVEN [2490].
Willem Hendrik KRUYT, tr.(2) [796] Den Haag 29-12-1943 Agnes ROLING [2639], geb. Osnabrück 13-9-1899,
dienstbode, overl. Den Haag 25-7-1987, dr. van Balthasar ROLING [2646] en Maria Elisabeth NOBBE [2647].
VIIf. Dirk KRUIT [17] (zn. van VIc), geb. Leiden 19-7-1814, wever, wolkammer, schipper, overl. Leiden 12-2-1899,
ondertr. [10] 2-8-1839, tr. [10] Leiden 15-8-1839 Maria de BRUIN [18], geb. Leiden 3-3-1815, overl. Leiden
5-5-1894, dr. van Ary de BRUYN [35], garçon herbier, en Cornelia de KLER [36], spinster.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Margaretha Maria KRUIT [166], geb. Leiden 10-3-1840, overl. Leiden 30-1-1918.
2. Maria KRUIT [169], geb. Leiden 24-12-1841, overl. Leiden 5-11-1923.
3. Arie KRUIT [9], geb. Leiden 13-11-1843, volgt VIIIj.
4. Cornelia KRUIT [171], geb. Leiden 22-10-1845, volgt VIIIk.
5. Elisabeth KRUIT [173], geb. Leiden 12-7-1848, dienstbode, overl. Leiden 14-8-1928, ondertr./tr. [248] Leiden
9/22-2-1888 Johannes LARDEE [848], geb. Leiden 1-1-1848, agent van politie, overl. Leiden 30-12-1924, zn. van
Johannes LARDEE [1781] en Hendrika KLAAR [1782].
6. Dirk KRUIT [179], geb. Leiden 8-9-1850, volgt VIIIl.
7. Johanna Maria KRUIT [188], geb. Leiden 19-10-1853, overl. Leiden 30-4-1924, ondertr./tr. [252] Leiden
4/16-5-1883 Teunis WOUDENBERG [852], geb. Barneveld 10-10-1848, brievenbesteller, overl. Castricum 28-1-1942,
zn. van Hendrik WOUDENBERG [1793] en Maartje van den HUL [1794].
8. Cornelis KRUIT [196], geb. Leiden 19-3-1856, volgt VIIIm.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 14 van 35
5-05-2005

VIIIj. Arie KRUIT [9] (zn. van VIIf), geb. Leiden 13-11-1843, schipper, stoker, overl. Leiden 19-7-1924, tr. [6] Leiden
20-2-1870 Elisabeth van der LEEK [10], geb. Leiden 15-2-1845, overl. Zoeterwoude 14-6-1919, dr. van Hendrik van
der LEEK [19], lakenvolder, en Sara de LEU [20].
Uit dit huwelijk:
1. Maria KRUIT [241], geb. Leiden 5-6-1870, volgt IXu.
2. Arie KRUIT [5], geb. Leiden 23-8-1873, volgt IXv.
3. Hendrik KRUIT [260], geb. Leiden 6-2-1876, volgt IXw.
4. Geertruida Margaretha Maria KRUIT [266], geb. Leiden 25-5-1878, volgt IXx.
5. Johanna Maria KRUIT [275], geb. Leiden 20-10-1880, overl. Leiden 8-8-1955, tr. [263] Leiden 8-9-1909 Willem
PREVO [866], geb. Leiderdorp 23-1-1885, overl. Leiden 22-7-1970, zn. van Jacobus PREVO [1173] en Lena van
HEUSDEN [1174].
6. Elisabeth KRUYT [287], geb. Zoeterwoude 16-6-1883, overl. Zoeterwoude 31-1-1884.
IXu. Maria KRUIT [241] (dr. van VIIIj), geb. Leiden 5-6-1870, overl. Alkmaar 18-6-1951, ondertr./tr. [259] Leiden
21-7/3-8-1892 Petrus Johannes JESSE [859], geb. Amsterdam 21-3-1869, smid, overl. Den Haag 13-5-1954, zn. van
Arie JESSE [1404] en Elisabeth de BRUIN [1405].
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth JESSE [1150], geb. Zoeterwoude 13-9-1893, overl. Alkmaar 6-10-1926.
2. Maria JESSE [1151], geb. Leiden 19-1-1896.
3. Arie JESSE [1152], geb. Leiden 6-3-1897.
4. Maria JESSE [1153], geb. Zoeterwoude 27-2-1908.
IXv. Arie KRUIT [5] (zn. van VIIIj), geb. Leiden 23-8-1873, boekdrukker, overl. Schiedam 6-9-1959, tr. [4] Zoeterwoude
8-2-1894 Wilhelmina BRIER [6], geb. Zoeterwoude 8-7-1872, overl. Schiedam 11-2-1947, dr. van Jan BRIER [11],
tuinman, en Anna Maria van der WALLEN [12], dienstbode.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth KRUIT [341], geb. Schiedam 19-11-1894, overl. Schiedam 20-6-1895.
2. Anna Maria KRUIT [349], geb. Schiedam 29-12-1895, volgt Xi.
3. Arie KRUIT [3], geb. Schiedam 27-4-1897, volgt Xj.
4. Johannes Hermanus KRUIT [361], geb. Schiedam 1-1-1899, volgt Xk.
5. Hendrik KRUIT [369], geb. Schiedam 21-4-1900, volgt Xl.
6. Wilhelm KRUIT [387], geb. Schiedam 23-11-1902, overl. Schiedam 21-4-1905.
7. Wilhelmina KRUIT [392], geb. Schiedam 14-2-1904, volgt Xm.
8. Maria Geertruida Johanna KRUIT [401], geb. Schiedam 25-5-1906, volgt Xn.
9. Nicolaas Pieter KRUIT [405], geb. Schiedam 13-10-1907, volgt Xo.
10. Johanna KRUIT [429], geb. Schiedam 5-7-1914, volgt Xp.
Xi.

Anna Maria KRUIT [349] (dr. van IXv), geb. Schiedam 29-12-1895, overl. Schiedam 10-1-1981, tr. [277] Schiedam
30-9-1920 Jan Cornelis de REGT [887], geb. Schiedam 20-9-1893, spoorweg arbeider, overl. Schiedam 27-5-1973, zn.
van Jan de REGT [2552] en Neeltje MINDERMAN [2553].
Uit dit huwelijk:
1. Jan de REGT [888], geb. 9-7-1921, overl. Berkel 1-9-1957.
2. Wilhelmina de REGT [889], geb. Schiedam 2-5-1926, overl. Schiedam 21-5-1994.

Xj.

Arie KRUIT [3] (zn. van IXv), geb. Schiedam 27-4-1897, smid, electro monteur, overl. Schiedam 24-2-1974, tr. [3]
Schiedam 19-2-1920 Margaretha van BOMMEL [4], geb. Rotterdam 3-5-1899, overl. Noordwijk 23-9-1980, dr. van
Antoon van BOMMEL [7], arbeider, houtzager, en Elisabeth Petronella RUIS [8].
Uit dit huwelijk:
1. Arie KRUIT [451], geb. Schiedam 4-8-1920, volgt XIf.
2. Antoon KRUIT [467], geb. Schiedam 22-4-1924, volgt XIg.
3. Johannes Hermanus KRUIT [2], geb. Schiedam 26-11-1927, kantoorbediende, ondertr./tr. [143] Schiedam
8/22-10-1953 Joanna KIELA [65], geb. Schiedam 12-9-1929, dr. van Wouter KIELA [1100] en Ellegina HUT [1101].
4. Albertus Jacobus KRUIT [504], geb. Schiedam 1-1-1935, volgt XIh.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 15 van 35
5-05-2005

XIf. Arie KRUIT [451] (zn. van Xj), geb. Schiedam 4-8-1920, bedrijfsleider machinefabriek, tr. [132] Rheine 20-7-1945
Barbara ALWINOWNA [452], geb. Mogilno 16-6-1924, dr. van Stanis£aw ALWIN [1267] en Rozalia WINIECKA
[1268].
Uit dit huwelijk:
1. Jan Arie KRUIT [549], geb. Schiedam 6-4-1951, weg- en waterbouwkundige, tr. [158] Mogilno 3-8-1974 Ma£gorzata
Anna KASZUBA [550], geb. Mogilno 26-9-1953, dr. van Sylwester KASZUBA [1308] en Gabriela GARCZYNSKA
[1309].
2. Rene KRUIT [571], geb. Schiedam 18-2-1957, accountant, tr. [167] Vlaardingen 20-12-1983 Sonja KRUIT [583],
geb. Schiedam 22-3-1960, dr. van Albertus Jacobus KRUIT [504], instrumentmaker, en Lijntje Nelletje van
HAMBURG [505] (zie XIh).
XIg. Antoon KRUIT [467] (zn. van Xj), geb. Schiedam 22-4-1924, leraar technische school, overl./begr. Heteren
9/14-5-2003, tr. [138] Assen 29-1-1952 Geesje GERRITSEN [468], geb. Assen 8-8-1923, dr. van Johan Albert
GERRITSEN [1273] en Jantje KREMER [1274].
Uit dit huwelijk:
1. Arie KRUIT [559], geb. Schiedam 29-11-1952, volgt XIIb.
2. Janette KRUIT [574], geb. Bussum 18-8-1958.
3. Margriet KRUIT [575], geb. Bussum 18-8-1958.
XIIb. Arie KRUIT [559] (zn. van XIg), geb. Schiedam 29-11-1952, tr. [162] Utrecht 25-1-1974 Johanna Hendrika Maria
(Joke) van VEEN [560], geb. Rotterdam 9-11-1952, dr. van Paulus Petrus van VEEN [1314] en Petronella C.H.
ROOLAART [1315].
Uit dit huwelijk:
1. Michiel KRUIT [611], geb. Offenbach 2-6-1978, volgt XIII.
XIII. Michiel KRUIT [611] (zn. van XIIb), geb. Offenbach 2-6-1978, tr. [818] Andrea ELBRANDT [2691], geb. ca. 1980.
Uit dit huwelijk:
1. Annalena KRUIT [2692], geb. Berlijn 27-7-2002.
XIh. Albertus Jacobus KRUIT [504] (zn. van Xj), geb. Schiedam 1-1-1935, instrumentmaker, overl./begr. Noordwijk/Leiden
2/6-5-2004, tr. [149] Spijkenisse 21-1-1959 Lijntje Nelletje van HAMBURG [505], geb. Rotterdam 29-5-1935, overl.
Sarlat (Frankrijk) 4-9-2004, dr. van Engel van HAMBURG [1332] en Adriaantje VERSLUIS [1333].
Uit dit huwelijk:
1. Sonja KRUIT [583], geb. Schiedam 22-3-1960, tr. [167] Vlaardingen 20-12-1983 Rene KRUIT [571], geb. Schiedam
18-2-1957, accountant, zn. van Arie KRUIT [451], bedrijfsleider machinefabriek, en Barbara ALWINOWNA [452]
(zie XIf).
2. Nico KRUIT [587], geb. Vlaardingen 6-3-1962, volgt XIIc.
XIIc. Nico KRUIT [587] (zn. van XIh), geb. Vlaardingen 6-3-1962, tr. [169] Zoeterwoude 28-4-1988 Geerdina Cornelia
Petronella van GILS [588], geb. Gilze en Rijen 25-4-1966.
Uit dit huwelijk:
1. Ruben KRUIT [2566], geb. Leiderdorp 5-10-1994.
2. Bram KRUIT [2651], geb. Leiderdorp 25-5-1996.
Xk.

Johannes Hermanus KRUIT [361] (zn. van IXv), geb. Schiedam 1-1-1899, bakker, overl. Schiedam 14-6-1967, tr. [108]
Schiedam 8-7-1925 Rosina Clasina RODENBERG [362], geb. Schiedam 10-8-1903, overl. Schiedam 12-1-1992, dr. van
Johann Heinrich RODENBERG [1212] en Eva van WIJNGAARDEN [1213].
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina KRUIT [480], geb. Schiedam 5-8-1926, volgt XIi.
2. Eva KRUIT [500], geb. Schiedam 11-6-1933, volgt XIj.
3. Johannes Hermanus KRUIT [539], geb. Schiedam 14-9-1947.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 16 van 35
5-05-2005

XIi. Wilhelmina KRUIT [480] (dr. van Xk), geb. Schiedam 5-8-1926, tr. [204] Schiedam 19-6-1952 Arie RUSELER [761],
geb. Schiedam 3-6-1924, overl./begr. Schiedam/Rotterdam 10/16-6-2003, zn. van Coert Hendrik RUSELER [2539],
loodgieter, en Gijsberta NOORDHOEK [2540].
Uit dit huwelijk:
1. Marion Jose RUSELER [762], geb. 8-8-1955.
2. Frank Martin RUSELER [763], geb. 16-12-1957.
XIj. Eva KRUIT [500] (dr. van Xk), geb. Schiedam 11-6-1933, tr. [210] Schiedam 29-11-1956 Willem van der ZOUWEN
[775], geb. Schiedam 24-3-1932, zn. van Aart van der ZOUWEN [2543], groente handelaar, en Francina Johanna van der
VLIES [2544].
Uit dit huwelijk:
1. Yolanda Francina van der ZOUWEN [776], geb. Schiedam 2-7-1958.
2. Jacqueline Rosina van der ZOUWEN [777], geb. Schiedam 7-12-1960.
Xl.

Hendrik KRUIT [369] (zn. van IXv), geb. Schiedam 21-4-1900, monteur, overl. Schiedam 16-2-1952, tr. [111]
Schiedam 30-7-1930 Geertruida Jacoba van DOORN [370], geb. Schiedam 25-12-1902, overl. Schiedam 31-3-1980, dr.
van Josephus Cornelis van DOORN [1225] en Hendrina Gerarda Johanna van DUIVENBODE [1226].
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina KRUIT [492], geb. Schiedam 13-12-1931, volgt XIk.

XIk. Wilhelmina KRUIT [492] (dr. van Xl), geb. Schiedam 13-12-1931, tr. [207] Schiedam 25-7-1957 Jan Fredrik den
HOUTING [766], geb. Schiedam 2-12-1929, zn. van Adriaan den HOUTING [2541], loodgieter, en Francina RUSELER
[2542].
Uit dit huwelijk:
1. Peter den HOUTING [767], geb. Schiedam 17-3-1959.
2. Josette den HOUTING [768], geb. Schiedam 10-5-1962.
Xm.

Wilhelmina KRUIT [392] (dr. van IXv), geb. Schiedam 14-2-1904, overl. Schiedam 12-3-1981, tr. [182] Schiedam
5-6-1929 Johannes van der BURG [721], geb. Schiedam 5-12-1897, overl. Schiedam 28-9-1965, zn. van Johannes van
der BURG [845] en Petronella HILLE [2376].
Uit dit huwelijk:
1. Johannes van der BURG [722], geb. Schiedam 21-9-1936, volgt XIl.

XIl. Johannes van der BURG [722] (zn. van Xm), geb. Schiedam 21-9-1936, tr. [183] Amersfoort 27-9-1963 Hendrika Jacoba
de VRIES [723], geb. 22-6-1940.
Uit dit huwelijk:
1. Paul van der BURG [724], geb. 23-11-1966.
2. Edwin van der BURG [725], geb. 17-7-1969.
3. Jeroen van der BURG [726], geb. 17-7-1969.
Xn.

Maria Geertruida Johanna KRUIT [401] (dr. van IXv), geb. Schiedam 25-5-1906, overl. Schiedam 29-7-1999, tr. [185]
Schiedam 13-4-1932 Wilhelminus Hendrikus van der MOST [728], geb. Schiedam 3-5-1904, overl. Schiedam 6-2-1970,
zn. van Gerrit van der MOST [2377] en Meinsje van der EIJK [2378].
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van der MOST [729], geb. Schiedam 26-12-1934, tr. [186] Jacoba van der WAL [730], geb. Schiedam
21-8-1936.

Xo.

Nicolaas Pieter KRUIT [405] (zn. van IXv), geb. Schiedam 13-10-1907, overl./begr. Vlissingen 15/18-11-1988, tr.
[119] Vlissingen 14-11-1933 Maria ALEWIJNSE [406], geb. Vlissingen 4-11-1910, overl./begr. Vlissingen
9/14-12-1998, dr. van Cornelis ALEWIJNSE [472] en Martina KEUKELAAR [641].
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Martina KRUIT [509], geb. Vlissingen 26-3-1938, volgt XIm.
2. Ina Maria KRUIT [517], geb. Vlissingen 4-11-1939, volgt XIn.
3. Nicolaas Pieter KRUIT [522], geb. Wolphaarsdijk 2-12-1941, volgt XIo.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 17 van 35
5-05-2005

XIm. Wilhelmina Martina KRUIT [509] (dr. van Xo), geb. Vlissingen 26-3-1938, tr. [214] Vlissingen 24-10-1962 Piet
MELSE [781], geb. ca. 1936.
Uit dit huwelijk:
1. Mariëtte MELSE [782], geb. Middelburg 11-10-1966.
2. Remco MELSE [783], geb. Middelburg 16-4-1973.
XIn. Ina Maria KRUIT [517] (dr. van Xo), geb. Vlissingen 4-11-1939, overl./begr. Rotterdam/Vlissingen 21/26-10-1999,
tr. [236] Vlissingen 2-9-1965 Willem Jacobus van der BROEK [788], geb. Vlissingen 10-8-1940, overl./begr.
Vlissingen 2/7-5-2004.
Uit dit huwelijk:
1. Erwin van den BROEK [789], geb. Vlissingen 5-6-1969.
2. Michael van den BROEK [790], geb. Vlissingen 17-4-1972.
XIo. Nicolaas Pieter KRUIT [522] (zn. van Xo), geb. Wolphaarsdijk 2-12-1941, chemisch analyst, overl./begr.
Dordrecht/'s-Gravendeel 17/20-9-1999, tr. [152] Oegstgeest 17-10-1975 Johanna Frederika KATS [523], geb. Arnhem
1-8-1942, dr. van Willem KATS [1301] en Frederika BRANDSEN [1302].
Uit dit huwelijk:
1. Rik KRUIT [607], geb. 's-Gravendeel 18-11-1976.
2. Peter KRUIT [610], geb. 's-Gravendeel 17-5-1978.
3. Johannes KRUIT [614], geb. 's-Gravendeel 27-6-1981.
Xp. Johanna KRUIT [429] (dr. van IXv), geb. Schiedam 5-7-1914, overl. Schiedam 26-7-1947, tr. [195] Schiedam
30-7-1940 Ary Jan Bartele VERVOORT [744], geb. Schiedam 15-1-1913, overl. Schiedam 15-7-1999, zn. van Johannes
VERVOORT [2465] en Jacoba Neeltje TIMMERS [2466].
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Arie VERVOORT [745], geb. Schiedam 4-2-1942.
IXw. Hendrik KRUIT [260] (zn. van VIIIj), geb. Leiden 6-2-1876, letterzetter, overl. Leiden 15-5-1949, tr. [77] Leiden
14-2-1900 Maria Johanna WEIJERS [261], geb. Leiden 28-10-1877, overl. Leiden 29-6-1960, dr. van Dirk Pieter
WEIJERS [1162] en Wilhelmina BERNARD [1163].
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth KRUIT [371], geb. Leiden 10-12-1900, volgt Xq.
2. Maria Johanna KRUIT [395], geb. Leiden 14-4-1905, volgt Xr.
3. Hendrika Elisabeth Maria KRUIT [418], geb. Leiden 23-11-1911, overl. Leiden 29-3-1987, tr. [192] Leiden
29-4-1935 Johannes JASPER [739], geb. Amsterdam 4-1-1909.
Xq.

Elisabeth KRUIT [371] (dr. van IXw), geb. Leiden 10-12-1900, overl. Deventer 24-12-1987, tr. [176] Leiden
24-9-1924 Hendrik MARK [712], geb. Leiden 10-2-1896, laboratoriumbediende, overl. Deventer 5-1-1976, zn. van
Willem MARK [2398] en Hendrica Cornelia Maria E.P. TIMMERS [2399].
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika MARK [713], geb. Leiden 11-7-1925, overl. Deventer 10-9-1985.
2. M.J. MARK [1227], geb. ca. 1927, tr. [430] W.J. APOOL [1228], geb. ca. 1929.
3. P.W.E. MARK [1229], geb. ca. 1929, tr. [431] W. GLASER [1230], geb. ca. 1927.

Xr.

Maria Johanna KRUIT [395] (dr. van IXw), geb. Leiden 14-4-1905, overl. Leiden 14-1-1993, tr. [609] Leiden
1-10-1924 Johannes Pieter STAM [1914], geb. Leiden 24-9-1903, kantoorbediende, zn. van Johannes Pieter STAM
[1915], agent van politie, en Wilhelmina Orlandina LAMERS [1916].
Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna STAM [1917], geb. ca. 1928.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 18 van 35
5-05-2005

IXx. Geertruida Margaretha Maria KRUIT [266] (dr. van VIIIj), geb. Leiden 25-5-1878, overl. Leiden 7-11-1972, tr.
[262] Leiden 15-8-1900 Nicolaas Laurens SEGAAR [862], geb. Leiden 30-10-1870, letterzetter, overl. Leiden
2-5-1945, zn. van Laurens SEGAAR [1406] en Pieternella SCHEEN [1407].
Uit dit huwelijk:
1. Laurens SEGAAR [863], geb. Leiden 18-9-1901.
2. Arie SEGAAR [864], geb. Leiden 19-3-1904.
3. Nicolaas Laurens SEGAAR [865], geb. 20-8-1906.
4. Hendrik Pieter SEGAAR [1168], geb. Leiden 12-5-1910.
VIIIk. Cornelia KRUIT [171] (dr. van VIIf), geb. Leiden 22-10-1845, naaister, overl. Diemen 3-3-1917, ondertr./tr.(1)
[246] Leiden 4/19-3-1870 Johannes van ES [846], geb. Leiden 15-7-1843, kleedermaker, overl. Leiden 16-6-1872, zn.
van Johannes van ES [1724] en Maria Catharina van der KAAY [1725].
Cornelia KRUIT, ondertr./tr.(2) [247] Leiden 1/13-6-1877 Gerrit JOCHEMS [847], geb. Hagestein 28-1-1841,
trompetter, overl. Weesperkarspel 12-4-1892, zn. van Hubertje JOCHEMS [1774].
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit KRUIT [1416], geb. Leiden 13-7-1876.
Cornelia KRUIT, tr.(3) [771] Diemen 1-2-1895 Jan ULJEE [2587], geb. Leiden 27-1-1839, overl. Diemen 12-5-1916,
zn. van Hendrik ULJEE [2588] en Cornelia van LEEUWEN [2589].
VIIIl. Dirk KRUIT [179] (zn. van VIIf), geb. Leiden 8-9-1850, timmerman, overl. Leiden 22-10-1914, ondertr./tr.(1) [61]
Leiden 30-9/13-10-1875 Geertrui LAMAN [180], geb. Leiden 23-11-1851, overl. Leiden 26-8-1876, dr. van Willem
LAMAN [1126] en Johanna Susanna OVERDUIN [1127].
Dirk KRUIT, ondertr./tr.(2) [62] Leiden 25-4/8-5-1878 Johanna LAMAN [181], geb. Leiden 30-10-1851, overl. Leiden
22-11-1934, dr. van Pieter LAMAN [1128] en Barbara OVERDUIN [1129].
Uit dit huwelijk:
1. Dirk KRUIT [269], geb. Leiden 5-4-1879, schoenmaker, boekhouder, overl. Leiden 7-8-1968, tr.(1) [80]
Schoonhoven 29-6-1904 Lintje BLOK [270], geb. Schoonhoven 18-10-1879, overl. Oegstgeest 24-7-1910, dr. van
Willem BLOK [750], metselaar, en Maria OOSTEROM [786], tr.(2) [81] Leiden 12-3-1913 Petronella MOLENAAR
[271] geb. Leiden 24-3-1871, overl. Leiden 16-2-1945, dr. van Jacob MOLENAAR [1169] en Petronella SIEVAL
[1170], tr.(3) [82] Leiden 10-4-1946 Tijtje JOUSMA [272], geb. Leeuwarderadeel 17-7-1900, overl. Leiden 2-3-1984,
dr. van Gerrit JOUSMA [1171] en Aafke MALDA [1172].
2. Barbara KRUIT [278], geb. Leiden 4-6-1881, overl. Leiden 4-6-1881.
3. Maria KRUIT [284], geb. Leiden 12-3-1883, volgt IXy.
4. Barbara KRUIT [294], geb. Leiden 23-3-1885, overl. Leiden 29-12-1971, tr. [265] Leiden 14-8-1912 Karel
Lodewijk KORENHOFF [868], geb. Leiden 4-10-1887, begrafenisondernemer, overl. Rotterdam 16-4-1945, zn. van
Nicolaas KORENHOFF [1187] en Cornelia van DUUREN [1188].
5. Geertruida Margaretha Maria KRUIT [307], geb. Leiden 13-11-1887, volgt IXz.
6. Pieter KRUIT [327], geb. Leiden 7-3-1891, amanuensis, overl. Gouda 14-6-1968, tr. [98] Rotterdam 19-4-1922
Jannigje FORTUIN [328], geb. Strijen 23-7-1894, overl. Gouda 14-12-1981, dr. van Mengel FORTUIN [1197] en
Jannigje NOORDERMEER [1198].
IXy. Maria KRUIT [284] (dr. van VIIIl), geb. Leiden 12-3-1883, overl. Gouda 8-10-1987, tr. [264] Leiden 30-10-1907
Willem Thomas de GRAAFF [867], geb. Oosterbeek 17-9-1883, overl. Vlaardingen 30-3-1944, zn. van Jan de GRAAF
[2373], schilder, en Maartje van den BERG [2374].
Uit dit huwelijk:
1. J. de GRAAFF [1181], geb. ca. 1908.
2. J.D. de GRAAFF [1182], geb. ca. 1910.
3. M.B. de GRAAFF [1183], geb. ca. 1912.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 19 van 35
5-05-2005

IXz. Geertruida Margaretha Maria KRUIT [307] (dr. van VIIIl), geb. Leiden 13-11-1887, overl. Oegstgeest 26-11-1983,
tr. [268] Leiden 20-8-1913 Johannes LANGHOUT [876], geb. Mijdrecht 27-11-1886, amanuensis, overl. Leiden
29-10-1941, zn. van Willem LANGHOUT [2016], timmerman, en Dirkje van LEEUWEN [2017].
Uit dit huwelijk:
1. Willem LANGHOUT [1567], geb. Leiden 28-11-1913.
2. Johanna Deodata LANGHOUT [1568], geb. Leiden 29-5-1916.
3. Marguérite LANGHOUT [1569], geb. Leiden 7-1-1918.
4. Barbara LANGHOUT [1570], geb. Leiden 20-5-1922.
5. Johannes LANGHOUT [1571], geb. Leiden 1-6-1924.
6. Geertruida Margaretha Maria LANGHOUT [1572], geb. Leiden 10-9-1928.
VIIIm. Cornelis KRUIT [196] (zn. van VIIf), geb. Leiden 19-3-1856, kleermaker, overl. Delft 6-3-1943, ondertr./tr. [64]
Leiden 19-11/8-12-1886 Hilletje van der WILDEN [197], geb. Warmond 6-11-1858, winkeljuffrouw, overl. Delft
16-2-1934, dr. van Johannes van der WILDEN [274] en Pietertje de VRIES [907].
Uit dit huwelijk:
1. Johannes KRUIT [309], geb. Delft 30-6-1888, kleermaker, overl. Den Haag 16-6-1927, tr. [92] Den Haag 5-4-1916
Petronella Wilhelmina WELTER [310], geb. Den Haag 6-4-1876, dr. van Johannes Leenderd WELTER [2254] en
JJakob Cornelis GRONEMAN [2255].
2. Maria KRUIT [317], geb. Delft 13-7-1889, overl. Delft 2-7-1902.
3. Cornelis KRUIT [330], geb. Delft 13-9-1891, volgt IXaa.
4. Pietertje KRUIT [348], geb. Delft 4-9-1895, overl. Delft 24-3-1986, tr. [276] Delft 18-8-1926 Daniël FOUSERT
[886], geb. Delft 12-11-1898, overl. Delft 28-10-1968, zn. van Hermanus Kornelis FOUSERT [2522] en Grietje
BRUSSÉ [2523].
IXaa. Cornelis KRUIT [330] (zn. van VIIIm), geb. Delft 13-9-1891, muzikant, overl. Pietermaritzburg (Z-Afr.) 8-4-1971,
tr. [99] Den Haag 10-12-1919 Jannetje van der LINDEN [331], geb. Rotterdam 21-1-1888, overl. Pietermaritzburg
(Z-Afr.) 29-4-1970, dr. van Cornelia Adriana van der LINDEN [824].
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis KRUIT [457], geb. Den Haag 13-7-1922, volgt Xs.
Xs.

Cornelis KRUIT [457] (zn. van IXaa), geb. Den Haag 13-7-1922, musicus, tr. [810] Den Haag 25-1-1950 Aleida Maria
Martina MARTENS [2666], geb. Breda 15-8-1922, dr. van Leonardus Antoon MARTENS [2667] en Maria Huberta
ROLING [2668].
Uit dit huwelijk:
1. Hans-Peter Cornelis KRUIT [2669], geb. Freiburg 5-1-1951, volgt XIp.
2. Marianna Huberta KRUIT [2670], geb. Windhoek 11-8-1952, tr. [814] Bruce Patrick BIRRELL [2671], geb.
Zuid-Afrika 19-10-1945.
3. Martin Leonard KRUIT [2672], geb. Walvisbay 23-4-1956, volgt XIq.

XIp. Hans-Peter Cornelis KRUIT [2669] (zn. van Xs), geb. Freiburg 5-1-1951, tr. [812] Rolanda BOOCOCK [2676], geb.
Botswana 5-4-1956.
Uit dit huwelijk:
1. Steven KRUIT [2677], geb. Brussel 7-1-1986.
2. Martin KRUIT [2678], geb. Melbourne 30-1-1988.
3. Simon Peter KRUIT [2679], geb. Sydney 30-3-1991.
XIq. Martin Leonard KRUIT [2672] (zn. van Xs), geb. Walvisbay 23-4-1956, tr. [813] Karen Michelle SIVERTSEN [2673],
geb. Zuid-Afrika 18-7-1961.
Uit dit huwelijk:
1. Michael Richard KRUIT [2674], geb. Hilversum 21-5-1984.
2. Robert Allen KRUIT [2675], geb. Zuid-Afrika 20-5-1992.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 20 van 35
5-05-2005

VId. Johanna Maria KRUYT [125] (dr. van Vf), ged. Leiden (Pieterskerk) 5-12-1790, spinster, overl. Leiden 18-9-1832,
[690].
Kind(eren):
1. Maria KRUIT [136], geb. Leiden 24-12-1814, overl. Leiden 16-2-1839.
Johanna Maria KRUYT, ondertr./tr.(1) [175] Leiden 19-5/3-6-1819 Willem BLOM [709], geb. en ged. Leiden/Leiden (RK
kerk) 8-10-1772, wever, overl. Leiden 14-9-1832, zn. van Hendrik BLOM [1785] en Anna BILJOUW [1786].
VIe. Abraham KRUYT [127] (zn. van Vf), geb./ged. Leiden/Leiden (Hooglandse kerk) 31-3/3-4-1796, blauw verver/laken
wever, overl. Leiden 11-12-1874, ondertr./tr.(1) [46] Leiden 22-10/6-11-1817 Maria HOPPEZAK [128], geb./ged.
Leiden 2/6-1-1799, spinster, overl. Leiden 19-2-1849, dr. van Hermanus HOPPEZAK [1096], timmermansknecht, en
Jansje de KLER [1097], spinster.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus KRUIT [138], geb. Leiden 17-12-1817, volgt VIIg.
2. Jansje KRUIT [141], geb. Leiden 24-7-1820, overl. Sloten 22-12-1910, ondertr./tr. [243] Leiden 24-5/5-6-1850
Arent EXALTO [841], geb. Zaandam 30-12-1816, leerlooyer, overl. Nieuwer Amstel 23-6-1877, zn. van Maarten
EXALTO [1787] en Maartje DUIF [1788].
3. Maria KRUYT [143], geb. Leiden 6-9-1822, volgt VIIh.
4. Abraham KRUIT [148], geb. Leiden 4-1-1825, volgt VIIi.
5. Hermanus KRUIT [153], geb. Leiden 7-4-1827, volgt VIIj.
6. Simon KRUIT [155], geb. Leiden 9-9-1829, volgt VIIk.
7. Hendrik KRUYT [158], geb. Leiden 13-3-1832, volgt VIIl.
8. Willem Jacobus KRUIT [160], geb. Leiden 24-8-1834, volgt VIIm.
9. Dirk KRUIT [162], geb. Leiden 22-12-1836, beroepsmilitair KNIL, overl. Leiden 9-4-1879.
10. Dorothea KRUIT [165], geb. Leiden 18-10-1839, volgt VIIn.
Abraham KRUYT, ondertr./tr.(2) [466] Leiden 1/13-11-1850 Jannetje KORSWAAGE [129], geb./ged. Leiden/Leiden
(Hooglandse kerk) 6/8-1-1809, overl. Leiden 7-12-1874, dr. van Nicolaas KORSWAGEN [135] en Maria PIELANE
[1344].
VIIg. Jacobus KRUIT [138] (zn. van VIe), geb. Leiden 17-12-1817, grijnwerker, overl. Leiden 7-9-1882, ondertr./tr. [48]
Leiden 11/24-8-1843 Dorothea KIEBOOM [139], geb. Heusden 4-1-1813, overl. Leiden 23-1-1892, dr. van Anthonie
KIEBOOM [1104], voerman, en Johanna SCHERMENS [1105].
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Antonia KRUIT [185], geb. Leiden 24-12-1852, overl. Leiden 19-3-1930, ondertr./tr. [250] Leiden
7/19-12-1877 Cornelis HENDRIKS [850], geb. Leiden 11-2-1851, politie agent, overl. Leiden 8-2-1884, zn. van
Cornelis HENDRIKS [1789] en Adriana Johanna van PIJPEN [1790].
VIIh. Maria KRUYT [143] (dr. van VIe), geb. Leiden 6-9-1822, overl. Leiden 29-7-1849, [540].
Kind(eren):
1. Maria Johanna KRUIT [1647], geb. Leiden 28-3-1847, overl. Leiden 20-7-1847.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 21 van 35
5-05-2005

VIIi. Abraham KRUIT [148] (zn. van VIe), geb. Leiden 4-1-1825, spinder, overl. Leiden 18-9-1908, ondertr./tr. [51]
Leiden 28-4/10-5-1848 Catharina HOLLEBEEK [149], geb. Leiden 7-3-1823, overl. Leiden 16-1-1894, dr. van Johannes
HOLLEBEEK [1110] en Anna LIGTVOET [1111].
Uit dit huwelijk:
1. Maria KRUYT [174], geb. Leiden 20-2-1849, volgt VIIIn.
2. Johanna KRUIT [176], geb. Leiden 14-7-1850, fabriekwerkster, overl. Leiden 15-8-1893, ondertr./tr. [249]
Leiden 23-1/4-2-1874 Johannes van PUTTEN [849], geb. Leiden 28-11-1850, dekenvolder/fabriekwerker, overl.
Leiden 2-1-1939, zn. van Johannes van PUTTEN [1783] en Johanna van HAARLEM [1784].
3. Catharina KRUIT [182], geb. Leiden 3-12-1851, overl. Leiden 8-9-1859.
4. Abraham Johannes KRUIT [189], geb. Leiden 19-10-1853, spinner/werkman, overl. Leiden 28-4-1919.
5. Dorothea KRUIT [194], geb. Leiden 6-1-1856, overl. Leiden 18-10-1859.
6. Margaretha KRUIT [183], geb. Leiden 2-6-1858, overl. Leiden 17-4-1887.
7. Willem KRUIT [219], geb. Leiden 15-11-1862, volgt VIIIo.
8. Jannetje KRUIT [226], geb. Leiden 22-7-1864, overl. Leiden 25-2-1950, ondertr./tr. [256] Leiden 7/19-7-1893
Willem PATIST [856], geb. Leiden 22-2-1869, fabrieksarbeider, overl. Leiden 11-12-1953, zn. van Lodewijk
PATIST [1144] en Maria Lamberdina Sophia MASSAAR [1145].
9. Hendrik KRUIT [231], geb. Leiden 8-6-1866, volgt VIIIp.
VIIIn. Maria KRUYT [174] (dr. van VIIi), geb. Leiden 20-2-1849, overl. Leiden 6-12-1874, [59].
Kind(eren):
1. Johanna KRUYT [235], geb. Leiden 11-1-1868, overl. Leiden 16-1-1868.
2. Jacobus KRUYT [250], geb. Leiden 11-11-1872, volgt IXab.
3. Maria KRUYT [255], geb. Leiden 30-11-1874, overl. Leiden 18-12-1874.
IXab. Jacobus KRUYT [250] (zn. van VIIIn), geb. Leiden 11-11-1872, marinier op Lombok, stoker, overl. Leiden 9-10-1958,
tr. [73] Leiden 23-7-1902 Johanna van den BERG [251], geb. Leiden 4-2-1876, overl. Leiden 26-12-1959, dr. van
Wouter van den BERG [1146] en Jansje van der LINDEN [1147].
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje KRUYT [391], geb. Leiden 7-9-1903, overl. Leiden 23-10-1988, tr. [181] Leiden 23-11-1925 Hendrik
FLANDERHIJN [720], geb. Leiden 10-1-1900, overl. Leiden 10-2-1983, zn. van Pieter FLANDERHIJN [89],
fabrieksarbeider, en Maria den HERTOG [91].
2. Johanna Maria KRUYT [421], geb. Leiden 14-9-1912, overl./begr. Gouda/Leiden 2/6-4-2001, tr. [193] Leiden
11-5-1936 Adrianus MAJOLEE [740], geb. Apeldoorn 6-8-1906, overl. Leiden 5-1-1981, zn. van Klaas MAJOLEE
[2404], bakker, en Reina Gerritje (Cornelia) BERGMAN [2405].
3. Maria Christina KRUYT [430], geb. Leiden 26-8-1915, overl. Leiden 19-5-1992, tr. [196] Leiden 18-12-1939
Roelof van der MEER [746], geb. Blokzijl 22-2-1917, zn. van Barteld van der MEER [2406] en Marrigje TUKKER
[2407].
VIIIo. Willem KRUIT [219] (zn. van VIIi), geb. Leiden 15-11-1862, wever, brugwachter, overl. Leiden 30-1-1952,
ondertr./tr. [69] Leiden 2/14-4-1886 Johanna BINK [220], geb. Leiden 26-3-1861, overl. Leiden 30-6-1954, dr. van
Nicolaas BINK [1592] en Maria ONDERWATER [1593].
Uit dit huwelijk:
1. Catharina KRUIT [300], geb. Leiden 6-1-1887, overl. Delft 2-7-1918, tr. [267] Leiden 17-5-1911 Jacobus
Johannes SCHOUTEN [875], geb. Leiden 3-6-1888, zadelmaker, overl. Delft 8-4-1973, zn. van Christiaan SCHOUTEN
[719] en Catharina Susanna Maria NIEUWENBURG [747].
2. Nicolaas KRUIT [312], geb. Leiden 25-11-1888, volgt IXac.
3. Abraham KRUIT [333], geb. Leiden 18-3-1892, overl. Leiden 11-12-1892.
4. Willem KRUIT [339], geb. Leiden 21-9-1894, volgt IXad.
5. Maria KRUIT [350], geb. Leiden 4-8-1896, overl. Leiden 12-8-1896.
6. Maria KRUIT [357], geb. Leiden 23-4-1898, volgt IXae.
7. Abraham KRUIT [380], geb. Leiden 23-9-1901, overl. Leiden 23-2-1903.
8. Johanna KRUIT [393], geb. Leiden 17-6-1904, winkelbediende, overl. Leiden 29-1-1948.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 22 van 35
5-05-2005

IXac. Nicolaas KRUIT [312] (zn. van VIIIo), geb. Leiden 25-11-1888, ambtenaar Rijksbelastingen, overl. Barendrecht
2-6-1984, tr. [93] Leiden 26-6-1918 Klasina ZUILHOF [313], geb. Leiderdorp 12-6-1891, overl. Rotterdam 10-12-1955
dr. van Martinus ZUILHOF [1194], scheepenmaker, en Klasina KRAMER [1393].
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catharina KRUIT [446], geb. Sneek 29-1-1920, tr. [201] Rotterdam 16-8-1945 Arie van ESCH [756], geb.
Rotterdam 16-6-1918, overl. Leek 19-3-1994.
2. Martinus KRUIT [465], geb. Rotterdam 11-7-1923, volgt Xt.
Xt.

Martinus KRUIT [465] (zn. van IXac), geb. Rotterdam 11-7-1923, weg- en waterbouwkundige, tr. [137] Rotterdam
5-7-1956 Maria Adriana van der PAS [466], geb. Rotterdam 2-8-1922, dr. van Jacob van der PAS [1271] en Maria
Dirkje DUBBELDAM [1272].
Uit dit huwelijk:
1. Klasina KRUIT [572], geb. Barendrecht 8-9-1957, volgt XIr.
2. Maria Jacoba KRUIT [576], geb. Barendrecht 30-8-1958.
3. Nicolette KRUIT [580], geb. Barendrecht 26-10-1959, volgt XIs.
4. Martin Nico KRUIT [590], geb. Barendrecht 18-2-1963, volgt XIt.

XIr. Klasina KRUIT [572] (dr. van Xt), geb. Barendrecht 8-9-1957, tr. [233] Rudolf A. BEIJLEVELDT [835], geb.
2-11-1959.
Uit dit huwelijk:
1. Niels Adriaan Martin BEIJLEVELDT [1319], geb. Hoogeveen 15-1-1984.
2. Laura Maria Cornelia BEIJLEVELDT [1320], geb. Hoogeveen 28-10-1985.
3. Tim Adriaan Rudolf BEIJLEVELDT [1321], geb. Assen 11-4-1990.
XIs. Nicolette KRUIT [580] (dr. van Xt), geb. Barendrecht 26-10-1959, tr. [453] Ruurlo 27-6-1991 Johannes DIJKMAN
[1322], geb. 19-2-1956.
Uit dit huwelijk:
1. Nynke DIJKMAN [1398], geb. Eibergen 4-5-1992.
XIt. Martin Nico KRUIT [590] (zn. van Xt), geb. Barendrecht 18-2-1963, electronicus instr.techniek, tr. [170]
Barendrecht 11-2-1987 Pieternella HOOYMEIJER [591], geb. Zwijndrecht 13-6-1963, dr. van Joost HOOYMEIJER
[1324] en Clazina Johanna LOOYE [1325].
Uit dit huwelijk:
1. Martijn KRUIT [621], geb. Barendrecht 14-11-1990.
IXad. Willem KRUIT [339] (zn. van VIIIo), geb. Leiden 21-9-1894, woninginrichter, overl. Leiden 20-7-1969, tr. [101]
Leiden 7-1919 Helena Maria HOOGERVORST [340], geb. Zoeterwoude 11-4-1895, overl. Leiden 20-10-1965, dr. van
Jacob HOOGERVORST [1202] en Jacoba Cornelia SIGMOND [1203].
Uit dit huwelijk:
1. Willem Jacobus KRUIT [455], geb. Katwijk aan Zee 19-1-1921, volgt Xu.
2. Jacob KRUIT [484], geb. Leiden 9-2-1927, volgt Xv.
Xu.

Willem Jacobus KRUIT [455] (zn. van IXad), geb. Katwijk aan Zee 19-1-1921, onderwijs, overl. Middelburg 3-9-1991,
tr. [134] Melissant 30-9-1947 Pieternella van IMMERZEEL [456], geb. Melissant 5-1-1924, dr. van Matthijs van
IMMERZEEL [1269] en Sara Hendrika BROOSHOOFD [1270].
Uit dit huwelijk:
1. Willem KRUIT [554], geb. Zwingelspaan 18-1-1952, volgt XIu.
2. Matthijs KRUIT [561], geb. Fijnaart 30-1-1954, volgt XIv.

XIu. Willem KRUIT [554] (zn. van Xu), geb. Zwingelspaan 18-1-1952, chauffeur, tr. [160] Koudekerke 22-11-1973 Tannetje
(Annie) de JONGE [555], geb. Koudekerke 30-1-1952, dr. van Pieter Alewijn de JONGE [2471] en Janna de WIT [2472].
Uit dit huwelijk:
1. Mariska KRUIT [612], geb. Vlissingen 3-4-1980.
2. Dennis KRUIT [616], geb. Middelburg 19-1-1983.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 23 van 35
5-05-2005

XIv. Matthijs KRUIT [561] (zn. van Xu), geb. Fijnaart 30-1-1954, werktuigkundige, tr. [163] Middelburg 11-5-1979
Johanna Maaike FAASSE [562], geb. St.Philipsland 30-3-1957, dr. van Cornelis FAASSE [1316] en Cornelia Maaike
LOMMERS [1317].
Uit dit huwelijk:
1. Maaike Cornelia KRUIT [618], geb. Roosendaal 10-4-1986.
2. Willemijn Helena KRUIT [619], geb. Halsteren 10-3-1988.
3. Joanne Mathilde KRUIT [620], geb. Halsteren 18-9-1990.
Xv.

Jacob KRUIT [484] (zn. van IXad), geb. Leiden 9-2-1927, beroepsoff./leraar MTO electr., tr. [142] Hilversum
13-5-1953 Hermine (Mike) STUMPF [485], geb. Hilversum 8-7-1932, dr. van Ferdinand STUMPF [1277] en Maria
Theodora ONSTENK [1278].
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Aleida KRUIT [565], geb. Voorburg 10-4-1954, volgt XIw.
2. Elisabeth Maria KRUIT [570], geb. Gütersloh 25-6-1956, volgt XIx.
3. Jacob Gertjan KRUIT [589], geb. Enschede 16-5-1962, overl./begr. Dordrecht/Leiden (Rhijnhof) 14/20-12-1996.

XIw. Johanna Aleida KRUIT [565] (dr. van Xv), geb. Voorburg 10-4-1954, tr. [231] Dordrecht 29-8-1975 Izaäk Leendert
CEELEN [828], geb. Sliedrecht 4-1-1951, zn. van Adrianus Johan Jasper CEELEN [2473] en Neeltje VIJFVINKEL
[2474].
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Jan Jasper CEELEN [829], geb. Haarlem 30-7-1983.
2. Helena Maria Marjolein CEELEN [830], geb. Haarlem 2-1-1986.
XIx. Elisabeth Maria KRUIT [570] (dr. van Xv), geb. Gütersloh 25-6-1956, tr. [232] Boskoop 7-6-1984 Theo M. VONK
[832] geb. Dordrecht 10-8-1956, zn. van Marinus Jacobus VONK [2475] en Maria Froukje KOENEN [2476].
Uit dit huwelijk:
1. Marien Theo VONK [833], geb. Gouda 30-9-1986.
2. Marianne VONK [834], geb. Gouda 17-11-1990.
IXae. Maria KRUIT [357] (dr. van VIIIo), geb. Leiden 23-4-1898, overl. Leiden 23-12-1976, tr. [279] Leiden 16-8-1922
Johan Rutger BEUSEKAMP [891], geb. Deventer 22-3-1897, kruidenier, gemeente ambtenaar, overl. Leiden 21-5-1972,
zn. van Martinus BEUSEKAMP [2461] en Helena Anna ZALSMAN [2462].
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Rutgera BEUSEKAMP [892], geb. 9-5-1927.
2. Willem M. BEUSEKAMP [893], geb. 9-10-1933.
VIIIp. Hendrik KRUIT [231] (zn. van VIIi), geb. Leiden 8-6-1866, bij steenfabriek "Lagezij", overl. Leiden 29-4-1933,
ondertr./tr. [71] Leiden 9/21-8-1889 Jannetje van den BERG [232], geb. Leiden 29-7-1870, overl. Leiden 26-3-1929,
dr. van Wouter van den BERG [1146] en Jansje van der LINDEN [1147].
Uit dit huwelijk:
1. Catharina KRUIT [318], geb. Leiden 26-12-1889, volgt IXaf.
2. Jannetje KRUIT [334], geb. Leiden 23-6-1892, volgt IXag.
3. Abraham KRUIT [346], geb. Leiderdorp 3-5-1895, volgt IXah.
4. Wouter KRUIT [353], geb. Leiden 10-9-1897, smid, overl. Leiden 12-8-1960, tr. [105] Leiden 7-9-1925 Elisabeth
MIEREMET [354], geb. Leiden 29-8-1896, overl. Katwijk 11-10-1987, dr. van Willem Frederik MIEREMET [1925],
bleeker, en Maria NEUTEBOOM [1926].
5. Hendrik KRUIT [366], geb. Leiden 4-1-1900, volgt IXai.
6. Johannes KRUIT [382], geb. Leiden 17-2-1902, volgt IXaj.
7. Pieter KRUIT [325], geb. Leiden 13-5-1904, volgt IXak.
8. Johanna Maria KRUIT [400], geb. Leiden 29-3-1906, volgt IXal.
9. Willem KRUIT [408], geb. Leiden 26-3-1909, volgt IXam.
10. Jacobus KRUIT [420], geb. Leiden 11-5-1912, overl. Leiden 11-5-1912.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 24 van 35
5-05-2005

IXaf. Catharina KRUIT [318] (dr. van VIIIp), geb. Leiden 26-12-1889, overl. Leiden 30-11-1931, tr. [271] Leiden
6-12-1911 Johannes de HAAS [878], geb. Leiden 18-8-1889, overl. Leiden 22-3-1964, zn. van Johannes de HAAS [748]
en Lena ESWILDER [749].
Uit dit huwelijk:
1. Lena de HAAS [879], geb. Leiden 3-1-1915.
IXag. Jannetje KRUIT [334] (dr. van VIIIp), geb. Leiden 23-6-1892, overl. Leiden 23-11-1967, tr.(1) [274] Leiden
4-7-1928 Johannes ARBOUW [883], geb. Leiden 4-11-1880, machinist, overl. Leiden 15-9-1960, zn. van Willem
Frederik ARBOUW [2018], houtzager, en Dina Maria van der REYDEN [2019].
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Hendrik KRUIT [441], geb. Leiden 28-7-1918, Dir. Chr.L.Tuinb.school Bosk., overl. Gouda 1-12-1994,
tr. [200] Katwijk aan Zee 7-8-1946 Cornelia van ZIJST [755], geb. Utrecht 8-10-1917, dr. van Cornelis van
ZIJST [884] en Alida Elisabeth BUYSER [1260].
2. Willem Frederik ARBOUW [1199], geb. Leiden 6-5-1929.
Jannetje KRUIT, tr.(2) [733] Leiden 19-4-1962 Franciscus Xaverius van BEMMEL [2486], geb. Leiden 10-6-1891.
IXah. Abraham KRUIT [346] (zn. van VIIIp), geb. Leiderdorp 3-5-1895, werktuigkundige B.P.M. N.Ind., overl. Voorburg
16-11-1952, tr. [103] Amsterdam 12-11-1919 Anna THEUERZEIT [347], geb. Amsterdam 27-9-1898, overl. Warmond
23-3-1976, dr. van August THEUERZEIT [2391], werkman, en Marrigje WILLEMS [2392].
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik KRUIT [447], geb. Amsterdam 28-3-1920, volgt Xw.
2. Abraham KRUIT [460], geb. Djokjakarta 18-9-1922, volgt Xx.
Xw.

Hendrik KRUIT [447] (zn. van IXah), geb. Amsterdam 28-3-1920, beambte, overl. Amersfoort 26-6-1988, tr. [130]
Delft 8-7-1947 Sophia SCHOUTEN [448], geb. Delft 8-9-1917, dr. van Cornelis SCHOUTEN [1799], kleermaker, en
Trijntje Wijfje BUSCH [1800].
Uit dit huwelijk:
1. Marianne Chr. KRUIT [540], geb. Haarlem 14-4-1948, tr. [448] 6-8-1971 E. SCHUSTER [1305], geb. ca. 1946.
2. Abraham Hendrik KRUIT [553], geb. Amsterdam 18-2-1952.

Xx.

Abraham KRUIT [460] (zn. van IXah), geb. Djokjakarta 18-9-1922, beambte BPM (W.O.II R.A.F.), overl. Den Haag
28-2-1994, tr.(1) [136] Ruislip (GB) 28-11-1942 Mary Linda CAMPBELL [461], geb. Paisly (G.B.) 20-6-1918.
Uit dit huwelijk:
1. Virginia Anna KRUIT [2655], geb. South Hammersmith (GB) 14-11-1943.
2. Alexandra Marijke KRUIT [2656], geb. Londonderry (GB) 27-9-1945.
Abraham KRUIT, tr.(2) [805] Wassenaar 19-11-1970 Patricia Ann FRAASE [2658], geb. Washington (DC) 27-5-1936.
Uit dit huwelijk:
1. Tineke Anna KRUIT [2657], geb. Den Haag 5-6-1969.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 25 van 35
5-05-2005

IXai. Hendrik KRUIT [366] (zn. van VIIIp), geb. Leiden 4-1-1900, verzekeringsagent, overl. Delft 7-11-1974, tr.(1)
[110] Leiden 29-11-1922 Antoinetta Maria Helena BERLEMON [367], geb. Leiden 15-2-1899, overl. Leiden 8-4-1934,
dr. van Marinus Hendricus BERLEMON [1217] en Maria Wilhelmina Johanna HOUPS [1218].
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik KRUIT [1219], geb. Leiden 5-2-1921, overl. Leiden 3-7-2001, tr. [426] Leiden 20-4-1949 Klasina van
der STEEN [1220], geb. Leiden 11-12-1923.
2. Marinus KRUIT [475], geb. Leiden 9-9-1925, volgt Xy.
3. Annie KRUIT [1221], geb. Leiden 10-2-1929, overl. Leiden 28-5-1997, tr. [427] Leiden 28-1-1952 Cornelis
KAPAAN [1222], geb. Leiden 6-6-1923.
4. Albert KRUIT [1402], geb. Leiden 26-7-1932, overl. Leiden 5-2-1933.
5. Elisabeth KRUIT [1223], geb. Leiden 14-3-1934, tr. [428] Leiderdorp 16-5-1953 Andreas Hendrik WALLAARD
[1224] geb. Den Helder 8-2-1933, instrumentmaker (neonfabr.), overl. Zoetermeer 22-7-1982, zn. Van
Pieter WALLAARD [2495] en Catharina Johanna LOUWRIER [2496].
Hendrik KRUIT, tr.(2) [486] Leiden 22-8-1934 Johanna Jacoba van KOPEREN [1403], geb. Leiden 19-9-1897, overl.
Delft 25-7-1966, dr. van Johannes Jacobus van KOPEREN [825] en Sophia la LAU [826].
Hendrik KRUIT, tr.(3) [424] Delft 12-7-1967 Gardina Fredrika van den BERG [1216], geb. Zutphen 28-11-1894, dr.
van Jan Derk van den BERG [2467], commissionair, en Frederika BANNINK [2468].
Xy.

Marinus KRUIT [475] (zn. van IXai), geb. Leiden 9-9-1925, hoofdagent van politie, overl. Den Haag 26-3-1981, tr.
[140] Leiden 26-5-1952 Johanna Maria de VOGEL [476], geb. Leiden 17-3-1926, overl. Den Haag 10-11-1980, dr. van
Antonie de VOGEL [2493] en Cornelia Catharina Johanna HORREE [2494].
Uit dit huwelijk:
1. Ronald Anthonie KRUIT [563], geb. Den Haag 7-11-1954, volgt XIy.
2. Marja KRUIT [578], geb. Den Haag 5-1-1959.

XIy. Ronald Anthonie KRUIT [563] (zn. van Xy), geb. Den Haag 7-11-1954, tr. [456] .
Kind(eren):
1. Priscilla KRUIT [827], geb. ca. 1979.
IXaj. Johannes KRUIT [382] (zn. van VIIIp), geb. Leiden 17-2-1902, tr. [115] Leiden 24-10-1923 Elisabeth BINNENDIJK
[383], geb. Leiden 2-4-1905, dr. van Hermanus BINNENDIJK [1234] en Geertruida BONTE [1235].
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida KRUIT [462], geb. Leiden 24-11-1922, overl. Leiden 28-3-1924.
IXak. Pieter KRUIT [325] (zn. van VIIIp), geb. Leiden 13-5-1904, beambte Textielbond F.N.V., overl. Amsterdam 8-12-1960
tr. [97] Leiden 18-7-1923 Zwana VERMEER [326], geb. Leiden 29-3-1906, overl. Amsterdam 12-9-1985, dr. van Jacob
VERMEER [2400] en Apolonia Jacoba van PUTTEN [2401].
Uit dit huwelijk:
1. Apolonia Jacoba KRUIT [1465], geb. Leiden 5-10-1923, tr. [808] NN van INGEN [2665], geb. ca. 1921.
2. Jannetje KRUIT [1466], geb. Leiden 19-10-1924, overl. Amsterdam 7-6-1989, tr. [806] Amsterdam 20-9-1950
Jacobus Willebrordus BLOOTHOOFD [2659], geb. Amsterdam 15-6-1926, overl. Amsterdam 21-10-1979.
3. Jacob Hendrik KRUIT [1467], geb. Leiden 11-11-1925, tr. [509] Amsterdam 24-6-1954 F.K. BOSZHARD [1468],
geb. ca. 1927.
4. Zwana KRUIT [1469], geb. Leiden 23-3-1928, tr. [510] Amsterdam 24-7-1954 J. SCHOLTZ [1470], geb. ca. 1926.
5. Pieter KRUIT [1471], geb. Leiden 27-6-1930, tr. [511] Nieuwer Amstel 24-9-1959 E.W. ENTHOVEN [1472], geb. ca.
1932.
6. Catharina KRUIT [1473], geb. Leiden 7-8-1931, tr. [512] Amsterdam 3-8-1949 J. van VEEN [1474], geb. ca. 1929.
7. Andries KRUIT [1482], geb. Leiden 24-10-1932, volgt Xz.
8. Hendrika KRUIT [1475], geb. Leiden 6-9-1934, tr. [513] Amsterdam 21-5-1955 J.J. van BURIK [1476], geb. ca.
1932.
9. Wouter KRUIT [1477], geb. Leiden 16-9-1935, tr. [514] Amsterdam 6-12-1958 W.M. TAKKEN [1478], geb. ca. 1937.
10. Willem Frederik KRUIT [1479], geb. Leiden 16-10-1938, volgt Xaa.
11. Marinus KRUIT [1481], geb. Amsterdam 25-7-1942, tr. [802] Amsterdam 11-9-1964 C. HOEVEN [2650], geb. ca.
1944

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven
Xz.

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 26 van 35
5-05-2005

Andries KRUIT [1482] (zn. van IXak), geb. Leiden 24-10-1932, huismeester, overl. Amsterdam 17-3-1995, tr. [516]
Amsterdam 5-10-1957 Teuntje SPUIJBROEK [1483], geb. Sprang Capelle 18-6-1931, dr. van Johannes SPUYBROEK
[2660] en Johanna KORSTEN [2661].
Uit dit huwelijk:
1. Ellen Sylvia KRUIT [2662], geb. Amsterdam 5-4-1958, tr. [807] Amsterdam 4-3-1983 Tommy MEYER [2663], geb.
Amsterdam 10-4-1953.
2. Michel KRUIT [2664], geb. Amsterdam 22-4-1966.

Xaa. Willem Frederik KRUIT [1479] (zn. van IXak), geb. Leiden 16-10-1938, overl. Leiden 13-4-1986, tr. [515] Amsterdam
20-8-1960 E. BAREND [1480], geb. ca. 1940.
Uit dit huwelijk:
1. Martin KRUIT [2689], geb. Alkmaar 24-1-1967.
IXal. Johanna Maria KRUIT [400] (dr. van VIIIp), geb. Leiden 29-3-1906, overl. Leiden 17-11-1979, tr. [184] Leiden
29-9-1926 Pieter BOL [727], geb. Leiden 15-11-1902, melkhandelaar, overl. Leiden 3-12-1970, zn. van Maarten BOL
[2402] en Elisabeth KRET [2403].
Uit dit huwelijk:
1. Maarten BOL [1238], geb. ca. 1927.
2. Jannie BOL [1239], geb. ca. 1929.
3. Pieter BOL [1240], geb. ca. 1931.
IXam. Willem KRUIT [408] (zn. van VIIIp), geb. Leiden 26-3-1909, expeditiechef, overl. Leiden 11-4-1980, tr.(1) [120]
Leiden 3-9-1930 Alida CRAMA [409], geb. Leiden 24-12-1904, overl. Alkmaar 25-5-1977, dr. van Hendrik CRAMA
[2258] en Johanna NIEVAART [2259].
Uit dit huwelijk:
1. Willem KRUIT [490], geb. Leiden 28-1-1931, overl. Leiden 1-2-1931.
2. Johanna Catharina KRUIT [493], geb. Leiden 26-4-1932, volgt Xab.
3. Willy Josephina KRUIT [508], geb. Leiden 3-12-1937, tr. [213] W.J. de REUS [780], geb. ca. 1935.
4. Willem Freddy KRUIT [519], geb. Leiden 19-4-1940.
Willem KRUIT, tr.(2) [121] Leiden 9-10-1946 Wilhelmina Maria MIOCH [410], geb. Leiden 30-12-1913, dr. van Jacobus
MIOCH [2567] en Gerritje LOMAN [2568].
Xab. Johanna Catharina KRUIT [493] (dr. van IXam), geb. Leiden 26-4-1932, tr. [208] Leiden 28-3-1951 Dirk SCHOUTEN
[769], geb. Amersfoort 24-10-1930.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Wilhelmina SCHOUTEN [770], geb. 24-6-1953.
2. Willem Freddy SCHOUTEN [771], geb. 22-1-1958.
3. Lambertus Dirk SCHOUTEN [772], geb. 17-12-1959.
4. Richard Johannes SCHOUTEN [773], geb. 6-2-1965.
VIIj. Hermanus KRUIT [153] (zn. van VIe), geb. Leiden 7-4-1827, melkverkoper, overl. Leiden 10-2-1865, ondertr./tr.
[54] Leiden 1/13-2-1850 Adriana Maria KWESTROO [154], geb. Leiden 13-7-1826, winkelierster, overl. Leiden
21-5-1889, dr. van Simon KWESTRO [1114] en Margaretha VERLINDT [1115].
Uit dit huwelijk:
1. Abraham KRUIT [177], geb. Leiden 26-7-1850, volgt VIIIq.
2. Margaretha KRUIT [184], geb. Leiden 14-4-1852, overl. Scheveningen 29-9-1905.
3. Simon KRUIT [193], geb. Leiden 4-6-1854, overl. Leiden 31-1-1856.
4. Maria Johanna KRUIT [200], geb. Leiden 13-4-1856, overl. Leiden 16-6-1856.
5. Johanna Maria KRUIT [202], geb. Leiden 11-5-1857, overl. Leiden 8-9-1857.
6. Simon KRUIT [205], geb. Leiden 15-4-1858, overl. Leiden 3-6-1858.
7. Adriana Maria Johanna KRUIT [208], geb. Leiden 24-4-1859, overl. Leiden 1-8-1859.
8. Jacobus KRUIT [215], geb. Leiden 15-4-1861, overl. Leiden 25-9-1861.
9. Johanna Maria KRUIT [218], geb. Leiden 3-6-1862, overl. Leiden 3-7-1862.
10. Hermanus KRUIT [223], geb. Leiden 5-7-1863, overl. Leiden 20-9-1863.
11. Hendrik KRUIT [227], geb. Leiden 31-7-1864, overl. Leiden 19-11-1864.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 27 van 35
5-05-2005

VIIIq. Abraham KRUIT [177] (zn. van VIIj), geb. Leiden 26-7-1850, biersteker, overl. Leiden 29-7-1885, ondertr./tr. [60]
Leiden 26-4/8-5-1878 Catharina JASPERSE [178], geb. Leiden 28-3-1851, overl. Leiden 2-9-1939, dr. van Isaac
JASPERSE [1124] en Alida van WOUW [1125].
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind KRUIT [1693], geb. Leiden 9-7-1880, overl. Leiden 9-7-1880.
2. Izak KRUIT [279], geb. Leiden 12-8-1881, boekbinder, overl. Leiden 21-3-1906.
VIIk. Simon KRUIT [155] (zn. van VIe), geb. Leiden 9-9-1829, wolscheider, overl. Leiden 29-5-1909, ondertr./tr. [55]
Leiden 17/29-9-1852 Catharina RANSELAAR [156], geb. Leiden 15-4-1830, breister, overl. Leiden 21-11-1885, dr. van
Jan van RANSELAAR [1116], opperman, en Maria Catharina CEDRON [1117].
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina KRUIT [186], geb. Leiden 12-1-1853, volgt VIIIr.
2. Jansje KRUIT [192], geb. Leiden 18-1-1854, overl. Leiden 25-11-1914.
3. Catharina KRUIT [195], geb. Leiden 17-3-1856, overl. Leiden 7-10-1859.
4. Johannes KRUIT [204], geb. Leiden 8-4-1858, overl. Leiden 25-5-1858.
5. Abraham KRUIT [209], geb. Leiden 8-7-1859, volgt VIIIs.
6. Johannes KRUIT [216], geb. Leiden 28-3-1862, overl. Leiden 28-8-1862.
7. Catharina KRUIT [225], geb. Leiden 13-1-1864, overl. Leiden 11-1-1867.
8. Lena Alida KRUIT [230], geb. Leiden 27-4-1866, overl. Leiden 23-2-1914.
9. Catharina KRUIT [236], geb. Leiden 13-4-1868, overl. Leiden 1-4-1869.
10. Catharina KRUIT [244], geb. Leiden 15-8-1870, overl. Leiden 14-11-1870.
11. Jacoba KRUIT [245], geb. Leiden 15-8-1870, overl. Leiden 18-12-1870.
12. Catharina KRUIT [249], geb. Leiden 2-4-1872, overl. Leiden 17-7-1872.
VIIIr. Maria Catharina KRUIT [186] (dr. van VIIk), geb. Leiden 12-1-1853, fabriekwerkster, overl. Leiden 9-12-1898,
ondertr./tr. [251] Leiden 18/30-1-1884 Johan JANSE [851], geb. Zaltbommel 27-1-1851, fabriekwerker, schipper,
overl. Leiden 9-7-1916, zn. van Jan JANSE [1791] en Geertruida Catharina JANSEN [1792].
Uit dit huwelijk:
1. Catharina KRUIT [268], geb. Leiden 13-1-1879.
2. Levenloos kind KRUIT [1692], geb. Leiden 11-4-1882, overl. Leiden 11-4-1882.
3. Jan KRUIT [288], geb. Leiden 4-7-1883.
VIIIs. Abraham KRUIT [209] (zn. van VIIk), geb. Leiden 8-7-1859, fabrieksarbeider, overl. Leiden 4-3-1945, ondertr./tr.
[67] Leiden 8/20-12-1882 Jacoba van POLANEN [210], geb. Leiden 2-6-1860, overl. Leiden 23-2-1943, dr. van
Adrianus van POLANEN [1138] en Hendrica van den DOP [1139].
Uit dit huwelijk:
1. Catharina KRUIT [285], geb. Leiden 17-4-1883, overl. Den Haag 29-9-1975, tr. [407] Leiden 26-11-1902 Willem
Frederik LAMAN [1184], geb. Leiden 25-10-1882, overl. Den Haag 4-9-1960, zn. van Johannes Jacobus LAMAN
[1814], warmoezier, en Jacoba CHARITÉ [1815].
2. Abraham KRUIT [290], geb. Leiden 29-11-1884, volgt IXan.
3. Hendrika KRUIT [298], geb. Leiden 16-12-1885, volgt IXao.
4. Jansje KRUIT [308], geb. Leiden 3-1-1888, overl. Leiden 11-2-1980, tr. [269] Leiden 30-6-1909 Johannes van ES
[877], geb. Leiden 9-12-1887, straatmaker, overl. Leiden 1-6-1986, zn. van Lambertus van ES [1408] en Jaan
GORDIJN [1409].
5. Adrianus KRUIT [321], geb. Leiden 24-10-1890, volgt IXap.
6. Simon KRUIT [337], geb. Leiden 29-1-1893, volgt IXaq.
7. Pieter KRUIT [344], geb. Leiden 18-4-1895, volgt IXar.
8. Lena Alida KRUIT [355], geb. Leiden 13-9-1897, overl. Leiden 16-11-1897.
9. Leendert KRUIT [358], geb. Leiden 18-9-1898, volgt IXas.
10. Jacoba KRUIT [381], geb. Leiden 22-1-1902, overl./begr. Leiden/Den Haag 1/6-2-1979, tr. [179] Leiden 2-7-1930
Paulus PIKAAR [716], geb. Leiden 16-3-1903, aut.lasser, overl. Leiderdorp 13-9-1991, zn. van Paulus PIKAAR
[311], grondwerker, en Margrietha RUITENBEEK [373].
11. Nicolaas KRUIT [394], geb. Leiden 30-1-1905, overl. Leiden 5-2-1905.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 28 van 35
5-05-2005

IXan. Abraham KRUIT [290] (zn. van VIIIs), geb. Leiden 29-11-1884, overl. Den Haag 4-6-1968, tr.(1) [86] Leiden
19-5-1905 Geertruida KLING [291], geb. Leiden 10-1-1889, dr. van Petrus Hendricus KLING [1185] en Apolonia van
DUUREN [1186].
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba KRUIT [414], geb. Den Haag 25-2-1910, overl. Leiden 13-12-1998, tr. [817] Leiden 13-7-1932 Jan VLUG
[2688], geb. Nieuwer Amstel 10-5-1908, overl. Leiden 8-12-1983.
2. Petrus Henricus KRUIT [419], geb. Den Haag 13-12-1911, volgt Xac.
3. Catharina KRUIT [426], geb. Rotterdam 20-3-1914, overl. Leiderdorp 25-3-1994, tr. [804] Leiden 28-4-1937
Abraham ZITMAN [2654], geb. Leiden 15-3-1914.
4. Abraham KRUIT [433], geb. Leiden 7-10-1915.
5. Arie KRUIT [483], geb. Den Haag 6-12-1926.
Abraham KRUIT, tr.(2) [87] Den Haag 10-10-1928 Willemina Hendrika REITH [292], geb. Den Haag 27-10-1890, overl.
Den Haag 17-11-1969, dr. van Valentijn Johannes Dirk REITH [2375] en Willemina Hendrika BRUINS [718].
Xac. Petrus Henricus KRUIT [419] (zn. van IXan), geb. Den Haag 13-12-1911, overl. Leiderdorp 8-6-2001, tr. [615]
Leiden 27-5-1936 Jacoba GLASBERGEN [1927], geb. Leiden 17-4-1917, dr. van Jacob GLASBERGEN [2555] en
Jacoba van der KLIS [2556].
Uit dit huwelijk:
1. Jacob KRUIT [2707], geb. Leiden 21-9-1942.
2. Robert KRUIT [2708], geb. Leiden 6-8-1947.
IXao. Hendrika KRUIT [298] (dr. van VIIIs), geb. Leiden 16-12-1885, overl. Leiden 22-5-1982, tr. [266] Leiden 24-6-1908
Petrus van ES [869], geb. Leiden 25-3-1885, overl. Leiden 2-8-1975, zn. van Lambertus van ES [1408] en Jaan
GORDIJN [1409].
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus van ES [870], geb. Leiden 26-2-1909.
2. Petrus van ES [871], geb. Leiden 18-9-1910.
3. Hendrika van ES [872], geb. Leiden 17-9-1911.
4. Jaantje van ES [873], geb. Leiden 2-2-1916.
5. Jansje van ES [874], geb. Leiden 15-5-1919.
IXap. Adrianus KRUIT [321] (zn. van VIIIs), geb. Leiden 24-10-1890, kraandrijver, overl. Leiden 31-10-1953, tr.(1) [95]
Leiden 29-12-1915 Francoise Maria Bernadette van der TUIN [322], geb. Leiden 26-8-1896, overl. Leiden 22-11-1927,
dr. van Barend van der TUIN [1410] en Josephina Berradina BLOKHUIZEN [1411].
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba KRUIT [438], geb. Leiden 26-2-1917, tr. [199] Leiden 5-2-1947 Cornelis G. BREEDT BRUYN [754], geb. ca.
1915.
2. Barend KRUIT [444], geb. Leiden 4-1-1919, volgt Xad.
3. Abraham KRUIT [449], geb. Leiden 11-5-1920, volgt Xae.
4. Adrianus KRUIT [458], geb. Leiden 12-9-1922, volgt Xaf.
5. Franciscus KRUIT [474], geb. Leiden 24-8-1925, overl. Leiden 26-4-1926.
Adrianus KRUIT, tr.(2) [96] Leiden 22-7-1936 Krina Cornelia STEKETEE [323], geb. Yerseke 9-11-1904, dr. van
Adriaan STEKETEE [787] en Maria POLDERMAN [823].
Xad. Barend KRUIT [444] (zn. van IXap), geb. Leiden 4-1-1919, tr. [129] Leiden 30-7-1942 Maria van der STARRE [445],
geb. Leiden 10-7-1922.
Uit dit huwelijk:
1. Francoise Maria Bernadette KRUIT [537], geb. Leiden 4-4-1947, volgt XIz.
2. Hendrik KRUIT [551], geb. Leiden 9-10-1951, volgt XIaa.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 29 van 35
5-05-2005

XIz. Francoise Maria Bernadette KRUIT [537] (dr. van Xad), geb. Leiden 4-4-1947, tr. [225] Leiden 11-3-1970 Boudewijn
MERBIS [808], geb. Leiden 19-10-1945.
Uit dit huwelijk:
1. Ilse Suzanne MERBIS [809], geb. 30-4-1974.
2. Saskia Daniëlle MERBIS [810], geb. 27-9-1977.
XIaa. Hendrik KRUIT [551] (zn. van Xad), geb. Leiden 9-10-1951, ambtenaar GAK, tr. [159] Noordwijk 10-6-1977
Margaretha Joanna Corn. D. van WENT [552], geb. Sassenheim 28-2-1956, dr. van Theodorus Adrianus Jeroen van
WENT [1310] en Petronella Theodora Maria VESTERS [1311].
Uit dit huwelijk:
1. Ester KRUIT [615], geb. Leiden 10-10-1981.
2. Judith KRUIT [617], geb. Leiden 9-2-1983.
Xae. Abraham KRUIT [449] (zn. van IXap), geb. Leiden 11-5-1920, tr. [131] Leiden 30-6-1948 Johanna MULDER [450],
geb. Leiden 15-5-1923.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha KRUIT [1261], geb. Leiden 16-4-1949, tr. [436] ? OUWERKERK [1262], geb. ca. 1947.
2. Krina Kornelia KRUIT [1263], geb. Leiden 18-8-1953, tr. [437] ? LEFEBRE [1264], geb. ca. 1951.
3. Wilhelmus Johannes KRUIT [1265], geb. Leiden 29-12-1958.
4. Johanna KRUIT [1266], geb. Leiden 28-2-1963.
Xaf. Adrianus KRUIT [458] (zn. van IXap), geb. Leiden 12-9-1922, overl. Leiden 17-8-1999, tr. [135] Leiden 18-2-1948
Cornelia Maria de BOER [459], geb. Leiden 28-12-1924.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Maria KRUIT [2690], geb. Leiden 24-12-1962, tr. [825] Willem SJAARDEMA [2706], geb. ca. 1960.
IXaq. Simon KRUIT [337] (zn. van VIIIs), geb. Leiden 29-1-1893, overl. Leiden 22-4-1956, tr. [100] Leiden 14-4-1915
Maria de FEY [338], geb. Leiden 22-12-1894, overl. Leiden 26-1-1959, dr. van Isaäc de FEY [1200] en Maria MELET
[1201].
Uit dit huwelijk:
1. Abraham KRUIT [431], geb. Leiden 2-10-1915, volgt Xag.
Xag. Abraham KRUIT [431] (zn. van IXaq), geb. Leiden 2-10-1915, overl. Leiden 6-6-2000, tr. [125] Leiden 29-5-1946
Maria Elizabeth MOLENKAMP [432], geb. Oegstgeest 26-2-1919, overl. Leiden 21-12-1997.
Uit dit huwelijk:
1. Simon KRUIT [1250], geb. Leiden 12-6-1947.
2. Robert Abraham KRUIT [1251], geb. Leiden 18-2-1954, volgt XIab.
3. Izaak Rudolf KRUIT [1252], geb. Leiden 3-6-1956, volgt XIac.
4. Pieter Adrianus KRUIT [1253], geb. Leiden 24-6-1958.
XIab. Robert Abraham KRUIT [1251] (zn. van Xag), geb. Leiden 18-2-1954, tr. [164] Leiden 17-5-1983 Maria Jacoba
REMMERSWAAL [564], geb. Den Haag 17-8-1947, dr. van Gerardus Cornelis Wijnandus REMMERSWAAL [2562] en
Anna Maria van MALSUM [2563].
Uit dit huwelijk:
1. Danny KRUIT [2561], geb. Leiden 7-11-1983.
XIac. Izaak Rudolf KRUIT [1252] (zn. van Xag), geb. Leiden 3-6-1956, tr. [819] NN NN [2694], geb. ca. 1958.
Uit dit huwelijk:
1. Bertram KRUIT [2695], geb. Leiden ca. 1981.
2. Izaak KRUIT [2696], geb. Leiden ca. 1983.
3. Peter KRUIT [2697], geb. Leiden ca. 1984.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 30 van 35
5-05-2005

IXar. Pieter KRUIT [344] (zn. van VIIIs), geb. Leiden 18-4-1895, overl. Leiden 23-2-1955, tr. [102] Leiden 23-3-1921
Hendrika Geertruida LEPELAAR [345], geb. Leiden 20-6-1899, dr. van Johannes LEPELAAR [1204] en Adriana van der
NAT [1205].
Uit dit huwelijk:
1. Pieter KRUIT [481], geb. Leiden 10-8-1926, volgt Xah.
Xah. Pieter KRUIT [481] (zn. van IXar), geb. Leiden 10-8-1926, leraar Duits M.O., tr. [141] Avenhorn 21-12-1953
Johanna BLANKEN [482], geb. Avenhorn 18-4-1930, dr. van Jan BLANKEN [1275] en Jacoba MOL [1276].
Uit dit huwelijk:
1. Pieter-Jan KRUIT [566], geb. Leiden 2-2-1956, arts, tr. [165] Leidschendam 15-6-1984 Anna Maria Geertruida
WAAYER [567], geb. Leiden 15-4-1960.
2. Johannes KRUIT [573], geb. Leiden 25-11-1957.
IXas. Leendert KRUIT [358] (zn. van VIIIs), geb. Leiden 18-9-1898, overl. Leiderdorp 7-6-1976, tr.(1) [106] Leiden
6-12-1922 Eva Petronella ROBBERS [359], geb. Leiden 12-11-1897, overl. Leiden 10-12-1944, dr. van Frans ROBBERS
[1208] en Geertrui van WEESEL [1209].
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind KRUIT [1707], geb. Leiden 2-3-1926, overl. Leiden 2-3-1926.
2. Eva Petronella KRUIT [486], geb. Leiden 15-6-1927, volgt Xai.
3. Leendert KRUIT [488], geb. Leiden 21-1-1930, volgt Xaj.
4. Geertrui Jacoba KRUIT [510], geb. Leiden 9-7-1938, overl. Leiden 10-12-1944.
Leendert KRUIT, tr.(2) [107] Leiden 21-8-1946 Jacoba Pieternella KEEREWEER [360], geb. Leiden 18-12-1919, dr. van
Johannes KEEREWEER [1210] en Jacoba Petronella de HAAS [1211].
Uit dit huwelijk:
1. Yvonne KRUIT [538], geb. Leiden 19-6-1947, volgt Xak.
2. Franklin Arie Leendert KRUIT [568], geb. Leiden 23-3-1956, volgt Xal.
Xai. Eva Petronella KRUIT [486] (dr. van IXas), geb. Leiden 15-6-1927, overl. Alphen a/d Rijn 29-5-1984, tr. [205]
Leiden 29-9-1952 Arie van den BERG [764], geb. Leiden 23-7-1927, overl. Alphen a/d Rijn 7-11-1986.
Uit dit huwelijk:
1. Kunette van den BERG [1279], geb. ca. 1954.
2. Cees van den BERG [1280], geb. ca. 1956.
Xaj. Leendert KRUIT [488] (zn. van IXas), geb. Leiden 21-1-1930, overl. Wassenaar 18-3-2001, tr. [144] Wassenaar
14-9-1960 Maria Johanna Amelia van EGMOND [489], geb. Wassenaar 30-11-1939.
Uit dit huwelijk:
1. Leo Karel KRUIT [581], geb. Leiden 21-3-1961, tr. [168] M.G. SCHEPMAN [582], geb. ca. 1963.
2. Alfred Gerard Leendert KRUIT [586], geb. Leiden 25-8-1963.
Xak. Yvonne KRUIT [538] (dr. van IXas), geb. Leiden 19-6-1947, tr. [226] Leiden 10-11-1969 Johannes de GROOT [811],
geb. Leiden 21-2-1948.
Uit dit huwelijk:
1. Mark de GROOT [1303], geb. ca. 1973.
2. Evelien de GROOT [1304], geb. ca. 1975.
Xal. Franklin Arie Leendert KRUIT [568] (zn. van IXas), geb. Leiden 23-3-1956, tr. [166] Fransien KROESEMEIJER [569],
geb. ca. 1958.
Uit dit huwelijk:
1. Priscilla KRUIT [1318], geb. ca. 1981.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 31 van 35
5-05-2005

VIIl. Hendrik KRUYT [158] (zn. van VIe), geb. Leiden 13-3-1832, wever, overl. Scheveningen 23-10-1878, ondertr./tr.
[56] Leiden/Den Haag 5/16-6-1875 Jannetje Catharina BROUWER [159], geb. Leiden 28-11-1845, overl. Den Haag
31-3-1902, dr. van Jan BROUWER [1118] en Maria GORREE [1119].
Uit dit huwelijk:
1. Maria KRUIJT [267], geb. Den Haag 18-4-1878, overl. Den Haag 16-3-1951, tr. [731] Den Haag 11-6-1902 Cornelis
BEEKHUIZEN [2483], geb. Den Haag 23-11-1877, overl. Den Haag 9-4-1963, zn. van Dirk BEEKHUIZEN [116] en
Arendje van der ZWAN [2551].
VIIm. Willem Jacobus KRUIT [160] (zn. van VIe), geb. Leiden 24-8-1834, nettenbreier, oliehandelaar, overl. Scheveningen
20-3-1913, ondertr./tr. [57] Leiden 21-6/3-7-1867 Anna TESKE [161], geb. Leiden 23-7-1838, overl. Scheveningen
9-1-1892, dr. van Paulus TESKE [1120] en Maria BOSMA [1121].
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth KRUIT [237], geb. Leiden 9-5-1868, overl. Den Haag 6-12-1939.
2. Maria Geertruida KRUIT [238], geb. Leiden 9-5-1868, overl. Den Haag 15-2-1942, tr. [258] Den Haag 24-5-1893
Leendert de ZOETE [858], geb. Monster 4-3-1870, tuinman, overl. Den Haag 2-1-1935, zn. van Cornelis de ZOETE
[1148] en Elizabeth KOENE [1149].
3. Anna Wilhelmina Jacoba KRUIT [246], geb. Leiden 16-4-1871, overl. Leiden 20-5-1872.
4. Abraham KRUIT [254], geb. Leiden 20-3-1873, overl. Scheveningen 16-7-1875.
5. Willem KRUIT [256], geb. Scheveningen 30-12-1874, volgt VIIIt.
6. Hendrik KRUIT [264], geb. Scheveningen 21-3-1878, volgt VIIIu.
VIIIt. Willem KRUIT [256] (zn. van VIIm), geb. Scheveningen 30-12-1874, aardappelhandelaar, overl. Scheveningen
26-9-1953, tr. [75] Scheveningen 8-8-1900 Dirkje OVERDUIN [257], geb. Scheveningen 22-2-1877, overl. Den Haag
21-3-1951, dr. van Arie OVERDUIN [1158] en Dirkje de BEST [1159].
Uit dit huwelijk:
1. Willem Jacobus KRUIT [377], geb. Scheveningen 29-4-1901, overl. Den Haag 10-7-1989, tr. [114] Den Haag
6-2-1929 Adriana WESSEL [378], geb. Zoeterwoude 10-8-1902, overl. Den Haag 31-7-1989, dr. van Pieter G.
WESSEL [1231] en Ciska JONKER [1232].
2. Dirkje KRUIT [385], geb. Scheveningen 27-5-1902, volgt IXat.
3. Arie Johannes KRUIT [390], geb. Scheveningen 4-8-1903, overl. Scheveningen 22-8-1903.
4. Arie Johannes KRUIT [396], geb. Scheveningen 28-5-1905, volgt IXau.
5. Anna Maria Elisabeth KRUIT [402], geb. Scheveningen 6-7-1906, volgt IXav.
6. Margaretha KRUIT [407], geb. Scheveningen 19-10-1907, overl. Den Haag 18-8-1997.
7. Leuntje KRUIT [413], geb. Scheveningen 15-11-1909, overl. Scheveningen 20-2-1912.
8. Hendrik KRUIT [415], geb. Scheveningen 23-7-1911, volgt IXaw.
9. Leuntje KRUIT [422], geb. Scheveningen 6-11-1912, volgt IXax.
10. Jacobus Johannes Cornelis KRUIT [427], geb. Scheveningen 3-7-1914, volgt IXay.
11. Elisabeth KRUIT [434], geb. Scheveningen 6-12-1915, volgt IXaz.
12. Leendert KRUIT [439], geb. Scheveningen 31-3-1917, volgt IXba.
IXat. Dirkje KRUIT [385] (dr. van VIIIt), geb. Scheveningen 27-5-1902, overl. Den Haag 26-6-1987, tr. [180] Den Haag
26-7-1933 Ary de WERT [717], geb. Den Haag 2-2-1901, overl. Den Haag 24-5-1978, zn. van Jacob de WERT [2479] en
Janna BOOGERMANS [2480].
Uit dit huwelijk:
1. Janna de WERT [1236], geb. Den Haag 24-7-1935.
2. Willem de WERT [1237], geb. Den Haag 9-12-1937.
IXau. Arie Johannes KRUIT [396] (zn. van VIIIt), geb. Scheveningen 28-5-1905, overl. Heerlen 23-11-1967, tr. [117] Den
Haag 9-10-1929 Johanna Cornelia van der ZWAN [397], geb. Den Haag 15-12-1905, dr. van Gerrit van der ZWAN
[2481] en Chieltje de NIET [2482].
Uit dit huwelijk:
1. Willem KRUIT [494], geb. Heerlen 10-5-1932, volgt Xam.
2. Machteldje (Chieltje) KRUIT [514], geb. Heerlen 15-3-1939, volgt Xan.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 32 van 35
5-05-2005

Xam. Willem KRUIT [494] (zn. van IXau), geb. Heerlen 10-5-1932, monteur, overl. Hoensbroek 27-2-1978, tr. [145] Biak
Nw. Guinea 24-3-1960 Margaretha Cath. HOEKSTRA [495], geb. Amsterdam 17-10-1942, dr. van Louis HOEKSTRA
[1281] en Maria Gertrude VALKENBERG [1282].
Uit dit huwelijk:
1. Marianne Cornelia KRUIT [584], geb. Biak Nw. Guinea 28-3-1961, volgt XIad.
2. Yolanda KRUIT [592], geb. Heerlen 1-8-1963.
3. Michelle KRUIT [594], geb. Heerlen 18-11-1964.
4. Willem Joop KRUIT [596], geb. Heerlen 15-5-1966.
XIad. Marianne Cornelia KRUIT [584] (dr. van Xam), geb. Biak Nw. Guinea 28-3-1961, tr. [235] Heerlen 23-1-1985 Paul
WIERSMA [837], geb. 12-3-1959.
Uit dit huwelijk:
1. Ivo WIERSMA [1323], geb. 11-2-1987.
Xan. Machteldje (Chieltje) KRUIT [514] (dr. van IXau), geb. Heerlen 15-3-1939, tr. [216] John A. VISSER [785], geb.
1934.
Uit dit huwelijk:
1. Frank VISSER [1295], geb. 1972.
2. Marleen VISSER [1296], geb. 1975.
IXav. Anna Maria Elisabeth KRUIT [402] (dr. van VIIIt), geb. Scheveningen 6-7-1906, overl. Den Haag 1-12-1986, tr.
[187] Den Haag 21-2-1940 Johannes Leendert TOET [731], geb. Scheveningen 22-9-1908, overl. Den Haag 20-3-2001,
zn. van Krijn TOET [2642] en Grietje FIERET [2643].
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Joh. Maarten TOET [732], geb. ca. 1942.
2. Jan Leendert TOET [733], geb. 8-4-1945, tr. [586] H. van der WILK [1803], geb. 7-10-1955.
3. Krijn TOET [734], geb. Den Haag 29-7-1946, tr. [587] A.G.M. BELT [1804], geb. 7-2-1952.
IXaw. Hendrik KRUIT [415] (zn. van VIIIt), geb. Scheveningen 23-7-1911, kantoorbediende, overl. Den Haag 4-2-1971, tr.
[122] Den Haag 23-8-1933 Lena Agatha KNOESTER [416], geb. Den Haag 2-2-1911, overl. Den Haag 8-5-1989, dr. van
Gerard KNOESTER [2477], visser, en Klaartje ROOS [2478].
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje KRUIT [506], geb. Den Haag 29-4-1935, volgt Xao.
2. Klaartje (Carla) KRUIT [520], geb. Den Haag 17-11-1940, volgt Xap.
3. Hendrik KRUIT [535], geb. Den Haag 1-4-1947, volgt Xaq.
Xao. Dirkje KRUIT [506] (dr. van IXaw), geb. Den Haag 29-4-1935, tr. [211] G. JEURING [778], geb. ca. 1933.
Uit dit huwelijk:
1. Jan JEURING [1285], geb. ca. 1958.
2. Hendrik JEURING [1286], geb. ca. 1960.
3. Carla Helène JEURING [1287], geb. ca. 1962.
4. Gertje JEURING [1288], geb. ca. 1964.
5. Marissa JEURING [1289], geb. ca. 1966.
Xap. Klaartje (Carla) KRUIT [520] (dr. van IXaw), geb. Den Haag 17-11-1940, tr. [218] Den Haag 8-8-1970 Willem van
ZANEN [792], geb. 14-8-1937.
Uit dit huwelijk:
1. Raymond van ZANEN [793], geb. ca. 1962.
2. Barbara van ZANEN [794], geb. ca. 1964.
3. Maarten van ZANEN [795], geb. ca. 1966.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 33 van 35
5-05-2005

Xaq. Hendrik KRUIT [535] (zn. van IXaw), geb. Den Haag 1-4-1947, vertegenwoordiger, tr. [155] Den Haag 7-10-1970
Petronella VROLIJK [536], geb. Den Haag 15-4-1947, dr. van Pieter VROLIJK [2469] en Alida KNOESTER [2470].
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik KRUIT [601], geb. Den Haag 20-6-1974.
2. Jorg KRUIT [606], geb. Den Haag 25-9-1976.
3. Maritske KRUIT [613], geb. Den Haag 17-5-1980.
IXax. Leuntje KRUIT [422] (dr. van VIIIt), geb. Scheveningen 6-11-1912, overl./begr. Den Haag/Wassenaar 5/9-5-1992, tr.
[194] Den Haag 1-4-1936 Albert ROS [741], geb. Wassenaar 27-10-1911, overl. Wassenaar 28-10-1992.
Uit dit huwelijk:
1. Bertha ROS [743], geb. ca. 1936.
2. Albert J. ROS [742], geb. Den Haag 22-2-1939.
IXay. Jacobus Johannes Cornelis KRUIT [427] (zn. van VIIIt), geb. Scheveningen 3-7-1914, PTT beambte, overl. Den Haag
24-2-1997, tr. [124] Den Haag 29-10-1941 Maria Catharina HARTOGS [428], geb. Den Haag 18-8-1917, dr. van
Lambertus HARTOGS [2644] en Johanna Catharina Maria WITTE [2645].
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina KRUIT [531], geb. Den Haag 4-4-1946, volgt Xar.
2. Johanna Catharina Maria KRUIT [542], geb. Den Haag 14-9-1948, volgt Xas.
3. Jacoba Johanna Cornelia KRUIT [558], geb. Den Haag 8-3-1952, tr. [820] Monster 20-9-1991 A.J.M. DUINDAM
[2698], geb. ca. 1950.
Xar. Maria Catharina KRUIT [531] (dr. van IXay), geb. Den Haag 4-4-1946, tr. [223] Den Haag 26-11-1969 Cornelis van
der PLAS [800], geb. 24-11-1943.
Uit dit huwelijk:
1. Marion Hanna Alexandra van der PLAS [801], geb. 21-12-1970.
2. Corine Elisabeth Nicolette van der PLAS [802], geb. 21-12-1970.
3. Anja Maria Erika van der PLAS [803], geb. 21-12-1970.
4. Mariëlle Sylvia Leonie van der PLAS [804], geb. 19-11-1975.
Xas. Johanna Catharina Maria KRUIT [542] (dr. van IXay), geb. Den Haag 14-9-1948, tr. [228] Den Haag 17-6-1969 Peter
J. MOS [813], geb. 13-1-1947.
Uit dit huwelijk:
1. Marcel Alexander MOS [814], geb. 13-6-1971.
2. Susanne Annemarie MOS [815], geb. 30-4-1973.
IXaz. Elisabeth KRUIT [434] (dr. van VIIIt), geb. Scheveningen 6-12-1915, overl. Rijswijk 13-1-1979, tr. [197] Den Haag
8-1-1954 Cornelis BANKEMAN [751], geb. Den Haag 4-4-1913, overl. Den Haag 18-1-1977.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia BANKEMAN [1255], geb. ca. 1938.
2. Elisabeth Hannelore KRUIT [752], geb. 30-8-1945.
3. Frits BANKEMAN [1254], geb. Den Haag 25-12-1949.
IXba. Leendert KRUIT [439] (zn. van VIIIt), geb. Scheveningen 31-3-1917, techn.ambtenaar, tr. [127] Den Haag 23-4-1941
Carolina Johanna van der BEL [440], geb. Den Haag 11-3-1922, overl. Den Haag 29-8-1992, dr. van Louis Karel van
der BEL [1258] en Jantje de BOER [1259].
Uit dit huwelijk:
1. Leonard Louis Karel KRUIT [525], geb. Den Haag 21-3-1943, volgt Xat.
2. Willy Margaretha Carolina KRUIT [529], geb. Rijswijk 18-3-1945.
3. Petronella Louise Marianne KRUIT [534], geb. Den Haag 31-1-1947, volgt Xau.
4. Eleonore Paula Johanna KRUIT [544], geb. 's-Hertogenbosch 4-1-1950, volgt Xav.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 34 van 35
5-05-2005

Xat. Leonard Louis Karel KRUIT [525] (zn. van IXba), geb. Den Haag 21-3-1943, technisch hoofd ambtenaar, tr. [153] Den
Haag 19-9-1969 Johanna Nicolette KORING [526], geb. Den Haag 2-5-1944.
Uit dit huwelijk:
1. Denise Nicolette KRUIT [600], geb. Leidschendam 11-4-1973.
2. Anne Marie Caroline Clasina KRUIT [605], geb. Leidschendam 2-8-1976.
Xau. Petronella Louise Marianne KRUIT [534] (dr. van IXba), geb. Den Haag 31-1-1947, tr. [224] Den Haag 24-6-1968
Albert GRANDADAM [805], geb. 15-3-1945.
Uit dit huwelijk:
1. Monique GRANDADAM [806], geb. 8-4-1974.
2. Nicole GRANDADAM [807], geb. 21-2-1976.
Xav. Eleonore Paula Johanna KRUIT [544] (dr. van IXba), geb. 's-Hertogenbosch 4-1-1950, tr. [230] Leidschendam
9-9-1971 Pieter MOS [820], geb. 24-9-1934.
Uit dit huwelijk:
1. Maartje Louise MOS [821], geb. Den Haag 21-5-1974.
2. Pieter Filip Daniël MOS [822], geb. Den Haag 26-6-1976.
VIIIu. Hendrik KRUIT [264] (zn. van VIIm), geb. Scheveningen 21-3-1878, postambtenaar, overl. Westkapelle 20-6-1957, tr.
[79] Scheveningen 14-2-1906 Jantje RIJBROEK [265], geb. Rotterdam 17-2-1880, overl. Westkapelle 13-6-1960, dr.
van Johannes RIJBROEK [1166] en Jantje VELDHUIS [1167].
Uit dit huwelijk:
1. Anna KRUIT [403], geb. Den Haag 8-11-1906, overl. Domburg 21-12-1986, tr. [188] Alphen a/d Rijn 29-12-1932
Willem OOSTHOEK [735], geb. Vrijenban 22-6-1909, dominee, zn. van Dirk Pieter OOSTHOEK [2549], veehouder,
en Alida POOT [2550].
2. Johannes KRUIT [424], geb. Rheden 8-12-1913, volgt IXbb.
IXbb. Johannes KRUIT [424] (zn. van VIIIu), geb. Rheden 8-12-1913, boekhandelaar, overl. Valkenisse 25-2-1970, tr.
[123] Zoutelande 28-4-1937 Alida van VLIET [425], geb. Alphen a/d Rijn 26-8-1913, overl. Valkenisse 10-10-1981,
dr. van Nicolaas van VLIET [2585] en Anna van VLIET [2586].
Uit dit huwelijk:
1. Jantine KRUIT [513], geb. Zoutelande 15-8-1938, volgt Xaw.
2. Johanna Anna KRUIT [518], geb. Zoutelande 14-12-1939, volgt Xax.
3. Petronella Jacoba KRUIT [521], geb. Zoutelande 11-2-1941, tr. [219] M. van SLUIS [796], geb. ca. 1939.
4. Anna KRUIT [524], geb. Zoutelande 24-12-1942, tr. [220] H. ERBRINK [797], geb. 11-3-1940.
5. Irene Evangeline KRUIT [528], geb. Zoutelande 3-10-1944, tr. [221] Middelburg 30-12-1968 Adolf Albert
Johannes NOOITGEDACHT [798], geb. Sneek 19-6-1939.
6. Margaretha KRUIT [530], geb. Zoutelande 15-11-1945, tr. [222] H.J. ZWIERINGA [799], geb. ca. 1943.
7. Hendrik KRUIT [532], geb. Zoutelande 17-1-1947, volgt Xay.
8. Alice Theodora KRUIT [541], geb. Zoutelande 11-1-1948, overl. Utrecht 29-10-1992, tr. [227] Middelburg
1-12-1971 Johannes P. le DUC [812], geb. Vlissingen 11-12-1945.
9. Eveline Josephine KRUIT [543], geb. Zoutelande 13-12-1949, volgt Xaz.
10. Nicolaas KRUIT [545], geb. Zoutelande 25-1-1951, volgt Xba.
11. Johannes KRUIT [556], geb. Zoutelande 26-1-1952, volgt Xbb.
Xaw. Jantine KRUIT [513] (dr. van IXbb), geb. Zoutelande 15-8-1938, overl. Beverwijk 1-10-1993, tr. [215] Zoutelande
12-10-1960 F. SLUIS [784], geb. 7-11-1931.
Uit dit huwelijk:
1. Dolf Walter SLUIS [1292], geb. 7-3-1961.
2. Esther Mirjam SLUIS [1293], geb. 14-8-1962.
3. Robert John Edward SLUIS [1294], geb. 8-12-1969.

1

GENEALOGIE
van

J. & J.Kruit
Bilthoven

Jacob Heyndricksz CRUYT
Geboren 17-08-1645

Blad 35 van 35
5-05-2005

Xax. Johanna Anna KRUIT [518] (dr. van IXbb), geb. Zoutelande 14-12-1939, dichteres, tr. [217] Valkenisse 21-9-1962
H.W. BARENTSEN [791], geb. Biggekerke 29-1-1940.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia BARENTSEN [1299], geb. 2-10-1962.
2. Hendrik Willem BARENTSEN [1300], geb. 13-10-1965.
Xay. Hendrik KRUIT [532] (zn. van IXbb), geb. Zoutelande 17-1-1947, journalist, overl. Almere 19-6-2003, tr. [154]
Middelburg 11-10-1968 Catharina MALJERS [533], geb. Middelburg 24-12-1946, dr. van Piet MALJERS [2701] en
Zoetje van de BROEKE [2702].
Uit dit huwelijk:
1. Miranda KRUIT [2564], geb. Middelburg 30-4-1969.
2. Debby KRUIT [2565], geb. Goes 15-4-1972.
Xaz. Eveline Josephine KRUIT [543] (dr. van IXbb), geb. Zoutelande 13-12-1949, tr. [229] Middelburg 28-9-1973 R.
REMREV [816], geb. Djakarta 28-3-1948.
Uit dit huwelijk:
1. Nathalie Agnes REMREV [817], geb. Middelburg 23-12-1974.
2. Gustaaf Eduard REMREV [818], geb. Zoutelande 28-5-1978.
3. Donna Nancy REMREV [819], geb. Zoutelande 25-10-1984.
Xba. Nicolaas KRUIT [545] (zn. van IXbb), geb. Zoutelande 25-1-1951, tr. [156] Middelburg 31-10-1973 Anne Marie de
ROOY [546], geb. Middelburg 17-4-1952, dr. van Dominicus Cornelis de ROOIJ [2699] en Emilia Maria Dorothea le
POUTRÉ [2700].
Uit dit huwelijk:
1. Tim Dominicus KRUIT [1306], geb. Middelburg 29-5-1976.
2. Bianca KRUIT [1307], geb. Middelburg 26-7-1982.
Xbb. Johannes KRUIT [556] (zn. van IXbb), geb. Zoutelande 26-1-1952, tr. [161] Valkenisse 29-12-1978 Ria EFDé [557],
geb. Vlissingen 29-7-1959.
Uit dit huwelijk:
1. Marietje Sietske KRUIT [1312], geb. Vlissingen 14-12-1979.
2. Femke KRUIT [1313], geb. Vlissingen 12-4-1985.
VIIn. Dorothea KRUIT [165] (dr. van VIe), geb. Leiden 18-10-1839, overl. Leiden 13-10-1879, ondertr./tr. [379] Leiden
3/15-8-1860 Izak TESKE [1123], geb. Leiden 27-12-1835, smid, overl. Leiden 1-10-1912, zn. van Paulus TESKE [1779]
en Geertruy Maria BOSMAN [1780].
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea TESKE [1499], geb. Leiden 13-7-1876.
IIb. Johannes KRUYT [70] (zn. van I), ged. Leiden (Mare kerk) 15-10-1673, witwerker, begr. Leiden (Bolwerk) 24-5-1727,
ondertr. [36] Leiden 27-10-1696 Elisabeth CARPENTIER [71], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 17-2-1665, begr. Leiden
14-6-1726, dr. van Jan KARPENTIER [1077] en Trijntje GERRITS [1078].
Uit dit huwelijk:
1. Helena KRUYT [710], ged. Leiden (Mare kerk) 14-4-1697.
2. Catharina KRUYD [711], ged. Leiden (Mare kerk) 9-7-1698.
3. Helena KRUYT [76], ged. Leiden (Pieterskerk) 28-9-1701.
4. Catharina KRUYT [77], ged. Leiden (Hooglandse kerk) 26-8-1703.

Einde

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful