You are on page 1of 1

PROMOSI i-Series: i BELI, i JIMAT, i DAPAT

Perihal Promosi Tempoh promosi : Jenis promosi : 1 Februari 2012 hingga 29 Februari 2012 Setiap pembelian produk i-Series sebanyak 100g akan diganjarkan baucar tunai RM 100.00

1) Baucar Tunai: RM100 Setiap pembelian sebarang produk i-Series sebanyak 100g dalam satu invois akan diganjarkan dengan satu (1) keping baucar tunai bernilai RM100.00

Terma & Syarat 1) Promosi ini dibuka kepada semua pelanggan Public Gold. 2) Ganjaran di atas hanya sah untuk pembelian yang diselesaikan pembayarannya. 3) Promosi ini TIDAK termasuk pembelian melalui Ansuran Bulanan (Easy Payment Purchase-EPP). 4) Pembelian harus dibuat dalam tempoh promosi yang ternyata di atas. (Ikut tarikh ternyata dalam invois) 5) Syarikat berhak untuk menggunakan, mencetak atau memaparkan nama, butir-butir dan gambar semua Pemenang promosi ini untuk tujuan pengiklanan dan semua bentuk publisiti dari masa ke semasa tanpa sebarang notis/pengumunan terlebih awal kepada individu berkenaan. 6) Pihak pengurusan Public Gold berhak, mengubah suai, memotong atau menambah terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terdahulu.

Sebarang makluman/ pertanyaan: Sila hubungi cawangan Public Gold yang terdekat atau layari laman web kami www.publicgold.com.my / Facebook (Public Gold International Berhad).