RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tingkatan Bil.

Pelajar Tarikh Hari Masa Matapelajaran Topik Subtopik :2 : : 2/4/2013 : Selasa : : Matematik : Ungkapan Algebra II : 3.2 Pendaraban dan Pembahagian Dua atau Lebih Sebutan

Objektif Pembelajaran Diakhir pembelajaran, pelajar akan dapat melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian dua atau lebih sebutan.

Hasil Pembelajaran Diakhir sesi pembelajaran, pelajar akan dapat: 1. Menentukan hasil darab dua sebutan algebra. 2. Menentukan hasil bahagi dua sebutan algebra.

Pengetahuan Sedia Ada 1. Mengenalpasti pemboleh ubah dalam sebutan algebra. 2. Mengenalpasti sebutan algebra dalam dua atau lebih pemboleh ubah sebagai hasil darab pemboleh ubah tersebut dengan suatu nombor.

Kertas majung 4. Mengenalpasti pekali dalam sebutan algebra yang diberi.3. Fokus 5. 4. Papan putih 2. Keberanian 3. Manila kad . Yakin diri 2. Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan algebra yang diberi. Mengenalpasti sebutan algebra serupa dan tak serupa. 5. Nilai-nilai M urni 1. Sentiasa mencuba 4. Sikap ingin tahu yang mendalam Alat Bantu Mengajar 1. Pen marker 3.

Set Induksi (5 minit) Pengenalan kepada tajuk. Guru menunjukkan satu kadbod berbentuk segi empat tepat yang 1. Guru bertanya kepada pelajar apakah pembolehubah. 2. ditandakan dan pada datang ke hadapan dan memadankan jawapan bagi setiap soalan. Pelajar mendengar penerangan daripada guru. 1. Aktiviti 1 (30 minit) Hasil darab dua sebutan algebra. 2.Tulis sebagai hasil darab faktor. 2. 1.Aktiviti Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pe mbelajaran Guru Pelajar 1. dan pekali. . Guru mengajak pelajar mengingat semula pengajaran ungkapan algebra. Pelajar yang dipilih Cara-cara mendarab dua sebutan algebra: . Pelajar memberi respon kepada pertanyaan guru. kedua-dua sisi. Pelajar mendengar penerangan daripada guru.

4.3 ×2 =3× ×2× =3 ×2× × . 3. Guru menampal beberapa soalan beserta jawapan di papan putih. Guru menunjukkan satu lagi kadboad berbentuk segi empat tepat. 5. Guru memanggil beberapa pelajar untuk . Guru bertanya kepada murid apakah luas bagi segi empat tepat tersebut ( ) dalam ungkapan dan . dan meminta pelajar menyatakan luas bagi kedua-dua kadbod (2 × =2 ) tersebut.Susun semula =6× =6 2.

Guru membincangkan jawapan yang telah pelajar padankan. . Guru menerangkan cara membahagi dua sebutan algebra.memadankan jawapan bagi setiap soalan. . Guru memilih pelajar secara rawak untuk mencabut sampul yang berisi soalan berkenaan pembahagian algebra dan meminta pelajar tersebut menyelesaikannya di hadapan. 2. Kaedah me motong . 1. 1. Pelajar mendengar penerangan daripada guru.tulis pembahagian dua sebutan algebra sebagai satu pecahan. Aktiviti 2 (20 minit) Hasil bahagi dua sebutan algebra.Potong anu yang sama pada pengangka dan penyebut. 6. 2. Pelajar yang terpilih bergerak kehadapan untuk menjawab soalan berkenaan pembahagian algebra.

(Lampiran 1) 2.Aktiviti 3 (20 minit) Speed Quiz 1. 5 Pelajar terawal dengan jawapan yang betul akan mendapat hadiah. Penutup (5 minit) Rumusan dan Penegasan 1. 2. 1. 3. . Pelajar yang telah selesai menjawab menghantar kertas jawapan kepada guru. 2. Pelajar mendengar rumusan daripada guru dan bertanya sekiranya mereka ada masalah. 1. Guru menyerahkan handout yang mengandungi latihan berkenaan subtopik ini. Guru membuat rumusan keseluruhan tentang tajuk. Guru menyuruh pelajar membuat latihan yang terdapat dalam buku teks. Guru memberikan masa selama 10 minit untuk menyelesaikan. Pelajar menjawab soalan latihan dalam masa yang diberi.

Guru mengingatkan pelajar untuk mengulangkaji pelajaran untuk kelas yang seterusnya. Refleksi .3.

Lampiran 1 1) −8 × − 2) Berikan jumlah luas bagi 5 segi empat yang sama bagi rajah diatas. 3) .

5) 4 ℎ × (3 ℎ ÷ 6 ℎ ) .× 4) Permudahkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.