BIBLIOGRAFI Abdullah Bin Ayub, Cara Pemerintahan Tanah Melayu 1957-1963, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka, 1978 Barbara Watson Andaya & Leonald Y. Andaya, A History Of Malaysia, London; The Macmillan press Ltd,1982. Barbara Watson Andaya & Leonold Y. Andaya, (Terj.) Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur: Macmillan Publishers (M) Sdn. Bhd,1983. Ibrahim Mahmood, Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu,Kuala Lumpur: Pustaka Antara,1981. Khong Kim Hoong, British Rule The Struggle Indenpendence Malaya 19451957,Petaling Jaya: Strategic Information Research Development 2003, 1984 Mohd Idris, et.al, Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara, Kuala Lumpur: Utusan Publication & distributors Sdn Bhd,1994. Mohd Salleh Abas,Prinsip Perlembagaan & Pemerintahan di Malaysia, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka,1997. Puteh Mohamed & Malik Munip, The Development of National Education System dalam Malaysia In History, Kuala Lumpur: Malayan Historical Society,1985. Ramlah Adam, Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu, Kuala Lumpur: Universiti

Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara. et.1994.1983.) Sejarah Malaysia. 297-298. Andaya.Jilid II. Tercabarnya Maruah Bangsa. Abdul Hamid.al. hlm. et.1982. [3]Abdullah Bin Ayub.Bhd. hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. British Rule The Struggle Indenpendence . 1998. 1993. penentangan daripada golongan konservatif Cina.Kuala Lumpur: Penerbitan Lajmeidah Sdn. Cara Pemerintahan Tanah Melayu 1957-1963. Abdul Hamid. 1981. hlm. penentangan dapat dilihat daripada beberapa bahagian iaitu penentangan daripada golongan radikal.Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.Untuk keterangan lanjut lihat Khong Kim Hoong. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka. Masyarakat Malaysia. Bhd. Shamsul Amri Baharudin.Masyarakat Malaysia & Alam Sosialnya. [5] Namun. Zuraina Majid. Zakiah Hanum Hj. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia. Kuala Lumpur: Macmillan Publishers (M) Sdn.1987.. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Zakiah Hanum Hj. 29 [4] Ibid.Malaya. penentangan daripada kaum minoriti serta penentangan keras yang merujuk kepada gabungan AMCJA dan PUTERA. [2] Mohd Idris. 1978. [1] Barbara Watson Andaya & Leonold Y.al. (Terj. dalam sudut yang lebih mendalam. 86-87. Hari Ini Dalam Sejarah.

[12] Majlis Mesyuarat Kerja Kerajaan terdiri daripada tujuh orang ahli rasmi termasuk tiga orang ex-efficio dan tujuh orang ahli tidak rasmi. The Macmillan press Ltd. Tercabarnya Maruah Bangsa..Malaya 1945-1957.. Andaya. 257. et.hlm 80.1982. hlm. [11] Jawatan Pesuruhjaya Tinggi Inggeris dipegang oleh Sir Edward Gent yang sebelum itu merupakan gabenor Malayan Union. Lihat juga Mohd Idris. Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara.1987. hlm. hlm.Petaling Jaya: Strategic Information Research Development 2003. Lihat juga Mohd Idris. [13] Abdullah Bin Ayub. A History Of Malaysia. [8] Ibid. [7] AMCJA atau dalam bahasa Melayu disebut “Majlis Bergerak Serentak Se Tanah Melayu” ditubuhkan di Singapura pada 7 Dicember 1946 yang terdiri daripada beberapa gabungan pertubuhan bukan keturunan Melayu yang diketuai oleh Tan Cheng Lock.al. [14] Ibid. [9] Ibid.Kuala Lumpur: Penerbitan Lajmeidah Sdn. 180. 149-172 [6]Zakiah Hanum. [10] Barbara Watson Andaya & Leonald Y.al. 1984. hlm. lihat Ibrahim Mahmood. et. 89. Untuk keterangan lanjut. Cara Pemerintahan Tanah Melayu 1957-1963.Bhd. 17. Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara. 89. [15] Ibid. hlm. London. . Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu.

Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara. .1985.Kuala Lumpur: Pustaka Antara.Evolusi Sebuah Persekutuan. hlm 90. [21] Rakyat Yang Maha Mulia Raja-raja bermaksud mereka yang merupakan kaum asli negeri tersebut.[16] Zakiah Hanum Hj. The Development of National Education System dalam Malaysia In History. Naturalised ialah mereka yang telah serasi. Abdul Hamid.al.Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Lihat juga Mohd Idris. [18] Ibid. hlm 255. Hari Ini Dalam Sejarah. [26] Ibid. [20] Cheah Boon Kheng. hlm 88. hlm 89. 1981. hlm 178. hlm. 215 [25] Ibid. hlm 215. Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu . [17] Mohd Idris. atau mempunyai bapa yang merupakan penduduk asli negeri itu dan juga mereka yang telah menjadi “Naturalised” melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. hlm 87. [19] Ibid.Jilid II. Rujuk Ramlah Adam. hlm 6. Kuala Lumpur: Malayan Historical Society. et. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. hlm 90. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.al.. 178 [24] Ramlah Adam. memahami adat resam dan bertutur dalam bahasa setempat. Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. hlm.Lihat juga Puteh Mohamed & Malik Munip. 1998. [22] Ibid. et.Lihat juga Ibrahim Mahmood. et. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.al. hlm 217. [23] Ibrahim Mahmood. Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara.1981.1978 dalam Zuraina Majid. 8. Lihat juga Ramlah Adam.hlm. Masyarakat Malaysia.

hlm 31. hlm 256. Cara Pemerintahan Tanah Melayu 1957-1963. 17. [33]Mansoor Marican.Prinsip Perlembagaan & Pemerintahan di Malaysia. hlm. hlm 110.[27] Ibid.Hlm 256. Rujuk Abdullah bin Ayub Cara Pemerintahan Tanah Melayu 1957-1963.Masyarakat Malaysia & Alam Sosialnya. 1993. [30] Abdullah Bin Ayub. [37] Ramlah Adam. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. Masyarakat Malaysia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Hlm 255. dalam Zuraina Majid. et. hlm 31. [29] Ibid. Cara Pemerintahan Tanah Melayu 1957-1963. hlm 255. hlm19. [35] Ramlah Adam. [32] Abdullah Bin Ayub.1997. Tercabarnya Maruah Bangsa . hlm. hlm 31. [36] Mohd Salleh Abas.al. PKM telah merosakkan ladang-ladang getah dan lain-lainya. Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara. 86.melancarkan mogok dan sabotaj perindustrian. Lihat juga Shamsul Amri Baharudin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka. hlm 91. Federelisme: Sistem Kerajaan Malaysia. Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu.pelabur dan pegawai-pegawai British. [31] Gerakan menentang penjajah seperti pimpinan Tok Janggut. [28] Mohd Idris. dan lain-lain merupaka langkah yang diambil untuk menghalau penjajah dan mempunyai satu tujuan yang nyata iaitu mendapat kebebasan. merosakkan sistem pengangkutan awam. [34] Zakiah Hanum. menyerang orang awam. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful