Laboratorijske vježbe iz Arhitekture računala I LV7, zadatak Martin Šuća ,768 ORG 8000H ;početak programa ;adresa registra

ponovnog punjenja watchdog timera ;postavljamo 80H na registar watchdoga ;zastavica osvježavanja watchdog timera ;pokretna zastavica, aktiviranje ;uzimamo 100 podataka ;smanjujemo podatke od 100 prema 0 ;pozivamo rutinu TROSI ;prebacujemo sadržaj R1 u akumulator ;skači dok ima podataka u akumulatoru ;skoči na KRAJ

WDTREL EQU 086H MOV WDTREL,#80H SETB WDT SETB SWDT watchdog timera MOV R1,#100 PETLJA: DEC R1 LCALL TROSI MOV A,R1 JNZ PETLJA JMP KRAJ

TROSI: MOV R2,#40 ;učitavamo 40 u R2 TROSI1: MOV R3,#40 ;učitavamo 40 u R3 TROSI2: MOV R4,#40 ;učitavamo 40 u R4 TROSI3: DJNZ R4,TROSI3 ;smanjuje R4 za 1;vraća se na TROSI3 dok je R4 veći od 0 DJNZ R3,TROSI2 ;smanjuje R3 za 1;vraća se na TROSI2 dok je R3 veći od 0 DJNZ R2,TROSI1 ;smanjuje R2 za 1;vraća se na TROSI1 dok je R2 veći od 0 JB P4.1,OSVJEZI ;skače na OSvježi dok je na P4 logička jedinica NASTAVAK: RET OSVJEZI: SETB WDT ;osvježavanje watchdog timera SETB SWDT JMP NASTAVAK KRAJ: END ;kraj programa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful