RO

Manual de utilizare pentru fotografiere digitală cu aparatul foto digital Nikon

www.nikon.ro

Ce unde găsiţi?
Găsiţi ceea ce căutaţi în:

Cuprins
Căutaţi după numele funcţiei sau al meniului.

Vezi paginile v–vi

Secţiunea întrebări şi răspunsuri

Vezi paginile vii–ix

Ştiţi ce vreţi dar nu ştiţi numele funcţiei? Găsiţi-l în secţiunea “întrebări şi răspunsuri”.

Index
Căutaţi după cuvânt cheie.

Vezi paginile 147–149

Mesaje de eroare

Vezi paginile 132–133

Dacă este afişat o avertizare pe panoul de control, în vizor, sau pe monitor, aici găsiţi soluţia.

Soluţionarea defecţiunilor

Vezi paginile 129–131

Aparatul foto se comportă ciudat? Găsiţi aici soluţia.

Ajutor Utilizaţi opţiunea ajutor încorporat a aparatului foto pentru informaţii despre meniuri sau alte subiecte. Vezi pagina 9 pentru detalii.

www.nikon.ro

Introducere Ghid de utilizare
Fotografiere şi redare Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) Modurile P, S, A şi M

Referinţă
Mai multe despre redare Conectarea la Televizor, PC sau imprimantă Opţiuni de redare: Meniul Playback (Redare) Opţiuni de fotografiere: Meniul Shooting (Fotografiere)

Prezentarea meniurilor

Custom Settings (Setări personalizate) Setările de bază ale aparatului: Meniul Setup (Setare) Crearea copiilor retuşate: Meniul Retouch (Retuşare)

Specificaţii tehnice

i
www.nikon.ro

Nu manipulaţi cablul sau încărcătorul cu mâinile umede Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la şoc electric. În timpul utilizării vizorului optic Dacă în momentul ajustării regulatorului de dioptrie vă uitaţi în vizorul optic. Dacă aţi scăpat produsul sau printr-un alt mod s-a deteriorat şi s-a spart. îndepărtaţi acumulatorul şi/sau deconectaţi adaptorul AC şi verificaţi aparatul într-un service Nikon. asiguraţi- • • • • • • • Nu dezasamblaţi Atingerea părţilor interioare ale aparatului poate provoca accidentări. În cazul în care se deteriorează izolaţia şi firele devin vizibile. ii Pentru siguranţa Dumneavoastră www. Această icoană indică avertizări sau informaţii care trebuiesc citite înaintea utilizării produsului Nikon pentru evitarea eventualelor accidentări. Nu transportaţi şi nu le depozitaţi în apropierea obiectelor metalice. Nu agăţaţi niciodată cureaua aparatului în gâtul copiilor Agăţarea curelei în gâtul copiilor poate duce la strangulare. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la incendiu sau şoc electric. a accidentării personale sau a altora înaintea utilizării produsului citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă de mai jos. Nu expuneţi bateriile la foc sau la căldură ridicată.ro . Nu deterioraţi. îndoiţi sau trageţi cu forţa cablul de curent. Evitaţi plasarea acestuia sub obiecte grele şi nu expuneţi-l la căldură sau foc. • Nu scurtcircuitaţi sau desfaceţi acumulatorul şi bateriile. poate duce la urmări grave. Utilizarea în continuarea poate duce la incendii. Nu utilizaţi aparatul în apropierea gazelor inflamabile • • • • • Nu utilizaţi aparate electronice în locuri în care sunt prezente gaze inflamabile pentru că acesta poate duce la explozii sau incendii. modificaţi. aveţi grijă să nu vă puneţi degetul în ochi. Pentru a evita dăunarea aparatului. Continuarea utilizării aparatului în aceste cazuri poate duce la accidentări. A nu se lăsa la îndemâna copiilor Nerespectarea instrucţiunilor menţionate mai sus poate duce la accidentare. opriţi imediat utilizarea aparatului. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la incendiu sau şoc electric. Pe durata transportării acumulatorului şi a bateriilor repuneţi capacul contactelor. Nu introduceţi acumulatorul sau bateriile în apă. opriţi aparatul şi lăsaţi-le să se răcească. Imediat după utilizare sau în cazul în care aparatul a fost utilizat un timp mai îndelungat. ca de exemplu lanţ sau agrafe de păr. După îndepărtarea acumulatorului verificaţi aparatul într-un service Nikon. îndepărtaţi acumulatorul şi bateriile descărcate. acumulatorul sau bateriile se pot încălzi. respectiv bateriile se pot scurge sau exploda. Înainte de a le îndepărta .nikon. • vă că aparatul este oprit. În cazul funcţionării anormale. opriţi imediat aparatul În cazul în care aparatul sau adaptorul AC (disponibil separat) emite fum sau mirosuri neobişnuite. cum ar fi decolorare sau deformaţie. Nu atingeţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcător în timpul furtunilor Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la şoc electric. Pentru siguranţa Dumneavoastră ATENŢIE Nu priviţi spre soare prin vizorul optic Dacă priviţi prin vizorul optic spre soare sau alte surse de lumină puternice. • Înainte de a schimba acumulatorul şi bateriile. Manipulaţi cu precauţie acumulatorul şi bateriile În cazul utilizării necorespunzătoare acumulatorul. În cazul în care aparatul nu este utilizat pentru un timp mai îndelungat. Impurităţile depuse pe partea metalică a furci conectorului trebuie îndepărtate cu o lavetă uscată. puteţi suferi afecţiuni de vedere. repuneţi capacul contactelor şi depozitaţi-le în încăperi răcoroase. dacă este ignorată. Nu încercaţi să introduceţi acumulatorul sau bateriile invers sau cu capul în jos. În caz de defecţiune produsul poate fi depanat doar de către personal specializat. În cazul în care observaţi orice fenomen neobişnuit pe acumulator sau baterii. deconectaţi adaptorul AC şi îndepărtaţi imediat acumulatorul evitând arsurile. trimiteţ cablul la un reprezentant service autorizat Nikon pentru inspecţie. Utilizaţi încărcătorul rapid cu precauţie Menţineţi-l într-un spaţiu uscat. Icoana de mai jos indică o avertizare sau o informaţie care. Acumulatorul şi bateriile descărcate se pot scurge. Dacă utilizaţi adaptorul AC. La utilizarea acumulatorului şi a bateriilor respectaţi următoarele indicaţii: • Utilizaţi doar baterii omologate pentru acest tip de aparat.Pentru evitarea deteriorării aparatului Nikon. Păstraţi instrucţiunile de siguranţă într-un loc în care toţi utilizatorii pot să le citească. deconectaţi-l.

. transcrierea. • Folosirea bliţului în apropierea ochilor persoanei fotografiate poate cauza deficienţă de vedere temporară. • Nikon îşi rezervă dreptul de a schimba oricând şi fără notificare prealabilă specificaţiile hardware-ului şi software-ului descrise în acest manual. aveţi grijă ca cioburile de sticlă să nu vă accidenteze sau ca cristalul lichid să nu vină în contact cu ochii. Evitaţi contactul ochilor cu cristalul lichid persoane sau a unui obiect. Observaţii • Este interzisă reproducerea. În cazul în care monitorul se sparge. depozitarea pe orice sistem de stocare sau traducerea în orice limbă cu orice formă sau pentru orice scop a oricărei părţi a manualului furnizat cu acest produs fără acordul prealabil scris al Nikon. • Cu toată că am depus toate eforturile ca datele din acest manual să fie exacte şi complete. utilizaţi doar cabluri de conectare furnizate împreună cu aparatul Nikon sau disponibile separat respectând instrucţiunile de utilizare.Utilizaţi cabluri corespunzătoare Atunci când conectaţi cablurile la soclurile de intrare şi de ieşire.nikon. Bliţul nu poate fi mai aproape de un metru faţă de persoana fotografiată. • Nikon nu îşi asumă răspunderea pentru nici un defect rezultat din utilizarea acestui produs. Observaţii www.ro iii . Redarea CD-urilor pe CD playere audio poate duce la afecţiuni auditive sau la dăunarea CD player-ului. în legătură cu eventualele erori sau lipsuri la cea mai apropiată reprezentanţă Nikon (vezi adresele în anexă). Acordaţi mare atenţie la fotografierea copiilor mici. transmiterea. CD-ROMs Manipulaţi cu precauţie bliţul • Nu folosiţi bliţul dacă acesta se află în apropierea unei CD-urile pe care se află software-ul şi manualul de utilizare nu pot fi redate pe CD playere audio. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la arsuri sau incendii. gura sau pielea Dvs. aşteptăm observaţiile Dvs.

Nu copiaţi sau reproduceţi paşapoartele emise de către stat. cu excepţia cazului în care o cantitate minimă de copii este necesară în scopuri de business ale companiei. În unele cazuri fişierele şterse pot fi recuperate de pe dispozitivele de stocare de date aruncate. Dispunerea dispozitivelor de stocare date Vă atragem atenţia asupra faptului că ştergerea imaginilor. CompactFlash este marca înregistrată a SanDisk Corporation. respectiv formatarea cardurilor de memorie sau a altor dispozitive de stocare de date nu distruge în întregime datele de imagine originale. obligaţiuni de stat. cecuri. compoziţii muzicale. hărţi. desene.). Lexar Media este marca înregistrată a Lexar Media Corporation. autorizaţii emise de către agenţii publice sau grupuri private. • Pentru mai multe informaţii apelaţi la distribuitor sau la autorităţile locale responsabile pentru colectarea deşeurilor. Vă rugăm reţineţi faptul că deţinerea copiilor realizate cu aparat foto digital sau alte aparate digitale este sancţionată de lege. folosind un software disponibil comercial. iv Observaţii www. fără acordul statului. În cazul distrugerii fizice a dispozitivului de stocare de date evitaţi producerea accidentelor sau a daunelor. Este interzisă copierea sau reproducerea timbrelor judiciare necesare pentru legalizarea documentelor emise de către stat. poliţe. imagini despre cer). Asigurarea siguranţei datelor este responsabilitatea utilizatorului. Nu utilizaţi acest produs pentru realizarea copiilor ilegale sau pentru a încălca legile de drept de autor. Microsoft şi Windows sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation. • Avertizări privind unele copii şi reproducţii Statul a transmis avertizări în legătură cu titlurile de valoare emise de către companii private (acţiuni.nikon. Nu-l aruncaţi împreună cu deşeurile menajere. filme şi fotografii sunt guvernate de legi de drept de autor naţionale şi internaţionale. • Articole pentru care copierea şi reproducerea este Simbol pentru produsele colecţionate separat în ţările europene Observaţii privind copierea şi reproducerea interzisă de lege Nu copiaţi sau reproduceţi bancnote. etc. Inc. bonuri cadou. Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Computer. care poate duce la folosirea imaginilor în scopuri răutăcioase. gravură de lemn. Adobe şi Acrobat sunt mărci înregistrate ale Adobe Systems Inc. cum ar fi bilete de intrare sau bonuri de masă. • Respectarea drepturilor de autor Copierea sau reproducerea lucrărilor creative protejate de legea drepturilor de autor. nici în cazul în care aceste copii sunt considerate modele. respectiv copierea şi reproducerea tichetelor sau a cupoanelor de călătorii.ro . ştergeţi datele stocate folosind un software de ştergere disponibil comercial sau formataţi dispozitivul. titluri de valoare. tablouri. cărţi de identitate şi tichete. Microdrive este marca înregistrată a Hitachi Global Storage Technologies în Statele Unite şi alte ţări. Înainte de a arunca sau transmite un dispozitiv de stocare de date către o altă persoană. apoi încărcaţi cu imagini fără conţinut personal (ca de ex. monedelor sau titlurilor de valoare utilizate în străinătate. Toate celelalte mărci menţionate în acest manual sau în alte documentaţii furnizate cu produsul Nikon sunt mărci sau mărci înregistrate ale proprietarilor lor. Informaţii despre drepturi de autor Macintosh. PictBridge este marcă înregistrată. dar scoase din circulaţie de către stat. Nu uitaţi de ştergerea imaginii utilizate pentru reglarea balansului de alb.Acest simbol indică că acest produs trebuie colecţionat separat. Următoarele indicaţii sunt aplicabile numai pentru utilizatorii din ţări europene: • Acest produse trebuie colectat separate la punctele de colectare corespunzătoare. ca de exemplu cărţi. Este interzisă copierea sau reproducerea timbrelor sau a cărţilor poştale emise. Este interzisă copierea sau reproducerea bancnotelor.

.............................................................. S.. A şi M) .......... 88 6: Vizualizarea imaginii (toate modurile) ........................…............ 69 Ghid de utilizare...................61 Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto .......................... 56 Balansul de alb ......... 59 Mai multe despre redare.......................................................................................... A şi M).................................................... 82 Sensibilitatea ISO (toate modurile)..................... 62 Redarea mai multor imagini: Redare multiplă......................... 94 21: Iluminare aria AF (toate modurile) ............... 93 18: AE-L/AF-L (toate modurile) ....................................................... 28 Selectarea ariei de focalizare .............. 86 2: Modul arie AF (toate modurile) .. 78 Selectare pentru tipărire (Print Set).............. 87 5: Lipsă card de memorie? (toate modurile)....................... A şi M)…....74 Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) ................................. 66 Conectarea aparatului foto la un PC......... S................ 89 12: Exp..................27 Mai multe despre fotografiere……....................................... 89 10: Pas EV (toate modurile) .............. 26 Prezentarea meniurilor..... 19 Fotografiere creativă (Moduri program digitale) ......... vii Introducere .............................................................................................................. 89 9: Avertizare vizor (toate modurile)........ 65 Conectarea la un TV. 63 Redare cu ZOOM……………………...................... 79 Optimizarea imaginii (modurile P.............. 44 Modurile P...................................... 55 Bracketing ul. 74 Director de redare (Playback Folder)......................... 94 19: Fixare AE (toate modurile)........................... 2 Utilizarea meniurilor aparatului foto.................................. 78 Referinţă ................. 58 Alegerea temperaturii de culoare............ 30 Blocarea focalizării.............. 59 Presetarea balansului de alb................. 86 1: Beep (toate modurile)..................................................................... 83 Reducerea zgomotului la sensibilitate ISO mare...................................... 83 Expunere multiplă (modurile P..... 83 Reducerea zgomotului la expunere lungă............. 12 Setări de bază..... 9 Primii paşi ................... 24 Redare simplă ................ 35 Alegerea modului de fotografiere......... S...................... 75 Rotire în poziţie verticală (Rotate Tall)..................... 95 Utilizarea bliţului încorporat .......................................................................................................................ro v .............. 11 Încărcarea şi montarea acumulatorului........................ 34 Mărimea imaginii........................ S. A şi M) ..Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră...... S.. 15 Setarea clarităţii vizorului optic ................... 37 Utilizarea telecomenzii.........................................................……... A şi M) ................1 Descrierea aparatului foto............. 14 Introducerea cardului de memorie. 88 8: Afişare grilaj (toate modurile) .......................... 69 Tipărirea prin conexiune directă USB .......... 31 Focalizare manuală...................................... 52 Blocarea automată a expunerii................ 43 Resetarea prin două butoane............................... 17 Date despre fotografie ......nikon................................... PC sau o imprimantă Vizualizarea fotografiilor la televizor........................................... 52 Fotometrie. 65 Ştergerea individuală a fotografiilor..... 38 Setări Personalizate ...... A şi M) .................. A şi M) ... (modurile P........................................................................... 40 Sensibilitate ISO .................................. 81 Balansul de alb (modurile P....................................... S............. 28 Autofocalizare.... ii Observaţii......... 89 11: Compensarea exp.............................. 54 Compensarea expunerii bliţului…………................................................................... 84 Calitatea şi mărimea imaginii ...... prepond.................................. 49 Modul M (Manual) ............................. 48 Modul A (prioritatea diafragmei automată)….......... 58 Reglarea fină a balansului de alb….......................................................................................... 50 Expunere.... 67 Conectarea cablului USB.. 53 Compensarea expunerii…. 86 R: Reset.......45 Modul P (Programat automat). 32 Opţiuni de fotografiere: Meniul shooting ............... 87 3: Arie AF centrală (toate modurile) ... A şi M).................... 67 Tipărirea fotografiilor .................................................. 79 Calitatea Imaginii (toate modurile) ...... 61 Cuprins www.......18 Fotografiere “Point-and-Shoot”(Modul )….................. 92 17: Iluminare (toate modurile) ....... 75 Redare secvenţială (Slide Show)..........................28 Focalizare.......... 81 Mărimea Imaginii (toate modurile)..................... A şi M......................... S.. 64 Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii.................................. 88 7: ISO Automat (doar modurile P........................ 90 14: Ordine auto BKT (modurile P............................................................ 90 13: Setare auto BKT (modurile P............................... 67 Înainte de a conecta aparatul foto.......................... 47 Modul S (prioritate timp expunere automată)......................... iii Secţiunea întrebări şi răspunsuri................ 91 15: Discuri de comandă (modurile P..... 33 Calitatea imaginii ...... S..... 94 20: Aria de focalizare (toate modurile)...... 11 Montarea obiectivului.......... 74 Ştergere (Delete) ........................................................ S......................... S..................................... centrală (modurile P................... 75 Ascunderea imaginii (Hide Image)................................. 87 4: Asistare AF (toate în afară de şi ). A şi M)...................... 36 Modul de autodeclanşare...................... 91 16: Butonul FUNC (toate modurile) .

.. 132 Anexă.. (toate modurile) … 99 32: Acumulator MB-D80 (toate modurile) ................................... 98 24: Viteza de declanşare bliţ (modurile P........ 134 Specificaţii tehnice .. 98 26: Declanşare bliţ de probă (modurile P...................98 27: Oprirea monitorului (toate modurile) ............................... 103 Luminozitatea ecranului LCD...... S........................ 110 Corectarea efectului de ochi roşii ............................................................................................................. 142 Index .......... 124 Întreţinerea aparatului foto şi a acumulatorului: Avertizări ...................................................... 117 Bliţuri opţionale……………............................................................... 103 USB ........... 112 Suprapunerea imaginii ............................. 103 Modul video........................ 119 Alte accesorii............................................................ A şi M) ............................................................................................. 106 Date despre baterie.......................................... 122 Întreţinerea aparatului foto…...................................... A şi M) …..... 107 Date tehnice…….............. 111 Monocrom(Monochrome) . 104 Comentariu imagine ....... 99 29: Declanşator automat (toate modurile) ...................... 103 Limba................22: Bliţ încorporat (modurile P................... 108 Crearea copiilor retuşate: Meniul Retouch (Retuşare)……………………………………..... 109 D-Lighting ..... A şi M) … 98 25: FP automat (modurile P.................................................... 98 28: Oprirea exponometrului (toate modurile)................. 129 Mesajele de eroare şi afişajele aparatului foto.......................................................... A şi M) ............... 101 Formatarea cardului de memorie ................................. 105 Numerotarea fişierelor..... 101 Meniul CSM / Setare ...................................................... A şi M) ..................................... 104 Directoare ............................................................... 95 23: Avertizare bliţ (modurile P............. 116 Accesorii opţionale............................ 108 Rotirea automată a imaginii........................................................... 100 Versiunea firmware.................... 114 Setări de bază: Meniul Setup (setare) …..............................ro ........................................... S........................ 112 Imagine mică .......... 127 Soluţionarea defecţiunilor .......... 106 Fotografie de referinţă Dust Off ....................... S..................................... 111 Decupare (Trim) ................ 116 Obiective..... S..... 147 vi Cuprins www.................. S....................................................................................................... 102 Timpul în lume (World Time) ........ 106 Ridicarea oglinzii.....nikon. 112 Efecte de filtrare ........................................ 99 30: Durata controlului la distanţă (toate modurile) 99 31: Modul de întârziere a exp.....

Secţiunea întrebări şi răspunsuri Găsiţi ceea ce căutaţi utilizând indexul “întrebare şi răspuns”.ro vii . 38 Bliţuri opţionale 119–121 Obiective 117–118 Accesorii pentru D80 123 Carduri de memorie aprobate 122 Accesorii pentru D80 123 Serviceul aparatului foto x. Întrebări generale Întrebare Cum utilizez meniurile? Cum obţin mai multe informaţii despre meniuri? Care este semnificaţia acestor indicatoare? Care este semnificaţia acestei avertizări? Câte poze mai pot realiza cu acest card ? La ce nivel de încărcare se află acumulatorul? Ce înseamnă “expunere” şi cum funcţionează? Ce să fac cu capacul vizorului? Ce bliţuri opţionale pot să utilizez? Ce obiective pot să utilizez? Ce accesorii sunt disponibile pentru aparatul foto? Ce tipuri de card de memorie pot folosi? Ce softwareuri sunt disponibile pentru aparatul foto? Unde trebuie să repar sau să inspectez aparatul foto? Cum curăţ aparatul foto sau obiectivul? Frază cheie Pagina # Utilizarea meniurilor 9–10 Ajutor 3. 126 Curăţarea aparatului foto 124 Setarea aparatului foto Întrebare Cum pot realiza focalizarea vizorului? Cum pot preveni oprirea monitorului? Cum setez ceasul? Cum setez ceasul pentru ora oficială de vară? Cum schimb zonele de timp când călătoresc? Cum reglez iluminarea monitorului? Cum revin la setările implicite? Cum opresc lumina aflată pe partea din faţă? Pot să afişez un grilaj de cadru în vizor? Cum pot vizualiza panoul de control în întuneric? Cum pot preveni oprirea afişajelor vitezei de obturator şi a diafragmei ? Cum schimb întârzierea declanşatorului automat? Cum schimb întârzierea telecomenzii? Cum opresc sunetul de beep al aparatului foto? Cum pot vizualiza toate opţiunile meniurilor? Cum afişez meniurile în limbi diferite? Cum pot preveni resetarea numerotării fişierelor la introducerea unui card nou de memorie? Cum resetez numerotarea fişierelor la 1? Frază cheie Focalizarea vizorului Monitor oprit Timpul în lume Iluminare LCD Resetare prin două butoane Lampa de asistare AF Afişarea grilajelor Iluminare LCD Auto meter off (exponometru automat) oprit Declanşator automat Telecomandă Beep CSM / meniul setup (setare) Limbă Numerotarea fişierelor Pagina # 17 98 103 103 44 87 89 3. 93 99 99 99 86 101 103 106 Secţiunea întrebări şi răspunsuri www. vizor 5.nikon. telecomandă 37. 6 Mesajele de eroare şi afişajele aparatului 132–133 Numărul de expuneri rămase 19 Nivelul de baterie 19 Expunere 46 Declanşator automat. 9 Panoul de control.

ro .Modurile P. S.Realizarea fotografiilor Întrebare Cum pot realiza în modul cel mai simplu fotografii? Există vreun mod pentru a realiza fotografii mai creative? Cum pot evidenţia subiectul unui portret? Cum pot realiza fotografii tip vedere bune? Cum realizez imagini apropiate a obiectelor mici? Cum pot “îngheţa” un subiect în mişcare? Cum pot fotografia noaptea? Pot include fundale de noapte în portretele mele? Cum pot realiza multe fotografii într-un timp scurt? Pot să realizez un autoportret? Există telecomandă pentru acest aparat foto? Cum ajustez expunerea? Cum pot îngheţa sau estompa obiectele în mişcare? Cum pot estompa detaliile fundalului? Pot să fac fotografiile mai deschise sau mai închise? Cum pot seta timpul de expunere? Cum utilizez bliţul? Se poate seta declanşarea automată a bliţului? Cum pot preveni declanşarea bliţului? Cum pot preveni efectul de ochi roşii? Pot realiza fotografii în lumină slabă fără bliţ? Pot controla modul în care aparatul foto se focalizează? Cum focalizez un subiect în mişcare? Cum pot alege locul în care aparatul foto să focalizeze? Pot schimba compoziţia după focalizare? Cum pot mări calitatea imaginii? Frază cheie Modul Auto Modurile de program digitale Modul portret Modul vedere Modul apropiat Modul Sport Modul vedere de noapte Modul portret de noapte Modul fotografiere Autodeclanşare Telecomandă Expunere.nikon. 25 24. A şi M Modul S (prioritate de obturator) Modul A (prioritate de diafragmă) Compensarea expunerii Expunere lungă Fotografierea cu bliţ. 25 36 37 38–39 45–51 48 49 54 51 40–42 41 43 28–29 29 30 31 33–35 Cum pot realiza fotografii mai mari? Calitatea şi mărimea imaginii Cum pot realiza mai multe fotografii pe cardul de memorie? Pot realiza fotografii la mărime mai mică pentru e-mail? viii Secţiunea întrebări şi răspunsuri www. 25 24. 25 24. modul bliţ Reducerea efectului de ochi roşii Sensibilitate ISO Autofocalizare Modul de autofocalizare Aria de focalizare Fixarea focalizării Pagina # 19–23 24–25 24. 25 24. 25 24.

ro ix . DPOF 71.nikon.Vizualizarea. 63 Date despre poze 62–63 Date despre poze. 65 Ştergere 74 Zoom la redare 64 Protejare 65 Redare secvenţială 75–77 Redare la televizor 66 Pictmotion 75–77 Conectarea la un PC 67–68 Tipărirea fotografiilor 69–73 Tipărire via USB 69–73 Imprimarea datei şi a orei. 73 Print set (Setarea tipăririi) 73 D-lighting 110 Corecţia efectului ochi roşii 111 Tăiere 111 Monocrom 112 Efecte de filtrare 112 Imagine în miniatură 112–113 Suprapunerea imaginii 114–115 Secţiunea întrebări şi răspunsuri www. evidenţieri 62–63 Ştergerea individuală a fotografiilor 26. tipărirea şi retuşarea fotografiilor Întrebare Pot să vizualizez fotografiile mele pe aparatul foto? Pot să vizualizez mai multe informaţii despre poze? De ce pâlpâie părţi din fotografia mea? Cum pot să elimin o fotografie nedorită? Pot să şterg mai multe fotografii deodată? Pot să măresc fotografiile pentru a fi sigur că sunt focalizate? Pot să protejez fotografiile de ştergerile accidentale? Există vreo opţiune de redare automată (“slide show”)? Pot să vizualizez pozele mele la televizor? Pot seta redare secvenţială pentru muzică? Cum transfer imaginile pe PC? Cum tipăresc fotografiile? Pot să tipăresc fotografii fără ajutorul unui PC? Pot să imprim data pe fotografiile mele? Cum pot comanda tipăriri profesionale? Cum pot evidenţia detaliile din umbră? Cum pot scăpa de efectul ochii roşii? Pot tăia fotografiile cu ajutorul aparatului foto ? Pot să creez o copie monocromă a fotografiei? Pot să creez o copie cu culori diferite? Pot să realizez o copie în miniatură a fotografiei? Pot suprapune două poze pentru a crea una singură? Frază cheie Pagina # Funcţia de redare a aparatului foto 61.

despre care puteţi afla mai multe detalii în următoarele pagini web: • Pentru utilizatori din S.com/support • Pentru utilizatori din Asia.: http://www. sugestii.com/ • Pentru utilizatori din Europa şi Africa: http://www.nikon. răspunsuri pentru întrebările frecvente (FAQs) şi sfaturi generale despre fotografiere digitală.com/ Vizitaţi aceste site-uri unde puteţi găsi informaţii. Puteţi obţine informaţii suplimentare de la reprezentanţele locale Nikon.nikonusa.com/ x Secţiunea întrebări şi răspunsuri www.Învaţă cât trăieşti O parte a filozofiei Nikon „Învaţă cât trăieşti” este suportul şi formarea permanentă a utilizatorilor.nikon-asia.ro .A.europe-nikon. Adresele reprezentanţilor se găsesc în pagina web: http://nikonimaging.U. Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.

6G lens ( 145) . Inel de focalizare 3. 32 8. Vă rugăm citiţi cu atenţie toate instrucţiunile pentru a putea exploata la maximum aparatul foto.ro 1 . modul A-M: 11. Scală de distanţă focală 2. Această icoană indică faptul că sunt disponibile mai multe informaţii în altă parte a manualului sau în Ghidul Rapid.nikon. informaţii care pot ajuta la utilizarea aparatului foto. Inel de zoom: 21 9. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să realizaţi fotografii cu noul dumneavoastră aparat foto digital Nikon. Pentru a uşura accesul la informaţia căutată au fost folosite următoarele simboluri şi convenţii: Această icoană indică precauţie. Citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizare şi păstraţi-l pentru documentări ulterioare. Indice de montare: 11 5. care trebuie citită înaintea utilizării aparatului foto. informaţie. Această icoană indică observaţii. informaţie care trebuie citită înainte de utilizare pentru a preveni orice defectare. Comutator pt. 1 2 3 4 5 9 1. 19 4. Indice distanţă focală 8 7 6 7.Introducere Vă mulţumim că aţi ales aparatul foto reflex digital (SLR) cu lentile schimbabile. Capacul din spate: 11 6. Nikon D80. Capac obiectiv : 17. Contacte CPU: 117 Introducere www.5–5. Această icoană indică setări care pot fi ajustate utilizând meniul aparatului foto. Această icoană indică setări care pot fi realizate din meniul Setări Personalizate Obiectiv În cadrul acestui manual sunt utilizate cu scop ilustrativ obiective AF-S DX Zoom-Nikkor IF ED 18–135 mm f/3. Această icoană indică sugestii.

......................................................... 23 24 Buton de pornire....................... 11 6 Inel pentru curea .................................. 8 7 Capac conectori ........................................................................ Descrierea aparatului foto Corpul aparatului 22 20 19 1 33 2 3 4 5 6 31 7 8 9 32 23 24 25 26 21 28 27 30 29 18 17 16 10 11 15 14 13 12 1 Bliţ încorporat......................................... 44 26 Buton (mod fotografiere)...................... 11 16 Oglinda............. 21 19 Subcomanda modului de operare......................Petreceţi câteva minute cu familiarizarea butoanelor de control şi cu ecranul aparatului foto.................. 66 12 Conector cablu telecomandă................................. 38 5 Indice de montare obiectiv .... 49 18 Mâner ...................................................... 32 14 Buton de eliberare obiectiv.. ................ 56–57 4 Receptor infraroşu .............. Poate fi de ajutor dacă vă însemnaţi această secţiune pentru a fi în continuare referinţă în consultarea manualului ........ 28....123 13 Selector mod focalizare ......................ro .............119 30 Conector bliţ extern(pentru bliţ opţional).................... 38 Lampă reducere a efectului de ochi roşii .... 37............123 11 Conector video .................. 11 15 Montură obiectiv........... 49......................................11............. 48............................................... 36 Mod simplu/continuu..........119 31 (marcaj plan focal). 40 (compensarea bliţului).......................... 38 27 Buton (mod AF)............. 52 Buton (formatare).........................................66........................................ 92 21 Inel pentru curea ........... 106..................... 55 3 Buton (bracketing) ....................... 91 20 Butonul FUNC............... 40 2 Buton (mod bliţ) ……. 29 ● (buton de resetare) ......129 10 Conector DC-IN pentru adaptor opţional EH-5 AC......................... 87 Lampă autodeclanşare................... 16 2 Introducere: Descrierea aparatului foto www.............. 32 32 Disc selecţie mod de operare.......nikon.............................. 39 23 Buton de declanşare. 22............. 50 33 Buton (mod de expunere)........................................... 67 9 Buton de resetare.. 44 28 Panou de control ..... 5 29 Capac conector bliţ extern......................... 8 22 Lampă de asistare AF.......................... 67.............47.................................. 125 17 Buton previzualizare adâncime........................ 36 Mod autodeclanşare...... 23...................... 19 Buton de iluminare... 3 25 Buton (compensarea expunerii) ............... 70 8 Conector USB... 10.................................. 28.............. 37 Mod telecomandă.. 54 ● (buton de resetare)........................................................................................

....... 65 Buton WB (balansul de alb)…........................ 30 Lampă de acces card de memorie..........................34.. Iluminarea ecranului LCD Ţinând butonul principal în poziţia se activează fotometrul şi lumina de fundal a panoului de control (iluminatorul LCD)...................... 91 Uşiţă card de memorie ........ 13 Selector multifuncţional * Filet trepied Buton (redare cu zoom).... .......... 58 18 (meniu).......................... 9... 9 19 Buton (redare)............ După eliberarea butonului de pornire................ 15 Buton de blocare selector de focalizare............ 43 17 Buton (ajutor/protecţie).......ro 3 .... apăsaţi butonul aflat în colţul stânga jos al monitorului............... 15............. 17 Buton (AE-L/AF-L).................... 35 16 Buton (imagine în miniatură)..... 64 Buton QUAL(calitate/mărime imagine)....................... iluminatorul va rămâne activ până când fotometrul aparatului este activ sau declanşatorul este eliberat......... 26... 9 Închizător locaş acumulator.......... este apăsat.... 63 Buton ISO (sensibilitate ISO )............... Ajutorul este disponibil în modul (auto) şi în modurile Digital Vari-Program sau când icoana este afişată în colţul stânga jos al monitorului....... 61 20 Monitor ..................... 8 Capacul vizorului............................ 17.. 31..................19 18 17 16 20 21 1 3 4 2 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 14 5 1 2 3 4 5 6 13 12 9 10 11 Oglinda vizorului........................ 26.. 94 Capac vizor DK-5...................................nikon.............. Redare ( 61) Navigare prin meniuri( 9) Vezi următoarea fotografie Afişarea submeniului Revocare Realizare selectare Introducere: Descrierea aparatului foto www......... 16 * Selector multifuncţional Selectorul multifuncţional este utilizat pentru navigare în meniuri şi în timpul redării pentru afişarea informaţiilor despre fotografii Vezi mai multe informaţii Mută cursorul în sus Vezi fotografia anterioară Revenire la meniul anterior Revocare Vezi mai multe informaţii Mută cursorul în jos Ajutor Pentru a obţine ajutor în utilizarea opţiunilor modului sau a meniului curent........... 9.. 26 21 Buton (ştergere)............ 8 Disc principal......................... 21 Regulator de dioptrie............. 6....................... 65 Buton (formatare).................... 13 Capac locaş acumulator......... 23 Buton ...... permiţând consultarea ecranului în întuneric........ Informaţiile sunt afişate în timp ce butonul apăsând săgeata de sus sau jos al selectorului multifuncţional.... 10.. derulaţi afişajul.............................................

— Tip vedere ( 24. — Auto ( 19): Aparatul foto ajustează setările automat pentru a produce rezultate optime prin simplicitatea “ţinteşte şi fotografiază” Recomandat pentru utilizatori începători. 25): Realizează fotografii tip vedere noaptea. 4 Introducere: Descrierea aparatului foto www. viteze mai mici pentru a sugera mişcarea prin “ştergerea” obiectelor. 25): Realizarea portretelor cu fundale uşor defocalizate. M — Manual ( 50): Ajustaţi după dorinţă viteza de obturator şi diafragma. —Vedere de noapte( 24. utilizatorul controlează celelalte setări.Discul modului de operare Aparatul foto D80 oferă următoarele unsprezece moduri de fotografiere: Moduri avansate (Moduri de expunere) Selectaţi aceste moduri pentru a avea un control total asupra setărilor aparatului foto.ro . 25): Fotografierea peisajelor bogate în detalii. — Portret ( 24. a insectelor şi a altor obiecte mici. 25): Îngheţarea mişcării pentru fotografii dinamice sportive. P — Programat automat ( 47): Aparatul foto alege viteza de obturator şi diafragma. 25): Fotografierea apropiată a florilor. 25): Realizarea portretelor cu fundal slab iluminat. — Portret de noapte ( 24.nikon. — Aproape ( 24. — Sport ( 24. Moduri ţinteşte şi fotografiază (Moduri Digital Vari-Program) Selectând un mod de program digital automat se optimizează setările pentru scena aleasă permiţând realizarea fotografiilor creative doar prin rotirea discului modului de operare. S — Prioritate automată de obturator ( 48): Alegeţi viteze mai mari de obturator pentru a îngheţa acţiunea. A — Prioritate automată de diafragmă ( 49): Ajustaţi diafragma pentru a reduce detaliile fundalului sau măriţi câmpul de profunzime pentru a focaliza atât subiectul cât şi fundalul.

.. 60 9 “K” (vizibil la memorie liberă suficientă pentru cel puţin 1000 de poze) 10 Mod fotografiere. 47 15 Arie de focalizare................................................... 54 13 Indicator compensare bliţ............... 59 Numărul de declanşări pe parcursul realizării seriei...............................................260 de poze indicatorul numărului de expuneri rămase va afişa 1.........2 K)................ 55 14 Indicator program flexibil............................ 36 Indicator mod PC............................ 52 19 Indicator expunere multiplu.....................56.................. 58............nikon.. 29 17 Indicator progres bracketing............................................... 56 18 Mod de expunere.................................................................................. 68 12 Indicator expunerea compensării............................ Introducere: Descrierea aparatului foto www.................................... 1... 50 Incrementarea bracketingului.............................................. 43 Reglarea fină a balansului de alb sau a culorii temperaturii... 19 4 Mod sincronizare bliţ............ 86 22 Indicator “Ceas dereglat”....................... 56 Indicator conexiune PC........... 103.........................ro 5 ... 19 Numărul de declanşări rămase până la umplerea memoriei tampon.. 87 16 Mod AF............ 56 Carduri de memorie de capacitate mare Când vă rămâne destulă memorie pe card pentru a înregistra mai mult de o mie de poze la setările curente............... 40.... 54 Valoarea compensării bliţului.......................................... 55 Sensibilitate ISO............................... 30.................... 49..... numărul expunerilor rămase va fi afişat în mii......Panoul de control 1 2 11 10 14 4 9 8 5 6 7 16 17 19 18 15 21 20 12 13 23 22 3 1 Viteza de obturator. 68 Indicator înregistrare balans de alb implicit........ 36 Mod autodeclanşare/telecomandă................................................... rotunjite în jos la cea mai apropiată sută (ex. 140 2 Indicator sensibilitate ISO..................... dacă mai aveţi loc pentru aprox............. 132 23 Indicator bracketing...... 87 Mod arie AF..... 34 6 Mărimea imaginii.......... 48..................... 41 5 Calitatea imaginii........ 35 7 Mod balans de alb..................................................... 37...... 84 20 Indicator mod alb-negru.... 58 8 Numărul de expuneri rămase . 81 21 Indicator “Beep”........................ 43 3 Indicator baterie ........................ . 50 Valoarea compensării expunerii............... 30............. 43 Indicator ISO AUTO............ 38 11 Diafragmă (f/-număr).................................................................................

Afişajul vizorului
1 2 7 8 3 4 5 19 20 21 22 6

Atunci când bateria este descărcată complet contrastul afişajului vizorului va slăbi. Acesta va reveni la normal în momentul în care este introdusă o baterie încărcată complet.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Grilă Cadru (afişat când On este selectat pentru setări personalizate 8(Grid display)).89 2 Cerc de referinţă de 8-mm pentru expunere preponderent centrală ....................... 52, 90 3 Avertizare “Lipsă card de memorie”1 .15, 133 4 Indicator baterie 1 ...................................... 19 5 Indicator mod alb-negru............................ 81 6 Serii cu focalizare (arie de focalizare) ……………………….......................19, 21, 30 7 Serii cu focalizare normală (arie de focalizare) ............................. 21, 87 8 Serii cu focalizare largă (arie de focalizare)................................................. 87 9 Indicator focalizare ................................... 22 10 Fixarea puterii bliţului (FV )....................... 94 11 Fixare expunere automată (AE) .............. 94 12 Viteza de obturator............................. 48, 50 13 Diafragmă (f/-număr).......................... 48, 50 1. Poate fi ascuns cu Setări Personalizate 9 ( 89)

14 Afişaj expunere analogică electronică ..... 50 Compensarea expunerii............................ 54 15 Indicator compensare bliţ......................... 55 16 Indicator compensarea expunerii............. 54 17 Numărul de expuneri rămase................... 19 Numărul de declanşări rămase până la umplerea memoriei tampon...................... 36 Indicator înregistrare balans de alb implicit……………………………………….. 60 Valoarea compensării expunerii................ 54 Valoarea compensării bliţului.................... 55 Indicator conexiune PC............................. 68 18 Indicator bliţ pregătit................................. 23 19 Indicator sensibilitate ISO automată......... 43 20 Indicator baterie ....................................... 19 21 Indicator bracketing.................................. 56 “K” (vizibil la memorie liberă suficientă pentru cel puţin 1000 de poze)................... 5

Panoul de control şi vizorul Timpul de răspuns şi luminozitatea panoului de control şi al vizorului pot varia odată cu temperatura. Datorită caracteristicilor acestui tip de vizor, puteţi observa linii fine care radiază în afara ariei de focalizare selectate, sau că afişajul vizorului luminează în culoare roşie atunci când aria de focalizare este evidenţiată. Aceste fenomene sunt normale şi nu indică o defecţiune.

6

Introducere: Descrierea aparatului foto
www.nikon.ro

Accesorii furnizate
Încărcătorul rapid MH-18a ( 12) poate fi utilizat pentru acumulatorul furnizat EN-EL3e
Lampa CHARGE(ÎNCĂRCARE) conector adaptor AC

ştecher (forma poate varia de la o ţară la alta) intrare AC

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL3e ( 12, 13) EN-EL3e poate fi utilizat cu aparatul foto D80.
Borna negativă

Contact semnal Borna pozitivă Capac de protecţie

Utilizarea acumulatoarelor reîncărcabile Li-ion fără holograma Nikon (vezi în partea dreaptă) provenite de la un alt producător poate influenţa funcţionarea corectă a aparatului foto sau pot cauza supraîncălzirea, aprinderea, crăparea sau scurgerea acumulatoarelor.

Utilizaţi doar accesorii Nikon Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ circuite electrice complicate. Doar accesoriile electronice Nikon (inclusiv lentile, bliţuri, încărcătoare de baterii, acumulator/baterii şi adaptoare AC) sunt proiectate pentru acest aparat foto digital Nikon, acestea funcţionând conform cerinţelor de siguranţă cu privire la acest circuit electric.
UTILIZAREA ACCESORIILOR NEOMOLOGATE NIKON POT DĂUNA APARATULUI FOTO ŞI POATE DUCE LA ANULAREA GARANŢIEI NIKON.

Pentru mai multe informaţii despre accesoriile Nikon, contactaţi un dealer autorizat Nikon.

Introducere: Descrierea aparatului foto
www.nikon.ro

7

Cureaua aparatului foto Montaţi cureaua urmând paşii din figură.

Capac monitor LCD BM-7 Capacul de plastic este furnizat împreună cu aparatul foto pentru a păstra ecranul curat şi pentru a o proteja când nu este utilizat. Pentru a monta capacul, introduceţi partea de sus a acestuia în gaura corespunzătoare aflată deasupra monitorului (1), după care apăsaţi partea de jos a capacului până când acesta intră la loc (2).

Pentru a îndepărta capacul, ţineţi bine aparatul şi apăsaţi de partea de jos a capacului îndepărtându-l uşor cum este prezentat în figura din dreapta.

Ocularul DK-21 Înainte de a monta ocularul DK-5 sau alte accesorii ale vizorului ( 122), îndepărtaţi ocularul vizorului punând degetele sub flanşe de pe fiecare parte şi glisaţi-l în sus după cum este prezentat în figură.

8

Introducere: Descrierea aparatului foto
www.nikon.ro

101) Selectorul multifuncţional şi butonul OK pot fi utilizate pentru navigarea printre meniuri. Custom Settings (setări personalizate). Meniu Playback Shooting Custom Settings Setup Retouch Bara glisantă prezintă poziţia curentă în meniu Setarea curentă pentru fiecare opţiune este afişată de icoană. Mută cursorul în sus Creşte numărul ▲ Revenire în meniul anterior ▼ Mută cursorul în jos Descreşte numărul Afişarea submeniului Apăsaţi OK pentru selectarea opţiunii evidenţiate.nikon.ro 9 . ajutorul pentru opţiunea curentă poate fi vizualizat prin apăsarea butonului . setup (setare) şi retouch (retuşare) (vezi mai jos) Dacă este afişată icoana “?”. Ajustarea setărilor de fotografiere ( 79). redare şi setare pot fi accesate de meniurile aparatului foto. Pentru a vizualiza meniurile.shooting (fotografiere) . Opţiunea curentă a meniului este evidenţiat Descriere Ajustarea setărilor de redare şi gestionarea fotografiilor ( 74). Introducere: Utilizarea meniurilor aparatului foto www. Alegeţi dintre meniurile playback (redare) .Utilizarea meniurilor aparatului foto Majoritatea opţiunilor de fotografiere. apăsaţi butonul . Personalizarea setărilor aparatului foto ( 86). Formatarea cardului de memorie şi realizarea setărilor de bază( Crearea de copii retuşate ale fotografiilor existente ( 109).

Utilizarea discurilor de comandă Discul principal de comandă poate fi utilizat pentru a muta cursorul în jos sau în sus. Discul de subcomandă nu poate fi utilizat pentru a realiza o selecţie. Elementele meniului afişate în gri nu sunt momentan disponibile.Pentru a modifica setările meniului: 1 Afişaţi meniurile. Apăsaţi butonul de declanşare pe jumătate pentru a ieşi din meniuri şi pentru a reveni în modul fotografiere ( 19. 4 Poziţionaţi cursorul pe meniul selectat. 2 Selectaţi icoana pentru meniul curent. 28). 5 Selectaţi elementul meniului. 6 Afişaţi opţiunile. 3 Selectaţi meniul. 8 Realizaţi selecţia.nikon. Monitorul se va închide.ro . 10 Introducere: Utilizarea meniurilor aparatului foto www. iar discul de subcomandă pentru a muta cursorul la dreapta sau la stânga. 7 Selectaţi opţiunea.

Aveţi grijă să nu apăsaţi butonul de eliberare al obiectivului. fixaţi inelul în poziţia minimă (cel mai mare f/-număr). Introducere: Primii paşi www. După îndepărtarea obiectivului. 117). Dacă obiectivul este echipat cu un comutator opţional A-M sau M/A-M.Primii paşi Montarea obiectivului Aveţi grijă ca la montarea obiectivului să nu intre praf în aparatul foto 1 Opriţi aparatul foto . Pentru a îndepărta obiectivul. Pentru detalii consultaţi manualul obiectivului. învârtiţi obiectivul în sensul indicat până la declic.nikon. Demontarea obiectivului Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de demontarea sau schimbarea obiectivului. apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de eliberare al obiectivului în timp ce învârtiţi obiectivul în sensul acelor de ceas. repuneţi capacele corpului aparatului foto şi a obiectivului. 3 Păstraţi marcajul de montare de pe obiectiv aliniat cu marcajul de montare aflat pe corpul aparatului. selectaţi A (autofocalizare) sau M/A (autofocalizare cu prioritate manuală). poziţionându-l spre flanşa de montare a aparatului. 2 Îndepărtaţi capacul din spate al obiectivului Îndepărtaţi capacul corpului aparatului foto.ro 11 . Inel de reglare al diafragmei Dacă obiectivul este echipat cu un inel de reglare al diafragmei ( 45.

Îndepărtaţi acumulatorul din încărcător şi deconectaţi încărcătorul din priză. împreună cu durata de viaţă a acestuia şi numărul de fotografii realizate după reîncărcare. 1 Încărcarea acumulatorului. 12 Introducere: Primii paşi www.Încărcarea şi montarea acumulatorului Acumulatorul EN-EL3e nu este încărcat la furnizare. 1.ro . Acumulator Li-ion reîncărcabil EN-EL3e EN-EL3e-ul împarte informaţii cu dispozitive compatibile.3 Plasaţi acumulatorul în încărcător. 1.4 Încărcarea s-a terminat atunci când ledul CHARGE nu mai pâlpâie.1 Îndepărtaţi capacul de protecţie al acumulatorului.2 Conectaţi cablul de curent la încărcător iar celălalt capăt conectaţi-l în priză. Încărcarea unui acumulator complet descărcat durează aproximativ 2 ore şi 15 minute. Încărcaţi acumulatorul cu ajutorul încărcătorului furnizat MH-18a după cum urmează.nikon. 1. 1. Ledul CHARGE (Încarcă) va pâlpâi în timpul încărcării. astfel este posibil afişarea stării de încărcare a acumulatorului pe afişaj în şase niveluri şi în procente în meniul Setup la opţiunea Battery Info (Date despre acumulator) ( 107).

2. împreună cu orice avertizare sau instrucţiune a fabricantului. că aparatul este închis.ţi acumulatorul. Cele mai bune rezultate se pot obţine la temperaturi de peste 20 °C. Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi sub 0 °C sau peste 40 °C. Acumulatorul şi încărcătorul Citiţi şi urmaţi atenţionările şi avertizările descrise în paginile ii–iii şi 127–128 din acest manual. Capacitatea acumulatorului scade dacă este utilizată la o temperatură mai redusă decât cea de încărcare. sau aparatele foto D50 sau dispozitivul de depozitare acumulator MS-D70 CR2. deschideţi uşiţa compartimentului acumulatorului. Îndepărtarea acumulatorului Înainte de a îndepărta acumulatorul.1 După ce v-aţi asigurat. Închideţi uşiţa compartimentului acumulatorului. În cazul în care acumulatorul nu este utilizat pentru un timp mai îndelungat. Introducere: Primii paşi www. închideţi aparatul foto.nikon. D80 nu este compatibil cu acumulatoarele EN-EL3 sau EN-EL3a disponibile pentru D100. repuneţi capacul de protecţie pentru evitarea scurtcircuitului. temperatura trebuie să fie cuprinsă între 5–35 °C. 2 Introduce 2. seria D70.Pe parcursul încărcării. Dacă acumulatorul a fost încărcat la o temperatură de sub 5°C poate scădea temporar valoarea afişată la opţiunea Battery Info (Date despre acumulator).2 Introduceţi un acumulator încărcat aşa cum este prezentat în partea dreaptă.ro 13 . Utilizaţi doar baterii EN-EL3e.

7 Afişaţi meniul date (dată). şi ziua sunt afişate. dialogul de selecţie a limbii prezentat la Pasul 1 va fi afişat pe monitor. 9 Reglaţi ceasul şi reveniţi în modul fotografiere. 1 Porniţi aparatul foto.Setări de bază La prima pornire a aparatului foto. Utilizarea meniurilor aparatului foto Meniul language (limbă) se afişează automat doar la prima pornire a aparatului foto.nikon. 14 Introducere: Primii paşi www. Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 9–10) pentru informaţii despre modul normal de operare în meniuri. selectaţi World time > Date format (Format dată)din meniul setup ( 103). Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege limba şi pentru a seta ora şi data. 3 Afişaţi harta lumii pe zone de timp. luna. 4 Selectaţi zona de timp locală 5 Afişaţi opţiunile orei oficiale de vară 6 Selectaţi On dacă ora oficială de vară este valabilă. Monitorul se va închide automat.ro . 2 Selectaţi limba. sus sau jos pentru a o schimba. Pentru a schimba ordinea în care anul. 8 Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a selectorului pentru a selecta elementul.

1.ro Introduction: First Steps 15 .1 Închideţi aparatul foto şi deschideţi uşiţa compartimentului cardului de memorie înainte de a introduce sau îndepărta cardul de memorie. formataţi cardul de memorie aşa cum este descris în “Mesajele de eroare şi afişajele aparatului foto” ( 133). Front 1. Dacă pe panoul de control se afişează numărul de expuneri rămase.nikon.3 Porniţi aparatul foto. Lampa de acces a cardului de memorie va lumina pentru o secundă. Lampa de acces Nu îndepărtaţi acumulatorul sau deconectaţi sursa de curent în timp ce lampa de acces luminează. Comutator de protecţie împotriva scrierii Cardurile SD sunt echipate cu comutator de protecţie împotriva scrierii pentru a preveni pierderea accidentală a datelor. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la deteriorarea cardului de memorie.2 Introduceţi cardul de memorie după cum este prezentat în figura din dreapta până la declic. ţi cardul de memorie. Dacă pe monitor este afişat mesajul din dreapta. www. aparatul foto va afişa un mesaj pentru a avertiza că acele fotografii nu pot fi înregistrate sau şterse iar cardul de memorie nu poate fi formatat.Introducerea cardului de memorie Aparatul foto înregistrează fotografiile pe carduri de memorie Secure Digital (SD) (disponibil separat). Atunci când comutatorul este în poziţia “blocat”. cardul de memorie este pregătit pentru utilizare. 1 Introduce 1. Închideţi uşiţa compartimentului cardului de memorie.

Prin formatarea cardurilor de memorie se şterg permanent toate fotografiile şi celelalte informaţii conţinute de acestea. Îndepărtarea cardului de memorie 1. Asiguraţi-vă că toate informaţiile care doriţi să le păstraţi sunt transferate pe un alt dispozitiv de stocare înainte de a formata cardul de memorie. Apăsând ambele butoane în acelaşi timp pentru o secundă se va formata cardul vor fi afişate.ro . Apăsaţi cardul de memorie pentru a-l scoate (1). monitorul s-a oprit. În timpul formatării literele aparatul foto sau nu îndepărtaţi acumulatorul doar dacă formatarea s-a terminat. numărul de expuneri rămase va fi afişat pe panoul de control. 16 Introducere: Primii paşi www.nikon. Asiguraţi-vă că lampa de acces a cardului de memorie nu luminează . 2. După acesta cardul de memorie poate fi îndepărtat cu mâna (2). Performanţa poate scade dacă sunt formatate cu ajutorul calculatorului. panoul de control va afişa şi icoana va fi afişată în vizor. Dacă nu este introdus card de memorie. Opriţi aparatul foto şi deschideţi uşiţa compartimentului cardului de memorie. 3. Nu opriţi de memorie. porniţi aparatul foto şi apăsaţi butoanele ( şi ) până când afişajele panoului de control şi al vizorului nu luminează ca în figura din dreapta.2 Cardurile de memorie trebuie formatate la prima utilizare cu aparatul foto D80. Afişarea stării oprite a aparatului foto Dacă aparatul foto este oprit cu un card de memorie şi un acumulator introdus. şi panoul de control arată numărul de expuneri rămase. Formatarea cardului de memorie Formataţi cardurile în aparatul foto. Pentru a formata cardul de memorie.

122) permit dioptrii între –5 – +3 m -1. 2 Rotiţi regulatorul de dioptrie până când cadrele de focalizare sunt focalizate. asiguraţi-vă că imaginea din vizor este focalizată. Dacă în momentul ajustării regulatorului de dioptrie vă uitaţi în vizorul optic. Focalizarea vizorului Claritatea vizorului (dioptria) poate fi ajustată în intervalul –2 – +1 m . Lentilele de corecţie (disponibil separat. -1 1 Îndepărtaţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul foto. aveţi grijă să nu vă puneţi degetul în ochi.Ajustarea clarităţii vizorului optic Fotografiile sunt încadrate în vizor. Cadre de focalizare Introducere: Primii paşi www. Înainte de fotografiere.ro 17 .nikon.

Ghid de utilizare Fotografiere şi redare Ghidul de utilizare prezintă pe scurt bazele realizării şi vizualizării fotografiilor în modurile (auto) şi Digital Vari-Programs. declanşatorul va fi dezactivat. pentru informaţii despre rechemarea setărilor implicite.ro . 99) (oprirea expunerii automate). Oprirea expunerii automate La setarea implicită. 6s Exponometru pornit Exponometru oprit Exponometru pornit Durata de timp după care exponometrul se închide automat poate fi reglat utilizând Custom Setting 28 (Setări personalizate) (Auto meter off. Utilizaţi obiectiv CPU Modurile (auto) şi Digital Vari-Programs sunt disponibile doar cu obiective CPU. reducând epuizarea acumulatorului. 18 Ghid de utilizare www. Acest capitol presupune utilizarea aparatului foto la setările sale implicite. diafragma şi indicatorii vitezei de obturator de pe panoul de control se vor opri dacă nu sunt realizate niciun fel de operaţii timp de circa 6 secunde(oprirea expunerii automate ) . vezi pagina 134.nikon. Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a reactiva afişajul. Dacă aceste moduri sunt selectate la montarea unui obiectiv non-CPU. afişajul vizorului.

1. un mod automat “point-and-shoot” (“ţinteşte şi fotografiază”) în care majoritatea setărilor sunt reglate de aparatul foto în funcţie de condiţiile de fotografiere. afişajul va lumina după cum este prezentat în dreapta. (pâlpâie) (pâlpâie) Declanşator dezactivat. 65. ţi aparatul foto. Dacă nu mai dispuneţi de memorie suficientă pentru a salva fotografii adiţionale la setările curente.Fotografiere “Point-and-Shoot” ( Mode) Acest capitol descrie modul de realizare a fotografiilor în modul (auto). 1 Porni 1. Monitorul rămâne oprit în timpul fotografierii.nikon.1 Îndepărtaţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul foto. Panou de control Vizor — — Descriere Acumulator complet încărcat.2 Verificaţi nivelul de acumulator în vizor sau pe panoul de control. În acest caz puteţi realiza fotografii doar dacă înlocuiţi cardul de memorie ( 15) sau dacă ştergeţi din fotografii ( 26. Nivel scăzut de încărcare. Verificaţi numărul de expuneri rămase. 1. Încărcaţi acumulatorul. 74).3 Afişajul expunerilor prezintă pe panoul de control şi în vizor numărul de fotografii care mai pot fi înregistrate pe cardul de memorie. Afişajele panoului de control şi al vizorului vor lumina. Nivelul de baterie nu este afişat dacă aparatul foto este echipat cu un adaptor AC. Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” ( Modul www.ro ) 19 . pregătiţi acumulatorul de rezervă. Acumulator parţial descărcat.

3 Verificaţi setările pe panoul de control. 2 Selecta 2. Setările Opţiune Implicit Flash sync mode Image quality Image size Shooting mode Autofocus mode AF-area mode Auto JPEG Normal Large Single frame Auto select Auto-area AF 40 34 35 36 29 30 20 Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” (Modul www.nikon.ro ) .1 Rotiţi discul de selecţie al modului de operare în poziţia . 2.2 Rotiţi selectorul modului de focalizare în poziţia AF implicite pentru modul sunt următoarele .ţi modul şi alegeţi focalizarea automată.

ţi fotografia în vizor. Monitorul va rămâne oprit în timpul fotografierii.2 Compuneţi fotografia în vizor cu subiectul principal poziţionat într-unul din cele unsprezece arii de focalizare. 4 Compune 4. Arie de focalizare Utilizarea obiectivului de zoom Mărire zoom Utilizaţi inelul de zoom pentru a mări zoomul pe subiect.1 Ţineţi aparatul foto aşa cum este prezentat în imagine. 4. sau pentru a reduce zoomul caz în care va creşte aria vizibilă în fotografia finală (selectaţi distanţe focale mai lungi de pe scala distanţei focale a obiectivului pentru a mări zoomul. Reducere zoom Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” (Modul www. Ţineţi ambele coturi lângă corp pentru suport şi puneţi-vă un picior mai în faţă pentru a avea o stabilitate mai mare. Cum se ţine aparatul foto Ţineţi aparatul în mâna dreaptă şi sprijiniţi corpul aparatului sau obiectivul cu mâna stângă. distanţe focale mai scurte pentru a reduce zoomul). acesta va umple o arie mai mare a cadrului.ro ) 21 .nikon..

bliţul se poate ridica şi lampa de asistare AF poate lumina. apăsaţi până la fund butonul de declanşare.ro ) . Viteza de obturator Diafragma Aria de focalizare selectată Indicator de focalizare Viteza de obturator Diafragma Vizor Capacitatea memorie tampon Panoul de control Indicator de focalizare Descriere ● Subiect focalizat. se va emite un sunet de beep.1 Apăsaţi butonul de declanşare pentru a focaliza. 5. Focalizaţi Realizaţi fotografia 22 Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” (Modul www. şi indicatorul de focalizare (●) va apărea în vizor (sunetul de beep este posibil să nu se emită dacă subiectul este în mişcare). ariile de focalizare selectate vor fi scurt evidenţiate.nikon. În timp ce butonul de declanşare este apăsat pe jumătate.5 Focalizare. ● (pâlpâie) Aparatul foto nu se poate focaliza pe subiect în aria de focalizare utilizând focalizarea automată. focalizarea se va fixa şi numărul de expuneri care pot fi înregistrate în memoria tampon va fi afişată în vizor. Acesta se focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat pe jumătate. Butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare în două etape.2 La terminarea operaţiei de focalizare. 5. Aparatul foto va selecta automat aria de focalizare. Pentru a realiza fotografia. Dacă subiectul este întunecat.

6 Realiza Apăsaţi uşor până la fund butonul de declanşare pentru a elibera obturatorul şi pentru a realiza fotografia. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea bliţului vezi pagina 40. Dacă bliţul este ridicat fotografiile pot fi realizate doar atunci când este afişat indicatorul flash-ready (bliţ pregătit) ( ). Bliţul încorporat Dacă este necesară lumină suplimentară pentru corectarea expunerii în modul . Dacă acest indicator nu este afişat. 7 Opriţi aparatul foto la terminarea fotografierii.numărul expunerilor rămase va fi afişat pe panoul de control. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu îndepărtaţi sau deconectaţi sursa de curent până la stingerea lămpii şi terminarea înregistrării. Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” (Modul www. îndepărtaţi-vă uşor degetele de pe butonul de declanşare şi încercaţi din nou Pentru a economisi energie închideţi bliţul.ţi fotografia. apăsându-l uşor până când intră la loc.ro ) 23 . atunci când acesta nu este folosit. Afişajul la oprirea aparatului foto Dacă aparatul foto este oprit cu un card de memorie sau acumulator introdus. bliţul încorporat se va ridica automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. îndepărtaţi parasolarul la utilizarea bliţului. Lampa de acces de lângă uşiţa cardului de memorie va lumina.nikon. Raza de acţiune a bliţului variază odată cu diafragma şi sensibilitatea ISO ( 141).

D80 oferă un număr de şase moduri digital vari-programs. 2 Compuneţi fotografia. . •Modul: : Aparatul foto se focalizează pe subiect în centrul ariei de focalizare. .Fotografiere creativă (Moduri Digital Vari-Programs) În plus faţă de modul . . pot fi selectate cu ajutorul selectorului multifuncţional ( •Modul: Aparatul foto se focalizează în continuu urmărind subiectul în aria centrală de focalizare cât timp butonul de declanşare este apăsat pe jumătate.ro . Pentru fotografierea apropiată a florilor. Selectând un program automat se optimizează setările pentru a corespunde scenei selectate. aparatul foto selectează aria de focalizare după cum urmează: • În modurile . . Alte arii de focalizare 30). şi a altor obiecte mici. Pentru scene slab luminate şi nocturne. : Aparatul foto selectează automat aria de focalizare. Pentru portrete slab iluminate. Pentru a realiza fotografii în modurile digital vari-programs: 1 Rotiţi discul de selecţie al modului de operare pentru a selecta Modul digital vari-programs. Aria de focalizare Ca setare implicită. Pentru peisaje naturale şi artificiale. Bliţul încorporat Dacă este necesară lumină suplimentară pentru corectarea expunerii în modurile . aparatul foto va continua să focalizeze bazându-se pe informaţiile obţinute din alte arii de focalizare. . focalizaţi. Aria de focalizare de start poate fi selectată cu ajutorul selectorului multifuncţional ( 30).şi fotografiaţi. putând fi realizate fotografii creative doar prin rotirea discului modului de operare. Dacă subiectul părăseşte aria de focalizare centrală. bliţul încorporat se va ridica automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. insectelor. Mod Portrait Landscape Close up Sports Night landscape Night portrait Descriere Pentru portrete. Pentru subiecte în mişcare. 24 Ghid de utilizare: Fotografiere creativă (Moduri Digital Vari-Programs) www.nikon.

Aparatul foto se focalizează automat pe subiectul situat în centrul ariei de focalizare. Ghid de utilizare: Fotografiere creativă (Moduri Digital Vari-Programs) www. Night Landscape Pentru realizarea fotografiilor nocturne spectaculoase aparatul foto utilizează viteze mici de obturator. Este recomandat utilizarea unui trepied pentru a preveni efectul de şters.ro 25 . detaliile fundalului vor părea şterse pentru a creşte senzaţia de adâncime. Landscape Recomandat pentru fotografii tip vedere vii. şi a altor obiecte mici.nikon. Sports Viteza de obturator mare îngheaţă mişcarea şi pot fi realizate fotografii dinamice sport în care subiectul principal este clar vizibil. Bliţul încorporat şi lampa de asistare AF se închid automat. insectelor. Bliţul încorporat şi lampa de asistare AF se închid automat. Close Up Recomandat pentru fotografierea apropiată a florilor. Este recomandat utilizarea unui trepied pentru a preveni efectul de şters. Bliţul încorporat şi lampa de asistare AF se închid automat.Portret Recomandat pentru portrete în care tonul pielii subiectului este moale şi produce un efect natural. În cazul utilizării unui obiectiv sau dacă subiectul este prea departe de fundal. Night Portrait Asigură un balans natural între subiectul principal şi fundal în fotografii tip portret realizate la lumină slabă.

Fotografii adiţionale pot fi afişate prin rotirea discului principal de comandă sau prin apăsarea săgeţii din stânga sau dreapta a selectorului multifuncţional. apăsaţi butonul . Va apărea un dialog de confirmare. redare. Dacă pe monitor nu se afişează nicio fotografie. Pentru a termina redarea şi a reveni în modul fotografiere.nikon. cea mai recentă fotografie poate fi vizualizată prin apăsarea butonului .ro .apăsaţi butonul 26 Ghid de utilizare: Redare simplă www. Apăsaţi din nou butonul pentru a şterge imaginea şi pentru a reveni în modul . Ştergerea fotografiilor nedorite Pentru a şterge o fotografie afişată curent pe monitor. Pentru a ieşi fără a şterge imaginea . apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare.Redare Simplă Fotografiile sunt afişate automat pentru aproximativ patru secunde după fotografiere.

blocarea expunerii. 84). 79) şi crearea expunerilor multiple (“Expunere multiplă”. A. a saturaţiei de culoare. Utilizarea bliţului încorporat Creşterea sensibilităţii ISO la lumină slabă Rechemarea setărilor implicite 28 Focalizare: 28 Calitatea şi mărimea imaginii: Alegerea modului de fotografiere: Utilizarea bliţului încorporat: Sensibilitate ISO: Resetare prin două butoane: 33 36 40 43 44 Modurile P. 61 Vizualizarea fotografiilor cu ajutorul aparatului foto Vezi ghidul de utilizare a meniurilor pentru alte opţiuni de redare ( Conectarea la un televizor. în serii.nikon. reglarea nivelului expunerii şi a bliţului. Transformarea culorilor în nuanţe naturale Realizarea fotografiilor în condiţii de lumină deosebite. a contrastului. Mai multe despre fotografiere (în toate modurile): Fotografierea subiectelor în mişcare sau focalizare manuală Ajustarea calităţii şi mărimii imaginii Realizarea fotografiilor una câte una. S. A. şi a nuanţei (“Optimizarea imaginii”. şi M : 45 Modul P (Programat automat): 47 Modul S (Prioritate automată de obturator): 48 Modul A (Prioritate de diafragmă automată): Modul M (Manual): Expunerea: Balansul de alb: 49 50 52 58 Aparatul foto reglează viteza de obturator şi diafragma.ro 27 . S. utilizând autodeclanşatorul sau telecomanda. Îngheaţă sau estompează mişcarea Estomparea obiectelor din fundal Setarea manuală a vitezei de obturator şi a diafragmei Alegerea metodei de expunere.Referinţă Această secţiune se bazează pe Ghidul rapid şi prezintă setări de fotografiere şi de redare avansate. PC sau imprimantă: Vizualizarea fotografiilor la un televizor Salvarea fotografiilor pe PC Tipărirea fotografiilor 66 Vizualizarea fotografiilor la televizor: Conectarea la un PC: Tipărirea fotografiilor: 66 67 69 Referinţă www. şi M incluzând setarea personalizată a clarităţii. Mai multe despre redare: 61 Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto: 74). Vezi secţiunea de prezentare a meniurilor pentru informaţii despre alte operaţii care pot fi realizate în modurile P.

se va auzi un sunet de beep când aparatul se focalizează. Utilizatorul poate selecta de asemenea aria de focalizare pentru focalizarea automată sau manuală ( 30) sau pentru recompunerea fotografiilor funcţia de blocare a focalizării ( 31).Mai multe despre fotografiere (toate modurile) Focalizare Focalizarea poate fi reglată în mod automat (vezi mai jos “Autofocalizare” ) sau manual ( 32). 87).nikon. aparatul foto focalizează automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. selectaţi A (autofocalizare) sau M/A (autofocalizare cu prioritate manuală). sau. Dacă obiectivul nu suportă autofocalizarea sau aparatul foto nu se poate focaliza utilizând autofocalizarea. 28 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (toate modurile) / Focalizare www. Nu se va auzi sunetul de beep la selectarea opţiunii AF-A în modul (sport) sau când este utilizat autofocalizarea servo continuă (reţineţi că autofocalizarea servo continuă poate fi selectat automat la fotografierea subiectelor în mişcare în modul autofocalizare AF-A). sau dacă opţiunea Off a fost selectat pentru Setare Personalizată 4 (AF assist. Autofocalizare Controale utilizate: Selector mod de focalizare Când selectorul modului de focalizare este setat pe modul AF.ro . Lampa de asistare AF Dacă subiectul este slab iluminat.utilizaţi focalizarea manuală ( 32). lampa de asistare AF va lumina automat pentru a facilita operaţia de autofocalizare la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. folosiţi obiectiv cu lungimea focală de 24–200 mm şi îndepărtaţi parasolarul. la utilizarea lămpii. A-M Selecţie/Autofocalizare cu prioritate manuală Dacă obiectivul este echipat cu un comutator A-M sau M/A-M. În modul arie simplă AF. Lampa de asistare nu va lumina în modurile .0 m. 1 — Beep ( 86) Această opţiune poate fi utilizată pentru a porni sau opri difuzorul încorporat. Lampa are o rază de acţiune de circa 0.5–3.

Autofocalizare Controalele utilizate: butonul Următoarele moduri de autofocalizare sunt disponibile când selectorul modului de focalizare este setat la AF: Mod autofocalizare Descriere AF-A Selectare automată (setare implicită) AF-S Servo AF simplu Aparatul foto selectează automat servo AF simplu când subiectul stă nemişcat. AF-C Servo AF continuu Pentru selectarea modului de focalizare automată. AF-A AF-C AF-S Utilizarea focalizării automate Focalizarea nu funcţionează bine în condiţiile enumerate în lista de mai jos.ro 29 . Pentru subiecte în mişcare. servo AF continuu când subiectul se mişcă. apăsaţi butonul până când se afişează setarea dorită. Obturatorul poate fi eliberat doar dacă aparatul foto focalizează. Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Focalizare www. Subiectul conţine mai multe detalii fine. Focalizarea se fixează când butonul de declanşare este pe jumătate apăsat. Fotografiile pot fi realizate chiar şi atunci când indicatorul de focalizare nu este afişat. Exemplu: Subiectul este de aceeaşi culoare ca şi fundalul. Aria de focalizare conţine părţi cu contraste diferite şi luminoase. Subiectul apare mai mică decât aria de focalizare. Subiectul este dominat de motive geometrice regulate. multe subiecte la distanţe diferite de aparatul foto. Dacă aparatul nu poate să focalizeze utilizând focalizarea automată. Aparatul foto se focalizează în continuu în timp ce este apăsat pe jumătate butonul de declanşare. Exemplu: Aria de focalizare conţine subiectul din apropiere şi clădiri în depărtare. Exemplu: Subiectul este parţial în umbră.nikon. Exemplu: Subiectul este într-o cuşcă. Între subiect şi fundal contrastul Aria de focalizare conţine mai este foarte mică sau nu există. Exemplu: Un şir de ferestre dintr-o zgârie-nori. Obturatorul poate fi eliberat doar dacă indicatorul de focalizare este afişat. utilizaţi focalizare manuală ( 32) sau fixaţi focalizarea ( 31) pentru a focaliza pe un alt subiect de la aceeaşi distanţă şi recompuneţi fotografia. Pentru subiecte fixe. Exemplu: Câmp cu flori sau alte subiecte de dimensiuni mici sau care au o luminozitate omogenă.

La setările implicite aparatul alege automat aria de focalizare sau focalizează pe subiectul din centrul ariei de focalizare. Aria de focalizare poate fi de asemenea selectată manual pentru a compune fotografii cu subiectul principal poziţionat aproape oriunde în cadru. Setări personalizate Setarea personalizată 2 (AF-Area Mode . 94) controlează selecţia ariei de 95) controlează modul în care focalizare “wraps around. 3 Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru selectarea ariei de focalizare în vizor sau pe panoul de control în timp ce exponometrele sunt active ( 18).Selectarea ariei de focalizare Controalele utilizate: Selector multifuncţional (monitor oprit ) Aparatul D80 oferă 11 arii de focalizare care împreună acoperă o parte mai mare din cadru. 87). 30 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Focalizare www. În setarea implicită aria de focalizare este selectată automat în 1 modurile şi . Pentru activarea focalizării manuale în aceste moduri. Setarea personalizată 18 (AE-L/AF-L. Selectorul de focalizare poate fi poziţionat la “L” (locked . disponibile. 87) controlează modul în care aparatul foto selectează aria de 87) controlează mărimea şi numărul ariilor de focalizare focalizare. Astfel puteţi utiliza selectorul multifuncţional pentru selectarea ariei de focalizare.ro .” Setarea personalizată 21 (AF Area Illumination. Setarea personalizată 3 (Center AF Area. Setarea personalizată 20 (Focus Area.blocat) după selectare pentru a preveni ca aria de focalizare selectată să se schimbe la apăsarea selectorul multifuncţional. 2 Învârtiţi selectorul de focalizare în poziţia “●”. 94) permite utilizarea butonului AE-L/AF-L pentru selectarea ariei de focalizare. aria de focalizare activă este selectată în vizor.nikon. selectaţi Single Area sau Dynamic Area din Custom Setting – Setări Personalizate 2 (Modul ariei de focalizare automate.

18 — AE-L/AF-L ( 94) Această opţiune controlează funcţia butonului AE-L/AF-L. Dacă subiectul se mişcă. chiar şi atunci când eliberaţi butonul de declanşare. Focalizarea este blocată până când butonul AE-L/AF-L este apăsat.Blocarea focalizării Controalele utilizate: butonul AE-L/AF-L (AF-A/AF-C)/Buton de declanşare (AF-S) Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a schimba compoziţia după focalizare. Modul de fotografiere continuu ( 36) Utilizaţi butonul AE-L/AF-L pentru blocarea focalizării în modul de fotografiere continuu. Nu schimbaţi distanţa între aparat şi subiect în timp ce blocarea focalizării este activă. astfel permiţând realizarea a mai multor fotografii în serie la aceeaşi setare de focalizare. 1 Poziţionaţi subiectul în aria de focalizare selectată şi apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru realizarea focalizării. Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Focalizare www. Poate fi folosită de asemenea în cazul în care sistemul de autofocalizare nu poate realiza focalizarea ( 29). Focalizarea va rămâne blocată de asemenea între fotografieri în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat. 2 Verifica Modurile de autofocalizare AF-A şi AF-C ( 29) Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru blocarea focalizării şi a expunerii. focalizaţi din nou de la noua distanţă. ţi dacă indicatorul de focalizare (●) apare în vizor. astfel este posibil focalizarea pe un subiect care nu este în aria de focalizare în compoziţia finală. şi rămâne blocată până când îndepărtaţi degetul de pe butonul de declanşare. Modurile de autofocalizare AF-S ( 29) Focalizarea este blocată automat când apare indicatorul de focalizare.ro 31 .nikon. O icoană AE-L va apărea în vizor. Focalizarea poate fi blocată de asemenea prin apăsarea butonului AE-L/AF-L (vezi mai jos). 3 Recompuneţi fotografia şi apăsaţi butonul de declanşare. Focalizarea va rămâne blocată între fotografieri până când butonul de declanşare este pe jumătate apăsat.

Telemetrul electronic Dacă obiectivul are o diafragmă de cel puţin f/5. Poziţia planului focal Pentru a determina distanţa între subiect şi aparatul foto. După poziţionarea subiectului în aria de focalizare activă.5 mm. utilizaţi planul focal de pe corpul aparatului foto.Focalizare manuală Controalele utilizate: Selector mod focalizare/inel focalizare al obiectivului Focalizarea manuală este disponibilă în cazul obiectivelor care nu suportă focalizarea automată (obiective Nikkor non-AF) sau când focalizarea automată nu produce rezultatele dorite ( 29). selectaţi M în cazul focalizării manuale.ro .nikon. Fotografiile pot fi realizate oricând. apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare şi rotiţi inelul de focalizare al obiectivului până când este afişat indicatorul de focalizare (●). 32 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Focalizare www.6. Pentru mai multe detalii vezi documentaţia furnizată împreună cu obiectivul Dvs. focalizarea poate fi ajustată manual cu obiectivul setat la M sau M/A. chiar şi atunci când imaginea nu este clară. Dacă utilizaţi un obiectiv care permite selectarea A-M. În cazul obiectivelor care suportă M/A (focalizare automată cu prioritate manuală). indicatorul de focalizare al vizorului poate fi utilizat pentru a verifica dacă subiectul din aria de focalizare selectată este clară. Distanţa între flanşa de montare obiectiv ( 11) şi planul focal este 46. Pentru focalizare manuală setaţi selectorul modului de focalizare la M şi ajustaţi inelul de focalizare al obiectivului până când imaginea afişată pe geamul mat al vizorului este clară.

Calitatea şi mărimea imaginii
Împreună calitatea şi mărimea imaginii determină mărimea spaţiului ocupat pe cardul de memorie de fiecare fotografie. Imaginile mai mari, cu o calitate mai ridicată pot fi tipărite într-o mărime mai mare însă ele necesită o memorie mai mare. Asta înseamnă că pe cardul de memorie pot fi stocate mai puţine imagini de acest fel.
Calitatea şi mărimea imaginii

JPEG Fine (foarte bun)

JPEG Normal

JPEG Basic (nivel de bază) S M Mic < Mărimea imaginii > Mare L

Modificările în mărimea şi calitatea imaginii sunt reflectate în numărul expunerilor rămase afişate pe panoul de control sau în vizor ( 19).

Calitatea imaginii, mărimea imaginii şi mărimea fişierului Pentru mai multe detalii despre numărul fotografiilor care pot fi stocate pe cardul de memorie, vezi Anexa ( 138).

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Calitatea şi mărimea imaginii
www.nikon.ro

33

Calitatea imaginii

Controalele utilizate: butonul

+ disc principal de comandă (monitor închis )

Aparatul foto suportă următoarele opţiuni pentru calitatea imaginii (în ordine descrescătoare după calitatea imaginii şi mărimea fişierului):
Opţiune Descriere NEF (RAW) Datele comprimate RAW transmise de senzorul de imagine sunt salvate direct pe cardul de memorie. Alegeţi această opţiune pentru imagini care vor fi procesate pe un PC. JPEG Fine Imaginile sunt comprimate mai puţin, decât formatul JPEG Normal, astfel rezultând imagini (foarte bună) cu o calitate mai ridicată. Rata comprimării: aproximativ 1 : 4. JPEG Normal Cea mai bună alegere în cele mai multe cazuri. Rata comprimării: aproximativ 1 : 8. (implicit) JPEG Basic Mărime mai mică de fişier, pentru e-mail sau Web. Rata comprimării: aproximativ 1 : 16. NEF (RAW) + Înregistrarea a două fotografii: una NEF (RAW ) şi una de o calitate mai bună în format JPEG Fine JPEG. NEF (RAW) + Înregistrarea a două fotografii: una NEF (RAW ) şi una de o calitate normală în format JPEG. JPEG Normal NEF (RAW) + Înregistrarea a două fotografii: una NEF (RAW ) şi una de o calitate de bază în format JPEG. JPEG Basic

Calitatea imaginii poate fi setată prin apăsarea butonului QUAL şi prin rotirea discului principal de comandă până când setarea dorită apare pe panoul de control. Calitatea imaginii poate fi de asemenea ajustată din meniul fotografiere ( 81).

NEF (RAW)/NEF+JPEG Software-ul Capture NX (disponibil separat; 123) sau software-ul PictureProject sunt necesare pentru redarea imaginilor NEF (RAW ) pe un PC. Când fotografiile realizate în format NEF (RAW) + JPEG Fine, NEF (RAW) + JPEG Normal sau NEF (RAW) + JPEG Basic sunt redate pe aparatul foto, doar imaginile JPEG vor fi afişate. Când fotografiile realizate în setările menţionate mai sus sunt şterse, imaginile NEF vor fi de asemenea şterse. Bracketing-ul balansului de alb ( 90) nu este disponibil când este selectată opţiunea NEF (RAW ) + JPEG pentru calitatea imaginii. Selectând opţiunea NEF (RAW ) + JPEG dezactivaţi bracketing-ul balansului de alb.

34

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Calitatea şi mărimea imaginii
www.nikon.ro

Mărimea imaginii
Mărimea imaginii Mare (3872 × 2592/10.0 M) (implicit) Mediu (2896 × 1944/5.6 M) Mică (1936 × 1296/2.5 M)

Controalele utilizate: butonul

+ discul de subcomandă (monitor închis )

Mărimea imaginii este măsurată în pixeli. Sunt disponibile următoarele opţiuni.
Mărime (pixeli) 3872 × 2592 2896 × 1944 1936 × 1296 Mărime aproximativă tipărită la 200 dpi* 49.2 × 32.9 cm 36.8 × 24.7 cm 24.6 × 16.5 cm

* “dpi” (dots per inch) este unitatea de măsură a rezoluţiei de imprimantă. Imaginile tipărite la rezoluţii mai mari vor fi mai mici, imaginile tipărite la rezoluţii mai mici vor fi mai mari.

Calitatea imaginii poate fi setată prin apăsarea butonului QUAL şi prin rotirea discului de subcomandă până când setarea dorită apare pe panoul de control. Calitatea imaginii poate fi de asemenea ajustată din meniul fotografiere ( 81).

Reţineţi că opţiunea selectată pentru mărimea imaginii nu afectează mărimea imaginilor NEF (RAW ). Imaginile NEF redate pe un PC au o mărime de 3872 × 2592 pixeli.

Numele fişierelor Fotografiile sunt stocate ca fişiere de imagine cu un nume în format “DSC_nnnn.xxx,” unde nnnn este un număr de patru cifre cuprins între 0001 şi 9999 precizate automat în ordine ascendentă de către aparatul foto, şi xxx este una din extensiile compuse din trei litere: “NEF” pentru imaginile NEF sau “JPG” pentru imaginile JPEG. Fişierele NEF şi JPEG înregistrate la setarea “NEF+JPEG” au acelaşi nume de fişier, dar extensii diferite. Numele imaginilor de mărime mică create cu opţiunea „small picture” din meniul Retouch (retuşare) au nume de fişier începând cu “SSC_” şi au extensia “.JPG” (de exemplu, “SSC_0001.JPG”), în timp ce imaginile înregistrate cu alte opţiuni din meniul Retouch (retuşare) au nume de fişier începând cu “CSC” (de exemplu, “CSC_0001. JPG”). Imaginile înregistrate în meniul Optimize Image > Custom > Color Mode cu setarea II (AdobeRGB) ( 80) au nume care începe cu o subliniere (de exemplu, “_DSC0001.JPG”).

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Calitatea şi mărimea imaginii
www.nikon.ro

35

cu viteză de obturator de 1/250 sec. şi cu memorie rămasă în memoria tampon. Acest număr este actualizat. alimentarea nu se va întrerupe până când toate imaginile din memoria tampon nu au fost înregistrate. Nu îndepărtaţi cardul de memorie şi nu îndepărtaţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când lampa de acces nu se stinge. Dacă pe afişaj apare 0.ro . Pentru autoportrete ( 38). temporizată sau cu o telecomandă. cu întârziere de obturator.nikon. apăsaţi butonul până când apare setarea dorită. Lampa de acces se va aprinde în timpul înregistrării fotografiei. memoria tampon este plină. lampa de acces de pe lângă slotul cardului de memorie se va aprinde. Descriere Aparatul realizează o fotografie fiecare dată când apăsaţi butonul de declanşare. Dacă aparatul foto a fost închis în timp ce în memoria tampon au mai rămas date. Fotografierea poate fi continuată până la maximum 100 de fotografii. Aparatul înregistrează trei cadre pe secundă1 la apăsarea butonului de declanşare. următoarea fotografie poate fi realizată imediat în cazul în care pe memoria tampon rămâne spaţiu suficient. 36 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate moduriule) / Alegerea modului de fotografiere www. în succesiune continuă. cu expunere manuală sau automată cu prioritate de timp de expunere. iar fotografierea se încetineşte. deoarece la transferul fotografiilor pe cardul de memorie pe memoria tampon se eliberează mai mult spaţiu. Telecomandă Este necesară utilizarea telecomenzii ML-L3. 1. Declanşator automat Pentru portrete sau pentru a reduce estomparea fotografiilor cauzate de mişcarea aparatului ( 37). Viteză medie cu focalizare manuală. cu întârziere Telecomandă Este necesară utilizarea telecomenzii ML-L3. Mărimea memoriei tampon Numărul imaginilor care pot fi stocate pe memoria tampon la setările curente este afişat pe afişajul numărului de expuneri în vizor sau pe panoul de control în timp ce butonul de declanşare este apăsat.Alegerea modului de fotografiere Mod Un singur cadru Continuu Controalele utilizate: butonul Modul de fotografiere determină modul în care aparatul foto realizează fotografiile: una câte una. sau mai mare. Pentru mai multe detalii vezi Anexa ( 138). Pentru alegerea modului de fotografiere. În timp ce fotografiile sunt înregistrate pe cardul de memorie. Pentru a reduce estomparea fotografiilor rapidă cauzate de mişcarea aparatului foto ( 38).

5 Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru focalizare. 3 Compuneţi fotografia. 10 (setarea implicită) sau 20 secunde. 1 2 Apăsaţi butonul până când pe panoul de control apare icoana . îndepărtaţi capacul de protecţie al vizorului şi introduceţi capacul ocular DK-5 după cum este prezentat. Declanşatorul automat poate fi dezactivat dacă selectaţi un alt mod de fotografiere. Bulb În modul de declanşare automată. 29 — Self-timer – Declanşator automat ( 99) Întârzierea declanşatorului automat poate fi setată la 2. S. Acesta previne intrarea luminii prin vizor care ar putea influenţa expunerea. sau M 4 În modurile diferite de M. Înaintea realizării fotografiei cu bliţul în modul P. Declanşatorul automat nu se activează dacă aparatul foto nu se poate focaliza sau în alte situaţii în care obturatorul nu poate fi declanşat. Cu 2 secunde înainte de a realiza fotografia. 1 — Beep ( 86) Această opţiune controlează sunetul de beep în timpul declanşării automate. apoi apăsaţi butonul până la fund pentru activarea declanşatorului automat. pe o suprafaţă dreaptă. modul de declanşare automată se dezactivează şi aparatul revine la modul un singur cadru sau fotografiere continuă. Temporizatorul se va opri dacă bliţul se deschide după activarea temporizatorului. A. Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Alegerea modului de fotografiere www. lampa declanşatorului automat nu mai clipeşte şi sunetul de beep se va auzi.Modul de autodeclanşare Modul de autodeclanşare poate fi utilizat pentru a reduce mişcarea aparatului foto sau pentru realizarea autoportretelor.ro 37 . Dacă închideţi aparatul foto. apăsaţi butonul pentru deschiderea bliţului şi aşteptaţi ca indicatorul să apară afişat în vizor ( 40). În setările implicite obturatorul se va declanşa cu 10 secunde după activarea declanşatorului automat. viteza de obturator bulb este echivalentă cu aproximativ 1/10 sec. Lampa declanşatorului automat va clipi şi se va auzi un sunet de beep.nikon. Montaţi aparatul pe un trepied sau puneţi-o pe o masă stabilă. 5. ( 45).

Dacă în modul focalizare automată este selectat AF-A sau AF-S ( 29) aparatul revine în modul stand-by fără declanşarea obturatorului dacă nu poate focaliza.ro . Dacă aparatul este închis sau nu-l utilizaţi timp de un minut. îndepărtaţi folia de protecţia de pe baterie.Utilizarea telecomenzii Utilizaţi telecomanda opţională ML-L3 pentru realizarea autoportretelor ( aparatului foto de la distanţă. În setările implicite aparatul revine în modul un singur cadru sau fotografiere continuă dacă nu se efectuează nicio operaţiune timp de 1 minut. ţi transmiţătorul spre receptorul infraroşu ML-L3 de aparatul foto şi 5 Îndrepta apăsaţi butonul de declanşare de pe ML-L3. dacă în modul de focalizare automată este selectat AF-C. sau dacă aparatul deja s-a focalizat utilizând butonul de declanşare (vezi pasul 3). 3 Compuneţi fotografia. 2 Apăsaţi butonul pentru a selecta unul dintre următoarele moduri: Mod Telecomandă cu întârziere Telecomandă rapidă Descriere Obturator declanşat cu 2 secunde după apăsarea butonului de declanşare. Aparatul va declanşa obturatorul fără focalizare în modul de focalizare manuală. 4 În modurile diferite de M. 38 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Alegerea modului de fotografiere www. lampa declanşatorului automat va clipi după declanşarea obturatorului. lampa declanşatorului automat va clipi timp de 2 secunde înaintea declanşării obturatorului. deşi pentru declanşarea obturatorului se poate utiliza doar butonul de declanşare de pe telecomandă. În modul telecomandă rapidă. aparatul revine la modul un singur cadru sau fotografiere continuă. îndepărtaţi capacul de pe vizor şi introduceţi capacul ocular DK-5 după cum este prezentat. 123) sau pentru utilizarea 1 Montaţi aparatul pe un trepied sau puneţi-l pe o masă stabilă. Dacă focalizarea automată este activă.nikon. În modul telecomandă întârziată. Obturator declanşat imediat după apăsarea butonului de declanşare. se poate utiliza butonul de declanşare al aparatului foto pentru setarea focalizării. Modul de telecomandă poate fi dezactivat dacă selectaţi un alt mod de fotografiere. Acesta previne intrarea luminii prin vizor care ar putea influenţa expunerea. pe o suprafaţă dreaptă. Înaintea utilizării telecomenzii Înainte de a utiliza telecomanda pentru prima dată. Aparatul foto intră în modul stand-by.

În modurile . şi bliţul va începe încărcarea la selectarea modului telecomandă cu întârziere sau telecomandă rapidă. În modul de telecomandă cu întârziere.Durata utilizării telecomenzii( 99) Alegeţi durata de timp în care aparatul foto va rămâne în modul stand-by înainte de a dezactiva modul de telecomandă. 1 — Beep ( 86) Această opţiune controlează sunetele de beep în timpul utilizării telecomenzii. Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Alegerea modului de fotografiere www. . declanşarea bliţului în modul de telecomandă cu întârziere va dezactiva temporizatorul de 2 secunde. acesta se va declanşa automat când butonul de declanşare de pe ML-L3 este apăsat.Utilizarea bliţului încorporat Dacă este necesară utilizarea bliţului. În modurile P.nikon. indicatorul reducerii a efectului de ochi roşii va ilumina timp de o secundă înaintea declanşării obturatorului. după ce bliţul s-a încărcat. S. A şi M. Aşteptaţi ca bliţul să se încarce şi apoi apăsaţi butonul de declanşare de pe ML-L3 pentru a reactiva temporizatorul. aparatul foto va răspunde doar după apăsarea butonului de declanşare de pe ML-L3 imediat după ce bliţul s-a încărcat. lampa autodeclanşatorului va clipi timp de 2 secunde şi se va aprinde timp de o secundă înaintea declanşării obturatorului. În modurile de sincronizare a bliţului care suportă reducerea efectului de ochi roşii. 30 — Remote on Duration .ro 39 .

Utilizarea bliţului încorporat: în modurile P. Bliţul se va deschide la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare şi 3 Realiza se va declanşa la realizarea fotografiei. Bliţul se va declanşa la realizarea fotografiilor. Utilizarea bliţului încorporat: în modurile .nikon. 4 Alegeţi o metodă de fotometrie şi setaţi expunerea. 5 Realizaţi fotografiile. şi rotiţi până când pe panoul de control apare modul de bliţ dorit ( 41). 40 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Utilizarea bliţului încorporat www. 2 Apăsaţi butonul 3 Apăsaţi butonul pentru deschiderea bliţului. apăsaţi-l în jos şi închideţi uşor până la sunetul de declic. 2 Apăsaţi butonul şi rotiţi până când pe panoul de control apare modul de bliţ dorit ( 41). A şi M 1 Rotiţi selectorul de mod pentru selectarea modului dorit.Utilizarea bliţului încorporat Aparatul foto suportă o varietate de moduri de bliţ pentru fotografierea subiectelor slab iluminate sau în contralumină. S. . ţi fotografiile. şi 1 Rotiţi selectorul de mod pentru selectarea modului dorit. Închiderea bliţului încorporat Pentru a scădea consumul acumulatorului în cazul în care nu utilizaţi bliţul.ro .

REAR: Rear-curtain sync (sincronizare pe perdea posterioară) Bliţul se declanşează imediat înainte ca obturatorul să se închidă (pentru detalii vezi pagina următoare).ro 41 . pe perdea posterioară+ sincr. . A Lumină de umplere Reducere efect “ochi roşii” Slow sync+ red-eye reduction Oprit Oprit Sincronizare lentă Sincronizare pe perdea posterioară * După eliberarea discului principal de comandă se afişează SLOW Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Utilizarea bliţului încorporat www. bliţul se va deschide doar la apăsarea butonului . lentă * Reducere efect „ochi roşii” Lumină de umplere Automat+ reducere efect “ochi roşii” P. Indicatorul reducerii efectului de ochi roşii va ilumina înaintea declanşării bliţului. : Reducerea efectului de ochi roşii Pentru realizarea portretelor. bliţul se deschide automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare şi se declanşează la nevoie. Utilizaţi pentru a include iluminarea din fundal la portrete. Dacă această icoană nu este afişată. Dacă bliţul este închis.” : Off (Oprit) Bliţul nu se declanşează nici atunci când iluminarea este slabă sau subiectul este în contralumină. Automat Automat + sincronizare lentă Automat+ sincr. SLOW: Slow sync (sincronizare lentă) Viteza de obturator se încetineşte automat pentru capturarea iluminării din fundal seara sau în lumină slabă.Modul bliţ Modul de bliţ curent este afişat pe panoul de control după cum este prezentat mai jos. apare icoana . AUTO: Auto flash (bliţ automat) Când iluminarea este slabă sau subiectul este în contralumină. lentă+ reducere efect “ochi roşii” S. bliţul se va declanşa imediat Modurile de bliţ disponibile depind de modul curent selectat cu ajutorul selectorului de mod. Dacă această icoană nu este afişată. M Sincr. .nikon. astfel reducând efectul “ochi roşii.

26 — Utilizarea bliţului de probă ( Previzualizarea efectelor bliţului. 36). Pentru informaţii despre unităţi de bliţ opţionale vezi “Unităţi de bliţ opţionale” 92). Dacă bliţul este utilizat în modul de fotografiere continuă ( realiza doar o singură fotografie. viteza de sincronizare a obturatorului şi raza de acţiune.ro . Sincronizare pe perdea frontală 22 — Bliţ încorporat ( 95) Alegeţi modul de funcţionare al bliţului.Bliţul încorporat Bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective CPU cu o distanţă focală de 18–300 mm sau cu obiective non-CPU cu o distanţă focală de 18–200 mm ( 118. Raza de acţiune minimă a bliţului este de 60 cm şi nu poate fi utilizat pentru fotografiere macro cu obiective zoom. Îndepărtaţi parasolarul pentru a preveni apariţia umbrelor. Pentru mai multe detalii despre bliţul încorporat vezi Anexa (inclusiv controlul bliţului. vezi mai jos în imaginea stângă). Pentru informaţii despre utilizarea fixare FV vezi “FV Lock” ( Sincronizare pe perdea posterioară În mod normal bliţul se declanşează la deschiderea obturatorului (“sincronizare pe perdea frontală”. ( 119). reţineţi că nivelul de capacitate al bliţului poate fi controlat doar în cazul obiectivelor CPU). Obiectivele care blochează vizibilitatea între subiect şi lampa pentru reducerea efectului de ochi roşii pot influenţa reducerea efectului de ochi roşii. la apăsarea butonului de declanşare se poate Declanşatorul poate fi dezactivat temporar pentru a proteja bliţul după ce acesta a fost utilizat pentru o fotografiere succesivă. În cazul sincronizării pe perdea posterioară bliţul se declanşează imediat înainte ca obturatorul să se închidă. astfel creând un efect de val de lumină în spatele obiectelor în mişcare. 98) Sincronizare pe perdea posterioară 42 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Utilizarea bliţului încorporat www.nikon. Bliţul poate fi utilizat din nou după o scurtă pauză.

permiţând viteze de obturator mai mari sau diafragme mai mici. Opţiunea High ISO NR (reducere de zgomot la sensibilitate ISO mare) din meniul fotografiere poate fi utilizat pentru a reduce zgomotul la sensibilităţi ISO de 400 sau mai mari. Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Sensibilitate ISO www. Sensibilitatea ISO poate fi selectată prin apăsarea butonului ISO şi prin rotirea discului principal de comandă până când pe panoul de control se afişează setarea dorită. Cu cât este mai mare sensibilitatea ISO. cu atât mai puţină lumină este necesară pentru expunere. Sensibilitatea ISO poate fi reglat de asemenea din meniul fotografiere ( 83).3 (echivalent cu ISO 2000).0 (echivalent cu ISO 3200). Valorile de peste 1600 sunt afişate ca H 0. 7 — ISO Auto ( 88) Această opţiune poate fi utilizată pentru activarea controlării automate a sensibilităţii ISO în modurile P. setarea implicită pentru modurile P.3. S. În modurile (automat) şi digital vari-programs opţiunea ISO automat permite ca aparatul foto să seteze sensibilitatea ISO automat în funcţie de condiţiile de lumină.Sensibilitatea ISO Controalele utilizate: butonul + disc principal de comandă (monitor închis ) “Sensibilitatea ISO” este echivalenta digitală a sensibilităţii de film.ro 43 . Sensibilitatea ISO poate fi setată între valori echivalenţi aproximativ cu ISO 100 şi ISO 1600 în paşi de 1/3 EV.7 (echivalent cu ISO 2500) şi H 1. cu atât este mai posibil că fotografiile vor conţine “zgomot” în forma unor pixeli strălucitoare aranjate la întâmplare. A şi M. Sensibilităţile de H 0.0 nu sunt disponibile când ISO auto (controlarea automată a sensibilităţii ISO) este activat.7 şi H 1. H 0. Fotografiile realizate la o sensibilitate ISO de peste 1600 ar putea să conţină un volum considerabil mai mare de zgomot. A şi M este 100.nikon. Setarea implicită pentru modurile (automat) şi digital vari-programs este Auto. S. H 0. High ISO NR ( 83) Cu cât este mai mare sensibilitatea ISO.

mode). 82) * ( Mod autofocalizare ( 29) Aria de focalizare ( 30) † 52) Fotometrie ( Implicit Un singur cadru JPEG Normal Mare Automat 100 Opţiune Program flexibil ( Implicit Oprit 54) ±0 ±0‡ Resetarea prin două butoane Controalele utilizate: butonul + butonul 47) Compensarea expunerii ( Bracketing( 56–57) P. Panoul de control se închide temporar în timpul resetării valorilor. ( 84–85) (Alegerea temperaturii de culoare) resetată la 5000 K. S.ro . 44 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Resetarea prin două butoane www. Viteza bracketingului resetată la 1 EV (expunere/bracketing cu bliţ) este selectat pentru Setarea Personalizată 2 (AF-area sau 1 (bracketing cu balans de alb). A. Choose color temp. AF-A Mijloc Matrice Compensarea expunerii a bliţului ( 55) Fixare FV ( 92–93) Oprit Modul de sincronizare al bliţului ( 40–42) Sincronizare automată pe . M Fixare AE ( 53) Oprit Expunere multiplă * Reglarea fină resetată la 0. 83) Digital Vari-Program P. † Aria de focalizare nu este afişată dacă Auto-area AF ‡ Numărul fotografiilor resetat la 0. Opţiune Modul fotografiere ( 36-39) Calitatea imaginii ( 34. . M Balansul de alb 58–60.Setările aparatului foto enumerate mai jos pot fi resetate la valorile implicite prin şi pentru mai mult de 2 secunde apăsarea simultană a butoanelor (aceste butoane sunt marcate cu un punct verde). 81) Sensibilitate ISO ( 43. A. perdea frontală Sincronizare automată lentă Sincr. Setările Personalizate nu sunt afectate. 81) Mărimea imaginii ( 35.nikon. pe perdea frontală Oprit Setări implicite Lista cu setările implicite poate fi găsită în Anexă ( 134–137). S.

Utilizatorul controlează viteza de obturator şi diafragma. A şi M www. Nu pot fi utilizate exponometrul aparatului foto. A şi M. A şi M controlează o varietate de setări avansate. Setarea personalizată 10 (EV step. Pentru a estompa fundalul sau pentru a clarifica fundalul şi primul plan. Utilizatorul alege diafragma. S. Inel de diafragmă al obiectivului Când utilizaţi un obiectiv CPU echipat cu un inel de diafragmă ( 117). 88) pentru activarea controlului automat al sensibilităţii ISO în 89) determină mărimea paşilor utilizaţi pentru modurile P. S. ISO automat şi o varietate de alte opţiuni ( 117). Setări personalizate Utilizaţi Setarea personalizată 7 (ISO auto. Fiecare dintre aceste moduri controlează în mod diferit viteza de obturator şi diafragma: Mod P Automat programat ( 47) S Prioritate de timp de expunere automată ( 48) A Prioritate de diafragmă automată ( 49) M Manual ( 50) Descriere Aparatul foto setează viteza de obturator şi diafragma pentru o expunere optimă. când diafragma poate fi ajustată manual utilizând inelul de diafragmă al obiectivului (în alte moduri declanşatorul va fi dezactivat). inclusiv expunerea ( 52). Setaţi viteza de obturator la “bulb” sau “--” pentru expuneri lungi.nikon. fixaţi inelul de diafragmă la diafragma minimă (cel mai mare număr f/-). aparatul foto selectează diafragma pentru cele mai bune rezultate. Obiectivele tip G nu sunt dotate cu inel de diafragmă. controlarea expunerii. S. 91) determină rolul discului principal de comandă şi al discului de subcomandă în setarea vitezei de obturator şi a diafragmei. aparatul foto selectează viteza de obturator pentru cele mai bune rezultate. S. Setarea personalizată 15 (Command Dials. Obiectivele non-CPU pot fi utilizate doar în modul de expunere M. A şi M Modurile P. Pentru a stabiliza sau a estompa mişcarea.Modurile P. Utilizatorul alege viteza de obturator. balansul de alb şi optimizarea imaginii. Recomandat pentru snapshot-uri (fotografie instantanee) şi în alte situaţii în care nu este timp suficient pentru ajustarea setărilor aparatului foto. Referinţă: Modurile P.ro 45 .

S. Viteze de obturator mai mari înseamnă că senzorul de imagine este expusă la lumină pentru un timp mai scurt. cu atât va fi mai mult expus senzorul de imagine la lumină şi cu atât va fi mai luminoasă expunerea.ro . Viteză de obturator mare (1/1600 sec. Aşa cum paharul poate fi umplut în diferite durate de timp deschizând robinetul de fiecare dată altfel.nikon. paharul se umple într-un timp mai scurt. Expunerea este determinată de doi factori: viteza de obturator şi diafragma. cu atât este mai mică diafragma. paharul va fi umplut într-un timp mai lung. Cu cât este mai mică viteza de obturator. Dacă paharul se revarsă. rezultatele vor fi foarte diferite: viteze de obturator mai mari şi diafragme mai mari „îngheaţă” obiectele în mişcare şi estompează detaliile fundalului. Diafragma se referă la mărimea deschizăturii prin care intră lumina. cu atât intră mai multă lumină prin deschizătură şi cu atât va fi mai luminoasă expunerea. dacă robinetul este deschis mai puţin.) Diafragmă mare (f/3) Diafragmă mică (f/36) (Reţineţi. O diafragmă mai mică înseamnă mai puţină lumină şi expuneri mai întunecate. A şi M www. Măsura în care robinetul este deschis este reprezentată de diafragmă.) Viteză de obturator mică (1 sec.) 46 Referinţă: Modurile P. În această analogie. şi perioada de timp în care robinetul este deschis este reprezentată de viteza de obturator. aşa putem utiliza diferite combinaţii de viteze de obturator şi diafragmă pentru a produce aceeaşi expunere. cu cât numărul f/. Dacă robinetul este deschis mai tare. cantitatea de apă necesară pentru umplerea paharului este volumul de lumină necesară pentru expunerea optimă. Viteza de obturator determină timpul în care obturatorul este deschis. fotografia va fi supraexpusă. astfel realizându-se expuneri mai întunecate. fotografia va fi subexponată.este mai mare. în timp ce viteze de obturator şi diafragme mai mici estompează obiectele în mişcare şi accentuează detaliile fundalului. Aparatul foto afişează valoarea diafragmei în numere “f/-”: cu cât mai mare este numărul f/-. Dacă paharul nu se umple.Expunere Expunerea (luminozitatea) fotografiilor este determinată de volumul de lumină care cade pe senzorul de imagine (CCD) în timp ce obturatorul este deschis. Cu cât este mai mare diafragma. cu atât este mai mică diafragma. Totuşi. Relaţia între viteza de obturator şi diafragmă poate fi ilustrat cu exemplul paharului şi a robinetului de apă.

Acest mod este recomandat pentru realizarea fotografiilor instantaneu (snapshots) şi în alte situaţii în care doriţi ca aparatul foto să ajusteze viteza de obturator şi diafragma. Referinţă: Modurile P.nikon. Pentru a reseta setările implicite de viteză de obturator şi diafragmă. Rotiţi discul principal de comandă la dreapta pentru diafragme mari (numere f/. A şi M / Modul P (Programat automat) www. pe panoul de control apare indicatorul . Toate combinaţiile produc aceeaşi expunere. f/2.Modul P (Programat automat) În acest mod aparatul foto ajustează automat viteza de obturator şi diafragma pentru o expunere optimă. Pentru realizarea fotografiilor în modul programat automat: 1 Rotiţi selectorul de mod în poziţia P.. Program flexibil În modul P. rotiţi discul principal de comandă până când indicatorul dispare. focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare. S. f/8 Programul de expunere pentru modul P este menţionat în Anexă ( 1/2000 sec. În timp ce programul flexibil este activ.mari) care măresc câmpul de profunzime sau pentru viteze de obturator mici care estompează mişcarea. alegeţi un alt mod sau închideţi aparatul foto. 2 Compuneţi fotografia.mici) care estompează detaliile fundalului sau pentru viteze de obturator mari care “îngheaţă” mişcarea. 1/250 sec. pot fi selectate diferite viteze de obturator şi diafragmă prin rotirea discului principal de comandă (“program flexibil”). Rotiţi discul principal de comandă la stânga pentru diafragme mici (numere f/..8 (diafragmă mare) 139).ro 47 .

A şi M / Modul S (prioritate de timp de expunere automată) www. 2 Rotiţi discul principal de comandă pentru a alege viteza de obturator dorit. Redarea valorii vitezei de obturator Vezi capitolul “Mesajele de eroare şi afişajele aparatului foto” ( faceţi dacă pe afişaj apar indicatoarele “. 3 Compuneţi fotografia. Pentru a realiza fotografii în modul de prioritate de timp de expunere automată: 1 Rotiţi selectorul de mod în poziţia S. Alegeţi viteze de obturator mici pentru a accentua mişcarea prin estomparea subiectelor.Modul S (prioritate de timp de expunere automată) În modul de prioritate de timp de expunere automată.000 secunde în timp ce aparatul foto selectează automat valoarea diafragmei care va asigura expunerea optimă.ro . focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare. viteze de obturator mari pentru “îngheţarea” mişcării.-” sau “bulb”. S. 132) pentru informaţii despre ce trebuie să 48 Referinţă: Modurile P. utilizatorul alege viteza de obturator din valori cuprinse între 30 secunde şi ¼.nikon.

estompând obiectele care sunt în spatele sau în faţa subiectului principal. apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de previzualizare a câmpului de profunzime. utilizatorul alege valoarea diafragmei cuprinse între valori minime şi maxime disponibile pe obiectiv în timp ce aparatul foto selectează automat viteza de obturator care va produce expunerea optimă.Modul A (Prioritate de diafragmă automată) În modul de prioritate de diafragmă automată. permiţând previzualizarea câmpului de profunzime în vizor.mici) estompează detaliile fundalului. astfel subiectul principal şi fundalul devin clare. Câmp de profunzime “Câmpul de profunzime” este distanţa în care obiectele din spatele sau din faţa punctului de focalizare apar clare. Obiectivul se ajustează la valoarea curentă de diafragmă. A şi M / Modul A (Prioritate de diafragmă automată) www.nikon. cum ar fi distanţa focală). Valorile mari (numerele f/.mici) reduc câmpul de profunzime.mari) măresc câmpul de profunzime. focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare. Valorile mici de diafragmă (numerele f/. 2 Rotiţi discul de subcomandă pentru a alege diafragma dorită. câmpurile de profunzime mari pentru realizarea fotografiilor tip vedere pentru focalizarea prim planului şi a fundalului. Pentru previzualizarea câmpului de profunzime. Valorile mari de diafragmă (numerele f/. Pentru realizarea fotografiilor în modul de prioritate de diafragmă automată: 1 Rotiţi selectorul de mod în poziţia A.ro 49 . Valorile mici de diafragmă (numerele f/. 3 Compuneţi fotografia. S. accentuând detaliile fundalului şi a prim planului (reţineţi: câmpul de profunzime este influenţat de asemenea de alţi factori.mari) măresc câmpul de profunzime. Câmpurile de profunzime mici sunt în general utilizate pentru realizarea portretelor pentru estomparea detaliilor fundalului. Referinţă: Modurile P.

f/4. Diafragma poate fi setată la valori cuprinse între valorile minime şi maxime ale obiectivului. Pentru realizarea fotografiilor în modul de expunere manuală: 1 Rotiţi selectorul de mod în poziţia M.nikon.ro . şi 1/4000 sec. 1/60 s. 89).. 2 Rotiţi discul principal de comandă pentru a alege o viteză de obturator. afişajul de expunere analogic electric arată în panoul de control şi în vizor dacă fotografia este sub. Viteza de obturator poate fi setată la valori cuprinse între 30 sec.5 Afişaj de expunere analogic electric Dacă un obiectiv CPU este ataşat la aparatul foto şi pentru viteza de obturator este selectat o altă valoare decât bulb. Pasul EV setat la “1/3 paşi” Expunere optimă Subexponată cu 1/3 EV Supraexponată cu mai mult de 2 EV Subexponată cu 1/2 EV Supraexponată cu mai mult de 3 EV Pasul EV setat la “1/2 paşi” 50 Referinţă: Modurile P. Dacă limitele sistemului de exponometrie sunt depăşite.sau supraexponată la setările curente. sau diafragma poate fi deschisă pentru un timp nelimitat pentru expuneri mai lungi (bulb). 3 Compuneţi fotografia. A şi M / Modul M (Manual) www. afişajul va clipi. şi discul de subcomandă pentru setarea diafragmei. În funcţie de opţiunea aleasă pentru Setarea Personalizată 10 (paşi EV. utilizatorul controlează viteza de obturator şi diafragma. focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare. volumul de sub.Modul M (Manual) În modul manual de expunere.sau supraexpunere este afişată în paşi de 1/3 EV sau 1⁄2 EV. S. Verificaţi expunerea pe monitorul analog (vezi mai jos).

alegeţi On pentru Long exp. S.Expuneri lungi Vitezele de obturator de “bulb” şi “--” pot fi utilizate pentru fotografierea luminilor în mişcare. f/25 Pentru a preveni descărcarea acumulatorului înainte să se realizeze expunerea să fie completă. înainte de fotografiere.nikon.ro 51 . ( 38). a stelelor.” apoi selectaţi modul de telecomanda cu întârziere la telecomandă rapidă. 35 s. cerului în timp de noapte sau artificii cu expunere lungă. utilizaţi un trepied şi o telecomandă opţională ( 123) sau un cablu cu telecomandă ( 123). Reţineţi că în fotografiile cu expunere lungă pot apărea zgomote. Selectaţi modul M. selectaţi viteza de obturator la “bulb. A şi M / Modul M (Manual) www. Viteză obturator Descriere Diafragma rămâne deschisă în timp ce butonul de declanşare este apăsat. Diafragma se deschide când butonul de declanşare de pe telecomandă este apăsat şi când butonul este apăsat încă o dată sau rămâne deschis pentru 30 de minute. Pentru a preveni estomparea imaginilor cauzate de mişcarea aparatului foto. utilizaţi un acumulator încărcat complet sau un adaptor AC opţional. Referinţă: Modurile P. NR (reducere de zgomot la expunere lungă) din meniul fotografiere ( 83). Este necesară utilizarea telecomenzii opţionale ML-L3 ( 123).

Aparatul măsoară întregul cadru dar pune accent pe aria centrală. Cu alte obiective CPU. a distanţei şi a compoziţiei pentru rezultate naturale. chiar şi atunci când fundalul este ma luminos sau mai întunecat. Asigură ca subiectul să fie corect exponat. Aparatul măsoară într-un cerc cu un diametru de 3. a culorii. S. Expunere matricială coloră 3D II În modul de expunere matricială. asigurând ca subiectele din afara ariei de focalizare să fie măsurate (dacă nu utilizaţi Spot obiective non-CPU sau dacă Auto-area AF este selectat pentru Setarea Personalizată 2 ( 87).5 mm (aproximativ 2. Cercul este poziţionat în aria de focalizare curentă. Următoarele opţiuni sunt disponibile: Metodă 3D Color Matrix II Descriere Pentru a alege o metodă de expunere. aparatul va măsura centrul ariei de focalizare). expunerea utilizează un sensor RGB de 420 segmenţi. Aparatul foto măsoară o arie largă din cadru şi setează expunerea în funcţie de distribuţia luminii. Preponderent central Metodă clasică pentru portrete. recomandată în cazul utilizării filtrelor cu un factor de expunere(filtru factor) de peste 1 × ( 122).Expunere Fotometrie Controalele utilizate: butonul + discul principal de comandă Metoda de fotometrie determină modul în care aparatul foto setează expunerea. şi rotiţi discul principal de comandă până 12—Expunere preponderent centrală ( 90) Această opţiune controlează mărimea ariei pe care cade accentul în modul de expunere preponderent centrală.nikon.5 % din cadru). Setarea implicită este de 8mm. apăsaţi butonul când este afişat setarea dorită. Utilizaţi obiective tip G sau D pentru obţinerea informaţiilor detaliate (expunere matricială coloră 3D II.ro . Recomandată pentru majoritatea cazurilor. 117). 52 Referinţă: Modurile P. A şi M / Expunere www. informaţiile 3D nu sunt incluse (expunere matricială coloră II).

S sau A şi alegeţi expunerea preponderent centrală sau expunerea spot (butonul de blocare al expunerii nu este activat în modul M.ro 53 . În cazul utilizării expunerii preponderent centrale.nikon. S.Blocarea automată a expunerii Controalele utilizate: butoanele AE-L/AF-L Utilizaţi blocarea automată a expunerii pentru recompunerea fotografiilor după fotometrie: 1 Selectaţi modurile P. în timp ce modurile şi Digital Vari-Program nu sunt recomandate deoarece expunerea preponderent centrală şi expunerea spot nu sunt disponibile în aceste moduri). A şi M / Expunere www. Reţineţi că metoda de expunere nu poate fi schimbată în timp ce butonul de blocare al expunerii este activ (modificările expunerii sunt activate când butonul este eliberat). 18 — AE-L/AF-L ( 94) Această opţiune controlează comportamentul butonului AE-L/AF-L. În timp ce butonul de blocare al expunerii este apăsat. recompuneţi fotografia şi apăsaţi butonul de declanşare. 3 Ţineţi butonul AE-L/AF-L apăsat. Viteza de obturator Diafragmă 47) Noile valori pot fi verificate în vizor şi pe panoul de control. în vizor va apărea un indicator AE-L . După ce butonul de declanşare a fost apăsat pe jumătate şi subiectul a fost poziţionat în aria de focalizare. Mod Programat automat Prioritate de timp de expunere automată Prioritate de diafragmă automată Setare Viteza de obturator şi diafragma (program flexibil. Ajustarea vitezei de obturator şi a diafragmei În timp ce blocarea expunerii este activă. 2 Poziţionaţi subiectul în aria de focalizare selectată şi apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare. Referinţă: Modurile P. următoarele setări pot fi ajustate fără modificarea valorii măsurate pentru expunere. selectaţi centrul ariei de focalizare cu selectorul multifuncţional ( 30). apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru blocarea expunerii. 19 — AE Lock ( 94) Această opţiune controlează modul în care butonul de declanşare blochează expunerea.

în vizor apare icoana după ce aţi eliberat butonul .3 EV –1 EV Fără compensarea expunerii +1 EV Expunerea normală poate fi resetată prin setarea compensării expunerii la ± 0. sau valori negative dacă doriţi ca subiectul să fie mai întunecat. pe afişajul electronic analog este afectată doar informaţia afişată. 10 — Pa ş i EV ( 89) Folosiţi această opţiune pentru a seta paşii pentru compensarea expunerii la ½ EV.Compensarea expunerii Controalele utilizate: butonul + discul principal de comandă Compensarea expunerii este utilizată pentru modificarea expunerii de la valoarea oferită de aparatul foto. alegeţi valori pozitive pentru ca subiectul să fie luminos. La valori diferite de ± 0.0 EV – 0. + 2. În general. S. A şi M / Expunere www. Valoarea curentă pentru compensarea expunerii va fi afişată în vizor când apăsaţi butonul . 54 Referinţă: Modurile P. 11 — Exposure Comp. Compensarea expunerii este disponibilă în modurile P. S şi A (în modul M. compensarea expunerii poate fi setată fără apăsarea butonului . Apăsaţi butonul şi rotiţi discul principal de comandă până când pe panoul de control apare valoarea dorită. Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între – 5 EV (subexponare) şi + 5 EV (supraexponare) în paşi de 1/3 EV. astfel fotografiile devin mai luminoase sau mai întunecate. viteza de obturator şi diafragma nu sunt schimbate). Este cel mai util dacă este utilizat cu expunerea preponderent centrală sau cu expunerea spot ( 52). ( 89) După nevoie. Compensarea expunerii nu este resetată când aparatul foto este închis .ro .nikon.

după apăsarea butonului ( ) apare icoana .Compensarea expunerii bliţului Controalele utilizate: butonul + discul de subcomandă Compensarea expunerii bliţului este utilizat pentru modificarea puterii bliţului de la nivelul asigurat de aparatul foto.7 EV Puterea normală a bliţului poate fi resetată prin setarea compensării expunerii bliţului la ± 0. Utilizarea compensării expunerii bliţului cu bliţuri opţionale Compensarea expunerii bliţului este de asemenea disponibilă cu bliţuri opţionale SB-800 sau SB-600 . −0.ro 55 . 10 — Pas EV ( 89) Utilizaţi opţiunea pentru setarea paşilor pentru compensarea expunerii bliţului la ½ EV. Valoarea curentă a compensării expunerii bliţului va fi afişată în vizor la apăsarea butonului . sau poate fi redusă pentru a preveni lumini sau reflecţii nedorite. alegeţi valori pozitive pentru ca subiectul să fie mai luminos. A. schimbând luminozitatea subiectului principal faţă de fundal. Puterea bliţului poate fi mărită ca subiectul principal să apară mai luminos. La valori diferite de ± 0. and M Modes / Exposure www.3 EV +0.nikon. În general. Compensarea expunerii bliţului poate fi setată la valori cuprinse între – 3 EV (întunecat) şi + 1 EV (luminos) în paşi de 1/3 EV. Compensarea expunerii bliţului nu este resetată când aparatul foto este închis . valori negative ca subiectul să fie mai întunecat. S. Reference: P. Apăsaţi butonul ( ) şi rotiţi discul de subcomandă până când valoarea dorită este afişată pe panoul de control.0.

fotografiilor Indicator de proces 2 Apăsaţi şi rotiţi butonul de subcomandă pentru a alege paşii bracketing-ului la Paşii bracketingului valori cuprinse între 0.Bracketing-ul Controalele utilizate: butonul + discurile de comandă Bracketing-ul modifică automat valorile curente pentru fiecare fotografie. Explicarea afişajului bracketing-ului Nr. negative. ăsaţi butonul şi rotiţi discul principal de comandă pentru a alege numărul fotografiilor în 1 Ap seria de bracketing (două sau trei). S.3 EV şi 2. 56 Referinţă: Modurile P. fotografii Indicator de proces Descriere 3 fotografii: nemodificate. Setarea modificată este aleasă în Setările Personalizate 13 (Auto BKT set. Programe de Bracketing Pentru lista de programe de bracketing vezi Anexa ( 10 — EV Step ( 89) Utilizaţi această opţiune pentru setarea paşilor pentru expunere şi expunerea bliţului la ½ EV. 14 — Auto BKT Order ( 91) Această opţiune poate fi utilizată pentru schimbarea ordinii bracketing-ului. pozitive 2 fotografii: nemodificate. A şi M / Expunere www.ro . Nr. pozitive 2 fotografii: nemodificate. În figurile de mai jos se asumă că AE & flash (AE/bliţ) este selectat pentru modificarea expunerii şi a puterii bliţului.nikon. 90). negative 140).0 EV. Pot fi utilizate alte opţiuni pentru modificarea separată a expunerii sau a puterii bliţului sau pentru bracketing-ul balansului de alb.

La setările implicite. pe panoul de control apare un indicator al procesului de bracketing . S. Dacă seria de bracketing constă din trei fotografii. Dacă selectaţi On pentru Setarea Personalizată 7 (ISO Auto. aparatul foto va modifica automat sensibilitatea ISO pentru o expunere optimă când limitele sistemului de expunere al aparatului foto sunt depăşite. fotografierea se opreşte după atingerea numărului de fotografii specificate în programul de bracketing. În bracketing-ul expunerii. Când bracketing-ul este activ. bracketing-ul se va activa când selectaţi modurile P.nikon. la realizarea fotografiei cu paşi negativi segmentul va dispărea. iar următoarele fotografii vor fi realizate la valori modificate. bracketing-ul se va continua de la următoarea fotografie din serie la deschiderea aparatului foto. în modul de expunere manuală). Bracketing-ul expunerii şi al bliţului sunt dezactivate când selectaţi WB bracketing pentru Setarea Personalizată 13 (Auto BKT set. Valorile modificate pot fi mai mari sau mai mici decât valorile maxime sau minime pentru expunere şi compensarea expunerii bliţului. A sau M. Viteza de obturator şi diafragma modificată sunt afişate pe panoul de control sau în vizor. prima fotografie va fi realizată la valorile curente ale expunerii şi ale compensării de expunere a bliţului. Aparatul foto va modifica expunerea şi puterea bliţului la fiecare fotografiere.ro 57 . Dacă aparatul foto este închis înainte ca toate fotografiile din serie să fie realizate. iar la realizarea fotografiilor cu paşi pozitivi segmentul va dispărea. S. viteza de obturator va fi schimbată doar după ce aparatul foto a ajustat sensibilitatea ISO. A şi M / Expunere www. paşii bracketing-ului vor fi scăzuţi din valorile curente la a doua fotografie şi vor fi adăugate la a treia fotografie. Continuarea bracketing-ului expunerii şi al bliţului Dacă cardul de memorie se umple înainte ca toate fotografiile din serie să fie realizate. Referinţă: Modurile P. Selectând sau modul Digital Vari-Program puteţi dezactiva bracketing-ul.3 Compuneţi fotografia. Bracketing-ul expunerii Aparatul foto modifică expunerea prin schimbarea vitezei de obturator şi valoarea diafragmei (programat automat). 90). Bracketing-ul expunerii şi al bliţului În modul continuu. Pentru dezactivarea bracketing-ului apăsaţi butonul şi rotiţi discul principal de comandă până când numărul fotografiilor din seria bracketing-ului este zero şi BKT nu mai este afişat pe panoul de control. La următoarea activare a bracketing-ului aparatul foto va reseta ultimul program utilizat. La realizarea fotografiei nemodificate segmentul va dispărea de pe indicator. fotografierea poate fi continuată de la următoarea fotografie din serie după ce cardul de memorie a fost schimbat sau au fost şterse câteva fotografii pentru a face loc pe cardul de memorie. respectiv valoarea diafragmei (prioritate de timp de expunere automată) sau a vitezei de obturator (prioritate de obturator automat. focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare. 88).

Balansul de alb Controalele utilizate: butonul WB + discul principal de comandă (monitor închis ) Balansul de alb asigură ca culorile să fie neafectate de culoarea sursei de lumină. cer noros. Balansul de alb poate fi de asemenea ajustat din meniul fotografiere ( 82). dacă este necesar. când subiectul se află în umbră. Incandescent Folosiţi la lumină incandescentă. Sunt disponibile următoarele opţiuni: Descriere Auto Aparatul setează automat balansul de alb. Direct Sunlight Folosiţi la subiecte iluminate cu lumină directă solară. valori mari ca fotografiile să capete o nuanţă albastră. Apăsaţi butonul WB şi rotiţi discul de subcomandă până când setarea dorită este afişată pe panoul de control. Shade Folosiţi la lumina zilei. balansul de alb poate fi “reglat fin” cu ± 3 în paşi de câte unul. Alegeţi temperatura culorii din listă ( 59). Balansul de alb automat este recomandat pentru majoritatea surselor de lumină. Recomandat pentru majoritatea situaţiilor..nikon. În timpul fotografierii. Reglarea fină a balansului de alb Controalele utilizate: butonul WB + discul de subcomandă (monitor închis ) La setările diferite de (Alegerea temperaturii de culoare) şi PRE (White balance preset). A şi M / Balansul de alb www. setările diferite de ±0 sunt afişate pe panoul de control după cum este prezentat în figura din dreapta. Opţiune Pentru selectarea unei valori pentru balansul de alb. apăsaţi butonul WB şi rotiţi discul principal de comandă până când setarea dorită este afişată pe panoul de control. White balance Pentru setarea balansului albului folosiţi un obiect gri sau alb. Alegeţi valori mici ca fotografiile să apară puţin mai galbene sau roşii. S. pot fi selectate alte valori în funcţie de tipul sursei de lumină.ro . Fluorescent Folosiţi la lumină neon. Choose color temp. Flash Poate fi folosit cu bliţ încorporat sau cu bliţ Nikon Cloudy Folosiţi la lumina zilei. 58 Referinţă: Modurile P. sau o imagine preset deja realizată ( 59).

Descriere Plasaţi un obiect neutru gri sau alb la lumina care va fi utilizată în fotografia finală şi balansul de alb va fi măsurat de aparatul foto( 60). Presetarea balansului de alb Această opţiune poate fi utilizată atunci când rezultatele dorite nu pot fi obţinute la alte setări sau când setaţi balansul de alb la o valoare utilizată la o fotografie anterioară. cum ar fi becuri incandescente. Sursele de lumină cu o temperatură de culoare mai ridicată apar cu o nuanţă albăstruie. apar uşor gălbui sau roşiatice. Referinţă: Modurile P. În timp ce sursele de lumină cu o temperatură de culoare între 5.nikon.500 K apar albe. 13 — Auto BKT Set ( 90) Cu această opţiune puteţi crea o serie de fotografii pentru modificarea valoarii curente a balansului de alb. puteţi alege opţiunile (Flash) sau (Fluorescent).Alegerea temperaturii de culoare Controale utilizate: buton WB + disc de subcomandă (monitor oprit) La setarea (Alege temperatura de culoare). Reţineţi că dacă rezultatul dorit nu poate fi obţinut cu iluminare prin bliţ sau lumină fluorescentă. poate fi selectată temperatura de culoare prin apăsarea butonului WB şi prin rotirea discului de subcomandă până când valoarea dorită este afişată pe panoul de control. Temperatura de culoare Culoarea percepută a sursei de lumină depinde de vizor şi de alte condiţii. Temperaturile de culoare pentru fiecare setare a balansului de alb suportată de aparatul foto se pot găsi în Anexă ( 140). Temperatura de culoare poate fi de asemenea selectată din meniul shooting (fotografiere) ( 82). şi exprimă aceea temperatură la care un obiect ar trebui să fie încălzit pentru a radia lumina în aceeaşi lungime de undă.000– 5.ro 59 . Temperatura de culoare este unitatea obiectivă de măsură a culorii sursei de lumină. S. Alegerea temperaturii de culoare Realizaţi o fotografie de probă pentru a determina dacă culoarea de temperatură selectată este corespunzătoare sursei de lumină. A şi M / Balansul de alb www. sursele de lumină cu o temperatură de culoare mai scăzută. Sunt disponibile două metode pentru presetarea balansului de alb: Metodă Măsurare directă Copiere din fotografii existente Valoarea balansului de alb este copiat dintr-o fotografie existentă( 82).

înseamnă că aparatul nu a reuşit să măsoare balansul de alb. 4 Încadraţi obiectul de referinţă până când acesta umple vizorul şi apăsaţi până la fund butonul de declanşare. 2 Apăsaţi butonul WB şi rotiţi discul principal de comandă până când PRE este afişat pe panoul de control. Dacă afişajele iluminează în modul indicat în imaginea din dreapta. 60 Referinţă: Modurile P. Pentru a ieşi fără a înregistra o valoare nouă pentru balansul de alb . În cazul setărilor de studio puteţi folosi ca referinţă un card gri. apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare). Nu utilizaţi compensarea expunerii. Pentru a ieşi fără a măsura o valoare nouă pentru balansul de alb apăsaţi butonul WB 5 În cazul în care aparatul foto nu a reuşit să măsoare o valoare pentru balansul de alb.ro . Eliberaţi pentru scurt timp butonul WB după care apăsaţi butonul până afişajele 3 prezentate în figura de mai jos nu încep să lumineze. apăsaţi butonul WB. Nu vor fi înregistrate fotografii. Aparatul foto va măsura o valoare pentru balansul de alb şi va utiliza această valoare la selectarea balansului de alb presetat. A şi M / Balansul de alb www. S. Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a reveni la Pasul 4 şi măsuraţi balansul de alb din nou. afişajele vor lumina în modul indicat în imaginea din dreapta pentru aproximativ 6 secunde înainte ca aparatul foto să revină în modul fotografiere (pentru a reveni în modul fotografiere înainte ca afişajele să se oprească .nikon. Balansul de alb se va seta automat pe valoarea măsurată.Măsurarea unei valori pentru presetarea balansului de alb Puneţi un obiect gri neutru sau alb în lumina care va fi folosită la realizarea fotografiei 1 finale.

Fotografiile realizate “în picioare” (tip portret) vor fi afişate în modul prezentat în figura din dreapta. Vizualiza imaginile mici Vizualizarea fotografiilor în miniatură ( 63). Proteja imaginea Protejaţi fotografia curentă ( 65). Şterge fotografia Ştergeţi fotografia curentă ( 65). despre fotografie Mări fotografia Măriţi fotografia curentă ( 64). Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto www. Ieşi în modul Buton de declanşare Pentrua opri monitorul şi pentru a reveni în meniul fotografiere. Retuşa fotografiile Crearea copiilor retuşate a fotografiilor curente ( 109). Pentru a Utilizaţi Rotirea automată a imaginii ( 108)/Rotire în poziţie verticală ( 75) Aceste opţiuni controlează dacă fotografiile realizate în poziţie verticală sunt rotite pentru afişarea lor pe monitor în timpul redării. Vizualiza meniurile Vizualizarea meniurilor ( 74). apăsaţi pe fotografiere sau jumătate butonul de declanşare sau apăsaţi butonul . Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului sau rotiţi discul de Vizualiza informaţii sau subcomandă pentru a vedea informaţiile fotografiei curente ( 62).nikon. Pe monitor se va afişa cea mai recentă fotografie. Apăsaţi sau săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional sau rotiţi discul principal adiţionale de comandă spre stânga pentru a vizualiza pozele în ordine inversă.ro 61 .Mai multe despre redare Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto Pentru a reda fotografiile apăsaţi butonul . 6 — Revizualizarea imaginilor ( 88) Alegeţi această opţiune dacă doriţi să afişaţi fotografiile aşa cum au fost realizate. Următoarele operaţii pot fi realizate în modul redare cadru întreg: Descriere Apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului sau rotiţi discul principal de Vizualiza fotografii spre dreapta pentru a vizualiza pozele în ordinea înregistrării. 27 — Monitor Oprit ( 98) Prin această opţiune se setează durata de timp în care monitorul să fie pornit înainte ca acesta să se oprească automat pentru o durată mai lungă de utilizare a acumulatorului .

..... 80 5 Optimizarea imaginii 1................. 109 4 Număr cadru / numărul total de imagini 1.... 50 7 8 9 10 11 Mod..... Doar primele 13 litere sunt afişate... 40 Număr cadru / numărul tota de imagini 3 5 7 9 Informaţii despre fotografie............................... 45 Compensarea expunerii ....... 80 7 Sensibilitatea ISO 2 .......... 79 9 Mod culoare/nuanţă............ 35 4 6 7 2 4 6 8 10 8 9 5 1 Informaţii despre redare........65 2 Indicator retuşare...................... 43 10 Saturaţie ........... 34...... Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional sau rotiţi discul de subcomandă pentru a vizualiza următoarele date :Informaţii de bază↔Informaţii despre fotografiere Pagina 1↔Informaţii despre fotografiere Pagina 2↔Istoric retuşări (doar pentru copiile retuşate) ↔Părţi luminoase↔Histograma RGB ↔ Informaţii de bază........... 58 12 Număr cadru / numărul total de imagini 6 Mărimea imaginii/ Calitatea imaginii............ 3... 75 5 6 7 8 9 Calitatea imaginii..... 52 Viteza de obturator............. 109 8 Claritate .......... 65 2 Indicator retuşare.......54 Distanţa focală... 65 7 Compensarea tonului ...................... Pagina 1 1 2 3 4 5 6 Stare protejare........................................... 65 Indicator retuşare .................. 109 3 Istoric retuşări: Lista schimbărilor făcute la imagine utilizând opţiunile din meniul retuşare ( 109)........................ Numele filtrului este afişat dacă fotografia a fost realizată cu opţiunea de filtru selectată la Optimize image > Black-and-white > Custom........... .................. 80 3 Indicator retuşare ..... 1 2 3 4 5 1 2 11 4 6 8 10 12 Istoric retuşări 1 1 3 2 1 Stare protejare.............................. 2.......... 35 Mărimea imaginii............. 50 Diafragma ...........14.... 35 1........ 109 3 Număr cadru / numărul total de imagini 4 Nume director……... 49..... 103 Ora înregistrării ......... 103 Nume fişier............... 104 11 a balansului de alb.......... Afişat cu roşu dată sensibilitatea ISO a fost modificată de la valoarea selectată de ISO automat....... 48......... 34 Data înregistrării.14........ 109 Nume aparat foto Expunere.Date despre fotografie Datele despre fotografie apare imprimată pe imaginile afişate în cadru întreg în timpul redării.. 4 62 Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto www......... Pagina 2 Stare protejare. 80 9 Balansul de alb/Reglarea fină 11 Comentariu imagine 3 . ordonat după cea mai recentă schimbare…………………………………………….. 1 2 3 1 Stare protejare…..nikon..... Afişat dacă imaginea a fost creată cu ajutorul opţiunilor din meniul retuşare....... 1 Mod bliţ .........ro ............

. 65 Indicator retuşare ... Următoarele operaţii pot fi realizate în timp ce imaginile în miniatură sunt afişate: Pentru a Utilizaţi Afişa mai multe imagini pe o pagină Afişa mai puţine imagini pe o pagină Selecta fotografiile Descriere Creşteţi numărul de imagini afişate de la unu (redare cadru întreg)la patru sau de la patru la nouă............. 109 Histograma (toate canalele) Histograma (canalul roşu) 5 Histograma (canalul verde) 6 Histograma (canalul albastru) 7 Număr cadru / numărul total de imagini Redarea mai multor imagini: Redare multiplă Pentru afişarea imaginilor ca “imagine în miniatură” de patru sau nouă imagini.... iar discul de subcomandă pentru a muta cursorul la stânga sau la dreapta......... Scădeţi numărul de imagini afişate de la nouă la patru sau de la patru la unu (redare cadru întreg)........... Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru selectarea fotografiilor.. Axa orizontală corespunde cu luminozitatea pixelului......Părţi luminoase Acestea reprezintă părţile cele mai luminoase ale imaginii....... Vizualiza fotografiile selectate în cadru întreg Şterge fotografia Proteja fotografia Ieşi în modul fotografiere Vizualiza meniurile Ştergerea fotografiei selectate ( 65).... 109 3 Părţile luminoase ale imaginii (arii din imagine care au fost “spălate”) sunt indicate de chenare luminoase 4 Număr cadru / numărul total de imagini 1 2 3 4 1 2 4 5 3 7 6 Histograma RGB O histogramă reprezintă un grafic care prezintă dispunerea tonurilor în cadrul imaginii. Vizualizarea în cadru întreg a fotografiei selectate din imaginile în miniatură..... Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul www.......... 1 2 3 4 Stare protejare.......... Din ariile supraexpuse ale părţilor luminoase pot dispărea “spălate” detaliile.... Reţineţi că histogramele aparatului foto pot diferi de cele afişate în aplicaţii de prelucrare a imaginii ..................... cu pixelii întunecaţi la stânga şi pixelii luminoşi la dreapta...............65 2 Indicator retuşare . apăsaţi butonul în modul de redare cadru întreg....ro 63 ..................... Axa verticală prezintă numărul de pixeli pentru fiecare luminozitate în imagine............nikon....... 1 Stare protejare... Vizualizarea meniurilor ( 74)................ Butonul de declanşare Pentru a opri monitorul şi a reveni în modul fotografiere apăsaţi pe sau jumătate butonul de declanşare sau apăsaţi butonul ..... sau rotiţi discul principal de comandă pentru a muta cursorul sus sau jos... Protejarea imaginii selectate ( 65).

Revenire în redare cadru întreg. Buton de declanşare Pentru a opri monitorul şi a reveni în modul fotografiere. Protejarea fotografiei curente ( 65). apăsaţi pe jumătate sau butonul de declanşare sau apăsaţi butonul Vizualizarea meniurilor ( 74). 19 × (imagini medii) sau 13 × (imagini mici). Ştergerea fotografiei curente( 65). În timp ce fotografia este mărită.nikon.Redare cu zoom Apăsaţi butonul pentru a mări o fotografie în redare cadru întreg. Menţineţi apăsat selectorul multifuncţional pentru a putea derula rapid la alte arii din cadru. Următoarele operaţii pot fi realizate: Pentru a Utilizaţi Mări sau micşora imaginea / Vizualiza alte arii ale imaginii Vizualiza altor fotografii Anula mărirea Şterge fotografia Proteja fotografia Ieşi în modul fotografiere Vizualiza meniurile Descriere Apăsaţi pentru a mări până la maximum aproximativ 25 ×(imagini mari). Rotiţi discul principal de comandă pentru a vizualiza la mărirea curentă aceeaşi parte a altor fotografii. apăsaţi săgeţile selectorului multifuncţional pentru a vizualiza ariile de imagine care nu se văd în monitor. Apăsaţi butonul pentru a micşora.ro . Fereastra de navigare este afişată când valoarea măririi este schimbată. 64 Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul www. aria curent vizibilă în monitor este indicată de un chenar galben .

Pentru a îndepărta protecţia de pe toate fotografiile din directorul sau directoarele curent selectate ca Playback Folder (Director de redare).nikon. Una din următoarele dialoguri de confirmare va fi afişată. Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto www. apăsaţi din nou butonul pentru a şterge imaginea.apăsaţi butonul când fotografia este afişată în cadru întreg sau mărită sau selectată din imaginile în miniatură. apăsaţi simultan butoanele pentru aproximativ două secunde. butonul poate fi utilizat pentru protejarea fotografiilor împotriva ştergerilor accidentale. Ştergerea individuală a fotografiilor Apăsaţi butonul pentru a şterge fotografia curent afişată în cadru întreg sau mărită sau selectată din imaginile în miniatură. Reţineţi că fişierele protejate vor fi şterse la formatarea cardului de memorie ( 102). Apăsaţi butonul pentru a proteja imaginile curent afişate în cadru întreg sau mărite sau selectate din imaginile în miniatură. Fotografia va fi marcată cu icoana . şi acestea au atributul “read-only” (doar citire) la vizualizarea lor pe un PC. mărit şi imagini în miniatură. Fişierele protejate nu pot fi şterse utilizând butonul sau opţiunea Delete (Şterge) din meniul redare.Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii În modurile de redare cadru întreg.ro 65 . Apăsaţi oricare alt buton pentru a ieşi fără a şterge fotografia. Pentru a îndepărta protecţia de pe o fotografie pentru a putea fi ştearsă. Şterge ( 74) Această opţiune poate fi folosită pentru ştergerea fotografiilor multiple.

întârizierea opririi monitorului aparatului foto va fi setată la zece minute iar exponometrele vor rămâne setate la infinit. 2 Opriţi aparatul foto. cum urmează 3 Conectaţi cablul A/V dupăAudio (alb) Conectaţi la dispozitivul video Video (galben) Conectaţi la aparatul foto Conector video 4 Mutaţi televizorul pe canalul video. Utilizaţi un adaptor AC Utilizarea unui adaptor AC EH-5 (disponibil separat) este recomandat pentru o redare îndelungată.Conectarea la un televizor. În timpul redării.nikon. PC sau o imprimantă Vizualizarea fotografiilor la televizor Cablul audio/video furnizat EG-D2 (A/V ) poate fi utilizat pentru conectarea aparatului foto la un televizor sau aparat video pentru redare sau înregistrare.ro . 66 Referinţă: Conectarea la un TV. Întotdeauna opriţi aparatul foto înainte de a conecta sau deconecta cablul A/V . 1 Alegeţi modul video corespunzător ( 103). monitorul aparatului foto va rămâne oprit . 5 Porniţi aparatul foto. În fundal se va auzi muzica inclusă în redările secvenţiale Pictmotion ( 75) . PC sau imprimantă / Vizualizarea fotografiilor la televizor www. imaginile vor fi afişate în televizor sau înregistrate pe bandă video. La conectarea adaptorului AC EH-5.

retuşate şi tipărite.Conectarea aparatului foto la un PC Aparatul foto poate fi conectat la un PC utilizând cablul USB furnizat UC-E4.. Pentru a fi sigur că transferal de date nu va fi întrerupt. Înainte de a conecta aparatul foto Instalaţi PictureProject sau orice altă aplicaţie care poate fi necesară după prima citire a manualelor şi verificarea cerinţelor de sistem. Înainte de conectarea aparatului foto. wizardul hardware de Windows va fi afişat. Aplicaţia PictureProject furnizată poate fi utilizată pentru transferarea imaginilor pe PC. PC sau imprimantă / Conectarea la un PC www.ro 67 . 2 Opriţi aparatul foto Conectaţi cablul USB UC-E4 furnizat ca în figură. asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat. conector USB Referinţă: Conectarea la un TV. unde acestea pot fi organizate. Conectarea cablului USB 1 Porniţi PCul şi aşteptaţi până se încarcă sistemul de operare. Sistem de operare PC Windows XP Home Edition Windows XP Professional Mac OS X Windows 2000 Professional USB Alegeţi PTP sau Mass Storage Alegeţi Mass Storage * * Nu selectaţi PTP. Dacă PTP este selectat la conectarea aparatului foto. selectaţi valoarea USB din meniul setup (setare) şi alegeţi opţiunea USB după cum urmează. deconectaţi aparatul foto şi selectaţi Mass Storage.nikon. nu conectaţi cablul printr-un hub USB sau tastatură. Nu forţaţi şi nu încercaţi să 3 conecta ţi oblic cablul în conectorul USB. Conectaţi aparatul foto direct la PC. Faceţi click pe Cancel pentru a ieşi din wizard. Dacă aveţi dubii încărcaţi acumulatorul înainte de a conecta aparatul foto sau utilizaţi un adaptor AC EH-5 (disponibil separat).

Dacă este selectat Mass Storage aparatul foto trebuie îndepărtat mai întâi din sistem după cum urmează. vor fi afişate indicatoarele normale de fotografiere). Mac OS X Trageţi icoana aparatului foto (“NIKON D80”) în coşul de gunoi.ro . aparatul foto poate fi oprit şi cablul USB deconectat odată cu încheierea transferului. 6 Dacă PTP este selectat pentru USB.nikon. opţiunea USB ( aparatul va afişa în locul numărului de expuneri rămase. 123) poate fi utilizat pentru a controla aparatul foto de pe PC. 5 Transferaţi fotografiile pe PC în modul în care este descris în manualul PictureProject (pe CD). PC sau imprimantă / Conectarea la un PC www. Înainte de conectarea aparatului foto. În timpul transferului Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în timpul transferului. setaţi 104) pe PTP. Dacă Mass Storage este selectat pentru USB. Windows 2000 Professional Faceţi click pe icoana “Unplug or Eject Hardware” de pe taskbar ( ) şi selectaţi Stop USB Mass Storage Device. pe panoul de control şi în vizor vor fi afişate indicatoarele din dreapta (dacă este selectat PTP. Când Camera Control Pro este pornit. Camera Control Pro Camera Control Pro (disponibil separat. 68 Referinţă: Conectarea la un TV. Windows XP Home Edition/Windows XP Professional Faceţi click pe icoana “Safely Remove Hardware” de pe taskbar ( ) şi selectaţi Safely remove USB Mass Storage Device.4 Porniţi aparatul foto.

alegeşi Ia (sRGB) sau IIIa (sRGB) pentru opţiunea Custom > Color mode din meniul Optimizarea imaginii ( 80). aparatul foto va afişa panoul de dialog prezentat în dreapta. S. Tipărire prin conexiune directă USB Fotografiile JPEG pot fi tipărite direct de pe aparatul foto conectat la o imprimantă PictBridge ( 134). fotografiile pot fi selectate pentru tipărire utilizând Print Set ( 73). Dacă realizaţi fotografii pentru tipărire prin conexiune directă USB în modurile P. Dacă centrul suportă formatul DPOF. Reţineţi că aceasta este singura metodă disponibilă pentru tipărirea fotografiilor RAW (NEF). apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a selecta Continue (Continuare) şi apăsaţi OK pentru continuarea tipăririi.Tipărirea fotografiilor Fotografiile pot fi tipărite prin următoarele metode: • Conectaţi aparatul foto la o imprimantă şi tipăriţi fotografiile JPEG direct de pe aparatul foto (vezi mai jos).nikon. Realizarea fotografiilor Selectaţi fotografiile pentru tipărire utilizând Print Set Selectaţi PTP din meniul USB al aparatului foto şi conectaţi aparatul foto la imprimantă ( 70) Tipăriţi fotografiile una câte una ( 71) Tipăriţi fotografii multiple ( 72) Deconectaţi cablul USB Tipărirea fotografiilor index ( 72) Tipărirea prin conexiune directă USB Dacă apare o eroare în timpul tipăririi. După verificarea imprimantei. PC sau o imprimantă / Tipărirea fotografiilor www. Selectaţi Cancel pentru a ieşi din meniu fără tipărirea paginilor Fotografiile RAW (NEF) nu pot fi tipărite prin conexiune directă USB. Dacă imprimanta suportă formatul DPOF ( 134).ro 69 . Referinţă: Conectarea la un TV. • Duceţi cardul de memorie la un developator sau la un centru de tipărire digitală. • Copiaţi fotografiile pe un PC ( 67) şi tipăriţi-le direct de pe PC utilizând PictureProject sau Capture NX (disponibil separat. Ele sunt afişate în meniul Print Select dar nu pot fi selectate pentru tipărire. 123). • Introduceţi cardul de memorie într-o imprimantă dotată cu locaş de card (pentru detalii vezi manualul imprimantei). A şi M. fotografiile pot fi selectate pentru tipărire utilizând Print Set.

Conector USB 5 Deschideţi aparatul foto. urmat de afişajul de redare PictBridge. . sau apăsaţi selectate în mărime normală. 3 Închideţi aparatul foto . verificaţi dacă acumulatorul aparatului foto este încărcat. Selectaţi “ Tipărirea fotografiilor una câte una” ( 71) sau “ Tipărirea fotografiilor multiple” ( 72). sau apăsaţi butonul vizualizarea a şase fotografii în acelaşi timp. nu conectaţi cablul printr-un hub USB sau printr-o tastatură. încărcaţi acumulatorul sau utilizaţi un adaptor EH-5 AC (disponibil separat). 1 Setaţi opţiunea USB a aparatului foto la PTP ( 104). PC sau imprimantă / Tipărirea fotografiilor www. → Apăsaţi selectorul multifuncţional la stânga sau la dreapta pentru vizualizarea fotografiilor pentru mărirea fotografiei curente ( 64). Pentru suplimentare. Conectaţi aparatul foto direct la imprimantă. 70 Referinţă: Conectarea la un TV.ro .Conectarea imprimantei Înainte de tipărire. 2 Porniţi imprimanta. 4 Conectaţi cablul suplimentar UC-E4 USB după cum este prezentat mai jos. Utilizaţi selectorul pentru vizualizarea fotografiei multifuncţional pentru selectarea fotografiilor. Nu forţaţi sau nu introduceţi conectorul oblic. Apare un afişaj de întâmpinare. Dacă nu sunteţi sigur de acest lucru.nikon. apăsaţi butonul .

sau No Border (fără margine). Referinţă: Conectarea la un TV. Doar opţiunile suportate de imprimanta curentă pot fi selectate. apoi apăsaţi OK pentru selectare şi revenire în meniul de tipărire.nikon. Utilizaţi butoanele şi pentru alegerea mărimii tăierii şi utilizaţi selectorul multifuncţional pentru alegerea poziţiei tăierii. Apare meniul prezentat în dreapta. după care apăsaţi OK pentru selectare şi revenire în meniul de tipărire. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea mărimii paginii din Printer Default (mărimea implicită a paginii pentru imprimanta curentă). apot apăsaţi butonul OK. apoi apăsaţi OK pentru selectare şi revenire în meniul de tipărire. of Copies Descriere Tipărirea fotografiei curente. Apăsaţi OK pentru revenire în meniul de tipărire. Border Print with Border (tipărirea fotografiei cu margine albă). 4 x 6 in. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea Printer Default Time stamp (valoarea implicită pentru imprimanta curentă). Se va afişa meniul prezentat în dreapta. Letter. Print Time Stamp (tipărirea orei şi a datei de înregistrare a fotografiei). Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional şi alegeţi dintre Crop (tăiere) sau No Cropping (fără tăiere). Modul de redare PictBridge apare când tipărirea este completă. Mărimea paginii.. Apare meniul prezentat în dreapta. apăsaţi OK. 8 x 10 in. A3 sau A4. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea stilului de tipărire din Printer Default (valoare implicită pentru imprimanta curentă). PC sau o imprimantă / Tipărirea fotografiilor www.5 x 5 in.Tipărirea fotografiilor una câte una Pentru tipărirea fotografiei curent selectată în meniul de redare PictBridge. 3.100 x 150 mm. sau No Time Stamp.ro 71 . margine şi imprimarea datei Alegeţi valorile implicite ale imprimantei pentru tipărire la setările curente. Opţiune Start Printing Page Size No.. apare panoul de dialog prezentat în dreapta. după care apăsaţi OK pentru selectare şi revenire în meniul de tipărire. 5 x 7 in. Apare meniul prezentat la dreapta. Apare meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a alege numărul exemplarelor (maximum 99). Cropping Dacă alegeţi Crop. Apare meniul prezentat în dreapta.. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru selectarea unei opţiuni şi apăsaţi butonul din dreapta pentru selectare. apăsaţi OK.. Pentru întreruperea şi revenirea în modul de redare PictBridge înaintea completării tipăririi.

1 Defilaţi printre fotografii. selectaţi Start Printing şi apăsaţi OK. 3 4 72 Referinţă: Conectarea la un TV.Tipărirea fotografiilor multiple Pentru a tipări mai multe fotografii sau pentru crearea fotografiilor JPEG în format index. apăsaţi butonul în modul de redare PictBridge. Apare dialogul de confirmare prezentat în dreapta. Apare meniul PictBridge când tipărirea este completă. maximum 256. marginea şi opţiunile de imprimare a datei prezentate pe pagina 71. Fotografiile selectate sunt marcate cu icoana . Pentru deselectarea unei fotografii. Pentru afişarea fotografiei curente în mărime mare. Opţiune Print Select Print (DPOF) Descriere Tipărirea fotografiilor selectate (vezi mai jos). Repetaţi paşii 1 – 3 pentru selectarea fotografiilor suplimentare. apăsaţi butonul . şi opţiunile de imprimare a datei după cum sunt prezentate pe pagina anterioară (se afişează un avertisment dacă pagina selectată este prea mică). Afişaţi opţiunile de tipărire. selectaţi Start Printing şi apăsaţi OK. Tipărirea listei curente în format DPOF ( 73). Apare meniul PictBridge când tipărirea este completă. Pentru începerea tipăririi. Pentru începerea tipăririi. apăsaţi săgeata jos a selectorului multifuncţional când numărul exemplarelor este 1. Se afişează meniul prezentat în dreapta. PC sau o imprimantă / Tipărirea fotografiilor www. Specificaţi numărul exemplarelor (maximum 99). Crearea imaginilor index ale tuturor fotografiilor JPEG.nikon. 2 Selectaţi fotografia curentă şi setaţi numărul exemplarelor la 1. Tipărirea fotografiilor selectate Selectând Print Select apare meniul prezentat la pasul 1. Alegeţi mărimea paginii. apăsaţi OK pentru afişarea listei de opţiuni de tipărire. Alegeţi mărimea Index Print paginii. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea unei opţiuni şi apăsaţi butonul din dreapta pentru selectare.ro . marginea.

Pentru tipărirea ordinii de tipărire curente când aparatul este conectat la o imprimantă PictBridge. Pentru completarea ordinii de tipărire şi pentru ieşire selectaţi Done şi apăsaţi OK. Selectând Print Set din meniul redare apare meniul prezentat la pasul 1. selectaţi Print (DPOF) din meniul PictBridge şi urmăriţi paşii din “ Tipărirea fotografiilor selectate” pentru a modifica şi a tipări ordinea de tipărire curentă ( 72). utilizaţi opţiunea PictBridge Time Stamp. 1 Selectaţi Select / Set. Ordinile de tiprire pot fi incorecte dacă imaginile sunt şterse utilizând un PC după crearea ordinii de tipărire. Referinţă: Conectarea la un TV. Print Set (Setare pentru tipărire) Opţiunea Print Set nu poate fi utilizată dacă nu există spaţiu necesar pe cardul de memorie pentru stocarea ordinii de tipărire.Crearea unui ordin de tipărire în format DPOF: Print Set (Setare pentru tipărire) Opţiunea Print Set din meniul redare este utilizat pentru crearea unui „ordin de tipărire” digital pentru imprimante compatibile cu PictBridge şi pentru dispozitive care suportă DPOF. 3 4 Selectaţi fotografiile şi specificaţi numărul exemplarelor după cum este prezentat în pasul 2 şi 3 pe pagina anterioară. • Imprint date: Tipăreşte data înregistrării tuturor fotografiilor din ordinea de tipărire. Data şi tipărirea datelor DPOF nu sunt suportate prin tipărire prin conexiune directă USB. Reţineţi că fotografiile RAW (NEF) nu pot fi selectate pentru tipărire. Selectaţi opţiunea şi apăsaţi săgeata stângă a selectorului multifuncţional : • Data imprint: Tipăreşte viteza de obturator şi diafragma pe toate fotografiile din ordinea de tipărire. pentru tipărirea datei de înregistrare pe fotografiile din ordinea de tipărire curentă. PC sau o imprimantă / Tipărirea fotografiilor www.nikon.ro 73 . Afişarea opţiunilor. 2 Afişarea dialogului de selectare.

101).nikon. Selectarea fotografiilor pentru tipărire. Selectarea este indicată de o icoană.Prezentarea meniurilor Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) Meniul de redare conţine următoarele opţiuni (opţiunile afişate pot fi diferite dacă My menu este selectat pentru opţiunea CSM/Setup menu din meniul setare. cu mărire şi cu efecte (Pictmotion) sau fără acestea (standard) Ascunderea fotografiilor selectate. 74 Prezentarea meniurilor / Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) www. Redarea fotografiilor în redare secvenţială automată. 2 Alegeţi fotografia selectată. redare secvenţială sau pentru opţiunea Hide image: 1 Selectaţi fotografia. cu muzică şi panning. selectaţi şi apăsaţi săgeata de jos a selectorului multifuncţional. Terminaţi operaţiunea. 74 75 75 75 78 78 Delete (Ştergere) Meniul ştergere conţine următoarele opţiuni: Opţiune Selectat Toate Descriere Şterge fotografiile selectate (vezi mai jos). Pentru vizualizarea fotografiilor selectate în mărime mare. 3 Repetaţi paşii 1–2 pentru selectarea fotografiilor 4 suplimentare. Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 9) pentru mai multe informaţii despre utilizarea meniurilor. Pentru a deselecta o fotografie. Alegerea directorului pentru redare. Rotirea în poziţie verticală (pentru fotografii tip portret) a fotografiilor în timpul redării.ro . Opţiune Delete Playback folder Rotate tall Slide show Hide image Print set Descriere Şterge toate sau fotografiile selectate. Selectarea a mai multor fotografii Pentru a selecta mai multe fotografii pentru ştergere. Şterge toate fotografiile. apăsaţi butonul .

Doar •Select pictures: Selectaţi cel mult 50 de fotografii pentru redarea secvenţială ( fotografiile din directorul de redare curentă ( 75) sunt disponibile pentru selectare. Cu ajutorul opţiunii Pictmotion redarea poate fi realizată cu efecte. Dacă în aparatul foto este introdus (default) un card de memorie şi această opţiune este selectată înaintea realizării fotografiilor. Fotografiile realizate cu opţiunea Off pentru Auto image rotation (Rotirea automată a imaginii)( 108) vor fi afişate în poziţie orizontală.nikon. fotografiile şi imaginile ascunse care nu pot fi afişate pe aparatul foto nu pot fi selectate. Slide Show (Redare secvenţială) Redarea fotografiilor una câte una în redare secvenţială automată. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi OK pentru selectarea opţiunii alese şi reveniţi în meniul de redare secvenţială. Paşii recomandate pentru crearea unei redări secvenţiale sunt descrise mai jos. Prezentarea meniurilor / Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) www. în timpul redării apare un mesaj indicând că directorul nu conţine fotografii. •All pictures: Redarea secvenţială include toate fotografiile din directorul de redare curentă ( 75). Selectaţi All pentru începerea redării. efecte de mărire şi fond muzical (fondul muzical va fi activat doar atunci când aparatul foto este conectat la un televizor. ţi fotografiile 1 Selecta Selectaţi Select pictures şi apăsaţi săgeata din dreapta a selectorului multifuncţional. 74). cu panning. All Redarea fotografiilor din toate directoarele de pe cardul de memorie.Playback Folder (Director de redare) Alegeţi un director pentru redare: Opţiune Descriere Doar fotografiile din directorul curent selectate pentru Folders (Directoare) din meniul fotografiere sunt afişate în timpul redării. Această opţiune este Current selectată automat la realizarea fotografiei.ro 75 . 66). Rotate Tall (Rotire în poziţie verticală) Selectaţi On pentru rotirea fotografiei în poziţie verticală (pentru fotografii tip portret) pentru afişarea lor pe monitor.

ro . 76 Prezentarea meniurilor / Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) www. fără fond muzical sau fără alte efecte. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi OK pentru alegerea opţiunii selectate şi reveniţi în meniul de redare secvenţială. apoi alegeţi un interval de cadru sau stil de redare după cum este descris mai jos.2 Alegeţi un stil Selectaţi Change settings şi apăsaţi săgeata din dreapta a selectorului multifuncţional. panning şi efecte de mărire potrivite. apoi selectaţi Style apăsaţi săgeata din dreapta a selectorului multifuncţional. “Pictmotion” selectat în pasul 2 Pentru schimbarea fondului muzical de la setarea implicită Pachelbel’s Canon. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi OK pentru selectarea opţiunii alese şi reveniţi la meniul de redare secvenţială. Reţineţi că fondul muzical va fi activat doar atunci când aparatul foto este conectat la un televizor ( 66). selectaţi Frame interval şi apăsaţi săgeata din dreapta a selectorului multifuncţional. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi OK pentru alegerea opţiunii selectate şi reveniţi în meniul de redare secvenţială. 3 Alegeţi un interval de cadru sau un stil de redare. •Pictmotion: Selectaţi un stil care include fond muzical cu efecte. •Standard: Fotografiile sunt redate la un interval selectat. Selectaţi Change settings şi apăsaţi butonul din dreapta al selectorului multifuncţional. selectaţi Background music (Fond muzical) şi apăsaţi săgeata din dreapta a selectorului multifuncţional. “Standard” selectat în pasul 2 Pentru schimbarea intervalului între cadre de la setarea implicită de 2 secunde.nikon. efectele de mărire şi celelalte efecte disponibile sunt potrivite fondului muzical. Panning-ul.

Această opţiune nu este disponibilă dacă este selectat Pictmotion la pasul 2. Fotografiile pot fi realizate imediat. Selectaţi Restart pentru reînceperea redării sau Exit pentru a reveni în meniul redare.redării secvenţiale 4 Începerea Pentru începerea redării secvenţiale. Întrerupe redarea secvenţială. Prezentarea meniurilor / Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) www. Terminarea redării secvenţiale şi revenire în meniul de redare. selectaţi Start şi apăsaţi OK.ro 77 . Întreruperea redării secvenţiale Ieşire în meniul de redare Ieşire în modul de redare Ieşire în modul fotografiere Buton de declanşare Utilizaţi / Descriere Apăsaţi selectorul multifuncţional sau rotiţi discul principal de comandă spre stânga pentru a reveni la cadrul anterior. spre dreapta pentru a sări la cadrul următor. Această opţiune nu este disponibil dacă este selectat Pictmotion la pasul 2. Schimbarea datelor afişate despre fotografii. Panoul de dialog prezentat la dreapta este afişat la terminarea redării secvenţiale sau când butonul este apăsat pentru întreruperea redării. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timpul redării secvenţiale: Operaţiune Înainte sau înapoi cu un cadru Afişarea datelor despre fotografie. Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru închiderea monitorului şi pentru a reveni în modul fotografiere.nikon. Terminarea redării secvenţiale şi revenire la mărime mare ( 61) sau în redare de mărime mică ( 63).

Hide Image (Ascunderea imaginii) Ascunde sau dezvăluie fotografiile. Imagini protejate şi ascunse Dezvăluirea unei imagini care este ascunsă şi protejată va îndepărta simultan protecţia de pe imagine. Print Set (Selectare pentru tipărire) Alegeţi Select / set pentru a selecta fotografiile pentru tipărire pe o imprimantă PictBridge sau cu un dispozitiv compatibil DPOF ( 73). Atributele fişierului pentru imagini ascunse Imaginile ascunse au stare “ascunsă” şi “doar citire” când sunt vizionate pe un PC cu sistemul de operare Windows. Alegeţi Deselect all? pentru a îndepărta toate fotografiile din ordinea de tipărire curentă. 78 Prezentarea meniurilor / Opţiuni de redare: Meniul playback (redare) www. acest marcaj se aplică la imaginile NEF (RAW ) şi JPEG.ro .nikon. Opţiune Select/set Deselect all? Descriere Ascunde sau dezvăluie fotografiile selectate ( Dezvăluie toate fotografiile. În cazul imaginilor “NEF + JPEG”. Imaginile ascunse sunt vizibile doar în meniul Hide Image şi pot fi şterse doar prin formatarea cardului de memorie. 74).

83 Multiple exposure *. Opţiune SO VI Softer Vivid Descriere Estompează contururile. † Ajustarea culorilor în funcţie de sursa de lumină. 79–81 Image quality † Alegerea calităţii de imagine. NR Reducerea zgomotului la viteze de obturator mici. A şi M. producând rezultate naturale potrivite pentru portrete sau retuşuri pe un PC. VI+ More vivid PO Portrait Custom BW Black-and-white Setări diferite de setări “personalizate” La setări diferite de Custom (Personalizat): • Fotografiile sunt optimizate în funcţie de condiţiile curente de fotografiere. 84–85 * Disponibil doar în modurile P. Scade contrastul în timp ce împrumută textură naturală pielii subiectului portretului. N Normal (implicit) Recomandat pentru majoritatea situaţiilor.. contrastul şi claritatea pentru a produce imagini vivace cu culori roşii. 81 Image size † Alegerea mărimii de imagine. 81 White balance *.Opţiuni de fotografiere: Meniul shooting (fotografiere) Meniul fotografiere conţine următoarele opţiuni (opţiunile afişate pot fi diferite dacă My menu este selectat pentru opţiunea CSM/Setup în meniul setare. • Utilizaţi obiectiv tip G sau D pentru cele mai bune rezultate. 83 High ISO NR Reducerea zgomotului la sensibilităţi ISO mari. Opţiune Descriere Optimize image * Optimizează imaginile în funcţie de scenă. † Înregistrarea a multiplor expuneri într-un singur cadru. 83 Long exp. Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 9) pentru mai multe informaţii despre utilizarea meniurilor. • Se utilizează paleta de culori sRGB. Rezultatele vor fi diferite în funcţie de expunere şi poziţia subiectului în cadru. ( 81). Setări personalizate pentru optimizarea imaginii( 80). verzi şi albastre vibrante. 82 ISO sensitivity † Mărirea sensibilităţii în lumină slabă. Accentuează saturaţia. claritatea şi alte setări în funcţie de modul în care fotografiile vor fi utilizate sau în funcţie de tipul scenei. Măreşte saturaţia. contrastul şi claritatea pentru a produce imagini clare cu contururi accentuate. 101). S. selectaţi Custom şi alegeţi II (Adobe RGB) pentru Color Mode (Mod de culoare). S. A şi M) Optimizează contrastul. † Resetează valorile implicite când se realizează o resetare cu două butoane ( 44).ro 79 . Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www. Optimizarea imaginii (în modurile P. Pentru utilizarea paletei de culori Adobe RGB.nikon. Realizarea fotografiilor în alb-negru.

” fără modificări ulterioare. Modul II se adaptează paletei de culori Adobe RGB. 80 Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www. Valorile mai mari păstrează detaliile în lumini slabe sau ale altor subiecte cu contrast estompat. Default setting (setare implicită): Automat. • Color mode (Mod de culoare): Controlează reproducerea culorii. albastrele mai verzui. Default setting (setarea implicită): Automat. 123). “Auto” Rezultatele pentru claritate.nikon. şi culorile verzi mai galbene. Capture NX 123) şi PictureProject afişează culorile în mod corect chiar şi atunci când paleta de (disponibil separat. culorile verzi devin albăstrui şi culorile albastre se alterează spre violet. alegeţi paleta de culori Adobe RGB când vizualizaţi fotografii realizate în modul II. • Hue adjustment (ajustarea nuanţei): Nuanţa poate fi ajustată la valori cuprinse de la –9 ˚ până la +9 ˚ în paşi de 3 ˚ (gradele se referă la “roata culorilor” frecvent utilizat pentru expresia nuanţei). Alegeţi Moderate pentru culori cu mai puţină saturaţie. valori mici pentru contururi estompate.ro . Default setting (setare implicită): Automat. • Tone compensation (compensarea tonului): Controlează contrastul. Valorile de setare mici previn pierderea detaliilor în iluminare puternică sau în lumină directă solară. care suportă o scară mai largă de culori decât sRGB. • Image sharpening (claritatea imaginii): Alegeţi modul în care contururile sunt clarificate în timpul fotografierii. Valorile pozitive fac culorile roşii mai spre portocaliu. Enhanced pentru culori intense. Pentru mai multe detalii vezi manualul Camera Control Pro. Utilizaţi obiective tip G sau D pentru cele mai bune rezultate. compensarea tonului şi saturaţia automată variază în funcţie de expunere şi poziţia subiectului în cadru. Modul II este alegerea potrivită pentru fotografii care vor fi procesate sau retuşate. Alegeţi Custom pentru a selecta un ton personalizat utilizând Camera Control Pro (disponibil separat. Dacă aplicaţia suportă gestionarea culorilor. Alegeţi valori mai mari pentru contururi accentuate. Color Mode (Mod de culoare) Modurile Ia şi IIIa sunt recomandate pentru fotografii care vor fi tipărite fără modificare sau vor fi vizualizate în aplicaţii care nu suportă gestionarea culorilor. Valorile negative fac culorile roşii mai violete. Fotografiile realizate în modurile Ia şi IIIa se adaptează paletei de culori sRGB şi sunt potrivite pentru tipărire sau pentru utilizare “ca atare. Default setting (setare implicită): Ia (sRBG). Alegeţi Ia pentru fotografii tip portret şi IIIa pentru fotografii despre natură sau alte scene.Personalizarea opţiunilor de prelucrare a imaginii: Custom (Personalizat) Selectaţi Custom pentru a realiza ajustări separate la următoarele opţiuni. • Saturation (saturaţie): Controlează vivacitatea culorilor. culori corectă nu este selectată.

Poate fi utilizat pentru estomparea luminozităţii cerului în fotografii tip vedere. Mărimea imaginii (toate modurile) Mărimea imaginii poate fi selectată dintre Large (mare) Medium (mediu) şi Small (mic). Calitatea imaginii (toate modurile) Sunt disponibile 7 opţiuni pentru setarea calităţii imaginii. Vezi “Referinţă: Calitatea şi mărimea imaginii” ( 33). Vezi “Referinţă: Calitatea şi mărimea imaginii” ( 33). Custom suportă de asemenea următoarele efecte de filtru de culoare: Efect de filtru Off Yellow Orange Red Green Descriere Filtrul de culoare nu este activ.white este selectat pentru Optimize image ( 5–7). Accentuează contrastul. Culoarea portocalie produce mai mult contrast decât culoarea galbenă. Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www.ro 81 . Indicatorul alb-negru apare pe panoul de control şi în vizor când Black-and. culoarea roşie produce mai mult contrast decât culoarea portocalie.nikon.Realizarea fotografiilor în alb-negru: Alb-negru Selectând Black-and-white pentru Optimize image se afişează meniul din dreapta. Poate fi utilizat pentru realizarea portretelor. Estompează tonurile pielii. Alegeţi Normal pentru realizarea fotografiilor alb-negru în mod standard sau Custom pentru ajustarea clarităţii şi a compensării tonului înainte de fotografiere după cum este descris în pagina 80.

‡ 8 Presetaţi balansul de alb la valoarea fotografiei selectate şi reveniţi în meniul fotografiere. 3 Selectaţi Select image. Selectaţi White balance > White balance preset din meniul fotografiere. Reţineţi: dacă o nouă valoare este măsurată pentru balansul de alb. A şi M) Pentru balansul de alb sunt disponibile 9 opţiuni. 5 Selectaţi directorul. balansul de alb va fi setat la valoarea măsurată chiar şi atunci când Use photo este selectat în meniul pentru presetarea balansului de alb. selectaţi Measure şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional. selectaţi This image şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional. Vezi “Referinţă: Balansul de alb” ( 58). 1 Selectaţi Use photo.nikon. * * Pentru utilizarea ultimei valori ( 2 Afişează fotografia de sursă curentă 60). 7 Selectaţi fotografia. însă doar fotografiile realizate cu D80 pot fi utilizate ca sursă pentru presetarea balansului de alb. Meniul prezentat la pasul 1 se va afişa. † Pentru utilizarea fotografiei anterioare. Copierea setării balansului de alb de pe o imagine realizată O valoare a balansului de alb copiată de pe o fotografie existentă poate fi folosită pentru presetarea balansului de alb. 82 Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www.ro . ‡ Imaginile afişate pot include ş i imagini realizate cu alte aparate foto. 6 Afişarea imaginilor din directorul selectat. † 4 Afişarea listei de directoare. S.Balansul de alb (modurile P.

Vezi “Referinţă: Sensibilitate ISO” ( 43). Alegeţi dintre următoarele opţiuni: Opţiune Normal (implicit) Low High Off Descriere Reducerea de zgomot se activează la sensibilităţi de peste ISO 400. de aceea înregistrarea fotografiilor se încetineşte şi se reduce numărul fotografiilor care pot fi stocate în memoria tampon. Fotografiile realizate la viteze de obturator de aproximativ 8 sec. imaginea afişată pe monitor nu arată efectele reducerii zgomotului. High pentru o reducere mai intensă a zgomotului. În timpul prelucrării. Alegeţi Low pentru o reducere mai redusă a zgomotului. dacă sensibilitatea depăşeşte ISO 800.ro 83 . Reducerea de zgomot se dezactivează în afara cazului. Reducerea zgomotului la expunere lungă (toate modurile) Fotografiile realizate la viteze de obturator de 8 sec.nikon. Nu pot fi realizate fotografii suplimentare până la terminarea prelucrării. Reducerea zgomotului la sensibilitate ISO mare (toate modurile) Fotografiile realizate la sensibilităţi mari pot fi prelucrate pentru a reduce “zgomotul”. sau mai mici pot fi prelucrate pentru a reduce “zgomotul” în forma pixelilor luminoase şi colorate dispuse aleator. Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www. apare dialogul prezentat în dreapta pe panoul de control şi în vizor. Alegeţi dintre următoarele opţiuni: Opţiune Off (implicit) On Descrire Reducerea zgomotului este dezactivată . Reţineţi: dacă fotografiile sunt redate în timpul prelucrării.Sensibilitatea ISO (toate modurile) Ajustaţi sensibilitatea ISO. sau mai mici sunt prelucrate pentru reducerea zgomotului. Reducerea de zgomot minimă este realizată la sensibilităţi de peste ISO 800. Reducerea de zgomot nu se realizează dacă aparatul foto este închis în timpul prelucrării.

Pentru un interval între expuneri de mai mult de 30 sec. expunerea.nikon.ro . 4 Selecta Opţiune Descriere On (implicit) Off Amplificarea este ajustată la expunerea corectă în funcţie de numărul expunerilor înregistrate (amplificarea pentru fiecare expunere este setată la 1/2 pentru două expuneri. 3 Selectaţi Auto gain şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional. orientarea aparatului foto şi alte informaţii sunt listate în afişajul despre fotografii şi sunt valabile pentru prima fotografie în expunerea multiplă. Amplificarea nu este ajustată la expunerea corectă. Schimbarea cardurilor de memorie Nu îndepărtaţi sau schimbaţi cardul de memorie în timpul expunerii multiple. Recomandat dacă fundalul este întunecat. fotografierea se va termina automat dacă nu se efectuează nicio operaţiune timp de 30 sec. Apăsaţi OK pentru a reveni în meniul de expunere multiplă. Informaţii despre fotografii Data înregistrării..Expunere multiplă (modurile P. Reţineţi că la setările implicite. fotometria. alegeţi 30 min pentru Setarea Personalizată 28 (Auto meter-off. 84 Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www. A şi M) Urmaţi paşii descrişi mai jos pentru a înregistra o serie de două sau trei expuneri într-o singură fotografie. S. ţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi OK. modul. 1/3 pentru trei expuneri). 2 Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea numărului de expuneri care vor fi combinate pentru a forma o singură fotografie. distanţa focală. 1 Selectând Multiple exposure din meniul fotografiere se afişează meniul prezentat în figura din dreapta. 99) sau utilizaţi un adaptor opţional EH-5 AC. Selectaţi Number of shots şi apăsaţi butonul din dreapta al selectorului multifuncţional.

Dacă Auto gain este activat. Pe panoul de control apare icoana . Icoana va clipi. amplificarea va fi ajustată pentru a reflecta numărul expunerilor înregistrate. A sau M Dacă fotografierea se termină înaintea realizării numărului de expuneri specificate. cardurile de memorii nu pot fi formatate şi opţiunile din meniul fotografiere nu pot fi modificate. cu excepţia Multiple exposure (expunere multiplă) şi White balance (balansul de alb). focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare. Pentru a ieşi fără înregistrarea expunerii multiple. În timp ce modul de expunere multiplă este activ. se creează o expunere multiplă din expunerile care au fost înregistrate până la momentul respectiv.ro 85 . Bracketing-ul şi alte setări Bracketing-ul este anulat când este selectat expunerea multiplă şi nu poate fi resetat până la terminarea fotografierii. S. 6 Compuneţi fotografia. selectaţi Multiple exposure din meniul fotografiere.nikon. 7 Realizaţi fotografiile rămase. Fotografierea se termină de asemenea dacă: • Exponometrele se dezactivează în timpul fotografierii ( 18) • Utilizatorul realizează resetare prin două butoane • Aparatul foto este închis • Acumulatorul se descarcă • Expunerea multiplă este anulată • Este selectat un mod diferit de P. selectaţi Multiple exposure din meniul fotografiere. Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere www. selectaţi Cancel. Anularea expunerii multiple Pentru terminarea fotografierii înaintea completării expunerii multiple. şi apăsaţi OK. selectaţi Reset şi apăsaţi OK. Repetaţi paşii 1 – 7 pentru a realiza expuneri multiple adiţionale. Icoana va dispărea de pe panoul de control la terminarea fotografierii.5 Selectaţi Done şi apăsaţi OK.

) 99 MB-D80 batteries (acumulator MB-D80) 100 R: Reset (resetare) Selectaţi Reset pentru resetarea tuturor setărilor personalizate la valoarea lor implicită. Semnalul sonor nu se va auzi când selectaţi Off. Vezi Anexa ( 134) pentru lista completă a setărilor implicite. delay mode (modul de întârziere al exp. se va auzi un semnal sonor când aparatul foto focalizează în servo AF simplu (AF-S sau când fotografiaţi subiecte fixe în modul focalizare automată AF-A). 38). în timp ce temporizatorul numără în modurile declanşare automată şi telecomandă cu întârziere ( 37. (compensarea expunerii) Center-weighted (preponderent centrală) Auto BKT set (setare auto bracketing) Auto BKT order (ordine auto bracketing) Command dials (discuri de comandă) FUNC button (butonul FUNC) Illumination (iluminare) AE-L/AF-L AE lock (blocare AE) Focus area (aria de focalizare) AF area illumination (iluminar aria AF) 89 90 90–91 91 91 92–93 93 94 94 94 95 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Opţiune Built-in flash (bliţ încorporat) 95–97 Flash warning (avertizare bliţ) 98 Flash shutter speed (viteza de declanşare bliţ) 98 Auto FP (FP automat) 98 Modeling flash (declanşare bliţ de probă) 98 Monitor-off (oprirea monitorului) 98 Auto meter-off (oprirea exponometrului) 99 Self-timer (declanşator automat) 99 Remote on duration (durata controlului la distanţă) 99 Exp.ro .Setări personalizate Setările personalizate sunt utilizate pentru personalizarea setărilor aparatului foto pentru a se potrivi cu preferinţele individuale. selectaţi Full din CSM/Setup menu: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Opţiune Exposure comp. sau când semnalul sonor este dezactivat( 5). 1: Beep ( semnal sonor) (toate modurile) La setarea implicită On.nikon. Următoarele opţiuni sunt disponibile când Simple (opţiunea implicită) este selectat pentru CSM/Setup menu din meniul setări.( 101): Opţiune R Reset (resetare) 1 Beep (semnal sonor) 2 AF-area mode (modul arie AF) 3 Center AF area (arie AF centrală) 4 AF-assist (asistare AF) 5 No memory card? (lipsă card de memorie?) 86 86 87 87 87 88 Opţiune 6 Image review (vizualizarea imaginii) 7 ISO auto (ISO automat) 8 Grid display(afişare grilaj) 9 Viewfi nder warning (avertizare vizor) 10 EV step (pas EV) 88 88 89 89 89 Pentru afişarea următoarelor opţiuni. 86 Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www. Setarea curentă este afişată pe panoul de control: se afişează când semnalul sonor este activat. sau când fotografiile sunt realizate în modul de telecomandă rapidă ( 38). inclusiv setările neafectate de resetarea prin două butoane ( 44).

Prezentarea meniurilor / Setări Personalizate www. Setarea implicită pentru modul . Opţiune Descriere Focalizare pe un subiect specific într-o arie mică Normal zone fără interferenţa altor obiecte din apropiere care ar (implicit) influenţa focalizarea. Vizor Vezi “Focalizare” pentru mai multe informaţii despre setarea focalizării ( 28). S. Alegeţi dintre următoarele opţiuni: Descriere Utilizatorul selectează aria de focalizare cu ajutorul selectorului multifuncţional. Utilizaţi pentru subiecte în mişcare aleatoare. M şi Utilizatorul selectează manual aria de focalizare.area mode) sau când Setarea Personalizată 2 este setată la Dynamic area şi este selectat centrul ariei de focalizare. Focalizare pe subiecte în mişcare şi alte obiecte care sunt greu de urmărit. Pentru fotografierea subiectelor nemişcate. aparatul va focaliza pe baza informaţiilor ale altor arii de focalizare.ro 87 . atunci lampa de asistare AF va ilumina pentru asistarea focalizării în modul servo AF simplu AF (AF-S sau modul servo AF simplu este selectat în modul focalizare automată AF-A) când Single area sau Auto-area AF este selectat pentru Setarea Personalizată 2 (AF. 4: AF-Assist (toate modurile cu excepţia şi ) Dacă On (setarea implicită) este selectat şi subiectul este slab iluminat. Alegeţi Off pentru dezactivarea lămpii de asistare AF. Setare implicită pentru modurile P. Nu este disponibil când Wide zone Auto-area AF este selectat pentru Setarea personalizată 2. A. Single area aparatul foto focalizează doar pe subiectul din aria de focalizare selectată.2: AF-Area Mode (Modul arie AF) (toate modurile) Această opţiune determină modul în care aria de focalizare este selectată în modul de focalizare automată ( 28). aparatul nu poate focaliza pe subiecte slab iluminate utilizând focalizarea automată.nikon. Opţiune 5). Setarea implicită pentru modurile Setarea curentă este afişată cu o icoană pe panoul de control ( şi . 3: Center AF Area ( arie AF centrală) toate modurile) Această opţiune determină mărimea centrului ariei de focalizare. Auto-area AF Aparatul selectează aria de focalizare automat. însă dacă subiectul părăseşte Dynamic area chiar şi pentru un scurt timp aria de focalizare selectată. Reţineţi: când lampa este dezactivată.

panoul de control şi vizorul va afişa ISO-AUTO. Sensibilitatea ISO nu poate fi setată la valori de peste 1600 când On este selectat pentru ISO automat. în lumina zilei. butonul de declanşare este dezactivat când în aparatul foto nu este introdus card de memorie. Când sensibilitatea este modificată de la valoarea selectată de către utilizator. La sensibilităţi mai mari este posibilă apariţia zgomotului. Alegeţi un mod de bliţ diferit de sincronizare lentă sau selectaţi modurile A sau M şi selectaţi o diafragmă mai mare. S. indicatoarele vor pâlpâi şi valoarea modificată va fi afişată în vizor (indicatoarele nu pâlpâie la utilizarea unui bliţ). fotografiile vor fi automat afişate pe monitor pentru aproximativ 4 secunde după fotografiere. În modurile P şi A. sensitivity (sensibilitate maximă). fotografiile pot fi afişate pe monitor prin apăsarea butonului . sensibilitatea ISO va fi fixată la valoarea selectată cu ajutorul butonului ISO ( 43) sau utilizând opţiunea ISO sensitivity din meniul fotografiere ( 83). Dacă On este selectat.ro . Utilizaţi opţiunea High ISO NR din meniul fotografiere pentru reducerea zgomotului ( 83). sau în faţa unui fundal luminos. ISO Automat Controlul ISO automat nu este disponibil când selectaţi o valoarea de peste ISO 1600 pentru sensibilitatea ISO. sensibilitatea va fi ajustată doar dacă supraexpunerea ar rezulta la viteza de obturator selectată pentru Min. Subiectele în prim plan pot fi subexpuse în fotografiile realizate cu bliţ la viteze de obturator mici. Fotografiile vor fi afişate pe monitor dar nu vor fi salvate.5: No Memory Card? (Lipsă card de memorie?) (toate modurile) Dacă Release locked (setarea implicită) este selectat. Alegeţi Enable release pentru activarea butonului de declanşare când în aparatul foto nu este introdus card de memorie. 7: ISO Automat (doar în modurile P. Dacă Off este selectată. A şi M) Dacă Off (setarea implicită) este selectat. sensibilitatea ISO va fi automat ajustată în cazul în care nu poate fi obţinută expunerea optimă la valoarea selectată (puterea bliţului este ajustat potrivit). 88 Prezentarea meniurilor / Setări Personalizate www. shutter speed (viteza de obturator minimă). 6: Image Review (Vizualizarea imaginii) (toate modurile) Dacă On (setarea implicită) este selectat.nikon. Dacă On este selectat. Valoarea maximă pentru sensibilitatea ISO automată poate fi selectată utilizând opţiunea Max.

compensarea expunerii este setat prin apăsarea butonului şi rotirea discului principal de comandă ( 54). 11: Exposure Comp. Opţiunea implicită este Off. 9: Viewfinder Warning (Avertizare vizor) (în toate modurile) Selectaţi On (opţiunea implicită) pentru a afişa următoarele avertizări în vizor ( 6): Avertizare B/W Descriere Afişat când Black-and-white este selectat pentru Optimize image din meniul fotografiere ( 81). Afişat dacă nu este introdus card de memorie. a diafragmei şi a bracketingului să crească în paşi echivalenţi de 1/3 EV (1/3 pas. este opţiunea implicită) sau 1/2 EV (1/2 pas).nikon. Această opţiune nu este disponibilă în modul M.8: Grid Display (Afişare grilaj) (în toate modurile) Selectaţi On pentru a afişa grilajul în vizor şi a asista fotografierea ( 6). Selectaţi On pentru a seta compensarea expunerii utilizând doar discul de comandă. expunerii doar în modurile P. 10: EV Step (Pas EV) (în toate modurile) Alegeţi dacă ajustările vitezei de obturator.ro . Nu sunt afişate avertizări dacă Off este selectat. A şi M) Dacă Off (opţiunea implicită) este selectat. Afişat la nivel scăzut de acumulator.(Compens. S. www. valoarea 0 din centrul afişajului de expunere va pâlpâi chiar dacă compensarea expunerii este setată la ±0. 91): Custom Setting 15 (Discuri de comandă): Off P Disc de subcomandă S Disc de subcomandă A Disc principal de comandă M Compensarea expunerii este setată prin apăsarea butonului Custom Setting 15 (Discuri de comandă): On Disc de subcomandă Disc principal de comandă Disc de subcomandă şi prin rotirea discului principal de comandă Dacă On este selectat. Discul utilizat depinde de opţiunea selectată pentru Custom Setting 15(Command dials.

şi M) Următoarele opţiuni sunt disponibile: Opţiune Descriere AE & flash(implicit) Aparatul foto schimbă nivelul de bliţ şi de expunere la fiecare fotografie. vezi “Bracketing” ( 56). Bracketingul balansului de alb este WB Bracketing recomandat la fotografierea la lumină compusă sau la experimentarea diferitor setări ale balansului de alb. Aparatul foto schimbă nivelul de bliţ la fiecare fotografie (doar la i-TTL şi la bliţurile opţionale SB-800 Speedlight cu diafragmă automată. NEF+JPEG Fine. Pentru a realiza fotografii utilizând bracketingul balansului de alb: 1 Selectaţi WB bracketing şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional. De fiecare dată când declanşatorul este eliberat. aparatul foto crează imagini multiple “bracketing” la valoarea curentă a balansului de alb. 90 Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www. S.ro . NEF+JPEG Normal.) sau la imaginile NEF (RAW). Apăsaţi butonul şi rotiţi discul principal de comandă pentru a alege numărul de 2 imagini din secvenţa bracketing 3 Apăsaţi butonul şi rotiţi discul de subcomandă pentru a alege ajustarea balansului de alb. Doar AE Doar bliţ Pentru informaţii în legătură cu înregistrarea fotografiilor la setările AE & flash. automat)(doar modurile P.12: Center-Weighted (Preponderent central) (doar modurile P. A.M) Această opţiune controlează mărimea ariei din centrul vizorului care la expunerea preponderant centrală este setată la cea mai mare valoare. 119. Fiecare incrementare este aproximativ echivalentă cu 10 mired. AE only. şi Flash only. 13: Auto BKT Set (Setarea BKT. Doar o singură fotografie este necesar ă să parcurgă secvenţa de bracketing. Nu este disponibil la balansul de alb a (Choose color temp. S. Opţiunea implicită este de Φ 8 mm. A. Aparatul foto schimbă expunerea la fiecare fotografie. 120).nikon. sau NEF+JPEG Basic.

chiar dacă în acest caz programul de bracketing nu va fi rechemat la următoarea activare a bracketingului. Modificările la balansul de alb sunt adăugate la ajustarea balansului de alb realizată prin reglarea fină a balansului de alb. 14: Auto BKT Order (Ordinea BKT. sub > MTR > peste Negativ > nemodificat> pozitiv ( 56. Ultimul program 0 şi utilizat va fi rechemat la următoarea activare a bracketingului. Dacă numărul de imagini din programul de bracketing dep ăş e ş te num ă rul de expuneri r ă mase. Bracketingul poate fi de asemenea anulat şi prin resetarea prin două butoane ( 44). Pentru a anula bracketingul. focalizaţi. Discul principal de comandă controlează diafragma iar . Programe de bracketing Vezi Anexa pentru lista programelor de bracketing a balansului de alb. discul de subcomandă controlează viteza de obturator.ro 91 . Opţiune Descriere Ordine implicită (Implicit) Nemodificat > negativ > pozitiv ( 56). Fotografierea poate începe doar la introducerea unui nou card de memorie. A şi M) Alegeţi ordinea în care să se realizeze bracketingul. Bracketingul balansului de alb Selectând NEF (RAW). apăsaţi butonul şi rotiţi discul principal de comandă până numărul de fotografii din secvenţa de bracketing este nu mai sunt afişate pe panoul de control. şi fotografiaţi. sau NEF+JPEG Basic pentru calitatea imaginii ( 34) sau (Choose color temp. Fiecare fotografie va fi procesată pentru a crea numărul de copii specificat în programul de bracketing. automat)(doar modurile P.4 Compuneţi fotografia.nikon. S. NEF+JPEG Fine. NEF+JPEG Normal. S. iar discul de subcomandă controlează diafragma. 140). 15: Command Dials (Discurile de comandă) (doar modurile P. Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www. şi fiecare copie va avea balansul de alb diferit. ( ) va fi afişat şi numărul de expuneri rămase va pâlpâi.) pentru balansul de alb ( 58) anulează bracketingul balansului de alb. A şi M) Alegeţi discurile de comandă utilizate pentru setarea vitezei de obturator şi a diafragmei Opţiune Default (implicit) Reversed (Invers) Descriere Discul principal de comandă controlează viteza de obturator.

In modurile . AF-area mode Apăsaţi butonul FUNC şi rotiţi discul principal de comandă pentru selectarea modului de arie AF ( 87). A şi M). 2 automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. prevenind ca nivelul de putere al bliţului să se schimbe între fotografierii sau când recompuneţi o fotografie. S. Deschideţi bliţul. Apăsaţi-l din nou pentru anularea fixării FV. Center AF area Apăsaţi butonul FUNC şi rotiţi discul principal de comandă pentru a alege între arii centrale AF 87). este descrisă mai jos. S. S. 1 Selectaţi FV lock pentru Setarea personalizată 16 (FUNC button). Expunerea spot este activată la apăsarea butonului FUNC (doar în modurile P. . În modurile P. Puterea bliţului este ajustată automat la orice modificare în sensibilitatea ISO sau la valoarea diafragmei. şi M. Fixarea cu ajutorul butonul FUNC. SB-600. Opţiune Descriere ISO display Valoarea modificată pentru sensibilitatea ISO este afişată la apăsarea butonului FUNC. pentru utilizarea butonului AE-L/AF-L. 94).nikon. bliţul se va deschide 92 Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www. Fixarea puterii bliţului Această funcţie este utilizată pentru fixarea razei de acţiune a bliţului. Centerweighted Spot metering Expunerea preponderent centrală este activată la apăsarea butonului FUNC (doar în modurile P. Matrix metering Expunerea matricială este activată la apăsarea butonului FUNC (doar în modurile P. A şi M). (implicit) Apăsaţi butonul FUNC şi rotiţi discul principal de comandă pentru activarea sau dezactivarea Framing grid afişării grilajului în vizor ( 89). A şi M).16: Butonul FUNC (în toate modurile) Alegeţi funcţia realizată de butonul FUNC. sau SB-R200. S. valoarea puterii bliţului se fixează când apăsaţi butonul FUNC ( 93). A. alegeţi FV lock pentru Setarea Personalizată 18 (AE-L/AF-L. normale sau largi ( FV lock Flash off Dacă utilizaţi un bliţ încorporat sau un bliţ opţional SB-800. Bliţul încorporat şi bliţurile opţionale se opresc când butonul FUNC este apăsat. apăsaţi butonul pentru deschiderea bliţului. FV Lock (fixarea puterii bliţului) Pentru fixarea puterii bliţului se pot folosi butoanele FUNC şi AE-L/AF-L. şi .ro .

este selectată pentru Setările Personalizate 22 (Bliţ încorporat. 5 Recompuneţi fotografia. Utilizarea fixării puterii bliţului cu bliţ încorporat Când bliţul încorporat este utilizat singur. SB-600. Apăsaţi butonul FUNC. Dacă doriţi. şi SB-R200 (disponibile separat). fixarea puterii bliţului poate fi utilizată cu bliţuri externe SB-800. 7 Apăsaţi butonul FUNC pentru a elibera fixarea puterii bliţului şi verificaţi dacă se mai vede în vizor icoana . 17: Illumination (Iluminare)(toate modurile) Dacă Off (opţiunea implicită) este selectată. Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www. 96). Utilizarea fixării puterii bliţului cu bliţuri opţionale Fixarea puterii bliţului se poate utiliza cu bliţuri opţionale SB-800. Apăsaţi până la fund butonul de declanşare pentru fotografiere. Valoarea puterii bliţului va fi fixată la acest nivel şi icoana valorii bliţului va apărea în vizor. iluminarea de fond a panoului de control (iluminatorul LCD) se va activa doar în cazul în care butonul de alimentare este rotit în poziţia Dacă On este selectat. (b) grupul de bliţuri este compus în întregime din bliţuri SB-800 în modul TTL sau AA. sau SB-R200 dacă: (a) oricare din bliţurile încorporate.3 Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului şi apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru focalizare. fixarea puterii bliţului este disponibilă doar dacă TTL (setarea implicită) 95). bliţurile din grupa A sau din grupa B sunt în modul TTL. Bliţul va emite o lumină pentru a determina 4 puterea potrivită. Setaţi bliţul în modul TTL (bliţul SB-800 poate fi de asemenea utilizat în modurile AA şi A. Dacă aţi selectat modul Commander pentru Setarea Personalizată 22 (Bliţ încorporat. raza de acţiune a bliţului va ajustată automat în funcţie de modificările în poziţia capului bliţului opţional. În timp ce fixarea puterii bliţului este activă. Verificaţi dacă indicatorul de pregătire al bliţului ( ) este afişat în vizor. SB-600.ro 93 . 6 pute ţi realiza fotografii suplimentare fără eliberarea fixării puterii bliţului. pentru mai multe detalii vezi manualul bliţurilor).nikon. iluminarea de fond va rămâne activă până când exponometrele sunt active (reţineţi că acest lucru va mări consumul de energie).

Selectaţi Wrap pentru ca selectarea ariei de focalizare să se “învârte” de jos în sus. apăsând pe jumătate butonul de declanşare expunerea nu se fixează. Apăsaţi din nou pentru anularea fixării puterii bliţului. SB-600. nu se întâmplă nimic. apăsaţi şi rotiţi discul de subcomandă pentru selectarea ariei de focalizare. Butonul de declanşare nu poate fi utilizat pentru focalizare. Dacă bliţul încorporat sau un bliţ opţional SB-800. AE-L/AF area AF-L/AF area AF-ON/AF area 19: AE Lock – Fixarea AE (toate modurile) Dacă aţi selectat Off (opţiunea implicită). Focalizarea este fixată în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat. de exemplu. Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru activarea focalizării automate. afişajul ariei de focalizare este delimitat de către ariile de focalizare externe astfel încât. 20: Focus Area – Aria de focalizare (toate modurile) La setarea implicită No wrap. 94 Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www. apăsaţi şi rotiţi discul de subcomandă pentru selectarea ariei de focalizare. Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru fixarea expunerii. Dacă aţi selectat On. de la dreapta spre stânga şi de la stânga spre dreapta. de sus în jos. apăsaţi şi rotiţi discul de subcomandă pentru selectarea ariei de focalizare. Butonul AE-L/AF-L activează focalizarea automată. sau SB-R200 este utilizat. Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru fixarea focalizării. expunerea se va fixa la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. Apăsaţi butonul AE-L/AF-L şi rotiţi discul de subcomandă pentru selectarea ariei de focalizare ( 30) Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru fixarea focalizării şi a expunerii. Expunerea nu este afectată.18: AE-L/AF-L (toate modurile) Alegeţi funcţiunea realizată de butonul the AE-L/AF-L. valoarea puterii bliţului se fixează când butonul AE-L/AF-L este apăsat ( 92). Focalizarea nu este afectată.nikon.ro . Expunerea este fixată în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat. Expunerea este fixată în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat şi rămâne fixată până la apăsarea repetată a butonului sau dacă exponometrele se dezactivează . apăsaţi şi rotiţi discul de subcomandă pentru selectarea ariei de focalizare. apăsând săgeata de sus a selectorului multifuncţional când aria de focalizare este selectată. Opţiune AE/AF lock (implicit) AE lock only AF lock AE lock hold AF-ON FV lock Focus area selection AE-L/AF-L/AF area Descriere Focalizarea şi expunerea este fixată în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat.

Bliţ repetat: Bliţul se declanşează în mod repetat în timp ce obturatorul este deschis. “Times” (Numărul declanşărilor) Numărul în succesiune a declanşărilor bliţului este determinat de puterea bliţului. ISO 100. Opţiune Descriere Output Times Freq. 20. producând un efect de stroboscop. Selectând această opţiune se afişează meniul din dreapta. 25. Manual: Bliţul se declanşează la un nivel selectat din meniul prezentat în figura din dreapta. 22: Built-in Flash ( Bliţul încorporat) (doar în modurile P. aria de focalizare activă este selectată în vizor în culoare roşie dacă se „topeşte” prea mult în fundal. Opţiunile disponibile sunt în funcţie de opţiunea selectată pentru Output. 15 2–10. Numărul declanşărilor pe secundă. Reţineţi că în funcţie de viteza de obturator şi de opţiunea selectată pentru Freq. Alegeţi puterea bliţului (exprimată în fracţiuni ale puterii întregi). sau săgeata din sus sau din jos pentru modificare. TTL (implicit): Puterea bliţului este ajustată automat în funcţie de condiţiile de fotografiere. A şi M) Alegeţi un mod de control al bliţului pentru bliţul încorporat. aria de focalizare va fi întotdeauna selectată.. deşi este posibil ca să se vadă bine în contrast cu fundalul. numărul efectiv al declanşărilor bliţului poate fi mai mic decât selectat.21: AF Area Illumination (Iluminare aria AF) (toate modurile) La setarea implicită Auto. 20 ˚C). 25 2–10. S. La putere maximă bliţul încorporat are un număr ghid de 13/42 (m/ft. Dacă selectaţi On.. 35 Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www. Nu se emite iluminare de probă. Dacă selectaţi Off. Alegeţi numărul declanşărilor bliţului la puterea selectată. aria de focalizare nu este selectată. 30. 15. 15. 20.nikon.ro 95 . 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 Opţiuni disponibile pentru “Times” 2 2–5 2–10 2–10. Apăsaţi săgeata din dreapta sau din stânga a selectorului multifuncţional pentru a selecta următoarele opţiuni.

nikon.0 şi –3. 96 Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www. sau SB-R200 în cel mult două grupe (A şi B) utilizând iluminarea avansată fără cablu. Pentru realizarea fotografiilor în modul comandă: Alegeţi un mod de control al bliţului şi o putere de bliţ pentru bliţul încorporat.ro . Toate bliţurile din ambele grupe trebuie setate la aceeaşi canal..Bliţul încorporat nu se declanşează. Alegeţi o valoare pentru compensarea bliţului (Comp.. 3 Alegeţi un mod de control al bliţului şi o putere de bliţ pentru bliţurile din grupa B. dar iluminatorul de asistare AF se aprinde. . Apăsaţi săgeata din dreapta sau din stânga a selectorului multifuncţional pentru selectarea următoarelor opţiuni.Modul comandă: Utilizaţi bliţul încorporat ca bliţ principal pentru controlul a unu sau două bliţuri opţionale SB-800.) între +3. 4 Selectaţi canalul. Bliţurile SB-600 şi SB-R200 nu se vor declanşa la selectarea acestei opţiuni.0 EV în paşi de 1/3 EV. Selectând această opţiune se afişează meniul din dreapta. TTL Modul i-TTL. • Built-in flash: Alegeţi un mod pentru controlul bliţului încorporat. AA Diafragmă automată. 1/3 EV. • Grupa A/Grupa B: Alegeţi un mod de control pentru toate bliţurile din grupa A sau B. TTL Modul i-TTL.0 EV în paşi de 1/3 EV. 1 2 Alegeţi un mod de control al bliţului şi o putere de bliţ pentru bliţurile din grupa A.Bliţul din grupa selectată nu se declanşează. Alegeţi o valoare de compensare a bliţului (Comp. săgeata de sus sau de jos pentru modificare.) între +3. SB-600. La setări diferite de ±0.0 EV în paşi de pe panoul de control şi în vizor. Reţineţi că nivelul de putere nu poate fi ajustat când .0 şi –3. clipeşte pe panoul de control şi în vizor. M Alegeţi puterea bliţului între 1/1 (putere maximă) şi 1/128 (1/128 puterii maxime). între +3. nu apare pe afişajul modului bliţului pe panoul de control.este selectat pentru modul de control al bliţului. . se va afişa M Alegeţi puterile bliţului dintre 1/1 (putere maximă) şi 1/128 (1/128 puterii maxime). Reţineţi că bliţul încorporat trebuie deschis pentru a emite iluminări de probă.0 şi –3.. Alegeţi o valoare Comp. • Channel (Canal): Alegeţi una din canalele 1–4.

mari) sau utilizaţi un panou infraroşu opţional SG-3IR pentru bliţul încorporat.5 Apăsaţi butonul OK. Pentru mai multe detalii 7 vezi manualul bliţurilor. Reţineţi că distanţa 6 maxim ă la care bliţurile cu telecomandă pot fi plasate pot diferi de condiţiile de fotografiere. Reţineţi faptul că chiar şi în cazul în care . alegeţi sensibilităţi ISO mici şi valori de diafragme mici (numere f/.este selectat pentru Built-in flash > Mode. Commander Mode (Modul de comandă) Poziţionaţi ferestrele senzorilor de pe corpul bliţurilor cu telecomandă ca aceştia să sesizeze iluminaţiile bliţului încorporat (procedaţi cu grijă dacă nu folosiţi un trepied). care produce iluminaţii temporizate mai accentuate. După poziţionarea bliţurilor cu telecomandă. 55) este adăugată la puterea bliţului în cazul tuturor bliţurilor utilizate. Pentru prevenirea iluminaţii temporizate emise de bliţul încorporat care pot apărea pe fotografiile apropiate. Deşi nu există o limită pentru numărul bliţurilor cu telecomandă utilizabile. Panoul infraroşu SG-3IR este necesar pentru cele mai bune rezultate la sincronizare pe perdeaua posterioară. inclusiv a bliţului Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www. Aparatul foto (bliţ încorporat) 30° sau mai puţin 5 m sau mai puţin 60°–30° Porniţi toate bliţurile şi setaţi-le la valorile de canal alese la pasul 4. Compuneţi fotografia şi aranjaţi bliţurile după cum este prezentat mai jos. Asiguraţi-vă că prin obiectivul aparatului foto nu intră lumina directă sau reflexii puternice de la bliţurile cu telecomandă (în modul TTL) sau fotocelulele de pe bliţul cu telecomandă (modul AA). noi vă recomandăm să utilizaţi maximum trei bliţuri. 8 Apăsaţi butonul pentru deschiderea bliţului încorporat.ro 97 . Compensarea bliţului ( încorporat. lumina emisă de către bliţurile cu telecomandă va influenţa performanţa lor. Cu mai multe bliţuri decât cele recomandate.nikon. Focalizaţi şi realizaţi fotografia după ce aţi verificat dacă s-a aprins indicatorul de pregătire al 9 bli ţului de pe aparatul foto şi al tuturor bliţurilor externe. faceţi o fotografiere de probă şi verificaţi rezultatele în monitorul aparatului foto.. 60°–30° 10 m sau mai puţin 30° sau mai puţin 5 m sau mai puţin Senzorii bliţurilor fără cablu trebuie plasate în faţa aparatului foto. bliţul încorporat trebuie deschis ca acesta să emită flashuri de probă. deoarece acest lucru poate influenţa expunerea.

indicatorul de pregătire al bliţului va pâlpâi ( ) în vizor când butonul de declanşare este apăsat pe jumătate pentru a ne avertiza că este necesară utilizarea bliţului încorporat. monitorul rămâne deschis pentru 4 secunde în timpul vizionării imaginilor ( 88) şi pentru 10 minute când aparatul este alimentat cu un adaptor opţional EH-5. A şi M) 25: Auto FP (FP automat) (doar în modurile P. S. şi SB. 24: Flash Shutter Speed (Viteza de declanşare) (Doar în modurile P. S. S. Indiferent de setarea aleasă. Alegeţi o viteză de obturator mai mic la care bliţul va fi utilizat în modurile P şi A (setarea implicită este 1/60 s). Sincronizarea de viteză mare automată FP nu este disponibil când utilizaţi bliţ încorporat.nikon. Dacă aţi selectat Off nu se afişează nicio avertizare. 26: Modeling Flash (Declanşare bliţ de probă) (Doar în modurile P. A şi M) Dacă aţi selectat On. Alegeţi o întârziere mai scurtă de oprire a monitorului pentru prelungirea vieţii acumulatorului. 98 Prezentarea meniurilor / Setări personalizate www. SB-600. bliţul se va declanşa la viteze de obturator de 30 secunde când aţi selectat sincronizarea lentă ( 41). Activaţi lumina de umplere la realizarea portretelor în lumină strălucitoare sau când faceţi fotografii la valori mari de diafragmă. 27: Monitor-Off (Oprirea monitorului) (toate modurile) Alegeţi timpul în care monitorul rămâne deschis când nu se efectuează nicio operaţiune (setarea implicită este de 20 secunde). Indiferent de setarea aleasă.23: Flash Warning (Avertizare bliţ) (Doar modurile P.ro . Setarea implicită este Off. sau SB-R200 la viteze de obturator mai mari de 1/200 s (deoarece viteza de obturator actuală poate fi puţin mai lentă decât valoarea afişată în modurile P şi A. bliţul încorporat şi bliţurile opţionale SB-800. A şi M) Selectaţi On pentru activarea sincronizării de viteză mare automată FP când utilizaţi bliţuri opţionale SB-800. Setarea implicită este Off.R200 vor emite o declanşare de probă când apăsaţi butonul de previzualizare al câmpului de profunzime ( 49). FP automat nu este întotdeauna activat la viteze de obturator de 1/200 s). S. SB-600. A şi M) Dacă aţi selectat On (setarea implicită) şi iluminarea este slabă.

fotografiere cu microscop). exponometrele rămân active pentru 10 minute la alimentarea aparatul foto cu un adaptor opţional EH-5 AC.Alegeţi intervalul de timp în care aparatul foto continuă măsurarea expunerii când nu se realizează nicio operaţiune (setarea implicită este de 6 secunde). reducând vibraţia aparatului foto în situaţii în care chiar şi prin cea mai mică mişcare a aparatului foto ar rezulta fotografii şterse (de exemplu. Alegeţi intervale mai scurte pentru prelungirea duratei de viaţă a acumulatorului. 31: Exp. Delay Mode (Modul de întârziere a expunerii) (toate modurile) Selectaţi On pentru întârzierea declanşării timp de 0.ro 99 . Setarea implicită este Off. Indiferent de setarea aleasă.4 secunde după apăsarea butonului de declanşare.nikon. 30: Remote On Duration (Durata controlului la distanţă (toate modurile) Alegeţi intervalul de timp în care aparatul foto va aştepta pentru un semn de la telecomandă înainte de a anula modurile de telecomandă cu întârziere sau de telecomandă rapidă ( 38). Alegeţi o întârziere mai scurtă pentru oprirea exponometrului pentru prelungirea duratei de viaţă a acumulatorului. 28: Auto Meter-Off (Oprirea exponometrului) (toate modurile) 29: Self-Timer (Declanşator automat) (toate modurile) Alegeţi durata întârzierii declanşatorului automat în modul declanşare automată ( 37). Setarea implicită este un minut. Prezentarea meniurilor / Setări Personalizate www. Setarea implicită este de 10 secunde.

Nu este necesară ajustarea acestei opţiuni când folosiţi acumulator EN-EL3e. Butonul de declanşare dezactivat. Cu baterii tip AA puteţi realiza mai puţine fotografii decât cu acumulatorul EN-EL3e. Selectaţi la utilizarea acumulatoarelor HR6 NiMH AA. Introduceţi baterii noi. Câteva baterii AA nu pot fi utilizate.32: MB-D80 Batteries (Acumulator MB-D80) (toate modurile) Pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează corespunzător utilizând baterii/acumulator AA utilizate în suportul pentru baterii MB-D80. Selectaţi la utilizarea bateriilor FR6 AA cu litiu.nikon. Aparatul foto afişează nivelul de încărcare al bateriilor AA după cum urmează: Panoul de control – Vizor Descriere Baterii încărcate complet. Pregătiţi baterii noi. aliniaţi opţiunea selectată din acest meniu cu tipul bateriilor/acumulatorului introduse în suportul pentru baterii. bateriile alcaline şi cu nichel-mangan pot fi utilizate doar atunci când nu există altă alternativă. Utilizarea bateriilor tip AA Pentru cea mai bună performanţă vă recomandăm utilizarea acumulatorului EN-EL3e. Încărcare scăzută. Capacitatea bateriilor AA scad brusc la temperaturi sub 20 ˚C şi diferă în funcţie de marcă şi condiţiile de depozitare.ro . în unele cazuri. Opţiune LR6 (AA alcalin) (implicit) HR6 (AA Ni-MH) FR6 (AA litiu) ZR6 (AA Ni-Mn) Descriere Selectaţi la utilizarea bateriilor alcaline LR6 AA. Selectaţi la utilizarea bateriilor ZR6 ci nichel-mangan tip AA. bateriile nu mai funcţionează chiar înainte de data expirării. (pâlpâie) (pâlpâie) 100 Prezentarea meniurilor / Setări Personalizate www. din cauza caracteristicilor lor de performanţă şi capacitatea lor limitată.

CSM / Setup Menu (Meniul setări personalizate/ Meniul Setare) Alegeţi opţiunile afişate din meniuri. My menu Afişează doar opţiuni selectate din meniurile redare. selectaţi Full pentru CSM/Setup menu: (opţiunea implicită) este selectată pentru CSM/Setup menu: Opţiune Opţiune CSM/Setup menu (Setări pers. Setări Personalizate. Elementele din meniul selectat vor fi listate după cum este prezentat în figura din dreapta (ilustraţia arată elementele listate la selectarea meniului redare). Alte meniuri afişează toate opţiunile. Se va afişa o listă de nume de meniuri.Setări de bază: Meniul Setup (setare) Meniul setare conţine opţiunile menţionate mai jos (opţiunile afişate pot diferi dacă My Menu este selectat pentru CSM/Setup menu). Pentru alegerea elementelor de meniu cu ajutorul My menu (Meniul meu): 1 Selectaţi My menu şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional. Full Afişează toate opţiunile din toate meniurile.nikon. Setare şi Retuş./meniul setări) 101–102 Format memory card (formatarea cardului de memorie)102 World time (timpul în lume) 103 LCD brightness (luminozitatea ecranului LCD) 103 Video mode (modul video) 103 Language (limba) 103 USB 104 Image comment (comentariu imagine) 104 Folders (directoare) 105 File no. Elementul CSM / Set. Opţiune Descriere Simple Afişează doar opţiunile de bază din meniurile Setări (implicit) Personalizate ( 86) şi setare (vezi mai sus). sequence (numerotarea fişierelor) 106 Mirror lock-up* (ridicarea oglinzii) 106 Dust off ref photo (fotografie de referinţă Dust Off) 106–107 Battery info (date despre baterie) 107 Firmware version (versiunea firmware) 108 Auto image rotation (rotirea automată a imaginii)108 * Nu este disponibilă la niveluri de încărcare al bateriilor sub sau când aparatul foto este alimentat de un suport de baterie opţional MB. Următoarele opţiuni sunt disponibile când Simple Pentru afişarea următoarelor opţiuni. fotografiere. 2 Selectaţi un nume de meniu şi apăsaţi OK. Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www.ro 101 . Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 9) pentru mai multe informaţii despre utilizarea meniurilor.up menu din meniul setare nu poate fi selectat.D80 cu baterii AA.

ro . Formatare prin două butoane Cardurile de memorie pot fi formatate cu butoanele ( şi )( 44). după care apăsaţi săgeata dreaptă pentru selectare sau anulare.nikon. Formatarea cardurilor de memorie Nu închideţi aparatul foto sau nu îndepărtaţi cardul de memorie în timpul formatării.3 Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a selecta elementele. Elementele selectate sunt indicate de o bifă. Reţineţi că formatarea şterge definitiv toate fotografiile sau orice alte date de pe cardul de memorie. 5 Selectaţi Done din lista de nume de meniuri şi apăsaţi OK pentru a reveni în meniul setare. Asiguraţi-vă că fişierele de valoare mare au fost copiate pe un PC înainte de formatare. 4 Selectaţi Done şi apăsaţi OK pentru a reveni în lista de nume de meniuri prezentată la pasul 1. Repetaţi paşii 2–3 pentru editarea meniurilor adiţionale. Formatarea cardului de memorie Selectaţi Yes pentru formatarea cardului de memorie. 102 Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www.

bateria ceasului este epuizată şi ceasul s-a resetat la data şi ora 2006.01. Formatul Alegeţi ordinea în care va fi afişată luna. de vară LCD Brightness (Luminozitatea ecranului LCD) Ajustaţi luminozitatea ecranului între valorile –2 (închis) şi +2 (luminos). Language (Limba) Alegeţi limba pentru meniurile aparatului foto şi pentru mesaje dintre: De Deutsch En English Es Español Fi Suomi Fr Français It Italiano Nl Nederlands Pl Polski German Engleză Spaniolă Finlandeză Franceză Italian Olandeză Polonă Pt Português Ru Русский Sv Svenska Portugheză Rusă Suedeză Chineză tradiţională Chineză simplificată Japoneză Coreeană Bateria ceasului Ceasul aparatului foto este alimentat de o sursă de energie independentă reîncărcabilă. datei Ora oficială Activaţi sau dezactivaţi ora oficială de vară. Setaţi ceasul aparatului foto ( 14). Ceasul aparatului foto se va reseta automat la timpul din zona de timp selectată. Alegeţi PAL când conectaţi aparatul la un aparat de video PAL. Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www. Video Mode (modul video) Alegeţi NTSC când conectaţi aparatul foto la un televizor NTSC sau un aparat video. Ceasul aparatului foto este automat avansat sau dus înapoi cu o oră. Două zile de încărcare a bateriei va alimenta ceasul aproximativ timp de o lună. Dacă pe panoul de control . pâlpâie icoana Setaţi ceasul la data şi ora corectă.nikon.00:00:00. care se încarcă când este necesar când acumulatorul principal este instalat sau aparatul foto este alimentat de un adaptor opţional EH-5 AC.01.ro 103 . Resetaţi ceasul în mod regulat Data pentru menţinerea corectă a timpului. Opţiune Descriere Zona de timp Alegeţi zona de timp. ziua şi anul.World Time (Timpul în lume) Setaţi ceasul aparatului foto la data şi timpul curent.

• Input comment: Apare următorul dialog. pentru selectare apăsaţi . Comentariile pot conţine cel mult 36 caractere. Apăsaţi OK pentru salvarea modificărilor şi pentru a reveni în meniul comentariu despre imagine. Orice alt caracter adiţional se va şterge. apăsaţi . 104 Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www. Pentru ştergerea caracterului din poziţia curentă a cursorului. Alegeţi PTP dacă aparatul foto va fi conectat la o imprimantă PictBridge sau utilizaţi Camera Control Pro (disponibil separat). apăsaţi butonul şi utilizaţi selectorul multifuncţional. Vezi “Conectarea aparatului foto la un PC” pentru informaţii despre setarea unei opţiuni USB pentru utilizarea programului PictureProject ( 67). Image Comment (comentariu despre imagine) Adăugaţi comentarii la fotografii în timpul realizării lor. Image Comment Keyboard area: Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru alegerea literelor.ro . • Done: Salvaţi modificările şi reveniţi în meniul setare. • Ataşarea comentariului: Un comentariu este adăugat la toate fotografiile realizate la selectarea acestei opţiuni. Selectaţi această opţiune şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional pentru activarea sau dezactivarea marcajului de bifă. Name area: Comentariul apare aici. Pentru mişcarea cursorului.nikon. Introduceţi un comentariu după cum este descris mai jos. sau apăsaţi pentru ieşire fără modificarea comentariului. Comentariile pot fi vizionate în Capture NX (disponibil separat. 123) sau PictureProject.USB Alegeţi o opţiune USB pentru conectarea aparatului foto la un PC sau o imprimantă PictBridge.

apăsaţi butonul şi utilizaţi selectorul multifuncţional. NCD80 (director implicit) Director curent Alte directoare (în ordine alfabetică) • New (nou): Creaţi un director nou şi denumiţi-l după cum este descris în “Denumirea directoarelor”. Aparatul foto gestionează împreună directoarele cu aceeaşi denumire dar care au numere de directoare diferite. Orice alt caracter adiţional se va şterge. toate fotografiile din directoarele denumite NIKON (100NIKON. Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www. sau apăsaţi pentru ieşire fără crearea sau redenumirea directoriului. Fiecare director poate conţine cel mult 999 fotografii. Redenumirea modifică toate directoarele cu aceeaşi denumire dar nu modifică şi numărul directorului. 102NIKON. De exemplu. În timpul fotografierii. fotografiile sunt stocate în directorul cu cel mai mare număr cu o denumire selectată. Denumiri de directoare Pe cardul de memorie denumirile directoarelor sunt precedate de un număr de director alcătuit din 3 numere stabilit automat de către aparatul foto (de exemplu. Denumirea directoarelor Keyboard area: Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru alegerea literelor. Dacă o fotografie se realizează când directorul curent este plin sau conţine o fotografie cu numărul 9999.) vor fi vizibile când selectaţi Current (curent) pentru directorul meniului de redare (Playback folder) ( 75).ro 105 . 100NCD80).nikon. etc. • Delete (ştergere): Ştergeţi toate directoarele goale de pe cardul de memorie. redenumiţi sau ştergeţi directoare sau alegeţi directorul în care vor fi salvate fotografiile noi. Name area: Comentariul apare aici. • Rename (redenumire): Selectaţi un director din listă şi redenumiţi-l după cum este descris în “Denumirea directoarelor”. • Select folder (Alegerea directorului): Alegeţi directorul în care fotografiile vor fi stocate. Apăsaţi OK pentru salvarea modificărilor şi pentru a reveni în meniul setare. Denumirile directoarelor pot conţine cel mult 5 caractere.Folders (Directoare) Creaţi. 101NIKON. pentru selectare apăsaţi butonul . Pentru mişcarea cursorului. apăsaţi . Pentru ştergerea caracterului din poziţia curentă a cursorului. dacă directorul NIKON este selectat pentru Select folder (Alegerea directorului). aparatul foto va crea un director nou prin adăugarea numărului 1 la numărul directorului curent (de exemplu. 101NCD80).

cu excepţia că numerotarea fişierului este resetată la 0001 la realizarea următoarei fotografii (dacă directorul curent conţine deja fotografii. Dacă Numerotarea fişierelor este activată. se va crea un nou director). 106 Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www. • Off (implicit): Numerotarea fişierelor este resetată la 0001 dacă creaţi un fişier nou. Dacă fotografia este realizată când fişierul curent conţine o fotografie numerotată cu 9999. Dust Off Ref Photo (Fotografie de referinţă Dust Off) Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi obţine date de referinţă pentru opţiunea Image Dust Off în Capture NX (disponibil separat. şi pe panoul de control iar în vizor va apare “rEF”.File No. declanşatorul se dezactivează. pentru mai multe informaţii. 1 Selectaţi On şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional. • On: Numerotarea fişierelor continuă de la ultimul număr utilizat după crearea unui fişier nou. Mesajul prezentat în figura din dreapta se va afişa. se va crea un nou director şi numerotarea fişierelor va începe din nou de la 0001. Numerotarea fişierelor Dacă directorul curent este numerotat cu 999 şi conţine 999 de fotografii sau o fotografie numerotată cu 9999. Sequence (Numerotarea fişierelor) Alegeţi modul în care aparatul foto denumeşte fişierele. după formatarea cardului de memorie sau după introducerea unui nou card de memorie. dezactivaţi-o şi formataţi cardul de memorie sau introduceţi un alt card de memorie în aparatul foto.nikon. dacă cardul de memorie este formatat sau dacă aţi introdus un nou card de memorie. Mirror Lock-Up (Ridicarea oglinzii) Fixaţi oglinda în poziţie de sus astfel devine posibil verificarea sau curăţirea filtrului care protejează senzorul aparatului foto ( 125). • Reset: La fel ca la descrierea anterioară (On). vezi manualul Capture NX).ro .

de la 0 (nou) până la 4 (afişat când acumulatorul nu mai poate fi încărcat şi necesită înlocuirea lui). încât 2 obiectul să umple vizorul şi apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare. Dacă utilizaţi un obiectiv zoom. când măsoară o valoare pentru presetarea balansului de alb). Un afişaj arată nivelul de încărcare al acumulatorului.nikon. 3 Apăsaţi butonul de declanşare până la fund pentru a obţine datele de referinţă Image Dust Off. Charge life Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www. Image Dust Off Fotografierea de referinţă Dust off este disponibil doar cu lentile CPU. Alegeţi un alt obiect de referinţă şi repetaţi procesul de la pasul 1. focalizarea va fi setată automat la infinit. meter Reţineţi că aparatul foto câteodată declanşează obturatorul fără înregistrarea fotografiilor (de exemplu. afişajul va reveni la normal dacă acumulatorul este încărcat la temperatura camerei. aparatul nu poate obţine datele de referinţă Image Dust Off şi mesajul prezentat în figura din dreapta se va afişa. Dacă obiectul de referinţă este prea luminos sau prea întunecat. Se poate utiliza aceeaşi imagine de referinţă pentru fotografii realizate cu diferite obiective sau cu diferite valori de diafragmă. Reţineţi că nivelul de încărcare poate fi temporar redus dacă acumulatorul a fost încărcat la temperaturi joase. în modul de focalizare manuală setaţi manual focalizarea la infinit. Opţiune Descriere Bat.Ţineţi obiectivul cu 10 cm de la un obiect alb. În modul focalizare automată. Pic. Numărul de declanşări ale obturatorului de la ultima încărcare a bateriei. (Dacă aparatul foto este alimentat de un adaptor opţional MB. Battery Info (Date despre baterie) Afişarea datelor acumulatorului reîncărcabil EN-EL3e Li-ion introdus în aparatul foto. meter Nivelul de încărcare curentă al bateriei afişat în procente. informaţiile privind fiecare baterie va fi afişat separat. compuneţi fotografia astfel. Este recomandat utilizarea unui obiectiv cu o distanţă focală de cel puţin 50 mm. Monitorul se închide la apăsarea butonului de declanşare. La vizualizarea imaginilor de referinţă pe aparatul foto. va apare un grilaj. bine luminat.D80 care conţine baterii EN-EL3e. Imaginile de referinţă nu pot fi vizualizate utilizând un software pentru redarea fotografiilor pe un PC. Datele despre baterii nu pot fi afişate când MB-D80 este utilizat cu baterii AA). folosiţi zoom-ul la maxim.ro 107 .

nikon.Firmware Version (Versiunea firmware) Puteţi consulta versiunea firmware a aparatului foto. Alegeţi această opţiune când realizaţi fotografii cu obiectivul poziţionat în sus sau în jos. Auto Image Rotation (Rotirea automată a imaginii) Fotografiile realizate cu opţiunea selectată On (opţiunea implicită) conţin informaţiile despre orientarea aparatului foto. permiţând ca fotografiile să fie rotite automat în timpul redării ( 61) sau când sunt vizionate în Capture NX (disponibil separat.ro . Orientarea aparatului foto nu este înregistrată când este selectat Off. 108 Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare www. 123) sau cu PictureProject. chiar şi atunci când orientarea aparatului foto se schimbă în timpul fotografierii. * Următoarele orientări sunt înregistrate: Orientare tip vedere Aparatul rotit cu 90 ° în sensul acelor de ceas Aparatul rotit cu 90 ° în sensul opus acelor de ceas * În modul continuu ( 36). orientarea înregistrată la prima fotografie se aplică la toate imaginile din serie.

Pentru copierea fotografiilor în timpul redării la mărime mare: 1 Afişarea fotografiei în redare la mărime mare ( 61).ro 109 . opţiunile din meniul retuşare pot fi aplicate la copiile existente. Alte opţiuni copiază fotografii RAW cu o calitate de JPEG Fine. * 4 Afişarea opţiunilor de retuş. 112–113 Image overlay Combină două fotografii RAW într-o singură imagine.Crearea copiilor retuşate: Meniul Retouch (Retuşare) Opţiunile din meniul retuşare sunt utilizate pentru crearea fotografiilor decupate. Fiecare opţiune de retuşare se poate aplica doar o singură dată. deşi acest lucru ar putea cauza pierderi din calitate. 112 Filter effects * Creează copii cu efect de filtru de culoare. redimensionate sau retuşate stocate pe cardul de memorie. † * Image overlay nu este disponibil în timpul redării la mărime mare. Opţiunea Image overlay creează copii la setarea curentă de calitate a imaginii.nikon. Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare www. 111 Monochrome * Copiază fotografiile în alb-negru. 101). Calitatea imaginii Cu opţiunea Small picture puteţi crea copii de calitate JPEG Fine (1 : 4 raport de compresie).872 × 2. † Dacă se afişează submeniul. 3 Selectaţi elementul de meniu. Următoarele opţiuni sunt disponibile (opţiunile afişate pot fi diferite dacă My menu este selectat pentru opţiunea CSM/Setup din meniul setare. apăsaţi butonul . Pentru a ieşi în redare la mărime mare fără crearea copiilor modificate. 112 Small picture Creează copii mici ale fotografiilor existente. sepia sau cianotipia. Retuşarea copiilor Cu excepţia imaginilor create utilizând Small picture (imagine mică).592 pixel. Cu excepţia opţiunii Image overlay. 111 Trim Creează copii tăiate ale fotografiilor existente. 2 Afişarea meniului retuş. Opţiune Descriere D-lighting * Iluminarează subiectelor întunecate sau slab iluminate. copiile create din fotografii RAW au o mărime de 3. repetaţi paşii 2–3 pentru a selecta opţiunile din submeniu. Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 9) pentru mai multe informaţii despre utilizarea meniurilor. fotografiile pentru copiere pot fi selectate pentru redare la mărime mare sau din meniul retuşare. 114–115 * Nu este disponibil în cazul fotografiilor realizate cu opţiunea Alb-negru selectată pentru Optimizarea imaginii. 110 Red-eye correction * Reduce efectul “ochi roşii” cauzate de bliţ.

Înainte După Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea volumului de corecţie. astfel este ideală pentru fotografii întunecate sau slab iluminate. † Pentru a ieşi în modul redare fără crearea copiilor modificate.nikon. * 4 Afişarea opţiunilor retuşare. discul de subcomandă mută cursorul vertical. Apăsaţi OK pentru copierea fotografiei şi pentru a reveni în meniul retuşare sau în redare la mărime mare. Efectul poate fi previzionat în afişajul de editare.ro .Pentru a copia fotografii din meniul retuşare: 1 Selectaţi elementul de meniu. apăsaţi butonul D-Lighting Opţiunea D-lighting luminează umbrele. Pentru vizualizarea fotografiei selectate în mărime mare apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul . 110 Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare www. . † * Fotografiile pot fi selectate de asemenea utilizând discurile de comandă: discul principal de comandă mută cursorul orizontal. 3 Selectaţi fotografia. 2 Afişarea ecranului selectat.

Dacă aparatul foto detectează efectul de ochi roşii în fotografia selectată.440.920. 1. pentru micşorare apăsaţi . / În timp ce fotografia este mărită. apăsaţi săgeata sus. înainte de continuare verificaţi rezultatele. Salvaţi aria curent vizibilă pe monitor ca un fişier separat şi reveniţi în meniul retuşare sau la redare de mărime mare. copia poate avea o mărime de 2. va crea o copie cu corectarea efectului de ochi roşii. Nu se va crea o copie dacă aparatul nu poate detecta efectul de ochi roşii. copiile decupate create din fotografii JPEG (JPEG Fine. Operaţiune Mărire şi micşorare Utilizaţi / Descriere Pentru mărire apăsaţii . Ţineţi apăsat selectorul multifuncţional defilând pe alte părţi ale cadrului .Corectarea efectului de ochi roşii Selectând această opţiune se afişează o imagine de previzualizare prezentată în figura de mai jos. 1.560 × 1. Fereastra de navigare se afişează în timp ce butonul / sau selectorul multifuncţional este apăsat. NEF (RAW) + JPEG Normal şi NEF (RAW) + JPEG Basic) au o calitate de imagine de JPEG Fine.280 × 960. Decupare: Calitatea şi mărimea imaginii Copiile create din fotografii NEF (RAW ) sau NEF (RAW )+JPEG (NEF (RAW). Pentru crearea unei copii decupate a imaginii selectate: Operaţiune Mărire şi micşorare Vizualizarea altor arii ale imaginii Crearea copiei Utilizaţi Descriere Apăsaţi pentru mărire. În timp ce fotografia este mărită. NEF (RAW) + JPEG Fine.920 × 1. apăsaţi săgeata sus. Verificaţi rezultatul corectării efectului de ochi roşii şi creaţi o copie corectată după cum este descris în tabelul de mai jos. În funcţie de mărimea decupării.nikon. Vizualizarea altor arii ale imaginii Crearea copiei Trim (decupare) Această opţiune afişează imaginea selectată în mărime mare prezentată în figura de mai jos. or 640 × 480 pixel. 960 × 720. jos stânga sau dreapta a selectorului multifuncţional pentru vizualizarea porţiunilor imaginii care nu sunt vizibile pe monitor. pentru micşorare. Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare www. aria curent vizibilă pe monitor este indicată cu un cadru galben. jos stânga sau dreapta a selectorului multifuncţional pentru vizualizarea porţiunilor imaginii care nu sunt vizibile pe monitor.ro 111 . Reţineţi că corectarea efectului de ochi roşii nu produce întotdeauna rezultatele dorite şi în situaţii foarte rare poate fi aplicată pe porţiunile imaginii care nu sunt afectate de efectul de ochi roşii. JPEG Normal şi JPEG Basic) au aceeaşi calitatea de imagine ca şi originalul.

Monochrome (monocrom)
Alegeţi Black-and-white (alb-negru), Sepia (sepia) şi Cyanotype (cianotip) (monocrom albastru şi alb).

Opţiunea Sepia sau Cyanotype afişează o previzualizare a imaginii selectate; apăsaţi săgeata sus a selectorului multifuncţional pentru accentuarea saturaţiei de culoare, sau apăsaţi-l în jos pentru estomparea saturaţiei. Apăsaţi OK pentru crearea unei copii monocrome şi reveniţi în meniul retuşare sau redare la mărime mare.

Filter Effects (Efecte de filtrare)

Alegeţi dintre următoarele opţiuni. După ajustarea efectelor de filtrare după cum este prezentat mai jos, apăsaţi OK pentru a copia fotografia şi pentru a reveni în meniul retuşare sau în redare la mărime mare.

Opţiune Sky light Warm filter

Descriere Creează un efect de filtru de albastru ceresc, astfel imaginea devine albastră. Efectul poate fi previzualizat pe monitor după cum este prezentat în figura din dreapta. Creează o copie cu tonuri calde, astfel imaginea capătă efect “călduros”, roşcat. Efectul poate fi previzualizat pe monitor. Apăsaţi săgeata sus a selectorului multifuncţional pentru a mări tonul de verde săgeata din dreapta pentru a mări tonul de roşu, săgeata din stânga pentru accentuarea tonului albastru sau săgeata în jos pentru mărirea tonului purpuriu. Efectul este afişat pe monitor împreună cu histogramele de culoare roşie, verde şi albastră care indică distribuţia tonurilor în copie ( 63).

Color balance

Small Picture (Imagine mică)
Creaţi o copie mică despre imaginea selectată. Sunt disponibile următoarele mărimi:
Opţiune 640 × 480 320 × 240 160 × 120 Descriere Potrivit pentru redare la un televizor. Potrivit pentru afişarea imaginilor pe pagini Web. Potrivit pentru e-mail.

Opţiunea imagine mică poate fi utilizată în timpul redării la mărime mare după cum este descrisă pe pagina 109. Procedura pentru selectarea fotografiilor după alegerea Small picture din meniul retuşare diferă de cea descrisă la începutul acestei secţiuni: în loc de a selecta o singură fotografie şi după acea selectând mărimea imaginii, utilizatorul selectează mai întâi o mărime de imagine şi apoi selectează una sau mai multe fotografii pentru a le copia la mărimea selectată după cum este descrisă pe pagina următoare.

112

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare
www.nikon.ro

Selectând Small picture din meniul retuşare se afişează meniul prezentat la pasul 1. Urmăriţi paşii de mai jos pentru a crea copii mici a mai multor imagini.

1
Selectaţi Choose size.

2
Afişarea opţiunilor.

3
Selectaţi mărimea de imagine dorită.

4
Selectaţi şi reveniţi în meniul anterior.

5
Selectaţi Select picture.

6
Afişaţi ecranul de selecţie.

7
Selectaţi fotografiile ( 74). Imaginile selectate sunt marcate cu icoana .

8
Se afişează dialogul de confirmare.

10
Selectaţi Yes. * Copiaţi fotografiile şi reveniţi în meniul retuş.

* Pentru a reveni la pasul 7 fără crearea copiilor, selectaţi No şi apăsaţi OK. Apăsaţi MENU pentru a ieşi din meniul retuşare fără crearea copiilor.

Vizualizarea imaginilor mici Imaginile mici sunt indicate cu o margine de culoare gri în timpul redării la mărime mare. Redarea mărită nu este disponibilă când imaginile mici sunt afişate.

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare
www.nikon.ro

113

Image Overlay (Suprapunerea imaginii)
Suprapunerea imaginii combină două fotografii RAW existente pentru a crea o singură imagine care este salvată separat de imaginea originală. Noua imagine este salvată la setările curente de calitate şi mărime a imaginii; înainte de a crea o imagine suprapusă, setaţi calitatea şi mărimea imaginii ( 33; toate opţiunile sunt disponibile). Pentru crearea unei imagini RAW, alegeţi o calitate de imagine NEF (RAW). ţi Image overlay din meniul retuşare şi apăsaţi săgeata dreaptă 1 Selecta a selectorului multifuncţional. Se va afişa dialogul de previzualizare prezentat în figura din dreapta cu Image 1 selectat.

2 Apăsaţi OK. Se va afişa un dialog de selectare a imaginii.
3 selectarea primei fotografii în suprapunere. Pentru vizualizarea fotografiei
selectate în mărime mare, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul . Apăsaţi OK pentru alegerea imaginii selectate şi pentru a reveni în 4 meniul previzualizare. Imaginea selectată va apărea ca Image 1. Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a selectorului multifuncţional pentru

5

Optimizaţi expunerea pentru suprapunere prin apăsarea săgeţiii sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a selecta amplificarea de imagine între 0.1 şi 2.0. Valoarea implicită este 1.0; selectând 0.5 amplificarea se înjumătăţeşte, iar selectând 2.0 se dublează. Efectele amplificării sunt vizibile în coloana Preview. Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a selectorului multifuncţional pentru selectarea Image 2. Repetaţi paşii 2–5 pentru selectarea celei de-a doua fotografie şi pentru ajustarea amplificării.

6

114

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare
www.nikon.ro

nikon. valoarea diafragmei. compensarea expunerii. viteza de obturator. Pentru a reveni la pasul 6 selectaţi fotografii noi sau ajustaţi amplificarea. distanţa focală şi orientarea imaginii) şi valori pentru balansul de alb şi pentru optimizarea imaginii ca şi fotografia selectată pentru Image 1. • Overlay (suprapunere): Afişarea suprapunerii după cum este prezentat în figura din dreapta. După crearea unei suprapuneri. Apăsaţi OK pentru a salva noua imagine. Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare www. Alte imagini nu sunt afişate pe ecranul de selecţie. aparatul foto va intra in meniul redare la mărime mare ( 61) cu noua imagine afişată pe monitor. • Save (salvare): Salvaţi suprapunerea fără afişarea previzualizării. Imaginea suprapusă conţine aceeaşi informaţie despre fotografie (inclusiv data înregistrării. modul de expunere.7 Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a selectorului multifuncţional pentru selectarea coloanei Preview.ro 115 . apăsaţi . + Suprapunerea imaginii Doar fotografiile RAW create cu aparatul foto D80 pot fi selectate pentru suprapunere de imagine. Imaginile ascunse sunt de asemenea afişate pe ecranul de selecţie şi nu pot fi selectate pentru suprapunere. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru selectarea uneia din opţiuni şi apăsaţi OK. expunerea.

8.5. Vezi site-ul nostru web sau cataloagele de produse pentru informaţii actualizate despre accesoriile pentru aparatul foto digital D80.6 × 15.al obiectivului Numărul f/. UTILIZAREA ACCESORIILOR NEOMOLOGATE NIKON POT DĂUNA APARATULUI FOTO ŞI POATE DUCE LA ANULAREA GARANŢIEI NIKON. Mărimea ariei expuse de aparatul foto D80. 116 Date tehnice / Accesorii opţionale www.5x al unui aparat foto D80. este de 23. Mărimea imaginii (format 35-mm) (36 mm × 24 mm) Obiectiv Diagonala imaginii Mărimea imaginii (D80) (23. Distanţa focală aproximativă a obiectivelor aparatului foto D80 într-un format de 35-mm poate fi calculată prin înmulţirea distanţei focale a obiectivului cu 1.indicat pe obiective este valoarea maximă a diafragmei obiectivului.ro . Unghiul imaginii şi distanţa focală Mărimea ariei expuse de un aparat foto de 35-mm este de 36 × 24 mm.Date tehnice Accesorii opţionale Avantajul aparatelor foto digitale SLR este varietatea diversificată de accesorii cu care sunt compatibile.8 mm) Unghiul imaginii (35-mm format) Unghiul imaginii (D80) Numărul f/. însemnând că unghiul imaginii unui aparat de 35-mm este aproximativ 1. acestea funcţionând conform cerinţelor de siguranţă cu privire la acest circuit electric. Suporturi pentru baterii Bliţuri Accesorii pentru vizor Obiective Acumulatoare Telecomandă ML-L3 Adaptoare Accesorii pentru declanşatorul de bliţ Filtre Software Utilizaţi doar accesorii Nikon Doar accesoriile electronice Nikon sunt proiectate pentru acest aparat foto digital Nikon.6 mm × 15.nikon.

6 sau mai mare. doar atunci când aparatul foto este în modul M. Expunerea spot măsoară aria de focalizare selectată.8S.Telemetrul electronic poate fi utilizat cu obiective care au o valoare de diafragmă maximă de f/5. cu excepţia cazului în care acest lucru nu este afişat altfel. S.6 sau mai mare. AI-S. • AI-modificat. model nou 3.5-5. Selectând un alt mod se dezactivează butonul de declanşare.6G • ED: 17-35mm f/2. 1 Următoarele obiective pot fi utilizate cu aparatul foto D80. 7. Compatibil cu următoarele obiective ( cu excepţia AF-S): • DX ED: 12-24mm f/4G.5S. Obiectivele CPU pot fi identificate prin prezenţa contactelor CPU.55. 28-70mm f/2.8D 3 — 6 AF-S/AF-I Teleconvertor 5 Other AF Nikkor (cu excepţia obiectivelor pentru F3AF) AI-P Nikkor — — 1.5-5. 70-300mm f/4. Obiectivele IX Nikkor CPU nu pot fi utilizate. Cu valoare maximă de diafragmă de f/5.Obiective Obiectivele CPU (în special obiectivele de tip G şi D ) sunt recomandate pentru aparatul foto D80.5–4. Reducerea de vibraţie este suportată de obiectivele VR. imaginea de şi/sau la înclinarea obiectivelor.6G. AF-S.8S. expunerea. obiectivele tip G şi D pot fi identificate printr litera de pe obiectiv. 8.6G.8D • VR ED: 24-120mm f/3. Aperture ring Obiectiv CPU Setarea aparatului Obiectiv tip G Focalizare M (cu telemetru AF electronic) 4 6 7 8 7 Obiectiv tip D Mod Digital Vari Program. Obiectivele tip G nu sunt echipate cu inel de diafragmă. Valoarea diafragmei trebuie ajustată manual cu ajutorul inelului de diafragmă al obiectivului şi sistemul de focalizare automată. Dacă AF 80–200 mm f/2. 24-85mm f/3. M P.nikon. 5.5–4. Telemetrul electronic nu poate fi utilizat cu shifting sau imaginii din vizor.8G. 13. înclinare. AI-.5S se foloseşte bliţului nu funcţionează în mod corespunzător la transferarea zoom în timpul focalizării la o distanţă minimă. sau 28–85 mm f/3. 35–70 mm f/2. 2. respectiv la utilizarea unei pe ecranul mat în vizor este posibil să nu fie clară când se diafragme diferite decât diafragma maximă. 17-55mm f/2. 18-55mm f/3.5-5.6 sau mai mare.6G.6G. Obiectiv/accesorii AF Nikkor 2 tip G sau D. AF-I Nikkor PC-Micro Nikkor 85 mm f/2.5G.6G • DX VR ED: 18-200mm f/3. după ataşare poate fi folosit în la viteze de obturator mai mici de 1/180 s) poziţie orizontală) * • Reflex Nikkor (telemetrul electronic nu poate fi utilizat) • Inele de extensie automate (PK 11A.ro 117 . Cu valoare de diafragmă efectivă de f/5.8D. 6.5-4. afişajul electronic analogic al expunerii şi controlul bliţului TTL nu pot fi utilizate. Exponometrul aparatului foto şi sistemele de control ale 28–85 mm f/3. sau Seria E Nikkor • AI-tip teleconvertor * • Medical Nikkor 120 mm f/4 (poate fi utilizat doar • Accesoriu pentru focalizare tip PB-6 (ataşaţi-l în poziţie verticală.6 sau mai mare. 12. 18-135mm f/3.5-5. afişează indicatorul de focalizare. 55-200mm f/4-5. cu shifting-ul sau înclinarea obiectivului) Date tehnice / Accesorii opţionale www. PN-11) * * Telemetrul electronic poate fi utilizat dacă valoarea • PC Nikkor (telemetrul electronic nu poate fi utilizat efectivă a diafragmei este de f/5.5-4G. 18-70mm f/3. A M — Expunere . Focalizaţi manual pe baza 4. Obiective Non-CPU Obiectivele non-CPU din lista de mai jos pot fi utilizate.

0 m / 3 ft.0 m / 3 ft. şi Ai-S ED 50–300 mm f/4.6.8D AF-S VR ED 24–120 mm f/3.8G • AF-S VR DX 18–200 mm f/3.5. 35 mm 35 mm 50 mm 24 mm 200 mm 1. Ai-modified 85–250 mm f/4: la distanţe de 135 mm sau mai mari. 24 mm 1.8G • AF-S DX IF ED 17–35 mm f/2. 3 in.5–5.5 m / 4 ft.5–5.6G AF-S DX VR ED 18–200 mm f/3. Bliţul încorporat Bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective CPU cu o distanţă focală de 18 – 300 mm.6G Obiectivele care acoperă vizibilitatea subiectului de la asistare AF pot interfera cu reducerea de efect “ochi roşii”. 7 in. 1. 1. 1. 1.5–4.0 m / 6 ft. 10 in. • Ai.0 m / 3 ft.0 m / 9 ft.nikon.5–4.5–5. următoarele obiecte pot bloca asistarea AF şi pot interfera cu focalizarea automată în lumină slabă: • AF-S VR Micro IF 105 mm f/2. 200 mm f/3. 1. 3. 1. 2 in.0 m / 6 ft. Este posibil ca bliţul să nu poată ilumina întregul subiect la utilizarea următoarelor obiective la distanţe mai mici de: Obiectiv AF-S DX ED 12-24mm f/4G AF-S DX ED 12-24mm f/4G AF-S DX IF ED 17–55 mm f/2. 3 in.5.5–4.8D • AF-S VR ED 70–200 mm f/2. 600 mm f/5.5 m / 8 ft. 11 in.6D • AF Micro 200 mm f/4D • AF-S DX IF ED 17–55 mm f/2. 1200 mm f/11) • • Obiective ochi-de-peşte (6 mm f/5. Bliţul încorporat poate fi utilizat de asemenea cu obiective compatibile non-CPU cu o distanţă focală de 18–200 mm.5–4.5–5.8D • AF-S DX 18–70 mm f/3.8D • AF-S VR ED 200–400 mm f/4G La distanţe mai mici de 1 m.8D • AF-S DX ED 12–24 mm f/4D • AF ED 18–35 mm f/3.5. Teleconvertor TC-16 ) PC 28 mm f/4 (număr de serie 180900 sau mai veche) PC 35 mm f/2.5G AF-S DX ED 18–135 mm f/3. 3 in. 1. Ai-S 35–70 mm f/4: la poziţia zoom de 35 mm. 800 mm f/8. 3 in. 7 in.6G AF-S VR ED 200–400 mm f/4G Poziţia zoom-ului Distanţa minimă 20 mm 2.0 m / 3 ft.8 (număr de serie 851001–906200) PC 35 mm f/3. 118 Date tehnice / Accesorii www.5–5.5 m / 4 ft.5D • AF 20–35 mm f/2.0 m / 3 ft. 11 in. 1. 3 in. 28 mm.8–4D • AF 24–120 mm f/3.8D AF-S DX ED 18–70 mm f/3. OP 10 mm f/5.5D AF 20–35 mm f/2.5G • AF-S ED 28–70 mm f/2.5G • AF 24–85 mm f/2. Restricţiile se aplică pe următoarele obiective: • Ai-S 25–50 mm f/4.5 (model mai vechi) 1000 mm f/6.0 m / 3 ft.8G • AF VR ED 80–400 mm f/4. Ai-modified.5 m / 4 ft.6D • AF-S 80–200 mm f/2.6G AF-S ED 28–70 mm f/2. 1. 11 in.6.5–4.5–5.ro . 3 in.0 m / 3 ft. 3 in.Obiective Non-CPU şi accesorii incompatibile Următoarele obiective non-CPU şi accesorii NU pot fi utilizate: • Teleconvertor TC-16A AF • • Obiective Non-AI • Obiective care necesită unitatea de focalizare AU-1 (400 mm • f/4.5–5. Ai 25–50 mm f/4.0 m / 3 ft. Obiectivele Ai ED şi Ai-S ED 200 mm f/2 nu pot fi utilizate. 8 mm f/8. 1.6G • AF IF ED 28–200 mm f/3.5–5.6D • AF Micro ED 70–180 mm f/4.8. 1.0 m / 3 ft. 300 mm 2.6G • AF-S IF ED 24–85 mm f/3. 35 mm 28 mm 35 mm 24 mm 20 mm 24 mm 18 mm 18 mm 24 mm. 11 in.6) • • 21 mm f/4 (model mai vechi) • • Inele K2 • • ED 180–600 mm f/8 (număr de serie 174041–174180) • • ED 360–1200 mm f/11 (număr de serie 174031–174127) Obiective pentru F3AF (80 mm f/2.5–5.3 Reflex (model mai vechi) 1000 mm f/11 Reflex (număr de serie 142361–143000) 2000 mm f/11 Reflex (număr de serie 200111–200310) Asistare AF /Reducerea efectului “ochi roşii” Asistarea AF nu este disponibilă cu următoarele obiective: • AF-S VR IF 300 mm f/2G • AF ED 80–200 mm f/2. 250 mm. la distanţe de 1 m sau mai mari.8D • AF-S VR ED 24–120 mm f/3.8G AF ED 18–35 mm f/3.5 m / 4 ft. 24 mm 2. 3 in. 3 in.

Dacă aparatul foto D80 este utilizat cu bliţuri compatibile cum ar fi bliţul opţional SB-800 şi SB-600 sau bliţul fără cablu cu telecomandă SB-R200.3 metri.6 deci aproximativ 2. cu 180 ° spre stânga şi cu 90 ° la dreapta pentru fotografiere cu lumina bliţului reflectată sau pentru fotografiere apropiată. care nu apare în lista din această secţiune. Date tehnice / Accesorii opţionale www. 600. 22S. Modificarea setărilor realizate în întuneric este asistată de o iluminare de fundal. Înainte de a conecta un bliţ opţional. poziţia capului zoom 35-mm. Zoom-ul automatic cu motor (24–105 mm. Guide Number (Număr ghid) Pentru calcularea razei de acţiune a bliţului la o sensibilitate ISO 100. cum ar fi SB-800 şi SB-600. împărţiţi numărul ghid cu valoarea diafragmei. cât şi pot de asemenea dăuna circuitului electric de sincronizare al aparatului foto sau al bliţului. Bliţul SB-800 poate fi învârtit cu 7 ° sub linia orizontală. inclusiv SB800. blocarea FV (fixează nivelul de putere al bliţului. bliţul SB-800. respectiv 24–85 mm) permite ca unghiul de iluminare să fie ajustat în concordanţă cu distanţa focală a obiectivului. atunci aparatul foto suportă Nikon Creative Lighting System (CLS).6. 20 °C). şi sincronizarea de viteză mare automată FP (sincronizează bliţul şi obturatorul la viteze mari de obturator). accesoriile pentru bliţ pot fi conectate cu ajutorul unui cablu de sincronizare. Adaptorul pentru bliţ extern AS-15 Când adaptorul pentru bliţ extern AS-15 (disponibil separat) este montat pe conectorul pentru bliţ extern. bliţul încorporat are un număr ghid de 13 m (ISO 100. respectiv 30/98 (m/ft. 80DX. 20 °C). îndepărtaţi capacul conectorului pentru bliţ extern. contactaţi un reprezentant autorizat Nikon pentru mai multe detalii. respectiv SB-600 are o rază de acţiune de 6. Utilizaţi doar accesorii pentru bliţ marca Nikon Folosiţi doar bliţuri Nikon. Cu numărul ghid de 38 şi 30. Vezi manualul bliţului pentru mai multe detalii. Voltajele negative sau voltajele de peste 250 V pot preveni atât funcţionării normale. Bliţuri SB-800 şi SB-600 Aceste bliţuri de înaltă performanţă sunt dotate cu un număr ghid (Guide Numbers) de 38/125.Bliţuri opţionale Conectorul pentru bliţ extern permite bliţurilor din seria SB.8 şi 5. SB-600 şi SB-R200. Înainte de a utiliza un bliţ Nikon. 28DX. Capul bliţului poate fi învârtit cu 90 ° peste linia orizontală. inclusiv controlul de bliţ i-TTL ( 141).ro 119 . aparatul foto D80 poate fi utilizat pentru a controla de la distanţă bliţurile SB-800. şi 29S să fie montate direct pe aparatul foto fără utilizarea unui cablu de sincronizare. Conectorul este echipat cu un buton de siguranţă care poate fi utilizat pentru bliţuri cu butoane de siguranţă. Panoul larg încorporat poate fi utilizat pentru a obţine un unghi de 14 mm (bliţul SB-800 este de asemenea compatibil cu unghiul de 17 mm). ISO 100. Bliţul încorporat nu se va declanşa când utilizaţi un bliţ opţional extern.nikon.4 metri la f/5. 23. 27. raza de acţiune a bliţului la o valoare de diafragmă de f/5. De exemplu. 28. Dacă bliţul încorporat este în modul de comandă.6 este de 13 ÷ 5. 92).

SB-15 28. 5. În caz contrar se utilizează i-TTL Balanced Fill-Flash. √ √ √ 1. 6. 2. SB-50DX. Opţiunile de mai sus sunt valabile doar dacă utilizaţi SU-800 pentru controlul altor bliţuri. bliţul SB. 20 °C). SB-29 1 SB-30.Bliţul extern fără fir SB-R200 Acest bliţ extern cu acumulator de înaltă performanţă este dotat cu un număr ghid de 10/32 (m/ft. declanşarea este dezactivată. SB-26.ro . 4. 3 AA Diafragmă automată 2 A Non-TTL auto GN Cu prioritate manuală M Manual RPT Bliţ repetat REAR Sincronizare perdea posterioară Reducere efect ochi roşii Comunicare de info a temperaturii de culoare Sincronizare de mare viteză Auto FP6 Fixarea puterii bliţului Lampă de asistare AF pt. Deşi acesta nu poate fi montat pe corpul aparatului foto. i-TTL standard pentru aparat foto digital este utilizat la expunerea spot sau când este selectat cu bliţ. SB-22S.nikon. SB-R200 poate fi declanşat utilizând un bliţ opţional SB800 sau o comandă de bliţ fără fir SU-800. Setaţi bliţul în modul A (non-TTL auto). Acesta poate fi ţinut în mână. SB-29s 1 Modul bliţ SB-20. Necesită obiectiv CPU. sau 70–180 mm). Bliţ 120 Date tehnice / Accesorii opţionale www. AF arie multiplă 2 Zoom automat ISO automat SB-800 √ √4 √4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SB-600 √ — — — √ — √ √ √ √ √ √ √ √ Iluminare avanasată fără cablu Comandă Telecomandă SB-800 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200 √ √ √ √ √ √5 √6 √5 — — √5 — √5 — — — — — — — √ √ √ √ √ √ √ — √ √ √ √ √ √ √ √ — — — — √ — — — — √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ — — — √ √ — — — — √ — — — — 1. SB-28DX. Utilizaţi controale pentru bliţuri pentru selectarea modului de bliţ.post.R200 funcţionează ca un bliţ extern când bliţul încorporat este în modul de comandă. Următoarele bliţuri pot fi utilizate în modul non-TTL auto sau modul manual. 105 mm. modul bliţului este automat setat la TTL şi (60 mm. SB-23. Non-TTL auto este selectat automat când utilizaţi un obiectiv non-CPU. Utilizaţi controale pentru bliţuri pentru selectarea modului de bliţ. SBSB-21B1. SB-24 A Non-TTL auto √ — √ M Manual √ √ √ RPT Bliţ repetat √ — — REAR Sincr. Montat pe D80. poate fi montat pe suportul pentru bliţ AS-20 sau poate fi montat pe obiectivul aparatului foto utilizând dispozitivul de bliţ SX-1 pentru fotografiere cu comandă la distanţă şi fotografiere apropiată i-TTL. SB-80DX. ISO 100. Următoarele funcţii sunt disponibile cu bliţuri compatibile CLS: Bliţ Mod bliţ/funcţie i-TTL2. 3. SB-25. Focalizarea automată este disponibilă doar cu obiective AF-Micro 2. SB-16B. perd. SB-27 2. SB-22. Dacă bliţurile sunt setate în modul TTL. Diafragmă automată este selectată automat dacă utilizaţi obiectiv CPU. Non-TTL auto este selectat automat când utilizaţi un obiectiv non-CPU. butonul de declanşare al aparatului foto se va bloca şi nu pot fi realizate fotografii.

Valorile mai mari nu pot produce rezultatele dorite la anumite distanţe sau valori de diafragme. valoarea maximă a diafragmei (număr minim f/-) selectată de aparatul foto este limitată în funcţie de sensibilitatea ISO ( 43): Valoarea maximă a diafragmei la sensibilitatea ISO de: 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 P. bliţul se va declanşa de fiecare dată când realizaţi o fotografie.3 6. .1 7. 4 4.5 9 9.nikon. Mod . 28 sau 29.3 5. Controlul de bliţ i-TTL poate fi utilizat la sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi 1600. citiţi capitolul despre aparatele foto digitale cu reflexe compatibile cu CLS. Dacă utilizaţi sincronizarea de mare viteză automată FP. . lampa de asistare AF este utilizată pentru asistare de iluminare AF şi reducere a efectului de ochi roşii. . obturatorul va sincroniza cu un bliţ extern la viteze de ½00 secunde sau mai mici.5 4. Bliţurile opţionale SB-800 şi SB-600 şi controlul de bliţ fără cablu SU-800 asigură iluminare de asistare AF pentru următoarele arii de focalizare: • 24–34 mm obiectiv AF • 35–105 mm obiectiv AF Observaţii despre bliţuri opţionale Bliţurile SB-800 şi SB-600 asigură de asemenea reducerea efectului de ochi roşii. în lumina de zi.1 7. Modul automat de reducere a efectului de ochi roşii devine reducerea efectului de ochi roşii. Realizaţi o fotografie de probă şi verificaţi rezultatele pe monitor. .6 8 8. utilizaţi panoul sau difuzorul disponibil cu bliţul. Alegeţi un mod de bliţ diferit de sincronizarea lentă sau alegeţi o valoare mai mare de diafragmă.6 6 6. În următoarele moduri. La alte bliţuri. Lumina de umplere este selectată automat dacă modul bliţului este dezactivat sau dacă este setat la automat. Dacă indicatorul de pregătire al bliţului pâlpâie aproximativ 3 secunde după realizarea fotografiei. A şi M. . atunci valoarea maximă a diafragmei va fi valoarea maximă a diafragmei obiectivului. SB-28DX şi SB-50DX. : Sincronizarea lentă automată devine sincronizare lentă. deoarece acesta cauzează expunere incorectă. sensibilitatea ISO va fi ajustată pentru o putere de bliţ optimă când utilizaţi un bliţ opţional SB-800 sau SB-600. Următoarele moduri de bliţ sunt disponibile: • P. S. sau în faţa unui fundal luminos. Dacă în modul Digital Vari-Program la aparatul foto este ataşat un bliţ opţional. Dacă bliţul suportă sistemul de iluminare creativ. când utilizaţi un bliţ suplimentar. Nu utilizaţi alte panouri cum ar fi panouri difuzor. . Acest lucru poate face ca subiectele în prim plan să devină subexpuse în fotografiile realizate cu bliţul la viteză de obturator mică.6 8 5. Zoom-ul automat cu motor este disponibil doar cu bliţurile SB-800 şi SB-600. valoarea diafragmei este micşorat cu o jumătate de pas. În modul i-TTL. .3 6. Date tehnice / Accesorii opţionale www. şi : lumină de umplere şi reducerea efectului de ochi roşii.7 7.Pentru instrucţiuni detaliate vezi manualul de utilizare al bliţului. . sincronizarea lentă automată cu reducerea • Modul efectului de ochi roşii devine sincronizare lentă cu reducerea efectului de ochi roşii. este posibil ca expunerea corectă să nu fie obţinută în modul i-TTL.2 4. Dacă aţi selectat AUTO pentru sensibilitatea ISO în modul Digital Vari-Program sau On este selectat pentru Setarea Personalizată 7 (ISO Auto) în modurile P.6 6 6.8 5 5. bliţul s-a declanşat la puterea maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă. Dacă valoarea maximă a diafragmei obiectivului este mai mică decât cele prezentate mai sus. şi în locul bliţului oprit se activează sincronizarea lentă.5 10 11 11 La orice mărire cu un pas a sensibilităţii (de exemplu de la 200 la 400).7 7.ro 121 . Vă recomandăm să alegeţi expunerea spot cu selectarea controlului de bliţ standard i-TTL. Dacă pentru fotografiere cu bliţ extern utilizaţi cabluri de sincronizare SC 17. Aparatul foto D80 nu aparţine categoriei “SLR digital” vezi detalii în manualul de utilizare al bliţurilor SB-80DX.

C-PL. verificaţi dacă dispozitivul suportă SDHC. Toate cardurile de memorie de mărci şi capacităţi desemnate pot fi utilizate. Utilizaţi doar filtre Nikon. –4. 2 GB * † Compatibilitate SDHC. Y52.0 m–1). umiditate mare.10 ×(50 mm f/1. 2 GB *. A12. 512 MB. 122 Date tehnice / Accesorii opţionale www. contactaţi producătorul. B8. sau razele directe ale soarelui. ND4. Carduri de memorie • Formataţi cardurile de memorie în aparatul foto înainte de prima utilizare. R60. Accesorii • Amplificator DG-2: Măreşte scena afişată în mijlocul vizorului pentru fotografiere apropiată. +1. Pentru mai multe detalii despre cardurile prezentate mai sus. 128 MB. 256 MB. şi montabil în partea posterioară. •Vizor de mărire DK-21M: măreşte vizibilitatea vizorului cu aproximativ 1. 1 GB. – 3. • Filtrele Nikon pot fi împărţite în trei tipuri: înşurubabil. apă.4 obiectiv setat la infinit. • Nu scăpaţi. Se utilizează cu un adaptor pentru vizor (disponibil separat). • Expunerea preponderent centrală este recomandat cu filtre cu factori de expunere peste 1 × (Y44. îndoiţi şi nu supuneţi cardul de memorie la şocuri fizice puternice. 128 MB. –1. 2GB * * Dacă cardul va fi utilizat cu un cititor de card sau cu un alt dispozitiv. B12). ND4S. 128 MB. 512 MB. • D80 nu poate fi utilizat cu filtre lineare de polarizare.5.ro . Utilizaţi lentile cu dioptrie doar atunci când focalizarea dorită nu poate fi obţinută cu controlul ajustării dioptriei încorporate (–2. • Dispozitiv de vizualizare în unghi drept DR-6: DR-6 se ataşează în unghi drept la vizor. –2. O56. permiţând vizualizarea de sus a imaginii din vizor când aparatul foto este în poziţie orizontală de fotografiere. Înainte de cumpărare verificaţi lentilele cu dioptrie pentru a vă asigura că focalizarea dorită se va putea realiza. 1 GB.nikon. ND8. A2. ştergeri sau transferării pe un PC a fotografiilor nu îndepărtaţi cardul de memorie. Utilizaţi în schimb filtru circular de polarizare C-PL. utilizarea filtrului nu este recomandat atunci când subiectul este într-o lumină puternică. şi +3 m–1.0 m–1). montabil prin glisare. B2. +2. Panasonic 64 MB. • Nu atingeţi contactele cardului de memorie cu degetele sau cu obiecte metalice. • Nu forţaţi cardul. Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la pierderi de date sau poate dăuna aparatului foto sau cardului de memorie. +0. 256 MB. indiferent de viteza lor. X0. • Filtrele NC şi L37C sunt recomandate pentru protejarea obiectivului. • Adaptor pentru vizor: Montaţi amplificatorul DG-2 la aparatul foto D80. Dacă cardul va fi utilizat cu un cititor de card sau cu un alt dispozitiv. 0. verificaţi dacă dispozitivul suportă carduri de 2 GB. • Opriţi aparatul foto înainte de a introduce sau îndepărta cardurile de memorie. ND400. sau când o sursă de lumină puternică este în cadru.Alte accesorii • Ajustarea dioptriei lentilelor vizorului: lentilele sunt disponibile cu valori cuprinse între –5. nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi sursa de curent. Nu se garantează funcţionarea corectă a aparatului cu alte tipuri de carduri de memorie. ND8S. 4 GB *† Toshiba 64 MB. 1GB. obiective telefoto şi alte funcţii care necesită precizie înaltă. • Nu expuneţi cardurile la căldură. X1. • Pentru a previne efectul de moiré. ND2S. Y48. În timpul formatării sau înregistrării. alte filtre pot interfera cu autofocalizarea sau cu măsurarea electronică a distanţei. Filtre Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri SD au fost testate şi aprobate pentru aparatul foto D80.0 to +1. pentru vizor copiere. 256 MB. 512 MB. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la deteriorarea cardului de memorie. SanDisk 64 MB.

ro 123 . • Setul de baterii MB-D200: MB-D200 poate conţine una sau două baterii reîncărcabile Nikon EN-EL3e sau şase alcaline de tip AA.. următoarele accesorii erau disponibile pentru D80. sau nichel magneziu. • Capture NX: Un pachet complet pentru editarea fotografiilor compatibil cu imagini RAW. ecranul protector vizorului şi filtrul low-pass când obiectivul nu este la loc. • Baterie reîncărcabilă EN-EL3e Li-ion: Baterii adiţionale EN-EL3e sunt disponibile la distribuitorul sau reprezentantul local Nikon.nikon.Accesorii pentru D80 La momentul redactării acestei cărţi. Informaţii actualizate sunt disponibile pe paginile web Nikon sau din catalogul nostru cel mai recent apărut. Utilizaţi versiunea cea mai nouă. Este echipat cu un Surse de buton de declanşare şi cu disc de selecţie şi disc de subcomandă şi un buton AE-L/AF-L pentru uşurarea realizării fotografiilor tip alimentare portret. baterii cu NiMH. La conectarea cablului MC-DC1. îndepărtaţi capacul de baterii al aparatului foto după cum este prezentat în dreapta. Pentru a preveni intrarea apei în corpul aparatului foto. Telecomanda ML-L3 se utilizează cu o baterie de 3 V tip CR2025. • Cablu telecomandă MC-DC1: Previne ştergerea imaginii cauzate de vibraţia aparatului foto şi este echipat cu un buton de blocare a declanşării pentru expuneri lungi. enzi şi • Telecomandă fără cablu ML-L3: Se utilizează pentru declanşarea obturatorului pentru realizarea fotografiilor de autoportret sau pentru a preveni ştergerea imaginii cauzate de vibraţia aparatului cabluri foto. puneţi la loc capacul protector al conectorului Telecom pentru cablu când acesta nu este utilizat. La montarea setului MB-D200. Utilizaţi versiunea cea mai nouă. Capac • Capac protector BF-1A: Capacul BF-1A protejează de praf sau murdărie oglinda. Bateriile EN-EL3a şi EN-EL3 nu pot fi utilizate. îndepărtaţi capacul conectorului pentru cablu şi introduceţi cablul după cum este prezentat în figura din dreapta. litiu. Software • Camera Control Pro: Aparatul foto poate fi controlat de la distanţă de pe un PC şi se poate salva fotografiile direct pe hard disk-ul PC-ului. • Adaptor EH-6 AC: Utilizaţi EH-6 pentru a alimenta aparatul pentru 35° perioade lungi. Date tehnice / Accesorii opţionale www.

Monitorul La spargerea monitorului. Nu depozitaţi aparatul foto lângă substanţe împotriva moliilor (naftalină) sau în locaţii care: • sunt slab ventilate sau umiditatea depăşeşte 60% • sunt lângă echipamente care produc câmpuri electromagnetice puternice. îndepărtaţi nisipul sau sarea depusă cu o lavetă îmbibată în apă distilată după care uscaţi-l.Întreţinerea aparatului foto Depozitare Atunci când aparatul foto nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp.acest lucru poate duce la defecţiune. după care ştergeţi cu o lavetă uscată fină. depozitaţi aparatul foto într-un spaţiu uscat. bine ventilat. Îndepărtaţi praful sau firele cu o suflantă Pentru îndepărtarea amprentelor sau a altor ştergeţi suprafaţa cu o lavetă fină sau cu piele de căprioară. Important: Praful sau alte materiale străine din interiorul aparatului foto pot provoca defecţiuni neacoperite de garanţie. îndepărtaţi acumulatorul. Pentru îndepărtarea amprentelor sau a altor impurităţi. aplicaţi o soluţie de curăţat obiectiv pe o lavetă şi ştergeţi cu grijă. Acesta este un fenomen normal. Nu presaţi monitorul. După utilizarea aparatului foto la ştrand sau la mare. lângă corpuri de încălzire sau într-o maşină închisă într-o zi caldă) sau sub –10 °C (14 °F) Curăţare Corpul aparatului Obiectivul.ro . se poate întâmpla ca panoul de control să se lumineze sau să se întunece. Pentru a preveni coroziunea. Îndepărtaţi praful şi firele cu o suflantă. montaţi capacul monitorului. fiţi atenţi ca cioburile de sticlă să nu provoace accidente şi preveniţi contactul cristalului lichid cu ochii şi cu gura. 124 Date tehnice / Întreţinerea aparatului foto www. din cauza curentului static. păstraţi cutia în poziţie verticală pentru a preveni scurgerea lichidului. ca şi televizoare sau radiouri • sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C/122 °F (de exemplu. şi după repunerea capacului de contacte depozitaţi-l într-un spaţiu uscat.nikon. oglinda şi vizorul Monitorul Utilizaţi o suflantă pentru îndepărtarea prafului şi a firelor. Dacă curăţaţi cu aerosol. Aceste elemente sunt din sticlă şi pot fi deteriorate uşor. Panoul de control Rareori. afişajul va reveni în scurt timp la normal.

că filtrul low-pass este extrem de delicat şi se poate deteriora uşor. Nikon recomandă curăţarea aparatului doar de către personal autorizat Nikon. 3 Selectaţi On şi apăsaţi OK. Pentru a reveni în modul normal fără verificarea filtrului low-pass. continuaţi cu pasul 7. Oglinda se va ridica şi perdeaua 5 6 deoarece părul acestora poate deteriora filtrul.nikon. Apăsaţi butonul MENU pentru afişarea meniurilor aparatului foto şi selectaţi Mirror lock-up (ridicarea oglinzii) din meniul setare (reţineţi că această opţiune nu este disponibilă la niveluri de încărcare ale bateriilor de sau mai mici. 1 2 Demontaţi obiectivul şi deschideţi aparatul foto. în unele condiţii praful sau impurităţile de pe filtru pot apărea pe fotografii. Date tehnice / Întreţinerea aparatului foto www. sau dacă utilizaţi un suport pentru baterii MB-D80 cu baterii AA). Dacă suspectaţi că praful sau impurităţile din interiorul aparatului foto vă afectează fotografiile. Dacă nivelul de încărcare al bateriei este alimentat de un suport pentru baterii opţional MB-D80 cu baterii tip AA. încât lumina cade pe filtrul low-pass. Mesajul afişat în dreapta se va afişa pe monitor şi pe panoul de control şi în vizor va apărea o linie întreruptă. Afişajul din vizor se va închide şi linia întreruptă va clipi pe panoul de control. dezvăluind filtrul low-pass. şi verificaţi dacă pe filtru există praf sau alte impurităţi. Praful care nu poate fi îndepărtat cu o suflantă poate fi îndepărtat doar de către personal autorizat Nikon. 4 obturatorului se va deschide. dacă utilizaţi expunere multiplă. În acest caz nu atingeţi sau nu ştergeţi filtrul. Apăsaţi butonul de declanşare. Cu toate că filtrul previne contactul substanţelor străine cu senzorul de imagine.ro 125 . închideţi aparatul foto. Ţineţi aparatul foto astfel. Nu utilizaţi perii. închideţi aparatul foto şi introduceţi un acumulator EN-EL3e complet încărcat sau conectaţi-l la un adaptor opţional EH-5. La verificarea şi curăţirea filtrului low-pass este necesar ă asigurarea unei surse de alimentare sau mai mic sau dacă aparatul foto este sigure. Îndepărtaţi orice impuritate de pe filtru cu o suflantă. puteţi curăţa filtrul după cum urmează.Filtrul Low-Pass Pe senzorul de imagine care realizează fotografia este situat filtrul low-pass pentru a preveni efectul moiré. Luaţi în considerare. Dacă nu observaţi obiecte străine pe filtru. Meniul prezentat în figura din dreapta se va afişa.

Fotografiile afectate de prezenţa substanţelor străine pe filtrul low-pass pot fi retuşate utilizând programul Capture NX (disponibil separat. Pentru a proteja aparatul când obiectivul nu este la locul lui. această substanţă străină se poate lipi de filtrul low-pass. În cazul în care s-au depus substanţe străine pe filtrul low-pass. perdeaua obturatorului se va închide automat. curăţaţi filtrul urmând instrucţiunile din acest manual sau curăţaţi filtrul la un service autorizat Nikon. Substanţe străine pe filtrul Low-Pass Nikon îşi ia toate precauţiile pentru a preveni contactul substanţelor străine cu filtrul low-pass în timpul fabricării şi a transportului. Odată aflat în interiorul aparatului foto.ro . şi poate apărea pe fotografiile realizate în anumite condiţii. îndepărtând mai întâi cu atenţie toate impurităţile şi substanţele străine care pot fi depuse pe acesta. Înlocuiţi obiectivul sau capacul de protecţie. ca obiectivul sau bliţuri opţionale. Nikon recomandă ca verificarea aparatului s ă s e f a c ă de către distribuitorul autorizat s a u d e c ă t r e r e p r e z e n t a n ţ a s e r v i c e Nikon o dată la fiecare 1-2 ani.nikon. Inspecţia frecventă şi serviceul sunt recomandate în mod particular dacă aparatul este utilizat în scopuri profesionale. 123) sau opţiunile disponibile de curăţire a imaginii a unui program de prelucrare de imagini. Utilizaţi surse de curent de încredere Perdeaua obturatorului este un component delicat şi poate fi deteriorat uşor. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce oglinda este ridicată. Terminaţi curăţarea şi inspectarea imediat. este proiectat pentru a fi folosit cu obiective interschimbabile. ş să se facă service o dată la fiecare 3-5 ani (reţineţi că se percep taxe pentru aceste servicii). Toate accesoriile utilizate împreună cu aparatul. montaţi capacul de protecţie furnizat cu aparatul foto. Oglinda va reveni în poziţia iniţială şi perdeaua obturatorului se va închide. D80. sunetul de beep şi lampa de asistare AF vor avertiza că perdeaua obturatorului se va închide şi oglinda se va lăsa în aproximativ 2 minute. trebuie incluse atunci când se realizează inspecţia sau serviceul aparatului. Reţineţi următoarele indicaţii pentru a preveni deteriorarea perdelei: • Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi sau îndepărtaţi sursa de curent în timp ce oglinda este ridicată. • Dacă bateria este descărcată în timp ce oglinda este ridicată. 126 Date tehnice / Întreţinerea aparatului foto www. Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor D80 este un dispozitiv de precizie şi necesită întreţinere regulată. nu schimbaţi obiectivul în spaţii pline de praf. şi astfel pot intra substanţe străine în aparat când obiectivul este îndepărtat sau schimbat. oricum.7 Opriţi aparatul foto. Pentru a preveni pătrunderea substanţelor străine în interiorul aparatului foto.

Montaţi capacul de contacte înainte de a depozita acumulatorul. ţineţi cont că aceste elemente pot fi deteriorate uşor. a echipamentelor care produc câmpuri magnetice puternice. nu împingeţi-l cu instrumente de curăţat. păstraţi cutia în poziţie verticală pentru a preveni scurgerea lichidului. După utilizarea aparatului foto la ştrand sau la mare. scoateţi aparatul foto din locul de depozitare cel puţin o dată pe lună. • Vezi “Curăţarea filtrului low-pass” pentru informaţii în legătură cu curăţarea filtrului low-pass ( 125). şi nu o intervale regulate. evitaţi transportul aparatului dintr-un loc în altul cu adaptorul AC conectat. îndepărtaţi bateria pentru a preveni dispersia şi păstraţi aparatul foto într-o plasă de plastic care conţine bile de silicon pentru a îndepărta umezeala. Nu orientaţi obiectivul către soare Nu orientaţi obiectivul către soare sau altă sursă puternică de lumină pentru o perioadă mai lungă de timp. Pentru a preveni o mecanismului intern poate cauza deteriorări ireparabile. a cardului de memorie. Acest fenomen. Reţineţi că bilele de silicon gradat deteriorat. pot deteriora informaţiile stocate pe cardul de memorie. Dacă nu utilizaţi produsul pentru o perioadă mai lungă de timp. de exemplu lângă un calorifer sau într-o maşină închisă vara. şi ecranul va reveni în scurt timp la normal. îndepărtaţi nisipul sau sarea depusă utilizând o lavetă uşor îmbibată în apă după care uscaţi complet aparatul foto.” poate fi prevenit prin reducerea luminii care cade pe senzorul de imagine. Nu depozitaţi tocul Nu atingeţi perdeaua obturatorului aparatului foto în plasă din plastic deoarece acesta poate Perdeaua obturatorului este foarte subţire şi foarte uşor de deteriora materialul tocului. întrerupere accidentală a curentului. Blooming Pot apărea dungi verticale albe la fotografiile făcute despre soare sau alte surse luminoase. Dacă curăţaţi cu aerosol. bine ventilat. În nici într-un caz nu exercitaţi presiune asupra pierd din capacitatea de absorbire a umezelii şi trebuie înlocuite la perdelei.ro 127 . sau rupe perdeaua. Opriţi aparatul înainte de a îndepărta sau a deconecta sursa de curent Nu deconectaţi aparatul de la sursa de curent sau nu îndepărtaţi bateriile în timp ce acesta este pornit. Aceste părţi sunt sensibile şi se • Pentru a preveni corodarea. Pentru îndepărtarea amprentelor sau a altor impurităţi. Încărcările electrostatice sau câmpurile magnetice produse de echipamente ca transmiţători radio pot interfera cu monitorul. • Depozitaţi acumulatorul într-un spaţiu rece şi uscat. Praful şi firele pot fi îndepărtate uşor cu ajutorul unei suflante. supuneţi la curenţi puternici proveniţi de la suflantă. Deconectarea forţată a aparatului în aceste Aparatul foto nu este rezistent la apă. sau în spaţii cu temperaturi extreme. sau a conectoarelor. Acesta se poate întâmpla de exemplu dacă părăsiţi o clădire încălzită pe timp de Conectoare de obiective: Ţineţi într-un loc uscat conectoarele iarnă. Acesta nu indică o defecţiune. îndepărtarea prafului sau a impurităţilor. În cazuri rare curentul static produs de o pensulă sau de o lavetă pot cauza iluminarea sau întunecarea ecranului LCD. Manipulaţi părţile mobile ale aparatului foto cu atenţie Nu forţaţi capacul locaşului de baterii. numit şi “blooming.Întreţinerea aparatului foto şi a bateriei: Avertizări Nu scăpaţi aparatul foto Aparatul foto poate se poate defecta dacă este supus unor şocuri puternice sau vibraţii. sau în timp ce imaginile sunt Păstraţi aparatul foto într-un mediu uscat înregistrate sau şterse. moliilor (naftalină). şi se poate defecta dacă este circumstanţe poate duce la pierderi de date sau poate deteriora scufundat în apă sau expus la nivel de umiditate mare. utilizaţi o suflantă pentru Ţineţi departe aparatul foto de câmpuri magnetice puternice Nu utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto în vecinătatea unor echipamente care generează radiaţii electromagnetice puternice sau câmpuri magnetice. după care ştergeţi cu grijă cu o lavetă moale uscată . declanşatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou. Aceste • Nu depozitaţi aparatul foto în apropierea soluţiilor împotriva acţiuni pot zgâria. deforma. preveni acest efect transportaţi aparatul foto într-un toc adecvat sau într-o plasă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte Curăţarea de temperatură. Corodarea cardul de memorie sau circuitele interne. aplicaţi o soluţie de curăţat obiectiv pe o lavetă şi ştergeţi cu grijă. Depozitare • Pentru a preveni corodarea păstraţi aparatul foto într-un spaţiu uscat. sau prin alegerea unei viteze de obturator mai mici şi a unei diafragme mai mici sau prin utilizarea unui filtru ND. • La curăţarea obiectivului şi a oglinzii. Pentru a obiectivelor. Porniţi-l şi apăsaţi defectează uşor.nikon. Evitaţi schimbarea bruscă de temperatură. Lumina intensă poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau poate produce efectul de şters la fotografii. • Pentru curăţarea corpului aparatului. sau pot afecta circuitele interne ale aparatului foto. astfel creându-se condens în interiorul aparatului. Date tehnice / Întreţinerea aparatului foto www.

Păstraţi un acumulator de rezervă într-un loc călduros şi schimbaţi acumulatoarele între ele dacă este necesar. ştergeţi-le cu o lavetă uscată. Acumulator • Praful de pe contactele acumulatorului poate duce la disfuncţionalităţi. Acumulatorul trebuie reîncărcat sau înlocuit când indicatorul nivelului de acumulator pâlpâie. • Nu presaţi monitorul. Aceasta este o proprietate pentru toate monitoarele TFT LCD şi nu indică o defecţiune. afişat pe panoul de control pentru a determina dacă este necesară reîncărcarea sau înlocuirea acestuia. • După îndepărtarea acumulatorului din aparatul foto. verificaţi nivelul acumulatorului. poate fi dificilă achiziţionarea unui acumulator de schimb. • Continuarea încărcării unui acumulator deja încărcat poate duce la diminuarea performanţelor sale. fiţi atenţi ca cioburile de sticlă să nu provoace accidente şi preveniţi contactul cristalului lichid cu ochii şi cu gura. • Imaginile de pe monitor pot fi văzute dificil în lumină puternică. Reciclaţi acumulatoarele folosite conform reglementărilor locale.nikon. • Acumulatoarele folosite sunt reciclabile. Imaginile înregistrate cu aparatul foto nu vor fi afectate. • În cazul în care realizaţi fotografii importante. acest lucru poate duce la defectarea ei.ro . Praful sau impurităţile de pe monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă. • Montaţi capacul monitorului în timpul transportării aparatului sau când îl lăsaţi nesupravegheat. capacitatea acumulatorului tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a realiza fotografii afară.înainte de a-l utiliza. • La pornirea aparatului foto. Odată încălzit. 128 Date tehnice / Întreţinerea aparatului foto www. La spargerea monitorului. • În zilele reci. • În cazul în care terminalele acumulatorului devin murdare. un acumulator rece poate recupera ceva din capacitatea lui. montaţi capacul de protecţie. să aveţi mereu pregătit un acumulator de rezervă EN-EL3e complet încărcat Depinzând de locaţie.Menţiuni despre monitor • Monitorul poate conţine câţiva pixeli care luminează în continuu sau nu luminează deloc. Petele pot fi îndepărtate prin ştergerea suprafeţei cu o lavetă fină sau cu piele de căprioară.

84 • NEF (RAW ) sau NEF + JPEG este selectată pentru Nu este disponibil bracketing-ul balansului de alb. Rotiţi discul de selectare al modului la o altă setare sau introduceţi un nou card. este disponibilă. Mărimea imaginii nu poate fi schimbată. de focalizare automată este activă. Reţineţi că în cazul deconectării sursei de curent în modul descris mai sus se pot pierde datele neînregistrate încă în memorie la momentul apariţiei problemei. Caractere neobi ş nuite sunt afi ş ate pe Vezi “Menţiune despre aparatele foto controlate electric. Aceste fenomene sunt normale şi nu indică o defecţiune. calitatea imaginii. Imaginea nu este focalizată în vizor. În cazul în care defecţiunea continuă să persiste. În majoritatea cazurilor. 122 12 1712 98. 65. şi porniţi-l din nou. vizor sunt şterse şi mate. Este selectat modul Digital Vari-Program sau blocarea Fotometria nu poate fi schimbată. 59. Ecranul se închide fără avertizare. sau. 105 17. sau A. Soluţia Ştergeţi din fişiere sau directoare. Menţiune despre aparatele foto controlate electric Buton resetare Capacul conectorului Date tehnice / Soluţionarea problemelor www. • (Choose color temp. 45 60 82 34.nikon. Vizorul este întunecat. Reţineţi că opţiunea Battery info este disponibil doar când aparatul foto este alimentat de un acumulator EN-EL3e. Apar linii subţiri în vizor în jurul ariei de focalizare curente sau afişajul vizorului se schimbă în roşu Nu se afişează elementul de meniu. dacă utilizaţi un adaptor AC (disponibil separat).) este selectat pentru balansul de alb. Datele înregistrate deja pe cardul de memorie nu vor fi afectate. verificaţi lista de mai jos a celor mai des întâlnite probleme înainte de a consulta distribuitorul sau reprezentanţa Nikon. Balansul de alb nu poate fi măsurat. panoul de control. Subiectul este prea întunecat sau prea luminos. Nu se poate selecta elementul meniului. deconectaţi şi reconectaţi adaptorul şi porniţi aparatul foto din nou. • Expunerea multiplă este activată. Încărcaţi acumulatorul sau montaţi unul încărcat. 74. Opţiunea NEF (RAW) este selectată pentru calitate. Compensarea expunerii nu Alegeţi modurile P. îndepărtaţi şi repuneţi acumulatorul (reţineţi că acumulatorul poate fi cald). Icoanele de pe panoul de control şi din Afişarea este influenţată de temperaturi scăzute sau ridicate. Opriţi aparatul foto. . pentru măsurarea balansului de alb. pot apărea caractere neobişnuite pe panoul de control sau în vizor şi aparatul foto se poate opri din funcţiune. Pentru mai multe informaţii consultaţi paginile indicate în dreapta.” prezentat mai jos. Problema Aparatul foto porneşte greu. 94 Alegeţi un timp mai lung de întârziere pentru monitor. Imaginea nu poate fi selectată ca referinţă Imaginea nu a fost realizată cu aparatul foto D80. Selectaţi Full pentru CSM / setup menu.ro 129 . acest fenomen este cauzat de o încărcare statică externă puternică.Soluţionarea defecţiunilor Dacă aparatul foto nu mai funcţionează cum trebuie. contactaţi distribuitorul sau reprezentantul Nikon. 99 — — — 101 107 34 24. În situaţii extrem de rare. Ajustaţi focalizarea vizorului sau utilizaţi lentile opţionale de ajustare a dioptriei. S.

• Bliţul se încarcă. Nu se poate selecta aria de focalizare. S. 15 23 22 11. Soluţia Bliţul este utilizat. • Cardul de memorie este plin sau nu este introdus. • Rotiţi selectorul modului de focalizare la AF. 119 SB-600. (Remote) a expirat: reselectaţi modul de telecomandă. Data înregistrării nu este corectă. 25.Problema Nu este disponibilă întreaga scară a vitezelor de obturator. • Este montat un obiectiv non-CPU: rotiţi discul de selectare al modului la M. Setaţi ceasul aparatului foto. • Setarea Personalizată 2 (AF-area mode) este setată la Auto-area AF sau Dynamic area: selectaţi aria de focalizare centrală. • Auto-area AF este selectat pentru Setarea Personalizată 2 (AFarea mode): alegeţi un alt mod. bliţurile opţionale SB-800. • lampa de asistare AF nu iluminează pentru focalizarea automată continuă. fiecare apăsare a butonului de declanşare. • Discul de selectare al modului este rotit la . • Obiectivul CPU cu inel de diafragmă montat fără fixarea diafragmei la cel mai mare număr f/-. • Lampa s-a oprit automat. A. Utilizaţi butonul AE-L/AF-L pentru fixarea focalizării când modul AF-C aufocalizare este selectat sau când fotografiaţi subiecte în mişcare în 29.nikon. • Discul de selectare al modului este pe S după ce viteza de obturator pentru bulb a fost selectat în modul M: alegeţi o altă viteză de obturator. • O lumină puternică influenţează telecomanda. Aparatul foto înregistrează greu imaginile Dezactivaţi reducerea de zgomot la expunere lungă. Din cauza utilizării continue lampa s-a supraîncălzit. 31.ro . Dacă On este selectat pentru Setarea Pers. realizează doar o singură imagine la • Î n m o d u r il e P. şi SB-R200 pot fi utilizate la toate vitezele de obturator. şi M: închideţi bliţul. 32 24 29 87 87 — Lampa de asistare AF nu iluminează. • Alegeţi ON pentru Setarea Personalizată 4 (AF assist). 117 50 48 123 38 23 99 — 23 40 83 103 130 Date tehnice / Soluţionarea problemelor www. Declanşatorul este dezactivat. sau : selectaţi un alt mod. în modurile P. • Aparatul foto nu este focalizat. • Alegeţi modul pentru telecomandă. • Eliberaţi selectorul ariei de focalizare. • Aparatul nu se poate focaliza utilizând focalizarea automată: folosiţi focalizare manuală sau fixarea focalizării. Setaţi modul de focalizare automată la AF-S. S. În modul bracketing aparatul foto • Î n m o d u l Digital Vari-Program: închideţi bliţul. 94 modul AF-A. 98. A. ţi M (Auto FP). • Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru închiderea monitorului sau pentru activarea exponomterelor. Nu pot fi realizate fotografii • Bliţul se încarcă când butonul de declanşare de pe • Timpul selectat pentru Setarea Personalizată 30 telecomandă este apăsat. 30 87 18 Focalizarea nu se fixează la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare Imaginea din vizor nu este focalizată. aşteptaţi până când acesta se răceşte. • Schimbaţi bateria din telecomandă.

: utilizaţi aleatoare (“zgomote”). Cardul de memorie este plin sau blocat. Nu poate fi utilizat Camera Control Pro. Fotografia a fost realizată la calitatea imaginii de NEF + JPEG. Setaţi opţiunea USB la PTP. 19 67. Current. 124 Apar pete pe fotografii. 75 • Se afişează un mesaj: nu există realizarea următoarei fotografii se selectează automat opţiunea fotografii pentru redare. Porţiunile roşii pot apărea la expunerile lungi. 104 Date tehnice / Soluţionarea problemelor www. • Orientarea aparatului foto a fost schimbat în timp ce 108 butonul de declanşare a fost apăsat în modul continuu. 34 Unele fotografii nu sunt afişate Selectaţi All pentru Playback folder. 104 67. Alegeţi opţiunea USB corectă. A. Fotografiile nu pot fi tipărite prin Setaţi USB la PTP. 108 Fotografia nu poate fi ştearsă. Curăţaţi filtrul low pass. • Selectaţi On pentru Rotate tall.Problema Soluţia Imaginea finală este mai mare decât aria Acoperirea cadrului în vizor în poziţia orizontală şi — verticală este de aproximativ 95 %. reducere de zgomot cu expunere lungă. Setaţ Pe fotografii apar zone de culoare reducerea de zgomot la expunere lungă la On când 83 roşie. Reţineţi că la în timpul redării. 65 15. Fotografia nu se afişează pe televizor. sau rotiţi discul de subcomandă. Pentru afişarea datelor despre fotografii apăsaţi săgeata Pe imagini apar datele fotografierii. sus sau jos a selectorului. Fotografia nu poate fi selectată pentru Fotografia este în format RAW (NEF). Fotografiile nu pot fi copiate pe PC. 108 Fotografiile “Tall” (tip portret) sunt afişate în orientare „wide” (tip vedere). S. conexiune directă USB. Pe imagini apar porţiuni clipitoare. sau M şi ajustaţi setările 45. Ordinea de tipărire nu poate fi schimbată. 104 103 67. Transferaţi imaginea Tipărire pe un PC şi utilizaţi software-ul furnizat sau Capture NX. • Aparatul foto a fost ţinut în sus sau în jos în timpul fotografierii.ro 131 . 58 alb la sursa de lumină. fotografiaţi la viteze de obturator de “bulb” sau “--”. • Scadeţi sensibilitatea ISO sau utilizaţi reducere mare de zgomot ISO. 43. 79 Optimize image. 125 • Selectaţi modurile P. • Selectaţi modurile P. Imaginile RAW nu sunt redate. • Fotografia a fost realizată cu Off selectat pentru Auto 75 image rotation. Fotografia este protejată: dezactivaţi protecţia.nikon. sau M şi ajustaţi balansul de 45. Curăţaţi obiectivul. 83 Pe fotografii apar puncte luminoase 83 • Viteza de obturator este mai mică de 8 sec. afişată în vizor. Alegeţi modul video adecvat. S. 62 În timpul redării apare un grafic. 123 67. Culorile nu sunt naturale. A.

(pâlpâie) Aparatul nu se poate focaliza ● (pâlpâie) utilizând focalizarea automată. 43 • Reduceţi viteza de obturator. 43 • Măriţi viteza de obturator. 50 • Alegeţi o diafragmă mai mică 49. fotografia va fi subexpusă. după încercaţi din nou. • Baterie descărcată. Memorie insuficientă pentru înregistrarea altor • Reduceţi calitatea sau mărimea fotografii în setările curente sau aparatul • Ştergeţi fotografiile. (pâlpâie) foto a atins limita fişierelor sau a directoarelor. Recompuneţi fotografia şi focalizaţi Imaginea este prea deschisă. 50 (cel mai mare număr f/-). 141 bli ţului pentru bliţ opţional. Setaţi ceasul aparatului foto. 48. dacă aceasta este 26.ro . eroarea nu dispare sau apare frecvent. • Afişaţi imaginea. 132 Date tehnice / Soluţionarea problemelor www. Introduceţi cardul de memorie. • Este necesară utilizarea bliţului • Deschideţi bliţul încorporat. • Utilizaţi filtru opţional de densitate 122 neutră (ND). 123 • Reîncărcaţi sau schimbaţi bateria cu unul încărcat. / Nu este introdus card de memorie. Schimbaţi viteza de obturator sau “--” selectat în modul M şi discul selectaţi modul M. • Introduceţi un nou card de memorie. declanşarea bliţului la maxim. 50 (pâlpâie) de selecţie al modului rotit la S. modifica ţ i set ă rile ş i (pâlpâie) • clipeşte pentru 3 sec. Apăsaţi butonul de declanşare. 23 pentru expunere corectă. 50 • Alegeţi o diafragmă mai mare (cel mai mic număr f/-). Indicator Panouldecontrol Vizor Problema Inelul diafragmei nu este fixat la diafragma minimă. Imaginea este prea închisă. 32 • Alegeţi o sensibilitate mai mică. • Nu aţi montat un obiectiv. 12. 48. 50 49. Ceasul aparatului foto nu este setat. pe panoul de control şi pe monitor dacă apar probleme în funcţionarea aparatului foto.nikon. • Montaţi un obiectiv (IX Nikkor excluded). 103 15 33 65. Bliţ opţional care nu suportă Schimbaţi modul de control al i-TTL setat la modul TTL. manual. (pâlpâie) (pâlpâie) “bulb” selectat în modul M şi (pâlpâie) discul pt. Soluţia Fixaţi inelul la diafragma minimă 11 (cel mai mare număr f/-). • Bateria nu poate fi utilizată în 13 aparatul foto. 50 Schimbaţi bateria cu unul încărcat. apelaţi la un reprezentant autorizat Nikon. selectarea modului rotit la S.Mesaje şi indicatoare de eroare ale aparatului foto În acest capitol sunt enumerate indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în vizor. Dacă — (pâlpâie) Aparatul foto nu funcţionează corect. • Alegeţi o sensibilitate ISO mai mare. 74 15 (pâlpâie) (pâlpâie) (pâlpâie) (pâlpâie) (pâlpâie) • Nu sunt disponibile informaţiile despre acumulator. 117 • Selectaţi modul M. 123 12. 120. 61 subexpus ă . • Baterie slabă. 22. 7. fotografia va fi supraexpusă. 48. • Aţi montat un obiectiv Non-CPU.

un card de memorie. Toate fotografiile din directorul sau utilizaţi Hide image curent sunt ascunse. • Introduceţi un alt card. 77 16. — apelaţi la un reprezentant (pâlpâie) Nikon. Soluţia Introduceţi un card de memorie. 102 — Continue Cancel Setaţi Playback folder to All. 74 — CARD IS NOT FORMATTED Format No FOLDER CONTAINS NO IMAGES ALL IMAGES HIDDEN FILE DOES NOT CONTAIN IMAGE DATA CHECKPRINTER (pâlpâie) Cardul de memorie nu a fost Selectaţi Format şi apăsaţi formatat pentru utilizarea în butonul OK. • Dacă cardul este deteriorat. 65.ro 133 . • Setaţi Playback folder to All. este deteriorat. 65. Date tehnice / Soluţionarea problemelor www. 15 THIS CARD CAN NOT BE USED Cardul de memorie este blocat Îndepărtaţi de pe cardul de (pâlpâie) (protecţie la scriere) memorie protecţia de scriere. sau fişierul cardul. verificaţi starea acesteia. Fişierul a fost creat sau a fost modificat utilizând un PC Ştergeţi fişierul sau reformataţi sau un alt aparat.nikon. 122 fi accesat. • Nu poate crea un director nou. 74.Monitor NO CARD PRESENT CARD IS LOCKED Indicator Panoudecontrol Vizor / / Problema Nu există card de memorie. aparatul foto D80. cerneală în imprimantă. • Cardul de memorie este gol. S-a terminat sau este puţină Schimbaţi cartuşul. • Directorul curent este gol. pentru dezvăluirea imaginilor. Dacă problema cu privire la cerneala rămasă în imprimantă persistă. 15 75 75. 15 • Cardul de memorie nu poate • Utilizaţi un card compatibil. • Ştergeţi fişierele sau introduceţi 15.

....ro ................3 √2 √ 2.............. • DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) este un standard utilizat peste tot................................... • Programe de bracketing.......... • Diafragma.............................................................. Disponibil doar cu bliţ opţional.... 4... • Program de expunere (Modul P)............. • Viteze de obturator disponibile la bliţul încorporat ............. √ 2......................... Optimizarea imaginii Calitatea imaginii 1 Mărimea imaginii 1 Balansul de alb 1 Sensibilitate ISO 1 Reducere de zgomot la expunere lungă Reducere de zgomot la ISO mare Expunere multiplă 1 Modul fotografiere 1 Modul focalizare automată 1 Fotometrie 1 Program flexibil Fixarea expunerii automate 1 Compensare de expunere 1 Bracketing1 √2 √2 Flash mode 1 Metering 1 1... Resetare prin două butoane ( 44)..........................21: Aparatul foto D80 este compatibil cu Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) versiunea 2........................................... • PictBridge: Un standard dezvoltat prin cooperarea industriei aparatelor foto digitale şi a imprimantelor..........................Anexă Anexa acoperă următoarele subiecte: • Standarde suportate.. care permite tipărirea directă a fotografiilor fără conectarea aparatului foto la un PC..... un standard care permite utilizarea informaţiilor stocate pe fotografii pentru reproducerea optimă a culoarii în cazul în care imaginile sunt tipărite cu imprimante compatibile Exif....... • Exif versiunea 2............................ 2.....................nikon................. • Setări disponibile şi implicite....... 134 134 138 139 140 140 141 141 141 Standarde suportate • DCF Versiunea 2................................................ care asigură compatibilitatea diferitelor aparate foto................................................. care permite tipărirea imaginilor în ordinea de tipărire stocată pe cardul de memorie.. sensibilitatea şi raza de acţiune a bliţul.................. 134 Date tehnice / Anexă www... • Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/mărimea imaginii..............................................0: Design Rule for Camera File System (DCF) este un standard utilizat peste tot în industria aparatelor foto digitale.............. Setări disponibile şi implicite Următorul tabel prezintă setările care pot fi ajustate în fiecare mod.......................... • Balansul de alb şi temperatura culorii ....... Resetare prin Setarea Personalizată R (Reset).....................................................................3 √2 P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ M √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √ 3..21... • Controlul bliţului . Resetare prin rotirea discului de selectare al modului la noua setare......3 √ 2 ...........................

1: Semnal sonor 2: Modul aria AF 3: Aria centrală AF 4: Iluminator de asistare AF încorporat 5: Lipsă card de memorie? 6: Vizualizarea imaginii 7: ISO automat 8: Afişare grilaj 9: Avertizare vizor 10: Pas EV 11: Compensarea expunerii.ro 135 .nikon. 12: Expunere preponderent centrală 13: Setare auto BKT 14: Ordine auto BKT 15: Discuri de comandă 16: Butonul FUNC 17: Iluminare 18: AE-L/AF-L 19: Fixare AE 20: Aria de focalizare 21: Iluminare aria AF 22: Bliţ încorporat 23: Avertizare bliţ 24: Viteza de declanşare bliţ 25: FP automat 26: Declanşare bliţ de probă 27: Oprirea monitorului 28: Oprirea exponometrului 29: Declanşator automat 30: Control de distanţă 31: Modul de întârziere a expunerii 32: Acumulator MB-D80 √ √2 √ √ √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √ √2 √ √ √ √ √ √ √ P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ M √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Date tehnice / Anexă www.

culorii Sensibilitatea ISO Expunere multiplă Modul fotografiere Aria de focalizare Fixarea focalizării Fixare AE Modul focalizare automată Fotometrie Program flexibil Compensarea expunerii Bracketing Modul bliţ Compensarea bliţului Fixarea FV 1. JPEG Normal L (3872 × 2592) — — — AUTOMAT — — Centrală Un singur cadru — Off (Oprit) Off (Oprit) AF-A Oprit Auto 0 5.nikon.ro . Sincronizare lentă automată.0) Off (Oprit) (0 cadre) Lumină de umplere Off (Oprit) Off (Oprit) Automat — — Lentă 1 136 Date tehnice / Anexă www.000 K 100 Off (Oprit) Centrală S A M — — — — Automat — — Matrice — Off (Oprit) (0.Următoarele valori implicite sunt resetate dacă efectuaţi resetarea prin două butoane: P Calitatea imaginii Mărimea imaginii Balansul de alb Reglare fină Alegerea temp.

29: Declanşator automat 10 sec.ro 137 . 31: Modul de întârziere a exp. Sensibilitatea maximă setată la 800. preponderent centrală — ø8 mm 13: Setare auto BKT — AE & bliţ 14: Ordine auto BKT — MTR > Sub > Peste 15: Discuri de comandă — Oprit 16: Butonul FUNC Afişare ISO 17: Iluminare Oprit 18: AE-L/AF-L Fixare AE/AF 19: Fixare AE Oprit 20: Aria de focalizare No wrap 21: Iluminare aria AF Automat 22: Bliţ încorporat — TTL 23: Avertizare bliţ — Pornit 24: Viteza de declanşare bliţ — 1/60 25: FP automat — Oprit 26: Declanşare bliţ de probă — Oprit 27: Oprirea monitorului 20 sec. 28: Oprirea exponometrului 6 sec.Următoarele valori implicite sunt resetate prin Setarea Personalizată R (Reset): P S A M 1: Semnal sonor On 2: Modul aria AF Aria AF automată Simplu Dinamic Aria AF automată O singură arie 3: Aria AF centrală Cadru normal 4: Iluminator de asistare AF încorporat Pornit — Pornit — Pornit 5: Lipsă card de memorie? Blocarea butonului de declanşare 6: Vizualizarea imaginii Pornit 7: ISO automat — Oprit 1 8: Afişare grilaj Oprit 9: Avertizare vizor Pornit 10: Pas EV 1/3 paşi 11: Compensarea expunerii — Oprit 12: Exp. viteza de obturator minimă setată la 1/30. Oprit 32: Acumulator MB-D80 LR6 (baterie alcalin tip AA) 1.nikon. 30: Control de distanţă 1 min. Date tehnice / Anexă www.

Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/mărimea imaginii Următorul tabel prezintă numărul aproximativ al fotografiilor care pot fi stocate pe un card de 1 GB Panasonic Pro HIGH SPEED la diferite calităţi şi mărimi de imagini.
Calitatea imaginii
2

Mărimea imaginii M S L M S L M S — L M S L M S L M S

Mărimea fişierului (MB) 1 15.1 13.6 14.8 13.8 13.0 13.6 13.0 12.7 12.4 4.8 2.7 1.2 2.4 1.3 0.6 1.2 0.7 0.3

Nr. imaginilor 1 63 72 65 71 76 72 76 78 82 133 233 503 260 446 918 503 876 1500

Capacitateamemorieitampon

NEF + JPEG Fine 3

NEF + JPEG Normal 3

NEF + JPEG Basic 3 NEF (RAW ) JPEG Fine

JPEG Normal

JPEG Basic

6 6 6 6 6 6 6 6 6 23 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Valorile sunt aproximative. Mărimea fişierelor diferă de scena înregistrată şi de tipul cardului de memorie. 2. Numărul maxim al cadrelor care pot fi realizate înaintea terminării fotografierii la ISO 100. Capacitatea memoriei tampon scade dacă reducerea de zgomot este activată. 3. Mărimea imaginii se aplică doar la imagini JPEG. Mărimea imaginilor NEF (RAW ) nu poate fi schimbată. Mărimea fişierului este totalul mărimii compresate a imaginilor NEF (RAW ) şi JPEG.

138

Date tehnice / Anexă
www.nikon.ro

Exposure Program (Program Expunere) (Modul P) Programul de expunere pentru modul P esteprezentat în graficul de mai jos.
F (distanţa focală a obiectivului) ≤ 55 mm 135 mm ≥ F > 55 mm F > 135 mm

Viteza de obturator

Valorile maxime şi minime ale EV variază cu sensibilitatea ISO; graficul de mai sus presupune o sensibilitate ISO echivalentă a ISO 200. La utilizarea măsurării matriciale, valorile peste 16 1/3 EV sunt reduse la 16 1/3 EV.

Date tehnice / Anexă 139
www.nikon.ro

Programe Bracketing Incrementarea numărului de fotografii şi a bracketingului sunt prezentate pe panoul de control:
Numărul de cadre Incrementarea bracketingului

Indicatorul de progres a bracketingului şi numărul de cadre
Numărul de cadre Indicator progres

Indicatorul de progres a bracketingului.

Descriere 3 cadre: nemodificat, negativ, pozitiv* 2 cadre: nemodificat, negativ * 2 cadre: nemodificat, pozitiv * Dacă Under > MTR > over este selectat pentru Setări personalizate 14 (Auto BKT order) ordinea este: negativ, nemodificat, pozitiv (trei cadre) sau negativ, nemodificat (două cadre).

Incrementarea bracketingului
Autoexposurea şi bracketingul bliţului Setare personalizată 10 (Pas EV) setat la 1/3 EV Setare personalizată 10 (Pas EV) setat la 1/2 Afişaj Pas Afişaj Pas 1/3 EV 1/2 EV 2/3 EV 1 EV 1 EV 1 1/2 EV 1 1/3 EV 2 EV 1 2/3 EV 2 EV Bracketingul balansului de alb Afişaj Pas 1 2 3

Balansul de alb şi temperatura de culoare Mai jos găsiţi valorile aproximative ale temperaturii de culoare pentru fiecare setare a balansului de alb (valorile pot diferii de culoarea de temperatură măsurată de aparat):
Balansul de alb Nu este Automat 3,500 K – 8,000 K Incandescent 3,000 K Fluorescent* 4,200 K Raze directe solare 5,200 K Bliţ 5,400 K Noros 6,000 K Umbră 8,000 K Alegerea culorii de temp. 2,500 K – 9,900 K Presetarea balansului de alb — Reglare fină –2 –1 +1 +2 Reglarea fină a valorii selectate de aparatul foto 3,300 K 3,200 K 3,100 K 2,900 K 2,800 K 7,200 K 6,500 K 5,000 K 3,700 K 3,000 K 5,600 K 5,400 K 5,300 K 5,000 K 4,900 K 6,000 K 5,800 K 5,600 K 5,200 K 5,000 K 6,600 K 6,400 K 6,200 K 5,800 K 5,600 K 9,200 K 8,800 K 8,400 K 7,500 K 7,100 K Indisponibil –3 +3 2,700 K 2,700 K 4,800 K 4,800 K 5,400 K 6,700 K

* Scara largă a opţiunii Fluorescent (Neon) reflectă diferitele variaţiile în temperatura culorii printre alte tipuri de surse de
lumină tip neon, începând cu luminile de stadion cu temperatură scăzută până la corpurile de iluminat cu vapori de mercur cu temperatură sporită.

140 Date tehnice / Anexă
www.nikon.ro

când aţi selectat sincronizarea lentă.8 2 2.3 2 ft. Recomandată pentru fotografieri la care subiectul principal este accentuat în faţă cu detaliile fundalului. Controlul blitz standard i-TTL este utilizat cu expunere spot sau când este selectat pentru utilizarea cu un blitz opţional.ro 141 . 0.7–6.1 8 6. valoarea poate fi selectată utilizând Setarea Personală 24 (Viteza de declanşare bliţ).6 6.–10 ft.6 8 11 16 22 32 — — Raza de acţiune m ft. de la 200 la 400).1 7.8 6.8 3. Cea mai lentă viteză de obturator la care bliţul va fi utilizat. M 1/200–1/30 sec.1 2 ft.6–3. • i-TTL Lumină de umplere balansată pentru SLR digital: Puterea bliţului este ajustată pentru balans natural dintre subiectul principal şi fundal.5 4 4.5 4 4. 2in.6 2 ft. În următoarele moduri valoarea maximă a diafragmei (cel mai mic număr f/-) este limitată se sensibilitatea ISO la utilizarea bliţului încorporat: Mod P.6 8 8. .5 9 9. 0. 100 4 5.6–1. 1/200–1 sec.7 7. 7in.8 4 5.–21 ft. luminozitatea fundalului nu este luată în considerare.–3 ft.0–9.6–0. 0.nikon.5 2.2 2.3 7.3 5.6 2 ft. 120) Următoarele tipuri de control bliţ sunt suportate când obiectivul CPU este utilizat în combinaţie cu bliţul încorporat sau bliţurile opţionale SB-800 sau SB-600.2 3 ft. sensibilitatea şi raza de acţiune a bliţului Raza de acţiune a bliţului diferă în funcţie de sensibilitate (echivalenţă ISO ) şi valoarea diafragmei.3 7. Mod .6 7 11 16 Diafragmă la echivalenţă ISO de 125 160 200 250 320 400 1.5 6. 0. 100 1.–5 ft.1 6. S. valoarea maximă a diafragmei va fi valoarea maximă a diafragmei obiectivului.6–4.6 4. Date tehnice / Anexă www. 1/200–1/125 sec.5 2 ft. 0.–7 ft. Viteze de obturator disponibile cu bliţul încorporat Următoarele viteze de obturator sunt disponibile la utilizarea bliţului încorporat. 7in.–15 ft.2 2 ft. 0.4 2 2.–30 ft.2 3. 6in. Dacă valoarea maximă a diafragmei obiectivului este mai mică decât cea menţionată mai sus. 4in.8 2 ft. 1in. Bliţul se va declanşa la viteze de obturator de 30 sec. 3in. • Lumină de umplere Standard i-TTL pentru SLR digital: Puterea bliţului este ajustată pentru subiectul principal.1 7. .2 3.5 5 4.5 5 5.6 1.2 2.5 5 5.6 8 7.6 6 6. Umplerea delumină balansată i-TTL pentru SLR digital este utilizat în toate celelalte cazuri.6 6. 1.2 3.6–1.5 2. valoarea diafragmei scade cu o jumătate de f/-.1 8 9 10 9 10 11 13 14 13 14 16 18 20 18 20 22 25 29 25 29 32 — — — — — — — 1600 5. 3 in.3 7. 0.–2 ft.1 8 9 10 11 9 10 11 13 14 16 13 14 16 18 20 22 18 20 22 25 29 32 500 640 800 1000 1200 3.5 10 11 11 Pentru fiecare mărire cu un pas a sensibilităţii (de exemplu.Control bliţ ( 42. 7in.3 7. P *.3 6.5 4 3.8 2. sau când utilizaţi compensarea expunerii. A * • Diafragma.2 6 160 4.6–2. • Viteza de obturator Mod Viteza de obturator 1/200–1/60 sec.5 5 5. . 4 in.3 200 4.6 125 4.7 Valoarea maximă a diafragmei la sensibilitate ISO de 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 5 5.

selectare automată AF. butonul de previzualizare al câmpului de profunzime fixează diafragma la valoarea selectată de utilizator (modurile A şi M ) sau de aparatul foto (î) Declanşator controlat electric cu o durată de 2. arie AF dinamică.896 × 1.Specificaţii tehnice Model Nr. servo AF continuu (AF-C). * Obiectivele IX Nikkor nu pot fi utilizate Unghiul de imagine Vizor Ajustarea dioptriei Distanţa oculară Geam mat Acoperirea vizorului Mărire Oglindă reflex Diafragmă Previzualizarea câmpului de profunzime Declanşator automat † Cu excepţia obiectivelor F3AF Echivalentul în format 35-mm este aproximativ 1.936 × 1. pixeli CCD Mărimea imaginii (pixeli) Montura obiectivului Aparat foto reflex digital 10. nr. Selectorul câmpului de focalizare Aria de focalizare poate fi selectată din 11 arii de focalizare.94× (obiectiv de 50-mm setat la infinit. 5.75 milioane • 3.944 (mediu) Montură Nikon F (cu cuplare AF şi terminale AF) • 1.592 (mare) • 2. peste 1600 în paşi de 1/3 EV expunere recomandat) 142 Date tehnice / Specificaţii tehnice www.8 mm.0 m -1) Geam mat Mark II transparent tip B BriteView cu cadre de focalizare supraimpuse şi linii grid. total pixeli: 10.0 m–1) Cu revenire rapidă Cu revenire rapidă.872 × 2.6 sau mai mare. telemetrul electronic poate fi utilizat dacă diafragma maximă este de f/5. –2.0 şi Digital Print Order Format (DPOF) • NEF (RAW): comprimat 12-biţi • JPEG: compatibil cu forma de bază JPEG Detecţie fază TTL cu modul senzorial de autofocalizare Nikon Multi-CAM1000 –1.5 mm (–1. Poate fi utilizat Obiectiv Non-CPU în modul M.5x distanţei focale a obiectivului. Aproximativ 95% al obiectivului (vertical şi orizontal) Aproximativ 0. dar exponometrul nu funcţionează.0 la +1. cu previzualizare a câmpului de profunzime Când este montat un obiectiv CPU.8D Toate funcţiile suportate cu excepţia autofocalizării şi a anumitor moduri de expunere Alt obiectiv AF Nikkor † Toate funcţiile suportate cu excepţia expunerii matriciale colore 3D II AI-P Nikkor Toate funcţiile suportate cu excepţia expunerii matriciale colore 3D II şi focalizarea automată. –1. arie AF dinamic de grup Focalizarea poate fi fixată apăsând pe jumătate butonul de declanşare (servo AF simplu) sau apăsând butonul AE-L/AF-L Sensibilitatea ISO (Index de 100-1600 cu setări adiţionale până la1 EV.S/AF-C (AF-A). 10 or 20 secunde.ro .0 m -1 19. Mecanismul servo al obiectivului • Focalizare automată (AF): Servo AF simplu instant (AF-S). urmărirea de focalizare predictivă este activată automat în funcţie de starea subiectului • Focalizare manuală (M) Memorie Media Sistem de fişiere Compresie Focalizare automată Scară de detecţie Modul aria AF Fixarea focalizării Carduri de memorie SD (Secure Digital) .296 (mic) Obiective compatibile* Nikkor tip G sau D Toate funcţiile suportate Micro Nikkor 85 mm f/2.6 × 15.0 to +19 EV (ISO 100 la 20 °C/68 °F) Arie AF simplă.2 milioane 23. Distanţă oculară fixă cu pentaprismă. aparatul foto suportă SDHC Compatibil cu Design Rule for Camera File System (DCF) 2.nikon.

sincronizare de viteză mare Auto FP. expunere matricială coloră II (alte obiective CPU ). . sincronizare pe perdea postearioară. • P. în paşi de 1/3 sau ½ EV. 2.0 Hi-speed ¼ ţoli (ISO) Date tehnice / Specificaţii tehnice www. M: deschidere manuală prin buton de eliberare Aproximativ. 28DX. 50DX. ecran LCD polisilicon de temperatură joasă TFT cu ajustarea luminozităţii Poate fi selectat NTSC şi PAL USB 2. 6 moduri manuale cu reglare fină. umplere de lumină şi reducerea efectului de ochi roţii disponibilă cu bliţuri opţionale • : Automat. sincronizare lentă automată cu reducerea efectului de ochi roşii. prioritate de diafragmă automată (A). bulb Automat (balans de alb TTL. portret noapte). 28. suportă Advanced Wireless Lighting (SB-600 şi R200 suportă doar AWL utilizat cu bliţ extern). sport. 8 sau 10 m m primeşte o greutate de 75% Spot Măsoară cercul de 3-mm (cca. vedere. sincronizare lentă şi available with optional Speedlight : Umplere de lumină şi reducerea efectului de ochi roşii disponibil cu bliţ opţional • . reducerea efectului de ochi roşii Se iluminează când bliţul din seria SB cum ar fi 800. 230. macro apropiat. sincronizare lentă automată cu reducerea efectului de ochi roşii. 27 şi 22s Disponibil cu SB-800 • . Expunere Fotometrie Matricială Indicator de pregătire bliţ Conector pentru bliţ extern Nikon Creative Lighting System Monitor Ieşire video Interfaţă externă Filetul trepiedului Disponibil cu SB-800 împreună cu obiective CPU Disponibil cu bliţuri SB-800. . M: Umplere de lumină.4 . automat cu reducerea efectului de ochi roţii. 80DX. sincronizare lentă pe perdea postearioară. S.: bliţ automat cu deschidere automată • P. senzor RGB de 420 segmenţi).Trei moduri de expuneri TTL (through-the lens) Expunere matricială coloră II 3D (obiective tip G şi D). 28DX.ro 143 . sincronizare lentă automată. 80DX.5 ţoli.000 pixeli.420-segmenţi. prioritate de timp de expunere automată (S). . reducerea efectului de ochi roşii • S. sincronizare lentă. 13/42 la ISO 100 ţi 20 °C Doar contact X. SB-800 şi SB600. 27 sau 22s este încărcat complet. setarea temperaturii de culoare şi balans de alb presetat. . A. expunerea este realizată cu un senzor RGB de 420 segmenţi Preponderent centrală În urma măsurării centrul cadrului de diametru 6. A: Umplere de lumină. programat automat (P) cu program flexibil. : Automat. clipeşte cca.5% din cadru) centralizat în aria de focalizare activă Scara (ISO 100 echivalent 0 la 20 EV (Expunere matricială coloră 3D sau expunere preponderant centrală) obiectiv f/1. Umplere de lumină i-TTL pentru SLR digital şi umplere de lumină standard i-TTL pentru SLR digital disponibil cu bliţ încorporat. 1/2 Bracketing Expunere şi/sau bracketing cu bliţ (2–3 expuneri în paşi de 1/3 sau ½ EV ) Fixarea expunerii Luminozitatea fixată la valoarea detectată cu butonul AE-L/AF-L Obturator Viteză Balans de alb Bracketing Bliţ încorporat Număr ghid (m/ft) Bliţ Contact sincronizare Control bliţ TTL Diafragmă automată Non-TTL auto Prioritate de distanţă manuală Modul bliţ Obturator în plan focal cu defilare verticală controlat electric 30 la 1/4000 sec. 20 °C 2 la 20 EV (expunere spot) Conectorul exponometrului cuplare CPU Modul Digital Vari-Program ( auto. 28. scenă de noapte.nikon. 2–3 expuneri în pas de 1EV • . portret. 600. sincronizare bliţ cu până la 1/ 200 secunde Control bliţ TTL cu senzor RGB de. 3 secunde după care bliţul se declanşează Conector pentru bliţ extern ISO standard cu buton de siguranţă Cu SB-800. manual (M) Compensarea expunerii –5 – +5 EV în paşi de 1/3. şi R200. Comunicarea Informaţiilor a Controlului de Bliţ declanşare model şi fixare FV 2. 600.

5 × 56 × 21 mm Aproximativ 80 g. spaniolă. coreeană. capac de protecţie şi capacul monitorului de la 0 la +40 °C Mai puţin de 85% (fără condensare) Dimensiuni (L × Î × A) Greutate Condiţii de operare Temperatură Umiditate Dacă datele nu sunt altfel specificate. japoneză. 132 × 103 × 77 mm Aproximativ 585 g fără acumulator.nikon. card de memorie. 50/60 Hz Puterea de intrare nominală DC 8. franceză. Încărcător rapid MH-18a Puterea de ieşire nominală AC 100-240 V. polonă. suedezăPower source • Un acumulator Li-ion reîncărcabil Nikon EN-EL3e. cu excepţia cablului de alimentare Specificaţii Nikon îşi rezervă dreptul de a schimba în orice moment şi fără notificare prealabilă specificaţiile hardware-ului şi ale software-ului descrise în acest manual. voltaj de încărcare (MH-18a încărcător rapid): 7.4 V / 900 mA Acumulatoare compatibile Acumulatoare Li-ion reîncărcabile EN-EL3e Durata de încărcare Dimensiuni (L × Î × A) Lungimea cablului Greutatea Aproximativ 135 minute Aproximativ 90 × 35 × 58 mm Aproximativ 1800 mm Aproximativ 80 g. rusă.4 V / 1500 mAh Aproximativ 39. ele sunt valabile pentru un aparat foto cu un acumulator încărcat complet care funcţionează la o temperatură a ambientului de 20 °C.Upgrade firmware Limbi Sursă de alimentare Firmware-ul poate fi upgradat de către utilizator Chineză (simplificată şi tradiţională).4 V DC • suport pentru baterie MB-D200 (disponibil separat) cu 1 sau 2 baterii Nikon EN-EL3e Li-ion sau 6 baterii AA alcaline LR6. italiană. engleză. Nikon nu va fi răspunzător pentru eventualele defecte care pot rezulta din orice greşeală provenită din acest manual. portugheză. olandeză. FR-6 cu litiu sau ZR6 cu nichel-mangan • adaptor EH-6 AC (disponibil separat) Aproximativ.ro . cu excepţia cablului de alimentare Temperatura de operare 0 – +40 °C Acumulator Li-ion reîncărcabil EN-EL3e Tip Capacitatea nominală Dimensiuni (L × Î × A) Greutate Acumulator litiu-ion reîncărcabil 7. germană. HR-6 NiMH. 144 Date tehnice / Specificaţii tehnice www. finlandeză.

focalizarea manuală suportată când butonul A-M este setat la A sau M.nikon. 45 m în toate poziţiile zoom Diafragmă Valoarea diafragmei Fotometrie Diametrul filtrului Dimensiuni (L × Î × A) Greutate Parasolar Date tehnice / Specificaţii tehnice www. f/5. 135 Asigurată de aparatul foto Zoom ajustat prin rotirea inelului de zoom Focalizare automată cu motor ci nivel de zgomot redus. Nu utilizaţi inelul de focalizare în timp ce aparatul foto focalizează. 70. 50. Focalizarea poate fi ajustată prin rotirea inelulu de focalizare de pe obiectiv după fixarea focalizării în mod servo AF simplu.5 mm de diametru × 86. Iris cu şapte lamele cu diafragmă automată f/3. 24.ro 145 .5 mm Aproximativ 385 g HB-32 (disponibil separat.5–5. montat după cum este prezentat în figura de mai jos) Distanţa de focalizare minimă. focalizare manuală.Obiectiv 18–135 mm f/3.6 15 elemente în 13 grupe (inclusiv 1 element de sticlă ED şi 2 elemente asferice) 18.6G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor (Disponibil separat) Model Aparate foto compatibile Distanţa focală Diafragma maximă Construcţie Scara distanţei focale Informaţii despre distanţă Zoom Focalizare Obiectiv AF-S DX Zoom-Nikkor tip G cu obiectiv încorporat CPU şi montură Nikon Aparata foto digitale Nikon DX 18 – 135 mm 1 : 3. 35.6 – 38 (la 135 mm) Diafragmă maximă 67 mm (P=0.75 mm) Aproximativ 73.5 – 22 (la 18 mm). 105.5 – 5.

mărimea imaginii setată la L. monitorul este pornit pentru cinci secunde după care este oprit. mod de declanşare continuu.ro . Acumulatoarele vor pierde din încărcare dacă nu sunt folosite.Durata de viaţă a acumulatorului Numărul de fotografii care pot fi realizate cu un acumulator EN-EL3e complet încărcat (1500 mAh) depinde de starea acumulatorului. la viteza de obturator de 1/250 s. butonul de declanşare este ţinut apăsat pentru 5 s şi focalizarea este setată de la infinit la valoarea minimă o dată pentru fiecare declanşare.5G. calitatea imaginii setată la JPEG Basic. Următoarele măsurători s-au realizat la o temperatură de 20 °C. mărimea imaginii setată la M. Afişajul nivelului de acumulator a aparatului foto poate varia la schimbări de temperatură. aparatul foto este oprit pentru un minut la fiecare zece declanşări. Contactele cu impurităţi pot reduce performanţele acumulatorului.nikon. la viteza de obturator de 1/250 s. calitatea imaginii setată la JPEG Normal. Exemplul 2: 600 de declanşări Obiectiv AF-S DX IF 18–135 mm f/3. autofocalizare servo continuă. mod de fotografiere un singur cadru. bliţul încorporat este declanşat la puterea maximă pentru fiecare poză.5G. autofocalizare servo simplă. butonul de declanşare este ţinut apăsat pentru 3 s şi focalizarea este setată de la infinit la valoarea minimă de trei ori la fiecare declanşare. ciclul se repetă o dată după închiderea exponometrelor. şi de modul în care este folosit aparatul foto. şi ciclul se repetă o dată după închiderea exponometrelor. 146 Date tehnice / Specificaţii tehnice www. după şase declanşări. Exemplul 1: 2700 de declanşări Obiectiv AF-S DX IF 18–135 mm f/3. • Utilizaţi acumulatoarele EN-EL3e imediat după încărcare. lampa de asistare AF luminează la utilizarea bliţului. Următoarele pot duce la reducerea duratei de viaţă a acumulatorului: • Utilizarea monitorului • Operaţii repetate de autofocalizare • Apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare • Realizarea fotografiilor NEF (RAW ) • Viteze mici de obturator Pentru a asigura o performanţă maximă a acumulatorului: •: Păstraţi contactele acumulatoarelor curate. temperatură.