Subiecte colocviu oncologie 1. Factorii exogeni – tutunul. 2. Factorii exogeni – dieta. 3. Factorii exogeni – medicamentele. 4.

Factorii exogeni – radiaţiile ionizante. 5. Factorii exogeni – radiaţiile ultraviolete. 6. Agenţii biologici – virusurile. 7. Factorii endogeni – factorii endocrini. 8. Factorii endogeni – predispoziţia genetică. 9. Carcinogeneza – teoria mutaţiei genice. 10. Carcinogeneza – iniţierea. 11. Carcinogeneza – promoţia. 12. Carcinogeneza – progresia. 13. Genele implicate în carcinogeneză – oncogenele. 14. Mecanisme de activare a protooncogenelor. 15. Clasificarea oncogenelor. 16. Genele implicate în carcinogeneză – genele supresoare tumorale. 17. Gena p53. 18. Genele mutator. 19. Modificări morfologice ale celulelor tumorale. 20. Modificări funcţionale biochimice. 21. Modificări ale suprafeţei celulare. 22. Caracteristicile fenotipului malign şi manifestările lui clinice. 23. Proliferarea tumorală – clasificarea compartimentelor celulare în funcţie de capacitatea proliferativă. 24. Curbele de creştere tumorală. 25. Perioada de evoluţie ocultă (preclinică). 26. Relaţia diagnostic clinic – metastază. 27. Invazia locală. 28. Metastazarea – etape. 29. Metastazarea limfatică. 30. Metastazarea hematogenă. 31. Markerii biologici corelaţi cu agresivitatea tumoralǎ. 32. Histogeneza şi clasificarea tumorilor maligne – tumori epiteliale. 33. Histogeneza şi clasificarea tumorilor maligne – tumori conjunctive. 34. Leziuni precanceroase – definiţie, clasificare. 35. Precancerele colului uterin. 36. Precancerele endometriale. 37. Precancerele glandei mamare. 38. Precancerele cǎilor aero-digestive superioare. 39. Markerii tumorali – antigene oncofetale. 40. Markerii tumorali – mucinele. 41. Aplicaţii clinice ale markerilor tumorali. 42. Sindroamele paraneoplazice (SP) – etiologie şi patogeneză. 43. Sindromul de secreţie ectopică de hormon adrenocorticotropic (ACTH). 44. Sindromul de secreţie inadecvata de ADH. 1

Indicaţiile generale ale radioterapiei – radioterapia curativă. Principiile stadializǎrii tumorilor maligne – reguli generale ale clasificării TNM. Clasificarea citostaticelor – agenţi antitumorali diverşi. Factorii ce influenţează efectul biologic al radiaţiilor ionizante – factorul timp. Chirurgia radicală a tumorii primare.45. 70. 60. 66. Toxicitatea cardiacă. 86. Rezistenţa multidrog/pleiotropică mediată de MDR-1. Principii generale ale deciziei terapeutice în cancer. Factorii ce influenţează efectul biologic al radiaţiilor ionizante – gradul de oxigenare al ţesuturilor. 71. Locul radioterapiei în strategia terapeutică. Hormonoterapia antineoplazicǎ – generalităţi. Modalităţi tehnice de radioterapie. Sindroame paraneoplazice hematologice. complexe de platină. Factorii de prognostic legaţi de neoplazie. Rolul diagnostic al chirurgiei. Mecanismele chimiorezistenţei 87. 47. 61. 57. Depistarea precoce în cancer. Indicaţiile generale ale radioterapiei – radioterapia paleativă. 75. Principii generale ale asocierii chimioterapicelor. Diagnosticul clinic – semne/simptome indirecte de malignitate. 68. 73. Evaluarea rǎspunsului obiectiv la chimioterapie. Rolul profilactic al chirurgiei. 62. 53. 84. 48. Toxicitatea hematologică. 64. Diagnosticul clinic – semne/simptome directe de malignitate. Febra. 63. 51. Hipercalcemia paraneoplazică. Rolul chimioterapiei în tratamentul multimodal. Sindromul anorexie-caşexie. 79. 77. 76. 80. 49. 72. 65. 58. Efectele biologice ale radiaţiilor. Amiloidoza. 82. 55. 50. 78. 67. Bilanţul preterapeutic. 46. Principii de diagnostic în cancer. Indicaţiile tratamentului chirurgical în cancer. Clasificarea citostaticelor – agenţi care interacţionează cu topoizomeraza. 54. Sindroame paraneoplazice dermatologice. Surse de radiaţii terapeutice. Clasificarea citostaticelor – agenţi alkilanţi. Diagnosticul imagistic. Factorii de prognostic legaţi de pacient. Clasificarea citostaticelor – antimetaboliţi. 81. Cinetica celularǎ şi specificitatea de ciclu a citostaticelor. 88. 83. Osteoartropatia hipertrofică pneumică. 74. 2 . Sindroame paraneoplazice neurologice. 52. agenţi antimicrotubuli. Efectele secundare ale radiaţiilor. 69. 59. 85. 56.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful