Exemplu pentru serii cronologice de intervale: Se cunosc următoarele date referitoare la tariful lunar practicat de o companie de televiziune prin

cablu pentru pachetul de bază în perioada 1996-2002:
Anul 1996 1997 1998 Tariful lunar 11 13,2 13,9 (USD) Sursa: The New York Times (2 Aprilie 2003) 1999 15,2 2000 16,8 2001 18 2002 20

Să se calculeze indicatorii seriei. Rezolvare: Notăm cu t anul şi numerotăm anii:
1996 1
t = 1,7

1997 2

1998 3

1999 4

2000 5

2001 6

2002 7

Notăm cu yt tariful lunar în anul t. Calculul indicatorilor: Avem o serie cronologică de intervale de timp. Seria se caracterizează cu ajutorul indicatorilor: • absoluţi:  modificarea absolută: ∆t / 1 = y t − y1 ; t = 1,7 - cu bază fixă: - cu bază în lanţ: ∆t / t −1 = y t − y t −1 ; t = 2,7  valoarea absolută a unui procent de modificare: y A t / 1 = 1 dacă y t ≠ y1 ; - cu bază fixă: 100 y t −1 dacă y t ≠ y t −1 - cu bază în lanţ: A t / t −1 = 100 Dacă y t = y t −1 atunci A t/t -1 = 0 • relativi:  indicele (dinamica): y I t / 1 = t ; t = 1,7 - cu bază fixă: y1 yt ; t = 2,7 - cu bază în lanţ: I t / t −1 = y t −1  ritmul: R t / 1 = ( I t / 1 − 1) ⋅ 100 t = 1,7 ; - cu bază fixă: - cu bază în lanţ: R t / t −1 = ( I t / t −1 − 1) ⋅ 100 t = 2,7 • medii Rezultatele calculelor pentru indicatorii absoluţi şi relativi sunt prezentate în tabelul următor:

Indicatori yt (dolari) ∆t/1 (dolari) ∆t/t-1 (dolari) At/1 (dolari/%) At/t-1 (dolari/%) It/1 It/t-1 Rt/1 (%) Rt/t-1 (%) 1 11 0 1 0 - 2 13. deci apreciem că tariful lunar a crescut în anul 2 (1997) faţă de anul 1 (1996) cu 20%.39 1.2 dolari.1 1.09 38 9 5 16.2 1.2 1.2 2.07 63 7 7 20 9 2 1.6 1.9 dolari etc.63 1. .2 ori.32 dolari/% .32 1.9 0. I 2 / 1 = 1. .10 52 10 6 18 7 1.2 4.05 26 5 Anul 4 15.9 2.7 1.2 1. când tariful a crescut cu 2.2 1.52 1. Pentru a vedea dacă este vorba de creştere sau scădere: • ∆ se compară cu 0: . A 3 / 2 = 1.3 1.7 dolari > 0 ) a tarifului în anul 3 (1998) faţă de anul 2 (1997) îi revin 1. deci putem aprecia că unui procent de modificare (creştere deoarece ∆ 3 / 2 = 0.dacă ∆ < 0 ⇒ scădere. Deoarece ∆t / t −1 > 0 pentru t = 2.2 dolari faţă de 1996.2 20 20 3 13.2 > 1 . Cea mai mare creştere înregistrată într-un an faţă de anul precedent a fost în anul 1997.dacă ∆ > 0 ⇒ creştere.1 1.8 1.1 1. În anul 1997 (t = 2) tariful a crescut faţă de anul 1996 cu 2. anul 1996 (t = 1).38 1. R 2 / 1 = 20% > 0 . în 1998 faţă de 1996 a crescut cu 2. deci apreciem că tariful lunar a crescut în anul 2 (1997) faţă de anul 1 (1996) de 1.11 81 11 Între modificările absolute cu bază fixă şi cele cu bază în lanţ există următoarea relaţie de verificare: ∆ 7 /1 = t =2 7 ∑ ∆ t / t −1 7 Între indicii cu bază fixă şi cei cu bază în lanţ există următoarea relaţie: I 7 / 1 = ∏ I t / t −1 t =2 Deoarece ∆t / 1 > 0 pentru t = 2.1 1.dacă ∆ = 0 ⇒ tariful nu s-a modificat.1 1.1 1.2 2.8 5.7 putem aprecia că tariful lunar a crescut în fiecare an faţă de anul precedent în perioada 1996-2002.68 1.32 dolari. .8 1.26 1.1 1.7 putem aprecia că tariful lunar a crescut în fiecare an faţă de anul de bază.52 1.81 1.

• A este întotdeauna pozitiv.44 dolari 7 y = i =1 7 = .dacă R > 0 ⇒ creştere. deoarece nivelul care s-a considerat egal cu 100% este nivelul anului de bază (yi) şi exprimă câte unităţi din sporul înregistrat într-un an revin la fiecare procent din ritmul sporului.1 = 15. deci din valoarea lui A nu putem deduce dacă este vorba de creştere sau scădere. Valoarea absolută a unui procent de modificare cu bază fixă (At/1) are aceeaşi valoare pentru întreaga perioadă.dacă R < 0 ⇒ scădere.dacă I = 1 ⇒ tarif constant.I se compară cu 1: .1 = 15.dacă I < 1 ⇒ scădere.dacă I > 1 ⇒ creştere.44 dolari 7 108. • R se compară cu 0: . . . . Indicatorii medii ai seriei cronologice sunt: .media (tariful lunar mediu anual) – se calculează ca o medie aritmetică simplă: y = i =1 7 7 • ∑y t ∑y t 7 = 108.dacă R = 0 ⇒ tarif constant. .