Cuprins
1. Sistemele OLAP – sisteme suport de decizie moderne .........................
1.1. Locul sistemelor OLAP în evoluţia sistemelor suport de decizie ............................... 1.2. Sisteme suport de decizie orientate pe date (Data Driven Decision Support Systems) ......................................................................................................................................... 1.2.1. Sisteme informatice executive ............................................................................ 1.2.2. Sisteme suport de decizie spaţiale .................................................................... 1.2.3. Sisteme suport de decizie ce utilizează depozite de date .......................... 1.2.4. Sisteme OLAP ......................................................................................................... 1.2.4.1. Evoluţia sistemelor OLAP ....................................................................... 1.2.4.2. Relaţia între depozitele de date şi sistemele OLAP ........................ 1.2.4.3. Regulile lui Codd ........................................................................................ 1.3. Sisteme informatice pentru inteligenţa afacerilor ......................................................

6 6 13 13 14 15 17 21 24 25 39 36 37 37 41 42 45 46 47 49 50 54 55 59 59 62

2. Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP ....................
2.1. Concepte de bază .................................................................................................................. 2.1.1. Conceptul de cub n - dimensional ........................................................................ 2.1.2. Conceptul de dimensiune ....................................................................................... 2.1.3. Conceptul de ierarhie ............................................................................................ 2.1.4. Conceptul de măsură .............................................................................................. 2.1.5. Conceptul de multicub ........................................................................................... 2.1.6. Conceptul de împrăştiere ...................................................................................... 2.2. Modele de date OLAP – extensii ale modelului relaţional .......................................... 2.2.1. Operatorul Cub de date ........................................................................................ 2.2.2. Modelul lui Li Wang ................................................................................................ 2.2.3. Modelul lui Kimball ................................................................................................. 2.3. Modele orientate pe cuburi ............................................................................................... 2.3.1. Modelul lui Agrawal ................................................................................................ 2.3.2. Modelul lui Cabibbo ................................................................................................

2.3.3. Modelul lui Blaschka .............................................................................................. 2.4. Evaluarea modelelor multidimensionale ...........................................................................

64 69 76 77 80 85 87 92 92 93 95 96 96 97 98 106 110 111 112 113 115 116 118 119 120 121 122 122 123 124

3. Arhitectura sistemelor OLAP .....................................................................
3.1. Sisteme ROLAP ..................................................................................................................... 3.2. Sisteme MOLAP .................................................................................................................... 3.3. Sisteme hibride (HOLAP) .................................................................................................. 3.4. Arhitectura sistemelor OLAP ...........................................................................................

4. Instrumente OLAP ........................................................................................
4.1. Caracteristici logice ............................................................................................................. 4.1.1. Structura datelor ................................................................................................... 4.1.2. Operaţii ..................................................................................................................... 4.1.3. Modul de reprezentare a datelor multidimensionale ..................................... 4.1.4. Alte caracteristici logice ...................................................................................... 4.2. Caracteristici fizice ............................................................................................................ 4.3. Exemple de instrumente OLAP ......................................................................................... 4.4. Standarde ..............................................................................................................................

5. Proiectarea sistemelor OLAP .....................................................................
5.1. Metoda lui Cabibbo şi Torlone ........................................................................................... 5.1.1. Identificarea faptelor, dimensiunilor, ierarhiilor şi măsurilor .................... 5.1.2. Restructurarea modelului entitate – asociere ................................................. 5.1.3. Derivarea unui graf dimensional .......................................................................... 5.1.4. Transformarea în modelul multidimensional conceptual ................................ 5.2. Metoda lui Golfarelli ............................................................................................................ 5.2.1. Identificarea faptelor .......................................................................................... 5.2.2. Construirea unui arbore al atributelor ............................................................. 5.2.3. Rafinarea arborelui ................................................................................................ 5.2.4. Definirea dimensiunilor ........................................................................................ 5.2.5. Definirea măsurilor ............................................................................................... 5.2.6. Definirea ierarhiilor .............................................................................................. 5.3. Metoda lui Erik Thomsen ....................................................................................................

5.3.1. Definirea cuburilor şi a dimensiunilor ................................................................ 5.3.2. Rafinarea cuburilor n – dimensionale ................................................................. 5.3.3. Identificarea ierarhiilor din dimensiuni ........................................................... 5.3.4. Identificarea variabilelor .................................................................................... 5.3.5. Stabilirea formulelor de calcul şi a tipurilor de agregare ........................... 5.3.6. Tratarea fenomenului de împrăştiere ............................................................... 5.3.7. Definirea modelelor de calcul complexe necesare analizelor ......................

125 125 126 126 126 126 127 132 135 136 137 139 141 143 148 150 153 156 165 171 176 181 185 190 192 192 200 204 204 205

6. Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects .................
6.1. Utilitarul Object Browser .................................................................................................. 6.2. Crearea unui proiect ............................................................................................................ 6.3. Deschiderea, închiderea şi lansarea în execuţie a unui proiect ................................ 6.4. Crearea, editarea şi lansarea în execuţie a unei pagini ............................................... 6.5. Componentele lui Object Inspector ................................................................................ 6.6. Crearea obiectelor unui proiect ........................................................................................ 6.7. Utilizarea colecţiei de rutine QuickActions .................................................................. 6.8. Limbajul de programare Express....................................................................................... 6.8.1. Declararea variabilelor .......................................................................................... 6.8.2. Structuri de program ............................................................................................ 6.9. Utilitarul Database Browser .............................................................................................. 6.10. Crearea şi utilizarea tabelelor şi a graficelor ............................................................. 6.10.1. Crearea tabelelor şi a graficelor ...................................................................... 6.11. Crearea listelor ce conţin valori ale dimensiunilor ...................................................... 6.12. Instrumentul Selector ...................................................................................................... 6.13. Crearea meniurilor ............................................................................................................. 6.14. Adăugarea obiectelor definite de utilizator în caseta de instrumente ................ 6.15. Utilizarea obiectelor de dialog ........................................................................................

7. Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer ...............
7.1. Conectarea la baza de date multidimensională .............................................................. 7.2. Crearea, actualizarea şi salvarea unui briefing ........................................................... 7.3. Crearea şi editarea paginilor .............................................................................................

7.4. Mutarea, duplicarea şi referirea paginilor ..................................................................... 7.5. Crearea obiectelor unui briefing ...................................................................................... 7.6. Lansarea în execuţie a unui briefing sau a unei pagini ................................................ 7.7. Utilizarea tabelelor pentru analiza datelor ................................................................... 7.8. Instrumentul Selector ........................................................................................................ 7.9. Agregarea datelor ................................................................................................................

206 207 212 212 215 219 224 225 236 240 242 243 244 248 252 254 261 261 262 264 264 266 270 271 288 326

8. Crearea unei baze de date multidimensionale cu Oracle Express Administrator ......................................................................................................
8.1. Definirea dimensiunilor bazei de date ............................................................................. 8.2. Definirea variabilelor .......................................................................................................... 8.3. Definirea relaţiilor ............................................................................................................... 8.4. Definirea formulelor ........................................................................................................... 8.5. Definirea seturilor de valori .............................................................................................. 8.6. Definirea programelor ........................................................................................................

9. Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP (studiu de caz) ...............
9.1. Iniţierea proiectului ............................................................................................................. 9.2. Studiul şi analiza procesului decizional curent şi a cerinţelor informaţionale ...... 9.3. Proiectarea modelului multidimensional conceptual ..................................................... 9.3.1. Identificarea variabilelor ..................................................................................... 9.3.2. Identificarea dimensiunilor şi a ierarhiilor ..................................................... 9.3.3. Definirea cuburilor n – dimensionale sau a structurii multicub .................. 9.3.4. Rafinarea modelului multidimensional ............................................................... 9.4. Proiectarea logică ................................................................................................................. 9.5. Proiectarea fizică ................................................................................................................. 9.6. Construirea sistemului OLAP .............................................................................................

Anexe .................................................................................................................... Bibliografie ..........................................................................................................

Capitolul 1 Sistemele OLAP-sisteme suport de decizie moderne
Accesul la informaţie este o cerinţă de primă importanţă în orice organizaţie, care îşi doreşte să aibă o prezenţă competitivă pe piaţă, în condiţiile schimbărilor rapide din ziua de azi. Managerii doresc o informaţie corectă şi actuală, oferită în timp real, într-un format corespunzător şi la un preţ convenabil. În 1992 Codd observa că “Abilitatea întreprinderii de a concura cu succes şi de a prospera este corelată direct cu eficacitatea capacităţii sale OLAP”. Deşi sistemele OLAP (On-Line Analytical Processing) au fost incluse în sistemele suport de decizie orientate pe date [POWE01] totuşi ele sunt mai exact sisteme suport de decizie hibride, deoarece utilizează tehnici analitice simple (analiza multidimensională a datelor) pentru a analiza seturi mari de date. Majoritatea specialiştilor sunt de acord că depozitele de date (data warehouse) împreună cu instrumentele OLAP oferă posibilitatea de a transforma cantităţile uriaşe de date ce există în firme, în informaţii utile procesului decizional. De asemenea, folosirea tehnicilor analitice oferite de instrumentele OLAP împreună cu depozitele de date şi facilităţile oferite de Web, permit un acces mai uşor şi mai rapid la informaţiile necesare procesului decizional modern. Aceste sisteme au reuşit să ofere managerilor o informaţie de calitate şi noi moduri de interpretare a informaţiilor, astfel eficacitatea procesului decizional s-a îmbunătăţit. Ca urmare a creşterii rolului pe care sistemele OLAP îl au în infrastructura informatică a unei organizaţii, s-a considerat necesară prezentarea, în acest capitol, a evoluţiei sistemelor OLAP de la apariţia lor până în prezent, a locului acestor sisteme în cadrul sistemelor suport de decizie moderne şi rolul lor în managementul “inteligent” al firmelor secolului XXI.

1.1 Locul sistemelor OLAP în evoluţia sistemelor suport de decizie
Conceptul de sistem suport de decizie (SSD) este extrem de larg şi definiţia sa variază în funcţie de punctul de vedere al celui care a formulat-o. Încă din anii’70

6

El consideră că „sistemele suport de decizie sunt destinate managerilor şi au ca obiectiv principal eficacitatea deciziilor spre deosebire de sistemele tranzacţionale care sunt folosite de operatori şi au ca obiectiv principal eficienţa şi consistenţa datelor”. uşor de întreţinut. Sprague şi Carlson [SPRA93] definesc SSD-ul ca fiind “un sistem informatic interactiv ce îi ajută pe decidenţi să folosească date şi modele.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne specialiştii au încercat să definească cât mai complet sistemele suport de decizie şi să le stabilească caracteristicile. Unul din pionerii cercetării în domeniul sistemelor suport de decizie. Turban [TURB98] defineşte un SSD ca “un sistem informatic interactiv. Un SSD trebuie să fie simplu. flexibil şi adaptabil. cu rezultate în evoluţia sistemului” [TURB98]. ƒ are abilitatea de a achiziţiona şi gestiona cunoştinţe descriptive şi alte tipuri de cunoştinţe (proceduri. special proiectat pentru a oferi suport în soluţionarea unor probleme manageriale nestructurate sau 7 . Steven Alter [TURB98] defineşte aceste sisteme în comparaţie cu sistemele tranzacţionale. Holsapple şi Whinston în lucrarea „Decision Support Systems: A knowledge – Based Approach” (1996) pun în evidenţă cinci caracteristici specifice unui SSD şi anume: ƒ conţine o bază de cunoştinţe ce descrie unele aspecte ale lumii decidentului (de exemplu cum se realizează diferite activităţi ale procesului decizional). Într-un mod mult mai precis. În lucrarea “Decision Support Systems: An Organizational Perspective” (1978). Bonczek şi Holsapple în lucrarea “Foundation of Decision Support Systems” (1981) definesc sistemul suport de decizie ca fiind un “sistem informatic format din trei componente ce interacţionează: interfaţa cu utilizatorul (Dialog Management). Keen defineşte sistemul suport de decizie ca “un produs al procesului de dezvoltare în care managerul. uşor de comunicat cu el etc”. El definea SSD-ul ca fiind “un model bazat pe un set de proceduri pentru procesarea datelor şi pentru asistarea unui manager în procesul decizional. ƒ poate interacţiona direct cu decidentul şi îi permite acestuia flexibilitate în alegerea soluţiilor şi a gestiunii cunoştinţelor. reguli). Prima definiţie a sistemelor suport de decizie a fost dată de Little. ƒ are abilitatea de a prezenta cunoştinţele ad-hoc sau sub formă de rapoarte periodice. Moore şi Chang [TURB98] definesc sistemul suport de decizie ca “un sistem extensibil. componenta de gestiune a modelelor (Model Management). proiectantul şi sistemul sunt capabili să se influenţeze reciproc. robust. pentru a rezolva probleme economice semistructurate şi nestructurate”. adaptiv. la începutul anilor’70 [TURB98]. capabil să suporte analize ad-hoc şi modelarea deciziei. ƒ are abilitatea de a selecta un subset de cunoştinţe pentru a fi vizualizate sau pentru a deriva alte cunoştinţe necesare procesului decizional. componenta de gestiune a datelor (Data Management). orientat pentru planificări viitoare şi folosit la intervale neplanificate şi neregulate”.

în probleme nestructurate şi semistructurate). ce oferă suport procesului decizional [POWE01]. Tabelul 1. SSD-urile nu iau decizii dar propun decidenţilor analize ale avantajelor şi dezavantajelor alternativelor existente. Astfel Power [POWE01] propune o nouă clasificare (la nivel conceptual) a SSD-urilor în: SSD-uri orientate pe comunicaţie (Communication-Driven DDS). oferă o interfaţă simplă şi uşor de utilizat. Hattenschwiler [HATT99] consideră că SSD-urile sunt “sisteme informatice bine organizate.1 Definiţii ale conceptului de SSD Sursa Definirea unui SSD Sprague. proiectate în special pentru un mediu de decizie clar definit şi capabile să fie perfecţionate continuu. Carlson Tipul problemei şi funcţia sistemului Little Funcţia sistemului Alter Obiectivele sistemului Moore. Moore. Whinston Caracteristicile sistemului Turban O combinare a definiţiilor date de Alter. Se observă că definirea sistemelor suport de decizie a pornit de la: ƒ percepţia a ceea ce face un astfel de sistem (suport pentru procesul decizional. SSD-uri orientate pe cunoştinţe (Knowledge-Driven DDS). 8 . În ultimii ani. studii de fezabilitate şi documentaţii ale alternativelor”. SSD-uri orientate pe documente (Document-Driven DDS). permite decidentului să controleze procesul decizional şi oferă suport pentru toate etapele procesului decizional”.1). SSD-uri specializate (Function-specific DSS/industry-specific DDS) şi SSD-uri interorganizaţionale sau intraorganizaţionale (Inter-organizational/Intraorganizational DSS). Sprague Pe de altă parte. SSD-uri orientate pe modele (Model-Driven DDS). cu scopul de a îmbunătăţi procesul decizional. Sistemul utilizează date (interne şi externe) şi modele. SSD-uri orientate pe date (DataDriven DSS). Totuşi conceptul de SSD rămâne un termen folositor care se referă la multe tipuri de sisteme informatice. Chang Facilităţile sistemului Keen Procesul de dezvoltare Bonczek Componentele sistemului Holsapple.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică semistructurate. ƒ ideile despre cum pot fi realizate obiectivele unui SSD. SSD-uri bazate pe Web (Web-based DSS). noile tehnologii informatice au determinat apariţia de noi criterii de clasificare a sistemelor suport de decizie moderne. Bonczek. Schroff [SCHR98] şi Keen [POWE01] consideră că este imposibil de a da o definiţie precisă incluzând toate aspectele SSD-urilor. ƒ facilităţile oferite utilizatorilor (tabelul 1. ƒ identificarea componentelor unui SSD.

Instrumentele analitice şi statistice simple oferă cel mai elementar nivel de funcţionalitate. etc. căutarea. imagini. Aceste sisteme oferă suport pentru comunicarea electronică. Aceste SSD-uri oferă experienţă (cunoştinţe despre domeniul analizat. Web-ul oferă acces la baze de documente. SSD-urile orientate pe modele includ sisteme ce utilizează modele financiare şi de contabilitate. Un astfel de SSD integrează o varietate de tehnologii de stocare şi prelucrare a documentelor. într-o varietate de formate electronice. oferă cel mai elementar nivel de funcţionalitate. Un SSD orientat pe modele pune accentul pe accesul şi manipularea unui model. Un SSD de grup este un sistem informatic interactiv ce facilitează soluţionarea problemelor ce apar într-un proces decizional de grup. sistemele OLAP şi sistemele informatice pentru inteligenţa afacerilor oferă cel mai înalt nivel de funcţionalitate. În aceste sisteme. Unele sisteme OLAP. distribuirea documentelor etc. înţelegerea problemelor din acel domeniu) în rezolvarea unor probleme. de dimensiuni mari (în special serii de timp ale datelor interne şi externe). Un nou tip de SSD este cel orientat pe documente sau sistem de gestiune a cunoştinţelor (Knowledge Management System) care îi ajută pe manageri să gestioneze documente nestructurate şi pagini Web. accesate de instrumente de interogare. Un astfel de SSD trebuie să includă un motor de căutare foarte rapid. ce permit analiza complexă a datelor pot fi clasificate ca SSD-uri hibride. Sistemele simple de fişiere. sistemele informatice spaţiale (Spatial Information Systems) şi sistemele informatice pentru inteligenţa afacerilor (Business Intelligence Systems). sistemele OLAP. Instrumentele utilizate pentru construirea SSD-urilor orientate pe cunoştinţe sunt uneori numite suport de decizie inteligente (Intelligent Decision Support Methods) [Dhar şi Stein 1997]. planificarea întâlnirilor. SSD-urile de grup (Group Decision Support Systems) sau o categorie mai extinsă şi anume sistemele suport de decizie orientate pe comunicaţii includ tehnologii de comunicare. depozitele de date. sistemele informatice executive (Executive Information Systems). valorile variabilelor cheie se modifică adesea. Activităţile specifice acestui tip de SSD sunt crearea. gruparea şi indexarea documentelor. Instrumentele de tip data mining pot fi folosite pentru a crea SSD-uri hibride ce includ atât date cât şi cunoştinţe. colaborare şi suport de decizie. Aceste sisteme pun accentul pe accesul şi manipularea unor baze de date structurate. deoarece permit atât modelare cât şi agregarea datelor. de dimensiuni mari (baze de documente hypertext. pentru a reflecta modificările ce apar în activităţile de livrare. producţie. modele de optimizare şi de simulare. sistemele de raportare pentru conducere. 9 . iar sistemele cu depozite de date. sunete şi video). Aceste sisteme utilizează modele speciale pentru procesarea regulilor sau identificarea relaţiilor ce apar în date. Un SSD de grup este un SSD hibrid ce pune accentul atât pe utilizarea comunicării cât şi a modelelor de decizie. SSD-urile orientate pe cunoştinţe (Suggestion DSS/Knowledge Driven DDS/ Management Expert Systems) pot sugera sau recomanda acţiuni managerului.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne SSD-urile orientate pe date includ sistemele de fişiere.

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică SSD-urile interorganizaţionale sau intraorganizaţionale (Inter-organizational/ Intra-organizational DSS) utilizează facilităţile oferite de Internet şi Intranet.xls) Monoutilizator Client simplu (de tip browser) Documente HTML Multiutilizator Tipuri de SSD-uri SSD-uri de grup SSD-uri orientate pe comunicaţii SSD-uri orientate pe date SSD-uri orientate pe documente SSD-uri orientate pe model 10 . Multe SSD-uri sunt proiectate pentru a oferi suport în anumite domenii de activitate sau pentru funcţii specifice (de exemplu pentru planificarea bugetară. deoarece pot fi folosite pentru a dezvolta sau “genera” un SSD mai specializat [SPRA93]. Tehnologiile Web au extins scopul SSD-urilor. cum ar fi managementul proiectelor. un SSD bazat pe Web este sinonim cu un SSD la nivel de întreprindere sau intraorganizaţional. Cele mai multe SSD-uri sunt intraorganizaţionale. Astfel de SSD-uri se numesc SSD-uri specializate (Function-specific DSS/industry-specific DDS). SSD-urile bazate pe Web permit: analiza şi afişarea datelor structurate stocate în baze de date relaţionale sau multidimensionale. ca sisteme la nivel de întreprindere . utilizând un simplu browser Web (de exemplu Netscape Navigator. SSD-urile bazate pe Web (Web-based DSS) sunt sisteme informatice ce livrează informaţii necesare procesului decizional sau instrumente suport de decizie managerilor sau analiştilor. Unele SSD-uri specializate sunt proiectate pentru un scop mai general. acces la documente multimedia şi date nestructurate. ca fiind SSD-uri orientate pe modele. În general. Microsoft Internet Explorer) şi facilităţile oferite de arhitectura client/server.doc). în special pentru SSD-urile de grup. comunicarea şi luarea deciziilor în echipele distribuite. planificarea activităţii de zbor pentru o firmă de transport aerian etc). marketing.2). În multe firme. sau de un grup de manageri. acces la modele. Aceste SSD-uri specializate pot fi mai departe clasificate în funcţie de componenta dominantă. (. orientate pe modele. orientate pe documente şi cele de grup) pot fi implementate folosind tehnologii Web (tabelul 1. analiza deciziilor sau planificarea afacerilor şi în acest caz ele se mai numesc generatoare SSD. deoarece sunt proiectate pentru a fi folosite de angajaţii unei firme. toate tipurile de SSD-uri (orientate pe date. orientate pe date sau pe cunoştinţe. orientate pe cunoştinţe. Tabelul 1.2 Implementarea SSD-urilor Tehnologia utilizată LAN Web Aplicabile la nivel local Aplicabile la nivel global Client complex Numai documente de tip (. ca sisteme monoutilizator.

Limbajul Java asigură facilităţi puternice instrumentelor de dezvoltare a SSD-urilor. într-o organizaţie distribuită. ƒ nu mai este necesar un software complex. CGI. simultan cu obţinerea unui răspuns în timp util. s-au realizat analize şi s-au luat decizii mai consistente în problemele decizionale repetitive. furnizori).1). Arhitecturile Web trebuie să manipuleze un număr mare de cereri concurente. în condiţiile creşterii numărului de utilizatori şi a volumului datelor procesate. ƒ folosind infrastructura Web la realizarea SSD-urilor. Java Applets. Locul de acţiune al 11 . Multe firme au realizat SSD-uri bazate pe Web sau oferă instrumente pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem suport de decizie orientat pe Web. iar JavaScript permite integrarea obiectelor Web. Browser Server Web Modele/baza de date Figura 1.1 Arhitectura unui SSD bazat pe Web Avantajele SSD-urilor bazate pe Web sunt: ƒ s-au eliminat barierele tehnologice şi s-a permis utilizatorilor un acces distribuit la informaţii. ƒ firmele pot oferi managerilor prin Intranet. Managerii trebuie să aibă în vedere faptul că sistemele suport de decizie orientate pe Web pot oferi un avantaj important firmelor. componente ActiveX. ƒ permit aducerea de noi resurse de cunoştinţe în procesul decizional. Instrumentele pentru construirea unui sistem suport de decizie bazat pe Web includ HTML. Oracle oferă posibilitatea de a construi un sistem OLAP pe Web sau un sistem cu depozite de date pe Web (WebHouse). deci şi în sistemele suport de decizie. ƒ costuri mari pentru instruirea utilizatorilor (clienţi. clienţilor şi furnizorilor prin extranet sau prin Internet. facilităţile specifice SSD-urilor. cu costuri mici. Dezavantajele unui SSD bazat pe Web sunt: ƒ uneori aşteptările pot fi supradimensionate. De exemplu. ci un simplu browser instalat pe staţia client. cod JavaScript în pagini HTML.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne Tendinţa actuală în tehnologia informaţiei este de a utiliza facilităţile Web în toate sistemele informatice. Un SSD bazat pe Web impune existenţa unui server de Web (de exemplu Apache WWW Server) (figura 1. în raport cu informaţia accesibilă pe Web. ƒ apar probleme tehnice de implementare în timpul procesului de interogare sau încărcare.

SSD-uri orientate pe furnizori depozit de date. componenta principală a sistemului (tabelul 1. Web date foloseşte date structurate Client/server. Manageri. clienţi relaţii Web. Căutarea paginilor Utilizatori Baze de documente Web sau a Web interni dar SSD-uri orientate pe grupul poate fi documentelor documente nestructurate extins Utilizatori Foloseşte reguli. Pentru a putea realiza un studiu comparativ al sistemelor suport de decizie moderne este necesar să stabilim criteriile pe baza cărora se face analiza comparativă. cunoştinţe. Modele/ baze de date Utilizatori interni şi intermediari Web şi comunicaţii SSD-uri externi interorganizaţionale /intraorganizaţionale Suport pentru orice Web Modele/ baze de date Utilizatori interni şi sarcină a SSD-ului şi comunicaţii SSD-uri bazate pe externi Web 12 .3 Analiza comparativă a sistemor suport de decizie Componenta Utilizatorii: Scopul: general/ Arhitectura principală a SSDinterni/ specific utilizată ului externi Echipe interne/ Suport pentru Web sau client/ Comunicaţii SSD-uri orientate pe parteneri comunicare şi server comunicaţii externi colaborare Mainframe. Baze de cunoştinţe SSD-uri orientate pe interni. Foloseşte modele PC. SSD-urile orientate pe date. Modele SSD-uri orientate pe clienţi Web modele Suport pentru Client/server.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică sistemelor suport de decizie moderne este Internetul. Web-ul reprezintă o importantă oportunitate în livrarea cantitativă şi calitativă a informaţiilor decidenţilor. arhitectura utilizată. tipul de utilizatori. Tabelul 1. Aceste criterii sunt: scopul sistemului. pe cunoştinţe şi pe documente au componenta principală baza de date (date. Interogarea unui Baze de date client/server.3). Client/server. După cum se observă. documente). PC cunoştinţe Manageri. Un SSD orientat pe model are componenta principală formată din modele analitice şi matematice.client/server.

să compare şi să pună în evidenţă tendinţele.2. ƒ Sisteme OLAP. managerii procesează date pentru a identifica fapte şi pentru a trage concluzii despre relaţiile dintre date sau despre tendinţa lor de evoluţie. ƒ Sisteme suport de decizie spaţiale. 1. multe firme mari le-au implementat. Un SSDOD este „un sistem informatic interactiv care-i ajută pe manageri să utilizeze baze de date de dimensiuni foarte mari ce conţin date preluate din surse interne şi externe ale organizaţiilor” [POWE01]. datele necesare pentru analiză şi relevante pentru procesul decizional. deoarece aceste sisteme pot furniza un acces mai uşor la colecţii foarte mari de date. client/server 1. ƒ Sisteme suport de decizie care utilizează depozite de date. Într-un sistem suport de decizie orientat pe date. Se pot defini următoarele categorii principale de sisteme suport de decizie orientate pe date: ƒ Sisteme informatice executive. Utilizatorii sistemului pot realiza analize foarte complexe şi cereri analitice de date.2 Sisteme suport de decizie orientate pe date (Data Driven Decision Support Systems) Sistemele suport de decizie orientate pe date (SSDOD) au captat atenţia managerilor.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne Componenta principală a SSDului Modele/baze de date SSD-uri specializate Utilizatorii: interni/ externi Utilizatori interni Scopul: general/ specific Specializate pe anumite domenii de activitate sau cu un scop mai general (generator SSD) Arhitectura utilizată PC. managerii doresc să găsească propriile răspunsuri la întrebările ce apar în domeniul afacerilor. să monitorizeze performanţele şi să 13 . Managerii sunt utilizatorii direcţi şi cei mai vizaţi ai acestor sisteme. să afişeze şi să analizeze date istorice.1 Sisteme informatice executive Sistemele informatice executive (Executive Information Systems) sunt sisteme suport de decizie la nivel de întreprindere care îi ajută pe manageri să analizeze. Ei trebuie să identifice împreună cu proiectantul. Sistemele suport de decizie orientate pe date pot ajuta managerii să găsească. Într-o lume a competiţiei acerbe şi a comunicării electronice. Deşi aceste sisteme sunt scumpe şi greu de implementat.

Datele spaţiale sunt reprezentări de obiecte construite din puncte. unui obiect grafic i se pot ataşa atât propietăţi spaţiale (de exemplu. Identificarea factorilor critici de succes pentru organizaţie (de exemplu distribuţia pieţei. dar pune accent în special pe proiectarea interfeţei. Multe firme software oferă instrumente GIS puternice pentru proiectarea sistemelor suport de decizie spaţiale (de exemplu: Expert Base-Expert Database Marketing System. ƒ accesează date din surse variate (interne şi externe). ƒ utilizează de obicei o arhitectură client/server. Focus EIS-Information Builders Inc. SAS System-SAS Institute. frontiera unui judeţ poate fi o propietate spaţială asociată respectivului judeţ) cât şi atribute nespaţiale cum ar fi numele unui oraş sau înălţimea unui munte.. există o mare varietate de instrumente software pentru proiectarea sistemelor informatice executive (de exemplu: ActiveInsightsActiveInsights. În bazele de date spaţiale. Sistemele suport de decizie spaţiale îi ajută pe manageri să acceseze. industria forestieră. râurilor dintr-o hartă codificată într-un sistem GIS. suprafeţe.2 Sisteme suport de decizie spaţiale Sistemele suport de decizie spaţiale (Spatial Decision Support Systems) sunt construite folosind tehnologii GIS (Geographic Information System). Executive Information Support System-Applied Media Resources Inc. Un proiect SIE este similar cu proiectele de depozite de date. Arcview.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică identifice oportunităţile şi problemele cu care se confruntă organizaţia.2. 1. Active Architect-European Management Systems etc). Astfel de baze de date sunt din ce în ce mai folosite în sistemele informatice geografice. ƒ pun accentul pe afişarea grafică a informaţiilor şi pe uşurinţa în a utiliza interfaţa. Au următoarele caracteristici: ƒ sunt proiectate pentru cerinţele informaţionale ale managerilor de la nivelul tactic şi strategic al organizaţiei. Cerinţele informaţionale ale managerilor se modifică rapid. astfel multe sisteme informatice executive sunt proiectate şi dezvoltate folosind metodologia prototipului. Action Driven balanced Scorecard-Show Business Software. Bazele de date spaţiale facilitează memorarea şi prelucrarea eficientă a informaţiilor spaţiale şi nespaţiale. afişeze şi analizeze datele care au conţinut geografic. BusinessMapESRI etc). linii. Ele şi-au găsit aplicabilitate în domenii ca geologie.. agricultură. precum şi un număr mare de sisteme informatice executive proiectate (de exemplu: Decision-Datavision Technologies Inc. Aceste sisteme oferă facilităţi puternice de raportare (standard şi ad-hoc) şi tehnici analitice complexe. productivitatea etc) îi poate ajuta pe analişti să determine ce informaţii trebuie prezentate într-un sistem informatic executiv. etc). judeţelor. 14 . Datele spaţiale pot constitui reprezentări ale oraşelor. volume sau chiar date cu dimensionalitate ridicată. La ora actuală.

În concluzie. slice/dice (selecţia şi proiecţia) şi pivot (reorientarea viziunii multidimensionale a datelor). drill down (creşterea nivelului de detaliu). specific proiectată pentru a susţine procesul decizional dintr-o organizaţie şi optimizată pentru interogări on-line rapide şi pentru agregări complexe. operaţii care sunt structurate şi repetitive şi constau din tranzacţii scurte. Operaţiile specifice acestor sisteme sunt: roll up (creşterea nivelului de agregare). Cererile ad-hoc pot accesa milioane de înregistrări şi execută o mulţime de parcurgeri ale tabelelor. iar consistenţa datelor stocate este o cerinţă fundamentală a sistemelor tranzacţionale. Datele din depozitele de date provin din surse variate: sisteme operaţionale eterogene (sisteme de gestiune a bazelor de date. Internet). Spre deosebire de sistemele tranzacţionale. Bill Inmon definea depozitul de date ca fiind “o colecţie de date orientată pe subiect. reprezentări curente şi în timp real a stării firmei. Timpul de răspuns este un factor principal în proiectarea sistemelor suport de decizie orientate pe date.2. cum ar fi clienţii. Aceste sisteme permit conducerea operativă a organizaţiilor şi utilizează date de detaliu. Pentru a facilita analize complexe şi vizualizări. depozitele de date sunt implementate separat de bazele de date operaţionale. datele sunt organizate în funcţie de subiectele importante pentru organizaţie. accesate şi actualizate frecvent. cu formate variate. De asemenea. integrată. sistemele suport de decizie sunt utilizate pentru a gestiona şi controla firma. un depozit de date este o bază de date de dimensiuni mari. destinată pentru a susţine procesul decizional dintr-o organizaţie”: ƒ Orientată pe subiect. Datele istorice şi datele agregate sunt mai importante decât datele de detaliu. 15 . Dimensiunea depozitelor de date pentru întreprindere variază de la sute de Gb pâna la Tb. modele de date multidimensionale şi operaţiile tipice OLAP impun o organizare diferită a datelor şi metode de acces care nu sunt oferite în general de SGBD-urile comerciale. în timp ce bazele de date operaţionale stochează numai date curente). joncţiuni şi agregări. datele stocate în depozitul de date sunt modelate multidimensional. Într-un depozit. sisteme de gestiune a fişierelor) şi alte surse de date externe (baze de date demografice şi statistice. produsele şi activităţile. Sursele de date externe sau interne pot conţine date inconsistente. dependentă de timp şi nevolatilă. De asemenea. În 1995. destinate pentru sistemele informatice tranzacţionale. atomice şi izolate. sistemele suport de decizie pot utiliza date ce nu se găsesc în bazele de date operaţionale (de exemplu. Dimensiunea bazelor de date operaţionale variază de la sute de Mb la Gb.3 Sisteme suport de decizie ce utilizează depozite de date În fiecare organizaţie există multe sisteme informatice tranzacţionale ce automatizează operaţiile zilnice ale unei organizaţii. Din aceste motive. pentru realizarea de predicţii se cer date istorice. date care trebuiesc “curăţate” şi prelucrate înainte de a fi stocate în depozitul de date.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne 1. Depozitele de date sunt destinate suportului decizional.

pentru a permite analistului să se concentreze asupra utilizării datelor din depozit şi nu asupra credibilităţii şi consistenţei lor. unele organizaţii utilizează centrele de date (data mart). De asemenea. personal etc). tratarea anomaliilor de actualizare nu mai este un factor important. În tabelul 1. Datele trebuie să fie reprezentate. La proiectarea depozitului de date. care are dimensiuni mai reduse (10-50 Gb). analiza cardurilor de credit şi detectarea fraudelor). vânzări. Datele provin din surse interne ş externe. orizontul de timp este cuprins între 5 şi 10 ani. Un centru de date este un depozit de date la nivel de departament. într-un format consistent.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practic㠃 ƒ ƒ Integrată. Dependentă de timp. 16 . există doar două tipuri de operaţii: încărcarea iniţială a datelor şi interogarea datelor. din depozitul de date central sau din surse externe. Datele nu mai sunt actualizate după ce au fost încărcate în depozitul de date. comerţul cu amănuntul (pentru gestiunea stocurilor). Centrele de date permit o agregare mai rapidă a datelor. Ralph Kimball [KIMB96] afirma că “un depozit de date este o copie a datelor tranzacţionale. produse. specific structurată pentru interogare şi analiză”. telecomunicaţii (analiza apelurilor şi detectarea fraudelor) etc. Multe organizaţii doresc să implementeze un depozit de date la nivel de întreprindere integrat ce colectează informaţii despre toate subiectele (clienţi. Problema cheie este de a oferi acces la o viziune globală a datelor la nivelul organizaţiei.4 se prezintă o analiză comparativă între depozitele de date şi centrele de date. servicii financiare (analiza riscului. dar pot conduce la probleme de integrare complexe. în depozitul de date. Tehnologiile pentru depozite de date au fost utilizate cu succes în multe domenii: producţie. fiind construit şi folosit de un singur departament al unei organizaţii şi preia date din sistemul operaţional intern al organizaţiei. în timp ce în sistemele tranzacţionale poate lua valori între 60 şi 90 de zile. existând într-o varietate de forme de la datele structurate la cele nestructurate cum ar fi documentele sau multimedia. Nevolatilă. El este concentrat pe un singur subiect (de exemplu vânzări. structura cheilor conţine implicit sau explicit un element de timp. Datele din depozitul de date sunt asociate cu elemente temporale. În depozitul de date. asigurări). finanţe. În depozitul de date. transport. Totuşi construirea unui depozit de date este un proces lung şi complex. De aceea. indiferent de locaţia lor. Motivul fundamental pentru construirea unui depozit de date este de a îmbunătăţi calitatea informaţiilor din organizaţie.

La ora actuală nu există încă o teorie OLAP completă. ca o componentă critică în orice infrastructură informaţională. rolul sistemelelor OLAP într-o organizaţie este de a oferi un acces interactiv şi uşor la resursele analitice necesare procesului decizional şi de conducere. pentru firme mici. întrucât nu se execută anterior nici o “pregătire” a datelor. Aceasta include colectarea.4 Sisteme OLAP Aşa cum indică cuvintele folosite pentru a construi acronimul (“on-line”.2. Warehouse Builder-Oracle. Red Brick WarehouseInformix. transformarea şi încărcarea datelor din surse variate în depozitele de date (Power Designer Warehouse Architect –Power Soft. Majoritatea firmelor de renume.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne Tabelul 1. “analytic”. oferă instrumente software puternice pentru proiectarea depozitelor de date. transmiterea şi manipularea datelor. unde deciziile sunt bazate pe informaţii. Aceste principii sunt simple dar relevante şi nu trebuie să fie ignorate: La baza tuturor activităţilor dintr-o firmă stă prelucrarea informaţiilor. În teoria sistemelor suport de decizie sunt recunoscute două tipuri de resurse analitice: datele (informaţii statice) şi modelele (informaţii dinamice). ƒ timpul de acces al utilizatorilor este de obicei imprevizibil depinzând de valabilitatea surselor de date operaţionale. Utilizatorii au posibilitatea de a accesa direct datele sursă reale utilizând instrumente cu facilităţi de reţea complexe. Există totuşi o serie de principii (reguli) care pun în evidenţă potenţialul sistemelor OLAP. încărcarea reţelei. Dezavantajele acestor depozite de date virtuale sunt: ƒ calitatea şi consistenţa datelor nu este garantată. ƒ datele istorice nu sunt valabile. stocarea. SAS System –SAS Institute etc).4 Analiză comparativă între depozitele de date şi centrele de date Depozitul de date Centru de date Se foloseşte: la nivel de organizaţie. în domeniul bazelor de date. complexitatea cererii etc. Cu cât este 17 . “proccesing”). precum şi pentru extracţia. Importanţa unei bune informaţii poate fi gândită ca diferenţa în valoare între deciziile corecte şi cele greşite. 1. unanim acceptată de toţi specialiştii. la nivel pentru firme mari de departament Domenii multiple un singur domeniu Surse de date numeroase puţine Dimensiunea 100 Gb-Tb < 100 Gb Timpul de ani luni implementare Depozitele de date virtuale sunt considerate un mod de a implementa mai rapid un depozit de date.

Activităţile operaţionale se execută la un interval relativ constant. Fiecare cerere foloseşte un volum mic de informaţii iar natura ei este în general previzibilă. Orientarea spre decizie a analizei este esenţială. Prima cerinţă funcţională a sistemelor OLAP decurge din aceste cerinţe generale pentru prelucrarea informaţiei: să ofere informaţii corecte. complete şi uşor de înţeles. independent de mărimea ei. producţie şi costuri pot fi înregistrate şi gestionate în una sau mai multe baze de date. ƒ pentru a realiza actualizare rapidă în activităţile tranzacţionale şi calcul rapid în activităţile de analiză. Informaţiile bune trebuie să fie corecte. Multe activităţi operaţionale sunt orientate pe decizie. Cumpărarea. în acest an?” “Care este profitul firmei în acest trimestru faţă de acelaşi trimestru al anului trecut?” etc. planificarea şi alocarea strategică a resurselor sunt exemple de activităţi de analiză. evaluarea. Informaţiile despre vânzări. complete şi uşor de înţeles. Datele sunt citite şi actualizate frecvent şi reprezintă o fotografie curentă a ceea ce se întâmplă în firmă. Cu o frecvenţă mai mică. compararea. Majoritatea firmelor investesc mult în tehnologiile informatice. dar nici o analiză nu a fost implicată în decizie. Diferenţele între activităţile operaţionale şi cele orientate pe decizie şi bazate pe analiză sunt prezentate în tabelul 1. forma legală. Cererile analitice folosesc date derivate şi natura lor nu este întotdeauna previzibilă.5. Informaţia despre credit a fost orientată pe decizie. producţia şi transportul sunt exemple de activităţi operaţionale. majoritatea firmelor folosesc instrumente diferite pentru cele două tipuri de activităţi : ƒ pentru a asigura eficienţă maximă în ambele activităţi. Răspunsurile la aceste tipuri de întrebări reprezintă informaţii ce sunt bazate pe analiză şi orientate pe decizie. deoarece este într-o formă ce o face imediat utilizabilă în procesul decizional. De exemplu dacă un client doreşte o creştere a creditului. curente. managerii şi analiştii pot pune întrebări analitice cum ar fi: “Ce produse au fost cele mai profitabile pentru firmă. fără a se baza pe analiză.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică mai mare diferenţa între deciziile bune şi cele greşite. Activităţile operaţionale şi cele de analiză orientată pe decizie constituie nucleul activităţii unei firme. decizia este NU. Ca urmare a acestor diferenţe. Dacă înregistrarea corespunzătoare clientului menţionează că s-a ajuns la limita cardului. Monitorizarea. trebuie luată o decizie. vânzarea. folosite pentru scopuri operaţionale. domeniul de activitate. 18 . Informaţia generată prin activităţile de analiză este orientată pe decizie. Datele sunt mai mult citite decât actualizate în aceste activităţi. cu atât este mai important de a avea informaţii bune. curente.

Un SSDOD trebuie să garanteze următoarele: . facilităţi analitice puternice (analize ad-hoc foarte rapide). ƒ interfaţă prietenoasă şi prezentări flexibile. ƒ Inteligibile. 19 . Definiţia sistemului suport de decizie: “Sistem informatic interactiv. . Un SSDOD trebuie să asigure interfeţe prietenoase sau intuitive. în raport cu obiectivele SSDOD-urilor. Locul sistemelor OLAP în SSDOD-uri.5 Analiză comparativă între activităţile operaţionale şi cele orientate pe decizie şi bazate pe analiză Activităţi operaţionale Activităţi orientate pe decizie şi bazate pe analiză Mai frecvente Mai puţin frecvente Mai previzibile Mai puţin previzibile Volume mai mici de date pe cerere Volume mai mari de date pe cerere Utilizează mai mult date de bază Utilizează mai mult date derivate Utilizează datele cele mai curente Utilizează date istorice şi date curente Teoria sistemelor suport de decizie stă la baza fundamentării teoretice a sistemelor OLAP. . Un SSDOD trebuie să asigure precizia datelor de bază şi exactitatea calculelor. permite decidentului să controleze procesul decizional şi oferă suport pentru toate etapele procesului decizional” [TURB98] a fost o provocare pentru sistemele OLAP . Se observă că principalele obiective ale sistemelor OLAP sunt : ƒ access rapid şi calcule rapide. într-un mediu multiutilizator şi distribuit” [OLAP97].6 [THOM96]. este pus în evidenţă în tabelul 1. cu multe niveluri de detaliu. indiferent de tipul de cerere sau de dimensiunea bazei de date.accesul la date este rapid. Aceasta se referă la ”curăţarea” şi integrarea datelor. oferă o interfaţă simplă şi uşor de folosit. Sistemele OLAP oferă suport pentru cereri analitice ad-hoc. ce utilizează date şi modele. Acces rapid şi calcule rapide. ƒ permit prelucrarea unor volume mari de date (1-500 Gb).calculele sunt rapide. Cerinţele funcţionale ale sistemelor OLAP decurg din obiectivele sistemelor suport de decizie orientate pe date: ƒ Oportunitate. Sistemele OLAP reprezintă o categorie importantă de sisteme suport de decizie orientate pe date. cu scopul de a îmbunătăţi procesul decizional. Obiectivul principal al sistemelor OLAP este „de a furniza un timp de răspuns de cinci secunde sau mai puţin.datele de bază au fost deja prelucrate sau pregătite pentru analiză.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne Tabelul 1. în mediu multiutilizator. flexibil şi adaptabil. ƒ Acurateţe. special proiectat pentru a oferi suport în soluţionarea unor probleme manageriale nestructurate sau semistructurate.

La început tehnologia OLAP a fost considerată ca o tehnologie de baze de date. matrici sau hărţi. introducerea directă a datelor şi legăturile la sursele de date externe. Alţi autori au încercat să detalieze aceste cerinţe [THOM96]. Tabelul 1. curente. interfeţe flexibile). ce trebuie să aibă acces de citire şi scriere la datele analitice pentru decizii. Sistemele OLAP permit navigarea interactivă la niveluri diferite de agregare şi viziuni multidimensionale ale datelor Flexibilitate.6 Locul sistemelor OLAP în SSDOD-uri Scopuri Colecţii Multe Mulţi mari de niveluri factori date Oportunitate Acces rapid OLAP OLAP OLAP Calcule rapide OLAP OLAP OLAP DW DW Acurateţe Date de bază DW exacte OLAP OLAP OLAP Expresivitate de calcul Inteligibilitate Interfaţă OLAP OLAP OLAP prietenoasă Viziuni OLAP OLAP OLAP flexibile Mulţi utilizatori DW OLAP DW Facilităţi analitice puternice. Sistemele OLAP stochează date istorice. dar a constituit o listă de cerinţe pe care sistemele OLAP trebuie să le respecte. vizualizarea modelului. De asemenea. Flexibilitatea interfeţei se aplică la o varietate de arii cum ar fi definiţia modelului. Sistemele OLAP sunt o aplicaţie a combinării între algoritmi şi structuri de date în scopul de a creşte puterea de calcul. utilizatorii trebuie să fie capabili să modifice definiţiile formulelor şi locaţia surselor de date. Flexibilitatea interfeţei este o formă mai generală a ceea ce uneori se numeşte o interfaţă intuitivă. 20 . este în creştere. specificarea formulelor. Sistemele OLAP trebuie să fie flexibile în toate modurile. Suport multiutilizator. fundamental diferită de tehnologia bazelor de date relaţionale [CODD93]. Ca rezultat al descentralizării.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Pentru acces eficient maxim. sistemele OLAP trebuie să ofere combinaţia corectă de rezultate antecalculate şi calculate la momentul interogării. de detaliu sau agregate. numărul relativ de angajaţi. Flexibilitatea este un alt obiectiv al sistemelor OLAP. Flexibilitatea prezentării se referă la faptul că utilizatorul poate vizualiza informaţia sub formă de grafice. Teoria lui Codd nu a fost completă şi nici în totalitate reală. definiţii flexibile. analiză flexibilă. Organizaţiile sunt medii de lucru în colaborare. Ea are o varietate de înţelesuri (prezentări flexibile.

Adaytum Planning şi Lex 2000 folosesc limbajul APL). care a avut ca rezultat o bibliotecă de funcţii analitice şi facilităţi de stocare a matricilor pe disc. tânăr specialist în marketing la Massachusetts Institute of Technology Sloan School şi Glen Urban. în scopul de a gestiona volume mult mai 21 . În 1978-1979. John Little. După 30 de ani. Len Lodish.1 Evoluţia sistemelor OLAP Încă din anii ‘70-’80. John Wirts a considerat că biblioteca de subrutine ar putea fi generalizată şi că facilităţile analitice ar putea fi îmbunătăţite mult. 1. s-au dezvoltat sisteme informatice ce au permis analiză multidimensională. Sistemele OLAP oferă aceste facilităţi. Express rămâne una din principalele tehnologii OLAP folosite. Principalele eforturi în dezvoltarea tehnologiei OLAP pot fi prezentate cronologic după cum urmează : În 1962 Ken Iverson. înainte de a fi cunoscute sub numele de sisteme OLAP. doctor în fizică. Comshare a considerat necesară trecerea la o nouă generaţie de limbaj de modelare financiară. limbajul APL. au încercat să utilizeze calculatoarele în aplicaţii matematice şi analitice. deoarece exista un volum mare de date brute neprelucrate şi procesul decizional putea fi îmbunătăţit prin înţelegerea mai bine a datelor. La începutul anilor ’70. pentru utilizatorul final. realizată prin combinarea funcţiilor analitice de modelare cu tehnologia gestiunii datelor. A fost o muncă complexă de programare în Fortran. Efortul lor a condus la apariţia sistemelor de gestiune a deciziilor (Management Decision Systems). Acest limbaj a fost implementat de IBM pe mainframe-uri. prin adăugarea facilităţilor de gestiune a datelor. Acesta a fost un important pas în dezvoltarea primelor sisteme OLAP. un limbaj care să satisfacă cerinţele utilizatorilor pentru analiza multidimensională. Au încercat utilizarea analiticului în marketing. în special în marketingul bunurilor de consum. descrie primul limbaj multidimensional. modelele trebuie să fie accesate şi manipulate uşor. Pentru a putea fi folosite efectiv. limbajul Express. Specialiştii firmei au căutat să facă din limbajul FCS. în 1974. decanul de la Sloan School. în cartea sa “A programming Language”. La sfârşitul anilor ’60. firma Comshare a ales analiza financiară ca o activitate centrală. În 1972 funcţiile analitice şi facilităţile de gestiune a datelor au fost integrate într-un limbaj. Aceasta era o arie ideală de investigaţie.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne Sistemele OLAP sunt cel mai potrivit mediu pentru implementarea modelelor de afaceri (business models) ce aplică principiile dinamice ale sistemelor. Firma a achiziţionat un limbaj de modelare financiară numit FCS de la o firmă de software britanică (EPS Consultants). Multe din conceptele acestui limbaj sunt folosite şi astăzi (de exemplu. MDS-urile erau utilizate în special pentru crearea de modele matematice pentru analize de marketing. la sfârşitul anilor ’60.4. conceptele şi modelul de date fiind neschimbate.2.

Principala sa utilizare era ca suport decizional financiar. În 1994 apare primul instrument ROLAP. Hyperion Essbase.IBM Taligent. cu arhitectură client/server. Toată procesarea era executată cu limbajul SQL (multipass SQL). Din păcate costurile pentru hardware şi software erau foarte mari şi nu a folosit o arhitectură deschisă şi interfeţe GUI standard. fiind implementat pe servere VAX şi clienţi PC standard. o tehnică utilizată foarte des pentru baze de date foarte mari . pentru Windows. La mijlocul anilor’80 a apărut termenul de EIS (Executive Information System). procesare multidimensională a datelor relaţionale. În 1990 Cognos Power Play devine primul instrument OLAP cu arhitectură desktop. vizualizare multidimensională a datelor. analiză şi aplicaţii de raportare financiară. deşi nu este un descendent direct al lui System W. Ianuarie 1995 a marcat şi formarea consiliului OLAP care a jucat un rol cheie în stabilirea sistemelor OLAP ca o 22 . utilizat în activitatea bugetară. de previziune şi de planificare strategică. Instrumentul utiliza analiza seriilor de timp. Instrumentul rezultat a fost System W DSS. Essbase a fost introdus pe piaţă în 1992 şi s-a lansat sub sistemul de operare OS/2 şi Windows NT . Pilot a introdus multe concepte utilizate de noile instrumente OLAP cum ar fi procesarea multidimensională client/server. În 1991 Metaphor este achiziţionat de consorţiul Apple . Unele din aceste concepte au fost implementate în Pilot’s Analysis Server. a ajuns la concluzia că limbajul SQL nu a fost niciodată adecvat pentru analiză multidimensională. în anii’80. Multe din instrumentele OLAP folosesc această arhitectură.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică mari de date asociate cu conceptul de multidimensionalitate. cum ar fi calcule distribuite client/server. După ce a văzut Essbase. A introdus noi concepte. În 1995 Oracle achiziţionează Express. În 1984 a apărut primul instrument ROLAP. integrare cu datele relaţionale etc. care folosea conceptul de hypercub. fără motor multidimensional. A introdus multe concepte cum ar fi: reguli complet neprocedurale. ca un exemplu de bază de date multidimensională. În 1993 Codd introduce termenul de OLAP şi cele 12 reguli referitoare la sistemele OLAP. care au devenit populare în anii’90. System W a devenit o forţă în planificare.0 ce permite accesul atât la baze de date relaţionale cât şi multidimensionale. folosit în analiza de marketing. Firma Cognos oferă şi versiuni pentru arhitectură client/server şi Web. primul instrument OLAP stil EIS. În 1995 apare primul OLAP hibrid. care s-a numit Essbase. Microstrategy DSS Agent. Methafor. cu scopul unic de a crea un server de bază de date multidimensională şi multiutilizator. primul instrument OLAP pentru aplicaţii financiare. Aşa cum Express a devenit un instrument important în aplicaţiile de analiză de piaţă. Firma Arbor Software s-a constituit în 1991. În 1985 apare Pilot Command Center. HOLOS 4. El a afirmat că există o diferenţă semnificativă între tehnologia sistemelor multidimensionale şi tehnologia sistemele tranzacţionale [CODD93]. foloseşte multe din conceptele utilizate de System W (de exemplu conceptul de hypercub).

În 2000 Microsoft redenumeşte Microsoft OLAP Services ca Microsoft Analysis Services. au propus o serie de modele multidimensionale şi limbaje de interogare corespunzătoare. După 8 luni de muncă. În 2002 Oracle lansează Oracle9i Release 2 OLAP care integrează toate facilităţile OLAP (Analytical Workspace) în baza de date relaţională Oracle. 23 . iar modelul lui Agrawal. sistemele OLAP prezintă datele la utilizator într-un model de date multidimensional. OLEDB for OLAP dezvoltă un model pentru cuburi şi dimensiuni. Modelul lui Li şi Wang [LIWA96] şi modelul lui Gyssens şi Lakshmanan [GYSS97] constituie o extensie a algebrei relaţionale. managerilor şi directorilor să înţeleagă esenţa datelor printr-un acces rapid. Informix) care oferă un mecanism standard de acces şi o interfaţă standard pentru a gestiona metadatele. prin stabilirea unor standarde deschise (OLAP API). oferă un limbaj MDX (multidimensional expressions) pentru calcul şi vizualizare a cuburilor şi este utilizat de peste 40 de firme. patru fabricanţi de software au format consiliul OLAP (OLAP Council) cu scopul a elimina confuziile şi de a face sistemele OLAP mult mai atrăgătoare pe piaţă. În 1997 apare Microsoft OLEDB for OLAP. Multe din modelele propuse sunt extensii ale modelului relaţional. Dar fiecare model prezintă o viziune proprie a cerinţelor analizei multidimensionale. o abordare foarte pragmatică. consistent şi interactiv la o mare varietate de viziuni posibile ale informaţiilor. ca un set de obiecte COM şi interfeţe destinate a oferi acces la sursele de date multidimensionale prin OLEDB. potrivită pentru aplicaţiile OLAP. În 1997 apare standardul MDIS (Metadata Interchange Specification) propus de un grup de firme (IBM. o versiune a lui Essbase. o terminologie şi un formalism propriu.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne categorie de software mai bine înţeleasă şi cunoscută. Începând cu 1995 cercetătorii. Consiliul OLAP definea conceptul de OLAP ca “o categorie de instrumente software. Gupta şi Sarawagi [AGRA97] şi modelul lui Cabbibo şi Torlone [CABB97] sunt modele orientate pe cub. Indiferent de tipul de arhitectură implementat. din diferite domenii de aplicaţii. În 1999 apare Microsoft OLAP Services (numit iniţial Plato sau Decision Support Services) ce utilizează o tehnologie achiziţionată de la Panorama Software Systems şi cu o arhitectură de stocare complexă (ROLAP/MOLAP/HOLAP). De exemplu. Gray [GRAY96] propune operatorul CUBE care generalizează clauza GROUP BY din limbajul SQL. iar cererile sunt formulate utilizând paradigma multidimensională. În 1998 apare IBM DB2 OLAP Server. care au fost obţinute prin tranformarea datelor primare astfel încât să reflecte dimensiunile reale ale întreprinderii aşa cum o percepe şi o înţelege utilizatorul”. care utilizează date stocate în baze de date relaţionale (schemă stea). care permit analiştilor. Sybase. un standard OLAP API dezvoltat de Microsoft. Cele mai multe dintre ele sunt modele de date logice şi numai câteva pot fi considerate pur conceptuale.

Valoarea unui depozit de date constă în calitatea informaţiilor livrate utilizatorului final şi nu în cantitatea de date stocate în depozit. Aaron Zornes. Totuşi depozitul de date pune accentul pe procesele ce asigură consistenţa. iar sistemele OLAP pun accentul pe cerinţele analitice şi procesele de modelare şi calcul necesare.7 prezintă o analiză comparativă între datele operaţionale şi cele necesare pentru suport decizional. a numit depozitele de date monolitice “închisori de date” (data jailhouses). accesibile utilizatorilor finali.4. la care s-au adaugat şi alte criterii de comparare. iar tabelul 1. vicepreşedinte pentru Oracle OLAP Division [THOM96]. realizată de Jeff Stamen. Un astfel de model este totuşi necesar pentru a servi ca o fundamentare pentru standardizare şi cercetarea viitoare.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Se poate afirma că la ora actuală nu există nici un model de date multidimensional (conceptual şi formal) acceptat în unanimitate. Tabelul 1. realizată de Bill Inmon [INMO92].8 prezintă o analiză comparativă între sistemele tranzacţionale şi sistemele OLAP.2. 1. corectitudinea şi valabilitatea datelor la utilizatori.2 Relaţia între depozitele de date şi sistemele OLAP Sistemele OLAP şi depozitele de date fac parte din categoria sistemelor suport de decizie orientate pe date şi sunt similare.7 Analiză comparativă între datele operaţionale şi datele necesare pentru suport decizional Date operaţionale Detaliate Curente Destinate operatorilor Repetitive Orientate pe aplicaţie Neredundante Statice Suport pentru operaţii zilnice Date necesare pentru suport decizional Agregate Serii de timp Destinate managerilor Nerepetitive Orientate pe subiect Redundante Dinamice Suport strategic 24 . un analist proeminent. Tabelul 1. Bill Inmon părintele conceptului de data warehouse a sugerat că scopul unui depozit de date este de a asigura consistenţa şi corectitudinea datelor utilizate în întreprindere.

în mai 1995 [CODD93]: Caracteristici de bază Regula 1: O viziune conceptuală multidimensională.4. strategic 1. în articolul “Providing OLAP (On-line Analytical Processing) to User-Analysts: An IT Mandate”. de asemenea. 25 .8. viziunea conceptuală a modelelor OLAP trebuie să fie.8 Analiză comparativă între sistemele OLTP şi sistemele OLAP Aplicaţie Caracteristici Procesarea tranzacţională Procesarea (OLTP) analitică (OLAP) Volum de date pe mic mare tranzacţie Orientarea înregistrări atribute Modul de afişare pe ecran nemodificabil definit de utilizator Operaţii tipice actualizare analiză Nivelul datelor detaliu agregate Orizontul de timp curente istorice Scopul operaţional analiză Tip de acces citire/scriere citire/scriere Structura datelor normalizată dimensională.7 cu tabelul 1.9). Tabelul 1.9 Analiză comparativă între depozitele de date (DW) şi sistemele OLAP Caracteristici OLAP DW Baza modelului atribute orientată pe subiect Granulaţia datelor agregate agregate Orizontul de timp istorice serii de timp Redundanţa datelor redundante redundante Volumul de date accesate pe cerere mare depinde de cerere Caracteristici cerere analiza manageri. ierarhică Investiţii hardware moderate la scumpe minime la moderate Durata de implementare luni săptamâni/luni Prin compararea tabelului 1.3 Regulile lui Codd Termenul de OLAP a fost folosit prima dată în septembrie 1993 de către Codd.2. mai târziu considerate ca facilităţi (caracteristici) ale sistemelor OLAP au fost extinse la 18. se obţine o analiză comparativă între depozitele de date şi sistemele OLAP (tabelul 1. Cele 12 reguli. Codd consideră că viziunea utilizatorului asupra întreprinderii este multidimensională şi de aceea.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne Tabelul 1.

Acumate. Regula 3: Accesibilitate. o parte din produsele OLAP îndeplinesc această regulă (de exemplu: Power Play. operaţii de tip drill down. Majoritatea modelelor multidimensionale propuse permit operaţii de manipulare a datelor (operaţii de drill down. existente la ora actuală pe piaţă. de asemenea. modelul StarER [TRYF99] şi modelul MAC [TSOI01]. Majoritatea instrumentelor OLAP permit arhitectură client/server (de exemplu: Power Play. Regula 6: Arhitectura client/server. modelul lui Cabibbo şi Torlone [CABB98]. Codd consideră că instrumentele OLAP trebuie să suporte patru modele de analiză: explicativ. slice şi dice. 26 . La ora actuală puţine modele propuse sunt considerate modele multidimensionale pur conceptuale şi anume: modelul lui Lehner [Leh98]. DSS Microstrategy. Microsoft OLAP etc). Business Object. contemplativ şi formativ. Regula 2: Manipularea intuitivă a datelor. Codd consideră că un sistem OLAP trebuie să fie capabil să lucreze cu date stocate fie în baze de date multidimensionale (MOLAP) cât şi în baze de date relaţionale (ROLAP). Informix Metacube. direct. Oracle Express. Informix Metacube. DB2 OLAP etc). Oracle Express. Sistemele OLAP trebuie să prezinte o singură viziune logică a datelor din întreprindere. Pilot Analysis. Regula 4: Surse de date variate. Regula 5: Modele de analiză OLAP. Seagate Holos sunt sisteme OLAP hibride). modelul lui Golfarelli [GOLF98]. La ora actuală. Aceste modele încearcă să reprezinte modul cum utilizatorii percep un cub multidimensional. Essbase. analize de tip “ce se întâmplă dacă?” (simulare) şi de “urmărire a unui scop“ (optimizare). drill up. o sursă de date. iar multe din instrumentele OLAP. modelul lui Sapia şi Blaschka [BLAS99].Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică multidimensională. integrarea mutuală a sistemelor ROLAP şi MOLAP (de exemplu Arbor Essbase) şi extensii la SGBDR sau SGBDOR (de exemplu Informix cu opţiunea Metacube). fără să acorde o atenţie deosebită formalismului. Sunt diferite arhitecturi pentru un sistem hibrid OLAP şi anume: integrarea sistemelor MOLAP şi ROLAP printr-o interfaţă comună (de exemplu Seagate Holos). Cu alte cuvinte instrumentele OLAP trebuie să permită cel puţin realizarea rapoartelor parametrizate. drill across). permit manipularea intuitivă a datelor (de exemplu: Express. Codd consideră că şi utilizatorii pot fi. roll up. Codd consideră că un sistem OLAP trebuie să permită arhitectură client/server. Microsoft OLAP etc) şi chiar arhitectură pe trei niveluri (de exemplu: Business Objects. Sursele de date trebuie să fie transparente la utilizator.

Express). de la care informaţia este obţinută. Regula 10: Stocarea rezultatelor generate de instrumentul OLAP. de aceea trebuie să aibă abilitatea de a stabili legături persistente cu sursele externe de date. Sistemele ROLAP permit accesul concurent la scriere.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne Regula 7: Transparenţă. Modificările în cuburile de date pot fi executate ca adăugări în cub sau în timpul analizei de tip “what if”. Sistemele OLAP trebuie să stocheze datele separat de sistemele tranzacţionale. actualizate periodic. Puţine instrumente MOLAP (de exemplu Arbor Essbase) permit acces multiutilizator concurent. Legăturile pot fi unidirecţionale (de citire) sau bidirecţionale (citire/scriere). SGBDMD blochează întreagă bază de date în timpul actualizărilor (o formă foarte simplă de acces concurent). Majoritatea instrumentelor MOLAP permit acces multiutilizator la citire şi monoutilizator la scriere. Codd sugerează că prelucrarea datelor întrun mediu OLAP nu trebuie să afecteze datele externe ce servesc ca sursă. Astfel de dependenţe fac actualizările mult mai complicate. Deoarece sistemele OLAP sunt în general separate de sistemele sursă. Adesea ele cer o actualizare incrementală a agregatelor sau a măsurilor care sunt calculate pe bază de formulă. Ele variază în functie de tipul informaţiei adusă în cub şi de tipul sursei de date. atributele membrilor sau conţinutul hypercuburilor. Instrumentele OLAP trebuie să asigure acces concurent. Multe sisteme MOLAP nu oferă facilitatea de recuperare a erorilor şi alte facilităţi specifice sistemelor ROLAP. Regula 8: Suport multiutilizator. Sistemele OLAP trebuie să conţină interfeţe spre diverse instrumente client (de exemplu instrumente de tip foaie de calcul tabelar) şi să permită acces la tipuri de date eterogene. legăturile servesc ca funcţii de transformare. De asemenea. Legăturile oferă o infrastructură persistentă pentru importarea şi exportarea datelor şi a metadatelor. multe instrumente MOLAP au o noţiune foarte vagă a conceptului de tranzacţie. pentru a asigura sincronizarea între sursele externe şi hypercub (cubul de date). atât la citire cât şi la scriere. La ora actuală puţine instrumente OLAP oferă transparenţă (de exemplu Acumate. 27 . Instrumentele OLAP sunt folosite pentru a procesa colecţii mari de date. Ele indică cum se transformă datele din tabele sau foi de calcul tabelar în date multidimensionale. Această cerinţă apare ca urmare a diferenţelor ce există între datele operaţionale şi cele destinate suportului decizional. Unele instrumente OLAP oferă suport pentru legături bidirecţionale (de exemplu Essbase). Caracteristici speciale Regula 9: Denormalizarea datelor. integrarea cu alte sisteme informatice relaţionale existente. integritatea şi securitatea datelor. Legăturile pot descrie relaţii structurale.

precum şi fenomenul de împrăştiere sunt preocupări majore în domeniul bazelor de date multidimensionale. coloană sau pagină a ecranului de afişare. indiferent de sursa lor. 28 . Principalii factori care afectează performanţa raportării sunt: modul cum sunt realizate calculele (antecalculate sau la momentul interogării) şi locul unde sunt procesate calculele (client/server). Valorile lipsă sunt diferite de valorile zero şi cele invalide. Confuzia a apărut deoarece în aplicaţiile OLAP apare un număr mare de valori zero. Regula 12: Modul de tratare al valorilor lipsă. Problema tratării datelor împrăştiate este una foarte importantă şi este frecvent dezbătută în domeniul bazelor de date. Codd sugerează că modelele OLAP respectă regula privind valorile null. Modul de prezentare al datelor Regula 13: Flexibilitatea rapoartelor. Primele două cazuri sunt considerate date invalide (conceptul de null). Tratamentul impropriu al valorilor null poate cauza calcule incorecte. Regula 14: Performanţa raportării. Cu alte cuvinte. deoarece ele afectează calculele în moduri diferite. aranjamentul axelor în raportare trebuie să fie la libera alegere a utilizatorului. sunt necesare tehnici speciale pentru aceste cazuri. precum şi volume mari de date lipsă şi invalide. Termenul de împrăştiere a fost utilizat cu semnificaţia de valoare lipsă. Totuşi valorile lipsă şi cele invalide nu sunt date valide. Tehnicile pentru optimizarea fizică a stocării unui număr mare de valori repetate sunt similare şi uneori aceleaşi cu tehnicile pentru optimizarea fizică a stocării de volume mari de date lipsă şi invalide. Codd consideră că orice subset de membri ai unei dimensiuni poate fi mapat la orice rând. indiferent că este sau nu multidimensional. Codd sugerează că performanţa raportării nu trebuie să varieze semnificativ cu numărul de dimensiuni sau mărimea bazei de date. tipuri de date etc). numărul de dimensiuni sau complexitatea raportului. valoare inaplicabilă şi valoare zero. Regula 15: Ajustarea automată a nivelului fizic. Ele nu pot fi tratate în acelaşi mod ca orice altă valoare. De aceea. Codd cere sistemelor OLAP să-şi modifice automat schema fizică a bazei de date. Sistemele MOLAP nu au încă o tehnologie pentru stocarea şi gestionarea datelor unanim acceptată. Stocarea fizică a datelor multidimensionale. Existenţa unui număr mare de valori zero nu este totuşi un exemplu real de împrăştiere. a modelului relaţional. Valoarea zero este validă ca orice alt număr. Acurateţea calculelor este de o importanţă crucială pentru analiza oricărui set de date. O tehnică de stocare a datelor optimă trebuie să ţină cont de mulţi factori dinamici şi anume: ƒ profilul datelor şi volumul lor (numărul de dimensiuni şi membrii ai dimensiunilor. Cele două tipuri de date (lipsă şi invalide) trebuie totuşi să fie tratate individual.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Regula 11: Manipularea valorilor lipsă. în funcţie de tipul modelului logic şi de volumul datelor. Aceşti factori sunt mai importanţi decât mărimea bazei de date. Valorile lipsă sunt ignorate de instrumentul OLAP.

Administratorul poate specifica dimensiunile dense şi împrăştiate. o structură pe două niveluri. ƒ 29 . În practică există o multitudine de alte cerinţe şi limitări ale instrumentelor OLAP. Tehnic vorbind. tipul de împrăştiere). ce pot fi combinate în aşa numita arhitectură OLAP compusă (Compound OLAP Architecture). care conţine pointeri la cuburile de date dense. Pilot Decision Support Suite (Pilot Software) suportă aşa numitele multicuburi. De exemplu Arbor Essbase are o metodă proprie pentru stocarea şi încărcarea datelor multidimensionale în memorie. Cu alte cuvinte să permită ierarhii multiple şi toate tipurile de operaţii multidimensionale şi în acelaşi timp să poate fi actualizate (adăugarea/ştergerea unui membru. Ideal un sistem MOLAP ar trebui să aleagă structura de date optimă în funcţie de aceşti factori. Limbajul de manipulare al instrumentului OLAP trebuie să permită calcule şi manipularea datelor indiferent de numărul de dimensiuni. ƒ accesul concurent etc. din nivelul inferior. Această metodă utilizează o structură multinivel (cu un număr arbitrar de niveluri pentru diferitele grade de împrăştiere). Seagate Holos (Seagate Software) oferă structuri de date multiple. de asemenea. În cele mai multe sisteme MOLAP comerciale. Regula 17: Dimensiuni şi niveluri de agregare nelimitate. Codd consideră că dimensiunile trebuie să fie echivalente structural şi operaţional. Controlul dimensiunilor Regula 16: Dimensionalitate generică. iar la nivelul superior dimensiunile împrăştiate ca o structură index. adăugarea/ştergerea unei ierarhii. Se tratează timpul ca o dimensiune densă (toate celelalte dimensiuni sunt considerate împrăştiate).Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne fenomenul de împrăştiere (în care dimensiuni sau combinaţii de dimensiuni. astfel încât problema numărului maxim de dimensiuni poate fi pur şi simplu nesemnificativă. Puţine aplicaţii OLAP necesită mai mult de 8 sau 10 dimensiuni şi puţine ierarhii conţin mai mult de 6 niveluri. acesta ar fi de 15-20 de dimensiuni. Unele dintre instrumentele OLAP oferă administratorului un număr foarte limitat de opţiuni de optimizare. se utilizează o tehnică de stocare pe două niveluri: la nivelul inferior sunt stocate toate dimensiunile dense. Oracle Express suportă. Regula 18: Operaţii între dimensiuni nerestrictive. modificarea unui membru/ierarhie etc). nici un produs software nu poate realiza acest lucru. ƒ frecvenţa de modificare în datele multidimensionale (de exemplu pentru analiza de tip “what if”). ƒ frecvenţa de modificare în sursele de date (cât de des vor fi actualizate bazele de date multidimensionale). Codd consideră că dacă ar trebui stabilit un număr maxim de dimensiuni. pentru că nu se poate vorbi de un lucru nelimitat pe un calculator cu resurse limitate. ƒ frecvenţa de modificare în modelul multidimensional.

dar erau totuşi greu de utilizat şi cereau acces la baze de date operaţionale complexe. pentru a îmbunătăţi procesul decizional. care au o serie de avantaje faţă de sistemele din prima generaţie: ƒ depozitele de date sunt proiectate pentru a satisface nevoile managerilor şi nu a aplicaţiilor tranzacţionale. S-au dus zilele când utilizatorii finali puteau gestiona şi planifica activităţile utilizând rapoarte lunare şi organizaţiile IT aveau mult timp la dispoziţie pentru a implementa noi aplicaţii. ce reflectă schimbările mediului de afaceri. 30 . BI presupune accesul la date. Nevoia de a gestiona şi modela complexitatea mediului de afaceri curent. investiţia în sistemele informatice este un procent semnificativ din cheltuielile firmelor şi nu este necesar numai să se reducă aceste cheltuieli. analiza lor şi descoperirea de noi oportunităţi de utilizare a lor. se va prezenta evoluţia sistemelor informatice pentru inteligenţa afacerii: Primele sisteme informatice pentru afaceri foloseau aplicaţii a căror ieşiri implicau volume uriaşe de hârtie. pe care utilizatorii trebuiau să le citească. în special manageri. A doua generaţie de sisteme informatice pentru afaceri a apărut odată cu depozitele de date. dar de asemenea. conceptul de Business Intelligence (BI) (inteligenţa afacerii) este definit astfel: “BI înseamnă utilizarea tuturor datelor de care dispune o firmă. pentru un număr cât mai mare şi mai variat de utilizatori. Nevoia de a reduce costurile IT. Noile tehnologii informatice ca Intranetul şi arhitectura pe trei niveluri. Astăzi. să ofere utilizatorilor acces rapid şi uşor la informaţiile. Sistemele BI oferă mai mult decât mecanisme de interogare şi raportare. Soluţia la această problemă este un sistem BI care oferă un set de tehnologii şi produse software ce livrează utilizatorilor informaţiile necesare pentru a răspunde la întrebările ce apar în rezolvarea problemelor de afaceri: Nevoia de a creşte veniturile şi de a reduce costurile. pentru a obţine răspunsurile dorite. Astăzi firmele trebuie să dispună rapid de aplicaţii. Aceste sisteme informatice pentru afaceri erau folosite numai de analişti.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică 1. Aplicaţiile client/server cu clienţi de tip terminal permiteau un acces mai rapid la date.” În climatul competiţional al zilelor noastre. Sistemele BI pun accentul pe accesul şi livrarea rapidă a informaţiilor la utilizatori. la costuri mici. În cele ce urmează. să se obţină beneficii maxime de la informaţiile gestionate de sistemele IT. Managerii şi directorii executivi puteau foarte rar să utilizeze aceste sisteme. este vital pentru organizaţii să ofere acces rapid la informaţii.3 Sisteme informatice pentru inteligenţa afacerilor În pagina Web a firmei IBM. ele oferă instrumente de analiză a informaţiilor complexe şi de data mining. A înţelege şi gestiona un mediu de afaceri complex şi a maximiza investiţiile devine mult mai dificil. reduc costul de utilizare a sistemelor BI de către o mare varietate de utilizatori.

îmbunătăţirea activităţii de desfacere. Un punct slab al soluţiilor ce folosesc depozitele de date este că specialiştii pun accentul pe tehnologie şi mai puţin pe soluţii manageriale (business solutions). descoperirea unor noi surse de venit etc). Sistemele informatice pentru inteligenţa afacerilor sunt proiectate pentru a permite acces la toate formele de informaţii. clienţi etc.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne informaţia din depozitele de date este curată. Deşi producătorii de depozite de date oferă instrumente puternice pentru construirea şi accesarea unui depozit de date. Multe organizaţii consideră că dacă construiesc un depozit de date şi oferă utilizatorilor instrumente corecte. Un depozit de date nu este totuşi o soluţie completă pentru nevoile managerilor. De asemenea. ƒ utilizarea unei arhitecturi client/server oferă utilizatorilor de depozite de date interfeţe îmbunătăţite şi instrumente suport de decizie mai puternice. reducerea costurilor de producţie. De asemenea. principalii beneficiari. depozitele pot furniza atât informaţii istorice cât şi agregate. Deşi informaţia din depozit este complet documentată şi uşor de accesat. Un sistem informatic pentru inteligenţa afacerii trebuie să ofere scalabilitate şi să fie capabil să suporte şi să integreze instrumente software de la mai mulţi fabricanţi. care conţin numai date de detaliu curente. există un volum mare de informaţii pe serverele de Web ale Intranetului. În concluzie. un sistem BI are trei avantaje cheie: ƒ include în arhitectura sa cele mai avansate tehnologii informatice. aceste instrumente cer un volum semnificativ de muncă pentru implementare. vânzări. De asemenea. se pune prea mult accent pe procesul de construire a depozitului şi mai puţin pe accesul la datele din depozit. ƒ pune accentul pe accesul şi livrarea de informaţii la utilizatorii finali şi oferă suport atât pentru specialişti cât şi pentru utilizatorii finali. ƒ permite acces la toate formele de informaţii. A treia generaţie: BI. Toate acestea sunt posibile dacă există aplicaţii corespunzătoare şi instrumente necesare pentru a analiza datele şi dacă datele sunt într-un format corespunzător pentru analiză. problema este rezolvată. stocuri. ƒ 31 . A fi capabil să consolidezi şi să analizezi aceste date poate conduce adesea la un avantaj competiţional (creşterea vânzărilor. Sistemele pentru inteligenţa afacerii pun accentul pe îmbunătăţirea accesului şi livrării de informaţii utile atât la consumatorii de informaţii cât şi la cei care oferă informaţii. Într-o firmă se colectează volume mari de date în tranzacţiile zilnice: date despre comenzi. firmele au nevoie şi de informaţii externe (de exemplu informaţii demografice). complexitatea va limita utilizarea depozitului de către manageri. consistentă şi este stocată într-o formă pe care managerii o înţeleg. Un depozit de date este una din sursele de date ale unui sistem BI. nu numai cele stocate într-un depozit de date. pe Internet şi în format de hârtie. ƒ spre deosebire de sistemele operaţionale. De fapt este tocmai începutul. facturi. nu numai cele stocate într-un depozit de date.

Termenul de sistem informatic pentru inteligenţa afacerilor este de fapt un termen “umbrelă” utilizat de specialişti pentru o categorie mai vastă de sisteme suport de decizie. instrumente de tip data mining etc). iar dacă se utilizează şi facilităţile oferite de Web se obţin sistemele suport de decizie orientate pe Web (figura 1. instrumentele data mining. instrumentele OLAP. ƒ să permită acces rapid şi uşor la informaţiile firmei pentru un număr mare şi variat de utilizatori . În funcţie de complexitatea procesului decizional la nivel de organizaţie. de volumul de informaţii necesare procesului decizional şi de alţi mulţi factori. fie din motive de performanţă ale sistemelor operaţionale. sistemele suport de decizie moderne vor utiliza şi vor integra una sau mai multe din noile tehnologii informatice actuale.2). de cerinţele organizaţiei. Dacă se utilizează depozite de date/centre de date şi instrumente de interogare şi raportare atunci avem un sistem suport de decizie cu depozite de date. Multe firme preferă să construiască un sistem separat pentru aplicaţii BI fie din motive de securitate. Web-ul etc. Internet/Intranet Figura 1.2 Influenţa noilor tehnologii informatice în evoluţia sistemelor suport de decizie moderne 32 . ce integrează toate facilităţile oferite de depozitele de date. Observăm că sistemele informatice pentru inteligenţa afacerilor sunt de fapt sisteme suport de decizie moderne la nivel de organizaţie. care utilizează noile tehnologii informatice. Dacă se integrează depozitele de date cu instrumentele OLAP se obţin aşa numitele sisteme ROLAP. ƒ să ofere suport pentru tehnologiile moderne (tehnici de analiză complexeinstrumente OLAP.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Principalele obiective ale unui sistem BI sunt: ƒ să permită soluţii cu costuri scăzute ce oferă avantaje firmei. ƒ să ofere un mediu de operare deschis şi scalabil. Moduri de stocare a datelor Depozit de date / centru de date BI (∀ tip de dată+∀ tip de analiză) SSD hibride orientate pe cunoştinţe şi date SSD cu depozite de date Tehnici de analiză a datelor Data mining Cerere BDMD Sisteme ROLAP Sisteme MOLAP OLAP Alte stocuri de informaţii SSD orientat pe Web Web. de numărul de utilizatori.

Multe din aceste aplicaţii şi instrumente au facilităţi Web. Oracle Financial Analyzer pentru analiza activităţii financiare etc. Express Analyzer.3 Arhitectura unui sistem informatic pentru inteligenţa afacerilor Gestiunea metadatelor administrare 33 . IBM’s Query Management Facility etc. Aplicaţii pentru inteligenţa afacerilor Instrumente suport de decizie Cerere şi raportare OLAP data mining Accesul interfeţele aplicaţiilor servere de aplicaţii Gestiunea datelor Depozit central Centre de date Alte stocuri de informaţii Instrumente pentru construirea şi modelarea depozitelor de date Date externe şi operaţionale Figura 1. În figura 1. Express Objects-Oracle etc. ƒ Instrumente pentru analiză statistică cum ar fi SAS System-SAS Institute. etc. Business Objects-Business Objects. Oracle Sales Analyzer pentru analiza activităţii de marketing. ƒ Instrumente pentru data mining cum ar fi IBM’s Intelligent Miner.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne La ora actuală există o gamă variată de instrumente şi metodologii valabile pentru a dezvolta soluţii BI : ƒ Aplicaţii cum ar fi IBM’s DecisionEdge pentru managementul relaţiilor cu clienţii. ƒ Instrumente pentru interogări cum ar fi Power Play-Cognos.3 este prezentată arhitectura unui sistem informatic pentru inteligenţa afacerilor sau a unui sistem suport de decizie modern la nivel de organizaţie. ƒ Instrumente OLAP cum ar fi Essbase-Arbor Software.

agricultură. afişeze şi analizeze datele care au conţinut geografic şi-au aplicabilitate în domenii ca geologie. Principalele categorii de sisteme suport de decizie orientate pe date sunt: sistemele informatice executive. care au fost obţinute prin tranformarea datelor primare astfel încât să reflecte dimensiunile reale ale întreprinderii aşa cum o percepe şi o înţelege utilizatorul”. să monitorizeze performanţele şi să identifice oportunităţile şi problemele cu care se confruntă organizaţia. cu multe niveluri de detaliu. Termenul de OLAP a fost folosit prima dată în septembrie 1993 de către Codd. Depozitul de date este „o colecţie de date orientată pe subiect. sistemele suport de decizie care utilizează depozite de date.” Sistemele OLAP reprezintă o categorie importantă de sisteme suport de decizie orientate pe date. industria forestieră. SSD-uri orientate pe documente. oferă o interfaţă simplă şi uşor de utilizat. permit prelucrarea unor volume mari de date (1-500 Gb). dependentă de timp şi nevolatilă. 34 . Sistemele informatice executive sunt sisteme suport de decizie la nivel de întreprindere care îi ajută pe manageri să analizeze. facilităţi analitice puternice (analize ad-hoc foarte rapide). destinată pentru a susţine procesul decizional dintr-o organizaţie. SSD-uri orientate pe date. permite decidentului să controleze procesul decizional şi oferă suport pentru toate etapele procesului decizional”. managerilor şi directorilor să înţeleagă esenţa datelor printr-un acces rapid. Principalele obiective ale sistemelor OLAP sunt: access rapid şi calcule rapide. mai târziu considerate ca facilităţi (caracteristici) ale sistemelor OLAP. special proiectat pentru a oferi suport în soluţionarea unor probleme manageriale nestructurate sau semistructurate. Consiliul OLAP definea conceptul de OLAP ca “o categorie de instrumente software. flexibil şi adaptabil.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Rezumat Un SSD este “un sistem informatic interactiv. integrată. cu scopul de a îmbunătăţi procesul decizional. care a şi propus 18 reguli. în mediu multiutilizator. consistent şi interactiv la o mare varietate de viziuni posibile ale informaţiilor. care permit analiştilor. interfaţă prietenoasă şi prezentări flexibile. sistemele suport de decizie spaţiale. Power propune o nouă clasificare (la nivel conceptual) a SSD-urilor în: SSDuri orientate pe comunicaţie. Un SSDOD este un sistem informatic interactiv care-i ajută pe manageri să utilizeze baze de date de dimensiuni foarte mari ce conţin date preluate din surse interne şi externe ale organizaţiilor. Sistemele suport de decizie spaţiale îi ajută pe manageri să acceseze. Sistemul utilizează date (interne şi externe) şi modele. să compare şi să pună în evidenţă tendinţele. SSD-uri orientate pe cunoştinţe şi SSD-uri orientate pe modele. sistemele OLAP. în articolul “Providing OLAP (On-line Analytical Processing) to User-Analysts: An IT Mandate”.

instrumentele data mining. sisteme suport de decizie spaţiale. centre de date. Sistemele informatice pentru inteligenţa afacerilor sunt de fapt sisteme suport de decizie moderne la nivel de organizaţie. Cuvinte cheie Sisteme suport de decizie.Sisteme OLAP-sisteme suport de decizie moderne Cele mai comune domenii de aplicaţii pentru sistemele OLAP sunt analiza şi modelarea financiară. depozite de date. sisteme informatice executive. sisteme informatice pentru inteligenţa afacerilor. 35 . cercetarea şi analiza pieţei. sisteme OLAP. Web-ul etc. sisteme suport de decizie orientate pe date. care utilizează noile tehnologii informatice. sisteme suport de decizie orientate pe Web. Singurul principiu arhitectural ce caracterizează sistemele OLAP este multidimensionalitatea. instrumentele OLAP. Termenul de sistem informatic pentru inteligenţa afacerilor este de fapt un termen “umbrelă” utilizat de specialişti pentru o categorie mai vastă de sisteme suport de decizie ce integrează toate facilităţile oferite de depozitele de date.

Factorii care au condus la aceasta situaţie sunt: creşterea complexităţii structurii întreprinderilor. ƒ nu există un model conceptual unanim acceptat pentru bazele de date multidimensionale. redirecţionarea proceselor de afaceri existente către client. ƒ tratează dimensiunile şi măsurile asimetric. clienţilor şi întreprinderilor şi apariţia de noi tehnologii cum ar fi Internetul sau comerţul electronic. tehnologia bazelor de date multidimensionale a câştigat. crearea de noi procese de afaceri. iar timpul apare ca a treia dimensiune. informaţia devine un factor de producţie esenţial. spaţiale. bazate pe informaţii reale. În consecinţă. deoarece permit analiza interactivă a datelor multidimensionale. în ultima perioadă. Pentru a face faţă acestei competiţii acerbe. instrumentele OLAP prezintă datele la utilizator într-un model de date multidimensional. formând ceea ce se numeşte cubul timpului 36 . globalizarea pieţelor. Bazele de date statistice. De exemplu. Astfel. Instrumentele OLAP sunt utilizate frecvent în sistemele suport de decizie. Totuşi multe din produsele OLAP existente au o serie de limitări: ƒ nu oferă un limbaj de interogare similar cu limbajul SQL.Capitolul 2 Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP Economia din zilele noastre este caracterizată de o creştere substanţială a competiţiei între întreprinderi. Avantajul lor principal este că sunt apropiate de modul de gândire al analiştilor şi îmbunătăţesc performanţa execuţiei cererilor. managerii trebuie să ia decizii strategice corecte. Totuşi modelarea datelor multidimensionale nu este o problemă specifică sistemelor OLAP. Indiferent de tipul de arhitectură implementat. iar cererile sunt formulate utilizând paradigma multidimensională. temporale au multe puncte comune cu modele de date OLAP. în bazele de date temporale rândurile şi coloanele unei tabele relaţionale sunt vizualizate ca două dimensiuni. multă atenţie din partea firmelor producătoare şi a cercetătorilor. a relaţiilor între firme. Modelele de date propuse în domeniul bazelor de date statistice. Modelarea multidimensională este o tehnică de modelare conceptuală folosită de aplicaţiile OLAP. bazele de date geografice şi cele temporale au legătură cu datele multidimensionale.

1 Conceptul de cub n-dimensional Conceptul de hypercub sau cub cu mai mult de trei dimensiuni (cub ndimensional) sau structură multidimensională este fundamental pentru înţelegerea sistemelor OLAP şi a modelului multidimensional. [OLAP97]. [TPCB99]. unde toate dimensiunile sunt tratate uniform.1. unde o serie de modele multidimensionale au fost propuse [SHOS97]. Datele OLAP pot fi vizualizate ca puncte în spaţiul multidimensional al atributelor. 2. regiuni etc) în spaţiul multidimensional. 2. dimensiunile. Eforturile de modelare în bazele de date spaţiale sunt concentrate pe reprezentarea obiectelor geometrice (puncte. De asemenea. Instrumentele OLAP folosesc conceptul de hypercub în acelaşi mod în care foile de calcul tabelar folosesc conceptul de foaie de lucru (worksheet) şi bazele de date relaţionale conceptul de 37 .1 Concepte de bază Pentru a descrie în detaliu modelele de date multidimensionale (extensii ale modelului relaţional sau orientate pe cub) şi a putea fi înţelese. în [RAFA93] este prezentat un model funcţional “Mefisto” bazat pe definiţia unei structuri de date numită entitate statistică (statistical entity) şi un set de operatori (agregare. De asemenea. Multe dintre ele sunt modele de date logice şi numai câteva pot fi considerate pur conceptuale. poligoane. ierarhiile.Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP (time cube). deşi modul lor de definire diferă uneori foarte mult. diferite comitete de standardizare au definit propriile modele [META97]. linii. consiliul OLAP a propus un glosar de termeni care se doreşte standardizat. De asemenea. Acest cub este diferit de cubul multidimensional propus de Agrawal. s-a considerat necesar a se prezenta o serie de concepte utilizate şi anume: hypercubul (cub ndimensional). Multe firme utilizează şi dezvoltă propriile modele de date multidimensionale. La ora actuală nu există nici un model de date multidimensional (conceptual şi formal) acceptat în unanimitate. În bazele de date statistice. multicubul. restricţie etc). cercetătorii din diferite domenii de aplicaţii au propus o serie de modele multidimensionale formale şi limbaje de interogare corespunzătoare. Domeniul cel mai apropiat de depozitele de date şi sistemele OLAP este domeniul bazelor de date statistice. măsurile şi fenomenul de împrăştiere. dimensiunile şi măsurile sunt tratate diferit. Aceste modele au fost propuse înainte de apariţia termenului de OLAP şi sunt în principal extensii ale modelelor de date existente (de regula relaţionale). Aceste concepte apar în majoritatea modelelor OLAP. în prezentarea acestor concepte de bază s-au utilizat şi definiţiile date de Consiliul OLAP. o terminologie şi un formalism propriu. Dar fiecare model prezintă o viziune proprie a cerinţelor analizei multidimensionale. Totuşi operaţiile specifice bazelor de date spaţiale sunt diferite de operaţiile OLAP. De aceea. De exemplu.

Dimensiunile tipice ale datelor dintro întreprindere sunt timpul. canalele de distribuţie etc. Toate vizualizările. Se consideră un exemplu de date bidimensionale şi anume informaţiile despre vânzările lunare (cantitatea vândută) de telefoane mobile Nokia ale unei firme. iar dimensiunea Produs ierarhia cu nivelurile “produs” şi “model produs”.” [OLAP97] Pentru a înţelege conceptul de hypercub (cub n-dimensional) trebuie să ţinem cont de următoarele aspecte: Afişarea pe ecranul calculatorului nu este identică cu metaforele vizuale. măsurile. Afişarea datelor pe ecranul bidimensional al calculatorului este diferită de 38 .1 Vânzările lunare ale unei firme Luni Vânzări Ianuarie 790 Februarie 850 Martie 900 Aprilie 910 …. Exemplul poate fi realizat foarte uşor cu ajutorul unei foi de calcul tabelar şi afişat pe orice ecran (tabelul 2. De exemplu. Ecranul calculatorului. De exemplu. rapoartele şi analizele sunt făcute în termeni de hypercuburi (cuburi n-dimensionale).1 variabila “cantitatea vândută” este determinată în funcţie de trei dimensiuni: Locaţie. Tabelul 2. O matrice tridimensională poate fi vizualizată ca un cub cu fiecare dimensiune formând o faţă a cubului. …… Decembrie 810 Total 10180 Totalul vânzărilor este afişat pe ultimul rând. Putem crea o reprezentare bidimensională pe ecran a unui cub tridimensional.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică tabelă. Produs şi Timp. Fiecare subcub conţine cantitatea vândută pentru o anumită combinaţie de valori ale dimensiunilor. Este o singură coloană de date: coloana Vânzări. regiunile geografice. model Nokia 3410. În figura 2. dimensiunea Timp se referă la anul 2003. s-au vândut 10 telefoane celulare. are numai două dimensiuni fizice. în oraşul Deva.. fiecare fiind o dimensiune. Lunile reprezintă modul cum sunt organizate datele. din judeţul Hunedoara. Setul de date are două dimensiuni: o dimensiune Luna aranjată pe rânduri şi o dimensiune Vânzări aranjată pe coloane. Deşi nu se reprezintă în figură. la fel ca o hârtie. într-o anumită perioadă de timp. În concluzie. produsele. Lunile sunt un tip de cheie sau identificator.1). o foaie de calcul tabelar exemplifică o matrice bidimensională cu celulele de date aranjate în rânduri şi coloane. modelul prezentat are două dimensiuni: o dimensiune de identificare şi una pentru variabile. Consiliul OLAP defineşte hypercubul ca „un grup de celule de date aranjate după dimensiunile datelor. Dimensiunea Locaţie include o ierarhie cu două niveluri “judeţ” şi “oraş”.

Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP metaforele folosite pentru a vizualiza datele. lăţime şi înălţime. De exemplu. definiţia bazată pe unghi drept a unei dimensiuni nu este necesară pentru reprezentarea evenimentului. Cele trei axe perpendiculare (x.1 Reprezentarea sub forma unui cub a modelului multidimensional Dimensiunile logice nu sunt identice cu dimensiunile fizice. y şi z (sau de produs. z) se transformă perfect în dimensiuni fizice ca lungime. Totuşi fizic sunt numai trei dimensiuni independente. pentru vizualizare şi manipulare. Tot ce trebuie să facem este să ne imaginam un cub de date tridimensional şi un ecran ce afişează o felie din acel cub. y.2). Este uşor de a vizualiza relaţia între datele prezentate pe ecran şi întregul set de date stocat în calculator. timp şi locaţie). în cazul foilor de calcul tabelar tridimensionale. Oraş Hune doara Bacău Hune doara Deva Bacău Piatra Neamţ 3410 Nokia Membru variabila (cantitatea vândută) 10 22 10 29 21 9 2 21 12 34 22 8 3310 6100 8100 dimensiunea Produs (ierarhia: produs.1 este o metaforă vizuală. Fiecare dimensiune este reprezentată printr-un segment vertical. Cubul fizic este o reprezentare intuitivă a unui eveniment. coloane şi pagini. pe rânduri. model produs) Figura 2. deoarece toate dimensiunile coexistă pentru orice punct din cub şi sunt independente între ele. Într-un spaţiu tridimensional. setul de date tridimensional din figura 2. Chiar dacă nu este greşit de a folosi un cub cu unghiuri drepte pentru reprezentarea multidimensională a unui eveniment. Cubul vizualizat în figura 2. Cuburile studiate la geometrie sunt implicit fizice. lăţime şi înălţime. deoarece se bazează pe noţiuni fizice ca lungime. orice punct (orice vânzare) este identificat de coordonatele sale x. dimensiunea Locaţie Ierarhia: Judeţ. Erik Thomsen [THOM96] utilizează pentru reprezentarea evenimentelor un nou concept: “structură de domeniu multidimensională” (multidimensional domain structure-MDS) (figura 2.1 este afişat pe ecran. Acest aspect îi face pe dezvoltatorii de software să caute un mod optim de reprezentare a structurilor numerice cu mai mult de două dimensiuni pe un ecran bidimensional. O reprezentare corectă cere dimensiuni independente [THOM96]. Orice membru dintr-o dimensiune este reprezentat de un interval 39 .

ci combinaţii posibile ale membrilor dimensiunilor. coloană. ƒ prezintă toate dimensiunile care se pot vizualiza. rezultatele sunt aceleaşi. Cum se pot reprezenta patru sau mai multe dimensiuni logice în trei dimensiuni fizice (rând. unul pentru locaţie şi unul pentru variabile. dar nu este nici cub fizic. ƒ arată mai multe informaţii structurale decât un cub fizic. Pentru exemplu tridimensional anterior.2. prin reconfigurarea a cum sunt afişate dimensiunile. Fiecărui element din eveniment şi din cub îi corespunde un interval din fiecare din cele patru segmente. Două lucruri se modifică ca rezultat al combinării dimensiunilor : forma datelor prezentate şi vecinii. Când dimensiunile sunt combinate fiecare punct într-o listă unidimensională are numai doi vecini. Utilizând un MDS este uşor de a adăuga alte dimensiuni la model.2 Exemplu de utilizare a MDS-ului pentru reprezentarea evenimentelor Într-o matrice bidimensională. se identifică patru segmente: unul pentru timp. unul pentru produse. Abilitatea de a modifica uşor prezentările aceloraşi date. Un MDS nu este o reprezentare fotografică a evenimentului ce a generat datele. pagină)? Răspunsul este de a combina multiple dimensiuni logice în aceeaşi dimensiune fizică. în figura 2. este una din cele mai mari avantaje 40 . totuşi nu arată punctele de date curente. fiecare punct are patru vecini. Un MDS este mai descriptiv decât un cub fizic. Metoda tipică este de a include o dimensiune în alta. Evenimentul ce generează datele Timp MDS Produse cubul de date Variabile Vânzări (buc) Martie   telefoane mobile Nokia Nokia vânzări martie Figura 2. De exemplu. Maparea a două dimensiuni logice într-o singură dimensiune fizică înseamnă crearea unei versiuni unidimensionale.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică din segment. ƒ şi poate fi realizat pentru orice număr de dimensiuni. Dimensiunile logice pot fi combinate. MDS prezintă vânzările de telefoane mobile Nokia din luna martie. Un lucru important nu se modifică în timpul procesului de combinare a dimensiunilor logice: nu are importanţă cum se combină dimensiunile. Un MDS: ƒ arată numărul de puncte de date extrase din eveniment şi organizarea lor logică.

Agent de vânzare. ƒ într-un cub n-dimensional o dimensiune este reprezentată printr-o axă. Un membru este “un nume distinct sau un identificator folosit pentru a determina poziţia unui element de dată (în schema stea apare sub denumirea de atribut dimensional)”. Regiune/locaţie. toate lunile. ƒ într-o schemă stea sunt tabelele care se dispun radial în jurul tabelei de fapte şi se mai numesc tabele de dimensiuni. O dimensiune acţionează ca un index pentru identificarea valorilor dintr-o matrice multidimensională. 2. trimestrele şi anii formează dimensiunea Timp şi toate oraşele. 41 . decât bazele de date relaţionale şi foile de calcul tabelar. pagină) ale ecranului de afişare. anii formează dimensiunea Timp….Dimensiunile oferă un mod foarte concis. de afişarea datelor. Un membru poate aparţine la una sau mai multe ierarhii sau poate să nu fie inclus într-o ierarhie (independent). Client.1. Dimensiunile au următoarele caracteristici: ƒ furnizează informaţii descriptive despre fiecare indicator (variabilă).. De exemplu. Orice combinaţie de dimensiuni logice poate fi mapată la orice combinaţie de rânduri. intuitiv de organizare şi selectare a datelor pentru explorare şi analiză. regiunile şi ţările dimensiunea Locaţie. Se separă structura datelor reprezentată în MDS. coloane şi pagini ale unui ecran.2 Conceptul de dimensiune Conceptul de dimensiune este definit de Consiliul OLAP ca “un atribut structural al unui cub ce constă dintr-o listă de membrii. pe care utilizatorii îi percepe ca fiind de acelaşi tip. în dimensiunea Produs membru “culoare” nu este inclus în nici o ierarhie. Abilitatea instrumentului OLAP de a modela multiple dimensiuni de informaţii îl face mult mai potrivit pentru a lucra cu seturi complexe de date. O dimensiune conţine mai mulţi membri. dimensiunile logice nu au astfel de limite. coloană. Frecvent numărul de dimensiuni într-un set de date depăşeşte cele trei dimensiuni fizice (rând.. într-o bază de date pentru analiza vânzărilor se identifică următoarele dimensiuni: Timp. Produs. Spre deosebire de dimensiunile fizice care sunt bazate pe unghiuri şi sunt limitate la trei. Un model multidimensional ce oferă un număr mare de atribute dimensionale permite analize cât mai complexe şi mai variate. trimestrele. De exemplu. toate lunile.” [OLAP97] Dimensiunile sunt atribute de identificare a evenimentelor măsurabile sau a lucrurilor pe care le analizăm. De exemplu. ƒ conţin în general date statice şi sunt esenţiale pentru analiză.Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP ale sistemelor OLAP. De exemplu..….

3 membru Toate Produsele este rădacină în ierarhia de produse. În general. echipamente de birou etc). Un membru ce nu are părinte se numeşte membru rădăcină (root). Membrii ce nu au copii sunt numiţi frunză (de exemplu radio casetofoane cu baterii etc).3 Conceptul de ierarhie O ierarhie este un atribut al unei dimensiuni.1. De exemplu. Timpul este o dimensiune ierarhică multi-nivel (ore. dacă toate datele sale ar fi limitate la nivel tranzacţional. Toate produsele cosmetice electronice sapun şampon parfum acasă birou radio casetofon TV fax xerox cu baterii electric Figura 2. state şi ţări).3 este prezentată o ierarhie de produse. este necesar de a păstra informaţii despre volumul vânzărilor lunare.3 O ierarhie de produse Elementele individuale sau nodurile sunt numite membri (de exemplu: cosmetice. oraşe. Criteriile după care datele sunt agregate pentru analiză şi raportare trebuie să fie aceleaşi cu factorii folosiţi în procesul decizional. Conexiunile în jos sunt de tip (1:m) şi sunt numite asocieri copil. 42 . În figura 2. Ar fi imposibil de a funcţiona o firmă. un membru poate avea un singur părinte. ierarhiile sunt o necesitate.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică 2. luni. zile. De exemplu. în ierarhie. În cele mai multe activităţi ale unei firme. În figura 2. săptămâni. Locaţia geografică este o dimensiune ierarhică (vecini. Cele mai multe dimensiuni au o structură multi-nivel sau ierarhică. echipamentele electronice sunt părinţi pentru echipamentele de birou. Cei mai mulţi membri au conexiuni în sus şi jos. pe trimestru. pentru a vedea care produse se vând mai bine şi care mai prost. pe an. Conexiunile în sus sunt de tip (m:1) şi sunt numite asocieri părinte. Faxurile şi xerox-urile sunt copii pentru echipamentele de birou. trimestre şi ani).

Structurile arborescente neechilibrate sunt implementate cu succes în bazele de date multidimensionale. după tipul produsului şi producător. grupuri de produse după profit. permite să experimentăm diferite moduri de a privi şi înţelege datele.5. într-o dimensiune pot exista mai multe ierarhii. dacă sunt trei ierarhii în 43 . Din acest motiv nivelul (L0) al ierarhiei reprezintă nodurile frunză ale ierarhiei (înălţimea cea mai mică).Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP Pentru a identifica poziţia unui membru într-o dimensiune se folosesc conceptele de înălţime şi adâncime în ierarhie. Numărul de niveluri intermediare. specifice. Numărul de ierarhii distincte într-o structură multidimensională este egal cu produsul dintre numărul de ierarhii din fiecare dimensiune.4 Ierarhie simetrică Ierarhiile sunt fundamentul pentru agregarea datelor şi pentru navigarea între nivelurile de detaliu dintr-un cub n-dimensional. unde un membru părinte reprezintă consolidarea (agregarea) membrilor copil. De exemplu. Produsele se pot grupa şi în alte moduri decât cosmetice şi electronice. În glosarul de termeni OLAP se specifică că “ membrii dimensiunilor pot fi organizaţi pe baza relaţiilor de tip părinte-copil. dar multe niveluri intermediare. să aibă adâncimi diferite şi invers (structuri arborescente neechilibrate). deoarece datele au numai un nivel de detaliu. De exemplu. Deşi nu toate dimensiunile conţin ierarhii. toate aplicaţiile din lumea reală implică dimensiuni ierarhice. bazele de date relaţionale fiind necorespunzătoare. an Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 L L L L L L L L L L L L Figura 2. Ierarhiile dimensionale pot fi simetrice sau asimetrice (figura 2. preţul reprezintă un alt criteriu pentru organizarea dimensiunii Produs (de exemplu: solduri. Există posibilitatea ca doi membri. Cu alte cuvinte. care au aceeaşi înălţime. de lux). Adâncimea în ierarhie este stabilită de sus în jos. cum ar fi grupuri de produse după preţ. un nivel de agregare complet. Aşa cum arată figura 2. fiecare direcţie de agregare scoate în evidenţă unii factori şi-i ascunde pe alţii [THOM96]. Înălţimea se stabileşte de jos în sus. Alegerea nivelurilor intermediare de grupare sau agregare este importantă pentru înţelegerea şi abilitatea de a lua decizii.4). În dimensiunea Timp există o ierarhie simetrică. Cu ierarhiile simetrice se pot referi membrii prin nivelul lor ierarhic. Aceasta este una din ariile de convergenţă între structurile multidimensionale şi analiza statistică. Rezultatul este o ierarhie şi relaţiile părinte/copil sunt relaţii ierarhice”.

Multe instrumente OLAP oferă abilitatea de a popula cuburile n-dimensionale cu date text. orice tip de date de la text la grafice şi chiar sunete pot fi multidimensionale. 44 . Alte tipuri de date pot beneficia de organizarea multidimensională. altele conţin date derivate. numărul de direcţii de vizualizare creşte. fiecare celulă are 2n vecini imediaţi sau direcţii de vizualizare. dar apar probleme datorate agregării lor. cu atât este mai complexă vecinătatea din jurul unei celule şi există mai multe direcţii după care se pot vizualiza datele. Când se adaugă ierarhii. sunt de tip caracter. la nivel de întreprindere. Cu cât sunt mai multe dimensiuni şi ierarhii în cub. trei ierarhii în dimensiunea Locaţie. Unele instrumente OLAP permit numai o singură ierarhie pe dimensiune. În acest caz. Datele numerice sunt mai potrivite pentru aplicaţiile OLAP. fiecare ierarhie este tratată ca o dimensiune separată. Într-un cub n-dimensional (cu un nivel ierahic pe dimensiune).5 Agregarea datelor dintr-o dimensiune Ce tip de date pot fi stocate într-un cub n-dimensional? Deşi majoritatea datelor stocate în cuburile n-dimensionale sunt numerice. deoarece au o organizare multidimensională şi se pot agrega. Din acest motiv. datele de tip şir de caractere vor deveni mult mai importante pentru instrumentele OLAP. Combinaţia de multiple dimensiuni şi multiple niveluri pe dimensiune constituie esenţa unui cub n-dimensional sau hypercub. Toată compania Domenii de activitate Regiuni Diviziuni Oraşe Departamente Figura 2. Unele celule conţin date de intrare cum ar fi vânzările zilnice.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică dimensiunea Timp. O celulă într-un cub n-dimensional este definită de intersecţia unui membru din fiecare dimensiune. o celulă într-o foaie de calcul tabelar are patru vecini (4 celule adiacente). Totuşi cele mai multe date sursă. Valorile datelor derivate sunt definite cu ajutorul formulelor. iar o celulă într-un cub tridimensional are şase. patru ierarhii în dimensiunea Produs şi o singură variabilă ar putea fi 3*3*4*1=36 ierarhii distincte. De exemplu.

tipul de ambalaj. adresa. ƒ indicatori derivaţi care se obţin prin combinarea indicatorilor de bază (de exemplu profitul).4 Conceptul de măsură O măsură (variabilă) este un indicator de performanţă prin care se poate analiza performanţa activităţii modelate (de regulă un atribut numeric al unui element din colecţia de fapte).Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP Date cum ar fi: culoarea. Volumul vânzărilor. nu se pot aduna aceste numere. dacă unul din fraţi are un copil şi celălalt nu. ei ar putea să nu fie la acelaşi nivel. numărul de clienţi). Conceptul de nivel într-o ierarhie este foarte important pentru a determina ce tipuri de navigări se pot executa în dimensiuni şi ce tipuri de calcule suportă dimensiunile. ƒ indicatori semiaditivi care se pot însuma numai după unele dimensiuni. În glosarul OLAP se specifică că “ doi membrii ai unei ierarhii sunt de aceeaşi generaţie dacă ei au acelaşi număr de strămoşi…. Valorile unui indicator se modifică continuu.” 2. indicatorul “volumul vânzărilor” se poate calcula pentru o categorie de produse sau pentru o anumită regiune sau pentru a anumită perioadă de timp. De exemplu. deoarece se poate calcula numărul de clienţi într-o anumită perioadă de timp sau pentru o anumită regiune.. Dacă valoarea atributului numeric variază continuu (de exemplu: costul de livrare. Rezultatul poate fi eronat. O altă clasificare este dată de Ralph Kimball în cartea sa “The Data Warehouse Toolkit” şi anume după posibilitatea indicatorilor de a se însuma după dimensiuni: ƒ indicatori aditivi care se pot însuma după toate dimensiunile.1. magazin. indicatorul “numărul de clienţi” este semiaditiv. iar dacă atributul este perceput mai mult ca o constantă (de exemplu: dimensiunea ambalajului. există sau nu o valoare corespunzătoare a indicatorilor. de exemplu. Dacă pentru fiecare produs (dintr-o categorie de produse) se cunoaşte numărul de clienţi şi dorim să aflăm numărul de clienţi pentru categoria de produse. Nu orice atribut numeric este un indicator. Termenii de generaţie şi nivel sunt necesari pentru a descrie subgrupuri de membrii întrucât. “dimensiunea ambalajului” este un atribut numeric şi totuşi nu este un indicator ci un atribut dimensional. cantitatea vândută şi costurile sunt aditive. deoarece pot 45 . culoare) atunci este un atribut dimensional. Indicatorii pot fi clasificaţi în: ƒ indicatori de bază (de exemplu: volumul vânzărilor. Aceasta înseamnă că are sens de a aduna lei sau cantităţi de-a lungul oricărei combinaţii timp. De exemplu. descriere produs. cantitatea vândută. Pentru fiecare combinaţie posibilă între dimensiuni. dar nu este aditiv de-a lungul dimensiunii Produs. costurile. De exemplu. tipul de client sunt factori esenţiali pentru analiză. deşi doi fraţi membri au acelaşi părinte şi sunt de aceeaşi generaţie. volumul vânzărilor) atunci atributul este un indicator. cantitatea vândută. produs.

un cub perfect dens ce conţine dimensiunea Locaţie (cu 100 de membri). dimensiunea Timp (cu 10 perioade de timp). timp. vânzările nu depind de tipul angajatului.5 Conceptul de multicub Un cub n-dimensional este de fapt un set de variabile ce utilizează aceleaşi dimensiuni de identificare. Dar în realitate. din categoria respectivă. celelalte sunt goale. De exemplu. densitatea combinaţiilor lor va fi egală cu media aritmetică a densităţilor lor înainte de a fi combinate. precum şi “total număr de ore lucrate” pentru toţi angajaţii. produs şi angajat. ƒ 2. Cubul rezultat este format din 11*11*2 = 242 de intersecţii (celule).1. Ca variabile se consideră numai “volumul vânzărilor” pentru fiecare produs şi “totalul vânzărilor” pentru toate produsele şi “numărul de ore lucrate” pentru fiecare tip de angajat. dimensiunea Produs (cu 100 de produse). În cubul modificat. Apare necesitatea de a defini un nou cub ndimensional logic şi un mod de a determina când o dimensiune nouă aparţine sau nu unui nou cub n-dimensional. Locaţie. indicatori neaditivi care nu se pot însuma după nici o dimensiune (de exemplu profitul marginal). dimensiunea Produs (cu 100 de produse) şi dimensiunea de variabile (cu 5 variabile) va avea 500000 puncte de date. curent şi variaţia). În modelul modificat. va conţine 500000 celule de date. Cele două seturi de date au câte 11 puncte de date fiecare. timp şi produs la care se adaugă tipul de angajat. dimensiunea Produs cu 10 membri. pe un singur nivel. Produs şi dimensiunea de variabile [THOM96]. Membrii “Toti angajaţii” şi “Toate produsele” au fost adăugaţi la fiecare din dimensiunile respective. Variabilele neaditive pot fi combinate cu alte variabile pentru a deveni aditive. 46 . Combinaţia celor două cuburi va conţine 1000000 celule de date şi este 67% dens. variabilele pentru vânzări sunt acum în funcţie de locaţie. Dacă două seturi de date aparţin aceluiaşi cub ndimensional logic. Un cub ce conţine dimensiunea Locaţie (cu 100 de magazine). dar este numai 33 % dens. se consideră cubul n-dimensional care modelează activitatea de vânzări cu dimensiunile iniţiale: Timp. dimensiunea de variabile (cu 5 variabile) şi dimensiunea Scenariu (planificat. Ierarhiile au fost eliminate din cub. Întrebarea care apare este dacă se poate adăuga un număr nelimitat de dimensiuni la un cub n-dimensional şi dacă pentru modelarea unei activităţi complexe este suficient un singur cub n-dimensional. volumul vânzărilor) continuă să fie identificate de locaţie. iar datele există numai pentru scenariu planificat. dimensiunea Timp (cu 10 perioade de timp).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică exista clienţi. Din acestea numai 22 de celule au date. De exemplu. care au cumpărat mai multe tipuri de produse. variabilele iniţiale (de exemplu cantitatea vândută. Într-un caz simplificat (fără dimensiunile Locaţie şi Timp) se consideră dimensiunea Angajat cu 10 membri. Se adaugă dimensiunea Angajat şi variabila “numărul de ore lucrate/tip de angajat”. Cu alte cuvinte rezultă un cub ndimensional foarte împrăştiat.

serii dimensionale sau volume dimensionale. Se observă că modelul conţine dimensiunile globale Locaţie şi Timp şi fiecare cub n-dimensional din model este o ramificaţie a dimensiunilor globale. În aceste cazuri. Scenariu şi dimensiunea de variabile. Power Play utilizează structura hypercub. Existenţa unui număr mare de valori zero nu este totuşi un exemplu real de 47 . trebuie mai întâi să se definească un cadru analitic sau un numitor comun [THOM96]. a modelului relaţional. Codd. care se găsesc în două cuburi ndimensionale separate. În aplicaţiile multicub. în cele 18 reguli pentru OLAP [CODD93].Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP În multe aplicaţii multidimensionale se utilizează date din mai multe domenii de activitate (de exemplu activitatea financiară şi activitatea de marketing sau activitatea de producţie şi activitatea de desfacere). În concluzie. Cele două cuburi au două dimensiuni comune: Locaţie şi Timp. Proiectanţii de instrumente OLAP au adoptat o varietate de strategii pentru a trata fenomenul de împrăştiere dar şi gruparea datelor. Pilot. Se doreşte să se analizeze dacă există o relaţie între variabila “numărul de ore lucrate/tip de angajat” şi variabila “cantitatea de produse vândute”. Prin utilizarea structurii multicub este posibil de a integra seturi de date eterogene. cuburi – Microsoft OLAP).6 arată o schemă pentru acest model multicub. Cubul pentru vânzări are în plus dimensiunile Produs. o structură logică de cub simplu. valoare inaplicabilă şi valoare zero. fiecare fiind compusă dintr-un subset de dimensiuni ale bazei de date. dar cu un model sofisticat de compresie a datelor. Niciuna din aceste dimensiuni nu este folosită de cubul pentru angajaţi. se utilizează mai multe cuburi n-dimensionale logice sau structuri multicub. multicubul. În cazul celor două cuburi n-dimensionale. Se consideră cele două cuburi din exemplu anterior: cubul cu date despre vânzări şi cubul cu date despre angajaţi. Totuşi datele multidimensionale sunt împrăştiate şi celulele de date nu sunt distribuite în mod egal în spaţiul multidimensional.6 Conceptul de împrăştiere Conceptul de împrăştiere este frecvent asociat cu datele multidimensionale. sugerează că modelele OLAP respectă regula privind valorile null. 2. În acest fel se pot compara valori individuale. Instrumente ca Essbase. proiectanţii descompun baza de date într-un set de structuri multidimensionale. structuri – Holos. cel mai simplu mod de reprezentare a datelor unei aplicaţii multidimensionale este cel al unui spaţiu cartezian definit de toate dimensiunile aplicaţiei (spaţiul datelor). numitorul comun sunt cele două dimensiuni comune: Locaţie şi Timp. Cubul pentru angajaţi are dimensiunea Angajat şi dimensiunea de variabile legate de activitatea angajaţilor (de exemplu numărul total de ore lucrate/tip angajat) care nu sunt folosite de cubul pentru vânzări.1. este mai des întâlnită. Cealaltă structură. Problema care apare în proiectarea unei structuri multicub este legată de modul cum se realizează legătura între cuburile n-dimensionale. Termenul de împrăştiere a fost utilizat cu semnificaţia de valoare lipsă. Aceste structuri multidimensionale au diferite denumiri (variabile – Oracle Express. Pentru a compara valorile celor două variabile. Figura 2. Primele două cazuri sunt considerate date invalide (conceptul de null).

sunt exprimate în funcţie de aceste două valori. Ele nu pot fi tratate în acelaşi mod ca orice altă valoare. În modelul relaţional. versiunea 2. Logicienii au crezut că există numai două valori logice: adevărat şi fals. Negaţia lui adevărat este fals şi negaţia lui fals este adevărat. Problema tratării datelor împrăştiate este una foarte importantă şi este frecvent dezbătută în lumea bazelor de date. indiferent că este sau nu multidimensional. Dar conform logicii. Valoarea zero este validă ca orice alt număr. negaţia unui termen produce un termen diferit cu o valoare adevărată diferită. Acurateţea calculelor este de o importanţă crucială pentru analiza oricărui set de date. Conceptul de “invalid” este similar cu conceptul de “lipsă” în sensul că nu se poate prelucra ca o valoare validă. Pentru propoziţii adevărate şi false.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică împrăştiere. Confuzia a apărut. sunt necesare tehnici speciale pentru aceste cazuri. Datele lipsă şi cele invalide se introduc regulat în toate tipurile de baze de date. Tehnicile pentru optimizarea fizică a stocării unui număr mare de valori repetate sunt similare şi uneori aceleaşi cu tehnicile pentru optimizarea fizică a stocării de volume mari de date lipsă şi invalide. deoarece datele sunt lipsă. dar este diferit în sensul că ar putea fi greşit introdusă o valoare în acel câmp. precum şi volume mari de date lipsă şi invalide. o propoziţie şi inversa sa nu pot avea ambele valoarea adevărat. Pentru propoziţii cu valori lipsă sau invalide.6 Model multicub 48 . care se aplică la bazele de date. El a schimbat semnificaţia termenului de negaţie.7). inclusiv cele multidimensionale. Dimensiuni globale Locaţie ○ Timp ○ ○ Hypercubul pentru vânzări Produs ○ Scenariu Variabile ○ ○ ○ Hypercubul pentru angajaţi Angajat ○ Variabile ○ ○ ○ ○ ○ ○ Figura 2. Codd a propus utilizarea unei logici bazată pe patru valori logice (figura 2. De aceea. Deci negaţia unei valori lipsă este “lipsă” şi negaţia unei valori invalide este “invalid” [THOM96]. Totuşi valorile lipsă şi cele invalide nu sunt date valide. deoarece în aplicaţiile OLAP apare un număr mare de valori zero. Regulile logice. Problema apare totuşi când se introduc date invalide. Nu ştim dacă este adevărat sau fals. Tratamentul impropriu al valorilor null poate cauza calcule incorecte. negaţia unui termen este el însuşi.

în loc de a introduce valoare null pentru “numele soţiei ” într-o bază de date cu informaţii despre angajaţi. datele invalide ca fiind rezultatul unei proiectări proaste a bazei de date. P T A I F T=adevărat F=fals A=lipsă I=invalid Not (P) F A I T Figura 2. De exemplu. Îmbunătăţirea proiectării bazei de date ar putea elimina datele invalide.7 Logica cu patru valori a modelului relaţional. Ei caracterizează în general. potrivită pentru aplicaţiile OLAP. Modelul lui Li şi Wang [LIWA96] şi modelul lui Gyssens şi Lakshmanan [GYSS97] constituie o extensie a algebrei relaţionale. Gray [GRAY96] propune operatorul CUBE ce generalizează clauza GROUP BY din limbajul SQL şi care este o abordare foarte pragmatică. În cele ce urmează. datorită propietăţilor ei de deducere şi eliminarea datelor invalide. ar fi mai bine de a introduce valoarea validă “Nu” în câmpul numit “este căsătorit”. Unii specialişti preferă să păstreze logica cu două valori. 49 .8 modelele de date multidimensionale s-au dezvoltat pe două direcţii şi anume: modele extensii ale modelului relaţional şi modele orientate pe cub. De exemplu. se vor analiza câteva modele de date multidimensionale. Cele două tipuri de date (lipsă şi invalide) trebuie totuşi să fie tratate individual.Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP Această inconsistenţă în definiţia negaţiei produce totuşi o serie de probleme. când un angajat nu are soţie. deoarece ele afectează calculele în diferite moduri. Multe din modelele propuse sunt extensii ale modelului relaţional. Se poate crea o tabelă separată cu informaţii despre soţii.2 Modele de date OLAP-extensii ale modelului relaţional Aşa cum se observă în figura 2. versiunea 2 2.

2. De asemenea.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică 2. Modele extensii ale algebrei relaţionale Modele orientate pe cub Concepte extinse Operatorul Data CubeGray Modelul Agrawal Model cu facilităţi extinse –Lehner Algebra de gruparemodelul Li. min(). funcţii de analiză financiară şi alte funcţii specifice unor domenii. max().1 Operatorul Cub de date În limbajul SQL standard ‘93 se utilizează pentru agregare cinci funcţii: count(). sum(). limbajul SQL permite agregarea valorilor distincte (clauza DISTINCT). avg() şi clauza GROUP BY. Unele sisteme permit utilizatorilor să definească noi funcţii de agregare (de exemplu Informix Illustra). În afara de cele cinci funcţii de agregare standard. Wang Modelul Cabbibo Modelul lui Kimball Modelul Vassiliadis Modelul Golfarelli Modelul Gyssens Modelul Rafanelli Modelul StarER Modelul Guazzo Modelul Teste Modelul Blanschka Modelul MAC Figura 2.8 Istoria modelului de date multidimensional 50 . multe SGBDR-uri permit funcţii statistice.

AN CODCAT PROFESORI ------------------------------------------2000 CIB 1 2000 IE 8 2000 MAN 1 2001 IE 3 SQL> select i. an). f. institutii i where f.codfac. se consideră tabela de fapte F2_indicatori_performanţă (codcat.Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP Gray [GRAY96] propune pentru agregare utilizarea operatorului CUBE.an). codcat. CODFAC AN PROFESORI ------------------------------------------CSIE 2000 9 CSIE 2001 3 CSIE 12 FMAN 2000 1 FMAN 1 13 51 . f.codcat=i. SQL Server).codcat=i. De exemplu. f.codcat group by rollup(i. CODFAC AN PROFESORI ------------------------------------------CSIE 2000 9 CSIE 2001 3 FMAN 2000 1 Operatorul ROLLUP creează subtotaluri: SQL > select i. codinst.nrcadre) profesori from F2_indicatori_performanţă f. denfac.codfac. iar a tabelei de dimensiuni este codcat: SQL> select an.nrcadre) profesori from F2_indicatori_performanţă f. institutii i where f.an. Cheia primară a tabelei de fapte este cheie compusă (codcat. …) şi tabela de dimensiuni Instituţii (codcat.codcat group by i. denumire). dencat. an. codfac. nrcadre. sum(f. nrcadre profesori from F2_indicatori_performanţă.an. Multe sisteme relaţionale permit deja aceşti operatori (Oracle. f.codfac. sum(f. nrtesa. nrdoct.codfac. nrstud_cer.an.

.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Primele două rânduri sunt identice cu cererea anterioară.codfac.nrcadre) profesori from F2_indicatori_performanţă f. Următorul rând este rând de detaliu.codfac.codcat=i. ‘ ‘ union select ‘ ‘. ‘ ‘. f. AN CODFAC PROFESORI ---------------------------------------------------2000 CSIE 9 2000 FMAN 1 2000 10 2001 CSIE 3 2001 3 52 .codfac.codcat=i.nrcadre) profesori from F2_indicatori_performanţă f. iar al cincilea rând este un alt subtotal după atributul “an”.an. Sunt posibile şi operaţii rollup parţiale: SQL > select f. deoarece tabela se parcurge o singură dată.nrcadre) PROFESORI from F2_indicatori_performanţă f. institutii i where f.codcat group by i.an.codcat group by ‘ ‘.codfac). mai concis şi mai uşor de citit. este mai eficient (mai ales pentru seturi mari de date). institutii i where f. institutii i where f. institutii i where f. rollup(i. Al treilea rând este un subtotal al atributului “an” (apare valoarea null în coloană “an”). În realitate nu sunt valori nule în această coloană (este un artificiu al operatorului ROLLUP). CODFAC AN PROFESORI ------------------------------------------CSIE 2000 9 CSIE 2001 3 CSIE 12 FMAN 2000 1 FMAN 1 13 Citirea cererii este dificilă.codcat=i. sum(f.codfac.codfac. Operatorul ROLLUP. sum(f. i.codcat group by f. Următoarea cerere este echivalentă cu cererea ce utilizează operatorul ROLLUP: SQL > select i. ‘ ‘.codcat group by i. ‘ ‘.an. De asemenea.nrcadre) profesori from F2_indicatori_performanţă f. tabela se parcurge de mai multe ori.codcat=i. sum(f. Ultimul rând este un total general.an union select i. sum(f. f.

i. grouping(f.codfac) f from F2_indicatori_performanţă f. când este detectat un subtotal.an.nrcadre) PROFESORI from F2_indicatori_performanţă f.i. returnând o valoare 0 pentru primul caz şi o valoare 1.codcat=i.an) t.Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP În acest caz. sum(f.codfac. grouping(i. pentru filtrarea rândurilor. i. atunci se produc N+1 tipuri de subtotal.codcat=i. Funcţia GROUPING face distincţie între valorile null curente şi cele ce rezultă prin agregare. De exemplu: SQL> select f. sum(f.codcat group by cube(f.codfac). institutii i where f. nu se produce un total general (total după toate dimensiunile).codfac. De exemplu: SQL> select f.codcat group by cube(f.an. AN CODFAC PROFESORI T F ----------------------------------------------------------------------2000 CSIE 9 0 0 2000 FMAN 1 0 0 2000 10 0 1 2001 CSIE 3 0 0 2001 3 0 1 CSIE 12 1 0 FMAN 1 1 0 13 1 1 Funcţia GROUPING poate fi utilizată. AN CODFAC PROFESORI ---------------------------------------------------2000 CSIE 9 2000 FMAN 1 2000 10 2001 CSIE 3 2001 3 CSIE 12 FMAN 1 13 Operatorul CUBE produce toate combinaţiile posibile sau 2**N tipuri de subtotaluri. Dacă în ROLLUP sunt specificate N coloane. Operatorul CUBE realizează toate tipurilor posibile de agregare (totaluri pentru fiecare combinaţie posibilă de dimensiuni). 53 .codfac). institutii I where f.an. de asemenea.i. Cubul poate fi un cub complet sau un cub parţial.an.nrcadre) profesori.

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică De exemplu: SQL> select f.an, i.codfac, sum(f.nrcadre) profesori grouping(f.an) t, grouping(i.codfac) f from F2_indicatori_performanţă f, institutii i where f.codcat=i.codcat group by cube(f.an,i.codfac) having grouping(f.an)=0 and grouping(i.codfac)=0; AN CODFAC PROFESORI T F ----------------------------------------------------------------------2000 CSIE 9 0 0 2000 FMAN 1 0 0 2001 CSIE 3 0 0 Toate funcţiile utilizate în clauza GROUP BY (sum, count, max, min, variance, stddev) pot fi utilizate şi cu ROLLUP şi CUBE.

2.2.2 Modelul lui Li, Wang
În [LIWA96] se defineşte un model de date multidimensional (MDD) pentru aplicaţii OLAP. Conceptul de bază este cubul multidimensional. O schemă de cub n-dimensional este un set {(D1, R1), …,(Dn, Rn)} unde : Di sunt dimensiuni şi Ri atribute. Un cub MD este o pereche (F,µ) unde F={(D1, r1), …,(Dn, rn)}(unde ri este o relaţie pe Ri pentru fiecare i) şi µ este o funcţie de la {(D1, t1), …,(Dn, tn) | ∀ 1≤ i ≤ n , ti ∈ri } la V (set de valori scalare). Deci un cub MD este un set de relaţii dimensionale ri şi o funcţie de la un n-tuplu la o valoare scalară. O bază de date multidimensională este un set finit de cuburi MD şi un set finit de relaţii de grupare (grouping relations). De asemenea, se introduce o algebră (MD cube algebra), o extensie a algebrei relaţionale, pentru manipularea cuburilor (de exemplu reuniune de cuburi, adăugarea unei noi dimensiuni, agregarea cubului etc) şi un limbaj de interogare algebric numit algebra de grupare (grouping algebra). Modelul lui Li şi Wang este un model multidimensional cu o puternică expresivitate prin setul de operatori definiţi, dar nu permite modelarea măsurilor complexe într-un singur cub. Pentru fiecare măsură trebuie construit un cub MD separat. Ierarhiile multiple pot fi exprimate folosind operatorii algebrei de grupare (operatorul roll, order, operatorul de agregare).

54

Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP Pentru a ilustra acest model, autorii propun ca exemplu o fabrică de automobile care doreşte să analizeze cazurile de reparaţii pentru maşinile pe care le produce. Se consideră că o “reparaţie” este descrisă în funcţie de următoarele dimensiuni: ƒ Vehicul (vehiculul ce trebuie reparat); ƒ Timp (data reparaţiei); ƒ Garaj (garajul ce execută reparaţia); ƒ Clientul (propietarul maşinii reparate). Pentru o reparaţie sunt relevante următoarele informaţii: costurile pieselor componente (cost_comp), salariile (sal), costurile totale (cost_total), numărul de persoane implicate (nr_pers) şi durata reparaţiei (durata). Pentru fiecare măsură se construieşte un cub separat. De exemplu, pentru măsura “cost_total” se defineşte următorul cub : Reparatie_Vehicul=(rt, rg, rv, cost_total). Schema cub n – dimensional este: <(timp, Rd), (garaj, Rg), (vehicul, Rv)>, unde Rd ={an, luna, zi} .

2.2.3 Modelul lui Kimball
În [KIMB96] se defineşte schemă stea, o reprezentare intuitivă a cubului de date multidimensional într-un mediu relaţional. Schema stea conţine o tabelă centrală şi un set de tabele de dimensiuni aranjate într-o manieră radială, în jurul tabelei centrale. Fiecare tabelă de dimensiuni reprezintă o dimensiune a activităţii analizate, în timp ce tabela centrală conţine conţinutul cubului de date. Schema este foarte asimetrică. Există o tabelă dominantă în centrul schemei, singura tabelă din schemă cu multiple joncţiuni, prin care se conectează la celelalte tabele. Această tabelă se numeşte tabela de fapte (fact table). Celelalte tabele au numai o singură joncţiune, prin care se leagă la tabela centrală şi se numesc tabele de dimensiuni sau dimensiuni (dimension table). Schema stea reduce numărul de joncţiuni între tabele, ca urmare a procesului de denormalizare. Nu există nici o informaţie despre nivelurile ierarhice stocate în structura schemei stea. În plus, reprezentarea unei dimensiuni printr-o singură tabelă conduce la date redundante, denormalizate şi inconsistente. În mediile cu depozite de date, aceasta nu cauzează nici o problemă, deoarece datele sunt în cele mai multe cazuri interogate. Tabelă de fapte are următoarele caracteristici: ƒ Conţine un număr foarte mare de tupluri (posibil milioane). Numărul de tupluri din tabelă reprezintă de fapt produsul cartezian al dimensiunilor. De exemplu, pentru analiza activităţii de desfacere a unei firme de comerţ cu 500 de magazine de distribuţie în întreaga lume şi care comercializează 50000 de produse în fiecare magazin, tabela de fapte va conţine 500*50000*2*365 de tupluri. Baza de date va stoca informaţiile referitoare la tranzacţiile zilnice, pe o perioadă de doi ani. ƒ Dimensiunea ei creşte dinamic, în funcţie de cantitatea de date încărcate la fiecare ciclu de actualizare a bazei de date, precum şi în funcţie de volumul de date istorice stocate în baza de date.

55

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Este tabela care reflectă performanţa activităţii (procesului) analizate. Cheia primară a tabelei este o cheie compusă, formată din cheile primare ale tabelelor de dimensiuni. Fiecare tabelă de fapte are o cheie compusă şi invers fiecare tabelă care are o cheie compusă este o tabelă de fapte. ƒ Este normalizată şi realizează de fapt o legătură indirectă între dimensiuni. Figura 2.9 prezintă un exemplu de schemă stea. Tabela centrală este tabela Vânzări înconjurată de dimensiunile Timp, Client, Locaţie, Produs, Vânzător. Deci schema stea are următoarele caracteristici: ƒ tabela de fapte se leagă de dimensiuni prin joncţiuni de egalitate; ƒ fiecare atribut din cheie primară a tabelei de fapte reprezintă cheia primară a unei dimensiuni; ƒ atributele non cheie pot fi agregate. Tabelele de fapte conţin numai atribute numerice; ƒ tabelele de dimensiuni sunt denormalizate.
Dimensiunea Client Dimensiunea Timp Dimensiunea Locaţie Tabela de fapte Dimensiunea Vânzător

ƒ ƒ

Vânzări
Dimensiunea Produs

Figura 2.9 Modelul stea Avantajele schemei stea: ƒ este simplu de construit; ƒ reflectă cu exactitate modul cum înţeleg utilizatorii activitatea modelată; ƒ furnizează o performanţă ridicată pentru cereri analitice, prin reducerea numărului de joncţiuni; ƒ permite modelarea unor structuri multidimensionale complexe; ƒ este o schemă uşor de înţeles de către utilizatori, deoarece datele sunt aranjate într-un mod uşor de înţeles, iar relaţiile între entităţi sunt foarte clare; ƒ toţi indicatorii de performanţă ai activităţii modelate sunt stocaţi în tabela de fapte. Dezavantajele schemei stea: ƒ este o schemă inflexibilă. Adăugarea unei noi dimensiuni în schemă, poate duce la modificarea granulaţiei tabelei de fapte; ƒ conţine date redundante ce conduc la creşterea riscului de inconsistenţă a datelor;

56

Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP pentru a permite analize complexe, trebuie să includă multe tabele de agregate; ƒ are o scalabilitate limitată; ƒ face dificilă joncţiunea între tabelele de fapte. Schema fulg de zăpadă este o variantă a schemei stea. Este rezultatul descompunerii unei dimensiuni sau a mai multor dimensiuni care au ierarhii. Relaţiile de tip (m:1) între membrii unei dimensiuni se descompun în tabele separate formând o ierarhie de tabele. De exemplu, dimensiunea Produs este descompusă în subdimensiunile Model şi Produs (figura 2.10). Schema fulg de zăpadă vizualizează structura ierarhică a dimensiunilor. Diferenţa esenţială faţă de schema stea este că dimensiunile sunt normalizate. Principala motivaţie a normalizării este spaţiul de stocare. Dacă ierarhiile se păstrează în tabele separate, se consideră că spaţiul de stocare se reduce consistent. Totuşi Ralph Kimball în lucrarea sa “Practical Techniques for Building Dimensional Data Warehouse”(1996) încearcă să demonstreze contrariul. El afirmă că eforturile de a normaliza tabelele, în scopul de a reduce spaţiul de stocare, sunt inutile şi consumatoare de timp. Normalizarea dimensiunilor reduce cu mai puţin de 1% spaţiul total de stocare, iar vizualizarea datelor este mai dificilă, implicând un număr mai mare de joncţiuni între tabele. Mulţi proiectanţi nu consideră că salvarea spaţiului ar fi o cerinţă majoră în selectarea tehnicii de modelare.
Timp
săptămâna client luna data regiune

ƒ

Client

locaţie

Locaţie
Tabela de fapte fabrica

Vânzări
vânzător model

Vânzător

piaţa de desfacere

produs

Produs

regiune

Figura 2.10 Modelul fulg de zăpadă

57

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Avantajele schemei fulg de zăpadă: ƒ este mai flexibilă şi se pot defini cerinţele utilizatorilor mult mai bine. De exemplu, cu schema stea nu se pot folosi tabele istorice pentru modificarea dimensiunilor; ƒ structura normalizată a dimensiunilor este mai uşor de modificat; ƒ reduce redundanţa datelor; ƒ îmbunătăţeşte performanţa operaţiilor de drill down şi roll up. Dezavantajele schemei fulg de zăpadă: ƒ este mai complexă decât schema stea; ƒ scade performanţa la interogare, deoarece sunt folosite multe joncţiuni; ƒ schema este mai dificil de înţeles de către utilizatori, fiind mai apropiată de modelul entitate-asociere. Modelele stea şi fulg de zăpadă, precum şi variantele lor au devenit o reprezentare logică bine cunoscută a structurilor de date multidimensionale, în sistemele relaţionale. Selectarea unei scheme potrivite ţine cont de raportul între costul de stocare şi performanţa interogării. Schema stea oferă performanţe mai bune la interogare, datorită unui număr mic de operaţii de joncţiune între tabela de fapte şi tabelele de dimensiuni, dar costul de stocare este mai ridicat. Schema fulg de zăpadă implică mai multe operaţii de joncţiune, dar presupune o capacitate de stocare mai mică. Pentru ambele modele există o mulţime de variante. Schema stea de zăpadă (starflake) sau schema fulg de zăpadă degenerată (degenerated snowflake scheme) este o combinaţie de schemă stea şi schemă fulg de zăpadă, în care o parte a tabelelor de dimensiuni sunt denormalizate. Schema galaxie este o schemă stea cu mai multe tabele de fapte. În schema constelaţie (fact constellation scheme) există tabele de fapte suplimentare ce stochează date agregate. O constelaţie este o colecţie de stele şi constă dintr-o stea centrală înconjurată de alte stele. Steaua centrală conţine datele la nivel atomic, iar celelalte stele conţin date agregate. Steaua centrală se leagă de celelalte stele prin atribute dimensionale (figura 2.11).

Figura 2.11 Constelaţia

58

Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP

2.3 Modele orientate pe cuburi
Au existat, de asemenea, eforturi pentru a modela direct şi mai natural bazele de date multidimensionale şi anume modelele orientate pe cuburi.

2.3.1 Modelul lui Agrawal
Modelul de date multidimensional propus de Agrawal [AGRA97] are în vedere următoarele aspecte: ƒ tratarea simetrică a dimensiunilor şi măsurilor; ƒ flexibilitatea (multiple ierarhii, agregate ad-hoc); ƒ un set minimal de operatori asemănători cu cei din algebra relaţională. În modelul lui Agrawal datele sunt organizate în unul sau mai multe cuburi ndimensionale (hypercuburi). Un cub are următoarele componente: ƒ k dimensiuni (fiecare dimensiune are un nume Di şi un domeniu de valori domi); ƒ elementele cubului sunt definite printr-o funcţie E(C) care asociază dom1 ×…×domk la un n-tuplu (valorile celulelor cubului C ) sau { 0, 1}. Astfel, E (C) (d1, …….., dk ) referă elementul de la “poziţia” d1,……,dk a cubului C. Elementele unui cub (valorile celulelor cubului) pot fi fie {0,1} sau un n-tuplu <X1,……,Xn>. Dacă elementul corespunzător la E(C)(d1,…..,dk) este “0” atunci acea combinaţie de valori ale dimensiunilor nu există (celule fără conţinut). Valoarea “1” indică existenţa acelei combinaţii. Un n-tuplu reprezintă existenţa unei înregistrări cu n măsuri. Dacă un element al unui cub este “1” atunci nici unul din celelalte elemente ale cubului nu pot fi un n-tuplu. Dacă toate elementele unui cub sunt “0” sau dacă domeniul domi al dimensiunii Di nu are valori, atunci cubul este considerat a fi “gol” (empty). ƒ un n-tuplu ce descrie elementele cubului. Dimensiunile nu au structură sau ordine şi elementele cubului sunt adresate prin numele lor. De exemplu, un cub pentru analiza vânzărilor poate avea următoarele dimensiuni : ƒ Dimensiunea Produs (D1) cu domeniul de valori dom1={p1, p2, p3, p4}; ƒ Dimensiunea Data (D2) cu domeniul de valori dom2={ian1, feb2, feb3, mar4}; ƒ Dimensiunea Furnizori (D3) cu domeniul de valori dom3={s1, s2, s3, s4}; ƒ n-tuplu este format dintr-un singur membru <vânzare>; ƒ Elementele cubului : E (C)(p1, ian1, s1) este <10> E (C)(p1, ian1, s2) este <20> E (C)(p1, ian1, s3) este <50>

59

<15> este valoarea vânzarilor pentru “data=mar 4” şi “produs=p1”. Valorile dimensiunilor din modelul de date determină funcţional elementele cubului. timp. utilizând un cub C cu k dimensiuni (dimensiunile D1. ian1. s1) este <20> etc. “produs=p1” şi “vânzări=15” este “1”. durata reparaţiei). Dk). Modelul de date pentru analiza reparaţiilor este de forma : C= (D. În figura 2.. numărul de persoane. operatorul Push (figura 2. join şi merge). ƒ E (C) este funcţia care defineşte elementele cubului Modelul lui Agrawal tratează simetric dimensiunile şi măsurile (de exemplu măsura Vânzare se poate transforma într-o dimensiune). s4) este <70> E (C)(p2. pull. Operatorii pot fi implementaţi fie într-un sistem relaţional (limbajul SQL) sau într-un sistem multidimensional. ian1. s1) este <15> E (C)(p2. Ei au o serie de propietăţi: sunt bine definiţi semantic şi sunt minimali în sensul că nici unul nu poate fi exprimat în funcţie de ceilalţi. Fiecare operator este definit pe cuburi şi produce ca ieşire un cub. Data şi Vânzare. E (C). N) unde : ƒ D={garaj. Notaţia <vânzare> din figură 2. Notaţia < > indică că fiecare element din cub este o valoare a vânzărilor. destroy. Elementul corespunzător la “data=mar 4”. Data Mar4 Feb3 Feb2 Ian1 15 20 P1 P2 P3 P4 Produs Vânzare Figura 2. restriction.12 Măsura Vânzare este transformată în dimensiune Autorii definesc şi un set minimal de operatori multidimensionali (push. drill down etc. salariile. De exemplu. Operatorii propuşi pot fi combinaţi pentru a construi operatori OLAP cum ar fi roll up.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică E (C)(p1.13 indică că fiecare element din cub este o valoare a vânzarilor. vehicul} sunt dimensiunile cubului ƒ N=(costurile pieselor componente. ….12 cubul multidimensional are dimensiunile: Produs. ian1.13) este utilizat pentru a converti dimensiunile în elemente ce pot fi apoi manipulate 60 . De exemplu.

p3> <20. Produs> Ian1 ……….p3> <Vânzări. Operatorul Restriction operează pe o dimensiune a unui cub şi şterge valorile cubului ce nu satisfac o condiţie dată (operaţia slice şi dice pe un cub ). cele două cuburi nu au nici o dimensiune de joncţiune comună. Matematic: push (C. Acest operator este necesar pentru a permite tratarea uniformă a dimensiunilor şi măsurilor. Are ca intrări cubul C. Operatorul Join realizează joncţiunea unui cub m-dimensional C cu un cub n-dimensional C1 pe k dimensiuni numite dimensiuni de joncţiune (joining dimensions) şi se obţine cubul Ca cu m+n-k dimensiuni.13 Operatorul Push 61 .p4> <10.dk).p1> <20.. p1 p2 p3 p4 produs Figura 2. .…….altfel g concatenat cu < di >.dk) = g ⊕ di unde g= E (C)(d1.p1> <15.< d i > dacă g=1 . Operatorul ⊕ este : .0 dacă g=0 . Operatorul Pull este invers operatorului Push şi se utilizează pentru a converti un element într-o dimensiune. dimensiunile Di şi ca ieşire cubul C cu fiecare element (diferit de zero) extins cu valoarea dimensiunii Di corespunzătoare pentru acel element. Operatorul Destroy şterge o dimensiune D ce are domeniul format dintr-o singură valoare. Di ) =Ca E (Ca)(d1.p2><15.p2> <15. Data Mar4 Feb3 Feb2 Ian1 <15> <10> <Vânzări> <20> <15> <15> <20> <10> <15> <10> <20> <25> P1 P2 P3 P4 Produs Data Mar4 Feb3 Feb2 <15.. Operatorul Merge este un operator de agregare.Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP utilizând o funcţie felem.p1> <10....……. astfel că elementul poate fi utilizat pentru joncţiune şi este necesar pentru tratamentul simetric al dimensiunilor şi măsurilor. În cazul produsului cartezian.

În modelul MD. Funcţiile “roll-up” oferă un instrument puternic pentru interogarea datelor multidimensionale. Fiecare nivel l∈ℒ este asociat cu un set finit de valori numit domeniu al lui l şi notat cu DOM(l).. B. Absenţa ei cauzează reproiectarea schemei atunci când se doreşte agregarea după un atribut ce a fost iniţial definit ca măsură. C aparţin la regiunea Bavaria). Funcţiile “roll-up” sunt o facilitate a modelului MD. O dimensiune constă din: ƒ ƒ un set finit de niveluri L⊆ℒ. fiecare 62 . An:ln<dn>]: lo<do>. Fie ℒ un set de nume numite niveluri.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Tratarea simetrică a dimensiunilor şi măsurilor are o influenţă mare în proiectarea schemei conceptuale multidimensionale. 2. ƒ un set finit F de tabele de fapte (f-table) de forma f[A1:l1<d1>. Măsurile structurate ca înregistrări pot fi exprimate uşor.C. Cabbibo propune şi un limbaj de interogare descriptiv bazat pe un calcul logic [CABB97]. dimensiunile sunt categorii lingvistice ce descriu diferite moduri de prezentare şi de analiză a informaţiilor. deoarece modelul permite n-tupluri.……. reuniune. Autorii consideră că operatorii relaţionali: proiecţie. Fiecare nivel l∈L este asociat cu un set de valori numit domeniu (de exemplu dom(garaj) ={A. unde f este numele tabelei. O funcţie R-UP(l1→l2) : DOM(l1) → ƒ DOM(l2 ) este definită pentru fiecare pereche de niveluri l1 ≼ l2.2 Modelul lui Cabibbo Modelul MD propus de Cabibbo este un model de date multidimensional conceptual pentru sisteme OLAP. nu conţine informaţii despre structura dimensiunilor. o familie de funcţii “roll-up”. Un nivel poate avea asociate descrieri. garaj ≼ regiune înseamnă că nivelul “garaj” se va agrega la nivelul “regiune”. o ordine parţială ≼ pe nivelurile din L (când l1 ≼ l2 spunem că l1 “rollup” la l2). intersecţie şi diferenţă cât şi operaţiile multidimensionale roll up. De exemplu..3. drill down pot fi exprimaţi în funcţie de operatorii prezentaţi anterior.B. întrucât ele specifică modul cum trebuie agregate datele. Modelul nu face o distincţie explicită între structură şi conţinut. Fiecare dimensiune este organizată într-o ierarhie de niveluri (un nivel corespunde la un domeniu de date cu o anumită granularitate).….}). O dimensiune cu un singur nivel se numeşte atomică. Aceasta înseamnă că toate informaţiile structurale şi funcţionale trebuie să fie incluse în cerere. ele descriu cum sunt asociate valorile diferitelor niveluri (de exemplu garajele A. O schemă MD constă din: ƒ un set finit D de dimensiuni.

“zona” (zona geografică în care telefonul este localizat. zona apelată: zona] : numeric Durata [apel: număr telefon. ƒ În acest context. ”luna”. Se consideră pentru exemplificare o firmă de telecomunicaţii interesată în analiza informaţiilor ei operaţionale. se prezintă şi o metodologie de proiectare a unui model MD. Ierarhiile corespunzătoare sunt prezentate în figura 2. Datele despre apelurile telefonice pot fi organizate de a lungul dimensiunilor Timp şi Client. Durata (asociază fiecărui apel durata în secunde). Dimensiunea Client conţine nivelurile: “număr_telefon”.14. “zi”. zona de apel: zona. Factura_lunară (o tabela de fapte derivată ce conţine încasările după număr telefon şi lună). “Propietarul” este o descriere de nivel ce asociază numele unui client cu un număr de telefon. identificată de codul zonei) şi “contract”. perioada: luna] : numeric Propietar (număr_ telefon) : şir Figura 2. ”ora”. luna zona contract numeric ziua Ora Număr_telefon şir de caractere Moment Timp Client Tarif [ora: ora. Modelul conceptual MD poate fi implementat logic fie folosind tabele relaţionale în formă de schemă stea (sisteme ROLAP) sau folosind matrici multidimensionale (sisteme MOLAP). contract: contract.14 Un exemplu de schema MD 63 . Dimensiunea Timp conţine nivelurile: “moment curent”. apelatul: număr telefon. un set finit ∆ de descrieri de nivel. având ca punct de pornire modelul entitate-asociere al bazei de date operaţionale sursă.Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP Ai (1 ≤ i≤ n) este un atribut al lui f şi fiecare li (0≤ i ≤n) este un nivel al dimensiunii di. momentul_începerii_convorbirii: moment] : numeric Factura_lunară [clientul::număr _telefon. Se definesc următoarele tabele de fapte (f-table): Tariful (reprezintă costul pentru un minut de conversaţie între un client dintr-o zonă de apel şi un client dintr-o zonă apelată).

…. cuantificatori (∀ şi ∃) şi funcţii definite de utilizatori). ej) | i#j ∧1≤ i. Nivelurile asociate direct cu faptul sunt numite niveluri dimensionale atomice (atomic dimension levels). produsul cartezian. ¬). j≤ k ∧ei este clasificat în funcţie de ej}. Graficul de clasificare este un graf aciclic definit astfel: RG=(E. ƒ o relaţie n-ară numită relaţia “fapt “ (fact relationship). modelul lui Agrawal este orientat în principal. Este posibilă definirea ierarhiilor multiple într-o dimensiune. în baze de date relaţionale. Relaţia fapt asociază n niveluri. Algebra utilizează 10 operatori.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Modelul MD a fost definit în principal. Se definesc următoarele concepte: ƒ o entitate specială : “nivel al dimensiunii” (dimension level). 2. O astfel de relaţie reprezintă un fapt (de exemplu “repararea maşinilor”) de dimensionalitate n.ek şi V={(ei. pentru dezvoltarea unei metodologii de proiectare a bazelor de date multidimensionale. Pentru a modela structura datelor se introduce o relaţie binară specială: relaţia de clasificare. “locuieşte în” pentru relaţia de clasificare ce conectează nivelul “client” şi nivelul “regiune geografică”). ƒ o relaţie binară numită relaţia de “clasificare” (classification relationship). În [CABB98b] se extinde modelul multidimensional pentru a permite şi măsuri structurate ca înregistrare şi se defineşte un limbaj de interogare algebric. Limbajul de interogare descriptiv este un calcul logic (conţine operaţii logice (∧. Ierarhiile dimensionale sunt definite explicit în modelul MD. deoarece relaţia ≼ defineşte numai o ordine parţială pe nivelurile dimensiunii. Ea asociază un nivel A cu un nivel superior B (de exemplu nivelul “oraş” este “clasificat” în funcţie de nivelul “ţară”). spre o implementare SQL.V) unde : E este un set finit al tuturor nivelurilor e1. ∨. Notaţiile grafice utilizate sunt specificate în figura 2.15.3.3 Modelul lui Blaschka Tehnica de modelare ME/R propusă de autori [BLAS00] pentru proiectarea schemei multidimensionale este o extensie a tehnicii entitate-asociere. selecţia etc). Numele relaţiei de clasificare descrie criteriul de clasificare (de exemplu. în timp ce în modelul lui Agrawal ele sunt implementate folosind un operator special al limbajului de interogare (operatorul merge). De asemenea. 64 . mulţi sunt similari cu operatorii relaţionali (joncţiunea.

ƒ nu se poate conecta un fapt cu un nivel printr-o relaţie de clasificare. Sunt patru tipuri de arce : relaţia între un nivel şi un atribut.Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP Nivel Fapt Relaţie de clasificare Figura 2. numărul de persoane implicate şi durata reparaţiei. ƒ se evită ciclurile în ierarhiile de clasificare (figura 2. ştergerea unui atribut existent dar deconectat.16). relaţia între un fapt şi un atribut. Garaj (garajul ce execută reparaţia) şi Clientul (propietatul maşinii reparate). fapt şi atribut. Se consideră că o “reparaţie” este descrisă în funcţie de următoarele dimensiuni: Vehicul (vehiculul ce trebuie reparat). Relaţiile de clasificare pentru acest nou nivel trebuie adăugate separat. Ziua (data reparaţiei). Două noduri atribut nu pot fi conectate. modelează datele calitative. Pentru o reparaţie sunt relevante următoarele informaţii: costurile pieselor componente. La orice nod se ajunge plecând de la nodul fapt printr-o secvenţă de noduri şi arce. conectarea sau 65 . Autorii propun ca exemplu o fabrică de automobile. Instanţele nivelului sunt şterse automat. de asemenea. fiecare arc conectează două noduri (fiecare nod este fie sursă sau destinaţie la cel puţin un arc). Pentru a construi graful ME/R trebuie respectate următoarele condiţii : ƒ nu există noduri izolate. salariile. ƒ sunt trei tipuri de noduri: nivel.15 Notaţii grafice în tehnica ME/R Atributele unei relaţii fapt modelează măsurile faptului (date cantitative) în timp ce nivelurile asociate prin aceasta relaţie. ƒ un graf ME/R constă minim dintr-un nod fapt şi un nod nivel conectat printr-un arc “este dimensiune a”. Autorii propun. ƒ ştergerea unui nivel (ştergerea unui nivel existent dar izolat). următorul set de operaţii: ƒ inserare nivel (se creează un nivel izolat). ƒ actualizarea unui atribut (crearea un nou atribut fără ataşarea lui la un nivel sau fapt. costurile totale. care doreşte să analizeze cazurile de reparaţii pentru maşinile pe care le produc. relaţia de clasificare între două niveluri şi relaţia “este dimensiune a” între un fapt şi nivelurile corespunzătoare.

vârsta. Se constată că nu s-a definit o construcţie pentru noţiunea de dimensiune.. marca.…. Se pot defini măsuri structurate ca înregistrare întrucât funcţia attr poate asocia mai multe atribute la o colecţie de fapte. geog.. durata.17): ƒ colecţie de fapte: F={reparatie_vehicul}. ƒ L⊂ Z* este un set finit de k niveluri dimensionale {l1. sal. A. Fiecare atribut ai are un domeniu ataşat dom(ai ) şi L∩F∩A=∅.ap} unde ai ∈ Z* pentru 1≤ i ≤ p. Aceste niveluri gran(f) sunt numite niveluri de bază ale colecţiei de fapte F. modelul multidimensional pentru analiza activităţii de reparaţii are următoarele componente (figura 2.lk} unde li ∈ Z* pentru 1≤ i ≤ k. ƒ nivelurile: L={client.. garaj. gran. ƒ class ⊆L×L este o relaţie definită pe niveluri . ambele construcţii furnizează informaţiile necesare pentru o dimensiune. deoarece există nivelurile şi relaţiile de clasificare. venit}. district ƒ ƒ garaj regiune Figura 2.16 Ciclu într-o ierarhie de clasificare Un model MD (schema MD) este 6-tuplu <F. la un nivel (în acest caz se numeşte atribut al nivelului). attr> unde: ƒ F⊂Z* este un set finit de m fapte {f1. 66 . ştergerea unei relaţii existente între două niveluri).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică deconectarea unui atribut la un nivel. class.……. an. inserarea sau ştergerea unui nivel dimensional).regiune. zi. costt. nrpers. ştergerea unui fapt existent dar izolat împreună cu instanţele lui. vehicul. luna. model. conectarea sau deconectarea unui atribut la un fapt). L. ƒ A⊂ Z* este un set finit de p atribute {a1. actualizarea unui fapt (inserarea unui fapt fără ataşarea nivelurilor dimensionale la el. ƒ attr: A→F∪L este o funcţie ce asociază un atribut la o colecţie de fapte (în acest caz se numeşte măsură). actualizarea unei relaţii de clasificare (inserarea unei relaţii de clasificare între două niveluri existente. ţara}.…. tip_garaj. ƒ gran este o funcţie ce asociază un set de niveluri cu o colecţie de fapte.fm} unde fi∈Z* pentru 1≤ i ≤m. De exemplu. ƒ atributele: A={costc.

class. luna). De exemplu: r-up garaj→geogr. (geog.regiune→tara. attr(vârsta)=client. ƒ AV={av1. iar co-domeniul este produsul cartezian al măsurilor acestei colecţii de fapte.mq}. attr(“costt”)=reparatie_vehicul.regiune(“Cluj”)=”Vest”. tara). “01/02/97”} dom (vehicul)={“B-07-NID”. gran. “Ionescu”} dom (garaj)={“Deva”. r-upvehicul→model. ƒ C={cf1. r-upmodel→marca. (luna. fi∈F ∀ 1≤ i ≤m este un set finit de funcţii cf : dom(f)→codom(f). “Cluj”. r-upzi→luna. geog.UP.regiune. marca)}. (vehicul.avr} este un set finit de funcţii care conţine o funcţie ava pentru fiecare atribut a unde attr(a)∈L (atributul a este un atribut al nivelului). (model.regiune. AV > unde : ƒ R-UP ={r-up} este un set finit de funcţii r-up: dom(nivel1) →dom(nivel2) pentru (nivel1. r-upgeogr. (garaj. ƒ funcţiile: attr(“costc”)=reparatie_vehicul. attr(“sal”)=reparatie_vehicul. Domeniul unei colecţii de fapte este produsul cartezian al tuturor nivelurilor de bază (coordonatele celulei cubului). r-upgaraj→tip_garaj. “B-08-JAD”} Domeniul şi co-domeniul colecţiei de fapte “reparaţie_vehicul” sunt: dom (reparaţie_vehicul)=dom (client)×dom (garaj)×dom (zi)×dom (vehicul) codom (reparaţie_vehicul)=dom(costc) × dom (sal) × dom (costt) × dom (nrpers) × × dom (durata) R-UPex={r-upgaraj→geogr. Instanţa unui model MD ℳ= <F. attr> este un triplet: ℑℳ = < R . zi. “Iasi”} dom (geog. ƒ 67 .regiune). Funcţia C asociază coordonatele cubului la măsuri definind astfel conţinutul cubului. tip_garaj). vehicul.regiune). L. rupclient→geogr.….Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP funcţia: gran(reparatie_vehicul) ={client.regiune)={“Vest”.. nivel2)∈class. attr(venit)=client..17 este: ℳex este <R-UPex. (garaj. “Est”} dom (zi)={“01/01/97”. (client. Cex. model).. geog. Domeniul unui nivel l∈L este un set finit de membrii dimensionali (dimension members): dom(l)={m1. attr(durata)=reparatie_vehicul. attr (“nrpers”)=reparatie_vehicul.regiune. an). C. garaj} asociază colecţia de fapte F cu nivelurile de bază ale dimensiunilor.…. A. ƒ relaţiile între niveluri: class={(zi. Pentru a reprezenta structura instanţelor unei colecţii de fapte se defineşte domeniul şi co-domeniul. AVex> dacă: dom (client)={“Popescu”.cfm}. Un exemplu de instanţă a modelului MD din figura 2. r-upluna→an} unde r-uplevel1→level2 este o funcţie ce asociază membrii nivelului 1 la membrii nivelului superior 2. f∈F.….

“Cluj”. avvenit(“Popescu”)=50000$ O schemă MD consistentă ℳ=<F. Costc sal costt an luna Tip garaj ziua nrpers durata marca model masina garaj regiune tara vârsta venit client costc=costuri componente sal=salarii costt=costuri totale nrpers=număr persoane Figura 2.17 Reprezentarea grafică a unui model MD 68 . ƒ fiecare atribut trebuie să fie asociat fie la o colecţie de fapte sau la un nivel dimensional. $700. class. A. 8) AVex={avvârsta. gran. “01/01/97”. $200. “B-07-NID”)= ($500.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Cex={creparaţie_vehicul} cu Creparaţie_vehicul: dom (reparaţie_vehicul)→codom (reparaţie_vehicul) De exemplu: creparaţie_vehicul (“Popescu”. ƒ fiecare nivel trebuie să facă parte dintr-o ierarhie de clasificare sau să fie asociat la o colecţie de fapte (niveluri izolate nu există). 2. ƒ nu se permit ierarhii dimensionale izolate (nu sunt conectate la o colecţie de fapte). avvenit} cu avvârsta : dom (client)→dom (vârsta) şi avvenit: dom (client)→dom (venit) De exemplu: avvârsta(“Popescu”)=70. attr> trebuie să respecte următoarele restricţii: ƒ fiecare colecţie de fapte trebuie să fie asociată la cel puţin un nivel. L.

într-un mediu tranzacţional. Mediu tranzacţional ODL idei E/R relaţii SGBDR idei MDDM SGBDOO Mediu OLAP SGBDMD clase relaţii SGBDOO SGBDR Figura 2. orientat-obiect-OLAP (O3LAP) sau multidimensional (MOLAP) se poate folosi un model diferit la nivel logic şi un SGBD diferit pentru implementare. ƒ modele fizice (low-level models): oferă concepte ce descriu detalii despre cum sunt stocate fizic datele (descrierea datelor pe suport fizic). De exemplu. Informix. la nivel logic se poate utiliza modelul relaţional. există un set de modele (la nivel formal) al căror concepte nu pot fi utilizate în etapa de proiectare a bazei de date.18). într-un mediu OLAP (figura 2. un model formal ar putea fi algebra relaţională. ObjectStore etc) (figura 2. modelele multidimensionale pot fi: modele multidimensionale conceptuale. ƒ modele logice: oferă concepte ce pot fi înţelese de utilizatorii finali şi depind de tipul de SGBD utilizat . ierarhic sau reţea şi la nivel fizic implementarea depinde de SGBD-ul folosit (de exemplu Oracle. În afară de cele trei modele menţionate mai sus. modele multidimensionale fizice şi modele multidimensionale formale.Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP 2. BATI92] este un set de concepte ce pot fi utilizate pentru a descrie structura unei baze de date. Conform cu această clasificare. proiectarea la nivel conceptual poate utiliza modelul entitate-asociere sau limbajul de definire obiectual (Object Definition Language-ODL) pentru a reprezenta ideile utilizatorilor.4 Evaluarea modelelor multidimensionale Un model de date [ELMA94. dar oferă un cadru teoretic şi includ o algebră sau calcul.18 Procesul de modelare a datelor în mediu tranzacţional şi mediu OLAP 69 . modele multidimensionale logice. De exemplu. Într-o manieră asemănătoare. în mediu tranzacţional. depinzând de SGBD-ul utilizat . Modele de date pot fi clasificate în: ƒ modele conceptuale (high-level models): oferă concepte ce sunt apropiate de modul în care utilizatorii percep datele şi sunt independente de implementare.18) se poate folosi modelul de date multidimensional la nivel conceptual şi în funcţie de arhitectura aleasă: relaţional-OLAP (ROLAP).

ƒ schema fulg de zăpadă este o schemă stea normalizată. ƒ schema cu etaje (terraced) conţine numai tabele de fapte şi nici o tabelă de dimensiuni. modelează obiecte. modelul lui Moody şi Kortink [MOOD00] şi modelul lui Teste [TEST00]. Următoarele modele sunt considerate modele logice: modelul lui Kimball [KIMB96]. deoarece sunt denormalizate şi toate informaţiile sunt stocate în tabele de fapte. asocierile între entităţi şi fapte (1:1. ƒ schema galaxie (galaxy). Ierarhiile nu sunt prezentate în mod explicit. ƒ schema stea cluster (star cluster) este o schemă fulg de zăpadă în care tabelele de dimensiuni. ƒ schema stea conţine tabele de fapte şi tabele de dimensiuni. în fiecare tabelă de fapte sau tabelă de dimensiuni. de dimensiuni mari şi un set de tabele de dimensiuni mai mici. propietăţile lor şi asocierile dintre ele. Toate joncţiunile sunt antecalculate. entităţile. În [KIMB96] se defineşte schema stea (star join schema) ca fiind compusă dintr-o tabelă de fapte centrală. modelul StarER [TRYF99] şi modelul MAC [TSOI01]. 70 . sunt compuse într-o singură tabelă de dimensiuni. modelul lui Blaschka [BLAS00]. 1:m. ƒ schema constelaţie (constellation). Elementele constructive ale modelului sunt : faptele. Prin relaţii imbricate se pot specifica nivelurile de detaliu diferite ale măsurilor. modelul lui Cabibbo şi Torlone [CABB98]. ce nu au ierarhii multiple. n:m) şi atributele (propietăţi statice ale entităţilor. fără să acorde o atenţie deosebită formalismului. asociază dimensiunile temporale la fapte. asocierilor sau faptelor). În [MANG99] se defineşte conceptul de relaţii imbricate (nested relations). Schemele multidimensionale propuse sunt caracterizate de niveluri diferite de denormalizare. Această schemă antecalculează numai joncţiunile stea (care implică o tabelă de fapte şi o tabelă de dimensiuni). relaţii care nu sunt în forma normală unu. Modelul StarER [TRYF99] este un model de date bazat pe modelul entitate-asociere care satisface următoarele cerinţe: modelează faptele şi propietăţile lor. modelul lui Golfarelli [GOLF98]. Autorii prezintă următoarele tipuri de scheme multidimensionale: ƒ schema flat conţine un număr minim de tabele de fapte şi nici o tabelă de dimensiuni.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Următoarele modele sunt considerate modele conceptuale: modelul lui Lehner [LEHN98]. Aceste modele încearcă să reprezinte modul cum utilizatorii percep un cub multidimensional. modelează asocierile între obiecte şi fapte. O relaţie imbricată este o relaţie ale cărui atribute pot fi alte relaţii. modelul lui Mangisengi şi Wagner [MANG99]. În [MOOD00] se prezintă o metodologie de proiectare a modelelor multidimensionale plecând de la modelele entitate-asociere.

modelul lui Gyssens [GYSS97].2 Analiză comparativă a modelelor multidimensionale Modele extensii ale Modele orientate pe cub modelului relaţional StarER. În [GYSS97] modelul permite cereri ad-hoc. În [AGRA97] se prezintă unul din primele modele multidimensionale şi probabil unul de referinţă. s-au identificat următoarele modele: modelul lui Agrawal [AGRA97]. să nu conţină vreun detaliu de implementare. Tabelul 2.Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP La nivel formal.2 se prezintă o sinteză a clasificării modelelor multidimensionale pe cele trei niveluri: conceptual. Aceasta poate fi interpretată ca o tendinţă a îmbogăţirii semantice a modelelor multidimensionale. gruparea şi agregarea seturilor de date. Se propune. Guazzo Nivelul conceptual logic formal În [BLAS99] Carsten Sapia prezintă un set de cerinţe pe care ar trebui să le aibă un model de date multidimensional şi limbajul lui de interogare. Cabibbo. specifice SGBD-ului şi mai puţin pe definirea unui model de date. Li şi Wang. Gyssens. se pune accentul mai mult pe tehnicile de stocare utilizate. Golfarelli. Vassiliadis. un set minim de operatori. o algebră asemănătoare cu algebra relaţională. MAC Kimball. de asemenea. Teste Teste. Aceste cerinţe sunt derivate din principiile generale de proiectare ale sistemelor informatice ce au utilizat modelul relaţional şi de la caracteristicile aplicaţiilor OLAP dezvoltate: Principii generale de proiectare. Cabibbo. care pot fi prezentaţi şi în limbajul SQL şi posibilitatea de a defini ierarhii multiple într-o dimensiune. logic şi formal. Agrawal. Această cerinţă este importantă în special. în scopul de a captura ideile utilizatorilor. În tabelul 2. de asemenea. Acest model nu oferă prea multe elemente conceptuale pentru a modela o schemă conceptuală multidimensională. Principalele caracteristici ale acestui model sunt: tratamentul simetric al măsurilor şi dimensiunilor. care poate fi implementat în arhitectura ROLAP şi MOLAP. Se constată că modelele conceptuale oferă un set mai bogat de construcţii semantice. La nivel fizic. ce poate servi ca un fundament pentru sistemele de baze de date multidimensionale. că cele mai recente modele folosesc mai multe semantici. pentru sistemele ROLAP care implementează multidimensionalitatea prin maparea modelului multidimensional logic la 71 . Se observă. modelul lui Li şi Wang [LIWA96]. Operatorii fold şi unfold permit conversia măsurilor în atribute dimensionale şi invers. Blaschka. modelul lui Vassiliadis [VASS98] şi modelul lui Guazzo [GUAZ00]. Cerinţele generale pentru selectarea unui model de date formal. Lehner. În [VASS99] şi [VASS00] se descrie un alt model formal pentru date multidimensionale. sunt similare cu acelea ce au determinat succesul modelului relaţional şi anume: ƒ un model independent de implementare. Modelul formal trebuie să fie pur conceptual.

Pentru a structura o dimensiune sunt utilizate ierarhiile. Ambele structuri ale unei dimensiuni pot fi vizualizate folosind grafice. se calculează din costurile pieselor 72 . pentru a permite optimizarea cererii şi independenţa datelor. Nivelurile ierarhiilor pot avea diferite atribute dimensionale. Pe lângă aceste cerinţe generale. Un alt mod de structurare a dimensiunilor. să definească noi politici de garanţie şi să crească calitatea garajelor. „costul total”. în sensul că ele pot fi calculate de la alte măsuri atomice sau derivate). Aplicaţiile OLAP adesea conţin un volum mare de măsuri derivate (măsuri ce nu sunt atomice.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică un model relaţional. Subiectul de analiză este “reparaţia maşinii”. nivelul relaţional trebuie să fie considerat ca structura “fizică” pentru stocarea datelor. Conţinutul unei celule a cubului multidimensional poate fi. Fiecare celulă poate conţine o serie de măsuri ce formează o structură tip înregistrare. În exemplu prezentat. Un nivel L1 al ierarhiei se poate agrega (roll-up) la alt nivel L2 . limbajul de interogare multidimensional (calcul logic sau algebră) trebuie să fie declarativ. Aceste cerinţe sunt: Dimensiuni structurate complex. „Costul total” este o măsură derivată. Formalismul trebuie să permită definiţia separată a structurii de date (cubul multidimensional şi dimensiunile lui) şi a conţinutului (valorile din celule). Măsuri complexe. din punctul de vedere al utilizatorului. În acest caz. este necesar a modela structura unui nivel (level structure) şi a determina corespondenţa între elementele nivelului inferior şi elementele nivelului superior (structura membru/member structure). Pentru aplicaţiile OLAP. ƒ separarea structurii de date de conţinut. În terminologia OLAP. de asemenea. Semantica acestei relaţii este că nivelul L2 reprezintă o clasificare (sau abstractizare) a conceptelor lui L1. „durata de reparaţie” şi „numărul de persoane” implicate într-o reparaţie. „costul pieselor componente”. Dimensiunile oferă informaţii de context despre datele ce sunt analizate. garajul ce face reparaţia şi ziua când se execută reparaţia (de exemplu 27 Iunie). dar nu definesc ierarhii (de exemplu numele şi adresa propietarului actual al unei maşini). O excepţie de la această regulă este dimensiunea Timp ce posedă o ordine moştenită. Ierarhiile şi atributele ce structurează dimensiunile sunt elementele componente ale schemei conceptuale a bazei de date. aplicaţiile OLAP au o serie de cerinţe speciale ce nu se aplică la alte domenii de aplicaţii pentru analiza multidimensională. Fiecare nivel ierarhic conţine un set distinct de membri. Analog cu limbajul SQL. autorii utilizează un exemplu. unde nivelurile/membrii apar ca noduri şi relaţiile de agregare ca arce. este utilizarea atributelor dimensionale. Logic se definesc două ierarhii distincte pe dimensiunea Garaj. Pentru a prezenta aceste cerinţe. Pentru a descrie o ierarhie. sunt definite următoarele măsuri: ”salariul”. ƒ limbaj de interogare declarativ. din perspectiva utilizatorului OLAP. elementele (respectiv instanţele) unei dimensiuni (membrii dimensiunii) nu sunt ordonate linear (de exemplu garajele). O firmă de maşini doreşte să analizeze reparaţiile de maşini pentru a îmbunătăţi produsele ei. se spune ca nivelul ierarhic “garaj” roll up la nivelurile “regiune geografică” şi “tip de garaj”. Dimensiunile acestei aplicaţii sunt: maşina ce este reparată (de exemplu maşina lui Ionescu). Aceste atribute descriu membrii dimensiunii. garajele pot fi clasificate după regiunea geografică (de exemplu Bavaria) sau după tipul de garaj (de exemplu cu contract sau independent). structurat într-un mod complex. De exemplu.

precum şi operaţii de navigare prin ierarhiile dimensiunilor. Tipuri de cereri. De asemenea. integrarea funcţiilor definite de utilizator. Conceptul de măsuri derivate este similar cu conceptul de viziune din sistemele relaţionale. Vassiliadis propune un alt set de criterii de evaluare a modelelor multidimensionale şi anume: modelarea spaţiului multidimensional sub formă de cuburi sau tabele (notate cu C sau T). definiţia măsurilor derivate (formula de calcul) ar trebui să fie o parte a schemei conceptuale a bazei de date. Restricţiile pot fi formulate utilizând. În tabelul 2. În [VASS99]. declarativ. caracterul limbajului de interogare (procedural. se prezintă o evaluare a modelelor multidimensionale în funcţie de aceste criterii. Pentru a reduce dimensionalitatea cubului rezultat pot fi formulate predicate pe nivelurile dimensiunilor (de exemplu an=1997). Pentru fiecare dimensiune se poate stabili un nivel de granulaţie printrun predicat de restricţie. Măsurile atomice şi cele derivate trebuie tratate egal de limbajul de interogare. de asemenea.Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP componente şi salarii. Un limbaj de interogare trebuie să permită. de asemenea. În tabelul 2. măsuri în predicat (de exemplu numărul de persoane>3).4. modelarea ierarhiilor. 73 . aditivitatea unei măsuri de a lungul unei dimensiuni ar trebui să fie exprimată în modelul conceptual. se prezintă o evaluare a modelelor de date multidimensionale în funcţie de aceste criterii. Astfel. Acesta defineşte implicit operaţiile de agregare necesare. vizual) şi arhitectura utilizată pentru implementare (ROLAP şi/ sau MOLAP). Cererile multidimensionale selectează hiperplane (adesea două dimensiuni) din spaţiul multidimensional.3.

definite de utiliz.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Tabelul 2.3 Evaluarea modelelor multidimensionale conform cerinţelor prezentate în [BLAS99] Separarea explicită structura/ conţinut Nu Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Modelarea dimensiunilor complexe Formalism pentru niveluri Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Da Da Atribute dimen sio nale Nu Da Da Nu Nu Da Da Nu Da Da Da Simetrie măsuri şi membri Da Nu Da Da Da Nu Nu Da Da Da Da Modelarea măsurilor complexe Formalism pentru limbaj de interogare Funcţii de agreg.4 Evalurea modelelor de date multidimensionale conform cerinţelor prezentate în [VASS99] Spaţiu multidimensional Cuburi Ierarhii T T T T T C C C C C C C C Implicit da da da da da da da da da da Limbajul de interogare Procedural algebra algebra algebra algebra algebra algebra algebra algebră algebra algebra Declarativ extensie SQL calcul calcul Vizual da da Arhitectura implementată ROLAP MOLAP da da da da da da da da da da da da da da implicit da da da da Modele Orientat pe relaţional Gray Li/Wang Gyssens Teste StarER Agrawal Cabibbo Vassiliadis Lehner Golfarelli MAC Guazzo Blaschka Orientat pe cub 74 . Da Da Da Da Nu Nu Nu se specifica Nu Nu Nu Nu Model Nivel ierarhic Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Membri tip înreg Nu Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Da Nu Deriv Adititiv Tip Ierarhii ad-hoc Da Da Da Da Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Agrawal Li/Wang Gyssens Cabbibo Vassiliadis Lehner Golfarelli MAC StarER Blaschka Teste Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Pe măsura Da Nu Nu Nu Nu algebra algebra algebra si calcul algebra si calcul algebra algebra algebra Nu Nu algebra algebra Tabelul 2.

Modele de date multidimensionale pentru sisteme OLAP La ora actuală există un număr mare de modele de date multidimensionale propuse. Cele mai multe dintre ele sunt modele de date logice şi numai câteva pot fi considerate pur conceptuale. Fiecare prezintă o viziune proprie a cerinţelor analizei multidimensionale, o terminologie şi un formalism propriu. Modelele de date multidimensionale s-au dezvoltat pe două direcţii şi anume: modele extensii ale modelului relaţional şi modele orientate pe cub. Pentru a descrie în detaliu modelele de date multidimensionale şi a putea fi înţelese, se utilizează o serie de concepte de bază şi anume: cubul n-dimensional, multicubul, dimensiunile, ierarhiile şi măsurile. Combinaţia de multiple dimensiuni şi multiple niveluri pe dimensiune constituie esenţa unui cub n-dimensional. Dimensiunile furnizează informaţii descriptive despre fiecare indicator, conţin în general date statice şi sunt esenţiale pentru analiză. Cele mai multe dimensiuni au o structură multi-nivel sau ierarhică. Ierarhiile sunt fundamentul pentru agregarea datelor şi pentru navigarea între nivelurile de detaliu dintr-un cub n-dimensional. O măsură este un indicator de performanţă prin care se poate analiza performanţa activităţii modelate. Valorile unui indicator se modifică continuu. Datele multidimensionale sunt împrăştiate şi celulele de date nu sunt distribuite în mod egal în spaţiul multidimensional. Proiectanţii de instrumente OLAP au adoptat o varietate de strategii pentru a trata fenomenul de împrăştiere dar şi gruparea datelor. Cuvinte cheie Cub n-dimensional, dimensiune, structură multicub, ierarhie, măsură, împrăştierea datelor, model multidimensional conceptual, model multidimensionl logic, schema stea, schema fulg de zăpadă, modele de date OLAP extensii ale modelului relaţional, modele orientate pe cuburi.

Rezumat

75

Capitolul 3 Arhitectura sistemelor OLAP
Sistemele OLAP permit analiştilor şi managerilor să îmbunătăţească performanţele unei firme, printr-un acces interactiv rapid la o mare varietate de viziuni de date organizate, pentru a reflecta aspectul multidimensional al datelor dintr-o întreprindere. Modelul conceptual multidimensional este cel mai natural mod de a vizualiza informaţiile din afaceri. Dar stocarea acestor volume mari de informaţii multidimensionale, într-un mod practic pe calculator, este departe de a fi uşor. Datele multidimensionale nu trebuie să fie numai stocate ci trebuie să fie vizualizate, actualizate şi folosite pentru calculul altor rezultate, preferabil în mai puţin de cinci secunde. Modul cum sunt stocate va afecta performanţa şi funcţionalitatea la fiecare din celelalte cerinţe. Din acest motiv, instrumentele OLAP trebuie să ofere un răspuns rapid, indiferent de volumul de date ce trebuie utilizat pentru o simplă interogare. Timpul de răspuns pentru o cerere ar trebui să depindă de numărul de rezultate afişate pe ecran şi nu de dimensiunea bazei de date. În practică, cele mai multe aplicaţii OLAP sunt foarte împrăştiate. În general mai puţin de o celulă dintr-o mie de celule are date. Deoarece aplicaţiile OLAP sunt de fapt sisteme suport de decizie interactive, este important ca ele să rămână rapide, chiar dacă baza de date este mare şi împrăştiată. Se urmăreşte să se consume mai puţin spaţiu fizic pentru stocarea informaţiilor lipsă sau a indecşilor. Multe soluţii există, fiecare cu avantaje şi dezavantaje. Factorii ce determină alegerea unei soluţii sunt : ƒ Volumul de date curente stocat. Dacă volumul este relativ mic, o stocare în RAM ar fi cea mai bună soluţie; ƒ Gradul de împrăştiere a datelor. Dacă datele sunt foarte împrăştiate, poate fi necesară o indexare mai complexă şi compresia datelor, care vor face instrumentul mai lent; ƒ Frecvenţa de actualizare a datelor şi modul cum se face actualizarea (în loturi sau celule individuale); ƒ Numărul de utilizatori; ƒ Tipul arhitecturii client/server (unde are loc procesarea multidimensională); ƒ Cantitatea de memorie reală şi virtuală valabilă. Aceasta va determina câte date active trebuie păstrate în memorie;

76

Arhitectura sistemelor OLAP ƒ Performanţa discului şi a microprocesorului; ƒ Frecvenţa de modificare a dimensiunilor bazei de date etc. Ţinând cont de aceşti factori, proiectanţii de instrumente OLAP selectează tehnicile pe care le vor utiliza pentru a stoca şi gestiona datele multidimensionale, pentru aceste aplicaţii. Astfel, nici un instrument nu este optim pentru orice aplicaţie OLAP. Toate instrumentele folosesc o combinaţie de tehnici. Prima decizie ce trebuie luată este de a stabili unde sunt stocate datele din model, când sunt procesate şi accesate. În ultimii ani, un număr mare de instrumente OLAP permit stocarea datelor atât în baze de date relaţionale cât şi multidimensionale. Astfel, modul de stocare a datelor a devenit un criteriu de clasificare a sistemelor OLAP şi anume în: sisteme ROLAP, sisteme MOLAP şi sisteme HOLAP. În acest capitol, se vor prezenta comparativ aceste sisteme. Se va pune accentul pe avantajele şi dezavantajele lor, precum şi pe tipurile de aplicaţii pentru care sunt destinate. În finalul capitolului, se prezintă comparativ tipurile de arhitecturi specifice sistemelor OLAP.

3.1 Sisteme ROLAP
În ultimii ani, un număr mare de instrumente OLAP permit stocarea datelor multidimensionale în baze de date relaţionale (depozite de date). Chiar dacă o aplicaţie OLAP stochează toate datele sale într-o bază de date relaţională, totuşi ea va lucra separat, pe o copie separată a datelor (depozite de date/centre de date), nu pe baza de date tranzacţională. Aceasta permite să fie structurată optim pentru OLAP, mai bine decât pentru alte aplicaţii. Datele multidimensionale pot fi stocate în depozite de date/centre de date, utilizând schema stea sau fulg de zăpadă. Problema este de a oferi acces rapid şi flexibilitate în manipularea multidimensională. Totuşi tabela de fapte este un mod ineficient de a stoca volume mari de date. Dacă sunt multe variabile, există posibilitatea de a nu le putea stoca pe toate într-o singură tabelă de fapte (gradul de împrăştiere poate diferi mult între grupurile de variabile). Datele pot fi încărcate din multiple surse, astfel actualizările unei singure tabele de fapte foarte mare sunt ineficiente. De aceea, în aplicaţiile complexe, tabela de fapte este partiţionată în grupuri de variabile după gradul de împrăştiere, stabilindu-se, de asemenea, dimensiunile corespunzătoare şi sursele de date. În aplicaţiile OLAP complexe pot exista 10..20 de tabele de fapte. Pentru o bună performanţă la interogare, unele agregări trebuie antecalculate şi stocate în tabele de agregate. În aplicaţiile complexe pot exista mii de tabele de agregate. În figura 3.1, este prezentată arhitectura unui sistem ROLAP. Un motor ROLAP face trecerea dinamică între modelul de date multidimensional logic M şi modelul de stocare relaţional R. Tehnic vorbind acest motor implementează o transformare a unei cereri multidimensionale m pe modelul de date multidimensional logic M, într-o cerere relaţională r pe modelul de stocare R. Eficienţa la interogare este factorul dominat asupra performanţei globale a sistemului şi scalabilităţii. Strategiile de optimizare sunt factorii principali în

77

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică diferenţierea sistemelor ROLAP existente. Preocuparea majoră este găsirea celei mai eficiente reprezentări a cererii pentru un SGBDR dat şi a schemei date, precum şi încărcarea dinamică echilibrată între SGBDR şi motorul ROLAP. Întrucât optimizatorul de cereri al SGBDR ar putea să nu fie capabil să aleagă planul de execuţie optim pentru cereri, unele instrumente (de exemplu DSS Server/Microstrategy) împart cererea complexă în mai multe subcereri, care sunt executate secvenţial (SQL în mai mulţi paşi). Să considerăm QR(m) setul tuturor reprezentărilor relaţionale ale cererii multidimensionale m pentru modelul relaţional R (incluzând toate variantele în mai mulţi paşi). Pentru fiecare cerere, motorul ROLAP trebuie să aleagă o reprezentare optimă pe baza unui criteriu (de exemplu performanţa cererii). Unele operaţii multidimensionale nu pot fi exprimate uşor folosind limbajul SQL. Este necesar pentru motorul ROLAP să implementeze aceste operaţii folosind structuri de date multidimensionale. Aceasta complică problema de optimizare prin extinderea spaţiului de căutare QR(m). Încărcarea echilibrată între serverul de bază de date şi motorul ROLAP este un rezultat al strategiei utilizate pentru a alege cererea optimă. Evaluarea operaţiilor multidimensionale de către motorul ROLAP poate reduce timpii de procesare a unei cereri, dar şi scalabilitatea globală a sistemului.
Aplicaţia analitică client Clienţi OLAP
Interfaţa multidimensională optimizarea cerererii multidimensionale generarea cererii relaţionale procesarea multidimensională

metadate

Motor ROLAP
transformare

SQL interfaţa relaţională

SGBDR

Figura 3.1 Arhitectura unui sistem ROLAP Factorii ce influenţează decizia de optimizare pot fi împărţiţi în statici şi dinamici (ce pot fi evaluaţi numai la momentul execuţiei). Factorii statici sunt: natura operaţiei multidimensionale, complexitatea operaţiei executate de motorul

78

Arhitectura sistemelor OLAP ROLAP faţă de complexitatea implementării relaţionale. Factorii dinamici includ caracteristicile de încărcare ale serverului de bază de date şi ale motorului ROLAP, volumul datelor curente ce trebuie să fie transferate de la sistemul relaţional la motorul ROLAP. De exemplu, Decision Suite/Microstrategy permite administratorului să determine locaţia procesării prin metadate. Alte probleme ale instrumentelor ROLAP sunt metamodelele (pentru o schemă stea sau fulg de zăpadă metamodelul este foarte important), seturile de funcţii complexe etc. Limbajul SQL standard nu permite operaţii multidimensionale. Specialiştii oferă trei soluţii pentru a adăuga funcţionalitate multidimensională la datele stocate în tabelele SQL: ƒ integrarea procesării multidimensionale în sistemul de gestiune a bazei de date relaţionale, fie prin extinderea limbajului SQL sau prin adăugarea funcţionalităţii multidimensionale în nucleul SGBD-ului; ƒ executarea în mai mulţi paşi a comenzilor SQL (multipass SQL). Instrumentul OLAP realizează o serie de comenzi SELECT, în care ieşirile comenzilor anterioare sunt stocate în tabele temporale, care sunt apoi utilizate de comenzile următoare; ƒ încărcarea datelor relevante din tabelele corespunzătoare pe un server de aplicaţie intermediar, unde este realizată procesarea multidimensională. Datorită modului complicat în care datele sunt stocate pe disc, instrumentele OLAP ce folosesc baze de date relaţionale permit numai citirea datelor. Alte instrumente trebuie să fie utilizate pentru actualizarea datelor de bază şi a tabelele de agregate. Aceste instrumente ROLAP nu pot fi folosite pentru analize de tip “what-if”. În concluzie, stocarea datelor multidimensionale se face într-o bază de date relaţională atunci când: ƒ Volumul de date este prea mare pentru a fi duplicat. Datele atomice nu sunt copiate în baza de date multidimensională ci sunt stocate în baze de date relaţionale sursă (depozite de date/centre de date) şi citite când este nevoie; ƒ Datele sursă se modifică frecvent şi este mai bine de a citi în timp real decât din copii; ƒ Integrarea cu alte sisteme informatice relaţionale existente; ƒ Firma are o politică de neduplicare a datelor în alte structuri de fişiere, pentru securitate sau alte motive, chiar dacă aceasta conduce la aplicaţii mai puţin eficiente; Câteva avantaje ale sistemelor ROLAP sunt: ƒ se integrează cu tehnologia şi standardele existente; ƒ sistemele MOLAP nu permit cereri ad-hoc eficace, deoarece sunt optimizate pentru operaţii multidimensionale; ƒ actualizarea sistemelor MOLAP este dificilă; ƒ sistemele ROLAP sunt adecvate pentru a stoca volume mari de date, prin utilizarea procesării paralele şi a tehnologiilor de partiţionare etc; ƒ sistemele MOLAP sunt limitate la 5-10 dimensiuni şi sunt adecvate pentru aplicaţii departamentale cu volume mici de date şi dimensionalitate

79

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică limitată, iar sistemele ROLAP au o arhitectură flexibilă ce oferă suport pentru o varietate mare de SSD-uri şi cerinţe analitice (figura 3.2); volatilitatea descrie gradul la care datele şi structurile de date se modifică în timp. Datele cu un nivel de volatilitate scăzut rămân relativ constante. De exemplu, datele despre timp au un nivel scăzut de volatilitate (zilele sunt grupate întotdeauna în luni şi lunile sunt întotdeauna grupate în ani). Datele despre produse, angajaţi, clienţi se modifică frecvent. Volatilitatea datelor afectează cerinţele de procesare în lot ale sistemului. Ori de câte ori datele atomice se modifică, datele agregate, ce au fost antecalculate, trebuie să fie recalculate. De aceea, datele volatile au un impact mai mare asupra unui sistem, care conţine un volum mare de informaţii agregate, decât asupra unui sistem care calculează valorile agregate la momentul execuţiei. Atât sistemele ROLAP cât şi cele MOLAP sunt optime pentru aplicaţii cu volatilitate scăzută a datelor. Pentru aplicaţiile cu volatilitate ridicată a datelor, numai sistemele ROLAP sunt optime.

ƒ

Atomicitate (Gb) 1000 1 100 3 10 5 MOLAP 10 100 6 ROLAP 4 2

1000

dimensionalitate

1=SSD pentru analiza vânzărilor (activitate de comerţ) 4=SSD pentru analiza poliţelor de asigurare 2=SSD pentru analiza promoţională 5=EIS pentru analiza financiară 3=SSD pentru analiza profitului bancar 6= SSD pentru analiza creditului bancar

Figura 3.2 Utilizarea sistemelor MOLAP sau ROLAP pentru diferite tipuri de aplicaţii SSD

3.2 Sisteme MOLAP
Cel mai evident mod de a stoca datele multidimensionale este ca o simplă matrice. Spaţiul este rezervat pentru fiecare combinaţie posibilă între membrii dimensiunilor. În unele instrumente, numai valorile nenule sunt stocate. Numai matricile ce conţin date sunt stocate fizic. Fiecare dimensiune a matricii reprezintă o dimensiune a cubului. Conţinutul matricii sunt măsurile cubului. O astfel de matrice are multe avantaje: se identifică rapid locaţia oricărei celule, iar celulele pot fi actualizate fără a afecta locaţia fizică a celorlalte celule. Totuşi stocarea datelor pe disc folosind o simplă matrice, ce reflectă direct viziunea utilizatorului,

80

de asemenea. Aceasta metodă utilizează o structură multinivel (cu un număr arbitrar de niveluri pentru diferitele grade de împrăştiere). o structură pe două niveluri. frecvenţa de modificare în sursele de date (cât de des vor fi actualizate bazele de date multidimensionale). Stocarea fizică a datelor multidimensionale. iar toate celelalte dimensiunile sunt considerate împrăştiate. datele sunt citite în blocuri şi dacă fiecare bloc are un grad de împrăştiere mare. fenomenul de împrăştiere (în care dimensiuni sau combinaţii de dimensiuni. care construiesc cele două niveluri. Oracle Express suportă. accesul concurent. în domeniul bazelor de date multidimensionale. Ideal un SGBD multidimensional (SGBDMD) ar trebui să aleagă structura de date optimă în funcţie de aceşti factori. iar memoria va fi utilizată de mult mai multe ori decât este necesar. este adesea necesar de a păstra datele într-un format mai complex decât o simplă matrice. fără să fie nevoie să se reconstruiască din nou întreaga matrice. Sistemele MOLAP nu au încă o tehnologie pentru stocarea şi gestionarea datelor unanim acceptată. Timpul este tratat ca o dimensiune densă. SGBDMD blochează întreaga bază de date în timpul 81 . Aceasta are legatură cu fenomenul de împrăştiere şi cu cerinţa de a modifica dimensiunile. Nivelul superior conţine dimensiunile împrăştiate ca o structură index. Chiar şi atunci când datele sunt stocate în memorie. De exemplu. tipul de împrăştiere). care conţine pointeri la cuburile de date dense din nivelul inferior. Sistemele MOLAP au pus accentul pe flexibilitatea şi optimizarea tehnicilor de stocare şi pe conceptul de tranzacţie.Arhitectura sistemelor OLAP este foarte rar eficientă. Majoritatea instrumentelor MOLAP permit acces multiutilizator la citire şi monoutilizator la scriere. tipuri de date etc). frecvenţa de modificare în modelul multidimensional . Unele instrumente OLAP oferă administratorului un număr foarte limitat de opţiuni de optimizare. Pilot Decision Support Suite (Pilot Software) suportă aşa numitele multicuburi. Arbor Essbase are o metodă proprie pentru stocarea şi încărcarea datelor multidimensionale în memorie. frecvenţa de modificare în datele multidimensionale. Puţine instrumente MOLAP (de exemplu Arbor Essbase ) permit acces multiutilizator concurent atât la citire cât şi la scriere. precum şi fenomenul de împrăştiere sunt preocupări majore. La nivelul inferior sunt stocate toate dimensiunile dense. În cele mai multe SGBDMD comerciale se utilizează o tehnică de stocare pe două niveluri. Administratorul poate specifica dimensiunile dense şi împrăştiate. În cazul stocării pe disc a datelor împrăştiate. multe blocuri goale sau aproape goale vor fi stocate în memorie. O altă problemă este transferul conceptului de tranzacţie aşa cum este cunoscut şi acceptat în lumea relaţională la SGBDMD. O tehnică de stocare a datelor optimă ar trebui să ţină cont de mulţi factori dinamici şi anume: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ profilul datelor şi volumul lor (numărul de dimensiuni şi membrii ai dimensiunilor.

dar care sunt nerezolvate sau numai parţial rezolvate în SGBDMD cum ar fi: restaurarea bazei de date. Dacă controlul concurenţial este realizat printr-o tehnică de blocare. Astfel de dependenţe fac actualizările mult mai complicate. Sunt şi alte probleme importante. durability). Conceptul de tranzacţie este legat de multe alte probleme cum ar fi: ƒ propietăţile ACID (atomic. dar mai dificil de actualizat şi administrat. bazele de date multidimensionale folosesc acelaşi motor atât pentru stocare cât şi pentru procesarea datelor şi acest motor are informaţii complete despre structurile de date multidimensionale şi manipulările multidimensionale. Tabelul 3. ƒ strategia de propagare a modificărilor. Interdependenţele între date fac ca definirea nivelurilor de blocare să fie o problemă complexă. De exemplu. în timp ce sistemele ROLAP sunt o “interfaţă multidimensională” la datele relaţionale. isolation. Modificările în cuburile de date pot fi executate ca adăugări în cub sau în timpul analizei de tip “what if”. Avantajul sistemelor MOLAP este că oferă o viziune multidimensională directă a datelor. Câteva avantaje ale sistemelor MOLAP sunt: ƒ tabelele relaţionale nu sunt potrivite pentru date multidimensionale.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică actualizărilor (o formă foarte simplă de acces concurent). ƒ matricile multidimensionale permit stocarea eficientă a datelor multidimensionale. Pentru a realiza propietăţile ACID. Blocarea întregii baze de date nu este o soluţie foarte potrivită. ƒ limbajul SQL nu este corespunzător pentru operaţii multidimensionale. care sunt calculate pe bază de formulă. 82 . SGBDMD cer antecalcularea tuturor agregatelor posibile. astfel sunt adesea mai performante decât SGBDR tradiţionale. datele agregate şi măsuri complică noţiunea de consistenţă. Adesea ele cer o actualizare incrementală a agregatelor sau măsurilor. conceptul de tabelă virtuală etc. Deoarece. multe instrumente MOLAP au o noţiune foarte vagă a conceptului de tranzacţie. consistency.1 prezintă o analiză comparativă între sistemele ROLAP şi sistemele MOLAP. dependenţele între datele de detaliu. ƒ mecanismul de blocare. De asemenea. trebuie să fie definite modurile de blocare şi nivelul la care se face blocarea. este uşor pentru instrument de a manipula datele multidimensionale şi de a face calcule corecte şi complexe. Totuşi multe baze de date multidimensionale nu oferă facilitatea de recuperare a erorilor şi alte facilităţi specifice bazelor de date relaţionale. toţi termenii (în special consistenţa şi izolarea) trebuie reanalizaţi. deja rezolvate în SGBDR. Datele (agregate şi măsuri) trebuie modificate în conformitate cu modificările din datele de detaliu sau din modelul de date.

în toate dimensiunile nu nu nu nu 83 . dacă agregatele sunt antecalculate (explozia datelor derivate şi fenomenul de împrăştiere) ROLAP/Baze de date relaţionale posibil zero.1 Analiză comparativă între sistemele ROLAP şi MOLAP Criterii Spaţiul de disc ocupat MOLAP/Baze de date multidimensionale mare. 5-10 dimensiuni) bună dar baza de date trebuie să fie off-line adecvate pentru volatilitate scăzută puţine moderată client/server pe două sau trei niveluri. lipsa standardelor nu specific fiecărui instrument foarte complexe.Arhitectura sistemelor OLAP Tabelul 3. dacă sunt folosite baze de date existente nemodificate (depozite de date virtuale). arhitectură deschisă. dar poate fi limitată dacă este folosită o schemă complexă performanţă moderată mare (modele multidimensionale complexe) bună adecvate pentru volatilitate ridicată foarte puternice aproape imposibilă client/server pe două sau trei niveluri. citire/scriere mică (modele multidimensionale simple. standarde da SQL limitate da da da da Performanţa la încărcarea datelor Viteza de calcul Volumul datelor atomice Posibilitatea de acces la date de către alte aplicaţii (integrare cu alte sisteme existente) Accesul la date Dimensionalitate Modificarea dimensiunilor Volatilitatea datelor Facilităţi de administrare a SGBD-ului Uşurinţa de a construi aplicaţii de către utilizatorii finali Arhitectura Managementul metadatelor Limbaj de interogare Facilităţi de calcul Joncţiuni Agregări dinamice Partiţionarea datelor Cereri paralele moderată mare mediu la mare (Mb-Gb) limitată încet şi adesea limitat. dar poate fi mare dacă noi structuri sunt create scăzută mică extrem de mare (Gb-Tb) excelentă în principiu.

ƒ dimensiunea Timp: 17 membri. Agregările sunt antecalculate şi stocate în tabela de fapte. ƒ dimensiunea Măsuri: 50 măsuri. ƒ dimensiunea Zona de desfacere: 100 membri. Pentru sistemul MOLAP. se face o evaluare comparativă a sistemelor ROLAP şi MOLAP. autorii demonstrează că modelul relaţional nu este potrivit pentru aplicaţii OLAP. cod_piaţă. cod_produs. apoi operaţii de drill down pe regiuni de desfacere şi familie de produse. Fiecare dimensiune este compusă dintr-o ierarhie de membri. Dimensiunea unui rând este de 500 bytes şi tabela de fapte ajunge la 13Gb. Se doreşte stabilirea profitului real al firmei pentru luna curentă şi comparaţia lui cu bugetul alocat. cod_timp şi cod_scenariu) necesari pentru a se executa joncţiunile. numărul de rânduri este de 24 milioane (20%*122 mil). În ciuda popularităţii bazelor de date relaţionale în aplicaţiile tranzacţionale. Implementarea acestui cub ndimensional este specific lui Essbase. ƒ dimensiunea Scenariu: 8 membri.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Criterii Algoritmi hash Indexare Măsuri derivate Comparaţii ale perioadelor de timp Analiza valutelor Previziuni Consolidări financiare Tipul aplicaţiilor da da da da nu da da la nivel departamental MOLAP/Baze de date multidimensionale ROLAP/Baze de date relaţionale da da da da da da da la nivelul întreprinderii În [COLL96]. datorită numărului mare de operaţii I/O necesare pentru a executa operaţii simple de drill down sau calcule simple. Numărul potenţial de rânduri din tabela de fapte este produsul cartezian al dimensiunilor: canal(6)* produs(1500)* piaţa de desfacere(100) * timp(17) * scenariu(8) = 122 milioane. ƒ dimensiunea Produs: 1500 de membri. Dacă se consideră şi indecşii construiţi pe fiecare coloană (cod_canal. datele relevante pentru analiză sunt extrase dintr-un depozit de date relaţional sau alte surse de date şi încărcate într-o baza de date multidimensională (un cub cu 6 dimensiuni). Se consideră următorul număr de membrii pentru fiecare dimensiune: ƒ dimensiunea Canal: 6 membri. Sistemul ROLAP utilizează o schemă stea denormalizată. dimensiunea tabelei de fapte ajunge la 17 Gb (blocul de date de 4Kb) . Dacă se consideră un grad de împrăştiere de 80%. Se utilizează un model de afaceri cu şase dimensiuni al unei firme de băuturi. 84 .

2). bazele de date multidimensionale utilizează cel mult jumătate din spaţiu. Fragmentarea datelor trebuie să fie invizibilă pentru utilizator (cererile utilizatorului trebuie să fie descompuse în cereri parţiale în funcţie de sistemul de stocare). ƒ un model de date comun utilizat atât de datele relaţionale cât şi de datele multidimensionale. 85 . Transparenţa accesului permite utilizatorului să acceseze datele la fel. ƒ calculele sunt eficiente. ƒ stocarea este foarte eficientă deoarece blocurile conţin numai date. ƒ transparenţa fragmentării. Trebuie furnizate tehnici de optimizare pentru ambele sisteme MOLAP şi ROLAP. indecşii rezidă complet în memorie. indiferent dacă sunt stocate în BDR sau BDMD. indecşii corespunzători sunt de dimensiuni mici şi pot fi stocaţi în memorie. în scopul de a beneficia de caracteristicile corespunzătoare şi de tehnicile de optimizare. 3. valorile sunt antecalculate.Arhitectura sistemelor OLAP Autorii constată că: ƒ încărcarea este foarte rapidă. încarcă datele şi calculează datele derivate mult mai repede decât bazele de date relaţionale. deoarece datele corespunzătoare oricărei combinaţii de membrii ai dimensiunilor pot fi încărcate cu o singură operaţie de I/O.2 Comparaţie între sisteme ROLAP şi MOLAP ROLAP Spaţiul ocupat pe disc (Gb) 17 Încărcarea datelor(I/O) 240 Calculul datelor derivate (timpul I/O în ore) 237 MOLAP 10 1 2 În concluzie. deoarece numai o singură citire şi o singură scriere I/O pe bloc sunt necesare pentru a agrega toată baza de date (tabelul 3. O serie de instrumente OLAP permit stocarea datelor multidimensionale în fişiere.3 Sisteme hibride (HOLAP) Un sistem OLAP hibrid (HOLAP) este un sistem care utilizează pentru stocarea datelor atât baze de date relaţionale cât şi baze de date multidimensionale. pentru localizarea unui bloc de date este necesar un singur index. Un sistem HOLAP trebuie să aibă următoarele caracteristici: ƒ transparenţa locaţiei şi a accesului (locaţia datelor utilizate trebuie să fie ascunsă pentru utilizator). Volumul de date multidimensionale stocat pe client este mic şi poate fi creat la cerere (utilizând facilităţi Web). Tabelul 3. pe client (desktop OLAP). ƒ transparenţa performanţei.

001% 0. De exemplu. Aceasta arhitectură poate fi găsită la Arbor Essbase.3 [THOM96] se prezintă strategia de stocare optimă pentru aplicaţii de diferite mărimi şi grade de împrăştiere.1% stocare în RAM stocare în BDM 1% 10% 100% Dense Volumul de date de bază (celule) stocare în BDR sau hibrid Figura 3. Aplicaţiile complexe şi cu grad mare de împrăştiere vor folosi o combinaţie a acestor moduri de stocare. Sistemele hibride ar trebui să beneficieze de strategiile de alocare specifice sistemelor distribuite. Datele care sunt utilizate regulat. În figura 3.3 Moduri de stocare 86 . permite tehnici de stocare relaţionale şi multidimensionale integrate în aşa numita arhitectură OLAP compusă. Seagate Holos utilizează această arhitectură. Datele care sunt utilizate cel mai des vor fi stocate în memoria RAM. dar nu frecvent pot fi stocate în baze de date multidimensionale optimizate.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practic㠃 alocarea optimă în sistemele de stocare. care oferă acces la datele relaţionale (IBM DB2 OLAP Server). ƒ extensii la SGBDR sau SGBDOR prin utilizarea tehnologiei datablade (de exemplu Informix cu opţiunea Metacube).00001% 0. Sunt diferite arhitecturi pentru un sistem hibrid OLAP: ƒ integrarea sistemelor MOLAP şi ROLAP printr-o interfaţă comună.00001% 0. În final. Clientul OLAP poate fi luat în considerare într-o astfel de soluţie. volumele mari de date detaliate sunt stocate în baze de date relaţionale sursă. Totuşi multe din cerinţele listate mai sus nu sunt satisfăcute. Împrăştiate 0. Totuşi acesta nu este un sistem OLAP hibrid (Metacube este un motor ROLAP. Desigur scara este aproximativă şi va depinde de hardware-ul utilizat. ƒ integrarea mutuală a sistemelor ROLAP şi MOLAP. întrucât oferă o interfaţă comună pentru SGBDMD şi motoarele ROLAP. deci nu este încă implicat un SGBDMD).

Această cerinţă impune arhitectură client/server. unele foarte complexe. o strategie de stocare de tip bază de date relaţională poate fi singura opţiune fezabilă. dacă se doreşte implementarea unei singure aplicaţii. atât clientul cât şi unul sau mai multe procesoare ale serverului pot face transformări multidimensionale şi calcule. În principiu.Arhitectura sistemelor OLAP Pentru aplicaţii foarte împrăştiate.4 Niveluri logice în arhitectura client/server 87 . Aria graficului.4). reflectă abilitatea lor de a stoca cel mai eficient volume medii până la mari de date. Interfaţa 5 Se împart între client şi server depinde de locaţia datelor Calcule ad hoc multidimensionale 4 Calcule făcute în avans pe server Calcule multidimensionale în lot 3 Motor pentru gestiunea datelor-baze de date relaţionale sau multidimensionale Gestiunea datelor 2 Datele şi agregatele stocate trebuie să fie distribuite între utilizatori 1. Cele mai multe baze de date multidimensionale stabilesc automat tehnica de indexare. se poate alege tehnica de indexare folosită. decât unul proiectat special pentru acea aplicaţie. În arhitectura client/server. 3.4 Arhitectura sistemelor OLAP Aplicaţiile OLAP au o varietate mare de arhitecturi. Pentru scopuri strategice şi aplicaţii complexe poate fi necesar de a achiziţiona un instrument complex. în care sistemele MOLAP sunt recomandate. În general. care nu pot fi duplicate pentru fiecare utilizator. Fişiere de date Figura 3. se pot defini mai multe niveluri logice într-o arhitectură client/server (figura 3. Pentru date foarte împrăştiate sau pentru baze de date foarte mari. În funcţie de tipul bazei de date. o soluţie hibridă este probabil cea mai bună. Multe aplicaţii OLAP stochează volume mari de date. este mai eficient din punct de vedere al costului de a selecta un instrument mai simplu.

ar putea fi niveluri separate.9. astfel încât două sau mai multe pot fi combinate într-un singur program [THOM96]. executate pe maşini separate. într-o implementare particulară.3.4 volumele de date transmise între niveluri sunt indicate de grosimea săgeţilor. iar tabelul 3.6 Arhitectura client/server (server relaţional/client OLAP) Server de bază de date relaţional Gestiune date Server de aplicaţii Calcule multi dimensionale în lot client OLAP Fişiere de date Calcule multi dimensionale ad-hoc Interfaţa Figura 3.8. ilustrează diferite tipuri de configuraţii client/server. Server de fişiere Fişiere de date Gestiune date client OLAP Calcule multi dimensionale în lot Calcule multi dimensionale ad-hoc Interfaţa Figura 3. Arhitectura client/server (Server OLAP/client OLAP) 88 . Totuşi în cazuri extreme.5. Figurile de la 3. prezintă avantajele şi dezavantajele lor [THOM96].5 Server de fişiere-client OLAP Server de bază de date relaţional Gestiune date Calcule multi dimensionale în lot client OLAP - Fişiere de date Calcule multidimensi onale ad-hoc Interfaţa Figura 3. În figura 3. nu toate aceste niveluri logice pot exista ca niveluri distincte. la 3.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică În general. Volumele vor varia în funcţie de aplicaţie.7 Arhitectura pe trei niveluri Server OLAP Gestiune date Calcule multi dimensionale în lot Calcule multi dimensionale ad-hoc client OLAP Fişiere de date Interfaţa Figura 3.

Instrumentele de acest tip sunt adesea mai specializate şi mai puţin potrivite pentru utilizare generală. Funcţionalitate şi performanţă redusă. Greu de implementat actualizarea multiutilizator Cere un SGBD potrivit pe server.9 WEB OLAP pe trei niveluri Tabelul 3. deoarece toate datele trebuie să fie mutate la clienţi pentru procesare. de asemenea. Costuri hardware mici. Performanţă optimă cu trafic în reţea minim. Distribuţie flexibilă a procesării între serverul de bază de date şi serverele de aplicaţii. Funcţionalitate ridicată prin utilizarea unui SGBD relaţional complex şi a unui server de aplicaţii puternic. Capabil de actualizări online cu blocări mai bune a datelor. nivelurile 3-5 pe client În funcţie de aplicaţie poate fi gestionată securitatea pe server. Adesea mai puţin deschis decât arhitectura cu bază de date distribuită . nivelul 3 pe unul sau mai multe servere de aplicaţii. Poate genera trafic excesiv în reţea. incluzând acei utilizatori din afara organizaţiei. Aplicaţiile complexe sunt mai simplu de implementat. Cele mai multe procesări pot fi făcute de SGBD-ul relaţional. Scalabilitatea în funcţie de numărul de utilizatori poate fi restricţionată de limitele fiecărui server de bază de date sau de aplicaţii . Poate genera trafic excesiv în reţea.Arhitectura sistemelor OLAP Server de bază de date relaţional Gestiune date Server de aplicaţii Calcule multi dimensionale ad-hoc client WEB Interfaţa Fişiere de date Calcule multi dimensionale în lot Figura 3. 89 . Nu cere software dedicat pe client. dacă toate procesările multidimensionale sunt făcute pe client. Scalabilitate bună în funcţie de dimensiunea aplicaţiei. Poate cere clienţi PC puternici. server ieftin. Orice server de fişiere poate fi folosit Dezavantaje Nu este chiar o arhitectură client/server. nivelurile 4 şi 5 pe client. o bază de date locală pentru stocarea informaţiilor multidimensionale. Reţea la un cost mic. cu securitate multidimensională la nivel de detaliu. înainte de a fi trimise la client pentru procesare şi prezentare. Uşor de implementat actualizarea multiutilizator a datelor multidimensionale. Se reduce traficul în reţea pentru că datele pot fi procesate acolo unde sunt stocate. Procesarea nu se face pe server. independent de protocoalele de reţea. În general o arhitectură mai puţin deschisă. reducând costurile cu software-ul. care permite o exploatare bună a procesării paralele. Server relaţional/client OLAP Nivelurile 1 şi 2 sunt pe un server de baze de date relaţional. Nivelul 3 poate avea. nivelurile 3 şi 4 pe serverul de aplicaţii şi nivelul 5 pe un browser WEB conectat prin Internet sau Intranet. nivelurile 4 şi 5 pe client. WEB OLAP pe trei niveluri Nivelurile 1 şi 2 sunt pe un server relaţional. Arhitectura pe trei niveluri Nivelurile 1 şi 2 pe un server de baze de date relaţional. nivelurile 2-5 pe client Facilităţi Uşor de implementat.3 Tipuri de arhitecturi client/server Descriere Server de fişiere/client OLAP Numai nivelul 1 este pe un server de fişiere. Suportă o varietate de platforme. Uşor de utilizat pentru un număr mare de utilizatori. Reduce manipulările de date la nivel de client. Greu de implementat şi se cere experienţă în reţele. Reduce încărcarea reţelei. Securitatea trebuie să fie gestionată de aplicaţiile client. adaugând la costuri şi complexitatea. deoarece datele pot fi selectate şi procesate parţial de serverul de bază de date. Server OLAP/ client OLAP Nivelurile 1-3 pe un server de bază de date multidimensional.

sub formă de matrici multidimensionale. pentru securitate sau alte motive. sisteme MOLAP şi sisteme HOLAP. În funcţie de modul de stocare a datelor. Un sistem OLAP hibrid (HOLAP) este un sistem care utilizează pentru stocarea datelor atât baze de date relaţionale cât şi baze de date multidimensionale. sistemele OLAP se clasifică în: sisteme ROLAP. unele foarte complexe şi anume: server de fişiere/client OLAP. Aplicaţiile OLAP au o varietate mare de arhitecturi. extensii la SGBDR sau SGBDOR prin utilizarea tehnologiei datablade. Sistemele MOLAP permit stocarea datelor multidimensionale în baze de date multidimensionale. Numai matricile ce conţin date sunt stocate fizic. Fiecare dimensiune a matricii reprezintă o dimensiune a cubului. Datele atomice nu sunt copiate în baza de date multidimensională ci sunt stocate în baze de date relaţionale sursă (depozite de date/centre de date) şi citite când este nevoie. Spaţiul este rezervat pentru fiecare combinaţie posibilă între membrii dimensiunilor. utilizând schema stea sau fulg de zăpadă. Conţinutul matricii sunt măsurile cubului. ƒ Datele sursă se modifică frecvent şi este mai bine de a citi în timp real decât din copii. ƒ Firma are o politică de neduplicare a datelor în alte structuri de fişiere. server de 90 . chiar dacă aceasta conduce la aplicaţii mai puţin eficiente. printr-un acces interactiv rapid la o mare varietate de viziuni de date organizate. server relaţional/client OLAP. pentru a reflecta aspectul multidimensional al datelor dintr-o întreprindere. Sisteme ROLAP permit stocarea datelor multidimensionale în baze de date relaţionale (depozite de date). Sunt diferite arhitecturi pentru un sistem hibrid OLAP şi anume: integrarea sistemelor MOLAP şi ROLAP printr-o interfaţă comună. ƒ Integrarea cu alte sisteme informatice relaţionale existente. în scopul de a beneficia de caracteristicile corespunzătoare şi de tehnicile de optimizare.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Rezumat Sistemele OLAP permit analiştilor şi managerilor să îmbunătăţească performanţele unei firme. integrarea mutuală a sistemelor ROLAP şi MOLAP. Stocarea datelor multidimensionale se face într-o bază de date relaţională atunci când: ƒ Volumul de date este prea mare pentru a fi duplicat.

Cuvinte cheie Sisteme ROLAP. sisteme HOLAP 91 . server de bază de date relaţional/server de aplicaţii/client WEB. server OLAP/client OLAP. sisteme MOLAP.Arhitectura sistemelor OLAP baze de date relaţional/server de aplicaţii/client OLAP.

în sensul că ei manipulează structura relaţiilor. atribute. operaţiile (tipurile de legături ce pot fi create. Aceşti operatori pot fi numiţi operatori structurali. operaţiile între date şi integritatea datelor. Produsul cartezian. de sistemul de operare. Dimensiunile. ierarhiile. de numărul de utilizatori şi de metodele de stocare fizică. legăturile sunt exemple de atribute logice. cuburi n-dimensionale (hypercuburi) şi modele (scheme). joncţiunea şi proiecţia sunt exemple de operatori relaţionali. tipurile de relaţii ce pot exista între membrii unei dimensiuni). De exemplu. Această organizare este similară dar nu identică cu modelul relaţional care este definit în funcţie de structura datelor. tupluri.1 Caracteristici logice Caracteristicile logice sunt: structura datelor (modul cum sunt definite modelele. atunci instrumentul trebuie să permită conversii de valută. Caracteristicile unui instrument OLAP sunt clasificate în două categorii: caracteristici logice şi caracteristici fizice [THOM96]. ele sunt compuse din dimensiuni. tipurile de formule ce pot fi definite) şi reprezentările (modul de afişare a datelor multidimensionale: tabel sau grafic). vor determina alegerea instrumentului OLAP. formulele. Instrumentele OLAP au fost construite şi dezvoltate în absenţa unui model de date spre deosebire de modelul relaţional. Caracteristicile logice sunt independente de platforma hardware utilizată. Modelul relaţional şi SGBDR-urile se 92 . dimensiunile. ierarhii. Caracteristicile fizice sunt independente de modelul definit sau analizat şi includ modul cum se stochează şi încarcă datele şi ce platforme software şi hardware se folosesc. În lumea multidimensională. dacă aplicaţia implică analiză financiară. Aspectele structurale ale modelului relaţional constau din domenii. 4. relaţii şi scheme. care a fost definit ca un model de date înainte ca să se construiască un SGBDR.Capitolul 4 Instrumente OLAP Cerinţele utilizatorilor. Operatorii modelului relaţional sunt specifici algebrei relaţionale şi calculului relaţional. identificate în etapa de analiză a sistemului informatic.

De exemplu.1. minim. Unele instrumente OLAP permit numai o direcţie de agregare pe dimensiune.1 Structura datelor Dimensiunile. Testarea integrităţii datelor este o parte importantă a modelării multidimensionale şi este inclusă ca o parte a aplicaţiilor. se pot defini de către utilizatori mai multe tipuri de restricţii de integritate de comportament şi anume: restricţii de domeniu. Restricţiile de integritate reprezintă principalul mod de integrare a semanticii datelor în cadrul modelului relaţional al datelor. restricţii temporale etc” [LUBO95]. Timpul foloseşte de regulă niveluri cu nume. maxim. restricţia entităţii. Pentru aceste instrumente. Trimestrele ar defini a treia dimensiune etc. ƒ restricţiile de integritate de comportament proprii unei anumite BDR. mecanismele de definire şi verificare a acestor restricţii reprezentând principalele instrumente pentru controlul semantic al datelor. care ţin cont de semnificaţia valorilor din cadrul bazei de date. Reprezentările sunt o problemă importantă pentru modelele multidimensionale (modul de afişare a datelor multidimensionale: tabel sau grafic). Alte instrumente definesc o dimensiune ca un singur nivel al unei ierarhii. fiecare direcţie de agregare constituie o dimensiune separată. order by etc. Unele instrumente tratează dimensiunile şi măsurile în acelaşi mod. 4. coerente în raport cu lumea reală pe care o reflectă. Modelele multidimensionale au totuşi legătură cu problema integrităţii în sensul de filtrare. restricţia referenţială şi dependenţele între date). Lunile ar descrie altă dimensiune. Restricţiile de integritate nu sunt o componentă a modelului multidimensional (unele modele fac totuşi referiri la restricţiile de integritate).Caracteristicile sistemelor OLAP concentrează mai mult pe operaţiile structurale decât pe operaţiile pe date (data operations) cum ar fi suma. dar s-au inclus reprezentările care lipsesc de la descrierea modelului relaţional. „Restricţiile de integritate denumite şi reguli de integritate definesc cerinţele pe care trebuie să le satisfacă datele din cadrul bazei de date pentru a putea fi considerate corecte. În lumea multidimensională se pune accentul pe operaţiile pe date (tipurile de formule ce pot fi definite într-un cub sunt probleme legate de operaţiile pe date) şi mai puţin pe operaţiile structurale (formarea unui cub dintr-un set de dimensiuni nu corespunde unui operator în lumea multidimensională. În funcţie de realitatea descrisă în baza de date. săptămânile ar putea descrie o dimensiune. În modelul relaţional reprezentarea ar putea fi legată de viziuni. Alte instrumente consideră că toate dimensiunile sunt compuse din niveluri cu nume. dar în lumea relaţională reprezintă produsul cartezian al dimensiunilor). Restricţiile de integritate ale modelului relaţional sunt de două tipuri şi anume: ƒ restricţii de integritate structurale inerente modelului relaţional care se definesc prin egalitatea sau inegalitatea unor valori din cadrul relaţiilor (restricţia de unicitate a cheii. Ele nu fac distincţie între dimensiuni şi 93 .

În modelul relaţional.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică măsuri. Dacă într-un model multidimensional sunt multiple cuburi de date sau dacă dimensiunile pot fi create şi actualizate independent de cuburi. Unele instrumente tratează toate dimensiunile drept componente ale unui singur cub n-dimensional. ƒ multiple ierarhii într-o singură dimensiune. a imaginilor şi a tipurilor de date definite de utilizator. 94 . Instrumentele care nu permit dimensiuni ierarhice sau ierarhii multiple pe dimensiune sunt mai limitate (de exemplu un model cu 6 dimensiuni ierarhice cu multiple direcţii de agregare ar putea să aibă nevoie de 30 sau mai multe dimensiuni neierarhice). Instrumentul permite sau nu : ƒ dimensiuni ierarhice. definirea unei variabile prin specificarea tipului de date determină valorile posibile pe care membrul le poate avea. În alegerea unui instrument OLAP se va ţine cont de: ƒ numărul maxim de dimensiuni într-un cub. Tipurile de date. De aceea. Versiunile. se va stabili dacă : ƒ modelul este compus dintr-un singur cub n-dimensional sau din multiple cuburi interactive. Cele mai multe propietăţi ale cuburilor decurg din propietăţile componentelor lor (dimensiunile şi formulele). Cuburile. Alte instrumente tratează explicit măsurile ca o dimensiune specială şi le ataşează la celelalte dimensiuni pentru a forma un cub (instrumentele ROLAP). ƒ numărul maxim de date de intrare/pe cub. instrumentul trebuie să suporte mai multe versiuni ale dimensiunii. ƒ conectarea membrilor copii la mai mulţi părinţi într-o singură ierarhie (de exemplu un oraş care se găseşte în două state). valorile atributelor trebuie să se încadreze între anumite limite (domeniul ce defineşte toate valorile posibile). Instrumentul lucrează eficient sau nu cu dimensiunile foarte mari. Orice instrument OLAP permite stocarea numerelor reale. Dacă agregările sunt neregulate şi se modifică frecvent (cazul produselor sau ierarhiilor organizaţionale) este necesar un instrument ce permite ierarhii neregulate. Problema care apare este legată de modul cum se realizează sincronizarea între multiple instanţe ale unei dimensiuni. În alegerea unui instrument OLAP se vor analiza următoarele aspecte [THOM96]: Cardinalitatea (numărul maxim de membri dintr-o dimensiune). ƒ niveluri cu nume în ierarhie şi ierarhii neregulate. ƒ numărul maxim de celule de date stocate/pe cub. Alte instrumente permit ca unele dimensiuni să fie comune la mai multe cuburi (multicuburi). Modelele. Ierarhiile. ƒ toate variabilele sunt dimensionate în acelaşi mod. dar nu toate instrumentele OLAP permit stocarea: şirurilor de caractere. ƒ numărul maxim de celule într-un cub. aceleaşi dimensiuni apar frecvent în mai multe cuburi. În acest caz. Valorile de date sunt limitate de tipul de date. Cu instrumentele OLAP.

Se vor analiza. funcţii logice şi ecuaţii. ƒ prioritatea prin definirea de către utilizator a tipului de date sau utilizând prioritatea implicită a formulei. de asemenea. Un instrument OLAP trebuie să permită utilizarea formulelor algebrice pentru definirea variabilelor. Variabile/măsuri.Caracteristicile sistemelor OLAP 4.2 Operaţii Toate instrumentele OLAP permit ca datele de intrare atomice să fie agregate. ƒ legăturile sunt persistente. ƒ se pot ataşa formule de agregare la variabile. ƒ dacă instrumentul oferă posibilitatea de a testa impactul utilizării unei priorităţi diferite.1. ƒ se pot declara tipuri de variabile şi moşteni formula de la alte variabile. de asemenea. ordinea în care ele sunt combinate afectează rezultatele. Cele mai multe instrumente OLAP oferă suport pentru procesarea datelor lipsă şi a celor invalide. se va analiza dacă instrumentul procesează datele lipsă diferit de cele invalide şi de cele cu valoare zero. ƒ instrumentul permite variabile care nu sunt numerice. În alegerea instrumentelor OLAP se va analiza dacă: ƒ instrumentul permite ataşarea unei formule algebrice la orice membru dintr-o dimensiune. ƒ instrumentul OLAP permite. Cuburile n-dimensionale sunt împrăştiate. ƒ formulele pot utiliza date de pe orice nivel ierarhic din cub. În aceste cazuri se va stabili: ƒ logica implicită utilizată de instrument. Legături. şi următoarele aspecte: Prioritate. În aceste cazuri. Din acest motiv. procesul de propagare a modificărilor de la surse la cub impune multe activităţi ce trebuie automatizate. date invalide sau date cu valoare zero. ƒ instrumentul permite definirea vizuală a formulelor. Formule. se va analiza dacă: ƒ modificările ce apar în tabelele externe se pot propaga automat în modelul multidimensional. ƒ formulele stocate în sursele de date externe pot fi apelate în formulele din cub etc. 95 . Fenomenul de împrăştiere. În alegerea unui instrument OLAP se va analiza dacă: ƒ variabilele sunt tratate diferit de dimensiuni. Pentru unele formule. Modelele multidimensionale utilizează diferite surse de date şi din acest motiv. În alegerea unui instrument OLAP se va analiza dacă: ƒ datele trebuie încărcate numai la nivel atomic. în alegerea unui instrument OLAP se va analiza dacă: ƒ datele şi metadatele pot fi încărcate dintr-o singură colecţie de date. Întrucât sistemele OLAP utilizează adesea volume mari de date ce se actualizează regulat. ƒ formulele pot utiliza date din mai multe cuburi. Această împrăştiere poate indica fie lipsă de date.

Modelele OLAP sunt folosite de utilizatori pentru a comunica informaţia necesară procesului decizional. Un instrument OLAP trebuie să permită cel puţin vizualizarea datelor multidimensionale sub formă de tabel.3 Modul de reprezentare a datelor multidimensionale Reprezentarea datelor multidimensionale este un domeniu important în sistemele OLAP şi se referă la: Vizualizarea datelor. Un instrument OLAP trebuie să fie capabil să detecteze toate tipurile de valori modificate şi să declanşeze automat modificările în cubul ndimensional (hypercub).4 Alte caracteristici logice Domenii de cunoştinţe. De asemenea. ƒ ordinea în care elementele sunt modificate se poate stabili automat (cum ar fi de exemplu. este necesar ca instrumentul: ƒ să aibă cunoştinţe despre timp. Unele instrumente permit vizualizare multicub. limbile străine.1. 96 . ƒ să poată crea o dimensiune Timp specifică unei aplicaţii. Timpul este o dimensiune ce apare în orice model multidimensional şi de aceea. ƒ instrumentul poate stabili locul unde se execută un calcul (pe client sau pe server). se va analiza dacă: ƒ instrumentul permite ca un administrator să specifice care agregate sunt antecalculate şi stocate şi care sunt calculate la momentul interogării. calculul dimensiunilor înaintea cuburilor). În plus. ƒ instrumentul poate stabili automat care agregate trebuie să fie antecalculate şi care se execută la momentul interogării. de periodicităţi diferite. care să fie asociat cu variabila.1. ƒ să înţeleagă diferitele tipuri de calendare (de exemplu fiscal). în care dimensiunile comune pentru două sau mai multe cuburi sunt afişate pe ecran ca dimensiuni imbricate. Multe instrumente OLAP permit grafice în două şi trei dimensiuni. Formatul de afişare a variabilelor. valuta. La ora actuală. instrumentele OLAP au o abilitate foarte limitată de a defini modul cum se afişează o variabilă. roll up şi drill across în ierarhiile dimensionale. ƒ să permită compararea seriilor de timp. un instrument OLAP trebuie să ofere prezentări grafice ale datelor multidimensionale. Ideal un instrument OLAP trebuie să permită operaţii de tip drill down. Ideal. Optimizare/eficienţă. un instrument OLAP ar trebui să permită un format de afişare implicit (cum ar fi valoarea curentă). Domeniile în care un instrument multidimensional posedă cunoştinţe sunt : timpul. Navigarea. ƒ să permită crearea mai multor dimensiuni Timp într-un singur cub. 4. ƒ 4.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică modificările ce apar în denumirea unui membru sunt propagate automat în toate formulele în care membrul este folosit.

mesajele de eroare. ƒ dacă sistemul poate monitoriza toate încercările utilizatorilor de a accesa datele.Caracteristicile sistemelor OLAP De asemenea. cea mai mică) etc. help-ul). Interfaţa instrumentului. ƒ utilizatorul poate să oprească o cerere în execuţie. Domeniile orientate pe proces se referă la: Realizarea aplicaţiei. cum ar fi ştergerea unui cub. Sunt în general o serie de probleme legate de interfaţa cu utilizatorul. cea mai mare. ƒ dacă instrumentul foloseşte un limbaj procedural sau neprocedural. 4. Se va analiza: ƒ dacă instrumentul oferă un mediu complet de dezvoltare a aplicaţiei. să execute conversii de valute. ƒ la ce nivel de granulaţie poate fi definită securitatea (model. celulă). ƒ dacă instrumentul oferă facilităţi de depanare etc. care trebuie luate în considerare şi anume dacă: ƒ instrumentul permite utilizatorului confirmarea înainte de execuţia operaţiilor importante. invalide şi cele cu valoarea zero. Se va analiza: ƒ dacă datele din sesiunea curentă sunt stocate pe client sau pe server. a se stabili ce limbi suportă instrumentul şi cât din aplicaţie poate fi tradusă (de exemplu: opţiunile din meniu. este necesar ca instrumentul: să recunoască valutele. membrii dimensiunii. ƒ dacă securitatea este definită folosind un limbaj multidimensional. Facilităţi de gestiune a datelor. dacă instrumentul realizează controlul tranzacţiilor etc. ƒ dacă se pot defini grupuri de utilizatori (roluri) sau numai utilizatori individuali etc. prima zi. ƒ cum sunt stocate datele lipsă. Se va analiza: ce tip de facilităţi de salvare şi restaurare oferă instrumentul. Este necesar. Sistemele OLAP au aceleaşi nevoi de securitate ca orice mediu de date multiutilizator şi de aceea. ultima zi.2 Caracteristici fizice Caracteristicile fizice sunt independente de modelul multidimensional şi se referă la: Stocare/acces. ƒ există facilităţi de anulare a diferitelor acţiuni etc. cub. de asemenea. ƒ dacă drepturile unui utilizator pot fi modificate. să se bazeze pe o anumită rată de schimb (medie. Asigurarea securităţii multiutilizator. se va analiza: ƒ dacă oferă securitate atât la citire cât şi la scriere. ƒ dacă utilizatorul poate vedea membrii pentru celulele la care el nu are acces. 97 . ƒ ce funcţii realizează instrumentul (analiză. crearea modelului etc).

ƒ dacă instrumentul poate să folosească avantajele lui MPP pentru încărcare. WebIntelligence (server de Web). Cognos [www. medii de dezvoltare a aplicaţiilor (Power House. Pentru a alege un instrument OLAP se va stabili: ƒ care sunt sistemele de operare acceptate de instrument. Este folosit de manageri pentru a explora datele în format numeric sau grafic şi pentru raportare.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică care este spaţiu necesar pentru a stoca 1 milion. ƒ care este numărul maxim de clienţi concurenţi (la citire).com] oferă instrumente pentru inteligenţa afacerii (Power Play şi Impromptu). Altele pot lucra cel mai bine cu un număr mic de dimensiuni. ƒ ce se întâmplă dacă doi utilizatori. Se va determina: ƒ ce calcule. Axiant. marketing sau producţie) şi cuprinde următoarele componente: Business Objects. data mining şi administrare SSD pentru arhitectură client/server şi mediu Internet : Business Objects permite dezvoltarea de aplicaţii suport de decizie cu facilităţi de interogare şi raportare. Developer Suite permite integrarea completă a lui Business Objects cu alte aplicaţii (financiare. resurse umane. RealObjects). ƒ 4. noi comenzi sau subprograme) .com] este lider în furnizarea de instrumente suport de decizie incluzând interogare. Power Play este un instrument de analiză şi raportare multidimensională folosit pentru a oferi informaţii utile managerilor. baze de date multidimensionale. ƒ dacă sistemul poate stabili cel mai eficient mod de a distribui calculele între client şi server. definite de utilizator. pot fi procesate pe server. Folosind facilitatea VBA permite utilizatorilor să modifice şi să extindă nucleul funcţional al produsului Business Objects (se pot crea noi funcţii. Tipul de arhitectură client/server. analiza proceselor on-line. cerere şi/sau calcule etc. dar neperformante pentru cele complexe. Modul de calcul.cognos. sisteme SAP). fişiere text. Power Play este un 98 . încearcă să scrie în aceeaşi celulă la un moment dat. ƒ la ce nivel este blocat cubul în cazul scrierilor concurente etc. ƒ dacă instrumentul suportă access concurenţial la scriere. ƒ ce tipuri de maşini foloseşte instrumentul OLAP. Platforma. Broadcast Agent şi o componentă pentru vizualizarea rapoartelor. Unele instrumente pot fi rapide pentru calcule simple.3 Exemple de instrumente OLAP Business Objects Americans [www. cu drept de scriere. raportare. Asigură acces la diferite surse de date (depozite de date /centre de date.businessobjects. pachete de aplicaţii. 10 milioane şi 100 milioane de numere etc.

com] este lider în soluţii ROLAP şi oferă următoarele produse OLAP: DSS Server (motor relaţional-OLAP). Windows NT şi Windows 3.strategy. Include un limbaj pentru scripturi ce este compatibil cu Visual Basic. Pilot Analysis Library este o bibliotecă opţională de module de analiză ce permite utilizatorilor să accelereze implementarea de soluţii suport de decizie complexe .0 a fost introdusă facilitatea de data mining. Impromptu permite utilizatorilor să creeze rapoarte complexe fără să cunoască limbajul SQL sau structura bazei de date. workgroup sau distribuit. Pivot Excel Add-In este o componentă opţională ce permite utilizatorilor Excel de a integra facilităţile mediului Pilot în soluţiile Excel . funcţii de corelaţie. Pilot Designer este un instrument pentru crearea tuturor tipurilor de aplicaţii vizuale de tip suport de decizie (de la EIS la aplicaţii OLAP complexe). SSD şi OLAP.1. analiză financiară. Include un motor OLAP cu cunoştinţe de timp şi instrumente pentru analiza de excepţii.com] este un membru al grupului Seagate Software Information Management şi este cel mai puternic furnizor de instrumente pentru inteligenţa afacerii. roll up şi pivotare prin datele agregate. Holos se poate instala pe Unix. cuburile pot fi create pe client sau pe servere Unix. bazată pe reţele neuronale. Holos este un mediu de dezvoltare pentru aplicaţii BI. care dezvoltă instrumente suport de decizie interactive pentru manageri şi analişti. Inc [http://www. Pilot Desktop este un mediu monoutilizator pentru analiză interactivă de afaceri cu un set complet de instrumente multidimensionale. În versiunea 5. fiind un lider în BI. controlul calităţii etc. Clienţii suportă Windows 95. Sursele de date pot fi relaţionale . MicroStrategy. Holistic Systems este complet dedicat pentru activitatea de marketing. Holistic Systems. Windows NT şi MacIntosh. Pilot Decision Support Suite constă din cinci componente şi poate fi instalat monoutilizator. clienţi 99 . încorporează facilităţi EIS. analiza de regresie etc). VMS şi NT şi clienţi Windows. Pilot Analysis Server este un server OLAP multiutilizator ce oferă multe facilităţi de modelare (suport pentru analiza seriilor de timp). Power Play şi Impromptu se folosesc pentru aplicaţii de analiză a vânzărilor. include o bibliotecă de funcţii (funcţii de previziune. Ele pot fi create ca fişiere într-un sistem de gestiune de fişiere sau ca tabele într-o bază de date relaţională (Oracle sau Sybase). integrată cu nivelul analitic foarte puternic ale lui Holos. Pilot Software.com] este o firmă a corporaţiei The Dun & Bradstreet. Instrumentele pot importa date din peste 100 de surse de date relaţionale şi multidimensionale.holistic. Power Play permite o metodologie de proiectare a aplicaţiilor iterativă. cu o arhitectură pe trei niveluri. pentru firme de dimensiuni foarte mari. ce permit utilizatorilor să facă operaţii de drill down. Inc [www. Inc [www.pilotsw.Caracteristicile sistemelor OLAP instrument foarte scalabil (până la câteva mii de utilizatori). iar serverul Windows NT şi Unix .

INFORMIX MetaCube Warehouse Optimizer analizează automat depozitul de date pentru a recomanda agregarea optimă şi strategii de performanţă. DSS Administrator (client pentru depozite de date). OS/2. comerţ. stochează volume mari de date.com] oferă instrumente OLAP pentru activitatea de planificare şi analiză a afacerilor : Essbase Analysis Server este un server de bază de date multidimensional optimizat pentru aplicaţii de planificare şi analiză a afacerilor (analiza profitabilităţii. Acumate Workbench este o interfaţă grafică ce permite utilizatorilor să folosească avantajele mediului Windows.com] oferă soluţii pentru firmele din domeniul telecomunicaţiilor. timp de răspuns mic.com] oferă următoarele produse OLAP: INFORMIX MetaCube este un motor de analiză complex. incluzând un limbaj procedural multidimensional (MSPL) şi instrumente de analiză complexe. Acumate Web este un motor generator HTML ce poate fi utilizat pentru a permite raportare ad-hoc şi statică folosind tehnologia Web. Sun Solaris şi AS/400 cu clienţi Windows. analiza de piaţă şi EIS) cu următoarele caracteristici: arhitectură client/server.client pentru Web ). Informix Software. Arbor Software Corporation [http://www. IBM-AIX. Serverul include un set de instrumente de încărcare a datelor. INFORMIX MetaCube Warehouse Manager este un instrument grafic pentru administrarea metadatelor ce descriu depozitul de date. analiza bugetară. MacIntosh şi Unix.kenan. Oferă următoarele produse: Acumate Server este un mediu de dezvoltare de aplicaţii. servicii financiare. ce transformă Informix Online Dynamic Server într-un server OLAP foarte performant. DSS Executive EIS (instrument de proiectare).arborsoft. Acutrieve este o aplicaţie suport de decizie optimizată pentru analişti.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică (DSS Agent Relational OLAP. DSS Objects pentru dezvoltarea de aplicaţii OLAP.informix. permite calcule analitice complexe. pentru accesarea depozitelor de date şi a sistemelor operaţionale eterogene. DSS Web Relational OLAP. permite aplicaţii OLAP robuste ce accesează direct sisteme OLTP sau un centru de date şi operează pe Windows NT. INFORMIX MetaCube for Excel extinde mediul foaie de calcul tabelar pentru a oferi acces de tip wizard la depozitul de date. Inc [http://www. planificare. navigare flexibilă prin date. DSS Architect (instrument de proiectare). previzionare. precum şi a limbajului multidimensional MSPL. 100 . acces concurent la citire/scriere. INFORMIX MetaCube Explorer este un instrument SSD pentru utilizatori ce oferă o interfaţă simplă pentru acces la depozitele de date şi realizarea de rapoarte. Kenan Systems Corp [http://www.

navigare şi raportare. Motorul OLAP permite reprezentarea multidimensională a schemei stea. securitatea accesului la date. navigarea şi accesul la date. în acelaşi mod ca datele relaţionale din depozitele de date şi sistemele tranzacţionale. calcule analitice complexe şi agregări. DB2 OLAP Server utilizează un motor OLAP Essbase dezvoltat de firma Arbor Software Corporation. accesat printr-o interfaţă API (Essbase API). Componenta 101 . specifică pentru subiectul analizat (de exemplu marketing şi vânzări).ibm.1. un sistem de gestiune a bazelor de date relaţional foarte puternic. Essbase Application Manager este folosit pentru a construi. încărcarea datelor. DB2 OLAP structurează datele într-o schemă stea special proiectată pentru analiza multidimensională a datelor relaţionale. Această componentă oferă logica afacerii. Figura 4. gestiunea datelor. Unele soluţii OLAP includ un nivel suplimentar componenta de aplicaţie. Există o serie de module opţionale cum ar fi: Essbase Adjustment Module (pentru planificarea automată a momentului lansării în execuţie a rapoartelor) şi Essbase Currency Conversion Module (pentru conversii de valute). Permite administratorilor să gestioneze datele multidimensionale.2 prezintă arhitecturile lui Essbase şi DB2 OLAP Server. Arhitectura lui DB2 OLAP Server combină avantajele lui DB2 UDB. reguli de încărcare a datelor. Componenta de prezentare Componenta de aplicaţie Motorul OLAP Depozitul de date Figura 4. pentru gestiunea şi proiectarea aplicaţiilor. cu puterea motorului OLAP.1 Arhitectura unei soluţii IBM OLAP Componenta de prezentare oferă un set de facilităţi de vizualizare.com]. IBM Corporation [www. accesul şi interogarea datelor din schema stea folosind limbajul SQL. Este compatibil cu Essbase şi cu toate instrumentele firmei Arbor şi permite: analize multidimensionale pe volume mari de date relaţionale. Atât Essbase cât şi DB2 OLAP folosesc acelaşi motor OLAP. Arhitectura generală a unei soluţii IBM OLAP este prezentată în figura 4. Essbase este o soluţie MOLAP iar DB2 OLAP Server foloseşte o bază de date relaţională DB2 (DB2 Universal Database/UDB) şi este o soluţie ROLAP. Wired for OLAP este un instrument de prezentare şi analiză ce operează atât pe client cât şi pe server. Essbase Objects este un instrument puternic ce permite dezvoltarea de aplicaţii OLAP.Caracteristicile sistemelor OLAP Essbase Spreasheet Add-In permite integrarea facilităţilor oferite de instrumentele de tip foaie de calcul tabelar (Excel. Lotus) cu facilităţile OLAP. modifica şi gestiona modele analitice.

Componentele de prezentare şi aplicaţie MS Excel Lotus Essbase Objects Essbase Application Manager Essbase Currency Conversion Module Essbase Adjustment Module SQL Decision Support Essbase Spreadsheet Add-In RDBMS Management Tools Essbase API Essbase API Motor Essbase OLAP Motor Essbase OLAP Multidimensional Storage Manager Relational Storage Manager Motorul OLAP SQL Fişiere/baze de date multidimensionale Bază de date relaţională (schema stea) Figura 4. În 2002. Datele sunt stocate într-o bază de date multidimensională. întreţinerea şi popularea bazelor de date multidimensionale Express.com] oferă următoarele produse OLAP: Oracle Express Server/Oracle Personal Express este un server OLAP.oracle. Oracle Express Relational Access Manager (RAM) permite ca Express Analyzer să acceseze datele stocate într-o bază de date relaţională. care a fost configurată cu Oracle Relational Access Administrator (RAA). Oracle Express Administrator este un utilitar grafic pentru definirea.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Relational Storage Manager (RSM) separă motorul OLAP de baza de date relaţională. 102 . Oracle lansează Oracle9i Release 2 OLAP care integrează toate facilităţile OLAP (Analytical Workspace) în baza de date relaţională Oracle.2 Arhitectura pentru Essbase şi DB2 OLAP Server Oracle Corporation [http://www.

ƒ se defineşte modelul multidimensional. Etapa de creare/actualizare. se contruieşte baza de date Express pentru a fi utilizată de aplicaţiile Express.3). Utilizatorii pot utiliza datele prin aplicaţii Express (figura 4. ƒ se determină modul cum se accesează datele relaţionale şi se definesc caracteristicile bazei de date Express. În această etapă. Etapa online. În această etapă. Când se creează un nou proiect se alege fie opţiunea 103 . Pot exista mai multe proiecte asociate cu un singur depozit de date şi fiecare proiect poate utiliza un model de date multidimensional diferit.Caracteristicile sistemelor OLAP Pentru a construi o bază de date Express se parcurg următoarele etape: Etapa de definire.4): ƒ Relational Access Administrator. Clientul Express generează o cerere de date Da Date in Express cache Nu Modulul de runtime generează comenzi SQL SELECT Se trimit comenzile SELECT la SGBDR Se primeşte răspunsul şi se stochează în Expres Cache Express procesează datele Răspunsul este trimis la client Figura 4. Modelul de date împreună cu mapările asociate şi definiţiile bazei de date formează un proiect. un utilitar folosit pentru a defini un model multidimensional şi a determina cum accesează serverul Express datele relaţionale. RAM construieşte un set de metadate şi le stochează în baza de date relaţională.3 Etapa online RAM conţine următoarele componente (figura 4. cu ajutorul lui RAA se execută următoarele activităţi: ƒ se selectează tabelele depozitului de date folosit.

RAA defineşte automat cuburi de date. 104 . Pentru stocarea datelor lipsă. Permite: ƒ lansarea în execuţie a briefing-urilor (dosare).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Project Editor sau Project Wizard. ce corespunde modelului de date multidimensional definit în proiect. numai pentru acele celule ce conţin date. dacă avem două variabile: variabilă Vânzări dimensionată după Produs. ce este utilizat în definirea variabilelor. Locaţie geografică. Oracle Express foloseşte dimensiunile de tip conjoint. ƒ analiză ad-hoc. Timp). Runtime modul conţine utilitare ce încarcă datele relaţionale la momentul de execuţie. Aplicaţie Express Relation Access Administrator ƒ ƒ Express RAM Runtime Modul RAM Build modul Depozit de date Baza de date Express Figura 4. Build modul conţine programul ce construieşte noi baze de date Express sau actualizează pe cele existente. RAA permite specificarea dimensiunilor împrăştiate şi includerea lor într-o dimensiune de tip conjoint. Opţiunea Project Editor este o interfaţă prin care se poate crea un proiect pentru orice tip de schemă. Cu ajutorul opţiunii Database/Sparsity. Locaţie geografică şi Timp şi variabila Populaţie după Locaţia geografică şi Timp. în timp ce opţiunea Project Wizard oferă o metodă simplă pentru crearea unui model multidimensional bazat pe o schemă stea. O dimensiune conjoint stochează combinaţii de valori de la două sau mai multe dimensiuni.4 Componentele lui Relational Access Manager Oracle Express Analyzer este un instrument OLAP folosit pentru analiza datelor şi realizarea rapoartelor. un cub de date separat pentru fiecare set unic de dimensiuni. Timp) şi CUBUL2 (Locaţie geografică. De exemplu. Acest modul citeşte proiectul şi construieşte sau actualizează baza de date Express. ƒ lansarea în execuţie a aplicaţiilor realizate cu Express Objects. RAA defineşte două cuburi CUBUL 1 (Produs. ƒ crearea de briefing-uri pentru utilizatori.

Sales Analyzer poate estima tendinţe ale vânzărilor. fiind integrat cu Oracle Discoverer. ƒ WebListener Interface (Oracle Web Request Broker cartridge sau Common Gateway Interface –CGI). o bibliotecă de formule predefinite. prin care se controlează comportamentul aplicaţiei. Oracle Express Spreadsheet Add-In permite afişarea datelor multidimensionale într-o foaie de tip calcul tabelar Excel. profitabilitatea unor produse sau a unor clienţi.Caracteristicile sistemelor OLAP editarea briefing-urilor create cu Express Objects. Oracle Express Web Agent permite crearea de aplicaţii Express ce pot fi lansate în execuţie folosind un browser Web şi constă din următoarele componente distribuite într-o arhitectură client/server: ƒ Web Listener primeşte şi procesează cererile de la browserul Web pentru a vizualiza documente HTML sau a executa programe. ƒ Developer’s Toolkit ce conţine programe folosite în aplicaţii Web pentru a genera tag-uri HTML şi a produce viziuni de date multidimensionale (figura 4. Oracle Express Objects permite crearea de aplicaţii OLAP şi briefing-uri complexe care pot fi rulate în Express Analyzer. Este un element cheie în Oracle Integrated Business Intelligence Tools. Utilizatorii îşi pot defini propriile lor formule. Un briefing este un set de pagini ce conţin tabele. Include template-uri pentru rapoarte de excepţii. eficacitatea unei campanii de promovare. Se poate utiliza Oracle Web Server. ciclul de viaţă al unui produs. ƒ Web Agent Modules for Express Server ce permite comunicarea între Express Server şi Web Listener Interface.5 Componentele lui Express Web Agent Aplicaţii Oracle Express (Oracle Sales Analyzer şi Oracle Financial Analyzer) sunt aplicaţii preconstruite pentru analiza vânzărilor şi a pieţei şi analiză financiară. Aceste briefing-uri pot fi accesate prin Web. Cu ajutorul unui 105 . organizate într-un mod accesibil utilizatorilor. Datele afişate într-un briefing pot fi stocate într-o bază de date relaţională (Oracle) sau multidimensională (Express). Client Web browser ƒ Server Express Web Agent Web Listener Web Listener Interface Express Server Web Modules Developer’s Toolkit Figura 4. precum şi realizarea de programe în limbaj Express. grafice şi date preluate de la alte instrumente. pentru a putea fi analizate.5).

TPCD include o schemă fulg de zăpadă cu mai multe tabele de fapte şi tabele de dimensiuni. MDIS încearcă să prezinte un metamodel de metadate pentru o varietate de modele de baze de date (relaţional. iar Remote SNAPI la serverul Express.4 Standarde Consiliul OLAP a propus un APB-1 benchmark [OLAP97b ] pentru a compara serverele OLAP din punct de vedere al timpului mediu de interogare (Average Query Time-AQT). agregarea sau deagregarea (roll up. Modelul propus de MDIS suportă noţiunea de dimensiune (care include un set de niveluri). Dimensiunile au o structură simplă. calcule de noi date bazându-se pe modele de afaceri etc. 4. Standardul defineşte un set de dimensiuni specifice activităţii de analiză a vânzărilor. Client şi Canal de distribuţie. Structura logică a bazei de date este formată din 6 dimensiuni: Timp. Local SNAPI permite clienţilor să se conecteze la Personal Express. TPC-D benchmark [TPBC98] modelează un mediu suport de decizie în care sunt executate cereri ad-hoc complexe pe un volum mare de date relaţionale. MDIS oferă un mecanism de acces standard şi o interfaţă API standard pentru a gestiona metadatele cu instrumente specificate de standard. Cuburile nu sunt direct modelate în modelul 106 . Oracle Financial Analyzer este o aplicaţie preconstruită pentru planificare. stabilirea bugetelor. Standardul OLEDB pentru OLAP utilizează un model pentru cuburi şi dimensiuni şi oferă un limbaj de expresii multidimensionale (MultiDimensional eXpressions/MDX) pentru calcule şi prezentări de cuburi. Operaţiile simulează perfect operaţiile standard OLAP şi includ încărcarea secvenţială şi în lot a datelor de la surse de date interne sau externe. Produs. Informix etc). Scenariu. analize şi rapoarte financiare. Sales Analyzer poate executa analize ad-hoc folosind facilităţile Internetului. drill down) datelor de a lungul ierarhiilor. orientat-obiect etc). Benchmark-ul prezintă un set de cereri specifice mediului SSD. ExpressCommunication Architecture (XCA) permite comunicarea între Personal Express şi Express Server şi între instanţe diferite ale serverului Express. Acest standard are o serie de dezavantaje: îi lipseşte un suport teoretic solid (nu există definită schema unui multicub) şi utilizează un limbaj prea complex (deşi destul de puternic). Benchmark-ul nu consideră un anumit model fizic de bază de date.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică browser Web. datele de intrare sunt furnizate în format de fişiere ASCII. Metadata Interchange Specification [META97] a fost propus de Metadata Coalition (un grup de firme cum ar fi IBM. Măsura. SNAPI (structured N dimensional application programming interface) este o bibliotecă de funcţii C care permite ca aplicaţiile client Windows să poată comunica cu serverul Express. Sybase. Standardul OLEDB pentru OLAP [MICR98] a fost dezvoltat de firma Microsoft ca un set de obiecte COM şi interfeţe destinate pentru a furniza acces la surse de date multidimensionale prin OLEDB.

Dimensional Insight Comshare FDC 6. modul de procesare a datelor.Declaral rativ C da Limbaj propriu T SQL C da C++ SQL T da Stocarea datelor ROLAP MOLAP APB-1 TPC-D OLEDB MDIS da da da În tabelul 4. iar în tabelul 4. sistemul de operare utilizat şi limbajul utilizat. modul de stocare a datelor. 2 şi 3 sunt instrumente ROLAP. Oracle Discoverer Informix MetaCube BDMD Fişiere client Motor OLAP pe client 4. 4 instrumente OLAP hibride (cele scrise italic). Microstrategy 2. cele din grupa 6 instrumente desktop OLAP.4 sunt prezentate produse OLAP cu facilităţi Web. cele din grupele 4 şi 5 instrumente MOLAP. IBM DB2 OLAP Server Informix Metacube Microsoft OLAP Services Oracle Express Pilot Analysis Server Seagate Holos Applix TM-1 White Light 3.2 este prezentată o analiză comparativă între standardele descrise mai sus (C-cub. Comshare Decision Essbase Oracle Express. Instrumentele din grupele 1. tipul de arhitectură utilizat. tipul de aplicaţii. T-tabela). În tabelul 4. iar cele din grupele 2. Tabelul 4. Gentia Microsoft OLAP Services Power Play Enterprise Server Pilot Analysis Server Applix TM-1 5. Tabelul 4. în funcţie de modul de stocare a datelor multidimensionale şi de modul de procesare multidimensională utilizat. Seagate Holos. Business Objects Cognos PowerPlay Personal Express 107 . În tabelul 4.3 Clasificarea instrumentelor OLAP Modul de procesare multidimensională SQL în mai mulţi paşi Motor OLAP pe server Modul de stocare a datelor multidimensionale BDR 1.Caracteristicile sistemelor OLAP MDIS.3 este prezentată o clasificare a celor mai cunoscute instrumente OLAP.2 Standarde Comparaţie între standarde Spaţiu multiLimbajul dimensional de interogare Cuburi Ierarhii Procedu.5 este prezentată o evaluare a câtorva instrumente OLAP luând în considerare următoarele criterii: modul de vizualizare a datelor. Brio Enterprise.

Analiza clienţilor Analiza vânzărilor Analiză financiară BDM Server WinNT Client Windows Server WinNT Client Windows Limbaj multidim MSPL BDR Motor OLAP pe server/ client Client/ server pe două şi trei niveluri Server WinNT Unix. Segmentarea pieţei. grafice Rapoarte Tipul de aplicaţii Analiza vânzarilor Analiză financiară Controlul calităţii Analiza vânzărilor Modul de stocare Fişiere BDR BDM BDM Modul de procesare Motor OLAP pe client/ server Motor OLAP pe server Motor OLAP pe server / client Motor OLAP pe client SQL în mai mulţi paşi Motor OLAP pe server Tipul de arhitectură Client/ server Platforma utilizată Server Unix WinNT. Seagate Software IMG TM-1 Software Produsul OLAP Essbase BrioQueryEnterprise Business Objects Power Play Commander Decision CrossTarget DecisionSuiteServer Informix MetaCube Acumate Es DSS Server Oracle Express Server Pilot Analysis Server Holos TM-1 Server Produsul Web Essbase Web Gateway BrioQuery Enterprise Business Objects PowerPlay CDWeb DataFountain WebOLAP MetaCube for the Web Acumate Web DSS Web Oracle Express Web Agent Pilot Internet Publisher Holos TM-1Server Modul de stocare BDMD BDR BDR BDR BDMD BDR BDMD BDR BDMD BDR BDMD BDMD BDMD BDMD Tabelul 4. Dimensional Insight Inc. Information Advantage Inc. Pilot Software Inc. Client Windows Limbaj OO. previziuni. grafice BDR Rapoarte Informix Metacube Informix Software Rapoarte. Comshare Inc. Microstrategy Inc. tabele.5 Analiză comparativă a instrumentelor OLAP Produs OLAP Power Play Cognos Vizualizarea datelor Tabele Grafice. PC Client/ server pe două/trei niveluri Client/ server Client/ server Analiza vânzărilor Analiza financiară Analiza vânzărilor Analiza financiară Marketing BDR BDM Fişiere Fişiere Server WinNT Client Windows WinNT Rapoarte. InformixSoftware Inc. Client Windows Windows Limbajul utilizat APL2000 pentru aplicaţii financiare Orientat obiect Express Basic Visual Basic SQL DecisionBas e OLAP Computer Associates Oracle Express Oracle Business Objects DSS Micro strategy Acumate Kenan Systems Client/ server pe trei niveluri Client/ Server. Analiza vânzărilor. SQL 108 . Rapoarte Rapoarte HTML.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Tabelul 4. Grafice Rapoarte. Servicii financiare.4 Produse OLAP cu facilităţi Web Firma Arbor Software Brio Technology Inc. grafice Telecomunicaţii. Kenan Systems Corp. Business Objects Inc Cognos Corp. Oracle Corp. marketing.

Analiza bugetară. rapoarte Previzionări Analiză financiară BDR BDM Motor OLAP pe server Client/ server Essbase Arbor Software Rapoarte.Caracteristicile sistemelor OLAP Produs OLAP DB2 OLAP IBM Vizualizarea datelor Rapoarte Tipul de aplicaţii Telecomu nicaţii (Decision Edge). Previzionare. Power Builder Rezumat Caracteristicile unui instrument OLAP sunt clasificate în două categorii: caracteristici logice şi caracteristici fizice. Aix server WinNT OS/2 IBM-AIX Sun Solaris AS/400 Client Windows Unix Visual Basic Interfaţă API pentru Visual Basic. grafice Analiza de piaţă Analiza profitabilităţii. standarde OLAP. C Microsoft OLAP Services Microsoft Grafice. 109 . Cuvinte cheie Caracteristici logice. EIS BDM Fişiere BDR Motor OLAP pe server Client/ server Server WinNT Unix VAX/ VMS Sun. caracteristici fizice. OS/2 Unix Limbajul utilizat SQL Interfaţă API pentru Visual Basic. C. Mac. previziuni Modul de stocare BDR BDM Modul de procesare Motor OLAP pe server (motor Essbase) Tipul de arhitectură Client/ server pe trei niveluri Platforma utilizată Server WinNT. marketing. Planificare.

nici un standard pentru modelarea multidimensională conceptuală a datelor. Ca o consecinţă. iar în [BULO96] că “modelul entitate-asociere nu este potrivit pentru modelarea cuburilor n-dimensionale. Nu există la ora actuală. Există două motive principale pentru acest comportament dinamic: ƒ tehnologia de analiză multidimensională interactivă este nouă pentru analist. De exemplu. care este apoi modificat în concordanţă cu cerinţele utilizatorilor. se modifică frecvent. La ora actuală se identifică două abordări în proiectarea modelului multidimensional conceptual şi anume: Abordarea orientată pe sursele de date ce presupune existenţa sistemului informatic tranzacţional şi începe cu analiza datelor existente în baza de date 110 . Există însă un consens general că tehnica de modelare entitate-asociere nu este potrivită pentru proiectarea sistemelor cu depozite de date şi a sistemelor OLAP. Întrucât modelul multidimensional determină facilităţile de analiză posibile. Aceste modificări trebuie reflectate în cerinţele de analiză (noi tipuri de cereri). Procesul de proiectare a modelului multidimensional conceptual este executat de mai multe ori (iterativ). Tehnicile de modelare conceptuale existente nu pot fi direct aplicate la caracteristicile modelului de date multidimensional [BLAS98]. ƒ procesele de afaceri pe care analistul trebuie să le modeleze. Cele mai multe proiecte folosesc o metodologie evolutivă [KIMB96].[INMO92]. Aceasta înseamnă că este imposibil pentru el să stabilească de la început toate cerinţele aplicaţiei.” În [BLAS98] se consideră că procesul de proiectare a modelului multidimensional conceptual depinde foarte mult de cerinţele utilizatorilor şi de valabilitatea şi structura datelor din sistemele operaţionale. multe proiecte industriale elimină etapa de modelare conceptuală şi încep cu proiectarea logică (de exemplu modelarea unei scheme stea sau fulg de zăpadă).Capitolul 5 Proiectarea sistemelor OLAP Firmele şi mediul academic au acordat puţină atenţie problemelor legate de modelarea multidimensională conceptuală. Proiectele încep cu un prototip. noile cerinţe conduc la modificări ale schemei bazei de date. în [KIMB96] se precizează că “ modelele entitate-asociere nu pot fi utilizate pentru proiectarea depozitelor de date la nivel de întreprindere”.

Proiectarea sistemelor OLAP operaţională. Această abordare utilizează în general ca punct de pornire, modelul entitate-asociere al bazelor de date operaţionale existente, pentru domeniul analizat, pe care apoi îl transformă în modelul multidimensional (de exemplu metoda lui Cabibbo [CABB98a] şi metoda lui Golfarelli [GOLF99]). De asemenea, această abordare se utilizează în special, în procesul de proiectare a sistemelor ROLAP, care utilizează un depozit de date pentru stocarea datelor multidimensionale. Abordarea orientată pe cereri este utilizată în absenţa surselor de date (şi a modelelor entitate-asociere corespunzătoare). Pe baza studiului şi analizei activităţii pentru care se construieşte sistemul OLAP, se vor identifica indicatorii de performanţă ai activităţii respective (variabilele cubului n-dimensional). Această abordare se poate utiliza în procesul de proiectare a sistemelor MOLAP. Indiferent de tipul abordării, se utilizează aceleaşi concepte, iar paşii sunt asemănători (figura 5.1).
Modelarea multidimensională datelor

Orientată pe cereri

Orientată pe surse de date

Identificarea măsurilor (variabilelor) Identificarea dimensiunilor şi a ierarhiilor Identificarea hypercubului sau a structurii multicub

Identificarea faptelor Identificarea dimensiunilor şi a ierarhiilor Identificarea măsurilor

Figura 5.1 Abordări în modelarea multidimensională a datelor În cele ce urmează, se vor prezenta câteva metode de modelare multidimensională şi anume: metoda lui Cabibbo, metoda lui Golfarelli şi metoda lui Thomsen. Ele utilizează concepte asemănătoare (de exemplu conceptul de dimensiune, ierarhie, măsură, fapt), dar etapele parcurse pentru proiectarea modelului multidimensional conceptual sunt diferite.

5.1 Metoda lui Cabibbo şi Torlone
Metoda propusă de autori, pentru proiectarea unei model multidimensional [CABB98b] are ca punct de pornire modelul entitate-asociere al bazelor de date operaţionale existente pentru domeniul analizat. Se consideră că modelul entitate-

111

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică asociere existent este complet (conţine toate informaţiile necesare în procesarea analitică) şi normalizat. Metoda propusă constă din patru etape: ƒ identificarea faptelor, dimensiunilor, ierarhiilor şi măsurilor; ƒ restructurarea modelului entitate-asociere; ƒ derivarea unui graf dimensional; ƒ transformarea în modelul multidimensional. De obicei, primele două etape nu sunt strict secvenţiale, în multe cazuri se execută în paralel (în etapa de restructurare a modelului entitate-asociere, faptele şi dimensiunile identificate pot fi rafinate şi modificate). Apoi celelalte etape se execută secvenţial, întrucât fiecare etapă cere completarea etapei anterioare. Autorii utilizează această metodă pentru a proiecta un model multidimensional conceptual pentru analiza activităţii de desfacere a unei firme. Modelul entitateasociere al activităţii de desfacere este prezentat în figura 5.2.

5.1.1 Identificarea faptelor, dimensiunilor, ierarhiilor şi măsurilor
În prima etapă, se face o analiză atentă a modelului entitate-asociere existent pentru a se identifica faptele, măsurile şi dimensiunile de interes pentru domeniul analizat. Faptele pot fi entităţi, asocieri sau atribute ale modelului entitate-asociere, importante în procesul decizional. O măsură este o propietate atomică a unui fapt (în general un atribut numeric al unui fapt sau un număr al instanţelor lui). O dimensiune este o subschemă a modelului entitate-asociere ce descrie o perspectivă prin care analiză unui fapt poate fi executată. Firma doreşte pe de o parte să cunoască evoluţia în timp a volumului vânzărilor şi veniturile corespunzătoare, pe de altă parte analiza variaţiei costurilor de producţie ale produselor vândute. În acest caz, faptele sunt entitatea Vânzare şi atributul „cost” al entităţii Produs. Faptul Vânzare are următoarele măsuri: „numărul de vânzări” (numărul de instanţe ale entităţii) şi veniturile obţinute din vânzări (atributul „venit”). Faptul Cost are măsura „valoarea costului”. De-a lungul unei dimensiuni, analiza unui fapt este executată prin consolidarea (agregarea) datelor. De aceea, se poate identifica o dimensiune prin navigarea în schemă începând de la fiecare fapt şi incluzând conceptele ce sugerează un mod de a grupa datele (entităţile asociate prin relaţii (1:m) sau atributele după care se pot face clasificări, de exemplu atributele „vârsta” sau „sex”). Se consideră de exemplu, faptul Vânzare. Se poate vedea că fiecare vânzare este asociată cu produsul corespunzător vândut şi fiecare produs este asociat cu categoria şi marca corespunzătoare. Înseamnă că vânzările pot fi analizate după tipurile de produse vândute, la diferite niveluri de agregare (produs, categorie, marcă). Astfel, o posibilă dimensiune pentru analiza vânzărilor este Tipologia produsului vândut. Această dimensiune include entităţile Produs, Marcă şi Categorie. Se poate, de asemenea, observa că pentru unele vânzări există informaţii despre clientul asociat. Clienţii pot fi grupaţi după vârstă, sex, oraş de reşedinţă şi ocupaţie. Deci o altă

112

Proiectarea sistemelor OLAP dimensiune pentru analiza vânzărilor este Tipologia clientului. Această dimensiune include entităţile Client şi Ocupaţie (şi atributele lor corespunzătoare). De asemenea, Locaţia vânzărilor este o altă posibilă dimensiune pentru analiza vânzărilor. Această dimensiune include numai entitatea Magazin. Se poate identifica şi o dimensiune temporală pentru analiza vânzărilor (atributul „datavânzării” al entităţii Vânzare). Aceasta este o dimensiune fundamentală în analiza multidimensională.

Figura 5.2 Modelul entitate-asociere

5.1.2 Restructurarea modelului entitate-asociere
În această etapă, se face o reorganizare a modelului entitate-asociere existent, pentru a pune în evidenţă faptele şi dimensiunile. Această etapă include următoarele activităţi : Reprezentarea faptelor ca entităţi. În general, faptele corespund la entităţi, dar pot corespunde şi la atribute sau asocieri. În aceste cazuri, este necesar să fie transformate în entităţi. De exemplu, costul de producţie al unui produs este un atribut în modelul entitate-asociere iniţial. Acest atribut poate fi transformat uşor într-o entitate Cost al produsului prin adăugarea unei asocieri (1:1) între noua entitate şi entitatea Produs (figura 5.3). Se poate întâmpla ca unele dimensiuni importante pentru analiză să lipsească din modelul entitate-asociere al bazelor de date operaţionale sursă, dar pot fi derivate din baze de date externe. De exemplu, analiza efectivă a costurilor poate fi realizată numai prin comparaţia lor, în diferite perioade de timp. De aceea, este necesar a se adăuga informaţii temporale despre

113

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică costuri. Dacă se consideră că se cunoaşte momentul exact al operaţiilor de actualizare a costurilor şi că costurile se modifică de regulă, o singură dată pe lună, se face restructurarea entităţii Cost. Astfel, între entitatea Produs şi entitatea Cost apare o asociere (1:m), iar între entitatea Cost şi entitatea Luna o asociere (m:1) (figura 5.4).
Cod produs Produs denumire Cost produs valoare

Figura 5.3 Restructurarea entităţii Cost Rafinarea nivelurilor din fiecare dimensiune. În fiecare dimensiune trebuie să se reprezinte într-un mod explicit, nivelurile de agregare importante pentru analiza faptelor (de exemplu atributele „categorie” şi „marca” unui produs) şi să se diferenţieze de conceptele ce sunt numai descriptive şi nu pot fi utilizate în analiză, întrucât nu permit realizarea de agregări (de exemplu atributele „adresa” şi „numărul de telefon” al unui magazin). În practică, această activitate presupune următoarele transformări : ƒ înlocuirea relaţiilor (m:m); ƒ adăugarea de noi concepte (entităţi sau atribute) ce reprezintă noi niveluri de agregare; ƒ stabilirea unui identificator pentru fiecare entitate nivel; ƒ eliminarea conceptelor irelevante. Se consideră de exemplu, entitatea Client. Clienţii se pot agrega după vârstă, sex şi oraş de reşedinţă. Dacă se doreşte agregarea clienţilor în funcţie de ocupaţia lor, nu se poate utiliza direct entitatea Ocupaţie, întrucât între entităţile Client şi Ocupaţie există o asociere (m:m), fiecare client are în general mai multe ocupaţii. Totuşi se poate înlocui această entitate cu o nouă entitate Ocupaţia Principală ce descrie ocupaţia unui client în cea mai mare parte a timpului, astfel că relaţia este transformată din (m:m) în (1:m) (figura 5.4). Dimensiunea Locaţie constă din entitatea Magazin. Ar putea fi de interes agregarea magazinelor după oraş şi zona geografică (această informaţie poate fi derivată din atributul “adresa”). Aceasta poate fi făcută explicit prin adăugarea unor noi entităţi Oraş şi Zonă (figura 5.4). Pentru noile entităţi se stabileşte un identificator. Dacă se doreşte agregarea vânzărilor, de exemplu după zile, luni, perioade speciale (Crăciun, Paşte etc), trimestre şi ani se adaugă noi entităţi. Când toate dimensiunile au fost examinate, pasul final constă în eliminarea conceptelor (entităţi, atribute şi relaţii) ce nu sunt folositoare în procesarea analitică (de exemplu niveluri de agregare nesemnificative). Modelul entitate-asociere obţinut după etapa de restructurare este prezentat în figura 5.4.

114

Proiectarea sistemelor OLAP

Figura 5.4 Modelul entitate-asociere restructurat

5.1.3 Derivarea unui graf dimensional
Pornind de la modelul entitate-asociere restructurat, se poate deriva un graf special numit dimensional. Un graf dimensional reprezintă faptele şi dimensiunile modelului entitate-asociere restructurat. Fiecare nod al grafului corespunde unui concept specific (entitate sau atribut), iar reprezentarea unui domeniu se face astfel: dacă nodul corespunde la o entitate, se reprezintă domeniul cheii entităţii, iar dacă nodul corespunde unui atribut, se reprezintă domeniul atributului. Arcul între două noduri reprezintă o funcţie între domeniile corespunzătoare (arcul este punctat dacă funcţia este parţială). Figura 5.5 reprezintă graful dimensional obţinut din modelul entitate-asociere prezentat în figura 5.4. În acest graf, nodul Produs reprezintă domeniul atributului “cod_produs”, nodul Luna reprezintă domeniul atributului “nume” al entităţii corespunzătoare, nodul Venit reprezintă domeniul atributului

115

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică “venit” al entităţii Vânzare. Se observă că dimensiunile devin subgrafuri ale grafului dimensional. În graful dimensional se pot distinge patru tipuri de noduri: ƒ noduri de fapte (fact nodes) ce au marginile bolduite (ele îşi au originea în entităţile de fapte); ƒ noduri nivel (level nodes) sunt acelea ce apar într-o dimensiune; ƒ noduri descriptive sunt noduri reprezentate în afara dimensiunilor, dar sunt legate prin arce de nodurile nivel (se obţin din atributele descriptive); ƒ şi noduri măsuri legate printr-un arc la un nod de fapte. De exemplu, nodul Vânzare este un nod de fapte, nodul Valoare şi nodul Venit sunt noduri măsuri, iar nodul Adresă este un nod descriptiv.

5.1.4 Transformarea în modelul multidimensional conceptual
Modelul multidimensional conceptual (figura 5.6) poate fi derivat din graful dimensional şi anume: ƒ fiecare dimensiune a grafului dimensional devine o dimensiune a modelului multidimensional; ƒ fiecare nod nivel al grafului devine un nivel al modelului multidimensional; ƒ fiecare arc al subgrafului corespuzător se transformă într-o funcţie de agregare (roll-up). Subgrafurile grafului dimensional, asociate cu dimensiunile, determină ordinea parţială pe nivelurile modelului multidimensional. Trebuie să se definească, de asemenea, un număr de dimensiuni atomice pentru a reprezenta nodurile măsuri şi nodurile descriptive. De exemplu, se poate defini o dimensiune numerică pentru veniturile obţinute din vânzări şi costurile produselor şi o dimensiune şir de caractere pentru numele produselor şi adresele magazinelor. În exemplul prezentat de autori, modelul multidimensional conceptual este implementat în baze de date relaţionale şi transformat în schema stea. Tabelele de fapte pot definite astfel: pentru fiecare nod de fapte din graful dimensional se selectează o combinaţie de niveluri de la dimensiunile “asociate” (dimensiuni pentru care există un arc de la nodul de fapte la ele). Se pot selecta mai multe niveluri pentru fiecare dimensiune corespunzătoare şi nu toate dimensiunile asociate cu un nod de fapte trebuie să fie selectate. În exemplu studiat sunt identificate trei măsuri: cantitatea de produse vândute pentru fiecare tip de produs şi în fiecare magazin, veniturile obţinute prin vânzarea fiecărui tip de produs, în fiecare magazin şi costul lunar al produselor. Aceste măsuri pot fi reprezentate de următoarele tabele de fapte: Vânzare [timp: ziua, produs: produs, locaţie: magazin] : numeric (obţinută din faptul Vânzare prin count(vânzare)); Venituri [timp: ziua, produs: produs, locaţie: magazin]: numeric (obţinută din faptul Vânzare prin sum(venit(vânzare));

116

produs: produs]: numeric (obţinută din faptul Cost prin valoare(cost)) Produs nume marca cost valoare categorie sex client ocupaţie princ produs venit vânzare zi Timp luna oraş Locatie magazin Perioada specială trimestru vârsta Client zona adresa an Figura 5.6 Modelul multidimensional conceptual 117 .Proiectarea sistemelor OLAP Costul produsului [timp: luna.5 Graful dimensional Produs Denumire Marca Categorie etc Vânzare Locaţie Magazin Oraş Zona etc Timp Ziua Luna Trimestru etc Cost Client Sex Vârsta Oraş etc Figura 5.

multidimensional (modelul faptele multidimensional) Validarea modelului modelul modelul Proiectant. 5. care presupune utilizarea unui depozit de date pentru stocarea datelor multidimensionale. Tabelul 5.1 Metodologia de proiectare a unui depozit de date Etape Intrări Ieşiri Personalul implicat Analiza sistemului documentaţia schema bazei de Proiectant. cerinţelor date operaţionale utilizatori finali Proiectant Proiectarea schema bazei de modelul conceptuală date operaţionale. În tabelul 5.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Metoda lui Cabibbo poate fi utilizată în procesul de proiectare a unui sistem ROLAP. depozitului SGBD-ul ales În timpul analizei sistemului operaţional proiectantul trebuie: ƒ să verifice corectitudinea datelor sursă sau dacă lipsesc date importante pentru analiză. Persoanele implicate în această etapă sunt proiectantul 118 . ƒ să selecteze sursele de date operaţionale în funcţie de calitatea datelor şi stabilitatea schemelor lor. multidimensional multidimensional multidimensional utilizatori finali conceptual validat Proiectarea logică modelul modelul logic al Proiectant multidimensional. Golfarelli propune o metodologie pentru proiectarea unui depozit de date (poate fi utilizată pentru proiectarea unui sistem ROLAP).1 sunt prezentate etapele acestei metodologii. informatic existent existentă date operaţionale manageri ai sistemului informatic Specificarea schema bazei de faptele Proiectant. Această metodologie pune accentul pe proiectarea modelului multidimensional conceptual.2 Metoda lui Golfarelli În [GOLF99]. depozitului de modelul logic date utilizat Proiectarea fizică modelul logic al modelul fizic al Proiectant depozitului. ƒ să determine care date pot fi integrate în scopul de a obţine o viziune completă.

depozit: DEPOZITE) 5. categorie: CATEGORII) GRUPURI (grup.1 Identificarea faptelor Faptele sunt concepte importante pentru procesul decizional şi modelează evenimente ce au loc în întreprindere (de exemplu vânzările). preţ unitar) DEPOZITE (depozit. Stabilirea faptelor are ca punct de pornire modelul entitate-asociere al sistemului informatic operaţional.2. Se obţin ca ieşiri faptele şi cerinţele preliminare legate de procesul de încărcare a depozitului de date. magazin: MAGAZINE) VÂNZARI (codprodus: PRODUSE. nrdistrict: DISTRICTE) ORASE (oraş. Specificarea cerinţelor constă în colectarea şi filtrarea cerinţelor utilizatorilor. tip: TIPURI) MARCI(marca) TIPURI (tip. stat: STATE) DISTRICTE (nrdistrict. ƒ construirea unui arbore al atributelor.7). grup: GRUPURI. departament: DEPARTAMENT) DEPARTAMENTE (departament. Proiectarea modelului multidimensional conceptual presupune parcurgerea următorilor paşi: ƒ identificarea faptelor. pentru fiecare cheie externă este prezentată schema referită) este următoarea: MAGAZINE(magazin. telefon. manager_grup marketing) CATEGORII (categorie. adresa) PROD_DEPOZ (codprodus: PRODUSE. stat: STATE) PRODUSE (codprodus. adresa. oras: ORASE.Proiectarea sistemelor OLAP depozitului de date împreună cu cei care gestionează sistemul informatic operaţional existent şi cu proiectanţii săi. nrbon: BONURI. mărime. implicând atât proiectantul cât şi utilizatorii finali ai depozitului. ƒ definirea ierarhiilor. Schema logică a bazei de date operaţionale (cheile primare sunt subliniate. greutate. dieta. marca: MARCI. ƒ rafinarea arborelui. Un fapt poate fi reprezentat în modelul entitate-asociere fie de o entitate F sau de o asociere R de 119 . manager_departament) BONURI (nrbon. întrucât preţul produselor poate varia în timp. data. Fiecare instanţă a entităţii Vânzare se referă la un singur produs din bonul de casă. cant. ƒ definirea dimensiunilor. zona: ZONE) STATE (stat) ZONE (zona. Atributul “preţ unitar” aparţine entităţii Vânzare şi nu entităţii Produs. Autorii proiectează modelul multidimensional conceptual pentru analiza activităţii de desfacere (modelul entitate-asociere este prezentat în figura 5. manager_vânzări. ƒ definirea măsurilor.

devine rădăcină a unei scheme fapt.2 Construirea unui arbore al atributelor Se consideră un model entitate-asociere şi o entitate F ce identifică un fapt. Fiecare fapt identificat în modelele entitate-asociere sursă. Atributele relaţiei devin atribute ale lui F. ƒ pentru fiecare vârf v. este indicat a se transforma relaţia într-o entitate F prin înlocuirea fiecărei ramuri Ei cu o relaţie binară între F şi Ei.En.. 120 . cum ar fi entităţile Magazin şi Oraş) nu pot fi considerate fapte. Se numeşte arbore al atributelor (attribute tree) un semi-arbore în care : ƒ fiecare vârf corespunde la un atribut (simplu sau compus) al modelului entitate-asociere.….…n.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică tip (m:m) între entităţile E1. identificatorul lui F este combinaţia identificatorilor lui Ei.8).7 Modelul entitate-asociere al bazei de date operaţionale 5. i=1. pentru simplitate. Entităţile sau asocierile care sunt actualizate frecvent (cum ar fi Vânzare) pot fi considerate fapte. ƒ rădăcina corespunde la identificatorul lui F (cheia primară). Cele care nu se modifică frecvent (sunt aproape statice.2. atributul corespunzător determină funcţional toate atributele ce corespund descendenţilor lui v (figura 5. Figura 5. În ultimul caz.

Atunci când un vârf opţional este eliminat. atributul “număr bon” nu este important pentru analiză. De exemplu. există cazuri când un vârf al arborelui (ce conţine informaţii nesemnificative) este şters.2. Dacă se consideră v vârful ce trebuie eliminat şi v’ părintele său. dacă granulaţia lui E este “prea fină”. Altfel. arborele trebuie rafinat în scopul de a elimina nivelurile de detaliu nesemnificative pentru analiză. vârful corespunzător poate fi eliminat şi unii din copiii lui păstraţi. dar descendenţii lui trebuie păstraţi. Astfel. atributul v nu va fi inclus în schema fapt şi nivelul de agregare corespunzător va fi eliminat. De aceea. în timp ce unul sau mai mulţi copii ai lui pot fi eliminaţi. atributele componente vor fi şterse şi nu vor fi incluse în schema fapt.Proiectarea sistemelor OLAP Arborele atributelor va fi utilizat pentru a construi schema fapt. Relaţiile opţionale dintre atributele unei ierarhii sunt puse în evidenţă în schema fapt (de exemplu atributul “dieta”).9. prin ştergerea lui v se mută întregul subarbore cu rădăcina din v în v’. Rădăcina arborelui se etichetează cu numele entităţii F (şi nu cu identificatorul ei). toţi copiii lui moştenesc opţionalitatea. De asemenea. de aceea se elimină acest vârf şi arborele este transformat ca în figura 5. 5. fără să se ia în considerare informaţiile despre tipul lor. O asociere (1:1) poate fi gândită ca un caz particular de asociere (m:1) şi poate fi introdusă în arborele atributelor. Pe de altă parte. Prin ştergerea unui subarbore. nu se vor putea utiliza pentru agregarea datelor. Ca rezultat. vârful corespunzător este păstrat. manager categorie Dept tip marca dieta cant dimen data manager adresa telefon oras judet stat greutate codprodus vânzare nrbon magazin manager grup pret unitar nrdistrict Figura 5. dacă granulaţia unei entităţi E trebuie păstrată în schema fapt. De exemplu.8 Exemplu de arbore al atributelor 121 . se poate dori clasificarea produselor direct după categorie.3 Rafinarea arborelui Nu toate atributele arborelui sunt importante pentru analiză. De asemenea. toate nivelurile descendente vor rămâne.

5 Definirea măsurilor Se construieşte un dicţionar care descrie modul cum se calculează aceste măsuri pe baza atributelor modelului entitate-asociere sursă.2. număr_clienţi) sunt afişate în schema fapt. Un fapt poate să nu aibă asociate atribute (singura informaţie ce este înregistrată este apariţia faptului). în scopul de a deveni timpul o dimensiune (un copil al rădăcinii). Timpul apare în arborele atributelor uneori ca un copil al unor vârfuri diferite de rădăcină. incluzând şi atributele care au devenit copii ai rădăcinii. Totuşi. după ce arborele a fost rafinat). Când se utilizează un model temporal. Stabilirea dimensiunilor este o etapă importantă. De asemenea. timpul nu este reprezentat explicit (modelul reprezintă datele la momentul curent).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică 5. Un model temporal descrie evoluţia în timp a domeniului aplicaţiei (versiunile vechi ale datelor sunt reprezentate explicit şi stocate). volumul_vânzărilor. timpul ar putea fi adăugat ca o dimensiune a schemei fapt. marca dieta manager categorie Dept tip greutate cant dimen data manager adresa telefon codprodus manager grup pret unitar vânzare magazin oras judet stat nrdistrict Figura 5.4 Definirea dimensiunilor Dimensiunile determină cum pot fi agregate instanţele unui fapt. 122 . atributele alese ca dimensiuni sunt: Produs. În modelul fotografie. Timpul este o dimensiune importantă. În exemplu prezentat. Magazin şi Săptămâna. întrucât determină granulaţia instanţelor unui fapt. Subarborele va fi rafinat. timpul este reprezentat explicit ca un atribut în modelul entitate-asociere şi astfel poate deveni o dimensiune a schemei fapt.2. Modelele entitate-asociere pot fi clasificate în funcţie de modul cum tratează timpul în fotografii (snapshot) şi temporale. Un model fotografie descrie starea curentă a domeniului aplicaţiei (versiunile vechi ale datelor sunt înlocuite de noile versiuni).9 Rafinarea arborelui 5. Dimensiunile trebuie să fie alese din arborele de atribute (vârfurile copil ale rădăcinii. Măsurile determinate (cantitatea_vândută.

9 devine: volumul_vânzărilor. N.…) DT_MAGAZIN(codmagazin..…. mz} este transformată într-o tabelă de fapte: FT_f(k1. De exemplu. zona) 123 . De exemplu.) DT_TIMP (codtimp. fiecare schemă fapt f=(M. a’11. În acest caz. a11. O.2. R.6 Definirea ierarhiilor Ultima etapă este definirea ierarhiilor în dimensiuni. atributele trebuie aranjate într-un semi-arbore astfel că între fiecare nod şi descendenţii săi există o relaţie (1:m)... greutate. magazin. …. oraş. …. oraş... produs. fiecare instanţă a entităţii Vânzare din modelul entitate-asociere ar putea descrie vânzările totale săptămânale pentru fiecare produs. a1v1. marca. În cel mai simplu caz. În etapa de validare a modelului multidimensional. aivi şi atributele a’i1.…. a’ n1. a’ nun) Ierarhia din dimensiunea di include atributele dimensionale ai1. …dn} şi M={m1. codmagazin.…. codtimp. număr_clienti. întrucât a fost deja executată la nivelul modelului entitate-asociere. Este necesar să se stabilească modelul logic utilizat (relaţional sau multidimensional). schema stea pentru exemplu din figura 5. luna. un model multidimensional conceptual poate fi implementat în baze de date relaţionale prin scheme stea sau fulg de zăpadă. a nvn. departament..…. S) cu Dim(f)={d1. manager de vânzări.mz) cu n tabele de dimensiuni: DT_d1 (k1. în dimensiunea Timp se adaugă atributul “luna”). se verifică dacă dimensiunile şi măsurile au fost corect identificate şi ierarhiile bine structurate.…. în fiecare magazin. data. De exemplu.…. telefon. instanţele entităţii corespund (1:1) la instanţele faptului Vânzare şi atributele entităţii pot fi transformate direct în măsuri. m1. sunt identificate atributele care nu sunt folosite pentru agregare ci numai pentru scopuri informative (de exemplu atributele “adresa” şi “greutate”). manager_departament. în care este adoptată schema stea. agregarea nu este necesară pentru a defini măsurile. În această etapă. a n1. a’1u1) ………………………………………………… DT_dn (kn. …. 5. A. FT_VANZARE(codprodus.….Proiectarea sistemelor OLAP În unele cazuri. spaţiu de stocare valabil etc). În această etapă sunt create tabelele de fapte şi cele de dimensiuni pe baza modelului multidimensional conceptual şi în funcţie de modelul logic adoptat.. dieta. tip. Proiectarea logică are ca intrări modelul multidimensional conceptual şi un set de informaţii suplimentare (frecvenţa de utilizare. ziua din săptămână. a’iui.kn. În fiecare ierarhie. adresa. categorie. Se pot adăuga noi niveluri de agregare (de exemplu. cantitatea_vândută) DT_PROD (codprodus.

ƒ stabilirea formulelor de calcul necesare analizelor şi a tipurilor de agregare. ƒ tratarea fenomenului de împrăştiere ƒ definirea modelelor de calcul necesare analizelor. ƒ rafinarea cuburilor n-dimensionale. ƒ identificarea variabilelor. numărul de utilizatori ai sistemului. Proiectanul va culege informaţii de la toate persoanele care utilizează direct sau indirect sistemul (utilizatori finali. ƒ tipurile de instrumente utilizate pentru a vizualiza sau analiza datele. ƒ categoriile de informaţii vizualizate de fiecare categorie de utilizatori. Pentru definirea modelului multidimensional conceptual se parcurg următorii paşi: ƒ definirea cuburilor şi a dimensiunilor. ƒ tipul de dialog specific pentru fiecare categorie de utilizatori. instrumentele client. pe bază de interviu sau chestionar: ƒ frecvenţa de utilizare a sistemului pe categorii de utilizatori. administratori de sistem. ƒ numărul de utilizatori pe categorie şi categoriile de utilizatori ai sistemului. ƒ tipurile de calcule ad-hoc ce se execută de regulă pe server. ƒ frecvenţa de actualizare a datelor pe server. operatori de date. persoane responsabile pentru sursele de date etc). în timpul unei sesiuni de lucru. tipurile de date valide etc. rezoluţia monitorului. O soluţie poate include următoarele tipuri de restricţii de sistem: tipul de calculator.3 Metoda lui Erik Thomsen În [THOM96] Erik Thomson propune o metodă pentru proiectarea modelului multidimensional conceptual ce poate fi utilizată în proiectarea şi realizarea unui sistem MOLAP sau ROLAP. ƒ tipurile de calcule executate de regulă pe client. În etapă de analiză a cerinţelor. 124 . Unele din informaţiile relevante pot fi exprimate de utilizatori sub formă de restricţii la soluţie. ƒ volumul de date utilizat de fiecare categorie de utilizatori. ƒ volumul de date de intrare. sistemele de operare şi configuraţiile de reţea utilizate. Se va stabili. Pe baza acestor informaţii se va construi o diagramă a surselor şi a modului de utilizare (arată ce tipuri de date intră în sistem şi cine utilizează datele).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică 5. Este un model logic al situaţiei curente. protocolul de reţea. se vor analiza aspectele fizice şi logice ale activităţii pentru care se construieşte sistemul OLAP. ƒ identificarea ierarhiilor. ƒ tipurile de calcule ce trebuie antecalculate. ƒ sursele de date şi problemele ce apar ca urmare a integrării acestor surse eteroge. sistemul de operare. ƒ tipurile de calculatoare.

Proiectarea sistemelor OLAP 5. Este necesar a se stabili şi dimensiunile care se modifică frecvent şi care este rata de modificare a fiecărei dimensiuni. Există instrumente OLAP care generează automat cubul n-dimensional. variabilele sau indicatorii de performanţă ai activităţii respective.1 Definirea cuburilor şi a dimensiunilor Definirea cubului de date sau a structurii multicub va depinde. într-o aplicaţie pentru analiza vânzărilor. dacă sursa de date este un depozit de date cu o schemă stea. atunci tabelele de dimensiuni vor deveni dimensiunile cubului n-dimensional. 5. Timpul şi Scenariu. iar dimensiunile Timpul. ƒ se păstrează versiuni explicite pentru dimensiuni într-un singur cub [KIMB96]. iar din tabela de fapte se vor identifica variabilele. Există diferite metode de modelare a acestor modificări şi anume: ƒ se păstrează copii multiple ale dimensiunilor şi se construiesc cuburi separate pentru fiecare versiune de dimensiune. Într-o aplicaţie de planificare a bugetului. Cele mai frecvente modificări apar de obicei. se poate rafina prin adăugarea sau ştergerea dimensiunilor. În absenţa surselor de date. în special dacă modelul este utilizat pe termen scurt. este important a se stabili de la început dimensiunile comune. Pentru a elimina valorile fără semnificaţie şi a reduce explozia datelor derivate în cub. variabilele ar putea fi volumul vânzărilor. se pot adăuga dimensiuni şi anume dimensiunea Timp (dacă nu există). se pot combina două sau mai multe dimensiuni într-o singură dimensiune. iar dimensiunile Unitatea organizaţională.2 Rafinarea cuburilor n-dimensionale Structura multidimensională. Apoi pentru fiecare indicator (variabilă) se vor stabili factorii în funcţie de care variază (dimensiunile cubului n-dimensional). se vor identifica mai întâi. De asemenea. 125 . De exemplu. Organizaţie şi Locaţie geografică. De exemplu. variabilele ar fi veniturile stabilite.3. pe baza studiului şi analizei activităţii pentru care se construieşte sistemul. ƒ se păstrează o singură dimensiune în cub ce reprezintă reuniunea versiunilor. în dimensiunile Produs. Unele dimensiuni nu se modifică în timp. în primul rând. dacă se cunoaşte schema stea a depozitului de date (de exemplu Oracle Express Relational Manager). cheltuielile alocate. de tipul şi formatul surselor de date. Locaţia şi Produsul. În cazul structurii multicub. identificată în etapa anterioară. Aceste surse vor determina identificarea dimensiunilor cubului şi a variabilelor. costurile şi cantitatea vândută. o dimensiune foarte importantă în sistemele OLAP.3.

Totuşi este bine ca proiectantul să acorde 126 . De exemplu. De exemplu. cele mai multe dimensiuni cum ar fi Produs. Unele instrumente stabilesc automat dacă datele sunt împrăştiate şi care combinaţii de dimensiuni sunt cele mai împrăştiate. dimensiunea Locaţie geografică poate fi o dimensiune cu structură ierarhică simetrică cu nivelurile: ţară. în care nivelurile sunt reprezentate frecvent ca dimensiuni separate. Timpul este un exemplu de dimensiune. Locaţie geografică sunt ierarhice şi sunt utilizate în agregări. în care produsele pot fi grupate după categorii.3. se vor identifica dimensiunile care conţin ierarhii multiple şi criteriile de grupare a membrilor.3. Timp. variabila “cantitatea vândută” depinde de dimensiunile Timp. Problema care apare este de a stabili tipul de ierarhie : simetrică sau asimetrică. în special săptămânile şi lunile. dimensiunea Timp are o structură ierarhică simetrică şi se pot identifica nivelurile: zi. O problemă destul de importantă este de a stabili dacă se utilizează dimensiuni cu ierarhii multiple sau fiecare ierarhie va deveni o dimensiune separată. trebuie să se cunoască următoarele aspecte: cum sunt împrăştiate datele şi ce tip de împrăştiere există. majoritatea formulelor de agregare sunt sume sau medii aritmetice. se examinează cardinalitatea relaţiilor ce apar între membrii dimensiunilor. De exemplu. regiune.3. Cu excepţia variabilelor. trimestru şi an. luna. În general. 5. De exemplu. culoare. pentru analiza vânzărilor. mărime sau zonă geografică de destinaţie. judeţ şi oraş. semiaditivă sau neaditivă. dimensiunea Produs conţine ierarhii multiple. 5.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică 5.3 Identificarea ierarhiilor din dimensiuni Dimensiunile pot avea structură ierarhică.4 Identificarea variabilelor Pe baza studiului şi analizei activităţii pentru care se construieşte sistemul. De asemenea. De asemenea.3.5 Stabilirea formulelor de calcul şi a tipurilor de agregare O componentă cheie a modelării multidimensionale este definirea formulelor şi în special a formulelor de agregare. Este necesar a se defini relaţiile de tip părinte-copil între nivelurile unei ierarhii. se identifică variabilele sau indicatorii de performanţă ai activităţii respective. Pentru cele mai multe aplicaţii.6 Tratarea fenomenului de împrăştiere Când se proiectează şi implementează un sistem OLAP. mărci etc. produsele se pot grupa după tip. Locaţie geografică şi Produs. 5. De asemenea. fiecare variabilă va fi analizată. în scopul de a se determina dacă este aditivă. O astfel de formulă poate fi o simplă sumă a doi membrii sau complexă. Client. un sistem de ecuaţii. Pentru fiecare variabilă se stabilesc dimensiunile corespunzătoare.

volumul vânzărilor . Pentru identificarea cerinţelor se folosesc tehnici tradiţionale cum ar fi interviurile cu utilizatorii finali. 5. pentru care modelarea va fi făcută. studiul documentelor existente şi rapoartelor. De asemenea. De asemenea. de valabilitatea şi structura datelor din sistemele operaţionale sursă. 10 şi 100 de membrii fiecare nivel. Se consideră că aceste etape ar trebui parcurse indiferent că se proiectează un sistem ROLAP sau un sistem MOLAP. La ora actuală nu există nici o metodologie unanim acceptată pentru proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP.3. iar direcţia de calcul şi agregare este simbolizată prin săgeată cu linie întreruptă. dar există un consens general că proiectarea unui sistem OLAP (în special a unui sistem ROLAP) este un proces complex şi evolutiv. se observă că modelarea multidimensională a datelor reprezintă o etapă centrală în proiectarea unui sistem OLAP.10). iar pentru fiecare segment se specifică nivelul de granulaţie şi direcţia de agregare (figura 5. 127 .11 se prezintă un cadru generalizat al etapelor acestui proces evolutiv.numărul de clienţi etc ∧ Produs 1 ∧ 500 ∧ • 10000 Timp 1 ∧ 10 ∧ 500 • 10 ∧ 100 • Notă: dimensiunea Locaţie geografică are trei niveluri ierarhice (ţara. în care segmentele verticale reprezintă dimensiunile cubului ndimensional. judeţ. oraş) cu 1. Aceste cerinţe vor fi punctul de pornire în proiectarea modelului multidimensional conceptual. Nivelul de granulaţie de bază este oraşul.10 Reprezentarea grafică a unui cub n-dimensional Procesul de proiectare a modelului conceptual multidimensional depinde foarte mult de cerinţele utilizatorilor. Erik Thomsen propune şi un mod de reprezentare a unui cub ndimensional. Figura 5. În figura 5. deoarece tipul de împrăştiere va afecta analizele executate. în special pentru previziuni. Identificarea cerinţelor este foarte mult orientată pe înţelegerea domeniului problemei. Locaţie geografică 1 Variabile pentru analiza vânzărilor: .7 Definirea modelelor de calcul complexe necesare analizelor Dacă sistemul OLAP va fi folosit pentru analize complexe.cantitatea vândută .Proiectarea sistemelor OLAP destulă atenţie fenomenului de împrăştiere. în acest caz proiectantului îi revine sarcina de a alege modelul adecvat. se vor defini modelele de realizare a acestor analize. Unele instrumente OLAP au incluse astfel de modele.

ƒ cereri de analiză statistică cum ar fi : ”Să se calculeze media vânzărilor pe categorii de produse şi regiuni. De aceea. ƒ Strategii de inferenţă a cunoştinţelor. Cele mai simple forme de strategii sunt acelea care arată cum utilizatorii execută operaţii de drill down şi roll up de-a lungul ierarhiilor.12) [BALL98]. subiectele de interes sunt produsele şi vânzările. nu sunt întotdeauna valabile pentru analiza cerinţelor. De exemplu. Din păcate sunt mai greu de obţinut decât alte cerinţe de prelucrare şi de aceea. Aceste scenarii reprezintă secvenţe de cereri pe care utilizatorii finali le execută în activitatea de analiză şi sunt utile pentru a crea o mai bună înţelegere a procesului de analiză a informaţiilor. în etapa de studiu şi analiză a cerinţelor informaţionale. în ultimele 12 luni?”. 128 . Pentru sistemele ROLAP.11 încearcă să grupeze cerinţele utilizatorilor în două categorii şi anume: cerinţe orientate pe proces şi cerinţe orientate pe informaţii (figura 5. În exemplu de mai sus. în fiecare magazin”. în general nu sunt precis formulate şi nu sunt exprimate în limbaj SQL. Obiectivele indică că variabilele globale folosite în procesul de analiză a informaţiilor sunt “costul de fabricaţie” şi “venitul obţinut din vânzări”. pentru a putea fi identificate mai uşor cerinţele. ƒ cereri de comparare cum ar fi : ”Să se compare valoarea comenzilor a doi clienţi pe ultimele şase luni” sau “Să se compare numărul de produse dintro anumită categorie. Aceste obiective pot fi folosite pentru a identifica domeniile (subiectele) de interes implicate în proiect şi variabilele ce vor fi analizate. executate de utilizatori. Din această categorie de cerinţe fac parte: Obiectivele proiectului. ƒ cereri de analiză a tendinţelor cum ar fi : ”Care este tendinţa vânzărilor pentru un grup de produse. ipoteze şi întrebări analitice pe care utilizatorii încearcă să le rezolve în activităţile de analiză. Tipurile de cereri reprezintă cereri. este foarte dificil de a identifica. Aceste cerinţe confirmă faptul că activităţile executate de utilizatorii finali au caracteristici de sistem expert. Cerinţele orientate pe proces se referă la principale activităţi de prelucrare a informaţiilor stocate (de regulă într-un depozit de date). se consideră a fi utilă şi importantă această structurare.” Scenariile de analiză a datelor sunt un mod de a adăuga substanţă la setul de cerinţe ce sunt identificate şi analizate. toate cerinţele utilizatorilor.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Cadrul generalizat din figura 5. Aceste cereri sunt exprimate în termenii specifici activităţii analizate. vândute săptămânal. Se pot stabili unul sau mai multe obiective şi pot fi exprimate textual astfel: ”Depozitul de date trebuie să suporte analiza costurilor de producţie şi a veniturilor obţinute prin vânzarea produselor fabricate şi vândute de firma X”. care utilizează un depozit de date pentru stocarea datelor multidimensionale. Exemple de tipuri de cereri frecvent folosite: ƒ cereri de verificare a existenţei cum ar fi : ”S-a vândut un anume tip de produs la un anumit client?”. pentru modelarea depozitului de date se pot folosi două tipuri de scenarii: ƒ Scenarii pentru fluxul de execuţie a cererilor.

rafinarea modelului multidimensional şi validarea modelului multidimensional. clustere). tratarea fenomenului de împrăştiere (în special pentru sistemele MOLAP). Deşi vânzările se fac la clienţi. În etapa de proiectare logică modelul multidimensional conceptual se transformă într-un model logic în funcţie de tipul de implementare ales. modelele entitate-asociere sau modelele multidimensionale deja existente. Rafinarea modelului multidimensional presupune stabilirea nivelurilor de granulaţie pentru dimensiuni şi măsuri. În etapa de implementare este inclusă încărcarea iniţială cu date a bazei de date (pentru prima iteraţie a ciclului de proiectare şi realizare a sistemului OLAP). Validarea modelului multidimensional presupune verificarea coerenţei şi completitudinii modelului multidimensional conceptual şi dacă corespunde cerinţelor utilizatorilor. Dacă există un volum mare de noi cerinţe. se stabileşte dimensiunea bazei de date sau tehnicile de optimizare utilizate (tipuri de indecşi. Se consideră că aceste subetape trebuie executate indiferent că se proiectează un sistem ROLAP sau MOLAP. deci sunt şi ei implicaţi. 129 . De exemplu. în ceea ce priveşte proiectarea modelului multidimensional iniţial. În această etapă. în special pentru sistemele ROLAP. pentru sistemele ROLAP se transformă în schema stea sau fulg de zăpadă. ƒ modelele de date valabile ca modele la nivel de întreprindere. identificându-se tabelele de fapte şi tabelele de dimensiuni corespunzătoare. se identifică două abordări: una orientată pe cereri şi alta orientată pe sursele de date. De exemplu. realizarea prototipului şi testarea lui împreună cu utilizatorii. se stabilesc ce produse software şi arhitecturi se folosesc. Aceste subiecte indică scopul proiectului şi permite analistului de a corela proiectul cu alte părţi deja proiectate ale depozitului de date sau cu centrele de date existente. De asemenea. subiecte informaţionale de interes pot fi: produsele. stabilirea tipurilor de agregare. Etapa de proiectare a modelului multidimensional conceptual este structurată în trei subetape şi anume: proiectarea modelului multidimensional conceptual iniţial. În etapa de proiectare fizică. stabilirea metadatelor pentru elementele modelului multidimensional (în special pentru sistemele ROLAP). vânzările şi producţia (incluzând stocurile) etc. nu există întotdeauna o cerinţă de a include subiectul „Clienţi” în proiect.Proiectarea sistemelor OLAP Cerinţele orientate pe informaţii se referă la principalele categorii de informaţii şi date ce sunt cerute de utilizatori pentru activităţile de analiză şi anume: ƒ subiectele informaţionale (information subject areas) sunt informaţii folosite pentru a construi modelul de date la nivelul întreprinderii. Urmează etapa de construire şi testare a sistemului OLAP care pune accentul pe definirea modelelor de analiză complexe. Acest cadru generalizat va fi utilizat ca metodologie în capitolul 9 pentru proiectarea şi realizarea unui sistem MOLAP. realizarea şi testarea elementelor componente ale interfeţei. începe o nouă iteraţie a ciclului de proiectare.

11 Cadru generalizat al etapelor de proiectare şi realizare a sistemelor OLAP 130 .Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Iniţierea proiectului (definirea problemei) Studiul şi analiza procesului decizional curent şi a cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor Cerinţe orientate pe proces Cerinţe orientate pe informaţii Proiectarea modelului multidimensional conceptual Orientată pe sursele de date Orientată pe cereri Rafinarea modelului multidimensional Validarea modelului multidimensional Proiectarea logică (BDR/BDM) Proiectarea fizică Construirea şi testarea sistemului OLAP Implementarea sistemului OLAP Întreţinerea şi funcţionarea sistemului OLAP Figura 5.

modelul multidimensional conceptual. Există însă un consens general că tehnica de modelare entitate-asociere nu este potrivită pentru proiectarea sistemelor cu depozite de date şi a sistemelor OLAP. Cuvinte cheie Modelarea multidimensională a datelor. colecţii de fapte. abordare orientată pe cereri. dimensiuni. Modelarea multidimensională a datelor reprezintă o etapă centrală în proiectarea unui sistem OLAP.…. 131 . dar există un consens general că proiectarea unui sistem OLAP (în special a unui sistem ROLAP) este un proces complex şi evolutiv. La ora actuală nu există nici o metodologie unanim acceptată pentru proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP. ipoteze. Procesul de proiectare a modelului multidimensional conceptual depinde foarte mult de cerinţele utilizatorilor şi de valabilitatea şi structura datelor din sistemele operaţionale. entităţi Figura 5. dimensiuni. fapte. ierarhii. abordare orientată pe sursele de date.Proiectarea sistemelor OLAP Tipuri de cereri.12 Identificarea cerinţelor Rezumat Nu există la ora actuală nici un standard pentru modelarea multidimensională conceptuală a datelor. La ora actuală se identifică două abordări în proiectarea modelului multidimensional conceptual şi anume: abordarea orientată pe sursele de date ce presupune existenţa sistemului informatic tranzacţional şi începe cu analiza datelor existente în baza de date operaţională şi abordarea orientată pe cereri ce este utilizată în absenţa surselor de date. Obiectivele proiectului Subiecte /domenii Analiza datelor Scenarii Modele multi dimensionale iniţiale Cerinţe validate Variabile. măsuri.

ƒ utilizează modelul de date multidimensional. ƒ utilizează o arhitectură client/server (Oracle Express Server) sau o arhitectură pe un singur nivel (Oracle Personal Express).Capitolul 6 Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Oracle Express este un pachet software de tip sistem de gestiune a bazelor de date multidimensionale (SGBDMD) cu următoarele caracteristici: ƒ oferă un limbaj de manipulare a datelor foarte puternic.1 Arhitectura pe componente a lui Oracle Express 132 . ƒ permite dezvoltarea de aplicaţii OLAP care pot fi executate utilizând un browser Web. Instrumente de dezvoltare Express Objects Express Analyzer Express Web Publisher Financial Analyzer Sales Analyzer BDR (depozite de date) Nucleul (limbajul Express) BDMD Utilitare pentru administrare Express Instance Manager Express Administrator Relational Access Manager fişiere Figura 6.

1): Utilitare pentru administrare (Express Instance Manager. Aceste conexiuni sunt utilizate de aplicaţiile dezvoltate cu Oracle Express Objects/Analyzer. Se selectează butonul Define şi se deschide fereastra de dialog Connection Settings (figura 6.xcf) ce conţine informaţii despre versiunea bazei de date şi locaţia fişierelor corespunzatoare. De exemplu ncacn_ip_tcp (TCP/IP). Acest instrument este un element cheie în pachetul de 133 . Oracle Express Administrator este un utilitar pentru crearea. precum şi realizarea de programe în limbaj Express. afişeze şi analizeze datele stocate în baza de date multidimensională. Fiecare conexiune definită se salvează într-un fişier de conexiune cu extensia (. Instrumente de dezvoltare. Se alege tipul de autentificare şi nivelul de securitate şi se salvează setările. Se introduce numele (host name) sau adresa IP a serverului Express la care se face conexiunea. Pentru a defini o conexiune Express se selectează editorul de conexiuni. ierarhii. Se introduce numele fişierului de conexiune cu locaţia corespunzătoare şi descrierea conexiunii (se specifică serverul la care se face conexiunea). configurarea şi instalarea bazei de date Oracle Express. Conexiunile la baza de date multidimensională se definesc cu editorul de conexiuni (Express Connection Editor). dimensiuni. a elementelor ei componente (măsuri. Acest utilitar permite crearea bazei de date Express. selecţii etc) şi a programelor de încărcare a datelor din fişiere externe în baza de date. Oracle Express Objects este un instrument OLAP ce permite crearea de aplicaţii OLAP şi briefing-uri complexe care pot fi rulate şi în Express Analyzer. Se selectează versiunea de Express (Express Server sau Personal Express). Pentru protocolul ncacn_ip_tcp nu se introduce numărul portului (end point) pe care serverul Express acceptă cereri de conexiune. Se introduce identificatorul unic universal (universal unique identifier-uuid) pentru a identifica unic instanţa Express. Oracle Express Analyzer este un instrument OLAP care permite utilizatorilor să selecteze. Aplicaţiile OLAP dezvoltate cu Oracle Express pot accesa direct date stocate în baze de date relaţionale (depozite de date) cu ajutorul lui Relational Access Manager (RAM). Se deschide fereastra de dialog Express Connection Editor. Oracle Express Objects este un instrument OLAP ce permite dezvoltarea de aplicaţii OLAP şi utilizează limbajul de programare Express. Express Administrator şi Relational Access Manager). prin care se controlează comportamentul aplicaţiei. Express Instance Manager este un utilitar orientat Java ce utilizează comunicaţii CORBA şi care gestionează şi configurează servicii şi sesiuni de lucru.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Arhitectura pe componente a lui Oracle Express este formată din (figura 6. XCA (Express Communications Architectures) sau Express Web Agent. Express Instance Manager permite modificarea parametrilor de configurare a instanţelor Express. Se alege protocolul de transport. dacă sistemul de operare este Windows. De asemenea. Fiecare instanţă Express Server este un serviciu ce permite utilizatorilor acces la bazele de date multidimensionale sau aplicaţii prin interfeţe de tip SNAPI (Structured n-dimensional Application Programming Interface).2).

redimensionarea lor etc). fiind integrat cu Oracle Discoverer.2 Definirea unei conexiuni cu Express Connection Editor Fereastra principală a lui Express Objects [DAOE98] are următoarele componente (figura 6. Figura 6. Aplicaţiile OLAP dezvoltate cu Oracle Express Objects accesează datele stocate în baze de date multidimensionale sau baze de date relaţionale. tabele. Edit. ƒ Caseta de instrumente (toolbox) utilizate pentru a crea diferitele obiecte ale interfeţei aplicaţiei (de exemplu: pagini. ƒ Meniul principal (menu bar) cu opţiunile: File. Layout.3): ƒ Titlu ferestrei (title bar) ce afişează numele aplicaţiei OLAP şi al obiectului activ. Open Project etc). butoane etc). ƒ Bara de instrumente (main window toolbar) ce permite un acces mai rapid la facilităţile oferite de Express Objects (de exemplu New Project. Object Browser.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică instrumente pentru inteligenţa afacerilor Oracle Integrated Business Intelligence Tools. ƒ Bara de stare (status bar) ce afişează informaţii despre activitatea curentă (de exemplu ora curentă). 134 . Window şi Help. Database. ƒ Selectorul (selector bar) ce permite un acces mai rapid la facilităţile oferite de instrumentul Selector. grafice. Database Browser. ƒ Bara (Layout toolbar) cu instrumentele ce permit îmbunătăţirea interfeţei aplicaţiei (de exemplu: alinierea obiectelor.

Este un container rădăcină ce include celelalte obiecte. ƒ muta. ƒ specifica diferite acţiuni (de exemplu QuickActions) pentru obiecte. copia sau referi obiecte între proiecte/briefing-uri. şterge. ƒ selecta. Briefing-ul (o colecţie ordonată de pagini) este inclus într-un proiect şi se stochează într-un fişier cu extensia (.1 Utilitarul Object Browser Utilitarul Object Browser permite vizualizarea conţinutului unui proiect sau a unui briefing (dosar).xpj). Un proiect este unitatea de bază pentru stocarea obiectelor create cu Express Objects. muta. Cu acest utilitar (figura 6. Figura 6. ƒ lansa în execuţie briefing-uri/proiecte etc.xbr).3 Componentele ferestrei principale 135 . ƒ se pot vizualiza propietăţile obiectelor cu Object Inspector. O aplicaţie OLAP poate fi formată din unul sau mai multe proiecte. deriva obiecte incluse în proiect/briefing. ƒ edita şi modifica pagini.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects 6.4) se pot: ƒ deschide şi vizualiza mai multe proiecte (opţiunea View Projects din bara de butoane corespunzătore lui Object Browser) sau briefing-uri (opţiunea View Briefings). copia. Proiectele sunt stocate în fişiere cu extensia (.

Pentru a afişa Briefing Editor se selectează icoana corespunzătoare din caseta de instrumente (toolbox) sau se 136 . se utilizează Briefing Editor pentru a edita paginile din briefing sau pentru a adăuga noi pagini. dar nu pot fi modificate. Se deschide fereastra New Project (figura 6. Proiectele se pot lansa în execuţie şi din Express Analyzer.4 Object Browser 6. Dacă se creează un briefing. Briefing-urile pot fi editate şi executate din Express Analyzer. Se afişează toate obiectele predefinite de Oracle Express Objects. Figura 6.6) în care se tastează numele proiectului (valoare a propietăţii Name). Un proiect poate conţine unul sau mai multe briefing-uri sau una sau mai multe pagini. dar şi obiectele ce sunt derivate din aceste obiecte (figura 6.2 Crearea unui proiect Pentru a crea un proiect se selectează opţiunea Create a new Project din fereastra de dialog Oracle Express Objects sau opţiunea File/New Project din meniul principal sau icoana New project din bara de instrumente a ferestrei principale.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Se poate utiliza Object Inheritance Browser (opţiunea View Inheritance din bara de butoane corespunzătoare lui Object Browser) pentru a vizualiza relaţia părinte-copil pentru toate obiectele create.5). Numele nu trebuie să fie un şir mai mare de 8 caractere alfanumerice (primul caracter o literă). dar codul scris în limbajul Express nu poate fi modificat. descrierea proiectului (valoare a propietăţii Description) şi tipul de proiect (standard sau de tip briefing).

Figura 6. Se utilizează opţiunea File/Close Project din meniul principal pentru a închide un proiect sau opţiunea File/Close All Projects pentru a închide toate proiectele deschise la un moment dat. se selectează briefing-ul şi apoi se selectează icoana Page din caseta de instrumente (Toolbox) sau se selectează icoana New Page din bara de instrumente a Briefing Editor-ului (figura 6. 6. un browser pentru a afişa briefingurile deschise şi o zonă de editare a paginii curente (figura 6.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects face dublu click cu mouse-ul pe briefing-ul creat sau se selectează opţiunea Edit din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului (briefing-ul este selectat cu mouse-ul). închiderea şi lansarea în execuţie a unui proiect Se utilizează fereastra de dialog Open Project pentru a selecta şi deschide proiectul dorit (opţiunea File/Open Project din meniul principal). 137 . Briefing Editor conţine o bară de instrumente (Briefing Toolbar) ce permite navigarea între paginile briefing-ului.5 Object Inheritance Browser Pentru a adaugă o nouă pagină la un briefing.3 Deschiderea.7).7).

Figura 6. Conţinutul meniului este specific obiectului la care este asociat meniul. derivarea obiectului. coloana E indică dacă opţiunea este activată. Coloana V indică dacă opţiunea este vizibilă.6 Fereastra New Project 138 . Se selectează (dublu click) propietatea PopuMenuAttributes din setul de propietăţi PopupMenus şi se deschide fereastra de dialog Popup Menu Attributes (figura 6.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Pentru lansarea în execuţie a unui proiect se selectează opţiunea Run an Application or Briefing din fereastra de dialog Oracle Express Objects sau opţiunea File/Run din meniul principal. ştergerea obiectului etc). De asemenea. se poate modifica acest meniu (ce opţiuni din meniu se vor afişa la momentul execuţiei) prin utilizarea ferestrei de dialog Popup Menu Attributes. Dacă se doreşte dezactivarea acestui meniu se setează propietatea ShowDefaultPopup pe No (propietatea este inclusă în setul de propietăţi PopupMenus). Opţiunile din partea de sus a meniului oferă acces la acţiuni comune tuturor obiectelor (de exemplu: duplicarea obiectului. În Oracle Express Objects se pot utiliza meniurile ataşate butonului dreapta al mouse-ului pentru a executa mai rapid diferite acţiuni.8). Se selectează obiectul (tabela/graficul/lista cu valorile unei dimensiuni) cu mouse-ul. iar opţiunile din partea de jos a meniului se referă la propietăţi specifice obiectului. se afişează propietăţile obiectului cu Object Inspector.

4 Crearea.9). Tot din acest meniu se poate selecta opţiunea Close pentru a închide o pagină sau opţiunea Stop Running Page pentru a opri execuţia unei pagini şi a reveni în modul de editare a paginii. se selectează opţiunea Run din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului sau se selectează opţiunea Run Page din meniul ataşat paginii (colţul stânga al paginii). dacă pagina este în modul de editare) pentru a seta propietăţile referitoare la modul de prezentare a paginii (de exemplu. editarea şi lansarea în execuţie a unei pagini Un proiect (sau briefing) poate fi format din mai multe pagini. Pentru a lansa în execuţie o pagină. dacă pagina conţine butoanele de minimizare/maximizare etc) (figura 6. Pentru a crea o pagină se selectează (dublu click) icoana Page din caseta de instrumente (Toolbox) sau dublu click pe icoana Table sau Graph (se creează automat şi pagina corespunzătoare).Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects 6. textul care se va afişa ca titlu. Pagina se poate edita şi prin selectarea ei (dublu click) din Object Browser. tipul de bordură. 139 . De exemplu se utilizează fereastra de dialog Page Style (opţiunea Style din meniul ataşat butonului dreapta al mouseului.7 Briefing Editor Pagina poate avea multe propietăţi asociate. Figura 6.

9 Fereastra de dialog Page Style Dacă se selectează opţiunea Size din meniul ataşat butonului dreapta al mouseului.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6. Fereastra de dialog Popup Menu Attributes Figura 6. se deschide fereastra de dialog Page Size and Position prin care se setează 140 .8.

evenimentele şi metodele asociate unui obiect se utilizează Object Inspector. grafice etc). ƒ elementele componente ale obiectului selectat. dacă obiectul este selectat. ƒ evenimentele implicite asociate cu obiectul selectat.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects poziţia paginii pe ecran. Pentru fiecare eveniment se specifică dacă are ataşat cod (scris în limbajul Express sau QuickActions) şi când se declanşează. Se pot adăuga şi alte evenimente. se afişează conţinutul paginii (butoane. dacă este ascunsă (Hhidden) şi dacă valoarea ei este moştenită de la obiectul părinte (Ooverriden).10 Object Inspector 141 . ƒ metodele implicite asociate obiectului selectat. Pentru fiecare propietate se indică dacă se poate modifica sau nu (R-read only). dimensiunea paginii şi starea iniţială de afişare a paginii (normală. De exemplu.5 Componentele lui Object Inspector Pentru a afişa şi modifica propietăţile. Pentru fiecare propietate se specifică valoarea curentă. Figura 6. tabele. 6.10) afişează : ƒ propietăţile implicite ale obiectului selectat. dacă obiectul selectat este o pagină. minimizată sau maximizată). Se selectează icoana Object Inspector din bara de instrumente a ferestrei principale sau opţiunea Window/Object Inspector din meniul principal sau opţiunea Inspect din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului. Fereastra Object Inspector (figura 6.

tipul de data (de exemplu număr întreg sau dată calendaristică). Pentru a crea o nouă propietate se parcurg următorii paşi (figura 6.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Fereastra Object Inspector conţine şi o bara de instrumente ce permite definirea de noi propietăţi. valoarea implicită a propietăţii. ƒ se specifică: numele propietăţii. numele setului de propietăţi la care se adaugă propietatea (Add to set). ƒ se selectează opţiunea Inspect din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului şi se deschide fereastra Object Inspector. caseta de dialog care se va utiliza pentru a seta valorile propietăţii (Custom Inspector. dacă este o propietate sau set de propietăţi (caseta de validare Property Set). Font Dialog etc). descrierea ei. Figura 6. Aceste propietăţi definite de utilizator pot fi modificate (icoana Modify din bara de icoane a lui Object Inspector) sau şterse (icoana Delete). atributele propietăţii (Property Attributes). evenimente şi metode.11): ƒ se selectează obiectul pentru care se doreşte definirea unei noi propietăţi. care caractere sunt valori valide pentru propietate (Characters to allow). ƒ se selectează icoana Add Item din bara de icoane şi se afişează fereastra de dialog Add property.11 Fereastra Add Property 142 .

ƒ Obiectul de tip Tabcontrol (Tabcontrol) este un container ce grupează mai multe obiecte. ƒ Obiectul de tip grup (Group box) este utilizat pentru a grupa alte obiecte cum ar fi casete de validare sau butoane de opţiune. ƒ Butonul de comandă este utilizat pentru a executa o acţiune sau o comandă predefinită. ƒ Obiectul de tip Hotspot creează o zonă invizibilă pe pagină de la care se pot executa unele acţiuni ca răspuns la un eveniment. ƒ Lista de fişiere (File list box) afişează fişierele de la o anumită locaţie. ƒ Tabelul (sau graficul) este utilizat pentru a afişa şi analiza datele multidimensionale. ƒ Buton de opţiune (option button). un grafic sau o pagină. ƒ Bara de defilare (scroll bar). ƒ Lista (de tip combo box din care se poate selecta un element sau în care se poate insera un element sau de tip List box ce permite numai selectarea a unuia sau a mai multor elemente). ƒ Obiectul de tip ieşire (Express output) permite utilizatorilor să execute comenzi din limbajul Express. grafic etc).Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects 6. ƒ Caseta de validare (check box). Fiecare Tab poate conţine numai o tabelă. ƒ Pagina este un container pentru alte obiecte (butoane. ƒ Obiectul de tip reţea (Grid object) conţine un număr specificat de linii şi coloane şi este utilizat pentru a afişa text sau imagini într-un format tabular. organizate într-un mod accesibil utilizatorilor. ƒ Eticheta (Label) este utilizată pentru a afişa una sau mai multe linii de text ce nu se pot modifica. în timpul execuţiei aplicaţiei.6 Crearea obiectelor unui proiect Se pot crea următoarele tipuri de obiecte: ƒ Briefing-ul este o colecţie de pagini ce conţin în general tabele sau grafice. casete de validare. 143 . ƒ Obiectul de tip banner-ul se utilizează pentru a afişa static sau dinamic un text . iar obiectul de tip text (text box) afişează una sau mai multe linii de text ce pot fi editate de utilizator. ƒ Obiectul OLE (OLE object) permite inserarea de informaţii din alte aplicaţii într-o pagină. ƒ Listă de locaţii (Drive combo box) afişează locaţiile accesibile utilizatorilor. tabelă. Obiectele de tip banner afişează o singură linie de text şi se utilizează pentru a crea efecte speciale în asociaţie cu obiectele de tip timer. ƒ Lista de directoare (Directory list box) afişează directoarele de la o anumită locaţie. ƒ Lista valorilor unei dimensiuni (Dimension list box) permite afişarea valorilor unei dimensiuni.

Obiectul de dialog Printer este utilizat pentru a afişa fereastra de dialog Printer Setup. la apăsarea unui buton să se lanseze în execuţie o altă aplicaţie (Microsoft Excel). Meniul orizontal sau vertical cu opţiunile corespunzătoare (command item). un obiect de tip listă de fişiere. De exemplu. un obiect de tip listă de directoare. un obiect de tip combo box şi un obiect de tip list box. În figura 6. starea tastei CAPS etc). Obiectul de dialog File (File Dialog) este un obiect invizibil la momentul execuţiei aplicaţiei şi este utilizat pentru a afişa fereastra de dialog Open sau Save As. afişarea unui document Word etc) pentru un anumit eveniment (specific unui anumit obiect). 144 .Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practic㠃 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Obiectul de tip arbore (Tree view) afişează o ierarhie de elemente (noduri). Obiectul de tip Timer este un obiect invizibil la momentul execuţiei aplicaţiei şi este utilizat pentru a se executa la intervale regulate de timp diferite acţiuni (cod Express). Bara de instrumente (toolbar) se poate ataşa unui briefing sau unei pagini. un obiect de tip listă de locaţii. Obiectul de dialog Font (Font Dialog) este un obiect invizibil la momentul execuţiei aplicaţiei şi este utilizat pentru a afişa fereastra de dialog Font. o etichetă. Obiectul de dialog Color (Color Dialog) este un obiect invizibil la momentul execuţiei aplicaţiei şi este utilizat pentru a afişa fereastra de dialog Color. Bara de stare (Status bar) se utilizează pentru a afişa unele informaţii ( de exemplu ora curentă. Secţiunea din bara de stare (Status bar panel) se utilizează pentru a afişa text sau informaţii despre modul de derulare a unei operaţii.12 se afişează un obiect de tip banner. Obiectul de tip modul reprezintă o unitate de compilare în limbajul Express. Obiectul de tip QuickAction permite specificarea unei acţiuni (de exemplu exportul unei pagini de date dintr-o tabelă în Microsoft Excel.

Grupul de obiecte conţine două butoane radio şi anume: Optionbuton1 (Name: optStandard. Text: Pagina principală). 145 . Text: Help) şi buton 4 (Name: btnIesire. Text: Raportare de excepţie). Apoi se creează un grup de obiecte (Groupbox1) cu propietăţile (Name: grpRaport. buton 2 (Name: btnComentariu. se deschide proiectul pjexemplu2. buton 3 (Name: btnHelp. se creează un grup de obiecte (Groupbox2) (Name: grpmasuri.12 Crearea unor obiecte Pentru a crea un obiect se selectează icoana corespunzătoare obiectului din caseta de instrumente (Toolbox) şi apoi click cu mouse-ul pe pagină sau se trage cu mouse-ul (drag and drop) pe pagină. Text: Vizualizare). ColumnPos: 20.13). Text: Alegeţi tipul de raport). Text: Comentarii).Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Figura 6. Text: Raportare standard) şi OptionButon2 (Name: optExceptie. Text: Ieşire) (figura 6. char) şi patru butoane: buton 1 (Name: btnvizualizare. Se creează o pagină cu propietăţile (Name: pgprincipala. Default list: nrproiect |valoare_dolari|valoare_lei. ColumnScaleUnits: 1-Avg. De exemplu. De asemenea. Text: Selectaţi măsurile ) ce conţine o listă (Name: lstmasuri. Sorted: No.

Obiectul de la care se moştenesc propietăţile. De exemplu. ce moşteneşte caracteristicile obiectului părinte. Apare un meniu vertical din care se selectează opţiunea Derive (figura 6. un eveniment sau o metodă a obiectului copil (propietatea.13 Crearea unui grup de butoane şi a unei liste Caseta de dialog Default list afişează lista implicită de elemente ce se afişează (caseta List). atunci şi copilul va moşteni automat aceeaşi acţiune cu evenimentul AfterClick asociat lui. În figura 6. iar obiectul care moşteneşte copil. Indexul primului element din listă este 0. Pentru a crea un obiect copil.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6. 146 . Propietatea TabCaption specifică textul pentru fiecare Tab. metoda sau evenimentul corespunzător părintelui nu se va modifica).15). se selectează opţiunea Derive din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului (obiectul părinte este selectat) sau se selectează obiectul părinte în Object Browser sau Briefing Browser şi se “trage” (drag) la poziţia dorită. Pentru a crea un obiect se poate utiliza şi opţiunea Derive din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului. metodele şi evenimentele se numeşte părinte. dacă părintele are asociată o acţiune cu evenimentul AfterClick. Se poate modifica în mod explicit o propietate.14 este creat un obiect de tip TabControl. indexul pentru fiecare element din listă (caseta List Index).

un tabel (Name: tabvizualizare). un grafic (Name: grvizualizare) şi un buton (Name: btninapoi. 147 . Text: Vizualizare date). Text: Inapoi).15 Crearea unui obiect cu opţiunea Derive În figura 6.16 se creează o pagină cu propietăţile (Name: pgVizualizare.14 Crearea unui obiect de tip TabControl Figura 6.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Figura 6.

17) în care se specifică: numele obiectului QuickAction care se creează. un briefing sau o pagină.16 Crearea unui tabel. În caseta Actions se specifică acţiunile care se pot asocia şi anume: ƒ User defined şi se specifică codul Express care se va executa. acţiunea care se asociază acestui obiect şi o serie de argumente necesare pentru a se executa acţiunea. Apare o listă de evenimente asociate cu obiectul selectat. 148 . ƒ Run lansează în execuţie un proiect. ƒ Print tipăreşte un proiect.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6. De exemplu se creează un buton. Se selectează evenimentul AfterClick şi se afişează fereastra de dialog QuickAction Definition (figura 6. apoi se selectează opţiunea Set QuickAction din meniu ataşat butonului dreapta al mouse-ului. un briefing sau o pagină. ƒ Show Help afişează helpul sistemului. a unui grafic şi a unui buton 6. Se doreşte ca la apăsarea acestui buton să se lanseze în execuţie o altă aplicaţie cum ar fi Notepad. ƒ Show Message afişează caseta de mesaje. ƒ Launch Application lansează în execuţie o aplicaţie. Se selectează butonul. ƒ Goto page permite deplasarea la pagina specificată. descrierea lui.7 Utilizarea colecţiei de rutine QuickActions Se poate utiliza colecţia de rutine predefinite QuickActions (scrise în Visual C++) pentru a executa anumite operaţii.

Execute Action List permite execuţia unei liste de acţiuni de tip QuickAction etc. formatul în care se exporta (Microsoft Excel XLS Format. iar în caseta Display State se alege: 1-Normal (dacă fereastra se va deschide la dimensiunea normală). Execute Express Command execută una sau mai multe comenzi Express. comanda care va lansa în execuţie aplicaţia (de exemplu C:\Program Files\Microsoft Office\Office\ EXCEL. Se specifică numele tabelului care se va exporta (de exemplu linktable). a unui briefing sau a unei pagini. care permite utilizatorului să vizualizeze. 2-Minimized (dacă fereastra va fi minimizată iniţial) etc. Pentru a exporta pagina curentă de date dintr-un tabel (de exemplu în Microsoft Excel) se utilizează Export Table.EXE). editeze. numele fişierului în care se va exporta tabelul (de exemplu d:\oracle\olap\oeo632\work\export. Export Table permite exportul paginii curente (de exemplu în Microsoft Excel).18).17 Fereastră QuickAction Definition În caseta Command Line se tastează numele aplicaţiei care se lansează. copieze sau să creeze măsuri. 149 .Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Stop termină execuţia unui proiect. Tab Delimited values şi Comma separated values) (figura 6. Define Custom Measure afişează fereastra de dialog Custom Measures.xls). Create View creează o viziune temporară (tabel sau grafic) pe baza uneia existente. Figura 6.

Pentru a şterge dintr-un modul de cod.8 Limbajul de programare Express Fiecare obiect are ataşată o listă de evenimente pe care le recunoaşte şi răspunde la ele. metode definite de utilizator şi proceduri locale valabile numai în interiorul modulului de cod. mai întâi se selectează opţiunea Detach Code şi apoi se şterge codul. Există trei tipuri de module: ƒ Modulul de cod (code module) este creat automat de Oracle Express Objects când un obiect este creat. Modulul este unitatea de compilare în Express. deoarece au un indicator “read-only” ca prim caracter la începutul şi la sfârşitul lor. La declanşarea unui eveniment se execută o acţiune care poate fi o procedură scrisă în limbajul Express. Fiecare obiect conţine un singur modul de cod. Modulul de cod este identificat prin numele obiectului.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6. o metodă a obiectului sau o rutină din colecţia de rutine QuickActions. Modulul de cod este încapsulat în obiect. Metodele pot fi apelate de proceduri. 150 .18 Exportul unui tabel 6. În modulul de cod se pot identifica uşor procedurile ce se execută la apariţia unui eveniment sau metodele. Acest modul poate conţine proceduri ce se execută la apariţia unui eveniment. Există proceduri care se execută la apariţia unui eveniment şi proceduri locale valabile numai în modulul de cod în care se găsesc. metode. o metodă sau o procedură ce se execută la apariţia unui eveniment.

ƒ Bara de stare ce afişează o serie de informaţii despre activitatea curentă (dacă modulul este compilat fără erori). compila şi depana modulele de cod Express.p1. se selectează opţiunea File/Build All. 151 . Dacă se lansează în execuţie un obiect (pagina. Pentru a insera o funcţie Express în modulul de cod se utilizează opţiunea Edit/Insert Function. Debug. Pentru a compila toate modulele. Window şi Help. fereastra în care se afişează mesajele de eroare ale ultimei compilări. dacă ele au fost modificate. De exemplu. Se afişează fereastra de dialog Build All şi se selectează modulele care se vor compila (opţiunea Current Project sau All projects). Pentru a compila codul se utilizează opţiunea File/Compile sau se selectează icoana Compile din bara de butoane. Se pot crea un număr nelimitat de module de tip bibliotecă într-o aplicaţie ce conţine mai multe proiecte. Express Basic Editor va compila automat toate modulele de cod ataşate. constante sau tipuri de date definite de utilizator.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Această opţiune şterge indicatorii de “read-only” de la începutul şi sfârşitul procedurii. ci numai declaraţii de variabile globale. Acest editor poate fi accesat în mai multe moduri şi anume: prin selectarea opţiunii Window/Express Basic Editor din meniul principal sau prin selectarea opţiunii Edit Express Basic din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului (obiectul pentru care se scrie cod este selectat). fereastra ce afişează tipurile de date şi valorile pentru variabilele modului curent (activă numai la depanarea modulului) etc. ƒ Modulul bibliotecă (library module) este creat prin selectarea icoanei corespunzătoare din caseta de instrumente (Toolbox). Apoi dublu click pe modulul de tip bibliotecă creat şi se afişează editorul Express Basic corespunzător. Modulele bibliotecă sunt stocate la nivel de proiect şi conţin proceduri ce sunt accesibile la nivelul unei aplicaţii. pentru a referi procedura p1 din bibliotecă librarie1 se utilizează notaţia librarie1. briefing sau proiect). fereastra ce afişează variabilele globale declarate pentru fiecare proiect deschis. În fiecare proiect poate fi un singur modul global. Toate procedurile create într-o bibliotecă sunt tratate ca metode. ƒ Modulul global (global module) se creează automat atunci când se selectează opţiunea File/New/Global module din meniul lui Express Basic Editor. Edit. Express Basic Editor are următoarele componente şi anume (figura 6. ƒ Bara de icoane ce permite un acces mai rapid la facilităţile editorului. Se poate utiliza editorul Express Basic pentru a scrie. View. Se poate compila un singur modul sau se pot compila toate modulele dintr-un proiect sau toate modulele din toate proiectele deschise. Un modul global nu trebuie să includă proceduri.19): ƒ Meniul cu opţiunile File. ƒ Zonă ce conţine fereastra în care se introduce codul.

4+32+256. ƒ titlu specifică titlul casetei . Dacă lipseşte acest argument.19 Express Basic Editor Se utilizează caracterul (!) pentru a indica obiectul de tip container şi caracterul (. “Iesire” În tabelul 6.) pentru a indica metoda. De exemplu: Msgbox “Doriţi să părăsiţi aplicaţia?”. De exemplu. Exercitii!pagina1!buton1. titlu] unde ƒ prompt specifică textul care se va afişa. [butoane] [. se poate continua o comandă pe mai multe linii utilizând SpaceBar şi underscore.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6. De asemenea. propietatea sau evenimentul (Nume_obiect.nume_metoda). ƒ [butoane] specifică o sumă de trei valori ce indică butoanele. Pentru concatenare de şiruri se utilizează (&). Se pot insera comentarii pe orice linie de cod utilizând (‘) sau comanda Rem.nume_ propietate sau Nume_obiect. caseta afişează numai butonul OK.text se referă la propietatea Text a butonului buton1 din pagina pagina1 din proiectul exercitii (a se vedea bara de titlu a lui Object Inspector). Pentru a afişa mesaje într-o casetă de mesaje se utilizează comanda: Msgbox prompt.1 se afişează valorile ce se pot utiliza şi semnificaţia lor. 152 . icoanele şi butonul implicit din caseta de dialog.

se deschide pagina pgprincipala din proiectul pjexercitiu2. revine la valoarea iniţială. ce se declanşează la evenimentul AfterClick al butonului btncomentarii (Text: Comentarii) şi va afişa într-o casetă de mesaje (cu un buton OK) următorul mesaj: “Pagina curentă este: pgprincipala. În figura 6.20).8.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Tabelul 6. Se creează o procedură. Pentru a defini o variabilă. se utilizează comanda: Dim nume_variabila [AS tip_data] Pentru a iniţializa o variabilă se utilizează comanda: [Let] nume_variabila = expresie 153 . mesajul ce apare în caseta de mesaje va fi (figura 6.1 Declararea variabilelor O variabilă poate fi declarată: la nivel de procedură şi este valabilă numai în aceea procedură. propietatea Text a butonului btncomentarii se modifică din “Comentarii” în “Afişare mesaj” şi dacă caseta se închide.1 Valorile ce se pot utiliza pentru butoane Valoarea 0 1 2 3 4 5 16 32 48 64 0 256 512 Semnificaţie Afişează butonul OK Afişează butoanele OK şi CANCEL Afişează butoanele Abort. Ignore Afişează butoanele Yes. Se modifică procedura astfel încât dacă caseta de mesaje este afişată.23 se afişează pagina pgprincipala lansată în execuţie. Retry. 6.” Se vor utiliza constantele qaMBIconInfoExpressBasic şi qaMBOK (figura 6. De asemenea.21 se prezintă lansarea în execuţie a paginii pgprincipala. No şi Cancel Afişează butoanele Yes şi No Afişează butoanele Retry şi Cancel Afişează icoana de mesaj critic (STOP) Afişează icoana de întrebare de atenţionare (?) Afişează icoana de mesaj de atenţionare (!) Afişează icoana de mesaj informativ (i) Selectează primul buton ca implicit Selectează al doilea buton ca implicit Selectează al treilea buton ca implicit Se pot utiliza şi o serie de constante (de exemplu qaMBIconInfoExpressBasic. qaMBOK) pentru a selecta butoanele şi icoanele ce se vor afişa în caseta de mesaje. De exemplu. la nivel de modul (declarată într-un modul şi valabilă pentru toate procedurile din acel modul) şi global (declarată într-un modul global şi valabilă pentru toate modulele şi procedurile proiectului).22): „Pagina curentă este: Application!Projects!pjexercitiu2!pgprincipala” În figura 6.

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică De exemplu: Dim messagetext as string Messagetext=”Selectaţi butonul OK” Figura 6.21 Lansarea în execuţie a paginii Pgprincipala 154 .20 Utilizarea constantelor qaMBIconInfoExpressBasic. qaMBOK Figura 6.

23 Lansarea în execuţie a paginii Pgprincipala 155 .Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Figura 6.22 Codul pentru modificarea propietăţii Text a butonului btncomentarii Figura 6.

atunci când tipul variabilei nu este cunoscut la începutul procedurii. valoarea ei este setată de sistem. Se iniţializează această variabilă cu valoarea returnată de funcţia Hour(). single.24): “Buna dimineata.” “Buna ziua. string. De exemplu. Se declară o variabilă de tip variant. long. record şi variant.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică În limbajul Express se pot declara următoarele tipuri de date: integer.” “Buna seara .2 Structuri de program Structura alternativă simplă: IF conditie Then Secventa_comenzi – [elseif expresie then secventa_comenzi] _ [Else secventa_comenzi] _ end if De exemplu. object. currency. date. se creează o procedură ataşată evenimentului DoRun pentru proiectul pjexercitii2.text=”Iesire” (Variabila Me stochează referirea la obiectul btniesire) Text=”Iesire” (propietatea Text este asociată automat obiectului a cărui referire este stocată în variabila Me) 6. Dim nume_obiect as [New] tip_obiect [Set] nume_variabila=expresie Dim btniesire as New Button Sau Dim btniesire as object Set btniesire=New Button Variabila Me este creată de sistem. Se declară o variabilă la nivel de procedură ce va stoca ora curentă a sistemului. este ora ….8. double. se poate defini o variabilă de tip variant care va stoca informaţia introdusă de utilizator. Structura alternativă cu mai multe ramuri execută o serie de comenzi în funcţie de valoarea expresiei: SELECT CASE expresie 156 .text=”Iesire” Me. stochează o referire la obiectul curent şi se utilizează pentru a rezolva referirile la obiecte necalificate. Exemplele de mai jos sunt identice: Btniesire. este ora…”. Următoarele exemple sunt identice şi creează un buton btniesire. este ora…. care poate fi de tip şir de caractere sau numeric. Se utilizează o structură alternativă IF…END IF pentru a afişa întro casetă de mesaje următoarele mesaje (figura 6.

Text şi Description: Afişează trimestru. se creează un buton în pagina pagina_quickaction cu următoarele propietăţi: Name: btntrimestru. Luna…” (figura 6. Se utilizează structura SELECT CASE pentru a evalua valoarea variabilei şi a afişa într-o casetă de mesaje următorul mesaj: “Trimestru ….Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects [CASE lista_expresii [secventa_comenzi]] [CASE lista_expresii [secventa_comenzi]] [CASE else [secventa_comenzi]] END SELECT De exemplu.24 Utilizarea structurii alternative simple Structura repetitivă condiţionată anterior. cu numărător: FOR contor=valoare_iniţiala TO valoare_finală [STEP increment] [secventa_comenzi] [EXIT FOR] [secventa_comenzi] NEXT [contor] 157 .25).26 se prezintă pagina pagina_quickaction lansată în execuţie. În figura 6. Figura 6. Se asociază evenimentului AfterClick o procedură ce utilizează funcţia Month() pentru a stoca luna curentă într-o variabilă.

158 . iar la evenimentul AfterClick se asociază o procedură care afişează numerele de la 1 la 5 într-o casetă de mesaje (figura 6.27).25 Utilizarea structurii SELECT CASE Figura 6.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6. se creează un buton btnFOR în pagina pagina_quickaction.26 Lansarea în execuţie a paginii Pagina_quickaction De exemplu.

Structura repetitivă condiţionată anterior/posterior execută o serie de comenzi atâta timp cât condiţia este adevărată: DO [{WHILE|UNTIL} conditie] [secventa_comenzi] [EXIT DO] [secventa_comenzi] LOOP sau : DO [secventa_comenzi] [EXIT DO] [secventa_comenzi] LOOP [{WHILE|UNTIL} conditie] Figura 6. Condiţia trebuie să fie iniţial adevărată.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Structura repetitivă condiţionată anterior: WHILE conditie secventa_comenzi WEND Secvenţa de comenzi este executată atâta timp cât condiţia este adevărată.27 Utilizarea structurii FOR…NEXT 159 .

1575. Comanda EXIT {DO|FOR|function|Sub} determină o ieşire forţată din structura repetitivă (DO… LOOP sau FOR…. La evenimentul AfterClick al butonului. se ataşează o procedură care permite lansarea în execuţie a altui proiect: Dim pjproiect as new project If pjproiect. 160 .stop() De exemplu. numele primului membru al unei pagini este stocat într-o variabilă: Dim variabila as string Variabila = pagina_quickaction. 1575. 375) sau Move 240. se creează un buton btnexecuta în pagina pagina_quickaction a proiectului pjexercitii2. În exemplul următor. În acest fel. briefing sau pagină. În exemplul următor. se lansează în execuţie pagina pagina_quickaction şi se opreşte execuţia paginii pgvizualizare.name Metoda Run() este utilizată pentru a lansa în execuţie un obiect.NEXT) sau transferă controlul la procedura apelantă. numărul de membrii ai paginii curente şi ultimul membru (figura 6. Se ataşează la evenimentul AfterClick al butonului o procedură care afişează într-o casetă de mesaje. 720.28). se creează un buton (Name: btn_membrii. se permite navigarea între două pagini ale unui proiect: Call pagina_quickaction. Apelul de metode sau proceduri ce se execută la apariţia unui eveniment se face cu comanda: CALL nume_metoda(lista_argumente) sau Nume_metoda lista_argumente sau Nume_variabila = nume_metoda (lista_argumente) De exemplu call move(240.run() Else Msgbox “Proiectul nu este deschis” End if Metoda Stop() este utilizată pentru a opri execuţia unui proiect.count() Metoda Item(nume sau index) este utilizată pentru a referi un membru al unui obiect de tip container prin nume sau index.29 se prezintă pagina pagina_quickaction lansată în execuţie. În exemplul următor.run() Call pgvizualizare. Un proiect trebuie să fie deschis înainte de a fi apelată metoda Run() corespunzătoare. variabila nr_membri stochează numărul de obiecte dintr-o pagină: Dim nr_membri as integer Nr_membri = pagina_quickaction.open() then Call pjproiect. 375 Metoda Count () este utilizată pentru a returna numărul de membrii ai unui obiect de tip container. În exemplu următor. Description: Membrii paginii) în pagina pagina_quickaction. În figura 6.item(0). 720.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Comanda GOTO eticheta transferă controlul programului la eticheta specificată.

28 Utilizarea metodei count() Figura 6.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Figura 6.29 Lansarea în execuţie a paginii 161 .

QueryOnDBDetach]) pentru a încheie o conexiune. Se poate utiliza metoda Disconnect ([UpdateAllDBs].db” & ‚. Se utilizează metoda Execute ([command(s)]) a obiectului de tip comandă Express pentru a executa comenzile specificate ca argumente. De exemplu: Call express. [.”& _ „limit time to first 6” & „. iar propietatea ServerDescription conţine o descriere textuală a conexiunii Express. pentru a verifica starea conexiunii.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Se poate utiliza direct limbajul Express cu ajutorul următoarele obiecte: Obiectul Express (Express object) gestionează conexiunea clientului Express la serverul Express.serverdescription Else Call express. la evenimentul AfterClick al unui buton btnopen se ataşează un cod care deschide şi lansează în execuţie un proiect.connect() Call express.run() else Msgbox „Nu s-a selectat nici un proiect” End if Obiectul de tip comandă Express (express command object) permite executarea comenzilor din limbajul Express şi accesarea rezultatelor. Argumentul UpdateAllDBs specifică dacă se actualizează toate bazele de date când se face deconectarea. De exemplu. se creează un obiect de tip comandă Express care se poate utiliza pentru a accesa rezultatele execuţiei comenzilor.disconnect() Propietatea Connected a obiectului Express specifică dacă clientul Express este conectat sau nu la serverul Express. Codul verifică de asemenea. se utilizează metoda Connect ([Prompt]) pentru a stabili o conexiune la serverul Express. De exemplu. Atunci când este apelată metoda Execute() a obiectului Express. De exemplu.connect(Yes) End if If pjexemplu. pentru a executa comenzi din limbajul Express etc. dacă este stabilită conexiunea cu serverul Express .connected=true then Msgbox „Sunteţi conectat la Express” &express. iar argumentul QueryOnDBDetach specifică dacă utilizatorul este întrebat la deconectare. Dim pjexemplu as newproject If express.execute („baza de date demo. Pentru a accesa baza de date.open() then Call pjexemplu.” & _ „limit product to first 1”) 162 . dacă se va face sau nu actualizarea bazelor de date. Se poate utiliza obiectul Express pentru pornirea şi oprirea instanţei Express. la evenimentul AfterClick al butonului btnexecuta se ataşează următorul cod: Dim comenzi as expresscommand Set comenzi=express. obiectul de tip comandă Express este asociat cu obiectul Express.

pusherroronstack]) specifică comenzile care se vor executa. un buton Execute prin care se execută comenzile şi un buton Clear prin care se şterg rezultatele afişate (figura 6. 163 .32). atunci când obiectul se lansează în execuţie.30 Exemplu de utilizare a obiectului de tip ieşire Express Propietatea Commands a obiectului de tip ieşire Express stochează o listă de comenzi ce sunt executate de obiect. Propietatea ShowErrors specifică dacă se afişează mesaje de eroare în zona de afişare a rezultatelor (output) (figura 6. nu se mai afişează mesajele de erori. Se tastează valorile argumentelor (Arg0. iar în comenzi se utilizează aceste valori folosind semnul de substituţie (%).. Propietatea AutoexecuteOnRun specifică dacă toate comenzile sunt executate automat. o zonă unde se afişează rezultatele comenzilor (output).31). Setul de propietăţi CommandArgs specifică argumentele pentru comenzile Express. Propietatea HideButtonsOnRun specifică dacă butoanele Execute şi Clear sunt afişate la momentul execuţiei. Figura 6.Argn).. Obiectul de tip ieşire Express are următoarele componente: o zonă unde se introduc comenzi Express (script).30). De exemplu : %0 se referă la Arg0 (figura 6. Obiectul de tip ieşire Express (express output object) oferă o interfaţă vizuală în care se introduc comenzi Express la momentul execuţiei aplicaţiei OLAP şi se afişează rezultatele. iar dacă argumentul pusherroronstack este setat pe No.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Argumentul command al metodei Execute (command [.

31 Propietăţile obiectului de tip ieşire Express Figura 6.32 Utilizarea propietăţii ArgX 164 .Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6.

clearoutput() 6.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Figura 6. Această ultimă metodă ataşează automat baza de date. 165 . Metoda ClearOutput () este echivalentă cu a selecta butonul Clear. Această propietate stochează toate comenzile tastate în zona de execuţie a comenzilor şi este echivalentă cu a selecta butonul Execute.9 Utilitarul Database Browser Utilitarul Database Browser afişează dimensiunile şi măsurile (variabile.33 Propietatea Commands Metoda Execute() a obiectului de tip ieşire Express se utilizează pentru a executa toate comenzile din propietatea Commands (figura 6.33). De exemplu: Call expressoutput1.34). ƒ prin deschiderea sau lansarea în execuţie a unui proiect care cere o bază de date ataşată.execute() Call expressoutput1. Conectarea la o bază de date se face: ƒ prin selectarea opţiunii Database/Attach (figura 6. formule şi relaţii) ale bazei de date multidimensionale la care se conectează Express Objects.

unui fişier al bazei de date i se asociază un obiect de tip DatabaseFile. Pentru a crea o măsură se selectează opţiunea Database/Custom Measures sau opţiunea Custom din instrumentul Selector. Aceste măsuri sunt definite ca formule ce conţin variabile deja stocate în baza de date. formula de calcul etc (figura 6. caseta Dimensions afişează dimensiunile măsurii selectate. caseta Custom Measures în care se afişează toate variabilele definite. Acest obiect este adăugat la obiectul de tip DatabaseList atunci când o bază de date multidimensională este ataşată şi proiectul este salvat. Pentru a popula cu date un tabel sau grafic se selectează măsura sau măsurile şi se “trag” din Database Browser în pagină. Se pot crea noi măsuri în Oracle Express Objects. caseta Expression ce afişează formula de calcul a variabilei. 166 . Pentru a crea o nouă variabilă se selectează butonul New.35). Fereastra de dialog Custom Measures are următoarele componente: caseta Database în care se afişează numele bazei de date curente. Se deschide fereastra Custom Measures New în care se specifică numele şi descrierea variabilei. Utilitarul Database Browser afişează numele bazei de date multidimensionale ataşată. dimensiunile şi măsurile corespunzătoare.36).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6. În Oracle Express Objects. Obiectele de tip DatabaseFile sunt stocate în obiectul de tip DatabaseList (figura 6.34 Caseta de dialog pentru ataşarea la o bază de date multidimensională Pentru a afişa utilitarul Database Browser se selectează opţiunea Window/Database Browser/Pane sau Floating.

Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Figura 6. Apoi se selectează opţiunea Inspect din meniul ataşat butonului dreapta al mouseului (figura 6. Obiectul DataDictionary are metode pentru ataşarea unei baze de date multidimensionale. El este gestionat de obiectul DataDictionary creat automat atunci când Express Objects se conectează prima dată la serverul Express. se selectează acest obiect în fereastra Object Inheritance (se selecteaza icoana View Inheritance din Object Browser). cod şi structuri de date ce oferă acces la obiectele bazei de date multidimensionale. accesarea obiectelor bazei de date. Obiectul DataDictionary gestionează obiectele de tip DatabaseFile şi este utilizat în următoarele proceduri: ataşarea bazelor de date. afişarea utilitarului Database Browser. afişarea ferestrei de dialog Edit Custom Measures. se utilizează metoda AttachDatabase() pentru a ataşa baza de date DEMO.AttachDatabase (“DEMO”) Call Datadictionary.37). În exemplu următor.DetachDatabase (“DEMO”) 167 . respectiv metoda DetachDatabase(): Call DataDictionary.35 Utilitarul Database Browser Dicţionarul de date (DataDictionary) este o colecţie de obiecte. Pentru a vizualiza propietăţile obiectului DataDictionary.

se dezactivează celelalte două butoane şi se utilizează metoda DetachDatabase() a obiectului DatabaseDictionary. 168 . se afişează utilitarul Database Browser fără bara de butoane şi fereastra de dialog Edit Custom Measures: Call DataDictionary. La evenimentul AfterClick al butonului btnmasuri se asociază o procedură care utilizează metoda EditCustomMeasures() pentru a afişa fereastra de dialog Custom Measures (figura 6. În exemplu următor. buton 3 (Name: btnmasuri. Apoi se creează trei butoane: buton 1 (Name: btnAttach.39). se creează o nouă pagină (Name: pagina_attach. Enabled: Yes). La evenimentul AfterClick al butonului btnattach se asociază o procedură care permite ataşarea la baza de date DEMO (figura 6. Text: Ataşare la DEMO. Text: deataşarea bazei DEMO. Enabled :No).38).40) prin care se activează butonul btnattach.EditCustomMeasures() De exemplu. Enabled: Yes).36 Fereastra de dialog Custom Measures Se utilizează metoda BrowseDatabases() pentru a afişa utilitarul Database Browser şi metoda EditCustomMeasures() pentru a afişa fereastra de dialog Edit Custom Measures. se creează o procedură şi pentru evenimentul AfterClick al butonului btndeattach (figura 6.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6. De asemenea. Description: Ataşare la baza de date DEMO) în proiectul pjexercitii2.BrowseDatabases (ddBRWNoToolbar) Call DataDictionary. buton 2 (Name: btndeattach. Text : Creare noi măsuri.

38 Utilizarea metodei AttachDatabase() 169 .37 Propietăţile obiectului DataDictionary Figura 6.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Figura 6.

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6.40 Utilizarea metodei DetachDatabase() 170 .39 Utilizarea metodei EditCustomMeasures() Figura 6.

Figura 6. Icoanele din bara de dimensiuni arată ce dimensiuni logice (noduri ale dimensiunilor fizice. Oracle Express Objects creează automat un cub de date n-dimensional (datacube) şi obiectele lui asociate ori de câte ori se populează cu date un tabel sau un grafic.10 Crearea şi utilizarea tabelelor şi a graficelor Oracle Express Objects utilizează un mod optim de reprezentare a structurilor numerice cu mai mult de două dimensiuni pe un ecran bidimensional. pentru vizualizare şi manipulare. Pentru fiecare dimensiune logică afişată în tabel sau grafic. coloane şi pagini.41). pe rânduri.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects 6. Propietatea DataCube a tabelului sau a graficului se referă la obiectul cub de date n-dimensional asociat. De exemplu. Cum se pot reprezenta patru sau mai multe dimensiuni logice în trei dimensiuni fizice (rând. un set de date tridimensional este afişat pe ecran.41 Vizualizarea propietăţilor obiectului DataCube 171 . Fiecare tabel sau grafic are un cub de date ndimensional asociat. Structura multidimensională a cubului de date este afişată în bara de dimensiuni a instrumentului Selector. Cubul de date are trei muchii (dimensiuni fizice): coloana (column edge). coloană. Cubul de date n-dimensional defineşte conţinutul şi structura datelor afişate într-un tabel sau într-un grafic. metodele şi evenimentele asociate acestui obiect se face dublu click pe obiect. în fereastra Object Inspector (figura 6. rândul (row edge) şi pagina (page edge). pagină)? Răspunsul este de a combina multiple dimensiuni logice în aceeaşi dimensiune fizică. rând sau pagină.edge node) sunt afişate pe coloană. Pentru a vizualiza propietăţile.42). există creat un obiect de tip edge node (figura 6.

43). pe pagină se afişează districtele (pe fiecare pagină un alt district). din fereastra Object Inspector corespunzătoare. opţiunea Contents. De exemplu. se adaugă măsura Sales la obiectul Datacube asociat cu tabelul table1: Call table1. iar coloana două dimensiuni logice ale cubului de date n-dimensional.42.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică În figura 6. Propietatea Dimension a unui nod specifică numele dimensiunii logice asociate cu acel nod. Pentru a vizualiza propietăţile unui nod (de exemplu edgenode1) se face dublu click cu mouse-ul pe valoarea propietăţii Datacube.addmeasures(“Sales”) 172 . Deci pagina conţine o singură dimensiune logică (nod). Figura 6. reordonarea nodurilor într-o dimensiune fizică. pe linii produsele. apoi dublu click pe valoarea unui nod ( de exemplu edgenode1) şi se selectează opţiunea Properties. Metoda AddMeasures (listă_măsuri)) se utilizează pentru a adăuga una sau mai multe măsuri la obiectul DataCube. valoarea propietăţii Dimension pentru nodul edgenode1 este XP_MEASUREDIM (figura 6. rândul o singură dimensiunea logică. Se selectează. iar pe coloane variabila Sales (Vânzări) şi lunile. Această metodă este echivalentă cu operaţia de “tragere” (drag) a unei măsuri din fereastra utilitarului Database Browser şi poziţionarea ei pe pagină. În exemplul următor. mutarea unui nod de la o dimensiune fizică la alta şi afişarea informaţiilor despre un nod. schimbarea poziţiei dimensiunilor fizice ale cubului n-dimensional.datacube.42 Afişarea structurii cubului de date multidimensional Obiectul cub de date (DataCube) are o serie de metode pentru adăugarea de măsuri.

“TIMP”) Metoda RotateEdges() schimbă între ele dimensiunile fizice ale cubului de date.rotate (dcROTOPage. În exemplul următor.rotateedges (dcEPage.datacube.43 Afişarea propietăţilor unui nod Metoda Rotate(optiune_rotire.addmeasures (“Sales”) Set table1.rotate (dcROAfter. după nodul asociat cu dimensiunea Produs din tabelul table1. la dimensiunea/nod) se utilizează pentru a muta sau schimba nodurile într-un grafic sau tabel.rotateedges (dcEColumn. dcERow) 173 . se creează un nou obiect Datacube. se adaugă măsura Sales la acest obiect şi se setează propietatea Datacube a tabelului table1 la noul obiect Datacube: Dim dc as new datacube Call dc.datacube=dc Figura 6. se mută nodul asociat cu dimensiunea Timp. se schimbă între ele coloana cu rândul. apoi pagina cu rândul: Call table1. În exemplul următor.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects În exemplul următor. “PRODUS”) Call table1. de la dimensiunea/nod. Apoi se mută dimensiunea Timp pe pagină: Call table1.datacube. dcERow) Call table1. “TIMP”.

se creează o pagină (Name: pagina_metodecubdate.46).name De exemplu. Apoi se creează două butoane în pagina pagina_metodecubdate şi anume: buton 1 (Name: btnmuta.45).rotate (dcROSwap. Description şi Text: Mută măsura la pagină) şi buton 2 (Name: btnschimba. apelează metoda AddMeasures() pentru a adăuga măsura Sales la noul cub de date.getedgenode (“TIMP”) Msgbox “Dimensiunea TIMP este ‘ + timenode.47 se afişează pagina pagina_metodecubdate lansată în execuţie. În exemplu următor. “PRODUS”. Se creează un grafic graph4. “TIMP”) Metoda GetEdgeNode() întoarce numele nodului sau a dimensiunii fizice. Description şi Text: Schimbă coloana cu pagina). Text: Metode ale cubului de date). se schimbă nodul asociat cu dimensiunea Produs cu nodul asociat cu dimensiunea Timp din tabelul table1: Call table1. setează propietatea Datacube a graficului la noul obiect creat (figura 6. Figura 6. Se ataşează la evenimentul AfterClick al butonului btnmuta un cod care mută dimensiunea Măsuri pe pagină (figura 6.44 Utilizarea metodei AddMeasures() 174 .Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică În exemplu următor.datacube. iar la evenimentul AfterClick al butonului btnschimba un cod care schimbă coloana cu pagina (figura 6. În figura 6. se afişează numele nodului corespunzător dimensiunii Timp: Dim timenode as edgenode Set timenode=table1.datacube.44). La evenimentul AfterClick al graficului se ataşează un cod care creează un nou obiect Datacube.

46 Utilizarea metodei Rotateedges() 175 .Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Figura 6.45 Utilizarea metodei Rotate() Figura 6.

10. Se creează un tabel (sau grafic) populat cu valorile măsurii selectate. valorile măsurii selectate (databody). subtitlu etc).47 Lansarea în execuţie a paginii Pagina_metodecubdate 6. rândul (se afişează valorile dimensiunii logice asociată rândului). ƒ din fereastra utilitarului Database Browser se selectează o măsură şi se “trage” în pagină.1 Crearea tabelelor şi a graficelor Tabelele şi graficele sunt utilizate pentru a vizualiza datele multidimensionale stocate în baza de date multidimensională.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6. Componentele tabelului 176 . informaţii suplimentare despre tabel (footnote). coloana (se afişează valorile dimensiunii logice asociată coloanei). Se va crea un tabel (sau grafic) fără date. ƒ se utilizează limbajul Express. Componentele unui tabel nu pot fi derivate. Există mai multe moduri de a crea o tabel sau un grafic şi anume: ƒ se selectează icoana corespunzătoare din caseta de instrumente (toolbox) şi apoi click cu mouse-ul în pagină. duplicate sau şterse şi sunt: titlu tabelului. pagina (se afişează valorile dimensiunii logice asociată paginii). subtitlul. ƒ se utilizează opţiunea Derive sau Duplicate pentru a deriva sau copia un nou tabel (sau grafic) plecând de la un tabel (sau grafic) deja existent. Unele componente sunt invizibile în mod implicit (de exemplu titlul.

se va afişa într-o casetă de mesaje mesajul :”Eşti pe prima pagină”. eveniment sau metodă la o componentă a tabelului. Text: Ultima pagină). dacă pagina are asociată dimensiunea Timp care are trei valori: 2000. Text: Pagina anterioară). Dacă este afişată ultima pagină şi se selectează butonul “Ultima pagină” sau “Următoarea pagină” se va afişa mesajul “Eşti pe ultima pagină” (figura 6. La evenimentul AfterClick al grupului de butoane se asociază un cod care permite deplasarea de la o pagină la alta.48). subtitlu. Description şi Text: Mutarea de la o pagină la alta).49). De exemplu. 2001. la un moment dat. Această metodă are ca argument următoarele constante (tabelul 6. zona unde se afişează datele (Plot area) etc. nu se poate adăuga o nouă propietate. De exemplu. eticheta (Label). Text: Următoarea pagină) şi buton 4 (Name: optultima. setul de propietăţi SpecialEffects creează efecte speciale în grafic.50 se prezintă pagina pagina_mutare lansată în execuţie. metode sau evenimente la o componentă a graficului.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects nu se pot şterge. Se creează un grup de butoane radio (Name: grpmutare. 2002. buton 2 (Name: optanterioara .gotodatapage (-2) De exemplu. linia ce marchează intervale de valori de a lungul axelor (Tick mark). se creează o pagină (Name: pagina_mutare. se realizează mutarea la ultima pagină logică din tabelul table1: Call table1. De asemenea. propietatea GraphType specifică tipul de grafic etc. Graficele au diferite componente în funcţie de tipul graficului şi anume: axele graficului (X/Y1/Y2-axis).2): Tabelul 6.2 Constantele utilizate de metoda GoToDataPage() Constanta Valoare Rezultat VwPGFirst -1 Afişează prima pagină VwPGLast -2 Afişează ultima pagină VwPGNext -3 Afişează următoarea pagină VwPGPrevious -4 Afişează pagina anterioară În exemplul următor. Dacă este afişată prima pagină logică şi se selectează butonul “Prima pagină” sau butonul “Pagina anterioară”. Text: Selectaţi pagina dorită) format din patru butoane: buton 1 (Name: optprima. Text: Prima pagină). La evenimentul BeforeRun al paginii se asociază un cod care activează butonul optprima şi le dezactivează pe celelalte (figura 6. Unele componente ale graficului sunt invizibile în mod implicit (de exemplu subtitlu). legenda graficului (Legend). Propietatea DisplayPage specifică pagina logică de date ce va fi afişată în tabel sau grafic. atunci vom avea trei pagini logice. buton 3 (Name: opturmatoarea. 177 .gotodatapage (vwpglast) sau Call table1. Apoi se creează un tabel table1 care afişează valorile măsurii Sales. Se poate modifica modul de afişare a tabelei sau a graficului prin setarea unor propietăţi. nu se pot adăuga noi propietăţi. Componentele graficului nu pot fi mutate. se poate utiliza metoda GoToDataPage() pentru deplasarea de la o pagină logică la altă pagină logică. În figura 6.

49 Codul pentru deplasarea de la o pagină logică la alta pagină logică 178 .48 Asocierea unui cod la evenimentul BeforeRun al paginii Figura 6.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6.

Text: Se selectează tipul de grafic). În figura 6. se creează o pagină (Name: pagina_grafice. buton 2 (Name: optlinie. În exemplul următor. Text: Linie). SFXWashStopColor: verde. Dacă se selectează unul din butoane se modifică tipul de grafic. Se creează un grafic (Name: graph1) ce va afişa valorile măsurii Sales.52 se prezintă pagina pagina_grafice lansată în execuţie. Se modifică de asemenea. Text: Pie). SFXWashDirection: Down Right.graphtype = grGTLineAbs Pentru a îmbunătăţi aspectul graficului. se specifică un grafic de tip bară . culoarea de sfârşit etc.50 Lansarea în execuţie a paginii Pagina_mutare Propietatea GraphType a unui grafic specifică tipul de grafic şi se poate utiliza pentru a schimba programat tipul de grafic.graphtype = grGTBarClust Graph1. SFXIImageFileName specifică numele fişierului ce conţine imaginea. propietăţile SFXWashDirection. setul de propietăţi SpecialEffects şi anume: SFXApplyType: Wash. Se creează apoi un grup de butoane de opţiune (Name: grpgrafic. un grafic de tip plăcintă şi un grafic de tip linie: Graph1. De exemplu. 179 . Description şi Text : Pagina cu tipuri de grafice). Se adaugă trei butoane de opţiune şi anume: buton 1 (Name: optbar. SFXWashStartColor. SFXWashStartColor: galben deschis. SFXWashstopcolor şi SFXWashType specifică modul în care va fi colorat fundalul graficului.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Figura 6.graphtype = grGTPie Graph1. se utilizează setul de propietăţi SpecialEffects şi anume: SFXApplyType specifică tipul de efect (Wash sau Image).51). Se afişează şi titlul graficului “Volumul vânzărilor” (figura 6. stabilindu-se culoarea de început. Text: Bar). buton 3 (Name: optplacinta. SFXWashType: Start-Stop.

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6.52 Lansarea în execuţie a paginii Pagina_grafice 180 .51 Setarea tipului de grafic Figura 6.

Figura 6. Text: Sincronizarea unui tabel cu un grafic). Se setează propietatea DataCube a tabelului. Se va crea o listă care va fi mai târziu populată cu date.11 Crearea listelor ce conţin valori ale dimensiunilor Obiectul Dimension List este o listă ce afişează valorile unei dimensiuni din care utilizatorul poate selecta una sau mai multe valori.54. Sau se selectează o dimensiune din fereastra utilitarului Database Browser şi se “trage” în pagină. La evenimentul AfterClick al butonului se ataşează un cod ce va permite sincronizarea tabelului cu graficul (cele două obiecte partajează acelaşi cub de date).53 Sincronizarea unui tabel cu un grafic 6. astfel ca orice modificare în tabel să se reflecte automat şi în grafic. Apoi dublu click pe 181 . Pentru a crea o listă de valori se selectează icoana DimListBox din caseta de instrumente (Toolbox) şi click cu mouse-ul în pagină. De exemplu. se creează o pagină (Name: pagina_sincronizare. În acest scop.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Pentru a sincroniza un grafic cu un tabel. Se creează apoi un buton (Name:btnsincronizare. Această metodă creează o listă ce afişează valorile dimensiunii selectate. precum şi a graficului la noul cub de date creat (figura 6. se selectează opţiunea Dimension din meniu ataşat butonului dreapta al mouse-ului sau se selectează opţiunea Inspect. Se apelează metoda AddMeasures () pentru a adăuga măsura Sales la cubul de date. Text: Sincronizare tabel cu grafic). Pentru a popula o listă cu valorile unei dimensiuni. Se deschide fereastra Object Inspector.53). Pagina lansată în execuţie este prezentată în figura 6. se setează propietatea SyncDataPage pe Yes (atât pentru tabel cât şi pentru grafic). se creează un obiect cub de date.

2-Selection (afişează toate valorile din selecţia curentă. Se creează un tabel (Name:table2) ce afişează valorile măsurii Sales. Pentru a schimba valorile afişate în listă se selectează opţiunea Select data din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului. De exemplu. se poate utiliza şi metoda SetDefaultSelection(): Call dimlb1. 3-None. se creează o pagină (Name: pagina_dimensionlist. Text:Refresh).setdefaultselection (nume_dimensiune) sau Dimlb1. Apoi se creează două butoane: buton 1 (Name: btnsinc.54 Lansarea în execuţie a paginii Pagina_sincronizare Propietatea ListBoxType stabileşte tipul de listă asociată unei dimensiuni şi anume: 0-single highlight (o singură valoare este selectată la un moment dat) sau 1extended highlight (permite selecţie multiplă). Se creează o listă ce va afişa valorile dimensiunii Product (baze de date DEMO). după ce se utilizează instrumentul Selector pentru a schimba selecţia). Figura 6. Text: Pagina ce conţine o listă cu valorile unei dimensiuni). 1-hierarchy (afişează toate valorile din ierarhia curentă a dimensiunii ).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică propietatea Dimension. De asemenea. La evenimentul AfterClick al butonului btnrefresh se asociază un cod 182 . Text: Sincronizare) şi buton 2 (Name: btnrefresh. Este valoarea implicită.55). La evenimentul AfterClick al butonului btnsinc se asociază un cod care sincronizează lista cu tabelul (valorile ce se afişează în tabel se vor afişa selectate în listă) (figura 6.dimension = “nume_dimensiune” Se utilizează propietatea Availablevalues pentru a specifica valorile ce vor fi afişate în listă şi anume: 0-All (afişează toate valorile dimensiunii. Este valoare implicită pentru toate dimensiunile ce nu au ierarhii).

Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects care va sincroniza lista cu tabelul (ce se selectează din listă se va afişa în tabel). În figura 6. dacă din listă se selectează produsul Tents.55 Codul ataşat evenimentului AfterClick al butonului “Sincronizare” Figura 6. în tabel se vor afişa numai vânzările acestui produs (figura 6. Figura 6.56).56 Codul ataşat evenimentului AfterClick al butonului “Refresh” 183 .57 se afişează pagina pagina_dimensionlist lansată în execuţie. De exemplu.

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6.57 Lansarea in execuţie a paginii Pagina_dimensionlist Figura 6.58 Propietatea Highlight Selection 184 .

59).12 Instrumentul Selector Instrumentul Selector (figura 6. Când se creează un tabel sau un graphic.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Dacă se selectează propietatea HighlightSelection (dublu click) a listei Dimlb1 se afişează valorile dimensiunii selectate. De exemplu: Call dimlb1.58 se observă că propietatea HighLightSelection se referă la obiectul Selection9. Metoda RefreshSelection() poate modifica propietăţile DataSelection şi HighlightSelection ale listei.refreshSelection (dlbselhighlight) actualizează tabelul table2 cu valorile curent selectate din lista Dimlb1. Dublu click pe această valoare şi se afişează propietăţile obiectului Selection9 (inclusiv valorile dimensiunii care sunt selectate la un moment dat ) (figura 6. propietatea Selector are valoare “No value”. Express Objects creează un obiect Selector de tip Main selector şi-l ataşează la propietatea Selector a tabelului sau graficului. Se poate modifica tipul de selector prin utilizarea opţiunii Options din fereastra instrumentului Selector sau 185 . Figura 6. Prima dată când instrumentul Selector este apelat.59 Propietăţile obiectului Selection9 6. Propietatea Selector a unui tabel (grafic sau listă de valori) specifică tipul de Selector utilizat.60) permite dezvoltatorilor de aplicaţii OLAP şi utilizatorilor să selecteze valorile unei dimensiuni ce vor fi afişate într-un tabel (grafic sau listă de valori). În figura 6.

3). În fereastra de dialog Selector Options se poate modifica tipul de instrument Selector (figura 6.3 Valorile propietaţii SelectorType Constanta SlcTYPMain slcTYPMini slcTYPAll slcTYPAttribute slcTYPException slcTYPFamily slcTYPLevel slcTYPMatch slcTYPRange slcTYPsavedSel SlcTYPSort slcTYPTopBottom slcTYPCustomMeasure slcTYPList Valoare 1 2 4 8 16 32 64 128 512 1024 2048 4096 16384 32768 Descriere Selectorul principal Caseta de dialog pentru dimensiuni (Dimension dialog box) Instrumentul All Instrumentul Attribute Instrumentul Exception Instrumentul Family Instrumentul Level Instrumentul Match Instrumentul Range Instrumentul Saved selection Instrumentul Sort Instrumentul Top/Bottom Instrumentul Custom Measure Instrumentul List Propietatea ShowOptions dacă este setată pe Yes. Single Tool Selector (unul din instrumentele incluse în Selector) şi miniselector (o listă de valori cu butoane de comandă ataşate) (tabelul 6. permite utilizatorilor să acceseze fereastra de dialog Selector Options (figura 6. De exemplu “Selectaţi valorile pentru Timp” (figura 6. 2manual sort (elementele se selectează prin “drag and drop”).61). În figura 6. Setul de propietăţi SelectorMini conţine: ƒ propietatea Explanatory Text ce permite dezvoltatorului de aplicaţie să controleze promptul ce apare în miniselector. ƒ propietatea ListBoxType specifică tipul de selecţie din listă şi anume: 0Single Highlight (se selectează un singur element). 186 .62). Propietatea SelectorType a obiectului Selector creat determină ce selector va fi afişat şi anume: Main Selector (selectorul implicit creat automat de sistem).63 se afişează un miniselector. Propietatea AvailableTools specifică ce instrumente se vor afişa (se specifică suma valorilor constantelor din tabelul 6. 3-dropdown (se selectează numai un element din lista de tip “combo”).63). Tabelul 6.3).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică din Object Inspector. Pentru a crea un miniselector se setează propietatea SelectorType a obiectului Selector pe valoarea 2 (figura 6.62). Cancel şi Help. Acest prompt specifică utilizatorului cum se utilizează miniselectorul. 1-extended highlight (se selectează multiple elemente utilizând Shift+Click sau CTRL+Click). Miniselectorul conţine o listă de valori şi trei butoane Ok. 4-view only (nici un element nu poate fi selectat). Titlul listei afişează numele dimensiunii asociate.

Selector Type=32768 afişează numai instrumentul List (figura 6.61 Fereastra de dialog Selector Options 187 .3. Figura 6.60 Instrumentul Selector Figura 6. De exemplu.64).Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Orice instrument din Selector se poate afişa individual dacă se setează propietatea SelectorType cu una din valorile specificate în tabelul 6.

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6.63 Exemplu de miniselector 188 . Setarea propietăţilor AvailableTools şi ShowOptions Figura 6.62.

pentru un tabel (sau grafic). Se selectează opţiunea Inspect din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului şi se deschide fereastra Object Inspector pentru tabelul table2. Dimensiunea ce conţine măsurile nu se mai afişează în lista de dimensiuni din Selector (figura 6. astfel încât dimensiunea ce conţine măsurile să nu se mai afişeze în lista cu dimensiuni din Selector. dublu click pe fiecare dimensiune fizică a cubului (de exemplu edge4). Se utilizează Object Inspector pentru a determina care nod corespunde dimensiunii ce conţine măsurile (XP_MEASUREDIM). utilizatorii pot afişa Selectorul. se utilizează comanda: set graph1. dar dimensiunile ataşate nodului respectiv nu apar în lista de dimensiuni din Selector. Apoi dublu click pe valoarea propietăţii Datacube şi se afişează propietăţile obiectului cub de date asociat.selector 189 .selector= table1. Apoi se setează propietatea EnableSelectData a nodului corespunzător dimensiunii XP_MEASUREDIM pe No. Se poate utiliza propietatea EnableSelectData şi pentru a determina dacă utilizatorii pot modifica selecţia pentru un anumit nod. De exemplu se modifică obiectul Selector pentru tabelul table2 din pagina pagina_dimensionlist.64 Instrumentul List Propietatea EnableSelectData afişează sau ascunde Selectorul ataşat unui tabel sau grafic (nu se afişează icoana Selector din bara de dimensiuni). dacă propietatea EnabledSelectData este setată pe No.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Figura 6. Se selectează opţiunea Contents. pentru un nod şi pe Yes. apoi pe fiecare nod (de exemplu edgenode7). Pentru a ataşa unui grafic selectorul utilizat de un tabel.65). De exemplu.

Bara de butoane poate fi afişată vertical sau orizontal. Pentru a crea o bară de butoane (toolbar) se selectează icoana Toolbar din caseta de instrumente şi click cu mouse-ul pe pagină. textul ce se va afişa atunci când utilizatorul trece cu mouse-ul peste opţiunea din bara de icoane (Popup Tip). textul asociat.13 Crearea meniurilor Se pot crea meniuri orizontale sau verticale. combinaţia de chei ataşată opţiunii (accel. Această fereastră este accesată prin dublu click pe propietatea Accelerator a opţiunii respective. dacă opţiunea este activă (enabled) şi vizibilă (visible).66) se specifică: numele opţiunii (Name).66) permite dezvoltatorilor un acces mai rapid la un subset de propietăţi. starea opţiunii (state).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 6. De exemplu: se selectează icoana CommandItem din caseta de 190 .65 Setarea propietăţii EnableSelectData 6. Se selectează opţiunea Menu din caseta de instrumente (toolbox) şi click cu mouse-ul pe pagină. se utilizează Object Inspector sau fereastra de dialog Command ItemProperties. Există mai multe moduri de a crea un buton în bara de butoane. Unele propietăţi sunt valabile numai dacă se creează o bară de butoane (de exemplu propietatea Popup Tip). Fereastra Command ItemProperties (figura 6. stilul opţiunii. Apoi se creează opţiunile meniului selectând icoana CommandItem din caseta de instrumente.Key). Pentru a modifica propietăţile unei opţiuni. identificatorul opţiunii (id) etc. textul ce se va afişa în bara de stare atunci când utilizatorul selectează această opţiune. În această fereastră (figura 6.

Figura 6. sau dublu click pe bara de butoane nou creată. Instrumentul Toolbar Galery (figura 6. categoria Graph conţine imagini reprezentând diferite tipuri de grafice etc. De exemplu.67) conţine o colecţie de imagini predefinite ce pot fi utilizate pentru a crea butoane în bara de butoane.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects instrumente. Aceste imagini sunt grupate în şase categorii. categoria Stock conţine imagini pentru funcţiile standard cum ar fi print şi paste.66 Fereastra Command Item Properties Figura 6. apoi se “trage” (drag and drop) o imagine din instrumentul Toolbar Galery în bara de butoane nou creată.67 Instrumentul Toolbar Galery 191 .

Figura 6. apoi se apasă tasta OK . se selectează opţiunea Edit/Install din meniul principal. Ele sunt utilizate pentru a afişa următoarele ferestre de dialog: Open. Color. Pentru a şterge un obiect creat de utilizator din caseta de instrumente.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică 6. Icoana ataşată obiectului poate fi modificată prin setarea propietăţilor ToolbarSmallPicture şi ToolbarLargePicture. Se selectează caseta User Defined şi se deselectează numele obiectului din lista de obiecte.14 Adăugarea obiectelor definite de utilizator în caseta de instrumente Un obiect definit de utilizator poate fi adăugat în caseta de instrumente (toolbox) prin “tragere” (drag and drop). numai dacă proiectele care le conţine sunt deschise (figura 6.15 Utilizarea obiectelor de dialog Obiectele de dialog (dialog objects) sunt obiecte invizibile la momentul execuţiei proiectului sau briefing-ului. Font şi Print. 192 . Se afişează fereastra de dialog Install. Save As. Caseta de instrumente va afişa obiectele definite de utilizator.68 Includerea unui obiect definit de utilizator (pagina_template) în caseta de instrumente 6.68).

showdialog În figura 6. Obiectul de dialog este afişat ca o icoană pe pagină. Metoda Run() este folosită pentru a lansa în execuţie proiectul. îl face activ. Apoi se lansează în execuţie proiectul. Variabila fişier păstrează calea pentru proiectul selectat.69 se afişează fereastra de dialog File. Pentru a afişa o fereastră de dialog la momentul execuţiei proiectului se utilizează metoda Show() (în cazul ferestrelor de dialog File.69 Utilizarea metodei Show() 193 . Metoda Show() întoarce valoarea Yes dacă utilizatorul a selectat butonul OK. elimină orice căsuţă de dialog sau mesaje (argumentul pjsilent). În exemplu următor.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Pentru a crea un obiect de dialog se selectează icoana corespunzătoare din caseta de instrumente şi click cu mouse-ul pe pagină. Color şi Font) sau Showdialog() (pentru fereastra de dialog Print).show() Call printer1. se utilizează metoda Show() pentru a afişa fereastra de dialog File şi metoda ShowDialog() pentru a afişa fereastra de dialog Print: Call filedialog1. Figura 6. se evaluează dacă utilizatorul a ales butonul OK şi se deschide proiectul selectat de utilizator. Pentru a vizualiza fereastra de dialog asociată cu obiectul de dialog se alege opţiunea Show din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului (cu excepţia ferestrei de dialog Print). Metoda Openproject () deschide proiectul selectat.

propietatea InitDir specifică directorul utilizat implicit. numele fişierului.show() Propietatea Filter specifică lista de filtre (condiţii) care se vor afişa în caseta Files of Type din fereastra de dialog File. culoarea etc.70).xpj)|*. Obiectul de dialog Font are multe propietăţi şi anume: titlul ferestrei (implicit Font). Un filtru specifică un tip de fişier. Propietatea DialogTitle specifică numele ferestrei de dialog (implicit este Open sau Save As). dimensiunea. extensia etc). directorul implicit. efectele utilizate. În exemplul următor obiectul de dialog permite utilizatorului să salveze un fişier cu un alt nume: Filedialog1. stilul. Figura 6.70 Propietăţile obiectului de dialog Font 194 .*)|*. propietatea DialogType specifică tipul de fereastră (Open/Save As). fontul (nume.* Propietatea DefaultExt specifică extensia implicită a fişierelor.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Obiectul de dialog File este utilizat pentru a permite unui utilizator să deschidă un fişier (propietatea DialogType=0) sau să-l salveze cu alt nume (propietatea DialogType=1). Obiectul de dialog Font afişează fereastra de dialog Font.xpj|Text Files (*.dialogtype=1 Call filedialog1. De exemplu: Project Files (*. culoare) etc (figura 6. stil. în care utilizatorul poate specifica numele fontului utilizat.txt|All Files (*.txt)|*. Setul de propietăţi File se referă la o serie de propietăţi ale fişierelor selectate în fereastra de dialog File (de exemplu: driverul implicit.

Filter: Project Files (*. se creează o pagină (Name: pagina_export. Utilizatorul va selecta un fişier (proiect) şi-l va deschide. Se ataşează un meniu (menu1) cu următoarele opţiuni cibar (Text: Afişează bara de dimensiuni).xpj|All Files (*.* ) (figura 6.71 Selectarea opţiunii Fişier din meniu În exemplul următor. Se va utiliza metoda Run() pentru a lansa apoi în execuţie proiectul selectat (figura 6. La evenimentul AfterItemClick al opţiunii cibar se ataşează un cod 195 . De exemplu se deschide pagina pagina_meniu.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Obiectul de dialog Color se utilizează pentru a afişa fereastra de dialog Color din care utilizatorul poate selecta culoarea dorită. Se selectează din Database Browser. Obiectul de dialog Printer are multe propietăţi cum ar fi: propietatea docname (indică numele documentului care se va tipări). Text: Pagina Export).72). La evenimentul AfterItemClick a opţiunii cifisier (Text: Fişier) se asociază un cod care permite afişarea ferestrei de dialog File (titlul ferestrei va fi Open Fişier. iar în caseta Files of type se vor afişa numai Project Files şi All Files).*)|*. Obiectul de dialog Printer se utilizează pentru a afişa fereastra de dialog Print Setup care permite utilizatorului să specifice setările pentru imprimantă. Figura 6. ciselector (Text: Selectorul).xpj)|*. propietatea copies (numărul de copii) etc. Title: Open Proiect. măsura Sales şi se trage în pagină. Se creează un tabel table1 ce afişează valorile acestei măsuri (se utilizează baza de date DEMO). ciexcel (Text: Export Excel). propietatea orientation (tipul de orientare: portrait sau landscape).71). Se creează un obiect de dialog File (Name: Filedialog2.

73).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică ce permite afişarea sau ascunderea barei de dimensiuni corespunzătoare tabelului (figura 6. din tabelul table1 într-o foaie de calcul tabelar Excel (figura 6.72 Codul ataşat evenimentului AfterItemClick al opţiunii cfisier Figura 6. Figura 6.73 Codul ataşat evenimentului AfterItemClick al opţiunii cibar 196 .75). La evenimentul AfterItemClick al opţiunii ciselector se ataşează un cod ce permite afişarea selectorului pentru tabelul table1 (figura 6.74). La evenimentul AfterItemClick al opţiunii ciexcel se ataşează rutina Export Table QuickAction ce permite exportul paginii curente de date.

197 .74 Codul ataşat evenimentului AfterItemClick al opţiunii ciselector Figura 6.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Figura 6.75 Exportul unei pagini de date în Excel.

Instrumentul Selector permite dezvoltatorilor de aplicaţii OLAP şi utilizatorilor să selecteze valorile unei dimensiuni ce vor fi afişate într-un tabel (grafic sau listă de valori). În limbajul Express se pot defini structuri de program: structura alternativă simplă (IF…END IF). editarea şi modificarea paginilor. structura repetitivă condiţionată anterior cu numărător (FOR…NEXT). Utilitarul Object Browser permite deschiderea şi vizualizarea mai multor proiecte sau briefing-uri. record şi variant. tabele. obiecte de tip ieşire. diferite tipuri de butoane. O variabilă poate fi declarată la nivel de procedură. Un proiect este unitatea de bază pentru stocarea obiectelor create cu Express Objects. Utilitarul Database Browser afişează dimensiunile şi măsurile bazei de date multidimensionale. structura alternativă cu mai multe ramuri (SELECT CASE…END SELECT). obiecte de dialog. la nivel de modul şi global.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Rezumat Oracle Express Objects este un instrument OLAP ce permite crearea de aplicaţii OLAP. prin care se controlează comportamentul aplicaţiei. diferite tipuri de liste. Modulul este unitatea de compilare în limbajul Express şi există trei tipuri de module: modulul de cod. fiind integrat cu Oracle Discoverer. obiecte de tip arbore. Acest instrument este un element cheie în pachetul de instrumente pentru inteligenţa afacerilor Oracle Integrated Business Intelligence Tools. structura repetitivă (WHILE…WEND) etc. copierea. string. O aplicaţie OLAP poate fi formată din unul sau mai multe proiecte. Este un container rădăcină ce include celelalte obiecte. single. selectarea. vizualizarea propietăţile obiectelor etc. grafice. Aplicaţiile OLAP dezvoltate cu Oracle Express Objects accesează datele stocate în baze de date multidimensionale sau baze de date relaţionale. Oracle Express Objects utilizează tabele şi grafice pentru a vizualiza datele multidimensionale stocate în baza de date multidimensională. object. modulul bibliotecă şi modulul global. 198 . pagini. currency. În Oracle Express Objects se pot crea următoarele tipuri de obiecte: briefinguri. la care se conectează Express Objects. long. mutarea. derivarea obiectelor incluse în proiect (sau briefing). etichete. ştergerea. double. bare de defilare. meniuri. obiecte de tip Timer etc. precum şi realizarea de programe în limbaj Express. În limbajul Express se pot declara următoarele tipuri de date: integer. date.

meniuri. obiecte de tip ieşire. variabilă globală. obiecte de tip arbore.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Objects Cuvinte cheie Obiect. eveniment. grafic. metodă. pagină. proiect. moştenire. obiecte de dialog. briefing. modul de cod. bare de defilare. aplicaţie. 199 . tabel. obiecte de tip timer etc. modul bibliotecă. etichete. modul global.

se poate muta o pagină de la un briefing la altul sau se poate face o copie etc. Utilitarul Database Browser permite selectarea datelor din una sau mai multe baze de date multidimensionale. pentru conectare. Se poate selecta opţiunea: Run a Briefing or Application pentru a lansa în execuţie un briefing sau o aplicaţie. Oracle Express Analyzer poate accesa datele stocate în baze de date multidimensionale Express sau baze de date relaţionale. Datele sunt selectate cu ajutorul instrumentului Selector. se afişează fereastra de dialog Welcome to Oracle Express Analyzer (figura 7.3). în paginile unui briefing (figura 7. Se pot crea tabele şi grafice ce afişează datele stocate în baza de date multidimensională. Acest utilitar se utilizează şi pentru modificarea unui briefing şi anume: se poate modifica ordinea paginilor în briefing. La lansarea în execuţie a lui Express Analyzer. Pentru a determina dimensionalitatea unei variabile se selectează baza de date din Database Browser. ƒ editarea şi modificarea briefing-urilor create cu Express Analyzer sau Express Objects. ƒ lansarea în execuţie a aplicaţiilor create cu Express Objects. ƒ lansarea în execuţie a unui briefing. ƒ crearea de briefing-uri ce pot fi folosite de alţi utilizatori. Apoi se selectează una sau mai multe dimensiuni (în 200 . pentru a fi afişate în tabele sau grafice. se poate deschide o pagină şi poate fi modificată. Pentru baza de date la care se face conexiunea se afişează dimensiunile şi măsurile. Utilitarul Briefing Browser listează toate briefing-urile deschise şi se poate vizualiza conţinutul fiecăruia (figura 7.2). Start where I left off last time pentru a redeschide briefing-ul utilizat anterior şi a realiza conectarea automată la bazele de date deschise anterior. Change an existing Briefing pentru a modifica un briefing existent. Create a new Briefing (crearea unui briefing).1). Analyzer Express Data pentru a afişa în fereastra Database Browser o listă cu baze de date multidimensionale existente.Capitolul 7 Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer Oracle Express Analyzer [OEAG99] este un instrument OLAP ce permite : ƒ analiza datelor.

În ecranul din dreapta.1 Fereastra de dialog Welcome to Oracle Express Analyzer Figura 7.4).2 Utilitarul Briefing Browser 201 .Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer ecranul din stânga al ferestrei utilitarului Database Browser). Figura 7. variabilele asociate cu aceste dimensiuni sunt colorate (figura 7.

3 Utilitarul Database Browser Figura 7.4 Stabilirea dimensionalităţii variabilelor 202 .Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 7.

Se afişează fereastra de propietăţi Object Inspector (figura 7. Toate obiectele au o serie de propietăţi standard şi anume: ƒ propietatea Name specifică numele obiectului care apare în fereastra utilitarului Briefing Browser (implicit object# unde object este tipul de obiect creat şi # este un număr secvenţial). ƒ propietatea Container specifică obiectul în care este inclus obiectul curent. Propietatea este read-only. Figura 7. pentru un tabel sau grafic container-ul este pagina etc.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer Se pot obţine informaţii despre o bază de date multidimensională prin selectarea ei în Database Browser şi apoi se selectează din submeniul Window opţiunea Object Inspect. Această propietate este read-only. Express Analyzer stabileşte valori implicite pentru propietăţile obiectului respectiv. pentru o pagină. banner). ƒ propietatea Description afişează descrierea obiectului.5). 203 . Aceste valori pot fi modificate ulterior cu Object Inspector.5 Afişarea propietăţilor unui obiect cu Object Inspector Când se creează un obiect. ƒ propietatea Parent specifică tipul de obiect (de exemplu: page. italiana etc). De exemplu. page3 reprezintă pagina 3 dintr-un briefing. De exemplu. containerul este briefing-ul. ƒ propietatea LocalName specifică alt nume pentru obiect (în altă limbă străină: germana.

stilul etc.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică De asemenea. din fereastra utilitarului Object Inspector se afişează conţinutul obiectului curent.2 Crearea. grafice etc.7).6). Se deschide fereastra de dialog Attach Database. o pagină poate conţine tabele. setul de propietăţi Line include propietăţi ce controlează caracteristicile liniilor cum ar fi culoarea liniei. Se selectează baza de date şi se apasă apoi butonul OK (figura 7. actualizarea şi salvarea unui briefing Pentru a crea un nou briefing. 7. numai dacă este de tip container. 204 . Figura 7. Dacă se selectează opţiunea Contents.6 Conectarea la baza de date 7. Se deschide fereastra de dialog Briefing Name în care se tastează numele şi descrierea briefing-ului (figura 7. există seturi de propietăţi (seturi de caracteristici grupate logic). lăţimea. De exemplu. De exemplu.1 Conectarea la baza de date multidimensională Conectarea la o bază de date multidimensională se face prin selectarea opţiunii Attach din submeniul Database. se selectează din submeniul File opţiunea New Briefing.

7. Se poate crea indirect o pagină.xbr). atunci când se creează un tabel sau un grafic. Pentru a edita o pagină se selectează dublu click cu mouse-ul pagina dorită (figura 7. 205 .7 Crearea unui briefing Pentru a actualiza un briefing existent (care nu este deschis) se selectează din submeniul File opţiunea Open Briefing sau dublu click pe butonul Open Briefing din bara de instrumente a ferestrei principale.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer Pentru a şterge un briefing se utilizează instrumentul Windows File Manager sau comanda DEL de la promptul de DOS (se şterge fişierul corespunzător cu extensia .3 Crearea şi editarea paginilor Pentru a crea o pagină se selectează icoana Page din bara de butoane ataşată ferestrei utilitarului Briefing Browser. Salvarea unui briefing se face selectând din submeniul File următoarele opţiuni: Save.8). Figura 7. În fereastra utilitarului Briefing Browser se selectează dublu click cu mouse-ul briefing-ul pe care dorim să-l actualizăm. un obiect OLE sau un obiect de tip ieşire Express. Save As sau Save All.

Mutarea presupune ştergerea paginii din briefing-ul curent şi inserarea în noul briefing. Această ultimă opţiune simplifică viitoarele 206 . Express Analyzer întreabă utilizatorul dacă doreşte duplicarea (duplicate). Express Analyzer întreabă utilizatorul dacă doreşte să adauge pagina la briefing-ul curent.4 Mutarea. ea este adaugată automat la briefing-ul curent.8 Crearea şi editarea unei pagini 7.9). duplicarea şi referirea paginilor Pentru a muta. atunci când se doreşte închiderea paginii. Dacă dorim ca paginile create să nu fie adăugate la un briefing. ƒ se deselectează caseta de validare Add New pages to briefing (figura 7. se parcurg următorii paşi: ƒ din submeniul Edit se alege opţiunea Options şi se afişează fereastra de dialog Options.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Paginile create nu se pot salva separat de briefing. iar referirea stabileşte o legătură (link) la o pagină din briefing-ul original. duplica sau referi o pagină se parcurg următorii paşi: ƒ se selectează pagina din fereastra utilitarului Briefing Browser. ƒ se „trage” (drag and drop) pagina în alt briefing. mutarea (move) sau referirea (link) paginii. la noua locaţie. Atunci când o pagină este creată. Duplicarea presupune crearea unei copii a paginii. Figura 7. Totuşi.

Dacă propietatea este setată pe Yes. De exemplu. deoarece actualizarea paginii (indiferent de briefing) cauzează modificări ce sunt reflectate în ambele briefing-uri. 7. obiecte de tip banner şi butoane. obiecte OLE.10). ƒ se face click cu mouse-ul pe suprafaţa paginii.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer modificări. Propietatea AutoSize specifică comportamentul paginii şi al obiectelor sale. o modificare a dimensiunii paginii produce o modificare corespunzătoare a dimensiunilor obiectelor incluse. O pagină dintr-un briefing poate conţine: tabele. grafice. pixel) utilizată pentru pagină şi obiectele sale. Figura 7. în locul unde se doreşte crearea obiectului (figura 7.5 Crearea obiectelor unui briefing Pentru a adaugă un obiect la o pagină se parcurg următorii paşi: ƒ se selectează icoana obiectului din caseta de instrumente (toolbox). 207 . dacă dimensiunea paginii este modificată. propietatea Scale Units specifică unitatea de măsură (inch. obiecte de tip ieşire (Express output object).9 Fereastra de dialog Options Unele propietăţi ale paginii pot afecta comportamentul obiectelor incluse în pagină.

Se pot adăuga şi alte obiecte în pagină. Se selectează cu mouse-ul pagina unde este creat tabelul şi se alege din meniul vertical ataşat butonului dreapta al mouse-ului. Se alege una din opţiuni şi va apare în pagină fie un tabel populat cu date. Odată adăugate în pagina briefing-ului. Se poate utiliza acest tip de obiect pentru a afişa rezultatele comenzilor Express executate de utilizatori (figura 7. Express Analyzer permite includerea de informaţii preluate din alte aplicaţii folosind obiecte OLE (Object Linking and Embedding). Express Analyzer permite numai obiecte OLE incluse (embedding OLE objects). Pentru a crea un obiect de tip ieşire (Express output object) se selectează icoana obiectului din caseta de instrumente şi se „trage” cu mouse-ul în pagină. ele devin elemente componente ale briefing-ului.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 7. fie un grafic (figura 7.12). dacă propietatea AutoSize a tabelului sau graficului este setată pe No.10 Crearea unui obiect Pentru a crea un tabel sau un grafic ce conţine date se parcurg următorii paşi: ƒ din fereastra utilitarului Database Browser se selectează baza de date şi apoi măsurile dorite. Se deschide fereastra Object Inspector şi se setează propietatea AutoSize. se selectează icoana OLE din caseta de instrumente şi se „trage” cu 208 . opţiunea Inspect. Pentru a crea un obiect OLE.11). ƒ se „trag” cu mouse-ul (drag and drop) pe suprafaţa paginii şi apare un meniu vertical cu două opţiuni: Table şi Graph.

bmp) sau un fişier Excel) (figura 7.12 Crearea unui obiect de tip ieşire 209 . Figura 7. Se alege obiectul OLE care va fi inserat (de exemplu un fişier cu extensia (.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer mouse-ul în pagină.13).11 Crearea unui tabel sau a unui grafic Figura 7.

Pentru a adăuga un buton şi a-i ataşa o acţiune se parcurg următorii paşi: ƒ se selectează icoana butonului din caseta de instrumente.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 7. ƒ se selectează apoi butonul şi se deschide meniul vertical ataşat butonului dreapta al mouse-ului. De exemplu pentru a schimba pagina curentă. ƒ se alege opţiunea QuickAction şi se deschide fereastra de dialog QuickAction. a schimba pagina curentă din briefing. ƒ se selectează obiectul de tip banner creat şi se deschide meniul vertical ataşat butonului dreapta al mouse-ului. ƒ se „trage” în pagină briefing-ului curent şi se creează obiectul de tip banner. a crea tabele sau grafice. Se utilizează de exemplu ca titlul unei pagini. 210 . Un obiect de tip banner este o casetă ce conţine o singură linie de caractere.14). a rearanja datele în tabele sau grafice. ƒ se selectează acţiunea dorită care va fi ataşată butonului.13 Crearea unui obiect OLE Se pot crea şi butoane utilizate pentru: a lansa în execuţie un alt briefing. Pentru a crea un obiect de tip banner se parcurg următorii paşi: ƒ se selectează icoana corespunzătoare din caseta de instrumente. se alege acţiunea GO TO şi se specifică numărul paginii (figura 7. a afişa mesaje sau a executa comenzi Express. ƒ se „trage” cu mouse-ul în pagină şi se creează butonul.

14 Crearea unui buton şi ataşarea unei acţiuni Figura 7. se poate crea un obiect OLE ce afişează textul scris într-un editor cum ar fi Microsoft Word. 211 . Figura 7.15).15 Crearea unui obiect de tip banner Pentru a afişa mai multe linii de text.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer ƒ se alege opţiunea Text şi se tastează şirul de caractere care va fi afişat (figura 7.

se poate crea un tabel plecând de la un tabel existent. se poate selecta tipărirea paginii curente. Pentru a lansa în execuţie o pagină. se selectează pagina în fereastra utilitarului Briefing Browser şi se „trage” (drag and drop) cu mouse-ul la noua locaţie . bara de dimensiuni apare implicit. se selectează pagina şi apoi opţiunea Run din meniul vertical asociat butonului dreapta al mouse-ului. Se poate modifica această setare. Ordinea în care apar paginile într-un briefing (în fereastra utilitarului Briefing Browser). tabelele sau graficele. 7. se creează un tabel pe o nouă pagină. În Express Analyzer se pot tipări paginile briefing-ului. În fereastra utilitarului Database Browser se selectează o măsură şi se trage cu mouse-ul pe suprafaţa paginii curente. Când se tipăresc pagini. Pentru a crea un tabel fără date se selectează icoana Table din caseta de instrumente şi se „trage” cu mouse-ul pe suprafaţa paginii curente.6 Lansarea în execuţie a unui briefing sau a unei pagini Lansarea în execuţie a unui briefing. Datele afişate în tabel pot fi prezentate sub diferite aspecte. dacă se selectează opţiunea Table din meniul vertical asociat butonului dreapta al mouse-ului (se selectează în prealabil fundalul graficului). În bara de dimensiuni sunt afişate trei icoane care reprezintă cele trei 212 . Pentru a modifica ordinea de afişare a unei pagini. se poate face prin selectarea opţiunii Run nume_briefing din submeniul File. Se selectează datele dorite şi sunt vizualizate în tabel din diferite perspective (view-uri). ƒ a modifica setul de date afişate cu ajutorul instrumentului Selector. ƒ a executa analize ad-hoc prin interogarea bazei de date. a tuturor paginilor sau numai a unui set de pagini.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică 7. Se selectează opţiunea Table şi se creează automat un tabel populat cu valorile măsurii selectate (figura7. prin modificarea poziţiilor dimensiunilor cu ajutorul barei de dimensiuni (Dimension Bar) . se conectează la o bază de date. În acest ultim caz. În fereastra de dialog Options. este ordinea în care vor fi afişate la lansarea în execuţie a briefing-ului. Când se creează o nouă pagină.7 Utilizarea tabelelor pentru analiza datelor Tabelele se utilizează pentru : ƒ a vizualiza toate datele stocate în baza de date multidimensională. Express Analyzer o adaugă la sfârşitul briefing-ului curent. se deselectează caseta de validare Show Dimension Bar. De asemenea.16). Când se creează un nou tabel. Pentru a crea un tabel populat cu date. dacă se selectează opţiunea Duplicate din meniul vertical asociat butonului drepta al mouse-ului (tabelul sursă este selectat) sau de la un grafic. ƒ a executa analize de tip “What-if” etc. Apare un meniu vertical.

Figura 7.16 Crearea unui tabel populat cu date Formatul unui tabel este controlat de propietăţile sale. în figura 7. rândul conţine tipurile de proiecte. în figura 7. pagina conţine valorile dimensiunii Instituţii. În pagină se afişează numele dimensiunilor logice ale cubului de date. 2002. 213 . subtitlul.16. Nu se poate muta o dimensiune logică de pe coloană pe rând. De exemplu. vizibile în pagina curentă a tabelului. rândul (row edge icon) şi coloana (column edge icon). Se pot modifică dimensiunile logice incluse într-o dimensiune fizică.17 s-a mutat dimensiunea logică Timp (anii) pe rând. 2001. Aceste componente sunt listate prin selectarea opţiunii Contents din fereastra Object Inspector şi au propriile propietăţi. paginile (page edge). care pot fi modificate folosind utilitarul Object Inspector. rândurile (row edge). nota de subsol (footnote). dacă există o singură dimensiune logică inclusă în coloană. 2003. zona de date (databody).Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer dimensiuni fizice ale cubului de date şi anume pagina (page edge icon). titlul. precum şi ordinea lor de afişare. De exemplu. iar coloana conţine valorile variabilei număr proiecte şi anii de analiză: 2000. Un tabel are următoarele componente: coloanele (column edge).

Pentru a crea aceste variabile se parcurg următorii paşi: ƒ din submeniul Database se alege opţiunea Custom Measures. se pot modifica valorile din celulele de date.19). Când se creează o nouă variabilă. fără ca aceste valori să fie stocate în baza de date (baza de date este readonly). ƒ în caseta Expression se defineşte expresia pe baza căreia se creează nouă variabilă. ƒ se alege opţiunea New pentru a crea o nouă variabilă. Această propietate permite executarea analizelor de tip “what-if” de către utilizatori.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 7. Definiţia variabilei este stocată în briefing-ul în care este definită variabila şi în 214 . Express Analyzer adăugă numele acestei variabile în fereastra Measures a utilitarului Database Browser (figura 7. se defineşte variabila Total_personal cu expresia : Total_personal=nrcadre+nrtesa (figura 7. De asemenea.17 Mutarea dimensiunii Anii Dacă se setează propietatea AllowCellEditing (din setul de propietăţi CellEditing) cu valoarea Yes. Totuşi nu se pot edita celulele ce conţin valori calculate pe baza unor formule. De exemplu. Utilizatorul poate modifica valorile acestor variabile. în Express Analyzer se pot defini variabile (custom measures) care pot fi folosite pentru analize de tip “what-if”.18). Copy pentru a crea o copie a unei variabile deja existentă sau Edit pentru a modifica o variabilă deja definită. ƒ în fereastra de dialog Custom Measures se specifică baza de date utilizată şi se afişează variabilele deja definite de utilizatori (de exemplu baza de date evaluare_final).

XPJ. De exemplu. ƒ Level selectează (sau deselectează) toate valorile dimensiunii de la un nivel sau de la mai multe niveluri ale unei ierarhii. ƒ Match selectează (sau deselectează) acele valori ale unei dimensiuni care conţin un şir de caractere specificat (figura 7. care vor fi afişate într-un tabel sau grafic.21). în care sunt stocate variabilele proprii şi selecţiile de date salvate. 215 . Acest instrument a fost prezentat în detaliu în capitolul 6.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer fişierul XANALYZE. Fiecare utilizator a lui Express Analyzer are propriul fişier XANALYZE.XPJ. Figura 7. ƒ List selectează (sau deselectează) acele valori ale unei dimensiuni care se vor afişa. în dimensiunea Instituţii se pot selecta toate valorile de la nivelul L1 (figura 7. În Oracle Express Analyzer se pot utiliza opţiunile selectorului şi anume: ƒ All selectează (sau deselectează) toate valorile unei dimensiuni sau toate valorile unei ierarhii.20).18 Crearea unei variabile 7.8 Instrumentul Selector Instrumentul Selector permite dezvoltatorilor de aplicaţii OLAP şi utilizatorilor să selecteze valorile unei dimensiuni.

Range selectează (sau deselectează) un şir de valori ale unei dimensiuni de tip Timp.22). în funcţie de valoarea contractată în lei. 216 . Exception selectează (sau deselectează) un set de valori ale unei dimensiuni. în funcţie de valorile unei variabile ce utilizează această dimensiune. se pot selecta primele 3 facultăţi.19 Afişarea variabilei create în fereastra Measures a utilitarului Database Browser Se poate afişa instrumentul Selector prin dublu click cu mouse-ul pe o dimensiune din bara de dimensiuni (dimension bar) a unui tabel (sau grafic). se pot selecta lunile cuprinse între Ianuarie şi Septembrie 2002. din meniul vertical ataşat butonului dreapta al mouse-ului (tabelul sau graficul este selectat). în funcţie de valorile unei variabile. De exemplu. în 2002. Top/Bottom se utilizează pentru a afişa primele sau ultimele n valori ale unei dimensiuni. De exemplu. se pot selecta numai facultăţile care au număr proiecte> 2 (figura 7. Saved Selection selectează (sau deselectează) un set de valori dintr-o selecţie salvată (ce poate fi reutilizată). Sort ordonează valorile unei dimensiuni după diferite criterii. De exemplu. sau se selectează opţiunea Select Data. ƒ ƒ • ƒ Figura 7.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practic㠃 ƒ Family selectează (sau deselectează) o familie de valori dintr-o ierarhie.

Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer Figura 7.20 Opţiunea Level Figura 7.21 Opţiunea Match 217 .

Butonul Add adaugă noi valori la selecţia curentă.22 Opţiunea Exception Se poate modifica selecţia curentă prin adăugarea unor noi valori ale dimensiunii sau ştergerea unor valori. Selecţiile salvate variază în timp. Selecţiile salvate au aceleaşi valori ori de câte ori sunt utilizate. ƒ dinamic. În fereastra de dialog List. Această selecţie variază de la an la an. valorile sunt adăugate la selecţie curentă. pentru a fi reutilizată. Salvarea se poate face în două moduri: ƒ static. o selecţie ce conţine numai facultăţile (dimensiunea Institutii). se poate crea o selecţie ce cuprinde primele 3 facultăţi care au cel mai mare număr de proiecte.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 7.23). De exemplu. De exemplu. din caseta Available Instituţii. iar butonul Remove şterge noile valori din selecţia curentă şi le păstrează pe celelalte. La selectarea butonului OK. Apoi se selectează butonul Add. valorile care se doresc adăugate (de exemplu FPS). Butonul Keep păstrează noile valori în selecţia curentă şi le şterge pe celelalte. Scriptul pentru o 218 . selecţia curentă este înlocuită cu noile valori selectate. De exemplu. Se alege opţiunea Library şi se deschide fereastra de dialog Selection Library (figura 7. deoarece ele se bazează pe un criteriu de selecţie respectat de valorile dimensiunii. se alege opţiunea List a selectorului (figura 7. Se poate salva o selecţie. se selectează cu mouse-ul. Dacă se selectează butonul Select. Valorile selectate apar în caseta Selected Institutii.24).

pentru fiecare tip de produs (figura 7. Figura 7. De exemplu.27). pentru a determina ce valori ale dimensiunii vor fi incluse în selecţie. se consideră variabila units (număr de produse vândute pentru fiecare tip de produs. ƒ se selectează tipul de agregare (de exemplu total) şi se alege butonul OK (figura 7. largest() etc). Baza de date ataşată este DEMO. în fiecare lună şi în fiecare oraş) (figura 7. smallest().Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer selecţie salvată dinamic conţine descrierea criteriului utilizat.23 Modificarea selecţiei curente 7. ƒ se selectează opţiunea Aggregate din meniul vertical asociat butonului dreapta al mouse-ului şi se deschide fereastra de dialog Aggregate Dimension. Pentru a agrega datele se parcurg următorii paşi: ƒ din bara de dimensiuni se selectează dimensiunea pe care dorim să o agregăm (de exemplu dimensiunea Month).26). 219 . average(). Se va afişa numărul total de produse vândute în primele 10 luni ale anului 1995.9 Agregarea datelor Se pot agrega datele utilizând diferite funcţii de agregare (total().25).

25 Agregarea datelor 220 .Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 7.24 O selecţie statică Figura 7.

27 Numărul total de produse vândute în primele 10 luni ale anului 221 .26 Fereastra Aggregate Figura 7.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer Figura 7.

28 Dimensiunea ierarhică Instituţii Rezumat Oracle Express Analyzer este un instrument OLAP ce permite analiza datelor. se selectează butonul Change Selection din fereastra Aggregate şi se aleg numai valorile unui singur nivel ierarhic sau se utilizează instrumentul Selector (opţiunea Level şi Family). modul de afişare a datelor nu mai este identic cu cel dinainte de agregare . La anularea agregării (prin alegerea opţiunii Disaggregate). prin care se specifică că dimensiunea conţine totaluri.28).28). iar dacă dimensiunea este selectată cu mouse-ul. crearea de briefing-uri. Figura 7. dimensiuniile ierarhice deja includ niveluri de agregare cum ar fi pentru dimensiunea Instituţii din baza de date evaluare_final (figura 7.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică După agregare. 222 . actualizarea briefing-urilor create cu Express Analyzer sau Express Objects. Această dimensiune are incluse totaluri (embedded totals). Pentru a nu crea rezultate eronate. se afişează un mesaj care descrie agregarea (figura 7. în bara de dimensiuni apare o icoană specială ce indică că dimensiunea respectivă a fost agregată. În Express Analyzer.27). lansarea în execuţie a unui briefing şi lansarea în execuţie a aplicaţiilor create cu Express Objects. Atunci când se doreşte agregarea dimensiunii Instituţii apare un mesaj de avertizare (figura 7. Se poate agrega orice dimensiune cu excepţia variabilelor.

obiect de tip OLE. Oracle Express Analyzer şi Oracle Express Objects au o serie de utilitare comune şi anume: Database Browser. obiecte OLE. tabel. grafic. instrumentul Selector. Cuvinte cheie Briefing. obiect de tip ieşire. Briefing Browser. În Oracle Express Analyzer se pot crea briefing-uri. 223 . pagini. obiecte de tip ieşire. Object Inspector. tabele. agregarea datelor. grafice. obiecte de tip banner şi butoane. pagină.Dezvoltarea sistemelor OLAP cu Oracle Express Analyzer Oracle Express Analyzer poate accesa datele stocate în baze de date multidimensionale Express sau baze de date relaţionale.

O formulă este un obiect al bazei de date Express ce defineşte o expresie. Nu este necesar ca toate variabilele să aibă aceeaşi dimensionalitate (să utilizeze acelaşi set de dimensiuni). când se defineşte o variabilă împrăştiată. Text (valorile sunt descrieri ale entităţilor pe care le reprezintă) şi INTEGER (valorile sunt identificate prin poziţiile lor numerice. Dimensiunile. Elementele componente ale unei baze de date Express sunt: Variabilele. Express Server permite definirea a trei tipuri de dimensiuni: Timp (valorile reprezintă perioade de timp). O dimensiune ce conţine valori la toate nivelurile de agregare este cunoscută ca dimensiune cu totaluri incluse (embedded total dimension). O relaţie descrie corespondenţa între valorile unei dimensiuni şi valorile altei dimensiuni din baza de date. O variabilă este un obiect al bazei de date Express ce stochează date. Fiecare variabilă este organizată sau dimensionată după una sau mai multe dimensiuni (max 32 de dimensiuni). o matrice multidimensională ale cărei celule stochează date. Relaţiile. Un obiect compus este o dimensiune artificială ce combină valorile a două dimensiuni împrăştiate.Capitolul 8 Crearea unei baze de date multidimensionale cu Oracle Express Administrator Oracle Express Administrator [OEDA99] se utilizează pentru a crea şi administra baze de date multidimensionale Express. Se pot utiliza relaţiile şi pentru a defini ierarhiile în dimensiuni. Express Server creează automat un obiect compus. dimensionalitatea unei variabile este adesea numită configuraţia variabilei. Termenul de măsură este folosit pentru a referi variabilele. Tipul de dată al unei variabile indică datele pe care le conţine. De exemplu. Primele obiecte care trebuie create într-o bază de date Express sunt dimensiunile. În lumea multidimensională. Formulele. Valorile formulei sunt calculate ori de câte ori este apelată formula. se poate crea o relaţie numită niv_inst ce asociază valorile dimensiunii Instituţii cu valorile dimensiunii Nivel_institut. formulele şi relaţiile. Obiectele compuse (composite). 224 . O dimensiune de tip integer este o secvenţă de numere ce începe cu 1).

Programele. în directorul specificat în mod implicit 225 .1 sunt prezentate comparativ conceptele utilizate de limbajul SQL şi limbajul multidimensional Express [OEDA99]. funcţii definite de utilizatori. relaţii. count.Crearea unei baze de date multidimensionale Modelele. ƒ definirea măsurilor (variabile. 8. max) SELECT INSERT DELETE UPDATE Concepte Express Baza de date Formula Dimensiune Relaţie Comanda LIMIT Comanda SORT PERMIT Programe.1 Prezentare comparativă a conceptelor utilizate de limbajul SQL şi limbajul Express Concepte SQL Baza de date Tabela Tabela virtuală Coloana Clauza JOIN Clauza GROUP BY Clauza ORDER BY GRANT Proceduri stocate. formule). avg.db. Apare fereastra de dialog Create a New Express Database. ƒ definirea seturilor de valori. Modelele sunt folosite atunci când calculele sunt complexe sau variabilele nu sunt aditive. care utilizează valorile unor variabile sau a unor dimensiuni. min. Un model stochează un set de ecuaţii interdependente. Se tastează numele bazei de date (de exemplu evaluare_final).1 Definirea dimensiunilor bazei de date Din meniul principal se selectează submeniul File şi apoi se alege opţiunea New. Oracle Express Administrator va crea un fişier principal evaluare_final. scripturi SQL PL/SQL Agregări (sum. Un program conţine secvenţe de comenzi ale limbajului Express ce manipulează datele multidimensionale. ƒ definirea programelor şi a modelelor de analiză. comanda INFILE Limbaj de programare Express (Express SPLStored Procedural Language) Funcţii şi formule Express folosind dimensiunile REPORT MAINTAIN ADD DELETE/MAINTAIN DELETE SET Pentru a crea o bază de date multidimensională se parcurg următorii paşi: ƒ definirea dimensiunilor bazei de date. În tabelul 8. Tabelul 8.

în fereastra Database Browser se vor afişa numai obiectele care sunt vizibile utilizatorului (figura 8. Se deschide fereastra de dialog Define a Dimension. formule. 002. iar pentru fişierele de extensie (.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică (de exemplu d:\oracle\olap\oes634\service) sau se va alege un alt director. Pe măsură ce se creează obiecte în baza de date.1). modele. relaţii. care se deschide automat la lansarea în execuţie a utilitarului Oracle Express Administrator. ƒ se selectează din meniul principal opţiunea Edit/Define/Dimension şi se deschide fereastra de dialog Define a Dimension. Pentru fişierul principal extensia este (. obiectele bazei de date (dimensiuni. Numele bazei de date creată este afişat în fereastra Database Browser. Se vor afişa de asemenea. 003 etc). dacă se selectează butonul Browse (figura 8.1 Fereastra de dialog Create a New Express Database Dimensiunea maximă a fişierului principal este de 2Gb (propietatea Filesize). programe. Există mai multe modalităţi pentru a defini o dimensiune a bazei de date şi anume: ƒ se selectează cu mouse-ul ramura Dimension din fereastra Database Browser şi apoi opţiunea New din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului. 226 . Figura 8. seturi de valori. Express Server creează unul sau mai multe fişiere de extensie (extension file) cu acelaşi nume cu cel al bazei de date. În mod implicit. variabile) sub forma unei structuri ierarhice.001.DB).2).

opţiunea Edit/Define/Dimension şi se deschide fereastra de dialog Define a Dimension (figura 8. Dacă dimensiunea este de tip text (de exemplu dimensiunea Centre) tipul de dată poate fi : ID (valorile dimensiunii au maxim 8 caractere) sau Text (valorile dimensiunii pot avea mai mult de opt caractere).Crearea unei baze de date multidimensionale ƒ se utilizează limbajul Express . Month. În caseta Database se alege baza de date în care se defineşte dimensiunea. Figura 8. se selectează butonul Labels. pentru a defini dimensiunea Nivel_institut. Dacă dimensiunea este Timp atunci tipul de dată ales poate fi: Day. Week. Dacă tipul de dată este Text se specifică şi numărul maxim de caractere pentru valorile dimensiunii. algoritmul utilizat pentru a încărca şi accesa valorile unei dimensiuni de tip conjoint sau composite.3). În caseta Dimension se specifică dimensiunile de bază utilizate pentru a defini o dimensiune de tip conjoint sau composite. Dacă dimensiunea este de tip Integer valorile sale sunt identificate numai de poziţiile lor numerice (1. se selectează din meniul principal. Week. Year. Year. În caseta Dimension Identifier se specifică un identificator alfanumeric pentru dimensiune. Quarter. În caseta Name se tastează numele dimensiunii (de exemplu Nivel_institut). pe care Express Objects şi Express Analyzer îl vor utiliza pentru a identifica dimensiunea. iar în caseta Options. Conjoint şi Composite). Integer. Day.2 Fereastra Database Browser De exemplu. ID. 2 etc). Quarter. Month. în caseta Width. Pentru a specifica numele. În caseta Type se alege tipul de date (Text. În caseta Comments se specifică o descriere a 227 .

pentru a organiza datele şi ale prezenta mult mai clar. 228 . iar caseta Description (Plural) specifică pluralul acestei descrieri (figura 8.4).3 Fereastra de dialog Define a Dimension Când se creează o dimensiune. Caseta Short Description specifică o descriere scurtă utilizată de Express Objects şi Express Analyzer în tabele sau grafice. pe care aplicaţiile construite cu Express Analyzer sau Express Objects le utilizează.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică dimensiunii create. utilizată de Express Objects şi Express Analyzer în scripturile selectorului. Caseta Description specifică o descriere mai detaliată utilizată de instrumentul Selector sau Database Browser din Express Analyzer sau Express Objects (dacă lipseşte se utilizează valoarea specificată în caseta Short Description). Figura 8.5). numele ei este stocat automat în dicţionarul de date. se selectează opţiunea Options din submeniul Tools şi se deschide fereastra de dialog Administrator Options (figura 8. iar caseta Short Description (Plural) specifică pluralul acestei descrieri. Se selectează opţiunea DBBrowser. Pentru a vizualiza metadatele în fereastra Database Browser. apoi opţiunea Show All Metadata. Dicţionarul de date include structuri de date generate de Oracle Express Administrator.

Crearea unei baze de date multidimensionale Figura 8.4 Utilizarea opţiunii Label din fereastra Define a Dimension Figura 8.5 Fereastra Administrator Options 229 .

Se editează apoi programul pentru a-i ataşa următorul cod (figura 8. Alte propietăţi nu pot fi modificate (de exemplu baza de date în care este definită dimensiunea.9). descrierea (Short Description. selecţiile ataşate (nume. se creează programul def_nivel (figura 8. tipul şi identificatorul). scriptul utilizat pentru selecţie).6 Fereastra de dialog Define a Program 230 . numele dimensiunii. Pentru a modifica propietăţile unei dimensiuni se selectează opţiunea Modify din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului şi se deschide fereastra de dialog Modify (figura 8.8) sau opţiunea Property Inspector şi se deschide fereastra de propietăţi Property Inspector (figura 8. Description. descriere.7): Define Nivel_Institut dimension text Ld Nivele in ierarhia institutului Maintain Nivel_Institut Add 'UNIVERSITATI' 'FACULTATI' 'CATEDRE' Programul se execută prin selectarea opţiunii Execute din meniul vertical ataşat butonului dreapta al mouse-ului (programul este selectat cu mouse-ul).6). Pentru dimensiunea creată se pot modifică unele propietăţi şi anume: valorile dimensiunii. Comments).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică O dimensiune se poate defini folosind şi comanda DEFINE DIMENSION din limbajul Express. De exemplu. Figura 8.

Crearea unei baze de date multidimensionale Figura 8.8 Modificarea propietăţilor unei dimensiuni 231 .7 Definirea unei dimensiuni cu comanda DEFINE DIMENSION Figura 8.

facultate (de exemplu CSIE. FMAN. ordona valorile după anumite criterii (butonul Sort).12). De exemplu.11). Pentru a defini valorile unei dimensiuni. se stabileşte prima lună (JUL03). adăuga. Pentru a defini o ierarhie există două modalităţi şi anume: ƒ se defineşte o relaţie între două dimensiuni. Short label şi Long label pentru fiecare valoare (figura 8. apoi numărul de valori (caseta Number of Periods). În fereastra Edit Values se creează o ierarhie pentru care se specifică numele şi descrierea (figura 8. Pentru o dimensiune Timp (year. FREI. De exemplu. apoi se stabileşte numărul de perioade (6 luni) (figura 8. EGPAA etc) şi catedră (de exemplu CIB. se defineşte dimensiunea ierarhică Universitate cu următoarele niveluri ierarhice: universitate (de exemplu ASE). se defineşte o dimensiune Luna de tip Month. week) se deschide fereastra de dialog Add Initial Data Values în care se stabileşte prima valoare (caseta First Time Period). şterge sau redenumi ierarhii sau niveluri din ierarhii. copia.13). se selectează opţiunea Edit Values din meniul ataşat butonului dreapta al mouseului şi se deschide fereastra de dialog Edit Values (figura 8. EM etc) (figura 8. seta propietăţile Value. Se pot redenumi nivelurile în ierarhie 232 . month.10). day.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 8. O dimensiune poate avea una sau mai multe ierarhii. se vor introduce valorile corespunzătoare manual sau prin import din surse externe. În această fereastră se pot: adăuga noi valori (butonul Add values). IE. ƒ sau se defineşte ierarhia în fereastra de dialog Edit Values. şterge anumite valori. STAT.14).9 Fereastra de propietăţi După definirea unei dimensiuni.

Short Label şi Long Label 233 . Se definesc apoi valorile care vor fi incluse în ierarhie.13). Figura 8. Aceste valori se „trag” apoi din caseta Available în caseta Hierarchy pentru a crea ierarhia de valori (figura 8.11 Setarea propietăţilor Value.Crearea unei baze de date multidimensionale (figura 8.10 Fereastra de dialog Edit Values Figura 8.15).

12 Adăugarea de valori pentru o dimensiune Timp Figura 8.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 8.13 O dimensiune ierarhică 234 .

14 Fereastra Add Hierarchy Figura 8.15 Fereastra Rename Hierarchy Levels 235 .Crearea unei baze de date multidimensionale Figura 8.

În caseta Available se selectează dimensiunile variabilei (de exemplu Timp. Se tastează numele variabilei în caseta Name (de exemplu nrproiecte). pentru variabila nrproiecte se alege tipul de dată shortinteger. se selectează opţiunea Format. Dacă caseta Temporary Data este selectată. În caseta Sparse se listează dimensiunile împrăştiate (Express creează automat un obiect compus). propietatea ShortName.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică 8. Pentru a specifica formatul de afişare al valorilor variabilei.17). valorile variabilei vor fi şterse la încheierea sesiunii de lucru. se selectează opţiunea Labels. ID.16). în care se va defini variabila. 236 . Decimal. Pentru a specifică numele pe care Express Objects şi Express Analyzer îl folosesc pentru a identifica variabila. Se alege tipul de dată în caseta Type (Boolean. Integer. Se afişează fereastra de dialog Define a Variable (figura 8. Shortinteger sau Text). Shortdecimal. Se poate modifica: propietatea LD (descrierea variabilei). De exemplu. Se selectează mai întâi dimensiunea care se modifică cel mai des (dimensiunea Timp). Date. Figura 8. propietatea UserVisible (dacă variabila apare sau nu în Database Browser).2 Definirea variabilelor Pentru a defini o variabilă se alege opţiunea Define Variable din submeniul Edit. Toate variabilele definite vor putea fi folosite de aplicaţiile create cu Express Analyzer şi Express Objects. În caseta Database se selectează baza de date. Centre şi Tip_proiect).16 Fereastra Define a Variable Propietăţile variabilei se pot modifica în două moduri: ƒ se selectează opţiunea Property Inspector din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului (variabila este selectată ) şi se deschide fereastra de propietăţi (figura 8.

Se pot modifica: formatul de afişare al valorilor variabilei (opţiunea Format). Se pot importa date din fişiere text. Se selectează butonul Save şi se deschide fereastra de dialog Save SQL Data Loader (figura 8.21).17 Modificarea propietăţilor unei variabile Valorile variabilei se pot adăuga fie manual.Crearea unei baze de date multidimensionale ƒ se selectează opţiunea Modify din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului şi se deschide fereastra de dialog Modify Variable (figura 8.20). numele pe care îl utilizează Express Objects şi Express Analyzer pentru a identifica variabila (opţiunile Comments. fişiere create cu instrumentul Discoverer. precum şi valorile variabilei (opţiunea Data). în ramura Programs şi se poate executa ori de câte ori 237 . Se selectează butonul SQLConnect pentru a realiza conexiunea la baza de date relaţională. apoi se identifică obiectele din baza de date multidimensională corespunzătoare atributelor tabelei (se „trag”cu mouse-ul din Database Browser în caseta Express Object). se selectează opţiunea Import Relational din submeniul File şi se afişează fereastra de dialog Import Relational Data (figura 8. în care se specifică numele programului de încărcare a datelor (implicit newloader). fie prin import din surse externe. Se selectează din caseta TableName numele tabelei sursă (de exemplu nrprof_cat din schema de obiecte mihaela). pentru a importa date dintr-o bază de date relaţională. dacă se selectează opţiunea Import din submeniul File. Figura 8. dacă se selectează opţiunea Data din fereastra de dialog Modify Variable (figura 8. Description).19). De exemplu. ShortDescription. Acest program apare în fereastra Database Browser.18). din baze de date relaţionale etc.

19 Adăugarea valorilor unei variabile 238 .18 Fereastra de dialog Modify variable Figura 8. Figura 8.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică se doreşte. Se selectează programul şi se alege opţiunea Execute din meniul asociat butonului dreapta al mouse-ului.

Crearea unei baze de date multidimensionale Figura 8.21 Fereastra de dialog Save SQL Data Loader 239 .20 Fereastra de dialog Import Relational Data Figura 8.

De exemplu. Pentru a defini o relaţie se selectează opţiunea Define Relation din submeniul Edit şi se deschide fereastra de dialog Define a Relation (figura 8. Figura 8. 240 . De exemplu. dimensiunea ale cărei valori se vor utiliza în relaţie (caseta Related Dimension) etc. Se pot modifica etichetele relaţiei (opţiunea Labels) şi valorile relaţiei (opţiunea Data). Dimensiunile care se asociază se selectează din caseta Available şi se mută în caseta Selected.23).22).3 Definirea relaţiilor O relaţie descrie corespondenţa între valorile unei dimensiuni şi valorile altei dimensiuni din baza de date şi se utilizează adesea pentru a defini ierarhii. dar nu se pot modifica propietăţile de bază ale relaţiei.22 Fereastra de dialog Define a Relation Propietăţile unei relaţii se pot modifica fie în fereastra de propietăţi Property Inspector. numele bazei de date în caseta Database. Institutii> Ld Numărul de Cadre Didactice antrenate în cercetare la nivel de catedră şi an Describe nrcadre 8.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică O variabilă se poate defini şi cu ajutorul comenzii DEFINE VARIABLE din limbajul Express. pentru a defini variabila nrcadre se scrie următorul cod: Define nrcadre variable shortinteger <Timp. se poate stabili o relaţie prin care se specifică modul cum se asociază facultăţile cu catedrele. Se specifică numele relaţiei în caseta Name. fie se selectează opţiunea Modify din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului şi se deschide fereastra de dialog Modify a Relation (figura 8.

De exemplu. pentru a defini relaţia inst_inst se scrie următorul cod: define inst_inst relation institutii<institutii> limit institutii to 'CO' 'TS' 'MMC''MAR' inst_inst='COM' limit institutii to 'DR' 'AEF' 'MON' 'FIN' inst_inst='FABBV' limit institutii to 'CIIF' 'CACG' 'IG' inst_inst='CIG' limit institutii to 'MAN' 'EC' inst_inst='FMAN' limit institutii to 'TI' 'CDE' 'EPE' 'EFS' 'IEG' inst_inst='EG' limit institutii to 'LRCA' 'LGCA' 'REI' inst_inst='FREI' limit institutii to 'TPAA' inst_inst='EGPAA' limit institutii to 'SELS' inst_inst='FSELS' limit institutii to 'CIB' 'IE' 'STAT' 'AS' 'EM' inst_inst='CSIE' limit institutii to fac_set inst_inst='ASE' 241 .23 Fereastra de dialog Modify a Relation De asemenea.Crearea unei baze de date multidimensionale Figura 8. o relaţie se poate defini şi cu comanda DEFINE RELATION din limbajul Express.

4 Definirea formulelor Într-o bază de date multidimensională Express se pot defini şi formule.25).24). integer etc). la nivel de catedră şi an. De exemplu. care nu trebuie stocate permanent în baza de date. tipul de dată (boolean. date.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică 8. dimensiunile formulei (caseta Selected). iar variabila ncd se referă la numărul de cadre didactice la nivel de catedră şi an. Figura 8. se scrie formula de calcul corespunzătoare. Formulele se folosesc pentru a calcula date temporare. Map Data (se mapează atributelor tabelei relaţionale sursă la obiectele corespunzătoare din baza de date multidimensională Express). formatul de afişare (opţiunea Format) şi formula de calcul corespunzătoare.24 Fereastra de dialog Define a Formula Se specifică numele formulei (caseta Name). Dacă se selectează opţiunea Edit Formula din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului. fie prin selectarea opţiunii Modify din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului şi se deschide fereastra de dialog Modify Formula (figura 8. Pentru a defini această formulă se selectează opţiunea Define Formula din submeniul Edit şi se deschide fereastra de dialog Define a Formula (figura 8. se afişează formula de calcul corespunzătoare şi se poate modifica (figura 8. Se pot modifica etichetele formulei (opţiunea Labels). 242 . baza de date curentă (caseta Database).26). Propietăţile formulei se pot modifica fie în fereastra de propietăţi Property Inspector. se selectează caseta SQL Data şi se activează butoanele SQL Connect (se realizează conexiunea la baza de date relaţională). decimal. se defineşte formula procent (procentul de participare la activitatea de cercetare) = nrcadre/ncd unde: variabila nrcadre se referă la numărul de cadre didactice antrenate în cercetare. În caseta Equation. Dacă formula va conţine valori încărcate dintr-o bază de date relaţională. id.

De exemplu. fonturi) a datelor afişate. institutii> eq nrcadre/ncd 8.27). Pentru a crea setul de valori cat_set. Acest obiect se utilizează pentru a seta mai rapid starea unei dimensiuni.5 Definirea seturilor de valori Setul de valori (valueset) este un obiect al bazei de date Express care stochează o listă de valori ale unei dimensiuni. De exemplu. Se deschide fereastra de dialog Define a Valueset (figura 8. se poate specifica ca toate valorile formulei procent mai mici de 0.25 Modificarea formulei de calcul O formulă se poate defini şi cu comanda DEFINE FORMULA din limbajul Express. Se specifică numele setului (caseta Name). se poate defini un set de valori cat_set care va stoca o listă a catedrelor.Crearea unei baze de date multidimensionale Se poate crea o formulă de formatare (culori. De exemplu.5 (un procent de încărcare a cadrelor didactice mai mic de 50%) să se afişeze cu culoare roşie. Această formulă de formatare este valabilă şi în Express Objects şi Express Analyzer. în funcţie de valorile acestor date. baza de date curentă (caseta Database). pentru a defini formula procent se scrie următorul cod: define procent formula decimal <timp. Figura 8. dimensiunea corespunzătoare setului de valori 243 . se selectează opţiunea Define valueset din submeniul Edit. Pentru a crea o formulă de formatare se selectează opţiunea Data Driven Format din fereastra de dialog Modify Formula.

pentru a afişă fereastra de dialog Edit program. tipul de dată al valorii returnate de program (caseta Return Type). Propietăţile setului de valori pot fi modificate fie în fereastra de propietăţi Property Inspector. etichetele setului de valori (opţiunea Labels). Fereastra de dialog Modify Formula 8. Se selectează opţiunea Modify din meniul ataşat butonului dreapta al mouseului. Se specifică numele programului (caseta Name). Un set de valori se poate defini şi cu comanda DEFINE VALUESET. baza de date curentă (caseta Database). în care se tastează secvenţa de comenzi (figura 8.30). De exemplu.26. etichetele programului (opţiunea Labels).29). Programul se poate compila. pentru a defini setul de valori cat_set se scrie următorul cod: define cat_set valueset institutii ld setul de catedre limit cat_set to 'CO' 'REI' 'MAN' 'SELS' 'CIB' 'IE' 'STAT' 'AS' 'DR' 'CIIF' 'CACG' Figura 8. fie se selectează opţiunea Modify din meniul ataşat butonului dreapta al mouse-ului şi se deschide fereastra de dialog Modify Valueset (figura 8. Pentru a adăuga valori în setul de valori se utilizează comanda LIMIT. Pentru a crea un program. dacă se selectează icoana 244 . se selectează opţiunea Define program din submeniul Edit.6 Definirea programelor Un program conţine secvenţe de comenzi ale limbajului Express ce manipulează datele multidimensionale.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică (caseta Dimension).28). Se deschide fereastra de dialog Define a program (figura 8.

se pot executa comenzile limbajului Express. dacă se selectează icoana Run Program. Figura 8.Crearea unei baze de date multidimensionale Compile din bara de butoane a ferestrei de dialog Edit program şi lansa în execuţie.28 Fereastra de dialog Modify Valueset 245 . În fereastra Express Command.27 Fereastra de dialog Define a Valueset Figura 8. Un program se poate lansa în execuţie şi dacă se selectează opţiunea Execute din meniul ataşat butonului dreapta al mouseului şi se deschide fereastra Express Command.

30 Fereastra de dialog Edit program 246 .Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 8.29 Fereastra de dialog Define a Program Figura 8.

ziua) a unui program.31). măsurile (variabile. Figura 8. Cuvinte cheie Bază de date multidimensională. minute. dimensiuni. 247 . Se poate planifica momentul lansării în execuţie (ora. seturile de valori. la un anumit moment (at this time). baza de date în care este stocat. De asemenea. zile. variabile. dacă se selectează opţiunea Schedule din meniul ataşat butonului dreapta al mouseului. relaţii. seturi de valori. tipul de program (command. a instrumentului Database Wizard. rollup). Se deschide fereastra de dialog Schedule the program (figura 8.31 Fereastra de dialog Schedule the Program Rezumat Oracle Express Administrator se utilizează pentru a crea şi administra baze de date multidimensionale Express. descrierea programului. pentru a importa date din baze de date relaţionale). obiecte compuse. comanda ce apelează programul (caseta Command). a instrumentului Rollup Wizard (pentru agregarea datelor) sau cu comanda DEFINE PROGRAM din limbajul Express. momentul lansării în execuţie: imediat (immediately). Pentru a crea o bază de date multidimensională se definesc dimensiunile bazei de date. se specifică de câte ori se execută programul (în ore. programe. formule). dataloader.Crearea unei baze de date multidimensionale Se poate crea un program şi prin utilizarea instrumentului Data Loader (de exemplu. Se specifică numele programului. modele de analiză. formule. relaţii. programele şi modelele de analiză. luni) şi momentul opririi execuţiei programului (caseta Until). după execuţia altui program (after running).

proiectate să ofere suport aplicaţiilor tranzacţionale. adesea foarte complexe. poate oferi un suport informaţional eficace managerilor în procesul decizional. care utilizează în mod frecvent bazele de date relaţionale. pentru a stoca volumele mari de date tranzacţionale existente în organizaţii. La ora actuală. între multe tabele. organizaţiile vor putea să-şi îndeplinească obiectivele. indiferent de domeniul de activitate. Din acest motiv. Tehnica de modelare entitate-asociere şi structurarea datelor în tabele normalizate reprezintă standardul pentru specialiştii de baze de date. preocuparea majoră a specialiştilor în domeniul sistemelor informatice este de a satisface cererea tot mai mare a managerilor pentru informaţii care să le permită evaluarea cât mai rapidă şi mai corectă a performanţelor organizaţiilor pe care le conduc. Sistemele OLAP pot satisface această cerere de informaţii de calitate şi pot îmbunătăţi eficacitatea muncii decizionale a managerilor. se va proiecta un model de date multidimensional şi un sistem OLAP pentru analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în învăţământul universitar. 248 . permit cu dificultate vizualizarea informaţiilor după subiectele de interes ale managerilor. în funcţie de subiectele de interes ale managerilor şi vizualizarea multidimensională a informaţiilor. bazele de date relaţionale de dimensiuni mari. Obiectivul acestui capitol este de a arăta că modelarea multidimensională a datelor existente în organizaţii. numai dacă managerii vor putea utiliza ca suport în procesul decizional informaţii suficiente şi de calitate. Pentru a demonstra acest lucru.Capitolul 9 Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP (studiu de caz) În secolul 21. secolul informaţiilor şi al afacerilor inteligente. utilizarea tabelelor pentru a furniza informaţiile necesare procesului decizional la nivelul organizaţiilor. în acest capitol. managerii trebuie să apeleze la specialişti pentru a executa cererile de regăsire (de exemplu în limbajul SQL). nu este întotdeauna o soluţie ideală pentru manageri. De asemenea. Accesul la informaţiile stocate în bazele de date relaţionale tranzacţionale cere realizarea de operaţii. Totuşi.

Produse şi servicii: Învăţământ Cercetare Suport financiar Sănatate Alimentaţie ……. Aceste modele descriu subiectele principale despre care organizaţia trebuie să colecteze informaţii (ce informaţii sunt necesare pentru a lua decizii mai bune?). Pentru a realiza un suport decizional de calitate la nivelul organizaţiilor. să vizualizeze şi să analizeze datele din multiple perspective (dimensiunile afacerii).1 Modelul conceptelor de afaceri sub forma unui cub n-dimensional Definirea modelelor de afaceri sub forma de cuburi n-dimensionale sau multicuburi permite analiştilor şi managerilor să înţeleagă mai bine datele din organizaţii.2). În cele ce urmează. modelele conceptelor de afaceri. 249 . realităţile legate de sursele de date şi realităţile economice. Cerinţele afacerii sunt o combinaţie între cerinţele utilizatorilor. Organizaţii executând Procese Resurse: Bani Oameni Experienţa Munca Facilităţi ……. sub forma unor cuburi de date ndimensionale (hypercub) (figura 9. agregate. cu scopul de a evalua cât mai obiectiv şi mai exact performanţele organizaţiilor şi de a realiza un proces decizional bazat pe analiză. care asigură o viziune consolidată asupra afacerilor. Clienţi Figura 9. propunem câteva prototipuri multidimensionale de modele de afaceri..1). date ce ar putea fi integrate. să le vizualizeze din diferite perspective şi să le analizeze online. pot fi definite la nivel conceptual.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP Apariţia sistemelor OLAP a permis managerilor să acceseze un volum mare de informaţii integrate. care ar putea oferi firmelor noi oportunităţi şi o îmbunătăţire a eficacităţii procesului decizional (figura 9. să pună în evidenţă noi aspecte ale afacerii.

analiza performanţelor de marketing şi analiza responsabilităţilor etice şi sociale ale firmei. În acest scop. ƒ examinarea locului unde câştigă firma bani şi unde pierde prin stabilirea profitabilităţii pe produs. promovarea vânzărilor/vânzări. produse şi canale de distribuţie prin: evaluarea eficienţei activităţii de marketing.” Conţinut “fapte” Exemple de dimensiuni Resurse: Bani Organizaţii Personal Echipamente Exemple de dimensiuni Client: Studenţi Stat/societate Clienţi interni Exemple de dimensiuni Produs: La studenţi: La societate: Invăţământ Cercetare Cazare Resurse umane Ajutor financiar Servicii publice Hrană Contabilitate Sănatate etc Cercetare în învăţământ etc Figura 9. în raport cu obiectivele propuse prin plan. firmei să se asigure că nu face cheltuieli exagerate pentru a-şi realiza vânzările. mărimea comenzii lansate. analiza de marketing.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică De exemplu. ƒ examinarea modului în care firma dă curs celor mai bune ocazii ale sale legate de pieţe. analiza financiară şi urmărirea nivelului de satisfacere a clientului. analiza eficienţei reclamei comerciale. Controlul pe baza planului anual cere de asemenea. segment al pieţei. cheltuielile cu reclama/vânzări. ƒ evaluarea şi îmbunătăţirea eficienţei utilizării fondurilor destinate activităţii de marketing prin: analiza eficienţei forţei de vânzare. analiza raportului dintre cheltuielile de marketing şi vânzări.2 Procesul (problema analizată) sub forma unui “cub” de informaţii Analiza vânzărilor constă în măsurarea şi evaluarea vânzărilor reale. client. canal de distribuţie. evaluarea şi managementul activităţilor de marketing presupune [KOTL98]: ƒ “ verificarea realizării performanţelor planificate cu ajutorul a cinci tipuri de analize: analiza vânzărilor. teritoriu. analiza participării pe piaţă. se va face analiza raportului dintre cheltuielile de marketing şi vânzări care constă în rapoartele: forţa de vânzare/vânzări. cercetarea de 250 . analiza eficienţei promovării vânzărilor şi analiza eficienţei activităţii de distribuţie.

3 se prezintă un prototip de cub n-dimensional pentru analiza vânzărilor. Cubul n-dimensional pentru analiza vânzărilor conţine informaţii despre venituri (volumul vânzărilor) şi cheltuieli (cheltuieli cu reclama şi promovarea vânzărilor. alte cheltuieli (ce apar pe lângă cele prezentate anterior). De asemenea. costul bunurilor vândute. profitul net sau pierderea (volumul vânzărilor-total cheltuieli). cheltuieli administrative şi generale. Produs.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP marketing/vânzări. În figura 9. cheltuielile administrative. cheltuieli cu activitatea de desfacere. Suprafaţă Figura 9. Manager magazin. salarii. total cheltuieli. cheltuieli administrative/vânzări. cheltuieli cu activitatea de ambalare şi livrare. cheltuieli cu cercetarea de piaţă. cheltuieli cu activitatea de facturare. se pot adăuga şi alte dimensiuni cum ar dimensiunea Strategia de investiţii. cheltuielile totale directe. Telefon. fax. Pentru aceste analize se poate utiliza cu succes modelul multidimensional. Atributele acestor dimensiuni pot varia în funcţie de specificul firmei analizate. Pe baza acestor variabile se pot determina cu ajutorul formulelor: marja profitului brut (vânzări-costul bunurilor vândute). costul banilor (pierderile ce apar ca urmare a schimburilor valutare. dacă firma are reprezentanţe şi în alte ţări). salariile. chiria.3 Cubul n-dimensional pentru analiza vânzărilor 251 . cheltuielile cu activitatea de reclamă. Dimensiunea Strategia de investiţii a fost definită pentru a evalua diferitele moduri de a investi (efectul expansiunii liniei de produse. costurile cu investiţiile. Ca variabile se pot defini: volumul de vânzări. costul bunurilor vândute. Produs Codprodus Marca Subcategoria Categorie Tipul de ambalaj Greutatea Culoare Dimensiune Fabricant Măsuri: Cantitatea vândutâ Volumul vânzărilor Costurile Numărul de clienţi Timp Cod data Ziua din săptămâna Numărul zilei în luna Numărul săptămânii în an Luna Trimestru An Perioada fiscală Sezon. Timp şi Promoţie. cheltuielile cu activitatea de ambalare şi livrare. a numărului de pieţe sau regiuni de desfacere sau a publicităţii şi reclamei asupra profitului). Eveniment Promoţie Cod Denumire Tipul de reducere a preţului Tipul de publicitate Costul promoţional Data începerii promoţiei Data de sfârşit Cubul ndimensional pentru analiza vânzărilor Locaţie geografică Cod magazin Denumire Adresa. costurile cu investiţiile etc). Oraş Judeţ. cheltuielile cu activitatea de desfacere. Regiune Ţara. Dimensiunile de bază ale cubului n-dimensional sunt : Ţara (locaţie geografică). chiria.

1 Iniţierea proiectului Pentru proiectarea sistemului OLAP s-a utilizat metodologia prezentată în capitolul 5. regiune etc. să măsoare rentabilitatea diferitelor ei produse. pe o anumită categorie de produse. teritorii. În figura 9. Cubul n-dimensional din figura 9. Aceste informaţii îi vor ajuta pe manageri să stabilească dacă vreunele din produsele firmei trebuie să fie extinse. teritoriu etc.3 poate fi folosit pentru a stabili rapoarte de profit şi cheltuieli. Orice firmă trebuie de asemenea. pentru fiecare canal de comercializare (tip de magazin).4 se propune un prototip de cub ndimensional pentru analiza poliţelor de asigurare (granularitatea este la nivel de tranzacţie individuală). oraş. în fiecare magazin). într-un anumit magazin. Cu acest model se poate realiza o analiză detaliată a vânzărilor şi anume volumul total al vânzărilor la nivel de săptămână. Riscul Cod poliţă Grad de risc Măsuri: Suma asigurată Suma încasată Rata primă etc Timp Cod data Ziua din săptămână Perioada fiscală Tipul de asigurare Cod Descriere Segment piaţă Asigurat/ coasigurat/ contractant Cod Nume Adresa Tip Atribute demografice Agent Cod agent Nume Tip agent Locaţie Cubul n-dimensional pentru analiza poliţelor de asigurare Tranzacţie Cod tranzacţie Descriere Motiv Produs asigurat Cod produs asigurat Descriere Tip produs asigurat Figura 9. produs.4 Cubul n-dimensional pentru analiza poliţelor de asigurare 9.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Granulaţia cubului n-dimensional este dată de granulaţia dimensiunilor (de exemplu cantitatea zilnică vândută din fiecare produs. lună. reduse sau eliminate. canale de distribuţie şi comenzi. cultura. şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru noi aplicaţii”. Activitatea de cercetare ştiinţifică se clasifică în trei categorii [RACI01]: 252 . trimestru. În cartea “Metodologia cercetării ştiinţifice economice” [RACI01] cercetarea ştiinţifică este definită “ca o activitate sistematică şi creatoare. inclusiv cunoştinţe despre om. an . menită să sporească volumul de cunoştinţe.

iii) iniţierea unor programe de cercetare în colaborare bilaterală cu universităţi din Uniunea Europeană. v) intensificarea activităţii laboratoarelor pentru cercetări aplicative şi studii de caz. x) modernizarea managementului cercetării ştiinţifice. de conducere economică etc” [RACI01]. fiscale şi monetare etc) care are ca scop principal “acumularea de noi cunoştinţe privind aspectele fundamentale ale fenomenelor şi faptelor observabile. din centrele universitare cu învăţământ economic. ii) dezvoltarea cercetării ştiinţifice cu colaborare internaţională şi finanţare mixtă. Există cel puţin două motive diferite care 253 . Principalele direcţii de dezvoltare şi modernizare ale cercetării ştiinţifice din Academia de Studii Economice. ƒ Institute de cercetare ştiinţifică fără subordonare directă academică. ix) perfecţionarea programelor de doctorat şi masterat. Comunitatea Europeană. Banca Mondială. ƒ Reţeaua cercetării ştiinţifice economice româneşti din sistemul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. activitatea de cercetare ştiinţifică este “componenta principală a proceselor de învăţământ şi inovare”. În România. vii) promovarea transferului tehnologic. specificate în Buletinul Informativ al Departamentului de Cercetări Economice [BULE01]. Cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă ocupă un loc important în activitatea de cercetare ştiinţifică din învăţământul superior. oferită de Guvernul României. în măsuri concrete de organizare. iv) încurajarea cercetării ştiinţifice fundamentale. vi) crearea/acreditarea unor noi centre de cercetare. Astfel în Academia de Studii Economice. se impune un management cât mai eficace pentru activitatea de cercetare. analiza proceselor economice. aparţinând altor ministere. sunt: “ i) încurajarea cercetării ştiinţifice finanţată pe plan naţional. Reţeaua cercetării ştiinţifice economice româneşti din sistemul Ministerului Educaţiei şi Cercetării include universităţi publice şi private. probleme financiare.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP Cercetarea ştiinţifică fundamentală este o activitate mai mult teoretică (în domenii ca: creşterea economică şi modelare. Cercetarea ştiinţifică aplicativă este o activitate de investigare “orientată spre un scop sau obiectiv practic specific” care transformă rezultatele cercetării ştiinţifice fundamentale şi de dezvoltare în “tehnici şi tehnologii concrete.” Deoarece activitatea de cercetare este componenta principală a proceselor de învăţământ şi inovare din universităţi şi ca urmare a faptului că universităţile îşi desfăşoară activitatea într-un mediu competitiv. pentru proiectare. executare şi încercare de prototipuri experimentale şi de produse etc” [RACI01]. fără să aibă în vedere o aplicaţie deosebită sau specifică” [RACI01]. viii) recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică. cercetarea ştiinţifică economică are următoarea structură instituţională [RACI01]: ƒ Institutul Naţional de Cercetări Economice. Cercetarea şi dezvoltarea experimentală este o activitate sistematică dedicată utilizării rezultatelor cercetării ştiinţifice fundamentale şi a celei aplicative “pentru obţinerea unor soluţii de principiu.

facultăţilor. desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice în Academia de Studii Economice Bucureşti. centrele primesc niveluri de competenţă (centru de excelenţă. Aşa cum se specifică în “Metodologia de identificare.cncsis. centrele de cercetare ştiinţifică se pot constitui la nivel de catedră. în mod obiectiv. Sistemul OLAP propus (prototipul a fost proiectat şi construit pentru activitatea de cercetare ştiinţifică din Academia de Studii Economice. centru de cercetare de tip C) [http://www.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică determină necesitatea evaluării performanţei activităţii de cercetare în universităţi şi anume : alocarea de fonduri şi asigurarea calităţii. acreditat CNCSIS. ƒ posibilitatea de a aloca. “Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi teme. se prezintă modul de organizare: “Unitatea de bază a organizării activităţii de cercetare ştiinţifică din Academia de Studii Economice este catedra” [BULE01]. Centrele de cercetare neacreditate reprezintă unităţi recunoscute şi aprobate instituţional. În urma evaluării de către CNCSIS. fondurile şi de a asigura o activitate de cercetare de calitate. iar evaluarea şi recunoaşterea lor are la bază competiţia organizată la nivelul universităţilor şi cea organizată la nivel naţional de CNCSIS. în vederea acreditării centrelor de excelenţă ştiinţifică”. centrelor de cercetare etc” [BULE01]. ƒ Centrul de Cercetări. ƒ posibilitatea de a identifica erorile şi datele lipsă şi de a le corecta.ro]. finanţate sau nefinanţate cuprinse în programele catedrelor. Nivelul de organizare este facultatea de Cibernetică. 254 . Analize şi Expertize Mărfuri Alimentare. 9.2 Studiul şi analiza procesului decizional curent şi a cerinţelor informaţionale În Regulamentul privind organizarea. cu posibilitatea de a fi extins) încearcă să ofere managerilor: ƒ posibilitatea de a accesa direct datele (fără intermediari) şi de a le manipula uşor. Nivelul de organizare este catedra de Merceologie şi Managementul Calităţii. ƒ o activitate de planificare mai uşoară. “Activitatea de cercetare ştiintifică se poate realiza şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară şi din străinatate” [BULE01]. Statistică şi Informatică Economică. evaluare şi recunoaştere a centrelor de cercetare. deoarece toţi participanţii vor avea acces la informaţii. Facultatea de Comerţ. facultate sau universitate. centru de cercetare de tip B. În Academia de Studii Economice îşi desfăşoară activitatea următoarele centre de cercetare [BULE01]: ƒ Centrul de Cercetare ECO-INFOSOC–Modelarea şi informatizarea proceselor economico-sociale. acreditat CNCSIS.

acreditat CNCSIS. creşterea performanţei ştiinţifice şi stimularea formării echipelor de cercetare prin implicarea studenţilor admişi în programe de studii aprofundate. Nivelul de organizare este catedra de Economie şi Politici Economice. iii) teme de cercetare ştiinţifică şi consultanţă contractate cu societăţi comerciale. organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale. iv) programe instituţionale coordonate de Biroul Senatului Academiei de Studii Economice şi finanţate din fonduri proprii. acreditat instituţional. ƒ Centrul de Cercetări în Managementul Proiectelor-PM Forum. precum şi managementul acestora. acreditat instituţional. vi) programele departamentale coordonate de catedre şi facultăţi care cuprind şi cercetările individuale finanţate” [BULE01]. ƒ Centrul de Cercetări Financiar Monetare. ƒ Centrul de Studii în Contabilitate şi Informatică de Gestiune. un suport eficient pentru realizarea unor lucrări de cercetare ştiinţifice valoroase. Bănci şi Burse de valori [BULE01]. acreditat CNCSIS. Nivelul de organizare este facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. finanţate de Agenţia Naţională pentru Ştiinţă. acreditat CNCSIS. Tehnologie şi Inovare. Statistică şi Informatică Economică. ƒ programele individuale de cercetare pentru tineri doctoranzi (tip Td) care urmăresc “să ofere tinerilor doctoranzi suportul necesar pentru efectuarea. Nivelul de organizare este facultatea de Cibernetică. ƒ Centrul de Excelenţă pentru Analize şi Politici Regionale. academice şi doctorat”. ƒ programele de echipamente pentru laboratoare (tip E) care urmăresc “dezvoltarea/consolidarea de echipamente care să permită cercetarea în domenii de vârf pentru care nu există structura necesară”. subprogramelor. temelor de cercetare-dezvoltare şi activităţilor cuprinse. în: i) programe naţionale de cercetare ştiinţifică. ƒ 255 . după caz. ƒ programele anuale pentru tineri (tip AT) care urmăresc să ofere tinerilor cercetători. Asigurări. Nivelul de organizare este facultatea de Management. ii) programe de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale. ƒ Centrul de Excelenţă pentru Analize şi Politici Economice. prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP Centrul Naţional de Excelenţă pentru Studii de Management Comparat. Nivelul de organizare este facultatea de Finanţe. v) programe instituţionale coordonate de Departamentul de Cercetări Economice. Programele de finanţare naţională (granturi CNCSIS) includ: ƒ programele anuale de cercetare (tip A) care au ca obiective principale: ”dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în procesul de formare a resursei umane. doctori sau doctoranzi. BRIE. face parte din Centrul European Interuniversitar RomânoBulgar. “Activitatea de cercetare ştiinţifică finanţată se desfăşoară prin intermediul programelor. acreditat instituţional.

ro].” [BULE01] “Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor se desfăşoară sub diverse forme: i) cercetare ştiinţifică realizată în mod independent.cncsis. “Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în: i) rapoarte de cercetare depuse la bibliotecile Academiei de Studii Economice. ƒ programele de burse individuale de cercetare pentru tineri doctoranzi (tip Bd) care urmăresc “stimularea tinerilor doctoranzi în activitatea de cercetare şi în realizarea studiilor doctorale în maxim 4 ani” [http://www. inclusiv la secţia ştiinţifică şi la arhiva Departamentului de Cercetări Economice. pot fi prezentate la sesiunile de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi la concursurile profesionale organizate.” [BULE01] “La nivelul Academiei de Studii Economice. precum şi a obiectivele şi strategiile activităţii de cercetare ştiinţifică în învăţământul universitar. ii) sisteme. studii aprofundate. lucrări de diplomă. studii de caz. proiecte universitare. inclusiv la secţia ştiinţifică şi la arhiva Departamentului de Cercetări Economice. însoţite de documentaţii corespunzătoare depuse la bibliotecile Academiei de Studii Economice. produse program. iv) comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional. Rezultatele activităţii ştiinţifice pot fi luate în considerare în sistemul de notare a studenţilor.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică în ţară sau în străinătate a cercetărilor cuprinse în programul de doctorat”. conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice. pentru comunicarea rezultatelor şi experienţei acumulate în activitatea de cercetare. modele. tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific inedit publicate şi depuse la bibliotecile Academiei de Studii Economice inclusiv la secţia ştiinţifică şi la arhiva Departamentului de Cercetări Economice. soluţii de modernizare şi creştere a eficienţei economice etc. master şi doctorat (D). v) articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinţifice sau în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. iv) organizarea de către catedre a unor cercuri ştiinţifice studenteşti. sesiuni. proiecte de cercetare pentru tineri (T). În contextul general al reformei sistemului universitar românesc s-a desfăşurat şi “Programul de Reformă a Învăţământului Superior şi Cercetării din Universităţi” (RO-4096) cofinanţat de Guvernul României şi Banca Mondială cu următoarele componente: proiecte majore de cercetare (C). iii) cărţi. 256 . pot fi publicate în reviste de specialitate. al facultăţilor şi catedrelor se pot organiza seminarii ştiinţifice. proiecte pentru învăţământ postuniversitar. baze de cercetare cu utilizatori multipli (B). iii) antrenarea şi participarea studenţilor la realizare unor programe/proiecte coordonate de către catedre şi centrele de cercetare ştiinţifică.ro]. proiecte pentru educaţie permanentă şi proiecte pentru colegii [http://www. Cerinţele prototipului au fost determinate pe baza identificării indicatorilor utilizaţi pentru măsurarea nivelului performanţelor în cercetarea ştiinţifică.cncsis. ii) transformarea parţială a unor seminarii didactice în seminarii ştiinţifice. îndrumată de cadrele didactice şi care se finalizează prin proiecte.

se definesc un număr de indicatori de performanţă utilizaţi pentru măsurarea nivelului performanţelor în cercetarea ştiinţifică finanţată şi nefinanţată.02) Indicatorul n3 Contracte cu diverse companii din ţară şi contracte obţinute în cadrul Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare n3=n3a*p5+n3b*p6 n3a=c5*N3/(Ncd+Nc) n3b=c6*Vtcn/(Ncd+Nc) unde: 257 . în învăţamântul universitar şi anume [BULE01]: Indicatorul n1 Granturi câştigate (granturi CNCSIS şi ale Academiei Române) n1=n1a*p1+n1b*p2 n1a=c1*N1/(Ncd+Nc) n1b=c2*Vtgn/(Ncd+Nc) unde: p1=ponderea indicatorului n1a în n1 (p1=0.5) N2=numărul total de contracte de cercetare internaţionale Ncd=numărul total de cadre didactice Nc=numărul total de cercetători Vtci=valoarea totală de contracte internaţionale (USD) c3=punctaj pentru un contract internaţional (c3=300) c4=punctaj pentru resursele financiare atrase (referinţa este 500 USD per om) (c4=0. propusă de MEC.5) p4=ponderea indicatorului n2b în n2 (p4=0.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP În “Metodologia de alocare a fondurilor reprezentând finanţarea de bază a universităţilor”.5) p2=ponderea indicatorului n1b în n1 (p2=0. ROL per om) (c2=1) Indicatorul n2 Contracte de cercetare internaţionale n2=n2a*p3+n2b*p4 n2a=c3*N2/(Ncd+Nc) n2b=c4*Vtci/(Ncd+Nc) unde: p3=ponderea indicatorului n2a în n2 (p3=0.5) N1=numărul total de granturi naţionale Ncd=numărul total de cadre didactice Nc=numărul total de cercetători Vtgn=valoarea totală granturi naţionale(milioane ROL) c1=punctaj pentru grant naţional (c1=10) c2=punctaj pentru resursele financiare atrase (referinţa este 10 mil.

5) p10=ponderea indicatorului n5.3) p8=ponderea indicatorului n4.7) Nd cd =numărul total conducători de doctorat N ftd =numărul total teze de doctorat finalizate Nd=numărul total de doctoranzi aflaţi în evidenţa universităţii la 1 ianuarie 20.5) N5..2 în n5 (p10=0.1 în n5 (p9=0.2*p8 n4.2/(Ncd+Nc) unde: p9=ponderea indicatorului n5.1*p9+n5.1*p7+n4.2*p10 n5.1 în n4 (p7=0.1=numărul total de articole publicate în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS.1/(Ncd+Nc) n5.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică p5=ponderea indicatorului n3a în n3 (p5=0.2=c8*N ftd /Nd unde: p7=ponderea indicatorului n4. ROL per om) (c6=0.1=c7*N d cd /Np n4.1=c9*N5.5) N3=numărul total de contracte cu companii din ţară şi contracte obţinute în cadrul PNCD Ncd=numărul total de cadre didactice Nc=numărul total de cercetători Vtcn=valoarea totală de contracte cu companii din ţară şi contracte obţinute în cadrul PNCD (milioane ROL) c5=punctaj pentru un contract cu companii din ţară şi contracte obţinute în cadrul PNCD (c5=10) c6=punctaj pentru resursele financiare atrase (referinţa este de 20 mil.2=numărul total de articole publicate în reviste cotate ISI 258 .5) Indicatorul n4 Teze de doctorat finalizate n4=n4.2=c10* N5.2 în n4 (p8=0. Np=număr total profesori c7=punctaj pentru un conducător de doctorat (c7=10) c8=punctaj pentru o teză de doctorat finalizată (c8=100) Indicatorul n5 Articole publicate în reviste cotate n5=n5.5) p6=ponderea indicatorului n3b în n3 (p6=0.. lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale cu recenzori şi lucrări publicate în reviste din străinătate cu recenzori N5.

1 în n6 (p11=0. 200 pag) Npir=numărul de pagini de referinţă pentru lucrări la nivel internaţional (ex.1/(Ncd+Nc) n8.1=numărul total de cărţi publicate în edituri româneşti recunoscute CNCSIS N6.2=c15* N8.7) N6.2*p12 n6.2 în n8 (p14=0.3) p12=ponderea indicatorului n6.5) N8. N6.1*p13+n8.2=numărul total de centre de cercetare recunoscute internaţional c14=punctaj pentru un centru recunoscut de CNCSIS (c14=300) c15=punctaj pentru un centru recunoscut internaţional (c15=900) 259 .2) Npnr=numărul de pagini de referinţă pentru lucrări la nivel naţional (ex.. N6.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP c9=punctaj pentru un articol publicat în reviste româneşti recunoscute CNCSIS (c9=20) c10=punctaj pentru un articol publicat în reviste cotate ISI (c10=60) Indicatorul n6 Cărţi publicate în edituri recunoscute n6=n6.2 în n6 (p12=0.2*p14 n8..1) pagiin=numărul de pagini ale cărţii iin (i=1.2=numărul total de cărţi publicate în edituri recunoscute în străinatate c11=punctaj pentru numărul de pagini ale cărţii publicate în edituri recunoscute de CNCSIS (referinţa este de 100 de pagini la trei ani pentru un autor) (c11=50) c12=punctaj pentru numărul de pagini ale cărţii publicate în edituri recunoscute din străinătate (c12=150) pagin=numărul de pagini ale cărţii in (i=1. 200 pag) Indicatorul n7 Brevete sub protecţie/produse cu drept de propietate intelectuală n7=c13*N7/(Ncd+Nc) unde: N7=numărul total de brevete/produse cu drept de propietate intelectuală c13=punctaj pentru brevet sub protecţie/produs cu drept de propietate intelectuală (c13=150) Indicatorul n8 Centre de cercetare sau creaţie artistică acreditate/recunoscute n8=n8.1*p11+n6..2/(Ncd+Nc) unde: p13=ponderea indicatorului n8.1=c11*∑pagin/Npnr(Ncd+Nc) n5.2=c10*∑pagiin /Npir(Ncd+Nc) unde: p11=ponderea indicatorului n6.1 în n8 (p13=0.1=numărul total de centre de cercetare recunoscute de CNCSIS N8.5) p14=ponderea indicatorului n8.1=c14*N8.

UAR) n10=c19*N10/(Ncd+Nc) unde: N10=numărul total de premii la nivel naţional (Academia Română. 260 .3=reprezentări în organizaţii profesionale internaţionale (nu acelea în care devii membru prin plata unei taxe) c16=punctaj pentru o reprezentare în Academia Română (c16=150) c17=punctaj pentru o reprezentare în Academia de Ştiinte Tehnice.1=Reprezentări în Academia Română N9.3) N9. UCIN. organizaţii profesionale n9=n9.2=c17* N9.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Indicatorul n9 Reprezentări în academii. Uniunile de Creaţie) c19=punctaj pentru un premiu naţional (c19=1000) Pe baza studiului procesului decizional curent şi a cerinţelor informaţionale ale activităţii de evaluare a cercetării ştiinţifice în învăţământul universitar. Academia de Ştiinţe Medicale şi Academia de Ştiinţe Agricole N9. UCMR. încărcarea cadrelor didactice.3=c18* N9. premiile acordate de CNCSIS şi premiile acordate de Uniunile de Creaţie (UNITER.3/Np unde: p15=ponderea indicatorului n9.3) p17=ponderea indicatorului n9.3 în n9 (p17=0.5 se propune un model de afaceri (sub forma unui cub de informaţii) pentru evaluarea activităţii de cercetare. Uniunea Scriitorilor.2 în n9 (p16=0.2*p16+n9.4) p16=ponderea indicatorului n9.2=Reprezentări în Academia de Ştiinţe Tehnice.1*p15+n9.1/Np n9. analiză de tip top 3 (primele trei facultăţi/centre de cercetare în funcţie de indicatorii de performanţă). CNCSIS.3*p17 n9. în figura 9. Utilizând acest mod de prezentare se pot realiza analize de tip suport de decizie cum ar fi: analiza comparativă între încărcarea cadrelor didactice şi rata publicaţiilor. evoluţia grafică a personalului implicat în activitatea de cercetare etc.1=c16*N9. Academia de Ştiinte Medicale şi Academia de Ştiinte Agricole (c17=100) c18=punctaj pentru o reprezentare în organizaţii profesionale internaţionale (nu acelea în care devii membru prin plata unei taxe) (c18=50) Indicatorul n10 Premii la nivel naţional: premiile Academiei Române. analiza ratei publicaţiilor (număr de publicaţii/cadru didactic). UAP.1 în n9 (p15=0.2/Np n9.

deoarece în etapa anterioară s-au pus în evidenţă indicatorii de performanţă corespunzători.3. Această metodă este mai adecvată. numărul de doctoranzi antrenaţi în cercetare la nivel de catedră şi 261 . Măsuri: Număr de publicaţii Rata publicaţiilor Număr de proiecte Valoarea contractată (lei) Valoarea contractată (dolari) Număr de cadre didactice implicate în cercetare etc Dimensiunea Institut (Universitate) Dimensiunea Timp Dimensiunea Centre Cubul n-dimensional Dimensiunea Publicaţie Dimensiunea Tip_proiect Figura 9. numărul de cadre tesa (cercetători) antrenate în cercetare la nivel de catedră şi an (nrtesa). sistemul informatic tranzacţional sursă se va proiecta în paralel cu sistemul suport de decizie.1 Identificarea variabilelor Pe baza studiului şi analizei activităţii pentru care se construieşte sistemul.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP 9.5 Cubul n-dimensional de informaţii pentru activitatea de cercetare în învăţământul universitar 9. În cazul activităţii de cercetare în învăţământul superior. se identifică variabilele activităţii respective (se specifică şi granulaţia acestor variabile) şi anume: ƒ Personalul implicat în activitatea de cercetare şi anume: numărul de cadre didactice antrenate în cercetare la nivel de catedră şi an (nrcadre). De asemenea. există două metode pentru proiectarea modelului multidimensional conceptual şi anume: metoda orientată pe cereri şi metoda orientată pe sursele de date. se va utiliza metoda orientată pe cereri.3 Proiectarea modelului multidimensional conceptual Aşa cum s-a prezentat în capitolul 5.

N d cd . Pentru fiecare variabilă se vor stabili factorii de care depinde sau în funcţie de care variază (dimensiunile cubului) şi anume: f ƒ Variabilele nrcadre. numărul de teze de doctorat ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ finalizate (N ftd ). centre de cercetare (nrpro). Numărul de studenţi la nivel de facultate şi an (nrstud). pe tip de proiect. N93. Dimensiunea Institut este o dimensiune cu structură ierarhică cu nivelurile: Institut. Articole (Articole publicate în reviste româneşti recunoscute 262 . numărul de reprezentări în Academia Română (N91). nrstud. valdol au ca dimensiuni: Timp. pe tip de proiect. Numărul de proiecte pe tip de proiect. Numărul de publicaţii la nivel de catedră. fiecare variabilă va fi analizată. N10 au ca dimensiuni: Timp. De asemenea. tip de publicaţie şi an (nrpub). Valoarea contractată în dolari. semiaditivă sau neaditivă. Institut (universitate) şi Tip_proiect. numărul de reprezentări în organizaţii profesionale internaţionale (N93) şi numărul de premii la nivel naţional (N10). la nivel de catedră şi an. an. N91. nrdoct. Institut. Tip_proiect. în scopul de a determina dacă este aditivă. centru de cercetare (Valdol). Facultate şi Catedră. Institut. pe tip de proiect. Valoarea contractată în dolari. Numărul de proiecte pe tip de proiect. Carte (Cărţi publicate în edituri româneşti recunoscute de CNCSIS-CCNCSIS. an. Cărţi publicate în edituri româneşti recunoscute în străinătate-CS. catedră (nrproiecte). an. Numărul de conducători de doctorat (N d cd ).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică an (nrdoct). valoare_lei. an. catedră (Valoare_dolari). pe tip de proiect. Ncd. valoare_dolari au ca dimensiuni: Timp. nrstud_cer. N7. 9. numărul de cadre didactice la nivel de catedră şi an (Ncd). Tip_proiect. catedră (Valoare_lei). numărul de reprezentări în Academia de Ştiinţe Tehnice. Valoarea contractată în lei. Institut (universitate). Dimensiunea Publicaţie are o structură ierarhică cu nivelurile: Total_publicaţii. centru de cercetare (Vallei).3. nrtesa. Academia de Ştiinţe Medicale şi Academia de Ştiinţe Agricole (N92). ƒ Variabilele nrpro. Publicaţie. an. numărul de brevete (N7). Centru.2 Identificarea dimensiunilor şi a ierarhiilor Se identifică următoarele dimensiuni ierarhice: Publicaţie. Cărţi publicate în edituri româneşti nerecunoscute CNCSIS-CNER). numărul de studenţi antrenaţi în cercetare la nivel de catedră şi an (nrstud_cer). N92. ƒ Variabila nrpub are ca dimensiuni: Timp. an. Toate variabilele definite sunt aditive. Valoarea contractată în lei. ƒ Variabilele nrproiecte. N td . vallei.

263 .6 Dimensiunea ierarhică Publicaţie (ierarhia este strictă) Revistele cotate de Institutul pentru Ştiinţa Informării (ISI) din Philadelphia sunt grupate în trei indexuri în funcţie de domeniile ştiinţifice abordate şi anume: Science Citation Index (SCI). Contracte cu companii din ţară (Alţii). INFRAS. Total_publicaţii carte conferinţe articole CS CNER CCNCSIS CN CI ACNCSIS ANER AISI AS Figura 9. Dimensiunea Tip_proiect are o structură ierarhică cu nivelurile: Total. Revistele româneşti sunt recunoscute de CNCSIS pe baze unor criterii de evaluare şi anume: “includerea revistei în baza de date a unui institut de evaluare scientometrică.cncsis. T. PC. Conferinţe (Comunicări în volumele conferinţelor ştiinţifice naţionale-CN. GR_Bd). deşi poate avea o structură ierarhică cu nivelurile: Institut şi Centre de cercetare (într-o universitate pot exista unul sau mai multe centre de cercetare). publicarea a minimum 50 de cărţi ştiinţifice sau manuale universitare în ultimii 5 ani. D. Academia Română (ACAD). MANATECH).ro]. includerea revistei în cataloage centralizatoare de rezumate pe domeniu.6).ro]. 2001. lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale-CI) (figura 9.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP CNCSIS-ACNCSIS. proiecte nefinanţate (NF). RO-4096 (PU. difuzarea în străinatate a revistei.cncsis. Lucrări publicate în reviste din străinătate cu recenzori-AS). Articole publicate în reviste nerecunoscute-ANER. premii obţinute de editură la saloane şi târguri de carte etc” [http://www. GR_Td. factorul de impact pe plan internaţional etc” [http://www.ro]. CNCSIS (GR_A. Social Citation Index (SSCI) şi Arts&Humanities Citation Index (A&HCI) [http://www. Orizont 2000 (O2000). Editurile româneşti sunt recunoscute de CNCSIS pe baza unor criterii de evaluare şi anume: “pondere însemnată din activitate în domeniul cărţii ştiinţifice şi manualelor universitare. B). este formată numai din ani (2000. MENER. GR_E. proiecte de cercetare internaţională (PI). Dimensiunea Timp nu are o structură ierarhică. Dimensiunea Centru se consideră neierarhică. Articole publicate în reviste cotate ISI-AISI. proiecte finanţate de MEC prin programe din planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare(CERES. PEP. 2003). C. 2002. GR_AT.cncsis.

ƒ cubul n-dimensional cu dimensiunile Timp. de tip AT etc). N7. nrpro. ce reprezintă reuniunea versiunilor. N10. cărţi publicate în edituri româneşti nerecunoscute CNCSIS etc). N93. Deoarece dimensiunea Tip_proiect are puţini membri. Publicaţie. valoare_dolari. ƒ Dimensiunea Centru are nivelul de granulaţie centru de cercetare. se va utiliza ca metodă de modelare a modificărilor care vor apare. ƒ Dimensiunea Publicaţie are nivelul de granulaţie subcategorie de publicaţie (cărţi publicate în edituri româneşti recunoscute de CNCSIS. f nrtesa. ƒ cubul n-dimensional cu dimensiunile Timp. valdol. Pentru fiecare dimensiune se stabilesc nivelurile de granulaţie şi anume: ƒ Dimensiunea Institut are nivelul de granulaţie catedra. Conform modelului propus de Blanschka. Institut. Publicaţie. se vor realiza agregări după dimensiunile: Tip_proiect.4 Rafinarea modelului multidimensional Este necesar a se stabili şi dimensiunile care se modifică frecvent şi care este rata de modificare a fiecărei dimensiuni. ƒ Dimensiunea Tip_proiect are nivelul de granulaţie tipurile de proiecte finanţate (granturi anuale de tip A. N td . Institut şi variabila nrpub. N92. O componentă cheie a modelării multidimensionale este definirea formulelor şi în special a formulelor de agregare. dimensiunea Timp. Se vor defini următoarele formule de calcul şi anume: ƒ rata publicaţiilor (numărul mediu de publicaţii pe cadru didactic): rata=nrpub/nrcadre ƒ încărcare cadre didactice: încărcare=nrstud/Ncd ƒ procent de participare la cercetare : procent=nrcadre/Ncd De asemenea.3 Definirea cuburilor n-dimensionale sau a structurii multicub Pentru a reduce fenomenul de împrăştiere s-a ales o structură multicub cu patru cuburi n-dimensionale şi anume: ƒ cubul n-dimensional cu dimensiunile Timp. modelul multidimensional conceptual pentru activitatea de cercetare are următoarele componente (figura 9. ƒ cubul n-dimensional cu dimensiunile Timp. 9.3. Institut. nrdoct. 2001. nrstud_cer. 2002 etc).7): 264 . nrproiecte. metoda de a păstra o singură dimensiune în cub. Institut şi variabilele nrcadre. N d cd . Centru şi variabilele vallei.3. Structura multicub are o singură dimensiune globală. ƒ Dimensiunea Timp are nivelul de granulaţie anii calendaristici (2000. iar rata ei de modificare poate fi de cel puţin un an. Tip_proiect şi variabilele valoare_lei.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică 9. Cele mai frecvente modificări apar în dimensiunea Tip_proiect. cărţi publicate în edituri româneşti recunoscute în străinătate. N91. Tip_proiect.

densubcat. institut). nrpro} Funcţia: gran (FS_2)={centre. finanţator. attr(“valoare_dol”)=FS_1 etc. valdol. (subcategorie. an. denpub. an} Atribute: A={vallei. (facultate. N ftd . dencat. codinst: INSTITUŢII) CATEDRE (codcat. an. facultate). N92. editura. tip_proiect} care asociază FS_1 cu nivelurile de bază ale dimensiunilor Relaţiile între niveluri: class={(catedra. facultate. denumire. nume. attr(“nrtesa”)=FP_2 etc Modelul entitate-asociere al sistemului informatic tranzacţional este prezentat în figura 9. N d cd . N7. (facultate. (facultate. facultate. institut. an. subcategorie} care asociază FP_1 cu nivelurile de bază ale dimensiunilor Relaţiile între niveluri: class={(catedra. pentru fiecare cheie externă este prezentată schema referită): INSTITUŢII (UNIVERSITĂŢI)(codinst. facultate. nrproiecte} gran (FS_1)={catedra. facultate). codpub: PUBLICAŢII. nrstud. valoare_dol. facultate). funcţia. an} care asociază FP_2 cu nivelurile de bază ale dimensiunilor Relaţiile între niveluri: class={(catedra. centre. codcat: CATEDRE. Schema conceptuală a bazei de date relaţională sursă este următoarea (cheile primare sunt subliniate. institut. categ) 265 . institut). tip_proiect} care asociază FS_2 cu nivelurile de bază ale dimensiunilor Relaţiile între niveluri: class={(tip_proiect. an. finanţator)} Funcţiile: attr(“vallei”)=FS_2. institut)} Funcţiile: attr(“nrcadre”)=FP_2. denfac. Ncd. Colecţie de fapte: FS_2 Niveluri: L={tip_proiect. N10 } Funcţiile: gran(FP_2)={catedra. codfac: FACULTĂŢI) PERSOANE (codp. nrpagini) PUBLICAŢII (codpub. Colecţie de fapte: FP_1 Niveluri: L={subcategorie. nrdoct. N91. (tip_proiect. attr(“valdol”)=FS_2 etc.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP Colecţie de fapte: Niveluri: Atribute: Funcţia: FS_1 L={tip_proiect. N93. an} Atribute: A={nrcadre. institut. imagine) PERS_PUB (codp: PERSOANE. categorie. catedra. nrtesa. finanţator. doctorat. nrpag) CATEGORII (codsubcat. an} Atribute: A={nrpub} Funcţiile: gran (FP_1)={catedra.8. nrstud_cer. an} A={valoare_lei. catedra. categorie)} Funcţiile: attr(“nrpub”)=FP_1 Colecţie de fapte: FP_2 Niveluri: L={catedra. adresa) FACULTĂŢI (codfac. codsubcat: CATEGORII. finanţator)} Funcţiile: attr(“valoare_lei”)=FS_1.

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică PERS_PROI (codp: PERSOANE. Timp (an: varchar2(4)). nrproiecte: number(3). N91: number(3). denumire_academie) PREMII (codpr. an_înmatriculare. denumire. an. nrtesa: number(3). codp: PERSOANE. nrstud) NRPROF_CAT (an. valdol: number(10)) cu tabelele de dimensiuni: Tipuri_proiect (codtip: varchar2(8). codsubcat. an_brevet) Pentru a păstra o istorie a numărului de studenţi şi a numărului de cadre didactice se vor adăuga două tabele istorice: STUD_FAC (an. an_susţinere) BREVETE (titlu. denumire. codtip. codtip. vallei.11). codp:PERSOANE. N92: number(3). Publicaţii (codsubcat: varchar2(8). codfac: FACULTĂŢI. nrdoct: number(3). an_premiu. N td : number(3). acreditare (organizaţie). denfac: varchar2(60). Timp (an: varchar2(4)). Timp (an: varchar2(4)). codcat: CATEDRE. finanţator: varchar2(8)). universitate. codp:PERSOANE. domeniu. 266 . S-au identificat următoarele tabele de fapte: Tabela de fapte FS_1 (codcat. denfac: varchar2(60). N93: number(3). Centre (codc: varchar2(12). direcţii) REPREZENTĂRI (codr. Tabela de fapte FP_2 (codcat. tip_acreditare. codc: CENTRE. coordonate. codinst: varchar2(5). dencat: varchar2(60). ncd: number(3). denumire: varchar2(100). denetapa. director. catedra. N10: number(3) cu dimensiunile: Timp (an: varchar2(4)). categ: varchar2(10)) (figura 9. se va proiecta schema stea a bazei de date. codinst: varchar2(5). titlu. Tabela de fapte FP_1 (codcat. Instituţii (Universităţi) (codcat: varchar2(5). dencat: varchar2(60). deninst: varchar2(60)) (figura 9. nivel. denumire) CENTRE (codc. dencat: varchar2(60).9 şi figura 9. valoare_lei: number(20). N7: number(3). nume_doctorand. nrpro: number(3). Instituţii(Universităţi) (codcat: varchar2(5). codfac: varchar2(5). denumire: varchar2(100)). Tabela de fapte FS_2 (codc.4 Proiectarea logică Modelul multidimensional conceptual proiectat în etapa anterioară poate fi implementat atât într-o bază de date relaţională (o soluţie ROLAP) cât şi într-o bază de date multidimensională (o soluţie MOLAP). an. titlu. Dacă se adoptă o soluţie ROLAP. director. densubcat: varchar2(70). denumire_organizaţie) TEZE (codt. codp:PERSOANE. codfac: varchar2(5). deninst: varchar2(60)). nrpub: number(3)) cu dimensiunile: Instituţii (codcat: varchar2(5). Ncd) 9. valoare_dol: number(10)) cu tabelele de dimensiuni: Tipuri_proiect (codtip: varchar2(8). f Nd cd : number(3). codtip: TIPURI_PROIECT. an. nrore) PROIECTE (cod. vallei: number(20). nrstud_cer: number(3). an. nrstud: number(3). codp:PERSOANE. finanţator: varchar2(8)). cod: PROIECTE. facultate. valdol) TIPURI_PROIECT (codtip.10). an_reprezentare. an_acreditare. nrcadre: number(3). denumire: varchar2(100). an.

codinst: varchar2(5). Valoare_lei an varchar2(60).11). denfac: varchar2(60)) (figura 9. deninst: valoare_dol nrproiecte finanţator tip_proiect FS_1 catedra facultate universitate an nrpub categorie subcat FP_1 catedra facultate universitate nrcadre nrtesa an FP_2 ncd nrstud catedra facultate universitate N cd nrdoct N7 Nrstud_cer d N10 finanţator Tip_proiect FS_2 centru vallei an nrpro valdol Figura 9.7 Modelul multidimensional conceptual pentru activitatea de cercetare în învăţământul universitar 267 .Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP codfac: varchar2(5).

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 9.9 Schema fulg de zăpadă cu tabela de fapte FS_1 268 .8 Modelul entitate asociere Figura 9.

Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP Figura 9.10 Schema stea cu tabela de fapte FS_1 Figura 9.11 Schema stea cu tabelele de fapte FP_1 şi FP_2 269 .

s-a utilizat modul de calcul propus de Ralph Kimball [KIMB96]. s-au utilizat nivelurile de granulaţie stabilite în etapa 9.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică 9. Autorul consideră că fiecare atribut are maxim 4 bytes. tabelele de dimensiuni şi indecşii asociaţi vor fi foarte mici în comparaţie cu tabela de fapte şi indexul principal aferent. De asemenea. Pentru tabele de fapte cu multe atribute (15-20 de atribute). consideră că pentru tabelele de fapte cu un număr mic de atribute.3. dimensiunea indexului principal este de 30-50% din dimensiunea tabelei de fapte. De asemenea. dimensiunea indexului principal creat pe cheia compusă a tabelei va fi de 60-80% din dimensiunea tabelei de fapte.5 Proiectarea fizică Pentru a stabili aproximativ dimensiunea bazei de date relaţionale (soluţia ROLAP). iar dimensiunea bazei de date relaţionale s-a calculat aproximativ astfel: ƒ Dimensiunea Timp : 3 ani=3*365 zile=1095 zile ƒ Dimensiunea Instituţii (Universităţi) : 31 catedre ƒ Dimensiunea Centre : 8 centre (cel puţin) ƒ Dimensiunea Tip_proiect : 20 tipuri de proiect ƒ Dimensiunea Publicaţii : 9 tipuri de publicaţii Numărul de înregistrări din tabela de fapte FS_1 = 1095*31*20= 678900 înregistrări Numărul de atribute cheie pentru tabela de fapte FS_1 = 3 Numărul de atribute din tabela de fapte FS_1 = 3 Numărul total de atribute din tabela de fapte FS_1 = 6 Dimensiunea tabelei de fapte FS_1=678900*6 atribute* 4 bytes/atribut= 16293600 bytes Dimensiunea indexului principal pe cheia compusă a tabelei= 70%* 16293600= 11405520 bytes Numărul de înregistrări din tabela de fapte FS_2 = 1095*20*8= 175200 înregistrări Numărul de atribute cheie pentru tabela de fapte FS_2 = 3 Numărul de atribute din tabela de fapte FS_2 = 3 Numărul total de atribute din tabela de fapte FS_2 = 6 Dimensiunea tabelei de fapte FS_2 = 175200*6 atribute* 4 bytes/atribut = 4204800 bytes Dimensiunea indexului principal pe cheia compusă a tabelei= 70%* 4204800 = 2943360 bytes Numărul de atribute cheie pentru tabela de fapte FP_1 = 3 Numărul de atribute din tabela de fapte FP_1 = 1 Numărul total de atribute din tabela de fapte FP_1 = 4 Numărul de înregistrări din tabela de fapte FP_1 = 1095* 9*31= 305505 înregistrări Dimensiunea tabelei de fapte FP_1 = 305505*4*4 = 4888080 bytes Dimensiunea indexului pricipal = 70%*4888080= 3421656 bytes 270 . Pentru cazul nostru.

2. S-au definit următoarele variabile: ƒ nrcadre (numărul de cadre didactice antrenate în cercetare la nivel de catedră şi an). ƒ Dimensiunea Nivel_institut (niveluri în ierarhia institutului). ƒ Dimensiunea Instituţii (universităţi) este o dimensiune cu totaluri incluse şi conţine catedrele şi facultăţile care participă la cercetare. ƒ Dimensiunea Timp (anii pentru analiză). ƒ nrtesa (numărul de cadre tesa antrenate în cercetare la nivel de catedră şi an). la nivel 271 . an). datele la nivel de detaliu sunt stocate într-o bază de date relaţională. la nivel de catedră şi an. ƒ Dimensiunea Publicaţii (categorii şi subcategorii de publicaţii) este o dimensiune cu totaluri incluse. ƒ nrproiecte (numărul de proiecte de cercetare la nivel de catedră. iar datele agregate sunt stocate în baza de date multidimensională.6 Construirea sistemului OLAP Cu scopul de a furniza managerilor informaţiile necesare pentru a asigura calitatea activităţii de cercetare ştiintifică în învăţământul universitar. Aceasta variabilă oferă informaţii despre: indicatorul N1 (granturi CNCSIS şi ale Academiei Române). tip de proiect.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP Numărul de atribute cheie pentru tabela de fapte FP_2 = 2 Numărul de atribute din tabela de fapte FP_2 = 13 Numărul total de atribute din tabela de fapte FP_2 = 15 Numărul de înregistrări din tabela de fapte FP_2 = 1095* 31= 33945 înregistrări Dimensiunea tabelei de fapte FP_2 = 33945*15*4 = 2036700 bytes Dimensiunea indexului principal = 70%*2036700 = 1425690 bytes Dimensiunea totală aproximativă = 2036700+1425690+3421656+4888080+2943360+4204800+16293600+11405520 = 46619406 bytes~50 Mb. Baza de date multidimensională Evaluare_final are următoarele dimensiuni: ƒ Dimensiunea Centre (centre de cercetare). 9. ƒ nrstud_cer (numărul de studenţi antrenaţi în cercetare la nivel de catedră şi an). s-a utilizat utilitarul Oracle Express Administrator 6. Pentru a crea baza de date multidimensională. ƒ Dimensiunea Tip_proiect (tipul proiectului) este o dimensiune cu totaluri incluse.3. indicatorul N2 (numărul de contracte de cercetare internaţionale). ƒ nrdoct (numărul de doctoranzi antrenaţi în cercetare la nivel de catedră şi an).

1 (număr de articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS). ƒ ncd (numărul de cadre didactice la nivel de catedră şi an) ƒ valoare_dolari (valoarea contractată în dolari la nivel de catedră.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică de catedră şi an şi indicatorul N3 (numărul de contracte cu companii din ţară şi PNCD).2 (număr de articole publicate în reviste cotate ISI). la nivel de catedră şi an. următoarele seturi de valori: 272 . facultate sau universitate. De asemenea. an). De aceea s-a considerat necesar a se defini două variabile: nrproiecte şi nrpro. tip de proiect. la nivel de catedră şi an.2 (cărţi publicate în edituri recunoscute din străinatate). N92 (număr de reprezentări în Academia de Ştiinţe tehnice. indicatorul N5. S-au definit următoarele formule: ƒ rata =nrpub/nrcadre ƒ încărcare=nrstud/ncd ƒ procent=nrcadre/ncd S-au definit următoarele relaţii între dimensiuni : ƒ inst_inst (relaţia construită pe dimensiunea Instituţii) ƒ niv_inst (relaţia între dimensiunea Nivel_Institut şi dimensiunea Instituţii) ƒ tip_tip (relaţia construită pe dimensiunea Tip_proiect) ƒ pub_pub (relaţia construită pe dimensiunea Publicaţii) ƒ centre_centre (relaţia construită pe dimensiunea Centre) S-au definit de asemenea. ƒ vallei (valoarea contractată în lei la nivel de centru. tip de proiect şi an). N ftd (număr de teze de doctorat finalizate). N91 (numărul de reprezentări în Academia Română). Există totuşi catedre sau facultăţi care nu sunt incluse într-un centru de cercetare. N7 (număr de brevete). ƒ nrpub (numărul de publicaţii la nivel de catedră. ƒ valoare_lei (valoarea contractată în lei la nivel de catedră. indicatorul N6.1 (cărţi publicate în edituri recunoscute de CNCSIS). Academia de Ştiinţe Medicale şi Academia de Ştiinţe Agricole). tip de publicaţie şi an). Aceasta variabilă oferă informaţii despre: indicatorul N5. Aceasta variabilă oferă informaţii despre indicatorul Vtci (valoare contracte internaţionale) la nivel de catedră şi an. la nivel de catedră şi an şi indicatorul N6. Această variabilă oferă informaţii despre: indicatorul Vtgn (valoare granturi naţionale) la nivel de catedră şi an şi indicatorul Vtcn (valoare contracte cu companii din ţară şi PNCD). tip de proiect şi an). tip de proiect şi an). tip de proiect şi an). la nivel de catedră şi an. la nivel de catedră şi an. la nivel de catedră şi an. se pot defini şi variabilele N d cd (număr de conducători de doctorat). la nivel de catedră şi an. ƒ valdol (valoarea contractată în dolari lei la nivel de centru. N93 (număr de reprezentări în organizaţii profesionale internaţionale şi N10 (număr de premii). Centrele de cercetare sunt constituite la nivel de catedră. ƒ nrstud (numărul de studenţi la nivel de facultate şi an). ƒ nrpro (numărul de proiecte de cercetare la nivel de centru de cercetare.

relaţiilor. formulelor de calcul şi a seturilor de valori s-au utilizat programe scrise în limbajul Express şi anume: “definire baza de date database create evaluare_final “definire dimensiunea Instituţii define institutii dimension text ld Catedrele şi facultăţile care participă la cercetare maintain institutii add ‘ASE’ ‘FSELS’ ‘COM’ ‘EG’ ‘EGPAA’ ‘CIG’ ‘FABBV’ ‘CSIE’ ‘FREI’ ‘DPPD’ ‘COLB’ ‘FMAN’ ‘COLBU’ ‘CO’ ‘TS’ ‘MMC’ ‘DR’ ‘AEF’ ‘MON’ ‘FIN’ ‘CIIF’ ‘CACG’ ‘IG’ ‘MAN’ ‘EC’ ‘TI’ ‘CDE’ ‘EPE’ ‘EFS’ ‘IEG’ ‘LRCA’ ‘LGCA’ ‘REI’ ‘TPAA’ ‘SELS’ ‘CIB’ ‘IE’ ‘STAT’ ‘AS’ ‘EM’ ‘SSDI’ ‘FPS’ “definire dimensiunea Centre define centre dimension text ld centre de cercetare maintain centre add 'CCAEMA' 'CNESMC' 'CEAPE' 'CSCIG' 'CCMP' 'CEAPR' 'CEFIMO' 'ECOINFOSOC' describe centre “definire dimensiunea Nivel_institut define Nivel_institut dimension text ld Niveluri în ierarhia institutului maintain Nivel_institut i add ‘UNIVERSITATI’ ‘FACULTATI’ ‘CATEDRE’ “definire dimensiunea Timp define timp dimension text ld Anii pentru analiză maintain timp add ‘2000’ ‘2001’ 2002’ ‘2003’ “definire dimensiunea Publicaţii define Publicaţii dimension text ld Publicatii cu totaluri incluse maintain publicatii add 'CCNCSIS' 'CS' 'CNER' 'AS' 'ACNCSIS' 'AISI' 'ANER' 'CN' 'CI' 'CARTE' 'ARTICOLE' 'CONFERINTE' “definire dimensiunea Tip_proiect define Tip_proiect dimension text ld Tipul proiectului maintain tip_proiect add 'GR_A' 'GR_AT' 'GR_E' 'GR_TD' 'GR_Bd' 'PU' 'PEP' 'D' 'C' 'T' 'B' 'PC' 'CERES' 'MENER' 'MANATECH' 'INFRAS' 'ALTII' 'ACAD' 'CNCSIS' 'O2000' 'RO-4096' 'PNCDI' 'NF' 'PI' 273 . a variabilelor.12 prezintă structura logică a bazei de date multidimensională Evaluare_final. Pentru definirea dimensiunilor.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP ƒ cat_set (setul de catedre) ƒ fac_set (setul de facultăţi) ƒ centre_set (setul de centre de cercetare) ƒ tip_set (setul de tipuri de proiecte internaţionale) ƒ tip1_set (setul de tipuri de proiecte naţionale) Figura 9.

tip_proiect. an. centre> ld numărul de proiecte pe tip. institutii> ld număr de proiecte pe tip. institutii> ld numărul de cadre didactice antrenate în cercetare la nivel de catedră şi an describe nrcadre “definire variabilă nrproiecte define nrproiecte shortinteger <timp. institutii> ld valoarea contractată (dolari) describe valoarea_dolari Figura 9.12 Structura logică a bazei de date multidimensională “definire variabilă nrpro define nrpro variable shortinteger <timp. tip_proiect. institutii> ld numărul de granturi naţionale câştigate (CNCSIS şi Academia Română) la nivel de catedră şi an describe n1 “definire variabilă n2 274 .Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică “definire variabilă nrcadre define nrcadre integer <timp. centre describe nrpro “definire variabilă n1 define n1 variable shortinteger <timp. an. tip_proiect. instituţii describe nrproiecte “definire variabilă valoarea_dolari define valoarea_dolari integer <timp.

institutii> ld numărul de cadre didactice la nivel de catedră şi an describe ncd “definire variabilă nrdoct define nrdoct variable shortinteger <timp. institutii. tip_proiect. institutii> ld valoarea contractelor internaţionale la nivel de catedră şi an describe vtci “definire variabilă vtgn 275 . institutii> ld numărul de studenţi implicaţi în activitatea de cercetare describe nrstud_cer “definire variabilă nrstud define nrstud variable shortinteger <timp. tip de publicaţie şi an describe nrpub “definire variabilă nrstud_cer define nrstud_cer variable shortinteger <timp. centre> ld valoarea contractată(dolari) pe centre describe valdol “definire variabilă vallei define vallei variable decimal <timp. institutii> ld valoare contractată(mil lei) describe valoare_lei “definire variabilă vtci define vtci variable integer <timp. institutii> ld numărul de doctoranzi implicaţi în activitatea de cercetare describe nrdoct “definire variabilă nrpub define nrpub variable shortinteger <timp. institutii> ld numărul de contracte de cercetare internaţionale la nivel de catedră şi an describe n2 “definire variabilă ncd define ncd variable shortinteger <timp. institutii> ld numărul de studenţi la nivel de facultate şi an describe nrstud “definire variabilă nrtesa define nrtesa variable shortinteger <timp.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP define n2 variable shortinteger <timp. publicatii> ld numărul de publicaţii la nivel de catedră. centre> ld valoarea contractată(lei) pe centre describe vallei “definire variabilă valoare_lei define valoare_lei variable decimal <timp. tip_proiect. institutii> ld numărul de cadre tesa antrenate în cercetare la nivel de catedră şi an describe nrtesa “definire variabilă valdol define valdol variable integer <timp. tip_proiect.

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică define vtgn variable integer <timp. institutii> ld valoarea granturilor naţionale câştigate la nivel de catedră şi an describe vtgn “definire relaţia inst_inst define inst_inst relation institutii<institutii> limit institutii to 'CO' 'TS' 'MMC' inst_inst='COM' limit institutii to 'DR' 'AEF' 'MON' 'FIN' inst_inst='FABBV' limit institutii to 'CIIF' 'CACG' 'IG' inst_inst='CIG' limit institutii to 'MAN' 'EC' 'SSDI' inst_inst='FMAN' limit institutii to 'TI' 'CDE' 'EPE' 'EFS' 'IEG' 'FPS' inst_inst='EG' limit institutii to 'LRCA' 'LGCA' 'REI' inst_inst='FREI' limit institutii to 'TPAA' inst_inst='EGPAA' limit institutii to 'SELS' inst_inst='FSELS' limit institutii to 'CIB' 'IE' 'STAT' 'AS' 'EM' inst_inst='CSIE' limit institutii to fac_set inst_inst='ASE' define niv_inst relation nivel_institut<institutii> limit institutii to cat_set niv_inst='CATEDRE' limit institutii to fac_set niv_inst='FACULTATI' limit institutii to 'ASE' niv_inst='UNIVERSITATI' “definire relaţia pub_pub define pub_pub relation publicatii<publicatii> limit publicatii to 'CCNCSIS' 'CS' 'CNER' pub_pub='CARTE' limit publicatii to 'AS' 'ANER' ‘AISI’ pub_pub='ARTICOLE' limit publicatii to 'CN' 'CI' pub_pub='CONFERINTE' limit publicatii to 'CARTE' 'ARTICOLE' 'CONFERINTE' pub_pub='TOTPUB' 276 .

Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP “definire relaţia tip_tip define tip_tip relation tip_proiect<tip_proiect> limit tip_proiect to 'GR_A' 'GR_AT' 'GR_E' 'GR_TD' 'GR_Bd' tip_tip='CNCSIS' limit tip_proiect to 'PU' 'PEP' 'D' 'C' 'T' 'B' 'PC' tip_tip='RO-4096' limit tip_proiect to 'CERES' 'MENER' 'MANATECH' 'INFRAS' tip_tip='PNCDI' limit tip_proiect to 'ALTII' 'ACAD' 'CNCSIS' 'O2000' 'RO-4096' 'PNCDI' 'NF' 'PI' tip_tip='TOTAL' “definire relaţia centre_centre define centre_centre relation centre<centre> limit centre to 'CCAEMA' 'CNESMC' 'CEAPE' 'CSCIG' 'CCMP' 'CEAPR' 'CEFIMO' 'ECOINFOSOC' centre_centre='ASE' “definire relaţia niv_inst define niv_inst relation nivel_institut<institutii> limit institutii to cat_set niv_inst='CATEDRE' limit institutii to fac_set niv_inst='FACULTATI' limit institutii to 'ASE' niv_inst='UNIVERSITATI' “definire setul de valori cat_set define cat_set valueset institutii ld setul de catedre limit cat_set to 'CO' 'REI' 'MAN' 'SELS' 'CIB' 'IE' 'STAT' 'AS' 'DR' 'CIIF' 'CACG' 'IG' 'AEF' 'EC' 'TI' 'TPAA' 'CDE' 'MON' 'LRCA' 'TS' 'MMC' 'EPE' 'EFS' 'FIN' 'IEG' 'LGCA' 'EM' 'SSDI' 'FPS' “definire setul de valori fat_set define fac_set valueset institutii ld setul de facultăţi limit fac_set to 'CSIE' 'FSELS' 'COM' 'EG' 'EGPAA' 'CIG' 'FMAN' 'FABBV' 'FREI' 'DPPD' 'COLB' 'COLBU' “definire setul de valori tip_set define tip_set valueset tip_proiect ld setul de proiecte internaţionale limit tip_set to 'TOTAL' 'PI' 'RO-4096' 'D' 'PU' 'PEP' 'C' 'T' 'B' 'PC' 277 .

Pentru agregarea datelor s-au creat următoarele programe: “program pentru agregarea variabilei ncd după dimensiunea Instituţii rollup ncd over institutii using inst_inst “program pentru agregarea variabilei nrstud după dimensiunea Instituţii limit institutii to fac_set.3. institutii> eq nrcadre/ncd Datele au fost încărcate din baza de date relaţională sursă. 'ASE' eq nrstud/ncd “definire formula de calcul rata define rata formula decimal <timp publicatii institutii> eq nrpub/nrcadre “definire formula de calcul procent define procent formula decimal <timp. 'ASE' rollup nrstud over institutii using inst_inst “program pentru agregarea variabilelor nrtesa.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică “definire setul de valori centre_set define centre_set valueset centre ld setul de centre limit centre_set to 'CCAEMA' 'CNESMC' 'CEAPE' 'CSCIG' 'CCMP' 'CEAPR' 'CEFIMO' 'ECOINFOSOC' “definire setul de valori tip_set1 define tip_set1 valueset tip_proiect ld setul de proiecte naţionale limit tip_set1 to 'TOTAL''ALTII' 'ACAD' 'CNCSIS' 'O2000' 'PNCDI' 'NF' 'GR_A' 'GR_ “definire formula de calcul incarcare define incarcare formula decimal <timp institutii> limit institutii to fac_set. nrcadre. valoare_dolari şi valoare_lei după dimensiunea Instituţii rollup nrproiecte over institutii using inst_inst rollup valoare_dolari over institutii using inst_inst rollup valoare_lei over institutii using inst_inst 278 . nrdoct şi nrstud_cer după dimensiunea Instituţii rollup nrtesa over institutii using inst_inst rollup nrcadre over institutii using inst_inst rollup nrdoct over institutii using inst_inst rollup nrstud_cer over institutii using inst_inst “program pentru agregarea variabilelor nrproiecte. iar programele de încărcare sunt scrise în limbajul Express şi prezentate în anexa 1. a cărei schemă logică a fost prezentată în etapa 9.

Interfaţă permite operaţii specifice OLAP şi anume: ƒ cereri de tip slice şi dice ce fac selecţii în cubul n-dimensional. valdol şi vallei după dimensiunea Centre rollup valdol over tip_proiect using tip_tip rollup vallei over tip_proiect using tip_tip rollup nrpro_centre over tip_proiect using tip_tip “program pentru agregarea variabilei nrpub după dimensiunea Instituţii rollup nrpub over institutii using inst_inst “program pentru agregarea variabilei nrpub după dimensiunea Publicaţii rollup nrpub over publicatii using pub_pub “program pentru agregarea variabilelor n1 şi vtgn după dimensiunea Instituţii rollup n1 over institutii using inst_inst rollup vtgn over institutii using inst_inst Interfaţa sistemului OLAP a fost construită utilizând instrumentul Oracle Express Objects 6.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP “program pentru agregarea variabilelor nrproiecte. E. numărul de granturi (A. Td. ƒ rotirea cubului n-dimensional ce permite utilizatorilor să vizualizeze datele grupate după alte dimensiuni. E. 279 . ƒ cereri de tip top/bottom (de exemplu primele 3 facultăţi după valoarea contractată în lei. ƒ cereri de tip drill down şi roll up. valoare_dolari şi valoare_lei după dimensiunea Tip_proiect rollup valoare_dolari over tip_proiect using tip_tip rollup valoare_lei over tip_proiect using tip_tip rollup nrproiecte over tip_proiect using tip_tip “program pentru agregarea variabilelor nrpro.3. Bd) realizate de facultatea CSIE în perioada 2000-2003. Bd) realizate de fiecare catedră în perioada 2000-2003 (cerere de tip drill down). valdol şi vallei după dimensiunea Centre rollup nrpro_centre over centre using centre_centre rollup valdol over centre using centre_centre rollup vallei over centre using centre_centre “program pentru agregarea variabilelor nrpro. De exemplu. Td. AT.13. De exemplu. în anul 2000). AT.2. apoi numărul de granturi realizate de fiecare facultate în perioada 2000-2003 (se vor agrega valorile variabilei nrproiecte de la nivelul catedră la nivelul facultate). numărul de granturi (A. Cererile de tip drill down şi roll up se pot combina cu cererile de tip slice şi dice. şi este prezentată în figura 9.

ƒ topul primelor trei facultăţi în funcţie de indicatorul ales (figura 9.16). Se selectează facultatea sau catedra. se afişează valoarea lui. De asemenea. Dacă se selectează un element de dată din grafic. se poate modifica modul de afişare a variabilelor şi anume pe linii sau coloane.lei) pentru Orizont 2000.13 Interfaţa sistemului OLAP Sistemul OLAP permite următoarele tipuri de analize: ƒ evoluţia grafică a personalului implicat în activitatea de cercetare (figura 9. De exemplu: valoare contractelor de cercetare (mil. valoarea contractelor de cercetare (mil lei) în perioada 2000-2003 pe surse de finanţare (figura 9. tabelar şi grafic.14). precum şi numărul de proiecte corespunzătoare. precum şi tipul de proiect şi se afişează evoluţia grafică a finanţării pe surse de finanţare. valoarea contractată (lei sau dolari). se selectează butonul Tip_Proiect. în perioada 2000-2003. ƒ evoluţia grafică a valorii contractate (lei sau dolari).Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 9. pentru toate facultăţile. valoarea totală a contractelor de finanţare în perioada 2000-2003. evoluţia numărului de cadre didactice şi a numărului de cadre tesa. butonul Top3 şi se afişează primele trei facultăţi în funcţie de valorile indicatorului selectat. Se alege facultatea sau catedra şi se afişează. Dacă se selectează butonul Total (şi se alege anul). în perioada 2000-2003. Se poate modifica tipul de grafic. 280 . Dacă se doresc şi detalii referitoare la tipul de proiecte.15) etc. Se selectează apoi. se afişează.

Prezentarea multidimensională a informaţiilor permite managerilor să manipuleze şi să interpreteze mai uşor aceste informaţii. ƒ evoluţia grafică a numărului de proiecte de cercetare. Tabelul rezultat poate fi exportat în Excel. N5. evoluţia numărului de proiecte finanţate prin Orizont 2000 în perioada 2000-2003. N ftd . N6. Utilizarea modelului multidimensional şi a unei baze de date multidimensionale permite managerilor să manipuleze datele fără intermediari (cum ar fi în cazul interogării unui sistem relaţional) şi să identifice mult mai uşor erorile şi datele care lipsesc. Vtcn. De exemplu: evoluţia numărului de proiecte în perioada 2000-2003.1.2) (figura 9.20). Toţi managerii. facultate sau universitate. evoluţia numărului de studenţi. ƒ încărcarea cadrelor didactice. N91. N3. ƒ evoluţia grafică a numărului de publicaţii (include şi evoluţia grafică a indicatorilor N5.1. evoluţia indicatorului N1.2.19).18). care utilizează sistemul OLAP. evoluţia indicatorului N2. facultate sau universitate. 281 . Se alege facultatea sau facultăţile. ƒ procentul de participare la activitatea de cercetare. Vtci. Vtgn. N92. evoluţia indicatorului N3.17). N7. precum şi anul sau anii de analiză şi se afişează tabelar. la nivel de catedră. în perioada 2000-2003 etc. N6. Se reduce astfel timpul de acces şi efortul depus.Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP ƒ evoluţia indicatorilor: N1 (figura 9. în perioada 2000-2003. rata publicaţiilor (figura 9. precum şi să le corecteze. N d cd . ƒ evoluţia grafică a numărului de studenţi implicaţi în activitatea de cercetare (figura 9. Cererile realizate pe bazele de date relaţionale au diferite rezultate. în funcţie de modul cum sunt ele formulate. N2. ƒ evoluţia grafică a numărului de studenţi la nivel de facultate. N93 şi N10. vor vizualiza informaţiile din aceleaşi perspective (modelul multidimensional este proiectat pe baza tipurilor de cereri şi a scenariilor de analiză stabilite de manageri). facultate sau universitate. în perioada 2000-2003. la nivel de catedră. la nivel de catedră. ƒ evoluţia grafică a numărului de doctoranzi implicaţi în activitatea de cercetare.

14 Evoluţia grafică a personalului implicat în activitatea de cercetare Figura 9.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 9.15 Evoluţia finanţării pe surse de finanţare 282 .

Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP Figura 9.16 Topul primelor trei facultăţi Figura 9.17 Evoluţia indicatorului N1 283 .

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura 9.19 Evoluţia ratei publicaţiilor 284 .18 Evoluţia grafică a numărului de studenţi implicaţi în cercetare Figura 9.

Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP

Figura 9.20 Evoluţia numărului de publicaţii De asemenea, sistemul suport de decizie permite managerilor să vizualizeze uşor structura bazei de date (dimensiuni, variabile, relaţii, formule) (figura 9.21). Principalele dezavantaje ale utilizării unei baze de date multidimensionale sunt: ƒ dimensiunea Tip_proiect se poate modifica în funcţie de timp; ƒ se observă de asemenea, că baza de date multidimensională nu permite cercetătorilor individuali să extragă o listă cu propriile publicaţii. Baza de date multidimensională stochează numai date agregate (de exemplu numărul anual de publicaţii de un anumit tip, la nivelul unei facultăţi) şi nu date atomice. Din acest motiv, se utilizează o bază de date relaţională sursă care stochează datele de detaliu, integrată cu baza de date multidimensională care stochează datele agregate. Schema logică a bazei de date relaţionale sursă a fost prezentată în etapa 9.3. Cele două sisteme (tranzacţional şi suport de decizie) se completează reciproc, oferind informaţii complete şi curente. De asemenea, cele două sisteme proiectate oferă suport şi pentru metodologia de alocare a fondurilor reprezentând finanţarea de bază a universităţilor, propusă de MEC. Pe baza datelor oferite de sistemul tranzacţional, se pot determina şi analiza indicatorii utilizaţi pentru măsurarea nivelului performanţelor în cercetarea ştiinţifică [BULE01]. Schema conceptuală şi logică a bazei de date relaţionale sursă permite definirea acestor indicatori. De asemenea, modelul multidimensional conceptual nu trebuie modificat (nu apar noi dimensiuni).

285

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Chiar dacă este unanim acceptată, ideea că indicatorii de performanţă pot fi utilizaţi pentru evaluarea activităţii de cercetare, totuşi este greu de stabilit un set de indicatori (măsuri) corespunzători, un mod de a stabili ponderile acestor indicatori comun pentru toate instituţiile de cercetare şi toate disciplinele, astfel ca analizele comparative la nivel global să fie corecte şi relevante pentru manageri. De asemenea, apar probleme legate de colectarea datelor, analiza şi prezentarea informaţiilor, acurateţea, relevanţa lor, precum şi dacă rezultatul final justifică efortul depus. Informaţia însăşi poate fi considerată un instrument puternic pentru managementul în organizaţie, dar efectele utilizării ei sunt adesea imprevizibile şi complexe. Asigurarea informaţiilor de calitate poate îmbunătăţi procesul decizional, deciziile pot fi luate mai uşor, se pot identifica de asemenea, probleme care până atunci au fost ignorate sau necunoscute. Codul pentru realizarea interfeţei sistemului OLAP este prezentat în anexa 2, iar în anexa 3 scriptul SQL pentru definirea structurii bazei de date relaţionale.

Figura 9.21 Sistemul OLAP oferă informaţii despre structura bazei de date Rezumat În acest capitol s-a proiectat şi realizat un sistem OLAP. Pentru proiectarea sistemului OLAP s-a utilizat metodologia propusă în capitolul 5. De asemenea, s-a propus un model de afaceri, pentru evaluarea activităţii de cercetare, sub forma unui cub de informaţii, pe baza studiului procesului

286

Proiectarea şi realizarea unui sistem OLAP decizional curent şi a cerinţelor informaţionale ale activităţii de evaluare a cercetării ştiinţifice în învăţământul universitar. Pentru proiectarea modelului multidimensional conceptual s-a utilizat metoda orientată pe cereri. Cuvinte cheie Model de afaceri, cub n-dimensional de informaţii, sistem OLAP, metoda orientată pe cereri, model multidimensional conceptual, structură multicub, schema stea, schema fulg de zăpadă, tabelă de fapte.

287

Anexa 2
Interfaţă sistemului OLAP a fost realizată cu instrumentul Oracle Express Objects 6.3.2. Elementele componente ale interfeţei sunt prezentate în figura A2.1.

Figura A2.1 Elementele componente ale interfeţei sistemului OLAP În această anexă, sunt prezentate cele mai semnificative pagini ale aplicaţiei, elementele lor componente, precum şi codul scris în limbajul Express. Elementele componente ale paginii principale pagmain (Text: Evaluarea activităţii de cercetare universitară) sunt prezentate în figura A2.2. Pagina conţine un meniu principal menu1, un grup de obiecte grpstatusbar ce include o eticheta label2 şi o bară de stare, un obiect de tip banner ase (Text: Academia de Studii Economice), un obiect de tip timer timer1, o figură picturebox2 (File Name: D :\oracle \olap\ OEO632\work\PERSCMP1.BMP) şi o etichetă label1 (Text: Activitatea de

288

Anexa 2 cercetare ştiinţifică este componentă principală a proceselor de învăţământ şi inovare din). Codul pentru obiectul timer1 este următorul: Sub AfterTimer () if ase.visible=yes then ase.visible=no else ase.visible=yes End Sub La evenimentul AfterActivate al paginii pagmain este ataşat următorul cod: Sub AfterActivate () grpStatusBar.SetStatusMsg "Selectati o optiune din meniu" End Sub Sub AfterRun (Flags As Integer) AfterActivate End Sub Opţiunile meniului principal sunt prezentate în figurile A2.3, A2.4 şi A2.5.

Figura A2.2 Elementele componente ale paginii Pagmain

289

Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică

Figura A2.3 Opţiunile submeniului Indicatori sintetici

Figura A2.4 Opţiunile submeniului Indicatori de performanţă

290

text. "E&xit") > 0 ) Then tMsg = "Ieşire din aplicaţie" Else If (Instr(it.Text.5 Opţiunile submeniului Help Opţiunea commanditem1 (Text: Indicatori sintetici) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemSelect () Dim tMsg as String If ( it. "lei") > 0) or (Instr(it. "valuta") > 0) Then tMsg="Valoarea contractată în "&it.text else tMsg = it.Anexa 2 Figura A2.text end if End If grpStatusBar.SetStatusMsg tmsg End Sub Opţiunea commanditem1 (prima opţiune din submeniul Indicatori sintetici) (Text: : &Personal implicat în activitatea de cercetare) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String 291 .ItemStyle = 2) Then tMsg = " " ElseIf ( Instr(it.text.

ShowModal() pagMain.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Dim iPageResult as Integer iPageResult = evolutie_personal.ShowModal() pagMain.SetFocus End Sub Opţiunea commanditem5 (Text: &Studenţi implicaţi în activitatea de cercetare) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = evolutie_studenti_cercetare.SetFocus End Sub Opţiunea commanditem4 (Text: &Doctoranzi implicaţi în activitatea de cercetare) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = evolutie_doctoranzi.SetFocus End Sub Opţiunea commanditem6 (Text: &Evoluţia grafică a numărului de doctoranzi implicaţi în activitatea de cercetare) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = evolutie_doctoranzi_grafic.SetFocus End Sub 292 .ShowModal() pagMain.ShowModal() pagMain.SetFocus End Sub Opţiunea commanditem2 (Text: &Evoluţia grafică a personalului implicat în activitatea de cercetare) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = evolutie_personal1.ShowModal() pagMain.

ShowModal() pagMain.ShowModal() pagMain.SetFocus End Sub Opţiunea commanditem14 (Text: &Evoluţia grafică a numărului de proiecte pe catedre) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = evolutia_proiecte.ShowModal() pagMain.ShowModal() pagMain.SetFocus End Sub Opţiunea commandvaloare (Text: Evoluţia grafică a valorii contractate pe centre de cercetare) cu opţiunea commandlei (Text: lei) şi opţiunea commanddol (Text: dolari): Sub AfterItemClick () 293 .Anexa 2 Opţiunea commanditem7 (Text: &Evoluţia grafică a studenţilor implicaţi în activitatea de cercetare) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = evolutie_studcerc_grafic.SetFocus End Sub Opţiunea commandcentre (Text: &Evoluţia grafică a numărului de proiecte pe centre de cercetare) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = evolutia_proiecte_centre.ShowModal End Sub Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = evolutie_vol_finantarii_dol.SetFocus End Sub Opţiunea Commanditem3 (Text: &Evoluţia grafică a valorii contractate pe catedre) cu opţiunile commanditem2 (Text: lei) şi commanditem3 (Text: valută): Sub AfterItemClick () evolutie_volumul_finantarii_lei.

ShowModal() pagMain.ShowModal() pagMain.ShowModal() pagMain.ShowModal() pagMain.SetFocus End Sub Opţiunea commandtopcentre (Text: &Top 3 (centre de cercetare)) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = topcentre.SetFocus End Sub 294 .Stop End Sub Opţiunea Commanditem3 (Text: Indicatori de performanţă) cu opţiunile: commanditem2 (Text: &Numărul de studenţi pe facultăţi) şi commanditem5 (Text: &Evoluţia grafică a numărului de studenţi pe facultăţi) : Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = linkview1.SetFocus End Sub Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = evolutia_valdol_centre.SetFocus End Sub Opţiunea commanditem16 (Text: E&xit) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Application.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = evolutia_vallei_centre.ShowModal() pagMain.SetFocus End Sub Opţiunea commanditem8 (Text: &Top 3 (facultăţi)) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = top.

ShowModal() pagMain.ShowModal() pagMain.showmodal() pagmain.setfocus End Sub Opţiunea commanditem3 (Text: &Afişarea facultăţilor care au un anumit număr de publicaţii) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = raportpub1.SetFocus End Sub Opţiunea commanditem6 (Text: &Procentul de participare la activitatea de cercetare) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () dim tstr as string dim ipageresult as integer ipageresult=procentparticipare.SetFocus End Sub 295 .Anexa 2 Sub AfterItemClick () dim tstr as string dim ipageresult as integer ipageresult=studenti_grafic.SetFocus End Sub Opţiunea commanditem1 (Text: &Articole/cărţi publicate în reviste cotate/edituri recunoscute) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult =evolutie_publicatii.ShowModal() pagMain.setfocus End Sub Opţiunea commanditem7 (Text: &Incărcarea cadrelor didactice) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = incarcare.showmodal() pagmain.

ShowModal() pagMain.ShowModal() pagMain..") > 0) Then tStr = Left$(tStr.SetFocus End Sub Sub AfterItemSelect () Dim tStr as string. ".ShowModal() pagMain.ItemStyle = 2) Then tMsg = " " Else tStr = it.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Opţiunea commanditem4 (Text: &Rata publicaţiilor) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = ratapublicatii.3) End If tMsg = tStr 296 .Text If (Instr(tStr.SetFocus End Sub Opţiunea commanditem2 (Text: &Baza de date) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = pgIterator1_1. Len(tStr) .SetFocus End Sub Opţiunea commanditem8 (Text: &Granturi câştigate (evoluţia indicatorului N1)) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = indicatoruln1.ShowModal() pagMain. tMsg as String If ( it..SetFocus End Sub Opţiunea commandvtgn (Text: &Granturi câştigate (evoluţia indicatorului Vtgn)) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () Dim tStr as String Dim iPageResult as Integer iPageResult = indicatorulvtgn.

SetStatusMsg tMsg End Sub Opţiunea commanditem19 (Text: &informaţii) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () pagHelpAbout. iar la opţiunea commanditem5 (Text: Consiliul Ştiinţific) se ataşează o rutină QuickAction şi anume Launch Application 297 ..") > 0) Then tStr = Left$(tStr.ShowModal End Sub Opţiunea commanditem1 (Text: Facultăţile din ASE) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () institutii.showmodal End Sub La opţiunea commanditem4 (Text: Regulament) se ataşează o rutină QuickAction şi anume Launch Application (Commandline: c:\program files\microsoft office \office\winword. tMsg as String If ( it.SetStatusMsg tMsg End Sub Opţiunea commanditem18 (Text: &Help) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemSelect () Dim tStr as string.Text If (Instr(tStr.exe d:\proiect\regulament). Len(tStr) .ItemStyle = 2) Then tMsg = " " Else tStr = it..3) End If tMsg = tstr End If grpStatusBar.Anexa 2 End If grpStatusBar.showmodal End Sub Opţiunea commanditem2 (Text: Proiecte de cercetare) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () ierarhiaproiecte. ".showmodal End Sub Opţiunea commanditem3(Text: Tipuri de publicaţii) are ataşat următorul cod: Sub AfterItemClick () ierarhiapublicatii.

visible=yes then banner1.exe d:\ proiect\ consiliul).6 şi conţine următoarele elemente: un buton button1 (Text: OK). Figura A2.visible=yes End Sub 298 . Grupul de obiecte Grpstatusbar are ataşat codul: Sub SetStatusMsg (tMsg As String) label2.text=tmsg End Sub Pagina pagHelpAbout (Text : Despre Aplicaţie) este prezentată în figura A2. o etichetă label1_1 (Text: Această aplicaţie face o evaluare a activităţii de cercetare universitară utilizând o serie de indicatori de performanţă propuşi în Metodologia de alocare a fondurilor reprezentând finanţarea de baza a Universităţilor).visible=no else banner1. un obiect basecontrol1. un obiect de tip timer timer2.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică (Commandline: c:\program files\microsoft office\ office\ winword. un obiect de tip banner banner1 (Text: Aplicaţie pentru evaluarea activităţii de cercetare universitară).6 Elementele componente ale paginii PagHelpAbout Codul ataşat obiectului timer2 este: Sub AfterTimer () if banner1.

Value = 1 Then flags = dbiOBJUserData Else flags = 0 End If If GroupBox1. un grup de obiecte groupbox1 (Text: Opţiuni) format din două casete de validare chkvisible (Text: Afişează numai obiectele vizibile utilizatorului.Value = 1 Then 299 . La evenimentul AfterDblClick al listei lbtypes se ataşează următorul cod: Sub AfterDblClick () Dim db as DatabaseFile Dim iter as DatabaseIterator Dim desc as String Dim i as Integer Dim objType as String Dim objFlags as Integer Dim flags as Integer Dim sort as Integer Dim useLabels as Integer Const MB_ICONEXCLAMATION = 48 ' Get the database file On Error Goto haderror Set Db = DataDictionary.7 şi are următoarele componente: o etichetă label1_3 (Text: Baza de date a aplicaţiei). Value: 0-Unchecked).chkLabels. două liste lbtypes (unde se vor afişa tipurile de obiecte ale bazei de date) şi lbobjects (unde se vor afişa obiectele de un anumit tip). o listă lbdims (unde se vor afişa dimensiunile măsurilor) şi o etichetă label1 (Text: Se selectează obiectele bazei de date pe care dorim să le afişam (dublu click cu mouse-ul). o etichetă label2_1 (text: Tipuri de obiecte). Value: 1Checked)) şi chklabels (Text: Utilizează etichetele.Anexa 2 Pagina pgiterator1_1 (Text: Baza de date) este prezentată în figura A2. o etichetă label3_1_1 (Text: Dimensiuni).chkVisible. o etichetă label3_1 (Text: Obiectele bazei de date).AttachDatabase("EVALUARE_FINAL" ) If Db is Nothing Then Goto haderror objType = UCase( text ) Select Case ObjType Case "DIMENSIUNI" objFlags = dbiOTDimension Case "FORMULE" objFlags = dbiOTFormula Case "VARIABILE" objFlags = dbiOTVariable Case "RELATII" objFlags = dbiOTRelation End Select If GroupBox1.

.iter = iter Exit Sub haderror: Call MsgBox( "EVALUARE_FINAL.DB nu poate fi gasita".Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică useLabels = YES sort = dbiSTLongName Else useLabels = NO sort = dbiSTName End If Set iter = db.GetDatabaseIterator( objFlags.GetDescription(-1). YES ) End If set lbObjects. MB_ICONEXCLAMATION.7 Pagina Pgiterator1_1 300 . "BAZA APLICATIEI" ) Exit Sub End Sub Figura A2.SetItems( iter. .GetName(-1). sort ) If useLabels = YES Then call lbObjects.SetItems( iter. flags. YES ) Else call lbObjects.

[Text] & ".txtcat. un grup de obiecte grpbxdim ce conţine o etichetă label2 (Text: Selectează tipul publicaţiei).limit timp to '" & GrpBxDim. o casetă de tip text txtcat (în care se va introduce un număr).AddItem dimIter. o listă dimlbpub ce afişează valorile dimensiuniii Publicaţii. o lista dimlbtimp ce afişează valorile dimensiunii Timp. o etichetă label1 (Text: Selectează facultăţile cu un număr de publicaţii mai mare decât).Next loop set lbDims.chkLabels.limit institutii remove 'ASE''CO''REI''MAN''SELS''CIB''IE''STAT''AS''DR''CIIF''CACG''IG''AEF''EC''TI'' TPAA''CDE''MON''LRCA''TS''MMC''EPE''EFS''FIN''IEG''LGCA''EM''MAR''SSDI 301 . un buton cmdhelp (Text: Help).[Text] = 0 End If cmd = cmd & ".txtcat.Anexa 2 La evenimentul AfterDblclick al listei lbobjects se ataşează următorul cod: Sub AfterDblClick () Dim dataObj as Object Dim dimIter as DatabaseIterator Dim useLabels as Integer Set dataObj = DataDictionary.GetName( listindex ) ) If dataObj Is Nothing Then Exit Sub If GroupBox1.AddItem dimIter.GetDimensions() lbDims.limit institutii to nrpub gt " & GrpBxDim. o casetă de tip text txtoutput (în care se afişează publicaţiile care satisfac condiţia cerută). La evenimentul AfterClick al butonului cmdfetch se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () Dim cmd As String Dim ExpCmd As New ExpressCommand cmd = "limit publicatii to '" & GrpBxDim.Iter = dimIter End Sub Pagina raportpub1 (Text: Facultăţile cu un anumit număr de publicaţii) este prezentată în figura A2.IsDone() = FALSE ) If useLabels = YES Then lbDims.[Text] = "" then GrpBxDim.FocusValueText & "'" cmd = cmd & ".FocusValueText & "'" If GrpBxDim.txtcat.Value = 1 Then useLabels = YES Set dimIter = dataObj.GetDatabaseObject( iter.GetName() End If dimIter.GetDescription() Else lbDims.DimLBpub.Clear Do While ( dimIter. o etichetă label3 (Text: Selectează anul).8 şi are următoarele componente: un buton cmdfetch (Text: Afişează).DimLBtimp.

text = ExpCmd.ErrorText Else txtOutput.8 Pagina Raportpub1 La evenimentul AfterClick al butonului cmdhelp se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () msgbox container.9).Execute(cmd) <> true then txtOutput. 302 .Errortext End If ' se execută comanda şi se afişează rezultatele cmd = "rpr down institutii nrpub" If ExpCmd.Execute() End Sub Figura A2.GetLog() End If 'Call ExpressOutput1.text = ExpCmd.text End Sub Se adaugă o nouă propietate Explicaţie pentru pagina raportpub1 (figura A2.Execute(cmd) <> true then MsgBox ExpCmd. 64.explicatie. me.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică ' 'FPS'" If ExpCmd.

HighlightSelection = LinkTable. apoi se apasă butonul Refresh ) a paginii linkview1.Anexa 2 Figura A2.explicatie.text End Sub Se defineşte propietatea Explicaţie (Se apasă butonul Link. me.highlightselection=LinkTable. La evenimentul AfterClick al butonului cmdlink se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () set LinkDimLB. un buton helpstudenti (Text: Help). o listă dimlbtimp ce afişează valorile dimensiunii Timp. o etichetă Anii. apoi se selectează Facultatea şi anul. un buton btnlink (Text: Link).9 Adăugarea unei propietăţi Pagina linkview1 (Text: Numărul de studenţi la nivel de facultate) este prezentată în figura A2.GetSelection("INSTITUTII") set dimlbtimp. şi un tabel linktable (ce afişează valorile variabilei nrstud). o etichetă Facultatea. 64.getselection("TIMP") End Sub 303 . un buton btnrefresh (Text: Refresh). un buton cmdexcel (Text: Export Excel).10 şi are următoarele componente: o listă linkdimlb ce afişează valorile dimensiunii Instituţii. La evenimentul AfterClick al butonului helpstudenti se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () msgbox container.

10 Pagina Linkview1 La evenimentul AfterClick al butonului cmdrefresh se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () call LinkDimLB.RefreshSelection( dlbSELHighlight ) End Sub La evenimentul AfterClick al butonului cmdexcel se ataşează două rutine QuickAction şi anume Export table şi Launch Application. un tabel table1 şi un grafic graph5 ce vor afişa valorile variabilei nrproiecte. un buton explain (Text: &Explicaţii). o etichetă Nivel. o listă dimlbinstitut ce afişează valorile dimensiunii Instituţii. o listă dimlbtip ce afişează valorile dimensiunii Tip_proiect. un buton btnlink (Text: Link).RefreshSelection( dlbSELHighlight ) call DimLBtimp.Visible = No 304 . un buton bargraph (Text: &Bar Graph). o listă dimlbnivel ce afişează valorile dimensiunii Nivel_Institut.11 şi are următoarele componente: un buton piegraph (Text: &Pie Grafic). un buton btnrefresh (Text: Refresh). Tipul graficului se poate modifica. Pagina evoluţia_proiecte (Text: Evoluţia numărului de proiecte) este prezentată în figura A2. o etichetă Tip_proiect. o etichetă Facultăţi/catedre.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura A2. La evenimentul AfterClick al butonului piegraph se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () Graph5.

Visible = No end if Graph5.Effect3D = No then Graph5.Effect3D = Yes end if 305 .Effect3D = Yes end if if Graph5!XTitle.11 Pagina Evoluţia_proiecte La evenimentul AfterClick al butonului bargraph se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () Graph5.Visible = Yes then Graph5!XTitle.Anexa 2 Graph5.Visible = Yes End Sub Figura A2.Visible = No end if if Graph5!Y1Title.Effect3D = No then Graph5.GraphType = grGTBarClust if Graph5.Visible = Yes then Graph5!Y1Title.Visible = No ' se schimbă tipul de grafic Graph5.GraphType = grGTMultiPieProp if Graph5.

12): 306 . dacă este selectat cu mouse-ul (figura A2.GetSelection("INSTITUTII") set DimLBtip." & Chr$(13) strMsg = strMsg & "Se alege facultatea sau catedra şi tipul de proiect" & Chr$(13) & chr$(13) strMsg = strMsg & "Se poate vizualiza evoluţia la nivel de facultate/catedră/universitate a următorilor indicatori:" & Chr$(13) strMsg = strMsg & "Numărul de granturi câştigate (CNCSIS.Visible = No end if if Graph5!Y1Title.RefreshSelection( dlbSELHighlight ) set graph5.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică if Graph5!XTitle.datacube End Sub La evenimentul AfterClick al butonului explain se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () Dim strMsg as string strMsg = "Se prezintă evoluţia numărului de proiecte pe tipuri de proiecte.HighlightSelection = Table1. Container. catedre şi ani.Visible = Yes then Graph5!Y1Title.Visible = Yes then Graph5!XTitle.GetSelection("TIP_PROIECT") End Sub La evenimentul AfterClick al butonului btnrefresh se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () call DimLBinstitut.Visible = No end if Graph5. 64. care afişează valoarea unui punct al graficului. Academia Romana)" & Chr$(13) strMsg = strMsg & "Numărul de contracte de cercetare internaţionale" & Chr$(13) strMsg = strMsg & "Numărul de contracte cu companii din ţară" & Chr$(13) strMsg = strMsg & "Numărul de contracte obţinute în cadrul PNCD" & Chr$(13) & Chr$(13) strMsg = strMsg & "Click pe obiectul ce reprezintă date în grafic şi se afişează valoarea curentă" & Chr$(13) strMsg = strMsg & "Se poate modifica şi tipul de grafic" & Chr$(13) & chr$(13) MsgBox strMsg.HighlightSelection = Table1.RefreshSelection( dlbSELHighlight ) call DimLBtip.Visible = Yes End Sub La evenimentul AfterClick al butonului btnlink se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () set DimLBinstitut.datacube=table1.[Text] End Sub La evenimentul AfterSelect al graficului se ataşează un cod.

Pagina are următoarele componente: o etichetă label1 (Text: Valoarea curentă este). ObjectClass As Integer. Column As Long) on error goto ErrorLoc If ObjectClass <> vwOCDataBody or Row < 1 or Column < 1 then exit sub end if if GraphType >= grGTBarClust then dim datavalue as long dim result as integer datavalue = GetDataValue(Row. o etichetă Nivel.14 şi afişează informaţii despre variabila val_lei. o etichetă label3 (unde se va afişa valoarea curentă). iar pagina evolutie_volumul_finantarii_dol (Text: Evoluţia finanţării pe surse de finanţare (dolari)) despre variabila val_dol . un buton btnRefresh (Text: Refresh). Component As Object. 307 . un buton Help (Text: Help).Text = str$(datavalue) result = valoare_curenta. Column) valoare_curenta!Label3.13) se afişează atunci când se selectează un element de dată din graficul graph5. un buton btnLink (Text: Link).ShowModal() end if ErrorLoc: Visible = Yes End Sub Pagina valoare_curentă (Text: Se afişează valoarea curentă) (figura A2. Pagina evolutie_volumul_finantarii_lei (Text: Evoluţia finanţării pe surse de finanţare (lei)) este prezentată în figura A2.Anexa 2 Sub AfterSelect (SelectType As Integer. o listă dimlb2_1 ce afişează valorile dimensiunii Institutii. un tabel table_pers şi un grafic graph6 (ce afişează valorile variabilelor nrcadre şi nrtesa). un buton button1 (Text: OK).15 şi are următoarele componente: o listă dimlb1_2 ce afişează valorile dimensiunii Nivel_institut. o etichetă Facultatea/catedra. un grup de obiecte cu două butoane de opţiuni optmoverow (Text: Afişează variabilele pe linii) şi optionbutton5 (Text: Afişează variabilele pe coloane). Pagina evolutie_personal (Text: Evoluţia personalului implicat în activitatea de cercetare) este prezentată în figura A2. Row As Long.

12 Afişarea valorii unui punct al graficului Figura A2.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Figura A2.13 Pagina Valoare_curentă 308 .

DataSelection.IsMeasureNode() then set enMeasure = dcpers. me. 64.RefreshListbox(dlbSELData) End Sub La evenimentul AfterClick al butonului btnlink se ataşează codul: Sub AfterClick () set DimLB2_1. "XP_MEASUREDIM") call graph6!datacube.DataSelection.Anexa 2 La evenimentul AfterHighlight al listei dimlb1_2 se ataşează codul: Sub AfterHighlight () call DimLB1_2.AutoRefreshData = True call DimLB2_1. "XP_MEASUREDIM") 'se găseşte dimensiunea fizică rând set dcpers = table_pers.explicatie. enMeasure.rotate(dcrotorow.AutoRefreshData = False DimLB2_1.GetEdgeNode ("XP_MEASUREDIM") On Error goto RotateError call dcpers.Rotate(dcROAfter.GetNthEdgeNode(iENCount-1) if not enLastInrow.SetExpressStatus( dlbSELHighlight ) DimLB2_1.text End Sub La evenimentul AfterClick al butonului de opţiune optmoverow se ataşează codul: Sub AfterClick () dim dcpers as DataCube dim edgrow as Edge dim iENCount as integer dim enLastInrow as EdgeNode dim enMeasure as EdgeNode call table_pers!datacube.rotate(dcrotorow.GetEdgeNodeCount() set enLastInrow = edgrow.HighlightSelection = Table_pers.GetSelection("INSTITUTII") End Sub La evenimentul AfterClick al butonului btnrefresh se ataşează codul: Sub AfterClick () call DimLB2_1.GetEdge(dcErow) 'dacă dimensiunea cu măsuri este ultima în dimensiunea fizică rând iENCount = edgrow.DataCube set edgrow = dcpers. enLastInrow) end if 'enLastInrow is not Measure node exit sub 309 .RefreshSelection( dlbSELHighlight ) End Sub La evenimentul AfterClick al butonului Help se ataşează codul: Sub AfterClick () msgbox container.

enMeasure.rotate(dcrotocolumn. enLastInrow) resume next End Sub La evenimentul AfterClick al butonului de optiune optionbutton5 se ataşează codul: Sub AfterClick () dim dcpers as DataCube dim edgcol as Edge dim iENCount as integer dim enLastIncol as EdgeNode dim enMeasure as EdgeNode call table_pers!datacube.Rotate(dcROSwap. enMeasure.IsMeasureNode() then set enMeasure = dcpers. enMeasure. "XP_MEASUREDIM") 'se caută dimensiunea fizică coloana set dcpers = table_pers.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică RotateError: call dcpers.GetNthEdgeNode(iENCount-1) if not enLastIncol.16 şi are următoarele componente: o listă dimlb1_grafic ce afişează valorile dimensiunii Nivel_institut.DataCube set edgcol = dcpers.Rotate(dcROSwap. enLastIncol) end if 'enLastInCol is not Measure node exit sub RotateError: call dcpers. o listă dimlb2_grafic ce afişează valorile dimensiunii Instituţii. un grafic graph3 (se vor afişa valorile variabilelor nrcadre şi nrtesa).GetEdgeNode ("XP_MEASUREDIM") On Error goto RotateError call dcpers.GetEdgeNodeCount() set enLastIncol = edgcol.rotate(dcrotocolumn.AfterHighlight() End Sub Pagina evoluţie_personal1 (Text: Evoluţia grafică a personalului implicat în activitatea de cercetare) este prezentată în figura A2.Rotate(dcROAfter.GetEdge(dcEcolumn) 'se verifică dacă dimensiunea cu măsuri este ultima în dimensiunea fizică coloana iENCount = edgcol. "XP_MEASUREDIM") call graph6!datacube. optline 310 . enLastIncol) resume next End Sub La evenimentul AfterRun al paginii se ataşează codul: Sub AfterRun (Flags As Integer) call DimLB1_2. un grup de obiecte grchoose (Text: Alegeţi tipul de grafic) cu trei butoane de opţiuni optbar (Text: Bar).

AutoRefreshData = False DimLB2_grafic.AutoSort = TRUE End Sub 311 .SetExpressStatus( dlbSELHighlight ) DimLB2_grafic.RefreshListbox(dlbSELData) End Sub La evenimentul AfterHighLight al listei dimlb2_grafic se ataşează codul: Sub AfterHighlight () Dim persSel as Selection set persSel = Graph3.AutoRefreshData = True call DimLB2_grafic.DataSelection. La evenimentul AfterRun al paginii se ataşează următorul cod: Sub AfterRun (Flags As Integer) call DimLB1_grafic.AfterHighlight() End Sub Figura A2.StatusScript = "Limit INSTITUTII to '" & DimLB2_grafic.GetSelection("INSTITUTII") persSel.FocusValueText persSel.DataSelection.14 Pagina Evolutie_volumul_finantarii_lei La evenimentul AfterHighlight al listei dimlb1_grafic se ataşează codul: Sub AfterHighlight () call DimLB1_grafic.Anexa 2 (Text: Line) şi optpie (Text: Pie).

graphtype=grgtbarclust 312 .15 Pagina Evoluţie_personal La evenimentul AfterClick al butonului optbar se ataşează codul: Sub AfterClick () graph3.Text = str$(datavalue) result = valoare_curenta_pers_grafic. ObjectClass As Integer.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică La evenimentul AfterSelect al graficului graph3 se ataşează codul: Sub AfterSelect (SelectType As Integer. Row As Long. Column) valoare_curenta_pers_grafic!Label3.ShowModal() end if ErrorLoc: Visible = Yes End Sub Figura A2. Component As Object. Column As Long) on error goto ErrorLoc If ObjectClass <> vwOCDataBody or Row < 1 or Column < 1 then exit sub end if if GraphType >= grGTBarClust then dim datavalue as long dim result as integer datavalue = GetDataValue(Row.

17 şi are următoarele componente: un buton domzoom (Text: Total). La evenimentul AfterRun al paginii se ataşează următorul cod: 313 . Value:0-unchecked). opt2 (Text: Valoare(dolari). opt3 (Text: Număr proiecte. Value: 0unchecked). Value:1-Checked).graphtype=grgtlineabs End Sub La evenimentul AfterClick al butonului optpie se ataşează codul: Sub AfterClick () graph3. un tabel table1 (se vor afişa valorile variabilei selectate). un buton tipzoom (Text: Tip_proiect). un buton Top3 (Text: Top3). un buton explicatie (Text: Explicaţie).16 Pagina Evolutie_personal1 Pagina Top (Text: Primele trei facultăţi) este prezentată în figura A2.graphtype=grgtmultipie End Sub Figura A2.Anexa 2 End Sub La evenimentul AfterClick al butonului optline se ataşează codul: Sub AfterClick () graph3. un grup de obiecte measgroup (Text: Indicatori) format din trei casete de validare opt1 (Text: Valoare(lei).

showhourglass = true table1.GetSelection("TIMP"). "TIP_PROIECT".item(2) then call table1.AutoSort = YES table1. "TIMP") end if table1. "INSTITUTII") table1."TIP_PROIECT".StatusScript = "LIMIT INSTITUTII TO fac_set" End Sub La evenimentul AfterClick al butonului domzoom se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () application.rotate(dcROAfter.rotate(dcROToPage.GetSelection("INSTITUTII").datacube.datacube.autorefreshdata = true End Sub La evenimentul AfterClick al butonului Top3 se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () Dim Comp as Object Dim ObjClass as integer Dim Row as long Dim Column as long dim measval as string dim sel as object DIM TIMPVAL AS STRING 314 .AutoSort = YES else call table1.StatusScript = "LIMIT INSTITUTII TO fac_set" table1.GetSelection("TIP_PROIECT").container."TIP_PROIECT") table1.showhourglass = true table1.datacube.datacube.getselection("TIP_PROIECT").StatusScript = "LIMIT TIP_PROIECT TO ALL" table1.autorefreshdata = false if table1.GetSelection("INSTITUTII").GetSelection("INSTITUTII").StatusScript = "LIMIT TIMP TO all" table1.StatusScript= "LIMIT TIP_PROIECT TO 'TOTAL'" table1.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică Sub AfterRun (Flags As Integer) table1.datacube.autorefreshdata = false call table1.autorefreshdata = true End Sub La evenimentul AfterClick al butonului tipzoom se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () application.GetSelection("TIP_PROIECT").container is _ table1.GetSelection("INSTITUTII").rotate(dcROAfter.

value=1 then pcxtext=pcxtext & " 'NRPROIECTE'" set meassel = table1. '" & MEASVAL & "'.value=1 then pcxtext=pcxtext & " 'VALOARE_LEI'" if opt2.getselection("INSTITUTII") sel.GetDimValues(ObjClass.value=0 and opt3.Anexa 2 application. 'TOP'. 'NA'. '3'.datacube.value=1 then pcxtext=pcxtext & " 'VALOARE_DOLARI'" if opt3.GetDimValues(ObjClass.value=0 and opt2. 'NO'. ObjClass. Column. vwocdataedge.datacube. 'EXTREME'. Se alege anul. " & _ "'TOTAL\n" & timpval & " ')" call table1." & _ "'NONE'. Row." & chr$(13) & chr$(13) 315 .AutoSort = NO sel.autorefreshdata = true End Sub La evenimentul AfterClick al grupului de obiecte measgroup se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () dim pcxtext as string. Row.sortdatameasure = measval sel. "TIMP") if (measval = "" or timpval = "") Then goto exit_sub set sel = table1. ObjClass.GetSelectedObject(Comp.autorefreshdata = false call table1. 'NO'. vwocbodynondata measVal = table1. 'TIP_PROIECT\nTIMP'. Row.value=0 then opt1. Column) select case objclass case vwocdatabody.value=1 if opt1. 'KEEP'. Row. Column. 'YES'.getselection("XP_MEASUREDIM") meassel.StatusScript = _ "call XP_SLLIMIT('INSTITUTII'.statusscript=pcxtext End Sub La evenimentul AfterClick al butonului explicaţie se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () dim strmsg as string strmsg= "Se selectează indicatorul" & chr$(13) & chr$(13) strmsg=strmsg & "Se apasă butonul Total pentru a afişa valorile indicatorului selectat pentru fiecare facultate. meassel as selection pcxtext="limit xp_measuredim to" if opt1.showhourglass = true table1. " & _ "'YES'. "XP_MEASUREDIM") timpval = table1.GetSelectedObject(Comp. 'NA'. Column) case else end select exit_sub: table1.

un buton explicatie (Text:Explicatie). Se afişează în detaliu valorile indicatorului pentru fiecare tip de proiect" msgbox strmsg. o etichetă label1 (Text: Anii). La evenimentul AfterRun al paginii se ataşează următorul cod: Sub AfterRun (Flags As Integer) call dimnivel1."Explicatii". 64. o etichetă nivel. un buton help (Text: Help). container.18 şi are următoarele componente: un buton btnrefresh1 (Text: Refresh). o listă dimlb1 ce afişează valorile dimensiunii Timp.afterhighlight() End Sub Figura A2. o etichetă publicaţii şi o listă dimlbpub ce afişează valorile dimensiunii Publicaţii. un tabel table1.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică strmsg=strmsg & "Se apasă apoi butonul Top 3 pentru a afişa primele trei facultăţi în funcţie de valorile indicatorului selectat" & chr$(13) & chr$(13) strmsg=strmsg & "Pentru detalii se apasă apoi butonul Tip_proiect. un buton btnlink1 (Text: Link). un grafic graph1 (se vor afişa valorile variabilei rata).[text] End Sub Pagina ratapublicatii (Text: Rata publicaţiilor) este prezentată în figura A2. o listă dimnivel1ce afişează valorile dimensiunii Nivel_institut. o listă diminstitut1 ce afişează valorile dimensiunii Instituţii.17 Pagina Top La evenimentul AfterClick al butonului btnrefresh1 se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () 316 .

text End Sub La evenimentul Afterclick al butonului explicatie se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () Dim strMsg as string strMsg ="Categorii şi subcategorii de publicaţii:" & Chr$(13) & Chr$(13) strMsg = strMsg & "CARTE" & Chr$(13) strMsg = strMsg & "CCNCSIS=cărţi publicate în edituri româneşti recunoscute de CNCSIS" & Chr$(13) strMsg = strMsg & "CS=cărţi publicate în edituri româneşti recunoscute din străinatate" & Chr$(13) strMsg = strMsg & "CNER=cărţi publicate în edituri româneşti nerecunoscute"& Chr$(13)& Chr$(13) strMsg = strMsg & "ARTICOLE"& Chr$(13) strMsg = strMsg & "ACNCSIS=articole publicate în reviste româneşti recunoscute CNCSIS"& Chr$(13) strMsg = strMsg & "AISI=articole publicate în reviste cotate ISI"& Chr$(13) strMsg = strMsg & "AS=articole în reviste din străinătate cu recenzori"& Chr$(13) strMsg = strMsg & "ANER=articole publicate în reviste nerecunoscute"& Chr$(13)& Chr$(13) 317 .RefreshSelection( dlbSELHighlight ) call DimLBpub.RefreshSelection( dlbSELHighlight ) set graph1.datacube=table1.ajutor.refreshselection(dlbselhighlight) call DimLB1.GetSelection("TIMP") set DimLBpub.RefreshListbox(dlbSELData) end sub La evenimentul Afterclick al butonului Help se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () msgbox container.GetSelection("publicatii") End Sub La evenimentul AfterHighlight al listei dimnivel1 se ataşează următorul cod: Sub AfterHighlight () call Dimnivel1.HighlightSelection = Table1.AutoRefreshData = True call Diminstitut1.GetSelection("INSTITUTII") set DimLB1.SetExpressStatus( dlbSELHighlight ) Diminstitut1.HighlightSelection = Table1.Anexa 2 call diminstitut1. 64. me.DataSelection.DataSelection.datacube End Sub La evenimentul AfterClick al butonului btnlink1 se ataşează următorul cod: Sub AfterClick () set Diminstitut1.HighlightSelection = Table1.AutoRefreshData = False Diminstitut1.

"FSELS".Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică strMsg = strMsg & "CONFERINŢE"& Chr$(13) strMsg = strMsg & "CN=comunicări naţionale"& Chr$(13) strMsg = strMsg & "CI=lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale"& Chr$(13)& Chr$(13) strmsg=strmsg & "Rata publicaţiilor reprezintă numărul mediu de publicaţii pe cadru didactic" & chr$(13) MsgBox strMsg.AddTreeNode("ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE".. Tree ViewStyle: 6-Lines. "ASE") call TreeView1.. 64.19 şi are următoarele componente: un arbore treeview1 (TreeLine: 1-Root lines.).18 Pagina Ratapublicatii Pagina instituţii (Text: Facultăţile şi catedrele din ASE) este prezentată în figura A2. tvwRSChild) 318 .AddTreeNode("FACULTATEA STUDII ECONOMICE IN LIMBI STRAINE". Container. "ASE".[Text] End Sub Figura A2. La evenimentul AfterActivate al paginii se ataşează următorul cod: Sub AfterActivate () dim i as integer call TreeView1.Clear call TreeView1.

"ASE". "CSIE". "CIB". tvwRSChild) 319 . tvwRSChild) call TreeView1. "COM". "CSIE". "ASE". tvwRSChild) call TreeView1.AddTreeNode("CIBERNETICA ECONOMICA". "CIG". AUDIT SI CONTROL DE GESTIUNE". "ASE". "COM". tvwRSChild) call TreeView1. tvwRSChild) call TreeView1. BURSE DE VALORI".AddTreeNode("FACULTATEA ECONOMIE GENERALA ".AddTreeNode("FINANTE". "FABBV". "FIN".AddTreeNode("TURISM SERVICII". "CIG". "FABBV". tvwRSChild) call TreeView1. "COM". "FABBV". "EGPAA". "CIG". "FMAN". "ASE". "ASE". "IE". "CSIE".AddTreeNode("FACULTATEA RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE".AddTreeNode("COLEGIU ECONOMIC BUCURESTI ". "DPPD". tvwRSChild) call TreeView1. "ASE". BANCI.AddTreeNode("STATISTICA SI PREVIZIUNE ECONOMICA".AddTreeNode("ECONOMIE MATEMATICA".AddTreeNode("MERCEOLOGIE SI MANAGEMENTUL CALITATII". "CSIE". "STAT".AddTreeNode("ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA".AddTreeNode("FACULTATEA FINANTE. tvwRSChild) call TreeView1. "COM". "FABBV".AddTreeNode("DREPT". tvwRSChild) call TreeView1. "FABBV". tvwRSChild) call TreeView1. "ASE". "DR". tvwRSChild) call TreeView1. "TS". STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA".AddTreeNode("FACULTATEA ECONOMIE GENERALA A PRODUCTIEI AGRICOLE SI ALIMENTARE". tvwRSChild) call TreeView1. "CIIF".AddTreeNode("COMERT". "COLB".AddTreeNode("FACULTATEA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE".AddTreeNode("DEPARTAMENTUL DE PREGATIRE A PERSONALULUI DIDACTIC". tvwRSChild) call TreeView1. "CSIE". tvwRSChild) call TreeView1. "ASE". tvwRSChild) call TreeView1. "FREI". "ASE". "AS". ASIGURARI. tvwRSChild) call TreeView1. tvwRSChild) call TreeView1. "CO".AddTreeNode("ANALIZA STATISTICA SI EVALUARE". "CACG".AddTreeNode("FACULTATEA MANAGEMENT".AddTreeNode("MONEDA". tvwRSChild) call TreeView1.AddTreeNode("FACULTATEA CIBERNETICA. "ASE". tvwRSChild) call TreeView1. "AEF". tvwRSChild) call TreeView1. tvwRSChild) call TreeView1. "MMC". tvwRSChild) call TreeView1. "MON". tvwRSChild) call TreeView1.Anexa 2 call TreeView1. "EM".AddTreeNode("CONTABILITATE.AddTreeNode("CONTABILITATE INTERNATIONALA SI INFORMARE FINANCIARA". tvwRSChild) call TreeView1. "CSIE".AddTreeNode("INFORMATICA ECONOMICA".AddTreeNode("FACULTATEA COMERT". "EG".

care permite afişarea unei ferestre la lansarea în execuţie a proiectului (figura A2.20): Function DoRun (Flags As Integer. "TPAAI". "EG".AddTreeNode("LIMBI ROMANICE SI COMUNICARE IN AFACERI". tvwRSChild) call TreeView1. "EFS". tvwRSChild) call TreeView1. tvwRSChild) call TreeView1. tvwRSChild) call TreeView1. tvwRSChild) call TreeView1. "EG". "CDE".AddTreeNode("ISTORIA ECONOMIEI SI GEOGRAFIEI".AddTreeNode("RELATII ECONOMICEC INTERNATIONALE". "REI". "EGPAA". 64. tvwRSChild) call TreeView1. "EG". tvwRSChild) call TreeView1. "LRCA". "FMAN". "MAN". tvwRSChild) call TreeView1. tvwRSChild) call TreeView1. "IEG". "FREI".showmodal()<>pgprok) then enabledefault=no 320 . "EG". "LGCA". "FMAN".AddTreeNode("INFORMATICA DE GESTIUNE". "FSELS". "CIG". "SELS"." end if msgbox msgtext. tvwRSChild) End Sub La evenimentul DoRun al proiectului evaluarea se ataşează un cod. tvwRSChild) call TreeView1." elseif thetime>=12 then msgtext="Buna ziua.este ora:"& time & ".AddTreeNode("MANAGEMENT". tvwRSChild) call TreeView1. "IG".este ora:" & time & ".AddTreeNode("COMUNICARE SI DOCTRINE ECONOMICE". "FREI". "EPE".AddTreeNode("STUDII ECONOMICE IN LIMBI STRAINE". me.AddTreeNode("ECONOMIE SI POLITICI ECONOMICE". "FREI".AddTreeNode("TEHNOLOGIA PRODUCTIEI AGRICOLE SI ALIMENTARE".AddTreeNode("EDUCATIE FIZICA SI SPORT".AddTreeNode("TEHNOLOGIE INDUSTRIALA". "EG".este ora:"& time & ".AddTreeNode("EFICIENTA ECONOMICA". tvwRSChild) call TreeView1. "EC". EnableDefault As Integer) As Integer dim msgtext as string dim thetime as variant thetime=hour(now) if thetime>=18 then msgtext="Buna seara.AddTreeNode("LIMBI GERMANICE SI COMUNICARE IN AFACERI".Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică call TreeView1.description if (pagmain." else msgtext="Buna dimineata. "TI".

20 Fereastra iniţială ce apare la lansarea în execuţie a proiectului 321 .19 Pagina Institutii Figura A2.Anexa 2 end if End Function Figura A2.

prompt creare tabelă Facultati create table facultati(codfac varchar2(5) primary key. Modelul entitate-asociere al sistemului informatic tranzaţional. drop table teze. an_prom varchar2(4). drop table proiecte cascade constraints. drop table premii. foreign key(codfac) references facultati(codfac)). drop table brevete. drop table persoane cascade constraints. drop table stud_fac. drop table pers_proi. precum şi schema conceptuală a bazei de date relaţională sursă sunt prezentate în capitolul 9. drop table catedre cascade constraints. dencat varchar2(60). prompt creare tabelă Catedre create table catedre(codcat varchar2(5) primary key. drop table reprezentari. den_subcat varchar2(70). drop table categ_pub cascade constraints.Anexa 3 Sistemul informatic tranzacţional utilizează o bază de date relaţională Oracle 8. doctorat varchar2(3).7. drop table centre cascade constraints. codfac varchar2(5). drop table publicatii cascade constraints. drop table pers_pub. categ varchar2(10)).1. drop view pub_prof. 322 . den_inst varchar2(6)). drop table nrprof_cat. prompt creare tabelă Persoane_cercetare create table persoane(codp number(3) primary key. prompt creare tabelă Categorii create table categ_pub(codsubcat varchar2(2) primary key. drop table tip_proiect cascade constraints. imagine blob. functia varchar2(3). Scriptul SQL pentru definirea structurii bazei de date relaţionale este prezentat în cele ce urmează: drop table facultati cascade constraints. nume varchar2(30). den_fac varchar2(60).

codp number(3). codsubcat varchar2(2). titlu varchar2(70). nrpagini number(3). prompt creare tabelă Tipuri_proiect create table tip_proiect(cod_tip varchar2(8) primary key. director varchar2(25). prompt creare tabelă Reprezentări create table reprezentari( codr number primary key. an varchar2(4). an varchar2(4). foreign key(codsubcat) references categ_pub(codsubcat)). val_dol number(10). denumire varchar2(100)). nume_doct varchar2(30). acreditare varchar2(50). codp number(3). observatii varchar2(50). an varchar2(4). foreign key(codpub) references publicatii(codpub)). den_etapa varchar2(200). primary key(codfac. foreign key(codp) references persoane(codp). an_repr varchar2(4). finantator varchar2(30). denumire varchar2(50). nrpag number(4).Anexa 3 codcat varchar2(7). domeniu varchar2(30). constraint pe_fk foreign key(codp) references persoane(codp)). nrprof number(4). an)). constraint per_fk foreign key(codp) references persoane(codp)). codp number(3). prompt creare tabelă Centre create table centre (codc varchar2(10) primary key. prompt creare tabelă Pers_Pub create table pers_pub(codp number(3). editura varchar2(30). denumire varchar2(150). an varchar2(4). codpub number(4). codp number(3).an)). an_prem varchar2(4). prompt creare tabelă Proiecte create table proiecte(cod varchar2(11) primary key. constraint pers_fk foreign key (codp) references persoane(codp)). constraint BR_fk foreign key (codp) references persoane(codp)). prompt creare tabelă Brevete create table brevete (titlu varchar2(100) primary key. an_sust varchar2(4). prompt creare tabelă Stud_fac create table stud_fac(codfac varchar2(5). primary key(codcat. director varchar2(25). val_lei number(20). an_matr varchar2(4). an_brev varchar2(4). prompt creare tabelă Publicaţii create table publicatii(codpub number(4) primary key. an_cred varchar2(4)). den_acad varchar2(50). foreign key (codcat) references catedre(codcat)). prompt creare tabela Nrprof_cat create table nrprof_cat(codcat varchar2(5). cod_tip varchar2(7). nrstud number(4). foreign key(cod_tip) references tip_proiect(cod_tip). prompt creare tabelă Teze create table teze (codt number primary key. prompt creare tabelă Premii create table premii( codpr number primary key. codp number(3). codc varchar2(12). 323 . den_pub varchar2(60). titlu varchar2(100). den_org varchar2(80).

codp 324 .cod). sum(nvl(proiecte. codsubcat .codcat order by proiecte. count(distinct proiecte. create sequence publicatii_cod start with 1 increment by 1 maxvalue 10000.codcat. prompt creare tabelă virtuală View_grant create or replace view view_grant as select proiecte. foreign key(cod) references proiecte(cod)). foreign key(codc) references centre(codc)).codcat.codcat. 'B'.an. publicatii.codp=pers_pub.codcat. publicatii where persoane. sum(nvl(proiecte. count(distinct denumire) N1 .cod_tip.codpub=publicatii. persoane.'PEP'.'D'. count(distinct pers_pub. persoane. prompt creare secvenţe drop sequence secv_premii. persoane. an. persoane.an. foreign key(codp) references persoane(codp). drop sequence secv_reprez. publicatii.codsubcat. sum(val_dol) VTCI from proiecte.an. prompt creare tabela virtuală Pub_prof create view pub_prof(codcat. pers_pub. persoane. prompt creare tabelă Pers_Proi create table pers_proi(codp number(3). 0)) total_dol from persoane.an.an.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică foreign key (codp) references persoane(codp). cod varchar2(11).an. 'T'. persoane where persoane.val_lei. prompt creare tabelă virtuală View_contrint create or replace view view_contrint as select proiecte. persoane where persoane.codp and (cod_tip in ('PU'.an.codpub) nrpub from persoane.codp=proiecte.codpub group by persoane.val_dol.codsubcat.codp=proiecte. 0)) total_lei. create sequence secv_premii start with 1 increment by 1 maxvalue 10000 . drop sequence secvteze. count(distinct denumire) N2 . primary key(codp.codcat.codcat order by proiecte.codcat. nrore number(5). publicatii. 'PI' 'PC')) group by proiecte.codp and pers_pub. sum(val_lei) Vtgn from proiecte. persoane. create sequence secv_reprez start with 1 increment by 1 maxvalue 10000.codcat. create sequence secvteze start with 1 increment by 1 maxvalue 10000. drop sequence publicatii_cod.an.codp and (cod_tip like 'GR%' or cod_tip='ACAD') group by proiecte. proiecte where persoane.codp=proiecte. prompt creare tabela virtuală Proiecte_cat create or replace view proiecte_cat as select proiecte. nrpub ) as select persoane. proiecte. 'C'. persoane.an.denumire) nrpro.

persoane.functia='T' group by proiecte.codcat.an. persoane. persoane where proiecte.an.codp)) nrdoct from proiecte. persoane. prompt creare tabela virtuală nrstud_cat_an create or replace view nrstud_cat_an(an. persoane. codcat. persoane.codp)) nrcadre from proiecte. persoane.cod and persoane. persoane where proiecte.codp and persoane.functia<>'S' group by proiecte.an.codcat.codp=pers_proi.cod and persoane.cod=pers_proi.an.codp and persoane. count(distinct(pers_proi. count(distinct(pers_proi.an.codp=pers_proi.functia<>'T' and persoane. persoane. 325 . pers_proi.functia='S' group by proiecte.an.doctorat='drd' group by proiecte.an. persoane. pers_proi.codcat.cod and persoane. nrstud) as select proiecte.codcat. nrtesa) as select proiecte. count(distinct (pers_proi. proiecte.codp)) nrstud from proiecte.cod=pers_proi.codcat. codcat.cod_tip. pers_proi. nrdoct) as select proiecte.an.codp and persoane. codcat.Anexa 3 group by proiecte. persoane where proiecte. persoane where proiecte.codp=pers_proi.cod=pers_proi.cod=pers_proi.codp and persoane.an.codcat.codp=pers_proi.cod and persoane.codcat. prompt creare tabela virtuală nrcadre_cat_an create or replace view nrcadre_cat_an(an. persoane. count(distinct(pers_proi. pers_proi. nrcadre) as select proiecte.codcat.codcat. prompt creare tabela virtuală nrtesa_cat_an create or replace view nrtesa_cat_an(an.codcat. prompt creare tabela virtuală nrdoct_cat_an create or replace view nrdoct_cat_an(an.codp)) nrtesa from proiecte.

H. New York. Whinston.an Entity-Relationship Approach. The Data Warehouse Toolkit. Beyon. 1992 R. 1998 R. 2. 1992 K. Elmasri. E. New York. New Jersey.. Prentice Hall. Kendall. C.redbooks/ibm/com. Ceri. Kimball. Reading. Englewood Cliffs. 2000 C. Gray. 2nd ed. S. Codd. Decision Support in the Data Warehouse. MA. 1995 Oracle Corporation. G. D. John Wiley&Sons. Kimball. Bercianos. An Introduction to Database Systems. D. Laure Reeves. 1991 Date. J. The relational Model for Database Management: version 2. Experts Methods for Designing. Holsapple. Addison-Wesley Publishing Company. International Technical Support Organization. 1981 E. John Wiley&Sons. J E.Bibliografie Cărţi [BALL98] [BARA00] [BATI92] [BEYO97] [BONC81] [CODD91] [DATE95] [DAOE98] [ELMA94] [GRAY98] [INMO92] [KEND92] [KILA98] [KIMB96] C. Student Guide. Reading. John Willey &Sons. 1997 R. Herreman. Practical Techniques for Building Dimensional Data Warehouses. 6th ed. Develop Applications with Oracle Express Objects. Information and Data Modeling. vol 1. Bonczek. Ballard. Watson. Building the Data Warehouse.. 1992 D. MacGraw Hill Publishing Company. New York. Addison-Wesley Publishing Company. Kendall. Academy Press. Foundation of Decision Support Systems.redbooks/ibm/com. Navathe. Benjamin/Cummings. 1996 326 . Fundamentals of Database Systems. Prentice Hall Inc. MA. Developing and Deploying Data Warehouses. The Datawarehouse Life Cycle Toolkit. Navathe. Chris J. S. http://www. 1998 C. Batini. http://www. Robinson “DB2 OLAP Server Theory and Practices”. Margy Ross. 2nd Benjamin/Cummings.. Conceptual database Design . A. Baragoin. S. 1994 P. Schau.. 1998 R. Systems Analysis and Design. Data Modeling Techniques for Data Warehousing. 1998 W H Inmon.

proiectare. Analiză. Executive Support Systems. Leeves.a. Ciucur. The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. Prentice Hall. Oracle Express Analyzer Getting Started. Oracle Express Objects Getting Started. 1999 Oracle Corporation. proiectare şi implementare. 1993 G Tillman. 1993 A. Release 6. Edition. editura ALL. Răboacă. Decision Support Systems-Putting Theory Into Practice. Kimball. Dow JonesIrwin. DeLong. G. S.. Universitatea Spiru Haret. John Wiley&Sons. Morgan Kaufmann.3. 1999 J. Decision Support Systems in the 21st Century. Sisteme informatice. 1993 E. editura Fundaţiei România de Mâine. J. 5th ed.Tansel. D. 1995 G. 1998 J.Bibliografie [KIMB98] [KOTL98] [LUBO95] [MARA99] [OEOG99] [OEAG99] [OEWA99] [OEDA99] [POWE01] [RACI01] [RAMU99] [ROCK98] [SLVM03] [SPRA93] [STON93] [TANS93] [TILL93] [THOM96] [TURB98] [ULLM97] R. Marakas.2. Turban. Muntean ş. 2003 R. D. Bucureşti. 1999 Oracle Corporation. Release 6. Bodea. Relational Access Manager User’s Guide. Reading in Database Systems. 1998 I. 1999 D. Watson. Thomsen. OLAP Solutions: Building Multidimensional Information Systems. J. M. Velicanu.Gadia. Oracle Express Web Agent User’s Guide. Kotler. editura Teora. New Jersey. Rockart.3. Release 6. L.com. Englewood Cliffs. Prentice Hall.J. 1999 Oracle Corporation. New York. 1999 Oracle Corporation. Power. 1998 P. New York. Baze de date Organizare. Cedar Falls. Release 6.4. M. 2001 Gh. Prentice Hall. Oracle Express Database Administrator Guide. McGrawHill.Jajodia. Release 6. Temporal Databases: Theory.Ross. I. Bădescu. C. Ioniţă. Desig and Implementation. S. C. Metodologia cercetării ştiinţifice economice. Bucureşti. Managementul marketingului.Widom. Englewood Cliffs.. Lungu. 2001 Oracle Corporation. Bucureşti. Lungu.2.2. http://dssresources. A practical Guide to Logical Data Modeling. Benjamin/Cummings. 1993 M Stonebraker.U. 1998 Gh.3. New York. implementare. IA: DSSresources. 1997 327 . editura Economică. 1996 E. John Wiley&Sons.Clifford. Decision Support Systems and Intelligent Systems.3. A first Course in Database Systems. Ullman. Decision Support Systems: Concepts and Resources. W. Thornthwaite. Prentice Hall. Sabău. 3rd. Sprague.2. H.com/ dssbook/. San Francisco. M.3.

2002. 2002 G Wijers. J. Proc of 6th Workshop Database Programming Languages. Torlone. Blaschka.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică. Velicanu. in LNCS. Departamentul de Cercetări Economice. Blaschka. 2003 Bulos D. 2001. Springer. 13th International Conference on Data Engineering. An overview of Data Warehousing and OLAP Technology. G. editura Petrion. nr 1552. Workshop on Design and Management of Data Warehouses. 2000 R. I. 1997 [BLAS99] [BLAS00] [BULE01] [BULO96] [CABB97] [CABB98a] [CABB98b] [CHAU97] 328 . Proc. Dayal. F. S. A data warehouse multidimensional Data Models classification. 1997 L. C.. Lungu. 2000 M. 1997 Arbor Software Corporation. [VMLI03] [WIJE91] M. Relational OLAP: Expectiations & Reality. Abello. Database Programming& Design. 1998 L. Finding your way through multidimensional data models. Modeling multidimensional databases. Saltor. Cabbibo. 2000 Academia de Studii Economice. Extending the E/R model for the multidimensional paradigm. Buletin Informativ. Querying Multidimensional databases. From a procedural to a Visual Query Language for OLAP. Sarawagi. M. R. M. 1991 Articole şi comunicări [ABEL00] [AGRA97] [ARBO97] [ARBO00] [BLAS98] A. B. Höfling. Gupta. R. 1999 M. Torlone. Samos. Dinter. Sapia. Platformă pentru baze de date. U. ACM SIGMOD Record 26. Chaudhuri. I. Tucson. Sapia. Agrawal. R. International Workshop on Data Warehouse and Data Mining in conjunction with the ER’98. Proc. nr 1460 in LNCS Springer. A. Modeling Support in Information System Development. Dinter. Institut fur Informatik der Technischen Universität München. Fiesta: A framework for Schema Evolution in Multidimensional Databases. Torlone. G. 10th IEEE International Conference on Scientific and Statistical Database Management. White Paper. White paper. Springer. Thesis Publishers Amsterdam. A new Dimension. S. Proc. Proc of 9th International Conference on Database and Expert Systems Applications. Oracle. Muntean. 6/1996 L. Blaschka. Bucureşti. Cabbibo. 1997 Arbor Sofware Corporation. Cabbibo. Analytical Processing: A comparison of multidimensional and SQL-based approaches. of EDBT’98. A logical approach to multidimensional databases. Höfling. 1998 S. B. USA. 1998 C. Ionescu. PhT thesis.

SIGMOD Record 25. 10th Australian Conference on Information Systems. 1998 M. Wijsen. Greece. Datta. H. 1996 M. Kuijpers. S. Rizzi. Stockholm. M. Proc. Lungu. Lungu. S. Colliat. Thomas.F.Gray. Muntean. 1996 A. Golfarelli. Velicanu. of Workshop on Information Technologies and Systems. B. S. of the 12th International Conference of Data Engineering. Proc. Golfarelli. 1999 M. Proc of 2nd International Workshop on Design and Management of Data Warehouses. Rizzi. Hawaii. CNCSIS. Muntean. J. Technical report. Codd. Proc 23th VLDB. Ionescu. Washington. S. Codd and Associates. 1998 M. Designing the Data Warehouse: Key Steps and crucial issues. H. HICSS-31. Lakshmanan.F. VII. Journal of Computer Science and Information Systems. Technical report. Velicanu. A conceptual Model and a an Algebra for on-line Analytical processing in Data Warehouses. Data Cube: A relational aggregation operator generalizing group by. Verlag. Paredaens. Golfarelli. Ionescu. Sunnyvale. Effective Information for managers. Proceedings of the 1st International Workshop on Data Warehouse and OLAP (DOLAP’98). 1999 [CNCS02] [CODD93] [COLL96] [DATT97] [DEKE99] [GRAY96] [GOLF98a] [GOLF98] [GOLF98b] [GOLF99] [GUAZ00] [GYSS97] [HASS99] 329 . 2000 M. relational and multidimensional database systems. J. Dekeyser. M. 2001 I. Arbor Software Corporation. E.3. Hassan. 1997 S.Layan. cross-tabs and sub-totals. 1998 J. Proc. Rizzi. S. 2002 E. 1997 H. L. A. S. 1998 M. The nested datacube model for OLAP. Proc International Workshop on Data Warehousing and Data Mining Springer. Journal of Computer Science and Information management. OLAP.Bibliografie [CNCS01] I. Rizzi. 3(1996). Soluţii economice şi informatice pentru inteligenţa afacerilor. tehnicilor şi instrumentelor utilizate în domeniul “Inteligenţei afacerilor”. CNCSIS. M. Golfarelli. Dezvoltarea sistemelor informatice pentru afaceri inteligente. Conceptual design of data warehouses from E/R schemes. vol2. Providing OLAP (on-line analytical processing) to user-analysts: An IT mandate. White paper. Studiul şi analiza comparativă a metodelor. 1993 G. Arbor Software Corporation.Pirahesh. A foundation for multi-dimensional Databases. Atlanta.Bosworth. nr. Soluţii economice şi informatice pentru inteligenţa afacerilor. A. CA. The Dimensional Fact Model: A conceptual Model for data Warehouses. Proc. A Methodological Approach for Data Warehouse Design. Gyssen. Guazzo. A cartesian Data Model for Decision Support Systems. M.

http://www. Multidimensional Data Modeling of Complex Data. Lehner. Stockholm. Denmark. R. OLEDB for OLAP.com/data/oledb/olap/. 1999 Metadata Coalition. Pendersen. http://www. 1997 T.htm. Working Paper 99-4.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică. Product Information. 1999 T. 1998 Microstrategy Inc. http://www. The OLAP glossary. 2000 [LIWA96] [MANG99] [META97] [MICR98] [MICR98] [MICR99] [MOOD00] [OLAP96] [OLAP97] [OLAP97b] [PEDE99] [PEDE00] 330 . 1996 O. http://www. Li. 1377. Multidimensional Modeling Approaches for OLAP based on Extended Relational Concepts. True Relational OLAP. Pedersen. A dimensional Modeling Manifesto. M. A data model for supporting on-line analytical processing. EDBT 98. Meta Data Interchange Specification (MDIS version 1. Of the 6th International Conference on Extending Database Technology.com/9708d15.htm. Proc of the 9th International Database Conference on Heterogeneous and Internet Databases. Tjoa. Modeling Large Scale OLAP Scenarios.microsoft. Institute of Informatics. Hong Kong. 1999 D. 1997 W. A. http://www. Aspectes of Data Modeling and Query Processing for complex multidimensional data. From enterprise models to dimensional models: A Methodology for Data Warehouse and Data Mart Design. 1998 C. 2000 The OLAP Council. Spania. nr. White paper. DBMS Online.dbmsmag. Lecture Notes in Computer Science. faculty of Engineering and Science. Jensen. 1996 Kenan Technologies. Proc. Proc of 2nd International Workshop on Design and Management of Data Warehouses. Wang. SUA. Wagner. White Paper. The Case for Relational OLAP. 1999 Informix Software Inc.1).Hattenschwiler. 1996 Olap Council. OLAP and OLAP Server Definitions.net/~metadata/standards/..html. MD-API the OLAP Application Program Interface. The APB-1 Benchmark.5 Specification. The Informix-MetaCube Approach. S. X. 1997 OLAP Council.olapcouncil. Kortink. Conf on Information and Knowledge Management. Sydney.olapcouncil. 1998 Microsoft Corporation. University of Fribourg. C. Neue Konzepte der Entscheidungsunterstutzung. An Introduction to Multidimensional Database Technology. 1995 R. PhD thesis. Mangisengi.org/research/glossary. Kimball. version 0. [HATT99] [INFO96] [KENA95] [KIMB97] [LEHN98] P. Proceedings. 1997 Microstrategy Inc. White Paper.org/research/bmarkly. Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Data Engineering. Moody.he.

StarER: A conceptual model for Data Warehouse Design. Pendse. 1999 N. N.com/. Database explosion.tpc. Christiansen. 1997 J. SIGMOD Record (28) 4. Vassiliadis. Shoshani. http://www. http://www. Proc. Vassiliadis. J. Sellis. F. Conceptual Modeling in OLAP. 2001 P. Kansas City. 1999 A. 1998 P. Proceeding of EIS. Karayannidis. 1999 N. Department of Electrical and Computer Engineering National Technical University of Athens. Data Warehouse Modeling and Quality Issues. 1998 N. V. Proceedings of the International Workshop on Design and Management of Data Warehouses. 1998 A. 1999 M. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. cubes. MAC: Conceptual Data Modeling for OLAP.Bibliografie [PEND99a] [PEND99b] [PEND99c] [PEND99d] [PEND97] [POKO98] [POWE99] [RAFA93] [SCHR98] [SHOS97] [TEST00] [TPCB98] [TRYF99] [TSOI01] [VASS00] [VASS98] [VASS99] [VLMI02] N. LNCS 1873. Pendse. http://www. Mefisto: A functional model for statistical entities. http://www. R. S. T. Vassiliadis. Inaugural Dissertation nr. Italy. Tryfona. OLAP Applications. 1993 A. Sellis. Bucureşti. A brief History of Decision Support Systems. http://www. The origins of today’s OLAP products. I. Teste. Aix-en-Provence.olapreport. DSS Resources.com/. Pendse. A survey of logical models for OLAP databases. Ricci. The OLAP Report. M. Pendse.com. Druckerei Horn.html. vol.html.edu/dss/dsshistory. nr. Power. An Approach to User Oriented Decision Support Systems. T.org/dspec. Towards Conceptual Multidimensional Design in Decision Support Systems. 2000 Transaction Processing Council. Revista Informatică Economică. ACM PODS. Spre noua economie digitală prin inteligenţa afacerii. Bruchsal. and cube operations. Muntean.cba. TPC: TPC Benchmark. G.Pendse. Lungu.1208. Busborg. 2002 331 . DOLAP. http://dss. Modeling multidimensional databases. Velicanu. 4. PhD thesis. http://www.Creeth.olapreport.com/. Proc.com/. of the 10th SSDBM Conference. J.olapreport. Tsois. 2000 P. Multidimensional data structures.olapreport.uni. 1999 M. Dexa 2000. Ionescu. 1999 N. OLAP and Statistical Databases: Similarities and Differences.Rafanelli.olapreport. 1998 D. 1999 N. 1997 O. Londra. Schroff. F. Pokorny.

strategy.ro/ http://www.org http://www.arborsoft.com http://www.ro/ http://www.com/ http://www.holistic.ibm.businessobjects.olapcouncil.cncsis.pilotsw.ase.com http://www.cognos.com/ http://www.kenan.olapreport.com/ http://www.oracle.com/ 332 .com/ http://www.com/ http://www.Iniţiere în tehnologia OLAP-teorie şi practică. Adrese Internet http://www.com/ http://www.com/ http://www.informix.com/ http://www.dce.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful