Suprafeţele cultivate în scop comercial cu porumb modificat genetic MON 810, în anul 2007

Organismul modificat genetic Eveni ment ul de transf ormar e MON 810 Bt MON 810 Bt MON 810 Bt MON 810 Bt MON 810 Bt CUI (conform Regulamen tului Comisiei (CE) nr. 65/2004) MONØØ81Ø-6 Informatii privind titularul autorizatiei la nivel comunitar Numele persoan ei juridice Informatii privind operarorul economic cultivator Locatia geografica a ariei de cultivare Distanta fata de culturile conventi onale/ ecologic e (m)

Specia

Caracteristic a

Nr Deciziei CE

Numele persoanei juridice

Adresa (Sediul)

CUI

Localitatea

Judetul

Marimea ariei autorizat e pentru cultivare (ha)

Informatii din autorizatia de cultivare comerciala eliberara de MAPDR

Porumb Zea mays.L. Porumb Zea mays.L. Porumb Zea mays.L. Porumb Zea mays.L. Porumb Zea mays.L.

rezistenta la insecte lepidoptere rezistenta la insecte lepidoptere rezistenta la insecte lepidoptere rezistenta la insecte lepidoptere rezistenta la insecte lepidoptere

Monsant o Europe SA Monsant o Europe SA Monsant o Europe SA Monsant o Europe SA Monsant o Europe SA

Decizia 98/294/CE

Agroindustriala Scânteia SA

Jud.Arad Loc.Simand

RO 1748345

Simand

Arad

40,0

min.200

MONØØ81Ø-6

Decizia 98/294/CE

Agridirv Serv SRL

Jud.Arad, Loc.Maxineni

RO16336458

Maxineni

Arad

10,0

min.200

MONØØ81Ø-6

Decizia 98/294/CE

TCE Trei Brazi

Jud.Braila, Loc.Braila

RO14271867

Insula Mare a Brailei

Braila

50,0

min.200

MONØØ81Ø-6

Decizia 98/294/CE

Agrochirnogi SA

Jud.Calarasi, Loc.Chirnogi Jud.Iasi, Loc.Mogoses ti

RO1922747

Chirnogi

Calarasi

216,0

min.200

MONØØ81Ø-6

Decizia 98/294/CE

Agrimarvas SRL

RO12644170

Mogosesti

Iasi

5,0

min.200

conform autorizatiei nr. 2628/02.05.2007 conform autorizatiei nr. 2207/08.05.2007 conform autorizatiei nr.1823/ 16.04.2007 conform autorizatiei nr.1111/ 23.04.2007 conform autorizatiei nr.1823/ 16.04.2007

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful