Strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare

Cuprins 1. Învăţarea inclusivă – o privire de ansamblu Scopul acestui document

Pagina 2

2.

3

3. 4. 5.

Trecere în revistă a punctelor tari ale fiecărui stil de învăţare Cum se foloseşte tabelul

5 7

Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare 11 Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare (necompletate) 48 Formular pentru planul de lecţie Formular pentru analiza propriilor practici Formular pentru tema de lucru Îndrumări pentru verificarea strategiilor de predare Evaluarea strategiilor în urma verificării 49 56 57 58 59

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Măsurarea şi monitorizarea percepţiei elevilor prin raportare la stilurile de învăţare – întrebări şi factori care ar putea fi integraţi în Sistemele de Asigurare a Calităţii. 60 Idei pentru măsurarea şi monitorizarea succesului şi a ratei de retenţie a elevilor prin raportare la stilurile de învăţare. 61 Instrumente de măsură sugerate în privinţa rezultatelor şi a ratei de retenţie în relaţie cu stilurile de învăţare. 61

13.

14.

Învăţarea inclusivă – o privire de ansamblu

Învăţarea inclusivă este cea mai bună armonizare între nevoile individuale ale persoanei care învaţă şi prevederile / modul în care se răspunde acestor nevoi.
• • •

Este o abordare holistică, care ridică următoarele întrebări: Cum învaţă oamenii? Care sunt obiectivele lor de învăţare? Ce trebuie să le oferim pentru a-i ajuta să înveţe (mediul lor de învăţare)?

Este o abordare de care vor profita toţi cei care învaţă. Este vorba de cea mai bună armonizare între : • un individ şi profesorul său (adecvarea între metodă şi materiale pe de o parte şi abordarea pe care individul o are asupra învăţării) • cel care învaţă şi şcoală (potrivirea între mediile individuale de învăţare şi nevoile unei largi varietăţi de persoane care învaţă) • cel care învaţă şi serviciile de învăţare disponibile în comunitate (potrivirea nevoilor individuale şi locale cu un serviciu adecvat şi suficient). Este vorba de construirea unui mediu de învăţare accesibil, înclusiv procesele, echipamentele, mediul de predare şi mediul fizic, ca de exemplu: • programe de învăţare individuală care să promoveze progresul şi învăţarea • proceduri de intrare şi de ieşire • sprijin pentru învăţare: specializat şi general • materiale şi resurse de învăţare adecvate stilurilor de învăţare ale diferiţilor indivizi • personal bine pregătit • mediul înconjurător fizic, de exemplu săli de clasă, cantină, bibliotecă Această abordare evită punctul de vedere care plasează dificultatea sau deficienţele în sarcina elevului şi se concentrează în schimb pe capacitatea şcolii de a înţelege şi a răspunde la nevoile / cerinţele individului care învaţă. “Strategiile pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare” este un document complementar cu “Dezvoltarea stilurilor de învăţare eficiente prin identificarea şi înţelegerea stilurilor de învăţare”. Fişele de îndrumare / strategie sunt concepute pentru a sprijini profesorii în înţelegerea şi dezvoltarea practicilor lor de predare astfel încât fiecare stil de învăţare să fie luat în considerare şi, ca urmare, toţi elevii să fie angajaţi în felul acesta în procesul de învăţare. Rezultatul constă în a face mai plăcut şi mai plin de succes timpul pe care elevii îl petrec la şcoală.

Scopul acestui document • Scopul acestui document este: • De a produce îndrumări privind strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare.

2

Obiectivele sunt: • De a identifica o gamă largă de strategii de predare. • De a folosi strategiile de predare care corespund cel mai bine stilurilor de învăţare individuale. • De a prezenta un ansamblu de abordări şi exemple de predare care pot fi folosite pentru a asigura faptul că planurile de lecţie şi materialele de studiu se potrivesc stilurilor de învăţare ale elevilor. • De a elabora o metodologie pentru evaluarea gradului de adecvare a strategiilor de predare la stilurile de învăţare, în raport cu percepţia /satisfacţia elevului, cu succesul şi rata de retenţie. Rezultatele / produsele sunt: • Un instrument care să le permită profesorilor să realizeze o corespondenţă cât mai bună între strategiile lor de predare şi stilurile individuale de învăţare. • Idei pe care şcolile să le poată folosi pentru a lua în calcul şi a integra factorii necesari pentru evaluarea eficienţei utilizării unei predări potrivite cu învăţarea şi pentru evaluarea impactului acesteia asupra percepţiei, succesului şi ratei de retenţie a elevilor.

Cui se adresează acest pachet ? Managerilor, profesorilor, maiştrilor-instructori şi personalului de sprijin din şcoală. De ce acest pachet? Acest pachet va ajuta profesorii să se asigure că elevii lor: • petrec în mod plăcut şi cu succes timpul la şcoală • găsesc cea mai bună cale de a învăţa • îşi dezvoltă stilul preferat de învăţare • capătă o mai bună înţelegere a modului în care învaţă • devin mai eficienţi şi mai compleţi în învăţare • capătă posibilitatea de a-şi îmbunătăţi performanţele de învăţare. Acest pachet va ajuta managerii, profesorii, maiştrii-instructori şi personalul de sprijin să: • dezvolte şi să înţeleagă cum să dezvolte strategii de predare astfel încât strategia respectivă să includă prevederi care să răspundă fiecărui stil de învăţare. • înţeleagă diversitatea stilurilor de învăţare ale elevilor lor. • integreze factorii necesari pentru evaluarea eficienţei utilizării unei predări potrivite cu învăţarea şi să evalueze impactul acesteia asupra percepţiei, succesului şi ratei de retenţie a elevilor.

3

Cum se învaţă mai eficient – punctele tari ale stilurilor de învăţare Vizual / Vedere
• Vederea informaţiei în formă tipărită vă va ajuta să o reţineţi mai bine. • Verificarea faptului că notiţele dumneavoastră sunt copiate cum trebuie • Privirea formei unui cuvânt. • Folosirea culorilor, ilustraţiilor şi diagramelor ca ajutor în procesul de învăţare. • Sublinierea cuvintelor cheie. • Folosirea de creioane colorate pentru învăţarea ortografierii cuvintelor dificile: folosirea de culori diferite pentru grupurile complexe de litere • Alcătuirea unei hărţi mentale sau a unei “spidergram” (reţea de cuvinte, ciorchine). • Convertirea notiţelor dumneavoastră într-o imagine sau bandă desenată. • Folosirea imaginilor pentru explicarea textelor.

Auditiv / Ascultare
• Ascultarea cuiva care vă explică un anumit lucru vă va ajuta să învăţaţi. • Discutarea unei idei noi şi faptul că o explicaţi folosind propriile dumneavoastră cuvinte. • Discutarea cu cineva a problemelor şi ideilor. • Este folositor să analizaţi verbal chestiunile / să verbalizaţi de unul /una singur(ă) gândurile şi ideile pe care le aveţi • Rugămintea adresată cuiva de a vă explica din nou lucrurile • Ascultarea unei cărţi înregistrate pe bandă va fi mai uşoară decât citirea cărţii. • “Simţirea cuvântului” ca şi cum aţi fi pe punctul să-l pronunţaţi şi faptul de a-l pronunţa în gând pot fi de ajutor. • Împărţirea cuvintelor în silabe /fragmente şi exagerarea în gând a sunetelor. • Simţirea ritmului unei fraze sau a unui set de informaţii atunci când acestea sunt “cântate”. • Citirea cu voce tare. • Faptul de a vă asculta vorbind cu voce tare. • Utilizarea unui casetofon pentru a vă înregistra observaţiile şi gândurile. • Înregistrarea principalelor aspecte ce trebuie analizate folosind propria dumneavoastră voce, cu muzica dumneavoastră preferată ca fundal • Folosiţi metode de ascultare activă, incluzând aici chestionarea şi rezumarea.

Practic
• Efectuarea de către dumneavoastră înşivă a unei activităţi practice facilitează adesea înţelegerea, de ex. experimente la fizică, probleme la matematică etc. • Scrierea lucrurilor în ordinea lor, pas cu pas, este o cale eficientă de a le ţine minte. • Scrierea lucrurilor cu propriile dumneavoastră cuvinte. • Convertirea notiţelor într-o imagine sau într-o bandă desenată. • Alcătuirea unei hărţi mentale sau a unei “spidergram” reţea de cuvinte, ciorchine). • Urmărirea cu degetul a titlurilor, cuvintelor cheie, etc. apoi pronunţarea respectivelor cuvinte urmată de scrierea lor din memorie. • Preferinţa pentru a atinge şi a face. • Scrisul la tastatură este adesea mai uşor decât scrierea de mână. • Utilizarea scrisului cursiv este mai uşoară decât cea a scrisului tipărit (cu litere separate) • Ajutarea unei alte persoane să îndeplinească o sarcină.

4

Proiectul FEDA CBD 204 Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare ale persoanelor Tipul vizual Cum se foloseşte tabelul Tipul auditiv Tipul practic 1. 6 . Decideţi ce strategie /strategii intenţionaţi să folosiţi pe parcursul sesiunii. având titlul “Puncte tari pentru acest tip de persoană” indică ce strategie prezintă cel mai mare grad de confort şi încredere pentru tipul respectiv de persoană care învaţă. Folosiţi formularele de plan de lecţie pentru a planifica şi a include toate stilurile de învăţare ale elevilor dumneavoastră. Mai întâi trebuie să cunoaşteţi stilurile individuale de învăţare ale elevilor dumneavoastră. La pagina 3 se află o privire de ansamblu asupra punctelor tari ale diferitelor stiluri de învăţare. Ultimele trei coloane. 8. 2. 4. Este deci esenţial să vă îndreptaţi cea mai mare parte a atenţiei în mod special asupra modului în care îi puteţi implica pe elevii pentru care această strategie NU este un punct tare. Mergeţi la pagina indicată. Exemplele oferite nu sunt singurele posibile. 6. Uitaţi-vă pe coloana intitulată “Scopul predării – Ce doriţi să realizaţi?” 3. puteţi adăuga la acestea propriile dumneavoastră exemple. 7. intitulată “Strategie de predare – cum o să procedaţi?” 5. Decideţi ce “Scop” va stabiliţi pentru sesiunea respectivă (lista nu este exhaustivă). Uitaţi-vă pe coloana următoare.

Vizual Auditiv Practic 7 .Cum se foloseşte tabelul Identificaţi stilurile de învăţare ale elevilor din grupul dumneavoastră. pe includerea celorlalţi. din lista cuprinsă în tabel Mergeţi la pagina indicată Utilizaţi “strategiile pentru persoanele care învaţă” indicate. elevilor Strategia de înv predare Puncte tari pentru acest tip de Cum ve ţ i proceda? Nr. persoană : dumneavoastră. Utilizaţi formularele de plan de lecţie pentru a planifica şi a include toate stilurile de ăţare alePag. în consecinţă. Scopul predării Ce speraţi să obţineţi. având în vedere că un [ înseamnă că acela este un punct tare şi concentrându-vă. Alegeţi “Scopul predării” pentru sesiunea dumneavoastră din lista cuprinsă în tabel Alegeţi “Strategia de predare” pe care o veţi folosi.

convingerilor şi atitudinilor Discuţie 9 10 11 12 [ [ [ [ [ [ [ [ Joc de rol şi studii de caz Film şi Video Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Tutorial individual / 1:1 / Mentorat 13 14 15 [ [ [ [ [ [ Brainstorming Planificarea şi revizuirea acţiunilor Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice Expunere orală 16 17 [ [ [ [ 18 [ Suport de curs / fişe de lucru Citire Demonstraţie De la teorie la practică: Legarea teoriei de practică Tutoriale individuale (schimburi în ambele sensuri) 19 20 21 22 [ [ [ [ [ [ [ Dobândirea de abilităţi / consolidarea De la teorie la practică: Exersarea practicilor Atelier de lucru /Simulare / Joc de rol Atelier de lucru / Simulare / Practică 23 24 [ [ [ [ Demonstraţie Formare (coaching) 25 26 [ [ [ 8 .Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect Expunere orală 8 [ Lectură dirijată Vizită Video / multimedia Explorarea şi influenţarea opiniilor. emoţiilor.

Învăţarea unui sistem “mecanic”. sau a unor fapte concrete. sau a unei succesiuni Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală Învăţare mecanică 27 [ • Discuţie : Dezbatere • Masă rotundă Joc de rol / Piesă de teatru / Simulare 28 [ [ [ [ [ [ 29 Dezvoltarea de abilităţi de comunicare în scris Dezvoltarea lucrului în echipă Lucru în grup • Grup cu sarcină precisă • Grup mic • Brainstorming • Grup creativ Temă scrisă Jocuri / Piesă de teatru / joc de rol Teme /proiecte integrate Vizită de două sau mai multe zile Lucru în grup Generarea de idei: • Brainstorming Consolidarea ideilor: • Grup cu sarcină precisă • Grup mic 30 31 32 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 33 34 35 Consolidarea informaţiei Seminar Joc de rol Evaluare /Test Temă de lucru / proiect (individual / în grup) Întrebări şi răspunsuri verbale (profesor şi elev) Examen / test Suport de curs cu spaţii goale de completat Întrebări de control Evaluare practică / activitate cu sarcină / schiţarea profilului de abilităţi 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ Analiza şi evaluarea învăţării 9 .

Acest lucru a generat implicarea celor cu dominantă vizuală. Scopul Predării – Ce speraţi să realizaţi? Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect Strategia de predare Cum veţi proceda? LECTURĂ OBLIGATORIE 10 . Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Celor cu dominantă practică li s-a cerut să se ofere voluntari pentru anumite sarcini specifice pe parcursul sesiunii. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect Strategia de predare Cum veţi proceda? EXPUNERE ORALĂ Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Exprimaţi-vă clar şi identificaţi punctele principale. • O abilitate tactilă precum editarea de text s-ar putea să se dovedească utilă pentru luarea de notiţe. Este posibil ca elevii să dorească să înregistreze sesiunea pe bandă. Daţi elevului o copie a notiţelor. vor avea încredere în această strategie. Vorbiţi într-o manieră animată. de ex. Încurajaţi utilizarea “spidergrams” şi a modelelor cadru (formulare) pentru luarea notiţelor Dacă în expunerea orală apare nevoia de voluntari. profesorul care susţinea expunerea orală a folosit o folie de retroproiector cu o imagine/bandă desenată care conceptualiza întreaga expunere. “spidergrams” şi “flowcharts” Folosiţi creioane colorate şi slide-uri Permiteţi elevilor să înregistreze pe bandă expunerile orale • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Graficele / tabelele sunt folositoare • • Exemplu Într-un program de nivel 3. Încurajaţi folosirea culorilor şi folosirea pentru notiţe a propriilor “modele cadru” ale elevilor. solicitaţi-le acestor elevi participarea Oferiţi-le elevilor un produs /obiect tangibil pe care să-l studieze.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. • • • • • • • • Asociaţi un aspect cheie cu o imagine vizuală dintro carte sau afişată pe retroproiector.

Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Prezentaţi obiectul citirii obligatorie în formă video. vor avea încredere în această strategie. Înregistraţi pe bandă sesiunea de lectură obligatorie – prezentaţi-o în forma audio. ca sprijin pentru înţelegerea textului. Cei cu dominantă vizuală au primit sarcina de a desprinde punctele principale din text şi de a le prezenta vizual restului Idei privind strategiile pe grupului. activitate care să-l încurajeze pe cel care învaţă să facă cercetări • • Invitaţi un prezentator care să citească textul stabilit • Folosiţi secvenţe video care să acompanieze lectura obligatorie. pe care să le pună celorlalţi elevi din clasă. Celor cu dominantă practică li s-a cerut să pregătească întrebări în legătură cu fiecare carte. presărată cu explicaţiile profesorului Invitaţi un prezentator care să citească textul stabilit Folosiţi secvenţe video care să acompanieze lectura obligatorie Puneţi-i pe aceşti elevi să prezinte lectura obligatorie (parţial /total) • • • Stabiliţi o activitate bazată pe sarcini precise cu privire la lectura obligatorie. care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. • Puneţi-i pe aceşti elevi să prezinte lectura obligatorie (parţial / total) • • • Exemplu Într-o clasă de comunicare elevilor le-a fost dată o listă de lectură dirijată. Scopul Predării – Ce speraţi să realizaţi? Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect Strategia de predare Cum veţi proceda? VIZITĂ 11 . • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Invitaţi un prezentator care să citească textul stabilit Folosiţi secvenţe video care să acompanieze lectura obligatorie.

• [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. Sarcini precise de îndeplinit Listă de puncte cheie / întrebări stabilite sub forma unui concurs care necesită căutarea de informaţii. Întrebări cheie /concursuri “cine ştie câştigă” Încurajaţi elevii să discute despre vizită în faza de planificare. cataloage. aspectele cheie ce trebuie observate. Utilizaţi o prezentare multimedia a obiectivului vizitat. filme despre obiectivul vizitat şi puneţi-i să facă unele activităţi de cercetare. Exemplu Un grup de elevi la artă şi design au vizitat o galerie de artă. ilustraţii. filme despre obiectivul vizitat Daţi-le elevilor suport de curs cu întrebări de control Utilizaţi o prezentare multimedia a obiectivului vizitat. folosind mijloace IT. Cei cu dominantă vizuală s-au simţit în largul lor în această ipostază. O hartă sau un plan al obiectivului vizitat. vor avea încredere în această strategie. ca să poată discuta în timpul vizitei despre cele văzute. folosind mijloace IT. cei cu dominantă auditivă au fost grupaţi câte doi şi li s-a cerut să discute despre fiecare tablou pe care trebuiau să-l comenteze. Celor cu dominantă practică li s-au dat sarcini bine stabilite de a găsi. • • • • • • • • • • • • • • Oferiţi-le elevilor fotografii. 12 . Utilizaţi o prezentare multimedia a obiectivului vizitat. cataloage. • O bandă /prezentare audio – adesea pusă la dispoziţie de muzee / galerii de artă etc. ilustraţii. O hartă sau un plan al obiectivului vizitat. Foaie de observaţie. în timpul vizitei şi după aceea. Grupaţi pe cei cu dominantă auditivă câte doi.Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. folosind mijloace IT. Oferiţi-le elevilor fotografii. de a face şi de a raporta.

vor avea încredere în această strategie. care să le ceară elevilor “să facă”. Animaţi-vă prezentarea. vor avea încredere în această strategie. presăraţi-o cu exemple din viaţa reală / imaginare Legaţi-vă de realitate şi de exemple practice. care s-au putut folosi de ilustraţiile diferitelor tipuri de mărfuri. Acest pachet a fost folositor mai ales pentru elevii cu abilităţi de citire mai puţin dezvoltate. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect Strategia de predare Cum veţi proceda? VIDEO/MULTIMEDIA Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o • situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. • Produceţi suport de curs cu imagini /filme ca ajutor pentru memorie. • • • Exemplu Elevii dintr-un program de nivel 1 de comerţ cu amănuntul au folosit un pachet multimedia pentru a îndeplini o temă legată de stocuri şi de controlul stocurilor. presăraţi-o cu exemple din viaţa reală / imaginare Încurajaţi punerea de întrebări în momentele de oprire a filmului. folosiţi un pachet multimedia interactiv. 13 . Animaţi-vă prezentarea.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. vor avea încredere în această strategie. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. puneţi întrebări şi consolidaţi cele învăţate. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.

vor avea încredere în această strategie.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. • • • • • Cereţi unuia dintre aceşti elevi să fie “avocatul diavolului” şi • să conteste punctele de vedere şi opiniile în timpul discuţiei. convingerilor şi atitudinilor Strategia de predare Cum veţi proceda? DISCUŢIE Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Utilizaţi “spidergram” pentru a surprinde punctele cheie ale discuţiei. Utilizaţi jocul de rol şi cereţi acestor elevi să pună în scenă o situaţie şi să folosească acest lucru ca o bază pentru discuţie. Utilizaţi un film / CD ROM şi opriţi-l la momentele cheie. Exemplu. • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Utilizaţi imagini. Model folositor în discuţie: “Model cu 4 roluri” Coordonator – menţine discuţia la obiect şi ţine evidenţa timpului. Discuţia a avut ca scopuri identificarea circumstanţelor conflictului. afişe etc. vor avea încredere în această strategie. care pot ilustra discuţia sau pot constitui o provocare pentru începerea acesteia. pentru discuţii Utilizaţi jocul de rol şi apoi treceţi la discuţie. emoţiilor. Facilitator – se asigură că toată lumea participă. Raportor – oferă feedback în legătură cu anumite puncte cheie stabilite. 14 . Elevilor care urmăreau să-şi îmbunătăţească abilităţile de lucru în echipă li s-a cerut să facă un joc de rol având ca subiect un conflict şi apoi să discute “conflictele” care au apărut la locurile lor de muncă. Aveţi grijă să fie fixate reguli de desfăşurare care să asigure participarea tuturor elevilor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Explorarea şi influenţarea opiniilor. Cereţi unuia dintre aceşti elevi să prezideze discuţia şi să asigure participarea egală a tuturor. Observator – ia notiţe. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. sugerarea de posibile soluţii de rezolvare şi re-analizarea a ceea ce s-a întâmplat de fapt. această abordare va da discuţiei un aspect “vizual”.

convingerilor şi atitudinilor Strategia de predare Cum veţi proceda? JOC DE ROL / STUDIU DE CAZ Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Puneţi-i pe aceşti elevi să observe limbajul trupului şi expresiile feţei şi folosiţi aceste lucruri ca punct de discuţie. Ei au jucat pe rând rolul celui care intervievează. elevii au jucat roluri legate de interviurile pentru obţinerea unei slujbe. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. • Încurajaţi elevii să scrie un • scenariu sau enunţuri cheie care ar putea fi folosite pentru a exprima diferite opinii în timpul jocului de rol. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. 15 . Încurajaţi pe unii dintre elevi să joace roluri. vor avea încredere în această strategie. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Explorarea şi influenţarea opiniilor. vor avea încredere în această strategie. Folosiţi-l pe acest elev ca narator. • Exemplu În sesiunea lor. al celui intervievat şi al observatorului şi apoi au fost evaluaţi de către colegii lor. iar pe alţii să-i observe şi apoi faceţi brainstorming în legătură cu reacţiile avute /observate. emoţiilor.

Asiguraţi-vă că aţi pregătit dinainte note scrise asupra filmului.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. convingerilor şi atitudinilor Strategia de predare Cum veţi proceda? FILM ŞI VIDEO Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Exemplu Cursanţii adulţi dintr-un program de educaţie permanentă au urmărit secvenţe din filme şi documentare având ca subiect femei celebre de-a lungul istoriei. vor avea încredere în această strategie. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Cei cu dominantă auditivă au selectat dialogurile cheie conţinând stereotipuri bărbat / femeie. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. 16 . unui elev de tip auditiv îi va fi mai uşor doar să asculte în loc să asculte şi să ia notiţe în acelaşi timp. Rulaţi filmul şi cereţi acestor elevi să descopere punctele principale sau să observe limbajul trupului şi folosiţi aceste aspecte ca bază de discuţie. emoţiilor. Încurajaţi elevii să se uite la film cu atenţie. vor avea încredere în această strategie. iar cei cu dominantă practică au avut la dispoziţie un suport de curs cu spaţii goale şi întrebări cheie la care trebuiau să răspundă. Celor cu dominantă vizuală li s-a cerut să noteze / prezinte în scris relaţiile dintre bărbaţi şi femei. fără să fie perturbaţi. • • • • • • Puneţi-le la dispoziţie informaţii pregătite dinainte. vor avea încredere în această strategie. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Explorarea şi influenţarea opiniilor. Puneţi-i pe elevi să-şi noteze aspectele cheie. într-un format vizual uşor accesibil. Puneţi-le la dispoziţie un grafic al scenelor / evenimentelor pentru ca ei să-şi poată nota aspectul cheie al scenei respective şi să-l utilizeze ca bază de discuţie.

discuţiile etc. Diagramele flux / direcţionale pot fi de folos. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Liste cu lucrurile care sunt de făcut: 1. Subliniaţi secţiunea ……. scheme etc. • • • Exemplu Sesiunea a fost înregistrată pe video de un elev cu dominantă practică pentru a permite tuturor elevilor ca în sesiunea următoare să reflecteze asupra procesului prin care au trecut în planificarea şi organizarea propriei lor învăţări. 3. înainte de a formula orice decizie / planuri.. Discutaţi sarcina în detaliu. Desenaţi pe măsură ce vorbiţi. Scrieţi cu propriile voastre cuvinte……. deoarece indică modul cum un anumit lucru conduce la un alt lucru. încurajaţi întrebările. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Strategia de predare Cum veţi proceda? TUTORIAL INDIVIDUAL / 1:1 / MENTORAT Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Folosiţi planuri vizuale. 17 .Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. pentru a arăta cum se leagă între ele diferitele părţi ale planului. Mergeţi la bibliotecă şi găsiţi…… 2. • • Listă de SARCINI bazate pe practică. Întocmiţi din timp lista de lucruri de făcut şi utilizaţi-o ca structură principală a lecţiei. vor avea încredere în această strategie.

“spidergrams”. • • • • • • • • • • Exemplu Elevii au folosit brainstorming-ul într-o sesiune de tâmplărie pentru a alcătui o listă de posibile obiecte care ar putea fi fabricate spre vânzare folosind deşeurile rămase într-o cutie.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Celor cu dominantă practică li s-a cerut să prezinte deşeurile pentru a stimula apariţia ideilor la cei cu dominantă vizuală şi auditivă. vor avea încredere în această strategie. dar nu să domine sesiunea. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Strategia de predare Cum veţi proceda? 18 PLANIFICAREA ŞI REVIZUIREA ACŢIUNILOR (ACTION PLANNING) . Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Faceţi ca acest elev să se ofere voluntar pentru a nota ideile. pentru a-i încuraja pe ceilalţi şi a stimula exprimarea ideilor. cu creioane de culori diferite. Puneţi elevul să-şi noteze cuvântul /conceptul / ideea de la brainstorming şi apoi s-o descrie cu propriile sale cuvinte. Utilizaţi culori pe scheme pentru a indica zonele de legătură. vor avea încredere în această strategie. Puneţi elevul să-şi noteze iniţial pe scurt ideile şi apoi să le dezvolte în propoziţii care au sens pentru el. ideile ce au legătură unele cu altele. Aţi putea să folosiţi un astfel de elev pentru a-l pune să exprime idei în format vizual. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Strategia de predare Cum veţi proceda? BRAINSTORMING Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. Permiteţi elevilor să vorbească şi să facă schimb de idei. Aţi putea folosi un astfel de elev pe post de preşedinte de şedinţă. Notaţi ideile /conceptele cheie de la brainstorming şi cereţi acestor elevi să alcătuiască o listă cu acţiunile necesare şi să ordoneze aceste acţiuni după gradul lor de prioritate. imagini şi simboluri care au sens pentru el. Puneţi elevul să-şi noteze idei de la brainstorming folosind creioane colorate. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Aţi putea alege din rândul lor 2-3 voluntari care să noteze pe flipchart.

pentru a-şi dezvolta şi citi planurile de acţiune.. • Folosiţi programe IT pentru planificarea acţiunilor utilizând tabelele sau formatele interactive alcătuite de elevi.Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Folosiţi planuri vizuale. • Discutaţi sarcina în detaliu. Exemplu Elevii unui program de artă şi design au folosit computere. La sfârşitul anului au fost capabili să demonstreze şi să-şi evalueze progresul şi să fixeze noi scopuri pentru anul următor. înainte de a formula orice decizie / planuri. încurajaţi întrebările. Subliniaţi secţiunea……. Listă de SARCINI bazate pe practică. discuţiile etc. Scrieţi cu propriile voastre cuvinte……. vor avea încredere în această strategie. pentru a analiza progresele făcute şi a-şi evalua munca. pentru a arăta cum se leagă între ele diferitele părţi ale planului. • • • • • Folosiţi programe IT pentru planificarea acţiunilor utilizând tabelele sau formatele vizuale interactive alcătuite de elevi. Liste cu lucruri de făcut: 1. La sesiunile de revizuire ei au folosit o înregistrare a sesiunii anterioare. Diagramele flux / direcţionale pot fi de folos. Întocmiţi din timp lista de lucruri de făcut şi utilizaţi-o ca structură principală a lecţiei. deoarece indică modul cum un anumit lucru conduce la un alt lucru. scheme etc. 3. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. ajutându-se de simboluri. Desenaţi pe măsură ce vorbiţi. făcută cu camera digitală. Mergeţi la bibliotecă şi găsiţi…… 2. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice Strategia de predare Cum veţi proceda? EXPUNERE ORALĂ 19 .

şi a fost însoţita de suport de curs sub formă de text. benzi desenate şi diagrame. Folii de retroproiector cu imagini. Ilustraţi punctele cheie folosind intonaţia /tonul etc. Oferiţi elevilor un produs /obiect tangibil pe care să-l studieze. cu ilustrări a ceea ce anumite aspecte însemnau în practică. • • Exemplu Elevii dintr-un program de Certificat iniţial de predare au asistat la o expunere orală pe tema cadrului teoretic ca introducere în lucrul privind stilurile de învăţare.Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Suport de curs cu indicii vizuale. Legătură verbală cu alte situaţii. • Grafic ce trebuie completat de elevi pe măsură ce se derulează expunerea. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. 20 . vor avea încredere în această strategie. Expunerea a fost făcută într-un stil stimulant. Ei au continuat prin a-şi evalua propriul stil de învăţare şi apoi au încercat să ducă la bun sfârşit sarcini de învăţare folosind stilurile lor preferate de învăţare dar şi stilurile ce nu le erau la îndemână. Asiguraţi-vă că se produc schimbări relevante de ritm pentru a menţine interesul elevilor. • • • Elevii vor folosi “imagini” vizuale pentru a-şi clarifica notiţele. tabele şi grafice.

simboluri. 21 . Fişele de lucru / suportul de curs au inclus text. astfel încât elevii să trebuiască să asculte prezentarea / informaţiile şi să completeze elementele lipsă.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. • • Exemplu Elevii dintr-un program de coafură li s-a dat un suport de curs despre structura părului. imagini şi ilustraţii. vor avea încredere în această strategie. Urmau să înveţe despre efectele substanţelor chimice asupra structurii. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Fişele de lucru / suportul de curs trebuie prezentat în cadrul unor sarcini fixate. Aşezarea în pagină este foarte importantă – subliniaţi sau puneţi într-o căsuţă textul important din partea de sus. elevi cărora li s-a dat timp pentru a pune întrebări pe marginea fişelor de lucru / suportului de curs. Subliniaţi sau scrieţi cu litere aldine punctele importante şi punctele cheie din text. Oferiţi fişe de lucru / suporturi de curs cu spaţii goale. • Discutaţi conţinutul fişelor de lucru / suportului de curs pe sistemul întrebare şi răspuns. vor avea încredere în această strategie. imagini şi spaţii goale ce trebuiau completate de elevi. astfel încât elevii să trebuiască să asculte prezentarea / informaţiile şi să completeze elementele lipsă. simboluri. Prezentaţi fişele de lucru / suportul de curs în format grafic. ce trebuie duse la bun sfârşit de elev. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice Strategia de predare Cum veţi proceda? SUPORT DE CURS / FIŞE DE LUCRU Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. • • • • • • Discutaţi fişele de lucru / suportul de curs cu elevul. Oferiţi fişe de lucru / suporturi de curs cu spaţii goale. vor avea încredere în această strategie. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Utilizaţi culoare.

pentru ca elevii să-şi poată reprezenta ceea ce citesc. Elevilor li s-a dat de citit un material pregătitor. o diagramă care prezenta procesul şi întrebări cheie la sfârşit. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. care includea o explicaţie scrisă. Găsiţi un text cu exemple din realitate. • Exemplu Într-o sesiune de biologie urma ca în ora viitoare să se abordeze teoria osmozei. 22 . • • Împărţiţi citirea în bucăţele mici. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice Strategia de predare Cum veţi proceda? CITIRE Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Găsiţi un text care să cuprindă şi ilustraţii. • • Încurajaţi-i pe cei cu • dominantă auditivă să se adune şi să discute textul şi problemele / punctele de interes. • Încurajaţi elevii să citească cu voce tare. vor avea încredere în această strategie. Asiguraţi-vă că textul se poate aplica în viaţa reală. Puneţi elevii să citească un text şi puneţi-le întrebări / daţi-le sarcini după fiecare fragment de text. Text însoţit de imagini / grafice etc.

afişe. • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. S-au fabricat diferite loturi. Utilizaţi folii de retroproiector colorate. benzi desenate etc. • • • • • Exemplu Elevii dintr-un program de tehnologie alimentară au privit o demonstraţie a fabricării pâinii. descrie şi apoi de a folosi tehnicile şi de a vedea efectele la produsele finale. variindu-se metodele folosite şi timpul de frământare a aluatului. Încurajaţi-i pe aceşti elevi să pună întrebări şi să discute despre demonstraţie în timp ce dumneavoastră o efectuaţi. Folosiţi elemente de sprijin. ustensile.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Utilizaţi secvenţe video. 23 . vor avea încredere în această strategie. Implicaţi-i aceşti elevi cât mai mult posibil. explicaţi în amănunt fiecare punct. de exemplu cereţi-le să vă fie asistenţi. vor avea încredere în această strategie. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice Strategia de predare Cum veţi proceda? DEMONSTRAŢIA Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. să noteze procedura pe tablă în timp ce dumneavoastră o efectuaţi etc. Faceţi fotografii sau folosiţi imagini video • Prezentaţi verbal tot ceea ce faceţi. Elevii au avut posibilitatea de a privi. pentru a permite elevilor să vadă şi să audă în acelaşi timp informaţiile. pentru a ilustra ceea ce aveţi de demonstrat.

3. iar celor de tip vizual li s-a cerut să deseneze testul folosind o diagramă flux / direcţională şi să facă legătua cu teoria prin folosirea culorilor pentru a descrie testul cu turnesol. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? De la teorie la practică: Legarea teoriei de practică Strategia de predare Cum veţi proceda? TUTORIAL INDIVIDUAL Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Utilizaţi planuri vizuale. [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. deoarece indică modul cum un anumit lucru conduce la un • alt lucru.. Scrieţi cu propriile voastre cuvinte…. Subliniaţi secţiunea…….. 24 . vor avea încredere în această strategie.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. În cazul celor cu dominantă auditivă s-a folosit chestionarea detaliată. pentru a arăta cum se leagă între ele diferitele părţi ale planului. Cei cu dominantă practică au fost încurajaţi să deseneze/descrie lista paşilor întreprinşi şi să o raporteze la teorie. baze şi la folosirea turnesolului. • Diagramele direcţionale pot fi de folos. înainte de a formula orice decizie / planuri. Desenaţi pe măsură ce vorbiţi. grafice etc. încurajaţi întrebările. 1. nu de aspecte abstracte. discuţiile etc. Discutaţi sarcina în detaliu. Folosiţi demonstraţia sau un scenariu acolo unde este cazul. Mergeţi la bibliotecă şi găsiţi…… 2. Legaţi-vă de practica din viaţa reală. • • • • • Exemplu În timpul unui tutorial unu la unu profesorul discuta pe marginea unei o sesiuni recente privitoare la acizi. Întocmiţi din timp lista de lucruri de făcut şi utilizaţio ca structură principală a lecţiei. Folosiţi demonstraţia sau un scenariu acolo unde este cazul. • • Listă de SARCINI bazate pe practică Liste cu lucrurile de făcut.

Utilizaţi întrebările şi răspunsurile pentru a încuraja elevul să vorbească despre cum se leagă teoria de practică. Permiteţi elevilor să exerseze. Puneţi-i pe aceşti elevi să “ajute” sau să lucreze în echipă cu alţii. în cadrul unui atelier de lucru. să facă greşeli şi să încerce din nou. 25 . Permiteţi-le “să atingă” şi “să facă”. • • • • • • Exemplu După ce au învăţat despre circuitele electrice şi despre radio-receptoare în cadrul unei sesiuni teoretice. să vadă legăturile cu practica. În jocul de rol cei cu dominantă vizuală vor fi observatori buni. pe parcursul efectuării acesteia. să proiecteze şi să realizeze un aparat de radio foarte simplu. vor avea încredere în această strategie. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. • • Este util să demonstraţi / să arătaţi mai întâi elevului ce să • facă.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? De la teorie la practică: Legarea teoriei de practică Strategia de predare Cum veţi proceda? ATELIER DE LUCRU / SIMULARE / JOC DE ROL Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Încurajaţi elevii să privească mai întâi. Încurajaţi implicarea elevilor. vor avea încredere în această strategie. acolo unde este necesar. elevilor li s-a cerut. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Puneţi la dispoziţie instrucţiuni bazate pe imagini. Puneţi-i pe elevi să discute cu dumneavoastră sau cu un coleg despre sarcina dată.

Oferiţi din plin ocazii pentru întrebări şi răspunsuri. vor avea încredere în această strategie. Permiteţi discuţiile cu partenerul sau în grupuri mici • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Înregistraţi sarcinile pe bandă. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Sarcinile date trebuie să fie practice şi bazate pe situaţii din viaţa reală.Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dobândirea de abilităţi/consolidarea De la teorie la practică: Exersarea practicilor Strategia de predare Cum veţi proceda? ATELIER DE LUCRU / SIMULARE / PRACTICĂ Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Simbolurile vizuale sunt folositoare în atelierul de lucru pentru accesarea materialelor şi a resurselor. • • • • • Exemplu La un curs de asistenţă medicală elevii învăţaseră teoretic despre dezvoltarea copilului şi apoi observaseră un grup de copii care se jucau. Acum ei au trecut la exersarea efectivă mergând în practică la o grădiniţă unde au fost implicaţi în activităţile de dezvoltare a copilului care aveau loc acolo. vor avea încredere în această strategie. Instrucţiunile pas cu pas sunt utile. 26 .

de exemplu cereţi-le să vă fie asistenţi. afişe. explicaţi în amănunt fiecare punct. Utilizaţi folii de retroproiector colorate. 27 . să noteze procedura pe tablă în timp ce dumneavoastră o efectuaţi etc. Implicaţi-i aceşti elevi cât mai mult posibil. • • Exemplu La un curs de coafură şi cosmetică profesorul a demonstrat procedura în timp ce elevii şi-au notat / desenat etapele cheie.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. ustensile. vor avea încredere în această strategie. Folosiţi elemente de sprijin. • • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Încurajaţi-i pe aceşti elevi să pună întrebări şi să discute despre demonstraţie în timp ce dumneavoastră o efectuaţi. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dobândirea de abilităţi/consolidarea Exersarea practicilor Strategia de predare Cum veţi proceda? DEMONSTRAŢIE Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Elevii au fost încurajaţi să pună întrebări pe parcursul demnostraţiei şi apoi să exerseze unii pe alţii. benzi desenate etc. vor avea încredere în această strategie. • Prezentaţi verbal tot ceea ce faceţi. pentru a ilustra ceea ce aveţi de demonstrat. pentru a permite elevilor să vadă şi să audă în acelaşi timp informaţiile.

28 . • • Exemplu Într-un program de educaţie fizică. Elevii au fost încurajaţi să discute. Fiţi dispus să repetaţi. să arătaţi şi să lucraţi împreună cu elevul. • Discutarea tuturor aspectelor practicii este esenţială • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dobândirea de abilităţi/consolidarea Exersarea practicilor Strategia de predare Cum veţi proceda? FORMARE (COACHING) Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Mai întâi arătaţi şi demonstraţi. permiteţi elevilor să controleze situaţia într-o oarecare măsură. un profesor forma un grup de elevi în privinţa modului în care aceştia trebuie să instruiască oamenii în vederea folosirii aparatelor de gimanstică.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Permiteţi elevilor să se implice Nu fiţi excesiv de stricţi. iar profesorul a prezentat verbal fiecare pas şi a folosit întrebările şi răspunsurile pe tot parcursul formării. Elevilor li s-a dat apoi posibilitatea de a “încerca” şi de a “exersa” unii cu alţii.

Legaţi paşii unul de celălalt. sau a unei succesiuni Strategia de predare Cum veţi proceda? ÎNVĂŢARE MECANICĂ (PE DE ROST) Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Legaţi fiecare pas din succesiunea de paşi de o imagine şi puneţi-i pe elevi să şi-o imagineze / deseneze în gând. Utilizaţi “asocierea de imagini” Scrieţi succesiunea de paşi folosind culori / modele. Cuvintele cheie au alcătuit un ajutor verbal pentru memorare pe care elevii de tip auditiv l-au găsit folositor. Utilizaţi “asocierea de cuvinte” Explicaţi cu voce tare. Diagrama a existat şi pe suportul de curs. umeri. Utilizarea mâinilor / corpului pentru a ajuta la memorarea şi reamintirea succesiunii de paşi. ilustraţii. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. 29 . în timp ce o repetaţi. sau a unor fapte concrete. genunchi. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Învăţarea unui sistem “mecanic”.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Profesorul a desenat o diagramă pas cu pas pe o foaie mare de hârtie. trebuia ca elevii să înveţe modelul “comunicării intrapersonale”. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. vor avea încredere în această strategie. Puneţi lucrurile în forma unui cântecel sau a unei poezii. Încurajaţi folosirea înregistrărilor Utilizarea tehnicilor mnemonice (ajutoarelor verbale pentru memorare) • • • Fiţi sistematic. • • • • • • • • Exemplu Într-o clasă de nivel 3 de studii asupra comunicării. diagramă pe are elevii de tip practic o puteau parcurge. explicând pe rând fiecare element. fiecare pas fiind însoţit de un cuvânt cheie şi de o imagine cheie. degete”) Executaţi succesiunea de paşi folosind elemente reale / simbolice. (în genul “cap.

Prezentaţi o secvenţă video pentru a stimula dezbaterea. Înainte de dezbatere oferiţi spre citire un text stimulativ. • • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. • • • • • Exemplu Într-o clasă de nivelul 3 elevii trebuiau să-şi dezvolte abilităţile de comunicare orală. Folosiţi o fotografie ca stimul alături de text. Folosiţi un citat / text pentru a stimula discuţia. 30 . Legaţi exemplele / stimulii de idei şi situaţii practice din viaţa reală. profesorul a folosit secvenţe de film pentru a stimula discuţia despre cenzură. Fixaţi reguli şi termeni de referinţă pentru discuţie şi dezbatere. dar nu-i lăsaţi să domine. filme sau ilustraţii pentru a stimula dezbaterile cu privire la viaţă. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. În sesiunea respectivă. Sugeraţi unuia dintre aceşti elevi să “prezideze” dezbaterile. vor avea încredere în această strategie. vor avea încredere în această strategie.Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală Strategia de predare Cum veţi proceda? DISCUŢIE : DEZBATERE / MASĂ ROTUNDĂ Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Utilizaţi fotografii.

• [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală Strategia de predare Cum veţi proceda? JOC DE ROL/ PIESĂ DE TEATRU/ SIMULARE Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Demonstraţia profesorului Înregistraţi pe video şi prezentaţi filmul în cadrul lecţiei Utilizaţi acest tip de elev ca observator. în cadrul aceleiaşi lecţii sau mai târziu. etc. Utilizaţi înregistrări video pe care să le vizionaţi după aceea. Profesorul le-a cerut celor cu dominantă vizuală să deseneze un storyboard cu tema “echipament de protecţie ce trebuie purtat la locul de muncă”. profesorul urmărea să dezvolte abilităţi legate de protecţia muncii. Utilizaţi unele obiecte ca indicii vizuale • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Folosiţi-l pe elevul cu dominantă practică drept “Regizor”. Utilizaţi-i pe aceşti elevi drept coregrafi. Participare şi interpretare de roluri.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Cei cu dominantă auditivă au dezvoltat un dialog în jurul acelui storyboard. Idei privind strategiile care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Utilizaţi diferite obiecte şi puneţi-i pe elevi să le utilizeze • • • • • • • • • • • Exemplu Într-un program de tranziţie pentru elevii cu dificultăţi de învăţare. apoi elevii s-au implicat într-un joc de rol. mai ales pentru a-şi observa colegii (limbajul trupului. Strategia de predare Cum veţi proceda? GENERAREA IDEILOR – BRAINSTORMING/GRUP CREATIV 31 CONSOLIDAREA IDEILOR – GRUP CU SARCINĂ PRECISĂ/ GRUP MIC Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală . vor avea încredere în această strategie. în care cei cu dominantă practică au acordat instrucţiuni şi au preg ătit hainele şi pe echipamentul.) Încurajaţi-i pe aceşti elevi să deseneze un ‘storyboard’. Vor participa. dar aveţi grijă să formulaţi întrebări precise şi să cereţi răspunsuri la obiect din partea acestor elevi Folosiţi un elev cu dominantă auditivă ca povestitor Folosiţi ‘Storyboard’ şi apoi dezvoltaţi un dialog. vor avea încredere în această strategie.

Utilizaţi un citat / text pentru a stimula discuţia.. • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Legaţi exemplele / stimulii de idei şi situaţii practice din viaţa reală. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dezvoltarea de abilităţi de comunicare în scris Strategia de predare Cum veţi proceda? TEMĂ SCRISĂ 32 . • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. • • • • • Exemplu Într-o clasă de construcţii de niveluI 2. elevii au fost împărţiţi pe grupuri eterogene din punct de vedere al stilurilor de învăţare. Sugeraţi unuia dintre aceşti elevi să “prezideze” dezbaterile. S-a folosit echipament video pentru înregistrarea activităţilor iar apoi elevii au analizat şi au discutat modul cum a decurs comunicarea orală şi au identificat zonele unde erau necesare îmbunătăţiri. vor avea încredere în această strategie. Fixaţi reguli clare de desfăşurare şi termeni de referinţă pentru discuţie şi dezbatere. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Folosiţi o fotografie ca stimul alături de texte / citate Folosiţi secvenţele video.Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Utilizaţi în cadrul dezbaterii exemple legate de viaţa reală. Elevilor din fiecare grup li s-a dat o problemă şi li s-a cerut să dezvolte idei şi apoi să lucreze în grupuri mici pentru a alcătui un plan de acţiune. vor avea încredere în această strategie. dar nu-i lăsaţi să domine.

“spidergrams” şi diagrame flux / direcţionale. • Planificaţi tema pe hârtie / computer. elevilor li s-a dat posibilitatea de a-şi exprima părerea şi de a pune întrebări. vor avea încredere în această strategie. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dezvoltarea lucrului în echipă Strategia de predare Cum veţi proceda? JOCURI / PIESĂ DE TEATRU / JOC DE ROL Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic 33 . Elevilor de tip practic li s-a cerut să planifice o investigaţie iniţială care să stea la baza proiectului scris. Ocazia de a discuta mai întâi tema scrisă şi de a face o planificare orală. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Sesiunea de grup pregătitoare a inclus şi un interval de timp în care cei cu dominantă auditivă s-au adunat şi au discutat cerinţele exacte şi au făcut planuri. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. • Proiecte care să • permită celor cu dominantă vizuală să creeze elemente • vizuale şi să prezinte astfel de elemente care să încorporeze şi text. Instrucţiunile înregistrate pe bandă pot fi de folos. Accent pe discuţie / descriere înainte de şi în timpul sarcinii stabilite. • • • Exemplu Într-o clasă de industrie chimcă elevilor li s-a dat o temă scrisă. Bazaţi temele pe care le daţi pe sarcini / activităţi practice astfel ca elevii să trebuiască să descrie ceea ce au făcut sau descoperit. • Proiecte / sarcini practice care necesită efectuarea unor activităţi / investigaţii. Elevii cu dominantă vizuală au fost încurajaţi să folosească imagini pentru a ilustra cele scrise. utilizaţi diagrame. care au elemente scrise dar în care accentul nu cade pe activitatea de scriere. Citirea textului cu “umor” şi în mod teatral.Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • • • • Suport de curs – Diferite fonturi Diferite stiluri Utilizarea imaginilor / simbolurilor etc. Utilizaţi dialogul în tema scrisă.

Puneţi-i pe aceşti elevi să elaboreze regulile de desfăşurare şi un plan de acţiune. Elevii au discutat apoi modalitatea de acţiune iar cei cu dominantă practică au fost încurajaţi să alcătuiască un plan de acţiune pe paşi. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Folosiţi aceşti elevi pentru a genera idei şi subiecte de discuţie.• Încurajaţi aceşti elevi să prezinte situaţii reale / fotografii care să ilustreze ideile. Adunaţi şi corelaţi ideile de o manieră coerentă. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Lucrul în echipă Strategia de predare Cum veţi proceda? TEME/PROIECTE INTEGRATE Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Elaboraţi un ‘storyboard’ pentru piesa de teatru. Puneţi-i pe aceşti elevi să “prezideze” lucrările sau să faciliteze activitatea / situaţia Asiguraţi-vă că sunt implicaţi activ. Puneţi-i să fie “avocatul diavolului” şi folosiţi întrebările. Încurajaţi aceşti elevi să ofere feedback în urma activităţii. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Profesorul le-a prezentat elevilor sarcina atât verbal cât şi folosindu-se de cartonaşe. în jocul de rol. Încurajaţi aceşti elevi să înregistreze în scris activităţile desfăşurate. folosind brainstorming-ul şi diagramele flux / direcţionale Încurajaţi aceşti elevi să înregistreze sub formă de text sau de diagrame activităţile desfăşurate. Toţi elevii au participat la construirea structurii. • • Permiteţi acestor elevi să aibă un cuvânt de spus în scrierea / verbalizarea scenariului. Legaţi situaţiile de viaţa reală şi găsiţi aplicaţii practice Utilizaţi obiecte reale. • • • • • • • • • • • • • Exemplu Activitate de joc de grup în care o echipă trebuie să lucreze unită pentru a atinge un obiectiv. Utilizaţi obiecte reale. vor avea • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor 34 . vor avea încredere în această strategie. Aceşti elevi sunt buni observatori ai limbajului trupului etc. de exemplu trecerea unui râu (real sau virtual). cei cu dominantă vizuală au început să schiţeze o posibilă structură.

deci o activitate care nu poate fi dusă la bun sfârşit de o singură persoană. individual şi / sau în grup. • • încredere în această strategie. de exemplu cei din tipul practic trebuiau să se ducă şi să colecteze informaţii. Produceţi tema finală pe bandă audio / video. Citiţi descrierea temei împreună cu elevii. cei cu dominantă vizuală urmau să interpreteze datele şi să deseneze grafice şi tabele pentru prezentare iar cei cu dominantă auditivă trebuiau să pregătească şi să susţină prezentarea Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia verbal ă. vor avea încredere în această strategie. la întrebări legate de sarcina dată. • • • • • • Exemplu O temă legata de turism cerea elevilor grupaţi pe echipe să se informeze despre facilităţile locale de transport şi de petrecere a timpului liber. de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Încurajaţi elevii să discute despre temă unii cu alţii sau cu profesorul. Elevii cu dominantă practică au alcătuit un plan de acţiune pe paşi. Integraţi aspecte vizuale în descrierea temei. Încurajaţi elevii să utilizeze diferite procedee vizuale legate de notiţele lor. Încurajaţi înregistrarea pe bandă a informaţiilor. Încorporaţi puncte de reper vizuale în • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Fiecărui elev i s-a repartizat o sarcină în raport cu punctele sale tari. Fiecare persoană a hotărât de care din cele două aspecte dorea să se ocupe.simţi în largul lor. de exemplu sublinierea Produceţi tema finală pe video. vor avea încredere în această strategie. şi să discute în grupuri mai mari. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Lucrul în echipă Strategia de predare Cum veţi proceda? VIZITĂ DE DOUĂ SAU MAI MULTE ZILE Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Oferiţi-le ocazia de a discuta în grup / • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Oferiţi ocazia unei activităţi practice. iar apoi fiecare grup a discutat acţiunile necesare şi cine şi ce va face. Cereţi elevilor să se gândească. În cadrul temei includeţi o activitate practică. ce necesită lucru în echipă şi abilităţi de conducere. vor avea încredere în această strategie. vor avea încredere în această strategie. care 35 . vor avea încredere în această strategie. • simţi în largul lor.

alcătuirea unui costum din ziare. Înainte de plecare grupul a hotărât prin discuţii cine o să doarmă unde. Elevii cu dominantă vizuală şi practică au întocmit în Idei ă privind strategiile pe care le-ar putea folosi ăţ pentru form grafic ă un program pe profesorii zile al sarcinilor şi activit ilor. s-au stabilit meniurile şi rotaţia sarcinilor etc. etc. Strategia de predare Cum veţi proceda? Lucru în grup : GENERAREA DE IDEI: BRAINSTORMING CONSOLIDAREA IDEILOR: GRUP CU SARCINĂ PRECISĂ. vor avea încredere în această strategie – dar nu-i lăsaţi să domine. Exemplu Elevii dintr-un program de turism au mers la Barcelona. a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. înainte de plecarea în vizită şi pe timpul vizitei. Puneţi la dispoziţie versiuni scrise şi ilustrate ale : Orarelor Temelor Programării activităţilor ‘regulilor’ rolurilor / sarcinilor Permiteţi elevilor să înregistreze în scris şi în imagini activităţile. Discuţii pentru planificarea şi organizarea activităţilor. diapozitive. să dezvolte abordarea practică (de ex. GRUP MIC Tipul practic Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dezvoltarea lucrului în echipă Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv • Utilizaţi în dezbatere exemple legate de viaţa reală Folosiţi o fotografie ca stimul alături de text • • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Fixaţi reguli ferme de desfăşurare şi termeni de referinţă pentru discuţie şi dezbatere. când este necesar şi echipamentele şi resursele.• • • activităţile de lucru în echipă. Utilizaţi un citat / text pentru a stimula discuţia. Oferiţi-le ocazia de a-şi • prezenta ideile. vor avea încredere în această strategie. individual şi în grup.) Puneţi-i pe aceşti elevi în rolul de planificatori ai activităţilor convenite – să stabilească ce este necesar. • • • • echipă. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. video etc. Puneţi la dispoziţie suport de curs / fişe de • lucru cu diagrame direcţionale cu text / imagini / ilustraţii care • 36 . Oferiţi-le ocazia de a lucra în grupuri de câte doi. Discuţii regulate. construirea unui turn. de exemplu întâlniri dimineaţa sau seara pentru a analiza cum merg lucrurile. Permiteţi elevilor să alcătuiască materiale vizuale. folosind fotografii.

• • Luarea de notiţe în timpul activităţii : . Grupul a discutat planul de acţiune şi ce trebuie inclus. 37 .În grup – folosiţi un flipchart . • Exemplu Un grup de elevi dintr-un curs de nivelul 1 de tehnologie alimentară au plănuit o ZI A PORŢILOR DESCHISE pentru a promova cursul respectiv faţă de potenţialii elevi. elevii cu dominantă vizuală au desenat o diagramă direcţională a evenimentelor ce urmau să aibă loc. Legaţi exemplele / stimulii de idei şi situaţii practice din viaţa reală.să descrie procesele. Elevii de tip practic au alcătuit o programare pe baza diagramei direcţionale şi toţi elevii au căzut de acord asupra sarcinilor alocate şi au început pregătirea pentru eveniment.Individual – folosirea formatelor proprii ale elevilor Sugeraţi unuia dintre aceşti elevi să “prezideze” dezbaterile.

• • • • • • Exemplu Într-o clasă de aplicaţii numerice elevii. 38 . Înregistraţi şi subliniaţi punctele cheie verbal şi vizual (de exemplu printr-o notă pe flipchart) în timpul seminarului. vor avea încredere în această strategie. Puneţi la dispoziţie material scris şi subliniaţi punctele cheie.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Consolidarea informaţiei Strategia de predare Cum veţi proceda? SEMINAR Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Punctele cheie din seminar să fie prezentate şi în formă scrisă. Generaţi rezultate practice de la seminar. Puneţi elevii să discute în grupuri / perechi. de exemplu liste cu activităţi ce trebuie îndeplinite. Întregul grup a folosit apoi seminarul pentru a discuta punctele cheie ce trebuie avute în vedere. Asiguraţi-vă că discuţiile şi dezbaterile sunt legate de situaţii din viaţa reală. pentru a consolida învăţarea. • • Identificaţi aplicaţiile practice. simboluri pentru a facilita concentrarea acestor elevi pe principalele puncte ale seminarului. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Profesorul a înregistrat şi subliniat punctele cheie atât verbal cât şi vizual şi a dat elevilor o copie a notelor de seminar la sfârşit. Cereţi elevilor să facă un raport verbal în privinţa mesajelor cheie desprinse de la seminar. împărţiţi în grupuri mici. însoţite de ilustraţii. au ales o temă de pe o serie de cartonaşe (tema legată de aspecte teoretice şi practice învăţate de curând). Înregistraţi şi subliniaţi punctele cheie verbal şi vizual (de exemplu printr-o notă pe flipchart) în timpul seminarului. Fiecare grup a pregătit apoi o prezentare scurtă pentru profesor şi pentru restul grupului pentru a dovedi că au înţeles bine tema aleasă.

Înregistraţi audio jocul de rol. Puneţi elevul să realizeze un ‘storyboard’ pentru jocul de rol Utilizaţi obiecte de îmbrăcăminte sau alte obiecte pentru a indica vizual rolurile. . Scrieţi cuvintele cheie pe cartele. pentru feedback (vizual / auditiv). Fiecare grup a trebuit să discute şi să decidă ce situaţie urmau să pună în scenă. Înregistraţi pe video pentru a observa aspectele practice ale jocului de rol. Jocul de rol este o activitate practică dar memorarea şi învăţarea ar fi îmbunătăţite prin dezvoltarea unui produs final legat de jocul de rol. • • • • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Înregistraţi pe video jocul de rol. asertiv şi agresiv. Oferiţi feedback unui grup mic pentru a consolida învăţarea dobândită. utilizând culori diferite sau subliniindu-le diferit. • • • • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Au avut la dispoziţie şi au folosit obiecte pentru facilitarea identificării de către elevul cu dominantă vizuală a personajelor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Consolidarea informaţiei Strategia de predare Cum veţi proceda? JOC DE ROL Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • • • • • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Înregistraţi pe video jocul de rol. 39 . Puneţi elevul să realizeze un ‘storyboard’ pentru jocul de rol Utilizaţi obiecte de îmbrăcăminte sau alte obiecte pentru a indica vizual rolurile. Exemplu În cursul pregătirii pentru experienţa de muncă elevii au învăţat diferenţa dintre comportamentul pasiv. vor avea încredere în această strategie. vor avea încredere în această strategie. Permiteţi elevilor să scrie / deseneze / realizeze imagini care să explice activităţile din jocul de rol. pentru feedback (vizual / auditiv). Oferiţi cartonaşe elevilor cu dominantă vizuală pentru a-şi nota punctele cheie ale jocului de rol care-i vor ajuta să-şi amintească situaţia. pentru analiză şi feedback. Discutaţi împreună detaliile jocului de rol. Pentru a-şi consolida învăţarea ei au fost împărţiţi în grupuri mici şi li s-a cerut să joace un joc de rol care să ilustreze cele trei tipuri de comportament. vor avea încredere în această strategie.

FORMULAŢI ÎN FELUL URMĂTOR ‘Explicaţi …… folosind un raport scris o diagramă direcţională cu explicţii un eseu diagrame cu explicaţii legătura cu o situaţie sau aplicaţie din viaţa reală un film ilustrând…de ex. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Consolidarea informaţiei Strategia de predare Cum veţi proceda? EVALUARE/ TEST Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Utilizaţi simboluri ataşate sarcinilor sau întrebărilor. Ar putea fi de preferat să folosiţi un “amanuensis” adică o persoană care pune întrebări cu voce tare şi notează răspunsurile. cu cuvintele lor. întocmirea unei diagrame. film cu pericolele din industria restaurantelor o înregistrare audio de ex. Ar fi bine ca întrebările să fie formulate în mod practic. de exemplu “Explicaţi ce aţi făcut …” • • Exemplu Oferiţi elevilor posibilitatea de a răspunde la întrebări într-o varietate de formate (cu excepţia situaţiei în care doriţi în mod special să demonstreze că au o anumită abilitate.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. de exemplu alfabetizarea. • Ar fi de preferat să arătaţi cum se face mai degrabă decât să explicaţi. De exemplu. a unui tabel). înregistrarea unui interviu de la radio pentru evaluarea obţinerii de informaţii (real /simulat) 40 .. ÎN LOC DE Scrieţi un raport asupra ……. ? = gândiţi-vă la… • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. aşa cum au fost date ele de elevi oral. vor avea încredere în această strategie. de exemplu: = citiţi mai întâi…  = scrieţi = Mergeţi la .

• În criterii oferiţi exemple de aplicaţii auditive acceptabile. Oferiţi indicii vizuale în prezentarea pe scurt a temei. individual). biletul de avion. Asiguraţi-vă că există posibilitatea realizării unor activităţi practice în cadrul temei de lucru. În criterii oferiţi exemple de aplicaţii practice ce ar putea fi efectuate de elevi în cadrul temei de lucru – de exemplu planificarea unei călătorii în străinătate. De exemplu simboluri de aeroport etc . vor avea încredere în această strategie. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Consolidarea informaţiei Strategia de predare Cum veţi proceda? TEMĂ DE LUCRU / PROIECT (INDIVIDUAL / ÎN GRUP) Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Daţi-le elevilor o temă de scris. (ex. călătorie ce includea: taxi până la aeroport.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.: casetofon / prezentare etc. maşină închiriată şi rezervări la hotel. Elevul cu dominantă practică a fost încurajat să planifice itinerariul – se simţea bine în această situaţie deoarece era una din viaţa reală. [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. • • Citiţi tema dată împreună cu elevul. Oferiţi diagrame ca explicaţii. utile elevilor cu dominantă vizuală. Tema de lucru a fost formulată într-un format ce a utilizat simboluri şi informaţie scrisă.) Sugeraţi grupului să citească împreună şi să discute tema înainte de a se apuca să o îndeplinească. • • • Cereţi elevilor să pună întrebări pe marginea temei (în grup. Cei cu dominantă auditivă au primit sprijin suplimentar pentru a discuta cum să abordeze tema de lucru. În criterii oferiţi exemple de aplicaţii vizuale acceptabile. • • • Exemplu O temă de lucru de afaceri a fost planificarea unei călătorii integrate pentru un director de companie. 41 .

Permiteţi folosirea mişcărilor mâinilor / gesturilor atunci când se răspunde la o întrebare. în cazul descrierii decorării unui tort folosind o anumită metodă. Permiteţi elevilor să răspundă folosinduse de experienţele practice / descrieri ale sarcinilor prezente / trecute. prin descrierea şi arătarea rezultatelor experimentului atunci când cerea răspunsuri de la grup. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Analiza şi evaluarea învăţării Strategia de predare Cum veţi proceda? ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI VERBALE (PROFESOR ŞI ELEV) Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Transformaţi întrebările în indicii vizuale. • • • Exemplu Profesorul unei clase de fizică a folosit întrebările pentru a-i face pe elevi să descrie sesiunea practică pe care o observaseră şi să tragă concluzii. • Puneţi întrebări folosind exemple practice. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. de ex.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Utilizaţi mişcări ale mâinilor / gesturi pentru a ilustra întrebările. 42 . vor avea încredere în această strategie. Profesorul a dat indicii vizuale şi verbale. Faceţi în aşa fel încât răspunsurile să fie desenate. mai degrabă decât scrise sau vorbite. Acordaţi timp elevilor să explice şi să descrie verbal lucrurile cu propriile lor cuvinte.

Odată ajunşi în colţul respectiv au trebuit să spună de ce au ales acea variantă şi au avut loc discuţii. Sugeraţi citirea de către elevi. a testului / examenului cu voce tare (dar în linişte) • • • • • Exemplu În timpul unui test de practică. Acolo unde este necesar. puneţi la dispoziţie ilustraţii şi diagrame pentru a explica ce se cere în întrebările testului. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Permiteţi citirea testului / examenului. fiecare pentru sine. Utilizaţi imagini în întrebările testului. Permiteţi ca răspunsurile să fie date şi în formă vizuală. Profesorul a plasat 4 litere (A. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Analiza şi evaluarea învăţării Strategia de predare Cum veţi proceda? EXAMEN/TEST Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • • Asiguraţi-vă că o parte din test conţine imagini. de exemplu prin diagrame. Elevii s-au deplasat către colţul în care au considerat că se găsea litera corespunzătoare răspunsului corect. vor avea încredere în această strategie. B. Asiguraţi-vă că întrebarea este disponibilă în format scris. C. 43 .Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. fiecare pentru sine. profesorul a elaborat un test cu alegere multiplă. Profesorul le-a dat tuturor elevilor o copie scrisă a întrebării şi a citit cu voce tare întrebarea şi posibilele răspunsuri. D) în colţurile camerei. a testului / examenului cu voce tare (dar în linişte) • Transformaţi examenul / testul într-un test de activităţi practice Sugeraţi citirea de către elevi.

Cei cu dominantă auditivă au fost grupaţi câte doi şi li s-a dat un reportofon pentru a-şi înregistra răspunsurile. Permiteţi elevului să se raporteze la experienţele sale din trecut. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Analiza şi evaluarea învăţării Strategia de predare Cum veţi proceda? FIŞE DE LUCRU CU SPAŢII DE COMPLETAT Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. fotografii. vor avea încredere în această strategie. Fişa de lucru cuprindea imagini ale fiecărei sculpturi ce trebuia observată şi întrebări referitoare la sculpturile respective. • • • • • Utilizaţi un PC cu placă de sunet care permite ascultarea propoziţiilor incluse în fişa de lucru. Introduceţi elemente grafice în fişa de lucru pentru a-l transforma într-o “diagramă” cu spaţii goale de completat. Legaţi fişa de lucru de activităţile anterioare. Bazaţi conţinutul fişei de lucru pe activităţi practice desfăşurate anterior şi relevante pentru grupul în cauză. propoziţie cu propoziţie • lăsând spaţiu acolo unde sunt elemente lipsă. Folosiţi mijloacele IT pentru completarea de către elevi a spaţiilor goale. vor avea încredere în această strategie. imagini pentru a atrage atenţia elevului. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. aflaţi într-o vizită. cei cu dominantă practică au urmat traseul ataşat pentru a ajunge a fiecare sculptură şi a îndeplini sarcinile. Exemplu Elevii la un curs de sculptură în lemn. au primit o fişa de lucru cu spaţii goale pe care trebuiau să le completeze pe parcursul călătoriei. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Încurajaţi elevii să-şi repete diferitele aspecte în gând sau unul altuia. Inseraţi simboluri. 44 . • • Citiţi fişa de lucru.

vor avea încredere în această strategie. cu minim de text. Oferiţi elevilor un anume grad de libertate în ceea ce priveşte modalitatea de răspuns .Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. 45 . Pregătiţi o versiune scrisă a întrebărilor. vor avea încredere în această strategie. pentru a permite elevilor să urmărească individual întrebarea de pe hârtie atunci când aceasta este citită cu voce tare. Folosiţi programe de calculator pentru a alcătui setul de întrebări de control • • • • • • • • • • Exemplu Într-un program de IT lecţia a început cu o recapitulare prin întrebări de control a celor învăţate în sesiunea anterioară. Folosiţi programe de calculator pentru a alcătui setul de întrebări de control • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. întrebările au fost proiectate pe ecran pentru a putea fi citite de elevi. Citiţi cu voce tare întrebările. cum ar fi îndeplinirea unei sarcini sau demonstrarea unei anumite abilităţi. Folosiţi programe de calculator pentru a alcătui setul de întrebări de control • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Grupul a fost divizat în două echipe. Dezvoltaţi setul de întrebări astfel încât să încorporaţi şi activităţi practice. Încurajaţi elevii să-şi repete în gând întrebarea. Repetaţi şi citiţi de la un cap la altul. Includeţi elemente grafice / imagini pentru a extinde informaţia scrisă. Întrebările au fost formuate şi verbal. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Analiza şi evaluarea învăţării Strategia de predare Cum veţi proceda? ÎNTREBĂRI DE CONTROL Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Faceţi setul de întrebări cât mai vizual posibil.practică. Alcătuiţi câteva întrebări în majoritate vizuale. etc. în scris.

• • Discutaţi pe parcursul evaluării practice. Criteriile de evaluare au fost prezentate înaintea sesiunii. ilustrată. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Elevii cu dominantă practică şi-au planificat abordarea evaluării în timpul tutorialului 46 . CU SARCINĂ / SCHIŢAREA PROFILULUI DE ABILITĂŢI Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Analiza şi evaluarea învăţării Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Faceţi fişa de schiţare a profilului cât mai vizuală cu putinţă folosiţi pictograme. Permiteţi elevilor să ţină o sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru a discuta problemele. Strategia de predare Cum veţi proceda? EVALUARE PRACTICĂ / ACTIV. Sesiunea anterioară de tutorial oferise elevilor ocazia de a pune orice întrebări şi de a discuta fiecare aspect cu profesorul lor. pictograme şi elemente grafice ce au însoţit fiecare competenţă. Instrucţiunile pas cu pas pot fi de folos. etc. elemente grafice.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. de preferat. utilizându-se indicii vizuale. Oferiţi oportunitatea unei discuţii în grup / câte doi pe marginea activităţii practice. • • • • Exemplu Într-o clasă de comerţ elevii au fost evaluaţi în privinţa aptitudinilor de lucru cu clientul. vor avea încredere în această strategie. Oferiţi-le elevilor o fişă de sarcini scrisă şi. Includeţi indicii vizuale în temele practice.

Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Strategia de predare Cum veţi proceda? Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic Formular pentru planul de lecţie 47 .

Cele două formulare pentru plan de lecţie vă permit să extindeţi „strategiile de învăţare” pe care le veţi folosi pentru elevii cu dominantă vizuală. auditivă şi practică. care să corespundă punctelor tari ale celor trei stiluri de învăţare. să efectuaţi din nou activităţile şi să reflectaţi asupra diferenţelor ce au rezultat din adecvarea strategiilor de predare la stilurile de învăţare. Formular pentru tema de lucru Acest formular vă va da posibilitatea de a oferi diferite abordări ale sarcinii stabilite. pentru a vă asigura că învăţarea are loc pentru toţi pe tot parcursul sesiunii. sau să verificaţi dacă v-aţi adresat fiecărui stil de învăţare în fiecare activitate. Formular pentru analiza propriilor practici Acest formular a fost conceput astfel încât să vă permită să vă analizaţi practicile actuale legate de adecvarea la stilurile de învăţare. 48 .

Plan de Lecţie Profesor : ________________________ Titlul programului: ____________________________________________________ Data: __________________________ Scopul întregii sesiuni: Sala :_________ Obiective • • • • Scopul predării Strategia de predare Timp alocat Elevi cu dominantă vizuală Strategii de învăţare Elevi cu dominantă auditivă Elevi cu dominantă practică Resurse 49 .

Scopul predării Strategia de predare Timp alocat Elevi cu dominantă vizuală Strategii de învăţare Elevi cu dominantă auditivă Elevi cu dominantă practică Resurse Evaluarea lecţiei Ce a decurs bine? Ce trebuie modificat în viitor? 50 .

Plan de Lecţie Profesor : ________________________ Titlul programului: ____________________________________________________ Data: __________________________ Scopul întregii sesiuni : Sala :_________ Obiective : • • • • Timp Scopul predării Strategia de predare Strategii de învăţare Stiluri de învăţare V A P Resurse 51 .

Timp Scopul predării Strategia de predare Strategiile de învăţare Stilurile de învăţare V A P Resurse Evaluarea lecţiei Ce a decurs bine? Ce trebuie modificat în viitor? 52 .

Formular pentru analiza propriilor practici Acest formular a fost conceput astfel încât să vă permită să vă analizaţi practicile actuale legate de adecvarea la stilurile de învăţare. să efectuaţi din nou activităţile şi să reflectaţi asupra diferenţelor ce au rezultat din adecvarea strategiilor de predare cu stilurile de învăţare. Situaţia Strategia folosită Analiză după sesiune legată de: Acţiune pentru viitor Elevii cu dominantă Elevii cu dominantă Elevii cu dominantă vizuală auditivă practică 53 .

Stabiliţi care vor fi elevii şi membrii personalului care vor participa. 57 .Temă de lucru Profesor:_________________ Program: ________________________ Data: ___________________ Termen de finalizare : _________________ Titlu: Competenţe : Criterii de evaluare : Posibile abordări ale sarcinii date: (Puteţi cere profesorului sfaturi legate de alte posibile abordări) Elevi cu dominantă vizuală : Elevi cu dominantă auditivă: Elevi cu dominantă practică: Îndrumări pentru verificarea strategiilor de predare 1.

Decideţi durata testării pe care o veţi efectua cu grupul identificat. nivelul rezultatelor şi rata de retenţie. Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare Evaluarea verificării Vă rugăm asiguraţi-vă că veţi surprinde opiniile reale ale elevilor în evaluarea dumneavoastră. Timpul de planificare a lecţiei – a fost mai lung şi dacă da. 3. 6. 1. luând în considerare strategiile folosite de dumneavoastră în predarea sesiunilor şi stabilirea de teme de lucru. De a creşte mulţumirea elevilor. 5. a fost acceptabil? 58 . 7. Completaţi Chestionarul privind stilurile de învăţare cu elevii pe care i-aţi stabilit. 4.2. Evaluaţi singuri materialele. Informaţi personalul şi elevii despre scopul proiectului : De a produce îndrumări pentru strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare. 8. Evaluaţi materialele împreună cu elevii. Notaţi rezultatele şi prezenţa aşa cum se prezintă ele înaintea testării. Utilizaţi materialele / strategiile din planificarea dumneavoastră pentru a răspunde adecvat stilurilor de învăţare identificate ale elevilor.

cum aţi procedat? 7. Consideraţi că elevii au fost implicaţi mai activ în învăţare decât înainte de verificare? 9. cum? 8. Consideraţi că s-a produs o schimbare în comportamentul elevilor? 4.2. Consideraţi că s-a produs o schimbare în gradul de participare al elevilor? 5. Aţi folosit vreodată până acum stilurile de învăţare ca bază de plecare pentru planificare? Da / Nu Dacă da. Intrare V-a fost evaluat stilul de învăţare în şcoală 59 . Alte comentarii Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare Măsurarea şi monitorizarea percepţiei elevilor privind stilurile de învăţare Mai jos veţi găsi o listă cu diferite aspecte legate de sistemele de asigurare a calităţii care pot exista în şcoala dumneavoastră. Consideraţi că s-a produs o schimbare în motivaţia elevilor? 3. V-aţi gândit vreodată până acum la strategiile de predare şi la adecvarea lor la stilurile de învăţare? Da / Nu Dacă da. Există resurse disponibile pentru a vă ajuta să implementaţi strategiile sugerate în practica dumneavoastră de zi cu zi? 10. Aspecte ale sistemelor de asigurare a calităţii Anchete privind Posibile întrebări / posibili factori care ar putea fi integrate / integraţi în sistemele de asigurare a calităţii din şcoala dumneavoastră. Lista vă oferă posibile întrebări / posibili factori care ar putea fi integrate / integraţi în sistemele de asigurare a calităţii din şcoala dumneavoastră. Cunoşteaţi stilurile de învăţare înainte de această testare? Da / Nu 6.

abordări personalizate) • Personalul didactic îşi adaptează planificarea lecţiei şi predarea ei la stilurile preferate ale elevilor lor şi dezvoltă celelalte stiluri. conform angajamentului şcolii în privinţa învăţării centrate pe elev. trebuie luaţi în considerare şi alţi factori.notă în registru. Se vor face menţiuni specifice cu privire la identificarea. învăţare şi tutoriale.Promisiune: Vom folosi strategii variate de predare şi învăţare care să corespundă stilului vostru preferat de învăţare şi care să dezvolte celelalte stiluri. prin observaţie / dovadă scrisă . stiluri de învăţare. De aceea. în afară de stilurile de învăţare.Promisiune: Vom testa şi identifica stilul vostru preferat de învăţare În cadrul programului . de învăţare a schimbat: a) participarea dumneavoastră la curs? b) atingerea principalei calificări / principalului scop? • Personalul didactic cunoaşte stilul individual de învăţare al fiecărui elev (dovada. 60 . şi dezvoltaţi şi alte stiluri. îndeplinirea sarcinilor etc. înţelegerea şi utilizarea stilurilor de învăţare în predare. Propuneri de instrumente de măsură pentru succesul şcolar şi rata de retenţie în relaţie cu stilurile de învăţare. învăţare şi tutoriale. prezenţă. • Vă adaptaţi planificarea lecţiei şi predarea ei la stilurile preferate de învăţare ale elevilor dv. liste.? • Cum monitorizăm utilizarea stilurilor de învăţare în sala de clasă? • Cum monitorizăm eficienţa stilurilor de învăţare în cadrul cursului? • Oferim elevilor oportunitatea de a folosi diferite metode pentru a ajunge la rezultatul stabilit? • Înţelegeţi la ora actuală care este propriul vostru stil de învăţare preferat? • Ce strategii aţi folosit pentru a vă dezvolta stilul preferat de învăţare? • Ce strategii aţi identificat pentru a dezvolta alte stiluri de învăţare? Intrare . standard de lucru. Observaţii legate de predare Autoevaluarea personalului în privinţa predării şi a învăţării Analiza cursului – planificarea şi şedinţele echipei didactice Analiza finală a cursului Analiza individuală a elevilor Carta elevului Politica de predare şi învăţare / Politica de tutorial Ghidul elevului Măsurarea şi monitorizarea rezultatelor elevului şi a retenţiei în relaţie cu stilurile de învăţare. • Cunoaşteţi stilurile individuale de învăţare ale elevilor dumneavoastră. Stilurile de învăţare reprezintă doar una din iniţiativele utilizate de şcoli pentru a menţine elevii în şcoală şi pentru a îmbunătăţi rezultatele elevilor.percepţia elevilor În cadrul programului – Strategiile de predare folosite la clasă iau în considerare stilul dumneavoastră preferat de învăţare şi vă ajută să vă dezvoltaţi alte stiluri? Ieşire – Cunoaşterea stilului dv. plan de lecţie. Problemă / aspect specific(ă) pe agenda standard: Există unele probleme legate de anumiţi elevi: punctualitate. înţelegerea şi utilizarea stilurilor de învăţare în predare. Se vor face menţiuni specifice cu privire la identificarea.

Compararea rezultatelor de la un an la altul: Pe fiecare curs Pe fiecare nivel Pe fiecare şcoală (măsurare în raport cu un etalon / standard) 3. 1. Folosirea unui grup de control în cadrul unui proiect pilot. 61 . 2. 1. 4. se pot stabili indicatori de performanţă legaţi de rezultate şi retenţie raportaţi la stilurile de învăţare Măsurarea la nivel local în raport cu alte şcoli Analiză generală a “chestiunilor / factorilor’ care vor fi fost încorporate / încorporaţi în Sisteme de Asigurare a Calităţii în şcoala dumneavoastră Implicaţi experţi din afara şcolii şi consultanţi independenţi. 3. Evaluarea percepţiei. a rezultatelor şi a retenţiei în relaţie cu stilurile de învăţare. 2.Utilizaţi datele existente în şcoală cu privire la rezultatele elevilor şi la retenţie. Odată finalizată analiza iniţială. Anumite grupuri cu rezultate mai puţin bune ar putea deveni grupuri-ţinta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful