METODE DE RADIOGRAFIERE

INCIDENŢE UTILIZATE ÎN STOMATOLOGIE ŞI CHIR. OMF
Radiodiagnostic – anul IV Curs 5

Metode de radiografiere a dinţilor
• Metode de radiografiere intraorală - radiografii retroalveolare - varianta Dieck - varianta Raper - radiografii cu “aripioare” (= bite-wing”) - radiografii ocluzale (= “film muşcat”) - varianta Simpson - varianta Belot

• Metode de radiografiere extraorală

Varianta Dieck
• Incidenţă periapicală = retroalveolară = izometrică = ortoradială • Descrisă iniţial de CIESZYNSKI 1907, perfecţionată în 1911 de DIECK • Cea mai veche, cea mai folosită, cu rezultate foarte bune

Varianta Dieck
• Incidenţă periapicală = retroalveolară = izometrică = ortoradială • Filmul introdus în cb – se aşează pe zona corespunzătoare de radiografiat – se fixează de obicei cu indexul de către pacient (celelalte degete fiind în flexie) – filmul cu faţa anterioară va fi în contact cu coroana şi gingia (faţa posterioară va fi orientată spre interiorul cb). Se vor evita presiunile excesive pe film pt a nu-l încurba (determinând deformări) = se va păstra o alură rectilinie, plană a filmului. Marginea ocluzală a filmului va depăşi cu 2 - 3 mm marginea incizală/ocluzală a dinţilor

Varianta Dieck
• Incid. periapicală = retroalveolară = izometrică = ortoradială • Izometrie = imaginea radiologică trebuie să corespundă dimensional cu mărimea dintelui radiografiat în plan vertical. Dar acestă concordanţă dimensională este dificil de obţinut = deoarece filmul este în contact cu coroana, dar este la distanţă de apex şi parodonţiul apical prin interpunerea gingiei şi osului alveolar – astfel încât regiunea apicală va fi uşor mărită şi cu contururi nesatisfăcător trasate

– înclinarea descendentă a razei centrale faţă de planul ocluzal maxilar va fi: 40o pt frontali. la nivelul proiecţiei cutanate a apexului .pt arcada sup. periapicală = retroalveolară = izometrică = ortoradială • Izometrie • Pt obţinerea unei izometrii acceptabile – centrarea optimă va fi pe bisectoarea unghiului dintre axul longitudinal al dintelui şi planul filmului.Varianta Dieck • Incid. 35o pt PM. şi 30o pt molari .

10o pt Mol .. . periapicală = retroalveolară = izometrică = ortoradială • Izometrie • Pt obţinerea unei izometrii acceptabile – centrarea optimă va fi pe bisectoarea.Varianta Dieck • Incid. – înclinarea ascendentă faţă de planul ocluzal mandib: 20o pt frontali. 15o pt PM.pt arcada inf..

în timp ce pt molari. prin deplasarea tubului în jurul hemiarcadei. acesta va fi aproape perpendicular pe planul medio-sagital .Varianta Dieck • Incidenţă periapicală = retroalveolară = izometrică = ortoradială • Ortoradialitate = centrarea pe orizontală – impune deplasarea şi rotarea tubului în jurul arcadei dentare: pt IC tubul este orientat în lungul planului medio-sagital.

Varianta Dieck • Incidenţă periapicală = retroalveolară = izometrică = ortoradială • Ortoradialitate = centrarea pe orizontală = rotirea în jurul arcadei dentare. care se poate înscrie întrun cerc – conul centror va trebui să fie orietat în lungul razelor cercului respectiv • Sunt permise uneori derogări de la ortoradialitate – respectiv orientări excentrice – pt decalarea structurilor .

Pt IC superiori – se centrează pe vârful nasului . corespunzător proiecţiei apicale a dintelui de radiografiat .Varianta Dieck • Punctul de pătrundere a razei centrale corespunde proiecţiei cutanate a apexurilor dinţilor de radiografiat .pt arcada inferioară – linia ce uneşte mentonul la 1 cm deasupra marginii bazilare. cu lobulul urechii. la 1 cm deasupra marginii bazilare • Conul/cilindrul centror va veni în contact cu pielea. Pt IC inferiori – se centrează pe mijlocul mentonului.pt arcada superioară – linia trasată între aripa nazală şi tragus.

Varianta Dieck • Necesită filme de 3/4 cm • Planul de ocluzie (sup. inf.) .va fi situat orizontal • Centrarea se va face punând conul localizator în contact cu linia apexurilor • Pacientul stă fix evitând mişcarile de deglutiţie şi mişcările limbii • Dezavantaj: pot fi examinaţi max.. 2-3 dinţi – necesită 14 filme pt ambele arcade dentare .

ca monobloc şi în centrul fasciculului.Varianta Dieck • Varianta modernă a incidenţei periapicale – utilizează dispozitive moderne de centrare-poziţionare a razei incidente şi a filmului: centrarea se face cu localizatoare lungi. cilindrice/rectangulare. evită încurbările şi deformările filmului . evită erorile prin plasarea excentrică a filmului faţă de fascicul. culisante pe cilindrul centror – astfel încât filmul este menţinut solidar. Are ca avantaj – aşezarea corectă şi fixă a filmului. iar pt poziţionarea şi menţinerea filmului se folosesc tije subţiri. sincronismul dintre centrul filmului şi centrul fasciculului.

aplicat vertical fixat cu policele. a IC.IC sup • Capul sprijinit în tetieră • Planul medio sagital al capului .vertical • Planul de ocluzie superior orizontal • Film 3/4 cm retro-alveolar pe faţa int. depăşeşte cu 2 mm planul ocluzal . sau menţinut de suportul filmului.

de ocl.sup.IC sup • Fascicolul intră la 1cm deasupra nasului. – În prodenţie – 45o – În retrodenţie – 30o . unghi de 40o faţă de pl.

18. 8. 6. 5. 19. 4. 9. 17.1. 11. 16. Smalţul coroanei Gâtul dintelui – între smalţul cervical şi intrarea în alveolă Rădăcina dentară Pulpa dintelui Spaţiul ligamentar Lamina dura Marginea osului alveolar vestibular Marginea osului alveolar palatinal Apexul dentar Vârful nasului Sutura mediană Foramenul incisiv Canalele nazo-incisive Orificiile nazale ale canalelor nazo-incisive Apertura piriformă Spina nazală anterioară Creasta nazală a osului maxilar Cartilajele nazale Nazal introitus IC sup . 3. 10. 14. 15. 13. 7. 12. 2.

9. 13.1. 5. 6. 10. 7. 2. 17. 19. 8. 18. 3. 15. 4. 12. Smalţul coroanei Gâtul dintelui – între smalţul cervical şi intrarea în alveolă Rădăcina dentară Pulpa dintelui Spaţiul ligamentar Lamina dura Marginea osului alveolar vestibular Marginea osului alveolar palatinal Apexul dentar Vârful nasului Sutura mediană Foramenul incisiv Canalele nazo-incisive Orificiile nazale ale canalelor nazo-incisive Apertura piriformă Spina nazală anterioară Creasta nazală a osului maxilar Cartilajele nazale Nazal introitus IC sup . 14. 16. 11.

C sup • Filmul este aşezat vertical. şi cu o orientare centrobucală a razei centrale .sup.. sub un unghi descendent de 40o faţă de pl. de ocl. conul centror se fixează în foseta canină.

Rădăcina palatină a d. Peretele lateral nasului 5. Foramen incisiv 7. 14 10. Cuspidul Pal al d. Apofiza ascendentă a maxilarului 3. Peretele latero-inferior al cavităţii nazale 2. Efectul “burn-out” 8. Porţiunea anterioară a sinusului maxilar .14 11. 14 9. Canalul nazo-palatin/nazo-incisiv 6. Apertura piriformă 4. Cuspidul V al d.C sup 1.

14 10. 14 9. Foramen incisiv 7.C sup 1. Cuspidul Pal al d.14 11. Efectul “burn-out” 8. Porţiunea anterioară a sinusului maxilar . Peretele lateral nasului 5. Rădăcina palatină a d. Canalul nazo-palatin/nazo-incisiv 6. Apertura piriformă 4. Apofiza ascendentă a maxilarului 3. Cuspidul V al d. Peretele latero-inferior al cavităţii nazale 2.

de examinat. aplicat orizontal – fixat cu indexul opus reg.PM sup • Capul sprijinit în tetieră • Planul medio sagital al capului .vertical • Planul de ocluzie superior . depăşeşte cu 2 mm planul ocluzal . a PM.orizontal • Film 3/4 cm retro-alveolar pe faţa int.

unde ea e intersectată de o linie ce trece prin pupila de partea de radiografiat. sup. într-un pct. intră pe linia apexurilor. de ocl.PM sup • Fasc. un unghi de 35o faţă de pl. . centrând pe PM1 si form.

Sept intrasinusal 6. Rădăcina palatinală este mai lungă 10. Marginea latero-inferioară a cavităţii nazale 3. 24.PM sup 1. Efectul “burn-out” 7. Suprapunerea rădăcinilor d. Marginea latero-inferioară a sinusului maxilar 5. Spaţiul periodontal 8. Procesul alveolar pe fondul sinusului 11. Podeaua cavităţii nazale 2. Septul interadicular al d. Podeaua sinusului maxilar 4. 14 9. Creasta alveolară .

PM sup 1. Marginea latero-inferioară a sinusului maxilar 5. Procesul alveolar pe fondul sinusului 11. Podeaua sinusului maxilar 4. 24. Septul interadicular al d. Creasta alveolară . Podeaua cavităţii nazale 2. Efectul “burn-out” 7. Sept intrasinusal 6. Rădăcina palatinală este mai lungă 10. Marginea latero-inferioară a cavităţii nazale 3. 14 9. Suprapunerea rădăcinilor d. Spaţiul periodontal 8.

fiind II cu pl.cuspidian . a molarilor. gura larg deschisă • Planul medio sagital al capului .vertical • Planul de ocluzie superior orizontal • Film 3/4 cm retro-alveolar pe faţa int.Molarii sup • Capul sprijinit în tetieră. aplicat orizontal – fixat cu indexul opus depăşeşte cu 2 mm planul ocluzal. marginea inf.

MV şi DV peste cea palatinală . • Decalare mezioexcentrică şi distoexcentrică a fasc.Molarii sup • Fasc. de ocl.sup. intră pe linia apexurilor. de radiaţii când se suprapun răd. în punctul unde ea se întretaie cu o linie imaginară ce trece prin unghi extern al orbitei ţintind pe M2 şi formând un unghi descendent de 30o faţă de pl.

Molarii sup .

Apofiza piramidală a osului palatin 4. Podeaua sinusului maxilar 7. Cărligul apofizei pterigoidiene interne 6. Corpul osului zigomatic 2. Sept intrasinusal 9. Creastă alveolară 11. Coronoida . Apofiza pterigoidiană laterală 5. Tuberozitatea maxilară 10. Apofiza zigomatică a maxilarului 3. Marginea latero-inferioară a sinusului maxilar 8.Molarii sup 1.

Apofiza piramidală a osului palatin 4. Podeaua sinusului maxilar 7. Apofiza pterigoidiană laterală 5. Coronoida . Cărligul apofizei pterigoidiene interne 6. Corpul osului zigomatic 2. Creastă alveolară 11. Tuberozitatea maxilară 10.Molarii sup 1. Apofiza zigomatică a maxilarului 3. Marginea latero-inferioară a sinusului maxilar 8. Sept intrasinusal 9.

a incisivilor. fixat cu index.cu capul în extensie • Film ¾ cm retro-alveolar pe faţa int.Incisivii inf. gura larg deschisă • Planul medio-sagitala al capuluivertical • Planul de ocluzie inferior – orizontal . depăşeşte cu 2 mm planul ocluzal . • Capul sprijinit în tetieră.

de ocl. formând un unghi ascendent de 20o faţă de pl. sau orizontal – permite includerea pe acelaşi film a celor 4 incisivi inferiori . la 1 cm deasupra marginii bazilare.inf. • Filmul se poate introduce – vertical – pt 2 incisivi.Incisivii inf. • Fasciculul .intră prin punctul mentonier.

1. Apofiza mentonieră 4. Canal vascular – secţiune transversală 6. “Umbră” determinată de proeminenţa bărbiei 9. Os compact (bazilara mandibulei) . Fovea mentonieră 7. Porţiunea V a septului interdentar 2.Incisivii inf. Porţiunea L a septului interdentar 3. Efect burn-out 8. Canal vascular – secţiune longitudinală 5.

Caninii inf.vertical • Planul de ocluzie inferior – orizontal = capul în extensie . gura întredeschisă – pt a relaxa musculatura planşeului • Planul medio sagitalal al capului . • Capul sprijinit în tetieră.

cu lobulul urechii). fixat cu index. a caninului. pe ½ caninului. • Film ¾ cm retro-alveolar – aşezat vertical pe faţa int. cu o orientare ascendentă a unghiului de 20o faţă de planul de ocluzie inferior .Caninii inf. depăşeşte cu 2 mm planul ocluzal • Fascicul – centrat pe proiecţia cutanată a apexului caninului (pe linia ce uneşte mentonul la 1 cm deasupra marginii bazilare.

Carie dentară 7. Enostoză (conden-sa-re osoasă) 9. Cavitate preparată +/obturaţie radiotransparentă 8. Sept interdentar 4. Efect burn-out 3. 1. PM cu 2 rădăcini 5. Canin cu 2 rădăcini 6. Gaura mentonieră .Caninii inf. Spaţiul periodontalperetele alveolar este suprapus pe partea laterală a dintelui 2.

depăşeşte cu 2 mm planul ocluzal . • Capul sprijinit de tetieră. fixat cu index opus. gura întredeschisă (relaxarea musculaturii planşeului) • Planul medio sagitalal al capului-vertical • Planul de ocluzie inferior – orizontal = capul în extensie • Film ¾ cm retro-alveolar. aplicat orizontal pe faţa internă a PM.PM inf.

.PM inf • Conul localizator lipit de tegumente pe linia de proiecţie a apexurilor. de radiaţii înclinat 15o caudo-cranial faţă de planul de ocluzie inf. ţintind PM1 • Fasc.

2. 4.mandibulă Gaura mentonieră suprapusă pe apexul PM Canalul mandibular – greu vizibil . 5. 1. Spaţiilor periodontale Os trabecular tipic .mandibulă Zonă fără trabeculaţie . 3.PM inf.

Porţiune V a crestei alveolare 2. cu osteoscleroză reactivă. . 1. Gaura mentonieră suprapusă pe apexul PM – spaţiul periodontal este intact 4. Canalul mandibular 5. Radix 3.PM inf. Leziune periapicală.

fixat cu index opus.vertical • Planul de ocluzie inferior – orizontal = capul în extensie • Film ¾ cm retro-alveolar. depăşeşte cu 2 mm planul ocluzal . aplicat orizontal pe faţa internă a M. • Capul sprijinit de tetieră.Molarii inf. gura întredeschisă (relaxarea musculaturii planşeului) • Planul medio-sagital al capului .

face un unghi de 10o caudo cranial faţă de pl.Molarii inf. de ocl. Conul ocheşte apexul Mo şi se indreaptă spre Mo de partea opusă. • Fasc. . inf. pe linia de proiecţie a apexurilor mandibulei. lipit de tegument.

6. 2. Oblică internă) Linia milohioidiană Os compact mandibular (bazilara) Canalul mandibular . 3. 9. 5. 1. 4.Molarii inf. 7. 8. Procesul alveolar Trabeculaţie redusă – mand. Porţiunea V a crestei alveolare Porţiunea L a crestei alveolare Linia oblică externă de pe ramul ascendent Creasta temporală a ramului ascendent (l.

Molarii inf. 6. Insulă de măduvă osoasă Canalul mandibular Linia milohioidiană Fosa submandibulară Perle de smalţ Planşeul canalului mandibular Linia oblică internă Porţiunea V a crestei alveolară Porţiunea L a crestei alveolare . 8. 3. 4. 9. 2. 1. 7. 5.

M3 inf .

aripioara fixă înlocuită cu suporţi elastici.există aripioare izolate. Marginea liberă a aripioarei va privi spre sursa de Rx .FILM cu ARIPIOARE • LOGIN . care se ataşează pe orice film Rx . care. va menţine filmul într-o poziţie bine determinată • Există mai multe tipuri de film cu aripioare: .“bite-wing” . prin muşcare de către pacient.to bite (a muşca). Aripioara NU este acoperită cu emulsie radiografică – ea având doar rol mecanic. wing (aripă) = filmul radiologic prezintă o prelungire orientată în sens extraoral (aripioara). în care se introduce filmul dentar .pe faţa anterioară a ambalajului filmului – este ataşată aripioara – prin muşcare va servi ca mijloc de fixare a filmului în cb.

2.FILM cu ARIPIOARE • Aripioara va fi întotdeauna perpendiculară pe planul filmului.depistare precoce a cariilor proximale . 3/4 cm.închiderea marginală aproximală a obturaţiilor.a parodontopatiilor marginale . putând fi ataşată fie transversal pe axul longitudinal. coroanelor .5 cm • Indicaţii: .5/5. fie în lungul acestuia • Dimensiunea filmului variază cu vârsta: 2/3 cm.

cu mijlocul situat la nivelul marginilor incizale/feţelor ocluzale • Filmul depăşeşte cu puţin inserţia gingivo-dent (sup.FILM cu ARIPIOARE • Filmul este aşezat endobucal – retro-dento-gingival.) • Filmul realizează un contact mai apropiat cu dintele (decât cele retroalveolare) – evitând angulaţia dintre axul longitudinal al dintelui şi cel al filmului – permite o centrare aproape perpendiculară a fasciculului pe axul longitudinal al dintelui . şi inf.

având o înclinaţie descendentă de 5 – 7 – 10o faţă de planul ocluzal • Se recomandă utilizarea depărtătoarelor din material plastic pt îndepărtarea buzelor şi obrajilor .FILM cu ARIPIOARE • • • • • Filmul – NU va fi foarte tras – pt a nu se deforma Cavitatea bucală va fi închisă în OC Centrarea – respectă regulile ortoradialităţii Se utilizează conuri mai lungi (long cone) Fasciculul va fi centrat pe ½ aripioarei.

limbusul alveolar interdentar din porţiunea coronară • Ocluzia • Coroanele mugurilor dinţilor permanenţi subiacente dinţilor temporari .FILM cu ARIPIOARE • Apar – coroanele dentare a celor 2 arcade (sup şi inf) – în întregime – carii de colet/aproximale/secundare/recidive de carie • Zona coletului dentar • Porţiunea coronară a rădăcinilor de pe ambele hemiarcade • Procesele alveolare.

FILM cu ARIPIOARE • Spaţiul parodontal – corespunzător rădăcinii. respectiv spaţiul periapical. pungile parodontale • Coroane. DCR • NU apare porţiunea apicală a rădăcinilor. obturaţii. procesele periapicale .

Dezavantaj – deformări şi suprapuneri numeroase. Unghiurile sunt: pt maxilar 45o – 65o . pt mandibulă 35o 55o. Fasciculul intră la nivelul proiecţiei cutanate a apexurilor şi respectă ortoradialitatea. avantaj – imagine de ansamblu . dar mai frecvent perpendicular pe film.centrarea în axul longitudinal al dintelui – incidenţa Simpson (dento-axială) – se centrează în lungul axului dinţilor. Se pot realiza imaginea unei arcade în întregime sau parţial .conform tehnicii bisectoarei – incidenţa Belot – pe bisectoarea unghiului dintre axul dintelui din centrul zonei de radiografiat şi planul de ocluzie (deci planul filmului). în plan ocluzal. şi menţinut fix de către pacient prin închiderea gurii • Se obţine şi a 3-a dimensiune a maxilarelor – cea axială (în plan transversal) • Utilizează 2 tipuri de centrări .FILM OCLUZAL • “Film muşcat” – filmul este introdus în cb.

perpendicular pe film . • Pt radiografiere de ansamblu (incidenţă Simpson) – centrare: la nivelul osului frontal la inserţia părului.Film ocluzal maxilar sup. sau la rădăcina nasului în planul medio-sagital.

.Film ocluzal maxilar sup.

Film ocluzal unilat. max. .

3. 2.Film ocluzal maxilar sup. 8. 1. 5. 4. 7. 6. Spina nazală anterioară Pereţii foselor nazale Septul nazal şi creasta nazală a maxilarului Oasele nazale Coanele nazale Sinusul maxilar Fosa canină şi marginea infraorbitară Canalul nazo-lacrimal .

în planul mediosagital. la ½ liniei imaginare care uneşte spaţiile interdentare dintre PM 2 şi M1 inferior de pe ambele hemiarcade. filmul menţinut de pacient între arcadele dentare • Centrare . raza centrală având direcţie caudo-cranială .Film ocluzal mandibulă • Capul în extensie maximă.pe ½ filmului.

mandibulă .Film ocluzal unilat.

Film ocluzal mandibulă 9. Spina mentală 11. Găurile mentoniere . Compactele V şi L 10.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.