Utilizarea descarcatoarelor electrice cu modul de deconectare pentru

3
asigurarea
continuitatii în serviciu a retelelor electrice de distributie

CUPRINS
1. Consideraţii generale ................................................................................................4
2. Echipamente electrice de protecţie............................................................................6
2.1 Echipamente electrice de protecţie..................................................................6
2.2 Aspecte privind declanşatoarele electrice......................................................13
2.3 Aspecte privind descărcătoarele electrice......................................................15
2.3.1 Eclatoare electrice.................................................................................16
2.3.2 Principiul de funcţionare al descărcătoarelor electrice..........................17
2.3.3. Variante constructive de descărcătoare................................................17
3. Descărcătoare electrice.............................................................................................21
3.1. Consideraţii generale.....................................................................................21
3.2. Descărcătoare clasice cu rezistoare neliniare................................................24
3.2.1. Descărcătoare cu rezistenţă variabilă - DRV..............................24
3.2.2. Descărcătoare cu rezistenţă variabilă şi suflaj magnetic..............28
3.2.3. Parametrii şi caracteristicile descărcătoarelor
cu rezistenţă variabilă ................................................................31
3.3. Descărcătoare cu oxizi metalici....................................................................35
4. Utilizarea descărcătoarelor tip MOV cu modul de deconectare
pentru asigurarea continuităţii. în serviciu a reţelelor
electrice de distribuţie ...........................................................................................43
4.1. Noţiuni generale ..........................................................................................43
4.2. Normative specifice interne în domeniul descărcătoarelor..........................44
4.3. Filosofia alegerii opţiunilor..........................................................................44
4.4. Continuitatea în serviciu. Disconector.........................................................45
Concluzii ....................................................................................................................54
Bibliografie ................................................................................................................56

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful